PORTFELJ / prof. dr. sc. Marinko Lazzarich redoviti profesor

Portfelj

prof. dr. sc.

Marinko Lazzarich

redoviti profesor

Učiteljski fakultet

Katedra za metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti i umjetnosti

Obrazovanje

01.10.2018. -

izvanredni profesor

Učiteljski fakultet u Rijeci

2012. -

docent

Učiteljski fakultet u Rijeci

2006. -

doktorat znanosti

Književnost i humanistički kontekst

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1986. -

profesor hrvatskog ili srpskog jezika

Hrvatski ili srpski jezik i književnost, nastavnički smjer

Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

2009. -

visokoškolsko obrazovanje

kolegiji jezične i metodičke usmjerenosti

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1994. - 2009.

srednjoškolsko obrazovanje

nastava hrvatskoga jezika

Medicinska škola u Rijeci

1987. - 1994.

osnovnoškolsko obrazovanje

nastava hrvatskog jezika

Osnovna škola ˝Nikola Tesla˝, Rijeka

Nagrade i priznanja

2010.

Best paper award, CNSI, Zadar

2009.

Godišnja nagrada Grada Rijeke

2008.

Državna nagrada ˝Ivan Filipović˝

Članstva

20.05.2016. -

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

2010. -

Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti

2004. -

Hrvatsko čitateljsko društvo

2002. -

Hrvatski centar za dramski odgoj

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.10.2019. -

Kultura govorenja i pisanja

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

voditelj

01.03.2016. - 12.03.2016.

Metodika hrvatskog jezika 2

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet

voditelj

2015. -

Hrvatski jezik 1 i 2

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet

voditelj

2013. -

Lektira u razrednoj nastavi

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet

voditelj

2010. -

Metodika hrvatskoga jezika 2 i 3

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet

voditelj

Mentor u završnim radovima

2021.

Individualni pristup darovitim učenicima u nastavi Hrvatskoga jezika

Ana Krznarić

Učiteljsko studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2021.

Odgojno-obrazovna uloga slikovnice

Larisa Šimunović

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

26.09.2019. -

Dječja lektira i novi mediji

Antonia Čančar

Učiteljski studij

UFRI

2019.

Dramska družina u razrednoj nastavi

Mia Burić

Učiteljski studij

UFRI

2019.

Međupredmetno povezivanje obrazovnih sadržaja

Samanta Jović

Učiteljsko studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2017. -

Čitateljski interesi učenika trećih i četvrtih razreda osnovne škole

Jelena Begović

- ll -

UFRI

2017. -

Pravopis u razrednoj nastavi Hrvatskoga jezika

Helena Kaurić

- ll -

UFRI

2016. -

Jezično izražavanje i sporazumijevanje na materinskom jeziku učenika razredne nastave

Marija Domitrović

- ll -

UFRI

2016. -

Dramski odgoj u nastavi HJ-a u primarnom obrazovanju

Albina Brašnjić

- ll -

UFRI

2016. -

Interpretacija bajke u prvim dvama razredima osnovne škole

Ana Mišović

- ll -

UFRI

2016. -

Čakavski zavičakni idiom u nastavi Hrvatskog jezika u primarnom obrazovanju

Martina Rosović

- ll -

UFRI

2016. -

Standard novog školskog pisma

Antonija Gašparović Duspara

- ll -

UFRI

2016. -

Igra u nastavi HJ-a u nižim razredima osnovne škole

Martina Milković

- ll _

UFRI

2016. -

Primjena digitalne tehnologije u nastavi HJ-a u nižim razredima osnovne škole

Marija Vlahović

Učiteljski studij

UFRI

2015. -

Građanski odgoj i obrazovanje u književnoumjetničkim tekstovima za razrednu nastavu

Nikolina Radica

Učiteljski studij

UFRI

2015. -

Metodika stripa u nastavi Hrvatskoga jezika

Ana Čančarević

Učiteljski studij

UFRI

2015. -

Načelo zavičajnosti u interpretaciji tekstova u razrednoj nastavi

Jure Kaurloto

Učiteljski studij

UFRI

2014. -

Izvannastavne aktivnosti u sklopu JUP-a razredne nastave

Martina Kučinić

Učiteljski studij

UFRI

2014. -

Slikovnica u nastavi početnog čitanja i pisanja

Anita Kršul

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

Gostujući nastavnik

5.4.2018.

Metodika hrvatskoga jezika

Učiteljsko studij

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

predavač

28.04.2017. - 28.04.2017.

Didaktika slovenskoga jezika

Slovenski jezik i književnost

Filozofska fakulteta u Ljubljani, Slovenija

gostujući profesor

23.11.2013. - 29.11.2013.

Lingua italiana

Lingua italiana

Universita degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, del´ Interpretazione e della Traduzione

gostujući profesor (Erasmus)

Izdavaštvo

2022.

Hrvatski jezik u primarnome obrazovanju

Financiranje: Alfa, Zagreb

2019.

Neka bude Orijent

Financiranje: HNK Orijent 1919, Rijeka

01.12.2017. -

HNK Rijeka, prvak Hrvatske i osvajač Kupa

Financiranje: Foto ˝Kurti˝, Rijeka

10.11.2017. -

Metodika Hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi

Financiranje: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.12.2013. -

Stadion Kantrida, 100 godina postojanja

Financiranje: Adamić, Rijeka

2008. -

Kantrida bijelih snova

Financiranje: Adamić, Rijeka

2008. -

Riječki akvarel

Financiranje: Izdavački centar Rijeka

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2021.

Un amarcord fiumano: la riflessione umanisticasull’identità della città di Fiume

Marinko Lazzarich

Quaderni del CERM - 95-108

Q1

2021.

Učinkovite strategije učenja i kreativne metode poučavanja hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi / Effective learning strategies and creative methods of teaching the croatian language in primary school education

Marinko Lazzarich

Školski vjesnik - 70 275-308

Q2

2020.

Socijalizacijska uloga učitelja u radu s učenicima s problemima u ponašanj

Marinko Lazzarich

Izzivi in nove priložnosti poučevanja na daljavo, EDUvision - 518-530

A2

2020.

Giovanni i Abdon Pamich - povijest kao sudbina ili “ispražnjeno mjesto” u riječkoj medicinskoj historiografiji

Marinko Lazzarich

Acta medico-historica Adriatica - 18 291-316

Q4 A1 WOS

2020.

Dječja lektira i novi mediji

Antonia Čančar, Marinko Lazzarich

Metodički ogledi - 27 149-170

A1 WOS

2020.

Stogodišnja sportska odiseja sušačkoga simbola: od Jugoslavenskoga športskoga kluba Orient do Hrvatskoga nogometnog kluba Orijent 1919

Marinko Lazzarich

Edukacija, rekreacija i sport - 42 4-8

A2

2019.

Challenges of the Teaching Profession: Student Teacher View of the Status of Teachers in the Society and Their Own Engagement with Their Future Profession

Marinko Lazzarich

Journal of Education, Society and Behavioural Science - 29 1-9

A2

2019.

The attitudes of Slovenian and Croatian students of primary education towards spoken performance in the pedagogical process

Marinko Lazzarich, Tomaž Petek

XLinguae - 12 3-20

Q3 WOS

2019.

MemorabiLika: novi časopis u hrvatskoj znanstvenoj publicistici

Lazzarich, Marinko

Libri et liberi - 8 220-223

A1

2019.

NK Orijent, stoljetni slavljenik i ponos Sušaka

Lazzarich, Marinko

Sušačka revija, glasilo za kulturu i društvena zbivanja Hrvatskog primorja, kvarnerskih otoka i Gorskog kotara - 105/106 94-100

2019.

The attitudes of Slovenian and Croatian students of primary education towards spoken performance in the pedagogical process

Petek, Tomaž ; Lazzarich, Marinko

XLinguae - 12 3-20

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=997080

2019.

Challenges of the Teaching Profession: Student Teacher View of the Status of Teachers in the Society and Their Own Engagement with Their Future Profession

Lazzarich, Marinko

Journal of Education, Society and Behavioural Science - 29 1-9

A1

2018.

Il ¨lupacchiotto¨ fiumano nella Citta eterna

Giorgio Di Giuseppe, Fabrizio Grasetti, Lazzarich, Marinko

Sciabolone! Vita sportiva del Fiuman Rodolfo Volk, campione indimenticato della A.S. Roma - 327-328

2018.

La storia come destino di vita - Abdon Pamich, memorie di un marciatore

Lazzarich, Marinko

Fiume, rivista di studi adriatici - 38 115-124

A1

2018.

(Ne)sloboda izbora književnih djela i problemski pristup interpretaciji literarnoga predloška u nastavi lektire

Lazzarich, Marinko

Croatian Journal of Education - 20 71-106

Q4 A1

2016.

Nova temeljna područja: slušanje, govorenje, čitanje, pisanje

Lazzarich, Marinko

Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu - 122-123 17-19

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=855120

2016.

Zaigran ulazak u svijet poezije

Lazzarich, Marinko

Libri & liberi - 5 287-298

A1

2016.

La memoria del confine

Lazzarich, Marinko

Quaderni d´Italianistica - 37 125-148

Q4 A1

2016.

Smiješna strana obrazovanja - humor u poučavanju

Dramac, Ivana ; Lazzarich, Marinko

Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja - 62 87-97

A2

2016.

Erik Vio, riječki kirurg na raskrižju povijesti

Lazzarich, Marinko

Acta Medico-Historica Adriatica - 14 145-160

Q4 A1

2014.

Stoljetno iščitavanje povijesti pod stijenama riječkoga sportskog hrama

Lazzarich, Marinko

Problemi sjevernog Jadrana - 13 47-76

A2

2013.

Nogometni Sušak

Lazzarich, Marinko

Sušačka revija : glasilo za kulturu i društvena zbivanja Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Gorskoga kotara - 82/83 105-110

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=893051

2013.

Humor i empatija stripa kao metodološki instrumentarij u poučavanju

Lazzarich, Marinko

Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje - 15 153-190

Q3 A1 WOS

01.10.2011.

pjesništvu Ljubice Kolarić-Dumić

Bogoslovska smotra - 81 291-316

A1

2011.

Dekodiranje semantike življenja ; Poetički vrtovi Marine Čabrajec

Lazzarich, Marinko

Hum, časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru - 7. 120-153

A2

2011.

Integracijske mogućnosti slikovnice u nastavi materinskoga jezika

Lazzarich, Marinko

Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja - 57 61-82

A2

2011.

Religiozni izričaj u pjesništvu Ljubice Kolarić-Dumić

Lazzarich, Marinko

Bogoslovska smotra - 81. 291-316

Q4 A1 WOS

2011.

Mogućnost upotrebe stripa u razvoju komunikacijske kompetencije

Lazzarich, Marinko ; Tomljenović, Zlata

Nastava i vaspitanje - 1. 5-22

A1

2009.

Marta u zemlji sjena

Marinko Lazzarich

Novi Kamov - IX. 88-91

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=495270

2009.

Provincijalizacija sporta u gradu partikularnih identiteta

Marinko Lazzarich

Rijeka - XIV 67-105

A2

2008.

Nepomirljivost estetskoga i popularnoga

Marinko Lazzarich

Riječki filološki dani 7 - 243.-255.

A2

2007.

Gradski derbi, Kantrida i Krimeja, ili vječno suparništvo Bijelih i Crvenih

Marinko Lazzarich

Sušačka revija : glasilo za kulturu i društvena zbivanja Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Gorskoga kotaraka - XV 107-115

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=495274

2007.

Književno lice Srećka Cuculića

Marinko Lazzarich

Književna Rijeka: časopis za književnost i književne prosudbe - XII 6-19

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=495269

2006.

Hrvati iz tršćanske vizure

Marinko Lazzarich

Književna smotra : časopis za svjetsku književnost - XXXVIII 119-125

A1

2004.

Književnost valja približiti mladima

Marinko Lazzarich

Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu - 145 84-91

A1

2001.

Interes srednjoškolskih učenika za sadržaje lektire

Marinko Lazzarich

Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja - ILVII 7-15

A2

Znanstvene knjige

11.09.2019.

Metodika Hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi

Autor

M. Lazzarich

Knjiga

Željko Boneta

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka

2017.

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet 2006.-2017.

Vujičić, Lidija ; Boneta, Željko ; Lazzarich, Marinko

Učiteljski fakultet u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=903623

2017.

10. Međunardona konferencija u Rijeci, Hrvatska: Suvremeni trendovi u visokom obrazovanju u Evropi - Institucijsko djetinjstvo: Izazovi suvremenog odgoja i obrazovanja

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Verdonik, Maja ; Anđić, Dunja

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881664

2017.

HNK Rijeka, prvak Hrvatske i osvajač Kupa

Lazzarich, Marinko ; Kurti, Nikola

Foto Kurti

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=908827

2013.

Stadion Kantrida - prvih 100 godina

Lazzarich, Marinko

Ogurlić, Dragan

Adamić

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=892748

2010.

Sveučilište u Rijeci Učiteljski fakultet u Rijeci Znanstveni doprinos 1998.-2010.

Vujičić, Lidija ; Čepić, Renata ; Lazzarich, Marinko

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=502729

2008.

Riječki akvarel

Marinko Lazzarich

ICR

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=495262

Kongresna priopćenja

15.-17. 11. 2019.

Dječja lektira i novi mediji

Marinko Lazzarich i Antonia Čančar

predavanje

Contemporary Themes in Education - CTE Zagreb

31.VII.-3.VIII. 2005.

Literature should be brought closer to young people

Lazzarich, Marinko

Predavanje

Literacy without Boundaries Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516386

8. 11. 2019.

Giovanni i Abdon Pamich - povijest kao sudbina ili maraton života

Lazzarich, Marinko

Predavanje

Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1030037

Uredništva časopisa

2019.

Odgojno-obrazovne teme

Recenzije

23.10.2016.

Vjekoslava Jurdana, IGRI, mala zavičajna čitanka (s primjerima iz čakavske poezije Drage Gervaisa)

05.04.2013.

A. Bežen, B. Majhut (ur.), Kurikul ranog učenja hrvatskoga/materinskoga jezika

Javno djelovanje

Javna predavanja

2023.

Lektira u razrednoj nastavi

Udruga "Daskalos"

Slavonski Brod

Uredništvo

2024.

Povijest hrvatskog sporta

Hrvatski olimpijski odbor, Zagreb

2020.

Odgojno-obrazovne teme

Učiteljski fakultet, Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2021.

zamjenik predsjednika

Sveučilište u Rijeci / Stručno vijeće za internacionalizaciju i inovacije

Projekti

Obrazovni projekti

1.6.2015. - 1.7.2016.

Standardi kvalifikacija i unapređivanje kvalitete studijskih programa odgajatelja i učitelja

Financiranje: Europski socijalni fond