PORTFELJ / doc. dr. sc. Maša Plešković

Portfelj

doc. dr. sc.

Maša Plešković

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

Vidljivost

Obrazovanje

2019.

doktorica znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije

Poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2011.

cjeloživotno obrazovanje - stručno usavršavanje

Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku

1999.

stručni ispit

stručni ispit za profesora hrvatskoga jezika i književnosti

MZO

1996.

profesorica hrvatskog jezika i književnosti

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

2022.

docentica

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku

2019. - 2022.

lektorica

Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2017. - 2019.

asistentica

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za anglistiku

2015. - 2017.

profesorica hrvatskoga jezika

Škola stranih jezika Sputnik, Zagreb

2009. - 2015.

lektorica hrvatskoga jezika

Sveučilište u Ljubljani (Slovenija), Filozofski fakultet

2006. - 2008.

lektorica hrvatskoga jezika

Sveučilište u Bologni (Italija), MIREES - Interdisciplinary Master’s in East European Research and Studies

2005. - 2008.

lektorica hrvatskoga jezika

Sveučilište u Padovi (Italija), Filozofski fakultet

2000. - 2002.

lektorica hrvatskoga jezika

Sveučilište u Firenci (Italija), Filozofski fakultet

1999.

knjižničarka

Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka

1997. - 1999.

profesorica hrvatskoga jezika i književnosti

Ugostiteljska škola, Opatija

Članstva

2023. -

Centar za jezična istraživanja, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2017. -

Bilingualism Matters @Rijeka

2010. -

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2023.

Stavovi govornika fijumanskoga idioma prema dvama standardnim jezicima u Rijeci – talijanskome i hrvatskome

Maša Plešković

Zbornik radova 36. međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku: Standardni i nestandardni idiomi - 111-123

A2

2021.

Kvalitativni metodološki pristup u hrvatskim jezikoslovnim istraživanjima

Plešković, Maša

Odjeci SCIMETH-a (izazovi lingvističkih istraživanja) / Nigoević, Magdalena ; Vlastelić, Anastazija (ur.). - 99-129

https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:186:291733

A2

2021.

Speakers’ attitudes and perceptions in relation to the maintenance of the Fiuman dialect

Plešković, Maša; Drljača Margić, Branka; Kraš, Tihana

Suvremena lingvistika - 91 69-92

https://doi.org/10.22210/suvlin.2021.091.04

A1

2019.

Vitalnost fijumanskoga dijalekta – stanje i perspektive na početku 21. stoljeća

Maša Plešković

(neobjavljena doktorska disertacija)

2019.

Changes in the self-reported frequency of use of the Fiuman dialect: Implications for language maintenance

Plešković, Maša; Kraš, Tihana; Drljača Margić, Branka

Govor : časopis za fonetiku - 2 195-218.

https://doi.org/10.22210/govor.2019.36.10

A1 A1

2014.

Between elitism and democratisation: the standard language in academic community

Matešić, Mihaela; Plešković, Maša;

Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću, XXVII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjeju lingvistiku

2013.

" Who did you call a missus?!"–or a look at a (pragma) linguistic problem in modern Croatian

Matešić, Mihaela; Plešković, Maša;

Jezik i informacija-Međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku

2012.

Kulturspezifische Elemente in Lehrwerken für Kroatisch als Zweit-und Fremdsprache

Košuta, Nataša; Plešković, Maša;

Peti hrvatski slavistički kongres

2011.

Croatian with or without grammar

Hadži, Vesna Požgaj; Plešković, Maša; Čužić, Tomislav;

Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje - 13 177-200

2010.

Motivacija studentata ljubljanskoga sveučilišta za studij južnoslavenskih jezika

Plešković, Maša;

Srpski kao strani jezik u teroiji i praksi - 229-237

2010.

Verb Morphology in Textbooks for Croatian as a Foreign Language

Hadži, Vesna Požgaj; Plešković, Maša; Ćužić, Tomislav; Bulc, Tatjana Balažic;

Sarajevski filološki susreti I

2010.

Communicating Culture–Cultural Elements in Foreign Language Teaching

Hadži, Vesna Požgaj; Bulc, Tatjana Balažic; Plešković, Maša; Benjak, Mirjana;

Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe

Znanstveni skupovi

28.09.2023. - 30.09.2023.

CLARC 2023: Jezik i jezični podaci

Rijeka autor i izlagač

15.6.2023. - 17.6.2023.

HDPL, XXXVIi. međunarodni znanstveni skup JEZIK I MIGRACIJE

Osijek autor i izlagač

9.06.2022. - 11.06.2022.

HDPL, XXXVI. međunarodni znanstveni skup STANDARDNI I NESTANDARDNI IDIOMI

Osijek autor i izlagač

2021.

Stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika

Zagreb autor

2021.

CLARC 2021: Language and Culture

Rijeka autor

23.06.2019. - 28.08.2019.

International Symposium on Bilingualism: The Next Generation

Edmonton, Kanada suautor

31.01.2019. -

AThEME Final Conference „Multilingualism Across the Lifespan: Opportunities and Challenges for the European Citizen“

Bruxelles, Belgija suautor i izlagač

07.09.2018. -

Bilingualism Matters First Research Symposium

Edinburgh, UK suautor i izlagač

08.06.2018. - 10.06.2018.

CLARC „Perspektive jezične raznolikosti”

Rijeka suautor i izlagač

24.04.2015. - 26.04.2015.

XXIX. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku HDPL „Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja”

Zadar suautor i izlagač

18.04.2013. - 20.04.2013.

XXVII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku HDPL „Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću”

Dubrovnik suautor

11.05.2012. - 13.05.2012.

XXVI. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku HDPL „Jezik ako informacija”

Zagreb suautor i izlagač

27.11.2010. -

Međunarodni znanstveni skup Filološka istraživanja danas FID

Beograd suautor i izlagač

22.10.2010. - 24.10.2010.

Srpski kao strani jezik

Beograd autor i izlagač

07.09.2010. - 10.10.2010.

Peti hrvatski slavistički kongres

Rijeka suautor i izlagač

14.05.2010. - 15.05.2010.

Međunarodni suradni skup: Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe

Skoplje suautor i izlagač

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

28.8.2023. - 29.8.2023.

Stručni skup “Višejezični učenik i njegov nastavnik: predstavljanje i primjena rezultata projekta TEAM u Republici Hrvatskoj”

FFRI, Bilingalism Matters@Rijeka

organizator i voditelj radionice

8.12.2022. -

Predstavljanje knjige "Formiranje jezika i njegovo rastakanje: od srpskohrvatskoga do hrvatskoga, srpskoga, bosanskoga i crnogorskoga" Vesne Požgaj Hadži i Tatjane Balažic

Filozofski fakultet u Rijeci

Moderatorica

8.7.2022. - 9.7.2022.

Predstavljanje knjige Jim Hlavac i Diana Stolac, ur. (2021). Diaspora Language Contact: The Speech of Croatian Speakers Abroad. Boston, Berlin: De Gruyter Mouton

Filozofski fakultet u Zagrebu Stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika

predstavljačica

30.5.2019.

Predavanje: Istraživanje fijumanskoga dijalekta: izazovi, rezultati i preporuke za očuvanje

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Centar za jezična istraživanja

Predavač

13.2.2019.

Predavanje: Fijumanski dijalekt: očuvanje ili napuštanje jezika?

Završni sastanak suradnika i dionika na projektu AThEME u Hrvatskoj

Suautor

2019.

Fijumanski dijalekt danas: izazovi i preporuke za očuvanje

Stručni skup Čakavski jezik u 21. stoljeću – izazovi i potencijali, Kastav

autor

2019.

L’attuale vitalità del dialetto fiumano

Zajednica Talijana Rijeka/ Comunita' degli italiani di Fiume

autor

10.07.2015. - 11.07.2015.

Predavanje: Surogat ili o komunikacijskim strategijama u srodnim jezicima

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga SIH

Predavač

05.07.2012. - 06.07.2012.

Okrugli stol: Hrvatska traži lektora

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga SIH

Voditeljica

05.07.2012. - 06.07.2012.

Predavanje: Gospodin i gospođa iz opozicije u apoziciju ili o pragmatici oslovljavanja u hrvatskome jeziku

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga SIH

Suautor i predavač

08.07.2011. - 09.07.2011.

Radionica: Mi o društvu, društvo pred vratima

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga SIH

Suautor i predavač

08.07.2011. - 09.07.2011.

Svirači se ne trude uzalud

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga SIH

Suautor i predavač

09.07.2010. - 10.07.2010.

Radionica: Jabuke i kruške ili kako razvijati interkulturnu kompetenciju

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga SIH

Suautor i predavač

Javno djelovanje

Javna predavanja

2019.

L’attuale vitalità del dialetto fiumano

Zajednica Talijana

Rijeka

Popularizacija znanosti

29.8.2023.

Stručni skup "„Višejezični učenik i njegov nastavnik: predstavljanje i primjena rezultata projekta TEAM u Republici Hrvatskoj“

radionica

Rijeka

2019.

Kviz "Jezikova juha"

Filozofski fakultet

Rijeka

Intervjui

02.04.2019.

Dialetto fiumano: stimolarlo affinche' scompaia

La Voce del Popolo

Rijeka

Novinski članci

30.9.2023.

CLARC 2023. L’assistenza dell’IA nella linguistica

La Voce del Popolo

Rijeka

30.8.2023.

Fiume. Multilinguismo, una realtà molto attuale

La Voce del Popolo

Rijeka

29.8.2023.

Na riječkom Filozofskom fakultetu održan skup o višejezičnom učeniku i njegovu nastavniku

Novi list

Rijeka

7.9.2019.

Salvaguardare il vernacolo «fiuman»

La Voce del Popolo

Rijeka

4.9.2019.

La vitalità del dialetto fiumano

La Voce del Popolo

Rijeka

2.4.2019.

Dialetto fiumano - stimolarl affinche non scompaia

EDIT libri

Rijeka

2019.

Istraživanje fjumanskog jezika dio međunarodnog projekta 17 zemalja vrijednog pet milijuna eura

Torpedo media

Rijeka

Medijski nastupi

16.5.2022.

Emisija Školica

RADIO ROŽA RIJEKA - INTERNET RADIO https://www.mixcloud.com/RadioRoza/školica-31/

Rijeka

rujan 2012.

„Jezik i predrasude“

HRT - HR 1

Projekti

Znanstveni projekti

2017. - 2019.

AThEME - Advancing the European Multilingual Experience

asistentica

Europska Unija

https://www.atheme.eu

Stručni projekti

2023.

TEAM (Teacher Education Avout Mulitlingualism)

Bilingualism Matters@Rijeka, FFRI, Erasmus +

suradnik

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018