Prof. dr. sc. Anica Trp dipl. ing. str.

Tehnički fakultet Zavod za termodinamiku i energetiku

prostorija : Tehnički fakultet, Zavod za termodinamiku i energetiku, ured 2-117
e-pošta : anica.trp@riteh.hr
mobitel : 091 451 48 94

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 405 7 5

Obrazovanje

1.1.2002. - doktor tehničkih znanosti Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1996. - magistar tehničkih znanosti Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1986. - 1.1.1991. diplomirani inženjer strojarstva Sveučilišni studij strojarstva Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1982. - 1.1.1986. matematičko-informatički tehničar Srednje obrazovanje, matematičko-informatički smjer Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi (Gimnazija Andrije Mohorovičića) Rijeka
1.1.1974. - 1.1.1982. Osnovno obrazovanje OŠ Nikola Tesla i OŠ Kantrida

Radno iskustvo

1.1.2015. - redoviti profesor u trajnom zvanju znanstveno-istraživačka djelatnost, nastavna djelatnost, stručni rad Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - 1.1.2015. redoviti profesor znanstveno-istraživačka djelatnost, nastavna djelatnost, stručni rad Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2010. izvanredni profesor znanstveno-istraživačka djelatnost, nastavna djelatnost, stručni rad Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2003. - 1.1.2007. docent znanstveno-istraživačka djelatnost, nastavna djelatnost, stručni rad Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2002. - 1.1.2003. viši asistent znanstveno-istraživačka djelatnost, nastavna djelatnost, stručni rad Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1991. - 1.1.2002. znanstveni novak znanstveno-istraživačka djelatnost, nastavna djelatnost, stručni rad Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstva

26.4.2017. - članica Područnog znanstvenog vijeća za tehničke znanosti
1.1.2017. - članica Organizacijskog odbora međunarodnog kongresa The 9th International Exergy, Energy and Environment Symposium IEEES-9
1.1.2012. - članica Upravnog odbora Hrvatskog saveza za sunčevu energiju
1.1.2011. - članica Uredničkog savjeta znanstvenog časopisa Tehničkog i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Engineering Review
1.1.2004. - članica Organizacijskog odbora međunarodnog kongresa Peter Salcher and Ernst Mach – A Successful Teamwork
1.1.2003. - 1.1.2009. predsjednica Društva za sunčevu energiju Rijeka
1.1.2001. - 1.1.2012. tajnica Hrvatskog saveza za sunčevu energiju
1.1.1995. - 1.1.2011. članica Uredničkog odbora znanstvenog časopisa Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Engineering Review
1.1.1993. - 1.1.1995. članica Uredničkog odbora Zbornika Tehničkog fakulteta Rijeka
1.1.1991. - članica Hrvatskog saveza za sunčevu energiju i Društva za sunčevu energiju Rijeka
- članica Znanstvenog odbora međunarodnog kongresa Energy and the Environment
- članica Organizacijskog odbora međunarodnog kongresa Energy and the Environment
- stručna urednica Zbornika radova međunarodnog kongresa Energy and the Environment

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Termodinamika BG
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati: 60
- Termodinamika i energetika
Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati: 90
- Nauka o toplini II
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati: 90
- Tehnički izmjenjivači topline
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati: 60
- Numeričko modeliranje u termodinamici
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati: 90
- Toplina
Preddiplomski stručni studiji strorarstva i brodogradnje
Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati: 90
- Izabrana poglavlja iz izmjenjivača toplina
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz područja tehničkih znanosti
Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati: 45
- Numeričko modeliranje prijelaza topline
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz područja tehničkih znanosti
Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati: 45
- Nauka o toplini I
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati: 120

Mentor u završnim radovima

1.1.2015. - Termodinamička analiza cijevnog izmjenjivača topline
Mateo Kirinčić
diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Numerička analiza izmjene topline u cijevnom izmjenjivaču s prstenastim lamelama
Andro Bačić
diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Numerička analiza strujanja i izmjene topline unutar izmjenjivača topline
Marko Šestan
diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Numerička analiza izmjene topline u hladnjaku motora
Marko Perčić
diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Numerička analiza izmjene topline u cijevnom izmjenjivaču
Lino Kocijel
diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Toplinska zaštita stambenog prostora u svrhu povećanja energetske učinkovitosti
Davor Karlović
preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Kirinčić, Mateo; Trp, Anica; Lenić, Kristian
Numerical investigation and experimental validation of heat transfer in a small size shell and tube heat exchanger
Engineering Review 37 122-133. - 2017.

Q2
WOS

2. Glažar, V., Franković, B., Trp, A.
Experimental and Numerical Study of Compact Heat Exchanger with Different Microchannel Shapes
Int. Journal of Refrigeration 51 144-153. - 2015.

Q1
WOS
Exc

3. Delač, B., Trp, A., Lenić, K.
Numerical Investigation of Heat Transfer Enhancement in a Fin and Tube Heat Exchanger using Vortex Generators
Int. Journal of Heat and Mass Transfer 662-669. - 2014.

Q1
WOS
Exc

4. Perčić, Marko; Lenić, Kristian; Trp, Anica
A three-dimensional numerical analysis of complete crossflow heat exchangers with conjugate heat transfer
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici (1330-9587) 33 (2013), 1; 23-40 33 23-40 - 2013.

Q3

5. Glažar, Vladimir; Trp, Anica; Lenić, Kristian
Numerical Study of Heat Transfer and Analysis of Optimal Fin Pitch in a Wavy Fin-and-Tube Heat Exchanger
HEAT TRANSFER ENGINEERING (0145-7632) 33 (2012), 2; 88-96 33 88-96 - 2012.

Q1
Q2
WOS

6. Blecich, Paolo; Lenić, Kristian; Trp, Anica; Franković, Bernard
Heat Transfer Analysis of Heating Plate with Multiple Heat Sources
Strojarstvo (0562-1887) 52 (2009), 5; 569-575 52 549-557 - 2010.

Q2
WOS

7. Lenić, Kristian; Trp, Anica; Franković, Bernard
Transient two-dimensional model of frost formation on a fin-and-tube heat exchanger
International Journal of Heat and Mass Transfer (0017-9310) 52 (2009), 1-2; 22-32 52 22-32 - 2009.

Q1
WOS
Exc

8. Senčić, Tomislav; Trp, Anica; Lenić, Kristian
Parametric study of operating and geometry characteristics effect on heat transfer in annular finned tube heat exchanger
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici (1330-9587) 29 (2009); 25-36 29 25-36 - 2009.

9. Lenić, Kristian; Trp, Anica; Franković, Bernard
Prediction of an effective cooling output of the fin-and-tube heat exchanger under frosting conditions
Applied thermal engineering (1359-4311) 29 (2009); 2534-2543 29 2534-2543 - 2009.

Q1
WOS
Exc

10. Lenić, Kristian; Trp, Anica
Frost Formation Phenomenon in a Fin-and-Tube Heat Exchanger
Strojarstvo (0562-1887) 50 (2008); 15-22 50 15-22 - 2008.

WOS

11. Trp, Anica; Lenić, Kristian; Franković, Bernard
Analysis of the influence of operating conditions and geometric parameters on heat transfer in water-paraffin shell-and-tube latent thermal energy storage unit
Applied Thermal Engineering (1359-4311) 26 (2006), 16; 1830-1839 26 1830-1839 - 2006.

Q1
WOS
Exc

12. Trp, Anica
An experimental and numerical investigation of heat transfer during technical grade paraffin melting and solidification in a shell-and-tube latent thermal energy storage unit
Solar energy (0038-092X) 79 (2005), 6; 648-660 79 648-660 - 2005.

Q1
WOS
Exc

13.
Termodinamička analiza akumulacije topline u latentnom spremniku( A thermodynamic analysis of heat storage in a latent heat storage unit )
167 str - 2002.

14. Trp, Anica
Termodinamička analiza toplinskih pojava kod rotirajućeg regeneratora topline u sustavu termoelektrane srednje snage( A Thermodynamic Analysis of Heat Transfer Phenomena at the Rotary Regenerator in the Boiler System of an Electric Plant of Medium Output )
Strojarstvo (0562-1887) 42 (2000), 5, 6; 205-216 42 205-216 - 2000.

WOS

15. Trp, Anica; Franković, Bernard
Heat and mass transfer analysis at rotary regenerator for use of waste heat from the smoke gases
Engineering Review (1330-9587) 16 (1996); 55-66 16 55-66 - 1996.

16. Franković, Bernard; Trp, Anica
Utjecaj provođenja topline materijalom akumulacijske mase na temperaturna polja u rotirajućem regeneratoru topline( The effect of matrix heat conduction on the temperature fields in the rotary heat exchanger )
Zbornik Tehničkog fakulteta Rijeka (0353-281X) 12 (1992); 21-32 12 21-32 - 1992.

17. Franković, Bernard; Viličić, Ivan; Mastrović, Margita; Trp, Anica
Neki aspekti energetskog i ekološkog pristupa zbrinjavanju otpada priobalnog područja Sjevernog Jadrana( Some aspects of energetic and ecological approach to waste treatment in the Northern Adriatic coastal region )
Sunčeva energija (0351-2797) 12 (1991), 1; 19-26 12 19-26 - 1991.

Znanstvene knjige

1.
Hrastnik, Branimir; Desnica, Uroš; Franković, Bernard; Horvath, Laszlo; Jedriško, Claudia; Lenić, Kristian; Medica, Vladimir; Miščević, Ljubomir; Pavković, Branimir; Spinčić, Damir; Staničić, Luka; Trp, Anica; Urli, Natko; Viličić, Ivan; Vujčić, Ranko; Žaja, Damir; Žibrat, Zvonimir
SUNEN program korištenja energije sunca - prethodni rezultati i buduće aktivnosti( SUNEN Solar Energy Utilisation Program - preliminary results and further activities )
Energetski institut Hrvoje Požar - 1998.

Kongresna priopćenja

1.
Glažar, Vladimir; Perčić, Marko; Trp, Anica; Lenić, Kristian
A Comparative Study of Evolutionary Algorithms for Optimization of Fin-and-tube Heat Exchangers tehnička sekcija, usmeno izlaganje 9th International Exergy, Energy and Environment Symposium - IEEES-9 Split - 16.5.2017.
2.
Kirinčić, Mateo, Lenić, Kristian, Trp, Anica
Energetska i eksergetska analiza cijevnog izmjenjivača topline International Congress Energy and the Environment 2016 Opatija - 1.1.2016.
3.
Glažar, V., Trp, A., Lenić, K., Franković, B.
Multivariate optimization of a heat exchanger with micro chanell coil IIR International Congress of Refrigeration Yokohama - 1.1.2015.
4.
Lenić, K., Trp, A., Diklić, D.
Calculation of Solar Energy Use as a Part of Determination of the Energy Performance of Building EuroSun 2014 conference Aix les Bains, Francuska - 1.1.2014.
5.
Lenić, K., Kučar, N., Trp, A.
Usporedba metodologije proračuna vanjskih dobitaka topline u svrhu određivanja energetskog svojstva zgrade International Congress Energy and the Environment 2014 Opatija - 1.1.2014.
6.
Lenić, Kristian; Trp, Anica; Franković, Bernard
THE POSSIBILITY OF AN ADAPTIVE CONTROL OF COOLING-DEFROSTING CYCLE DEPENDING ON FROST CONDITIONS AT THE EVAPORATOR tehnička sekcija International Congress Energy and the Environment 2012 Opatija - 1.1.2012.
7.
Glažar, Vladimir; Lenić, Kristian; Trp, Anica; Franković, Bernard
Experimental Analysis of Thermodynamical Properties of Fin-and-Tube and Heat Exchanger with Microchannel Coil 21th International Symposium and Exhibition of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Interklima 2011 Zagreb - 1.1.2011.
8.
Blecich, Paolo; Trp, Anica; Lenić, Kristian
Heat Transfer and Fluid Flow in Rectangular Offset Strip-Fin Heat Exchanger International Congress Energy and the Environment 2010 (Symposium HEAT-SET) Opatija - 1.1.2010.
9.
Blecich, Paolo; Lenić, Kristian; Trp, Anica
Numerical and thermographic heat transfer analysis of heating plate with complex heat sources 20th International Symposium and Exhibition of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Interklima 2009 Zagreb - 1.1.2009.
10.
Franković, Bernard; Trp, Anica; Lenić, Kristian; Bonefačić Igor; Wolf Igor
Obnovljivi izvori energije u sustavima inženjerstva morske tehnologije International Congress Energy and the Environment 2008 Opatija - 1.1.2008.
11.
Lenić, Kristian; Trp, Anica; Franković, Bernard; Schnitzer, Hans
Doprinos smanjenju emisije stakleničkih plinova suradnjom poduzetnika i znanstvenika – projekt "REGENER"( Colaboration among enterprises and scientists as a contribution to reducing greenhouse emissions - "REGENER" project ) International Congress Energy and the Environment 2008 Opatija - 1.1.2008.
12.
Franković, Bernard; Trp, Anica; Lenić Kristian; Bonefačić, Igor; Wolf, Igor; Blecich, Paolo
Obnovljivi izvori energije u Hrvatskoj – danas i u budućnosti( Renewable energy sources in Croatia – today and in the future ) International Congress Energy and the Environment 2008 Opatija - 1.1.2008.
13.
Lenić, Kristian; Trp, Anica; Franković Bernard
Mathematical modelling of frost layer growth in a fin-and-tube heat exchanger International Conference Heat transfer in Components and Systems for Sustainable Energy Technologies Heat-SET 2007 Chambery, Francuska - 1.1.2007.
14.
Lenić, Kristian; Trp, Anica; Franković, Bernard
Unsteady heat and mass transfer during frost formation in a fin-and-tube heat exchanger International Congress Energy and the Environment 2006 Opatija - 1.1.2006.
15.
Trp, Anica; Lenić, Kristian; Franković, Bernard
A Study of Transient Phase-Change Heat Transfer During Charging and Discharging of the Latent Thermal Energy Storage Unit 5th ISES Europe Solar Conference EuroSun 2004 Freiburg, Njemačka - 1.1.2004.
16.
Trp, Anica; Lenić, Kristian; Franković, Bernard
Analiza potrošnje energije u uslužnim djelatnostima na otocima Primorsko goranske županije( Analysis of energy consumption in service sectors on the islands of Primorsko goranska County ) International Congress Energy and the Environment 2004 Opatija - 1.1.2004.
17.
Trp, Anica
A Numerical and Experimental Study of Transient Heat Transfer in a Shell-and-Tube Latent Heat Storage Unit with Paraffin as a Phase Change Material International Congress Energy and the Environment 2002 Opatija - 1.1.2002.
18.
Franković, Bernard; Jedriško, Claudia; Lenić, Kristian; Trp, Anica
Istraživanja i razvoj tehnologije vodika( Research and Development Activities on Hydrogen Technology ) International Congress Energy and the Environment 2000 Opatija - 1.1.2000.
19.
Trp, Anica; Franković, Bernard; Lenić, Kristian
An analysis of phase change heat transfer in a solar thermal energy store ISES 1999 Solar World Congress Jerusalem, Izrael - 1.1.1999.
20.
Franković, Bernard; Trp, Anica; Jedriško, Claudia
SUNEN - Croatian National Solar Energy Program: a Review International Symposium New and Renewable Energies and Stirling Engines Dubrovnik - 1.1.1998.
21.
Vujčić, Ranko; Trp, Anica; Hrastnik, Branimir
Sustavi desalinacije u funkciji razvitka otočne poljoprivrede( Desalination plant and agricultural development on Croatian islands ) International Congress Energy and the Environment 1998 Opatija - 1.1.1998.
22.
Franković, Bernard; Jedriško, Claudia; Trp, Anica
Heat transfer analysis of the solar greenhouse's rock bed thermal storage unit 7th Conference on Solar Energy at High Latitudes NORTH SUN ’97 Espoo-Otaniemi, Finland - 1.1.1997.
23.
Trp, Anica; Franković, Bernard
Influence of electric power station operational conditions on low-temperature corrosion appearance in rotary heat regenerator International Congress Energy and the Environment 1996 Opatija - 1.1.1996.
24.
Franković, Bernard; Trp, Anica; Jedriško, Claudia
Energetska valorizacija krutog komunalnog otpada sjevernojadranskog primorja( Solid waste energy management for the Kvarner North-Adriatic region ) Vth International Symposium Waste Management – Zagreb ‘96 Zagreb - 1.1.1996.
25.
Trp, Anica; Franković, Bernard
Analiza utjecaja pogonskih uvjeta na pojavu niskotemperaturne korozije kod rotirajućeg regeneratora topline u sustavu termoelektrane( Analysis of operational conditions influence on low-temperature corrosion appearance in electric power station rotary heat regenerator ) 2nd International Scientific Symposium Power and Process Plants Dubrovnik - 1.1.1996.
26.
Franković, Bernard; Trp, Anica
The effect of the heat conduction on rotary heat exchanger performance - a three-dimensional model 13th International Symposium on Heating, Refrigerating and Air Conditioning Interklima '95 Zagreb - 1.1.1995.
27.
Franković, Bernard; Trp, Anica
Numeričko simuliranje niskotemperaturne korozije kod rotirajućih regeneratora topline( Numerical simulation of the low temperature corrosion at the rotary heat exchanger ) International Congress Energy and the Environment 1992 Opatija - 1.1.1992.

Znanstveni projekti

1. 15.3.2017. -
Povećanje energetske učinkovitosti izmjenjivača topline (HEXENER), IP-2016-06-4095; voditeljica; Hrvatska zaklada za znanost; ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Istraživanje i razvoj komponenata i sustava obnovljivih izvora energije br. 069-0692972-3112; suradnica; MZOS; ;
3. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Primijenjena istraživanja komponenata i sustava obnovljivih izvora energije br. 0069001; suradnica; MZOS; ;
4. 1.1.1997. - 1.1.2000.
poticajni projekt za mlade znanstvenike Akumulacija topline u latentnim spremnicima br. 069107; voditeljica; MZOS; ;
5. 1.1.1997. - 1.1.2000.
bilateralni projekt hrvatsko-slovenske znanstvene suradnje Istraživanje mogućnosti održivog razvoja energetike s ciljem zaštite okoliša; suradnica; MZOS; ;
6. 1.1.1996. - 1.1.2002.
Primjena obnovljivih izvora energije u priobalnom području br. 069005; suradnica; MZOS; ;
7. 1.1.1991. - 1.1.1996.
Energetski i ekološki pristup zbrinjavanju otpada priobalnog područja br. 2-08-350; suradnica; MZOS; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2010. - 1.1.2014.
Paolo Blecich; Doktorat Utjecaj raspodjele zraka na termohidraulička svojstva lamelnog izmjenjivača topline; Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti; 14.11.2014.;
2. 1.1.2004. - 1.1.2006.
Kristian Lenić; Doktorat Analiza izmjene topline i tvari pri stvaranju leda na lamelnim izmjenjivačima topline; Tehničke znanosti / strojarstvo; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2012. -
EuroSun 2012 (ISES-Europe Solar Conference) Opatija članica Organizacijskog odbora
2. 1.1.2012. -
EuroSun 2012 (ISES-Europe Solar Conference) Opatija članica Znanstvenog odbora
3. 1.1.2004. -
International Congress Peter Salcher and Ernst Mach – A Successful Teamwork Opatija članica Organizacijskog odbora
4. -
International Congress Energy and the Environment Opatija članica Organizacijskog odbora
5. -
International Congress Energy and the Environment Opatija članica Znanstvenog odbora
6. -
International Congress Energy and the Environment Opatija stručna urednica Zbornika radova

Recenzije

1. 2008. Recenzija knjige Osnove termografije s primjenom, ISBN 978-953-6970-56-8, izdavač Kigen
2. Recenzirala 9 članaka za znanstveni časopis Applied Thermal Engineering, ISSN 1359-4311, izdavač Elsevier
3. Recenzirala 3 članka za znanstveni časopis International Journal of Heat & Mass Transfer, ISSN 0017-9310, izdavač Elsevier
4. Recenzirala 4 članka za znanstveni časopis Heat Transfer Engineering, ISSN 0145-7632, izdavač Taylor & Francis
5. Recenzirala 1 članak za znanstveni časopis Thermochimica Acta, ISSN 0040-6031, izdavač Elsevier
6. Recenzirala 1 članak za znanstveni časopis Applied Energy, ISSN 0306-2619, izdavač Elsevier
7. Recenirala 1 članak za znanstveni časopis Journal of Solar Energy Engineering, ISSN 1528-8986, izdavač ASME
8. Recenirala 4 članka za znanstveni časopis Recent Patents on Mechanical Engineering, ISSN 2212-7976, izdavač Bentham Science
9. Recenzirala 3 članka za znanstveni časopis International Journal of Thermal Sciences, ISSN 1290-0729, izdavač Elsevier
10. Recenzirala 4 članka za znanstveni časopis Strojarstvo, ISSN 0562-1887, izdavač Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez
11. Recenzirala 3 članka za znanstveno-stručni časopis Tehnički vjesnik, ISSN 1330-3651, izdavači Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Elektrotehnički fakultet u Osijeku i Građevinski fakultet u Osijeku
12. Recenzirala veći broj radova za Zbornike radova Međunarodnih kongresa Energy and the Environment 2008 - 2014, izdavač Hrvatski savez za sunčevu energiju
13. Recenzirala 1 članak za znanstveni časopis Solar Energy, 0038-092X, izdavač Elsevier

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2010. - - prodekanica za nastavu
Tehnički fakultet
2. 1.10.2010. - - voditeljica Katedre za termodinamiku i termotehniku
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
3. 1.10.2010. - - predsjednica
Tehnički fakultet / Povjerenstvo za nastavu

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2015. - - članica Stručnog povjerenstva za reizbor dr. sc. Kristiana Lenića na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2015. - - članica Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Kristiana Lenića u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
3. 1.1.2015. - - članica Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor dr. sc. Paola Blecicha u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
4. 1.1.2014. - - članica Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorske disertacije Paola Blecicha, dipl.ing. Utjecaj raspodjele zraka na termohidraulička svojstva lamelnog izmjenjivača topline
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
5. 1.1.2013. - - članica Povjerensta za izbor Paola Blecicha u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
6. 1.1.2012. - - članica Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada mr.sc. Igora Bonefačića, dipl. ing. Analiza utjecaja oblika i veličine čestica biomase pri izgaranju
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
7. 1.1.2011. - - članica Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada Vladimira Glažara, dipl. ing. Optimizacija geometrije kompaktnih izmjenjivača topline
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
8. 1.10.2010. - - predsjednica Povjerenstva za nastavu
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
9. 1.1.2010. - - članica Povjerenstva za izbor doc.dr.sc. Kristiana Lenića u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
10. 1.1.2009. - - članica Povjerenstva za davanje mišljena u postupku izbora doc.dr.sc. Kristiana Lenića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
11. 1.1.2008. - - članica Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorske disertacije mr.sc. Mara Jelića Termodinamička analiza procesa izgaranja u dizelskom motoru
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
12. 1.1.2008. - - članica Povjerenstva za izbor Borisa Dragičevića u naslovno suradničko zvanje asistenta
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
13. 1.1.2007. - - članica Povjerenstva za izbor mr.sc. Igora Wolfa u suradničko zvanje asistenta
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
14. 1.1.2006. - - predsjednica Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorske disertacije mr. sc. Kristiana Lenića Analiza izmjene topline i tvari pri stvaranju leda na lamelnim izmjenjivačima topline
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
15. 1.1.2006. - - članica Povjerenstva za izbor Bojana Jurdane u naslovno nastavno zvanje predavača
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
16. 1.1.2006. - - članica Povjerenstva za izbor dr.sc. Kristiana Lenića u znanstveno-nastavno zvanje docenta
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
17. 1.1.2005. - - članica Povjerenstva za ocjenu i obranu magistarskog rada Igora Bonefačića Termodinamička analiza prijelaza topline i prijenosa tvari u ložištu procesne peći
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
18. 1.1.2004. - - članica Povjerenstva za ocjenu i obranu magistarskog rada Igora Wolfa Utjecaj geometrijskih parametara na izmjenu topline i karakteristike strujanja zraka kod lamelnih izmjenjivača topline
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
19. 1.1.2003. - - članica Povjerenstva za obranu magistarskog rada Borisa Červara Termodinamička analiza termoelektrane srednje snage
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
20. - -
21. - - članica Stručnog povjerenstva za izbor Matea Kirinčića u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
22. - - članica Stručnog povjerenstva za izbor v. asist. dr. sc. Igora Bonefačića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
23. - - članica Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor dr.sc. Igora Wolfa u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
24. - - članica Stručnog povjerenstva za reizbor dr. sc. Igora Wolfa na znanstveno-nastavno radno mjesto docent
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
25. - - članica Stručnog povjerenstva za izbor Frana Torbarine u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2015. - - članica Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Branka Klarina u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
2. 1.1.2013. - - članica Povjerenstva za izbor dr.sc. Sandra Nižetića u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
3. 1.1.2012. - - članica Povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor dr.sc. Ivana Tolja u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
4. 1.1.2012. - - članica Povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor dr.sc. Ivana Tolja u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
5. 1.1.2011. - - članica Povjerenstva za davanje mišljenja u postupku provedbe dijela izbora dr.sc. Branka Klarina u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
6. 1.1.2010. - - članica Povjerenstva za izbor doc.dr.sc. Branka Klarina u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
7. 1.1.2010. - - članica Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorske disertacije Zdeslava Jurića Radna sposobnost i rastezanje toplog vlažnog zraka u atmosferi
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
8. 1.1.2010. - - članica Povjerenstva za izbor dr.sc. Sandra Nižetića u znanstveno-nastavno zvanje docenta
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
9. 1.1.2009. - - članica Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorske disertacije Sandra Nižetića Termodinamički model prizemne koncentracije eksergije toplog vlažnog zraka
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
10. 1.1.2009. - - članica Povjerenstva za davanje mišljenja u postupku provedbe dijela izbora dr.sc. Sandra Nižetića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
11. 1.1.2009. - - članica Povjerenstva za davanje mišljenja u postupku provedbe dijela izbora dr.sc. Sandra Nižetića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
12. 1.1.2006. - - članica Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije Sandra Nižetića Termodinamički model prizemne koncentracije eksergije toplog vlažnog zraka
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
13. 1.1.2006. - - članica Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije Zdeslava Jurića Radna sposobnost i rastezanje toplog vlažnog zraka u atmosferi
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu