PORTFELJ / doc. dr. sc. Nena Vukelić mag.psych.

Portfelj

doc. dr. sc.

Nena Vukelić

mag.psych.

Filozofski fakultet

Odsjek za pedagogiju

Kontakt

T 669-215

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-310

Vidljivost

Obrazovanje

2017. - 2021.

Doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvene znanosti polja pedagogija

Sveučilišni poslijediplomski znanstveni (doktorski) studij Pedagogija

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

18.10.2010. - 21.01.2013.

Magistra psihologije

Sveučilišni diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

20.07.2007. - 20.09.2010.

Prvostupnica psihologije

Sveučilišni preddiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

2023. -

Docentica

Filozofski fakultet u Rijeci

2022. - 2023.

Poslijedoktorandica

Filozofski fakultet u Rijeci

2018. - 2022.

Asistentica

Filozofski fakultet u Rijeci

01.10.2014. - 15.02.2018.

Suradnica u naslovnom suradničkom zvanju asistenta (bez zasnivanja radnog odnosa)

Filozofski fakultet u Rijeci

01.07.2013. - 01.06.2014.

Laborantica stručna suradnica u Laboratoriju za eksperimentalnu psihologiju

Filozofski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

2023.

Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2022. godinu u kategoriji mladi znanstvenik u području društvenih i humanističkih znanosti

2022.

Nagrada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za mlađe znanstvenike u području društvenih znanosti

2014.

Godišnja državna nagrada Hrvatskog sabora za znanost: za popularizaciju i promidžbu znanosti u području društvenih znanosti - za popularizaciju psihologije kao znanosti i promicanje njezina položaja u društvu (grupa znanstvenika)

Članstva

2019. -

Association for Psychological Science

2013. - 2024.

Hrvatska psihološka komora

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.10.2015. -

Kvantitativne analitičke metode i statistički postupci

Diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

Suradnik

01.10.2015. -

Edukacijska psihologija

Preddiplomski studij Likovna pedagogija

Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci

Suradnik

01.10.2015. -

Edukacijska psihologija 2.

Nastavnički modul

Filozofski fakultet u Rijeci

Suradnik

01.10.2015. -

Edukacijska psihologija 1.

Nastavnički modul

Filozofski fakultet u Rijeci

Suradnik

01.10.2015. -

Seminar završnog rada

Preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

Suradnik

01.10.2015. -

Seminar diplomskog rada

Diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

Suradnik

2015. -

Statistika u predagoškoj praksi i istraživanju

Preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

Suradnik

01.10.2014. -

Evaluacijska istraživanja

Preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

01.10.2014. -

Metodologija pedagoških istraživanja

Preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

01.10.2014. -

Uvod u metodologiju znanstvenog istraživanja

Preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2021.

Student teachers' sustainable behavior

Vukelić, Nena; Rončević, Nena

Education Sciences - 11 789

Q2 A1

2021.

Zastupljenost održivog razvoja u studijskim programima učiteljskih studija u Hrvatskoj

Vukelić, Nena; Čekolj, Nadja; Gregorović Belaić, Zlatka

U mreži paradigmi: Pogled prema horizontu istraživanja u odgoju i obrazovanju – Zbornik u čast dr.sc. Branku Rafajcu, profesoru emeritusu - 147-168

2020.

Bob Jickling i Stephen Sterling (Ur.): Post-Sustainability and Environmental Education - Remaking Education for the Future

Vukelić, Nena

Društvena istraživanja - 29 331-334

2020.

Odrednice spremnosti (budućih) nastavnika na obrazovanje za održivi razvoj

Vukelić, Nena

Napredak: Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju - 161 141-161

A2

2019

Competencies for Education for Sustainability: Student Teachers’ Perspectives

Vukelić Nena, Rončević Nena, Vinković Anamarija

Quality of Education: Global Development Goals and Local Strategies - 83-96

2019

Problem školskog apsentizma sagledan kroz važnije teorije odgoja

Vukelić Nena

Napredak - 160 29-50

2018

Jesu li budući nastavnici spremni za integraciju obrazovanja za održivi razvoj u nastavu?

Vukelić Nena, Rončević Nena, Vinković Anamarija

Zbornik radova sa 2. Međunarodne znanstveno-stručne konferencije “Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju” - 326-338

2016

Procesiranje indirektnog izražavanja neslaganja

Vukelić Nena Bajšanski Igor

Psihologijske teme 2016 - 25 341-356

Q3 A1

Kongresna priopćenja

18.05.2018.

Spremnost nastavnika na obrazovanje za održivi razvoj

Vukelić Nena

Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2018 Rijeka, Filozofski fakultet

2018

Jesu li budući nastavnici spremni za održivi razvoj u nastavi?

Vukelić Nena, Rončević Nena, Vinković Anamarija

2. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija "Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju" 2018 Sarajevo, BIH

3.-6. rujna 2019.

Student Teachers' Perception of Expected and Obtained Sustainability Competences in Higher Education

Vukelić Nena, Rončević Nena, Vinković Anamarija

European Conference on Educational Research ECER „Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future“ Hamburg, Njemačka

6.-7. lipnja 2019.

Can (future) teachers initiate social change?

Vukelić Nena, Rončević Nena

Educational Systems and Societal Changes: Challenges and Opportunities ESSCCO Rijeka

25.-26. listopada 2018.

Održiva ponašanja budućih učitelja i nastavnika

Vukelić Nena, Rončević Nena, Cvitković Elena

4. Dani obrazovnih znanosti Zagreb

25.-27. svibnja 2012.

Povezanost promjene ITM i nezadovoljstva slikom tijela

Mrakovčić Matea, Vukelić Nena, Pokrajac-Bulian Alessandra

Prehrana i klinička dijetoterapija 2012. Rijeka

7.-10. studeni 2012.

Povezanost promjene ITM i nezadovoljstva izgledom

Mrakovčić Matea, Vukelić Nena, Pokrajac-Bulian Alessandra

20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa 2012. Dubrovnik

7.-10. studeni 2012.

Stvarna i željena uključenost majki u određene aspekte života odrasle kćeri

Mrakovčić Matea, Vukelić Nena, Smojver-Ažić Sanja

20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa 2012. Dubrovnik

16.-18. svibnja 2013.

Privrženost i odnos kćeri i majke iz perspektive dviju generacija

Smajla Anja, Mrakovčić Matea, Vukelić Nena

Regionalni susret studenata psihologije 2013. Rijeka

16.-18. svibnja 2013.

Bliskost i uključenost majki u određene aspekte života odrasle kćeri

Vukelić Nena, Mrakovčić Matea, Smajla Anja

Regionalni susret studenata psihologije 2013. Rijeka

11.-13. listopada 2013.

Interpretacija indirektnog izražavanja neslaganja

Vukelić Nena, Bajšanski Igor

Suvremeni trendovi u psihologiji 2013. Novi Sad, Srbija

11. listopada 2019.

Obrazovanje za održivi razvoj u studijskim programima učiteljskih studija u Hrvatskoj

Vukelić Nena, Čekolj Nadja, Gregorović Belaić Zlatka

Međunarodna naučna konferencija „Pedagoška istraživanja i školska praksa“ Obrazovanje u funkciji modernizacije društva Beograd, Srbija

17. svibnja 2019.

Uloga obrazovanja u pripremi budućih učitelja i nastavnika za održivu budućnost

Vukelić Nena

Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2019 Rijeka

Znanstveni skupovi

17.05.2019. -

Doktorska konferencija za studente poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti - DOKON 2019.

Rijeka članica organizacijskog odbora

18.05.2018. -

Doktorska konferencija za studente poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti - DOKON 2018.

Rijeka članica organizacijskog odbora

29.09.2016. - 01.10.2016.

12th Alps-Adria Psychology Conference

Rijeka članica programskog odbora međunarodne konferencije

25.09.2014. - 26.09.2014.

Treći riječki dani eksperimentalne psihologije

Rijeka članica organizacijskog i programskog odbora

Uredništva časopisa

2022. -

Članica uredništva časopisa Frontiers in Psychology - Environmental Psychology (Review Editor)

2021.

Gošća urednica posebnog broja časopisa Education Sciences pod naslovom Education for Sustainable Development and Teaching: Challenges, Practice and Research

01.07.2013. - 31.12.2014.

Članica uredništva časopisa Psihologijske teme (2013. - 2014.)

Projekti

Znanstveni projekti

03.01.2018. - 02.01.2023.

Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja

Asistent - doktorand

Hrvatska zaklada za znanost

2018 - 2021

Andragoški djelatnici i obrazovanje za održivi razvoj

Doktorand

UNIRI

01.10.2014. - 30.09.2017.

Metakognicija kod kategorijalnog učenja, mišljenja i razumijevanja

Suradnik

Hrvatska zaklada za znanost