PORTFELJ / Anja Benšić mag. logoped.

Portfelj

Anja Benšić

mag. logoped.

Rektorat

Studij Logopedija

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA O-039

Vidljivost

Obrazovanje

10.2017. - 09.2019.

mag. logoped

Diplomski studij Logopedija

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

09.2023. -

-

Poslijediplomski doktorski studij "Poremećaji jezika, govora i slušanja"

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

10.2022. -

asistent

Sveučilište u Rijeci, Studij Logopedija

05.2020. - 10.2022.

logoped

Zavod za audiologiju i fonijatriju, Klinički bolnički centar Rijeka

10.2019. - 05.2020.

stručni suradnik logoped

Osnovna škola Kozala, Rijeka

Članstva

2019. -

Hrvatsko logopedsko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2023. -

Klinička praksa II

Prijediplomski studiji Logopedija

Sveučilište u Rijeci

suradnik

2022. -

Klinička praksa u logopediji

Prijediplomski studiji Logopedija

Sveučilište u Rijeci

suradnik

2022. -

Govorna akustika

Prijediplomski studiji Logopedija

Sveučilište u Rijeci

suradnik

2021. -

Poremećaji izgovora

Prijediplomski studiji Logopedija

Sveučilište u Rijeci

izvoditeljica vježbi

2021. -

Poremećaji glasa

Prijediplomski studiji Logopedija

Sveučilište u Rijeci

izvoditeljica vježbi

Gostujući nastavnik

2022. -

Komunikacija u odgoju i obrazovanju

Prijediplomski sveučilišni studij Pedagogija

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

gost predavač na nastavi

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2023.

Validation and Cross-Cultural Adaptation of Croatian Self-Evaluation of Communication Experiences after Laryngectomy Questionnaire.

Željka Laksar Klarić, Ana Đanić Hadžibegović, Andrijana Včevaa, Ljerka Karadža Lapić, Danijela Babler, Kristina Kralik, Ana Bonetti, Anja Benšić

Folia Phoniatrica et Logopaedica

Q2 WOS

2022.

Razlike u kvaliteti glasa i komunikacijskim iskustvima traheoezofagealnih i ezofagealnih govornika

Anja Benšić, Ana Bonetti, Tamara Živković-Ivanović, Ratko Prstačić

Medica Jadertina

2022.

Važnost akustičke analize u diferencijalnoj dijagnostici aduktorne spastične i mišićne tenzijske disfonije uz fiberoptičku videolaringoskopiju

Anja Benšić, Mirta Arlović, Patricia Orlić, Diana Maržić

Liječnički vjesnik

2021.

Logopedska procjena kvalitete glasa osoba sa spastičnom disfonijom

Benšić, A., Čulina, M., i Maržić, D.

Logopedija

Pozvana predavanja

2023.

Razumjeti dječje disfonije: od etiologije do terapijskih postupaka

A. Benšić

Podružnica Zapad HLD-a, Rijeka, Hrvatska

2023.

Poremećaji glasa i njihova prevencija

A.Benšić

Simpozij "Logopedija u predškolskim ustanovama" povodom Europskog dana logopedije, Rijeka, Hrvatska

2022.

Logopedska procjena i terapija mišićne tenzijske disfonije utemeljena na dokazima

A.Benšić

Simpozij povodom Svjetskog dana glasa, online

Kongresna priopćenja

10.2023.

Validacija upitnika samoprocjene komunikacijskih iskustava laringektomiranih osoba (SECEL:HR)

Željka Laksar Klarić, Ana Đanić Hadžibegović, Andrijana Včeva, Ljerka Čulav, Danijela Babler, Kristina Kralik, Ana Bonetti, Anja Benšić

usmeno izlaganje

13. kongres Hrvatskog društva za ORL i kirurgiju glave i vrata Pula, Hrvatska

2022.

Auditivno-perceptivna procjena glasovnih uzoraka na hrvatskom jeziku pomoću vizualno-analogne skale

A. Benšić, A. Klemar, D. Maržić

usmeno izlaganje

6. kongres hrvatskih logopeda s međunarodnim sudjelovanjem “Izazovi moderne logopedije – perspektiva i iskustva logopeda današnjice” Split, Hrvatska

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

03.2023.

Program stručnog usavršavanja za nastavnike i učenike srednje škole

GŠ "Ivana Matetića Ronjgova" Rijeka

2023.

Vodič Podružnice Zapad Hrvatskog logopedskog društva "Logopedi Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije"

HLD

suradnik

Projekti