Izv.prof.dr.sc. Adriana Bjelanović dipl.ing.građ.

Građevinski fakultet Katedra za nosive konstrukcije

e-pošta : adriana.bjelanovic@gradri.uniri.hr
telefon : +385 51 265 950

Obrazovanje

1.1.2001. - Doktorat tehničkih znanosti Tehnička mehanika, Nosive konstrukcije Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1996. - Magistar tehničkih znanosti Tehnička mehanika, smjer Nosive konstrukcije Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1991. - diplomirani inženjer građevinarstva opći smjer, usmjerenje Konstrukcije Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1979. - 1.1.1982. Muzička akademija u Zagrebu

Radno iskustvo

1.2.2008. - Izvanredni profesor Znanstveno-istraživačka, nastavna i stručna djelatnost Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
8.10.2003. - Docent Znanstveno-istraživačka, nastavna i stručna djelatnost Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.6.1992. - 7.10.2003. Znanstveni novak 1. istraživačko zvanje znanstveni asistent (listopad 1996.) / znanstveno-istraživačka, nastavna i stručna djelatnost)) 2. Istraživačko zvanje viši asistent (siječanj 2002.) / znanstveno-istraživačka, nastavna i stručna djelatnost Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstva

1.1.2013. - Evaulacijska grupa "Reinforcement of timber structures", CEN/TC 250/SC5; razvoj EN 1995:2020
1.1.2012. - HZN/TO 89 (Furniri i drvne ploče), član HZN/TO
1.1.2011. - 1.1.2016. COST FP1004: “Enhance mechanical properties of timber, engineered wood products and timber structures“, nacionalni delegat / zamjenski MC
1.1.2006. - 1.1.2011. COST E55: ”Modelling of the performance of timber structures”, WG1 “System identification and exposures“, nacionalni delegat RH
1.1.2006. - HZN/TO 548 (Konstrukcijski eurokodovi), član HZN/TO – predstavnik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
1.1.2006. - HZN/TO 548/PO5 (Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija) – predsjednik
1.1.2001. - 1.1.2007. Povjerenstvo za izradu Tehničkog propisa za drvene konstrukcije pri MZOPUG; poznani član
1.1.1993. - HZN/TO 165 (Drvene konstrukcije), član

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Drvene konstrukcije
Stručni peddiplomski studij Građevinarstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.2015. - Primjena nerazornih metoda i tehnika ispitivanja u ocjeni kvalitete drvenih elemenata
Stošić Ana
Sveučilišni diplomski studij Građevinarstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - Akusto-frekvencijske nerazorne tehnike ispitivanja u ocjeni kvalitete drvenih elemenata
Sandra Kramar
Sveučilišni preddiplomski studij Građevinarstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Suvremeni drveni mostovi – konstrukcijski oblici i odgovarajuće rasponske konstrukcije
Šantatić Karlo
Sveučilišni preddiplomski studij Građevinarstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Postojeće drvene konstrukcije – procjena oštećenja i primjena tehnika ispitivanja na terenu
Sanja Murgić
Sveučilišni preddiplomski studij Građevinarstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Konstrukcijska analiza zasječenih kompozita drvo – beton
Matija Posavec
Sveučilišni diplomski studij Građevinarstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Drvene zgrade – posebnosti projektiranja i izvođenja sa stajališta sustava gradnje i konstruktivnih sustava
Denis Marković
Stručni studij Građevinarstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Drvene zgrade od masivnih CLT panela i analiza ponašanja u uvjetima potresa
Filip Vidović
Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Projekt pješačkog drvenog mosta s prednapetim rešetkastim nosačima
Marko Hranilović
Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Procjena oštećenja i sanacija drvenih konstrukcija
Denis Bolić
Stručni studij Građevinarstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Otpornost drvenih konstrukcija na djelovanje potresa – dispozicija i detalji
Marko Martinović
Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Drveni mostovi – analiza djelovanja, pregled rasponskih sklopova i posebnosti
Anja Vidović
Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Izložbeni paviljon s prostornim drvenim krovištem konstrukcije hiperbolnog paraboloida
Asja Andrijašević
Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Sportska dvorana s prostornom konstrukcijom lameliranih sustava nosivih u dva smjera
Jelena Bunjevac
Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Projekt rešetkastog krova prema normi HRN EN 1995 s provjerom otpornosti na djelovanje požara
Karlo Šimić
Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Statički proračun čelične hale srednjeg raspona s rešetkastim glavnim nosačima
Kristijan Antunović
Stručni studij Građevinarstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Montažna drvena konstrukcije stambene drvene zgrade
Andre Katnić
Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Prostorna drvena konstrukcija mrežastog svoda izložbenog paviljona
Nikolina Vranić
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Program ispitivanja konstrukcije krovišta s laganim drvenim rešetkastim nosačima
Goran Tomišić
Dodiplomski sveučilišni studij (stari sveučilišni studij)
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Primjena predgotovljenih laganih rešetkastih nosača u projektiranju drvene krovne konstrukcije
Sandra Dabić
Dodiplomski sveučilišni studij (stari sveučilišni studij)
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Zasječene grede i lijepljene lamelirane grede s otvorima
Adsja Andrijašević
Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Lijepljenjem sastavljeni elementi i spojevi u drvenim konstrukcijama – proračun, analitički i numerički modeli
Jelena Bunjevac
Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Podatljivo sastavljeni elementi - analitički i numerički modeli za proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti
Josip Perković
Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Spregnuti sustavi drvo-beton
Filip Vidović
Stručni studij Građevinarstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Prednapeta prostorna lamelirana konstrukcija klizališta
Domagoj Krvavica
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Projekt izložbene dvorane s prostornom lameliranom lučnom konstrukcijom krova i staklenom fasadom
Jagoda Cupać
Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Projekt sportske dvorane s prostornom drvenom rešetkastom konstrukcijom krova i stakleno aluminijskom fasadom
Josip Červar
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Analiza i proračun pješačkog lučnog drvenog mosta s ovješenom konstrukcijom kolnika
Igor Peruško
Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Howe-rešetkasta konstrukcija pješačkog drvenog mosta
Igor Butorac
Dodiplomski sveučilišni studij (stari sveučilišni studij)
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Analiza konstrukcije lučnog drvenog mosta
Daniel Kovačević
Dodiplomski sveučilišni studij (stari sveučilišni studij)
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Pješački lamelirani most u nacionalnom parku Plitvice
Nikola Lustig
Dodiplomski sveučilišni studij (stari sveučilišni studij)
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Statički proračun krovne konstrukcije s rešetkastim glavnim nosačima suvremene izvedbe – CAD/CAM predgotovljeni sustavi
Marin Jardas
Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Analiza različitih idejnih rješenja drvenih krovišta u klasičnoj i suvremenoj izvedbi
Andre Katnić
Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Statički proračun krovne konstrukcije s rešetkastim glavnim nosačima klasične izvedbe
Ivana Soldić
Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Statički proračun konstrukcije hale s drvenim rešetkastim nosačima suvremene izvedbe i čeličnim stupovima
Zoran Terzija
Stručni studij Građevinarstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Analiza i ispitivanje spregnutih nosača drvo – beton
Marko Braut
Dodiplomski sveučilišni studij (stari sveučilišni studij)
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Lijepljeni nosači drvo-beton
Leo Škec
Dodiplomski sveučilišni studij (stari sveučilišni studij)
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Prostorna prednapeta lamelirana krovna konstrukcija ledene dvorane
Petar Topić
Dodiplomski sveučilišni studij (stari sveučilišni studij)
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Analiza različitih idejnih rješenja drvenih krovišta u klasičnoj i suvremenoj izvedbi
Zoran Petrović
Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Statički proračun drvene krovne konstrukcije s rešetkastim nosačima klasične izvedbe
Tihana Pribac
Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Statički proračun krovne konstrukcije s rešetkastim glavnim nosačima suvremene izvedbe - CAD/CAM pregdotovljeni sustavi
Ivan Zulijani
Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - Lamelirana konstrukcija teniske dvorane – trozglobni okvir s V – stupovima
Milica Alajbeg
Dodiplomski sveučilišni studij (stari sveučilišni studij)
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - Lamelirana konstrukcija krovišta koncertne dvorane
Marina Šolić
Dodiplomski sveučilišni studij (stari sveučilišni studij)
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - Lamelirani nosači zakrivljenog intradosa – analiza primjenjivosti zasnovana na utjecaju geometrije na mehaničku otpornost i stabilnost
Vedran Pavlić
Dodiplomski sveučilišni studij (stari sveučilišni studij)
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - Ispitivanje drvenog krovnog nosača
Irena Jović
Dodiplomski sveučilišni studij (stari sveučilišni studij)
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - Drvena krovna konstrukcija s rešetkastim glavnim nosačima suvremene izvedbe
Martina Kauzlarić
Stručni studij Građevinarstva / stari studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2006. - Lamelirana konstrukcija trozglobnog luka – prodajni centar
Ivan Surina
Dodiplomski sveučilišni studij (stari sveučilišni studij)
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2006. - Lamelirana konstrukcija trozglobnog A-krovišta gospodarskog objekta
Danijel Markulić
Dodiplomski sveučilišni studij (stari sveučilišni studij)
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2005. - “Dimenzioniranje drvene konstrukcije bazena – usporedba učinaka primjene različitih normi (važeće HR norme i EC5)“
Tomislav Dujmović
Dodiplomski sveučilišni studij (stari sveučilišni studij)
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2005. - Dimenzioniranje drvene konstrukcije izložbenog salona – usporedba proračuna prema važećim HR normama i prema EC5
Damir Šikić
Dodiplomski sveučilišni studij (stari sveučilišni studij)
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2006. -
Program stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2007. - DRVENE KONSTRUKCIJE PREMA EUROPSKIM NORMAMA

Financiranje: Hrvatska sveučilišna naklada, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Zagora-Zagorje d.o.o.), Zagreb
1.1.2005. - DRVENE KONSTRUKCIJE PREMA EUROPSKIM NORMAMA

Financiranje: Hrvatska sveučilišna naklada i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor; Bjelanović, Adriana
Evaluation of Torsional Stiffness in Beam and Slab Bridge Decks Based on Load Testing
International Journal of Civil Engineering 13 - 2015. CROSBI

2. Škec, Leo; Bjelanović, Adriana; Jelenić, Gordan
Glued Timber-Concrete Beams - Analytical and Numerical Models for Assesment of Composite Action
Engineering review (1330-9587) 33 (2013), 1; 41-49 (članak, znanstveni) 41-49 - 2013. CROSBI / 610238

3. Bjelanović, Adriana; Šimić, Karlo
Suvremeni pristup u projektiranju rešetkastih drvenih sustava povećane požarne otpornosti
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XVI - 2013. CROSBI

4. Štimac Grandić, Ivana; Grandić, Davor; Bjelanović, Adriana
Comparison of techniques for damage identification based on influence line approach
Machines, Technologies, Materials 7, ISBN 1313-0226), 7 (2011); 9-13 (znanstveni) 9-13 - 2011. CROSBI / 519932

5. Rajčić, Vlatka; Bjelanović, Adriana
Razredba drvene građe (Classification of Timber)
Građevinar (0350-2465) 57 (2005), 10; 779-784; izvorni znanstveni rad 57 779-784 - 2005. CROSBI / 237725

6. Rajčić, Vlatka; Bjelanović, Adriana; Rak, Mladenko
Nosivost ulijepljenih navijenih čeličnih šipki u elementima od hrastovine ( Bearing capacity of glued and wound steel bars contained in oak elements )
Građevinar (0350-2465) 56 (2004), 3; 155-161; prethodno priopćenje 56 155-161 - 2004. CROSBI / 170834

7. Bjelanović, Adriana
Prikaz Eurokoda 5 u ekspertnom sustavu (Presentation of Eurocode 5 in Expert System )
Građevinar 49 (1997), 1; 9-16 (UDK 69.009.182(4); izvorni znanstveni rad 49 9-16 - 1997. CROSBI / 4575

8. Šimunić Buršić, Marina; Bjelanović, Adriana; Žagar, Zvonimir
Structural Analysis of Architectural Heritage - A Prerequisite for its Reconstruction
Kemija u industriji (0022-9830) 43 (1994), 3; 160-162 (znanstveni rad) 43 160-162 - 1994. CROSBI / 616521

Znanstvene knjige

1.
Bjelanović, Adriana; Rajčić, Vlatka
Drvene konstrukcije prema europskim normama
Jure Radić Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Hrvatska sveučilišna naklada d.o.o ; Zagora Zagorje d.o.o Zagreb - 2007.
2.
Bjelanović, Adriana; Rajčić, Vlatka
Drvene konstrukcije prema europskim normama
Jure Radić Hrvatska sveučilišna naklada ; Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb - 2005. CROSBI

Znanstveni projekti

1. 1.3.2008. - 1.3.2010.
Mehanizmi sloma i modeli ponašanja inovativnih veza u drvenim konstrukcijama; voditelj; MZOŠ; ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2008.
Istraživanje graditeljske baštine Rijeke i okolice; suradnik na dijelu projekta "Lansirna stanica tvornice Torpedo"; Zaklada Sveučilišta u Rijeci; ;

Uredništva časopisa

1. - Engineering review, znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu (B kategorija); ISSN: 1330-9587,

2. - Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (C kategorija); ISSN 0350-8552

Recenzije

1. 2013. Parametric analysis of large diameter mechanical fastener in reinforced glulam / paper 2106-13 / tvr-080213-7 / Tehnički vjesnik
2. 2013. Analysis of histeretic response of glass infilled wooden frames / SCEM-2013-0291 / Journal of Civil Engineerenig and Management
3. 2012. Faktori izbočivanja i kritična naprezanja pojasnica čeličnih nosača otvorenih poprečnih presjeka / Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (knjiga XV), 2012.
4. 2011. Probablistička ocjena robusnosti konstrukcija“, Recenzentski list 418), Građevinar
5. 2011. Neural network’s application for predicting the fire resistance of reinforced concrete columns“ / Ref.No.: 063-2011
6. 2011. Armiranobetonske okvirne konstrukcije u potresnim područjima – usporedba rezultata za srednji i visoki razred duktilnosti / Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (knjiga XIV), 2011.
7. 2010. „“Istraživanje reološkog modula klizanja uzoraka spregnute konstrukcije drvo-beton“, (Recenzentski list 1701-17-1; paper 1702-06), Tehnički vjesnik
8. 2009. Predviđanje progiba zavješenog mosta metodom potpornih vektora“, (Recenzentski list 326), Građevinar
9. 2009. Okvirna konstrukcija čelik-drvo s prečkom od hibridnog sustava / (Recenzentski list 392, 2009.), Građevinar
10. 2004. "A knowledge-based system for maintenance planning of highway concrete bridges” / The review report for Ref: 2003/2003/000049/R/4023), (B.H.V.Topping, 2004)
11. 2004. Drvene konstrukcije 1 / “PRETEI“ d.o.o. / Znanstveno stručna biblioteka, Zagreb, 2004., p.p. 1-682 (ISBN 953-6676-14-1) / knjiga
12. 2004. Drvene konstrukcije 2“, “PRETEI“ d.o.o. / Znanstveno stručna biblioteka, Zagreb, 2004., p.p. 1-650 (ISBN 953-6676-15-X) / knjiga

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2012. -
Suradnja s grupacijom Permasteelisa na projektnom rješenju priključaka i drvenih elemenata u inovacijskom sustavu stakleno-drvenih fasada
RI-ISA d.o.o.  
konzultant / suradnik
2.
1.1.2010. -
Izmjena i dopuna glavnog projekta stambene građevine k.č. 1806, K.O. Marčelji / projekt montažne drvene konstrukcije
 
projektant konstrukcije / suradnik
3.
1.1.2008. -
Izvedbeni projekt sigurnosnog podupiranja dotrajalih armiranobetonskih konstrukcija bazenskog kompleksa u bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ u Rovinju
Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ u Rovinju  
projektant konstrukcije / suradnik
4.
1.1.2004. -
Glavni projekt rekonstrukcije krovišta uporabne zgrade, Zagreb, Mletačka 1, ZKČ.160, K.O.
D. Markušić  
projektant konstrukcije / suradnik
5.
1.1.2004. -
Glavni projekt drvenog krovišta svinjogojskih farmi s odgajalištem (lokacija k.č.3982/3 k.o. Belica
Agromeđimurje d.o.o.  
projektant konstrukcije / suradnik
6.
1.1.2003. -
Statički elaborat za studiju isplativosti - klasičnih krovišta i krovišta iz lamelirane građe
D.P: Graditeljstvo, ?urđevac  
projektant konstrukcije / suradnik
7.
1.1.2002. -
Glavni projekt Prijamnog centra Parka prirode Kopački Rit
Uprava Parka prirode Kopački Rit  
projektant konstrukcije / suradnik
8.
1.1.2002. -
Izvedbeni projekt detalja sanacije drvene konstrukcije sportske dvorane u Otočcu
 
suradnik
9.
1.1.2002. -
Izvedbeni projekt drvenog pješačkog mosta u Maksimiru
 
suradnik
10.
1.1.2001. -
Izvedbeni projekt sanacije stropne konstrukcije stambenog objekta u Zagrebu
 
suradnik
11.
1.1.1999. -
Glavni projekt lameliranog krovišta sportske dvorane Utrina
 
suradnik
12.
1.1.1999. -
Glavni projekt lameliranog pješačkog mosta Plitvička jezera
 
suradnik
13.
1.1.1999. -
Glavni projekt cestovnog lameliranog mosta Okrugljak – Zagreb
 
suradnik
14.
1.1.1998. -
Idejni projekt Mosta preko Rijeke Dubrovačke
 
suradnik
15.
1.1.1998. -
Glavni projekt viadukta Mirna (projekt Jadranske autoceste)
 
suradnik
16.
1.1.1998. -
Idejni projekt mosta Kamačnik
 
suradnik
17.
1.1.1996. -
Statički proračun lamelirane konstrukcije krovišta dviju dvorana plivališta pokraj Čakovca
 
projektant suradnik
18.
1.1.1993. -
FEA analiza inovacije kolničke konstrukcije u koridoru tramvajske pruge
 
suradnik

Stručna aktivnost

1.
1.1.2012. -
član HZN/TO 89 (Furniri i drvne ploče)
Hrvatski zavod za norme   predstavnik Građevinskog fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.
1.1.2007. -
Stručni skupovi / tečajevi - program stručnog usavršavanja
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci; HKAIG, ProHolz   predavač
3.
1.10.2006. - 1.11.2007.
pozvani član Povjerenstva za izradu Tehničkog propisa za drvene konstrukcije
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva   pozivni član Povjerenstva
4.
1.1.2006. -
predsjednik HZN/TO 548/PO5 (Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija)
Hrvatski zavod za norme   predstavnik Građevinskog fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.
1.1.2006. -
član HZN/TO 548 (Konstrukcijski eurokodovi)
Hrvatski zavod za norme   predstavnik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
6.
1.1.1993. -
član HZN/TO 165 (Drvene konstrukcije)
Hrvatski zavod za norme   predstavnik Građevinskog fakulteta Sveučlišta u Zagrebu (do 2003.) / Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u Tehničkom odboru

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2006. - - predstojnica Zavoda za nosive konstrukcije i tehničku mehaniku
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2006. - - Voditeljica programa stručnog usavršavanja
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
3. 1.1.2004. - - šefica Katedre za nosive konstrukcije
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. - - pozivni član Povjerenstva za izradu Tehničkog propisa za drvene konstrukcije
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva