Prof. dr. sc. Tonči Mikac dipl. ing.

Tehnički fakultet Zavod za industrijsko inženjerstvo i menagment

e-pošta : tmikac@uniri.hr
mobitel : 091 542 5560
prostorija : Tehnički fakultet 3-22
e-pošta : tmikac@riteh.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Tonči Mikac 183 7 6

Obrazovanje

1.1.1994. - 1.1.1997. viši sportski trener Prediplomski stručni studij Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1991. - 1.1.1994. doktor tehničkih znanosti - znanstveno polje strojarstvo Poslijediplomski znanstveni studij strojarstva Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1974. - 1.1.1979. diplomirani inženjer strojarstva Sveučilišni studij strojarstva - modul proizvodnog strojarstva Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 1.1.1991. magistar tehničkih znanosti - znanstveno polje strojarstvo Poslijediplomski znanstveni studij strojarstva Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2010. - 30.6.2016. Direktor Kampus d.o.o.
1.1.2010. - 1.1.2013. Prorektor za poslovne i integracijske procese Sveučilište u Rijeci
1.1.2006. - Redoviti Profesor u trajnom zvanju Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2010. Redoviti profesor Dekan Tehničkog fakulteta Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2010. Redoviti profesor Član Senata Sveučilišta u Rijeci Sveučilište u Rijeci
1.1.2002. - 1.1.2006. Redoviti Profesor Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2002. Izvanredni Profesor Prodekan za poslovne odnose Tehnički fakulet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2000. - Izvanredni profesor - Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj Katedre za organizaciju i operacijski management Tehnički fakulet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - 1.1.2002. Izvanredni Profesor Tehnički fakulet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1996. - 1.1.2000. Docent - Izvanredni Profesor Voditelj sveučilišnog studija strojarstva Tehnički fakulet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1995. - 1.1.1998. Docent Tehnički fakulet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1994. - 1.1.1996. Asistent - Docent Voditelj stručnog studija strojarstva Tehnički fakulet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1994. - Docent - Redoviti Profesor Voditelj CIM laboratorija Tehnički fakulet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1991. - 1.1.1995. Asistent Tehnički fakultet Rijeka
1.1.1988. - 1.1.1990. Potpredsjednik poslovodnog odbora SOOUR Tvornica motora i traktora Torpedo
1.1.1986. - 1.1.1988. Tehnički direktor OOUR Tvornica traktora - Topredo
1.1.1984. - 1.1.1986. Šef Tehničke pripreme OOUR Tvornica traktora - Torpedo
1.1.1981. - 1.1.1984. Šef tehnologije grupne obrade OOUR Tvornica motora - Torpedo
1.1.1980. - 1.1.1981. Tehnolog grupne obrade OOUR Tvornica motora - Torpedo

Nagrade i priznanja

Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za znanstvenoistraživački rad
Gold Medal of DAAAM International
Odlikovanje Red Danice Hrvatske s likom Franje Bučara odlukom Predsjednika Republike Hrvatske

Članstva

1.1.2013. - 1.1.2017. Znanstveno vijeće Akademije tehničkih znanosti Hrvatske
1.1.2006. - Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj HAZU
1.1.2005. - Hrvatska Akademija tehničkih znanosti
1.1.2004. - 1.1.2010. Predsjedništvo AKDMI - Akademskog kluba doktora znanosti, magistara znanosti, diplomiranih inženjera i inženjera Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - AKDMI - Akademski kluba doktora znanosti, magistara znanosti, diplomiranih inženjera i inženjera Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.1994. - Hrvatsko udruženje proizvodnog strojarstva

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2006. - Projektiranje proizvodnih sustava
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2006. - Proizvodni management
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2006. - Management i organizacijski razvoj
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2006. - Računalom integrirana proizvodnja
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2006. - Organizacija proizvodnje
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2006. - Proizvodni sustavi
Stručni preddiplomski studij strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2006. - Organizacija i ekonomika poslovnih sustava
Sveučilišni preddiplomski studij strojarstva, brodogradnje, elektrotehnike i računarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2006. - Organizacija i upravljanje proizvodnjom
Sveučilišni preddiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2006. - IP iz fleksibilnih proizvodnih sustava
Poslijediplomski doktorski studij tehničkih znanosti
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2006. - Planiranje i upravljanje proizvodnjom
Sveučilišni preddiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2002. - 1.1.2008. Razvojni i proizvodni management
Poslijediplomski doktorski studij tehničkih znanosti
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2002. - 1.1.2008. Tehnika mrežnog planiranja
Poslijediplomski doktorski studij tehničkih znanosti
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2000. - 1.1.2006. Projektiranje proizvodnih sustava
Sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2000. - 1.1.2006. Organizacija poslovnih sustava
Sveučilišni dodiplomski studij strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2000. - 1.1.2006. Proizvodni sustavi
Stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2000. - 1.1.2006. Organizacija i ekonomika
Stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.1998. - 1.1.2006. Organizacija i ekonomika proizvodnje
Sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.1998. - 1.1.2006. CIM
Sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.1998. - 1.1.2006. Organizacija i upravljanje proizvodnjom
Stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.1998. - 1.1.2006. Tehnološki management
Sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.1998. - 1.1.2002. Tehnološki procesi montaže
Sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.1998. - Planiranje i vođenje proizvodnje
Poslijediplomski doktorski studij tehničkih znanosti
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.1995. - 1.1.2006. Vođenje proizvodnje računalom
Sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90

Mentor u završnim radovima

17.7.2013. - Analiza prilagodljivosti idejnog projekta proizvodnog sustava
Mia Rožić
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.7.2013. - Izrada idejnog projekta proizvodnog sustava za zadani proizvodni program
Marko Bistre
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.7.2013. - Idejni projekt proizvodnog sustava uz analizu prilagodljivosti jednog postojećeg rješenja
Ivana Gržinić
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.9.2012. - Organizacija službe alata u proizvodnoj funkciji
Alen Udović
Stručni preddiplomski studij strojart
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.9.2012. - Izrada idejnog projekta proizvodnog sustava za zadani proizvodni program
Sanjin Šimić
Stručni preddiplomski studij strojart
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.12.2011. - Projekt studentskog poduzeća
Ivan Roje
Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.3.2011. - Izrada programskog projekta: Izgradnja uredskih i skladišnih prostora poduzeća Profil d.o.o. Rijeka
Veljko Maljić
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.11.2010. - Projektiranje radnog procesa održavanja i umjeravanje vodomjera u Istarskom vodovodu d.o.o.
Dorijan Jermaniš
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.7.2010. - Izrada programskog projekta izgradnje izlaznog skladišta farmaceutske tvrtke
Snežana Žurga
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.7.2010. - Izrada programskog paketa izgradnje čistih soba farmaceutske tvrtke
Anja Kolacio
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.1.2010. - Organizacija službe operativne pripreme
Tomislav Jergović
Stručni preddiplomski studij strojart
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
7.7.2009. - Računalna podrška upravljanju i terminiranju proizvodnje
Igor Rakić
Sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
7.7.2009. - Idejni projekt proizvodnog sustava strojne obrade
Adrian Mureta
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
4.12.2008. - Organizacija službe alata u proizvodnoj funkciji
Rade Hajdin
Stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
4.12.2008. - Definiranje aktivnosti u fazi izgradnje poslovnog sustava i prikaz njihove međuzavisnosti pomoću gantograma i mrežnog dijagrama
Saša Vlah
Sveučilišni dodiplomski studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.9.2008. - Organizacija službe kontrole u proizvodnoj funkciji
Sebestijan Božić
Stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
4.7.2008. - Informacijski sustav za podršku upravljanju proizvodnje u uvjetima serijske proizvodnje
Marko Vrbos
Sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.6.2008. - Vođenje serijske proizvodnje korištenjem sistema međufaznih skladišta uz optimizaciju upravljanja zalihama
Toni Šegota
Sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.6.2008. - Primjena projekt managment softvera za upravljanje proizvodnjom
Franko Puh
Sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.4.2008. - Organizacija službe operativne pripreme
Siniša Krunić
Stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.1.2008. - Organizacija službe tehnološke pripreme
Jadran Ljubojević
Stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.4.2007. - Organizacija službe operativne pripreme
Dino Hrelja
Stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.12.2005. - Projekt uvođenja organizacijskog koncepta vitke proizvodje u sustav strojne obrade
Walter Pahor
Stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
3.6.2005. - Projekt procesa izrade izratka u okviru EMCO fleksibilnog proizvodnog okružja
Bruno Zlendić
Sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
11.3.2005. - Idejni projekt proizvodnog sustava strojne obrade
Marko Troskot
Stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
7.10.2004. - Idejni projekt proizvodnog sustava strojne obrade
Dean Bubić
Sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
7.10.2004. - Projekt povećanja proizvodnih kapaciteta za proizvodnju generatora
Ranko Jokić
Sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.7.2004. - Idejni projekt proizvodnog sustava strojne opreme
Alen Kuharić
Stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.6.1998. - Projekt odvijanja proizvodnje skupine ozubljenih elemenata traktora
Maša Kadijević
Sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.3.1998. - Projekt odvijanja proizvodnje uljnih kada traktorskih motora
Goran Klepac
Sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.3.1998. - Idejni projekt proizvodnog sistema strojne obrade
Kokan Olić
Sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.12.1997. - Analiza zaliha kod proizvodnje sklopa diferencijala
Igor Kmezić
Sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.12.1997. - Računalna podrška projektu odvijanja proizvodnje sklopa zapornog ventila
Dalibor Blažević
Sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
9.10.1997. - Projekt odvijanja proizvodnje skupine dijelova traktorskog motora
Rusmir Agić
Sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
3.7.1997. - Projekt odvijanja proizvodnje motornog sklopa
Kristijan Krizmanić
Sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.9.1996. - Projekt odvijanja proizvodnje skupine dijelova za motore familije TL 912
Igor Kramarcich
Sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

1.1.2012. - Upravljanje proizvodnjom i projektima
Poslijediplomski doktorski studij strojarstva
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2009. - 1.1.2011. Manufacturing systems
Manufacturing Technologies
Faculty of Manufacturing Technologies of TU Košice with seat in Prešov
voditelj
Norma sati: 15
1.1.2008. - Production Management

School of Economics, University of Nagoya
voditelj
Norma sati: 2

Osobni razvoj

1.1.2012. - Proizvodno strojarstvo - proizvodni sustavi


Norma sati: 30
1.1.2009. - Proizvodno strojarstvo - fleksibilni proizvodni sustavi


Norma sati: 30
1.1.2008. - Industrijska ekonomika


Norma sati: 30
1.1.2008. - Načela strateškog menadžmenta


Norma sati: 3 ECTS
1.1.2007. - Proizvodno strojarstvo - tehnološki postupci


Norma sati: 30
1.1.2007. - Proizvodno strojarstvo - proizvodni sustavi


Norma sati:
1.1.2006. - Proizvodno strojarstvo - automatizacija


Norma sati: 30
1.1.2005. - Proizvodno strojarstvo - alatni strojevi


Norma sati: 30
1.1.2004. - Proizvodno strojarstvo - alati


Norma sati: 30
1.1.2003. - Industrijska robotika


Norma sati: 120
1.1.1989. - Program inoviranja znanja poslovodnih kadrova - Suvremene promjene u privredi


Norma sati: 120
1.1.1988. - Temeljni program usavršavanja poslovodnih kadrova - poslovodna škola menagementa


Norma sati: 120

Obrazovni projekti

1.1.2005. - Transformacija postojećeg doktorskog studija Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Financiranje: Nacionalna zaklada za znanost

Izdavaštvo

1.1.2013. - Menadžment životnim ciklusom proizvoda

Financiranje: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
1.1.2010. - Proizvodni management

Financiranje: Fintrade & Tours d.o.o.
1.1.2009. - Organizacija i upravljanje proizvodnjom

Financiranje: Graphos; Tehnički fakultet Rijeka
1.1.2008. - Organizacija poslovnih sustava

Financiranje: Graphos; Tehnički fakultet Rijeka

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Ikonić, Milan; Kostelac, Dražen; Mikac, Tonči
Selection of Key Performance Indicators as a Key for Succesfull Implementation of EPPM-BSC Model in Pharmaceutical Industry
Machine Design (1827-269X-1259) 50 (2013), 2; 65-74 5 65-74 - 2013.

2. Doboviček, Sandro; Mikac, Tonči; Damiani, Dani
Logički postupak određivanja prikladne medode za računanje sposobnosti proizvodnog procesa
Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku (1330-3651) 20 (2013), 5; 739-746 20 739-746 - 2013.

3. Zuvic-Butorac, Marta; Nebic, Zoran; Nemcanin, Damir; Mikac, Tonci; Lucin, Pero
Establishing an Institutional Framework for an E-learning Implementation – Experiences from the University of Rijeka, Croatia
Journal of Information Technology Education (1547-9714) 10 (2011), IIP; 043-056 10 IIP 043-056 - 2011.

4. Doboviček, Sandro; Pavletić, Duško; Mikac, Tonči; Ikonić, Milan; Žic, Samir
Qualification program for developing new parts in automotive industry
The 6th International Working Conference ''Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches'' / Majstorović, D. Vidosav (ur.). - Beograd : The Belgrade University, Mechanical Engineering Faculty, Laboratory for , 2011. 113-117 (ISBN: 978-86-7083-727-0). 113-117 - 2011.

5. Štefanić, Nedeljko; Gjeldum, Nikola; Mikac, Tonči
Lean Concept Application in Production Busines
Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku (1330-3651) 17 (2010), 3; 353-356 17 353-356 - 2010.

6. Doboviček, Sandro; Ikonić, Milan; Mikac, Tonči; Perinić, Mladen; Rubeša, Ivan
Graphical depicting of processing cycle in multiproduct production system
Proceeding TMT 2010 / Ekinović, Sabahudin ; Uctug, Yildirim ; Calvet, J. Vivancos (ur.). - Zenica, Bosna i Hercegovina : University of Zenica , 2010. 701-704. 701-704 - 2010.

7. Vuković, Aleksandar; Ikonić, Milan; Mikac, Tonči
Entity ordering optimization process using virtual environment
Strojarstvo (0562-1887) 51 (2009), 1; 63-72 51 63-72 - 2009.

8. Veža, Ivica; Mikac, Tonči; Ikonić, Milan; Babić, Zoran; Nikolić, Nikša
Implementation of technological planning method in introduction of a new product
Proceedings of 20th International Conference on Production Research-Science and Technology to Promote Harmonized Production / LI Ming (ur.). - Shangai, China : University of Science and Technology of China Press , 2009. chapter 2.47.-chapter 2.47. (ISBN: 978-956-310-751-7). chapter 2.47 - 2009.

9. Kršulja, Marko; Džambas, Igor; Mikac, Tonči
Calculation and modelling of a deep draw forming process
12nd International Scientific Conference on Production Engineering - Computer Integrated Manufacturing and high speed Machining CIM 2009, June 17-20, 2009, Biograd, Croatia / Abele, E. ; Udiljak, T. ; Ciglar, D. (ur.). - Zagreb : Hrvatska udruga proizvodnog strojarstva, , 2009. 123-126 (ISBN: 978-953-7689-00-1). 123-126 - 2009.

10. Perinić, Mladen; Mikac, Tonči; Maričić, Sven
Optimizing Time Utilization of FMS
Strojarstvo (0562-1887) 50 (2008), 6; 353-362 50 353-362 - 2008.

11. Tomac, Nikola; Tonnessen, Kjell; Mikac, Tonči
Study of Influence of Aluminium Content on Machinability of Magnesium Alloys
Strojarstvo (0562-1887) 50 (2008), 6; 363-367 50 262-267 - 2008.

12. Blažević, Dalibor; Ikonić, Milan; Mikac, Tonči
Algoritam za prevenciju ljepljenja čelika za stijenke kokile u procesu kontinuiranog lijevanja
Metalurgija (0543-5846) 47 (2008), 1; 47-50 47 47-50 - 2008.

13. Fafandjel, Nikša; Zamarin, Albert; Mikac, Tonči
Throughput for steel pipes manufacturing process design
Metalurgija (0543-5846) 47 (2008), 4; 335-338 47 335-338 - 2008.

14. Maričić, Sven; Ikonić, Milan; Mikac, Tonči
Marketing Research in Product Development Function
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici (1330-9587) 28 (2008), 2; 55-63 28 55-63 - 2008.

15. Trbojević, Nikola; Ikonić, Milan; Mikac, Tonči
Investigation of the optimal model of marking objects in production systems
12th International research/expert conference "Trends in the development of machinery and associated technology" (TMT 2008) : Proceedings / Ekinović, Sabahudin ; Senay, Yalcin ; Vivancos Calvet, Joan (ur.). - Zenica ; Barcelona ; Catalunya ; Istanbul ; : Faculty of Mechanical Engineering ; Escola Tecnica Suoerior D'Enginyeria Industrial ; Department d'Enginyeria Mechanica, Universitat politecnica ; Bhcesehir University, Muhendislik fakultesi , 2008. 1089-1092 (ISBN: 978-9958-617-41-6). 1089-1092 - 2008.

16. Mikac, Tonči
Lifelong Learning Programmes
Public Service Review: European Union Issue (1472-3395) 16 (2008), 1; 382-382 16 382 - 2008.

17. Mikac, Tonči
Excellence in Engineering in Rijeka
Public Service Review: European Union Issue (1472-3395) 15 (2008), 1; 395-395 15 395 - 2008.

18. Ikonić, Milan; Mikac, Tonči; Vuković, Aleksandar
Quantification of organizational factors
Strojarstvo (0562-1887) 49 (2007), 5; 361-375 49 361-375 - 2007.

19. Crljenko, Domagoj; Blažević, Dalibor; Mikac, Tonči
Planiranje serijske proizvodnje uporabom genetskog algoritma( Planning of a Serial Production by Means of Genetic Algorithms )
Engineering Review (1330-9587) 27 (2007), 1; 27-37 27 27-37 - 2007.

20. Džambas, Igor; Mikac, Tonči; Ikonić, Milan
Organization Integration of the Supply Process
Manufacturing Engineering (1335-7972) 6 (2007), 4; 84-87 6 84-87 - 2007.

21. Ikonić, Milan; Barišić, Branimir; Mikac, Tonči
Organizational Forms
Manufacturing Engineering (1335-7972) 6 (2007), 1; 59-61 6 59-61 - 2007.

22. Ikonić, Milan; Mikac, Tonči; Perinić, Mladen
Planning of Material Consumption in Serial Production of the Castings
Metalurgija (0543-5846) 46 (2007), 2; 101-106 46 101-106 - 2007.

23. Ikonić, Milan; Mikac, Tonči; Veža, Ivica
Classification of organizational factors
Strojarstvo (0562-1887) 49 (2007), 4; 287-301 287-301 - 2007.

24. Ikonić, Milan; Mikac, Tonči; Vuković, Aleksandar
Planning of optimal material stocks
Proceedings of 19th International Conference on Production Research : ICPR-19 The Development of Collaborative Production and Service Systems in Emergent Economies : Proceedings / Ceroni, Jose A. (ur.). - Valparaiso : IFPR , 2007. Session We 2.6. (ISBN: 978-956-310-751-7). Session We 2.6 - 2007.

25. Trbojević, Nikola; Ikonić, Milan; Mikac, Tonči
Calculation of Identification Marks Capacity for Oobjects in Machine Industry
Proceedings of 11 th International Scientific Conference on Production Engineering CIM ´07/ Abele, Eberhard ; Udiljak, Toma ; Ciglar, Damir (ur.). - Zagreb : Hrvatska udruga proizvodnog strojarstva , 2007. 347-352 (ISBN: 978-953-97181-9-8). 347-352 - 2007.

26. Blažević, Dalibor; Mikac, Tonči
Automation of Production Control Management by Means of Groupware Tools
Automation in Production Planning and Manufacturing / Kuric I. (ur.). - Žilina - Valča : Scientific and Technical Society at the University of Žilina , 2007. 18-24 (ISBN: 978-80-89276-03-5). 18-24 - 2007.

27. Mikac, Tonči; Cukor, Goran
Adaptation to the Bologna Process at the Faculty of Engineering of the University of Rijeka
Annual 2007 of the Croatian Academy of Engineering (1332-3482) 1 (2007); 101-111 101-111 - 2007.

28. Mikac, Tonči
The Engineering Centre of Excellence
Public Service Review: European Union Issue (1472-3395) 14 (2007), 1; 160-160 14 160 - 2007.

29. Barišić, Branimir; Ikonić, Milan; Mikac, Tonči
Strain Energy Approach In Forming Processes Evaluation
Development of Mechanical Engineering as a Tool for the Enterprise Logistic Progress, CEEPUS Science Report 177-185 - 2006.

30. Car, Zlatan; Mikac, Tonči
Evolutionary approach for solving cell-formation problem in cell manufacturing
Advanced Engineering Informatics (1474-0346) 20 (2006), 3; 227-232 20 227-232 - 2006.

31. Ikonić, Milan; Mikac, Tonči; Car, Zlatan
New Method of Choosing the Optimal Organization Structure
Proceedings of 6th International Workshop on Emergent Synthesis : IWES ´06 / Ueda, Kanji (ur.). - Tokyo : The University of Tokyo , 2006. 25-34. 25-34 - 2006.

32. Car, Zlatan; Mikac, Tonči; Veža, Ivica
Utilization of GA for Optimization of Tool Path on a 2D Surface
Proceedings of the 6th International Workshop on Emergent Synthesis / Ueda, Kanji (ur.). - Tokyo : The University of Tokyo , 2006. 231-236. 231-236 - 2006.

33. Barišić, Branimir; Kuzman, Karl; Mikac, Tonči
Numerical-Stochastic Investigations Of Backward Extrusion Proces Force Based On Variations Of Different Materials And Process Parameters
Proceedings of the 11th DAAAM International Workshop “System-Equipment-Processes SOP 2006 / Duda, Jan ; Kurić, Ivan ; Katalinić, Branko (ur.). - Cracow : Cracow University of Technology, 2006. 8-12 (ISBN: 3-901509-56-9). 8-12 - 2006.

34. Blažević, Dalibor; Mikac, Tonči; Barišić, Branimir
Manufacturing Execution System For Continuous Casting
Automation in production planning and manufacturing : proceedings of the 7th International scientific conference / Kuric, I. (ur.). - Žilina : University of Zilina , 2006. 17-22 (ISBN: 80-8070-537-2). 17-22 - 2006.

35. Ikonić, Milan; Mikac, Tonči; Barišić, Branimir
Organic Structures
8th International Scientific Conference New Ways in Manufacturing Technologies 2006 : proceedings / Monka, Peter (ur.). - Preshov : Technical University Kosiciach-Preshov , 2006. 311-316 (ISBN: 80-8073-554-9). 311-315 - 2006.

36. Tomac, Nikola; Tonnessen, Kjell; Rasch, Finn; Mikac, Tonči
A Study of Factors that Affect the Build-Up Material Formation
Proceedings of 7th International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology Proceedings AMST'05 183-192 - 2005.

37. Tomac, Nikola; Solvang, Bjorn; Mikac, Tonči
A Mobile Robot Platform for Ferromagnetic Base Plates
Proceedings of 7th International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology Proceedings AMST'05 279-286 - 2005.

38. Ikonić, Milan; Mikac, Tonči; Blažević, Dalibor
Computer Support for Planning Stocks on Assembly Line
Manufacturing Engineering (1335-7972) 3 (2005), 4; 77-78 3 77-78 - 2005.

39. Mikac, Tonči; Barišić, Branimir; Car, Zlatan
Numerical Simulation of Tinplate Rings Forming
Manufacturing Engineering (1335-7972) III (2005), 3; 39-42 3 39-42 - 2005.

40. Kaiba, Pavel; Prebil, Ivan; Mikac, Tonči; Rečnik, Ivan
A software tool for planning, analysis and management of technical documentation data
Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Production Engineering / Karabegović, Isak ; Jurković, Milan ; Doleček, Vlatko (ur.). - Bihać : Tehnički fakultet , 2005. 929-934 (ISBN: 9958-9262-0-2). 929-935 - 2005.

41. Barišić, Branimir; Car, Zlatan; Cukor, Goran; Mikac, Tonči
Analytical, Numerical, and Experimental Modeling and Simulation of Backward Extrusion Force on AlMgSi 1
ICIT 2005 : conference proceedings / Kuzman, Karl (ur.). - Velenje ; Celje : TECOS-Celje , 2005. 341-346 (ISBN: 961-90401-9-8). 341-345 - 2005.

42. Car, Zlatan; Barišić, Branimir; Mikac, Tonči
Evolutionary Computation Based Multi-Objective Reconfiguration Of Shop-Floor Layout
CIM 2005 : Computer Intergrated Manufacturing and High Speed Machining / Cebalo, Roko ; Schulz, Herbert (ur.). - Zagreb : Croatian Association of Production Engineering , 2005. (ISBN: 953-97181-6-3). III1-III14 - 2005.

43. Barišić, Branimir; Car, Zlatan; Mikac, Tonči, Ikonić, Milan
Computer Simulation of Hollow Tinplate Part Manufacturing
Proceedings of 6th International Scientific-Technical Conference Automation and CA Systems in Technology Planning and in Manufacturing / Novak-Marcincin, Josef (ur.). - Herlany : TU Košice , 2005. 16-20. 16-20 - 2005.

44. Car, Zlatan; Mikac, Tonči
Multi-Agent Manufacturing System Design Based on Emergent Synthesis Approach
AMST'05 Advanced Manufacturing Systems and Technology: Proceedings of the Seventh International Conference / Kuljanić, Elso (ur.). - Udine : Springer-Verlag , 2005. 307-316 (ISBN: 3211265376). 307-316 - 2005.

45. Mikac, Tonči; Perinić, Mladen
Cell arrangement by application of genetic algorithm
Manufacturing Engineering / Výrobné inžinierstvo (1335-7972) I (2004), 1; 37-40 1 37-40 - 2004.

46. Car, Zlatan; Mikac, Tonči
Multi-objective design and online adaptable reconfiguration of the manufacturing system shop-floor
Proceedings of 4th International Congress Mechanical Engineering Technologies '04 / Sabotinov, Nikola (ur.). - Varna : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering , 2004. 126-129. 6 126-129 - 2004.

47. Mikac, Tonči; Car, Zlatan
Emergent Synthesis based model for adaptable reconfiguration of the Manufacturing System Shop-floor
Proceedings of 7th International Conference New ways in manufacturing technologies 2004 / Vasilko, Karol (ur.). - Prešov : TU Košice , 2004. 449-454. 449-454 - 2004.

48. Mikac, Tonči; Perinić, Mladen
Genetic algorithm application for cell formation problem
Book of selected papers / 1st International Conference on Computer Aided Design and Manufacturing CADAM 2003, Šibenik, September 30th - October 3rd 2003. / Obsieger, Boris (ur.). - Ičići ; Rijeka : Revelin : Zigo , 2003. 55-60. 55-60 - 2003.

49. Mikac, Tonči
Evaluation of conceptual solutions of the complex manufacturing systems
Proceedings of 3rd International Symposium Revitalization and Modernization of Production RIM 2001 483-492 - 2001.

50. Mikac, Tonči
Alternative solutions in manufacturing systems planning activities
Mechanical Engineering 2001 - Proceedings of Presented Papers / Varchola, M (ur.). - Bratislava : Faculty of Mechanical Engineering Slovak University of Technolog , 2001. 384-389. 384-389 - 2001.

51. Mikac, Tonči
Computer aid for production systems designing
Proceedings of 3rd International Congress Mechanical Engineering Technologies MET'01 / Mihovski, M (ur.). - Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering , 2001. 502-505. 2 502-505 - 2001.

52. Jurković, Milan; Mikac, Tonči; Jurković, Zoran
Reengineering of Manufacturing Processes and Systems
Proceedings of the 2nd International Conference Business Systems Management UPS 2001 / Majstorović, Vlado; Katalinić, Branko (ur.). - Mostar-Vienna : DAAAM International Vienna , 2001. 097-100. 97-101 - 2001.

53. Mikac, Tonči; Selaković, Marko
Modified ART 1 neural network in group technology
Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering MET´99 / Mihovski, M. (ur.). - Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering , 1999. 12-16. 8 12-15 - 1999.

54. Mikac, Tonči; Ljubetić, Juraj
Software support for production system design activities
Proceedings of 4th International Scientific Colloquium CAx Techniques '99, Bielefeld 341-347 - 1999.

55. Mikac, Tonči; Pekić, Zoltan
Software aid for production system designing
Proceedings of 2nd International Symposium Revitalization and Modernization of Production RIM '99 329-336 - 1999.

56. Mikac, Tonči; Jurković, Milan; Pekić, Zoltan
A neural network approach in cellular manufacturing
Proceedings of 5th International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology AMST'99 521-528 - 1999.

57. Selaković, Marko; Mikac, Tonči
Advanced concepts of manufacturing system formation
Proceedings of 2nd International Symposium Revitalization and Modernization of Production RIM '99 337-344 - 1999.

58. Mikac, Tonči
Product and process development using quality function deployment
Proceedings of the 6th International Scientific-Technical Conference on Internal Combustion Engines and Motor Vehicles Motoauto '99 - Volume V Technology / Boyadjiev, K. (ur.). - Plovdiv : Union of Mechanical Engineering of Bulgaria , 1999. 1 - 4. 5 1-4 - 1999.

59. Mikac, Tonči; Šestan, Anton
Concurrent engineering approach in production of hydraulic distribution unit
Proceedings of the 5th International Scientific-Technical Conference on Internal Combustion Engines and Motor Vehicles Motoauto ´98 / Boyadjiev, K. (ur.). - Sofia : Union of Mechanical Engineering of Bulgaria , 1998. 176-182. 2 176-181 - 1998.

60. Šestan, Anton; Mikac, Tonči; Jurković, Milan
The Influence Of Adaptive Change Of Cutting Parameters On The Effectiveness Of Grinding Process
Strojarstvo (0562-1887) 39 (1997), 3,4; 105-109 39 105-109 - 1997.

61. Ljubetić, Juraj; Mikac, Tonči
Computer aid for machining process planning of high precision holes
Proceedings of the 1st International Conference Business System Management - UPS'97 / Vlado Majstorović, Branko Katalinić, Dragan Čović (ur.). - University of Mostar, Faculty of Mechanical Engineering and DAAAM International Vienna, 1997. 167-171 (ISBN: 3-901509-06-02-X). 167-171 - 1997.

62. Mikac, Tonči; Šestan, Anton; Ljubetić, Juraj
Modeling of Manufacturing Structures in Early Projecting Phase
Proceedings of the 1st International Conference Business System Management - UPS'97 / Vlado Majstorović, Branko Katalinić, Dragan Čović (ur.). - University of Mostar, Faculty of Mechanical Engineering and DAAAM International Vienna, 1997. 223-229 (ISBN: 3-901509-06-02-X). 223-229 - 1997.

63. Mikac, Tonči
Computer Aided Manufacturing System Planning
Proceedings of the 4th International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology (AMST 96) / Kuljanić, Elso (ur.). - Udine : Springer-Verlag Wien New York , 1996. 291-299 (ISBN: 3-211-82808-7). 291-299 - 1996.

64. Ljubetić, Juraj; Mikac, Tonči
The Technology of Circular Broaching
Engineering Review (1330-9587) 15 (1995); 83-90 15 83-90 - 1995.

65. Mikac, Tonči
Modeli proizvodnih struktura pri izradi koncepta projekta
Zbornik Tehničkog fakulteta Rijeka (0353-281X) 13 (1993); 257-266 13 257-266 - 1993.

66. Mikac, Tonči
A Contribution to Development of Tool Wear Estimation Sensing Method in Turning
Advanced Manufacturing Systems and Technology / Kuljanić, Elso (ur.). - Udine : CISM , 1993. 121-128. 2 121-128 - 1993.

67. Mikac, Tonči
Tehnološko grupiranje izradaka u svijetlu razvoja novih proizvodnih sustava
Zbornik Tehničkog fakulteta Rijeka (0353-281X) 12 (1992); 173-181 12 173-181 - 1992.

68. Mikac, Tonči
Obrada laserom
Zbornik Tehničkog fakulteta Rijeka (0353-281X) 10 (1989); 209-219 10 209-219 - 1989.

69. Mikac, Tonči
Tools of the Trade
Public Service Review: European Union Issue (1472-3395) 17 (2009), 2; 174-174 17 174

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Mikac, Tonči; Ikonić, Milan
Tehnološka priprema proizvodnje (Technological Preparation of Production)
Menadžment životnim ciklusom proizvoda Kuzmanović, Siniša; Ikonić, Milan; Anišić, Zoran Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu Novi Sad - 2013.
2. Autor knjige
Novak-Marcinčin, Jozef; Kuric, Ivan; Mikac, Tonči; Barišić, Branimir
Computer Support for Improvement of Engineering and Manufacturing Activities
Computer Support for Improvement of Engineering and Manufacturing Activities Novak-Marcinčin, Jozef; Kuric, Ivan; Mikac, Tonči; Barišić, Branimir (ur). TU Košice, Faculty of Manufacturing Technology in Prešov Košice, Slovakia - 2009.
3. Autor poglavlja u knjizi
Rukavina, Daniel; Lučin, Pero; Kalogjera, Goran; Lenac, Zdravko; Perić, Jože; Bezinović, Petar; Bezić, Heri; Hlača-Mlinar, Roberta; Štimac, Goran; Kandžija, Vinko; Ivanović, Zoran; Bacarini, Elvio; Ožanić, Nevenka; Kapović, Miljenko; Komadina, Pavao; Grozdanić, Velinka; Mikac, Tonči; Pejčić, Aleksandra; Albrecht, Želimir; Tomljanović, Senka; Jugović, Alen; Čengić, Tomislav; Dobrović, Ivan; Tomić, Ana; Stolac, Diana
Sveučilište u Rijeci – Strategija 2007-2013 / University of Rijeka – Strategy 2007-2013 (University of Rijeka – Strategy 2007-2013)
Sveučilište u Rijeci – Strategija 2007-2013 / University of Rijeka – Strategy 2007-2013 (University of Rijeka – Strategy 2007-2013) Sveučilište u Rijeci Rijeka - 2008.
4. Autor poglavlja u knjizi
Mikac, Tonči; Ikonić, Milan
Moderne organizacijske strukture i organizacijski koncepti (Modern organizational structures and organizational concepts)
Napredni proizvodni sistemi Balič, Jože; Veža, Ivica; Čuš, Franci (ur). Fakulteta za strojništvo Maribor; Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split Maribor - 2006.

Pozvana predavanja

1. Mikac, Tonči
Outsourcing and Export in Shipbuilding Industry
Nagoya - 18.8.2006.

Kongresna priopćenja

1.
Žic, Samir; Mikac, Tonči; Kos, Ivana; Žic, Jasmina.
Bullwhip effect analysis by simulation experiments in echelon under (R, s, S) inventory policy Prezentacija 2nd Logistics International Conference - LOGIC 2015, Belgrade, Serbia - 22.5.2015.
2.
Vuković, Aleksandar; Mikac, Tonči; Ikonić, Milan
New Product Definition Proces with Product Lifecycle Management Concept Approach Poster 9th International Symposium of Croatian Metallurgical Society - Material and Metallurgy Šibenik - 1.1.2010.
3.
Vuković, Aleksandar; Ikonić, Milan; Mikac, Tonči
Entity Ordering Optimization Process Using Virtual Environment Poster 9th International Symposium of Croatian Metallurgical Society - Material and Metallurgy Šibenik - 1.1.2010.
4.
Trbojević, Nikola; Ikonić, Milan; Mikac, Tonči
Investigation of the Optimal Model of Marking Objects in Production Systems Poster 9th International Symposium of Croatian Metallurgical Society - Material and Metallurgy Šibenik - 1.1.2010.
5.
Veža, Ivica; Mikac, Tonči; Ikonić, Milan; Babić, Zoran; Nikolić, Nikša
Implementation of Technological Planning Method in Introduction of a New Product Poster 9th International Symposium of Croatian Metallurgical Society - Material and Metallurgy Šibenik - 1.1.2010.
6.
Maričić, Sven; Ikonić, Milan; Mikac, Tonči
Marketing Research in Product Development Function Poster 9th International Symposium of Croatian Metallurgical Society - Material and Metallurgy Šibenik - 1.1.2010.
7.
Žic, Samir; Mikac, Tonči; Doboviček, Sandro
Application of ADL Matrix in Developed Industrial Companies Poster The 20th DAAAM International Symposium Intelligent Manufacturing & Automation: Theory, Practice & Education & The 3rd European International Young Researchers´ and Scientists´ Conference Vienna - 1.1.2009.
8.
Ikonić, Milan; Mikac, Tonči; Džambas, Igor
Process Method of Grouping the Workpieces Poster 8th International Symposium of Croatian Metallurgical Society - Material and Metallurgy Šibenik - 1.1.2008.
9.
Džambas, Igor; Vuković, Aleksandar; Mikac, Tonči
Direct Numerical Control as Influent Factor on Productivity Poster 8th International Symposium of Croatian Metallurgical Society - Material and Metallurgy Šibenik - 1.1.2008.
10.
Ikonić, Milan; Mikac, Tonči; Perinić, Mladen
Planning of Material Consumption in Serial Production of the Castings Poster 8th International Symposium of Croatian Metallurgical Society - Material and Metallurgy Šibenik - 1.1.2008.
11.
Blažević, Dalibor; Vuković, Aleksandar; Mikac, Tonči
Intelligent Agents Application within the System for Rolling Mill Production Poster 8th International Symposium of Croatian Metallurgical Society - Material and Metallurgy Šibenik - 1.1.2008.
12.
Blažević, Dalibor; Vuković, Aleksandar; Mikac, Tonči
Algorithm for Prevention of Molten Steel Sticking onto Mold in Continous Casting Process Poster 8th International Symposium of Croatian Metallurgical Society - Material and Metallurgy Šibenik - 1.1.2008.
13.
Vuković, Aleksandar; Mikac, Tonči; Ikonić, Milan
New Product Definition Process with Product Lifecycle Management Concept Approach Presentation 19th International DAAAM Symposium Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on next generation intelligent systems and solutions Trnava - 1.1.2008.
14.
Mikac, Tonči; Cukor, Goran
Adaptation to the Bologna Process at the Faculty of Engineering of the University of Rijeka Prezentacija Scientific Conference with the International Participation - Engineering Education "The Bologna Process – 3 years Later" Zagreb - 1.1.2007.
15.
Blažević, Dalibor; Mikac, Tonči; Car, Zlatan
MES System Data Acquisition in Rolling Mill Plant Automation Prezentacija 5th DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries ATDC '06 Rijeka - 1.1.2006.
16.
Tomac, Nikola; Solvang, Bjorg; Mikac, Tonči; Kuharić, Zvonimir.
A Flexible Automatic System for Assembly of Reduction Gear Box Prezentacija 5th DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries ATDC '06 Rijeka - 1.1.2006.
17.
Barišić, Branimir; Car, Zlatan; Mikac, Tonči
Evolutionary Computation Based Design and Reconfiguration of Shop-Floor Layout Prezentacija 4th DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries - ATDC '05 Slavonski Brod - 1.1.2005.
18.
Mikac, Tonči; Car, Zlatan
Evolutionary Approach for Solving Cell Formation Problem In Cell Manufacturing Prezentacija 5th International Workshop on Emergent Synthesis IWES´04 Budapest - 1.1.2004.
19.
Mikac, Tonči; Perinić, Mladen; Vuković, Senka
A Genetic Algorithm Approach for Cell Design Prezentacija 3rd DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries - ATDC ´04 Split - 1.1.2004.
20.
Perinić, Mladen; Car, Zlatan; Mikac, Tonči
Utilization of Modified Genetic Algorithm for Solving Classical Job Shop Scheduling Problem Poster 15th International DAAAM Symposium: “Intelligent Manufacturing and Automation: Globalisation – Technology – Man – Nature” Vienna - 1.1.2004.
21.
Mikac, Tonči; Perinić, Mladen
Genetic Algorithm Application for Cell Formation Problem Prezentacija 1st International Conference on Computer Aided Designa and Manufacturing CADAM 2003 Šibenik - 1.1.2003.
22.
Mikac, Tonči; Perinić, Mladen; Ljubetić, Juraj
Applying Genetic Alghorithm in Process Plan Selection Poster 14th International DAAAM Symposium: Intelligent Manufacturing and Automation: Focus on Reconstruction and Development Sarajevo, Bosnia and Hercegovina - 1.1.2003.
23.
Perinić, Mladen; Mikac, Tonči; Ljubetić, Juraj
Applying Genetic Alghorithm in Process Plan Selection Poster 12th International DAAAM Symposium: Intelligent Manufacturing and Automation: Focus on Precision Engineering Jena, Germany - 1.1.2001.
24.
Mikac, Tonči; Perinić, Mladen
Computer Aid for Designing Production Systems Poster 11th International DAAAM Symposium: Intelligent Manufacturing and Automation: Man – Machine – Nature Opatija - 1.1.2000.
25.
Mikac, Tonči
Application of Modified ART 1 Neural Network for Solving Cell Formation Poster 10th International DAAAM Symposium: Intelligent Manufacturing and Automation: Past – Present – Future Vienna - 1.1.1999.
26.
Mikac, Tonči; Ljubetić, Juraj
Computer Aid for Planning Stocks on Assembly Line Poster 8th International DAAAM Symposium: Intelligent Manufacturing & Automation Dubrovnik - 1.1.1997.
27.
Ljubetić, Juraj; Mikac, Tonči
Computer Generation of Machine Process for Holes with Increase Precision Poster 7th International DAAAM Symposium: Product & Manufacturing: Flexibility, Integration, Intelligence Vienna - 1.1.1996.
28.
Mikac, Tonči; Ljubetić, Juraj
Group Analysis Technique for Preplanning Cellular Manufacturing Systems Poster 7th International DAAAM Symposium: Product & Manufacturing: Flexibility, Integration, Intelligence Vienna - 1.1.1996.
29.
Mikac, Tonči; Pekić, Zoltan
Computer Aided Planning of Manufacturing System Concept Poster 5th International DAAAM Symposium: Automation and Metrology: Challenge and Chance Maribor, Slovenia - 1.1.1994.
30.
Mikac, Tonči
Neki aspekti organizacije materijalnih tokova kod fleksibilnih proizvodnih sustava (Some Aspects of Material Flow Organization of Flexible Manufacturing Systems) Prezentacija 4. Međunarodni simpozij o novim tehnologijama - SONT Pula - 1.1.1993.
31.
Mikac, Tonči
Grupiranje izradaka i izbor modela proizvodnog sustava (Workpiece Grouping and Choice of manufacturing System Models) Prezentacija 2.međunarodno savjetovanje proizvodnog strojarstva CIM `93 Zagreb - 1.1.1993.
32.
Mikac, Tonči
Prilog istraživanju metoda za ocjenu trošenja i loma alata ( A Contribution to Investigation of Methods for Tool Wear and Tool Break Estimation) Prezentacija Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva Zagreb - 10.5.1992.
33.
Mikac, Tonči
Nadzor nad stanjem oštrice kao element rada fleksibilnih proizvodnih sustava ( Tool Cutting Edge Monitoring as an Working Element of Flexible Manufacturing System) Prezentacija Suvremeni trendovi proizvodnog strojarstva Zagreb - 10.5.1992.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Kooperacijske mreže u konceptu razvoja regije temeljene na znanju, br. 069-0000000-3264; Istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;
2. 1.1.2006. - 1.1.2013.
Modeliranje naprednih proizvodnih struktura kod inteligentne proizvodnje, br. 069-0692976-1740; Glavni istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;
3. 1.1.1998. - 1.1.2002.
Istraživanje značajki fleksibilnih proizvodnih struktura, br. 069 020; Glavni istraživač; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
4. 1.1.1992. - 1.1.1997.
Razvoj metoda za optimalizaciju fleksibilnih proizvodnih sistema simulacijom procesa obrade, br. 2–08–016; Istraživač; Ministrastvo znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske; ;
5. 1.1.1991. - 1.1.1992.
Istraživanje optimizacije visokoproduktivnih postupaka obrade odvajanjem čestica, br. 2–08–018; Istraživač; Ministrastvo znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske; ;
6. 1.1.1988. - 1.1.1991.
Istraživanje visokoproduktivnih postupaka obrade odvajanjem čestica, br. 1.04.12.51/85; Istraživač; SIZ-a za znanost SR Hrvatske; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2006. - 1.1.2015.
Sandro Doboviček ; Doktorat Optimiranje konceptualnog modela kontrolnog podsustava pri projektiranju proizvodnog sustava ; Poslijediplomski doktorski studij strojarstva; 20. 03. 2015.;
2. 1.1.2006. - 1.1.2014.
Samir Žic; Doktorat Optimizacija upravljanja zalihama dobavljačkih lanaca; Poslijediplomski doktorski studij strojarstva ; 30.05.2014.;
3. 1.1.2005. -
Milan Ikonić; Modeliranje organizacijske strukture proizvodnih poduzeća; ; ;
4. 1.1.2005. -
Pavel Kaiba; Model tehničke dokumentiranosti - osnova razvojno usmjerene poduzetničke organizacije; ; ;

Znanstveni skupovi

1. 30.9.2016. - 3.10.2003.
1st International Conference on Computer Aided design nad Manufacturing CADAM 2003 Šibenik Član Znanstvenog odbora
2. - 31.5.2013.
5th International Scientific Conference "Management of Technology – Step to Sustainable Production" MOTSP 2013 Novi Vinodolski Član Znanstvenog odbora
3. - 23.6.2012.
11th International Scientific Conference “New Ways in Manufacturing Technologies” - NWMT ´12 Prešov, Slovačka Član Međunarodnog znanstvenog odbora
4. - 16.6.2012.
4th International Scientific Conference "Management of Technology – Step to Sustainable Production" MOTSP 2012 Zadar Član Znanstvenog odbora
5. - 8.10.2011.
10th International Conference "Modern Technologies in Manufacturing"- MTeM 2011 Cluj-Napoca, Romania Član Međunarodnog znanstvenog odbora
6. - 10.6.2011.
3rd International Scientific Conference "Management of Technology – Step to Sustainable Production" MOTSP 2011 Bol, Brač Član Znanstvenog odbora
7. - 5.5.2011.
10th International Scientific Conference for PhD students "Automation in Production Planning and Manufacturing" Turčianske teplice, Slovačka Član Znanstvenog odbora
8. - 5.5.2011.
12th International Scientific Conference for PhD students "Automation in Production Planning and Manufacturing" Turčianske toplice, Slovačka Član Znanstvenog odbora
9. - 26.3.2011.
2. Kongres "Dani inženjera strojarstva" - Split Split Član Znanstveno-stručnog savjeta
10. - 19.6.2010.
10th International Scientific Conference “New Ways in Manufacturing Technologies” - NWMT ´10 Prešov, Slovačka Član Međunarodnog znanstvenog odbora
11. - 2.6.2010.
2nd International Scientific Conference "Management of Technology – Step to Sustainable Production" MOTSP 2010 Rovinj Član Znanstvenog odbora
12. - 28.11.2009.
The 20th DAAAM International Symposium Intelligent Manufacturing & Automation: Theory, Practice & Education & The 3rd European International Young Researchers´ and Scientists´ Conference Vienna, Austria Član Međunarodnog programskog odbora, Član Počasnog dekanskog i akademskog odbora
13. - 12.10.2009.
1st International Conference "Techno-Educa 2009" Zenica, BIH Član Znanstvenog odbora
14. - 10.10.2009.
9th International Conference "Modern Technologies in Manufacturing"- MTeM 2019 Cluj-Napoca, Romania Član Međunarodnog znanstvenog odbora
15. - 29.6.2009.
9th International Conference "Advanced Materials and Operations"- AMO 2009 Branevo, Bugarska Član Znanstvenog odbora
16. - 12.6.2009.
1st International Scientific Conference "Management of Technology – Step to Sustainable Production" MOTSP 2009 Šibenik Član Znanstvenog odbora
17. - 14.3.2009.
1. Kongres "Dani inženjera strojarstva" Split Član Znanstveno-stručnog savjeta
18. - 25.10.2008.
19th International DAAAM Symposium: “Intelligent Manufacturing and Automation: Focus on Next Generation of Intelligent Systems and Solutions” & 2nd European International Young Researchers´and Scientists´ Conference Trnava, Slovačka Član Međunarodnog programskog odbora, Član Počasnog dekanskog i akademskog odbora
19. - 26.6.2008.
8th International Symphosium of Croatian Metallurgical Society "Materials and Metallurgy" – SHMD 2008 Šibenik Član Počasnog odbora
20. - 21.6.2008.
9th International Scientific Conference “New Ways in Manufacturing Technologies” - NWMT ´08 Prešov, Slovačka Član Međunarodnog znanstvenog odbora
21. - 10.11.2007.
1st Scientific Conference with the International Participation Engineering Education "The Bologna Process – 3 years later" Zagreb Član Programskog odbora
22. - 27.10.2007.
18th International DAAAM Symposium: “Intelligent Manufacturing and Automation: Focus on Creativity, Responsibility and Ethics of Engineers´” & 1st European International Young Researchers´ and Scientists´ Conference Zadar Član Međunarodnog programskog odbora, Član Počasnog dekanskog i akademskog odbora
23. - 5.10.2007.
8th International Conference "Modern Technologies in Manufacturing"- MTeM 2009, Cluj-Napoca, 2007. Cluj-Napoca, Romania Član Međunarodnog znanstvenog odbora
24. - 17.6.2007.
11 th International Scientific Conference on Production Engineering CIM ´07 Biograd Član Međunarodnog znanstvenog odbora, Član Počasnog odbora
25. - 11.11.2006.
17th International DAAAM Symposium: “Intelligent Manufacturing and Automation: Focus on Mechatronics and Robotics” Vienna, Austria Član Međunarodnog programskog odbora, Član Počasnog dekanskog i akademskog odbora
26. - 19.9.2006.
7th International Conference on Advanced Productional Operations AMO-2006 Sozopol, Bulgaria Član Međunarodnog znanstvenog odbora
27. - 30.6.2006.
5th DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Rijeka Predsjednik Organizacijskog odbora, Član Znanstvenog odbora
28. - 23.6.2006.
8th International Scientific Conference “New Ways in Manufacturing Technologies” - NSVT ´06 Prešov, Slovačka Član Međunarodnog akademskog programskog odbora
29. - 22.6.2006.
7th International Symphosium of Croatian Metallurgical Society "Materials and Metallurgy" – SHMD 2006 Šibenik Član Počasnog odbora
30. - 4.5.2006.
7th International Scientific Conference for PhD students "Automation in Production Planning and Manufacturing" Žilina - Valča, Slovačka Član Znanstvenog odbora
31. - 22.10.2005.
16th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Opatija Supredsjednik Organizacijskog odbora, Član Počasnog dekanskog i akademskog odbora, Član Međunarodnog programskog odbora
32. - 17.6.2005.
10th International Scientific Conference on Production Engineering CIM'05 Lumbarda, Korčula Član Međunarodnog znanstvenog odbora, Član Počasnog odbora
33. - 11.6.2005.
1st International Conference on Heat Treatment and Surface Engineering of Tools and Dies Pula Član Međunarodnog savjetodavnog odbora
34. - 10.6.2005.
7th International Conference on Advanced Manufacturing Systems and Technology AMST´05 Udine, Italy Član Međunarodnog znanstvenog odbora
35. - 4.5.2005.
6th International Scientific-Technical Conference ”Automation and CA Systems in Technology Planning and in Manufacturing” Herlany, Slovačka Član Znanstvenog odbora
36. - 6.11.2004.
15th International DAAAM Symposium: “Intelligent Manufacturing and Automation: Globalisation – Technology – Man – Nature” Vienna, Austria Član Međunarodnog programskog odbora, Član Počasnog dekanskog i akademskog odbora
37. - 26.6.2004.
3rd DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries, ATDC-2004. Split Član Počasnog programskog odbora
38. - 18.6.2004.
7th International Scientific Conference “New Ways in Manufacturing Technologies” - NSVT´04 Prešov, Slovačka Član Međunarodnog akademskog programskog odbora
39. - 25.10.2003.
14th International DAAAM Symposium: “Intelligent Manufacturing and Automation: Focus on Reconstruction and Development” Sarajevo, BIH Član Međunarodnog programskog odbora
40. - 26.10.2002.
13th International DAAAM Symposium: “Intelligent Manufacturing and Automation: Learning from Nature” Vienna, Austria Član Međunarodnog programskog odbora
41. - 27.10.2001.
12th International DAAAM Symposium: “Intelligent Manufacturing and Automation: Focus on Precision Engineering” Jena, Germany Član Međunarodnog programskog odbora
42. - 21.10.2000.
11th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Opatija Član Organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2010. - Annual Report Faculty of Engineering University of Rijeka 2009/2010

2. 1.1.2009. - Annual Report Faculty of Engineering University of Rijeka 2008/2009

3. 1.1.2009. - Annual Report Faculty of Engineering University of Rijeka 2008/2009

4. 1.1.2008. - Annual Report Faculty of Engineering University of Rijeka 2007/2008

5. 1.1.2006. - Proceedings of the 5th DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries

6. 1.1.2005. - 1.1.2012. Metallurgy

7. 1.1.2005. - 1.1.2010. International Journal of Advanced Robotic Systems

8. 1.1.2005. - Monografija Tehničkog Fakulteta: Tehnički fakultet : Sveučilište u Rijeci : 1856-1960-2005( Monograph of the Faculty of Engineering )

9. 1.1.2004. - 1.1.2010. Journal of Engineering Review

10. 1.1.2004. - Manufacturing Engineering


Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2008. -
Analiza tehnološkog procesa i utvrđivanje normi umjeravanja vodomjera za poduzeće Istarski vodovod d.d.
Istarski vodovod d.d.  
voditelj
2.
1.1.2005. - 1.1.2012.
Utvrđivanje normi pretovara/manipulacije za trgovačko društvo Luka Rijeka d.d.
Luka Rijeka d.d.  
suvoditelj
3.
1.1.2004. - 1.1.2007.
Automatizacija proizvodnih aktivnosti firme P.P.C. Buzet
Cimos Buzet  
voditelj
4.
1.1.1987. -
Projekt uređenja prostora, određivanja opreme i formiranja radionice za obradu i montažu prednjih pogonskih osovina
Torpedo  
voditelj
5.
1.1.1987. -
Projekt formiranja radione za kompletaciju traktora
Torpedo  
voditelj
6.
1.1.1987. -
Projekt formiranja radione za ispitivanje hidrauličkih razvodnika i sklopa hidrauličke dizalice
Torpedo  
voditelj
7.
1.1.1986. -
Glavni projekt uređenja proizvodnog prostora OOUR-a Tvornice traktora
Torpedo  
voditelj
8.
1.1.1986. -
Projekt linije montaže i predmontaže mjenjača TWT 360
Torpedo  
voditelj
9.
1.1.1986. -
Projekt montažne linije familije TX traktora od 55-68 KW
Torpedo  
voditelj
10.
1.1.1986. -
Projekt montažne linije familije RX traktora od 75-125 KW
Torpedo  
voditelj
11.
1.1.1985. -
Projekt rekonstrukcije proizvodne linije obrade kućišta mjenjača uvođenjem specijalnih glodalica i viševretenih bušilica
Torpedo  
suradnik
12.
1.1.1983. -
Projekt formiranja radione za obradu viljuški mjenjača
Torpedo  
voditelj

Stručna aktivnost

1.
1.1.2005. -
CII-PL-0033-01-0506 - Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies’ logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study
Tehnički fakultet Rijeka   Lokalni CEEPUS koordinator
2.
1.1.2005. -
CII-SK-0030-01-0506 - From preparation to development, implementation and utilisation of joint programs in study area of production engineering – contribution to higher flexibility and mobility of students in central european region
Tehnički fakultet Rijeka   Lokalni CEEPUS koordinator
3.
1.1.2005. -
CII-RO-0013-02-0607 - Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing
Tehnički fakultet Rijeka   Lokalni CEEPUS koordinator
4.
1.1.1994. -
Neki aspekti produktivnosti fleksibilnih proizvodnih sustava
Tehnički fakultet Rijeka   Autor
5.
1.1.1987. -
Nekonvencionalni postupci obrade
Tehnički fakultet Rijeka   Autor
6.
1.1.1987. -
Ekvivalentna debljina strugotine kod glodanja
Tehnički fakultet Rijeka   Autor
7.
1.1.1987. -
Elektroeroziona obrada
Tehnički fakultet Rijeka   Autor
8.
1.1.1985. -
Projekt razvoja novih konstrukcijskih rješenja specijalnih alata i radnih naprava za obradu kočionog sistema traktora TD 4506 i 7506
Torpedo   Koautor
9.
1.1.1985. -
Analiza kapaciteta grupne obrade za dijelove pogonskog sklopa s prijedlogom rješenja za 10000 komada godišnje
Torpedo   Autor
10.
1.1.1984. -
Tehnološka studija izrade spiralnih zupčanika koničnog para prednje pogonske osovine T-270
Torpedo   Autor
11.
1.1.1984. -
Analiza kapaciteta u tvornici motora za realizaciju projekta 8000 pogonskih sklopova godišnje
Torpedo   Koautor
12.
1.1.1982. -
Analiza usvajanja i klasifikacije dijelova prema tipičnim grupama obrade u tvornici motora
Torpedo   Autor
13.
1.1.1981. -
Konstrukcija dvovretenih glava za pritezanje vijaka poklopaca ležaja motora FL 912.
Torpedo   Autor
14.
1.1.1981. -
Propis o sprovođenju i sinhronizaciji izmjena tehničke dokumentacije
Torpedo   Autor

Javno djelovanje

Novinski članci

1. 15.9.2008. - Detalji
Strojarstvo 4, 50 (2008), Zagreb, ISSN 0562-1887, 191, 239-192, 240.
2008
2. 15.9.2006. - Detalji
Strojarstvo 3-4, 48 (2006), Zagreb, ISSN 0562-1887, 83-88.
Zagreb

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2010. - 1.1.2013. - Prorektor
Sveučilište u Rijeci
2. 1.1.2010. - - Direktor
Kampus d.o.o.
3. 1.1.2004. - 1.1.2010. - Dekan
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
4. 1.1.2004. - 1.1.2010. - Član Senata
Senat Sveučilišta u Rijeci
5. 1.1.2000. - 1.1.2002. - Prodekan
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
6. 1.1.2000. - - Voditelj
Katedre za organizaciju i operacijski management
7. 1.1.1994. - - Voditelj
CIM laboratorij