Sanja Heberling Dragičević prof.,dipl.knjiž.

Sveučilišna knjižnica Ured ravnatelja

prostorija : Sveučilišna knjižnica Rijeka
e-pošta : shdragicevic@svkri.hr
mobitel : +385914812307

Obrazovanje

3.6.2004. - Diplomirani knjižničar Stručni ispit za stručno zvanje Ministarstvo kulture Zagreb, Hrvatsko knjižnično vijeće
17.11.2001. - 29.9.2003. Diplomirani bibliotekar Izvanredni dodiplomski studij bibliotekarstva Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
18.5.1993. - Stručni suradnik - pedagog Stručni ispit za stručno zvanje Ministarstvo kulture i prosvjete Zagreb, Zavod za školstvo
3.7.1984. - 6.6.1989. Diplomirani pedagog - profesor Studij pedagogije Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2014. - Voditeljica razvojno-matične službe Koordinacija rada u knjižnici i razvojni poslovi. Koordinacija i poslovi prikupljanja statističkih podataka i izračuna pokazatelja kvalitete sukladno ISO normama 11620 i 2789 te izrada sustava evidencija. Suradnja na aktivnostima u knjižničnom sustavu Sveučilišta u Rijeci. Savjetodavni rad, pružanje stručne pomoći te provođenje stručnog nadzora poslovanja knjižnica u sustavu matičnosti na području Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Sveučilišna knjižnica Rijeka
14.5.2013. - 7.7.2016. Voditeljica odjela nabave i obrade knjižnične građe Planiranje, organiziranje, upravljaje i unapređivanje rada i usluga u Odjleu nabave i obrade te koordinacija i usklađivanje rada s ostalim odjelima. Organizacija CIP ureda te upravljanje i izrada zapisa. Upravljanje i provođenje formalne, sadržajne i tehničke obrade knjižnične građe, te poslovi smještaja, čuvanja, zaštite i revizije knjižničnog fonda. Poslovi na izgradnji Skupnog kataloga Sveučilišta u Rijeci. Sveučilišna knjižnica Rijeka
1.12.2012. - 13.5.2013. Diplomirani knjižničar Formalna, sadržajna i tehnička obrada knjižnične građe. Rad u knjižničnom programu "Crolist", unos i ažuriranje podataka u katalozima i bazama podataka. Sveučilišna knjižnica Rijeka
1.10.2007. - 30.11.2012. Voditeljica knjižnice Planiranje, organizacija, upravljanje i unapređivanje cjelokupnog rada i usluga u Knjižnici, vođenje ukupnog poslovanja i izvješćivanje o radu te poslovi diplomiranog knjižničara. Pokretanje računalne posudbe knjiga, poslovi nabave, smještaja, čuvanja, zaštite i revizije knjižničnog fonda. Priprema i vođenje dokumentacije "Upravljanje knjižnicom" unutar sustava upravljanja kvalitetom na Fakultetu te rukovođenje Knjižnicom sukladno normi ISO 9001. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Knjižnica
1.4.2005. - 30.9.2007. Diplomirani knjižničar Formalna, sadržajna i tehnička obrada knjižnične građe. Unos i ažuriranje podataka u online katalozima i bazama podataka. Pregled, odabir, postavljanje i održavanje sadržaja na mrežnim stranicama Knjižnice. Pretraživanje knjižničnih resursa, informiranje korisnika te pružanje usluga posudbe i korištenja građe. Oblikovanje, izgradnja i organizacija knjižnih zbirki i mrežnih izvora informacija. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Knjižnica
1.10.2003. - 31.3.2005. Diplomirani knjižničar Formalna i sadržajna obrada knjižnične građe te poslovi revizije i otpisa u Odjelu stručne obrade knjižnične građe. Rad s korisnicima i poslovanje u Ogranku Turnić. Gradska knjižnica Rijeka
3.2.2003. - 3.7.2003. Knjižničar Honorarni poslovi računalne obrade omeđenih publikacija i publikacija u više svezaka, doktorskih disertacija i magistarskih radova. Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Knjižnica
11.4.2000. - 21.5.2002. Ravnateljica osnovne škole Upravljanje ukupnim poslovanjem škole (odgojno-obrazovno, financijsko, kadrovsko itd.). Planiranje, programiranje, organizacija, vođenje, praćenje sveukupnog nastavnog procesa i unapređenje odgojno - obrazovnog rada te kulturne i javne djelatnosti. Nadzor kvalitete nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, analiza rada učitelja i stručnih suradnika te osiguravanje stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Suradnja sa stručnim suradnicima, nastavnicima, roditeljima, lokalnom zajednicom, osnivačem, tijelima državne uprave, ustanovama i drugim tijelima. Osnovna škola "Zamet", Rijeka
6.9.1999. - 10.4.2000. Učitelj - defektolog Neposredni odgojno-obrazovni i rehabilitacijski rad s djecom s poremećajima autističnog spektra. Primjena glazbeno-likovne terapije u radu. Planiranje i programiranje rada u suradnji s defektolozima i psiholozima. Centar za autizam Zagreb - Podružnica Rijeka
1.1.1999. - 30.6.1999. Agent životnog osiguranja Prezentacija i prodaja polica životnog osiguranja. Cosmopolitan d.d.o. Zagreb - Podružnica Rijeka
1.2.1992. - 5.10.1998. Stručni suradnik - pedagog Planiranje, programiranje, praćenje i unapređivanje odgojno - obrazovnog rada, kulturne i javne djelatnosti škole. Poučavanje i savjetovanje nastavnika, roditelja i učenika. Rad s djecom s posebnim potrebama, roditeljima i nastavnicima u suradnji s psihologom, defektologom, školskim liječnikom i socijalnom službom. Rad u Komisiji za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece OŠ "Zamet", OŠ "Srdoči" i OŠ "Kantrida". Suradnja sa stručnim suradnicima, nastavnicima, roditeljima, lokalnom zajednicom, osnivačem, tijelima državne uprave, ustanovama i drugim tijelima. Osnovna škola "Zamet", Rijeka
1.3.1991. - 31.12.1991. Administrator Obrada faktura, nabava materijala Obrrnička zadruga "Univerzal" Josipdol - Poslovnica Omišalj

Članstva

17.7.2019. - Upravno vijeće SVKRI
16.7.2019. - Stručno vijeće SVKRI
19.9.2018. - Komisija za statistiku i pokazatelje uspješnosti u knjižnicama
23.10.2017. - Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci
29.5.2017. - Središnje stručno vijeće matičnih knjižnica RH
1.10.2014. - Stručno vijeće sveučilišnih matičnih knjižnica
1.10.2014. - Savjet voditelja SVERIKS
23.9.2014. - 15.7.2019. Kolegij voditelja SVKRI ( od 21.9.2017 Knjižnični savjet SVKRI)
16.9.2014. - 18.9.2018. Komisija za katalogizaciju pri HKD-u
6.5.2013. - Povjerenstvo za provođenje otpisa izlučene knjižnične građe SVKRI (predsjednica do 26.2.2018)
25.3.2013. - Odbor za kvalitetu SVKRI (predsjednica od 18.9.2017.)
2.10.2008. - 1.12.2012. Komisija za tehničke knjižnice pri HKD-u
11.6.2008. - 17.7.2012. Upravni odbor Knjižničarskog društva Rijeka
1.1.2005. - Knjižničarsko društvo Rijeka

Nastavna djelatnost

Gostujući nastavnik

3.7.2015. - Praksa u knjižničnoj ustanovi -
izvanredni diplomski studij Kroatistika s knjižničarstvom
Filozofski fakultet Rijeka
Predavanje "Solo knjižničar vs knjižničar u sustavu"
Norma sati: jedno predavanje (4 sata)

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Sanja Heberling Dragičević, Sanja Kosić
Stručno usavršavanje knjižničara knjižničnog sustava Sveučilišta u Rijeci : stanje, mogućnosti, izazovi
Vjesnik bibliotekara Hrvatske Svezak 61 str. 305-324 - 2018. http://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/699/605

A1

2. Sanja Heberling Dragičević, Sanja Kosić
Sveučilišna knjižnica Rijeka: status quo ili održivi razvoj?
15. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica: Knjižnice: kamo i kako dalje: položaj knjižničarske zajednice u sustavu kulture, visokog obrazovanja i znanosti: knjižnica kao posrednik znanstvenih i stručnih informacija: zbornik radova. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2019. Str. 37-48 - 2018.

A1

3. Sanja Kosić, Sanja Heberling Dragičević
Izrada smjernica za igradnju fonda u hibridnim knjižnicama - iskustva Sveučilišne knjižnice Rijeka
Vjesnik bibliotekara Hrvatske Svezak 60 str. 161-179 - 2017. http://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/524

A1

Kongresna priopćenja

1.
Sanja Heberling Dragičević, Sanja Kosić
"Stručno usavršavanje knjižničara knjižničnog sustava Sveučilišta u Rijeci - stanje, mogućnosti, izazovi". 43. skupština Hrvatskog knjižničarskog društva. Opatija - 12.10.2018.
2.
Sanja Heberling Dragičević, Sanja Kosić
"Sveučilišna knjižnica Rijeka: status quo ili održivi razvoj?". Stručni skup 15. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica. Lovran - 19.5.2017.
3.
Sanja Heberling Dragičeivć, Sanja Kosić
"Izrada i implementacija smjernica za izgradnju fonda u hibridnim i digitalnim knjižnicama - primjer Sveučilišne knjižnice Rijeka". 41. skupština Hrvatskog knjižničarskog društva. Primošten - 12.10.2016.
4.
Sanja Heberling Dragičeivć, Orieta Lubiana
"Izrada naputaka i pokazatelja kvalitete knjižnične djelatnosti koji se prate u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka". Okrugli stol "Vrednovanje, upravljanje i zagovaranje ishoda u knjižnicama...". Zagreb - 29.5.2015.
5.
Sanja Heberling Dragičević, Sanja Kosić
"Od zbirke prošlosti do zbirke budućnosti - put kroz trnje Sveučilišne knjižnice Rijeka". Stručni skup 14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica. Lovran - 13.5.2015.
6.
Sanja Heberling Dragičević
"Vrednovanja u visokom obrazovanju". Skupština KDR-a. Rijeka - 16.12.2011.

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.4.2015. -
Projekt "Održavanje knjižničnog softvera Crolist za Sveučilište u Rijeci".
Sveučilište u Rijeci; Sveučilišna knjižica Rijeka  
- zamjenica voditelja projekta i kontakt osoba za pružanje stručne pomoći i uputa
2.
1.3.2015. - 1.11.2015.
Projekt "Modernizacija usluga u SVKRI".
Sveučilište u Rijeci; Sveučilišna knjižnica Rijeka  
- suradnja u aktivnostima provedbe projekta
3.
1.12.2013. - 1.4.2015.
Projekt "Integriranje računalne infrastrukture knjižničnog sustava Sveučilišta u Rijeci (IRIKS)".
Sveučilište u Rijeci; Sveučilišna knjižnica Rijeka  
- koordinator aktivnosti uspostavljanja rada knjižnica UNIRI u skupnom katalogu Sveučilišta

Stručna aktivnost

1.
1.1.2017. -
Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica RH.
Sveučilišna knjižnica Rijeka   - organizacija upisa podataka knjižnica matičnosti; istraživanje te oblikovanje primjedbi i prijedloga za poboljšanje sustava
2.
1.1.2017. -
Aktivnosti uspostave sharepointa SVKRI na sharepointu UNIRI.
Svuečilišna knjižnica Rijeka   - koordinacija aktivnosti oblikovanja stranica i prijenosa podataka
3.
1.9.2016. -
Ebsco Discovery Service.
Svučilišna knjižnica Rijeka   - istraživanje usluga i mogućnosti statistika; oblikovanje primjedbi i prijedloga za poboljšanja sustava
4.
1.12.2015. -
Izmjene i dopune Naputka za primjenu pokazatelja kvalitete knjižnične djelatnosti u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka te popratnih tablica.
Sveučilišna knjižnica Rijeka   - koordinacija aktivnosti, izmjene i dopune Naputka, izrada i dopuna tablica za izračun
5.
1.9.2015. -
Izgradnja digitalnih repozitorija SVKRI i UNIRI unutar nacionalnog projekta Dabar.
Sveučilišna knjižnica Rijeka   - sudjelovanje u provedbi aktivnosti; zamjenica odgovorne osobe
6.
1.4.2015. - 1.11.2015.
Prijava za nagradu "Knjižnica godine" i izrada prezentacije o SVKRI.
Sveučiišna knjižnica Rijeka   - priprema dokumentacije za prijavu te izrada prezentacije za svečanost dodjele nagrade
7.
1.10.2014. -
Koordinacija stručnog rada u matičnoj knjižnici i sustavu matičnosti te suradnja u uspostavi i razvoju Knjižničnog sustava Sveučilišta u Rijeci (SVERIKS).
Sveučilišna knjižnica Rijeka   - voditeljica razvojno-matične službe
8.
1.10.2014. -
Prikupljanje statističkih podataka, organizacija podataka i izračun pokazatelja kvalitete.
Sveučilišna knjižnica Rijeka   - izrada sveobuhvatnih preglednih tablica i organizacija podataka
9.
1.10.2014. -
Sadržaji na sharepointu SVKRI.
SVeučilišna knjižnica Rijeka   - postavljanje i održavanje sadržaja te koordinacija pohrane
10.
1.10.2014. -
Program stručne, znanstvene i obrazovne djelatnosti za knjižničare UNIRI.
Sveučilišna knjižnica Rijeka   - sudjelovanje u koordinaciji aktivnosti i vođenju evidencija
11.
1.10.2014. -
Planovi, programi, izvješća, evidencije, prikazi itd. za SVKRI i SVERIKS.
Sveučilišna knjižnica Rijeka   - koordinacija prikupljanja podataka i oblikovanje
12.
1.1.2014. - 1.1.2015.
Aktivnosti vezane uz dobivanje ovlasnica za rad u kooperativnoj katalogizaciji knjižničara SVERIKS.
Sveučilišna knjižnica Rijeka   - koordinacija aktivnosti
13.
1.1.2014. - 1.3.2014.
Sustav evidentiranja doktorskih disertacija UNIRI.
Sveučilišna knjižnica Rijeka   - izrada evidencija za upis i kontrolu doktorskih disertacija
14.
1.5.2013. - 1.7.2016.
Organizacija i koordinacija stručnog rada u Odjelu nabave i obrade knjižnične građe.
Sveučilišna knjižnica Rijeka   - voditeljica odjela
15.
1.5.2013. - 1.10.2014.
Novi model poslovanja CIP službe i vođenja dokumentacije.
Sveučilišna knjižnica Rijeka   - organizacija i ustrojavanje novog načina poslovanja te izrada novih obrazaca i evidencija
16.
1.5.2013. - 1.10.2014.
Mjesečne evidencije rada osoblja u Odjelu nabave i obrade knjižnične građe.
Sveučilišna knjižnica Rijeka   - izrada novih evidencija i izvješćivanja
17.
1.4.2013. - 1.2.2014.
Izrada prijedloga pokazatelja vrednovanja knjižnične djelatnosti SVKRI i načina njihovog mjerenja.
Sveučilišna knjižnica Rijeka   - član tima za izradu prijedloga
18.
1.10.2007. - 30.11.2012.
Mrežne stranice knjižnice.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci   - izbor, upis i ažuriranje sadržaja
19.
1.10.2007. - 30.11.2012.
Uvođenje novih modela poslovanja i vođenja dokumentacije.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci   - upravljanje knjižnicom sukladno normi ISO 9001
20.
1.10.2007. - 30.11.2012.
Uspostavljanje cjelovitog knjižničnog poslovanja u knjižničnom programu Crolist.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci   - voditeljica poslovanja
21.
1.10.2007. - 30.11.2012.
Organizacija i koordinacija stručnog rada i poslovanja u knjižnici.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci   - voditeljica knjižnice
22.
1.10.2007. - 30.11.2012.
Informativni materijali (vodiči za korisnike, brošure knjižnice i sl.).
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci   - osmišljavanje i izrada materijala
23.
1.4.2005. - 30.11.2012.
Dani otvorenih vrata knjižnice.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci   - upoznavanje studenata s uslugama knjižnice i načinom pretraživanja baza podataka
24.
1.4.2005. - 30.11.2012.
Uspostavljanje zbirki radova.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci   - organizacija i poslovanje zbirkama

Javno djelovanje

Uredništvo

1. 1.10.2016. - - Web stranice SVKRI (glavni urednik od 26.10.2017.)
http://www.svkri.uniri.hr/
2. 1.10.2011. - 1.10.2018. - Časopis Knjižničar/ka KDR-a.
http://kdr.hr/
3. 1.4.2009. - 1.12.2012. - Web stranice Knjižnice Tehničkog fakulteta u Rijeci.
http://www.riteh.uniri.hr/zav_katd_sluz/knjiznica/index.html