PORTFELJ / DR. SC. Ana Grbac prof.

Portfelj

DR. SC.

Ana Grbac

prof.

Fakultet za matematiku

Zavod za diskretnu matematiku

Kontakt

Vidljivost

Obrazovanje

1.11.2008. - 12.11.2020.

doktor matematike

Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike

Prirodoslovno - matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

1.10.2003. - 30.6.2008.

profesor matematike i informatike

Studij matematike i infomatike

Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

23.11.2020. -

Poslijedoktorand

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

1.4.2009. - 22.11.2020.

Asistent

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

1.9.2008. - 31.3.2009.

Asistent

Filozofski fakultet u Rijeci

Članstva

14.03.2011. -

Alumni klub Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci

1.11.2008. -

Društvo matematičara i fizičara

1.10.2008. -

Seminar za konačnu matematiku

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2021. -

Diskretna matematika

Preddiplomski studij Matematika

Fakultet za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Asistent

1.10.2021. -

Elementarna matematika 1

Preddiplomski studij Matematika

Fakultet za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Asistent

1.10.2021. -

Teorija grafova

Diplomski studij Diskretna matematika i primjene

Fakultet za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Asistent

1.10.2021. -

Metodika nastave matematike 2

Diplomski studij Matematika

Fakultet za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Asistent

1.10.2020. - 1.10.2022.

Linearna algebra 2

Preddiplomski studij Fizika

Odjel za fiziku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

1.10.2020. - 1.10.2021.

Metodička praksa iz matematike 2

Diplomski studij Matematika

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

1.10.2020. - 1.10.2021.

Diskretna matematika

Preddiplomski studij Informatika

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

1.10.2020. - 1.10.2021.

Matematika 1

Preddiploski studij strojarstva

Tehnički fakultet u Rijeci

Asistent

1.10.2020. -

Nelinearna optimizacija

Diplomski studij Diskretna matematika i primjene

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

1.10.2020. -

Euklidski prostori

Preddiplomski studij Matematika

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

1.10.2015. - 1.10.2016.

Diskretna matematika

Preddiplomski studij Matematika

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

1.10.2015. - 1.10.2016.

Primjena računala u matematici

Preddiplomski studij Matematika

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

1.10.2015. - 1.10.2016.

Uvod u numeričku matematiku

Preddiplomski studij Matematika

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

1.10.2015. - 1.10.2016.

Numerička matematika

Preddiplomski studij Informatika

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

1.10.2015. - 1.10.2016.

Matematika 1

Preddiploski studij strojarstva

Tehnički fakultet u Rijeci

Asistent

1.10.2012. - 1.10.2014.

Primjena računala u matematici

Preddiplomski studij Matematika

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

1.10.2012. - 1.10.2014.

Numerička matematika

Preddiplomski studij Informatika

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

1.10.2012. - 1.10.2014.

Euklidski prostori

Preddiplomski studij Matematika

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

1.10.2012. - 1.10.2013.

Računarski praktikum 2

Preddiplomski studij Matematika

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

1.10.2010. - 1.10.2011.

Matematika 1

Preddiploski studij elektrotehnike

Tehnički fakultet u Rijeci

Asistent

1.10.2010. - 1.10.2011.

Matematika 1

Preddiploski studij strojarstva

Tehnički fakultet u Rijeci

Asistent

1.10.2009. - 1.10.2011.

Matematika 2

Preddiploski studij strojarstva

Tehnički fakultet u Rijeci

Asistent

1.10.2009. - 1.10.2010.

Kombinatorika

Preddiplomski studij Informatika

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

1.10.2008. - 1.10.2011.

Metodika nastave matematike 2

Diplomski studij Matematika

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

1.10.2008. - 1.10.2010.

Kombinatorika

Preddiplomski studij Matematika

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

1.10.2008. - 1.10.2009.

Metodika nastave matematike 1

Diplomski studij Matematika

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

1.10.2008. - 1.10.2009.

Matematika 1

Preddiploski studij strojarstva

Tehnički fakultet u Rijeci

Asistent

1.10.2008. - 1.10.2009.

Euklidski prostori

Preddiplomski studij Matematika

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

Mentor u završnim radovima

19.9.2022.

Digrafovi i turniri

Daniela Vretenar

Preddiplomski studij matematike

Fakultet za matematiku, Sveučilište u Rijeci

18.7.2022.

Politopi i Eulerova formula

Martina Hrman

Preddiplomski studij matematike

Fakultet za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2023.

Formally self-dual LCD codes from two-class association schemes

Dean Crnković, Ana Grbac, Andrea Švob

Applicable Algebra in Engineering, Communications and Computing - 34 183-200

Q3 WOS

Kongresna priopćenja

15.6.2022.

On some results about LCD codes based on two-class association schemes

Grbac, Ana; Crnković, Dean; Švob, Andrea

kratko priopćenje

7th Croatian Mathematical Congress Split, Hrvatska

15.7.2021.

On some constructions of LCD codes

Grbac, Ana; Crnković, Dean; Švob, Andrea

kratko priopćenje

Combinatorial Designs and Codes, Satellite event of the 8th European Congress of Mathematics Rijeka, Hrvatska

29.6.2021.

LCD codes from two-class association schemes

Grbac, Ana; Crnković, Dean; Švob, Andrea

kratko priopćenje

Graphs and Groups, Geometries and GAP (G2G2) Summer School, Satellite event of the 8th European Congress of Mathematics Rogla, Slovenia

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

2016.

Imaginary – čarobna matematika

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Rijeka

2016.

Geometrija uz pomoć računala, radionica za nastavnike osnovnih i srednjih škola

Manifestacija „Riječki matematički susreti“

Rijeka

2009.

Sudoku i matematika, radionica OŠ (Doris Dumičić Danilović, Ana Grbac)

Manifestacija „Festival znanosti“

Rijeka

Projekti

Znanstveni projekti

1.1.2021. - 31.12.2025.

Galois geometry and coherent configurations

suradnik

HRZZ (Croatian science foundation)

1.1.2019. - 1.1.2021.

Kodovi, grupe i kombinatoričke strukture

suradnik

Sveučilište u Rijeci

1.7.2014. - 30.6.2018.

Codes and Related Combinatorial Structures

suradnik

HRZZ (Croatian science foundation)

1.1.2013. - 1.1.2018.

Blok dizajni, jako regularni grafovi i srodne kombinatoričke strukture

suradnik

Sveučilište u Rijeci

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016