Izv. prof. dr. sc. Tadija Bubalović


prostorija : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 51 000 Rijeka, Hahlić 6, (kabinet 77)
e-pošta : tbubalovic@pravri.hr
telefon : 051 359 500
e-pošta : tadija.bubalovic@uniri.hr

Izv. prof. dr. sc. Tadija Bubalović

Obrazovanje

1.1.2004. - Doktor pravnih znanosti (dr. sc.) Pravo PRAVNI FAKULTET U ZAGREBU
1.1.1987. - Magistar pravnih znanosti (mr. sc.) Pravo PRAVNI FAKULTET U BEOGRADU
1.1.1977. - Diplomirani pravnik Pravo PRAVNI FAKULTET U SARAJEVU

Radno iskustvo

1.1.2009. - Izvanredni profesor Kaznenog postupovnog prava i Međunarodnog kaznenog prava sveučilišni nastavnik Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2005. - 1.1.2009. Izvanredni profesor Kaznenog prava i Kaznenog postupovnog prava (u suradničkom statusu) sveučilišni nastavnik Pravni fakultet u Tuzli
1.1.1996. - 1.1.2009. Sudac Vrhovnog suda sudac Kaznenog odjela Vrhovni sud Federacije BiH
1.1.1992. - Odvjetnik u Zagrebu (1992-1996); odvjetnik u Modriči (1988-1992) odvjetnik Privatni odvjetnički ured
1.1.1983. - 1.1.1987. Općinski državni odvjetnik državni odvjetnik Državno odvjetništvo Modriča
1.1.1977. - 1.1.1983. Sudac sudac Kaznenog odjela Općinski sud Modriča

Članstva

1.1.2012. - Član međunarodnog uredništva časopisa Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici
1.1.2011. - 1.1.2014. Vijeće časti Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Zavod za kaznene znanosti Mošćenice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu
1.1.2003. - 1.1.2009. Radna skupina Ministarstva pravde BiH za implementaciju i praćenje provedbe kaznenih zakona u BiH
1.1.1997. - 1.1.2003. Radna skupina Ministarstva pravde BiH za izradu kaznenih zakona u Bosni i Hercegovini
- Dopredsjednik Udruženja sudaca u Federaciji BiH
- Predsjednik Udruženja za kazneno pravo i kriminologiju Federacije BiH

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Dokazno pravo
Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
1.1.2012. - Pravni lijekovi u upravnom postupku
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavanja, vježbe, seminari
Norma sati:
1.1.2009. - Kazneno postupovno pravo
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavanja, vježbe, seminari, pisanje praktičnih zadataka te sudjelovanje u hospitaciji
Norma sati:
1.1.2009. - Međunarodno kazneno pravo
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo
Pravni fakultet SVeučilišta u Rijeci
predavanja, seminari
Norma sati:
1.1.2009. - Prekršajno pravo
Integrirani preddiplomski i diplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavanja, vježbe, seminari
Norma sati:
1.1.2009. - Prekršajno pravo
Stručni studij upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavanja, vježbe, seminari
Norma sati:
1.1.2009. - Položaj, uloga i ovlasti suda u prethodnom postupku
Poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci/ Sveučilište u Rijeci

Norma sati:

Mentor u završnim radovima

-
1 mentorstvo (V. Gurda)
doktorski studij
Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
-
1 mentorstvo (N. Pivić)
doktorski studij
Pravni fakultet Univerziteta u Zenici
-
7 mentorstava
poslijediplomski studij (po starom)
Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
-
2 završna rada
Poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci / Sveučilište u Rijeci
-
11 završnih radova
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

1.1.2009. - 1.1.2012. Kazneno procesno pravo
Sveučilišni diplomski studij prava
Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
gostujući nastavnik
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2008. Kazneno procesno pravo
Sveučilišni diplomski studij prava
Pravni fakultet Univerziteta u Zenici
gostujući nastavnik
Norma sati:

Osobni razvoj

1.1.2000. - Škola za obuku sudaca, Francuska - 2000.


Norma sati:
1.1.1998. - Stručno (pravosudno) usavršavanje u SAD-u - 1998.


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Bubalović, Tadija
Odluke višeg suda o žalbi protiv kaznene presude : zakonsko uređenje i neka iskustva u praksi sudova Republike Hrvatske
Publikacija OSCE-a Misija u Srbiji, Beograd 227-247 - 2016.

A2

2. Bubalović, Tadija
Granice ispitivanja i pravci odlučivanja višeg suda o žalbi protiv kaznene presude
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli 2 6-38 - 2015. https://scholar.google.hr/scholar?hl=en&q=Granice%20ispitivanja%20i%20pravci%20odlu%C4%8Divanja%20vi%C5%A1eg%20suda%20o%20%C5%BEalbi%20protiv%20kaznene%20presude&btnG=

A1

3. Bubalović, Tadija
Pravo optuženika na obrazloženu sudsku odluku
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 64 989-1011 - 2014. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=195795

A1

4. Bubalović, Tadija
Pojam i oblici međunarodne kaznenopravne pomoći - s posebnim osvrtom na prava osumnjičenika odnosno optuženika u ekstradicijskom postupku
Društveni ogledi 2 35-57 - 2014.

A1

5. Bubalović, Tadija; Pivić, Nezir
Pravo oštećenika na imovinoskopravni zahtjev u kaznenom postupku
Pravna riječ 4 541-562 - 2013.

A2

6. Bubalović, Tadija
Ustavnopravni aspekt prava na žalbu u kaznenom postupku
Zbornik radova: Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu 31-52 - 2012.

A2

7. Bubalović, Tadija
„Jednakost oružja“ i njegova afirmacija u okviru prava na obranu – normativni i praktični aspekti
Revija za kriminologiju i krivično pravo 50 135-162 - 2012.

A1

8. Bubalović, Tadija; Dajčić, Agata
Novi model ispitivanja svjedoka na raspravi
Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici 5 223-248 - 2012.

A1

9. Bubalović, Tadija
Kaznenopravne sankcije u novom Kaznenom zakonu Republike Hrvatske
Zbornik radova: Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Ministarstvo pravde RS 139-156 - 2012.

A2

10. Bubalović, Tadija
Uloga i ovlasti suda u prethodnom kaznenom postupku
Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu i „Intermex“, Beograd 469-489. - 2012.

A2

11. Bubalović, Tadija; Drenški Lasan, Višnja
Pravo na žalbu u novom Zakonu o kaznenom postupku
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 18 579-602 - 2011.

A1

12. Bubalović, Tadija
Postupanje višeg suda o žalbi protiv prvostupanjske kaznene presude
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 31 935-967 - 2010.

A1

13. Bubalović, Tadija
Novi koncept i nova zakonska rješenja u Zakonu o kaznenom postupku Republike Hrvatske
Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici 3 7-35 - 2010.

A1

14. Bubalović, Tadija
Postupanje višeg suda o žalbi protiv prvostupanjske kaznene presude
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 31 935-967 - 2010.

A1

15. Bubalović, Tadija
Novi koncept i nova zakonska rješenja u Zakonu o kaznenom postupku Republike Hrvatske
Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici 3 7-35 - 2010.

A1

16. Bubalović, Tadija
Odlučivanje višeg suda o činjeničnom stanju u kaznenom postupku
Pravna riječ 7 489-512 - 2010.

A2

Znanstvene knjige

1. autor poglavlja
Bubalović, Tadija (et al.)
Pravni lijekovi u kaznenom postupku : regionalna kaznenoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni
knjiga Bejatović, Stanko ; Jovanović, Ivan OSCE - Misija u Srbiji Beograd - 2016.
2. koautor
Bubalović, Tadija; Pivić, Nezir
Kazneno procesno pravo - Opći dio
sveučilišni udžbenik Bikić, Enes Pravni fakultet Univerziteta u Zenici Zenica - 2016.
3. autor
Bubalović, Tadija
Pravni lijekovi u kaznenom postupovnom pravu, II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
znanstvena monografija Kunštek, Eduard Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2015.
4. autor poglavlja
autor: Pavišić, Berislav; autori poglavlja: Kunštek, Eduard; Veić, Petar; Bubalović, Tadija
Kazneno postupovno pravo
sveučilišni udžbenik Kunštek, Eduard Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2014.
5. koautor
Bubalović, Tadija; Pivić, Nezir
Kazneno procesno pravo – Posebni dio
sveučilišni udžbenik Bikić, Enes Pravni fakultet Univerziteta u Zenici Zenica - 2014.
6. autor poglavlja
Bubalović, Tadija (et al.)
Pojednostavljene forme postupanja u krivičnim stvarima - regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u praksi
knjiga Jovanović, Ivan ; Stanisavljević, Miroljub Misija OSCE-a u Beogradu Beograd - 2013.
7. autor poglavlja
autor: Pavišić, Berislav; autori poglavlja: Kunštek, Eduard; Veić, Petar; Bubalović, Tadija
Kazneno postupovno pravo - Knjiga druga
sveučilišni udžbenik Prof. dr. sc. Eduard Kunštek Dušević & Kršovnik Rijeka - 2013.
8. koautor
Pavišić, Berislav; Bubalović, Tadija
Međunarodno kazneno pravo
sveučilišni udžbenik Kunštek, Eduard Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2013.
9. autor poglavlja
Bubalović, Tadija (et al.)
Savremene tendencije krivičnog procesnog prava u Srbiji i regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva – normativni i praktični aspekti
knjiga Petrović, A. ; Jovanović, I. Misija OSCE-a u Beogradu Beograd - 2012.
10. autor poglavlja
Bubalović, Tadija (et al.)
Kaznena politika - raskol između zakona i njegove primjene
knjiga Bejatović, S. ; Dragosavljević, P. Ministarstvo pravde RS Sarajevo - 2012.
11. autor
Bubalović, Tadija
Pravni lijekovi u kaznenom postupovnom pravu
znanstvena monografija Dušević & Kršovnik Dušević & Kršovnik Rijeka - 2011.
12. autor poglavlja
Bubalović, Tadija (et al.)
Savremene tendencije u razvoju pravne nauke i pravnog obrazovanja
knjiga Petrović, B. Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo - 2011.
13. autor poglavlja
Bubalović, Tadija (et al.)
Ustavnopravni razvoj Bosne i Hercegovine
knjiga Mutapčić, E Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzla - 2011.
14. autor poglavlja
autor: Pavišić, Berislav; autori poglavlja: Kunštek, Eduard; Veić, Petar, Bubalović, Tadija
Kazneno postupovno pravo
sveučilišni udžbenik Pavišić, Berislav ; Kunštek, Eduard ; Veić, Petar, Bubalović, Tadija Dušević & Kršovnik Rijeka - 2011.
15. autor poglavlja
autor: Pavišić, Berislav; autori poglavlja: Kunštek, Eduard; Veić, Petar, Bubalović, Tadija
Kazneno postupovno pravo
sveučilišni udžbenik Kunštek, Eduard Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2010.
16. autor
Bubalović, Tadija
Pravo na žalbu u kaznenom postupku
znanstvena monografija Bemust Sarajevo - 2006.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2015. - 1.1.2017.
Sustav pravnih lijekova u suvremenom kaznenom procesnom pravu. Međunarodni znanstveni projekt: Projekt UNZE, IP–2015, šifra projekta: PrF EM IR 11/2015. Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, odluka: broj 08-200-020-0558/15, od 10. studenog 2015. ; suvoditelj projekta; Vlada Švicarske Konfederacije ; 100.000,00 kuna (24.940,00 BAM);
2. 1.1.2009. - 1.1.2013.
Europski i hrvatski sudski postupci i ljudska prava (publikacija: Međunarodno kazneno pravo, evidencija: CROSBI - bibliografska jedinica 683738); aktivno sudjelovanje (bez formalnog članstva); MZOS (šifra: 115-1152437-2500); ;
3. 1.1.2000. - 1.1.2002.
Mladi u sukobu sa zakonom u svijetlu aktualnih problema maloljetničkog krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini (Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu); suvoditelj projekta; Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2010. - 1.1.2013.
Doc. dr. sc. Vedad Gurda; Doktorat Maloljetničke mjere i sankcije u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine; Doktorski studij prava - III. stupanj na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli; 2013.;
2. 1.1.2009. - 1.1.2012.
Doc. dr. sc. Nezir Pivić; Doktorat Položaj i uloga tužitelja u krivičnom postupku ; Doktorski studij prava - III. stupanj na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici; 2012.;

Uredništva časopisa

1. 1.1.2001. - 1.1.2006. "Pravo i pravda"