dr.sc. Iva Šarić prof.

Odjel za fiziku Zavod za ekperimentalnu i primijenjenu fiziku

telefon : 051/265988
prostorija : G-247
e-pošta : iva.saric@gradri.uniri.hr

Google Scholar

Obrazovanje

1.1.2008. - Poslijediplomski studij Fizike Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1.1.2002. - 1.1.2007. Prof. Fizike i politehnike Fizika i politehnika Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2008. - 1.1.2010. Asistent Održavanje auditornih vježbi iz kolegija: Fizika 1 i Fizika 2 na Preddiplomskom sveučilišnom studiju elektrotehnike. Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2008. - Znanstveni novak Održavanje nastave iz kolegija: Fizika i Mehanika 2 na preddiplomskom sveučilišnom studiju građevinarstva i Fizika na stručnom studiju građevinarstva. Rad u Laboratoriju za magnetske rezonancije na Institutu Ruđer Bošković. Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Članstva

1.1.2012. - Hrvatsko biofizičko društvo

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Šarić, Iva; Jokić, Milan; Rakvin, Boris; Kveder, Marina; Maltar-Strmečki, Nadica
The effect of thermal treatment on radiation-induced EPR signals of different polymorphic forms of trehalose
Applied radiation and isotopes (0969-8043) 83PA (2014); 41-46

2. Kveder, Marina; Šarić, Iva; Merunka, Dalibor; Jokić, Milan; Valić, Srećko; Rakvin, Boris
The anhydrous solid trehalose: low-temperature EPR study of glassy and boson peak modes
Journal of non-crystalline solids-Crystalline Solids (0022-3093) 375 (2013); 19-24

3. Pehlivanovic, Beco; Adrovic, Feriz; Saric, Iva; Podobnik, Boris
Indoor radon concentration measurment in muncipality of Bihac
Zbornik radova Gradevinskoga fakulteta Sveucilista u Rijeci (0350-8552) 12 (2009); 149-155

Kongresna priopćenja

1.
Rakvin, Boris; Šarić, Iva; Jokić, Milan; Valić, Srećko; Merunka, Dalibor; Kveder, Marina
The EPR Study of Trehalose Frozen-in Disorder
2.
Šarić, Iva; Jokić, Milan; Rakvin, Boris; Kveder, Marina; Maltar-Strmečki, Nadica
EPR study of radiation induced radicals in different polymorphic forms of trehalose
3.
Šarić, Iva; Merunka, Dalibor; Jokić, Milan; Rakvin, Boris; Kveder, Marina
Utjecaj neuređenosti matrice na dinamiku paramagnetskih centara: EPR spektroskopija krute trehaloze( Influence of matrix disorder on dynamics of paramagnetic centers: EPR spectroscopy of solid trehalose )
4.
Šarić, Iva; Merunka, Dalibor; Jokić, Milan; Rakvin, Boris; Kveder, Marina
Low temperature electron-spin relaxation in molecular solid exhibiting frozen-in disorder
5.
Šarić, Iva; Jokić, Milan; Rakvin, Boris; Kveder, Marina; Maltar-Strmečki, Nadica
EPR study of radiation induced radicals in different polymorphic forms of trehalose
6.
Šarić, Iva; Jokić, Milan; Rakvin, Boris; Kveder, Marina; Maltar-Strmečki, Nadica
Annealing induced transformation of radicals in ?-irradiated trehalose
7.
Šarić, Iva; Merunka, Dalibor; Jokić, Milan; Rakvin, Boris; Ilakovac Kveder, Marina
Low-temperature epr study of solid trehalose

Znanstveni projekti

1. 1.1.2008. - 1.1.2013.
Istraživanje dugodosežnih korelacija i stohastično modeliranje na nivou stanice; Znanstveni novak ; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; ;

Stručna djelatnost