prof.dr.sc. Nevenka Ožanić dipl.inž.građ.

Građevinski fakultet Katedra za hidrotehniku
Građevinski fakultet Katedra za hidrotehniku

prostorija : 316
e-pošta : nozanic@uniri.hr
mobitel : 09/1568-1923

google scholar

Obrazovanje

16.12.1996. - Doktor tehničkih znanosti, polje građevinarstvo Poslijediplomski doktorski studij Građevinarstvo Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
23.6.1994. - Magistar tehničkih znanosti, polje građevinarstvo Poslijediplomski magistarski studij građevinarstvo Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
-

Radno iskustvo

1.1.2009. - Redoviti profesor u trajnom zvanju; Predstojnik zavoda za hidrotehniku i geotehniku (50%) Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Prorektor Sveučilišta u Rijeci (50%) Sveučilište u Rijeci

Nagrade i priznanja

22.12.2016. Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci na ostvarenom postignuću tijekom 2016. godine
20.12.2015. Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci na ostvarenom postignuću tijekom 2015. godine
18.12.2014. Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci na ostvarenom postignuću tijekom 2014. godine
17.7.2014. Godišnja državna nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti u području tehničkih znanosti – Hrvatski sabor
14.6.2014. Priznanje predsjednici u dva mandata djelovanja Hrvatskog hidrološkog društva (2005.-2014.) za značajan doprinos i uspješan rad
15.12.2013. Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci na ostvarenom postignuću tijekom 2013. godine
Priznanje Sveučilišta u Rijeci za doprinos razvitku Sveučilišta dugogodišnjim akademskim radom, vlastitim angažmanom, vođenjem institucije, stvaranjem novih znanstvenih postignuća, obrazovanjem i prenošenjem znanja na generacije studenata i asistenata
Priznanje i spomenica Sveučilišta u Rijeci za doprinos razvitku Sveučilišta u razdoblju 2009-2013 kao Prorektor za znanost i razvoj Sveučilišta u Rijeci
Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci na ostvarenom postignuću tijekom 2012. godine
Nagrada Grada Rijeke za značajan doprinos unapređenju znanosti i znanstvene infrastrukture
Priznanje Hrvatskog hidrološkog društva - za značajan doprinos osnivanju, aktivnostima Glavnog odbora i cjelokupnom radu Hrvatskog hidrološkog društva
Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci na ostvarenom postignuću tijekom 2008. godine
Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci u kategoriji znanstvenika iz područja tehničkih i biotehničkih znanosti
Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci na ostvarenom postignuću tijekom 2005. godine
Imenovana za člana Radne skupine za vođenje pregovora s Europskom unijom - Član pregovaračkog tima za poglavlje 25 (Znanost i istraživanje) od strane Vlade Republike Hrvatske
Nagrada za Djelatnika godine Hrvatskih voda VGO Rijeka
Rektorova nagrada Sveučilišta u Rijeci za najbolji pismeni rad (diplomski) na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
Rektorova nagrada Sveučilišta u Rijeci za najboljeg studenta godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Članstva

11.5.2016. - Odlukom skupštine hrvatske akademije tehničkih znanosti unaprijeđena u člana Hrvatske akademije tehničkih znanosti
1.1.2013. - Voditelj Radne skupine – Park prirode – u sklopu – projekt -Vizija za Hrvatsku 2030. godine (Odluka Predsjednika vlade RH od siječnja 2013.)
1.1.2013. - Voditelj Radne skupine EU fondove u sklopu Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014-2020.
1.1.2013. - Član Kreativnog tima – projekt -Vizija za Hrvatsku 2030. godine (Odluka Predsjednika vlade RH od siječnja 2013.)
1.1.2013. - Član Savjetodavnog odbora časopisa Acta Hydrotechnica (Slovenija)
1.1.2013. - Član Odbora za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju Akademije (HATZ) u mandatnom razdoblju 2013-2017.
1.1.2012. - Predsjednik Savjetodavnog stručnog povjerenstva za procjenu utjecaja zahvata „Žičara Učka“ na okoliš – Primorsko – goranska županija
1.1.2012. - Član Povjerenstva za stratešku procjenu za Plan navodnjavanja vodnim područjem Dunavskog sliva i Jadranskog mora Republike Slovenije – Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH
1.1.2012. - Član Povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš hidroenergetskog postrojenja Dabar u Bosni i Hercegovini - Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH
1.1.2012. - Član Stručnog povjerenstva za predlaganje kriterija za vrednovanje doktorskih studija u Republici Hrvatskoj - Agencija za znanost i visoko obrazovanje
1.1.2012. - Član Odbora Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa (predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH)
1.1.2012. - Član suradnik Hrvatske akademije tehničkih znanosti (20.12.2012. - Skupština HATZ-a)
1.1.2011. - Član Odbora za poslijediplomski studij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Član Prosudbenog povjerenstva i radne skupine za Nacrt Zakona o znanosti
1.1.2011. - Član Radne skupine za pripremu Vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Rijeci
1.1.2010. - 1.1.2013. Predsjednik Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - 1.1.2013. Član Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti – polja arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva
1.1.2009. - 1.1.2011. Član Povjerenstva za poslijediplomski studij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Član Nacionalnog povjerenstva za poslijediplomske doktorske studije
1.1.2009. - Član Savjeta hrvatske nacionalne grid infrastrukture (CRO NGI)
1.1.2009. - Član Povjerenstva za evaluaciju poslijediplomskih studija Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Član Odbora Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa – Državna uprava za zaštitu i spašavanje
1.1.2009. - Član Povjerenstva za međunarodnu suradnju Hrvatske komore inženjera građevinarstva
1.1.2009. - Član Alumni kluba Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2013. Zastupnik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u Akademiji tehničkih znanosti Hrvatske
1.1.2008. - 1.1.2013. Zamjenik predstavnika Rektorskog zbora Hrvatske u Sektorskom nadzornom odboru za Operativni program za regionalnu konkurentnost
1.1.2007. - 1.1.2009. Član Foruma Mreže za krš Hrvatske.
1.1.2005. - 1.1.2011. Član Radne skupine za vođenje pregovora s Europskom unijom - Član pregovaračkog tima za poglavlje 25 (Znanost i istraživanje) - Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske
1.1.2005. - 1.1.2009. Predsjednik Hrvatskog hidrološkog društva
1.1.2005. - 1.1.2009. Predsjednik Hrvatskog hidrološkog društva
1.1.2005. - International Association of Hydrogeologists (IAH) - member
1.1.2005. - Član Hrvatskog društva za zaštitu voda
1.1.2004. - 1.1.2012. Član Povjerenstva za dodjelu godišnjih nagrada Hrvatskih voda
1.1.2004. - 1.1.2009. ECTS koordinator na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2009. Član Glavnog odbora Društva građevinskih inženjera Rijeka
1.1.2004. - Član Skupštine Hrvatske komore inženjera građevinarstva i arhitekture
1.1.2001. - 1.1.2005. Tajnik Hrvatskog hidrološkog društva
1.1.2000. - Član Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG)
1.1.2000. - Član Glavnog odbora Hrvatskog hidrološkog društva
1.1.1999. - Odlukom Vlade Republike Hrvatske od član Hrvatskog vijeća za suradnju s Međunarodnim hidrološkim programom i operativnim hidrološkim programom
1.1.1986. - Član Hrvatskog društva za odvodnju i navodnjavanje
1.1.1986. - Član Društva Hrvatskih inženjera i tehničara Hrvatske
- 1.1.2013. Predsjednik Hrvatskog hidrološkog društva

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Karleuša, Barbara; Ožanić; Nevenka; Deluka-Tibljaš, Aleksandra
IMPROVING DECISION MAKING IN DEFINING PRIORITIES FOR IMPLEMENTATION OF IRRIGATION PLANS USING AHP METHODOLOGY
Tehnički vjesnik / Technical Gazette (1330-3651) (2014) - 2014.

2. Žic, Elvis; Bićanić, Nenad; Koziara, Tomasz; Ožanić, Nevenka
Numeričko modeliranje propagacije suspendiranog nanosa na malim vodotocima primjenom metode dinamike kontakta ; The numerical modelling of suspended sediment propagation in small torrents with the application of the Contact Dynamics Method
Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku (1330-3651) 21 (2014), 21 939-952 - 2014.

3. Gajić-Čapka, Marjana; Ožanić, Nevenka; Krvavica, Nino.
ESTIMATON OF MAXIMUM SHORT-TERM PRECIPITATION OVER THE RIJEKA REGION
Elektronički časopis Građevinskog fakulteta Osijek 9 49-59 - 2014.

4. Volf, Goran; Atanasova Nataša; Kompare, Boris; Ožanić, Nevenka
Modeling nutrient loads to the northern Adriatic
Journal of hydrology 0022-1694 182-193 - 2013.

5. Volf, Goran; Kompare, Boris; Ožanić, Nevenka.
Relating nutrient ratios to mucilage events in northern Adriatic.
Engineering review 33 1-12 - 2013.

6. Krvavica, Nino; Mofardin, Boris; Ružić, Igor; Ožanić, Nevenka.
Mjerenje i analiza zaslanjivanja na ušću Rječine ( Measurement and analysis of salinization at the Rječina estuary )
Gradevinar 64 923-933 - 2012.

7. Volf, Goran; Atanasova, Nataša; Kompare, Boris; Precali, Robert; Ožanić, Nevenka.
Descriptive and prediction models of phytoplankton dynamic in NA
Ecological modelling 222 2502-2511 - 2011.

8. Rubinić, Andrija; Ožanić, Nevenka.
Hidrologija sliva Dubračine (Hydrology of Dubračina River Catchment Area).
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. XII 33-68 - 2010.

9. Ožanić, Nevenka, Hero, Mirna.
Sveučilišni kampus u Rijeci na Trsatu.
Građevinar 62 377-388 - 2010.

10. Opala, Ivana; Ožanić, Nevenka.
Hidrološka analiza sliva rijeke Dobre ( Hydrological Analysis of Dobra River Catchment Area )
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci XIII 11-33 - 2010.

11. Sušanj, Ivana; Gjetvaj, Goran; Ožanić, Nevenka; Žic, Elvis
Mehanizmi formiranja postupnog djelomičnog rušenja nasute brane – brana Botonega (Mechanisms for the formation of gradual partial collapse of earth dam – Botonega dam)
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci XIII 69-89 - 2010.

12. Mijalić, Marin; Volf, Goran; Ožanić, Nevenka
Određivanje hidrograma otjecanja korištenjem HEC – HMS programa ( Determination of runoff hydrogram using HEC-HMS application )
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci XII 55-85 - 2009.

13. Babić, Sergije; Ožanić, Nevenka
Proračun oborinske odvodnje u urbanim područjima - Retencijska metoda ( Calculation of Rainwater Drainage in Urban areas - Retention Method )
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci XI 9-29 - 2008.

14. Brdar, Ivan; Ožanić, Nevenka
Rezultati hidroloških istraživanja Vranskog jezera na otoku Cresu (2001.-2006.) ( Results of Hydrological Investigations of Vrana Lake on the Island of Cres (2001-2006) )
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci XI 31-54 - 2008.

15. Žic, Elvis; Ožanić, Nevenka
Metode određivanja koeficijenta hrapavosti u riječnim koritima ( Methods for Roughness Factor Determine in River Beds )
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci XI 81-101 - 2008.

16. Tadić, Lidija; Ožanić, Nevenka; Tadić, Zdenko; Karleuša, Barbara; Đuroković, Zoran
Razlike u pristupima izradi planova navodnjavanja u području kontinentalnog i priobalnog dijela Hrvatske ( Differences in Irrigation Plans in the Continental and Coastal Croatia )
Hrvatske vode 15 201-212 - 2007.

17. Ružić, Igor; Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka
Modeliranje sintetičkih nizova podataka – primjer modeliranja mjesečnih količina oborina ( Generation of synthetic monthly rainfall )
Građevinar 59 665-673 - 2007.

18. Benac, Čedomir; Arbanas, Željko; Jurak, Vladimir; Oštrić, Maja; Ožanić, Nevenka
Complex landslide in the Rječina valley (Croatia): origin and sliding mechanism
Bulletin of Engineering Geology and the Environment 64 361-371 - 2005.

19. Karleuša, Barbara; Beraković, Boris; Ožanić, Nevenka
Primjena ELECTRE TRI metode na izbor varijante navodnjavanja ( Use of ELECTRE TRI method to select an optimum irrigation alternative )
Građevinar 57 21-28 - 2005.

20. Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka
The relation between intensive daily and annual precipitation quantities at The Gorski Kotar Area (Croatia)
Hrvatski meteorološki časopis 40 631-633 - 2005.

21. Benac, Čedomir; Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka
The Origine and Evolution of Coastal and Submarine Springs in Bakar bay
Acta Carsologica 32 157-171 - 2003.

22. Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
The regime of inflow and runoff from Vrana Lake and the risk of permanent water pollution
RMZ-Materials and Geoenviroment 50 281-284 - 2003.

23. Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Hidrološke podloge pri planiranju hidromelioracijskih sustava i upravljanja njima (Hydrological input for planning and menagement of land reclamation systems)
Hrvatske vode 11 389-399 - 2003.

24. Gereš, Dragutin; Rubinić, Josip; Ožanić, Nevenka.
Ecological incidents in Northern Adriatic Karst (Croatia).
Water science and technology 42 281-285 - 2000.

25. Gereš, Dragutin; Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Odnos razvoja poljoprivrede i šumarstva i vodnih resursa u kršu ( Interrelation between agriculture and forestry development and water resources in karst )
Hrvatske vode 8 313-319 - 2000.

26. Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip
Analiza hidrološkog režima Vranskog jezera na otoku Cresu ( Analysis of the hydrological regime of the lake Vransko jezero on the island of Cres )
Hrvatske vode 2 535-543 - 1994.

27. Krvavica, Nino; Kožar, Ivica; Travaš, Vanja; Ožanić, Nevenka
Numerical modelling of two-layer shallow water flow in microtidal salt-wedge estuaries: Finite volume solver and field validation
Journal of Hydrology and Hydromechanics 65 33-49

28. Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Pregled primjene Gavrilovićeve metode (metoda potencijala erozije)
Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera 68 715-725

29. Sušanj, Ivana; Ožanić, Nevenka; Marović, Ivan
Methodology for Developing Hydrological Models Based on an Artificial Neural Network to Establish an Early Warning System in Small Catchments
Advances in Meteorology 1-14

30. Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Erosion Potential Method (Gavrilović Method) Sensitivity Analysis
Soil and Water Research

31. Krvavica, Nino; Travaš, Vanja; Ožanić, Nevenka
A field study of interfacial friction and entrainment in a microtidal salt-wedge estuary
Environmental fluid mechanics 16 1223-1246

32. Žic, Elvis; Arbanas, Željko; Bićanić, Nenad; Ožanić, Nevenka
A model of mudflow propagation downstream from the Grohovo landslide near the city of Rijeka (Croatia)
Natural hazards and earth system sciences. 15 293-313

33. Volf, Goran; Atanasova, Nataša; Kompare, Boris; Precali, Robert; Ožanić, Nevenka
Explaining mucilage events in northern Adriatic through TIN/PO4 ratio using regression trees
Acta Adriatica 56 207-222

Znanstvene knjige

1. Urednik knjige
Ožanić, Nevenka
Znanstveni kolokvij Sveučilišta u Rijeci 2012./2013. / UNIVERSITY OF RIJEKA SCIENTIFIC COLLOQUIUM 2012 / 2013
Monografija Ožanić, Nevenka Sveučilište u Rijeci Rijeka - 2013.
2. Urednik knjige
Ožanić, Nevenka
Rječnik pojmova u primijenjenoj geologiji i geološkom inženjerstvu (Dictionary of Applied Geology and Geological Engineering Terminology)
Rječnik autora Benac Čedomira Ožanić, Nevenka Sveučilište u Rijeci Rijeka - 2013.
3. Urednik knjige
Ožanić, Nevenka
Znanstveni kolokvij Sveučilišta u Rijeci 2011./2012. University of Rijeka Scientific Colloquium 2011/2012
Monografija Sveučilište u Rijeci Rijeka - 2012.
4. Urednik knjige
Ožanić, Nevenka; Arbanas, Željko; Mihalić, Snježana; Marui, Hideaki; Dragičević, Nevena
Monitoring and analyses for disaster mitigation of landslides, debris flow and floods. Book of proceedings of the 2nd Japanese-Croatian Project Workshop
Zbornik radova - Znanstveno savjetovanje Ožanić, Nevenka University of Rijeka Rijeka - 2012.
5. Urednik knjige
Ožanić, Nevenka; Arbanas, Željko; Mihalić, Snježana; Marui, Hideaki
Monitoring and analyses for disaster mitigation of landslides, debris flow and floods. Book of abstracts of the 2nd Japanese-Croatian Project Workshop
Zbornik sažetaka - Znanstvena radionica Ožanić, Nevenka University of Rijeka Rijeka - 2012.
6. Urednik knjige
Ožanić, Nevenka
Znanstveni kolokvij Sveučilišta u Rijeci 2010/2011
Monografija Ožanić, Nevenka Sveučilište u Rijeci Rijeka - 2011.
7. Autor knjige
Žic, Elvis; Ožanić, Nevenka; Karleuša, Barbara
Riješeni zadaci iz kolegija Hidromehanika sa teoretskim osnovama (Solved tasks for Hydromechanics with a theoretical basis)
Skripta Žic, Elvis Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2010.
8. Urednik knjige
Arbanas, Željko; Mihalić, Snježana; Ožanić, Nevenka; Marui, Hideaki
International Experience. Abstract proceedings of the 1st Japanese-Croatian Project Workshop
Zbornik sažetaka - Znanstvena radionica University of Rijeka Rijeka - 2010.
9. Urednik knjige
Holjević, Danko; Šustić, Diana; Ožanić, Nevenka
Zbornik radova - Aktualni trenutak odvodnje i navodnjavanja u Hrvatskoj (Proceedings - Actual Moment of Drainage and Irrigation in Croatia)
Zbornik radova Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje i Hrvatsko hidrološko društvo zadar - 2009.
10. Urednik knjige
Ožanić, Nevenka
Hidrološka mjerenja i obrada podataka
Zbornik radova - Znanstveno savjetovanje Ožanić, Nevenka Digital point tiskara d.o.o. Rijeka - 2008.
11. Urednik knjige
Ožanić, Nevenka
Znanstveno savjetovanje - Hidrološka mjerenja i obrada podataka - Zbornik radova (Conference - Measurements and Data Processing in Hydrology)
Zbornik radova - Znanstveno savjetovanje Ožanić, Nevenka Digital point tiskara d.o.o. Rijeka - 2008.
12. Urednik knjige
Ožanić, Nevenka
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XI (Proceedings of Faculty of Civil Engineering University of Rijeka XI)
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XI (Proceedings of Faculty of Civil Engineering University of Rijeka XI) Ožanić, Nevenka Digital point tiskara d.o.o. Rijeka - 2008.
13. Urednik knjige
Ožanić, Nevenka
Priručnik za hidrotehničke melioracije, III kolo, Knjiga III, Vodnogospodarski aspekti razvoja navodnjavanja u priobalju i krškom zaleđu Hrvatske
Monografija Ožanić, Nevenka Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2007.
14. Autor poglavlja u knjizi
Ožanić, Nevenka
Navodnjavanje i zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na krškom području – Analiza problematike na primjeru Primorsko-goranske županije.
Priručnik za hidrotehničke melioracije, III kolo, Knjiga 3, Vodnogospodarski aspekti razvoja navodnjavanja u priobalju i krškom zaleđu Hrvatske. Ožanić, Nevenka Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2007.
15. Autor poglavlja u knjizi
Kniewald, Zlatko
Monitoring of quality of studying and study success at the Faculty of Civil Engineering - University of Rijeka
Annual 2007 of the Croatian Academy of Engineering Kniewald, Zlatko Croatian Academy of Engineering Zagreb - 2007.
16. Urednik knjige
Ožanić, Nevenka
Priručnik za hidrotehničke melioracije, III kolo, Knjiga II, Elementi planiranja sustava za navodnjavanje
Monografija Ožanić, Nevenka Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2005.
17. Autor poglavlja u knjizi
Ožanić, Nevenka
Statističke obrade velikih voda hidromelioracijskih sustava
Priručnik za hidrotehničke melioracije, III kolo, knjiga 2, Elementi planiranja sustava za navodnjavanje Ožanić, Nevenka Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2005.
18. Urednik knjige
Ožanić, Nevenka
Priručnik za hidrotehničke melioracije, III kolo, Knjiga I, Suvremeni pristupi i metode planiranja i upravljanja hidromelioracijskim sustavima
Monografija Ožanić, Nevenka Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2003.
19. Autor poglavlja u knjizi
Ožanić, N.
Hidrogrami velikih vodnih valova.
Priručnik za hidrotehničke melioracije, III kolo, Knjiga 1, Suvremeni pristupi i metode planiranja i upravljanja hidromelioracijskim sustavima Ožanić, Nevenka Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2003.
20. Autor knjige
Ožanić, Nevenka
Riješeni zadaci iz hidromehanike.
Interna skripta Ožanić, Nevenka Građeviski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2001.
21. Autor knjige
Ožanić, Nevenka
Hidrološki model funkcioniranja Vranskog jezera na otoku Cresu (Hydrological Functioning Model of the Vrana Lake on the Cres Islan )
Disertacija - Monografija Ožanić, Nevenka Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 1996.

Pozvana predavanja

1. Ožanić, Nevenka
Climate change and natural disasters in Croatia - The first Anniversary Symposium ? “Disaster Prevention and Mitigation” - Climate change and natural disasters
Niigata, Japan - 13.4.2012.
2. Ožanić, Nevenka
Povećavaju li kolaborativni doktorati zapošljivost - Okrugli stol - Kolabolorativni doktorski programi- Zajedništvo sveučilišta i gospodarstva u doktorskoj izobrazbi (Does the Collaborative PhD Increase Employability)
Zagreb - 16.3.2012.
3. Ožanić, Nevenka
Monitoring and analyses for disaster mitigation of landslides, debris flow and floods - Croatian research area, Introduction presentation.; 2nd Project Workshop of the Croatia-Japan Project on: “Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia” Monitoring and analyses for disaster mitigation of landslides, debris flow and floods.
Rijeka - 15.12.2011.
4. Ožanić, Nevenka; Karleuša Barbara
HIDROTEHNIKA I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U GRAĐEVINARSTVU (HRVATSKA) (Hydrotechnic and highschool education in civil engineering (Croatia) ) - Okrugli stol: Obrazovanje stručnjaka u vodnom gospodarstvu - 5. Hrvatska konferencija o vodama - Hrvatske vode pred izazovom klimatskih promjena.
Opatija - 21.5.2011.
5. Ožanić, Nevenka
Activities and research areas of Croatian – Japanese project on “Risk identification and land-use planning for disaster mitigation of landslides and floods in Croatia”. 1st Workshop ‘International Experience’ of the Croatia-Japan Project on “Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia”
Dubrovnik - 22.11.2010.
6. Bonacci, Ognjen; Kisić, Ivica; Ožanić, Nevenka
Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda kod odrona zemlje i poplava u Hrvatskoj (Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia); Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa.
Zagreb - 11.4.2010.
7. Ožanić, Nevenka; Karleuša, Barbara
Navodnjavanje na krškim područjima (Irrigation in Karst areas) - Aktualni trenutak odvodnje i navodnjavanja u Hrvatskoj: Zbornik radova
Zadar - 28.5.2009.
8. Ožanić, Nevenka
Flood Protection on Torrent Flows in Croatia - Prevention of Natural Disaster; Japanese – Croatian scientific cooperation - Prevention of Natural Disaster; National Foundation for Science, Higher Education and Technological Development of the Republic of Croatia
Zagreb - 11.2.2008.
9. Ožanić, Nevenka
Navodnjavanje i zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na krškom području (Irrigation and Zones of Sanitary Protection of Drinking Water on Karst Areas); Zbornik radova - Vodnogospodarski aspekti razvoja navodnjavanja u priobalju i krškom zaleđu Hrvatske
Rijeka - 23.2.2007.
10. Ožanić, Nevenka; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Karleuša Barbara
Monitoring of Quality of Studying and Study Success at the Faculty of Civil Engineering University of RijekaSuccess at the Faculty of Civil Engineering) // Zbornik sažetaka sa skupa Obrazovanje inženjera - Bolonjski proces 3 godine kasnije (Proceedings - Engineering education = The Bologna process 3 years later)
Zagreb

Kongresna priopćenja

1.
Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Flash Flood and Erosion Prevention, Protection and Mitigation measures in Sensitive and Protected Areas predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - Thirteenth International Symposium on WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING; 553-565 Thirteenth International Symposium on WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING Bratislava, Slovačka - 1.1.2013.
2.
Sušanj, Ivana; Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
GIS BASED MONITORING DATABASE FOR DUBRAČINA RIVER CATCHMENT AREA AS A TOOL FOR MITIGATION AND PREVENTION OF FLASH FLOOD AND EROSION predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - Thirteenth International Symposium on WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING; 637-652 Thirteenth International Symposium on WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING Bratislava, Slovačka - 1.1.2013.
3.
Žic, Elvis; Bićanić, Nenad; Koziara, Tomasz; Ožanić, Nevenka; Ružić, Igor
Application of the Solfec program for the Numerical Modeling of suspended sediment propagation in small torrents predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - 2nd Project Workshop, MONITORING AND ANALYSES FOR DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES, DEBRIS FLOW AND FLOODS; 98-101 2nd Project Workshop, MONITORING AND ANALYSES FOR DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES, DEBRIS FLOW AND FLOODS Rijeka, Hrvatska, - 15.12.2011.
4.
Ožanić, Nevenka; Sušanj, Ivana; Ružić, Igor; Žic, Elvis; Dragičević, Nevena
Monitoring and analyses for the working group II (WG2) in Rijeka area in Croatian-Japanese project predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - 2nd Project Workshop, MONITORING AND ANALYSES FOR DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES, DEBRIS FLOW AND FLOODS; 86-90 2nd Project Workshop, MONITORING AND ANALYSES FOR DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES, DEBRIS FLOW AND FLOODS Rijeka, Hrvatska, - 15.12.2011.
5.
Ožanić, N.; Karleuša, B.; Jelenić, G.; Tićak, S.
Doctoral studies quality assurance at university of Rijeka with emphasis on studies in civil engineering predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - First EUCEET Association Conference - New Trends and Challenges in Civil Engineering Education, 69-78 First EUCEET Association Conference - New Trends and Challenges in Civil Engineering Education Patras, Grčka - 1.1.2011.
6.
Ružić, Igor; Sušanj, Ivana; Ožanić, Nevenka; Žic, Elvis
OTJECANJA SA SLIVA SLANOG POTOKA I IZVORA RIJEKE DUBRAČINE NA PODRUČJU VINODOLSKE DOLINE ( Slani potok and Dubračina river spring runoff characteristics, Vinodol valley ) predavanje i rad u Zborniku - HRVATSKE VODE PRED IZAZOVOM KLIMATSKIH PROMJENA 226-237 HRVATSKE VODE PRED IZAZOVOM KLIMATSKIH PROMJENA Opatija, Hrvatska, - 1.1.2011.
7.
Krvavica, Nino; Ružić, Igor; Ožanić, Nevenka; Yosuke Yamashiki; Karabaić, Ivan; Mofardin, Boris; Škoda, Marko
DAILY VARIABILITY OF SALINITY AND TEMPERATURE IN THE RJEČINA ESTUARY predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - 2nd Project Workshop, MONITORING AND ANALYSES FOR DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES, DEBRIS FLOW AND FLOODS; 109-112 2nd Project Workshop, MONITORING AND ANALYSES FOR DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES, DEBRIS FLOW AND FLOODS Rijeka, Hrvatska, - 1.1.2011.
8.
Žic, E., Ožanić, N., Vranješ, M, Marović, I.
Geomorfološke karakteristike odvodno-obuhvatnog kanala Botonega u Istri predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - Građevinarstvo - nauka i praksa; 1641-1646 Građevinarstvo - nauka i praksa Beograd, Srbija - 1.1.2010.
9.
Karleuša, B., Deluka-Tibljaš, A., Ožanić, N., Ilić, S.
The Role of Higher Education in Developing Awareness about Water Management predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - WMHE 2009, 607-614 WMHE 2009 Skoplje, Makedonija - 1.1.2009.
10.
Ožanić, N.:
Protection of lake Vrana natural phenomenon on the island of Cres predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - EUROCK 2009 - Rock Engineering in Difficult Ground Conditions - Soft rock and Karst, Balkema book; 723-728 EUROCK 2009 - Rock Engineering in Difficult Ground Conditions - Soft rock and Karst Dubrovnik, Hrvatska - 1.1.2009.
11.
Ožanić, N., Karleuša, B., Rubinić, J.
Odvodnja oborinskih voda urbanog sliva Škurinjskog potoka – problematika i rješenja predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - Suvremene metode odvodnje oborinskih voda urbanih sredina na obalnim područjima - Proceedings of the Conference: Modern methods of storm water drainage in urban coastal areas; 234-246 Suvremene metode odvodnje oborinskih voda urbanih sredina na obalnim područjima - Proceedings of the Conference: Modern methods of storm water drainage in urban coastal areas Rijeka - 1.1.2009.
12.
Žic, E., Ožanić, N., Marović, I
Management of butoniga Accumulation in Istria (Croatia) predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - People, Buildings and Environment 2009; 159-162 People, Buildings and Environment 2009 Brno, Slovačka - 1.1.2009.
13.
Žic, E., Vranješ, M., Ožanić, N.
Methods of Roughness Coefficient Determination in Natural Riverbeds predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - WMHE 2009; 851-862 WMHE 2009 Skoplje, Makedonija - 1.1.2009.
14.
Ružić, I., Feretić, S., Ožanić, N., Rubinić, J.
Modeling Synthetic Data Series - Monthly Precipitation Using Pseudorandom Scalar Numbers predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - BALWOIS conference, 54-65 BALWOIS conference Ohrid, mAKEDONIJA - 1.1.2008.
15.
Ožanić, N., Karleuša, B., Rubinić, J., Deluka Tibljaš, A.
Hidrometrija i visokoškolsko obrazovanje u graditeljstvu predavanje i rad u Zborniku - Proceeding -Measurement and data processing in hydrology, 383-405 Measurement and data processing in hydrology rIJEKA - 1.1.2008.
16.
Benac, Č., Jurak, V., Oštrić, M., Ožanić, N.
Qualitative assessment of geohazard in the Rječina Valley, Croatia predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - 10th IAEG International Congress. IAEG Engineering geology for tomorrow's cities, 1-7 10th IAEG International Congress. IAEG Engineering geology for tomorrow's cities London; U.K. - 1.1.2006.
17.
Rubinić, J., Ožanić, N.
The Relation Between Intensive Daily and Annual Precipitation Quantities at The Gorski Kotar Area (Croatia). predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - Croatian Meteorological Journal. 40; 631-633 28 th International Conference on Alpine Meteorology (ICAM), Zadar - 1.1.2005.
18.
Vrkljan, I., Ženko, T., Ožanić, N.
Problems with water during tunnel construction predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - 10th ACUUS International Conference - Underground Space: Economy and Environment, ISRM Regional Symposium Rock Mechanics for Underground Environment, 256-259 10th ACUUS International Conference - Underground Space: Economy and Environment, ISRM Regional Symposium Rock Mechanics for Underground Environment/ Moskva; Rusija - 1.1.2005.
19.
Stojanović, D., Benac, Č., Ožanić, N.
A Possible Impacts of Adriatic¨s Sea Level Rise to Sanitation and Healt predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - International Symposium on Maritime Health, 248-250 International Symposium on Maritime Health Split - 1.1.2005.
20.
Ožanić, N., Rubinić, J., Karleuša, B., Holjević, D.
Problems of High Water Appearances in Urban Areas. predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - IX. International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering Proceedings, 395-402 IX. International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering Proceedings Beč, Austrija - 1.1.2005.
21.
Ožanić, N., Rubinić, J., Karleuša, B., Holjević, D.
The Revitalisation of Curtural Hereditary Buildings in Water Streams predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - 3rd ECRR International Conference on River Restoration in Europe, 263-271 3rd ECRR International Conference on River Restoration in Europe Zagreb - 1.1.2004.
22.
Ožanić, N., Rubinić, J.
The Regime of Inflow and Runoff from Vrana Lake and the Risk of Permanent Water Pollution predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - Groundwater in Geological Engineering, 281.284 Groundwater in Geological Engineering, Ljubljana, Slovenija - 1.1.2003.
23.
Ožanić, N., Deluka-Tibljaš, A., Karleuša, B.
Croatian Experience in Exploitation of Hydrological Calculations in a Road Design Practise predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - VIII. International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering Proceedings, 305-312 VIII. International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering Proceedings. Bratislava, Slovačka - 1.1.2003.
24.
Kos, Z., Ožanić, N.
Water Resources in Croatia in the 21st Century predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - VIII. International symposium on Water management and hydraulic engineering, 195-200 VIII. International symposium on Water management and hydraulic engineering Bratislava, Slovačka - 1.1.2003.
25.
arleuša, B., Beraković, B., Ožanić, N.
Multi-criteria Optimization Methods in Water Management predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - VIII. International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering. 177-185 VIII. International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering. Bratislava, Slovačka - 1.1.2003.
26.
Ožanić, N., Rubinić, J., Gereš, D.
Hydrological Bases of Regional Management of Water Reserves in the High Karst as Examplified by the Upper Part of the Kupa River Catchment Area predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - 21st Conference of the Danubian Countries, 117-124. 21st Conference of the Danubian Countries Bucharest, Romania - 1.1.2002.
27.
Gereš, D., Ožanić, N., Rubinić, J.
Analysis of Water Use in Croatia on Principles of sustainable Development predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - . 21st Conference of the Danubian Countries, 127-131. . 21st Conference of the Danubian Countries Bucharest, Romania - 1.1.2002.
28.
Rubinić, J., Ožanić, N.
Stochastic modelling of accumulation behaviour on the example of accumulation with losses. predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - 4th International Conference on Calibration and Reliability in Groundwater Modelling 4th International Conference on Calibration and Reliability in Groundwater Modelling Prague, Czech Republic - 1.1.2002.
29.
Gereš, D., Rubinić, J., Ožanić, N
Ground water management in the karstic zones in Croatia. predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - 3rd International Conference on Future Groundwater Resources at Risk 3rd International Conference on Future Groundwater Resources at Risk, Lisabon, Portugal - 1.1.2001.
30.
Gereš, D., Rubinić, J., Ožanić, N.
Groundwater management in the karstic zones in Croatia predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - 3rd International Conference on Future Groundwater Resources at Risk; 487-494. 3rd International Conference on Future Groundwater Resources at Risk Lisabon, Portugal - 1.1.2001.
31.
Ožanić, N., Rubinić, J.
Hydraulic Limitation of Exploitation Vrana Lake for Water Supply (Croatia). predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - XXIX IAHR Congress - 21st Century: The New Era for Hydraulic Research and its Applications XXIX IAHR Congress - 21st Century: The New Era for Hydraulic Research and its Applications Peking, Kina, - 1.1.2001.
32.
Gereš, D., Ožanić, N., Rubinić, J.
Water resources management planning in Croatia. predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - VII International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, VII International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, Miedzybrodzie Zywieckie, Poland, - 1.1.2001.
33.
Ožanić, N., Rubinić, J. 2001.
Reception of Flood Waves in Storage Reservoirs on Small Watercourses – Example of Hidrological Analysis for the Storage Reservoir Križ. predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - Conference Hydro 2001 – Opportunities and Callenges Conference Hydro 2001 – Opportunities and Callenges, Riva del Garda, Italia, - 1.1.2001.
34.
Ožanić, N., Rubinić, J.
Flood Problems on Small Islands. predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - Proc. International Workshop Integrated Water Management in Small Islands and Coastal Cities International Workshop Integrated Water Management in Small Islands and Coastal Cities Omišalj, Hrvatska - 6.10.1999.
35.
Rubinić, J., Ožanić, N.
Influence of the Sedimentation Process on the Raša River Muth on the Outflow Regime of Coastal Springs. predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - XXVII IAHR Biennial Congress Hydraulic Engineering for Sustainable Water Resources Management at the Turn of the Millenium XXVII IAHR Biennial Congress Hydraulic Engineering for Sustainable Water Resources Management at the Turn of the Millenium Graz, Austria - 23.8.1999.
36.
Gereš, D., Rubinić, J., Ožanić, N.
Ecological incidents in Northern Adriatic Karst (Croatia). predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - 7th International Conference Environmental Challenges for the Next Millenium. 7th International Conference Environmental Challenges for the Next Millenium. Jerusalem, Israel, - 13.6.1999.
37.
Rubinić, J., Ožanić, N. i Kukuljan, I.
Hydrological Aspects of Revitalization of Upper and Mid Part of River Mirna Stream as a part of Integral Basin Management predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, 377-387 International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering Dubrovnik, Hrvatska - 14.9.1998.
38.
Ožanić, N. i Rubinić, J.
Analysis of the Discarge Fluctuation Trends in the Mountain Part of the Kupa River Catchment Area. predavanje i rad u Zborniku - Proceeding -XIXth Conference of the Danube Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management 371-377. XIXth Conference of the Danube Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management Osiek, Hrvatska - 15.6.1998.
39.
Ožanić, N., Rubinić, J. i Gereš, D.
Hydrological Aspect of Water Quality Protection in the Karst Illustrated by Examples of the Pazinčica Sink-Hole and Vransko jezero. predavanje i rad u Zborniku - Proc. International Conference on Water Protection in National Parks and Other Protected Areas International Conference on Water Protection in National Parks and Other Protected Areas Primošten, Hrvatska - 21.5.1998.
40.
Ožanić, N. i Rubinić, J.
Problems in Calculation of Precipitation Water Drainage in Urban Areas predavanje i rad u Zborniku - Proc. International Workshop on Non-Structural Flood Control in Urban Areas, 209-219 International Workshop on Non-Structural Flood Control in Urban Areas, Sao Paulo; Brazil - 21.4.1998.
41.
Rubinić, J., Ožanić, N., Bušelić, G. i Milković, J
Water Temperature Characteristics in the Kupa River Catchment Area. predavanje i rad u Zborniku - Proc. XIXth Conference of the Danube Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, 667-674. XIXth Conference of the Danube Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management Osiek, Hrvatska - 1.1.1998.
42.
Ožanić, N. i Rubinić, J.
Analysis of the Appearance of Extremely Low Water Levels of the Vrana Lake on Cres Island (Croatia). predavanje i rad u Zborniku - Loc procceding FRIEND’97 - Acta Hydrotechnica 15/19.: 155-157. FRIEND’97 Postojna, Slovenija - 1.10.1997.
43.
Rubinić, J. i Ožanić, N
Increasing the Resources of Underground Water In Karst Accumulation of Ponikve on Island Krk (Croatia). Proceeding IX World Water Congress, Montreal, 1.-6.09.1997. predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - IX World Water Congress Proceeding IX World Water Congress Montreal, Canada - 1.1.1997.
44.
Ožanić, N. i Rubinić, J.
Protection of the Natural Phenomen of the Vrana Lake on the Island Cres (Croatia). predavanje i rad u Zborniku - Proceeding - IX World Water Congress IX World Water Congress Montreal, Canada - 1.1.1997.
45.
Rubinić, J.; Ožanić, N.
Variability of Heavy Intensity Rainfall Events and Their Influence on Effective Runoff. predavanje i rad u Zborniku - Proc. XVIIIth Conference of the Danube Countries - Volume19/1; 75-81. XVIIIth Conference of the Danube Countries, Graz, Austria - 1.1.1996.
46.
Ožanić, N.; Rubinić, J.
Analysis of Hidrological Characteristic of Križ Potok- a Small Streamflow in the Mountain Part of Croatia. predavanje i rad u Zborniku - Proc. XVIIIth Conference of the Danube Countries - Volume19/2; 53-59 XVIIIth Conference of the Danube Countries Graz, - 1.1.1996.
47.
Rubinić, J. i Ožanić, N. 1995. Hidrološki aspekti gospodarenja akumulacijom Botonega u Istri. U: Zbornik radova 1. Hrvatske konferencije o vodama, Dubrovnik, 24-27.05.1995.: 147-157.
2.
48.
Ožanić, N. i Rubinić, J. 1995. Hidrološki koncept funkcioniranja Vranskog jezera na otoku Cresu. U: Zbornik radova 1. Hrvatske konferencije o vodama, Dubrovnik, 24-27.05.1995.: 159-167.
3.
49.
Ožanić, N. i Rubinić, J. 1995. Zaštita prirodnog fenomena Vranskog jezera na Cresu. U: Zbornik radova znanstvenog skupa Društvo i tehnologija, Opatija, 28.-30.06.1995.: 477-484.
4.
50.
Rubinić, J., Ožanić, N. i Breulj, D. 1995. Analiza upotrebe hidroloških proračuna u praksi projektiranja prometnica. U: Zbornik radova 1. Hrvatskog kongresa o cestama, Opatija, 23.-25.10.1995, 189-193.
6.
51.
Ožanić, N. i Rubinić, J. 1996. Hidrološki aspekti problematike gospodarenja vodnim resursima grada Rijeke. U: Zbornik radova znanstvenog skupa Društvo i tehnologija 96, Selce, 28.-30.06.1996.: 80-87.
7.
52.
Rubinić, J. i Ožanić, N. 1996. Propisi za projektiranje vodnogospodarskih objekata. U: Zborniku radova Sabora Hrvatskih graditelja, Cavtat, 07.-09.11.1996, 817-822.
8.
53.
Rubinić, J. i Ožanić, N. 1996. Hidrološke osobitosti Vranskog jezera na Cresu. U: Zbornik radova znanstvenog savjetovanja Prirodoslovna istraživanja Riječkog područja, Rijeka, 23.-26.10.1996.:257-265.
9.
54.
Ožanić, N. i Rubinić, J. (1997.) Trendovi kolebanja protoka - element gospodarenja vodnim resursima riječkog područja. U: Zborniku radova znanstvenog skupa Društvo i tehnologija, Opatija, 1997: 105-111.
10.
55.
Ožanić, N. i Rubinić, J. 1998. Problemi urbane odvodnje pri pojavama ekstremnih oborina. U: Zbornik radova Zanstvenog skupa Andrija Mohorovičić – 140. obljetnica rođenja, Zagreb, 10.-12.03.1998.:417-425.
11.
56.
Rubinić, J. i Ožanić, N. 1998. Razvoj hidroloških istraživanja i upravljanja vodnim resursima u kršu na primjeru Istarskog područja. U: Zbornik radova Međunarodnog zanstvenog skupa Tehnologija i Društvo, Rijeka: 90-96.
12.
57.
Rubinić, J. i Ožanić, N. 1998. Hidrološke značajke vodnih pojava na sjeverno-jadranskim otocima. U: Zborniku radova Okruglog stola: Voda na Hrvatskim otocima, Hvar, 30.09.-2.10.1998.: 243-255.
13.
58.
Ožanić, N. i Rubinić, J. 1998. Hidrološke značajke i režim funkcioniranja Vranskog jezera na otoku Cresu. U: Zborniku radova Okruglog stola: Voda na Hrvatskim otocima, Hvar, 30.09.-2.10.1998.: 257-266.
14.
59.
Ožanić, N., Rubinić, J. 1999. Vodni resursi izvorišta Gacke. U: Zbornik radova 2.Hrvatske konferencije o vodama, Dubrovnik 19.-22.05.1999, 575-583.
15.
60.
Rubinić, J., Ožanić, N. 1999. Hidrologija akumulacije Boljunčica u Istri. U: Zbornik radova 2.Hrvatske konferencije o vodama, Dubrovnik 19.-22.05.1999, 575-583.
16.
61.
Gereš, D., Ožanić, N., Rubinić, J. 2000. Integralno gospodarenje vodama u kršu. U: Zbornik radova Znanstvenog skupa HAZU Unapređenje poljoprivrede i šumarstva na kršu, Split, 29.-30.03.2000.
17.
62.
Bušelić, G., Rubinić, J., Ožanić, N. 2000. Hidrološka analiza suspendiranog nanosa u gornjem dijelu sliva Kupe. U: Zbornik radova okruglog stola Hidrologija i vodni resursi Save u novim uvjetima, Slavonski Brod 7.-8.11.2000, 575-583.
18.
63.
Ožanić, N., Rubinić, J., Gereš, D. 2001. Zaštita voda u hrvatskom krškom području. U: Zbornik radova Znanstvenog skupa Kako zaštititi vode Hrvatske s gledišta vodoopskrbe i odvodnje, Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije, Pula, 06.2001.
19.
64.
Ožanić, N., Rubinić, J. 2002. Problemi pojava velikih voda u urbanim sredinama // Okrugli stol - Urbana hidrologija. Split., 2002. 101-113.
20.
65.
Ožanić, N. 2002. Velike vode // Primjenjena hidrologija. Zagreb., Društvo građevnih inženjera i tehničara i Hrvatsko hidrološko društvo, 2002. 1-16.
21.
66.
Rubinić, J., Barbalić, D., Ožanić, N. 2003. Analiza pristupa inženjerskoj obradi kratkotrajnih jakih kiša u Hrvatskoj na primjeru Pule // Zbornik radova 3. hrvatske konferencije o vodama - hrvatske vode u 21. stoljeću. Hrvatske vode. Osijek. 113-121.
22.
67.
Ožanić, N., Rubinić, J. 2003. Hidrološke podloge pri planiranju hidromelioracijskih sustava i upravljanja njima // Zbornik radova 3. hrvatske konferencije o vodama- hrvatske vode u 21. stoljeću. Osijek. Hrvatske vode. 389 – 399.
23.
68.
Ožanić, N., Karleuša, B., Orbanić, J., Žufić, E., Žic, E. 2003. Hidrogrami velikih vodnih valova - primjer hidrološke obrade za akumulaciju križ // Zbornik radova 3. hrvatske konferencije o vodama- hrvatske vode u 21. stoljeću. Osijek. Hrvatske vode. 91 – 99.
24.
69.
Deluka-Tibljaš, A., Karleuša, B., Ožanić, N. 2003. Odvodnja prometnice kao preduvjet trajnosti // Zbornik radova 3. hrvatske konferencije o vodama- hrvatske vode u 21. stoljeću. Osijek. Hrvatske vode. 1007 – 1014.
25.
70.
Ožanić, N. 2003. Obrada oborina kao elementa hidrološkog bilanciranja // Praktična hidrologija. Zagreb. Društvo građevinskih inženjera i tehničara i Hrvatsko hidrološko, 2003. 19-36.
26.
71.
Babić, S., Rubinić, J., Ožanić, N. 2007. Preispitivanje pristupa u rješenjima odvodnje prometnica // Zbornik radova / Vivoda, Željko (ur.), Zagreb: Hrvatsko društvo za ceste - Via Vita, 73-73 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
27.
72.
Deluka-Tibljaš, A., Karleuša, B., Ožanić, N. 2007. Bolonjski studiji i nastava hidrotehnike na Građevinskom fakultetu u Rijeci // Hrvatske vode i Europska unija - izazovi i mogućnosti / Gereš, Dragutin (ur.), Zagreb: Hrvatske vode, 905-912 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
28.
73.
Karleuša, B., Beraković, B., Ožanić, N. 2007. Primjena ekspertnih sustava u gospodarenju vodama // HRVATSKE VODE I EUROPSKA UNIJA - IZAZOVI I MOGUĆNOSTI / Gereš, Dragutin (ur.), // Hrvatske vode i Europska unija - izazovi i mogućnosti / Gereš, Dragutin (ur.), Zagreb: Hrvatske vode, 937-945; (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
29.
74.
Ožanić, N., Karleuša, B., Rubinić, J., Holjević, D. 2007. Posebnosti planiranja navodnjavanja u priobalnim područjima u Primorsko-goranskoj županiji // Hrvatske vode i Europska unija - izazovi i mogućnosti / Gereš, Dragutin (ur.), Zagreb: Hrvatske vode, 607-616 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
30.
75.
Ožanić, N., Karleuša, B.: Navodnjavanje na krškim područjima // Zbornik radova - Aktualni trenutak odvodnje i navodnjavanja u Hrvatskoj / Holjević, Danko ; Šustić, Diana ; Ožanić, Nevenka (ur.). Zadar : Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje i Hrvatsko hidrološko društvo, 2009. Str. 45-61.
31.
76.
Ožanić, N. i dr., Hidrometrija i visokoškolsko obrazovanje u graditeljstvu; Savjetovanje - Hidrološka mjerenja i obrada podataka - Zbornik radova/ Ožanić, Nevenka (ur.).Rijeka: Digital point tiskara d.o.o., 2008 (zbornik).
32.
77.
Ožanić, N., Karleuša, B.: Navodnjavanje na krškim područjima // Zbornik radova - Aktualni trenutak odvodnje i navodnjavanja u Hrvatskoj / Holjević, Danko ; Šustić, Diana ; Ožanić, Nevenka (ur.). Zadar : Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje i Hrvatsko hidrološko društvo, 2009. Str. 45-61.
33.
78.
Bonacci, Ognjen; Kisić, Ivica; Ožanić, Nevenka.: Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda kod odrona zemlje i poplava u Hrvatskoj (Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia)// Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa / Trut Damir (ur.). Zagreb : Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 2010. 72-77.
34.
79.
Travaš, Vanja; Ožanić, Nevenka; Karleuša, Barbara.: Uloga eksperimentalne hidraulike na hidrotehničkom usmjerenju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (The role of experimental hydraulics in teaching activities at the Faculty of civil engineering - University of Rijeka) // HRVATSKE VODE PRED IZAZOVOM KLIMATSKIH PROMJENA / Biondić, Danko; Holjević, Danko; Tropan, Ljudevit (ur.). Zagreb : HRVATSKE VODE, 2011. 1160-1170.
35.
80.
Ružić, Igor; Sušanj, Ivana; Ožanić, Nevenka; Žic, Elvis.: Otjecanja sa sliva Slanog potoka i izvora rijeke Dubračine na području Vinodolske doline (Slani potok and Dubračina river spring runoff characteristics, Vinodol valley) // HRVATSKE VODE PRED IZAZOVOM KLIMATSKIH PROMJENA / Biondić, Danko; Holjević, Danko; Tropan, Ljudevit (ur.). Zagreb: HRVATSKE VODE, 2011. 226-237.
36.
81.
Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka.: Uključivanje javnosti u zaštitu od erozije i bujica // Graditeljstvo-poluga znanja / Lakušić, Stjepan (ur.). Cavtat : Hrvatski savez građevinskih inženjera, 2012. 775-784.
37.
82.
Krvavica, Nino; Travaš, Vanja; Ožanić, Nevenka.: Troslojni numerički model stacionarnog tečenja u stratificiranom estuariju // Zbornik radova šestog susreta Hrvatskog druptva za mehaniku / Jelenić, Gordan ; Gaćeša, Maja (ur.). Rijeka, 2014. 111-116.
38.
83.
Ožanić, Nevenka; Dragičević, Nevena; Sušanj, Ivana; Žic, Elvis; Ružić, Igor; Krvavica, Nino; Karleuša, Barbara.: Rezultati istraživanja na Hrvatsko-Japanskom projektu- poplave i blatni tokovi // Vodnogospodarski projekti i EU fondovi / Karleuša, Barbara ; Pavlić, Krešimir (ur.). Zagreb : Hrvatsko hidrološko društvo, 2015. 45-69
39.
84.
Ožanić, Nevenka; Jakominić Marot, Nataša.: Strateško razmišljanje i iskustva Sveučilišta u Rijeci u provedbi infrastrukturnih EU projekta // Zbornik radova Sabora hrvatskih graditelja 2016: EU i hrvatsko graditeljstvo / Lakušić, Stjepan (ur.). Zagreb : Hrvatski savez građevinskih inženjera, 2016. 599-606
40.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. - 1.1.2016.
HIDROLOGIJA VODNIH RESURSA I IDENTIFIKACIJA RIZIKA OD POPLAVA I BLATNIH TOKOVA NA KRŠKOM PODRUČJU - POTPORA ISTRAŽIVANJIMA; voditelj; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH ; 216.000,00 kn;
2. 1.1.2013. -
Networking for Drinking Water Supply in Adriatic Region - DRINKADRIA; Suvoditelj projekta; IPA; ;
3. 1.1.2012. - 1.1.2013.
„Znanstveni kolokvij Sveučilišta u Rijeci 2012/2013“; Voditelj projekta; Sveučilište u Rijeci ; 97.500,00;
4. 1.1.2012. -
Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia (Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda kod odrona zemlje i poplava u Hrvatskoj); Voditelj projekta; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i JICA (Japanska Vlada).; ;
5. 1.1.2012. -
Modernizing Doctoral Education through Implementation of CROQF - Sveučilište u Zagrebu nositelj; Voditelj partnerskog dijela projekta - Sveučilište u Rijeci; IPA; ;
6. 1.1.2011. - 1.1.2012.
„Znanstveni kolokvij Sveučilišta u Rijeci 2011/2012“; Voditelj projekta; Sveučilište u Rijeci ; 97.500,00;
7. 1.1.2011. - 1.1.2012.
„Aktualna pitanja izbora u zvanja na Sveučilištu u Rijeci“; Voditelj projekta; Sveučilište u Rijeci ; 25.500,00;
8. 1.1.2010. - 1.1.2011.
„Znanstveni kolokvij Sveučilišta u Rijeci 2010/2011“; Voditelj projekta; Sveučilište u Rijeci ; 97.500,00;
9. 1.1.2009. - 1.1.2012.
Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia (Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda kod odrona zemlje i poplava u Hrvatskoj); ; Voditelj Radne skupine za poplave i blatne tokove međunarodnog Japansko-Hrvatskog projekta i zamjenik glavnog voditelja; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i JICA.; ;
10. 1.1.2009. - 1.1.2010.
Međunarodni suradni skupovi - „Uspostava zajedničkog hrvatsko-japanskog znanstveno-istraživačkog projekta - Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda kod odrona zemlje i poplava u Hrvatskoj“ ; Voditelj projekta; Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske.; 68.000,00;
11. 1.1.2009. -
Research infrastructure for Campus-based laboratories at University of Rijeka – pripremanje i prijava projekta; Voditelj projekta; SF EU; ;
12. 1.1.2007. - 1.1.2013.
“Hidrologija osjetljivih vodnih resursa u kršu” Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske – dio Programa - Voda u kršu - dinamika, geokemija i izotopni procesi.; Voditelj projekta; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.; 95.000,00;
13. 1.1.2005. - 1.1.2006.
«Sustainable Development of Karst»; Suradnik na projektu; INTERREG III ; ;
14. 1.1.2005. - 1.1.2006.
«Istraživanje utjecaja epikrške zone na dinamiku istjecanja krških izvora» Hrvatsko-slovenski bilateralni istraživački projekt ; Suradnik na projektu; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH i Slovenska Vlada; ;
15. 1.1.2002. - 1.1.2003.
«Impact of land use change on hydrological, ecological and river morphology processes in the Dragonja catchment»; Suradnik na projektu; Vrije Universiteit iz Amsterdama, i Fakultet za gradbeništvo in geodezijo iz Ljubljane te s hrvatske strane Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu; ;
16. 1.1.2001. - 1.1.2006.
“Znanstvene osnove za razvoj navodnjavanja u Hrvatskoj” ; Voditelj projekta; Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske.; ;
17. 1.1.1999. - 1.1.2001.
«Hidrološko-hidrogeološko-geološke analize bilance voda u kršu»; Suradnik na projektu; Vlada Slovenije i Ministarstvo znanosti i tehnologije RH; ;
18. 1.1.1996. - 1.1.2001.
“Znanstvene osnove za razvoj navodnjavanja u Hrvatskoj” ; Suradnik na projektu; Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske, voditelja prof.dr.sc. Zorka Kosa sa Građevinsko fakulteta Sveučilišta u Rijeci; ;
19. 1.1.1994. - 1.1.1998.
“Protuerozijska zaštita tla i voda u Istri, u sklopu šire ekološke problematike zaštite Jadrana – pilot objekt: Višenamjenska površinska akumulacija i sliv Botonege u flišnom području Srednje Istre”, sufinanciranog od ; Suradnik na projektu; Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske, voditelja prof.dr.sc. Josip Petraš sa Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2014. -
Nevena Dragičević; Doktorat Model for erosion intensity and sediment production assessment based on Erosion Potential Method modification / Model za procjenu intenziteta i produkcije erozijskog nanosa modifikacijom Metode Potencijala Erozije; Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij građevinarstvo - na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci; 7.10.2016.;
2. 1.1.2014. -
Nino Krvavica; Doktorat One-dimensional numerical model for layered shallow water flow in highly stratified estuarie/Jednodimenzijski numerički model uslojenog tečenja plitkih voda u izrazito stratificiranim ušćima; Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij građevinarstvo; 11.11.2016.;
3. 1.1.2014. -
Ivana Sušanj; Doktorat Razvoj hidrološkog modela otjecanja s malih slivova temeljen na umjetnoj neuronskoj mreži; Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij građevinarstvo - na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci; 13.1.2017.;
4. 1.1.2012. -
Elvis Žic; Doktorat "Modeliranje i kalibracija poplavnog vala i blatnih tokova u slivu Rječine" ; Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski program Građevinarstvo - na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.; 13.2.2015.;
5. 1.1.2011. -
Josip Rubinić; Doktorat Vodni režim Vranskoga jezera u Dalmaciji i utjecaj klimatskih promjena/varijacija,; Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski program Građevinarstvo - na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.; 22.12.2014.;
6. 1.1.2008. - 1.1.2012.
Goran Volf; Doktorat Assessment of the Proper Wastewater treatment Level According to Marine Ecosystem state - Određivanje odgovarajućeg stupnja proćišćavanja otpadnih voda s obzirom na stanje morskog ekosustava“; Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski program Građevinarstvo; 20.7.2012.;
7. 1.1.2008. -
Sergije Babić; Doktorat Modeliranje polutograma onečišćenja u dotoku oborinskih voda na prometnicama,; Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski program Građevinarstvo - na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.; ;
8. 1.1.2004. - 1.1.2009.
Elvis Žic; Magisterij Analiza koeficijenta hrapavosti na primjeru korita Botonege u Istri; Poslijediplomski sveučilišni MAGISTARSKI studijski program Građevinarstvo na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Splitu; 2009.;

Znanstveni skupovi

1. 30.9.2016. - 2.10.2010.
Znanstveno-stručna ekskurzija Hrvatskog hidrološkog društva u Beč i Bratislavu Beč i Bratislava Organizator znanstveno-stručne ekskurzije
2. 29.9.2016. - 2.10.2011.
Znanstveno-stručna ekskurzija Hrvatskog hidrološkog društva u Sloveniju i Italiju (Škocjanska jama, brana Vajont i Venecija) Slovenija, Italija Organizator znanstveno-stručne ekskurzije
3. 26.3.2013. -
ZNANSTVENA RADIONICA: RADARSKA METEOROLOGIJA Prikupljanje, analiza i prognoziranje izgleda vremena putem radarskih podataka Rijeka, Hrvatska Znanstveno-organizacijski odbor
4. 28.11.2011. -
Aktualna pitanja izbora u zvanja na Sveučilištu u Rijeci; Rijeka, Hrvatska Organizator i voditelj znanstvene radionice
5. - 14.12.2013.
4th Workshop of the Japanese-Croatian Project on ‘Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia’ Split, Hrvatska Organizator i član znanstvenog odbora znanstvene radionice
6. - 26.9.2013.
Dani gospodarenja vodama – napredak kroz znanost Zagreb, Hrvatska Član Organizacijskog i znanstvenog odbora znanstvenog skupa i pozvani predavač
7. - 28.4.2013.
3rd Student of Neuroscience – NEURI 2013 with International Participation held in Rijeka and Rab; Rijeka, Hrvatska Član znanstvenog odbora i sudionik
8. - 9.3.2013.
‘Landslide and flood hazard assessment’ 1st Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region; 3rd Workshop of the Japanese-Croatian Project Zagreb Organizator i član znanstvenog odbora
9. - 19.10.2012.
Okrugli stol - Zaštita od poplava u Hrvatskoj, Vukovar član Organizacijskog i znanstvenog odbora
10. - 17.12.2011.
2nd Project Workshop “Monitoring and analyses for disaster mitigation of landslides, debris flow and floods” on Croatian – Japanese Project “Risk Identification and Land – Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia” Rijeka, Hrvatska Organizator znanstvene radionice i član znanstvenog odbora
11. - 21.5.2011.
Okrugli stol: Obrazovanje stručnjaka u vodnom gospodarstvu - 5. hrvatska konferencija o vodama - „HRVATSKE VODE PRED IZAZOVOM KLIMATSKIH PROMJENA“ Opatija Organizator i voditelj
12. - 21.5.2011.
V Hrvatske konferencije o vodama - Hrvatske vode pred izazovom klimatskih promjena, Opatija. Član Znanstvenoga odbora
13. - 24.11.2010.
1st Project Workshop “International expirience” on Croatian – Japanese Project “Risk Identification and Land – Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia” Dubrovnik, Hrvatska Suorganizator znanstvene radionice
14. - 29.5.2009.
Aktualni trenutak odvodnje i navodnjavanja u Hrvatskoj., Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje i Hrvatsko hidrološko društvo, Zadar. Suorganizator stručno-znanstvenog skupa
15. - 29.5.2009.
Konferencija - Aktualni trenutak odvodnje i navodnjavanja u Hrvatskoj Zadar Član Znanstvenoga odbora
16. - 21.3.2009.
Konferencija - Suvremene metode odvodnje oborinskih voda urbanih sredina na obalnim područjima - Modern methods of storm water drainage in urban coastal areas,. Rijeka Član Znanstvenoga odbora
17. - 28.11.2008.
Hidrološka mjerenja i obrada podataka Plitvice. Hrvatska. Organizator Znanstvenog savjetovanja
18. - 13.11.2007.
Znanstveno-stručna ekskurzija Hrvatskog hidrološkog društva u Italiju Bologna, Toscana, Firenza Organizator znanstveno-stručne ekskurzije
19. - 19.5.2007.
IV Hrvatska konferencija o vodama - Hrvatske vode i Europska unija - izazovi i mogućnosti, Opatija Predsjednik Znanstvenog odbora
20. - 23.2.2007.
Vodnogospodarski aspekti razvoja navodnjavanja u priobalju i krškom zaleđu Hrvatske, Rijeka, Hrvatska Organizator Znanstvenog simpozija
21. - 11.9.2004.
Znanstveno-stručna ekskurzija Hrvatskog hidrološkog društva u Mađarsku i Austriju (obilazak hidrotehničkih objekata) Mađarska, Austrija Organizator znanstveno-stručne ekskurzije
22. - 31.5.2003.
III Hrvatska konferencija o vodama - Hrvatske vode u 21. stoljeću, Osijek, Hrvatska Član Znanstvenoga odbora
23. - 5.11.2002.
Znanstveno-stručna ekskurzija Hrvatskog hidrološkog društva u Austriju (Beč i okolica) Beč, Austrija Organizator znanstveno-stručne ekskurzije
24. - 26.4.2002.
Okrugli stol “Urbana hidrologija” Split, Hrvatska Predsjednik Znanstvenoga odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2013. - Član Savjetodavnog odbora časopisa Acta Hydrotechnica (Slovenija)

2. 1.1.2011. - Član Uredničkog odbora časopisa Engineering review - Tehničkog i Građervinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

3. 1.1.2008. - 1.1.2009. Član Uredničkog odbora Zbornika Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

4. 1.1.2000. - član Redakcijskog odbora časopisa Hrvatske vode za prostorno planiranje i vodno gospodarstvo

Recenzije

1. 2011. Recenzija ,međunarodnog projekta - Žiga Kokalj - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti - Preučevanje mikroreliefnih oblik z zračnim laserskim skeniranjem (Investigation of microrelief structures with airborne lidar), Slovenian Research Agency.
2. 2011. Recenzija međunarodnog projekta - Mihaela Triglav Čekada - Geodetski inštitut Slovenije - Možnosti skupne uporabe lidarja in arhivskih nemerskih posnetkov (The possibilities of combined usage of lidar and archive nonmetric), Slovenian Research Agency
3. 2011. Recenzija međunarodnog projekta - Žiga Kokalj - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti - Proučevanje zemlje in okolja (Earth and related environmental sciences), Slovenian Research Agency
4. 2011. Recenzija međunarodnog znanstvenog projekta - Likar Jakob - Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta - 3D geomehanski model podzemnega objekta v zelo iztisljivih hribinah (3D Geomechanical Model of Underground Structure in High Squeezing Grounds), Slovenian Research Agency.
5. 2011. Recenzija međunarodnog znanstvenog projekta - Markič Miloš – Geološki zavod Slovenije - Petrologija rjavih premogov, ki jih pridobivamo in/ali uporabljamo v Sloveniji, plini v njih in njihove plinsko-sorpcijske lastnosti (Petrology of brown (low-rank) coals as mined and/or used in Slovenia, natural gasses in them, and their gas-sorption properties), Slovenian Research Agency.
6. 2011. Recenzija međunarodnog znanstvenog projekta - Mikoš Matjaž - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo - Drobirski tokovi - njihovo delovanje ter modeli in sistemi za podporo pri določanju nevarnih območjih (Debris flows - their action and decision support systems for determining debris-flow hazard zones), Slovenian Research Agency.
7. 2007. Recenzija međunarodnih znanstvenih projekata - Nataša Atanasova - University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering (FGG) – Razvoj tehnologijskih in stimulacijskih malih in mikro čistilnih naprav, Slovenian Research Agency.
8. 2007. Recenzija međunarodnih znanstvenih projekata - Nataša Smolar-Žvanut – Limnos, podjetlje za aplikativno ekologijo, d.o.o., Ljubljana, Okoljsko spremljenjiva vodna energija, Slovenian Research Agency.
9. 2007. Recenzija međunarodnih znanstvenih projekata - Matjaž Četina - University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering (FGG) – Modeliranje transportnih poti in pretvorb živega srebra na vplivnem območju rudnika živega srebra v Idriji, Slovenian Research Agency.
10. 2007. Recenzija međunarodnih znanstvenih projekata - Tomaž Podobnikar - Analiza fizičnih oblik okolja in izboljšanje kakovosti prostorskih podatkov (Analysis of physical shapes in the environment and enhancement of spatial data quality)Institute of Anthropological and Spatial Studies - Slovenian Research Agency
11. 2006. Recenzija znanstvenog projekta - Pršić Marko - Građevinski fakultet, Zagreb - Utjecaj okoliša na oblikovanje i dimenzioniranje vodnih građevina, Tehničke znanosti.
12. 2006. Recenzija znanstvenog projekta - Denić-Jukić Vesna - Građevinsko-arhitektonski fakultet, Split, Bilanca voda i modeliranje otjecanja u kršu, Tehničke znanosti
13. 2006. Recenzija znanstvenog projekta - Jukić Damir - Građevinsko-arhitektonski fakultet, Split - Monitoring površinskih i podzemnih voda priobalnih krških područja, Tehničke znanosti.
14. 2006. Recenzija znanstvenog projekta - Bonacci Ognjen - Građevinsko-arhitektonski fakultet, Split - Proučavanje ekstremnih hidroloških situacija i vodnih rizika u kršu, Tehničke znanosti.
15. 2006. Recenzija znanstvenog projekta - Gjetvaj Goran – Građevinski fakultet, Zagreb – Razvoj i primjena metoda modeliranja pronosa tvari i energije tekućinama, Tehničke znanosti.
16. 2006. Recenzija znanstvenog projekta - Marušić Josip - Građevinski fakultet, Zagreb - Međudjelovanje hidromelioracijskih sustava i okolišnih čimbenika, Tehničke znanosti.

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
1.
Akumulacija Ponikve - hidrološka studija. 1986. Vodoprivreda Rijeka.  

2.
-
2.
Vodoprivredna osnova Gorski kotar – primorje – I faza – postojeće stanje. 1987. RO Vodoprivreda – Rijeka, JUR Vodoprivrednoprojektni. 1987.  

3.
-
3.
Studija akumulacija Vode. 1987. RO Vodoprivreda – Rijeka, JUR Vodoprivrednoprojektni.  

4.
-
4.
Karakteristike jakih intenziteta oborina na području Vodoprivrede i Elektroprivrede Rijeka. 1988. RO Vodoprivreda – Rijeka, JUR Vodoprivrednoprojektni.  

5.
-
5.
Ocjene mogućnosti ostvarenja akumulacije Grobnik – prethodne hidrološke podloge. 1988. RO Vodoprivreda – Rijeka, JUR Vodoprivrednoprojektni.  

6.
-
6.
Hidrološko-hidraulička studija Mirne. 1988. RO Vodoprivreda – Rijeka, JUR Vodoprivrednoprojektni.  

7.
-
7.
Bilans voda Zrenjske visoravni. 1988. RO Vodoprivreda – Rijeka, JUR Vodoprivrednoprojektni.  

8.
-
8.
Uređenje bujice Plešce. 1989. RO Vodoprivreda – Rijeka, JUR Vodoprivrednoprojektni.  

9.
-
9.
Uređenje Dobrinjske bujice. 1989. RO Vodoprivreda – Rijeka, JUR Vodoprivrednoprojektni.  

10.
-
10.
Hidrologija bujičnih tokova u akumulaciji Zoretići. 1989. RO Vodoprivreda – Rijeka, JUR Vodoprivrednoprojektni.  

11.
-
11.
Analiza hidroloških karakteristika Vranskog jezera na Cresu. 1990. RO Vodoprivreda – Rijeka, JUR Vodoprivrednoprojektni.  

12.
-
12.
Analiza hidroloških karakteristika Vranskog jezera na Cresu – dodatna hidrološka razmatranja. 1990. RO Vodoprivreda – Rijeka, JUR Vodoprivrednoprojektni.  

13.
-
13.
Ocjena mogućnosti ostvarenja akumulacije Grobnik – rezultati hidroloških opažanja 1988. i 1989. 1990. RO Vodoprivreda – Rijeka, JUR Vodoprivrednoprojektni.  

14.
-
14.
Vransko jezero na Cresu – Rezultati hidroloških istražnih radova – I faza. 1991. JVP Hrvatska vodoprivreda – OJ Rijeka.  

15.
-
15.
Hidrološka studija izvora Rakonek. 1993. Javno vodoprivredno poduzeće za slivno područje istarskih slivova.  

16.
-
16.
Nacionalni izvještaj Republike Hrvatske – Jadranski sliv. 1993. JVP Hrvatska vodoprivreda – OJ Rijeka.  

17.
-
17.
Hidrologija jezera Vrana na otoku Cresu. 1994. JVP Hrvatska vodoprivreda – OJ Rijeka.  

18.
-
18.
Studija mogućnosti korištenja voda potoka Križ za vodoopskrbu. 1994. JVP Hrvatska vodoprivreda – OJ Rijeka.  

19.
-
19.
Rezultati hidroloških istraživanja Vranskog jezera na otoku Cresu – 1994. 1995. JVP Hrvatska vodoprivreda – OJ Rijeka.  

20.
-
20.
Hidrološki proračun maksimalnih protoka bujice Posert – profil Grobnik. 1995. JVP Hrvatska vodoprivreda – OJ Rijeka.  

21.
-
21.
Hidrološki izvještaj o pojavi velikih voda na području Velog Lošinja. 1996. Hrvatske vode – VGO Rijeka.  

22.
-
22.
Rezultati hidroloških istraživanja Vranskog jezera na otoku Cresu – 1995. 1996. JVP Hrvatska vodoprivreda – OJ Rijeka.  

23.
-
23.
Hidrološki model funkcioniranja Vranskog jezera na otoku Cresu. 1996. Hrvatske vode – VGO Rijeka.  

24.
-
24.
Prirodne hidrološke značajke površinskih vodnih pojava Županije primorsko-goranske. 1997. Hrvatske vode – VGO Rijeka.  

25.
-
26.
Hidrološke značajke površinskih vodnih pojava Županije istarske. 1998. Hrvatske vode – VGO Rijeka.  

26.
-
27.
Hidrološke i meteorološke podloge na slivnom području Like i Gacke. 1998. Hrvatske vode – VGO Rijeka.  

27.
-
28.
Analiza hidroloških značajki planiranog retencijskog profila – Mrzle Vodice. 1998. Hrvatske vode – VGO Rijeka.  

28.
-
29.
Rezultati hidroloških istraživanja Vranskog jezera na otoku Cresu – 1997. 1998. Hrvatske vode – VGO Rijeka.  

29.
-
30.
Značajke kratkotrajnih jakih oborina Pule – hidrološka analiza s osvrtom na dosadašnje obrade. 1998. Hrvatske vode – VGO Rijeka – VGI Raša - Boljunčica.  

30.
-
31.
Analiza hidroloških značajki planirane mini – akumulacije Pavlomir. 2000. Hrvatske vode VGO Rijeka.  

31.
-
32.
Smjernice za izradu Vodoprivredne osnove Hrvatske – hidrološki dio. 2000. Hrvatske vode – VGO Rijeka.  

32.
-
33.
Vodoprivredna osnova Hrvatske – I faza hidrološki dio za područje VGO Rijeka. 2001. Hrvatske vode – VGO Rijeka.  

33.
-
34.
Rezultati hidroloških istraživanja Vranskog jezera na otoku Cresu – 1998.-2000. 2001. Hrvatske vode – VGO Rijeka.  

34.
-
35.
Građevinski fakultet Rijeka 2002: Idejni projekt uređenja Škurinjskog potoka uzvodno od stacionaže 2+760.00), Arhiva teh. dokumentacije Građevinskog fakulteta u Rijeci.  

35.
-
36.
Građevinski fakultet Rijeka. 2004. Vanjske površinske vode grada Rovinja – hidrologija i analiza rješenja – separat, Arhiva teh. dokumentacije Građevinskog fakulteta u Rijeci.  

36.
-
37.
Građevinski fakultet Rijeka. 2004. Analiza stanja i mogućnosti zaštite urbanog područja umaškog potoka od pojava velikih voda - studija, Arhiva teh. dokumentacije Građevinskog fakulteta u Rijeci.  

37.
-
38.
Tehnički fakultet Rijeka i Građevinski fakultet Rijeka: 2005. Studija rizika od poplava na rijekama Čabranki i Kupi (od izvora do lokacije Zdihovo) te vodotocima zatvorenih planinskih polja Gorskog kotara; Arhiva teh. dokumentacije Građevinskog fakulteta u Rijeci.  

38.
-
39.
Građevinski fakultet Rijeka (voditelj Nevenka Ožanić);. 2006. Plan navodnjavanja Primorsko-goranske županije, Arhiva teh. dokumentacije Građevinskog fakulteta u Rijeci.  

39.
-
40.
Građevinski fakultet Rijeka (voditelj Nevenka Ožanić): 2007. Novelacija hidroloških istraživanja na slivu Vranskog jezera na otoku Cresu, Arhiva teh. dokumentacije Građevinskog fakulteta u Rijeci.  


Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2013. - - Prorektor za investicije i razvoj
Rektorat Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2010. - - Redoviti profesor u trajnom zvanju
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
3. 1.1.2009. - 1.1.2013. - Prorektor za znanost i razvoj
Rektorat Sveučilišta u Rijeci
4. 1.1.2007. - 1.1.2009. - Dekan
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5. 1.1.2004. - 1.1.2007. - Dekan
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
6. 1.1.2003. - 1.1.2004. - Prodekan za opće poslove
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
7. 1.1.2001. - 1.1.2008. - Šef katedre za hidrotehniku
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
8. 1.1.2001. - - Predstojnik zavoda za hidrotehniku i geotehniku
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. - -
1999. – danas - Odlukom Vlade Republike Hrvatske od član Hrvatskog vijeća za suradnju s Međunarodnim hidrološkim programom i operativnim hidrološkim programom
2. - -
2016. – član Povjerenstva za dodjelu godišnjih nagrada Hrvatskih voda
3. - -
2016. – član Programskog vijeća EPK 2020 Rijeka Sveučilišta u Rijeci
4. - -
2016. - član Partnerskog vijeća Primorsko goranske županije
5. - -
2016. - član znanstvenog odbora - International Symposium: CROSS-BORDER DRINKING WATER MANAGEMENT of the project NETWORKING FOR DRINKING WATER SUPPLY IN ADRIATIC REGION (DRINKADRIA); 29.01.2016. Rijeka, Croatia.
6. - -
2015. – član Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka
7. - -
2014.- član Radne skupine za izradu prijedloga za reakreditaciju sveučilišnih poslijediplomskih (doktorskih) studija u Republici Hrvatskoj
8. - -
2014.- član Radne skupine za izradu prijedloga kriterija za reakreditaciju sveučilišnih poslijediplomskih (doktorskih) studija u Republici Hrvatskoj
9. - -
2014. - član Partnerskog vijeća Primorsko goranske županije
10. - -
2014. - član Povjerenstva za praćenje izdavanja profesionalne iskaznice (HIS MC) Hrvatskog inženjerskog saveza.
11. - -
2013. - član Povjerenstva za utvrđivanje kriterija pokazatelja znanstvene djelatnosti u svrhu namjenskog trošenja institucijskog financiranja javnih sveučilišta u RH u godini 2014. i 2015
12. - -
2013. – voditelj Radne skupine – Park prirode – u sklopu – projekt -Vizija za Hrvatsku 2030. godine
13. - -
2013 – voditelj Radne skupine EU fondove u sklopu Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014-2020.
14. - -
2013. – član Odbora za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju Akademije u mandatnom razdoblju 2013-2017. – Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
15. - -
2013. – član Kreativnog tima – projekt -Vizija za Hrvatsku 2030. godine (Odluka Predsjednika vlade RH od siječnja 2013.)
16. - -
2013. – član Savjetodavnog odbora časopisa Acta Hydrotechnica (Slovenija)
17. - -
2012. – član Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora (14.12.2012. – Hrvatski sabor na 6. sjednici)
18. - -
2012. – član Odbora Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa (predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH)
19. - -
2012. – član Stručnog povjerenstva za predlaganje kriterija za vrednovanje doktorskih studija u Republici Hrvatskoj - Agencija za znanost i visoko obrazovanje
20. - -
2012. – član Povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš hidroenergetskog postrojenja Dabar u Bosni i Hercegovini - Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH
21. - -
2012. – član Povjerenstva za stratešku procjenu za Plan navodnjavanja vodnim područjem Dunavskog sliva i Jadranskog mora Republike Slovenije – Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH
22. - -
2012. – predsjednik Savjetodavnog stručnog povjerenstva za procjenu utjecaja zahvata „Žičara Učka“ na okoliš – Primorsko – goranska županija
23. - -
2011. – član Radne skupine za pripremu Vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Rijeci
24. - -
2011. – danas – član Uredničkog odbora časopisa Engineering review - Tehničkog i Građervinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
25. - -
2011. – član Prosudbeno povjerenstvo i radne skupine za Nacrt Zakona o znanosti
26. - -
2011. – danas - član Odbora za poslijediplomski studij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
27. - -
2005. – 2011. član Radne skupine za vođenje pregovora s Europskom unijom - Član pregovaračkog tima za poglavlje 25 (Znanost i istraživanje) - Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske
28. - -
2010. – danas – predsjednik Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci
29. - -
2009. – danas – član Odbora Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa – Državna uprava za zaštitu i spašavanje
30. - -
2009. – danas – član Povjerenstva za evaluaciju poslijediplomskih studija Sveučilišta u Rijeci
31. - -
2009. – danas Član Povjerenstva za međunarodnu suradnju HKIG
32. - -
2009. – danas – član Savjeta hrvatske nacionalne grid infrastrukture (CRO NGI)
33. - -
2009. – 2013. – član Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti – polja arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva
34. - -
2009. – danas – član Nacionalnog povjerenstva za poslijediplomske doktorske studije
35. - -
2008.- danas – zamjenik predstavnika Rektorskog zbora Hrvatske u Sektorskom nadzornom odboru za Operativni program za regionalnu konkurentnost
36. - -
2008. - 2009. - član Uredničkog odbora Zbornika Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
37. - -
2008. – danas – Zastupnik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u Akademiji tehničkih znanosti Hrvatske
38. - -
2009. – 2011. Član Povjerenstva za poslijediplomski studij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
39. - -
2007.-2009. - član Foruma Mreže za krš Hrvatske.
40. - -
2004.-2009. - ECTS koordinator na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
41. - -
1998. – danas Predsjednik stručnih povjerenstava za izbor u suradnička, nastavna, znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja, te Predsjednik stručnih povjerenstava za nastupna predavanja za stjecanje navedenih zvanja (preko 40 puta)
42. - -
2007. – danas - član Povjerenstva za međunarodnu suradnju Hrvatske komore inženjera građevinarstva.
43. - -
2004. – 2012. – član Povjerenstva za dodjelu godišnjih nagrada Hrvatskih voda
44. - -
2000. – danas - član Redakcijskog odbora časopisa Hrvatske vode za prostorno planiranje i vodno gospodarstvo