dr.sc. Sanja Smojver Ažić izvanredni profesor

Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju

prostorija : 367
e-pošta : smojver@ffri.hr
mobitel :

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
orcid id
ResearcherID
Scopus

Obrazovanje

1.1.1999. - doktor društvenih znanosti Poslijediplomski studij Filozofski fakultet, Zagreb
1.1.1991. - magistar psihologije Poslijediplomski studij Filozofski fakultet Ljubljana
1.1.1982. - 1.1.1987. dipl. prof. psihologije psihologija Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

6.12.1987. - izvanredni profesor Od 2009. pročelnica katedre za edukacijsku, kognitivnu i razvojnu psihologiju. Od 2006.voditeljica Odbora za kvalitetu Filozofskog fakulteta. Od 2004. do 2009. ECTS koordinatorica na Odsjeku za psihologiju. Od 2002. do 2004. pročelnica Odsjeka za psihologiju. Od 2004. do 2006. pročelnica katedre za edukacijsku, kognitivnu i razvojnu psihologiju. Filozofski fakultet

Nagrade i priznanja

4.7.2015. Uvjerenje za najbolji rad na 24. ljetnoj školi kineziologa Hrvatske.
1.7.2014. Državna nagrada za znanost za 2013. Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanost iu području društvenih znanosti: skupina predloženika
1.10.2004. Diploma za visoku razinu inovativne djelatnosti na 6. izložbi inovacija iz medicine i ekologije u sklopu 21. međunarodnog sjevernojadranskog sajma za Obiteljski astma program

Članstva

1.1.2009. - Povjerenstva za nastavnički modul Filozofskog fakulteta
1.1.2008. - Sveučilišni odbor za kvalitetu
1.1.1998. - Studentski savjetovališni centar
- Society for Study of Emerging Adulthood
- European Association for Developmental Psychology
- Hrvatsko psihološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2005. - 1.1.2010. Psihologija djetinjstva i adolescencije
Psihologija-preddiplomski
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.1997. - 1.1.2004. Razvojna psihologija 2
Psihologija
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.1997. - 1.1.2001. Razvojna psihologija 1
Psihologija

voditelj
Norma sati:
- Psihologija zrele dobi i starenja
Psihologija-preddiplomski
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 3 sata predavanja
- Razvojna psihologija
Pedagogija
Fiozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 2 +1+1
- Razvojna psihologija
Nastavnički modul
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 2 sata predavanja
- Psihologija roditeljstva
Psihologija
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 2+0+1
- Razvojna psihologija
Likovna pedagogija
Akademija primijenjenih umjestnosti
voditelj
Norma sati: 1+0+1
- Vještine upravljanja sukobom
Poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje poslovnim uspjehom
Ekonomski fakultet
suradnik
Norma sati: 15
- Partnersko savjetovanje
Poslijediplomski specijalistički studij “Psihološko savjetovanje”
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 25
- Savjetovanje roditelja
Poslijediplomski specijalistički studij “Psihološko savjetovanje”
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 25

Mentor u završnim radovima

1.1.2016. - Uloga privrženosti i percepcije majčinog roditeljskog stila u objašnjenju kćerina pružanja brige
Neva Ljuština
diplomski studij Psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2016. - Očekivanja o brizi za starije roditelje iz perspektive starijih roditelja i odrasle djece: uloga privrženosti i filijalne zrelosti
Katarina Banov
diplomski studij Psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Prezaštićivanje i samoefikasnost majki i problemi u ponašanju djece rane predškolske dobi s obzirom na strukturu obitelji
Iva Božić
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2015. - Osobine ličnosti studenata i odnosi s roditeljima kao odrednice kriterija odraslosti
Katarina Kotlar
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2014. - Uloga kontekstualnih determinanti roditeljstva i subjektivnog doživljaja roditeljstva u objašnjenju internaliziranih i eksternaliziranih problema adolescenata
Ivana Barić
psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2013. - Programi socio-emocionalnog učenja u odgojno-obrazovnim institucijama
Petra Orbanić
Pedagogija
Filozofski fakultet
1.1.2013. - Odgojni postupci roditelja i njihov utjecaj na djecu
Maja Ševrović
Pedagogija
Filozofski fakultet
1.1.2012. - Uloga očeve uključenosti na prilagodbu studenata
Ana Silov
psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2012. - Povezanost roditeljskih ciljeva, očekivanja i ponašanja, sudjelovanja u zajedničkim obiteljskim aktivnostima te uključenosti djece u slobodne aktivnosti
Tea Brec
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2012. - Povezanost optimizma, samoefikasnosti, životnih ciljeva i depresivnosti
Danijela Krajačević
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2012. - Samovrednovanje dječjih vrtića
Antonija Strukan
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2011. - Faktori povezani s doživljajem beznadnosti i suicidalnim rizikom u adolescentskoj populaciji
Doris Penić
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2011. - Privrženost roditeljima i vršnjacima kao prediktori podložnosti vršnjačkom pritisku
Marica Brljević
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2011. - Povezanost perfekcionizma, anksiozne osjetljivosti i brige kod studenata prve i zadnje godine studija
Vanja Prvulović
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2011. - Povezanost izvora stresa i percipirane socijalne podrške s emocionalnom, akademskom i socijalnom prilagodbom studenata
Sanja Tatković
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2010. - Povezanost privrženosti i percipirane socijalne podrške s akademskom, emocionalnom i socijalnom prilagodbom na studij
Ana Rudić
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2010. - Povezanost stila privrženosti i vjerovanja o romantičnim odnosima između djece i njihovih roditelja
Zdravka Uroda
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2009. - Razlike u prilagodbi studenata i životnim ciljevima s obzirom na status i stil razvoja identiteta
Fiona Čović
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2009. - Neki rizični i zaštitni faktori konzumacije sredstava ovisnosti kod srednjoškolaca
Ana Grabant
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2008. - Odrednice prilagodbe na studij i razlike između studenata s obzirom na uključivanje u program studentskog mentorstva
Sandra Antulić
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2008. - Povezanost roditeljske uključenosti i podrške autonomije s problemima prilagodbe studenata
Mirjana Čar Bunčić
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2007. - Crte ličnosti, optimizam i prilagodba studenata na studij
Iva Milanović
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2007. - Privrženost, optimizam i psihološka prilagodba studenata
Ana Sutlić
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2007. - Povezanost crta anksiozne osjetljivosti i traženja uzbuđenja sa motivacijom za korištenje alkohola, cigareta i marihuane
Dunja Stepčić
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2007. - Uloga kućnih ljubimaca u socioemocionalnom razvoju djece školske dobi
Zorica Topalović
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2007. - Povezanost ponašanja trenera i anksioznosti adolescenata
Petar NIkolić
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2006. - Razlike između nasilnika i žrtvi u internaliziranim i eksternaliziranim problemima kod djece od VI. do VIII. razreda osnovne škole
Marija Bertović
Razlike između nasilnika i žrtvi u internaliziranim i eksternaliziranim problemima kod djece od VI. do VIII. razreda osnovne škole

1.1.2006. - Odnos s roditeljima, zadovoljstvo životom i korištenje sredstava ovisnosti kod srednjoškolaca u Istarskoj županiji
Velimir Todorović
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2005. - Odnos privrženosti roditeljima i eksternaliziranih i internaliziranih problema u mladoj odrasloj osobi
Ivana Čelić
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2005. - Privrženost adolescenata i njihovih majki
Ines Jakovčić
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2005. - Privrženost roditeljima, uključenost roditelja u školske aktivnosti, roditeljske ciljne orijentacije i ciljne orijentacije učenika viših razreda osnovne škole
Nataša Špigl
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2004. - Kriza srednjih godina kod muškaraca s obzirom na dob, dimenzije petofaktorskog modela strukture ličnosti, procjenu stresnih događaja, stupanj obrazovanja i socio-ekonomski status
Nataša Margetić
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2004. - Socijalna podrška i privrženost kao korelati usamljenosti
Petra Fero
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2003. - Internalizirani i eksternalizirani problemi djece: usporedba samoprocjene i nastavničke procjene
Jelena Gazibara
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2003. - Odnos roditeljskog stila, internaliziranih i eksternaliziranih problema i školskog postignuća kod adolescenata
Marinela Baboselac
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2003. - Samoprocjene kompetencija i problemi ponašanja adolescenata na Achenbachovom upitniku
Barbara Udovičić
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2003. - Kriza srednjih godina kod žena: odnos menopauznog statusa, dimenzija petofaktorskog modela strukture ličnosti i privatne svijesti o sebi s krizom srednjih godina
Senka Margetić
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2002. - Kognitivno-afektivna i ponašajna dimenzija privrženosti i adolescenata roditeljima i prijateljima
Iva Jeger
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2002. - Razlike u školskom uspjehu, adaptivnom funkcioniranju te problemima u ponašanju između djece smještene u dječji dom i djece odrasle u obiteljima
Anita Brkan
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2002. - Odnos kvalitete privrženosti roditeljima i emocionalnog funkcioniranja adolescenata
Irena Brnović
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2002. - Roditeljske procjene ponašanja predškolske djece: prilagodba Achenbachove CBCL - skale
Ivana Sošić Antunović
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2002. - Socijalne interakcije među djecom u dobno miješanim i dobno čistim skupinama
Danijela Bubnić
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2001. - Razlike u nekim osobinama ličnosti i načinima suočavanja sa stresom između sportaša i nesportaša srednjoškolca
Sandra Anđelić
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2001. - Agresivnost roditelja, roditeljski odgojni stil i ispoljavanje agresivnog ponašanja kod djece predškolske dobi
Ivana Vremarić
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2000. - Stilovi partnerske privrženosti i njihova povezanost sa samopoštovanjem i ishodima procesa separacije - individuacije
Ivana Pavačić
Psihologija
Filozofski fakultet
- Povezanost kvalitete obiteljskih odnosa s očekivanjima od romantičnih veza kod mladih
Lucija Vučković
psihologija
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Cjeloživotno obrazovanje

5.7.2018. - 5.7.2018. Suradnička procjena nastave
-
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Predavač
Norma sati: 4
27.4.2018. - 8.6.2018. Učenje i poučavanje: Razvoj studenata
Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje
Centar za obrazovanje nastavnika, Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 5
3.3.2018. - 10.3.2018. Razvoj adolescenata i mladih osoba
Mladi u suvremenom društvu
Filozofski fakultet i Institut za razvoj društvenih istraživanja
nositeljica kolegija
Norma sati: 4+0+0
1.5.2016. - Promocija zdravlja razvojem socio-emocionalnih kompetencija u školskom okruženju
Promocija zdravlja razvojem socio-emocionalnih kompetencija u školskom okruženju
Medicinski fakultet u Rijeci
Nastavnik, voditelj
Norma sati: 8
1.5.2014. - Učenje i poučavanje: Razvoj studenata
Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje
Centar za obrazovanje nastavnika; Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 7
1.1.2012. - Razvojna psihologija
Razlikovni studij politehnika
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2012. - Razvojna psihologija
Razlikovni studij pedagogije
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - Razvojna psihologija
DPPO
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 25
1.1.2009. - Socioemocionalni razvoj djece i mladih
Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti
Medicinski fakultet i Filozofksi fakultet
voditelj
Norma sati: 20
1.1.2001. - 1.1.2005. Razvojna psihologija
izvanredni studij Predškolskog odgoja
Visoka učiteljska škola
voditelj
Norma sati:
1.1.1999. - 1.1.2000. Razvojna psihologija
Izvanredni studij defektologije
Fakulteta specijalne edukacije i rehabilitacije u Zagrebu.
suradnik
Norma sati:

Gostujući nastavnik

1.12.2013. -

Učiteljski fakultet
suradnik
Norma sati: 5
- Razvoj u obitelji
Psihologija- doktorski studij
Filozofski fakultet, Zagreb
voditelj
Norma sati:
- Marketinške komunikacije i ponašnje potrošača, dionica: komunikacijski stilovi
Poslijediplomski studij
Ekonomski fakultet
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

1.6.2011. - e-learning


Norma sati:
1.1.2011. - Seminar partnersko savjetovanje


Norma sati:
1.4.2009. - Seminar „Medijacija”


Norma sati:
1.1.2007. - Edukacija vanjskih auditora sustava kvalitete


Norma sati:
1.1.2004. - • Kratka edukacija o principima palijativne skrbi


Norma sati:
1.1.1997. - Sukob i suradnja


Norma sati:
1.1.1997. - Seminar o osobi usmjerenom savjetovanju


Norma sati:
1.1.1989. - Uspješna komunikacija na predavanjima i na seminarima


Norma sati:
- Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi


Norma sati:
- Kognitivna bihevioralna terapija


Norma sati:

Obrazovni projekti

- 1.5.2014. • Trening o metodama poučavanja i ishodima učenja za nastavno i administrativno osoblje

Financiranje: IPA
-

Financiranje:

Izdavaštvo

1.1.2016. - Promocija zdravlja razvojem socio-emocionalnih kompetencija u školskom okruženju

Financiranje: Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T.
Predictors of University Students' Academic Achievement: A Prospective Study
Društvena istraživanja 26 457-476 - 2017. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=281384

Q3
A1
WOS

2. Smojver-Ažić, S., Jug-Dujaković, M., Bradić, S., Takšić, V., Đonlić, V.
Relation between motoric and psychological characteristics of young judokas.
3rd European science of judo research symposium & 2nd scientific and professional conference on judo: “applicable research in judo“ - 2016.

3. Đonlić, V., Takšić, V., Bradić, S., Smojver – Ažić, S.
Primjena i učinkovitost projekta „Judo u školama“ kao nove metode usvajanja pozitivnih obrazaca ponašanja i zdravih životnih navika
Zbornik radova 24. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske 143-147 - 2015.

A2

4. Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara
Odrednice odugovlačenja u akademskom kontekstu
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja 24 47-67 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=764691

WOS

5. Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Živčić-Bećirević, Ivanka
Attachment to Parents and Depressive Symptoms in College Students: The Mediating Role of Initial Emotional Adjustment and Psychological Needs
Psihologijske teme/Psychological Topics 24 135-153 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=764763

A1

6. Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Juretić, Jasminka
Contribution of parental attachment and involvement to the academic, emotional and social adjustment to college: A three-year longitudinal study
Psihološka obzorja : Horizons of psychology 24 21-32 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766979

A1

7. Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Kalebić Maglica, Barbara ; Martinac Dorčić, Tamara ; Miletić, Irena ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara ; Smojver-Ažić, Sanja ; Sušanj, Zoran ; Takšić, Vladimir
Information and communication technologies (ICT) in education: A case study of two elementary schools
EDULEARN15 Proceedings: 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 6th-8th, 2015 - Barcelona, Spain / Gomez Chova, L., Lopez martinez, A., Candel Torres, I. (ur.). - Barcelona : IATED Academy , 2015. 4949-4957 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=770701

A1

8. Đonlić, V., Berčić, B., Perak, B., Smojver Ažić, S., & Takšić, V.
Multidisciplinarno poimanje tjelesnog vježbanja.
Filozofska istraživanja 35 493-508 - 2015. http://www.hrfd.hr/documents/fil139-djonlic-et-al.pdf

WOS

9. Smojver Ažić, S., & Antulić, S.
Adjustment to College and the Student Mentoring Programme/Prilagodba studiju i programu studentskog mentorstva
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 15 715-740 - 2013.

A1

10. Macuka, Ivana ; Smojver-Ažić, Sanja
OSOBNI I OBITELJSKI ČIMBENICI PRILAGODBE MLAĐIH ADOLESCENATA
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 48 27-43 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=578796

A1

11. Macuka, Ivana ; Smojver-Ažić, Sanja ; Burić, Irena
Posredujuća uloga emocionalne regulacije u odnosu roditeljskog ponašanja i prilagodbe mlađih adolescenata
Društvena istraživanja 21 383-403 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=518288

WOS

12. Smojver-Ažić, Sanja ; Bezinović, Petar
Sex differences in patterns of relations between family interactions and depressive symptoms in adolescents
Croatian medical journal 52 469-477 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=526638

WOS

13. Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara
Povezanost osobina ličnosti i nekih karakteristika obiteljskog funkcioniranja s psihičkim simptomima majki i očeva
Društvena istraživanja 19 209-231 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=396033

WOS

14. Smojver-Azic, Sanja ; Zivcic-Becirevic, Ivanka ; Jakovcic, Ines
The Contribution of Personality Traits and Academic and Social Adjustment to Life Satisfaction and Depression in College Freshmen
Psihološka obzorja : Horizons of psychology 19 5-18 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=509771

A1

15. Antulić, Sandra ; Smojver-Ažić, Sanja
Student Mentoring Programme and College Adjustment
ICERI2010 Proceedings 1 2476-2483 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=643384

WOS

16. Smojver-Ažić, Sanja, Topalović, Z.
Uloga kućnih ljubimaca u socioemocionalnom razvoju djece školskog uzrasta
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 151 7-30 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=509761

A1

17. Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja
Anksiozna osjetljivost i motivacija za konzumiranje cigareta i alkohola kod adolescenata
Socijalna psihijatrija 36 161-170 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=381806

A1

18. Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Kukić, Miljana ; Jasprica, Sanja
Akademska, socijalna i emocionalna prilagodba na studij s obzirom na spol, godinu studija i promjenu mjesta boravka
Psihologijske teme 16 121-140 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=330936

A1

19. Smojver-Ažić, Sanja ; Jakovčić, Ines
Percepcija prošlih odnosa i privrženost adolescenata i njihovih majki
Psihologijske teme 15 59-79 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=330884

A1

20. V Đonlić, O Marušić Štimac, S Smojver-Ažić
Odgojni aspekti sporta-slika o sebi i problemna ponašanja obzirom na uključenost i uspješnost djece u sportskim aktivnostima
VI konferencija o športu Alpe-Jadran, Opatija - 2005.

A2

21. Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja
Izvori stresa na poslu odgojitelja u dječjim vrtićima
Psihologijske teme 14 3-15 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=246746

A2

22. Smojver-Ažić, Sanja ; Rački, Željko ; Živčić-Bećirević, Ivanka
Problemi u ponašanju i osobine ličnosti opomenutih i pohvaljenih učenika
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 146 5-16 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=474919

A2

23. Živčić-Bećirević Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Mišćenić Gorana
Problemi u ponašanju predškolske djece prema procjeni roditelja i odgojitelja
Psihologijske teme 12 63-76 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=221903

A2

24. Smojver-Ažić, S., Anđelić-Breš, S i Đonlić, V.
Personality traits and coping with stress among adolescent athletes and non-athletes
Proceeding book: Kineziology New Perspectives: 3rd International Scientific Conference Opatija, Croatia, 781-784. - 2002.

A2

25. Bezinović, Petar ; Pokrajac-Bulian Alessandra ; Smojver-Ažić, Sanja ; Živčić-Bećirević, Ivanka
Kvaliteta studija iz studentske perspektive: Smjernice za promjene, 2001.
- 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=105889

26. Bezinović, Petar ; Smojver-Ažić, Sanja
Negativni odnos roditelja i agresivnost adolescenata: Značenje spola roditelja i spola djeteta
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 36 87-98 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=49777

A1

27. Bartoniček Valačić, Vesna ; Tkalčić, Mladenka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Živčić-Bećirević, Ivanka
Obiteljski astma program: Medicinsko-psihološki pristup astmatičnoj djeci i njihovim roditeljima
Paediatria Croatica 44 33-35 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=246848

A1

28. Bezinović, Petar ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Smojver-Ažić, Sanja ; Živčić-Bećirević, Ivanka
Struktura i zastupljenost dominantnih psiholoških problema u studentskoj populaciji
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja 4-5 525-541 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=35617

WOS

29. Smojver-Ažić, Sanja
Proces separacije-individuacije adolescenata : prikaz upitnika
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja 4-5 603-617 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=35619

WOS

30. Živčić, I. i Smojver-Ažić, S.
Iskustva u radu Telefona za psihološku pomoć.
Godišnjak Zavoda za psihologiju 2 173-178 - 1993.

A2

31. Brdar, I. i Smojver-Ažić, S.
Socijalna kompetencija i socijalni status.
Godišnjak Zavoda za psihologiju 1 123-130. - 1992.

A2

32. Smojver-Ažić, S.
"Efekt kosine" u točnosti percepcije zakrivljenih crta.
Godišnjak Zavoda za psihologiju 1 131-136 - 1992.

A2

33. Smojver-Ažić, S.
Odvojeni vidni putovi: Anatomija, fiziologija i percepcija.
Godišnjak Zavoda za psihologiju 1 123-130. - 1992.

A2

34. Sremec, B. i Smojver-Ažić, S.
Percepcija zakrivljenih crta.
Godišnjak Zavoda za psihologiju 1 123-130 - 1992.

A2

35. Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Kandare, A.
Analiza individualnog savjetodavnog rada u Studentskom savjetovališnom centru
Psihologijske teme 8-9 127-134
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=103455

A2

36. Tkalčić, Mladenka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Živčić-Bećirević, Ivanka ; Bartoniček-Brgić, Vesna ; Manestar, Darko
Psihoneuroimunološki aspekti astme i alergija u dječjoj dobi - novi pristupi liječenju
Godišnjak Odsjeka za psihologiju 4-5 77-83
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=246850

A2

37. Bezinović, Petar ; Martinac, Tamara ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Smojver-Ažić, Sanja ; Tkalčić, Mladenka ; Živčić-Bećirević, Ivanka
Preliminarna analiza psiholoških teškoća kod studenata Pedagoškog fakulteta u Rijeci
Godišnjak Odsjeka za psihologiju 4/5 99-106
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=35625

A2

Znanstvene knjige

1.
Smojver-Ažić, Sanja
Odnos odrasle djece i roditelja iz perspektive kćeri i majke
A. Brajša-Žganec, Penezić, Z., Lopižić, J. Naklada Slap i Hrvatsko psihološko društvo - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=740369
2.
Pavletić, Duško ; Prijić Samaržija, Snježana ; Deluka Tibljaš, Aleksandra ; Smojver Ažić, Sanja ; Katić, Vesna ; Bajšanski, Miljana
Uspješnost provedbe Bolonjskog procesa na Sveučilištu u Rijeci - Izvješće
Sveučilište u Rijeci - Rektorat - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=577108
3.
Deluka Tibljaš, Aleksandra ; Pavletić, Duško ; Smojver Ažić, Sanja ; Bajšanski, Miljana
Priručnik za kvalitetu studiranja
Sveučilište u Rijeci - Rektorat - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=577110
4.
Smojver-Ažić, Sanja
Razvoj sustava za unaprjeđenje kvalitete studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
Pero Lučin Nacionalna zaklada za znanost - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661498

Pozvana predavanja

1. Sanja Smojver-Ažić
Izazovi poticanja osobnog i socijalnog razvoja u školskom okruženju
Primošten - 1.10.2016. Državni skup pedagoga
2. Vladimir Takšić, Sanja Smojver Ažić
Frameworks for emotional and social learning during childhood and adolescence.
Rijeka - 1.5.2016. "Health for all?! Mental Health!" International Symposium, Rijeka.
3. I. Živčić-Bećirević, S. Smojver-Ažić, T. Martinac Dorčić, J. Juretić
Depression and Anxiety in University Students
Barcelona - 1.6.2015. Euro Global Summit and Medicare Expo on Psychiatry
4.
I. hrvatsko savjetovanje o tjelesnom vježbanju osoba starije dobi
Krk

Kongresna priopćenja

1.
Kolić-Vehovec, S., Rončević Zubković, B., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Catalina, C.A.
Kolić-Vehovec, S., Rončević Zubković, B., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Catalina, C.A. Applying psychological principles in design of serious anti-bullying game within eConfidence project. usmeno izlaganje EDULEARN: 10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Palma de Mallorca, Spain, - 3.7.2018. https://library.iated.org/view/KOLICVEHOVEC2018APP
2.
Kolić-Vehovec, S., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Rončević Zubković, B.
Promatrači u situacijama vršnjačkog nasilja: Što određuje pomaganje žrtvi? usmeno izlaganje Dani psihologije u Zadru Zadar - 25.5.2018. http://www.unizd.hr/Portals/29/2016/2018/XXI.%20Dani%20psihologije-%20Knjiga%20sa%C5%BEetaka.pdf?ver=2018-05-23-112031-100
3.
Živčić–Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T.
Dimensions of emerging adulthood and depression in Croatian young people usmeno SEA Thematic conference: Self and Identity in Emerging Adulthood Cluj, Rumunjska - 18.5.2018.
4.
Vlah, N., Smojver-Ažić, N., Martinac Dorčić, T.
Risks for behavioural problems in the early and preschool age: Proposal of assessment measure. Usmeno priopćenje. 9th International conference of the faculty of Education and rehabilitation Science. ERFCON Zagreb - 19.5.2017.
5.
Banov, K., Smojver-Ažić, S.
Čemu se nadaju stariji roditelji i kako se zbog toga osjećaju? Odnos privrženosti, očekivanja o brizi i zadovoljstva životom u trećoj dobi. 3. hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem Opatija - 17.11.2016.
6.
Martinac Dorčić, T., Smojver-Ažić, S., Vlah, N.
Problemi sa spavanjem u ranom djetinjstvu: uloga djetetova temperamenta i roditeljskih reakcija. Usmeno priopćenje. usmeno izlaganje 24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Opatija - 12.11.2016.
7.
Tamara Martinac Dorčić, Ivanka Živčić-Bećirević, Sanja Smojver-Ažić, Gordana Ribić
Academic motivation in high school students: The role of psychological needs and identity process poster 12th Alps-Adria Psychology Conference Rijeka - 1.9.2016.
8.
Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Juretić, J.
Stress, anxiety and depression among emerging adults, Usmeno priopćenje 37th STAR conference Zagreb - 7.7.2016.
9.
Smojver-Ažić, S., Jug-Dujaković, M., Bradić, S., Takšić, V., Đonlić, V.
Relation between motoric and psychological characteristics of young judokas. Usmeno izlaganje 3rd European science of judo research symposium & 2nd scientific and professional conference on judo: “applicable research in judo“ , Poreč - 20.6.2016.
10.
Živčić-Bećirević, Ivanka, Smojver-Ažić, Sanja
Supporting parents in facilitating college student adjustment predavanje 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON COGNITIVE BEHAVIORAL COACHING Atena, Grčka - 16.6.2016.
11.
Vladimir Takšić, Sanja Smojver Ažić
Frameworks for emotional and social learning during childhood and adolescence Predavanje "Health for all?! Mental Health!" International Symposium, Rijeka, Rijeka - 1.5.2016.
12.
Banov, Katarina, Smojver-Ažić, Sanja
Očekivanja o brizi za starije roditelje: usporedba perspektive starijih roditelja i odrasle djece Usmeno priopćenje 23. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Šibenik - 4.11.2015.
13.
Sanja Smojver-Ažić
Sveučilište za treću dob: pogled u budućnost Predavanje 23. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Šibenik - 4.11.2015.
14.
Katarina, Banov, Neva Ljuština, Silvija Šikić, Sanja Smojver-Ažić
Odnos majke i kćeri-pogled iz njene perspektive radionica 23. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Šibenik - 4.11.2015.
15.
Martinac Dorčić, Tamara; Smojver-Ažić, Sanja; Vlah, Nataša
Analiza roditeljskih zabrinutosti i problema u ponašanju djece jasličke dobi usmeno 4. Hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu Čakovec - 1.10.2015.
16.
Živčić-Bećirević, Ivanka, Smojver Ažić, Sanja, Martinac Dorčić, Tamara, Juretić, Jasminka
Depression and Anxiety in University Students Pozvano predavanje Euro Psychiatry Summit Barcelona, Španjolska - 1.1.2015.
17.
Sanja Smojver-Ažić i Zoran Baljak:
Iskustva u provedbi projekta Sveučilište za treću dob poster 22. godišnja konferencija HPD: Kako obrazovanju dodati boju Rovinj - 5.11.2014.
18.
Živčić-Bećirević, I.; Smojver-Ažić, S.; Martinac Dorčić, T.; Juretić, J.; Jakovčić, I.
Parental attachment and cognitive factors in university students' depressive symptoms; poster; EABCT kongres; Den Hag, Nizozemska; - 10.9.2014.
19.
Smojver-Ažić, S.; Martinac Dorčić, T.; Živčić-Bećirević, I.
Uloga roditeljske uključenosti u akademskom funkcioniranju studenata; predavanje usmeno izlaganje 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa; Rovinj; - 1.1.2014.
20.
Živčić-Bećirević, I.; Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T.; Juretić, J.;
Uloga kognitivnih čimbenika u depresivnosti studenata; predavanje; usmeno izlaganje XIX Dani psihologije u Zadru; Zadar; - 1.1.2014.
21.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara
Psychological problems among students at University of Rijeka, Croatia Predavanje European Conference on Youth Mental Health Venecija, Italija - 1.1.2014.
22.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja
Odrednice agresivnosti kod studenata( Determinants of aggression in college students ) predavanje 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb - 1.1.2013.
23.
Martinac Dorčić, Tamara; Smojver-Ažić, Sanja; Živčić-Bećirević, Ivanka
Uloga obitelji u emocionalnoj i socijalnoj prilagodbi studenata ( The role of the family in students` emotional and social adjustment to college ) usmeno izlaganje 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik, Hrvatska - 7.11.2012. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=612292
24.
Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara; Jakovčić, Ines
Zadovoljstvo životom studenata: jesu li roditelji i dalje važni?( The university students’ life satisfaction: are the parents still important? ) usmeno 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Dubrovnik. - 1.1.2012.
25.
Tkalčić, Mladenka; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Smojver-Ažić, Sanja; Ivanković, Matea
Kognitivno funkcioniranje oboljelih od demencije i zdravih starijih osoba različite dobi i obrazovanja( Cognition in patients with dementia and healthy elderly people of different age groups and educational levels ) predavanje 6. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem Primošten - 1.1.2012.
26.
Smojver-Ažić, Sanja; Borovac, Katja
Emotional intelligence in future teachers Poster III International Congress of Emotional Intelligence Opatija, Hrvatska - 8.9.2011.
27.
Martinac Dorčić, Tamara; Smojver-Ažić, Sanja; Živčić-Bećirević, Ivanka; Jakovčić, Ines; Juretić, Jasminka
Prospective predictors of the academic achievement among college students poster III International Congress of Emotional Intelligence Opatija, Hrvatska - 8.9.2011.
28.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara; Juretić, Jasminka; Kukić, Miljana; Jakovčić, Ines; Pletikosić, Sanda
Aktualna istraživanja katedre za biološku psihologiju, psihologiju ličnosti i kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci( Current research of chair for biological psychology, personality psychology and clinical psychology Faculty of Humanities and Social Science in Rijeka ) usmeno izlaganje 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 1.1.2011.
29.
Tkalčić, Mladenka; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Bosanac, Daša; Galić, Slavka; Smojver-Ažić, Sanja
Usporedba kognitivnog statusa oboljelih od demencije Alzheimerova tipa i ostalih demencija te zdravih starijih osoba( Comparison of the Cognitive Status of Patients with Alzheimer Type Dementia and Other Types of Dementia and Healthy Elderly Persons ) poster 5. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti Zadar, Hrvatska, 22.-25.09.2010. - 23.9.2010.
30.
Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara; Jakovčić, Ines
Contribution of parental attachment and involvement to the subjective health complaints, anxiety and depressive symptoms in college students poster 9th Alps-Adria Psychology Conference Klagenfurt, Austrija, 16-18. 09. 2010. - 1.1.2010.
31.
Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara; Čar Bunčić, Mirjana
Role of perceived parental involvement and control in university student adjustment poster 30th Stress and Anxiety Research Society Conference Budimpešta - 1.1.2009.
32.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac-Dorčić, Tamara; Juretić, Jasminka; Jakovčić, Ines
Zastupljenost psiholoških simptoma kod studenata riječkog sveučilišta( Psychological symptoms in students at University of Rijeka ) usmeno izlaganje II. Hrvatski kongres primijenjene psihologije Opatija, Hrvatska - 1.1.2009.
33.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Jakovčić, Ines; Martinac Dorčić, Tamara; Smojver- Ažić, Sanja
Adjustment to college and student life satisfaction usmeno izlaganje 4th European Conference on Positive Psychology. Opatija - 2.7.2008.
34.
Smojver-Ažić, Sanja; Živčić-Bećirević, Ivanka; Milanović, Iva; Sutlić, Ana
Povezanost akademske, emocionalne i socijalne prilagodbe studenata s crtama ličnosti i privrženosti roditeljima( Relationship of academic, emotional and social adjustment to college with students' personality traits and parental attachment ) usmeno izlaganje 15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Cavtat - 1.1.2007.
35.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja
Anksiozna osjetljivost i motivacija za konzumaciju sredstava ovisnosti( Anxiety sensitivity and adolescents' motivation for substance use ) usmeno izlaganje 18. dani Ramira i Zorana Bujasa: Zagreb - 1.1.2007.
36.
Tkalčić Mladenka; Smojver-Ažić Sanja
Srednja škola iz perspektive nastavnika, učenika i roditelja( High school from the perspective of teachers, students and parents ) 12. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Opatija, Hrvatska - 10.11.2004.
37.
Rački, Željko; Živćić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja
Samoprocjena ponašanja učenika od petog do osmog razreda i pedagoške mjere: Tko biva ukoren, a tko pohvaljen?( Self-Assessment of the Behavior of Students from Fifth to Eighth Grade and Pedagogical Measures: Who gets censured, but he praised? ) predavanje XIV. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 1.1.2004.
38.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Smojver-Ažić, Sanja
Self-concept, social factors and neuroticism as contributors of abnormal eating attitudes and behaviours Poster VIIth European Congress of Psychology London - 1.1.2001.
39.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Kandare, Ana
Zbog čega se studenti javljaju u Studentski savjetovališni centar( Reasons for seeking support in Student Counselling Centre ) poster 7. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Split, Hrvatska - 1.1.1999.
40.
Gorše, V., Zovko, A., Smojver-Ažić, S.
Sveučilište za treću dob. usmeno priopćenje 7. međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih, Vodice Vodice
41.
Pahljina-Reinić, R., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Sušanj, Z., Miletić, I.
Perceived digital competence and teachers’ attitudes and usage of ICT in teaching. Usmeno priopćenje 13th ICIE Conference, Excellence, Creativity & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology Rijeka
42.
Smojver-Ažić, Sanja; Pokrajac-Bulian, Alessandra
Doživljaj bliskosti s majkom i psihološki simptomi studentica( Relation with mother and psychological symptoms in adult daughter )
43.
Smojver-Ažić, Sanja; Martinac-Dorčić, Tamara
Subjective well-being and somatic symptoms in regard of level and reasons for physical activity in middle age women

Znanstveni projekti

1. 1.11.2016. - 31.10.2018.
Confidence in behaviour changes through serious games_ eConfidence; partner; Obzor 2020 Europska komisija; ; http://www.econfidence.eu/
2. 29.8.2016. - 28.8.2018.
"Znanstveno istraživanje učinaka provedbe projekta e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)" ; suradnica; CarNet; ; https://www.e-skole.hr/hr/
3. 1.1.2014. -
Razine rizika za probleme u ponašanju djece rane razvojne dobi i stručne intervencije, voditeljica N.Vlah, UF; Suradnica; Sveučilište u Rijeci; ;
4. 1.1.2013. - 1.1.2014.
Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata; suradnica; Sveučilište u Rijeci; ;
5. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata; suradnica; ; MZOS;
6. 1.1.2003. - 1.1.2005.
Samovrednovanje škola u funkciji unaprjeđivanja kvalitete odgoja i obrazovanja; suradnica; MZOS; ;
7. 1.1.1998. - 1.1.2000.
Kvaliteta psihološke prilagodbe studenata Sveučilišta u Rijeci; suradnica; Ministarstvo znanosti; ;
8. 1.1.1991. - 1.1.1995.
Aspekti i mehanizmi kognitivnih procesa u percepciji i pamćenju; mladi istraživač; Ministarstvo znanosti; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2011. - 1.1.2013.
Marina Jurkin; Uloga nekih obilježja obiteljskih procesa u objašnjenju kvalitete odnosa među braćom i sestrama; Psihologija- Zagreb; 13.12.2013.;
2. 1.1.2009. - 1.1.2011.
Ivana Macuka; Uloga obitelji i emocionalne regulacije u prilagodbi mlađih adolescenata; Psihologija- Zagreb; siječanj 2011.;
3. -
Lorena ZEC; ; Psihologija- Rijeka; ;
4. -
Katja Borovac; ; Psihologija- Rijeka; ;

Znanstveni skupovi

1. 29.9.2016. - 1.10.2016.
12th Alps-Adria Psychology Conference Rijeka član Programskog odbora
2. 1.1.2012. -
20.godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik Član programskog odbora
3. 1.1.2011. -
3. Međunarodni kongres Emocionalne inteligencije Opatija Član organizacijskog odbora
4. 1.1.2007. -
4. Europske konferencije pozitivne psihologije Opatija Član organizacijskog odbora
5. 1.1.2004. -
12. godišnja konferencije hrvatskih psihologa Opatija Član programskog odbora
6. 1.1.1996. -
4. godišnje konferencije hrvatskih psihologa Opatija Član organizacijskog odbora
7. - 7.11.2015.
23. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Šibenik član Programskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2015. - Psihologijske teme/Psychological Topics - urednica posebnog broja
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=11212
2. 1.1.2002. - Psihologijske teme

Recenzije

1. 2018. Current Psychology
2. 2014. Recenzija prijevoda knjige Dječja razvojna psihologije, Berk, Naklada Slap
3. 2014. Aleksandra Mindoljević Drakulić: Majka, žena i majčinstvo
4. Psihologijske teme
5. Društvena istraživanja
6. Kineziologija
7. Suvremena psihologija
8. Psihološka obzorja
9. Klarin, M. "Razvoj u kontekstu", Jastrebarsko: Naklada Slap
10. Croatian Medical journal

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.10.2017. - 30.5.2020.
Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci   Sveučilište u Rijeci
voditeljica
2.
18.6.2016. - 18.9.2016.
Razvoj i primjena HKO u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera
Građevinski fakultet u Rijeci  
članica radne skupine Stručno usavršavanje nastavnika
3.
1.1.2014. -
Psihologijski aspekti korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u osnovnoškolskom obrazovanju
Sveučilište u Rijeci  
Suradnica
4.
1.1.2013. - 1.1.2015.
Suradnička procjena
Sveučilište u Rijeci   MZOS
voditeljica
5.
1.1.2013. - 1.1.2014.
Projekt unapređenja kvalitete nastave: suradnička procjena
Sveučilište u Rijeci   MZOS
voditeljica projekta
6.
1.1.2013. - 1.1.2014.
Anketiranje završenih studenata o iskustvu studiranja na Sveučilištu u Rijeci s ciljem definiranja načina permanentnog praćenja kvalitete studijskih programa
Sveučilište u Rijeci  
suradnica
7.
1.1.2013. - 1.1.2014.
Organizirana vršnjačka potpora i podrška nastavnika kroz studij (sustav student-mentor i nastavnik-mentor)
Sveučilište u Rijeci  
suradnica
8.
1.1.2010. - 1.1.2011.
Uspješnost provedbe Bolonjskog procesa
Sveučilište  
Suradnica
9.
1.1.2008. -
«Sveučilište za treću životnu dob»,
 
voditeljica
10.
1.1.2006. - 1.1.2007.
«Razvoj sustava za unaprjeđenje kvalitete studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci”
  NZZ
voditeljica
11.
1.1.2005. - 1.1.2007.
Samovrednovanje vrtića
Grad Opatija  
suradnica
12.
1.1.2003. - 1.1.2004.
Razvoj kulture kvalitete na Sveučilištu u Rijeci
 
suradnica
13.
1.1.2002. - 1.1.2004.
Transformacija studija psihologije na odsjeku za psihologiju u Rijeci
  Otvoreno društvo

14.
1.1.1995. - 1.1.2004.
“Obiteljska astma škola”,
 
suradnica
15.
1.1.1991. - 1.1.1992.
Telefon za psihološku pomoć
 
suradnica
16.
-
«Nenasilno rješavanje sukoba»
 
suradnica
17.
-
«Kako vidim svoj studij»
Sveučiište u Rijeci  
suradnica
18.
-
Evaluacija projekta "Zajedno više možemo"
Grad Rijeka  
voditeljica projekta
19.
-
"Prva faza istraživanja učinaka pilot-projekta eŠkole u 20 odabranih škola: Ishodi učenja, kompetencije, stavovi i iskustva učenika i nastavnika"
CARNet (Hrvatska akademska i istraživačka mreža) suradnik  
suradnica
20.
-
"Odnos obrazovanja i prakse ovlaštenih inženjera građevinarstva"
Hrvatska komora inženjera građevinarstva  
suradnica

Stručna aktivnost

1.
18.1.2018. - 18.1.2018.
Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci   predsjednica povjerenstva
2.
7.1.2017. - 7.1.2017.
Unutarnja prosudba sustava za osiguravanje kvalitete Fakulteta za zdravstvene studije
Sveučilište u Rijeci   predsjednica povjerenstva za unutarnju prosudbu
3.
1.6.2015. -
Vanjska neovisna periodična prosudba sustava osiguravanja kvalitete (audit) Filozofskog fakulteta u Osijeku
AZVO   Predsjednica povjerenstva
4.
1.6.2015. -
Vanjska neovisna periodična prosudba sustava osiguravanja kvalitete (audit) Filozofskog fakulteta u Osijeku
AZVO   Predsjednica povjerenstva
5.
1.6.2015. -
Predavanje o primjeni suradničke procjene
Sveučilište u Puli  
6.
1.3.2014. -
Unutarnja prosudba sustava za osiguranje kvalitete na Tehničkom fakultetut
Sveučilište u Rijeci   auditor
7.
1.1.2012. -
Stručni ispiti
AZOO   Povjerenstvo za stručne ispite psihologa u dječjem vrtiću
8.
1.1.2004. -
Seminar za vaterpolo trenere
Hrvatski vaterpolo savez   Predavanje na temu Psihološki aspekti rada s djecom u vaterpolu
9.
1.1.1998. -
Psihološko savjetovanje studenata
Studentski savjetovališni centar   suradnica
10.
- 1.11.2015.
Kurikularna reforma- izrada prijedloga kurikuluma međupredmente teme osobni i socijalni razvoj
MZOS   članica stručne radne skupine
11.
- 1.4.2014.
Trening o metodama poučavanja i ishodima učenja za nastavno i administrativno osoblje na Tehničkom fakultetu u Rijeci
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci   Predavač
12.
-
Recenzija poglavlja publikacije "Iz rodina kljuna", Udruga RODA
 

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 7.6.2017. - Transparentnost u sustavu osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete na Sveučilištu u Rijeci
Okrugli stol:'Kako osigurati transparentnost u unaprjeđenju kvalitete visokoga obrazovanja?
Filozofski fakultet u Rijeci
2. 24.3.2017. - Sustav osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete na Sveučilištu u Rijeci
Stručni skup Unapređenje kvalitete u visokom obrazovanju
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
3. 19.12.2016. - Sustav za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete na Sveučilištu u Rijeci
CROQANET
AZVO, Zagreb
4. 15.12.2016. - Doživljaj bliskosti s majkom i psihološki simptomi studentica
ASPEKTI MAJČINSTVA: MAJKE I KĆERI
Filozofski fakultet u Rijeci
5. 15.12.2016. - Odnos majke i kćeri tijekom života: što se mijenja, a što ostaje
ASPEKTI MAJČINSTVA: MAJKE I KĆERI
Centar za ženske studije Filozofskog fakulteta u Rijeci
6. 28.10.2016. - Važnost i učinci mjerenja kvalitete na Sveučilištu u Rijeci
Stručni skup Mjerenje kvalitete u hrvatskim knjižnicama
Kampus, Rijeka
7. 10.10.2016. - Izazovi poticanja osobnog i socijalnog razvoja u školskom okruženju
Državni stručni skup pedagoga: "Pedagog pred izazovom promjena"
Primošten
8. 1.2.2016. - Promocija posebnog broja Psihologijskih tema: Privrženost
Rijeka psihologije
Rijeka
9. 1.1.2015. - Majke i kćeri- odnos koji traje
Sveučilište za treću dob
Rijeka
10. 17.10.2014. - Majčinstvo
5. konferencija "Rastimo zajedno"
Ivanić Grad
11. 9.4.2013. - Osiguravanje kvalitete od predškolskog do visokog obrazovanja
AZOO; Državni stručni skup ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova RH: Upravljanje kvalitetom škole
Opatija
12. 1.2.2013. - Majke i kćeri, radionica
Rijeka psihologije
Rijeka
13. 15.3.2012. - Detalji
Tjedan mozga
Rijeka
14. 1.2.2012. - Priprema djece za polazak u školu
Rijeka psihologije
Rijeka
15. 5.5.2009. - Pozitivno roditeljstvo
Tribina: Tjelesno kažnjavanje djece-danas
Gradska vijećnica Rijeka
16. 1.5.2009. - Komunikacija u obitelji
Predavanje za roditelje povodom Dana obitelji
Osnovna škola Dolac
17. 1.1.2008. - Istraživanje potreba za obrazovnim programima osoba treće životne dobi
Pokretanje Sveučilišta za treću dob
Gradska vijećica Rijeka
18. - Suradnja roditelja i škole
Vijeće roditelja; Roditeljski sastanak za roditelje učenila prvih razreda
Prva sušačka hrvatska gimnazija

Popularizacija znanosti

1. - Detalji
niz tematskih predavanja: Osjeti i percepcija; Razvoj čovjeka
Rijeka
2. - Detalji
Sveučilište za treću dob
Rijeka
3. - Odnos majki i kćeri
Rijeka psihologije
Rijeka

Medijski nastupi

1. 1.10.2013. - Detalji
www.mojarijeka
2. 1.2.2013. - Detalji
Radio Rijeka
Rijeka
3. - Detalji
Ri-kanal
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 19.3.2013. - - član
Savjet za kvalitetu
2. 1.1.2004. - - Predstojnica
Katedra za razvojnu, kognitivnu i edukacijsku psihologiju
3. 1.1.2002. - 1.1.2004. - pročelnica odsjeka
Odsjek za psihologiju
4. - - predsjednica
Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci
5. - - ECTS koordinator
Odsjek za psihologiju Filozofski fakultet
6. - - predsjednica
Filozofski fakultet; Odbor za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2014. - - predsjednica
Sveučilišni Odbor za kvalitetu
2. 1.1.2013. - - član
Sveučilište/ Povjerenstvo za praćenje programskih ugovora
3. 1.11.2012. - - član
Filozofski fakultet / Povjerenstvo za zajednički studij Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti
4. 1.1.2011. - - član
Povjerenstvo za izradu programa specijalističkog studija učenje i poučavanju u visokom školstvu
5. 1.1.2009. - 1.1.2013. - član
Povjerenstvo za nastavnički modul Filozofskog fakulteta
6. 1.1.2009. - - član
Programsko vijeće Centra za obrazovanje nastavnika na FF-Rijeka
7. 1.1.2008. - - zamjenica predsjednika
Sveučilišni Odbor za kvalitetu
8. 1.1.2006. - - Predsjednica
Odbor za kvalitetu na Filozofskom fakultetu .
9. 1.1.2004. - 1.1.2009. - ECTS koordinatorica
Filozofski fakultet/ Odsjek za psihologiju

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2012. - - Predsjednica
Ispitno povjerenstvo za stručni ispit psihologa, AZOO