Prof. dr. sc. Josip Brnić dipl. ing


prostorija : 2-175
e-pošta : brnic@riteh.hr
mobitel :

Prof. dr. sc. JOSIP BRNIĆ, dipl. ing. stroj., Professor Emeritus (1.10.2018.)

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
CROSBI 1
GOOGLE SCHOLAR 1062 17 31
RESEARCHGATE
Web of Science

Obrazovanje

1.1.1988. - Doktor tehničkih znanosti Doktorat / Tehničke znanosti / Strojarstvo SVEUČILIŠTE U RIJECI, TEHNIČKI FAKULTET
1.1.1983. - Magistar tehničkih znanosti Magisterij / Tehničke znanosti / Strojarstvo UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
1.1.1976. - Diplomirani inženjer strojarstva Sveučilišni studij strojarstva, Brodostrojarski smjer SVEUČILIŠTE U RIJECI, TEHNIČKI FAKULTET

Radno iskustvo

1.10.2018. - Professor Emeritus doktorski studij i znanstveni rad Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
1.5.2018. - Visiting Professor predavanja-doktorski studij Shenyang University of Technology, Shenyang, Kina
1.9.2017. - Guest Professor predavanja-doktorski studij Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, Kina
1.6.2012. - Consulting Professor predavanja-doktorski studij Harbin Institute of Technology, Harbin, Kina
1.9.2011. - Honorary Professor predavanja-doktorski studij Henan Polytechnic University, Jiaozuo, Kina
1.1.2005. - 1.1.2017. Predsjednik Područnog znanstvenog vijeća za tehničke znanosti RH vođenje Područnog znanstvenog vijeća za tehničke znanosti RH Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
1.1.2005. - 1.1.2013. Član Nacionlnog vijeća za znanost RH rad u NV na području razvoja znanosti u RH Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO RH)
1.10.2002. - 1.10.2016. Predstojnik Zavoda za tehničku mehaniku na Tehničkom fakultetu u Rijeci vođenje Zavoda za tehničku mahaniku Tehnički fakultet u Rijeci
28.4.2000. - Redoviti profesor u trajnom zvanju na Tehničkom fakultetu u Rijeci, Zavod za tehničku mehaniku predavanja i znanstveni rad Tehnički fakultet u Rijeci
1.2.1999. - Rektor Sveučilišta u Rijeci vođenje Sveučilišta u Rijeci Sveučilište u Rijeci
1.4.1998. - 1.4.1999. Prorektor za znanstveni rad i međunarodnu suradnju vođenje sustava znanosti i međunarodne suradnje na Sveučilištu u Rijeci Sveučilište u Rijeci
23.12.1996. - 28.4.2000. Redoviti profesor na Tehničkom fakultetu u Rijeci, Zavod za tehničku mehaniku predavanja i znanstveni rad Tehnički fakultet u Rijeci
1.9.1994. - 1.9.1998. Dekan Tehničkog fakulteta u Rijeci (dva mandata: 1994-96, 1996-98) vođenje Tehničkog fakulteta u Rijeci Tehnički fakultet u Rijeci
17.9.1993. - 23.12.1996. Izvanredni profesor na Tehničkom fakultetu u Rijeci, Zavod za tehničku mehaniku predavanja i znanstveni rad Tehnički fakultet u Rijeci
1.9.1993. - 1.10.1994. Prodekan za nastavu Tehničkog fakulteta u Rijeci vođenje sustava za nastavu na Tehničkom fakultetu u Rijeci Tehnički fakultet u Rijeci
1.10.1991. - 1.10.1993. Voditelj sveučilišnog studija strojarstva na TFR voditeljstvo studija Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.1990. - 1.10.2018. Stalni radni odnos na Tehničkom fakultetu u Rijeci, Zavod za tehničku mehaniku predavanja i znanstveni rad Tehnički fakultet u Rijeci
23.6.1989. - 17.9.1993. Docent na Tehničkom fakultetu u Rijeci, Zavod za tehničku mehaniku predavanja i znanstveni rad Tehnički fakultet u Rijeci
1.7.1978. - 23.6.1989. Asistent za mehaniku na Tehničkom fakultetu u Rijeci, Zavod za tehničku mehaniku vježbe Tehnički fakultet u Rijeci
1.4.1976. - 1.1.1990. Projektant strukture u RO "Brodoprojekt" Rijeka, paralelan rad na Tehničkom fakultetu u Rijeci projektiranje, proračuni i analize strukture-posebice podvodnih objekata "Brodoprojekt" Rijeka

Nagrade i priznanja

27.5.2018. Visiting Professor at Shenyang University of Technology, Shenyang, Kina
1.5.2018. Zahvalnica za ostvarena postignuća u 2017 godini koja su pridonijela promicanju, napretku i ugledu Sveučilišta u Rijeci, Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija
10.9.2017. Guest Professor at Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, Kina
1.5.2014. Spomen plaketa, kao znak priznanja i zahvalnosti zbog doprinosa utkanog u razvitak i djelovanje Sveučilišta u Rijeci, od njegova utemeljenja do danas. (Rektor, prof. dr. sc. Pero Lučin)
1.10.2012. Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za životno djelo (2012.) za 2010. / 2011.
10.6.2012. Consulting Professor at Harbin Institute of Technology, Harbin, China
1.10.2011. Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena postignuća u RH za 2010.g. za područje Tehničkih znanosti.
10.9.2011. Honorary Professor at Henan Polytechnic University, Jiaozuo, China
1.10.2010. Second Prize - Zwick / Roell Science Award, Ulm, Germany.
1.5.2005. Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za područje Tehničkih znanosti, za 2004. god.
1.10.2000. Jubilarna plaketa za 1999. godinu - priznanje za osobiti doprinos radu i razvitku Hrvatske udruge proizvodnog strojarstva, a na dobrobit znanstvenog i gospodarskog razvitka Republike Hrvatske.
1.6.1999. Zahvalnica za osobni doprinos u modernizaciji Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu.
22.12.1998. Special Award of ÖIAV (Österreichischer Ingenieur und Architekten Verein) and DAAAM International for Significant Contribution in the Field of Engineering, Excellence in Science, and International Academic and Scientific Cooperation in Middle European Region Within the Framework of the Danube Adria Association for Automation & Manufacturing and Austrian Society of Engineers and Architects ( Vienna & Cluj-Napoca, October 22, 1998).
1.7.1998. Državna godišnja nagrada za znanost za značajno znanstveno dostignuće u području tehničkih znanosti za 1997. godinu.
1.11.1996. Certificate, Awarded to Prof. Josip Brnić, D.Sc., DAAAM International, Vienna, October 17-19, 1996.
1.10.1995. Dobitnik odlikovanja predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana: Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića, za poseban doprinos znanosti, 1995.
1.6.1995. Dobitnik Nagrade grada Rijeke 1994. g. za stvaralački rad i stvaralaštvo za period 1992.-1993. god.

Članstva

27.5.2018. - Visiting Professor at Shenyang University of Technology, Shenyang, Kina
10.9.2017. - Guest Professor at Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, Kina
1.1.2017. - Član Znanstvenog vijeća Hrvatske akademije tehničkih znanosti
1.1.2015. - Član Panela (Brodogradnja, Strojarstvo, Tehnologija prometa i transport, itd) Hrvatske zaklade za znanost za vrednovanje istraživačkih projekata
1.1.2015. - Član Vijeća časti Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Član Stručnog povjerenstva Nacionalnog vijeća za znanost i tehnologiju RH, za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, 06.2014.
1.1.2013. - Član (Member) - International Academy of Engineering , Moscow
1.1.2013. - Executive Member of International Federation of Physical and Numerical Simulation of Material Processing
1.1.2012. - Consulting Professor na Harbin Institute of Technology, Harbin, Kina, 06. 2012.
1.1.2011. - Honorary Professor na Henan Plytechnic University, Jiaozuo, Kina, 09. 2011.
1.1.2010. - Član Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci, 2010-
1.1.2010. - Redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske
1.1.2008. - Član Povjerenstva Nacionalnog vijeća za znanost RH i Nacionalne zaklade za znanost RH za znanstvene projekte
1.1.2005. - Član je Sekcije za morsku tehnologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
1.1.2005. - Redoviti član Znanstvenog vijeća za promet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
1.1.2004. - 1.1.2017. Predsjednik Područnog vijeća za tehničke znanosti Republike Hrvatske, od 2004. (4 godine), od 2009. (4 god.), od 2013. (4 god)
1.1.2004. - 1.1.2013. Član Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske, od 12. 2004. ( 4 god. ), od 2009. (4 god.)
1.1.2002. - Predstojnik Zavoda za tehničku mehaniku
1.1.2001. - ? Član je Slovačke državne komisije za završne državne ispite
1.1.2000. - 1.1.2004. Predsjednik Povjerenstva za međunarodne odnose, Tehnički fakultet
1.1.1999. - 1.1.2000. Rektor Sveučilišta u Rijeci - član Senata Sveučilišta
1.1.1998. - Član Fakultetskog vijeća Tehničkog fakulteta u Rijeci
1.1.1998. - Representative of the University of Rijeka in the Interuniversity Network for Doctoral Studies, Vienna (Founded in Cluj - Napoca, October 22, 1998).
1.1.1998. - Prorektor za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Rijeci - član Senata Sveučilišta
1.1.1997. - 1.1.2008. Član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 2008. trajno zvanje
1.1.1997. - Član Povjerenstva za opremu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH
1.1.1997. - Member of the Examination Board of the Final State Examinations of the Graduates in Machine Technology, Slovenska Technicka Univerza v Bratislave, Materialovo-technologicka faculta v Trnave, od 1997.
1.1.1997. - Član Hrvatskog ogranka CEACM (Central European Association for Computational Mechanics), 1997.
1.1.1997. - Član Vijeća međunarodnih središta hrvatskih sveučilišta
1.1.1996. - 1.1.2000. Član Matičnog povjerenstva za izbore u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja za područje tehničkih znanosti, polje strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa, transporta, zrakoplovstva i svemirske tehnike, od 1996. (mandat 2 god.)
1.1.1996. - 1.1.2000. Član Stručnog povjerenstva za područje tehničkih znanosti Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost Sabora Republike Hrvatske, 1996. (mandat 4 godine)
1.1.1996. - Član Županijskog odbora za visoko školstvo od srpnja
1.1.1995. - Član Znanstvenog savjeta za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 1995.
1.1.1994. - Član u više od 70 međunarodnih znanstvenih, organizacijskih, recenzentskih, počasnih i drugih komiteta međunarodnih konferencija.
1.1.1994. - Član Senata Sveučilišta u Rijeci (za vrijeme obnašanja dužnosti dekana Tehničkog fakulteta 1994-1998 , te za vrijeme obnašanja dužnosti prorektora i rektora Sveučilišta u Rijeci
1.1.1994. - Dekan Tehničkog fakulteta u Rijeci (dva mandata: 1994 - 1996; 1996-1998 )
1.1.1993. - Prodekan za nastavu Tehničkog fakulteta u Rijeci - član fakultetskog vijeća
1.1.1993. - Član Hrvatskog registra brodova, odjel: Trup i oprema
1.1.1991. - 1.1.1994. Dopredsjednik Hrvatskog društva za mehaniku, dalje član
1.1.1991. - Predsjednik Podružnice Hrvatskog društva za mehaniku - Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2007. - MKE čvrstih tijela
Sveučilišni diplomski studij (usmjerenje: strojarstvo, brodogranja; kasnije moduli: računarska mehanika, mehanika fluida, materijali, konstrukcije, brodogradnja)
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - Optimizacija konstrukcija (zadnje: Optimalni dizajn konstrukcija)
Sveučilišni diplomski studij ((usmjerenje: strojarstvo, brodogranja; kasnije moduli: računarska mehanika, mehanika fluida, materijali, konstrukcije, brodogradnja)
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1990. - 1.10.2018. Čvrstoća konstrukcija II (ranije Nauka o čvrstoći II)
Sveučilišni diplomski studij (usmjerenje: strojarstvo, brodogradnja)
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1990. - 1.1.2006. Viskoelastičnost i viskoplastičnost
Doktorski studij (moduli: računarska mehanika, konstrukcije, materijali, industrijski menadžment)
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1990. - 1.1.2006. Elastoplastomehanika
Sveučilišni diplomski studij (strojarstvo)
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1990. - 1.1.2006. Čvrstoća
Stručni studij (usmjerenje: strojarstvo, brodogradnja)
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1990. - 1.1.2006. Mehanika i elementi konstrukcija
Stručni studij (usmjerenje: elektrotehnika)
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1990. - Satika
Sveučilišni preddiplomski studij (usmjerenje: strojarstvo, brodogradnja)
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1990. - Čvrstoća konstrukcija I (ranije Nauka o čvrstoći I)
Sveučilišni preddiplomski studij (usmjerenje: strojarstvo, brodogradnja)
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1990. - MKE i optimizacija konstrukcija
Doktorski studij (moduli: računarska mehanika, brodostrojarstvo, brodogradnja, materijli, konstrukcije, industrijski menadžment)
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1990. - Elastomehanika i plastomehanika
Doktorski studij (moduli: raunarska mehanika, brodostrojarstvo, materijali, konstrukcije, brodogradnja)
Tehnički fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Cheng, Dongfeng; Niu, Jitai; Gao, Zeng; Brnic, Josip;
Elements Diffusion in Brazing Seam of High Volume Fraction SiCp/6063Al Matrix Composites
Frontiers in Materials Processing, Applications, Research and Technology 85-92 - 2018.

2. Brnic, J; Krscanski, S; Brcic, M;
Comparison of the mechanical behavior of materials subjected to specific operating conditions
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 378 012007 - 2018.

3. Brčić, Marino; Čanađija, Marko; Brnić, Josip;
Imperfections in carbon nanotubes structure and their impact on the basic mechanical properties
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 378 012006 - 2018.

4. Brčić, Marino; Čanađija, Marko; Brnić, Josip;
Influence of imperfections on double walled carbon nanotube mechanical properties
Materials Today: Proceedings 5 17397-17403 - 2018.

5. Turkalj, Goran; Lanc, Domagoj; Banić, Damjan; Brnić, Josip; Vo, Thuc P;
Q1/CC A shear-deformable beam model for stability analysis of orthotropic composite semi-rigid frames
Composite Structures 189 648-660 - 2018.

Q1
WOS

6. Brnic, Josip; Brcic, Marino; Krscanski, Sanjin; Lanc, Domagoj; Niu, Jitai; Wang, Peng;
Q1/CC Steel 51CrV4 under high temperatures, short-time creep and high cycle fatigue
Journal of Constructional Steel Research 147 468-476 - 2018.

Q1
WOS

7. Torić, Neno; Brnić, Josip; Boko, Ivica; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran; Lanc, Domagoj; Brčić, Marino; Burgess, Ian W; Harapin, Alen; Divić, Vladimir;
10.34: Creep properties of grade S275JR steel at high temperature
ce/papers 1 2806-2810 - 2017.

8. Vukelić, Goran; Brnić, Josip;
Q4/CC Marine Shaft Steels (AISI 4140 and AISI 5120) Predicted Fracture Toughness by FE Simulation
Materials Science-Medziagotyra - 2017.

Q4
WOS

9. Torić, Neno; Brnić, Josip; Boko, Ivica; Brčić, Marino; Burgess, Ian W; Glavinić, Ivana Uzelac;
Q1/CC Development of a high temperature material model for grade s275jr steel
Journal of Constructional Steel Research 137 161-168 - 2017.

Q1
WOS

10. Torić, Neno; Boko, Ivica; Uzelac, Ivana; Harapin, Alen; Divić, Vladimir; Galić, Mirela; Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran; Lanc, Domagoj;
High-temperature properties of aluminum alloy EN6082AW T6
Applications of Fire Engineering, CRC Press 41-46 - 2017.

11. Čanađija, Marko; Munjas, Neven; Brnić, Josip;
A multiscale approach to thermoplastic deformation
PAMM 16 435-436 - 2016.

12. Lanc, Domagoj; Turkalj, Goran; Vo, Thuc P; Brnić, Josip;
Q1/CC Nonlinear buckling behaviours of thin-walled functionally graded open section beams
Composite Structures 152 829-839 - 2016.

Q1
WOS

13. Gao, Zeng; Chen, ZR; Wu, YH; Niu, Jitai; Brnić, Josip;
Q2/CC Structure and properties of welded joint of high-strength wear-resistant steel NM360
Materials Science and Technology 32 299-302 - 2016.

Q2
WOS

14. Brnić, J., Turkalj, G., Čanađija, M.,  Lanc, D., Kršćanski, S.,; Brčić, M., Li, Q., Niu, J.,
Q1/CC Mechanical Properties, Short Time Creep and Fatigue of an Austenitic Steel,
Materials 9 298-1-298-19 - 2016.

Q1
WOS

15. Vukelić, G., Brnić, J.
Q1/CC Predicted Fracture Behavior of Shaft Steels with Improved Corrosion Resistance
Metals 6 40-1-40-9 - 2016.

Q1
WOS

16. Vukelić, G., Brnić, J.
Q4/CC Analysis of Austenitic Stainless Steels (AISI 303 and AISI 316Ti) Regarding Crack Driving Forces and Creep Responses
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications 230 699-704 - 2016.

Q4
WOS

17. Vukelic, Goran; Brnic, Josip;
Q4/CC Numerically predicted J-integral as a measure of crack driving force for steels 1.7147 and 1.4762
Journal of Theoretical and Applied Mechanics - 2016.

Q4
WOS

18. Banić, Damjan; Turkalj, Goran; Brnić, Josip;
Q4/SCIEx Finite Element Stress Analysis of Elastic Beams under Non-Uniform Torsion
Transactions of FAMENA 40 71-82 - 2016.

Q4
WOS

19. Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran; Kršćanski, Sanjin; Lanc, Domagoj; Brčić, Marino; Zeng, Gao;
Q1/CC Short-Time Creep, Fatigue and Mechanical Properties of 42CrMo4-Low Alloy Structural Steel
Steel and composite structures 22 875-888 - 2016.

Q1
WOS

20. Vukelic G., Brnic J.:
Q1 / CC: Prediction of Fracture Behavior of 20MnCr5 and S275JR Steel Based on Numerical Crack Driving Force Assessment, Journal of Materials in Civil Engineering, DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0001071 , 04014132-1 -04014132-5, 2015
Journal of Materials in Civil Engineering 27 04014132-1 - 04014132-5 - 2015.

Q2
WOS

21. Brnic J., Turkalj G., Canadija M., Lanc D., Brcic M
Q4/ CC: Study of the Effects of High Temperatures on the Engineering Properties of Steel 42CrMo4, High Temperature Materials and Processes, DOI: 10.1515/htmp-2014-0011, 2015.
High Temperature Materials and Processes 34 27-34 - 2015.

Q4
WOS

22. Brcic, Marino; Canadija, Marko; Brnic, Josip;
Influence of Waviness and Vacancy Defects on Carbon Nanotubes Properties
Procedia Engineering 100 213-219 - 2015.

23. Brnic, Josip; Brcic, Marino;
Comparison of Mechanical Properties and Resistance to Creep of 20MnCr5 Steel and X10CrAlSi25 Steel
Procedia Engineering 100 84-89 - 2015.

24. Brnic, Josip; Turkalj, Goran; Canadija, Marko; Krscanski, Sanjin; Brcic, Marino; Lanc, Domagoj;
Q1/CC Deformation behaviour and material properties of austenitic heat-resistant steel X15CrNiSi25-20 subjected to high temperatures and creep
Materials & Design 69 219-229 - 2015.

Q1
WOS
Exc

25. Turkalj, Goran; Lanc, Domagoj; Brnic, Josip; Pesic, Igor;
Q1/CC A beam formulation for large displacement analysis of composite frames with semi-rigid connections
Composite Structures 134 237-246 - 2015.

Q1
WOS
Exc

26. Brnic J., Turkalj G., Canadija M., Niu J.:
Q1 / CC: Experimental determination and prediction of the mechanical properties of steel 1.7225, Materials Science and Engineering A, 600 (2014), 47–52.
Materials Science and Engineering A 600 47-52 - 2014.

Q1
WOS
Exc

27. Brnic, J., Turkalj G., Lanc D., Canadija M., Brcic M., Vukelic G
Q1 / CC: Comparison of material properties: Steel 20MnCr5 and similar steels, Journal of Constructional Steel Research 95 (2014), 81–89.
Journal of Constructional Steel Research 95 81-89 - 2014.

Q2
WOS

28. Čanađija M., Guo X., Lanc D., Yang W., Brnić´ J
Q1 / CC: Čanađija M., Guo X., Lanc D., Yang W., Brnić´ J.: Low cycle fatigue and mechanical properties of magnesium alloy Mg–6Zn–1Y–0.6Ce–0.6Zr at different temperatures, Materials and Design, 59 (2014)
Materials & Design 59 287-295 - 2014.

Q1
WOS
Exc

29. Brnic J.,Turkalj G., Niu J., Canadija M., Lanc D
Q3 / SCI: Significance of Experimental data in the design of structure made from 1.4057 steel, Journal of Wuhan University of Technology- Mater Sci Ed, 29 (2014), 1, 131-136.
Journal of Wuhan University of Technology- Mater Sci Ed 29 131-136 - 2014.

Q3
WOS

30. Brnic J., Turkalj G., Krscanski S., Lanc D., Canadija M., Brcic M.:
Q1 / CC: Information relevant for the design of structure - ferritic-heat resistant high chromium steel X10CrAlSi25, Materials and Design, 63 (2014),
Materials & Design 63 508-518. - 2014.

Q1
WOS
Exc

31. Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Čanađija, Marko;
Q2/CC Mechanical Testing of the Behavior of Steel 1.7147 at Different Temperatures
Steel and Composite Structures 17 549-560 - 2014.

Q2
WOS

32. Čanađija, Marko; Brčić, Marino; Brnić, Josip
Q2 / SCI/ A Finite element model for thermal dilatation of carbon nanotubes; Reviews on advanced materials science (1606-5131) 33 (2013), 1; 1-6
Reviews on Advanced Materials Science (1606-5131) 33 (2013), 1; 1-6 33 1-6 - 2013.

Q2
WOS

33. Čanađija, Marko; Brčić, Marino; Brnić, Josip
Q3 / Bending behaviour of single-layered graphene nanosheets with vacancy defects; Engineering Review (1330-9587) 33 (2013), 1; 9-14
Engineering Review (1330-9587) 33 (2013), 1; 9-14 33 9-14 - 2013.

Q3

34. Brnić, Josip; Niu, Jitai; Turkalj, Goran; Čanađija, Marko; Lanc, Domagoj; Brčić, Marino; Kršćanski, Sanjin; Vukelić, Goran
Comparison of Material Properties and Creep Behavior of 20MnCr5 and S275JR Steels; Materials Science Forum (1662-9752) 762 (2013); 47-54
Materials Science Forum (1662-9752) 762 (2013); 47-54 762 47-54 - 2013.

35. Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Kršćanski, Sanjin
Q3 / CC/ Experimental Research and Analysis of Non-alloy Structural Steel Response Exposed to High Temperature Conditions; High temperature materials and processes (0334-6455) 32 (2013), 2; 163-169
High Temperature Materials and Processes (0334-6455) 32 (2013), 2; 163-169 32 163-169 - 2013.

Q3
WOS

36. Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Niu, Jitai; Čanađija, Marko; Lanc, Domagoj
Q1 / CC/ Analysis of Experimental Data on the Behavior of Steel S275JR - Reliability of Modern Design; Materials & design (0261-3069) 47 (2013); 497-504
Materials and Design (0261-3069) 47 (2013); 497-504 47 497-504 - 2013.

Q1
WOS
Exc

37. Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Lanc, Domagoj; Čanađija, Marko; Brčić, Marino; Vukelić, Goran; Munjas, Neven
Q1 / SCI/ Testing and Analysis of X39CrMo17-1 Steel Properties; Construction and building materials (0950-0618) 44 (2013); 293-301
Construction and Building Materials (0950-0618) 44 (2013); 293-301 44 293-301 - 2013.

Q1
WOS
Exc

38. Brčić, Marino; Čanađija, Marko; Brnić, Josip
Q1 / CC/ Estimation of material properties of nanocomposite structures; Meccanica (0025-6455) 48 (2013), 9; 2209-2220
Meccanica (0025-6455) 48 (2013), 9; 2209-2220 48 2209-2220 - 2013.

Q1
WOS
Exc

39. Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Vukelić, Goran; Brčić, Marino
Q3 / CC/ Analysis of the Dependence of Material Properties on Temperature – Steel 1.4122; High temperature materials and processes (0334-6455) 31 (2012), 3; 259-266
High Temperature Materials and Processes (0334-6455) 31 (2012), 3; 259-266 31 259-266 - 2012.

Q4
WOS

40. Turkalj, Goran; Brnić, Josip; Lanc, Domagoj; Kravanja, Stojan
Q2 / CC/ Updated Lagrangian formulation for nonlinear stability analysis of thin-walled frames with semi-rigid connections; International Journal of Structural Stability and Dynamics (0219-4554) 12 (2012), 3; 1250013-1-1250013-23
International Journal of Structural Stability and Dynamics (0219-4554) 12 (2012), 3; 1250013-1-1250013-23 12 1250013-1-1250013-23 - 2012.

Q2
WOS

41. Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Čanađija, Marko; Lanc, Domagoj; Kršćanski, Sanjin
Q3 / CC/ Responses of Austenitic Stainless Steel American Iron and Steel Institute (AISI) 303 (1.4305) Subjected to Different Environmental Conditions; Journal of testing and evaluation (0090-3973) 40 (2012), 2; 319-328
Journal of Testing and Evaluation (0090-3973) 40 (2012), 2; 319-328 40 319-328 - 2012.

Q3
WOS

42. Brnić, Josip; Vukelić, Goran; Turkalj, Goran
Q3 / CC/ Crack driving force prediction based on finite element analysis using standard models; Structural engineering and mechanics (1225-4568) 44 (2012), 5; 601-609
Structural Eengineering and Mechanics (1225-4568) 44 (2012), 5; 601-609 44 601-609 - 2012.

Q3
WOS

43. Vukelić, Goran; Brnić, Josip
Q1/ CC/ Pressure Vessel Steels Crack Driving Force Assessment Using Different Models; Journal of constructional steel research (0143-974X) 72 (2012); 29-34
Journal of Constructional Steel Research (0143-974X) 72 (2012); 29-34 72 29-34 - 2012.

Q1
WOS
Exc

44. Niu, Jitai; Luo, Xiangwei; Tian, Hao; Brnić, Josip
Q2 / CC/ Vacuum brazing of aluminium metal matrix composite (55 vol.% SiCp/A356) using aluminium-based filler alloy; Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials (0921-5107) 177 (2012), 19; 1707-1711
Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials (0921-5107) 177 (2012), 19; 1707-1711 177 1707-1711 - 2012.

Q2
WOS

45. Turkalj, Goran; Brnić, Josip; Kravanja, Stojan
Q1 / CC/ A beam model for large displacement analysis of flexibly connected thin-walled beam-type structures; Thin-walled structures (0263-8231) 49 (2011), 8; 1007-1016
Thin-Walled Structures (0263-8231) 49 (2011), 8; 1007-1016 49 1007-1016 - 2011.

Q1
WOS
Exc

46. Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran; Lanc, Domagoj; Brčić, Marino; Vukelić, Goran
Q3 / CC/ Effect of Elevated Temperatures on Behavior of Structural Steel 50CrMo4; High temperature materials and processes (0334-6455) 30 (2011), 1/2; 121-125
High Temperature Materials and Processes (0334-6455) 30 (2011), 1/2; 121-125 30 121-125 - 2011.

Q4
WOS

47. Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Čanađija, Marko; Lanc, Domagoj
Q3 / CC/ Loading and Responses of Austenitic Stainless Steels at Elevated Temperatures; High temperature materials and processes (0334-6455) 30 (2011), 6; 579-586
High Temperature Materials and Processes (0334-6455) 30 (2011), 6; 579-586 30 579-586 - 2011.

Q4
WOS

48. Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Čanađija, Marko; Lanc, Domagoj; Kršćanski, Sanjin
Q1 / CC/ Martensitic Stainless Steel AISI 420 – Mechanical Properties, Creep and Fracture Toughness; Mechanics of time-dependent materials (1385-2000) 15 (2011), 4; 341-352
Mechanics of Time-Dependent Materials (1385-2000) 15 (2011), 4; 341-352 15 341-352 - 2011.

Q1
WOS

49. Vukelić, Goran; Brnić, Josip; Brčić, Marino
Q2 / SCI/ Numerical Assessment of Crack Driving force for Two Types of Steel; Transactions of FAMENA (1333-1124) 35 (2011), 4; 15-20
Transactions of FAMENA (1333-1124) 35 (2011), 4; 15-20 35 15-20 - 2011.

Q2
WOS

50. Vukelić, Goran; Brnić, Josip
Q4 / J-Integral As Possible Criterion In Material Fracture Toughness Assessment; Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici (1330-9587) 31 (2011), 2; 91-96
Engineering Review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici (1330-9587) 31 (2011), 2; 91-96 31 91-96 - 2011.

Q4

51. Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Čanađija, Marko; Lanc, Domagoj
Q1 / CC/ AISI 316Ti (1.4571) Steel – Mechanical, Creep and Fracture Properties Versus Temperature; Journal of constructional steel research (0143-974X) 67 (2011), 12; 1948-1952
Journal of Constructional Steel Research (0143-974X) 67 (2011), 12; 1948-1952 67 1948-1952 - 2011.

Q1
WOS

52. Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran; Lanc, Domagoj
Q3 / CC/ Behavior of S355JO Steel Subjected to Uniaxial Stress at Lowered and Elevated Temperatures and Creep; Bulletin of materials science (0250-4707) 33 (2010), 4; 475-481
Bulletin of Materials Science (0250-4707) 33 (2010), 4; 475-481 33 475-481 - 2010.

Q3
WOS

53. Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Čanađija, Marko
Q2 / CC/ Shear stress analysis in engineering beams using deplanation field of special 2-D finite elements; Meccanica (0025-6455) 45 (2010), 2; 227-235
Meccanica (0025-6455) 45 (2010), 2; 227-235 45 227-235 - 2010.

Q2
WOS

54. Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran; Lanc, Domagoj
Q1 / CC/ Structural Steel ASTM A709-Behavior at Uniaxial Tests Conducted at Lowered and Elevated Temperatures, Short-Time Creep Response, and Fracture Toughness Calculation; Journal of engineering mechanics (0733-9399) 136 (2010), 9; 1083-1089
Journal of Engineering Mechanics (0733-9399) 136 (2010), 9; 1083-1089 136 1083-1089 - 2010.

Q1
WOS
Exc

55. Čanađija, Marko; Brnić, Josip
Q1 / CC/ A dissipation model for cyclic non-associative thermoplasticity at finite strains; Mechanics research communications (0093-6413) 37 (2010), 6; 510-514
Mechanics Research Communications (0093-6413) 37 (2010), 6; 510-514 37 510-514 - 2010.

Q2
WOS

56. Brnić, Josip; Niu, Jitai; Turkalj, Goran; Čanađija, Marko; Lanc, Domagoj
SCI/ Behavior of HSLA A709 Steel at Different Environmental Conditions; Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed. (1000-2413) 25 (2010), 6; 897-902
Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed. (1000-2413) 25 (2010), 6; 897-902 25 897-902 - 2010.

Q3
WOS

57. Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran; Lanc, Domagoj
Q2 / CC/ 50CrMo4 Steel-Determination of Mechanical Properties at Lowered and Elevated Temperatures, Creep Behavior and Fracture Toughness Calculation; Journal of engineering materials and technology (0094-4289) 132 (2010), 2; 021004-1-021004-6
Journal of Engineering Materials and Technology (0094-4289) 132 (2010), 2; 021004-1-021004-6 132 021004-1-021004-6 - 2010.

Q3
WOS

58. Brnić, Josip; Niu, Jitai; Turkalj, Goran; Čanađija, Marko; Lanc, Domagoj
Q2 / SCI / Experimental determination of mechanical properties and short-time creep of AISI 304 steel at elevated temperatures; International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials (1674-4799) 17 (2010), 1; 39-45
International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials (1674-4799) 17 (2010), 1; 39-45 17 39-45 - 2010.

Q3
WOS

59. Brnić, Josip; Lanc, Domagoj; Turkalj, Goran; Čanađija, Marko
Q3 / CC/ Comparison of Both Creep Resistance and Material Properties of High-Strength Low-Alloy Steel and Stainless Steel; Journal of testing and evaluation (0090-3973) 37 (2009), 4; 358-363
Journal of Testing and Evaluation (0090-3973) 37 (2009), 4; 358-363 37 358-363 - 2009.

Q3
WOS

60. Čanađija, Marko; Brnić, Josip
Q1 / CC/ Nonlinear kinematic hardening in coupled thermoplasticity; Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing (0921-5093) 499 (2009), 1-2 Special Issue; 275-278
Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing (0921-5093) 499 (2009), 1-2 Special Issue; 275-278 499 275-278 - 2009.

Q1
WOS
Exc

61. Turkalj, Goran; Lanc, Domagoj; Brnić, Josip
Q2 / CC/ Large displacement analysis of elastic-plastic framed structures under creep regimes; International Journal of Structural Stability and Dynamics (0219-4554) 9 (2009), 1; 61-83
International Journal of Structural Stability and Dynamics (0219-4554) 9 (2009), 1; 61-83 9 61-83 - 2009.

Q2
WOS

62. Lanc, Domagoj; Turkalj, Goran; Brnić, Josip
Q1 / CC/ Large Displacement Analysis of beam-type structures considering elastic-plastic material behavior; Materials Science & Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure & Processing (0921-5093) 499 (2009), 1-2 Special Issue; 142-146
Materials Science & Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure & Processing (0921-5093) 499 (2009), 1-2 Special Issue; 142-146 499 142-146 - 2009.

Q1
WOS
Exc

63. Brnić, Josip; Niu, Jitai; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran; Lanc, Domagoj
Q2/ CC/ Behavior of AISI 316L steel subjected to uniaxial state of stress at elevated temperatures; Journal of materials science and technology (1005-0302) 25 (2009), 2; 175-180
Journal of Materials Sience and Technology (1005-0302) 25 (2009), 2; 175-180 25 175-180 - 2009.

Q2
WOS

64. Turkalj, Goran; Brnić, Josip; Vizentin, Goran; Lanc, Domagoj
Q1 / CC/ Numerical simulation of instability behaviour of thin-walled frames with flexible connections; Materials Science & Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing (0921-5093) 499 (2009), 1-2 Special Issue; 74-77
Materials Science & Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing (0921-5093) 499 (2009), 1-2 Special Issue; 74-77 499 74-77 - 2009.

Q1
WOS
Exc

65. Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran; Lanc, Domagoj
SCI/ Comparison of Mechanical Properties and Creep Responses of HSLA Steels; Transactions of FAMENA (1333-1124) 33 (2009), 1; 23-30
Transactions of FAMENA (1333-1124) 33 (2009), 1; 23-30 - 2009.

66. Brčić, Marino; Čanađija, Marko; Brnić, Josip; Lanc, Domagoj; Kršćanski, Sanjin; Vukelić, Goran
FE modelling of multi-walled carbon nanotubes; Estonian Journal of Engineering (1736-6038) 15 (2009), 2; 77-86
Estonian Journal of Engineering (1736-6038) 15 (2009), 2; 77-86 - 2009.

67. Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Čanađija, Marko; Lanc, Domagoj
Q1/ CC/ Creep behavior of high strength low-alloy steel at elevated temperatures; Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing (0921-5093) 499 (2009), 1-2 Special Issue; 23-27
Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing (0921-5093) 499 (2009), 1-2 Special Issue; 23-27 499 23-27 - 2009.

Q1
WOS
Exc

68. Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran; Lanc, Domagoj; Pepelnjak, Tomaž, Barišić, Branimir; Vukelić, Goran; Brčić, Marino
Q1 / SCI/ Tool material behavior at elevated temperatures; Materials and manufacturing processes (1042-6914) 24 (2009), 7&8; 758-762
Materials and Manufacturing Processes (1042-6914) 24 (2009), 7&8; 758-762 24 758-762 - 2009.

Q2
WOS

69. Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran; Lanc, Domagoj; Kršćanski, Sanjin
SCI/ Response of AISI 304 steel subjected to uniaxial stress at elevated temperatures; Transactions of FAMENA (1333-1124) 32 (2008), 2; 3-10
Transactions of FAMENA (1333-1124) 32 (2008), 2; 3-10 - 2008.

70. Vukelić, Goran; Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran; Brčić, Marino; Pešić, Igor
Q2 / SCI/ Two-dimensional numerical modeling of high pressure pipelines with axial flows; Transactions of FAMENA (1333-1124) 32 (2008), 1; 1-7
Transactions of FAMENA (1333-1124) 32 (2008), 1; 1-7 32 1-7 - 2008.

Q2
WOS

71. Brčić, Marino; Čanađija, Marko; Brnić, Josip
Structural model of a carbon nanotube; Scientific Bulletins of Rzeszow University of Technology (0209-2689) 253 (2008), 73; 35-42
Scientific Bulletins of Rzeszow University of Technology (0209-2689) 253 (2008), 73; 35-42 - 2008.

72. Čanađija, Marko; Brnić, Josip
A Mixed Isotropic-Kinematic Hardening Model for Thermoplasticity; Advanced engineering (1846-5900) 2 (2008), 1; 5-18
Advanced Engineering (1846-5900) 2 (2008), 1; 5-18 - 2008.

73. Lanc, Domagoj; Turkalj, Goran; Brnić, Josip
Q2 / CC/ Finite-element model for creep buckling analysis of beam-type structures; Communications in Numerical Methods in Engineering (1069-8299) 24 (2008), 11; 989-1008
Communications in Numerical Methods in Engineering (1069-8299) 24 (2008), 11; 989-1008 24 989-1008 - 2008.

Q2
WOS

74. Turkalj, Goran; Brnić, Josip; Lanc, Domagoj
Shear flexible beam finite element analysis using Eulerian approach, Bulletins for Applied & Computer Mathematics (0133-3526) 109 (2007), 2285; 97-104
Bulletins for Applied & Computer Mathematics (0133-3526) 109 (2007), 2285; 97-104 - 2007.

75. Čanađija, Marko; Brnić, Josip; Brčić, Marino
Application of a contact model in thermoplastic problems; Bulletins for Applied and Computer Mathematics (1417-278X) CIX (2007), 2282; 076-082
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (1417-278X) CIX (2007), 2282; 076-082 - 2007.

76. Turkalj, Goran; Vizentin, Goran; Brnić, Josip; Lanc, Domagoj
Finite element buckling analysis of frames with flexible connections; Mashinostroene (0025-455X) LV (2007), 7-8; 72-75
Mashinostroene (0025-455X) LV (2007), 7-8; 72-75 - 2007.

77. Turkalj, Goran; Brnić, Josip; Vizentin, Goran; Lanc, Domagoj
Modelling of connections in FE stability analysis of framed structures; Bulletins for Applied & Computer Mathematics (0133-3526) 109 (2007), 2284; 91-96
Bulletins for Applied & Computer Mathematics (0133-3526) 109 (2007), 2284; 91-96 - 2007.

78. Turkalj, Goran; Lanc, Domagoj; Brnić, Josip
Buckling analysis of beam structures using Eulerian approach; Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 107 (2005), 2236; 15-20
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 107 (2005), 2236; 15-20 - 2005.

79. Čanađija, Marko; Brnić, Josip
A Note on Exact and Approximative Tangent Matrices in Finite Strain Thermoplasticity; Bulletins for applied mathematics (0133-3526) 107 (2005), 2172; 7-14
Bulletins for applied mathematics (0133-3526) 107 (2005), 2172; 7-14 - 2005.

80. Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Čanađija, Marko; Lanc, Domagoj
Structure life time prediction based on fracture mechanics concept; Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 107 (2005), 2234; 1-6
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 107 (2005), 2234; 1-6 - 2005.

81. Čanađija, Marko; Brnić, Josip
Q1 / CC/ Associative coupled thermoplasticity at finite strain with temperature-dependent material parameters; International journal of plasticity (0749-6419) 20 (2004); 1851-1874
International Journal of Plasticity (0749-6419) 20 (2004); 1851-1874 20 1851-1874 - 2004.

Q1
WOS
Exc

82. Turkalj, Goran; Brnić, Josip
Q2 / CC/ Non-linear stability analysis of thin-walled frames using UL-ESA formulation; International Journal of Structural Stability and Dynamics (0219-4554) 4 (2004), 1; 45-67
International Journal of Structural Stability and Dynamics (0219-4554) 4 (2004), 1; 45-67 4 45-67 - 2004.

Q2
WOS

83. Turkalj, Goran; Brnić, Josip
Q4 / CC/ Analiza elastičnog izvijanja tankostijenih grednih struktura s obzirom na velike rotacije( Large rotations elastic buckling analysis of thin-walled beam structures ); Strojarstvo (0562-1887) 42 (2000), 5, 6; 217-230
Strojarstvo (0562-1887) 42 (2000), 5, 6; 217-230 42 217-230 - 2004.

Q4
WOS

84. Turkalj, Goran; Brnić, Josip; Prpić-Oršić, Jasna
Q1 / CC/ ESA formulation for large displacement analysis of framed structures with elastic-plasticity; Computers & Structures (0045-7949) 83 (2004), 23-26; 2001-2013
Computers & Structures (0045-7949) 83 (2004), 23-26; 2001-2013 83 2001-2013 - 2004.

Q1
WOS
Exc

85. Čanađija, Marko; Brnić, Josip
Coupled thermoplasticity with temperature dependent properties; Journal of mechanical behaviour of materials (0334-8938) 15 (2004); 419-426
Journal of mechanical behaviour of materials (0334-8938) 15 (2004); 419-426 - 2004.

86. Turkalj, Goran; Brnić, Josip; Čehić, Zlatan
Finite element analysis of curved beam stability problems, Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 107 (2004), 2225; 23-30
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 107 (2004), 2225; 23-30 - 2004.

87. Lanc, Domagoj; Turkalj, Goran; Brnić, Josip
Linear stability analysis of shear flexible thin-walled beams; Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering (1406-0175) 10 (2004), 4; 281-289
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering (1406-0175) 10 (2004), 4; 281-289 - 2004.

88. Čanađija, Marko; Brnić, Josip
Modelling of cyclic processes in thermoplasticity; Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 107 (2004), 2223; 1-10
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 107 (2004), 2223; 1-10 - 2004.

89. Turkalj, Goran; Lanc, Domagoj; Brnić, Josip
An algorithm in computer stability analysis of elastic thin-walled beam structures; Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 107 (2004), 2227; 39-46
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 107 (2004), 2227; 39-46 - 2004.

90. Turkalj, Goran; Brnić, Josip; Vizentin, Goran
Finite element model for initial stability analysis of semi-rigid frames; Bulletins for Applied and Computer Mathematics (BAM) (0133-3526) 107 (2004), 2226; 31-38
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (BAM) (0133-3526) 107 (2004), 2226; 31-38 - 2004.

91. Brnić, Josip; Turkalj, Goran
Q1 / CC/ New Finite Elements in Shear Stress Analysis of Saint Venant's Torsional Loaded Beam structures; Journal of Materials Science and Technology (1005-0302) 19 (2003), S1; 151-153
Journal of Materials Science and Technology (1005-0302) 19 (2003), S1; 151-153 19 151-153 - 2003.

Q3
WOS

92. Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Čanađija, Marko
Application of finite element structural optimization in naval architecture; Buletinul ştiinţific al Universităţii "Politehnica" din Timişoara. Seria matematică-fizică (1224-6069) (2003); 353-365
Buletinul ştiinţific al Universităţii "Politehnica" din Timişoara. Seria matematică-fizică (1224-6069) (2003); 353-365 - 2003.

93. Čanađija, Marko; Brnić, Josip
Numerical simulation of necking process; Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 103 (2003), 2076; 17-24
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 103 (2003), 2076; 17-24 - 2003.

94. Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Čanađija, Marko
Structural optimization based on viscoplastic constraints; Bulletins for Applied and Computer Mathematics. B (0133-3526) 104 (2003), 2076; 451-460
Bulletins for Applied and Computer Mathematics. B (0133-3526) 104 (2003), 2076; 451-460 - 2003.

95. Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Roščić, Sandra
A general framework of a unique optimum, Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 103 (2003), 2075; 7-16
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 103 (2003), 2075; 7-16 - 2003.

96. Turkalj, Goran; Brnić, Josip; Prpić-Oršić, Jasna
Q1 / CC/ Large rotation analysis of elastic thin-walled beam-type structures using ESA approach; Computers & Structures (0045-7949) 81 (2003), 18-19; 1851-1864
Computers & Structures (0045-7949) 81 (2003), 18-19; 1851-1864 81 1851-1864 - 2003.

Q2
WOS

97. Lanc, Domagoj; Brnić, Josip; Turkalj, Goran
Finite element modeling of creep material behavior; Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 100 (2002); 481-488
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 100 (2002); 481-488 - 2002.

98. Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Roščić, Sandra
Numerical modeling of free vibration response of open thin walled structures, Bulletins for Applied and Computer Mathematics. C (0133-3526) 2002 (2002), 2033; 489-496
Bulletins for Applied and Computer Mathematics. C (0133-3526) 2002 (2002), 2033; 489-496 - 2002.

99. Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Čanađija, Marko
Q2 / CC/ Optimal design procedure based on viscoplastic material behavior; Acta Metallurgica Sinica (1006-7191) 13 (2000), 2; 587-592
Acta Metallurgica Sinica (1006-7191) 13 (2000), 2; 587-592 13 587-592 - 2000.

Q2
WOS

100. Turkalj, Goran; Brnić, Josip
Thin-walled beam element for analysis of large displacement problems; Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 89 (1999), 1634; 15-24
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 89 (1999), 1634; 15-24 - 1999.

101. Brnić, Josip; Čanađija, Marko
Additive and multiplicative strain decomposition in large strain elastoplastic response; Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 89 (1999); 7-14
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 89 (1999); 7-14 - 1999.

102. Brnić, Josip; Turkalj, Goran
Finite element formulation of flattening process as a plane-strain problem; Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 85 (1998), 1471; 249-260
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 85 (1998), 1471; 249-260 - 1998.

103. Brnić, Josip; Turkalj, Goran
Wrinkling and Euler buckling; Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 81 (1997), 1205; 45-51
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 81 (1997), 1205; 45-51 - 1997.

104. Brnić, Josip; Čanađija, Marko
Mechanical sublayer method in creep and relaxation phenomena numerical modeling; Bulletins for applied and computer mathematics (0133-3526) 79 (1996), 1229; 295-306
Bulletins for applied and computer mathematics (0133-3526) 79 (1996), 1229; 295-306 - 1996.

105. Turkalj, Goran; Brnić, Josip
The "oil-cushion" lubrication of hemispherical bearing in hydrostatic machines; Bulletins for Applied Mathematics (0133-3526) 72 (1994), 1014; 259-270
Bulletins for Applied Mathematics (0133-3526) 72 (1994), 1014; 259-270 - 1994.

106. Brnić, Josip
Q4 / CC/ Analiza stanja naprezanja poprečnih presjeka statički opterećenih grednih elemenata( State of stress analysis of statically loaded beams ); Strojarstvo : časopis za teoriju i praksu u strojarstvu (0562-1887) 32 (1990); 325-330
Strojarstvo : časopis za teoriju i praksu u strojarstvu (0562-1887) 32 (1990); 325-330 - 1990.

Q4
WOS

107. Brnić, Josip
Q4 / CC/ Određivanje vlastitih vrijednosti slobodnih neprigušenih vibracija linijskih ravninskih konstrukcija; Strojarstvo : časopis za teoriju i praksu u strojarstvu (0562-1887) 27 (1985); 139-143
Strojarstvo : časopis za teoriju i praksu u strojarstvu (0562-1887) 27 (1985); 139-143 - 1985.

Q4
WOS

108. Brčić, Marino; Čanađija, Marko; Brnić, Josip
Multiscale Modeling of Nanocomposite Structures with Defects; Key Engineering Materials (1662-9795) 577-578 (2013); 141-144
Key Engineering Materials (1662-9795) 577-578 (2013); 141-144

109. Brčić, Marino; Čanađija, Marko; Brnić, Josip
STRUCTURAL MODEL OF SINGLE WALLED CARBON NANOTUBE; Bulletins for Applied and Computer Mathematics (BAM) (1417-278X) CX (2007); 39-46
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (BAM) (1417-278X) CX (2007); 39-46

110. Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Lanc, Domagoj; Vukelić, Goran
Thin-walled panel finite elements in shearing stress analysis of thin walled beam-type structures;Scientific Bulletin of the 'Politehnica' University of Timisoara, Transactions on Mathematics & Physics (1224-6069) 52(66) (2007), 1; 1-7
Scientific Bulletin of the 'Politehnica' University of Timisoara, Transactions on Mathematics & Physics (1224-6069) 52(66) (2007), 1; 1-7

111. Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran; Lanc, Domagoj
Finite element panel method in beams shearing stress analysis; Mashinostroene & Elektrotehnika (0025-455X) LV (2007), 7-8; 76-79
Mashinostroene & Elektrotehnika (0025-455X) LV (2007), 7-8; 76-79

112. Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran; Lanc, Domagoj
Response of Stainless Steel at Elevated Temperature : Short Time Creep Tests and Numerical Model; Bulletins for Applied and Computer Mathematics (1417-278X) 110 (2007); 23-30
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (1417-278X) 110 (2007); 23-30

113. Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran; Vukelić, Goran
Comparison of numerical and analytical solutions in bulkheads plastification; Bulletins for Applied and Computer Mathematics (1417-278X) CIX (2007), 2281; 068-075
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (1417-278X) CIX (2007), 2281; 068-075

114. Brnić, Josip; Vukelić, Goran; Brčić, Marino
DISCRETE OPTIMIZATION OF A PLATFORM FOR A GIVEN LOADS; Bulletins for Applied and Computer Mathematics (1417-278X) CIX (2007), 2281; 068-075
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (BAM) (1417-278X) CX (2007); 31-38

115. Čanađija, Marko; Brnić, Josip
Finite element analysis and optimization of sandwich structures in naval industry;Masinostroene&Elektrotehnika (0025-455X) LV (2007), 7-8; 42-45
Masinostroene&Elektrotehnika (0025-455X) LV (2007), 7-8; 42-45

116. Čanađija, Marko; Brnić, Josip
Solution strategies for nonlinear coupled thermomechanical problems; Scientific Bulletin of the 'Politehnica' University of Timisoara, Transactions on Mathematics & Physics (1224-6069) 51(65) (2007), 2; 33-40
Scientific Bulletin of the 'Politehnica' University of Timisoara, Transactions on Mathematics & Physics (1224-6069) 51(65) (2007), 2; 33-40

117. Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran; Lanc, Domagoj
Application of special 2-D triangular finite elements in analysis and design of thin-walled beam-type structures; Mashinostroene (0025-455X) LIV (2005), 5; 37-40
Mashinostroene (0025-455X) LIV (2005), 5; 37-40

118. Turkalj, Goran; Brnić, Josip
Computational non-linear analysis of structural stability; Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 88 (1999), 1613; 15-24
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 88 (1999), 1613; 15-24

119. Brnić, Josip; Čanađija, Marko
Computer based solution in engineering contact problems; Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 88 (1999); 7-14
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 88 (1999); 7-14

120. Brnić, Josip; Čanađija, Marko
Finite element nonlinear analysis of a special rolling problem; Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 84 (1998), 1430; 83-90
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 84 (1998), 1430; 83-90

121. Turkalj, Goran; Brnić, Josip
Numerical comparable stability analysis of thin-walled beam structures for different cross-sectional; Bulletins for Applied & Computer Mathematics (0133-3526) 84 (1998), 1431; 91-98 shapes
Bulletins for Applied & Computer Mathematics (0133-3526) 84 (1998), 1431; 91-98

122. Turkalj, Goran; Brnić, Josip
Finite element analysis of purely torsional buckling of thin-walled structures caused by uniform axial compression; Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 85 (1998), 1453; 79-86
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 85 (1998), 1453; 79-86

123. Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Čanađija, Marko
Numerical determination of geometrical properties based on creep behaviour prediction; Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 81 (1997), 1201; 75-82
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 81 (1997), 1201; 75-82

124. Brnić, Josip
A new criterion for treatement of cross-sections of structure members as thin-walled structures or thick-walled structures, Engineering review (1330-9587) 16 (1996); 1-7
Engineering review (1330-9587) 16 (1996); 1-7

125. Brnić, Josip
Constitutive equations of viscoelastic models; Elektrotechnik und Informationstechnik : die Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift 113 (1996), 4; 263-265
Elektrotechnik und Informationstechnik : die Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift 113 (1996), 4; 263-265

126. Brnić, Josip; Turkalj, Goran
Structural optimization via plastic design criteria; Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 79 (1996), 1199; 19-28
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 79 (1996), 1199; 19-28

127. Brnić, Josip; Turkalj, Goran
Numerical and experimental stability analysis of frames with freely rotate members about the pin axis; Bulletins for Applied Mathematics (0133-3526) 78 (1996), 1190; 115-124
Bulletins for Applied Mathematics (0133-3526) 78 (1996), 1190; 115-124

128. Brnić, Josip; Turkalj, Goran
Plastic zones and limit load; Bulletins for Applied Mathematics (0133-3526) 75 (1995), 1101; 331-340
Bulletins for Applied Mathematics (0133-3526) 75 (1995), 1101; 331-340

129. Brnić, Josip; Turkalj, Goran
Algoritam za analizu početne stabilnosti ravninskih okvira temeljen na metodi konačnih elemenata; Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici (1330-9587) 15 (1995); 1-8
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici (1330-9587) 15 (1995); 1-8

130. Turkalj, Goran; Brnić, Josip
Numerical analysis of the initial stability of plane frames; Bulletins for Applied Mathematics (0133-3526) 76 (1995), 1121; 53-62
Bulletins for Applied Mathematics (0133-3526) 76 (1995), 1121; 53-62

Znanstvene knjige

1.
Brnic, Josip;
Analysis of Engineering Structures and Material Behavior
John Wiley & Sons Chichester, UK - 2018.
2.
Brnic, Josip; Vukelic, Goran; Krscanski, Sanjin;
Poglavlje u knjizi: Mechanical and Materials Engineering of Modern Structure and Component Design
Comparison of Some Structural and Stainless Steels Based on the Mechanical Properties and Resistance to Creep Oechsner, A. Springer - 2015.
3.
Brnić, Josip
Osnove optimizacije mehaničkih struktura( Fundamentals of optimization of mechanical structures )
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2013.
4.
Brnić, Josip; Čanađija, Marko
Analiza deformabilnih tijela metodom konačnih elemenata( Analysis of solids and structures using finite element method )
Fintrade & Tours d.o.o. Rijeka - 2009.
5.
Čanađija, Marko; Brnić, Josip
Finite strain thermoplasticity: Constitutive theory and numerical implementation
PAMM Interuniversity Network in Central Europe - 2007.
6.
Brnić, Josip; Turkalj, Goran
Nauka o čvrstoći II( Strength of materials II )
ZIGO - 2006.
7.
Brnić, Josip
Statika( Statics )
Tehnički fakultet - 2004.
8.
Brnić, Josip; Turkalj, Goran
Nauka o čvrstoći I( Strength of Materials I )
Tehnički fakultet - 2004.
9.
Brnić, Josip
Elastoplasticity and Elastoviscoplasticity
PAMM Center - 1998.
10.
Brnić, Josip
Elastomehanika i Plastomehanika( Elastomechanics and Plastomechanics )
Školska knjiga - 1996.
11.
Brnić, Josip
Mehanika i elementi konstrukcija( Mechanics and structural elements )
Školska knjiga - 1993.
12.
Brnić, Josip
Nauka o čvrstoći( Strength of materials )
Školska knjiga - 1991.

Pozvana predavanja

1. Brnić, J.
Finite Element Analysis of Engineering Elements Subjected to Shear Stresses
Harbin Institute of Technology, Harbin, Kina
2. Brnić, J.
Creep of Metallic Materials
Harbin Institute of Technology, Harbin, Kina
3. Brnić, J.
Introduction to Fracture Mechanics
Harbin Institute of Technology, Harbin, Kina
4. Brnić, J., Niu, J., Turkalj, G., Čanađija, M., Lanc, D., Brčić, M., Kršćanski, S., Vukelić, G.
Comparison of Material Properties and Creep Behavior of 20MnCr5 and S275JR Steels, 7th ICPNS, Oulu, Finland, 2013..
Oulu
5. Brnić, J.
Analysis of Structure Made of X39CrMo17-1 Steel, Harbin Institute of Technology, School of Materials Science and Engineering, June 21, 2012, Harbin.
Harbin
6. Brnić, J.
Crack Driving Force Assessment /Calculation – Pressure Vessel Steels, Harbin Institute of Technology, School of Materials Science and Engineering, June 21, 2012, Harbin.
Harbin
7. Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran
Finite element modelling of creep phenomenon of different materials
Harbin
8. Brnić, J.
X17CrNi16-2 Martensitic Stainless Steel – Temperature Dependency of Material Properties, Short - Time Creep Behavior and Fracture Toughness Assessment, The 6th International Conference on Physical and Numerical Simulation of Materials Processing (ICPNS 2010), November16-19, Guilin, China, 2010.
Guilin
9. Brnić, J.
Structural steels S 355JO and 50CrMo4: comparison of their mechanical properties, creep behavior and fracture toughness, International Conference on Innovative Technologies, In- Tech 2010, Brno, Czech Republic, 612-615, September 2010.
Brno
10. Brnić, J.
Creep experimental investigation and numerical structural analysis, DAAAM Baltic conference, Estonia, Tallinn, April 23-27, 2008.( Plenary Lecture)
Tallinn
11. Brnić, J.
Application of plate finite elements, Harbin institute of Technology, Harbin, China, April 2008.
Harbin
12. Brnić, J.
An overview of finite element structural analysis, University of Tai-Yuan, Taiyuan, China, April, 2008.
Taiyuan
13. Brnic, J., Turkalj, G., Čanađija, M., Lanc, D.
Behavior of high strength low alloy(HSLA)steel at elevated temperatures, Proceedings of The Fifth International Conference on Physical and Numerical Simulation of Material Processing, Zhengzhou : The Chinese Mechanical Engineering Society, 23.-27. October 2007.(Plenary Lecture).
Zhengzhou
14. Brnić, J.
Applications of finite elements, Harbin Institute of Technology, Harbin, China, September 2006.
Harbin
15. Brnić, J.
Structural analysis using finite element method, Harbin Institute of Technology, Harbin, China, September 2006.
Harbin
16. Brnic, J., Turkalj, G
New finite elements in shear stress analysis of Saint – Venant’s torsional loaded beam structures, The 4th International Conference on Physical and Numerical Simulation of Material Processing, ICPNS 2004, Shanghai, China, 2004.
Shanghai
17. Brnic, J., Turkalj, G., Čanađija, M.
Application of finite element structural optimization in naval architecture, The 10th International Symposium of Mathematics and its Applications, Timisoara, Romania, November 6-9, 2003.
Timisoara
18. Brnic, J., Turkalj, G., Čanađija, M.
Optimal design procedure based on the viscoplastic material behaviour, The Third International Conference on Physical and Numerical Simulation of Materials and Hot Working, ICPNS '99, Beijing, China, 1999.
Beijing
19. Brnić, J.
Finite Element non-linear analysis of a special rolling problem, Pannonian Applied Mathematical Meetings, Göd/Budapest, 1998.
God
20. Brnic, J., Turkalj, G.
Finite element formulation of flattening process as a plane-strain problem, Balatonalmadi, Hungary, 1998.
Balatonalmadi
21. Brnić, J.
Finite element nonlinear analysis of a special rolling problem, Pannonian Applied Mathematical Meeting, Göd/Budapest, Hungary, 1998.
God
22. Brnić, J.
Finite element modelling of creep phenomenon of different materials, (invited lecture), International Conference on Recent Advances in Metallurgical Processes (ICRAMP ’97), Bangalore, India, 1997.
Bangalore
23. Brnić, J.
Mechanical sublayer method in creep and relaxation phenomena numerical modelling, Pannonian Applied Mathematical Meeting, Göd/Budapest, Hungary, 1996.
God
24. Brnić, J.
Structural optimization via plastic design criteria, Pannonian Applied Mathematical Meeting, Göd/Budapest, Hungary, 1996.
God
25. Brnić, J.
Theory of viscoplasticity - Fundamentals and Numerical Solutions, Pannonian Applied Mathematical Meeting, Göd/Budapest, Hungary, 1996.
God
26. Brnić, J.
Analytical and numerical solutions in elasto-viskopalsticity, Faculty of Mechanical Engineering, Slavonski Brod, 1996.
Slavoski Brod
27. Brnić, J.
Development of new finite element analysis for shear stress, Mechanical Engineering, Slavonski Brod, 1996.
Slavonski brod

Kongresna priopćenja

1.
CHENG, Dongfeng; Jitai, NIU; Zeng, GAO; Brnić, Josip;
Elements Diffusion in Brazing Seam of High Volume Fraction SiCp/6063Al Matrix Composites - 1.1.2015.
2.
Turkalj, Goran; Lanc, Domagoj; Pešić, Igor; Brnić, Josip;
A beam formulation for nonlinear stability analysis of semi-rigid composite frames - 1.1.2015.
3.
Vukelić, Goran; Brnić, Josip;
Mechanical Properties Determination and Crack Behavior Prediction for Steels 1.4057 and 1.7225 - 1.1.2015.
4.
Brnic, Josip; Turkalj, Goran; Krscanski, Sanjin; Niu, Jitai; Li, Qiang;
Changes in the Material Properties of Steel 1.4762 Depending on the Temperature
5.
Torić, Neno; Burgess, Ian W; Brnić, Josip; Boko, Ivica; Turkalj, Goran; Čanađija, Marko; Harapin, Alen; Divić, Vladimir; Uzelac, Ivana;
A UNIFIED RHEOLOGICAL MODEL FOR ANALYSIS OF STEEL BEHAVIOUR AT HIGH TEMPERATURE
6.
Lanc, Domagoj; Turkalj, Goran; Brnic, Josip; Pesic, Igor;
Buckling analysis of laminated composite box beams
7.
Brnic, Josip; Krscanski, Sanjin; Brcic, Marino; Niu, Jitai;
Properties that characterize the material X46Cr13 steel
8.
Brčić, Marino; Čanađija, Marko; Brnić, Josip;
Influence of imperfections on carbon nanotube properties
9.
Turkalj, Goran; Lanc, Domagoj; Brnić, Josip; Banić, Damjan;
Numerical simulation of instability behaviour of composite semi-rigid frames using a shear flexible thin-walled beam element
10.
Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Vukelić, Goran
Importance of Experimental Research in the Design of Structures; Proceedings of the 23rd International Symposium / Katalinić, Branko (ur.). - Vienna : DAAAM International , 2012. 147-150 (ISBN: 978-3-901509-91-9).
11.
Lanc, Domagoj; Pešić, Igor; Turkalj, Goran; Brnić, Josip
FE model for composite beam-type structure buckling analysis; Proceedings of ICPNS'2010 / Niu, Jitai (ur.). - Guilin : Chinese Mechanical Engineering Society , 2010. .
12.
Turkalj, Goran; Brnić, Josip; Merdanović, Edin; Munjas, Neven
Numerical model for nonlinear stability analysis of spatial frames with semi-rigid connections; Proceedings of the 23rd International Congress of Theoretical and Applied Mechanics / Bai, Yilong ; Wang, Jianxiang ; Fang, Daining (ur.). - Beijing : The International Union of Theoretical and Applied Mechanics & The Chinese Society of Theoretical and Applied Mechanics , 2012. SM14-014.
13.
Vukelić, Goran; Brnić, Josip
Comparison of Materials Fracture Resistance Based on J-criterion; Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium / Katalinić, Branko (ur.). - Beč : DAAAM International Vienna , 2011. 1411-1412 (ISBN: 978-3-901509-83-4).
14.
Brnić, Josip
Properties Comparison of Two Constructural Steels: ASTM A505 and ASTM A709; The Sixth International Conference on Physical and Numerical Simulation of Materials Processing, ICPNS 2010, Guilin, China.
15.
Turkalj, Goran; Brnić, Josip; Lanc, Domagoj
Updated Lagrangian formulation for nonlinear stability analysis of flexibly connected thin-walled frames; Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing / Topping, B. H. V. ; Costa Neves, L. F. ; Barros, R. C. (ur.). - Stirlingshire, Scotland : Civil-Comp Press , 2009. CD-ROM (ISBN: 978-1-905088-32-4).
16.
Brčić, Marino; Čanađija, Marko; Brnić, Josip; Lanc, Domagoj; Kršćanski, Sanjin; Vukelić, Goran
Structural model of multi walled carbon nanotube; Proceedings of the 6th International conference of DAAAM Baltic industrial engineering / Kyttner, R. (ur.). - Tallinn : Tallinn University of Technology , 2008. 419-423 (ISBN: 978-9985-59-783-5).
17.
Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran; Lanc, Domagoj; Vukelić, Goran; Brčić, Marino; Kršćanski, Sanjin; Pešić, Igor
Behavior comparison of stainless steel and tool steel materials at elevated temperatures; Proceedings of the 6th International conference of DAAAM Baltic industrial engineering / Kyttner, R. (ur.). - Tallinn : Tallinn University of Technology , 2008. 425-429 (ISBN: 978-9985-59-783-5).
18.
Lanc, Domagoj; Turkalj, Goran; Brnić, Josip
Large displacement analysis of spatial frames under creep regime; Design, Fabrication and Economy of Welded Structures, International Conference Proceedings 2008 / Jarmai, Karoly ; Farkas, Jozsef (ur.). - Chichester : Horwood Publishing , 2008. 229-236 (ISBN: 978-1-904275-28-2).
19.
Turkalj, Goran; Brnić, Josip; Lanc, Domagoj
Numerical model for buckling analysis of flexibly connected beam-type structures; Design, Fabrication and Economy of Welded Structures, International Conference Proceedings 2008 / Jarmai, Karoly ; Farkas, Jozsef (ur.). - Chichester : Horwood Publishing , 2008. 353-360 (ISBN: 978-1-904275-28-2).
20.
Čanađija, Marko; Brnić, Josip
A Model for Cyclic Finite Strain Thermoplasticity; Proceedings of the 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics / Matejiček, Franjo (ur.). - Trogir : Hrvatsko društvo za mehaniku , 2006. -.
21.
Čanađija, Marko; Brnić, Josip
Analysis of Thermal Stresses in Beams: Comparison of Finite Element and Analytical Solutions; Proceedings of the 5th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering &#8211 ; Adding Innovation Capacity of Labour Force and Entrepreneur / Kittner, R. (ur.). - Tallinn, Estonia : DAAAM Baltic , 2006. 19-24.
22.
Čanađija, Marko; Brnić, Josip
Coupling in Finite Strain Thermoplasticity: 2nd International Conference on Computer Aided Design and Manufacturing CADAM 2004 - Selected papers / Obsieger, Boris (ur.). - Rijeka : Zigo , 2005. 37-42.
23.
Turkalj, Goran; Brnić, Josip; Lanc, Domagoj
Numerical model for large displacement analysis of elastic-plastic frames with semi-rigid; Proceedings of ICPNS'2010 / Niu, Jitai (ur.). - Guilin : Chinese Mechanical Engineering Society , 2010. CD-ROM. connections
24.
Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran; Lanc, Domagoj
Uniaxial tests of 50CrMo4 steel at lowered and elevated temperatures and impact notch energy determination; ESMC 2009, 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference
25.
Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran; Lanc, Domagoj; Vukelić, Goran; Brčić, Marino
Response of structural steel subjected to uniaxial stress at lowered and elevated temperatures; Proceedings of the 6th International Congress of Croatian Society of Mechanics / Smojver, Ivica ; Sorić, Jurica (ur.). - Zagreb : Croatian Society of Mechanics , 2009. CD-ROM (ISBN: 978-953-7539-11-5).
26.
Čanađija, Marko; Brčić, Marino; Brnić, Josip
A Finite Element Model of a Carbon Nanotube for Thermally Variable Environments; Proceedings of the 6th International Congress of Croatian Society of Mechanics / Smojver, Ivica ; Sorić, Jurica (ur.). - Zagreb : Croatian Society of Mechanics , 2009. (ISBN: 978-953-7539-11-5).
27.
Čanađija, Marko; Brnić, Josip
Application of Finite Element Method in Thermomechanics; Proceedings of the 4th International Conference Industrial Engineering - New Challenges to SME / Papstel, J. ; Katalinić Branko (ur.). - Tallinn, Estonija : DAAAM International , 2004. 16-19.
28.
Čanađija, Marko; Brnić, Josip
Influence of temperature dependency of material properties in coupled thermoplasticity; Proceedings of the 4th European Congress on Comutational Methods in Applied Sciences ans Engineering / Neittaanmaki, P. ; Rossi, T. ; Majava, K. ; Pironneau, O. (ur.). - Jyvaskyla, Finska : European Community on Computational Methods in Applied Sciences , 2004. .
29.
Turkalj, Goran; Brnić, Josip; Lanc, Domagoj
Flexural-torsional stability analysis of thin-walled beams; Proceedings of the Fourth International Conference on Physical and Numerical Simulation of Materials Processing ICPNS'2004 / Niu, Jitai (ur.). - Shanghai : Harbin Institute of Technology , 2004.
30.
Turkalj, Goran; Lanc, Domagoj; Brnić, Josip
Stability analysis of thin-walled frames using a shear-flexible beam element; Proceedings of the Seventh International Conference on Computational Structures Technology / Topping, B.H.V. ; Mota Soares, C.A. (ur.). - Stirling : Civil-Comp , 2004. .
31.
Lanc, Domagoj; Turkalj, Goran; Brnić, Josip
Geometrically nonlinear analysis of elastic thin-walled beam structures using Eulerian approach; Proceedings of the Third International Conference on Advanced Computational Methods in Engineering ACOMEN 2005 / Dick, E. ; Vierendeels, J. ; Vandevelde, L. ; Dupre, L. ; Slodička, M. ; Van Keer, R. (ur.). - Ghent : Universiteit Gent , 2005. (CD-ROM).
32.
Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran; Lanc, Domagoj
Finite strain elastoplasticity in isothermal metal forming processes; Conference Proceedings ICIT 2003 / Kuzman, Karl (ur.). - Celje : TECOS Slovenian Tool and Die Development Centre, Celje , 2003. 395-398.
33.
Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Čanađija, Marko
Optimal design of dump truck body based on finite element method; Conference Proceedings ICIT 2003 / Kuzman, Karl (ur.). - Celje : TECOS Slovenian Tool and Die Development Centre, Celje , 2003. 395-398.
34.
Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Čanađija, Marko; Lanc, Domagoj
Shape and layout optimisation of plate girders; Annals of DAAAM for 2003 & Proceedings of the 14th International DAAAM Symposium Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Reconstruction and Development / Katalinic, Branko (ur.). - Vienna : DAAAM International Vienna , 2003. 067-068.
35.
Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Čanađija, Marko; Roščić, Sandra
Pressure vessel optimal design based on viscoplastic material response; Proceedings of the Workshop: Optimal Design / Zarka, Joseph (ur.). - Palaiseau : Laboratoire de Mecanique des Solides, Ecole Polytechnique , 2003.
36.
Čanađija, Marko; Brnić, Josip
Finite plastic strains within nonisothermal context; Proceedings of the 4th International Congress of Croatian Society of Mechanics / Matejiček, Franjo (ur.). - Zagreb : Croatian Society of Mechanics , 2003. 97-205.
37.
Turkalj, Goran; Brnić, Josip; Lanc, Domagoj
Large displacement formulation for elastic-plastic space frames; Proceedings of the 4th International Congress of Croatian Society of Mechanics / Matajiček, Franjo (ur.). - Zagreb : Croatian Society of Mechanics , 2003. 317-324.
38.
Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Roščić, Sandra
Optimization of thin walled beam cross-section dimensions using stability criteria; Proceedings / Zarka, J. (ur.). - Paris, France : Laboratoire de Mecanique des Solides, Ecole Polytechnique, Paris, France , 2002. CD-ROM.
39.
Brnić, Josip; Turk, Anton; Čanađija, Marko
Stress distribution in high beam vehicle structure elements like bulkheads based on three different methods of stress analysis; Proceedings, Volume II: "Automobiles, Tractors and Industrial Trucks" / Boiadjiev, K. (ur.). - Russe :
40.
Čanađija, Marko; Brnić, Josip; Turkalj, Goran
Shape optimisation in structural thermomechanics with application to pipeline layout problems; Annals of DAAAM for 2002 & Proceedings of the 13th International DAAAM Symposium / Katalinić, Branko (ur.). - Beč : DAAAM International , 2002. 077-078.
41.
Roščić, Sandra; Brnić, Josip; Čehić, Zlatan
Free vibration model of thin walled beam applied to vehicle structures; Proceedings, Volume II: "Automobiles, Tractors and Industrial Trucks" / Boiadjiev, K. (ur.). - Russe, Bulgaria : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering of Bulgaria , 2002. 41-44.
42.
Turkalj, Goran; Brnić, Josip
Incremental stability analysis of elastic thin-walled beam structures using updated Lagrangian; ACOMEN 2002 / Hogge, Michel; De Schepper, Hennie (ur.). - Liege, Belgium : Les Editions de l'Universite de Liege , 2002. CD-ROM. formulation
43.
Turkalj, Goran; Brnić, Josip
Finite element model for pre- & post-buckling analysis of elastic beams and frames accounting for restrained warping and large rotations; Proceedings of the 15th Nordic Seminar on Computational Mechanics / Lund, E. ; Olhoff, N. ; Stegmann, J. (ur.). - Aalborg, Denmark : Institute of Mechanical Engineering, Aalborg University , 2002. 233-236.
44.
Turkalj, Goran; Brnić, Josip; Prpić-Oršić, Jasna
External stiffness approach for thin-walled frames with elastic-plasticity; Proceedings of the Sixth International Conference on Computational Structures Technology / Topping, B. H. V. ; Bittnar, Z. (ur.). - Stirling, Scotland : Civil-Comp Press , 2002. CD-ROM.
45.
Turkalj, Goran; Brnić, Josip; Čanađija, Marko
Incremental formulation in finite element stability analysis of thin-walled framed structures; Annals of DAAAM for 2001 & Proceedings of the 12th International DAAAM Symposium / Katalinic, Branko (ur.). - Vinna, Austria : DAAAM International Vienna , 2001. 489-490.
46.
Turkalj, Goran; Brnić, Josip; Prpić-Oršić, Jasna
Updated Lagrangian formulation using ESA approach in large rotation problems of thin-walled beam-type structures; Proceedings of the Eighth International Conference on Civil & Structural Engineering Computing / Topping, B. H. V. (ur.). - Stirling, Scotland : Civil-Comp Press , 2001. CD-ROM.
47.
Brnić, Josip; Lanc, Domagoj; Turkalj, Goran; Čanađija, Marko
Viscoplastic analysis of energetic equipment members using finite element method, Proceedings / Srb, Neven ; Moser, Josip (ur.). - Zagreb : Eletkrotehničko društvo Zagreb , 2000. 3-6.
48.
Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Prpić-Oršić, Jasna
Numerical modelling of buckling of thin-walled beam members considering large rotations; Proceedings / Marjanović, Dorian (ur.). - Zagreb : Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture , 2000. 275-280.
49.
Čanađija, Marko; Brnić, Josip; Lanc, Domagoj
Mixed finite element formulations in metal forming modeling; Proceedings / Marjanović, Dorian (ur.). - Zagreb : Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture , 2000. 521-526.
50.
Čanađija, Marko; Brnić, Josip; Turkalj, Goran
Finite element analysis of rolling process; Proceedings / Katalinić, Branko (ur.). - Vienna, Austrija : DAAAM International , 2000. 059-060.
51.
Turkalj, Goran; Brnić, Josip; Čanađija, Marko
Non-linear thin-walled beam model for torsional-flexural analysis, Proceedings of the 3rd International Congress of Croatian Society of Mechanics / Marović, Pavao (ur.). - Zagreb : Croatian Society of Mechanics , 2000. 317-324.
52.
Turkalj, Goran; Brnić, Josip; Prpić-Oršić, Jasna
Lateral buckling analysis using finite element method; Proceedings / Sablik, Jozef (ur.). - Bratislava : Slovak Technical University of Bratislava , 2000. 185-190.
53.
Brnić, Josip; Čanađija, Marko
Finite Element Analysis of Thin Worpieces Elastoplastic Response in Cold Flattening Process; Proceedings / Kuzman, Karl ; Balič, Jože (ur.). - Celje : TECOS , 1999. 414-417.
54.
Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Lanc, Domagoj
Computational inelasticity modelling in metal forming processes; Proceedings / Ostholt, Heinrich (ur.). - Bielefeld : Fachhochschule Bielefeld ; Rzeszóv University of Technology , 1999. 183-190.
55.
Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran
Comparison of measured and computed contact pressure distribution in cold sheet rolling process; CISM Courses and Lectures, Vol. 406 : Proceedings of the fifth international conference "Advanced manufacturing systems and technology" / Kuljanić, Elso (ur.). - Vienna : Springer-Verlag , 1999. 337-344 (ISBN: 3-211-83148-7).
56.
Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran
Friction layer technique in rolling manufacturing problem; Proceedings / Katalinić, Branko (ur.). - Vienna, Austrija : DAAAM International , 1999. 061-062.
57.
Čanađija, Marko; Brnić, Josip; Turkalj, Goran
Friction simulation in design of cold rolled products used in vehicle industry; Proceedings / Boyadjiev, Kroum (ur.). - Plovdiv : Scientific - Technical Union of Mechanical Engineers of Bulgaria , 1999. 1-4.
58.
Turkalj, Goran; Brnić, Josip
Geometric non-linear analysis of thin-walled beams; Proceedings / Ostholt, Heinrich (ur.). - Bielefeld : Fachhochschule Bielefeld ; Rzeszóv University of Technology , 1999. 265-272.
59.
Turkalj, Goran; Brnić, Josip; Čanađija, Marko
Finite element spatial stability analysis of thin-walled structures; Proceedings / Katalinić, Branko (ur.). - Vienna, Austrija : DAAAM International , 1999. 555-556.
60.
Turkalj, Goran; Brnić, Josip; Čanađija, Marko
Non-linear stability analysis of vehicle thin-walled beam members; Proceedings / Boyadjiev, Kroum (ur.). - Plovdiv : Scientific - Technical Union of Mechanical Engineers of Bulgaria , 1999. 171-175.
61.
Brnić, Josip
Finite element modeling in metal forming process; ACOMEN'98 - Advanced Computational Methods in Engineering / Van Keer, R. ; Verhegge, B. ; Hogge, M. ; Noldus, E. (ur.). - Maastricht : Shaker Publishing B.V. , 1998. 149-153.
62.
Brnić, Josip
Pressure vessel design safety based on viscoplastic material behavior; Proceedings of the 3rd International Conference on New Trends in Automation of Energetic Process / Balate, J. ; Syala, T. (ur.). -
63.
Brnić, Josip
Finite element shear stress analysis of welded joints; Proceedings of the International Conference - Welding in Maretime Engineering / Kralj, S. ; Kožuh, S. (ur.). - Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja , 1998. 231-237.
64.
Brnić, Josip
Simulation of cold rolling process of thin plate workpieces; Proceedings of the 4th international conference: Forming Technology, Tools and Machines, Vol. 1 / Forejt, M. (ur.). -
65.
Brnić, Josip; Čanađija, Marko
Nonlinear modelling of a special forming process; Proceedings of the 9th International DAAAM Symposium / Katalinić, B. (ur.). - Vienna, Austria : DAAAM International , 1998. 75-76.
66.
Brnić, Josip; Čanađija, Marko
Computed contact pressure distribution in cold sheet rolling process; Proceedings of the 5th International Design Conference - Design 98 / Marjanović, Dorian (ur.). - Zagreb : Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture ; Centre of Technology Transfer ; Zuerich : Workshop Design-Konstruktion , 1998. 127-132.
67.
Brnić, Josip; Turkalj, Goran
Numerical simulation of a forming process in vehicle metal-forming industry; Proceeding of MOTAUTO'98 / Boyadjiev, K. ; Gueorguiev, G. (ur.). - Sofija :
68.
Brnić, Josip; Turkalj, Goran
Finite elements based computed results in the plane strain rolling problem; Proceedings of CO_MAT_TECH '98 / Mudrik, J. (ur.). - Trnava :
69.
Brnić, Josip; Turkalj, Goran
Load capacity determination of thin-walled beamtype structures based on numerical prediction of structure stability; Proceedings of the VIIth International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics, NMCM '98 / Kompiš, V. ; Žmindak, M. ; Hučko, B. (ur.). - Žilina, Slovačka : University of Žlina , 1998. 159-164.
70.
Brnić, Josip; Turkalj, Goran
Numerical analysis of elastic and viscoplastic failure modes of energetic service applications; Proceedings of the International Congress Energy and the Environment / Franković, B. (ur.). - Rijeka : Croatian Solar Energy Association , 1998. 393-398.
71.
Brnić, Josip; Turkalj, Goran
Numerical modelling of forming process of thin-plate workpiece used in equipment manufacturing; Proceedings of the 3rd International Conference Maintenance of Electrical Machines, Transformers and Equipment & Electrical Energy Quality : EEDEEQ '98 / Srb, N. ; Moser, J. (ur.). - Zagreb : Electrotechnical Society , 1998. 1-4.
72.
Turkalj, Goran; Brnić, Josip
Torsional buckling analysis of special thin-walled opened cross-section columns used in vehicle ; ProceedingSofija : design
73.
Turkalj, Goran; Brnić, Josip
Numerical analysis of buckling by torsion and buckling by torsion and flexure; Proceedings / Katalinić, B. (ur.). - Vienna, Austria : DAAAM International , 1998. 469-470.
74.
Turkalj, Goran; Brnić, Josip
Numerical stability analysis of thin-walled equipment members; EEDEEQ '98 / 3rd International Conference Maintenance of Electrical Machines, Transformers and Equipment & Electrical Energy Quality, 5. - 7. 10. 1998, Rovinj / Srb, N. ; Moser, J. (ur.). - Zagreb : Electrotechnical Society , 1998. 5-8.
75.
Turkalj, Goran; Brnić, Josip
Basic concept of numerical optimization model in design and manufacturing; Proceedings of the 5th International Design Conference - Design 98, Dubrovnik, May 19 - 22, 1998. / Marjanović, Dorian (ur.). - Zagreb : Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture ; Centre of Technology Transfer ; Zuerich : Workshop Design-Konstruktion , 1998. 609-614.
76.
Brnić, Josip
Optimization of the cross-sectional dimensions of structures using warping method; Proceedings / Riitahuhta, A. (ur.). - Tampere University of Technology , 1997. 627-630.
77.
Brnić, Josip
Structure members cross-sectional optimization; Proceedings / Cebalo, R. (ur.). - Croatian Association of Production Engineering , 1997. D1-D7.
78.
Brnić, Josip
Numerical optimization of structures in plane strain conditions based on the prediction of viscoplastic material behavior, Proceedings / Boja, N. (ur.). - University of Timisoara , 1997. 157-163.
79.
Brnić, Josip; Čanađija, Marko
Numerical simulation of the time dependent effect in viscoplastic media; Proceedings / Kuzman, Karl ; Balič, Jože (ur.). - TECOS Celje , 1997. 87-90.
80.
Brnić, Josip; Čanađija, Marko
Prediction of metal creep behaviour used in building energetic systems using finite element method; Proceedings / Sarja, A. (ur.). - Association of Finnish Civil Engineers RIL , 1997. 174-178.
81.
Brnić, Josip; Čanađija, Marko
Computer simulation of viscoplastic materials phenomena by overlay technique using finite element method; Proceedings / Oczos, K. E. (ur.). - Rzeszow University of Technology , 1997. 187-194.
82.
Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran
The possibility of analytical and numerical prediction of equipment material behaviour in energetic systems at special environment conditions; 14. međunarodni simpozij o grijanju, hlađenju i klimatizaciji Interklima '97, Zagreb, 24. - 25. travanj 1997. : energija, ekologija, ekonomija i IC termografija = 14th International Symposium on Heating, Refrigerating and Air Conditioning Interklima '97, Zagreb, 24. & 25. April 1997 : energy, ecology, economy and IR termography / Galaso, I. ; Švaić, S. (ur.). - FSB , 1997. 159-166.
83.
Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran
Determination of pressure vessel wall thickness based on the numerical simulation of viscoplastic material behavior; Proceeding / Majstorović, V. ; Katalinić, B. ; Čović, D. (ur.). - University of Mostar ; DAAAM International Vienna , 1997. 29-33.
84.
Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran
Numerical procedure basic concept of cold rolling process; Proceedings / Katalinić, B. (ur.). - DAAAM International Vienna , 1997. 39-40.
85.
Brnić, Josip; Turkalj, Goran
Shear stress intensity analysis of different vehicle members using new finite elements, Proceedings / Damyanov, D. (ur.). - Union of Mechanical Engineering of Bulgaria , 1997. 26-30.
86.
Brnić, Josip; Turkalj, Goran
Finite element stability analysis of thin-walled space frames in vehicle design; Proceedings / Damyanov, D. (ur.). - Union of Mechanical Engineering of Bulgaria , 1997. 31-36.
87.
Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Čanađija, Marko
Numerical prediction of material behaviour in energetic systems at high temperature conditions; Proceedings / Srb, N ; Moser, J. (ur.). - EDZ-Zagreb , 1997. 15-18.
88.
Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Čanađija, Marko
Numerical and experimental local and global buckling analysis of opened thin-walled beam type structures; Proceedings / Katalinić, B. (ur.). - DAAAM International Vienna , 1997. 41-42.
89.
Čanađija, Marko; Brnić, Josip; Turkalj, Goran
Finite element formulations for cold rolling process; Proceedings of the 2nd Congress of the Croatian Society of Mechanics / Marović, P. ; Sorić J. ; Vranković, N. (ur.). - Croatian Society of Mechanics , 1997. 305-312.
90.
Turkalj, Goran; Brnić, Josip; Čanađija, Marko
Experimental investigations and finite element procedure of thin-walled local and global stability problems, Proceedings / Marović, P. ; Sorić, J. ; Vranković, N. (ur.). - Croatian Society of Mechanics , 1997. 125-132. znanstveni radovi znanstvene knjige pozvana predavanja kongresna priopćenja patenti uredništva časopisa recenzije Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
91.
Brnić, Josip; Čanađija, Marko
Numerical procedure of elasto-viscoplastic problems solution; Proceedings / Marović, P. ; Sorić, J. ; Vranković, N. (ur.). - Croatian Society of Mechanics , 1997. 125-132. znanstveni radovi znanstvene knjige pozvana predavanja kongresna priopćenja patenti uredništva časopisa recenzije Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
92.
Brnić, Josip; Čanađija, Marko; Turkalj, Goran
An algorithm for modelling elasto-viscoplastic effects in energetic systems; Proceedings, Vol. I / Franković, B. (ur.). - Croatian Solar Energy Association , 1996. 217-222.
93.
Brnić, Josip; Turkalj, Goran
Computational stability analysis in optimal design procedure of a special type of plain frame structure; Proceedings of 7th International DAAAM Symposium / Katalinić, B. (ur.). - Vienna : DAAAM International Vienna , 1996. 65-66.
94.
Brnić, Josip; Turkalj, Goran
Design of maritime construction elements using limit stress analysis; Proceedings of the International Conference: Adriatic Coastal Zone and Subsea (ACZS) / Čalić, Bruno (ur.). - Rijeka : Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci , 1995. 136-146.
95.
Čanađija, Marko; Munjas, Neven; Brnić, Josip
Formulacija mehanike oštećenja pri konačnim elastoplastičnim deformacijama( Damage mechanics formulation at finite elastoplastic strains ); Zbornik radova Četvrtog susreta Hrvatskog društva za mehaniku / Živić, Marija (ur.). - Slavnoski Brod : Hrvatsko društvo za mehaniku , 2011. 33-36.
96.
Brčić, Marino; Čanađija, Marko; Brnić, Josip
Modeliranje interakcija matrice nanokompozita i nanocijevi; Zbornik radova Trećeg susreta Hrvatskog društva za mehaniku / Mirjana Bošnjak-Klečina (ur.). - Osijek : Hrvatsko društvo za mehaniku , 2010. 1-6 (ISBN: 978-953-7539-12-2).
97.
Čanađija, Marko; Brnić, Josip; Brčić, Marino; Vukelić, Goran; Kršćanski, Sanjin
Disipacijski modeli u plastičnosti( Disipative models in plasticity ); Zbornik radova Drugog susreta Hrvatskoga društva za mehaniku / Marović, Pavao ; Galić, Mirela ; Krstulović, Lovre (ur.). - Split : Hrvatsko društvo za mehaniku , 2008. 1-6 (ISBN: 978-953-7539-01-6).
98.
Brčić, Marino; Čanađija, Marko; Brnić, Josip
Strukturni model jednostruke ugljične nanocijevi( Structural model of single walled carbon nanotube ); Zbornik radova Prvog susreta Hrvatskog društva za mehaniku / Čanađija, Marko (ur.). - Rijeka : Hrvatsko društvo za mehaniku , 2007. 43-48 (ISBN: 978-953-6326-52-3).
99.
Čanađija, Marko; Brnić, Josip; Brčić, Marino; Vukelić, Goran
Model neasocijativne termoplastičnosti pri velikim deformacijama( Non-associative thermoplastic model for finite strains ); Zbornik radova Prvog susreta Hrvatskog društva za mehaniku / Čanađija, Marko (ur.). - Rijeka : Hrvatsko društvo za mehaniku , 2007. 49-54 (ISBN: 978-953-6326-52-3).
100.
Lanc, Domagoj; Turkalj, Goran; Brnić, Josip; Vizentin, Goran
Numerički model za analizu stabilnosti materijalno nelinearnih okvira( Numerical model for stability analysis of materially nonlinear frames ); Zbornik radova Prvoga susreta Hrvatskoga društva za mehaniku / Čanađija, Marko (ur.). - Rijeka : Hrvatsko društvo za mehaniku , 2007. 133-138 (ISBN: 978-953-6326-52-3).
101.
Turkalj, Goran; Brnić, Josip; Lanc, Domagoj
Basic classification of metal forming processes and their numerical simulation; Proceedings of the 2nd International Conference on Industrial Tools ICIT ’99, Vol. II / Kuzman, Karl; Balič, Jože (ur.). - Celje : TECOS Slovenian Tool and Die Development Centre, Celje , 1999. 498-501.
102.
Turkalj, Goran; Brnić, Josip; Merdanović, Edin
Large displacement analysis of flexibly connected framed structures, Proceedings of the 8th European Solid Mechanics Conference ESMC 2012 / Holzapfel, Gerhard A. ; Ogden, Ray W. (ur.). - Graz : Graz University of Technology, Austria , 2012. (CD-ROM) (ISBN: 978-3-85125-223-1). znanstveni radovi znanstvene knjige pozvana predavanja kongresna priopćenja patenti uredništva časopisa recenzije
103.
Čanađija, Marko; Brnić, Josip
Numerical Modelling of Thermoplastic Behaviour of Metals Under Cyclic Loading; 3rd International Conference on Computer Aided Design and Manufacturing CADAM 2005, Book of Abstracts / Obsieger, Boris (ur.). - Rijeka : Zigo , 2005. 11-12.
104.
Čanađija, Marko; Brnić, Josip
Coupling in finite strain thermoplasticity; CADAM 2004 - Book of Abstracts / Obsieger, Boris (ur.). - Rijeka : Zigo , 2004. 13-14.
105.
Brnić, Josip; Turkalj, Goran; Čanađija, Marko
Shear stress analysis using new special general quadrilateral finite elements; Proceedings (Book of Abstracts) / Larson, K. (ur.). - KTH Royal Institute of Technology Stockholm , 1997. 45-45.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. - 1.1.2018.
Assessment of structural behaviour in limit state operating conditions; Voditelj projekta; HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost); ~ 980.000 kn;
2. 1.1.2014. - 1.1.2015.
Influence of Heat Affected Zone of electron beam welded steel casting GX4CrNi13-4 on the fatigue strength; CROATIA - AUSTRIA; Voditelj / Hrvatska strana; MZOS RH / MIN of SCI & RESEARCH, AUSTRIA; -;
3. 1.1.2014. - 1.1.2015.
Material properties, creep behavior, fracture toughness and microstructure of metal alloys -experimental investigations and numerical simulations; CROATIA - CHINA; Voditelj / Hrvatska strana; MZOS RH / MIN of SCI & TECH, CHINA; ;
4. 1.1.2012. - 1.1.2013.
Analysis of conditions for control of metal forming processes; CROATIA - SLOVENIA; Voditelj / Hrvatska strana; MZOS RH / ARRS SLO; -;
5. 1.1.2009. - 1.1.2011.
Metal alloys behavior at different environmental conditions-testing and numerical simulations; CROATIA - CHINA; Voditelj / Hrvatska strana; MZOS RH / MIN of SCI & TECH, CHINA; -;
6. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Numerička analiza odziva konstrukcija za određena područja eksploatacije; Glavni istraživač; MZOS RH; -;
7. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Konačnoelementni modeli za analizu stabilnosti grednih struktura; Član istraživačkog tima, Glavni istraživač prof. dr. sc. G. Turkalj; MZOS RH; -;
8. 1.1.2002. - 1.1.2007.
Numerička analiza nelinearnih problema u projektiranju i proizvodnji; Glavni istraživač; MZOS RH; -;
9. 1.1.1996. - 1.1.2001.
Numerička optimizacija u projektiranju i proizvodnji; Glavni istraživač; MZOS RH; -;
10. 1.1.1991. - 1.1.1996.
Strukturalne analize objekata za optimalnu iskoristivost; Glavni istraživač; MZOS RH; -;
11. 1.1.1991. - 1.1.1996.
Vibracije turbinskih lopatica s visokim statičkim naprezanjima; Član istraživačkog tima, Glavni istraživač prof. dr. sc. M. Butković; MZOS RH; -;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Sanjin Kršćanski; Doktorat Analiza uvjeta nastanka pukotina i model procjene vijeka trajanja konstrukcija; obranjena doktorka disertacija ; Strojarstvo;Temeljne tehničke znanosti / Računarska mehanika; 14.10.2013.;
2. 1.1.2005. - 1.1.2011.
Goran Vukelić; Doktorat Numerička analiza procesa širenja pukotina; obranjena doktorka disertacija ; Strojarstvo;Temeljne tehničke znanosti / Računarska mehanika; 12.07.2011.;
3. 1.1.2002. -
Marko Čanađija; Doktorat Numerička analiza nelinearnih izotermičkih i neizotermičkih procesa plastičnog deformiranja metala; obranjena doktorka disertacija ; Strojarstvo;Temeljne tehničke znanosti / Računarska mehanika; 2002.;
4. 1.1.2000. -
Goran Turkalj; Doktorat Numerička analiza stabilnost tankostjenih grednih struktura; obranjena doktorka disertacija ; Strojarstvo;Temeljne tehničke znanosti / Računarska mehanika; 2000.;
5. 1.1.1998. -
Dubravka Siminiati; Doktorat Analiza dodirnih pritisaka kod višestrukog zahvata elastičnih tijela; obranjena doktorka disertacija ; Strojarstvo;Temeljne tehničke znanosti / Računarska mehanika; 1998.;

Uredništva časopisa

1. 1.1.2011. - Engineering Review, Glavni urednik

2. 1.1.2005. - Brodogradnja, član International Scientific Advisory Board

3. 1.1.1990. - Bulletin of Applied Mathematics, clan Uredničkog odbora, clan Znanstvenog odbora

Recenzije

1. 2019. Časopis "Advances in Materials Sciences and Engineering" /CC/Q4/ recenzirao 1 rad
2. 2018. Časopis "Vaccum", /CC/Q2/, recenzirao 1 rad
3. 2018. Časopis "Materials Engineering and Performace" /CC/Q2/, recenzirao 1 rad
4. 2018. Časopis "Machines", /WoS, Emerging Sources Citation Index/nrecenzirao 1 rad
5. 2018. INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE,/ CC / Q1/ recenzirao 1 rad
6. 2018. Časopis "International Journal of Fatigue" /CC/Q1/, recenzirao 5 radova
7. 2018. Časopis " Materials Transactions" / CC/ Q3/ recenzirao 3 rada
8. 2017. Časopis "Materials" /CC/Q1, recenzirao 4 znanstvena rada
9. 2017. Časopis "Metals"/CC/ Q1 , recenzirao 6 radova
10. 2017. Časopis "Theoretical and Applied Fracture Mechanics" / CC/Q1/, recenzirao 3 znanstvena rada.
11. 2017. Časopis "Thin Walled Structures", /CC / Q1/, recenzirao 6 radova
12. 2016. Časopis "Modern Physiscs Letter B", /CC/Q4/, recenzirao 1 rad
13. 2016. Časopis "Steel Research International", / CC / Q2 /, recenzirao 1 rad
14. 2016. Časopis "Mechanics of time-dependent materials" /CC/Q1/, recenzirao 2 rada
15. 2015. Časopis "Strojniški vestnik (SV) - Journal of Mechanical Engineering (JME)" /SCI /, recenzirao 3 rada.
16. 2015. Časopis "Steel and Composite Structures, An International Journal" / CC /Q1 /, recenzirao 2 rada
17. 2014. Časopis "Construction and Building materials" / CC / Q1/, recenzirao 10 radova.
18. 2014. Časopis "PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE" /CC/Q3/ - recenzirao 1 rad
19. 2013. Časopis "Materials and Structures" / CC / Q1/, recenzirao 1 rad.
20. 2013. Časopis "Nuklear Engineering and Design" / CC /Q1/, recenzirao 1 rad.
21. 2012. Časopis "Journal of Structural Engineering" / CC / Q1/, recenziaro 2 rada.
22. 2012. Časopis "Engineering Structures" / CC /Q1/, recenzirao 5 radova.
23. 2012. Recenzent knjige Roberta Žigulića i Sanjina Brauta:“Kinematika“, Tehnički fakultet u Rijeci, 2012.
24. 2010. Časopis "Bulletin of Materials Science" / CC, recenzirao 1 rad.
25. 2010. Časopis "Materials Science and Engineering B" / CC/Q1/ , recenzirao 5 radova.
26. 2010. Časopis "Journal of Constructional Steel Research" / CC/Q1/, recenzirao 165 znanstvenih radova.
27. 2010. Časopis "Tehnički vjesnik / Technical Gazette" /SCI/Q2/, recenzirao 5 radova
28. 2009. Časopis "Journal of Engineering Materials and Technology" / CC/, recenzirao 3 rada.
29. 2009. Časopis " Materials and Design" / CC/Q1/, recenzirao 17 radova.
30. 2009. Časopis "Materials Science and Engineering A" / CC/Q1/, recenzirao 37 radova.
31. 2008. Časopis " Journal of Testing and Evaluation" / CC/, recenzirao 3 rada.
32. 2008. Časopis "Metallurgical and Materials Transactions A (MMTA)" / CC/Q1/, recenzirao 14 radova.
33. 2008. Recenzent knjige Diane Šimić:“Teorija tankostjenih nosača otvorenog poprečnog presjeka,Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb, 2008.
34. 2007. Časopis "Finite Element in Analysis and Design (FINEL)" / CC /Q1/, recenzirao 2 rada.
35. 2001. Recenzent udžbenika (knjige) M. Krpana, M. Butkovića, A. Franulovića, i dr.: "Dinamika - teorija i primjena", Tehnički fakultet, 2001.
36. 1999. Recenzent knjige Ive Alfirevića: Nauka o čvrstoći I, FSB- Zagreb, 1999.
37. 1999. Recenzent knjige Franje Matejičeka i dr.: "Uvod u statiku", Biblioteka Tehnička mehanika, Sveučilište u Zagrebu i Osijeku, Osijek, 1999.
38. 1999. Recenzent knjige Ive Alfirevića: “Linearna analiza konstrukcija”, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 1999.
39. 1998. Recenzent knjige Ive Alfirevića: "Nauka o čvrstoći II", FSB, Zagreb, 1998.
40. 1997. Međunarodne konferencije: DAAAM Estonia, ICPNS China , International Conference on Industrial Tools (ICIT), Slovenia; itd. , recenzirao velik broj radova
41. 1997. Recenzent udžbenika Ive Alfirevića: "Viša nauka o čvrstoći", FSB-Zagreb, 1997
42. 1997. Recenzent: Monographical Booklet: “Geometric Introduction to the Contiuum Deformation Analysis”, autora: Nikolae Boja & G. Brailoiu, University of Timisoara – Rumunjska, 1997.
43. 1997. Recenzent udžbenika Ive Alfirevića: “Elastična analiza konstrukcija”, FSB – Zagreb, 1997.
44. 1996. Recenzent udžbenika - skripte Željana Lozine: "Mehanika", Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Split, 1996.
45. 1996. Recenzent udžbenika - skripte Željana Lozine: "Uvod u metodu konačnih elemenata", Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Split, 1996.
46. 1993. Recenzent knjige B. Štoka.: "Mehanika deformabilnih tijela", Školska knjiga, Zagreb, 1993.
47. 1993. Recenzent skripte Z. Sapunara: "Kinematika", Tehnički fakultet, 1993.
48.
49.

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Preliminarna provjera čvrstoće nosive cijevi i ležaja osovine kormila
Becker Marine Systems, Hamburg/Rijeka 2003  

2.
-
Proračun ekvivalentnih i glavnih deformacija, ekvivalentnih i glavnih naprezanja na bloku motora 6RTA48T-B
Brodogradilište «3. maj» – Tvornica motora i dizalica  

3.
-
Analiza i ispitivanje vlačne čvrstoće uzoraka GJL-250 košuljica brodskih motora za gradnje br. 691 i 692
MID “3. Maj  

4.
-
Analiza i ispitivanje vlačne čvrstoće uzoraka GJL-250 košuljica brodskih motora za gradnju br. 686
MID “3. Maj”  

5.
-
Analiza i ispitivanje vlačne čvrstoće uzoraka GJL-250 košuljica brodskih motora za gradnju br. 690
MID “3. Maj”  

6.
-
Analiza i ispitivanje vlačne čvrstoće uzoraka GJL-250 košuljica brodskih motora za gradnje br. 690 i 695
MID “3. Maj"  

7.
-
Analiza i ispitivanje vlačne čvrstoće uzoraka GJL-250 košuljica brodskih motora za gradnju br. 697
MID "3Maj"  

8.
-
Analiza i ispitivanje vlačne čvrstoće uzoraka GJL-250 košuljica brodskih motora za gradnju br. 111
MID "3Maj"  

9.
-
Ispitivanje vlačne čvrstoće čeličnih lanaca
Kovinotokarska radionica Pehlin-Mihovilići  

10.
-
Analiza i ispitivanje vlačne čvrstoće uzoraka GJL-250 košuljica brodskih motora za gradnje br. 30713 i 30159
MID "3Maj".  

11.
-
Analiza i ispitivanje vlačne čvrstoće uzoraka GJL-250 košuljica brodskih motora za gradnje br. 70016 i 30719
MID "3Maj"  

12.
-
Static testing of injector-holder fixing bracket
Cimos R&D  

13.
-
Eksperimentalno određivanja mehaničkih svojstava materijala na povišenim temperaturama. Materijal 16Mo3 / 403 oC, P235GHTV2 / 267 oC
Đuro Đaković - Termoenergetska postrojenja d.o.o., Sl. Brod  

14.
-
Vlačni test kružnih epruveta izrađenih od bronce G-Cu Sn 5 Zn Pb
Somet d.o.o, Rijeka  

15.
-
Vlačni test plosnatih epruveta izrađenih od materijala: čelik kvaliteta CR-A
Brodogradilište Kraljevica, d.d., Kraljevica,  

16.
-
Mjerenje i analiza sile istiskivanja kapljice farmaceutske otopine iz plastične bočice
Jadranski galenski laboratorij, Rijeka  


Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 1.4.2012. - Detalji
Članak za časopis (Travanj, 18 (1/2012), Godina 6; ISSN 1846-5951
Zagreb

Intervjui

1. 1.1.2000. - Detalji
Novi list
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2013. - - Član Savjeta za znanost Sveučilišta
Sveučilište u Rijeci
2. 1.1.2000. - 1.1.2002. - Viditelj poslijediplomskog studija
Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet
3. 1.1.2000. - - Predstojnik Zavoda za tehničku mehaniku
Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet
4. 1.1.2000. - - Voditelj Laboratorija za ispitivanje čvrstoće konstrukcija
Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet
5. 1.1.1999. - 1.1.2000. - Rektor
Sveučilište u Rijeci
6. 1.1.1998. - 1.1.1999. - Prorektor za znanost i međunarodnu suradnju
Sveučilište u Rijeci
7. 1.1.1994. - 1.1.1998. - Član Senata Sveučilišta
Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet
8. 1.1.1994. - - Dekan
Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet
9. 1.1.1993. - 1.1.1994. - Voditelj studija strojarstva
Sveučilište u Rijeci -Tehnički fakultetS
10. 1.1.1993. - - Prodekan za nastavu
Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet

Rukovođenje u državnoj upravi

1. 1.1.2013. - 1.1.2017. - Predsjednik
Područno znanstveno vijeće za tehničke znanosti
2. 1.1.2013. - - član
Stručno Povjerenstvo Nacionalnog vijeća za znanost I tehnologiju RH
3. 1.1.2005. - - član
Nacionalno vijeće za znanost Republike Hrvatske
4. 1.1.2005. - - Predsjednok
Područno znanstveno vijeće za tehničke znanosti

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2013. - - Mentor: doktorski rad; Predsjednik Povjerenstva za izbor: znanstveni suradnik, član Povjer. obrana dok. rada: dr. sc. S. Kršćanski
Sveučilište u Rijeci - tehnički fakultet
2. 1.1.2013. - - Predsjednik Povjerenstva: obana dok. rada: dr. sc. I. Pešić
Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakulte
3. 1.1.2012. - - Predsjednik Povjerenstva: obrana doktorskog rada, izbor u zvanje docent : Doc. dr. sc. M. Brčić
Sveučilište u Rijeci - tehnički fakultet
4. 1.1.2012. - - Predsjednik Povjerenstva: Izbor u zvanje docent i izv. prof. : Izv. prof. dr. sc. Furio Traven
Sveučilište u Rijeci - Filozofski fakultet
5. 1.1.2011. - - Mentor: doktorski rad; Predsjednik Povjerenstva za izbor: docent, član Povjer. obrana dok. rada: Doc. dr. sc. G. Vukelić
Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet
6. 1.1.2006. - - Predsjednik Povjerenstva za izbor: docent, izv. prof., Povjer. obrana dok. rada: Prof. dr. sc. S. Braut
Sveučilište u Rijeci - tehnički fakultet
7. 1.1.2005. - - Predsjednik Povjerenstva: izbor u zvanje red. prof.: Prof. dr. sc. Ivan Vlahinić
Sveučilište u Rijeci - Pomorski fakultet
8. 1.1.2002. - - Predsjednik Povjerenstva: obrana dokt. rada, izbori u znanstveno-nastavna zvanja docent, redoviti profesor : Prof. dr. sc. Roberto Žigulić
Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet
9. 1.1.2000. - - Mentor: magistarski rad; Predsjednik Povjerenstva za izbor: docent, izv. prof., član Povjer. obrana mag. i dok. rada: Prof. dr. sc. D. Lanc
Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet
10. 1.1.1997. - - Mentor: magistarski i doktorski rad; Predsjednik Povjerenstva za izbor: docent, izv. prof., redoviti prof, član Povjer. obana mag. i dok. rada: Prof. dr. sc. M. Čanađija
Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet
11. 1.1.1993. - - Mentor: magistarski i doktorski rad; Predsjednik Povjerenstva za izbor: docent, izv. prof., redoviti prof, red. prof. trajno zvanje, član Povjer. obrana mag. i dok. radova: Prof. dr. sc. G. Turkalj
Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2013. - - Član Povjerenstva za izbor Prof. dr. sc. Franje Matejička za red. člana Akademije
Hrvatska Akademija tehničkih znanosti
2. 1.1.2011. - - Član Povjerenstva za ocjenu i obranu dok. rada Srđana Podruga
Sveučilište u Splizu, FESB
3. 1.1.2011. - - Član Povjerenstva za ocjenu i branu dok. rada: Prof. dr. sc. Vedrane Cvitanić
Sveučilište u Splitu, FESB
4. 1.1.2010. - - Član Povjerenstva: izbor u zvanje red. prof. : Prof. dr. sc. Lovre Krstulović - Opara
Sveučilište u Splitu
5. 1.1.2010. - - Član Povjerenstva: izbor u zvanje red. prof. : Prof. dr. sc. Dražan Kozak
Sveučilište Josip Jurja Štrosmayera U Osijeku
6. 1.1.2004. - - član Povjerenstva za izradu pravila o projektiranju tupa i opreme
Hrvatski Registar Brodova