PORTFELJ / doc. dr. sc. Sara Ban

Portfelj

doc. dr. sc.

Sara Ban

Fakultet za matematiku

Zavod za diskretnu matematiku

Kontakt

Vidljivost

Obrazovanje

01.10.2013. - 08.07.2019.

doktorica matematike

Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike

PMF - Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu

01.10.2011. - 17.07.2013.

magistra matematike

Diplomski studij Diskretna matematika i primjene

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

01.10.2008. - 13.07.2011.

prvostupnica matematike

Preddiplomski studij matematike

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

01.10.2023. -

Docent

Fakultet za Matematiku, Sveučilište u Rijeci

01.10.2019. - 30.09.2023.

Viši asistent

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

01.10.2013. - 30.09.2019.

Asistent

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Nagrade i priznanja

Rektorova nagrada za izvrsnost u akademskoj godini 2011./2012.

Rektorova nagrada za izvrsnost u akademskoj godini 2009./2010.

Članstva

01.10.2013. -

Seminar za konačnu matematiku, Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci

01.10.2013. -

Društvo matematičara i fizičara

13.07.2011. -

Alumni klub Odjela za matematiku

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.03.2024. -

Osnove vjerojatnosti i statistike

Preddiplomski studij Informatika

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija

Nositelj

01.10.2023. -

Matematika 3

Preddiplomski studij Informatika

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija

Nositelj

01.03.2023. -

Linearna algebra 2

Preddiplomski studij Fizika

Fakultet za fiziku

Asistent

01.10.2022. - 01.03.2023.

Vjerojatnost i statistika

Diplomski sveučilišni studij

Građevinski fakultet

Asistent

01.10.2022. - 01.03.2023.

Matematika 1

Preddiplomski sveučilišni studij Politehnika

Filozofski fakultet, Odsjek za politehniku

Asistent

01.10.2021. - 01.03.2022.

Vektorski prostori 1

Diplomski studij Diskretna matematike i primjene, Diplomski studij Matematika - smjer nastavnički

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

01.10.2020. - 01.03.2023.

Matematička analiza 1

Preddiplomski studij Fizika

Odjel za fiziku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

01.03.2020. - 01.10.2022.

Vjerojatnost i statistika

Preddiplomski studij informatike

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

01.03.2020. -

Matematika 2

Preddiplomski studij informatike

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

01.03.2019. -

Linearna algebra 2

Preddiplomski studij matematike

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

01.10.2018. - 01.03.2020.

Metodika nastave matematike 1

Diplomski studij Matematika – smjer nastavnički, Diplomski studij Matematika i informatika – smjer nastavnički

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

01.03.2018. - 01.10.2018.

Linearna algebra 2

Preddiplomski studij fizike

Odjel za fiziku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

01.10.2017. - 01.03.2019.

Matematika 1

Preddiplomski studij brodogradnje

Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci

Asistent

01.10.2016. - 01.03.2021.

Matematika 1

Preddiplomski studij strojarstva

Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci

Asistent

01.03.2016. - 01.10.2018.

Diskretna matematika

Preddiplomski studij informatike

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

01.10.2015. - 01.03.2018.

Matematika 1

Preddiplomski studij informatike

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

01.03.2014. - 01.10.2017.

Vjerojatnost i statistika

Preddiplomski studij informatike

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

01.03.2014. - 01.10.2016.

Linearna algebra 2

Preddiplomski studij matematike

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

01.03.2014. - 01.10.2014.

Logika

Preddiplomski studij informatike

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

01.10.2013. - 01.03.2022.

Matematička analiza 1

Preddiplomski studij matematike

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

01.10.2013. - 01.03.2015.

Računarski praktikum 1

Preddiplomski studij matematike

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Asistent

Mentor u završnim radovima

15.9.2023.

Chiova metoda za računanje determinante matrice

Amalija Falat

Preddiplomski studij Matematika

Fakultet za matematiku

20.9.2022.

Magični kvadrati

Julijana Mašović

Preddiplomski studij Matematika

Fakultet za matematiku

19.9.2022.

Linearne rekurzije

Ana Fable

Preddiplomski studij Matematika

Fakultet za matematiku

27.9.2021.

Paradoksi glasovanja

Ena Pintarić

Preddiplomski studij Matematika

Odjel za matematiku

16.9.2020.

Hermitski funkcionali i pripadne forme

Ivan Lovro Kovačić

Preddiplomski studij Matematika

Odjel za matematiku

Osobni razvoj

1.3.2019.-30.5.2019.

Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN

Financiranje: 8 ECTS

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2024.

Construction of self-orthogonal Z_{2^k}-codes

Ban, Sara; Rukavina, Sanja

Designs, Codes and Criptography - 92 1243–1250

https://link.springer.com/article/10.1007/s10623-023-01340-3

WOS Q2 WOS

2022.

Type IV-II codes over Z4 constructed from generalized bent functions

Ban, Sara ; Rukavina, Sanja

Australasian Journal of Combinatorics - 84(3) 341-356

https://ajc.maths.uq.edu.au/pdf/84/ajc_v84_p341.pdf

Q2 WOS

2020.

On some new extremal Type II Z4-codes of length 40

Ban, Sara ; Rukavina, Sanja

Mathematical communications - 25 253-268

https://www.mathos.unios.hr/mc/index.php/mc/article/view/3831

Q3 WOS

2019.

New extremal Type II Z4-codes of length 32 obtained from Hadamard matrices

Ban, Sara ; Crnković, Dean ; Mravić, Matteo ; Rukavina, Sanja

Discrete Mathematics, Algorithms and Applications - 11 5

https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1793830919500575

Q3 WOS

Kongresna priopćenja

9.4.2024.

New extremal Type II Z_4-codes of length 64

Sara Ban, Sanja Rukavina

Predavanje

Combinatorial Constructions Conference Dubrovnik

https://web.math.pmf.unizg.hr/acco/ccc-slides.php

20.9.2023.

Construction of self-orthogonal Z_{2^k}-codes

Sara Ban, Sanja Rukavina

Predavanje

Finite Geometry and Friends 2023 Brussels, Belgija

7.7.2023.

Cyclic self-orthogonal Z_{2^k}-codes constructed from generalized Boolean functions

Sara Ban, Sanja Rukavina

Predavanje

Rijeka Conference on Combinatorial Objects and Their Applications (RICCOTA2023) Rijeka

15.6.2022.

Self-orthogonal Z_{2^k}-codes constructed from Boolean functions

Sara Ban, Sanja Rukavina

Predavanje

Sedmi hrvatski matematički kongres Split, Hrvatska

8.6.2022.

Self-orthogonal Z_{2^k}-codes constructed from bent functions

Sara Ban, Sanja Rukavina

Predavanje

Nordic Combinatorial Conference (NORCOM) 2022 Tromso, Norveška

16.7.2021.

A construction of Z4-codes from generalized bent functions

Sara Ban, Sanja Rukavina

Predavanje

Combinatorial Designs and Codes, Satellite event of the 8th European Congress of Mathematics Rijeka, Hrvatska

https://cdc2020-math.uniri.hr/?page_id=706

29.6.2021.

Type IV-II codes over Z4 constructed from generalized bent functions

Sara Ban, Sanja Rukavina

Predavanje

Graphs and Groups, Geometries and GAP (G2G2) Summer School - External Satellite Conference of 8ECM Rogla, Slovenija

https://conferences.famnit.upr.si/event/13/contributions/72/

24.06.2019.

New extremal Type II Z_4-codes of length 32 obtained from Hadamard designs

Sara Ban, Dean Crnković, Matteo Mravić, Sanja Rukavina

Predavanje

9th Slovenian International Conference on Graph Theory Bled, Slovenija

05.07.2018.

Extremal Type II Z_4-codes from some 2-(31, 15, 7) designs

Sara Ban, Dean Crnković, Matteo Mravić, Sanja Rukavina

Predavanje

8th PhD Summer School in Discrete Mathematics Rogla, Slovenija

09.02.2018.

Konstrukcija ekstremalnih Z_4-kodova Tipa II

Sara Ban, Dean Crnković, Sanja Rukavina

Predavanje

Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a Zagreb, Hrvatska

25.07.2017.

Construction of Extremal Type II Z_4-codes

Sara Ban, Dean Crnković, Sanja Rukavina

Predavanje

7th PhD Summer School in Discrete Mathematics Rogla, Slovenija

Znanstveni skupovi

7.4.2024. - 13.4.2024.

Combinatorial Constructions Conference

Dubrovnik, Hrvatska Sudionik

18.9.2023. - 22.9.2023.

Finite Geometry and Friends 2023

Brussels, Belgija Sudionik

3.7.2023. - 7.7.2023.

Rijeka Conference on Combinatorial Objects and Their Applications (RICCOTA2023)

Rijeka, Hrvatska Sudionik

15.6.2022. - 18.6.2022.

Sedmi hrvatski matematički kongres

Split, Hrvatska Sudionik

7.6.2022. - 9.6.2022.

Nordic Combinatorial Conference (NORCOM) 2022

Tromso, Norveška Sudionik

11.7.2021. - 16.7.2021.

Combinatorial Designs and Codes, Satellite event of the 8th European Congress of Mathematics

Rijeka, Hrvatska Sudionik

28.6.2021. - 2.7.2021.

Graphs and Groups, Geometries and GAP (G2G2) Summer School - External Satellite Conference of 8ECM

Rogla, Slovenija Sudionik

23.-29.06.2019.

9th Slovenian International Conference on Graph Theory

Bled, Slovenija

01.-07.07.2018.

8th PhD Summer School in Discrete Mathematics

Rogla, Slovenija

09.-09.02.2018.

Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a

Zagreb, Hrvatska

23.-29.07.2017.

7th PhD Summer School in Discrete Mathematics

Rogla, Slovenija

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

Sara Ban, Sanja Rukavina, Latinski kvadrati, Matematičko-fizički list, 4, 2011/2012

Javno djelovanje

Javna predavanja

07.11.2019.

Ekstremalni Z4-kodovi tipa II

Društvo matematičara i fizičara

Rijeka

Popularizacija znanosti

23.4.2024.

Magični kvadrati i pravokutnici - radionica OŠ i SŠ

Festival znanosti

Rijeka

26.8.2022.

Latinski kvadrati - radionica OŠ i SŠ

Ljetna škola matematike

Rijeka

11.04.2019.

Latinski kvadrati, radionica u Srednjoj školi "Vladimir Nazor" Čabar

Čabar

09.04.2019.

Praktikum diskretne matematike, radionica u sklopu Otvorenog dana (Sara Ban, Marija Maksimović)

Festival znanosti

Rijeka

24.08.2018.

Surfer - čudesne plohe

Ljetna škola matematike "Matematika za 5"

Rijeka

27.02.2018.

Latinski kvadrati, radionica u Salezijanskoj klasičnoj gimnaziji, Rijeka

Rijeka

16.02.2017.

Latinski kvadrati, radionica u Srednjoj školi dr. Antuna Barca Crikvenica

Crikvenica

01.12.2016.

Latinski kvadrati, radionica (Sara Ban, Matteo Mravić, Tin Zrinski)

Večer matematike

Rijeka

16.09.2016.

Origami

Manifestacija Znanost i umjetnost na ulici

Matulji

23.03.2016.

Sferna trigonometrija, radionica SŠ (Sara Ban, Ivona Novak)

Riječki matematički susreti

Rijeka

23.03.2016.

Geometrija na sferi, radionica SŠ (Sara Ban, Ivona Novak)

Riječki matematički susreti

Rijeka

11.03.2016.

Latinski kvadrati, radionica u Prirodoslovno-grafičkoj školi (Sara Ban, Ivona Novak)

Rijeka

15.01.2016.

Latinski kvadrati, radionica u Salezijanskoj gimnaziji (Sara Ban, Ivona Novak)

Rijeka

11.09.2015.

Geometrija na sferi, radionica OŠ (Vedrana Mikulić Crnković, Sara Ban)

Manifestacija Znanost i umjetnost na ulici

Matulji

20.04.2015.

Latinski kvadrati, radionica SŠ (Sara Ban, Ivona Novak)

Festival znanosti

Rijeka

23.01.2015.

Latinski kvadrati, radionica u Gimnaziji Andrije Mohorovičića (Sara Ban, Ivona Novak)

Dan škole

Rijeka

04.12.2014.

Latinski kvadrati, radionica u Gimnaziji Pula (Sara Ban, Ivona Novak)

Pula

22.04.2014.

Latinski kvadrati, radionica SŠ (Sara Ban, Ivona Novak)

Festival znanosti

Rijeka

Projekti

Znanstveni projekti

1.4.2023. -

Neki algebarski aspekti različitih incidencijskih struktura

Sudionik

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1.1.2019.

Combinatorial Objects and Codes

Sudionik

HRZZ (Croatian science foundation)

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018