PORTFELJ / prof. dr. sc. Nevenka Ožanić dipl.inž.građ.

Portfelj

prof. dr. sc.

Nevenka Ožanić

dipl.inž.građ.

Građevinski fakultet

Katedra za hidrotehniku

Kontakt

M 09/1568-1923

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA G-231

Vidljivost

Obrazovanje

16.12.1996. -

Doktor tehničkih znanosti, polje građevinarstvo

Poslijediplomski doktorski studij Građevinarstvo

Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu

23.06.1994. -

Magistar tehničkih znanosti, polje građevinarstvo

Poslijediplomski magistarski studij građevinarstvo

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

2009. - 2017.

Prorektor Sveučilišta u Rijeci (50%)

Znanost, istraživanje, investicije i razvoj.

Sveučilište u Rijeci

2009. -

Redoviti profesor u trajnom zvanju; Predstojnik zavoda za hidrotehniku i geotehniku

Hidrologija, hidromehanika, hidraulika, ekologija, vodno gospodarstvo, hidrotehničke regulacije, melioracije, revitalizacija vodotoka

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

2019.

Zahvalnica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci kao dekanici u dva mandata (2004.-2009.) za doprinos razvoju Građevinskog fakulteta u Rijeci.

2017.

Priznanje Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za uspješnu provedbu opremanja laboratorija Građevinskog fakulteta kroz projekt “Razvoj istraživačke infrastructure na kampusu Sveučilišta u Rijeci” koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

22.12.2016.

Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci na ostvarenom postignuću tijekom 2016. godine

20.12.2015.

Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci na ostvarenom postignuću tijekom 2015. godine

18.12.2014.

Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci na ostvarenom postignuću tijekom 2014. godine

17.07.2014.

Godišnja državna nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti u području tehničkih znanosti – Hrvatski sabor

14.06.2014.

Priznanje predsjednici u dva mandata djelovanja Hrvatskog hidrološkog društva (2005.-2014.) za značajan doprinos i uspješan rad

15.12.2013.

Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci na ostvarenom postignuću tijekom 2013. godine

2013

Priznanje i spomenica Sveučilišta u Rijeci za doprinos razvitku Sveučilišta u razdoblju 2009-2013 kao Prorektor za znanost i razvoj Sveučilišta u Rijeci

2013

Priznanje Sveučilišta u Rijeci za doprinos razvitku Sveučilišta dugogodišnjim akademskim radom, vlastitim angažmanom, vođenjem institucije, stvaranjem novih znanstvenih postignuća, obrazovanjem i prenošenjem znanja na generacije studenata i asistenata

2012

Priznanje Hrvatskog hidrološkog društva - za značajan doprinos osnivanju, aktivnostima Glavnog odbora i cjelokupnom radu Hrvatskog hidrološkog društva

2012

Nagrada Grada Rijeke za značajan doprinos unapređenju znanosti i znanstvene infrastrukture

2012

Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci na ostvarenom postignuću tijekom 2012. godine

2008

Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci u kategoriji znanstvenika iz područja tehničkih i biotehničkih znanosti

2008

Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci na ostvarenom postignuću tijekom 2008. godine

2005

Imenovana za člana Radne skupine za vođenje pregovora s Europskom unijom - Član pregovaračkog tima za poglavlje 25 (Znanost i istraživanje) od strane Vlade Republike Hrvatske

2005

Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci na ostvarenom postignuću tijekom 2005. godine

1998

Nagrada za Djelatnika godine Hrvatskih voda VGO Rijeka

1984/85

Rektorova nagrada Sveučilišta u Rijeci za najboljeg studenta godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

1985/86

Rektorova nagrada Sveučilišta u Rijeci za najbolji pismeni rad (diplomski) na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Članstva

2021. - 2024.

član Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti – polja arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva

2021. - 2024.

član Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti – polja arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva

2017. - 2021.

član Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti – polja arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva

2017. - 2021.

član Odbora za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju Akademije u mandatnom razdoblju 2017-2021. – Akademija tehničkih znanosti Hrvatske

11.05.2016. -

Odlukom skupštine hrvatske akademije tehničkih znanosti unaprijeđena u člana Hrvatske akademije tehničkih znanosti

2013. -

Voditelj Radne skupine – Park prirode – u sklopu – projekt -Vizija za Hrvatsku 2030. godine (Odluka Predsjednika vlade RH od siječnja 2013.)

2013. -

Voditelj Radne skupine EU fondove u sklopu Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014-2020.

2013. -

Član Kreativnog tima – projekt -Vizija za Hrvatsku 2030. godine (Odluka Predsjednika vlade RH od siječnja 2013.)

2013. -

Član Savjetodavnog odbora časopisa Acta Hydrotechnica (Slovenija)

2013. -

Član Odbora za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju Akademije (HATZ) u mandatnom razdoblju 2013-2017.

2012. -

Predsjednik Savjetodavnog stručnog povjerenstva za procjenu utjecaja zahvata „Žičara Učka“ na okoliš – Primorsko – goranska županija

2012. -

Član Povjerenstva za stratešku procjenu za Plan navodnjavanja vodnim područjem Dunavskog sliva i Jadranskog mora Republike Slovenije – Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH

2012. -

Član Povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš hidroenergetskog postrojenja Dabar u Bosni i Hercegovini - Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH

2012. -

Član Stručnog povjerenstva za predlaganje kriterija za vrednovanje doktorskih studija u Republici Hrvatskoj - Agencija za znanost i visoko obrazovanje

2012. -

Član Odbora Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa (predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH)

2012. -

Član suradnik Hrvatske akademije tehničkih znanosti (20.12.2012. - Skupština HATZ-a)

2011. -

Član Odbora za poslijediplomski studij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2011. -

Član Prosudbenog povjerenstva i radne skupine za Nacrt Zakona o znanosti

2011. -

Član Radne skupine za pripremu Vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Rijeci

2010. - 2013.

Predsjednik Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci

2009. - 2013.

Član Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti – polja arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva

2009. - 2011.

Član Povjerenstva za poslijediplomski studij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2009. -

Član Nacionalnog povjerenstva za poslijediplomske doktorske studije

2009. -

Član Savjeta hrvatske nacionalne grid infrastrukture (CRO NGI)

2009. -

Član Povjerenstva za evaluaciju poslijediplomskih studija Sveučilišta u Rijeci

2009. -

Član Odbora Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa – Državna uprava za zaštitu i spašavanje

2009. -

Član Povjerenstva za međunarodnu suradnju Hrvatske komore inženjera građevinarstva

2009. -

Član Alumni kluba Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2008. - 2013.

Zastupnik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u Akademiji tehničkih znanosti Hrvatske

2008. - 2013.

Zamjenik predstavnika Rektorskog zbora Hrvatske u Sektorskom nadzornom odboru za Operativni program za regionalnu konkurentnost

2007. - 2009.

Član Foruma Mreže za krš Hrvatske.

2005. - 2011.

Član Radne skupine za vođenje pregovora s Europskom unijom - Član pregovaračkog tima za poglavlje 25 (Znanost i istraživanje) - Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

2005. - 2009.

Predsjednik Hrvatskog hidrološkog društva

2005. - 2009.

Predsjednik Hrvatskog hidrološkog društva

2005. -

International Association of Hydrogeologists (IAH) - member

2005. -

Član Hrvatskog društva za zaštitu voda

2004. - 2012.

Član Povjerenstva za dodjelu godišnjih nagrada Hrvatskih voda

2004. - 2009.

ECTS koordinator na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

2004. - 2009.

Član Glavnog odbora Društva građevinskih inženjera Rijeka

2004. -

Član Skupštine Hrvatske komore inženjera građevinarstva i arhitekture

2001. - 2005.

Tajnik Hrvatskog hidrološkog društva

2000. -

Član Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG)

2000. -

Član Glavnog odbora Hrvatskog hidrološkog društva

1999. -

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od član Hrvatskog vijeća za suradnju s Međunarodnim hidrološkim programom i operativnim hidrološkim programom

1986. -

Član Hrvatskog društva za odvodnju i navodnjavanje

1986. -

Član Društva Hrvatskih inženjera i tehničara Hrvatske

200-2013

Predsjednik Hrvatskog hidrološkog društva

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2006. - 2020.

Gospodarenje hidromelioracijskim sustavima

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Voditelj

2006. - 2020.

Primjena daljinskih istraživanja

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Voditelj

2006. -

Hidrologija krša

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Voditelj

2006. -

Analiza i modeliranje hidroloških procesa

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Voditelj

2001. - 2019.

Hidrodinamičko modeliranje

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Voditelj

2000. -

Revitalizacija vodotoka

Specijalistički stručni studij

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Voditelj

2000. -

Inženjerska hidrologija

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Voditelj

2000. -

Regulacije i melioracije

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Voditelj

2000. -

Hidromehanika

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Voditelj

2000. -

Hidrologija

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Voditelj

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2021.

Spektralni indeks NBR kao temelj za procjenu utjecaja opožarenosti površine na otjecajne karakteristike sliva

Horvat, Bojana; Karleuša, Barbara; Delač, Domina; Ožanić, Nevenka; Volf, Goran; Kisić, Ivica

Zbornik radova 8. Sabor hrvatskih graditelja "Graditeljstvo i klimatske promjene" - 45-50

2021.

Analiza gospodarenja otpadom nakon razornog potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji i Svijetu

Sušanj Čule, Ivana; Ožanić, Nevenka; Karleuša, Barbara

Zbornik radova 8. Sabor hrvatskih graditelja: Graditeljstvo i klimatske promjene - 445-458

2021.

Revitalizacija potoka Brajda unutar kompleksa Rikard Benčić u Rijeci

Ožanić, Nevenka; Briški, Dino; Sušanj Čule, Ivana; Karleuša, Barbara

Zbornik radova 8. Sabor hrvatskih graditelja: Graditeljstvo i klimatske promjene - 155-166

2021.

Master’s theses in the field of hydrotechnical engineering at the Faculty of Civil Engineering (University of Rijeka) - good practice examples

Sušanj Čule, Ivana; Karleuša, Barbara; Horvat, Bojana; Ožanić, Nevenka

Proceedings book: "Water Resources Management: New Perspectives and Innovative Practices" - 45-50

2021.

The fundamentals of risk assessments on the geohazard consequences

Žic, Elvis; Ožanić, Nevenka

Water Resources Management: New Perspectives and Innovative Practices, International Symposium - 51-56

2021.

Overview of input data for Quantitative Risk Analysis from the consequences of geohazard

Žic, Elvis; Ožanić, Nevenka

Water Resources Management: New Perspectives and Innovative Practices, International Symposium - 75-80

2020.

Geospatial Analysis of Hydrological Response to Forest Fires in Small Mediterranean Catchments

Horvat, Bojana; Karleuša, Barbara; Volf, Goran; Ožanić, Nevenka; Kisić, Ivica

International Journal of Geological and Environmental Engineering

2020.

Time-dependent numerical model for simulating internal oscillations in a sea organ // Ocean engineering, 205 (2020), 107336, 11. doi:10.1016/j.oceaneng.2020.107336.

Krvavica, Nino; Peroli, Gabrijel; Ružić, Igor; Ožanić, Nevenka

Ocean engineering - 205

Q1

2019.

Different Approaches to Estimation of Drainage Density and Their Effect on the Erosion Potential Method

Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka

Water - 11

Q3

2018.

Modification of erosion potential method using climate and land cover parameters

Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka

Geomatics, Natural Hazards and Risk - 9 1085-1105

Q3

2018.

Hybrid modeling approach for the northern Adriatic watershed management

Volf, Goran; Atanasova, Nataša; Škerjanec, Mateja; Ožanić, Nevenka

Science of the total environment - 635 353-363

Q2

2018.

New Approach to Flap-Type Wavemaker Equation with Wave Breaking Limit

Krvavica, Nino; Ružić, Igor; Ožanić, Nevenka

Coastal engineering journal - 60 69-78

Q2

2018.

Modification of erosion potential method using climate and land cover parameters. // (članak, znanstveni).

Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka

Geomatics, Natural Hazards and Risk - 9 1085-1105

Q2

2017.

Salt-Wedge Response to Variable River Flow and Sea-Level Rise in the Microtidal Rječina River Estuary, Croatia.

Krvavica, Nino; Travaš, Vanja; Ožanić, Nevenka

Journal of coastal research - 33 802-814

Q1

2017

Numerical modelling of two-layer shallow water flow in microtidal salt-wedge estuaries: Finite volume solver and field validation

Krvavica, Nino; Kožar, Ivica; Travaš, Vanja; Ožanić, Nevenka

Journal of Hydrology and Hydromechanics - 65 33-49

2016

A field study of interfacial friction and entrainment in a microtidal salt-wedge estuary

Krvavica, Nino; Travaš, Vanja; Ožanić, Nevenka

Environmental fluid mechanics - 16 1223-1246

2016

Erosion Potential Method (Gavrilović Method) Sensitivity Analysis

Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka

Soil and Water Research

2016

Methodology for Developing Hydrological Models Based on an Artificial Neural Network to Establish an Early Warning System in Small Catchments

Sušanj, Ivana; Ožanić, Nevenka; Marović, Ivan

Advances in Meteorology - 1-14

2015

Explaining mucilage events in northern Adriatic through TIN/PO4 ratio using regression trees

Volf, Goran; Atanasova, Nataša; Kompare, Boris; Precali, Robert; Ožanić, Nevenka

Acta Adriatica - 56 207-222

2015

A model of mudflow propagation downstream from the Grohovo landslide near the city of Rijeka (Croatia)

Žic, Elvis; Arbanas, Željko; Bićanić, Nenad; Ožanić, Nevenka

Natural hazards and earth system sciences. - 15 293-313

2014.

ESTIMATON OF MAXIMUM SHORT-TERM PRECIPITATION OVER THE RIJEKA REGION

Gajić-Čapka, Marjana; Ožanić, Nevenka; Krvavica, Nino.

Elektronički časopis Građevinskog fakulteta Osijek - 9 49-59

2014.

Numeričko modeliranje propagacije suspendiranog nanosa na malim vodotocima primjenom metode dinamike kontakta ; The numerical modelling of suspended sediment propagation in small torrents with the application of the Contact Dynamics Method

Žic, Elvis; Bićanić, Nenad; Koziara, Tomasz; Ožanić, Nevenka

Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku (1330-3651) 21 (2014), - 21 939-952

2014.

IMPROVING DECISION MAKING IN DEFINING PRIORITIES FOR IMPLEMENTATION OF IRRIGATION PLANS USING AHP METHODOLOGY

Karleuša, Barbara; Ožanić; Nevenka; Deluka-Tibljaš, Aleksandra

Tehnički vjesnik / Technical Gazette (1330-3651) (2014)

2013.

Relating nutrient ratios to mucilage events in northern Adriatic.

Volf, Goran; Kompare, Boris; Ožanić, Nevenka.

Engineering review - 33 1-12

2013.

Modeling nutrient loads to the northern Adriatic

Volf, Goran; Atanasova Nataša; Kompare, Boris; Ožanić, Nevenka

Journal of hydrology - 0022-1694 182-193

2012.

Mjerenje i analiza zaslanjivanja na ušću Rječine ( Measurement and analysis of salinization at the Rječina estuary )

Krvavica, Nino; Mofardin, Boris; Ružić, Igor; Ožanić, Nevenka.

Gradevinar - 64 923-933

2011.

Descriptive and prediction models of phytoplankton dynamic in NA

Volf, Goran; Atanasova, Nataša; Kompare, Boris; Precali, Robert; Ožanić, Nevenka.

Ecological modelling - 222 2502-2511

2010.

Mehanizmi formiranja postupnog djelomičnog rušenja nasute brane – brana Botonega (Mechanisms for the formation of gradual partial collapse of earth dam – Botonega dam)

Sušanj, Ivana; Gjetvaj, Goran; Ožanić, Nevenka; Žic, Elvis

Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci - XIII 69-89

2010.

Hidrološka analiza sliva rijeke Dobre ( Hydrological Analysis of Dobra River Catchment Area )

Opala, Ivana; Ožanić, Nevenka.

Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci - XIII 11-33

2010.

Sveučilišni kampus u Rijeci na Trsatu.

Ožanić, Nevenka, Hero, Mirna.

Građevinar - 62 377-388

2010.

Hidrologija sliva Dubračine (Hydrology of Dubračina River Catchment Area).

Rubinić, Andrija; Ožanić, Nevenka.

Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. - XII 33-68

2009.

Određivanje hidrograma otjecanja korištenjem HEC – HMS programa ( Determination of runoff hydrogram using HEC-HMS application )

Mijalić, Marin; Volf, Goran; Ožanić, Nevenka

Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci - XII 55-85

2008.

Metode određivanja koeficijenta hrapavosti u riječnim koritima ( Methods for Roughness Factor Determine in River Beds )

Žic, Elvis; Ožanić, Nevenka

Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci - XI 81-101

2008.

Rezultati hidroloških istraživanja Vranskog jezera na otoku Cresu (2001.-2006.) ( Results of Hydrological Investigations of Vrana Lake on the Island of Cres (2001-2006) )

Brdar, Ivan; Ožanić, Nevenka

Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci - XI 31-54

2008.

Proračun oborinske odvodnje u urbanim područjima - Retencijska metoda ( Calculation of Rainwater Drainage in Urban areas - Retention Method )

Babić, Sergije; Ožanić, Nevenka

Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci - XI 9-29

2007.

Modeliranje sintetičkih nizova podataka – primjer modeliranja mjesečnih količina oborina ( Generation of synthetic monthly rainfall )

Ružić, Igor; Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka

Građevinar - 59 665-673

2005.

The relation between intensive daily and annual precipitation quantities at The Gorski Kotar Area (Croatia)

Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka

Hrvatski meteorološki časopis - 40 631-633

2005.

Complex landslide in the Rječina valley (Croatia): origin and sliding mechanism

Benac, Čedomir; Arbanas, Željko; Jurak, Vladimir; Oštrić, Maja; Ožanić, Nevenka

Bulletin of Engineering Geology and the Environment - 64 361-371

2003.

Hidrološke podloge pri planiranju hidromelioracijskih sustava i upravljanja njima (Hydrological input for planning and menagement of land reclamation systems)

Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip

Hrvatske vode - 11 389-399

2003.

The regime of inflow and runoff from Vrana Lake and the risk of permanent water pollution

Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip

RMZ-Materials and Geoenviroment - 50 281-284

2003.

The Origine and Evolution of Coastal and Submarine Springs in Bakar bay

Benac, Čedomir; Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka

Acta Carsologica - 32 157-171

2000.

Odnos razvoja poljoprivrede i šumarstva i vodnih resursa u kršu ( Interrelation between agriculture and forestry development and water resources in karst )

Gereš, Dragutin; Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip

Hrvatske vode - 8 313-319

2000.

Ecological incidents in Northern Adriatic Karst (Croatia).

Gereš, Dragutin; Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka.

Water science and technology - 42 281-285

1994.

Analiza hidrološkog režima Vranskog jezera na otoku Cresu ( Analysis of the hydrological regime of the lake Vransko jezero on the island of Cres )

Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip

Hrvatske vode - 2 535-543

Znanstvene knjige

2013.

Rječnik pojmova u primijenjenoj geologiji i geološkom inženjerstvu (Dictionary of Applied Geology and Geological Engineering Terminology)

Urednik knjige

Ožanić, Nevenka

Rječnik autora Benac Čedomira

Ožanić, Nevenka

Sveučilište u Rijeci Rijeka

2013.

Znanstveni kolokvij Sveučilišta u Rijeci 2012./2013. / UNIVERSITY OF RIJEKA SCIENTIFIC COLLOQUIUM 2012 / 2013

Urednik knjige

Ožanić, Nevenka

Monografija

Ožanić, Nevenka

Sveučilište u Rijeci Rijeka

2012.

Monitoring and analyses for disaster mitigation of landslides, debris flow and floods. Book of abstracts of the 2nd Japanese-Croatian Project Workshop

Urednik knjige

Ožanić, Nevenka; Arbanas, Željko; Mihalić, Snježana; Marui, Hideaki

Zbornik sažetaka - Znanstvena radionica

Ožanić, Nevenka

University of Rijeka Rijeka

2012.

Monitoring and analyses for disaster mitigation of landslides, debris flow and floods. Book of proceedings of the 2nd Japanese-Croatian Project Workshop

Urednik knjige

Ožanić, Nevenka; Arbanas, Željko; Mihalić, Snježana; Marui, Hideaki; Dragičević, Nevena

Zbornik radova - Znanstveno savjetovanje

Ožanić, Nevenka

University of Rijeka Rijeka

2012.

Znanstveni kolokvij Sveučilišta u Rijeci 2011./2012. University of Rijeka Scientific Colloquium 2011/2012

Urednik knjige

Ožanić, Nevenka

Monografija

Sveučilište u Rijeci Rijeka

2011.

Znanstveni kolokvij Sveučilišta u Rijeci 2010/2011

Urednik knjige

Ožanić, Nevenka

Monografija

Ožanić, Nevenka

Sveučilište u Rijeci Rijeka

2010.

International Experience. Abstract proceedings of the 1st Japanese-Croatian Project Workshop

Urednik knjige

Arbanas, Željko; Mihalić, Snježana; Ožanić, Nevenka; Marui, Hideaki

Zbornik sažetaka - Znanstvena radionica

University of Rijeka Rijeka

2010.

Riješeni zadaci iz kolegija Hidromehanika sa teoretskim osnovama (Solved tasks for Hydromechanics with a theoretical basis)

Autor knjige

Žic, Elvis; Ožanić, Nevenka; Karleuša, Barbara

Skripta

Žic, Elvis

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka

2009.

Zbornik radova - Aktualni trenutak odvodnje i navodnjavanja u Hrvatskoj (Proceedings - Actual Moment of Drainage and Irrigation in Croatia)

Urednik knjige

Holjević, Danko; Šustić, Diana; Ožanić, Nevenka

Zbornik radova

Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje i Hrvatsko hidrološko društvo zadar

2008.

Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XI (Proceedings of Faculty of Civil Engineering University of Rijeka XI)

Urednik knjige

Ožanić, Nevenka

Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XI (Proceedings of Faculty of Civil Engineering University of Rijeka XI)

Ožanić, Nevenka

Digital point tiskara d.o.o. Rijeka

2008.

Znanstveno savjetovanje - Hidrološka mjerenja i obrada podataka - Zbornik radova (Conference - Measurements and Data Processing in Hydrology)

Urednik knjige

Ožanić, Nevenka

Zbornik radova - Znanstveno savjetovanje

Ožanić, Nevenka

Digital point tiskara d.o.o. Rijeka

2008.

Hidrološka mjerenja i obrada podataka

Urednik knjige

Ožanić, Nevenka

Zbornik radova - Znanstveno savjetovanje

Ožanić, Nevenka

Digital point tiskara d.o.o. Rijeka

2007.

Monitoring of quality of studying and study success at the Faculty of Civil Engineering - University of Rijeka

Autor poglavlja u knjizi

Kniewald, Zlatko

Annual 2007 of the Croatian Academy of Engineering

Kniewald, Zlatko

Croatian Academy of Engineering Zagreb

2007.

Navodnjavanje i zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na krškom području – Analiza problematike na primjeru Primorsko-goranske županije.

Autor poglavlja u knjizi

Ožanić, Nevenka

Priručnik za hidrotehničke melioracije, III kolo, Knjiga 3, Vodnogospodarski aspekti razvoja navodnjavanja u priobalju i krškom zaleđu Hrvatske.

Ožanić, Nevenka

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka

2007.

Priručnik za hidrotehničke melioracije, III kolo, Knjiga III, Vodnogospodarski aspekti razvoja navodnjavanja u priobalju i krškom zaleđu Hrvatske

Urednik knjige

Ožanić, Nevenka

Monografija

Ožanić, Nevenka

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka

2005.

Statističke obrade velikih voda hidromelioracijskih sustava

Autor poglavlja u knjizi

Ožanić, Nevenka

Priručnik za hidrotehničke melioracije, III kolo, knjiga 2, Elementi planiranja sustava za navodnjavanje

Ožanić, Nevenka

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka

2005.

Priručnik za hidrotehničke melioracije, III kolo, Knjiga II, Elementi planiranja sustava za navodnjavanje

Urednik knjige

Ožanić, Nevenka

Monografija

Ožanić, Nevenka

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka

2003.

Hidrogrami velikih vodnih valova.

Autor poglavlja u knjizi

Ožanić, N.

Priručnik za hidrotehničke melioracije, III kolo, Knjiga 1, Suvremeni pristupi i metode planiranja i upravljanja hidromelioracijskim sustavima

Ožanić, Nevenka

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka

2003.

Priručnik za hidrotehničke melioracije, III kolo, Knjiga I, Suvremeni pristupi i metode planiranja i upravljanja hidromelioracijskim sustavima

Urednik knjige

Ožanić, Nevenka

Monografija

Ožanić, Nevenka

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka

2001.

Riješeni zadaci iz hidromehanike.

Autor knjige

Ožanić, Nevenka

Interna skripta

Ožanić, Nevenka

Građeviski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka

1996.

Hidrološki model funkcioniranja Vranskog jezera na otoku Cresu (Hydrological Functioning Model of the Vrana Lake on the Cres Islan )

Autor knjige

Ožanić, Nevenka

Disertacija - Monografija

Ožanić, Nevenka

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka

Pozvana predavanja

13.04.2012.

Climate change and natural disasters in Croatia - The first Anniversary Symposium ? “Disaster Prevention and Mitigation” - Climate change and natural disasters

Ožanić, Nevenka

Niigata, Japan

16.03.2012.

Povećavaju li kolaborativni doktorati zapošljivost - Okrugli stol - Kolabolorativni doktorski programi- Zajedništvo sveučilišta i gospodarstva u doktorskoj izobrazbi (Does the Collaborative PhD Increase Employability)

Ožanić, Nevenka

Zagreb

15.12.2011.

Monitoring and analyses for disaster mitigation of landslides, debris flow and floods - Croatian research area, Introduction presentation.; 2nd Project Workshop of the Croatia-Japan Project on: “Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia” Monitoring and analyses for disaster mitigation of landslides, debris flow and floods.

Ožanić, Nevenka

Rijeka

21.05.2011.

HIDROTEHNIKA I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U GRAĐEVINARSTVU (HRVATSKA) (Hydrotechnic and highschool education in civil engineering (Croatia) ) - Okrugli stol: Obrazovanje stručnjaka u vodnom gospodarstvu - 5. Hrvatska konferencija o vodama - Hrvatske vode pred izazovom klimatskih promjena.

Ožanić, Nevenka; Karleuša Barbara

Opatija

22.11.2010.

Activities and research areas of Croatian – Japanese project on “Risk identification and land-use planning for disaster mitigation of landslides and floods in Croatia”. 1st Workshop ‘International Experience’ of the Croatia-Japan Project on “Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia”

Ožanić, Nevenka

Dubrovnik

11.04.2010.

Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda kod odrona zemlje i poplava u Hrvatskoj (Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia); Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa.

Bonacci, Ognjen; Kisić, Ivica; Ožanić, Nevenka

Zagreb

28.05.2009.

Navodnjavanje na krškim područjima (Irrigation in Karst areas) - Aktualni trenutak odvodnje i navodnjavanja u Hrvatskoj: Zbornik radova

Ožanić, Nevenka; Karleuša, Barbara

Zadar

11.02.2008.

Flood Protection on Torrent Flows in Croatia - Prevention of Natural Disaster; Japanese – Croatian scientific cooperation - Prevention of Natural Disaster; National Foundation for Science, Higher Education and Technological Development of the Republic of Croatia

Ožanić, Nevenka

Zagreb

23.02.2007.

Navodnjavanje i zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na krškom području (Irrigation and Zones of Sanitary Protection of Drinking Water on Karst Areas); Zbornik radova - Vodnogospodarski aspekti razvoja navodnjavanja u priobalju i krškom zaleđu Hrvatske

Ožanić, Nevenka

Rijeka

2007.

Monitoring of Quality of Studying and Study Success at the Faculty of Civil Engineering University of RijekaSuccess at the Faculty of Civil Engineering) // Zbornik sažetaka sa skupa Obrazovanje inženjera - Bolonjski proces 3 godine kasnije (Proceedings - Engineering education = The Bologna process 3 years later)

Ožanić, Nevenka; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Karleuša Barbara

Zagreb

Kongresna priopćenja

2013.

Flash Flood and Erosion Prevention, Protection and Mitigation measures in Sensitive and Protected Areas

Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - Thirteenth International Symposium on WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING; 553-565

Thirteenth International Symposium on WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING Bratislava, Slovačka

2013.

GIS BASED MONITORING DATABASE FOR DUBRAČINA RIVER CATCHMENT AREA AS A TOOL FOR MITIGATION AND PREVENTION OF FLASH FLOOD AND EROSION

Sušanj, Ivana; Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - Thirteenth International Symposium on WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING; 637-652

Thirteenth International Symposium on WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING Bratislava, Slovačka

15.12.2011.

Monitoring and analyses for the working group II (WG2) in Rijeka area in Croatian-Japanese project

Ožanić, Nevenka; Sušanj, Ivana; Ružić, Igor; Žic, Elvis; Dragičević, Nevena

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - 2nd Project Workshop, MONITORING AND ANALYSES FOR DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES, DEBRIS FLOW AND FLOODS; 86-90

2nd Project Workshop, MONITORING AND ANALYSES FOR DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES, DEBRIS FLOW AND FLOODS Rijeka, Hrvatska,

15.12.2011.

Application of the Solfec program for the Numerical Modeling of suspended sediment propagation in small torrents

Žic, Elvis; Bićanić, Nenad; Koziara, Tomasz; Ožanić, Nevenka; Ružić, Igor

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - 2nd Project Workshop, MONITORING AND ANALYSES FOR DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES, DEBRIS FLOW AND FLOODS; 98-101

2nd Project Workshop, MONITORING AND ANALYSES FOR DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES, DEBRIS FLOW AND FLOODS Rijeka, Hrvatska,

2011.

DAILY VARIABILITY OF SALINITY AND TEMPERATURE IN THE RJEČINA ESTUARY

Krvavica, Nino; Ružić, Igor; Ožanić, Nevenka; Yosuke Yamashiki; Karabaić, Ivan; Mofardin, Boris; Škoda, Marko

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - 2nd Project Workshop, MONITORING AND ANALYSES FOR DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES, DEBRIS FLOW AND FLOODS; 109-112

2nd Project Workshop, MONITORING AND ANALYSES FOR DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES, DEBRIS FLOW AND FLOODS Rijeka, Hrvatska,

2011.

OTJECANJA SA SLIVA SLANOG POTOKA I IZVORA RIJEKE DUBRAČINE NA PODRUČJU VINODOLSKE DOLINE ( Slani potok and Dubračina river spring runoff characteristics, Vinodol valley )

Ružić, Igor; Sušanj, Ivana; Ožanić, Nevenka; Žic, Elvis

predavanje i rad u Zborniku - HRVATSKE VODE PRED IZAZOVOM KLIMATSKIH PROMJENA 226-237

HRVATSKE VODE PRED IZAZOVOM KLIMATSKIH PROMJENA Opatija, Hrvatska,

2011.

Doctoral studies quality assurance at university of Rijeka with emphasis on studies in civil engineering

Ožanić, N.; Karleuša, B.; Jelenić, G.; Tićak, S.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - First EUCEET Association Conference - New Trends and Challenges in Civil Engineering Education, 69-78

First EUCEET Association Conference - New Trends and Challenges in Civil Engineering Education Patras, Grčka

2010.

Geomorfološke karakteristike odvodno-obuhvatnog kanala Botonega u Istri

Žic, E., Ožanić, N., Vranješ, M, Marović, I.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - Građevinarstvo - nauka i praksa; 1641-1646

Građevinarstvo - nauka i praksa Beograd, Srbija

2009.

Methods of Roughness Coefficient Determination in Natural Riverbeds

Žic, E., Vranješ, M., Ožanić, N.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - WMHE 2009; 851-862

WMHE 2009 Skoplje, Makedonija

2009.

Management of butoniga Accumulation in Istria (Croatia)

Žic, E., Ožanić, N., Marović, I

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - People, Buildings and Environment 2009; 159-162

People, Buildings and Environment 2009 Brno, Slovačka

2009.

Odvodnja oborinskih voda urbanog sliva Škurinjskog potoka – problematika i rješenja

Ožanić, N., Karleuša, B., Rubinić, J.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - Suvremene metode odvodnje oborinskih voda urbanih sredina na obalnim područjima - Proceedings of the Conference: Modern methods of storm water drainage in urban coastal areas; 234-246

Suvremene metode odvodnje oborinskih voda urbanih sredina na obalnim područjima - Proceedings of the Conference: Modern methods of storm water drainage in urban coastal areas Rijeka

2009.

Protection of lake Vrana natural phenomenon on the island of Cres

Ožanić, N.:

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - EUROCK 2009 - Rock Engineering in Difficult Ground Conditions - Soft rock and Karst, Balkema book; 723-728

EUROCK 2009 - Rock Engineering in Difficult Ground Conditions - Soft rock and Karst Dubrovnik, Hrvatska

2009.

The Role of Higher Education in Developing Awareness about Water Management

Karleuša, B., Deluka-Tibljaš, A., Ožanić, N., Ilić, S.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - WMHE 2009, 607-614

WMHE 2009 Skoplje, Makedonija

2008.

Hidrometrija i visokoškolsko obrazovanje u graditeljstvu

Ožanić, N., Karleuša, B., Rubinić, J., Deluka Tibljaš, A.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding -Measurement and data processing in hydrology, 383-405

Measurement and data processing in hydrology rIJEKA

2008.

Modeling Synthetic Data Series - Monthly Precipitation Using Pseudorandom Scalar Numbers

Ružić, I., Feretić, S., Ožanić, N., Rubinić, J.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - BALWOIS conference, 54-65

BALWOIS conference Ohrid, mAKEDONIJA

2006.

Qualitative assessment of geohazard in the Rječina Valley, Croatia

Benac, Č., Jurak, V., Oštrić, M., Ožanić, N.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - 10th IAEG International Congress. IAEG Engineering geology for tomorrow's cities, 1-7

10th IAEG International Congress. IAEG Engineering geology for tomorrow's cities London; U.K.

2005.

Problems of High Water Appearances in Urban Areas.

Ožanić, N., Rubinić, J., Karleuša, B., Holjević, D.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - IX. International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering Proceedings, 395-402

IX. International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering Proceedings Beč, Austrija

2005.

A Possible Impacts of Adriatic¨s Sea Level Rise to Sanitation and Healt

Stojanović, D., Benac, Č., Ožanić, N.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - International Symposium on Maritime Health, 248-250

International Symposium on Maritime Health Split

2005.

Problems with water during tunnel construction

Vrkljan, I., Ženko, T., Ožanić, N.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - 10th ACUUS International Conference - Underground Space: Economy and Environment, ISRM Regional Symposium Rock Mechanics for Underground Environment, 256-259

10th ACUUS International Conference - Underground Space: Economy and Environment, ISRM Regional Symposium Rock Mechanics for Underground Environment/ Moskva; Rusija

2005.

The Relation Between Intensive Daily and Annual Precipitation Quantities at The Gorski Kotar Area (Croatia).

Rubinić, J., Ožanić, N.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - Croatian Meteorological Journal. 40; 631-633

28 th International Conference on Alpine Meteorology (ICAM), Zadar

2004.

The Revitalisation of Curtural Hereditary Buildings in Water Streams

Ožanić, N., Rubinić, J., Karleuša, B., Holjević, D.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - 3rd ECRR International Conference on River Restoration in Europe, 263-271

3rd ECRR International Conference on River Restoration in Europe Zagreb

2003.

Multi-criteria Optimization Methods in Water Management

arleuša, B., Beraković, B., Ožanić, N.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - VIII. International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering. 177-185

VIII. International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering. Bratislava, Slovačka

2003.

Water Resources in Croatia in the 21st Century

Kos, Z., Ožanić, N.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - VIII. International symposium on Water management and hydraulic engineering, 195-200

VIII. International symposium on Water management and hydraulic engineering Bratislava, Slovačka

2003.

Croatian Experience in Exploitation of Hydrological Calculations in a Road Design Practise

Ožanić, N., Deluka-Tibljaš, A., Karleuša, B.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - VIII. International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering Proceedings, 305-312

VIII. International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering Proceedings. Bratislava, Slovačka

2003.

The Regime of Inflow and Runoff from Vrana Lake and the Risk of Permanent Water Pollution

Ožanić, N., Rubinić, J.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - Groundwater in Geological Engineering, 281.284

Groundwater in Geological Engineering, Ljubljana, Slovenija

2002.

Analysis of Water Use in Croatia on Principles of sustainable Development

Gereš, D., Ožanić, N., Rubinić, J.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - . 21st Conference of the Danubian Countries, 127-131.

. 21st Conference of the Danubian Countries Bucharest, Romania

2002.

Stochastic modelling of accumulation behaviour on the example of accumulation with losses.

Rubinić, J., Ožanić, N.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - 4th International Conference on Calibration and Reliability in Groundwater Modelling

4th International Conference on Calibration and Reliability in Groundwater Modelling Prague, Czech Republic

2002.

Hydrological Bases of Regional Management of Water Reserves in the High Karst as Examplified by the Upper Part of the Kupa River Catchment Area

Ožanić, N., Rubinić, J., Gereš, D.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - 21st Conference of the Danubian Countries, 117-124.

21st Conference of the Danubian Countries Bucharest, Romania

2001.

Groundwater management in the karstic zones in Croatia

Gereš, D., Rubinić, J., Ožanić, N.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - 3rd International Conference on Future Groundwater Resources at Risk; 487-494.

3rd International Conference on Future Groundwater Resources at Risk Lisabon, Portugal

2001.

Hydraulic Limitation of Exploitation Vrana Lake for Water Supply (Croatia).

Ožanić, N., Rubinić, J.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - XXIX IAHR Congress - 21st Century: The New Era for Hydraulic Research and its Applications

XXIX IAHR Congress - 21st Century: The New Era for Hydraulic Research and its Applications Peking, Kina,

2001.

Reception of Flood Waves in Storage Reservoirs on Small Watercourses – Example of Hidrological Analysis for the Storage Reservoir Križ.

Ožanić, N., Rubinić, J. 2001.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - Conference Hydro 2001 – Opportunities and Callenges

Conference Hydro 2001 – Opportunities and Callenges, Riva del Garda, Italia,

2001.

Ground water management in the karstic zones in Croatia.

Gereš, D., Rubinić, J., Ožanić, N

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - 3rd International Conference on Future Groundwater Resources at Risk

3rd International Conference on Future Groundwater Resources at Risk, Lisabon, Portugal

2001.

Water resources management planning in Croatia.

Gereš, D., Ožanić, N., Rubinić, J.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - VII International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering,

VII International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, Miedzybrodzie Zywieckie, Poland,

06.10.1999.

Flood Problems on Small Islands.

Ožanić, N., Rubinić, J.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - Proc. International Workshop Integrated Water Management in Small Islands and Coastal Cities

International Workshop Integrated Water Management in Small Islands and Coastal Cities Omišalj, Hrvatska

23.08.1999.

Influence of the Sedimentation Process on the Raša River Muth on the Outflow Regime of Coastal Springs.

Rubinić, J., Ožanić, N.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - XXVII IAHR Biennial Congress Hydraulic Engineering for Sustainable Water Resources Management at the Turn of the Millenium

XXVII IAHR Biennial Congress Hydraulic Engineering for Sustainable Water Resources Management at the Turn of the Millenium Graz, Austria

13.06.1999.

Ecological incidents in Northern Adriatic Karst (Croatia).

Gereš, D., Rubinić, J., Ožanić, N.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - 7th International Conference Environmental Challenges for the Next Millenium.

7th International Conference Environmental Challenges for the Next Millenium. Jerusalem, Israel,

14.09.1998.

Hydrological Aspects of Revitalization of Upper and Mid Part of River Mirna Stream as a part of Integral Basin Management

Rubinić, J., Ožanić, N. i Kukuljan, I.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, 377-387

International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering Dubrovnik, Hrvatska

15.06.1998.

Analysis of the Discarge Fluctuation Trends in the Mountain Part of the Kupa River Catchment Area.

Ožanić, N. i Rubinić, J.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding -XIXth Conference of the Danube Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management 371-377.

XIXth Conference of the Danube Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management Osiek, Hrvatska

21.05.1998.

Hydrological Aspect of Water Quality Protection in the Karst Illustrated by Examples of the Pazinčica Sink-Hole and Vransko jezero.

Ožanić, N., Rubinić, J. i Gereš, D.

predavanje i rad u Zborniku - Proc. International Conference on Water Protection in National Parks and Other Protected Areas

International Conference on Water Protection in National Parks and Other Protected Areas Primošten, Hrvatska

21.04.1998.

Problems in Calculation of Precipitation Water Drainage in Urban Areas

Ožanić, N. i Rubinić, J.

predavanje i rad u Zborniku - Proc. International Workshop on Non-Structural Flood Control in Urban Areas, 209-219

International Workshop on Non-Structural Flood Control in Urban Areas, Sao Paulo; Brazil

1998.

Water Temperature Characteristics in the Kupa River Catchment Area.

Rubinić, J., Ožanić, N., Bušelić, G. i Milković, J

predavanje i rad u Zborniku - Proc. XIXth Conference of the Danube Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, 667-674.

XIXth Conference of the Danube Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management Osiek, Hrvatska

01.10.1997.

Analysis of the Appearance of Extremely Low Water Levels of the Vrana Lake on Cres Island (Croatia).

Ožanić, N. i Rubinić, J.

predavanje i rad u Zborniku - Loc procceding FRIEND’97 - Acta Hydrotechnica 15/19.: 155-157.

FRIEND’97 Postojna, Slovenija

1997.

Protection of the Natural Phenomen of the Vrana Lake on the Island Cres (Croatia).

Ožanić, N. i Rubinić, J.

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - IX World Water Congress

IX World Water Congress Montreal, Canada

1997.

Increasing the Resources of Underground Water In Karst Accumulation of Ponikve on Island Krk (Croatia). Proceeding IX World Water Congress, Montreal, 1.-6.09.1997.

Rubinić, J. i Ožanić, N

predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - IX World Water Congress

Proceeding IX World Water Congress Montreal, Canada

1996.

Variability of Heavy Intensity Rainfall Events and Their Influence on Effective Runoff.

Rubinić, J.; Ožanić, N.

predavanje i rad u Zborniku - Proc. XVIIIth Conference of the Danube Countries - Volume19/1; 75-81.

XVIIIth Conference of the Danube Countries, Graz, Austria

1996.

Analysis of Hidrological Characteristic of Križ Potok- a Small Streamflow in the Mountain Part of Croatia.

Ožanić, N.; Rubinić, J.

predavanje i rad u Zborniku - Proc. XVIIIth Conference of the Danube Countries - Volume19/2; 53-59

XVIIIth Conference of the Danube Countries Graz,

40.

Ožanić, Nevenka; Jakominić Marot, Nataša.: Strateško razmišljanje i iskustva Sveučilišta u Rijeci u provedbi infrastrukturnih EU projekta // Zbornik radova Sabora hrvatskih graditelja 2016: EU i hrvatsko graditeljstvo / Lakušić, Stjepan (ur.). Zagreb : Hrvatski savez građevinskih inženjera, 2016. 599-606

39.

Ožanić, Nevenka; Dragičević, Nevena; Sušanj, Ivana; Žic, Elvis; Ružić, Igor; Krvavica, Nino; Karleuša, Barbara.: Rezultati istraživanja na Hrvatsko-Japanskom projektu- poplave i blatni tokovi // Vodnogospodarski projekti i EU fondovi / Karleuša, Barbara ; Pavlić, Krešimir (ur.). Zagreb : Hrvatsko hidrološko društvo, 2015. 45-69

38.

Krvavica, Nino; Travaš, Vanja; Ožanić, Nevenka.: Troslojni numerički model stacionarnog tečenja u stratificiranom estuariju // Zbornik radova šestog susreta Hrvatskog druptva za mehaniku / Jelenić, Gordan ; Gaćeša, Maja (ur.). Rijeka, 2014. 111-116.

37.

Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka.: Uključivanje javnosti u zaštitu od erozije i bujica // Graditeljstvo-poluga znanja / Lakušić, Stjepan (ur.). Cavtat : Hrvatski savez građevinskih inženjera, 2012. 775-784.

36.

Ružić, Igor; Sušanj, Ivana; Ožanić, Nevenka; Žic, Elvis.: Otjecanja sa sliva Slanog potoka i izvora rijeke Dubračine na području Vinodolske doline (Slani potok and Dubračina river spring runoff characteristics, Vinodol valley) // HRVATSKE VODE PRED IZAZOVOM KLIMATSKIH PROMJENA / Biondić, Danko; Holjević, Danko; Tropan, Ljudevit (ur.). Zagreb: HRVATSKE VODE, 2011. 226-237.

35.

Travaš, Vanja; Ožanić, Nevenka; Karleuša, Barbara.: Uloga eksperimentalne hidraulike na hidrotehničkom usmjerenju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (The role of experimental hydraulics in teaching activities at the Faculty of civil engineering - University of Rijeka) // HRVATSKE VODE PRED IZAZOVOM KLIMATSKIH PROMJENA / Biondić, Danko; Holjević, Danko; Tropan, Ljudevit (ur.). Zagreb : HRVATSKE VODE, 2011. 1160-1170.

34.

Bonacci, Ognjen; Kisić, Ivica; Ožanić, Nevenka.: Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda kod odrona zemlje i poplava u Hrvatskoj (Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia)// Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa / Trut Damir (ur.). Zagreb : Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 2010. 72-77.

33.

Ožanić, N., Karleuša, B.: Navodnjavanje na krškim područjima // Zbornik radova - Aktualni trenutak odvodnje i navodnjavanja u Hrvatskoj / Holjević, Danko ; Šustić, Diana ; Ožanić, Nevenka (ur.). Zadar : Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje i Hrvatsko hidrološko društvo, 2009. Str. 45-61.

32.

Ožanić, N. i dr., Hidrometrija i visokoškolsko obrazovanje u graditeljstvu; Savjetovanje - Hidrološka mjerenja i obrada podataka - Zbornik radova/ Ožanić, Nevenka (ur.).Rijeka: Digital point tiskara d.o.o., 2008 (zbornik).

31.

Ožanić, N., Karleuša, B.: Navodnjavanje na krškim područjima // Zbornik radova - Aktualni trenutak odvodnje i navodnjavanja u Hrvatskoj / Holjević, Danko ; Šustić, Diana ; Ožanić, Nevenka (ur.). Zadar : Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje i Hrvatsko hidrološko društvo, 2009. Str. 45-61.

30.

Ožanić, N., Karleuša, B., Rubinić, J., Holjević, D. 2007. Posebnosti planiranja navodnjavanja u priobalnim područjima u Primorsko-goranskoj županiji // Hrvatske vode i Europska unija - izazovi i mogućnosti / Gereš, Dragutin (ur.), Zagreb: Hrvatske vode, 607-616 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

29.

Karleuša, B., Beraković, B., Ožanić, N. 2007. Primjena ekspertnih sustava u gospodarenju vodama // HRVATSKE VODE I EUROPSKA UNIJA - IZAZOVI I MOGUĆNOSTI / Gereš, Dragutin (ur.), // Hrvatske vode i Europska unija - izazovi i mogućnosti / Gereš, Dragutin (ur.), Zagreb: Hrvatske vode, 937-945; (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

28.

Deluka-Tibljaš, A., Karleuša, B., Ožanić, N. 2007. Bolonjski studiji i nastava hidrotehnike na Građevinskom fakultetu u Rijeci // Hrvatske vode i Europska unija - izazovi i mogućnosti / Gereš, Dragutin (ur.), Zagreb: Hrvatske vode, 905-912 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

27.

Babić, S., Rubinić, J., Ožanić, N. 2007. Preispitivanje pristupa u rješenjima odvodnje prometnica // Zbornik radova / Vivoda, Željko (ur.), Zagreb: Hrvatsko društvo za ceste - Via Vita, 73-73 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

26.

Ožanić, N. 2003. Obrada oborina kao elementa hidrološkog bilanciranja // Praktična hidrologija. Zagreb. Društvo građevinskih inženjera i tehničara i Hrvatsko hidrološko, 2003. 19-36.

25.

Deluka-Tibljaš, A., Karleuša, B., Ožanić, N. 2003. Odvodnja prometnice kao preduvjet trajnosti // Zbornik radova 3. hrvatske konferencije o vodama- hrvatske vode u 21. stoljeću. Osijek. Hrvatske vode. 1007 – 1014.

24.

Ožanić, N., Karleuša, B., Orbanić, J., Žufić, E., Žic, E. 2003. Hidrogrami velikih vodnih valova - primjer hidrološke obrade za akumulaciju križ // Zbornik radova 3. hrvatske konferencije o vodama- hrvatske vode u 21. stoljeću. Osijek. Hrvatske vode. 91 – 99.

23.

Ožanić, N., Rubinić, J. 2003. Hidrološke podloge pri planiranju hidromelioracijskih sustava i upravljanja njima // Zbornik radova 3. hrvatske konferencije o vodama- hrvatske vode u 21. stoljeću. Osijek. Hrvatske vode. 389 – 399.

22.

Rubinić, J., Barbalić, D., Ožanić, N. 2003. Analiza pristupa inženjerskoj obradi kratkotrajnih jakih kiša u Hrvatskoj na primjeru Pule // Zbornik radova 3. hrvatske konferencije o vodama - hrvatske vode u 21. stoljeću. Hrvatske vode. Osijek. 113-121.

21.

Ožanić, N. 2002. Velike vode // Primjenjena hidrologija. Zagreb., Društvo građevnih inženjera i tehničara i Hrvatsko hidrološko društvo, 2002. 1-16.

20.

Ožanić, N., Rubinić, J. 2002. Problemi pojava velikih voda u urbanim sredinama // Okrugli stol - Urbana hidrologija. Split., 2002. 101-113.

19.

Ožanić, N., Rubinić, J., Gereš, D. 2001. Zaštita voda u hrvatskom krškom području. U: Zbornik radova Znanstvenog skupa Kako zaštititi vode Hrvatske s gledišta vodoopskrbe i odvodnje, Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije, Pula, 06.2001.

18.

Bušelić, G., Rubinić, J., Ožanić, N. 2000. Hidrološka analiza suspendiranog nanosa u gornjem dijelu sliva Kupe. U: Zbornik radova okruglog stola Hidrologija i vodni resursi Save u novim uvjetima, Slavonski Brod 7.-8.11.2000, 575-583.

17.

Gereš, D., Ožanić, N., Rubinić, J. 2000. Integralno gospodarenje vodama u kršu. U: Zbornik radova Znanstvenog skupa HAZU Unapređenje poljoprivrede i šumarstva na kršu, Split, 29.-30.03.2000.

16.

Rubinić, J., Ožanić, N. 1999. Hidrologija akumulacije Boljunčica u Istri. U: Zbornik radova 2.Hrvatske konferencije o vodama, Dubrovnik 19.-22.05.1999, 575-583.

15.

Ožanić, N., Rubinić, J. 1999. Vodni resursi izvorišta Gacke. U: Zbornik radova 2.Hrvatske konferencije o vodama, Dubrovnik 19.-22.05.1999, 575-583.

14.

Ožanić, N. i Rubinić, J. 1998. Hidrološke značajke i režim funkcioniranja Vranskog jezera na otoku Cresu. U: Zborniku radova Okruglog stola: Voda na Hrvatskim otocima, Hvar, 30.09.-2.10.1998.: 257-266.

13.

Rubinić, J. i Ožanić, N. 1998. Hidrološke značajke vodnih pojava na sjeverno-jadranskim otocima. U: Zborniku radova Okruglog stola: Voda na Hrvatskim otocima, Hvar, 30.09.-2.10.1998.: 243-255.

12.

Rubinić, J. i Ožanić, N. 1998. Razvoj hidroloških istraživanja i upravljanja vodnim resursima u kršu na primjeru Istarskog područja. U: Zbornik radova Međunarodnog zanstvenog skupa Tehnologija i Društvo, Rijeka: 90-96.

11.

Ožanić, N. i Rubinić, J. 1998. Problemi urbane odvodnje pri pojavama ekstremnih oborina. U: Zbornik radova Zanstvenog skupa Andrija Mohorovičić – 140. obljetnica rođenja, Zagreb, 10.-12.03.1998.:417-425.

10.

Ožanić, N. i Rubinić, J. (1997.) Trendovi kolebanja protoka - element gospodarenja vodnim resursima riječkog područja. U: Zborniku radova znanstvenog skupa Društvo i tehnologija, Opatija, 1997: 105-111.

9.

Rubinić, J. i Ožanić, N. 1996. Hidrološke osobitosti Vranskog jezera na Cresu. U: Zbornik radova znanstvenog savjetovanja Prirodoslovna istraživanja Riječkog područja, Rijeka, 23.-26.10.1996.:257-265.

8.

Rubinić, J. i Ožanić, N. 1996. Propisi za projektiranje vodnogospodarskih objekata. U: Zborniku radova Sabora Hrvatskih graditelja, Cavtat, 07.-09.11.1996, 817-822.

7.

Ožanić, N. i Rubinić, J. 1996. Hidrološki aspekti problematike gospodarenja vodnim resursima grada Rijeke. U: Zbornik radova znanstvenog skupa Društvo i tehnologija 96, Selce, 28.-30.06.1996.: 80-87.

6.

Rubinić, J., Ožanić, N. i Breulj, D. 1995. Analiza upotrebe hidroloških proračuna u praksi projektiranja prometnica. U: Zbornik radova 1. Hrvatskog kongresa o cestama, Opatija, 23.-25.10.1995, 189-193.

4.

Ožanić, N. i Rubinić, J. 1995. Zaštita prirodnog fenomena Vranskog jezera na Cresu. U: Zbornik radova znanstvenog skupa Društvo i tehnologija, Opatija, 28.-30.06.1995.: 477-484.

3.

Ožanić, N. i Rubinić, J. 1995. Hidrološki koncept funkcioniranja Vranskog jezera na otoku Cresu. U: Zbornik radova 1. Hrvatske konferencije o vodama, Dubrovnik, 24-27.05.1995.: 159-167.

2.

Rubinić, J. i Ožanić, N. 1995. Hidrološki aspekti gospodarenja akumulacijom Botonega u Istri. U: Zbornik radova 1. Hrvatske konferencije o vodama, Dubrovnik, 24-27.05.1995.: 147-157.

Mentorstvo doktorandima

2014. -

Razvoj hidrološkog modela otjecanja s malih slivova temeljen na umjetnoj neuronskoj mreži

Ivana Sušanj Doktorat

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij građevinarstvo - na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Datum obrane: 13.1.2017.

2014. -

One-dimensional numerical model for layered shallow water flow in highly stratified estuarie/Jednodimenzijski numerički model uslojenog tečenja plitkih voda u izrazito stratificiranim ušćima

Nino Krvavica Doktorat

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij građevinarstvo

Datum obrane: 11.11.2016.

2014. -

Model for erosion intensity and sediment production assessment based on Erosion Potential Method modification / Model za procjenu intenziteta i produkcije erozijskog nanosa modifikacijom Metode Potencijala Erozije

Nevena Dragičević Doktorat

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij građevinarstvo - na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Datum obrane: 7.10.2016.

2012. -

"Modeliranje i kalibracija poplavnog vala i blatnih tokova u slivu Rječine"

Elvis Žic Doktorat

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski program Građevinarstvo - na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Datum obrane: 13.2.2015.

2011. -

Vodni režim Vranskoga jezera u Dalmaciji i utjecaj klimatskih promjena/varijacija,

Josip Rubinić Doktorat

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski program Građevinarstvo - na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Datum obrane: 22.12.2014.

2008. - 2012.

Assessment of the Proper Wastewater treatment Level According to Marine Ecosystem state - Određivanje odgovarajućeg stupnja proćišćavanja otpadnih voda s obzirom na stanje morskog ekosustava“

Goran Volf Doktorat

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski program Građevinarstvo

Datum obrane: 20.7.2012.

2008. -

Modeliranje polutograma onečišćenja u dotoku oborinskih voda na prometnicama,

Sergije Babić Doktorat

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski program Građevinarstvo - na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

2004. - 2009.

Analiza koeficijenta hrapavosti na primjeru korita Botonege u Istri

Elvis Žic Magisterij

Poslijediplomski sveučilišni MAGISTARSKI studijski program Građevinarstvo na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Splitu

Datum obrane: 2009.

Znanstveni skupovi

30.09.2016. - 02.10.2010.

Znanstveno-stručna ekskurzija Hrvatskog hidrološkog društva u Beč i Bratislavu

Beč i Bratislava Organizator znanstveno-stručne ekskurzije

29.09.2016. - 02.10.2011.

Znanstveno-stručna ekskurzija Hrvatskog hidrološkog društva u Sloveniju i Italiju (Škocjanska jama, brana Vajont i Venecija)

Slovenija, Italija Organizator znanstveno-stručne ekskurzije

26.03.2013. -

ZNANSTVENA RADIONICA: RADARSKA METEOROLOGIJA Prikupljanje, analiza i prognoziranje izgleda vremena putem radarskih podataka

Rijeka, Hrvatska Znanstveno-organizacijski odbor

28.11.2011. -

Aktualna pitanja izbora u zvanja na Sveučilištu u Rijeci;

Rijeka, Hrvatska Organizator i voditelj znanstvene radionice

12-14.12.2013.

4th Workshop of the Japanese-Croatian Project on ‘Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia’

Split, Hrvatska Organizator i član znanstvenog odbora znanstvene radionice

25.-26.09.2013.

Dani gospodarenja vodama – napredak kroz znanost

Zagreb, Hrvatska Član Organizacijskog i znanstvenog odbora znanstvenog skupa i pozvani predavač

26.-28.04.2013.

3rd Student of Neuroscience – NEURI 2013 with International Participation held in Rijeka and Rab;

Rijeka, Hrvatska Član znanstvenog odbora i sudionik

7.-9.03.2013.

‘Landslide and flood hazard assessment’ 1st Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region; 3rd Workshop of the Japanese-Croatian Project

Zagreb Organizator i član znanstvenog odbora

18.-19.10.2012.

Okrugli stol - Zaštita od poplava u Hrvatskoj,

Vukovar član Organizacijskog i znanstvenog odbora

15.-17.12.2011.

2nd Project Workshop “Monitoring and analyses for disaster mitigation of landslides, debris flow and floods” on Croatian – Japanese Project “Risk Identification and Land – Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia”

Rijeka, Hrvatska Organizator znanstvene radionice i član znanstvenog odbora

18.-21.05.2011.

V Hrvatske konferencije o vodama - Hrvatske vode pred izazovom klimatskih promjena,

Opatija. Član Znanstvenoga odbora

18.-21.05.2011.

Okrugli stol: Obrazovanje stručnjaka u vodnom gospodarstvu - 5. hrvatska konferencija o vodama - „HRVATSKE VODE PRED IZAZOVOM KLIMATSKIH PROMJENA“

Opatija Organizator i voditelj

22.-24.11.2010

1st Project Workshop “International expirience” on Croatian – Japanese Project “Risk Identification and Land – Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia”

Dubrovnik, Hrvatska Suorganizator znanstvene radionice

28.-29.05.2009.

Konferencija - Aktualni trenutak odvodnje i navodnjavanja u Hrvatskoj

Zadar Član Znanstvenoga odbora

28.-29.05.2009.

Aktualni trenutak odvodnje i navodnjavanja u Hrvatskoj., Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje i Hrvatsko hidrološko društvo,

Zadar. Suorganizator stručno-znanstvenog skupa

19.-21.03.2009.

Konferencija - Suvremene metode odvodnje oborinskih voda urbanih sredina na obalnim područjima - Modern methods of storm water drainage in urban coastal areas,.

Rijeka Član Znanstvenoga odbora

26.-28.11.2008.

Hidrološka mjerenja i obrada podataka

Plitvice. Hrvatska. Organizator Znanstvenog savjetovanja

11.-13.11.2007.

Znanstveno-stručna ekskurzija Hrvatskog hidrološkog društva u Italiju

Bologna, Toscana, Firenza Organizator znanstveno-stručne ekskurzije

17.-19.05.2007.

IV Hrvatska konferencija o vodama - Hrvatske vode i Europska unija - izazovi i mogućnosti,

Opatija Predsjednik Znanstvenog odbora

22.-23.02.2007.

Vodnogospodarski aspekti razvoja navodnjavanja u priobalju i krškom zaleđu Hrvatske,

Rijeka, Hrvatska Organizator Znanstvenog simpozija

9.- 11.09.2004.

Znanstveno-stručna ekskurzija Hrvatskog hidrološkog društva u Mađarsku i Austriju (obilazak hidrotehničkih objekata)

Mađarska, Austrija Organizator znanstveno-stručne ekskurzije

28.-31.05.2003.

III Hrvatska konferencija o vodama - Hrvatske vode u 21. stoljeću,

Osijek, Hrvatska Član Znanstvenoga odbora

3.-5.11.2002.

Znanstveno-stručna ekskurzija Hrvatskog hidrološkog društva u Austriju (Beč i okolica)

Beč, Austrija Organizator znanstveno-stručne ekskurzije

25.-26.04.2002.

Okrugli stol “Urbana hidrologija”

Split, Hrvatska Predsjednik Znanstvenoga odbora

Uredništva časopisa

2013. -

Član Savjetodavnog odbora časopisa Acta Hydrotechnica (Slovenija)

2011. -

Član Uredničkog odbora časopisa Engineering review - Tehničkog i Građervinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

2008. - 2009.

Član Uredničkog odbora Zbornika Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2000. -

član Redakcijskog odbora časopisa Hrvatske vode za prostorno planiranje i vodno gospodarstvo

Recenzije

2011.

Recenzija međunarodnog znanstvenog projekta - Mikoš Matjaž - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo - Drobirski tokovi - njihovo delovanje ter modeli in sistemi za podporo pri določanju nevarnih območjih (Debris flows - their action and decision support systems for determining debris-flow hazard zones), Slovenian Research Agency.

2011.

Recenzija međunarodnog znanstvenog projekta - Markič Miloš – Geološki zavod Slovenije - Petrologija rjavih premogov, ki jih pridobivamo in/ali uporabljamo v Sloveniji, plini v njih in njihove plinsko-sorpcijske lastnosti (Petrology of brown (low-rank) coals as mined and/or used in Slovenia, natural gasses in them, and their gas-sorption properties), Slovenian Research Agency.

2011.

Recenzija međunarodnog znanstvenog projekta - Likar Jakob - Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta - 3D geomehanski model podzemnega objekta v zelo iztisljivih hribinah (3D Geomechanical Model of Underground Structure in High Squeezing Grounds), Slovenian Research Agency.

2011.

Recenzija ,međunarodnog projekta - Žiga Kokalj - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti - Preučevanje mikroreliefnih oblik z zračnim laserskim skeniranjem (Investigation of microrelief structures with airborne lidar), Slovenian Research Agency.

2011.

Recenzija međunarodnog projekta - Žiga Kokalj - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti - Proučevanje zemlje in okolja (Earth and related environmental sciences), Slovenian Research Agency

2011.

Recenzija međunarodnog projekta - Mihaela Triglav Čekada - Geodetski inštitut Slovenije - Možnosti skupne uporabe lidarja in arhivskih nemerskih posnetkov (The possibilities of combined usage of lidar and archive nonmetric), Slovenian Research Agency

2007.

Recenzija međunarodnih znanstvenih projekata - Tomaž Podobnikar - Analiza fizičnih oblik okolja in izboljšanje kakovosti prostorskih podatkov (Analysis of physical shapes in the environment and enhancement of spatial data quality)Institute of Anthropological and Spatial Studies - Slovenian Research Agency

2007.

Recenzija međunarodnih znanstvenih projekata - Nataša Smolar-Žvanut – Limnos, podjetlje za aplikativno ekologijo, d.o.o., Ljubljana, Okoljsko spremljenjiva vodna energija, Slovenian Research Agency.

2007.

Recenzija međunarodnih znanstvenih projekata - Nataša Atanasova - University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering (FGG) – Razvoj tehnologijskih in stimulacijskih malih in mikro čistilnih naprav, Slovenian Research Agency.

2007.

Recenzija međunarodnih znanstvenih projekata - Matjaž Četina - University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering (FGG) – Modeliranje transportnih poti in pretvorb živega srebra na vplivnem območju rudnika živega srebra v Idriji, Slovenian Research Agency.

2006.

Recenzija znanstvenog projekta - Marušić Josip - Građevinski fakultet, Zagreb - Međudjelovanje hidromelioracijskih sustava i okolišnih čimbenika, Tehničke znanosti.

2006.

Recenzija znanstvenog projekta - Gjetvaj Goran – Građevinski fakultet, Zagreb – Razvoj i primjena metoda modeliranja pronosa tvari i energije tekućinama, Tehničke znanosti.

2006.

Recenzija znanstvenog projekta - Bonacci Ognjen - Građevinsko-arhitektonski fakultet, Split - Proučavanje ekstremnih hidroloških situacija i vodnih rizika u kršu, Tehničke znanosti.

2006.

Recenzija znanstvenog projekta - Jukić Damir - Građevinsko-arhitektonski fakultet, Split - Monitoring površinskih i podzemnih voda priobalnih krških područja, Tehničke znanosti.

2006.

Recenzija znanstvenog projekta - Denić-Jukić Vesna - Građevinsko-arhitektonski fakultet, Split, Bilanca voda i modeliranje otjecanja u kršu, Tehničke znanosti

2006.

Recenzija znanstvenog projekta - Pršić Marko - Građevinski fakultet, Zagreb - Utjecaj okoliša na oblikovanje i dimenzioniranje vodnih građevina, Tehničke znanosti.

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2013. -

Prorektor za investicije i razvoj

Rektorat Sveučilišta u Rijeci

2010. -

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2009. - 2013.

Prorektor za znanost i razvoj

Rektorat Sveučilišta u Rijeci

2007. - 2009.

Dekan

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2004. - 2007.

Dekan

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2003. - 2004.

Prodekan za opće poslove

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2001. - 2008.

Šef katedre za hidrotehniku

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2001. -

Predstojnik zavoda za hidrotehniku i geotehniku

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

2000. – danas - član Redakcijskog odbora časopisa Hrvatske vode za prostorno planiranje i vodno gospodarstvo

2004. – 2012. – član Povjerenstva za dodjelu godišnjih nagrada Hrvatskih voda

2007. – danas - član Povjerenstva za međunarodnu suradnju Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

1998. – danas Predsjednik stručnih povjerenstava za izbor u suradnička, nastavna, znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja, te Predsjednik stručnih povjerenstava za nastupna predavanja za stjecanje navedenih zvanja (preko 40 puta)

2004.-2009. - ECTS koordinator na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

2007.-2009. - član Foruma Mreže za krš Hrvatske.

2009. – 2011. Član Povjerenstva za poslijediplomski studij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2008. – danas – Zastupnik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u Akademiji tehničkih znanosti Hrvatske

2008. - 2009. - član Uredničkog odbora Zbornika Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2008.- danas – zamjenik predstavnika Rektorskog zbora Hrvatske u Sektorskom nadzornom odboru za Operativni program za regionalnu konkurentnost

2009. – danas – član Nacionalnog povjerenstva za poslijediplomske doktorske studije

2009. – 2013. – član Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti – polja arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva

2009. – danas – član Savjeta hrvatske nacionalne grid infrastrukture (CRO NGI)

2009. – danas Član Povjerenstva za međunarodnu suradnju HKIG

2009. – danas – član Povjerenstva za evaluaciju poslijediplomskih studija Sveučilišta u Rijeci

2009. – danas – član Odbora Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa – Državna uprava za zaštitu i spašavanje

2010. – danas – predsjednik Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci

2005. – 2011. član Radne skupine za vođenje pregovora s Europskom unijom - Član pregovaračkog tima za poglavlje 25 (Znanost i istraživanje) - Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

2011. – danas - član Odbora za poslijediplomski studij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2011. – član Prosudbeno povjerenstvo i radne skupine za Nacrt Zakona o znanosti

2011. – danas – član Uredničkog odbora časopisa Engineering review - Tehničkog i Građervinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

2011. – član Radne skupine za pripremu Vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Rijeci

2012. – predsjednik Savjetodavnog stručnog povjerenstva za procjenu utjecaja zahvata „Žičara Učka“ na okoliš – Primorsko – goranska županija

2012. – član Povjerenstva za stratešku procjenu za Plan navodnjavanja vodnim područjem Dunavskog sliva i Jadranskog mora Republike Slovenije – Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH

2012. – član Povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš hidroenergetskog postrojenja Dabar u Bosni i Hercegovini - Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH

2012. – član Stručnog povjerenstva za predlaganje kriterija za vrednovanje doktorskih studija u Republici Hrvatskoj - Agencija za znanost i visoko obrazovanje

2012. – član Odbora Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa (predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH)

2012. – član Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora (14.12.2012. – Hrvatski sabor na 6. sjednici)

2013. – član Savjetodavnog odbora časopisa Acta Hydrotechnica (Slovenija)

2013. – član Kreativnog tima – projekt -Vizija za Hrvatsku 2030. godine (Odluka Predsjednika vlade RH od siječnja 2013.)

2013. – član Odbora za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju Akademije u mandatnom razdoblju 2013-2017. – Akademija tehničkih znanosti Hrvatske

2013 – voditelj Radne skupine EU fondove u sklopu Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014-2020.

2013. – voditelj Radne skupine – Park prirode – u sklopu – projekt -Vizija za Hrvatsku 2030. godine

2013. - član Povjerenstva za utvrđivanje kriterija pokazatelja znanstvene djelatnosti u svrhu namjenskog trošenja institucijskog financiranja javnih sveučilišta u RH u godini 2014. i 2015

2014. - član Povjerenstva za praćenje izdavanja profesionalne iskaznice (HIS MC) Hrvatskog inženjerskog saveza.

2014. - član Partnerskog vijeća Primorsko goranske županije

2014.- član Radne skupine za izradu prijedloga kriterija za reakreditaciju sveučilišnih poslijediplomskih (doktorskih) studija u Republici Hrvatskoj

2014.- član Radne skupine za izradu prijedloga za reakreditaciju sveučilišnih poslijediplomskih (doktorskih) studija u Republici Hrvatskoj

2015. – član Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka

2016. - član znanstvenog odbora - International Symposium: CROSS-BORDER DRINKING WATER MANAGEMENT of the project NETWORKING FOR DRINKING WATER SUPPLY IN ADRIATIC REGION (DRINKADRIA); 29.01.2016. Rijeka, Croatia.

2016. - član Partnerskog vijeća Primorsko goranske županije

2016. – član Programskog vijeća EPK 2020 Rijeka Sveučilišta u Rijeci

2016. – član Povjerenstva za dodjelu godišnjih nagrada Hrvatskih voda

1999. – danas - Odlukom Vlade Republike Hrvatske od član Hrvatskog vijeća za suradnju s Međunarodnim hidrološkim programom i operativnim hidrološkim programom

Projekti

Znanstveni projekti

2013. - 2016.

HIDROLOGIJA VODNIH RESURSA I IDENTIFIKACIJA RIZIKA OD POPLAVA I BLATNIH TOKOVA NA KRŠKOM PODRUČJU - POTPORA ISTRAŽIVANJIMA

voditelj

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH 216.000,00 kn

2013. -

Networking for Drinking Water Supply in Adriatic Region - DRINKADRIA

Suvoditelj projekta

IPA

2012. - 2013.

„Znanstveni kolokvij Sveučilišta u Rijeci 2012/2013“

Voditelj projekta

Sveučilište u Rijeci 97.500,00

2012. -

Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia (Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda kod odrona zemlje i poplava u Hrvatskoj)

Voditelj projekta

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i JICA (Japanska Vlada).

2012. -

Modernizing Doctoral Education through Implementation of CROQF - Sveučilište u Zagrebu nositelj

Voditelj partnerskog dijela projekta - Sveučilište u Rijeci

IPA

2011. - 2012.

„Znanstveni kolokvij Sveučilišta u Rijeci 2011/2012“

Voditelj projekta

Sveučilište u Rijeci 97.500,00

2011. - 2012.

„Aktualna pitanja izbora u zvanja na Sveučilištu u Rijeci“

Voditelj projekta

Sveučilište u Rijeci 25.500,00

2010. - 2011.

„Znanstveni kolokvij Sveučilišta u Rijeci 2010/2011“

Voditelj projekta

Sveučilište u Rijeci 97.500,00

2009. - 2012.

Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia (Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda kod odrona zemlje i poplava u Hrvatskoj);

Voditelj Radne skupine za poplave i blatne tokove međunarodnog Japansko-Hrvatskog projekta i zamjenik glavnog voditelja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i JICA.

2009. - 2010.

Međunarodni suradni skupovi - „Uspostava zajedničkog hrvatsko-japanskog znanstveno-istraživačkog projekta - Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda kod odrona zemlje i poplava u Hrvatskoj“

Voditelj projekta

Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske. 68.000,00

2009. -

Research infrastructure for Campus-based laboratories at University of Rijeka – pripremanje i prijava projekta

Voditelj projekta

SF EU

2007. - 2013.

“Hidrologija osjetljivih vodnih resursa u kršu” Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske – dio Programa - Voda u kršu - dinamika, geokemija i izotopni procesi.

Voditelj projekta

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. 95.000,00

2005. - 2006.

«Sustainable Development of Karst»

Suradnik na projektu

INTERREG III

2005. - 2006.

«Istraživanje utjecaja epikrške zone na dinamiku istjecanja krških izvora» Hrvatsko-slovenski bilateralni istraživački projekt

Suradnik na projektu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH i Slovenska Vlada

2002. - 2003.

«Impact of land use change on hydrological, ecological and river morphology processes in the Dragonja catchment»

Suradnik na projektu

Vrije Universiteit iz Amsterdama, i Fakultet za gradbeništvo in geodezijo iz Ljubljane te s hrvatske strane Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu

2001. - 2006.

“Znanstvene osnove za razvoj navodnjavanja u Hrvatskoj”

Voditelj projekta

Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske.

1999. - 2001.

«Hidrološko-hidrogeološko-geološke analize bilance voda u kršu»

Suradnik na projektu

Vlada Slovenije i Ministarstvo znanosti i tehnologije RH

1996. - 2001.

“Znanstvene osnove za razvoj navodnjavanja u Hrvatskoj”

Suradnik na projektu

Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske, voditelja prof.dr.sc. Zorka Kosa sa Građevinsko fakulteta Sveučilišta u Rijeci

1994. - 1998.

“Protuerozijska zaštita tla i voda u Istri, u sklopu šire ekološke problematike zaštite Jadrana – pilot objekt: Višenamjenska površinska akumulacija i sliv Botonege u flišnom području Srednje Istre”, sufinanciranog od

Suradnik na projektu

Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske, voditelja prof.dr.sc. Josip Petraš sa Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Stručni projekti

40.

Građevinski fakultet Rijeka (voditelj Nevenka Ožanić): 2007. Novelacija hidroloških istraživanja na slivu Vranskog jezera na otoku Cresu, Arhiva teh. dokumentacije Građevinskog fakulteta u Rijeci.

39.

Građevinski fakultet Rijeka (voditelj Nevenka Ožanić);. 2006. Plan navodnjavanja Primorsko-goranske županije, Arhiva teh. dokumentacije Građevinskog fakulteta u Rijeci.

38.

Tehnički fakultet Rijeka i Građevinski fakultet Rijeka: 2005. Studija rizika od poplava na rijekama Čabranki i Kupi (od izvora do lokacije Zdihovo) te vodotocima zatvorenih planinskih polja Gorskog kotara; Arhiva teh. dokumentacije Građevinskog fakulteta u Rijeci.

37.

Građevinski fakultet Rijeka. 2004. Analiza stanja i mogućnosti zaštite urbanog područja umaškog potoka od pojava velikih voda - studija, Arhiva teh. dokumentacije Građevinskog fakulteta u Rijeci.

36.

Građevinski fakultet Rijeka. 2004. Vanjske površinske vode grada Rovinja – hidrologija i analiza rješenja – separat, Arhiva teh. dokumentacije Građevinskog fakulteta u Rijeci.

35.

Građevinski fakultet Rijeka 2002: Idejni projekt uređenja Škurinjskog potoka uzvodno od stacionaže 2+760.00), Arhiva teh. dokumentacije Građevinskog fakulteta u Rijeci.

34.

Rezultati hidroloških istraživanja Vranskog jezera na otoku Cresu – 1998.-2000. 2001. Hrvatske vode – VGO Rijeka.

33.

Vodoprivredna osnova Hrvatske – I faza hidrološki dio za područje VGO Rijeka. 2001. Hrvatske vode – VGO Rijeka.

32.

Smjernice za izradu Vodoprivredne osnove Hrvatske – hidrološki dio. 2000. Hrvatske vode – VGO Rijeka.

31.

Analiza hidroloških značajki planirane mini – akumulacije Pavlomir. 2000. Hrvatske vode VGO Rijeka.

30.

Značajke kratkotrajnih jakih oborina Pule – hidrološka analiza s osvrtom na dosadašnje obrade. 1998. Hrvatske vode – VGO Rijeka – VGI Raša - Boljunčica.

29.

Rezultati hidroloških istraživanja Vranskog jezera na otoku Cresu – 1997. 1998. Hrvatske vode – VGO Rijeka.

28.

Analiza hidroloških značajki planiranog retencijskog profila – Mrzle Vodice. 1998. Hrvatske vode – VGO Rijeka.

27.

Hidrološke i meteorološke podloge na slivnom području Like i Gacke. 1998. Hrvatske vode – VGO Rijeka.

26.

Hidrološke značajke površinskih vodnih pojava Županije istarske. 1998. Hrvatske vode – VGO Rijeka.

24.

Prirodne hidrološke značajke površinskih vodnih pojava Županije primorsko-goranske. 1997. Hrvatske vode – VGO Rijeka.

23.

Hidrološki model funkcioniranja Vranskog jezera na otoku Cresu. 1996. Hrvatske vode – VGO Rijeka.

22.

Rezultati hidroloških istraživanja Vranskog jezera na otoku Cresu – 1995. 1996. JVP Hrvatska vodoprivreda – OJ Rijeka.

21.

Hidrološki izvještaj o pojavi velikih voda na području Velog Lošinja. 1996. Hrvatske vode – VGO Rijeka.

20.

Hidrološki proračun maksimalnih protoka bujice Posert – profil Grobnik. 1995. JVP Hrvatska vodoprivreda – OJ Rijeka.

19.

Rezultati hidroloških istraživanja Vranskog jezera na otoku Cresu – 1994. 1995. JVP Hrvatska vodoprivreda – OJ Rijeka.

18.

Studija mogućnosti korištenja voda potoka Križ za vodoopskrbu. 1994. JVP Hrvatska vodoprivreda – OJ Rijeka.

17.

Hidrologija jezera Vrana na otoku Cresu. 1994. JVP Hrvatska vodoprivreda – OJ Rijeka.

16.

Nacionalni izvještaj Republike Hrvatske – Jadranski sliv. 1993. JVP Hrvatska vodoprivreda – OJ Rijeka.

15.

Hidrološka studija izvora Rakonek. 1993. Javno vodoprivredno poduzeće za slivno područje istarskih slivova.

14.

Vransko jezero na Cresu – Rezultati hidroloških istražnih radova – I faza. 1991. JVP Hrvatska vodoprivreda – OJ Rijeka.

13.

Ocjena mogućnosti ostvarenja akumulacije Grobnik – rezultati hidroloških opažanja 1988. i 1989. 1990. RO Vodoprivreda – Rijeka, JUR Vodoprivrednoprojektni.

12.

Analiza hidroloških karakteristika Vranskog jezera na Cresu – dodatna hidrološka razmatranja. 1990. RO Vodoprivreda – Rijeka, JUR Vodoprivrednoprojektni.

11.

Analiza hidroloških karakteristika Vranskog jezera na Cresu. 1990. RO Vodoprivreda – Rijeka, JUR Vodoprivrednoprojektni.

10.

Hidrologija bujičnih tokova u akumulaciji Zoretići. 1989. RO Vodoprivreda – Rijeka, JUR Vodoprivrednoprojektni.

9.

Uređenje Dobrinjske bujice. 1989. RO Vodoprivreda – Rijeka, JUR Vodoprivrednoprojektni.

8.

Uređenje bujice Plešce. 1989. RO Vodoprivreda – Rijeka, JUR Vodoprivrednoprojektni.

7.

Bilans voda Zrenjske visoravni. 1988. RO Vodoprivreda – Rijeka, JUR Vodoprivrednoprojektni.

6.

Hidrološko-hidraulička studija Mirne. 1988. RO Vodoprivreda – Rijeka, JUR Vodoprivrednoprojektni.

5.

Ocjene mogućnosti ostvarenja akumulacije Grobnik – prethodne hidrološke podloge. 1988. RO Vodoprivreda – Rijeka, JUR Vodoprivrednoprojektni.

4.

Karakteristike jakih intenziteta oborina na području Vodoprivrede i Elektroprivrede Rijeka. 1988. RO Vodoprivreda – Rijeka, JUR Vodoprivrednoprojektni.

3.

Studija akumulacija Vode. 1987. RO Vodoprivreda – Rijeka, JUR Vodoprivrednoprojektni.

2.

Vodoprivredna osnova Gorski kotar – primorje – I faza – postojeće stanje. 1987. RO Vodoprivreda – Rijeka, JUR Vodoprivrednoprojektni. 1987.

1.

Akumulacija Ponikve - hidrološka studija. 1986. Vodoprivreda Rijeka.

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018