Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić M.D.


e-pošta : pavelic@biotech.uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scolar 7210 45 167

Obrazovanje

1.1.1979. - Doktor znanosti Medicinski fakultet Zagreb, Sveučilište u Zagrebu
1.1.1977. - Magistar Centar za poslijediplomski studij Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1975. - Doktor medicine Medicinski fakultet Zagreb, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

1.7.2015. - Zamjenik pročelnice Odjela Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Redoviti profesor u trajnom zvanju Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - 30.6.2015. Osnivač i pročelnik Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - 30.12.2006. Redoviti profesor Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1993. - 1.1.2007. Predstojnik Zavoda za molekularnu medicinu Institut Ruđer Bošković, Zavod za molekularnu medicinu
1.1.1993. - 30.12.1996. Predstojnik i osnivač Zavod za molekularnu medicinu, Institut Ruđer Bošković
1.1.1992. - 30.12.1996. Osnivač i voditelj Laboratorij za molekularnu onkologiju, Odjel za molekularnu medicinu, Institut Ruđer Bošković
1.1.1991. - 1.1.1997. Voditelj laboratorija za molekularnu onkologiju Institut Ruđer Bošković, Zavod za molekularnu medicinu
1.1.1990. - 30.12.1990. Gostujući profesor University of Cincinatti,College of Medicine, OH, SAD
1.1.1988. - Gostujući profesor University Clinic Eppendorf, Hamburg, Njemačka
1.1.1985. - Znanstveni savjetnik Institut Ruđer Bošković
1.1.1983. - 1.1.1985. Gostujući profesor Roswell Park Memorial Institute, Grace Cancer Drug Center, Buffalo, SAD
1.1.1982. - 30.12.1988. Profesor Kolegiji: Anatomija i Fiziologija Farmaceutsko - biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1981. - 30.12.1984. Viši znanstveni suradnik Institut RuđerBošković
1.1.1980. - 30.12.1980. Znanstveni suradnik Institut Ruđer Bošković
1.1.1978. - 1.1.1979. Istraživač Roswell park memorial, Buffalo, SAD
1.1.1975. - 1.1.1979. Istraživač Institut Ruđer Bošković
- 1.7.2015. Pročelnik Odjela za biotehnologiju Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
- Gostujući profesor University of Hamburg, Njemačka, University Clinic Eppendorf, Institute for Physiological Cheministry
- Gostujući profesor Mayo Clinic and Foundation, Division of Developmental Oncology Research Rochester, MN, SAD
- Redoviti profesor Kolegij: Molekularna biologija Farmaceutsko - biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Redoviti profesor u trajnom zvanju Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Sveučilište u Zagrebu, nagrada rektora za studente
Sveučilište u Zagrebu, nagrada rektora za studente
Nagrada zaklade “Drago Perović” za studente Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Federalna nagrada za mlade znanstvenike (do 30. god), nagrada “7 sekretara skoja” za znanstveni rad
Nagrada Vuk Vrhovec za istraživanje dijabetologije
Stipendija Rooswell park memorial institute
Stipendija University of Hamburg
Fullbrightova stipendija vlade sad
Yamagiwa – yoshida memorial award, international union against cancer
Nagrada hrvatske akademije medicinskih znanosti “ Ante Šercer” za najbolji znanstveni rad objavljen 1996. godine
Godišnja državna nagrada za znanost

Članstva

- European Academy for Sciences and Arts
- Član Nahrstoff Akademie Salzburg
- Redoviti član EMBO (European Molecular Biology Organization)
- Redovni član Hrvatske akademije medicinskih znanosti
- Dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
- Europsko društvo za humanu genetiku
- Međunarodno društvo za stres
- Europsko društvo za istraživanje raka
- Hrvatsko endokrinološko društvo
- Hrvatsko društvo za humanu genetiku
- Hrvatsko fiziološko društvo
- Hrvatsko genetičko društvo
- Hrvatsko kancerološko društvo
- Hrvatsko imunološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2010. - Molekularna medicina
Doktorski studij Medicinska kemija
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
voditelj
Norma sati:
1.1.2009. - Nanomedicina
Diplomski sveučilišni studij Biotehnologija u medicini, Istraživanje i razvoj lijekova
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
voditelj
Norma sati:
1.1.2009. - Personalizirana medicina
Diplomski sveučilišni studij Biotehnologija u medicini, Istraživanje i razvoj lijekova
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
voditelj
Norma sati:
1.1.1996. - 1.1.2006. Molekularna onkologija
Poslijediplomski studij Biomedicine
Sveučilište u Rijeci

Norma sati:
1.1.1994. - 1.1.1995. Principi i primjena rekombinantne tehnologije DNA u medicinskoj mikrobiologiji
Poslijediplomski studij iz Medicinske mikrobiologije
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

Norma sati:
1.1.1994. - Molekularna genetika raka
Poslijediplomski studij iz Citologije
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

Norma sati:
1.1.1993. - 1.1.1994. Genetika raka
Poslijediplomski studij iz Neurologije
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

Norma sati:
1.1.1988. - 1.1.1989. Hormoni i rak, faktori rasta, onkogeni, novi aspekti liječenja protiv raka, novi dijagnostički postupci
Poslijediplomski studij iz Endokrinologije
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

Norma sati:
1.1.1988. - 1.1.1989. Faktori rasta, hormoni i rak
Međunarodni poslijediplomski studij iz Dijabetologije
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

Norma sati:
1.1.1987. - 1.1.1989. Molekularna farmakologija
Poslijediplomski studij iz Predkliničke i eksperimentalne farmakologije
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

Norma sati:
1.1.1977. -
Poslijediplomski studij iz onkologije
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

Norma sati:
1.1.1977. - Hormoni i rak, faktori rasta, onkogeni, novi aspekti liječenja protiv raka, novi dijagnostički postupci

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.2014. - Analiza proteoma jetre i crijeva štakora s osteoporozom
Nika Gržeta
Biotehnologija u medicini
Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci
1.1.2014. - Analiza proteoma skeletnog mišića i srca osteoporotičnih štakora
Tihana Poropat
Biotehnologija u medicini
Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci
1.1.2014. - Effective chondrocyte cell yield.
Leon Juretić
Biotehnologija u medicini
Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci
1.1.2014. - Karakterizacija sintetskog i prirodnog modificiranog zeolita te učinak na proliferaciju stanica mijeloične leukemije K562
Tina Uroda
Istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci
1.1.2004. - Molekularno-genetičke promjene u zloćudnim tumorima glave i vrata
Lana Vuk Sappe

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
1.1.2001. - Primjena lančane reakcije polimeraze u višestrukoj genetskoj analizi na razini jedne tumorske stanice
Koraljka Husnjak

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno - matematički fakultet
1.1.1999. - Identifikacija papilomavirusa u dugogodišnje pohranjenim kondilomima metodom lančane reakcije polimerazom
Babić Ana

Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
1.1.1999. - Kliničke i genetičke značajke inzulinoma
Karapandža Nikola

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno - matematički fakultet
1.1.1998. - Razvoj metode lančane reakcije polimeraze (PCR) za molekularno otkrivanje Huntingtonove bolesti
Jelena Vlašić

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
1.1.1998. - Molekularno-genetičko prepoznavanje Duchenne-Beckerove mišićne distrofije
Tanja Saulig

Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
1.1.1998. - Razvoj metode lančane reakcije polimeraze (PCR) za brzo otkrivanje sindroma fragilnog X u mentalno retardiranih osoba
Inga Urlić

Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
1.1.1997. - Primjena lančane rekacije polimerazom u pretraživanju i određivanju tipa papilomavirusa čovjeka
Koraljka Husnjak

Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
1.1.1997. - Prisutnost papilomavirusa čovjeka u karcinomu bubrega
Ivana Furčić

Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
1.1.1997. - Aktivacija onkogena i gena skupine inzulinskih čimbenika rasta (IGF) u agresivnom hemangiopericitomu čovjeka
Branka Gršković

Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
1.1.1997. - Molekularne dijagnostika sindroma fragilnog X neradioaktivnom hibridizacijom po Southernu
Neva Grgičević-Mihalić

Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
1.1.1997. - Rani genetički događaji u razvitku zloćudnih inzulinoma: model "in vitro"
Maša Katić

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno - matematički fakultet
1.1.1996. - Automatizirana sinteza oligonukleotida i njihova primjena u lančanoj reakciji polimeraze
Jasna Štanfel

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
1.1.1996. - Gubitak heterozigotnosti ponavljajuće regije gena nm23-H1 u adenomima prostate
Mario Štefanović

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
1.1.1996. - Ekspresija proteina nm23-H1 u adenokarcinomima debelog crijeva
Branka Milošević

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
1.1.1996. - Hibridizacijska analiza DNA Streptomyces rimosus i Tenebrio molitor "heat shock proteinom 70"
Gordana Bubanović

Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
1.1.1996. - Umnažanje i pročišćavanje sonde za gen bcl-2
Karmen Tičić

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
1.1.1996. - Genotipizacija virusa papiloma u nespecifičnim upalama i lezijama genitalnih organa
Irena Kocijan

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno - matematički fakultet
1.1.1995. - Različite metode izolacije genomske DNA iz eukariotskih stanica s primjenom u hibridizaciji
Ivana Rako

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
1.1.1995. - Internet i njegovi servisi kao izvor informacija u molekularnoj biologiji
Božidar Jerković

Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
1.1.1995. - Molekularno-genetska osnova zloćudnog inzulinoma
Reno Hrašćan

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno - matematički fakultet
1.1.1995. - Aktivnost gena za transformirajući faktor rasta alfa u karcinomima bronha
Lada Pečur

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno - matematički fakultet
1.1.1994. - Učinak derivata enkefalina na proliferaciju stanica karcinoma gušterače i ispoljavanje onkoproteina c-myc
Andrea Zanchi

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
1.1.1994. - Umnažanje i pročiščavanje cDNA sonde za gen TGF 1 i njezina primjena u hibridizaciji in situ
Vanja Bulat

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
1.1.1994. - Izolacija DNA iz tkiva mozga fiksiranog u različitim fiksativima
Mirjana Mariana Kardum

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
1.1.1994. - Razgradnja inzulina u stanicama mijeloične leukemije miša
Vesna Matijević

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno - matematički fakultet
1.1.1994. - : Molekularni i celularni mehanizmi djelovanja derivata L-askorbinske kiseline na stanice tumora ljudi in vitro
Marijeta Horvatić

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno - matematički fakultet
1.1.1993. - Lančana reakcija polimeraze: odabir metode izolacije DNA iz parafinskih rezova tumora mozga
Martina Nikšić

Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
1.1.1993. - Učinak derivata enkefalina na onkosupresorski protein p53 u stanicama karcinoma in vitro
Vanja Karamatić

Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
1.1.1993. - Onkoprotein c-fms u primarnim tumorima i metastazama u koštanoj srži
Danijela Štorga

Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
1.1.1993. - Umnožavanje gena bcl-2 i njegova primjena u testu hibridizacije in situ
Maja Herak

Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
1.1.1993. - Usporedba metoda za imunohistokemijsko dokazivanje onkoproteina jezgre u tkivima uklopljenim u parafin
Maria Antonia Mustapić

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
1.1.1993. - Karakterizacija tvari imunološki križno reaktivne s inzulinom iz stanica melanoma B16BL6
Tomo Šarić

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno - matematički fakultet
1.1.1993. - Kolagenaza tipa IV u invaziji i metastaziranju tumora
Neda Slade

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno - matematički fakultet
1.1.1992. - c-erbB-2 onkoprotein u karcinomima završnog crijeva i dojke
Vedrana Montana

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
1.1.1992. - Uloga epidermalnog faktora rasta i njegova receptora u rastu karcinoma bronha
Željka Banjac

Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
1.1.1992. - Učinak derivata enkefalina na proliferaciju stanica karcinoma gušterače i ispoljavanje onkoproteina c-erbB-2
Jasna Lovrenčević

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
1.1.1992. - Automatizirana sinteza oligonukleotida i njihovo pročišćavanje
Nives Pećina-Šlaus

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno - matematički fakultet
1.1.1992. - Imunohistokemijska lokalozacija onkoproteina u tumorima završnog dijela crijeva
Sanja Kapitanović

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
1.1.1991. - Imunohistokemijska detekcija onkoproteina c-MYC u tkivima tumora dojke
Simeon Grazio

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno - matematički fakultet
1.1.1989. - Zastupljenost činitelja rasta u karcinomima bronha čovjeka
Lidija Herceg

Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
1.1.1989. - Neka svojstva kolagenaze izdvojene iz tumora
Neda Despot

Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
1.1.1988. - Insulin i insulinu slični čimbenici rasta u embrionalnom razvoju miša
Radan Spaventi

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno - matematički fakultet
1.1.1987. - Čimbenici rasta u malignim tumorima ljudi
Božo Krušlin

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
1.1.1987. - Čimbenici rasta u melanomu čovjeka
Hidajet Pačarizi

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
1.1.1985. - Razvoj palete monoklonskih antitijela koja se vežu za antigene površine mononuklearnih leukocita
Suzana Marušić

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno - matematički fakultet
1.1.1985. - Evaluation of cell surface modulators as inhibitors of tumor cell attachment
Catherine L. Sullivan

University of Buffalo, New York
1.1.1983. - Promjene razine nekih anaboličkih hormona u štakora imuniziranih eritrocitima ovce
Suzana Marušić

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
1.1.1983. - Mehanizam učinaka sericistatina A, inhibitora proteinaza, izdvojeno iz leukocita, na rast mijeloične leukemije i melanoma B-16 u miševa
Željko Županović
Postdiplomski studij prirodnih znanosti
Sveučilište u Zagrebu
1.1.1983. - In vivo i in vitro učinak progesterona na rast nekih malignih tumora ljudi i miševa
Ljiljana Petrušić
Postdiplomski studij prirodnih znanosti
Sveučilište u Zagrebu
1.1.1983. - Rast melanoma B-16 u miševa s dijabetes melitusom
Emil Štajduhar
Postdiplomski studij prirodnih znanosti
Sveučilište u Zagrebu
1.1.1982. - Aktivnost enzima alkalne fosfataze u slezeni i jetrima dijabetičnih miševa s presađenom leukemijom
Mirjana Maletić
Postdiplomski studij prirodnih znanosti
Sveučilište u Zagrebu
-
Jelena Valenko

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Analiza proteoma jetre i crijeva štakora s osteoporozom
Nika Gržeta
Diplomski studij Biotehnologija u medicini
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
- Analiza proteoma skeletnog mišića i srca osteoporotičnih štakora
Tihana Poropat
Diplomski studij Biotehnologija u medicini
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
- Effective chondrocyte cell yield
Leon Juretić
Diplomski studij Biotehnologija u medicini
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
- Protivtumorski učinak somatostatina
Veljko Božikov

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Obeležja tumora u terminalnoj fazi rasta
Stojan Radić

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
- Uloga tvari imunološki križno reaktivne s insulinom u rastu nekih zloćudnih tumora
Damir Vrbanec

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Utjecaj imunoproliferativnih tumora na koncentracije materije slične inzulinu, glukoze i hormona rasta
Bosiljka Pekić

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Izlučivanje tvari sličnih inzulinu iz stanica tumora
Ljubomir Pavelić

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Materije imunološki unakrno reaktivne s inzulinom u obolelih od karcinoma bronha
Vladimir Baltić

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Ovisnost utjecaja estramustin fosfata na proliferaciju stanica karcinoma o postojanju receptora za estrogene u citosolu
Ivan Zgradić

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Svojstva tvari imunološki unakrsno reaktivnih s inzulinom (SICRI) izdvojenih iz tumor
Sonja Levanat

Institut "Ruđer Bošković" Sveučilišta u Zagrebu
- Ovisnost razvoja limfocita T o doticaju s molekulama glavnog sustava tkivne podudarnos
Suzana Marušić

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Ispoljavanje i struktura gena za B-lanac faktora rasta iz trombocita miša
Radan Spaventi

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Pročišćavanje i svojstva enzima inzulinaze i njegovih endogenih inhibitora iz stanica tumora miša
Tomo Šarić

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Molekularna karakterizacija tumor supresorskog gena APC u karcinomima bubrega
Nives Pećina - Šlaus

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Uloga višestrukih virusnih infekcija u nastanku i razvoju tumora vrata maternice
Magdalena Grce

Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
- Genotipovi humanog papiloma virusa u klinički promijenjenoj koži i sluznici genitalne regije muškaraca
Mihael Skerlev

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Gubitak heterozigotnosti tumor supresorskog gena p53 u karcinomima bubrega
Drago Bešlo

Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
- Višestruke genetičke promjene u neuroendokrinim tumorima
Reno Hrašćan

Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
- Razvoj metode za brzo otkrivanje dinamičnih mutacija u sindromu fragilnog X
Silva Hečimović

Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
- kspresija c-myc, c-erb B-2, nm 23 i mutiranog p53gena u malignim i benoignim bolestima dojke
Maja Sirotković-Skerlev

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Inzulinu sličan čimbenik rasta II u karcinomima želuca
Toni Kolak

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Papiloma virusi čovjeka i tumor supresorski geni u nastanku cervikalne intraepitelne neoplazije
Dinka Pavičić-Baldani

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- iološki učinci novog amidino-supstituiranog-benzimidazo(1,2-a) kinolina na tumorske stanične linije debelog crijeva čovjeka u uvjetima in vitro
Mirela Sedić

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- In situ characzerization of epithelial lineages in the mouse mammary glans
Sanja Šale
Medicinska kemija
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. MARTINOVIĆ T, ANDJELKOVIĆ U, KLOBUČAR M, ČERNIGOJ U, VIDIČ J, LUČIĆ M, PAVELIĆ K, JOSIĆ D
Affinity chromatography on monolithic supports for simultaneous and high-throughput isolation of immunoglobulins from human serum.
. Electrophoresis - 2017.

Q2

2. PAVELIĆ K, PAVELIĆ KRALJEVIĆ S, SEDIĆ M
Personalized medicine: The path to new medicine
Personalized Medicine. A New Medical and Societal Challenge 2 1-19, - 2016.

3. Pavelić K, Martinović T, Kraljević Pavelić S
Do we understand the personalized medicine paradigm? Personalized medicine marks the beginning of a new attitude of medicine.
EMBO Reports 16 133–136 - 2015.

Q1

4. Šale S, Pavelić K.
Mammary lineage tracing: the coming of age.
Cell Mol Life Sci 72 1577-1583. - 2015.

Q1

5. SEDIĆ M, PAVELIĆ K, JOSIĆ D, KRALJEVIĆ PAVELIĆ S
Peptidomics to study age-related diseases: spotlight on cancer and neurodegeneration.
Peptidomics 1 65-67 - 2014.

6. ŠTAJDUHAR E, SEDIĆ M, LENIČEK T, RADULOVIĆ P, KERENJI A, KRUŠLIN B, PAVELIĆ K, KRALJEVIĆ PAVELIĆ S:
Expression of growth hormone receptor, plakoglobin and NEDD9 protein in association with tumour progression and metastasis in human breast cancer. Tumor Biol. 35:6425-6434, 2014.
Tumor Biol. 35 6425-6434 - 2014.

Q3

7. KAPITANOVIĆ S, ČAČEV T, LONČAR B, CATELA IVKOVIĆ T, KRIŽANAC Š, PAVELIĆ K
Reduced FHI expression is associated with tumor progression in sporadic colon adenocarcinoma.
Mol. Path. 96 92-97 - 2014.

Q1

8. Wittine K, Stipković Babić M, Makuc D, Plavec J, Kraljević Pavelić S, Sedić M, Pavelić K, Leyssen P, Neyts J, Balzarini J, Mintas M
The Novel 1,2,4-Triazole-3-carboxamide and imidazole derivatives of L-ascorbic acid: Synthesis, anti-HCV and antitumor activity avaluations
Bioorganic & Medicinal Chemistry 20 3675-3685 - 2012.

Q1

9. Racané L, Kraljević Pavelić S, Ratkaj I, Stepanić V, Pavelić K, Tralić-Kulenović V, Karminski-Zamola G
Synthesis and antiproliferative evaluation of some new amidino-substituted bis-benzothyazolyl-pyridines and pyrazine
European journal of medicinal chemistry 55 108-116 - 2012.

Q1

10. Ratkaj I, Bujak M, Jurišić D, Baus Lončar M, Bendelja K, Pavelić K, Kraljević Pavelić S
Microarray analysis of Dupuytren’s disease cells: the profibrogenic role of the TGF-ß inducible p38 MAPK pathway
Cellular Physiology and Biochemistry 30 927-942 - 2012.

Q2

11. Benci K, Mandić L, Suhina T, Sedić M, Klobučar M, Kraljević Pavelić S, Pavelić K, Wittine K, Mintas M
Novel Coumarin Derivatives Containing 1,2,4-Triazole, 4,5-Dicyanoimidazole and Purine Moiety: Synthesis and Evaluation of Cytostatic Activity
Molecules 17 11010-11025 - 2012.

Q1

12. Sedić, Mirela; Kraljević Pavelić, Sandra; Cindrić, Mario; Vissers, Johannes; Peronja, Marija; Josić, Đuro; Ćuk, Mario; Fumić, Ksenija; Pavelić, Krešimir; Barić, Ivo
Plasma biomarker identification in S-adenosylhomocysteine hydrolase deficiency
Electrophoresis 32 1970-1975 - 2011.

Q1

13. Kraljević Pavelić, Sandra; Sedić, Mirela; Bošnjak, Hrvojka; Spaventi, Šime; Pavelić, Krešimir
Metastasis: new perspectives on an old problem
Molecular cancer 10 22-36 - 2011.

Q1

14. Wittine, Karlo; Benci, Krešimir; Kraljević Pavelić, Sandra; Pavelić, Krešimir; Bratulić, Siniša; Hock, Karlo; Balzarini, Jan; Mintas, Mladen
Synthesis, cytostatic and antiviral activity evaluation of the novel acyclic nucleoside analogues containing a sterically constrained (Z)-4-amino-2-butenyl moiety
Medicinal chemistry research 20 280-287 - 2011.

Q1

15. Wittine, Karlo; Stipković Babić, Maja; Košutić, Marija; Cetina, Mario; Rissanen, Kari; Kraljević Pavelić, Sandra; Tomljenović Paravić, Andrea; Sedić, Mirela; Pavelić, Krešimir; Mintas, Mladen
The new 5- or 6-azapyrimidine and cyanuic acid derivatives of L-ascorbic acid bearing the free C-5 hydroxy or C-4 group at the ethylenic spacer: CD-spectral absolute configuration determination and biological activity evaluations
European journal of medicinal chemistry 46 2770-2785 - 2011.

Q1

16. Hranjec M, Lučić B, Ratkaj I, Pavelić SK, Piantanida I, Pavelić K, Karminski-Zamola G
Novel imidazo[4,5-b]pyridine and triaza-benzo[c]fluorene derivatives: Synthesis, antiproliferative activity and DNA binding studies
European Journal of Medicinal Chemistry 46 2748-2758 - 2011.

Q1

17. Kolundžić R, Trkulja V, Mikolaučić M, Kolundžić MJ, Pavelić SK, Pavelić K
Association of interleukin-6 and transforming growth factor-1 gene polymorphisms with developmental hip dysplasia and severe adult hip osteoarthritis: a preliminary study
Cytokine 54 125-128 - 2011.

Q1

18. Benci K, Suhina T, Mandić L, Pavelić SK, Paravić AT, Pavelić K, Balzarini J, Wittine K, Mintas M.
The novel 1,2,4-triazole and purine acyclic cyclopropane nucleoside analogues: Synthesis, antiviral and cytostatic activity potency evaluations
Antiviral Chemistry & Chemotherapy 21 221-230 - 2011.

Q2

19. Benci K, Wittine K, Radan M, Cetina M, Sedić M, Kraljević Pavelić S, Pavelić K, Clercq ED, Mintas M
The unsaturated acyclic nucleoside analogues bearing a sterically constrained (Z)-4’-benzamido-2’-butenyl moiety: Synthesis, X-ray crystal structure study, cytostatic and antiviral activity evaluations
Bioorganic & Medicinal Chemistry 18 6249-6257 - 2010.

Q1

20. Kraljević Pavelić, Sandra; Sedić, Mirela, Poznić, Miroslav; Rajić, Zrinka; Zorc, Branka; Pavelić, Krešimir; Balzarini, Jan; Mintas, Mlade
Evaluation of in vitro biological activity of O-alkylated hydroxamic derivatives of some nonsteroidal anti-inflammatory drugs
Anticancer research 30 3987-3994 - 2010.

Q2

21. Ratkaj I, Stajduhar E, Vucinic S, Spaventi S, Bosnjak H, Pavelic K, Kraljevic Pavelic S
Integrated gene networks in breast cancer development
Functional & integrative genomics 10 57-64 - 2010.

Q2

22. Sedić, Mirela; Jurišić, Davor; Stanec, Zdenko; Hock, Karlo; Pavelić, Krešimir; Kraljević Pavelić, Sandra
Functional genomics in identification of drug targets in Dupuytren’s contracture
Frontiers in bioscience 15 57-64 - 2010.

Q1

23. Racané L, Tralić-Kulenović V, Kraljević Pavelić S, Ratkaj I, Peixoto P, Nhili R, Depauw S, Hildebrand MP, David-Cordonnier MH, Pavelić K, Karminski-Zamola G
Novel diamidino-substituted derivatives of phenyl-benzothiazolyl and dibenzothiazolyl furans and thiophenes: synthesis, antiproliferative and DNA binding poroperties
Journal of medical chemistry 53 2418-2432 - 2010.

Q1

24. Kraljević Pavelić, Sandra; Sedić, Mirela; Hock, Karlo; Vučinić, Srđan; Jurišić, Davor; Gehrig, Peter; Scott, Mike; Schlapbach, Ralph; Čačev, Tamara; Kapitanović, Sanja; Pavelić, Krešimir
An integrated proteomics approach for studying the molecular pathogenesis of Dupuytren’s disease
Journal of Pathology 217 524-533 - 2009.

Q1

25. Ester K, Hranjec M, Piantanida I, Caleta I, Jarak I, Pavelić K, Kralj M, Karminski-Zamola G.
Novel derivatives of pyridylbenzol/b/thiophene-2-carboxamides and benzo/b/thienol/2,3-c/napthyridin-2-ones: Minor structural variations provoke major differences of antitumor action mechanisms
Journal of medical chemistry 52 2482-2492 - 2009.

Q1

26. Caleta I, Kralj M, Marjanović M, Bertosa B, Tomić S, Pavlović G, Pavelić K, Karminski-Zamola G.
Novel cyno- and amidinobenzothiazolo derivatives: synthesis, antitumor evaluation, and X-ray and quantitative structure – Activity relationship (QSAR) analysis
Journal of medical chemistry 52 1744-1756 - 2009.

Q1

27. Rajić, Zrinka; Butula, Ivan; Zorc, Branka; Kraljević Pavelić, Sandra; Hock, Karlo; Pavelić, Krešimir; Naesens, Lieve; De Clercq, Erik; Balzarini, Jan; Przyborowska, Monika; Ossowski, Tadeusz; Mintas, Mladen
Cytostatic and antiviral activity evaluations of hydroxamic derivatives of some non-steroidal anti-inflammatory drugs
Chemical Biology and Drug Design 73 328-338 - 2009.

Q2

28. Radulescu, Razvan Tudor; Poznić, Miroslav; Pavelić, Krešimir
Complex formation between metabolic enzymes in tumor cells: unfolding the MDR1-IDE paradigm
Molecular cancer therapeutics 8 3171-3172 - 2009.

Q1

29. Kraljević Pavelić, Sandra; Bratulić, Siniša; Hock, Karlo; Jurišić, Davor; Hranjec, Marijana; Karminski-Zamola, Grace; Žinić, Biserka; Bujak, Maro; Pavelić, Krešimir
Screening of potential prodrugs on cells derived from Dupuytren’s disease patients
Biomedicine and Pharmacotherapy 63 577-585 - 2009.

Q2

30. Gazivoda T, Raić-Malić S, Kristafor V, Makuc D, Plavec J, Bratulić S, Kraljević-Pavelić S, Pavelić K, Naesens L, Andrei G, Snoeck R, Balzarini J, Mintas M
Synthesis, cytostatic and anti-HIV evaluations of the new unsaturated acyclic C-5 pyrimidine nucleoside analogues
Bioorganic & Medicinal Chemistry 16 5624-5634 - 2008.

Q1

31. Dzimbeg G, Zorc B, Kralj M, Ester K, Pavelić K, Andrei G, Snoeck R, Balzarini J, De Clercq E, Mintas M
The novel primaquine derivatives of N-alkyl, cycloalkyl or aryl urea: Synthesis, cytostatic and antiviral activity evaluations
European Journal of Medicinal Chemistry 43 1180-1187 - 2008.

Q1

32. Hraščan R, Pećina-Slaus N, Martić TN, Colić JF, Gall-Troselj K, Pavelić K, Karapandza N
Analysis of selected genes in neuroendocrine tumors: insulinomas and phaeochromocytomas
The journal of neuroendocrinology 20 1-8 - 2008.

Q1

33. Sedic M, Poznic M, Gehrig P, Scott M, Schlapbach R, Hranjec M, Karminski-Zamola G, Pavelic K, Kraljevic Pavelic S
Differential antiproliferative mechanisms of novel derivative of benzimidazo[1,2-alpha]quinoline in colon cancer cells depending on their p53 status
Molecular cancer therapeutics 7 2121-2132 - 2008.

Q1

34. Perković, Ivana; Butula, Ivan; Zorc, Branka; Hock, Karlo; Kraljević Pavelić, Sandra; Pavelić, Krešimir; De Clercq, Erik; Balzarini, Jan; Mintas, Mladen
Novel lipophilic hydroxyurea derivatives: synthesis,cytostatic and antiviral activity evaluations
Chemical biology & drug design 71 546-553 - 2008.

Q2

35. Bosnjak H, Pavelic K, Kraljevic Pavelic S.
Towards preventive medicine. High-throughput methods from molecular biology are about to change daily clinical practice
EMBO reports 9 1056-1060 - 2008.

Q1

36. Hranjec M, Piantanida I, Kralj M, Suman L, Pavelić K, Karminski-Zamola G.
Novel amidino-substituted thienyl- and furylvinylbenzimidazole: Derivatives and their photochemical conversion into corresponding diazacyclopenta(c)fluorenes. Synthesis, interactions with DNA and RNA, and antitumor evaluation 4
Journal of medical chemistry 51 4899-4910 - 2008.

Q1

37. Gazivoda, Tatjana; Raić-Malić, Silvana; Marjanović, Marko; Kralj, Marijeta; Pavelić, Krešimir; Balzarini, Jan; De Clercq, Erik; Mintas, Mladen
The novel C-5 aryl, alkenyl substituted uracil derivatives of L-ascorbic acid: Synthesis, cytostatic, and antiviral activity evaluations
Bioorganic and Medicinal Chemistr 15 749-758 - 2007.

Q1

38. Barbarić, Monika; Kralj, Marijeta; Marjanović, Marko; Husnjak, Ivana; Pavelić, Krešimir; Filipović-Grčić, Jelena; Zorc, Davor; Zorc, Branka
Santhesis and in vitro antitumor effect of diclofenac and fenoprofen thiolated and nonthiolated polyaspartamide-drug conjugates
European Journal of Medicinal Chemistry 42 20-29 - 2007.

Q1

39. Starčević, Kristina; Kralj, Marijeta; Ester, Katja; Sabol, Ivan; Grce, Magdalena; Pavelić, Krešimir; Karminski-Zamola, Grace
Synthesis, antiviral and antitumor activity of 2-substituted-5-amidino-benzimidazoles
Bioorganic and Medicinal Chemistry 15 4419-4426 - 2007.

Q1

40. Prekupec S, Makuc D, Plavec J, Suman L, Kralj M, Pavelić K, Balzarini J, Clercq ED, Mintas M, Raić-Malić S
Novel C-6 fluorinated acyclic side chain pyrimidine derivatives: synthesis, 1H and 13C NMR conformational studies, and antiviral and cytostatic evaluation
Journal of medical chemistry 50 3037-3045 - 2007.

Q1

41. Gazivoda T, Sokcević M, Kralj M, Suman L, Pavelić K, De Clercq E, Andrei G, Snoeck R, Balzarini J, Mintas M, Raić-Malić S
Synthesis and antiviral and cytostatic evaluations of the new C-5 substituted pyrimidine and furo(2,3-d)pyrimidine 4’,5’-didehydro-L-ascorbic acid derivatives
Journal of medical chemistry 50 4105-4112 - 2007.

Q1

42. Hranjec M, Kralj M, Piantanida I, Sedić M, Suman L, Pavelić K, Karminski-Zamola G
Novel cyano- and amidino-substituted derivatives of styryl-2-benzimidazoles and benzimidazo[1,2-a]quinolines. Synthesis, photochemical synthesis, DNA binding, and antitumor evaluation, part 3
Journal of medical chemistry 50 5696-5711 - 2007.

Q1

43. Pavelić, Krešimir; Primorac, Dragan; Vuk-Pavlović, Stanimir
Integrating new countries into the European Research Area: Croatian reflections on joining the European Union
EMBO reports 7 458-462 - 2006.

Q1

44. Rajic Z, Zorc B, Raic-Malic S, Ester K, Kralj M, Pavelic K, Balzarini J, De Clercq E, Mintas M.
Hydantoin derivatives of L- and D-amino acids: Synthesis and evaluation of their antiviral and antitumoral activity
Molecules 11 837-848 - 2006.

Q1

45. Gazivoda, Tatjana; Wittine, Karlo; Lovrić, Iva; Makuc, Damjan; Plavec, Janez; Cetina, Mario; Mrvoš-Sermek, Draginja; Šuman, Lidija; Kralj, Marijeta; Pavelić, Krešimir; Mintas, Mladen; Raić-Malić, Silvana
Synthesis, structural studies, and cytostatic evaluation of 5,6-di-O-modified L-ascorbic acid derivatives
Carbohydrate research 341 433-442 - 2006.

Q2

46. Kapitanović S, Cacev T, Antica M, Kralj M, Cavrić G, Pavelić K, Spaventi R
Effect of indometacin on E-cahherin and -catenin expression in HT-29 colon cancer cells.
Experimental and molecular pathology 80 91-96 - 2006.

Q1

47. Katić, Maša; Bošnjak, Berislav; Gall-Trošelj, Koraljka; Đikić, Ivan; Pavelić, Krešimir
A clinoptilolite effect on cell media and the consequent effects on tumor cells in vitro
Frontiers in bioscience 11 1722-1732 - 2006.

Q1

48. Jarak, Ivana; Kralj, Marijeta; Piantanida, Ivo; Šuman, Lidija; Žinić, Mladen; Pavelić, Krešimir; Karminski-Zamola, Grace
Novel cyano- and amidino-substituted derivatives of thieno(2,3-b)- and thieno(3,2-b)thiophene-2-carboxanilides and thieno(3’,2’:4,5)thieno- and thieno(2’,3’:4,5)thieno(2,3-c)quinolones: Synthesis, photochemical synthesis, DNA binding, and antitumor evaluation
Bioorganic & Medicinal Chemistry 14 2859-2868 - 2006.

Q1

49. Cacev T, Jokić M, Spaventi R, Pavelić K, Kapitanović S
Loss of heterozygosity testing using real-time PCR analysis of single nucleotide polymorphism
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology 132 200-204 - 2006.

Q2

50. Starcević K, Kralj M, Piantanida I, Suman L, Pavelić K, Karminski-Zamola G.
Synthesis, photochemical synthesis, DNA binding and antitumor evaluation of novel cyano-and amidino-substituted derivatives of naphtho-furans, naphtho-thiophenes, thieno-benzofurans, benzo-dithiophenes and their acyclic precursors
European Journal of Medicinal Chemistry 45 925-939 - 2006.

Q1

51. Kraljević, Sandra; Sedić, Mirela; Scott, Mike; Gehrig, Peter; Schlapbach, Ralph; Pavelić, Krešimir
Casting light on molecular events underlying anti-cancer drug treatment: What can be seen from the proteomic point of view?
Cancer Treatment Reviews 32 619-629 - 2006.

Q1

52. Pavelić, Krešimir; Dedivitis, Rogerio A.; Kapitanović, Sanja; Čačev, Tamara; Guirado, Cristiano R.; Đanić, Davor; Radošević, Senka; Brkić, Kornelije; Pegan, Boris; Križanac, Šimun; Kusić, Zvonko; Spaventi, Šime; Bura, Miljenko
Molecular genetic alterations of FHIT and p53 genes in benign and malignant thyroid gland lesions
Mutation research 599 45-57 - 2006.

Q1

53. Kolundžić, Robert; Pavelić, Krešimir; Orlić, Dubravko; Trkulja, Vladimir; Gall-Trošelj, Koraljka
Single nucleotide polymorphisms in the interleukin-6 gene promoter, tumor necrosis factor-? gene promoter, and transforming growth factor-ß 1 gene signal sequence as predictors of time to onset of aseptic loosening after total hip arthroplasty: preliminary study
Journal of Orthopaedic Science 11 592-600 - 2006.

Q2

54. Kristafor V, Raić-Malić S, Cetina M, Kralj M, Suman L, Pavelić K, Balzarini J, De Clercq E, Mintas M
Santhesis, X-ray crystal structural study, antiviral and cytostatic evaluations of the novel unsaturated acyclic and epoxide nucleoside analogues
Bioorganic & Medicinal Chemistry 14 8126-8138 - 2006.

Q1

55. Jarak, Ivana; Kralj, Marijeta; Šuman, Lidija; Pavlović, Gordana; Dogan, Jasna; Piantanida, Ivo; Žinić, Mladen; Pavelić, Krešimir; Karminski-Zamola, Grace
2-carboxanilides and benzo(b) thieno(2, 3-c)quinolones: synthesis, photochemical synthesis, crystal structure determination and antitumor evaluation. Part 2.
Journal of medicinal chemistry 48 2346-2360 - 2005.

Q1

56. Gazivoda T, Plevnik M, Plavec J, Kraljević S, Kralj M, Pavelić K, Balzarini J, De Clercq E, Mintas M, Raić-Malić S
The novel pyrimidine and purine derivatives of l-ascorbic acid: synthesis, one- and two-dimensional 1H and 13C NMR study, cytostatic and antiviral evaluation
Bioorganic & Medicinal Chemistry 13 131-139 - 2005.

Q1

57. Prekupec, Svjetlana; Kalokira, Blanka; Grdiša, Mira; Pavelić, Krešimir; De Clercq, Erik; Mintas, Mladen; Raić-Malić, Silvana
Synthesis and comparative cytostatic activity of the new N-7 acyclic purine nucleoside analogues with natural N-9 regioisomers
Heterocycles 65 787-797 - 2005.

Q3

58. Grce, Magdalena; Pavelić, Krešimir
Antiviral properties of clinoptilolite
Microporous and mesoporous material 79 165-169 - 2005.

Q1

59. Barbarić, Monika; Uršić, Stanko; Pilepić, Viktor; Zorc, Branka; Hergold-Brundić, Antonija; Nagl, Ante; Grdiša, Mira; Pavelić, Krešimir; Snoeck, Robert; Andrei, Graciela; Balzarini, Jan; De Clercq, Erik; Mintas, Mladen
Synthesis, X-ray cristal structure study, cytostatic and antiviral evaluation of the novel cycloalkyl-N-aryl-hydroxamic acids
Journal of medicinal chemistry 48 884-887 - 2005.

Q1

60. Opacić N, Barbarić M, Zorc B, Cetina M, Nagl A, Frković D, Kralj M, Pavelić K, Balzarini J, Andrei G, Snoeck R, De Clercq E, Raić-Malić S, Mintas M
The novel L- and D-amino acid derivatives of hydroxyurea and hydantoins: synthesis, X-ray crystal struczure study, cytostatic and antiviral evaluations
Journal of medical chemistry 48 475-482 - 2005.

Q1

61. Pavelić, Jasminka; Križanac, Šimun; Kapitanović, Sanja; Pavelić, Ljubomir; Samaržija, Miroslav; Pavičić, Fadila; Spaventi, Šime; Jakopović, Marko; Herceg-Ivanovi, Zlata; Pavelić, Krešimir
The consequences of insulin-like growth factors/receptors dysfunction in lung cancer
American journal of respiratory cell and molecular biology 32 65-71 - 2005.

Q1

62. Sirotković-Skerlev, Maja; Križanac, Šimun; Kapitanović, Sanja; Husnjak, Koraljka; Unušić, Josip; Pavelić, Krešimir
Expression of c-myc, erbB-2, p53 and nm23-H1 gene product in benign and malignant breast lesion: Coexpression and correlation with clinicopathologic parameters
Experimental and molecular pathology 79 42-50 - 2005.

Q1

63. PREKUPEC S., MAKUC D., PLAVEC J.., KRALJEVIĆ S., KRALJ M.., PAVELIĆ K., ANDREI G., SNOECK R., BALZARINI J., DECLERCQ E., RAIĆ-MALIĆ S., MINTAS M
The novel 5-methyl 6-acyclic chain substituted pyrimidine derivatives: synthesis, 1H and 13C NMR conformational analysis, antiviral and cytostatic evaluation
Antiviral Chemistry & Chemotherapy 16 327-338 - 2005.

Q2

64. Čačev T, Radosević S, Spaventi R, Pavelić K, Kapitanović S
NF1 gene loss of heterozygosity and expression analysis in sporadic colon cancer
Gut 54 1129-1135 - 2005.

Q1

65. Kraljević, Sandra; Pavelić, Krešimir
Navigare necessere est
EMBO reports 6 695-700 - 2005.

Q1

66. Pavelić, Krešimir; Etra, Aaron; Gall-Trošelj, Koraljka
Insights from the front lines of nutraceutical research: The Third International Conference on Mechanisms of Action of Nutraceuticals (ICMAN 3)
The journal of alternative and complementary medicine 11 735-738 - 2005.

Q1

67. Malojcić G, Piantanida I, Marinić M, Zinić M, Marjanović M, Kralj M, Pavelić K, Schneider HJ.
A novel bis-phenanthridine triamine with pH controlled binding to nucleotides and nucleic acid
Organic and Biomolecular chemistry 3 4373-4381 - 2005.

Q1

68. Kraljević, Sandra; Stanmbrook, Peter J.; Pavelić, Krešimir
Accelerating drug discovery
EMBO reports 5 837-842 - 2004.

Q1

69. Popović Hadžija, Marijana; Hrašćan, Reno; Herak Bosnar, Maja; Zeljko, Žarko; Hadžija, Mirko; Čadež, Josip; Pavelić, Krešimir; Kapitanović, Sanja
Alterations of the DPC4 tumor-suppressor gene in renal cell carcinoma
Urological research 32 229-235 - 2004.

70. Grce M, Husnjak K, Matovina M, Milutin N, Magdic L, Husnjak O, Pavelic K.
Human papillomavirus, cytomegalovirus, and adeno-associated virus infections in pregnant and nonpregnant women with cervical intraepithelial neoplasia
Journal of clinical microbiology 42 1341-1344 - 2004.

Q1

71. Popović Hadžija, Marijana; Radoševic, Senka; Kovačević, Duje; Lukač, Josip; Hadžija, Mirko; Spaventi, Radan; Pavelić, Krešimir; Kapitanović, Sanja
Status of the DPC4 tumor suppressor gene in sporadic colon adenocarcinoma of Croatian patients: identification of a novel somatic mutation.
Mutation research 458 61-73 - 2004.

Q1

72. Raić-Malić S, Tomasković L, Mrvos-Sermek D, Prugovecki B, Cetina M, Grdisa M, Pavelić K, Mannschreck A, Balzarini J, De Clercq E, Mintas M.
Spirobipyridopyrans, spirobinaphtopyrans, indolinospiropyridopyrans, indolinospironaphthopyrans and indoliunospironaphtho-1,4,-oxazines: synthesis, study of X-ray crystal structure, antitumoral and antiviral evaluation
Bioorganic & Medicinal Chemistry 12 1037-1045 - 2004.

Q1

73. Kowanetz K, Husnjak K, Höller D, Kowanetz M, Soubeyran P, Hirsch D, Schmidt MH, Pavelic K, De Camilli P, Randazzo PA, Dikic I.
CIN85 associates with multiple effectors controlling intracellular trafficking of epidermal growth factor receptors
Molecular biology for the cell 15 3155-3166 - 2004.

Q1

74. Caleta I, Grdisa M, Mrvos-Sermek D, Cetina M, Tralić-Kulenović V, Pavelić K, Karminski-Zamola G.
Synthesis, crystal structure and antiproliferative evaluation of some new substituted benzothiazoles and styrylbenzothiazoles
Farmaco ( societa chimica italiana) 59 297-305 - 2004.

Q2

75. Pećina-SLaus N, Gall-TroSelj K, SLaus M, Radić K, NikuSeva-Martić T, Pavelić K.
Genetic changes of the E-cadherin and APC tumor tuppressor genes in clear cell renal cell carcinoma
Pathology 36 1-7 - 2004.

Q1

76. Batinac, Sanja; Mrvoš Sermek, Draginja; Cetina, Mario; Pavelić, Krešimir; Mintas, Mladen; Raić-Malić, Silvana
Sinthesis of the novel bicyclic oxepinopyrimidine and fluorinated pyrrolidinopyrimidines
Heterocycles 63 2523-2536 - 2004.

Q3

77. Kapitanović, Sanja; Čačev, Tamara; Radošević, Senka; Spaventi, Šime; Spaventi, Radan; Pavelić, Krešimir
APC gene loss of heterozygosity, mutations, E1317Q, and I1317K germ-line variants in sporadic colon cancer in Croatia
Experimental and molecular pathology 77 193-200 - 2004.

Q1

78. Kapitanović, Sanja; Čačev, Tamara; Berković, Maja; Popović Hadžija, Marijana; Radošević, Senka; Seiwerth, Sven; Spaventi, Šime; Pavelić, Krešimir; Spaventi, Radan
nm23-H1 expression and loss of heterozygosity in colon adenocarcinoma
Journal of clinical pathology 57 1312-1318 - 2004.

Q1

79. Džolić, Zoran; Krištafor, Vedran; Cetina, Mario; Nagl, Ante; Hergold-Brundić, Antonija; Mrvoš-Sermek, Draginja; Burgemeister, Thomas; Grdiša, Mira; Slade, Neda; Pavelić, Krešimir; Balzarini, Jan; De Clercq, Erik; Mintas, Mladen
Synthesis, structural studies and biological evaluation of some purine substituted 1.aminocyclopropane-1-carboxylic acids and 1-amino-1-hydroxymethylcyclopropanes
Nucleosides, Nucleotides & Nucleic Acids 22 373-389 - 2003.

Q2

80. Žarković, Neven; Žarković, Kamelija; Kralj, Marijeta; Borović, Suzana; Sobolović, Senka; Poljak-Blaži, Marija; Čipak, Ana; Pavelić, Krešimir
Anticancer and antioxidative effects of micronized zeolite clinoptilolite
Anticancer research 23 1589-1596 - 2003.

Q2

81. Džolić, Zoran; Cetina, Mario; Kovaček, Damir; Hergold-Brundić, Antonija; Mrvoš-Sermek, Draginja; Nagl, Ante; Slade, Neda; Pavelić, Krešimir; Balzarini, Jan; De Clercq, Erik; Zerbe, Oliver; Folkers, Gerd; Scapozza, Leonardo; Mintas, Mladen
Molecular structures and ab initio molecular orbital calculations of the optically active derivatives of 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid.
Journal of molecular structure 655 229-241 - 2003.

Q3

82. Šarić, Tomo; Muller, Dieter; Seitz, Hans-Joachim; Pavelić, Krešimir
Non-covalent interaction of ubiquitin with insulin-degrading enzyme
Molecular and cellular endocrinology 204 11-20 - 2003.

Q1

83. Dogan Koruznjak J, Grdisa M, Slade N, Zamola B, Pavelić K, Karminski-Zamola G.
Novel derivatives of benzo(b)thienol(2,3-c)quinolones: synthesis, photochemical synthesis and antitumor evaluation
Journal of medical chemistry 46 4516-4524 - 2003.

Q1

84. Kralj, Marijeta; Pavelić, Krešimir
How molecular medicine can benefit from self-assembled and nanostructured materials
EMBO reports 4 1008-1012 - 2003.

Q1

85. Hranjec M, Grdisa M, Pavelic K, Boykin DW, Karminski-Zamola G.
Synthesis and antitumor evaluation of some new substituted amidino-benzimidazolyl-furyl-phenyl-acrylates and naphthol/2,1,-b/furan-carboxylates
Farmaco ( societa chimica italiana) 58 1319-1324 - 2003.

Q2

86. Pavelić, Krešimir; Kolak, Toni; Kapitanović, Sanja; Radošević, Senka; Spaventi, Šime; Krušlin, Božo; Pavelić, Jasminka
Gastric cancer: the role of insulin-like growth factor 2 (IGF 2) and its receptors (IGF 1R and M6-P/IGF 2R
Journal of pathology 201 430-438 - 2003.

Q1

87. Prekupec, Svjetlana; Svedružić, Draženka; Gazivoda, Tatjana; Mrvoš-Sermek, Draginja; Nagl, Ante; Grdiša, Mira; Pavelić, Krešimir; Balzarini, Jan; De Clercq, Erik; Folkers, Gerd; Scapozza, Leonardo; Mintas, Mladen; Raić-Malić, Silvana
Synthesis and biological evaluation of iodinated and fluorinated 9-(2-hydroxypropyl) and 9-(2-hydroxyethoxy)methyl purine nucleoside analogues
Journal of Medicinal Chemistry 46 5763-5772 - 2003.

Q1

88. Pavelić, Krešimir; Katić, Maša; Šverko, Višnja; Marotti, Tanja; Bošnjak, Berislav; Balog, Tihomir; Stojković, Ranko; Radačić, Marko; Čolić, Miroslav; Poljak-Blaži, Marija
Immunostimulatory effect of natural clinoptilolite as a possible mechanism of its antimetastatic ability
Journal of Cancer Research Clinical Oncology 128 37-44 - 2002.

Q2

89. Hećimović S, Tarnik IP, Barić I, Cakarun Z, Pavelić K.
Screening for fragile X syndrome: results from a school for mentally retarded children
Acta Paediatrica 91 535-539 - 2002.

90. Hećimović, Silva; Bago, Ružica; Mužinić, Dubravka; Begović, Davor; Pavelić, Krešimir
The first case of the FRAXE form of inherited mental retardation in Croatia
European Journal of Pediatrics 161 112-113 - 2002.

Q2

91. Hećimović, Silva; Klepac, Nataša; Vlašić, Jelena; Vojta, Aleksandar; Janko, Dolores; Škarpa-Prpić, Ingrid; Canki-Klain, Nina; Marković, Dubravko; Božikov, Jadranka; Relja, Maja; Pavelić, Krešimir
Genetic background of Huntington disease in Croatia: molecular analysis of CAG, CCG, and delta 642 (E2642del)polymorphisms
Human Mutation 20 233-241 - 2002.

Q1

92. Pavelić, Jasminka; Pavelić, Ljubomir; Karadža, Jerolim; Križanac, Šimun; Unušić, Josip; Spaventi, Šime; Pavelić, Krešimir
Insulin-like growth factor family and combined antisense approach in therapy of lung carcinoma.
Molecular Medicine 8 149-157 - 2002.

Q1

93. Pećina-Šlaus, Nives; Gall-Trošelj, Koraljka; Kapitanović, Sanja; Pavelić, Jasminka; Pavelić, Krešimir
Novel alleles of the D16S752 polymorphic genetic marker linked to E-Cadherin Gene – A potential population marker
Collegium Antropologicum 26 85-88 - 2002.

Q2

94. Pavelić, Krešimir; Buković, Damir; Pavelić, Jasminka
The role of insulin-like growth factor 2 and its receptors in human tumors
Molecular Medicine 8 771-780 - 2002.

Q1

95. Dogan Koružnjak, Jasna; Slade, Neda; Zamola, Branimir; Pavelić, Kresimir; Karminski-Zamola, Grace
Synthesis, photochemical synthesis and antitumor evaluation of novel derivatives of thieno(3‘,2‘:4,5)thieno(2,3-c)quinolones
Chemical and Pharmaceutical Bulletin 50 656-660 - 2002.

Q2

96. Čolić, Miroslav; Pavelić, Krešimir
Cellular mechanisms of immunomodulatory activities of silicate materials
Journal of tumor marker oncology 17 63-68 - 2002.

Q4

97. Glavaš-Obrovac, Ljubica; Karner, Ivan; Žinić, Biserka; Pavelić, Krešimir
Antineoplastic activity of novel N-1-sulfonypyrimidine derivatives
Anticancer research 21 1979-1986 - 2001.

Q2

98. Pavelić, Krešimir; Hadžija, Mirko; Bedrica, Ljiljana; Pavelić, Jasminka; Đikić, Ivan; Katić, Maša; Kralj, Marijeta; Herak Bosnar, Maja; Kapitanović, Sanja; Poljak-Blaži, Marija; Križanac, Šimun; Stojković, Ranko; Jurin,
Natural zeolite clinoptilolite: new adjuvant in anticancer therapy
Journal of molecular medicine 78 708-720 - 2001.

Q1

99. Kralj, Marijeta; Kapitanović, Sanja; Kovacević, Duje; Lukač, Josip; Spaventi, Šime; Pavelić, Krešimir
Effect of the nonsteroidal anti-inflamatory drug indomethacin on proliferation and apoptosis of colon carcinoma cells.
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology 127 173-179 - 2001.

Q2

100. Grce, Magdalena; Husnjak, Koraljka; Božikov, Jadranka; Magdić, Lada; Zlački, Marijan; Lukač, Josip; Fistonić, Ivan; Šikanić-Dugić, Nives; Pavelić, Krešimir
Evaluation of genital human papillomavirus infections by polymerase chain reaction among Croatian women
Anticancer research 21 579-584 - 2001.

Q2

101. Poljak-Blaži, Marija; Katić, Maša; Kralj, Marijeta; Žarković, Neven; Marotti, Tanja; Bošnjak, Berislav; Šverko, Višnja; Balog, Tihomir; Pavelić, Krešimir
In vitro and in vivo effect of natural clinoptilolite on malignant tumors
Studies in surface science and catalysi 135 5309-5316 - 2001.

Q3

102. Kapitanović S, Cacev T, Spaventi R, Pavelić K.
Submerged gel electrophoresis on sephadex gels- a new method for APC gene mutation detection
Journal of molecular medicine 79 333-337 - 2001.

Q1

103. Pavelić, Krešimir; Križanac, Šimun; Čačev, Tamara; Popović Hadžija, Marijana; Crnić, Ivana; Levanat, Sonja; Kapitanović, Sanja
Aberration of FHIT gene is associated with increased tumor proliferation and decreased apoptosis – clinical evidence in lung and head and neck carcinoma
Molecular Medicine 7 442-453 - 2001.

Q1

104. Pavelić, Krešimir; Gall-Trošelj, Koraljka
Recent advances in molecular genetics of breast cancer
Journal of molecular medicine 79 566-573 - 2001.

Q1

105. Popović Hadžija, Marijana; Kapitanović, Sanja; Radošević, Senka; Čačev, Tamara; Mirt, Mirela; Kovačević, Duje; Lukač, Josip; Hadžija, Mirko; Spaventi, Radan; Pavelić, Krešimir
Loss of heterozygosity of DPC4 tumor suppressor gene in human sporadic colon cancer
Journal of molecular medicine 79 128-132 - 2001.

Q1

106. Hećimović, Silva; Vlašić, Jelena; Barišić, Ingeborg; Marković, Dubravko; Čulić, Vida; Pavelić, Krešimir
simple and rapid analysis of triplet repeat diseases by expand long PCR
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 39 1259-1262 - 2000.

Q1

107. Pavelić, Jasminka; Lamovec, Janez; Novak, Janez; Gall-Trošelj, Koraljka; Kapitanović, Sanja; Pavelić, Krešimir
Collision tumour in the pelvic cavity: rectal leiomyosarcoma and prostate adenocarcinoma
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology 126 95-100 - 2000.

Q2

108. Roknić, Saška; Glavaš-Obrovac, Ljubica; Karner, Ivan; Piantanida, Ivo; Žinić, Mladen; Pavelić, Krešimir
In vitro cytotoxicity of three 4,9-diazapyrenium hydrogensulfate derivatives on different human tumor cell lines
Chemotherapy 46 143-149 - 2000.

Q2

109. Grce, Magdalena; Husnjak, Koraljka; Skerlev, Mihael; Lipozenčić, Jasna; Pavelić, Krešimir
Detection and typing of human papillomaviruses bz means of polymerase chain reaction and fragment lentgh polymorphism in male genital lesions
Anticancer research 20 2097-2102 - 2000.

Q2

110. Pavelić, Krešimir; Kapitanović, Sanja; Radošević, Senka; Bura, Miljenko; Seiwerth, Sven; Pavelić, Ljubomir; Unušič, Josip; Spaventi, Radan
Increased activity of nm23-H1 gene in squamous cell carcinoma of the head and neck is associated with advanced disease and poor prognosis
Journal of molecular medicine 78 111-118 - 2000.

Q1

111. Kapitanović, Sanja; Radošević, Senka; Slade, Neda; Kapitanović, Milan; Anđelinović, Šime; Ferenčić, Željko; Tavassoli, Mahvash; Spaventi, Šime; Pavelić, Krešimir; Spaventi, Radan
Expression of erbB-3 protein in colorectal adenocarcinoma: correlation with poor survival
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology 126 205-211 - 2000.

112. Groet, Jurgen; Ives, Jane H.; Jones, Tania A.; Danton, Malcolm; Flomen, Rachel H.; Sheer, Denise; Hrašćan, Reno; Pavelić, Krešimir; Nižetić, Dean
Narrowing of the Region of Allelic Loss in 21q11-21 in Aquamous Non-Small Cell Lung Carcinoma and Cloning of a Novel Ubiquitin-Specific protease Gene From the Deleted Segment
Genes chromosomes cancer 27 153-161 - 2000.

Q1

113. Čolić, Miroslav; Pavelić, Krešimir
Molecular mechanisms of anticancer activity of natural dietetic products
Journal of molecular medicine 78 333-336 - 2000.

Q1

114. Husnjak, Koraljka; Grce, Magdalena; Magdić, Lada; Pavelić, Krešimir
Comparison of five different polymerase chain reaction methods for detection of human papillomavirus in cervical cell specimens
Journal of virological methods 88 125-134 - 2000.

Q3

115. Ravlić-Gulan, Jagoda; Radošević-Stašić, Biserka; Gulan, Gordan; Štimac, Davor; Pavelić, Krešimir; Rukavina, Daniel
Immunoprotective properties of peptidoglycan monomer linked with zinc in cholestatic jaundice
International Archives of Allergy and Immunology 213 354-364 - 2000.

116. Šturlan, Sanda; Kapitanović, Sanja; Kovačević, Duje; Lukač, Josip; Spaventi, Šime; Spaventi, Radan; Pavelić, Krešimir
Loss of heterozygosity of APC and DCC tumor suppressor genes in human sporadic colon cancer
Journal of molecular medicine 77 316-321 - 1999.

Q1

117. Pavelić, Krešimir; Pavelić, Zlatko Paul; Čabrijan, Tomislav; Karner, Ivan; Samaržija, Miroslav; Stambrook, Peter J.
Insulin-like growth factor family in malignant haemangiopericytomas: the expression and role of insulin-like growth factor I receptor
Journal of pathology 188 69-75 - 1999.

Q1

118. Katić, Maša; Hadžija, Mirko; Wrischer, Mercedes; Pavelić, Krešimir
An in vitro model of the early genetic events in multistage carcinogenesis of malignant insulinoma
Carcinogenesis 20 1521-1527 - 1999.

Q1

119. Pećina-Šlaus, Nives; Pavelić, Krešimir; Pavelić, Jasminka
Loss of heterozygosity and protein expression of APC gene in renal cell carcinomas
Journal of Molecular Medicine 77 446-453 - 1999.

Q1

120. Pavelić, Krešimir; Spaventi, Šime; Glunčić, Vicko; Matejčić, Aljoša; Pavičić, Dino; Karapandža, Nikola; Kusić, Zvonimir; Lukač, Josip; Dohoczky, Csaba; Čabrijan, Tomislav; Pavelić, Jasminka
The expression and role of insulin-like growth factor II in malignant hemangiopericytomas
Journal of molecular medicin 77 865-869 - 1999.

Q1

121. Raić-Malić, Silvana; Hergold-Brundić, Antonija; Nagl, Ante; Grdiša, Mira; Pavelić, Krešimir; De Clercq, Erik; Mintas, Mladen
Novel pyrimidine and purine derivatives of L-ascorbic Acid: synthesis and biological evaluation
Journal of medicinal chemistry 42 2673-2678 - 1999.

Q1

122. Slade, Neda; Štorga-Tomić, Danijela; Birkmayer, George D.; Pavelić, Krešimir; Pavelić, Jasminka
Effect of extracellular NADH on human tumor cell proliferation
Anticancer research 19 5355-5360 - 1999.

Q2

123. Raić-Malić, Silvana; Grdiša, Mira; Pavelić, Krešimir; Mintas, Mladen
Synthesis and biological evaluation of the novel purine and pyrimidine nucleoside analogues containing 2,3-epoxypropyl, 3-amino-2-hydroxypropyl or 2,3-epoxypropyl ether moieties
European Journal of Medicinal Chemistry 34 405-413 - 1999.

Q1

124. Hećimović, Silva; Barišić, Ingeborg; Pavelić, Krešimir
DNA alalysis of the fragile X syndrome in an at risk pediatric population in Croatia: simple clinical preselection criteria can considerably improve the cost-effectiveness of fragile X screening studies
Human Heredity 48 256-265 - 1998.

Q2

125. Grdiša, Mira; Lopotar, Nevenka; Pavelić, Krešimir
Effect of a 17-member azalide on tumor cell growth
Chemotherapy 44 331-336 - 1998.

Q2

126. Pavelić, Krešimir; Čabrijan, Tomislav; Hrašćan, Reno; Vrkljan, Milan; Lipovac, Mirna; Kapitanović, Sanja; Gall-Trošelj, Koraljka; Herak Bosnar, Maja; Tomac, Aran; Gršković, Branka; Karapandža, Nikola; Pavelić, Ljubomir;
Molecular pathology of hemangiopericytomas accompanied by severe hypoglycemia: oncogenes, tumor-suppressor genes and the insulin-like growth factor family
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology 124 307-314 - 1998.

Q2

127. Hećimović, Silva; Barišić, Ingeborg; Marković, Dubravko; Škarpa, Ingrid; Relja, Maja; Pavelić, Krešimir
Trinucleotide repeat diseases - DNA molecular analysis using a simple expand long PCR assay
Periodicum biologorum 100 353-360 - 1998.

Q3

128. Pavelić, Jasminka; Gall-Trošelj, Koraljka; Mravak-Stipetić, Marinka; Pavelić, Krešimir
The p53 and nm23-H1 Genes are not Deleted in Oral Benign Epithelial Lesions
Anticancer research 18 3527-3532 - 1998.

Q2

129. Ilijaš, Marijan; Kapitanović, Sanja; Šarčević, Božena; Pavelić, Krešimir; Pavelić, Zlatko Paul; Kurjak, Asim; Pavelić, Jasminka
Gene nm23-H1 - possible prognostic factor for invasive squamous cell carcinoma of cervix uteri
Journal of Tumor Marker Oncology 13 61-67 - 1998.

Q4

130. Krušlin B, Hrasćan R, Manojlović S, Pavelić K.
Oncoproteins and tumor suppressor proteins in congenital sacrococcygeal teratomas
Pediatric pathology & laboratory medicine 17 43-52 - 1997.

131. Grce, Magdalena; Furčić, Ivana; Hrašćan, Reno; Husnjak, Koraljka; Krhen, Ivan; Mareković, Zvonimir; Zeljko, Žarko; Pavelić, Krešimir
Human Papillons viruses are not associated with renal carcinoma
Anticancer research 17 2193-2196 - 1997.

Q2

132. Popović Hadžija, Marijana; Poljak-Blaži, Marija; Pavelić, Krešimir
Presence of c-MYC protein in murine myeloid leukaemia cells during growth and after irradiation.
Anticancer research 17 1089-1092 - 1997.

Q2

133. Herak Bosnar M, Pavelić K.,Križanac Š., Slobodnjak Z., Pavelić J
Squamous cell lung carcinomas: the role of nm23-H1 gene
Journal of molecular medicine 75 609-613 - 1997.

Q1

134. Pavelić, Krešimir; Hrašćan, Reno; Čabrijan, Tomislav; Križanac, Šimun; Eljuga, Damir; Pavelić, Ljubomir; Karapandža, Nikola; Kusić, Zvonimir; Spaventi, Šime; Pavelić, Jasminka
Point mutation of tumor suppressor gene p53 in two highly malignant metastatic insulinomas.
Tumor Diagnostik und Therapie 18 102-106 - 1997.

Q4

135. Herak Bosnar, Maja; Pavelić, Krešimir; Hrašćan, Reno; Zeljko, Žarko; Krhen, Ivan; Mareković, Zvonimir; Križanac, Šimun; Pavelić, Jasminka
Loss of heterozygosity of the nm23-H1 gene in human renal cell cacinomas
Journal of cancer research and clinical oncolog 123 485-488 - 1997.

Q2

136. Kapitanović, Sanja; Radošević, Senka; Kapitanović, Milan; Anđelinović, Šimun; Ferenčić, Željko; Tavassoli, Mahvash; Primorac, Dragan; Sonicki, Zdenko; Spaventi, Šime; Pavelić, Krešimir; Spaventi, Radan
The expression of p185 HER-2/neu correlates with the stage of disease and survival in colorectal cancer
Gastroenterology 112 1103-1113 - 1997.

Q1

137. Grce, Magdalena; Husnjak, Koraljka; Magdić, Lada; Ilijaš, Marijan; Zlački, Marijan; Lepušić, Dubravko; Lukač, Josip; Hodek, Branko; Grizelj, Veselko; Kurjak, Asim; Kusić, Zvonko; Pavelić, Krešimir
Detection and typing of human papillomaviruses by polymerase chain reaction in cervical scrapes of Croatian women with abnormal cytology
European journal of epidemiology 13 645-651 - 1997.

Q1

138. Hećimović, Silva; Barišić, Ingeborg; Mueller, Andreas; Petković, Iskra; Barić, Ivo; Ligutić, Ivo; Pavelić, Krešimir
Expand long PCR for fragile X mutation detection
Clinical genetics 52 147-154 - 1997.

Q2

139. Pavelić Krešimir
K.Is tumor suppressor gene p53 involved in neuroendocrine tumor carcinogenesis
Journal of pathology 178 359-360 - 1996.

Q1

140. Pavelić J, Gall-Troselj K, Bosnar MH, Kardum MM, Pavelić K.
PCR amplification of DNA from archival specimens. A methodological approach
Neoplasma 43 75-81 - 1996.

Q3

141. Grce M, Magdić L, Kocijan I, Pavelić K.
increase of genital human papillomavirus infection among men and women in Croatia
Anticancer research 16 1039-1042 - 1996.

Q2

142. Pavelić, Krešimir; Hrašćan, Reno; Kapitanović, Sanja; Vraneš, Z.; Čabrijan, Tomislav; Spaventi, Šime; Koršić, Mirko; Križanac, Šimun; Li, Y.Q.; Stambrook, Peter; Gluckman J.L.; Pavelić, Zlatko
Molecular genetics of malignant insulinoma
Anticancer research 16 1707-1718 - 1996.

Q2

143. Kralj M, Kojić-Prodić B, Banić Z, Grdiša M, Vela V, Pavelić K
Synthesis, structural characterization and cytotoxic effect of 6-amino-6-deoxy-L-ascorbic acid derivatives
European Journal of Medicinal Chemistry 31 23-35 - 1996.

Q1

144. Slade, Neda; Pavelić, Jasminka; Krušlin, Božo; Pavelić, Krešimir
Type IV collagenase in squamous cell and basal cell skin carcinomas
Archives of dermatological research 287 512-514 - 1995.

Q1

145. Pavelić Krešimir
Human tumor bank
Periodicum biologorum 97 11-12 - 1995.

Q3

146. Grdiša, Mira; Kralj, Marijeta; Eckert-Maksić, Mirjana; Maksić, Zvonimir
6-amino-6-deoxyascorbic acid induces apoptosis in human tumor cells
Journal of cancer research and clinical oncology 121 98-102 - 1995.

Q2

147. Kapitanović, Sanja; Spaventi, Radan; Vujisić, Sanja; Perović, Zvonimir; Kurjak, Asim; Pavelić, Zlatko P.; Gluckman, Jack L.; Stambrook, Peter; Pavelić, Krešimir
nm23-H1 gene expression in ovarian tumors - a potential tumor marker
Anticancer research 15 587-590 - 1995.

Q2

148. Gall-Trošelj, Koraljka; Kušić, Borka; Pećina-Šlaus, Nives; Pavelić, Krešimir; Pavelić, Jasminka
Nested polymerase chain reaction for detection of hepatitis C virus RNA in blood derivatives
European journal of clinical chemistry and clinical biochemistry 33 733-736 - 1995.

149. SLADE N., KUZMIĆ I., POLJAK LJ., KRUŠLIN B., PAVELIĆ K., PAVELIĆ J
Inverse relation between type IV collagenase and TGF-b1 in human endometrial carcinoma
Tumor Diagnostik und Therapie 16 230-231 - 1995.

Q4

150. Pavelić, Krešimir; Hrašćan, Reno; Kapitanović, Sanja; Karapandža, Nikola; Vraneš, S.; Belicza, Mladen; Krušlin, Božidar; Čabrijan, Tomislav
Multiple genetic alterations in malignant metastatic insulinomas
Journal of pathology 178 395-400 - 1995.

Q1

151. Spaventi, Radan; Pecur, Lada; Pavelić, Krešimir; Pavelić, Zlatko P.; Spaventi, Šime; Stambrook, J. Peter
Human Tumour Bank in Croatia: a Possible Model for a Small Bank as a Part of the Future European Tumour Bank Network
European journal of cancer 30A 419 - 1994.

Q1

152. Kapitanovic S, Spaventi R, Poljak L, Kapitanovic M, Pavelic ZP, Gluckman JL, Spaventi S, Pavelic K.
High c-erbB-2 protein level in colorectal adenocarcinomas correlates with clinical parameters
Cancer detection and prevention 18 97-101 - 1994.

153. Knezevic V, Spaventi R, Poljak L, Slade N, Svajger A, Pavelic K.
p185neu is expressed in yolk sac during rat postimplantation development
Journal od anatomy 185 181-187 - 1994.

Q1

154. Spaventi, Radan; Kamenjicki, Elena; Pećina, Nives; Grazio, Snježana; Grazio, Simeon; Pavelić, Jasminka; Kušić, Borka; Cvrtila, Dragutin; Danilović, Z.; Spaventi, Šime; Pavelić, Krešimir; Gluckman, J.; Pavelić, Zlatko
Immunohistochemical detection of TGF-a, EGF-R, c-erbB-2, c-H-ras, c-myc, estrogen and progesterone in benign and malignant human breast lesions: A concomitant expression
n vivo 8 183-190 - 1994.

155. Pavelić, Jasminka; Gall-Trošelj, Koraljka; Hlavka, Vladimir; Pavelić, Zlatko; Gluckman Jack, Stambrook, Peter; Pavelić, Krešimir
nm23-H1 protein in oligodendrogliomas
International journal of oncology 4 1399-1403 - 1994.

Q2

156. Ilijaš, Mario; Pavelić, Krešimir; Šarčević, Božena; Kapitanović, Sanja; Kurjak, Asim; Stambrook, Peter; Gluckman, J.L.; Pavelić, Zlatko
Expression of nm23-H1 gene in squamous cell carcinoma of the cervix correlates with 5-year survival
International journal of oncology 5 1455-1457 - 1994.

Q2

157. Pečur, Lada; Kapitanović, Sanja; Sonicki, Zlatko; Pavičić, Fadila; Spaventi, Šime; Gluckman, JL; Stambrook, Peter; Pavelić, Zlatko; Spaventi, Radan; Pavelić, Krešimir
Prognostic significance of transforming growth factor alpha (TGF-a) in human lung carcinoma: An immunohistochemical study
Anticancer research 14 2839-2844 - 1994.

Q2

158. Pećina-Šlaus, N.; Pavelić, J.; Pavelić, K.
Comparison of reverse-phase HPLC and gel electrophoretic purification of synthetic oligonucleotides
Periodicum Biologorum 96 161-164 - 1994.

Q3

159. Pavelić, Jasminka; Hlavka, Vladimir; Poljak, Mario; Gale, Nina; Pavelić, Krešimir
p53 immunoreactivity in oligodendrogliomas
Journal of neuro-oncology 22 1-6 - 1994.

Q1

160. Pavelić, Zlatko; Li, Y-Q; Stambrook, J. Peter; Munck-Wikland, E.; Pavelić, Krešimir; McDonald, J.S.; Dačić, S.; Danilović, Z.; Pavelić, Ljiljana; Mugge, R.E.; Wilson, K.; Nguyen, C.; Klusman, P.; Gluckman, J.L.
p53 mutation and expression during multistage human head and neck carcinogenesis
Proceedings of the XVIth International Cancer Congress 923-927 - 1994.

161. Spaventi, Radan; Pavelić, Krešimir; Pavelić, Zlatko; Gluckman, Jack
The concomitant expression of oncogenes ans growth factors in human breast cancer
European journal of cancer 30A 723-724 - 1994.

Q1

162. Šarić, Tomo; Seitz, Hans Joachim; Pavelić, Krešimir
Detection of the substance immunologically cross-reactive with insulin in insulin RIA is an artifact caused by insulin tracer degradation: involvement of the insulin-degrading enzyme
Molecular and cellular endocrinology 106 23-29 - 1994.

Q1

163. Pavelić, Zlatko; Li, Y-Q; Stambrook, J. Peter; McDonald, J.S.; Munck-Wikland, E.; Pavelić, Krešimir; Dačić, S.; Danilović, Z.; Pavelić, Ljiljana; Mugge, R.E.; Wilson, K.; Nguyen, C.; Gluckman, J.L.
Overexpression of p53 protein is common in premalignant head and neck lesions
Anticancer research 14 2259-2266 - 1994.

Q2

164. Kapitanović S, Spaventi R, Kusić B, Pavelić K.
c-erbB-2/neu in colorectal carcinoma: A potential prognostic value
European Journal of Cancer 29 170-170 - 1993.

Q1

165. Horvat S, Horvat J, Varga-Defterdarović L, Pavelić K, Chung NN, Schiller PW.
Methionine-enkephalin related glycoconjugates. Synthesis and biological activity
International journal of peptide and protein research 41 399-404 - 1993.

Q3

166. Pujic N, Hegedis L, Pavelic K, Casl T, Marusic S, Savovski K, Dujic A, Dimitrijevic B.
Humoral stimulating activities in post-cyclophosphamide rat sera and their purified fractions.
Cell proliferation 26 1-11 - 1993.

Q3

167. Gall K, Pavelić J, Jadro-Santel D, Poljak M, Pavelić K.
DNA amplification by polymerase chain reaction from brain tissues embedded in paraffin
International Journal of Experimental Pathology 74 333-337 - 1993.

Q1

168. Pavelić, Krešimir; Banjac, Željka; Pavelić, Jasminka; Spaventi, Šime
Evidence for a role of EGF receptor in the progression of human lung carcinoma
Anticancer research 13 1133-1138 - 1993.

Q2

169. Poljak, Ljiljana; Pećina, Nives; Džubur, Adil; Užarević, Branka; Vitale, Branko; Pavelić, Krešimir
Modulation of p62c-myc expression in a single case of non-T acute lymphoblastic leukemia (ALL) assessed by image analyzer
Tumor Diagnostik und Therapie 14 158-162 - 1993.

Q4

170. Gall K, Pavicić D, Pavelić J, Audy-Jurković S, Pavelić K.
PCR amplification of DNA from stained cytological smears
Journal of clinical patology 46 378-379 - 1993.

Q1

171. Pavelic K, Antonic M, Pavelic L, Pavelic J, Pavelic Z, Spaventi S.
Human lung cancers growing on extracellular matrix: Expression of oncogenes and growth factors.
Anticancer research 12 2191-2196 - 1992.

Q2

172. Štorga D, Pećina-Slaus N, Pavelić J, Pavelić ZP, Pavelić K.
c-fms is present in primary tumours as well as in their metastases in bone marrow
International Journal of Experimental Pathology 73 527-533 - 1992.

Q1

173. Pavelic ZP, Pavelic K, Carter CP, Pavelic L.
Heterogeneity of c-myc expression in histologically similar infiltrating ductal carcinomas of the breast
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology 118 16-22 - 1992.

Q2

174. Sever, Zvjezdana; Pavelić, Jasminka; Levanat, Sonja; Spaventi, Radan; Slade, Neda; Jelić, Ivan; Baltić, Vladimir; Pavelić, Ljubomir; Čabrijan, Tomislav; Časl, Tino-Martin; Pavelić, Krešimir
Insulin-related substances in human solid tumors
Tumordiagnostik & Therapie 13 54-59 - 1992.

Q4

175. Poljak Lj, Verstovšek S., Knežević N., Užarević B., Batinić D., Pavelić K
Cyclosporine A differently affects the function of the two Main T cell subsets
Croatian Medical Journal 33 102-106 - 1992.

Q2

176. Grazio, Simeon; Frković-Grazio, Snježana; Čabrijan, Tomislav; Zjačić-Rotkvić, Vanja; Goldoni, Vesna; Pećina-Šlaus, Nives; Kamenjicki, Elena; Pavelić, Krešimir
Freshly frozen subsequently AMeX processed breast carcinoma tissue - a new possibility for immunohistochemical detection of c-myc oncoprotein
Periodicum biologorum 94 215-220 - 1992.

Q3

177. Osmak M.; Pecina N.; Pavelic K
Multiple fractions of gamma rays increase the expression of p62c m y c in chinese hamster v79 cells
Periodicum biologorum 94 59-64 - 1992.

Q3

178. Banavali SD, Silvestri FF, Pavelic K, Pavelic ZP, Smith PL, Preisler HD.
Studies of the geographic patterns of c-myc expression in bone marrow
Cell proliferation 24 529-542 - 1991.

Q3

179. Pavelic ZP, Pavelic L, Pavelic K, Genta RM, Ray MB, Dvornik G, Scukanec-Spoljar M, Peacock JS.
Expression of carcinoembryonic antigen in ulcerative colitis, tubular adenomas and hyperplastic polyps: correlations with degree of dysplasia
Anticancer research 11 1671-1676 - 1991.

Q2

180. Pavelic ZP, Pavelic L, Pavelic K, Peacock JS.
Utility of anti-carcinoembryonic antigen monoclonal antibodies for differentiating ovarian adenocarcinomas from gastrointestinal metastasis to the ovary
Gynecol Oncology 40 112-117 - 1991.

Q1

181. Marusić-Galesić S, Pavelić K, Pokrić B.
Cellular immune response to the antigen administered as an immune complex
Immunology 72 526-531 - 1991.

Q1

182. Pavelić J, Zgradić I, Pavelić K
Presence of estrogen receptors on target cells and antiproliferative activity of estramustine phosphate: positive correlation for human tumours in vitro.
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology 117 244-248 - 1991.

Q2

183. Eckert-Maksić, Mirjana; Kovaček, I.; Maksić, Zvonimir; Osmak, Maja; Pavelić, Krešimir
Effect of ascorbic acid and its derivatives on different tumors in vivo and in vitro
Ellis Horwood 509-524 - 1991.

184. Pavelic K, Pavelic ZP, Preisler HD.
c-myc detection in bone marrow biopsies
Leukemia research 15 1075-1078 - 1991.

185. Slade N, Levanat S, Spaventi S, Pavelić K.
Collagenase derived from human fibrosarcoma is responsible for degradation of basement membranes
International Journal of Experimental Pathology 72 715-724 - 1991.

Q1

186. Cabrijan T, Levanat S, Pekić B, Pavelić J, Spaventi R, Frahm H, Zjacić-Rotkvić V, Goldoni V, Vrbanec D, Misjak M, et al.
The role of insulin-related substance in Hodgkin’s disease.
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology 117 615-619 - 1991.

Q2

187. Pavelić, Krešimir; Pećina, Nives; Spaventi, Radan
Growth factor and proto-oncogenes in early mouse embryogenesis
The International journal of developmental biology 35 209-214 - 1991.

188. Pavelić, Zlatko; Pavelić, Ljiljana; Pavelić, Krešimir; Dvornik, G.; Šćukanec-Špoljar, Mira; Peacock, J.S.
Immunohistochemical detection of carcinoembryonic antigen (CEA) with anti-CEA monoclonal antibodies in conventional tissue sections
Periodicum biologorum 93 479-484 - 1991.

Q3

189. Pavelić K, Despot N, Levanat S, Casl T.
Protective role of transforming growth factor beta (TGF b) in tumor-induced degradation of basement membranes
Biological chemistry Hoppe-Seyler 371 687-692 - 1990.

190. Paçarizi, Hidajet; Spaventi, Radan; Spaventi, Šime; Levanat, Sonja; Pavelić, Jasminka; Pavelić, Krešimir
The expression of growth factors in human melanomas
Tumordiagnostik & Therapie 9 37-40 - 1990.

Q4

191. Pavelić K, Baltić V, Spaventi S
Artificial reversion of acute myeloid leukemia cells into hormonal phenotype
The international journal of biochemistry 22 533-538 - 1990.

192. Levanat S, Pavelić K.
Substance immunologically cross-reactive with insulin from murine myeloid leukemia: purification and characterization
Biological chemistry Hoppe-Seyler 371 249-254 - 1990.

193. Spaventi R, Antica M, Pavelić K.
Insulin and insulin-like growth factor I (IGF I) in early mouse embryogenesis
Development ( Cambridge, Oxford) 108 491-495 - 1990.

Q1

194. Marusić-Galesić S, Pavelić K.
Dynamics of positive and negative selection in the thymus: review and hypothesis
Immunology Letters 24 149-154 - 1990.

Q2

195. Osmak M, Eckert-Maksić M, Pavelić K, Maksić ZB, Spavénti R, Beketić L, Kovacek I, Susković B.
6-Deoxy-6-bromo-ascorbic acid inhibits growth of mouse melanom cells
Research in Experimental Medicine 190 443-449 - 1990.

Q1

196. Pavelic K, Pavelic ZP, Denton D, Reising J, Khalily M, Preisler HD.
Immunohistochemical detection of c-myc oncoprotein in paraffin embedded tissues
Journal of Experimental Pathology 5 143-153 - 1990.

197. Levanat S, Pavelić K.
Isolation and purification of a substance immunologically cross-reactive with insulin (SICRI) from human tissue
The international journal of biochemistry 21 509-515 - 1989.

198. Osmak M, Sirotkovic M, Levanat S, Korbelik M, Pavelic K.
Substance immunologically cross-reactive with insulin (SICRI) stimulates cell division
Oncology 46 54-57 - 1989.

Q2

199. B. Krušlin, S. Levanat, V. Baltić, D. Milković, J. Pavelić, R. Spaventi, Š. Spaventi, K. Pavelić
Growth factors in human tumors
Research in Experimental Medicine 189 91-99 - 1989.

Q1

200. Pavelić K, Kos Z, Spaventi S.
Antimetabolic activity of L-ascorbic acid in human and animal tumors
The international journal of biochemistry 21 931-935 - 1989.

201. Čabrijan, Tomislav; Paçarizi, Hidajet; Levanat, Sonja; Vrbanec, Damir; Pavelić, Jasminka; Milković, Dubravka; Spaventi, Radan; Končar, Mirjana; Baltić, Vladimir; Spaventi, Šime; Pavelić, Krešimir
Autocrine tumor growth regulation by the insulin growth factor I (IGF I) and the epiderm,al growth factor (EGF).
Progress in cancer research and therapy 35 227-230 - 1988.

202. Bernacki R.J, Pavelic K, Sullivan C.L, Leto G., Bulbul M.A, Rustum Y.M, Niedbala M.J., Crickard K
Interactions of human carcinoma cells with extracellular matrix
Tumor Progression and Metastasis 251-260 - 1988.

203. Pavelić K.
Calmodulin antagonist W13 prevents DNA repair after bleomycin treatment of human urological tumor cells growing on extracellular matrix.
The international journal of biochemistry 19 1091-1095 - 1987.

204. Pavelić K, Bernacki RJ, Vuk-Pavlović S
Insulin-modulated interleukin-2 production by murine splenocytes and a T-cell hybridoma.
The journal of endocrinology 114 89-94 - 1987.

Q1

205. Kos Z, Pavelić L, Pekić B, Pavelić K.
Reversal of human myeloid leukemia cells into normal granulocytes and macrophages: activity and intracellular distribution of catalase
Oncology 44 245-247 - 1987.

Q2

206. Pavelić K, Spaventi S.
Nerve growth factor (NGF) induced differentiation of human neuroblastoma cells
The international journal of biochemistry 19 1237-1240 - 1987.

207. Mravak-Stipetić, Marinka; Gall-Trošelj, Koraljka; Lukač, Josip; Kusić, Zvonimir; Pavelić, Krešimir; Pavelić, Jasminka
Detection of Helicobacter pylori in various oral lesions by nested polymerase chain reaction
Journal of Oral Pathology & Medicine 27 1-3 - 1986.

Q2

208. Pavelić K, Pekić B
Electrophoretic distribution and dissociation into subunits of lactate dehydrogenase derived from human myeloid leukemia cells before and after induction of differentiation
Journal of Cellular Physiology 126 307-311 - 1986.

Q1

209. Pavelić K, Vrbanec D, Marusić S, Levanat S, Cabrijan T
Autocrine tumor growth regulation by somatomedin C: an in vitro mode
The journal of endocrinology 109 233-238 - 1986.

Q1

210. Vuk-Pavlović Z, Pavelić K, Vuk-Pavlović S
Modulation of in vitro growth of murine myeloid leukemia by an autologous substance immunochemically cross-reactive with insulin and antiinsulin serum
Blood 67 1031-1035 - 1986.

Q1

211. Vuk-Pavlović S, Opara EC, Levanat S, Vrbanec D, Pavelić K
Autocrine tumor growth regulation and tumor-associated hypoglycemia in murine melanoma B16 in vivo
Cancer Research 46 2208-2212 - 1986.

Q1

212. Pavelic K, Bulbul MA, Slocum HK, Pavelic ZP, Rustum YM, Niedbala MJ, Bernacki RJ
Growth of human urological tumors on extracellular matrix as a model for the in vitro cultivation of primary human tumor explants
Cancer Research 46 3653-3662 - 1986.

Q1

213. Pavelić K, Zgradić I, Osmak M, Popović M
Estramustine phosphate-reduced proliferation of murine and human cell lines and murine transplantable tumors
Research in Experimental Medicine 185 233-243 - 1985.

Q1

214. Baltić V, Levanat S, Petek M, Bratić-Mikes V, Pavelić K, Vuk-Pavlović S
Elevated levels of substances immunologically cross-reactive with insulin in blood of patients with malignant pulmonary tissue proliferation
Oncology 42 174-178 - 1985.

Q2

215. Pavelić K
L-ascorbic acid-induced DNA strand breaks and cross links in human neuroblastoma cells
Brain Research 342 369-373 - 1985.

Q1

216. Pavelić K, Beerman TA, Bernački RJ.
An evaluation of the effects of combination chemotherapy in vitro using DNA-reactive agents
Cancer Drug Delivery 2 255-270 - 1985.

217. Bajzer, Željko; Pavelić, Krešimir; Vuk-Pavlović, Stanimir
Growth self-incitement in murine melanoma B-16, a phenomenological model
Science 225 930-932 - 1984.

Q1

218. Pavelić, Ljubomir; Pavelić, Krešimir; Vuk-Pavlović, Stanimir
Human mammary and bronchial carcinomas. In vivo and in vitro secretion of substances immunologically cross-reactive with insulin.
Cancer 53 2467-2471 - 1984.

Q1

219. Marotti T, Sirotković M, Pavelić J, Gabrilovac J, Pavelić K.
In vivo effect of progesteron and estrogen on tymus mass and T-cell functions in female mice
Hormone and metabolic research 16 201-203 - 1984.

Q1

220. K. Pavelić, Lj. Petrušić, M. Osmak, F. Čulo
In vitro and in vivo effect of progesterone on growth of some mouse and human tumors
Research in Experimental Medicine 183 183-191 - 1983.

Q1

221. Pavelić K, Vuk-Pavlović S.
C-peptide does not parallel increases of serum levels of substances immunologically cross-reactive with insulin in non-Hodgkin's lymphoma patients
Blood 6 925-928 - 1983.

Q1

222. Insulin receptors on cells of mouse myeloid leukemia
Županović, Željko; Gabrilovac, Jelka; Brayer, Dunja; Ročić, B.; Pavelić, Krešimir
Periodicum biologorum 85 97-98 - 1983.

Q3

223. Vuk-Pavlović, Stanimir; Božikov, Veljko; Pavelić, Krešimir
Somatostatin-reduced proliferation of murine aplastic carcinoma conditioned to diabetes
International journal of cancer 29 683-686 - 1982.

Q1

224. Gabrilovac J, Pavelić J, Marusić S, Orsanić L, Suchanek E, Pavelić K.
Anabolic hormone levels in immunized rats
Immunology Letters 4 345-347 - 1982.

Q2

225. Pavelić, Krešimir; Bolanča, Miro; Veček, Nenad; Pavelić, Jasminka; Marotti, Tatjana; Vuk-Pavlović, Stanimir
Carcinomas of the cervix and corpus uteri in humans: Stage-dependent blood levels of substance(s) immunologically cross-reactive with insulin.
Journal of the National Cancer Institute 68 891-894 - 1982.

Q1

226. K. Pavelić, S. Radić, J. Pavelić
Different endocrinological properties, growth rate and sensitivity to chemotherapy of aplastic mammary carcinoma in normo- and hypoglycemic phase of tumor growth
Research in Experimental Medicine 181 63-76 - 1982.

Q1

227. Pavelić, Krešimir; Odavić, M.; Pekić, Bosa; Hršak, Ivo; Vuk-Pavlović, Stanimir
Correlation of substance(s) immunologically cross-reactive with insulin, glucose and growth hormone in Hodkin lymphoma patients
Cancer letters 17 81-86 - 1982.

Q1

228. Boranić, Milivoj; Gabrilovac, Jelka; Pavelić, Jasminka; Ferle-Vidović, Ana; Pavelić, Krešimir; Škarić, Đurđa; Škarić, Vinko
Tetrapeptide H-Tyr-His-Lys-Lys-OH interferes with proliferation of normal and malignant cells in vitro
Acta pharmaceutica Iugoslavica 32 105-112 - 1982.

229. Pavelić, Krešimir; Vuk-Pavlović, Stanimir
Retarded growth of murine tumors in vivo by insulin- and glukagon-stimulated immunity and phagocytosis
Journal of the National Cancer Institute 66 889-892 - 1981.

Q1

230. Pavelić K, Popović M.
Insulin and glucagon secretion by renal adenocarcinoma
Cancer 48 98-100 - 1981.

Q1

231. Pavelić K, Ferle-Vidović A, Osmak M, Vuk-Pavlović S.
Synthesis of immunoreactive insulin in vitro by aplastic mammary carcinoma preconditioned in diabetic mice
Journal of the National Cancer Institute 67 687-688 - 1981.

Q1

232. Pavelić K, Gabrilovac J, Bozikov V, Pavelić J, Petek M, Boranić M.
Somatostatin suppresses growth of murine myeloid leukemia
Blood 57 805-809 - 1981.

Q1

233. Pavelić, Krešimir; Pavelić, Jasminka
Glucagon suppressed proliferation rate of mammary aplastic carcinoma in mice
Hormone and metabolic research 12 243-246 - 1980.

Q1

234. Pavelić, J; Pavelić, K.
Insulin stimulated phagocytic ability and humoral immunologic response in mice
Horm Metab Res 12 42 - 1980.

Q1

235. Pavelić Krešimir
Growth of a methylcholanthrene-induced fibrosarcoma in mice with diabetes mellitus
European Journal of Cancer 16 279-284 - 1980.

Q1

236. Pavelić, Krešimir; Pavelić, Jasminka; Benković, Borka; Vuk-Pavlović, Stanimir
Correlation between hyperglycemia and reduced immune reactivity in mice
IRCS journal of medical science 8 24 - 1980.

237. Pavelić K, Basić I, Pavelić J.
Habituation of a mammary aplastic carcinoma on diabetic conditions
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology 97 275-287 - 1980.

Q2

238. Pavelić J, Benković B, Pavelić K
Growth and treatment of B 16 melanoma in hyperglycemic mice
Research in Experimental Medicine 177 71-78 - 1980.

Q1

239. Pavelić K, Pekić B, Slijepcević M, Popović M.
Insulin levels in Hodgkin's disease
British Journal of Haematology 46 133-135 - 1980.

Q1

240. Pavelić K, Hršak I.
Chemotherapy and immunotherapy of diabetic and non-diabetic mice bearing fibrosarcoma
European Journal of Cancer 16 1297-301 - 1980.

Q1

241. Benković, Borka; Pavelić, Jasminka; Pavelić, Krešimir
The ability of melanoma B-16 cells to form colonies in the lungs of alloxan-diabetic mice
Biomedicine 33 135-136 - 1980.

Q2

242. Pavelić K, Slijepcević M, Pavelić J, Ivić J, Audy-Jurković S, Pavelić ZP, Boranić M.
Growth and treatment of Erlich tumor in mice with alloxan-induced diabetes
Cancer Research 39 1807-1813 - 1979.

Q1

243. Pavelić K, Pavelić Z, Poljak-Blazi M, Šverko V.
The effect of insulin on the growth of transplanted tumors in mice
Biomedicine 31 125-127 - 1979.

Q2

244. Pavelić Krešimir
Induction of glucagon synthesis in diabetic CBA mice bearing mammary aplastic carcinomas
Journal of the National Cancer Institute 63 1005-1008 - 1979.

Q1

245. Hršak, Ivo; Tomašić, Jelka; Pavelić, Krešimir; Benković Kušić, Borka
On the mechanism of immunostimulatory activity of monomeric peptidoglycans
Periodicum biologorum 81 155-157 - 1979.

Q3

246. Pavelić Krešimir
Aplastic carcinoma in diabetic mice: Hyperglycemia-suppressed proliferation rate and insulin synthesis by tumor cells
Journal of the National Cancer Institute 62 139-141 - 1979.

Q1

247. Hrsak I, Tomasić J, Pavelić K, Valinger Z.
Stimulation of humoral immunity by peptidoglycan monomer from Brevibacterium divaricatum
Z Immunitatsforsch Immunobiol 155 312-318 - 1979.

Q1

248. Pavelić, Zlatko; Boranić, Milivoj; Pavelić, Krešimir
Morphology of lymphoreticular tissues in mice with reticulosarcoma
International Journal of Experimental Pathology 15 288-295 - 1978.

249. Pavelić K, Slijepčević M, Pavelić J.
Recovery of immune system in diabetic mice after treatment with insulin
Horm Metab Res 10 381-386 - 1978.

Q1

250. Pavelić, K; Hršak I
Effects of immunosupression on the growth of six murine tumors
Zeitschrift für Krebsforschung und Klinische Onkologie 92 147-156 - 1978.

Q2

251. Pavelić K, Slijepčević M.
Growth of a thymoma in diabetic mice treated with insulin
European Journal of Cancer 14 675-679 - 1978.

Q1

252. PAVELIĆ Z., BORANIĆ M., BUNAREVIĆ A., PAVELIĆ K., DOMINIS M., VAŠAREVIĆ B.,
Studies on a tranplantable reticulosarcoma type A of the mouse
Periodicum biologorum 79 11-23 - 1977.

Q3

253. Hršak I, Pavelić K
Effects of immunosupression or immunostimulation on the growth rate of a lymphoid and of a myeloid leukemia in mice
Cancer immunology and immunotherapy 3 43-48 - 1977.

Q1

254. Pavelić, Zlatko; Boranić, Milivoj; Pavelić, Krešimir; Vašarević, Miroslav
Pathogenesis of ascites in a murine transplantable reticulosarcoma type A
Zeitschrift für Krebsforschung und Klinische Onkologie 88 91-95 - 1976.

Q2

255. Pavelić, Krešimir; Pavelić, Zlatko; Hršak, Ivo
Cytokinetic and morphological changes in lymphoid organs of mice with Ehrlich tumour
Iugoslav Physion Krebaforsch 9 407-415 - 1973.

256. Pavelić, Krešimir; Subotić, Boris; Čolić, Miroslav
iomedical applications of zeolites
Studies in surface science and catalysi zeolite, medical application, cancer, decontamination 2001.

Q3

257. PAVELIC K, KRALJEVIC PAVELIC S
Need for a new medicine
Science and Religion. Synergy not Scepticism

258. KLOBUČAR M, VISENTIN S, JAKOVČEVIĆ A, BILIĆ M, KOVAČ-BILIĆ L, ĐANIĆ D, PAVELIĆ K, KRALJEVIĆ PAVELIĆ S
Expression of polysialic acid in primary laryngeal squamous cell carcinoma
Life Sciences 73-79

Q1

259. KRALJEVIĆ PAVELIĆ S, MICEK V, FILOŠEVIĆ A, GUMBAREVIĆ D, ŽURGA P, BULOG A, ORCT T, YAMAMOTO Y, PREOČANIN T, PLAVEC J, PETER R, PETRAVIĆ M, VIKIĆ-TOPIĆ D, PAVELIĆ K
Novel, oxygenated clinoptilolite material efficiently removes aluminium from aluminium chloride-intoxicated rats in vivo
Micropor Mesopor Mat 146-156

Q1

260. BENCI K, WITTINE K, SUHINA T, MANDIĆ K, RATKAJ I, ILIĆ N, KRALJEVIĆ PAVELIĆ S, PAVELIĆ K, MINTAS M (2016
Novel coumarin (3,2.c)thiophene and its hydroxamic acid and ureido derivatives: synthesis and cytostatic activity evaluations
Med. Chem. Res. 728-737

Q1

261. KLOBUČAR M, SEDIĆ M, GEHRIG P, GROSSMANN J, BILIĆ M, KOVAČ BILIĆ L, PAVELIĆ K, PAVELIĆ KRALJEVIĆ S
Basement membrane protein lasimin-1 and the MIF-CD 44-?1 integrin signalling axis are implicated in laryngeal cancer metastases
BBA - Mol Basis Di 1938-1954.

Q1

262. PAVELIĆ K, PAVELIĆ KRALJEVIĆ S, SEDIĆ M
Personalized medicine: The path to new medicine
Springer Verlag 1-19

263. MARTINOVIĆ T, PAVELIĆ K
Stem cells and regenerative medicine: scientific, political and social aspects
Period biol 5-10

Q3

264. KRALJEVIĆ PAVELIĆ S, KLOBUČAR M, SEDIĆ M MICEK V, GEHRIG P, GROSSMAN J, PAVELIĆ K, VOJNIKOVIĆ B:
UV-induced retinal proteome changes in the rat model of age-related macular degeneration
BBA - Mol Basis Dis 1833-2012

Q1

265. STIPKOVIĆ BABIĆ M, MAKUC D, PLAVEC J, MARTINOVIĆ T, KRALJEVIĆ PAVELIĆ S, PAVELIĆ K, SNOECK R, ANDREI G, SCHOLS D, WITTINE K, MINTAS M
Novel halogenated 3-deazapurine, 7-deazapurine and alkylated 9-deazapurine derivatives of l-ascorbic or imino-l-ascorbic acid: Synthesis, antitumour and antiviral activity evaluations
Eur. J. Med. Chem 288–302

Q1

266. BUJAK M, RATKAJ I, MARKOVA-CAR E, JURIŠIĆ D, HORVATIĆ A, VUČINIĆ S, LERGA J, BAUS-LONČAR M, PAVELIĆ K, KRALJEVIĆ PAVELIĆ S
Inflammatory gene expression upon TGF-?1-Induced p38 activation in primary Dupuytren’s disease fibroblasts
Frontiers Bio. Sci 1-9

Q1

267. IVANIŠEVIĆ MALČIĆ A, BREEN L, JOSIĆ D, JUKIĆ KRMEK S, DŽOMBETA T, MATIJEVIĆ J, GRGUREVIĆ L, PAVELIĆ K, KRUŠLIN B, KRALJEVIĆ PAVELIĆ
Proteomics profiling of keratocystic odontogenic tumours reveals AIDA as novel biomarker candidate
J Oral Pathol Med

Q2

268. MUNJAS JURKIĆ L, KRALJEVIĆ PAVELIĆ S, CEPANEC I, PAVELIĆ K
Zeolites and orthosilicic acid: new perspectives for therapy
Nutrition & Metabolism

Q1

269. HRANJEC M , SOVIĆ I, RATKAJ I, PAVLOVIĆ G, ILIĆ N, VALJALO L, , PAVELIC K, KRALJEVIĆ PAVELIC S, KARMINSKI-ZAMOLA
Antiproliferative potency of novel benzofuran-2-carboxamides on tumor cell lines: cell death mechanisms and determination of crystal structure
Eur. J. Med. Chem 59 111-119

Q1

270. ŠABAN N, STEPANIĆ V, VUČINIĆ S, HORVATIĆ A, CINDRIĆ M, PERKOVIĆ I, ZORC B, ORŠOLIĆ N, MINTAS M, PAVELIĆ K, KRALJEVIĆ PAVELIĆ S
Antitumor mechanisms of amino acid hydroxyurea derivatives
Int. J. Mol. Sci 14 23654-23671

Q1

271. RACANE L, KRALJEVIC PAVELIC S, NHILI R, DEPAUW S, CONSTANT C-P, RATKAJ I, DAVID-CORDONNIER M-H, PAVELIC K, TRALIC-KULENOVIC V, KARMINSKI-ZAMOLA G
New anticancer active and selective phenylene-bisbenzothiazoles: Synthesis, Antiproliferative Evaluation and DNA binding
Eur. J. Med. Chem 63 882-891

Q1

272. WITTINE K, POLJAK K, KOVAČ M, MAKUC D, PLAVEC J, BALZARINI J, MARTINOVIĆ T, KRALJEVIĆ PAVELIĆ S, PAVELIĆ K, MINTAS M
The novel 84,5-e)(1,3)diazepine-4,8-dione and acyclic carbamoyl imino-ureido derivatives of imidazole: Synthesis, anti-viral and anti-tumor activity evaluations
Molecules 13385-13397

Q1

273. HRANJEC M,STARČEVIĆ K, PAVELIĆ KRALJEVIĆ S, LUČIN P, PAVELIĆ K, KARMINSKI- ZAMOLA G
Synthesis, spectroscopic characterization and antiproliferative evaluation in vitro of novel Shiff bases related to benzimidazoles
Europ. J. Med. Chem 46 2274-2279

Q1

274. RACANE L, TRALIĆ-KULENOVIĆ V, KRALJEVIĆ PAVELIĆ S, RATKAJ I, PEIXOTO P, NHILI R, DEPAUW S, HILDEBRAND M-P, DAVID-CORDONNIER M-H, PAVELIĆ K, KARMINSKI-ZAMOLA G
Novel diamidino-substituted derivatives of phenyl-benzothiazolyl- and dibenzothiazolyl furans and thiophenes: synthesis, antiproliferative and DNA binding poroperties
J. Med. Chem 2418-2432

Q1

275. Pavelić, J., Radaković B., Pavelić K.
Insulin-like growth factor 2 and its receptors (IGF 1R and IGF 2R/mannose 6-phosphate in endometrial adenocarcinomas
Gynecol. Oncol 727-735

Q1

276. Pavelić, K.; Hadžija, M.
Medical application of zeolites
Handbook of Zeolite Science and Technology 1141-1172

277. PAVELIĆ K
Molecular Genetics of Malignant Insulinomas
Diseases of Pancreas, Biliary Tract and Duodenum

278. Colic M, Pavelic K.
Molecular, cellular and medical aspects of the action of nutraceuticals and small molecules therapeutics: from chemoprevention to new drug development
Drugs under experimental and clinical research" 28 2002.

279. Pavelić K, Sirotković M, Kopitar M, Pavelić J, Vuk-Pavlović S
Murine myeloid leukemia: in vivo suppression by serycystatin A, a proteinase inhibitor from leukocytes
European Journal of Cancer and Clinical Oncology 19 123-126 1983.

Q2

280. Pavelic K, Pekic B, Gabrilovac J, Bratic-Mikes V, Boranic M.
Hormonal changes in patients with haematological malignancies
Biomedicine 35 181-184 1981.

Q2

281. Vuk Pavlović, S; Pavelić, K
Towards in vitro verification of a hormone mediated feed-back mechanism of tumor growth
Periodicum biologorum 84 1982.

Q3

282. Bulbul, M.A.; Pavelić, Krešimir; Slocum, H.K.; Frankfurt, O.S.; Rustum, Y.M.; Huben, R.P.; Bernacki, R.J
Growth of human urologic tumors on extracellular matrix
The Journal of urology 136 1986.

Q1

283. Steiner-Biocić I, Glavas-Obrovac L, Karner I, Piantanida I, Zinić M, Pavelić K, Pavelić J.
Diazapyrenium dications induce apoptosis in human tumor cells
Anticancer research 16 1996.

Q2

284. Hrašćan, Reno; Pavelić, Krešimir; Pavičić, Dino; Križanac, Šimun; Štajcer-Štitić, Vesna; Pečur, Lada; Spaventi, Šime; Klimpfinger, Martin; Pavelić, Jasminka
Concomitant point mutation of tumor suppressor gene p53 and oncogene c-N-ras in malignant neuroendocrine pancreatic tumor
Anticancer research 16 1996.

Q2

285. Kralj, Marijeta; Kraljević, Sandra; Sedić, Mirela; Kurjak, Asim; Pavelić, Krešimir
Global approach to perinatal medicine: functional genomics and proteomics
ournal of perinatal medicine 1 2005.

Q2

286. Sirotkovic-Skerlev M, Cacev T, Krizanac S, Kulić A, Pavelic K, Kapitanovic S
TNF alpha promoter polymorphism analysis in benign and malignant breast lesions
Experimental and molecular pathology 83 2007.

Q1

287. Pavelić, Krešimir; Martinović, Tamara; Kraljević Pavelić, Sandra.
Do we understand the personalized medicine paradigm?
EMBO reports. 16 133-136

Q1

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
PAVELIĆ K, PAVELIĆ KRALJEVIĆ S, SEDIĆ M
Personalized medicine: The path to new medicine
Personalized Medicine. A New Medical and Societal Challenge Bodiroga-Vukobrat N, Rukavina D, Pavelić K Sander G.G. Springer, Switzerland. 2: 1-19, 2016. - 2016.
2.
Pavelić, Krešimir; Kraljević Pavelić, Sandra.
Translacijska istraživanja u onkologiji // Medicinska/internistička onkologija
Translacijska istraživanja u onkologiji // Medicinska/internistička onkologija / Bešlija, Semir ; Vrbanec, Damir (ur.). Str. 27-50. Bešlija, Semir ; Vrbanec, Damir (ur.) Sarajevo : Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - 2014.
3. Autor poglavlja u knjizi
Gnjidić, Živko
Personalizirani pristup bolesniku temeljen na visokoprotočnim analitičkim metodama i nanotehnologiji
Medicinska naklada Zagreb - 2012.
4. Autor poglavlja u knjizi
Barilović, Zlatko ; Jurina, Milan ; Morović, Vinko ; Skledar, Nikola ; Vojnović, Savo ; Žarković, Neven
Megaprojekt primjene visokoprotočnih metoda u medicini radi ostvarenja personalizirane medicine - interdisciplinarni R&D izazovi
Visoka škola za poslovanje i upravljanje, s pravom javnosti „Baltazar Adam Krčelić“ Zaprešić - 2011.
5.
Wiederhold, Brenda, K ;
Proteomics and Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)
IOS Press Amsterdam, Berlin, Tokio, Washington D.C. - 2010.
6. Autor poglavlja u knjizi
Čabrijan, Tomislav ; Zjačić-Rotkvić, Vanja
Tumorske hipoglikemije
Medicinska naklada Zagreb - 2006.
7. Autor poglavlja u knjizi
Vizner, Branka
Molekularna genetika adenoma hipofize
Medicinska naklada Zagreb - 2005.
8. Autor poglavlja u knjizi
Luzar, Boštjan ; Poljak, Mario ; Glavač, Damjan ; Balažic, Jože
Raziskovanje raka in funkcionalna genomika-kaj je znanega?
Medicinska Fakulteta Univerze v Ljubljani Ljubljana - 2005.
9. Autor knjige
Kusić, Zvonimir
Wunder der modernen Medizin: Hoffnungen und Bedenken
Nakladni zavod Globus Zagreb - 2004.
10. Autor knjige
Kusić, Zvonimir
Čuda moderne medicine : nadanja i strepnje
Nakladni zavod Globus Ljubljana - 2004.
11. Autor poglavlja u knjizi
Mršić-Krmpotić, Zrinka ; Roth, Anton
Gensko liječenje i kemoprevencija ; Gensko liječenje oboljelih od tumora
Medicinska naklada Zagreb - 2004.
12. Autor poglavlja u knjizi
Auerbach, Scott ; Carrado, Kathleen ; Dutta, Prabir
Medical Application of Zeolites
Marcel Dekker, Inc New York - 2003.
13. Autor poglavlja u knjizi
Fajdić, Josip
Geni u dijagnostici raka dojke
Medicinska naklada Zagreb - 2001.
14. Autor poglavlja u knjizi
Malčić, I.
Molekularno-genetička osnova hipertrofičnih kardiomiopatija; etiopatogeneza, dijagnoza i smjernice za liječenje
Medicinska naklada Zagreb - 2001.
15. Urednik knjige
Kurjak, Asim; Stavljenić-Rukavina, Ana; Pavelić, Krešimir
Prenatalna dijagnostika i terapija
Tonimir Varaždinske Toplice - 2000.
16. Autor poglavlja u knjizi
Šamija, M.
Molekularno-genetička osnova raka
Medicinska naklada Zagreb - 2000.
17. Autor poglavlja u knjizi
Šamija, M.
Stanična dioba i rak
Medicinska naklada Zagreb - 2000.
18. Autor poglavlja u knjizi
Šamija, M.
Molekularna dijagnostika i liječenje
Medicinska naklada Zagreb - 2000.
19. Urednik knjige
Polšek ,Darko ; Pavelić, Krešimir
Društveni značaj genske tehnologije
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb - 1999.
20. Autor poglavlja u knjizi
Polšek, Darko ; Pavelić, Krešimir
Potencijalna važnost postupka prijenosa jezgara u kliničkoj medicini. Argument za kloniranje stanica ljudi
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb - 1999.
21. Autor poglavlja u knjizi
Polšek, Darko ; Pavelić, Krešimir
Genska tehnologija: Uvod u XXI stoljeće
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb - 1999.
22. Autor poglavlja u knjizi
Eljuga, Damir
Genetička osnova raka jajnika
Nakladni zavod Globus ; Hrvatsko društvo ginekologa i opstetričara ; Klinika za tumore ; Hrvatska liga protiv raka Zagreb - 1998.
23. Autor poglavlja u knjizi
Polšek, Darko
Fragmentarna razmišljanja o nekim globalnim promjenama u znanosti i kako poboljšati postojeće stanje u nas
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb - 1998.
24. Autor knjige

Kako spriječiti rak
Nakladni zavod Globus Zagreb - 1996.
25. Urednik knjige
Pavelić Krešimir, Spaventi Radan
Molekularna onkologija
Globus Zagreb - 1992.
26. Autor poglavlja u knjizi
Pavelić, Krešimir ; Spaventi, Radan
Programirana stanična smrt i rak.Uloga gena Bcl-2.
Globus Zagreb - 1992.
27. Autor poglavlja u knjizi
Maksić, Zvonimir ; Eckert-Maksić, Mirjana
Effect of ascorbic acid and its derivatives on different tumors in vivo and in vitro
Ellis Horwood Westergate, USA - 1991.
28. Autor knjige

Kako pobijediti rak
Liga Zagreba za borbu protiv raka Zagreb - 1989.
29. Urednik knjige
Ikić, Drago ; Pavelić, Krešimir ; Spaventi, Radan
Onkogeni i faktori rasta
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti : Globus Zagreb - 1989.
30. Autor u knjizi
PAVELIC K, KRALJEVIC PAVELIC S
Science and Religion. Synergy not Scepticism
Need for a new medicine Kurjak A, Chervenak F, McCullough LB, Hasanovic A. Jaypee New Delhi, India

Pozvana predavanja

1. Krešimir Pavelić
Zapreke „novoj medicini“. Znanstveni simpozij: Izazovi reforme zdravstvenog sustava. Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje
Opatija, Hrvatska - 13.6.2016.
2. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Suvremene biotehnologije u personaliziranoj medicini: zaostajemo li za svijetom? XI simpozij "Razvoj kliničke medicine i sveučilista u ozračju novih tehnologija
Rijeka, Hrvatska - 19.11.2015.
3. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Budućnost biotehnologije u kontekstu svijeta kakvog želimo. Simpozij povodom knjige E. Baccarinija “In a better world? Public reason and biotechnology
Rijeka, Hrvatska - 6.2.2015.
4. Krešimir Pavelić
Međunarodni skup - Toxicology of modified clinoptilolite and possible  effect on polyneuropatic pain developed after chemotherapy of colon tumor
Novara, Italija - 17.7.2014.
5. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Razumijemo li upravljanje akademiskim centrima ili da li je etično podržavati loše lidere. Pozvano plenarno predavanje. 16. Riječki dani (bio)etike Etika u znanstvenom istraživanju
Rijeka, Hrvatska - 9.5.2014.
6. Krešimir Pavelić
Međunarodni skup - Medical application of clinoptilolite in oncology: cellular and molecular mechanisms
Napoli, Italija - 30.4.2014.
7. Krešimir Pavelić
Međunarodni skup - Biological action of clinoptilolite. Wie ein Naturmineral vor Nahrungsmittel- und Umwelt-Giften schutzt. Pharmaceutical Meeting
Beč, Austrija - 12.3.2014.
8. Krešimir Pavelić
Međunarodni skup - Cancer stem cells in invasion and metastasis.  Matične celice in tkivni inženiring v sodobni kirurgiji
Maribor, Slovenija - 25.10.2013.
9. Krešimir Pavelić
Međunarodni skup - Metastasis: a parallel disease. T2C Cancer Workshop: From Prevention to Novel Treatment approaches
Izola, Slovenija - 6.9.2013.
10. Krešimir Pavelić
Međunarodni skup- Može li nanotehnologija pomoći u onkologiji? 5. Simpozij i godišnji sastanak Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZa s međunarodnim učešćem
Zagreb, Hrvatska - 23.11.2012.
11. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Emerging bio-technologies as platforms for innovations in medicine and well-being. BioMech – non pharmaceutical innovations in medicine and wellbeing. Network Enterprize Europe, Science and Technology Park
Rijeka, Hrvatska - 7.10.2012.
12. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Forward look on biotechnology. Information sources in biotechnology ( European Commission project SLING (Serving life-science information for the next generation. 7.th Framework programme)
Rijeka, Hrvatska - 21.6.2012.
13. Krešimir Pavelić
Međunarodni skup - Clinoptilolite: cellular and molecular effects relevant for human treatment
Lecce, Italija - 18.5.2012.
14. Krešimir Pavelić
Međunarodni - How to predict cancer. 2nd Croatian symposium on predictive medicine with international participation.  The role of laboratory medicine in predictive medicine: oncological diseases
Zagreb, Hrvatska - 4.11.2011.
15. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Forwaed Look: Personalized Medicine for the European Citizen
Strasbourg, Francuska - 29.9.2011.
16. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Omics in Personalized Medicine. Invited introductory lecture. ESF Forward Look – Scoping Workshop on “Personalized Medicine for the European Patients”
Brussels, Belgija - 1.7.2010.
17. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Presentation of the ESF-EMRC Science Policy Briefing on stem cell research
Pariz, Francuska - 13.10.2008.
18. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Recent highlights in molecular medicine. Joanneum Research Meeting
Graz, Austrija - 28.2.2007.
19. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - FHIT gene in thyroid gland lesions. 4th International Conference Multidisciplinary Approach on Thyroid Gland, Salivary Glands and Parapharyngeal Space Tumors
Zagreb, Hrvatska - 10.11.2006.
20. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Integrative genomics in medicine. Molecular Biology in Medicine
Sarajevo, Bosna i Hercegovina - 22.12.2005.
21. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Functional genomics and drug discovery. International Symposium on Genomics and Proteomics in Experimental and Clinical Oncology
Novi Sad, Srbija - 30.9.2005.
22. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Strategies for supporting life sciences research in scientifically developing countries in Europe
Berlin, Njemačka - 18.4.2005.
23. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Integrative genomics in cancer research and clinical practice. Human Molecular Genetics - Research and Testing Update
Sarajevo, Bosna i Hercegovina - 26.2.2005.
24. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Life Science in the Europe of the Future. Joint Anniversaries EMBO, EMBC, EMBL
Mannheim, Njemačka - 15.11.2004.
25. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Arguments for and against human reproductive and therapeutic cloning. Scientific, ethical, religious dilemmas on the embrio status and its cloning
Sarajevo, Bosna i Hercegovina - 15.2.2003.
26. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Functional genomics in perinatal medicine. Scientific, ethical, religious dilemmas on the embrio status and its cloning
Sarajevo, Bosna i Hercegovina - 15.2.2003.
27. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - The role of insulin-like growth factor family in cancer development and growth
Dresden, Njemačka - 19.11.2002.
28. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Molecular mechanisms of clinoptilolite action at cellular level
Salzburg, Austrija - 23.10.2002.
29. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Molecular genetics of breast cancer. 2nd Meeting of the Molecular Medeicine Network in SE Europe
Skopje, Makedonija - 18.10.2002.
30. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Globalization and scientific freedom in molecular medicine.
Geneva, Švicarska - 4.7.2002.
31. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Zeolites in Medicine . Gesellschaft fur Biologische Krebsabwehr E.V.,
Chemnitz, Njemačka - 4.3.2002.
32. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Molecular genetics of malignant insulinomas
Ljubljana - 7.5.1999.
33. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - - Metastasis repressor gene nm23-H1 – a potential new genetical marker
Graz, Austrija - 29.4.1999.
34. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Multiple genetical changes in malignant insulinoma
Bratislava, Slovačka - 20.3.1995.
35. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Expression of nm23 gene in human tumors
Cincinnati, Ohio, USA - 30.3.1994.
36. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - New aspects in molecular medicine, uvodno predavanje. New Aspects in Molecular Medicine
Cincinnati, Ohio, USA - 5.11.1993.
37. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - c-erb B-2/neu oncogene: A potencial prognostic value
Cincinnati, Ohio, USA - 28.10.1992.
38. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Immunohistochemical detection of C-MYC oncoprotein in paraffin-embedded tissue
Cincinnati, Ohio, USA - 17.8.1990.
39. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Extracellular matrix: A new model for the in vitro cultivation of primary human tumor explants
Rochester, Minnesota, USA - 11.5.1990.
40. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - A substance immunologically cross reactive with insulin
Hamburg, Germany - 24.8.1988.
41. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - A new method for tumor cell cultivation on artificial basement membrane.
Hamburg, Germany - 23.8.1988.
42. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Induction of tumor cell differentiation in different human cell lines.
Hamburg, Germany - 11.2.1988.
43. Pavelić K., Čabrijan T., Levanat S
Međunarodni skup - Autocrine tumor growth regulation by the IGF I and the EGF. Third International Congress on Hormones and Cancer
Hamburg, Germany - 1.9.1987.
44. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Extracellular matrix: A new in vitro system
Roswell Park Memorial Institute, New York - 5.11.1985.
45. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Tumor-suppressor gene nm23-H1: a possible new tumor marker
Cavtat
46. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Fragile chromosomes in cancer: causes and consequences. 1st Croatian Congress on Molecular Life Sciences
Opatija
47. Krešimir Pavelić
Domaći skup - The role of insulin growth factor family in tumor development and therapy: from bench-side to bede-side. 2nd annual meetingof Croatian society for medical oncology of the Croatian medical association
Rovinj
48. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Molecular pathology of endocrine tumors of pancreas. Uvodno predavanje. The Sixth Ljudevit Jurak International Symposium of Comparative Pathology.
Zagreb
49. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Obiteljski i genetski čimbenici rizika raka dojke. Znanstveni sastanak Žene s visokim rizikom za rak dojke i mogućnosti prevencije, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Zagreb
50. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Molekularna medicina i njena uloga u ginekologiji i porodništvu. Dani Klinike "Sveti Duh
Zagreb
51. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Molekulsko-genetička osnova tumora pluća. XXXIII savjetovanje hrvatskih pulmologa
Zagreb
52. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Okolišni čimbenici kao uzročnici raka. 5. Međunarodni sajam novih tehnologija
Rijeka
53. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Biomedical applications of zeolites
Montpellier, Francuska
54. Krešimir Pavelić
Domaći skup - .: Inzulinu slični faktori rasta u bolesnica s tumorom grla i tijela maternice. Simpozij Novija dostignuća u ginekologiji i porodništvu, Klinički bolnički centar
Zagreb
55. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Molekulsko-genetički mehanizmi onkogeneze. Prvi hrvatski kongres hematologa i transfuziologa
Zagreb
56. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Increased activity of nm23-H1 gene in squamous cell carcinoma of the head and neck is associated with advanced disease and poor prognosis.
Ljubljana
57. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Recent advances in molecular genetics of breast cancer. Ljudevit Jurak International Symposium  on Comparative Pathology
Zagreb
58. Krešimir Pavelić
Domaći skup - New advances in molecular genetics of brain tumors. 3. Kongres hrvatskog neurokirurškog društva
Zagreb
59. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Nanotehnologija u isporuci lijekova protiv metastatskog tumora. 6. Simpozij i godišnji sastanak Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZa s međunarodnim učešćem
Zagreb, Hrvatska
60. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Primjena nanoznanosti u medicini.  Nanoznanosti i tehnologije
Zagreb
61. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Molecular biology of thyroid gland cancer. International course on thyroid surgery. Zagre
Zagreb
62. Krešimir Pavelić
Međunarodni skup - Presentation of the European Science Foundation (ESF) Early diagnosis of cancer in primary health care. Future role of high-throughput technologies. ESF Exploratory Workshop
Orenas Slott, Gumslow, Švedska
63. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Molecular events in metastatic progression: unveiled or “still under construction”? 3. Godišnji sastanak društva za internističku onkologiju HLZ-a
Opatija
64. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Molekulske karakteristike raka dojke – vrijednost u kliničkoj praksi. Patohistološki čimbenici rizika u novotvorinama (endokrine neoplazme, dojka, štitna i doštitne žlijezde, urogenitalni sustav). Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. Kategorije
Zagreb
65. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Genetička osnova raka jajnika. Znanstveni simpozij Prevencija i dijagnostika tumora ženskog spolnog sustava
Zagreb
66. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Uloga inergrativne genomike u otkrivanju i liječenju raka dojke . Dijagnostika i liječenje raka dojke i vrata maternice. Znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem
Zagreb
67. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Uloga gena FHIT u raku pluća. Simpozij “Rak pluća – novosti
Zagreb
68. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Could medicine benefit from zeolites: Molecular mechanisms of clinoptilolite activity.
Krems, Austria
69. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Molecular genetics in oncology
Skopje, Makedonija
70. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Novi aspekti genetike raka. III hrvatski kongres školske I sveučilišne medicin
Zagreb
71. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Novije spoznaje o tumorima.  Poduke o tumorima i ovisnostima. Zagrebačka liga protiv raka
Zagreb
72. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Matične stanice i regenerativna medicina te mogućnosti primjene. 4. Skup hrvatskih specijalizanata
Biograd
73. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Hormonska kontrola raka i njegovih metastaza. Osmi somborski medicinski dani.
Sombor
74. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Molecular biology of metastases. International Course:  Multidisciplinarry Approach on Neck Metastases and Thyroid Gland
Zagreb
75. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Molekularne osnove raka jajnika. Dijagnostika, liječenje i prognoza zloćudnih tumora jajnika. Tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. Kategorije
Zagreb
76. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Medicina pred novim izazovima: na pragu predsimptomatske dijagnostike. Svečana akademija povodom 50. Obljetnice Zavoda za endokrinologiju, dijabetes I bolesti metabolizma, Klinike za unutarnje bolesti, Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice
Zagreb
77. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Onkogeni i faktori rasta u tumorskoj bolesti. Onkogeni i faktori rasta tumora, Savez društava Vojvodine za borbu protiv raka
Novi Sad
78. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Nanotehnologija u isporuci lijekova protiv metastatskog tumora. Sekundarna prevencija u pedijatriji. Uvodno predavanje
Slavonski Brod, Hrvatska
79. Krešimir Pavelić
Domaći skup - How to predict cancer. 2nd Croatian symposium on predictive medicine with international participation.  The role of laboratory medicine in predictive medicine: oncological diseases
Zagreb
80. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Comparison of p53 status between premalignant lesions and subsequent cancer from the same patients. XVIII Sergei Saltykow Memorial Meeting and Meeting on the Croatian Society of Pathology and Forensic Medicine.
Zagreb
81. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - New aspects in cancer genetics and role of functional genomics in oncology
Banja Luka, Bosna i Hercegovina
82. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Recent advances in molecular genetics of breast cancer. Second International Congress of Croatian Senologic Society
Cavtat
83. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Hereditary breast and ovarian cancer. Biologfical and clinical implications. Second International Congress of Croatian Senologic Society
Cavtat
84. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Multiple genetical aberations in malignant insulinomas. Drugi hrvatski endokrinološki kongres
Šibenik
85. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Molecular mechanisms of virus-induced human cancers. 2.nd Croatian Congress of Microbiology with International Participation
Brijuni
86. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Metstaze tumora: mogući pristupi liječenju. 8. Skup mladih liječnika
Biograd
87. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Adjuvant effect of natural clinoptilolite in anticancer therapy.
Thessaloniki, Grčka
88. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Medicine 2010. Images of Croatia from 2010. Second International Workshop of Foundation 2020
Opatija
89. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Molecular profiling of tumors: from basic research to better diagnosis and treatment. Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology with International Participation
Bjelolasica
90. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Etički izazovi molekularne medicine. Dani Frane Petriša. Izazovi bioetike, Platon-platonizam
Cres
91. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Molecular Genetics of cancer. Oncology Update,  Medical winter school. DAAD Stability Pac
Zagreb
92. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Cancer Research meets functional genomics – what has been accomplished so far? Molecular Diagnostic in Medicine
Ljubljana, Slovenija
93. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Novija dostignuća u području stanične biologije. Simpozij Što je globalno a što novo u području ljudske reprodukcije
Zagreb
94. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Bioetički izvori u genetici i molekularnoj medicini. Bioetika u teoriji i praksi.
Zagreb
95. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Temeljni aspekti istraživanja onkogena HER2/neu. 12. Znanstveni sastanak bolesti dojke.
Zagreb
96. Krešimir Pavelić
Međunarodni skup - The ex-post evaluation of the impact of research projects and funding programmes. Workshop, European Research Council „The ex-post evaluation of the impacts of reserch projects and funding programmes
Brussels, Belgija
97. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Kancerogeneza - genetički pogled: ima li mjesta optimizmu. Zdravlje i bolest u republici Hrvatskoj u prvim desetljećima 21. stoljeća
Zagreb
98. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Uloga retrovirusa u nastanku tumora. Simpozij kancerološke sekcije lekara Vojvodine
Novi Sad
99. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Molecular mechanism of cell activation
Bari, Italija
100. Krešimir Pavelić
Međunarodni skup - Medical application of clinoptilolite. Applicazioni della zeolite in gastroenterologia e oncologia. Medical Meeting  Gli Dei
Pozzuoli, Italija
101. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Funkcionalna genomika i proteomika u onkologiji . Drugi kongres hrvatskog društva za internističku onkologiju s međunarodnim sudjelovanjem
Osijek
102.
Domaći skup - Transkriptomika I proteomika : novi concept u otkrivanju bolesti. Sekundarna prevencija u pedijatriji
Slavonski Brod
103. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Metode rekombinantne DNA u onkologiji. Simpozij Genetsko inženjerstvo u onkologiji
Zagreb
104. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Novi tehnološki iskoraci biomedicine. 8. međunarodni  znanstveni skup Društvo i tehnologija 2001
Opatija
105. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Stem cell research: Status, prospects and prerequisites. “Medicine and Law
Maribor, Slovenija
106. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Social and humanistic consequences of implementation of new high-throughput technologies in life sciences. Society and Technology 2011
Lovran
107. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Molekularna onkologija: od gena do pacijenta. 2. Kongres Hrvatskog društva za radioterapiju i onkologiju HLZ. Prvi kongres Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ. Prvi tečaj farmaceutskih onkologa
Opatija
108. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Medicine in the new millennium – should we redefine ethical principles. The Days of Frane Petrić – Bioethics and Science in the New Epoch
Mali Lošinj
109. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Towards new medicine: scientific and religious challenges. Science and Religion – 2000 years of cooperation and controversies
Zagreb
110. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Breast cancer genetics and biology
Opatija, Hrvatska
111. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Mistakes and wrong ways in biomedical research
Maribor, Slovenija
112. Krešimir Pavelić
Međunarodni skup - Do we understand personalized medicine paradigm
Krk
113. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Toward future medicine. Plenary lecture. 14th days of Frane Petrić. Theory of relativity and phylosophy. In celebration of the 100th anniversary of Einstein's special theory of relativity
Cres
114. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Latest achievenemts in the moleculasr oncology. 5th International Conference on health Insurance in Transition: Biotechnology and Public Health – Expectations, Gains and Costs
Zagreb
115. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Molecular genetics of thyroid cancer. Prvi kongres Hrvatskog društva za štitnjaču s međunarodnim sudjelovanjem
Split
116. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Nanotehnologija – tehnologija budućnosti i njena primjena u medicini . I simpozij hrvatskih specijalizanata
Biograd na moru
117. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Molecular mechanisms of breast carcinoma metastates. 17 th Ljudevit Jurak International Symposium on Comparative Pathology
Zagreb
118. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Global analysis of proteomas in the diagnostics and treatment of endocrine system diseases and diabetes mellitus. 4. hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem
Rovinj
119. Krešimir Pavelić
Domaći skup - New approach in macular degeneration research: high-throughput technology. 4th International congress of Croatian Association for Protection of non Ionizing Radiation. Influence of non ionizing radiation on eyes and skin
Rab
120. Krešimir Pavelić, Sandra Kraljević Pavelić, Božidar Vojniković
Domaći skup - A model for assesment of UV-induced damage of the retina for improved understanding of the age-related macular degeneration. Pozvano predavanje, Influence of non-ionizing radiation on eyes&skin. Macular degeneration and skin cancer. 6. International Congress of Croatian Association for Protection of non Ionizing Radiation
Opatija, Hrvatska
121. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Forward look om personalized medicine for the European citizens: Socioeconomical and medical aspects of new megaproject. Projects and project management. Plenary lecture
Zagreb
122. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - The role of integrative genomics/proteomics in the detection and treatment of metastatic breast cancer. 5th Conference on Experimental and Translational Oncology
Kranjska Gora
123. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Improved navigation and precise drug delivery (contributed talk). HotNanoTopics. Nanostructured bio-interfaces
Portorož, Slovenija
124. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Casting Lights on Molecular Events Underlying Tumor Invasion and Metastasis: What can be Seen from the “Omics” point of View
Maribor, Slovenija
125. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - New methods of functional genomics and cahanges in the regulations of drug registration
Maribor, Slovenija
126. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Nanotehnologija u isporuci lijekova protiv metastatskog tumora. 7. Skup hrvatskih mladih liječnika I specijalizanata
Biograd na moru, Hrvatska
127. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Personalized medicine and high-throughput approach: toward new medical practice
Maribor, Slovenija
128. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Molecular profiling of tumors. International Conference From Solid State to Biophysics
Cavtat, Hrvatska
129. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Strategija razvoja biomedicine u Europi. Plenarno predavanje . Inovacijsko društvo i tehnologijski razvoj. Hrvatsko društvo za sustave i  Hrvatska gospodarska komora,
Zagreb
130. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Uloga činitelja rasta u razvoju tumora, Simpozij Onkogeni i faktori rasta
Zagreb
131. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Roles of functional genomics in oncology. 4th Croatian Congress of Medical Biochemists
Zagreb
132. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Metastasis repressor gene nm23-H1 - a potential new genetical marker
Zagreb
133. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Problems and ethical dilemmas in genetical research and diagnostic. “Medicine and Law
Maribor, Slovenija
134. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Gene therapy aimed to protect haematopoietic cells from cytotoxic drugs. 3. Hrvatski kongres hematologa i transfuziologa s međunarodnim sudjelovanjem
Opatija
135. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Personalizirana medicina. Budućnost zdravstva
Grožnjan
136. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Ektopična produkcija hormona. Simpozij Hormoni i rak, Medicinski fakultet u Zagrebu
Zagreb
137. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Može li nanotehnologija pomoći u onkologiji?
Zagreb
138. Krešimir Pavelić
Multifaktorijske bolesti, poligensko nasljeđivanje. Sekundarna prevencija u pedijatriji. Uvodno predavanje, Slavonski Brod, 28. 02. 2010. Domaći skup - Suvremene metode molekularne biologije i nanotehnologije u liječenju tumora – gensko i ciljano liječenje. Tumori lubanjske osnovice – sadašnjost i budućnost. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Zagreb
139. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Što dermatovenerologija može očekivati od funkcionalne genomike? Stručni sastanak Hrvatskog dermatovenerološkog društva. Zbor liječnika Hrvatske
Zagreb
140. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - New developments in molecular oncology
Opatija, Hrvatska
141. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Stem cells in therapy. 16th “Medicine and Law”.
Maribor, Slovenija
142. Krešimir Pavelić
Međunarodni skup - Programed and induced cell death: nanomedicine as an argument against euthanasia. Medicine and Law
Maribor, Slovenija
143. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Growth of tumors in diabetic hosts
Porlamar, Venezuela
144. Pavelić K; Varela-Nieto I
Međunarodni skup - Stem cells and tissue engineering. European Medical Research Council Forward Look.
London, Velika Britanija
145. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Noviji pogled na personaliziranu medicine u pedijatriji. Pozvano predavanje, Sekundarna prevencija u pedijatriji
Slavonski Brod, Hrvatska
146. Krešimir Pavelić
Domaći skupTargeting tumor metastasis: current knowledge and emerging therapeutic concepts. Plenarno predavanje na otvorenju skupa
Trakošćan
147. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Putative tumor-suppressor gene nm23-H1 - a potential new genetical marker.
Zagreb
148. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Razvoj raka u starijoj dobi. Gerontološka tribina Zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba
Zagreb
149. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Budući pravci bioloških istraživanja (Hoće li Sveučilište u Zagrebu biti promatrač ili sudionik?)
Zagreb
150. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Casting light on molecular events underlying metastasis of cancer: what can be seen from the –omics point of view
Cavtat, Dubrovnik
151. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Nanomedicine - Medicine on a small scale
Chiang Mai, Tajland
152. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Accelerating drug discovery: The role of omics technology
Chiang Mai, Tajland
153. Krešimir Pavelić
Međunarodni skup -  Human Stem Cell Research and Regenerative Medicine – A European Perspective on Scientific, Ethical and Legal Issues. 2nd International conference on regenerative orthopaedics and tissue engineering
Opatija, Hrvatska
154. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Personalizirana i integrativna onkologija, uvodno predavanje. 3. Kongres Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a
Zagreb, Hrvatska
155. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Novi pogled na metastaziranje tumora. 5. Skup hrvatskih specijalizanata
Biograd na moru
156. Krešimir Pavelić
Međunarodni skup - Is there a connection between  personalized and integrative medicine. Medicine and Law
Maribor, Slovenija
157. Krešimir Pavelić
Međunarodni skup - High-throughput personalized medicine to bring forwaed head and neck oncology. International Congress on Head and Neck Tumors. 1sr Congress of Croatian Head and Neck Society
Zagreb, Hrvatska
158. Krešimir Pavelić
Domaći skup - High-throughput personalized medicine to bring forwaed head and neck oncology. International Congress on Head and Neck Tumors. 1sr Congress of Croatian Head and Neck Society
Zagreb
159. Krešimir Pavelić
Domaći skup - The reasons for personalized medicine. Public-private partnership and personalized medicine
Rijeka
160. Krešimir Pavelić
Međunarodni skup - Novi koncept personalizirane medicine. 6. Skup hrvatskih specijalizanata
Biograd na moru, Hrvatska
161. Krešimir Pavelić
Međunarodni skup - Novo poimanje koncepta metastaziranja: paralelna bolest, komplikacija primarnog tumora ili oboje. Sekundarna prevencija u pedijatriji. Uvodno predavanje
Slavonski Brod, Hrvatska
162. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Novi koncept personalizirane medicine. 6. Skup hrvatskih specijalizanata
Biograd na moru
163. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Novo poimanje koncepta metastaziranja: paralelna bolest, komplikacija primarnog tumora ili oboje. Sekundarna prevencija u pedijatriji. Uvodno predavanje
Slavonski Brod
164. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Multiple genetical changes in neuroendocrine tumors
Cincinnati, Ohio, USA
165. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Omics approach in cancer diagnosis and therapy. Systhers Inremos Project: Recent developments in tumor diagnosis and therapy
Piran, Slovenija
166. Krešimir Pavelić
Domaći skup - GF-family in lung cancer. Workshop Lung cancer in Croatia
Zagreb
167. K. Pavelić
Međunarodni skup - Natural zeolite clinoptilolite: Fundamentals/R&D/ latest studies
Milano, Italija
168. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Multiple genetical alterations in malignant insulinomas
Ljubljana
169. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - New developments in molecular oncology
Opatija
170. Krešimir Pavelić
Domaći skup - OMICS-pristup u onkologiji . Prvi opipljivi rezultati. IV kongres humane genetike
Malinska
171. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Molecular genetics of neuroendocrine tumours - paradigm or accident?
Zagreb
172. Krešimir Pavelić
Međunarodni skup - Natural zeolite clinoptilolite: Fundamentals/R&D/ latest studies. Symposium on medicinal application of zeolites
Portshach am Worther See, Austrija
173. Krešimir Pavelić
Međunarodni skup - Relationship between patient and doctor and personalized medicine. Medicine and Law
Maribor, Slovenija
174. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Integrative genomics in research and treatment of breast cancer
Zagreb, Hrvatska
175. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - New break-throug in gastrointestinal cancer
Erice, Italija
176. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Arguments for human therapeutic cloning. Conference on Stem Cells: for the Freedom of Research in Europe
Brussels, Belgija
177. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Aggressive and criminal behavior, molecular medicine and new judicial system. “Medicine and Law
Maribor, Slovenija
178. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Opinion on EMBO Research Awards and about European Research Council. Member of Preparative Working Party for EMBC/EMBO on the Section of Strategic Workin Party EMBC and Life sciences in the European Research Council. The scientist’s opinion
Pariz, Francuska
179. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Insulin-like growth factor family in malignant tumors. Godišnji sastanak hrvatskih biokemičara
Bizovačke toplice
180. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Skin Cancer in Postgenomic Era. 2nd Congress of Croatian Dermatovenerologists
Opatija
181. Krešimir Pavelić
Domaći skup - FHIT gene in head and neck cancer. International Symposium Tumors of the Head and Neck. Laryngeal and Hypopharyngeal Cancer. Zagreb
Zagreb
182. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Formiranje nacionalne mreže institucija za funkcionalnu (integrativnu) genomiku. 1. Kongres znanstvenika iz domovine i inozemstva
Zagreb i Vukovar
183. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Molecular targeted anticancer therapy directed to insulin-like growth factors. Fourth Croatian Congress of Pharmacology with International Participation
Split
184. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Genetski čimbenici I infektivni agensi u etiologiji zloćudnih tumora. Maligni tumori i štetnosti u okolišu u nas
Zagreb
185. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Genetika raka dojke
Zagreb
186. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Nanotechnology and molecular medicine. The 3rd European-American School in Forensic Medicine and Mayo Clinic Course in Advanced Molecular and Cellular Medicine
Zagreb
187. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Croatian position on developing scientific strategy: from the perspective of small country
Pariz, Francuska
188. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Molecular genetic events in laryngeal carcinoma. 2nd International Symposium “Tumors of the head and neck. Functional and recontructive laryngeal surgery
Zagreb
189. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Primjena metoda funkcionalne genomike u endokrinologiji. Treći hrvatski endokrinološki kongres
Plitvička jezera
190. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Nove paradigme o metastazama. 7. Simpozij i godišnji sastanak Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZa s međunarodnim učešćem
Zagreb, Hrvatska
191. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Tumor suppressor gene NM23-H1 - A potential new tumor marker
Lugano, Švicarska
192. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Molecular genetic alterations in thyroid gland lesions. 3rd International course on Multidisciplinary Approach on Thyroid Gland and Oral Cavity Carcinoma
Zagreb
193. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Zapreke „novoj medicini“. Znanstveni simpozij: Izazovi reforme zdravstvenog sustava.  Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje.
Međusveučilišni centar izvrsnosti Opatija,
194. Krešimir Pavelić
Međunarodni skup - Personalized oncology. 4. Simpozij i godišnji sastanak društva za internističku onkologiju HLZ-a
Poreč, Hrvatska
195. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Personalized oncology. 4. Simpozij i godišnji sastanak društva za internističku onkologiju HLZ-a
Poreč
196. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Molecular genetics of breast cancer
Bled, Slovenija
197. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Forward Look: High throughput in personalized medicine for European citizens.
Strasbourg, Francuska
198. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Toward the preventive (presimptomatic) medicine in the light of high-throughput (-0mics) techniques
Copenhagen, Danska
199. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Nerve growth factor (NGF) induced differentiation of human neuroblastoma cells biochemical properties of methionine 5-enkephalin and its receptors
Cavtat, Dubrovnik
200. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Primjena novih tehnologija u presimptomatskoj dijagnostici. 2. Simpozij hrvatskih specijalizanata. Hrvatska medicinska budućnost
Biograd
201. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Novi koncept personalizirane medicine. Sekundarna prevencija u pedijatriji. Uvodno predavanje
Slavonski Brod
202. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Ima li znanost rješenje za rak dojke. Deseti znanstveni sastanak bolesti dojke
Zagreb
203. Pavelić K., Pravdić V., Pisk K., Šlaus I
Domaći skup - Uključivanje naših stručnjaka iz inozemstva u naš naučnotehnološki program. Simpozij Uloga nauke u razvoju SFRJ. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti
Novi Sad
204. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Oncogene and growth factors in autocrine control of tumor proliferation. Molekularna genetika v medicini
Ljubljana
205. Pavelić Krešimir
Domaći skup - Omics revolution in medicine: The second generation will benefit from breakthrough in science
Dubrovnik, Hrvatska
206. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Towards presimptomatic diagnosis of thyroid lesions: The role of high-throughput methods. 5th International conference multidisciplinary approach on thyroid and parathyroid glands
Zagreb
207. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Onkogeni i faktori rasta
Zagreb
208. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Overiew of life sciences in Croatia. Workshoop Croatian-Japanese scientifics collaboration. The National Foundation for Science, Higher Education and Tehnological Development of Croatia
Zagreb
209. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Novi iskoraci molekularne genetike u prenatalnoj dijagnostici i terapiji: uloga funkcionalne genomike
Zagreb
210. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Nove spoznaje o bolesti raka. Simpozij Znanost nema domovine ali je znanstvenik ima, povodom 200 obljetnice smrti R.J. Boškovića
Zagreb
211. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Molekularno-genetički aspekti nastanka zloćudnog tumora. Pedijatrija danas 1998. Dijete kao onkološki bolesnikDomaći skup -
Zagreb
212. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Nanoporous materials in molecular medicine: cellular and molecular effects
Maggie Valley, Waynesville, N.C. USA
213. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Involvement of insulin-like growth factor family of genes in human cancer
Oslo, Norveška
214. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - International Conference on Bioethics in Central and Eastern Europe
Vilnius, Litva
215. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Molecular profiling of tumors: from benchside to bedside. 1st meeting of the South Eastern European Molecular Biology and Genetics Network
Skopje, Makedonija
216. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Molekularna medicina u svijetu i u nas. Novi proboji u hrvatskoj medicini
Zagreb
217. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Nacionalno vijeće za znanost: rezultati, problem i izazovi. Društvo sveučilišnih nastavnika I drugih znanstvenika
Zagreb
218. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Metode funkcionalne genomike u patologiji. Uvodno predavanje. 21. Memorijalni sastanak prof. Sergeja Saltykowa
Zagreb
219. Pavelić Krešimir
Međunarodni skup - Clinoptilolite: Cellular and molecular effects on tumor cells. Zeolite 2010. 8th International conference on the occurrence, properties and utilization of natural zeolites
Sofija, Bugarska
220. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Tehnologija rekombinantne DNA: primjena i proizvodnja cjepiva. Vakcinologija danas i sutra
Zagreb
221. Krešimir Pavelić
Domaći skup - Funkcionalna genomika i audiologija. 50. Godišnjica Audiološkog centra
Zagreb
222. Pavelić K.
Međunarodni skup - Safety Measures at Universities & Risks of Genetically Modified Organisms
23-24.3.2017.
223.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. -
Molekularna obilježja miofibroblasta Dupuytrenove bolesti; Glavni istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske; ;
2. 1.1.2001. - 1.1.2006.
Utjecaj transdukcije gena/proteina na signalne putove transformiranih stanica; Glavni istraživač; Ministarstsvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
3. 1.1.2001. - 1.1.2002.
Uspostava modela toksikoloških i antitumorskih istraživanja potencijalnih agensa protiv tumora; Glavni istraživač; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
4. 1.1.1997. - 1.1.1999.
Nacionalni program “ Istraživanje raka”; Glavni istraživač; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
5. 1.1.1997. - 1.1.1999.
Molekularna – genetička osnova metastaziranja; Glavni istraživač; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
6. 1.1.1994. -
Establishment of the Eastern and Central European Human Tumor Bank Network; Glavni istraživač; Institute Open Society Croatia (Soros Foundation); ;
7. 1.1.1993. -
Automatic synthesis of DNA; Glavni istraživač; Institute Open Society Croatia (Soros Foundation); ;
8. 1.1.1991. - 1.1.1993.
Ekspresija i uloga onkogena i faktora rasta u malignim tumorima; Glavni istraživač; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
9. 1.1.1990. -
Faktori rasta za poticaj tehnološkog razvoja Jugoslavije; Koordinator projekta; Savezno izvršno Vijeće SFR Jugoslavije; ;
10. 1.1.1989. - 1.1.1992.
Substance Immunologically Cross Reactive with Insuline; Glavni istraživač; Commission of the European Communities; ;
11. 1.1.1986. - 1.1.1990.
Diferencijacija i kontrola rasta normalnih I tumorskih stanica; Glavni istraživač; Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske; ;
12. 1.1.1984. - 1.1.1985.
Isolation and Characterization of Tumor Produced Substance, Immunologically Cross Reactive with Insulin; Glavni istraživač; BRSG Grant Committee, Roswell Park Memorial Institute, Buffalo, Department of Health; ;
13. 1.1.1983. -
Razrada tehnologije proizvodnje telećih seruma za rast kultura stanica; Glavni istraživač; Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske; ;
14. 1.1.1982. -
Izrada komponenata i kompleta za radioimunokemijsko određivanje hormona; Glavni istraživač; Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske; ;
15. -
Development of drug against Dupuytren contracture; Glavni istraživač; Fond za razvoj i zapošljavanje Republike Hrvatske; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2013. - 1.1.2015.
Sanja Šale; Doktorat In situ karakterizacija epitelnih staničnih loza u mliječnoj žlijezdi miša; Medicinska kemija, Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci ; 16. veljače 2015.;
2. 1.1.2009. -
Mirela Sedić; Biološki učinci novog amidino supstituiranog-benzimidazo (1,2-a) kinolina na tumorske stanične linije debelog crijeva čovjeka u uvjetima in vitro; ; 14.06.2009.;
3. 1.1.2003. -
Dinka Pavičić-Baldani; Papiloma virusi čovjeka i tumor supresorski geni u nastanku cervikalne intraepitelne neoplazije; ; 10.06.2003.;
4. 1.1.2002. -
Toni Kolak; Inzulinu sličan čimbenik rasta II u karcinomima želuca; ; 24.06.2002.;
5. 1.1.2001. -
Maja Sirotković-Skerlev; Ekspresija c-myc, c-erb B-2, nm 23 i mutiranog p53gena u malignim i benoignim bolestima dojke; ; 12.12.2001.;
6. 1.1.2000. -
Silva Hečimović; Razvoj metode za brzo otkrivanje dinamičnih mutacija u sindromu fragilnog X; ; 01.03.2000.;
7. 1.1.1999. -
Drago Bešlo; Gubitak heterozigotnosti tumor supresorskog gena p53 u karcinomima bubrega; ; 28.06.1999.;
8. 1.1.1999. -
Reno Hrašćan; Višestruke genetičke promjene u neuroendokrinim tumorima; ; 11.10.1999.;
9. 1.1.1998. -
Nives Pećina-Šlaus; Molekularna karakterizacija tumor supresorskog gena APC u karcinomima bubrega; ; 5.2.1998.;
10. 1.1.1998. -
Magdalena Grce; Uloga višestrukih virusnih infekcija u nastanku i razvoju tumora vrata maternice; ; 09.06.1998.;
11. 1.1.1998. -
Mihael Skerlev; Genotipovi humanog papiloma virusa u klinički promijenjenoj koži i sluznici genitalne regije muškaraca; ; 10.06.1998.;
12. 1.1.1996. -
Tomo Šarić; Pročišćavanje i svojstva enzima inzulinaze i njegovih endogenih inhibitora iz stanica tumora miša; ; ;
13. 1.1.1992. -
Radan Spaventi; Ispoljavanje i struktura gena za B-lanac faktora rasta iz trombocita miša; ; ;
14. 1.1.1988. -
Sonja Levanat; Svojstva tvari imunološki unakrsno reaktivnih s inzulinom (SICRI) izdvojenih iz tumora; ; ;
15. 1.1.1988. -
Suzana Marušić; Ovisnost razvoja limfocita T o doticaju s molekulama glavnog sustava tkivne podudarnosti; ; ;
16. 1.1.1987. -
Ivan Zgradić; Ovisnost utjecaja estramustin fosfata na proliferaciju stanica karcinoma o postojanju receptora za estrogene u citosolu; ; ;
17. 1.1.1985. -
Vladimir Baltić; Materije imunološki unakrno reaktivne s inzulinom u oboljelih od karcinoma bronha; ; ;
18. 1.1.1982. -
Damir Vrbanec; Uloga tvari imunološki križno reaktivne s insulinom u rastu nekih zloćudnih tumora; ; ;
19. 1.1.1982. -
Bosiljka Pekić; Utjecaj imunoproliferativnih tumora na koncentracije materije slične inzulinu, glukoze i hormona rasta; ; ;
20. 1.1.1982. -
Ljubomir Pavelić; Izlučivanje tvari sličnih inzulinu iz stanica tumora; ; ;
21. 1.1.1981. -
Veljko Božikov; Protivtumorski učinak somatostatina; ; ;
22. 1.1.1981. -
Stojan Radić; Obeležja tumora u terminalnoj fazi rasta; ; ;

Znanstveni skupovi

1. 30.11.2016. - 1.12.2001.
Molecular Genetics of cancer. Oncology Update, Medical winter school. DAAD Stability Pact Zagreb
2. 10.11.2016. - 11.11.2016.
Comprehensive approach to personalized medicine: medical, legal and economic implication for Croatian healthcare system Rijeka, Hrvatska Predsjednik organizacijskog odbora
3. 4.11.2011. -
How to predict cancer. 2nd Croatian symposium on predictive medicine with international participation. The role of laboratory medicine in predictive medicine: oncological diseases Zagreb
4. 12.3.2011. -
Novi koncept personalizirane medicine. Sekundarna prevencija u pedijatriji Slavonski Brod
5. 26.2.2011. -
Forward look om personalized medicine for the European citizens: Socioeconomical and medical aspects of new megaproject. Projects and project management Zagreb
6. 23.11.2010. -
Suvremene metode molekularne biologije i nanotehnologije u liječenju tumora – gensko i ciljano liječenje. Tumori lubanjske osnovice – sadašnjost i budućnost Zagreb
7. 1.5.2010. -
Matične stanice i regenerativna medicina te mogućnosti primjene Biograd na moru
8. 28.2.2010. -
Multifaktorijske bolesti, poligensko nasljeđivanje. Sekundarna prevencija u pedijatriji Slavonski Brod
9. 10.12.2009. -
Nacionalno vijeće za znanost: rezultati, problem i izazovi Zagreb
10. 4.12.2009. -
Medicina pred novim izazovima: na pragu predsimptomatske dijagnostike. Svečana akademija povodom 50. Obljetnice Zavoda za endokrinologiju, dijabetes I bolesti metabolizma Zagreb
11. 12.9.2008. -
Primjena novih tehnologija u presimptomatskoj dijagnostici. 2. Simpozij hrvatskih specijalizanata. Hrvatska medicinska budućnost Biograd na moru
12. 24.4.2008. -
Strategija razvoja biomedicine u Europi. Plenarno predavanje . Inovacijsko društvo i tehnologijski razvoj Zagreb
13. 11.2.2008. -
Overiew of life sciences in Croatia. Workshoop Croatian-Japanese scientifics collaboration. The National Foundation for Science, Higher Education and Tehnological Development of Croatia Zagreb
14. 1.11.2004. -
3rd International Conference on Mechanisms of Actions of Nutraceuticals Maggie Valley, North Caroline, SAD
15. 1.10.2004. -
Funkcionalna genomika i audiologija Zagreb
16. 1.5.2004. -
4th International Conference on Signal Transduction Cavtat, Dubrovnik
17. 23.10.2003. -
Što dermatovenerologija može očekivati od funkcionalne genomike? Stručni sastanak Hrvatskog dermatovenerološkog društva. Zbor liječnika Hrvatske Zagreb
18. 10.10.2003. -
Metode funkcionalne genomike u patologiji. Uvodno predavanje. 21. Memorijalni sastanak prof. Sergeja Saltykowa Zagreb
19. 17.12.2002. -
Primjena nanoznanosti u medicini. Nanoznanosti i tehnologije Zagreb
20. 3.10.2002. -
Temeljni aspekti istraživanja onkogena HER2/neu. 12. Znanstveni sastanak bolesti dojke Zagreb
21. 1.10.2002. -
2nd International Conference on Mechanisms of Actions of Nutraceuticals Krems, Austria
22. 1.5.2002. -
3rd International Conference on Signal Transduction Cavtat, Dubrovnik
23. 6.10.2001. -
Uloga gena FHIT u raku pluća. Simpozij “Rak pluća – novosti Zagreb
24. 10.3.2001. -
Molekularna medicina u svijetu i u nas. Novi proboji u hrvatskoj medicini Zagreb
25. 12.10.2000. -
Ima li znanost rješenje za rak dojke. Deseti znanstveni sastanak bolesti dojke Zagreb
26. 15.11.1999. -
Genetski čimbenici I infektivni agensi u etiologiji zloćudnih tumora. Maligni tumori i štetnosti u okolišu u nas Zagreb
27. 11.12.1998. -
Molekularno-genetički aspekti nastanka zloćudnog tumora. Pedijatrija danas 1998. Dijete kao onkološki bolesnik Zagreb
28. 3.12.1998. -
Bioetički izvori u genetici i molekularnoj medicini. Bioetika u teoriji i praksi Zagreb
29. 15.10.1998. -
Genetika raka dojke. Osmi znanstveni sastanak bolesti dojke Zagreb
30. 9.10.1996. -
Obiteljski i genetski čimbenici rizika raka dojke. Znanstveni sastanak Žene s visokim rizikom za rak dojke i mogućnosti prevencije, Hrvatska akademija znanosti i umjetnost Zagreb
31. 21.5.1996. -
Razvoj raka u starijoj dobi. Gerontološka tribina Zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba Zagreb
32. 3.2.1996. -
Novija dostignuća u području stanične biologije. Simpozij Što je globalno a što novo u području ljudske reprodukcije Zagreb
33. 1.12.1994. -
Tehnologija rekombinantne DNA: primjena i proizvodnja cjepiva. Vakcinologija danas i sutra Zagreb
34. 4.11.1994. -
Comparison of p53 status between premalignant lesions and subsequent cancer from the same patients. XVIII Sergei Saltykow Memorial Meeting and Meeting on the Croatian Society of Pathology and Forensic Medicine Zagreb
35. 29.1.1991. -
Metode rekombinantne DNA u onkologiji. Simpozij Genetsko inženjerstvo u onkologiji Zagreb
36. 29.9.1989. -
Uloga retrovirusa u nastanku tumora. Simpozij kancerološke sekcije lekara Vojvodine Novi Sad, Srbija
37. 24.4.1989. -
Uloga činitelja rasta u razvoju tumora, Simpozij Onkogeni i faktori rasta Zagreb
38. 12.1.1989. -
ključivanje naših stručnjaka iz inozemstva u naš naučnotehnološki program. Simpozij Uloga nauke u razvoju SFRJ Novi Sad, Srbija
39. 4.6.1988. -
Onkogeni i faktori rasta u tumorskoj bolesti. Onkogeni i faktori rasta tumora Novi Sad, Srbija
40. 5.4.1983. -
Hormonska kontrola raka i njegovih metastaza. Osmi somborski medicinski dani Sombor, Srbija
41. - 22.9.2012.
2nd International Conference on regenerative orthopedics and tissue engineering Opatija
42. - 22.10.2011.
High-throughput personalized medicine to bring forwaed head and neck oncology. International Congress on Head and Neck Tumors. 1sr Congress of Croatian Head and Neck Society Zagreb
43. - 16.10.2011.
Personalized oncology. 4. Simpozij i godišnji sastanak društva za internističku onkologiju HLZ-a Poreč
44. - 30.6.2011.
Social and humanistic consequences of implementation of new high-throughput technologies in life sciences. Society and Technology 2011 Lovran
45. - 28.5.2011.
New approach in macular degeneration research: high-throughput technology. 4th International congress of Croatian Association for Protection of non Ionizing Radiation. Influence of non ionizing radiation on eyes and skin. Rab
46. - 21.5.2011.
Novi pogled na metastaziranje tumora. 5. Skup hrvatskih specijalizanata Biograd na moru
47. - 8.11.2009.
Molecular events in metastatic progression: unveiled or “still under construction Opatija
48. - 10.4.2009.
Okolišni čimbenici kao uzročnici raka. 5. Međunarodni sajam novih tehnologija Rijeka
49. - 12.10.2008.
The role of insulin growth factor family in tumor development and therapy: from bench-side to bede-side. 2nd annual meetingof Croatian society for medical oncology of the Croatian medical association Rovinj
50. - 13.9.2008.
Towards presimptomatic diagnosis of thyroid lesions: The role of high-throughput methods. 5th International conference multidisciplinary approach on thyroid and parathyroid glands Zagreb
51. - 20.6.2008.
IGF-family in lung cancer. Workshop Lung cancer in Croatia Zagreb
52. - 1.3.2008.
Transkriptomika I proteomika : novi concept u otkrivanju bolesti. Sekundarna prevencija u pedijatriji Slavonski Brod
53. - 28.10.2007.
Molecular genetics of thyroid cancer. Prvi kongres Hrvatskog društva za štitnjaču s međunarodnim sudjelovanjem Split
54. - 28.10.2007.
Nanotehnologija – tehnologija budućnosti i njena primjena u medicini . I simpozij hrvatskih specijalizanata Biograd na moru
55. - 20.10.2007.
OMICS-pristup u onkologiji . Prvi opipljivi rezultati. IV kongres humane genetike Malinska
56. - 6.5.2007.
Global analysis of proteomas in the diagnostics and treatment of endocrine system diseases and diabetes mellitus. 4. hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj,Crveni otok
57. - 1.4.2007.
Funkcionalna genomika i proteomika u onkologiji . Drugi kongres hrvatskog društva za internističku onkologiju s međunarodnim sudjelovanjem Osijek
58. - 7.10.2006.
Uloga inergrativne genomike u otkrivanju i liječenju raka dojke . Dijagnostika i liječenje raka dojke i vrata maternice Zagreb
59. - 3.6.2006.
Molecular mechanisms of breast carcinoma metastates. 17 th Ljudevit Jurak International Symposium on Comparative Pathology Zagreb
60. - 28.9.2005.
Toward future medicine. Plenary lecture. 14th days of Frane Petrić. Theory of relativity and phylosophy. In celebration of the 100th anniversary of Einstein's special theory of relativity Cres
61. - 3.9.2005.
Molecular genetic alterations in thyroid gland lesions. 3rd International course on Multidisciplinary Approach on Thyroid Gland and Oral Cavity Carcinoma Zagreb
62. - 19.11.2004.
Formiranje nacionalne mreže institucija za funkcionalnu (integrativnu) genomiku. 1. Kongres znanstvenika iz domovine i inozemstva Zagreb, Vukovar
63. - 18.9.2004.
Molecular targeted anticancer therapy directed to insulin-like growth factors. Fourth Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Split
64. - 15.5.2004.
Molecular genetic events in laryngeal carcinoma. 2nd International Symposium “Tumors of the head and neck. Functional and recontructive laryngeal surgery Zagreb
65. - 6.12.2003.
Molecular biology of metastases. International Course: Multidisciplinarry Approach on Neck Metastases and Thyroid Gland Zagreb
66. - 30.11.2003.
Molekularna onkologija: od gena do pacijenta. 2. Kongres Hrvatskog društva za radioterapiju i onkologiju HLZ. Prvi kongres Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ. Opatija
67. - 14.11.2003.
Novi iskoraci molekularne genetike u prenatalnoj dijagnostici i terapiji: uloga funkcionalne genomike Zagreb
68. - 7.11.2003.
Molekulske karakteristike raka dojke – vrijednost u kliničkoj praksi. Patohistološki čimbenici rizika u novotvorinama (endokrine neoplazme, dojka, štitna i doštitne žlijezde, urogenitalni sustav Zagreb
69. - 26.10.2003.
Gene therapy aimed to protect haematopoietic cells from cytotoxic drugs. 3. Hrvatski kongres hematologa i transfuziologa s međunarodnim sudjelovanjem Opatija
70. - 28.9.2003.
Roles of functional genomics in oncology. 4th Croatian Congress of Medical Biochemists Zadar
71. - 22.6.2003.
2nd EMBO Sectoral Meeting on Molecular Medicine Cavtat, Dubrovnik
72. - 8.6.2003.
Recent advances in molecular genetics of breast cancer. Second International Congress of Croatian Senologic Society Cavtat
73. - 8.6.2003.
Hereditary breast and ovarian cancer. Biologfical and clinical implications. Second International Congress of Croatian Senologic Society Cavtat
74. - 4.6.2003.
Primjena metoda funkcionalne genomike u endokrinologiji. Treći hrvatski endokrinološki kongres Plitvička jezera
75. - 5.4.2003.
lekularne osnove raka jajnika. Dijagnostika, liječenje i prognoza zloćudnih tumora jajnika. Tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. Kategorije Zagreb
76. - 28.9.2002.
Latest achievenemts in the moleculasr oncology. 5th International Conference on health Insurance in Transition: Biotechnology and Public Health – Expectations, Gains and Costs Zagreb
77. - 8.9.2002.
Molecular biology of thyroid gland cancer. International course on thyroid surgery Zagreb
78. - 13.6.2002.
Fragile chromosomes in cancer: causes and consequences. 1st Croatian Congress on Molecular Life Sciences Opatija
79. - 8.6.2002.
Recent advances in molecular genetics of breast cancer. Ljudevit Jurak International Symposium on Comparative Pathology Zagreb
80. - 8.6.2002.
New advances in molecular genetics of brain tumors. 3. Kongres hrvatskog neurokirurškog društva Zagreb
81. - 19.5.2002.
Skin Cancer in Postgenomic Era. 2nd Congress of Croatian Dermatovenerologists. Opatija
82. - 17.11.2001.
FHIT gene in head and neck cancer. International Symposium Tumors of the Head and Neck. Laryngeal and Hypopharyngeal Cancer Zagreb
83. - 19.10.2001.
1st International Conference on Mechanisms of Actions of Nutraceuticals Cavtat, Dubrovnik
84. - 6.10.2001.
Novije spoznaje o tumorima. Poduke o tumorima i ovisnostima. Zagrebačka liga protiv raka Zagreb
85. - 29.9.2001.
Medicine in the new millennium – should we redefine ethical principles. The Days of Frane Petrić – Bioethics and Science in the New Epoch. Mali Lošinj
86. - 30.6.2001.
Novi tehnološki iskoraci biomedicine. 8. međunarodni znanstveni skup Društvo i tehnologija 2001 Opatija
87. - 3.6.2001.
Medicine 2010. Images of Croatia from 2010. Second International Workshop of Foundation 2020 Opatija
88. - 7.4.2001.
Novi aspekti genetike raka. III hrvatski kongres školske I sveučilišne medicine. Zagreb
89. - 6.10.2000.
Molecular mechanisms of virus-induced human cancers. 2.nd Croatian Congress of Microbiology with International Participation Brijuni
90. - 31.5.2000.
2nd International Conference on Signal Transduction Cavtat, Dubrovnik
91. - 24.10.1998.
Putative tumor-suppressor gene nm23-H1 - a potential new genetical marker. The second Croatian Congress in Human Genetics, with international participation Zagreb
92. - 15.10.1998.
Tumor-suppressor gene nm23-H1: a possible new tumor marker. Medical Summer School Dubrovnik. Molecular Medicine - Signal Transduction. In close connection with 1. International Conference on Signal Transduction Cavtat
93. - 11.10.1998.
1st International Conference on Signal Transduction Cavtat, Dubrovnik
94. - 20.9.1998.
Insulin-like growth factor family in malignant tumors. Godišnji sastanak hrvatskih biokemičara Bizovačke Toplice
95. - 4.9.1998.
Etički izazovi molekularne medicine. Dani Frane Petriša. Izazovi bioetike, Platon-platonizam Cres
96. - 6.6.1998.
Multiple genetical aberations in malignant insulinomas. Drugi hrvatski endokrinološki kongres Šibenik
97. - 30.11.1996.
Kancerogeneza - genetički pogled: ima li mjesta optimizmu. Zdravlje i bolest u republici Hrvatskoj u prvim desetljećima 21. stoljeća Zagreb
98. - 9.11.1996.
Molekulsko-genetička osnova tumora pluća. XXXIII savjetovanje hrvatskih pulmologa Zagreb
99. - 7.11.1996.
Genetička osnova raka jajnika. Znanstveni simpozij Prevencija i dijagnostika tumora ženskog spolnog sustava Zagreb
100. - 19.10.1996.
Molecular genetics of neuroendocrine tumours - paradigm or accident? Svečani sastanak hrvatskih biokemičara Zagreb
101. - 9.12.1995.
Molekularna medicina i njena uloga u ginekologiji i porodništvu. Dani Klinike "Sveti Duh Zagreb
102. - 9.11.1995.
Molekulsko-genetički mehanizmi onkogeneze. Prvi hrvatski kongres hematologa i transfuziologa Zagreb
103. - 10.6.1995.
Molecular pathology of endocrine tumors of pancreas. Uvodno predavanje. The Sixth Ljudevit Jurak International Symposium of Comparative Pathology Zagreb
104. - 11.5.1991.
Onkogeni i faktori rasta. VIII kongres kancerologa Jugoslavije Zagreb
105. - 21.10.1989.
Budući pravci bioloških istraživanja (Hoće li Sveučilište u Zagrebu biti promatrač ili sudionik?). Zagreb
106. - 3.4.1987.
Ektopična produkcija hormona. Simpozij Hormoni i rak Zagreb
107. - 12.2.1987.
Nove spoznaje o bolesti raka Zagreb
108. - 9.5.1981.
Inzulinu slični faktori rasta u bolesnica s tumorom grla i tijela maternice. Simpozij Novija dostignuća u ginekologiji i porodništvu, Klinički bolnički centar, Zagreb
109. -
Metode funkcionalne genomike u patologiji. Uvodno predavanje. 21. Memorijalni sastanak prof. Sergeja Saltykowa
110. -
Što dermatovenerologija može očekivati od funkcionalne genomike? Stručni sastanak Hrvatskog dermatovenerološkog društva. Zbor liječnika Hrvatske
111. -
Molecular profiling of tumors: from basic research to better diagnosis and treatment. Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology with International Participation Bjelolasica
112. -
Istraživanja na modelima laboratorijskih životinja: stanje i perspektive u Hrvatskoj i na Sveučilištu u Rijeci Rijeka, Hrvatska Predsjednik organizacijskog odbora

Patenti

1. 2005. Karminski-Zamola, Grace; Hranjec, Marijana; Kralj, Marijeta; Pavelić, Krešimir
Sinteza, fotokemijska sinteza i antiproliferativno djelovanje cijano- i amidino-supstituiranih 2-stiril-benzimidazola i benzimido[1, 2-a]kinolina
Sinteza, fotokemijska sinteza, antitumorsko djelovanje, 2istiril-benzimidazoli i benzimido[1, 2-a]kinolina
2. 2001. Raić-Malić, Silvana; Vela, Vanja; Šušković, Božidar; Grdiša, Mirica; Pavelić, Krešimir; De Clercq, Erik; Mintas, Mladen
Novi pirimidinski i purinski derivati L-askorbinske kiseline s antitumorskim i antivirusnim djelovanjem
antitumorska i antivrusna aktivnost, L-askorbinska kis
3. 2000. Karminski-Zamola, Grace; Pavelić, Krešimir; Zamola, Branimir; Dogan-Koružnjak, Jasna; Grdiša, Mira; Slade, Neda
Sinteza novih biološki aktivnih heterocikla iz reda benzo-tieno kinolona i tieno-tienil kinolona
benzo-tieno kinoloni, tieno-tienil-kinoloni, biološka aktivnost
4. 1998. Kovačević, Miće; Grdiša, Mira; Pavelić, Krešimir; Horvatić, Marija; Herak, Jure J.; Mandić, Zoica; Lukić, Irena; Tomić, Mirjana
Upotreba 5-tia-1,4-diazabiciklo(4.2.0)oktan-3,8-diokso spojeva u antitumorskoj terapiji
tiadiazabiciklooktani, antitumorski spojevi
5. 1997. Kovačević, Miće; Grdiša, Mira; Pavelić, Krešimir; Horvatić, Marieta; Mandić, Zorica; Tomić, Mirjana; Herak, J. Jure; Lukić, Irena
Upotreba 4-okso-azetidin-2-sulfonskih kiselina i njihovih derivata u antitumorskoj terapiji
4-okso-azetidin-2-sulfonske kiseline, antitumorska terapija

Stručna djelatnost


Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2016. - - Član Senata
Sveučilište u Rijeci
2. - - Pročelnik
Odjel za biotehnologiju
3. - - Zamjenik pročelnice
Odjel za biotehnologiju
4. - - Voditelj
Laboratorij za visokoprotočne tehnologije - OB

Rukovođenje u državnoj upravi

1. 1.1.2007. - 1.1.2012. - Predsjednik
Nacionalno vijeće za znanost Republike Hrvatske
2. 1.1.2005. - 1.1.2013. - Predsjednik Matičnog odbora
Agencija za znanost i visoko obrazovanje
3. 1.1.2005. - 1.1.2012. - Član
Upravno vijeće Agencije za znanost i visoko obrazovanje MZOŠ
4. 1.1.2005. - 1.1.2012. - Član Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje, MZOS
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
5. 1.1.2005. - 1.1.2011. - Predsjednik
Upravno vijeće Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada
6. 1.1.2005. - - Član
Znanstveno vijeće za biomedicinu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
7. 1.1.2004. - 1.1.2012. - Član
Nacionalno vijeće za znanost Republike Hrvatske
8. 1.1.2004. - 1.1.2012. - Član
Odbor za državne nagrade Sabora RH 2004 –2012.
9. 1.1.2004. - 1.1.2012. - Predsjednik
Stručno povjerenstvo za dodjelu državnih nagrada za prirodne znanosti
10. 1.1.1996. - 1.1.2002. - Direktor
Nacionalni programa "Istraživanje raka", Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
11. 1.1.1996. - 1.1.2002. - Direktor
Ministarstvo znanosti i tehnologije RH - Nacionalni program za "Istraživanje raka"
12. 1.1.1995. - 1.1.2005. - Član
Znanstveno vijeće za biomedicinu, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
13. 1.1.1995. - 1.1.1997. - Predsjednik sekcije za molekularnu genetiku
Hrvatsko društvo za humanu genetiku
14. 1.1.1993. - 1.1.2007. - Predstojnik
Zavod za molekularnu medicinu Instituta "Ruđer Bošković
15. 1.1.1991. - 1.1.1997. - Voditelj laboratorija za molekularnu onkologiju
Zavod za molekularnu medicinu Institut Ruđer Bošković
16. 1.1.1991. - 1.1.1992. - Član
Vijeće Medicinskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu
17. 1.1.1988. - 1.1.1989. - Član
Republička komisija za znanstvene nagrade Republike Hrvatske
18. 1.1.1987. - 1.1.1992. - Predsjednik
Znanstveno vijeće Instituta "Ruđer Bošković
19. 1.1.1987. - 1.1.1992. - Član
Znanstveno vijeće Sveučilišta u Zagrebu (Vijeće dekana)
20. 1.1.1987. - 1.1.1992. - Član Senata
Sveučilište u Zagrebu
21. 1.1.1986. - 1.1.1988. - Predsjednik
Znanstveno vijeće, Odjel za eksperimentalnu biologiju i medicinu, Institut "Ruđer Bošković
22. 1.1.1981. - 1.1.1982. - Predsjednik
Izvršni odbor radničkog savjeta, Institut "Ruđer Bošković

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2016. - - Član
European Science Foundation - College of review panel members
2. 1.1.2014. - - Član panela i recenzent
European Science Foundation
3. 1.1.2008. - 1.1.2013. - Generalni tajnik
European Molecular Biology Conference (EMBC)
4. 1.1.2008. - 1.1.2013. - Član Ex officio
EMBO Council
5. 1.1.2006. - - Član
Council, European Molecular Biology Laboratory
6. 1.1.2004. - 1.1.2013. - Član Strateging Working Party
European Molecular Biology Conference
7. 1.1.2004. - 1.1.2012. - Član
Standing Committee, European Medical Research Council, European Science Foundation
8. 1.1.2004. - 1.1.2008. - Dopredsjednik
European Molecular Biology Conference (EMBC)
9. 1.1.2003. - - Član znanstvenog odbora
Nahrstoff Akademie Salzburg
10. 1.1.2002. - - Delegat Republike Hrvatske
European Molecular Biology Conference
11. 1.1.1999. - 1.1.2003. - Član Izvršnog odbora
European Association for Cancer Research