PORTFELJ / prof. dr. sc. Ivanka Živčić Bećirević

Portfelj

prof. dr. sc.

Ivanka Živčić Bećirević

Filozofski fakultet

Odsjek za psihologiju

Kontakt

T 265 757

M 091 426 4567

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA f-344

Vidljivost

Obrazovanje

1990. - 1995.

Doktor društvenih, humanističkih i teoloških znanosti iz područja psihologije

poslijediplomski doktorski studij psihologije

Filozofski fakultet u Zagrebu

1984. - 1988.

Magistar društveno-humanističkih znanosti iz područja psihologije

poslijediplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Zagrebu

1976. - 1981.

Profesor psihologije

studij psihologije

Filozofski fakultet u Zagrebu

Radno iskustvo

1990. -

redoviti profesor na Odsjeku za psihologiju

Nastava iz kliničke psihologije na diplomskog studiju psihologije (Osnovne savjetovanja i psihoterapije, Razvojna psihopatologija, Praktikum iz kliničke psihologije), poslijediplomskom specijalističkom studiju „Psihološko savjetovanje" i doktorskom studiju psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

1989. - 1990.

Klinički terapeut

Savjetovanje i tretman djece, mladih i roditelja

Child Guidance Center of Greater Cleveland, Cleveland OH, USA

1983. - 1989.

Stručni suradnik - psiholog

Savjetovanje roditelja i djece, edukacija stručnog kadra

RO za predškolski odgoj Rijeka

1982. - 1983.

profesor psihologije

održavanje nastave iz psihologije rukovođenja

CUO «8.svibnja 1945», Zagreb

1982. -

profesor psihologije

održavanje nastave iz psihologije

CUO za upravu i pravosuđe, Zagreb

Nagrade i priznanja

07.11.2018.

Dobitnica zlatnog grba HPD-a za osobiti doprinos razvitku i radu Hrvatskog psihološkog društva za 2018. godinu

2018.

Nagrada Sveučilišta u Rijeci za razvoj Sveučilišnog savjetovališnog centra

2013.

• Godišnja nagrada Hrvatskog sabora za popularizaciju i promidžbu znanosti za 2013. godinu

1993.

"Psihologijska nagrada Ramiro Bujas" za osobito vrijedno ostvarenje na društvenoj afirmaciji psihologije

Članstva

2015. -

European Association for International Education

2003. -

Hrvatska psihološka komora

1995. -

Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije

1991. -

American Psychological Association

1981. -

Hrvatsko psihološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2020. - 2021.

Kognitivni procesi kod psihičkih poremećaja

Doktorski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2017.

Procjena i tretman specifičnih psihičkih poremećaja

diplomski studij psihologije

Odsjek za psihologiju

sunositeljica kolegija

2009. -

Osnove savjetovanja i psihoterapije

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2008. - 2011.

Psihologija odstupajućeg doživljavanja i ponašanja

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2008. -

opažanje i intervju odraslih i djece

Poslijediplomski specijalistički studij "Klinička psihologija"

Filozofski fakultet u Zagrebu

voditelj

2008. -

Specifični problemi djece i mladih

Poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje"

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2008. -

Vještine samoregulacije emocija

Poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje"

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2008. -

Supervizijski praktikum III

Poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje"

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2008. -

Supervizijski praktikum II

Poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje"

Filozofski fakultet u RIjeci

voditelj

2008. -

Supervizijski praktikum I

Poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje"

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2008. -

Specifične vještine u psihološkom savjetovanju

Poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje"

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2008. -

Temeljne vještine psihološkog savjetovanja

Poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje"

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2007. -

Procjena djelotvornosti psiholoških intervencija i tretmana

Doktorski studij psihologije

Filozofski fakultet u Zagrebu

voditelj

2005. -

Razvojna psihopatologija

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

1996. -

Praktikum iz kliničke psihologije

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Mentor u završnim radovima

4.12.2020.

Uloga pozitivnog afekta te doživljaja i ekspresije ponosa u objašnjenju socijalne anksioznosti

Ivana Lukić

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

9.11.2020.

Uloga emocionalne regulacije te straha od pozitivne i negativne evaluacije u objašnjenju depresivnosti

Matija Đurasek

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

23.9.2020.

Uloga kognitivne ranjivosti i regulacije pozitivnih emocija u razvoju depresivnosti

Ivan Tarle

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

17.7.2020.

Kognitivna ranjivost za razvoj depresije pri prijelazu na studij

Lara Majnarić

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

17.12.2019. -

Uloga roditeljskog kognitivnog stila obilježenog strepnjom, roditeljskih ponašanja i stresnih životnih događaja djece u razvoju anksioznosti i depresivnosti djece

Adela Ajanović

diplomski studij psihologije

FIlozofski fakultet u Rijeci

17.12.2019. -

Uloga neuroticizma, netolerancije neizvjesnosti i percepcije budućnosti u objašnjenju anksioznosti kod studenata

Ivona Hemen

diplomski studij psihologije

FIlozofski fakultet u Rijeci

26.09.2016.

Uloga roditeljske uključenosti u fakultetsko obrazovanje u prilagodbi studenata na studij u Hrvatskoj i Poljskoj

Lana Vrbanec

Diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

20.07.2016.

Psihološka prilagodba mladih s obzirom na profesionalni status

Martina Kušec

Diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

16.07.2015. -

Uloga perfekcionizma, ruminacija i bihevioralne inhibicije u objašnjenju depresivnosti

Jelena Dmitrović

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

16.07.2015.

Uloga perfekcionizma, ruminacija i bihevioralne inhibicije u objašnjenju depresivnosti

Jelena Dmitrović

Diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

31.03.2015. -

Odrednice akademskog odugovlačenja: ispitna anksioznost i automatske misli pri učenju

Maja Zubac

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

07.07.2014. -

Uloga roditelja u psihološkoj prilagodbi djece s teškoćama u učenju

Sandra Anđelić-Breš

Poslijediplomski specijalistički studij iz kliničke psihologije

Filozofski fakultet u Zagrebu

26.03.2014. -

Ispitivanje povezanosti internaliziranih problema djece i mladih s njihovom samoprocjenom odnosa s okolinom i školskim uspjehom

Stela Bakarčić

Specijalistički studij "Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti"

Medicinski fakultet u Rijeci

26.03.2014. -

Odnos eksternaliziranih poremećaja u ponašanju i korištenja organiziranog slobodnog vremena kod djece i adolescenata

Nataša Jurković

Specijalistički studij "Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti"

Medicinski fakultet u Rijeci

24.03.2014. -

Odnos internaliziranih problema i automatskih misli pri učenju kod adolescenata

Danijela Perić Kosović

Specijalistički studij "Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti"

Medicinski fakultet u Rijeci

03.07.2013. -

Neizravan pristup u radu s djecom i njihovim obiteljima

Zrinka Rička Žauhar

Poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje"

Filozofski fakultet u Rijeci

02.07.2013. -

Prikaz kognitivno bihevioralnih tehnika u radu s djevojkom sa smanjenom seksualnom željom

Nataša Jelenić Herega

Poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje"

Filozofski fakultet u Rijeci

10.12.2012. -

Poticanje razvoja akademskih vještina kod studenata

Ines Jakovčić

poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje"

Filozofski fakultet u Rijeci

28.09.2012. -

Efekti prokrastinacije i lokusa kontrole zdravlja na depresivnost u osoba oboljelih od diabetes mellitusa tipa 2

Ana-Marija Orlić

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

28.09.2012. -

Čimbenici akademskog odugovlačenja

Lorena Zec

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

28.09.2012. -

Odnos crta ličnosti, vještina rješavanja problema i socijalne povratne informacije s izraženosti depresivnih simptoma

Hana Nusbaum

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

26.09.2012. -

Uloga ispitne anksioznosti i roditeljske uključenosti u objašnjenju akademskog uspjeha studenata

Dijana Zver

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

26.09.2012. -

Uloga percipirane socijalne podrške i automatskih misli u izražavanju psihosomatskih simptoma kod studenata

Blaženka Đulabić

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

04.07.2012. -

Odnos socijalne anksioznosti, anksiozne osjetljivosti, očekivanja o efektima konzumacije alkohola i motiva s konzumacijom alkohola

Marina Vojak

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

15.09.2011. -

Uloga skrivanja pravog ja i doživljavanja pozitivnih emocija u objašnjenju kvalitete romantičnih i prijateljskih odnosa studenata s obzirom na socijalnu anksioznost

Tamara Komadina

diplomski studij psihologije

Fiolozofski fakultet u Rijeci

20.07.2011. -

Kognitivno-emocionalne odrednice psihosomatskih simptoma u ispitnoj situaciji

Sabina Saltović

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

23.02.2011. -

Povezanost religioznosti s anksioznim i depresivnim simptomima u studenata

Marija Grabarić

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

08.02.2011. -

Odnos ispitne anksioznosti i strategija emocionalne regulacije

Jelena Ptiček

Diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

22.11.2010. -

Efekti traženja uzbuđenja i usamljenosti na izraženost i obrasce ovisnosti o internetu kod studenata

Jasmina Tumpić

Dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

22.09.2010. -

Odnos stavova prema kondomima, traženja uzbuđenja i samoefikasnosti prema uporabi kondoma u mladih odraslih

Marija Miškulin

Dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

13.07.2010. -

Doprinosi anksioznsoti kao crte ličnosti, ispitne anksioznosti, emtakognitivne svjesnosti i strategija suočavanja objašnjenju akademskog uspjeha studenata

Maris Kutanjac

Dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

08.06.2010. -

Doprinosi nekih crta ličnosti i socijalnih vještina objašnjenju socijalne anksioznosti

Nataša Jakšić

dodpilomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

25.11.2009. -

Doprinosi crta ličnosti i vjerojatnosti konzumacije alkohola rizičnom seksualnom ponašanju kod studenata

Ivana Guščić

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

29.09.2009. -

Odnos aleksitimije s doživljavanjem psihosomatskih simptoma i zlouporabom psihoaktivnih tvari

Marta Hauser

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

2009. -

Socijalna kompetencija, problemi u ponašanju i prihvaćenost u skupini djece predškolske dobi

Lara Cakić

poslijediplomski specijalistički studij psihologije

Filozofski fakultet u Zagrebu

17.12.2008. -

Osobni i okolinski resursi kao odrednice prilagodbe brucoša na studij

Miljana Kukić

poslijediplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Zagrebu

30.10.2008. -

Odnos akademske samoefikasnosti, upotrebe kognitivnih strategija učenja, ciljeva postignuća i akademskog uspjeha

Nataša Ivanković

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

11.06.2008. -

Odnos anksiozne osjetljivosti, psihosomatskih simptoma i dimenzija anksioznosti kod djece osnovnoškolske dobi

Silvija Bojtor

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

14.06.2007. -

Povezanost depresivnosti s prokrastinacijom, akademskim uspjehom i dimenzijama perfekcionizma

Nataša Peteh

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

12.03.2007. -

Odnos socijalne anksioznosti, asertivnosti i samoefikasnosti s očekivanim i postignutim uspjehom studenata na ispitu

Marija Matičević

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

2007. -

Suočavanje s bolešću i kvaliteta života u žena oboljkelih od ginekoloških karcinoma

Karin Kuljanić Vlašić

poslijediplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Zagrebu

19.12.2006. -

Problemi prilagodbe na studij

Ana Krtić

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

28.03.2006. -

Prilagodba Beckovih upitnika za mlade na hrvatski jezik

Martina Josipović

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

19.12.2005. -

Nezadovoljstvo tijelom, ambivalentni seksizam i upotreba kozmetike kod studentica

Marina Župan

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

12.12.2005. -

Racionalno-emocionalno-bihevioralna terapija

Armin Hadžić

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

29.11.2005. -

Svijest o tijelu, nezadovoljstvo tjelesnim izgledom i navike hranjenja kod studentica

Marina Njegovan

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

15.07.2005. -

Prilagodba studenata na studij

Sanja Jasprica

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

25.02.2004. -

Postoperativne promjene u ponašanju djece uslijed anestezije: efekt sedativne premedikacije

Marta Benko

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

02.02.2004. -

Povezanost dimenzija perfekcionizma, percepcije stresa i simptoma stresa kod studenata

Nives Marić

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

2004. -

Multiplo zlostavljanje u djetinjstvu, obiteljske karakteristike i psihološka prilagodba u adolescenciji

Kristina Sesar

Postdiplomski studij "Dječja i adolescentna psihijatrija i psihologija"

Univerzitet u Sarajevu

2004. -

Rizični i protektivni faktori za korištenje sredstava ovisnosti u adolescenciji

Tea Vučina

Postdiplomski studij "Dječja i adolescentna psihijatrija i psihologija"

Univerzitet u Sarajevu

25.11.2002. -

Psihološki stres i adaptacija roditelja djece s Down sindromom

Dijana Kauzlarić Valenčić

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

25.09.2002. -

Ispitna anksioznost, automatske misli i perfekcionizam kod srednjoškolaca

Ana Cukrov

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

17.07.2002. -

Perfekcionizam i depresivnost kod srednjoškolaca

Ivančica Grubišić

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

03.07.2002. -

Dimenzije perfecionizma, percipirana socijalna podrška i simptomi anksioznosti i depresivnosti kod studenata

Ana Kurtović

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

27.05.2002. -

Evaluacija grupnog psihoterapijskog tretmana PTSP-a u centru za psihotraumu KBC Rijeka

Vlatka Jurcan

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

22.05.2002. -

Odnos Eysenickovih crta ličnosti i depresivnosti kod adolescenata

Vinka Mataija

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

27.11.2001. -

Indikatori psihosocijalne prilagodbe, stilovi suočavanja sa stresom i odnos s roditeljima kod kronično bolesne djece i adolescenata

Jelena Velić

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

14.11.2001. -

Osamljenost, sramežljivost i socijalna kompetencija kod srednjoškolaca

Mirela Ileković

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

05.10.2001. -

Automatske misli pri učenju i ispitna anksioznost

Goran Gračanin

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

16.07.2001. -

Utvrđivanje rizičnih faktora bulimičnih ponašanja

Mirela Vukelić

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

19.09.2000. -

Doprinos interpersonalnih fenomena usamljenosti, percipiranje socijalne podrške i osjećaja pripadanja objašnjenju depresije kod žena

Ivana Tončinić

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

21.12.1999. -

Nezadovoljstvo vlastitim tjelesnim izgledom kod studenata i studentica

Branka Gladović

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

20.12.1999. -

Roditeljski stil i osobine ličnosti kod adolescenata s poremećajima ophođenja

Lara Cakić

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

13.07.1999. -

Stavovi prema hendikepiranim osobama kod engleskih i hrvatskih studenata

Nataša Jelenić

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

23.03.1999. -

Povezanost zadovoljstva posloom i suočavanja sa stresom s obzirom na spol, dob, godine radnog staža te stupanj stručne spreme

Maja Mozetić

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

02.12.1998. -

Validacije Inventara poremećaja hranjenja i Skale stavova prema hranjenju

Sanja Trivunčić

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

03.07.1998. -

Odnos anksioznosti, percipiranog stresa, socijalne podrške i respiratornih infekcija

Sandra Križanec

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

24.06.1997. -

Anksioznost, depresivnost, percipirana kompetentnost i lokus kontrole kod zdrave djece i djece s psihijatrijskim poremećajima

Helen Caser

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

26.05.1997. -

Kvaliteta života i depresivnost osoba treće životne dobi

Sanda Milanović

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

26.03.1997. -

Agresivnost paranoidnih shizofrenih bolesnika – počinitelja i nepočinitelja kaznenog djela

Martina Šendula

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakulet u Rijeci

13.07.1995. -

Pojam o sebi i osjećaj osobnog identiteta adolescenata u izbjeglištvu

Đulijana Badurina Tomić

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

12.07.1995. -

Pojam o sebi i percipirani izvor kontrole adolescenata u izbjeglištvu

Sonja Pribela

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

06.07.1995. -

Anksioznost, depresivnost i percipirana kompetentnost hospitalizirane djece s ortopedskim poremećajima

Sandra Supičić

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

23.03.1995. -

Analiza rada telefona za psihološku pomoć

Baldo Mikulić

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

20.12.1994. -

Zdravstveni lokus kontrole, stav prema pojedinim aspektima zdravstva i sklonost ka odlasku na liječnički pregled

Vedrana Lovrečić

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

11.07.1994. -

Anksioznost, depresivnost i percipirana kompetentnost djece s psihosomatskim bolestima

Željka Vojinović

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

01.06.1994. -

Lokus kontrole zdravlja, anksioznost i depresivnost kod zdrave i kronično bolesne djece

Sandra Škrobica

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u RIjeci

14.07.1993. -

Ratni stres, depresivnost, beznadnost i samopoštovanje u djece

Tanja Topić

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

15.06.1993. -

Depresivnost, samopoštovanje i percepcija socijalne podrške kod djece s obzirom na izloženost ratnom stresu

Tanja Nikolić

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

05.07.1991. -

Usporedba depresivnosti, samoprocjena težine bolesti i mogućnosti ozdravljenja između grupe hospitaliziranih shizofrenih i grupa hospitaliziranih ortopedskih bolesnika

Branka Staničić

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

Gostujući nastavnik

2001. - 2005.

Psihodijagnostika

Psihologija

Filozofski fakultet u Sarajevu

voditelj

Izdavaštvo

2013. -

Sveučilišni savjetovališni centar - Psihološko savjetovalište: Naših prvih petnaest

Financiranje: Sveučilište u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2020.

Breast size dissatisfaction and its antecedents and outcomes in women from 40 nations

Swami, V., Tran, U. S., Barron, D., Afhami, R., Aimé, A., Almenara, C. A., …, Živčić-Bećirević, I., & Voracek, M.

Body Image - 32 199-217

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32032822/

Q1

2020.

Perceived adulthood criteria and psychological adjustment in emerging adults

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T.

Društvena istraživanja

WOS

2019.

Vjerovanja o terapiji izlaganjem

Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I., Birovljević, G.

Socijalna psihijatrija - 525-542

2017.

Kognitivno vedenjska terapija pri osebah z anksioznostjo v zvezi z zdravjem

Živčić-Bećirević, I.

B. Starovasnik Žagavec, T. Zadravec i P. Janjušević (Ur.). Novejša spoznanja in kognitivno vedenjski pristopi pri obravnavi različnih skupin klientov v terapevtski praksi. Ljubljana: Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije - 157-167

2017.

Predictors of university students' academic achievement: A prospective study

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T.

Društvena istraživanja - 26 457-476

A1

2017.

Can social problem-solving help students alleviate stress

Jakovčić, I., Živčić-Bećirević, I. i Birovljević, G.

A. Moore & P. Buchwald: Stress and Anxiety, Coping and resilience, Berlin: Logos Verlag. - 151-161

A1

2017.

Supporting parents in facilitating college student adjustment

Smojver-Ažić, S. i Živčić-Bećirević I.

2nd International Congress Cognitive Behavioral Coaching, ICCBC 2016, MEDIMOND Publishing Company - 33-38

2017.

Doprinos ruminacije, usredotočenosti, potiskivanja misli i metakognitivnih vjerovanja objašnjenju depresivnosti

Kalebić-Jakupčević, K. i Živčić-Bećirević, I.

Psihologijske teme - 26 335-354

A1

2016.

Hopelessness, Impulsivity and Attachment as Possible Predictors of Nonsuicidal Self-Injury and Suicide Ideations in Croatian College Students

Kirša, I., Juretić, J. i Živčić-Bećirević, I.

Addiction and Drug Sensitization - 1 41-47

A2

2016.

Kognitivni i metakognitivni procesi u depresivnom poremećaju

Kalebić-Jakupčević, K. i Živčić-Bećirević, I.

Socijalna psihijatrija - 44 185-195

A2

2015.

Učinkovitost psihološkog savjetovanja studenata riječkog Sveučilišta

Jakovčić, Ines ; Živčić-Bećirević, Ivanka ; Birovljević, Gorana

Psihologijske teme - 24 495-516

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=797370

2015.

Attachment to Parents and Depressive Symptoms in College Students: The Mediating Role of Initial Emotional Adjustment and Psychological Needs

Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Živčić-Bećirević, Ivanka

Psihologijske teme/Psychological Topics - 24 135-153

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=764763

2015.

Odrednice odugovlačenja u akademskom kontekstu

Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja - 24 47-67

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=764691

WOS

2015.

Grupni bihevioralno-kognitivni tretman studenata sa socijalnom anksioznosti

Živčić-Bećirević, Ivanka ; Jakovčić, Ines

Socijalna psihijatrija - 43 191-198

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823638

2014.

Is anatomy exam really so stressful for dentistry and medical students?

Gržić, Renata ; Saltović, Sabina ; Živčić-Bećirević, Ivanka

Psychology Research - 4 251-258

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807942

2013.

Uloga socijalne anksioznosti, samootvaranja i doživljavanja pozitivnih emocija u objašnjenju kvalitete prijateljskih odnosa kod studenata

Komadina, Tamara ; Juretić, Jasminka ; Živčić-Bećirević, Ivanka

Psihologijske teme - 22 51-68

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661182

2013.

Social Anxiety, Beliefs About Expressing Emotions and Experiencing Positive Emotions

Juretić, Jasminka; Živčić-Bećirević, Ivanka

New Insight into Anxiety Disorders - 189-212

2012.

Uloga svakodnevnih negativnih događaja u depresivnosti adolescenata

Kurtović, Ana ; Živčić-Bećirević, Ivanka

Društvena istraživanja - 21 671-691

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612245

WOS

2011.

Increase in anxiety symptoms in college students

Živčić-Bećirević, Ivanka; Jakovčić, Ines; Juretić, Jasminka

Stress and Anxiety, Application to Education and Health - 61-69

2010.

The Attractive Female Body Weight and Female Body Dissatisfaction in 26 Countries Across 10 World Regions : Results of the International Body Project I

Swami, Viren ; ... ; ... ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; ... ; Živčić-Bećirević, Ivanka

Personality and social psychology bulletin - 36 309-325

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612511

2010.

The Contribution of Personality Traits and Academic and Social Adjustment to Life Satisfaction and Depression in College Freshmen

Smojver-Azic, Sanja ; Zivcic-Becirevic, Ivanka ; Jakovcic, Ines

Psihološka obzorja : Horizons of psychology - 19 5-18

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=509771

2009.

Prihvaćenost dječaka i djevojčica u skupini vršnjaka predškolske dobi

Cakić, Lara ; Živčić-Bećirević, Ivanka

Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu - 150 140-153

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=426112

2009.

Uloga metakognitivnih vjerovanja, automatskih misli za vrijeme učenja i atribucija uspjeha u objašnjenju ispitne anksioznosti i akademskog uspjeha studenata

Ivanka Živčić-Bećirević, Jasminka Juretić, Mirjana Miljević

Psihologijske teme - 18 119-136

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=417785

2009.

Prihvaćenost dječaka i djevojčica u skupini vršnjaka predškolske dobi

Cakić, Lara; Živčić-Bećirević, Ivanka

Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu - 150 140-153

2008.

Stavovi studenata prema traženju psihološke pomoći

Jakovčić, Ines ; Živčić-Bećirević, Ivanka

Socijalna psihijatrija - 37 3-10

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=409991

2008.

Anksiozna osjetljivost i motivacija za konzumiranje cigareta i alkohola kod adolescenata

Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja

Socijalna psihijatrija - 36 161-170

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=381806

A2

2008.

Multi-type Maltreatment in Childhood and Psychological Adjustment in Adolescence: Questionnaire Study Among Adolescents in Western Herzegovina Canton

Sesar, Kristina ; Živčić-Bećirević, Ivanka ; Sesar, Damir

Croatian Medical Journal - 49 243-256

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=342689

WOS

2007.

Risk factors and protective factors for adolescent substance use

Vučina, Tea ; Živčić-Bećirević, Ivanka

Review of Psychology - 14 59-72

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=334855

2007.

Akademska, socijalna i emocionalna prilagodba na studij s obzirom na spol, godinu studija i promjenu mjesta boravka

Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Kukić, Miljana ; Jasprica, Sanja

Psihologijske teme - 16 121-140

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=330936

2007.

Terapijski pristup primarnoj noćnoj enurezi

Grgić, Mirela; Vidović, Vesna; Živčić-Bećirević, Ivanka; Degmečić, Dunja

Socijalna psihijatrija - 35 180-185

A2

2006.

Schools prevention programs for eating disorders in Croatia: A controlled study with six-months of follow-up

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Živčić-Bećirević, Ivanka ; Calugi, Simona ; Dalle Grave, Riccardo

Eating and Weight Disorders - 11 171-178

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=246732

2006.

Uloga automatskih misli, navika učenja i ispitne anksioznosti u objašnjenju školskog uspjeha i zadovoljstva učenika

Živčić-Bećirević, Ivanka ; Rački, Željko

Društvena istraživanja - 15 987-1004

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=339896

WOS

2006.

Uloga automatskih misli, navika učenja i ispitne anksioznosti u objašnjenju školskog uspjeha i zadovoljstva učenika

Živčić-Bećirević, Ivanka ; Rački, Željko

Društvena istraživanja - 15 987-1004

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=474926

WOS

2005.

Problemi u ponašanju i osobine ličnosti opomenutih i pohvaljenih učenika

Smojver-Ažić, Sanja ; Rački, Željko ; Živčić-Bećirević, Ivanka

Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu - 146 5-16

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=221864

2005.

Problemi u ponašanju i osobine ličnosti opomenutih i pohvaljenih učenika

Smojver-Ažić, Sanja ; Rački, Željko ; Živčić-Bećirević, Ivanka

Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu - 146 5-16

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=474919

2005.

Izvori stresa na poslu odgojitelja u dječjim vrtićima

Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja

Psihologijske teme - 14 3-15

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=246746

2005.

Nezadovoljstvo tjelesnim izgledom i navike hranjenja kod studentica i njihovh majki

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Živčić-Bećirević, Ivanka ; Vukmanović, Sandra ; Forbes, Gordon

Psihologijske teme - 14 57-70

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=246720

2005.

Body Dissatisfaction in College Women and Their Mothers: Cohort Effects, Developmental Effects, and the Influences of Body Size, Sexism, and the Thin Body Ideal

Gordon, Forbes ; Adams-Curtis, Leah ; Jobe, Rebecca ; White, Kay ; Revak, Jessica ; Živčić-Bećirević, Ivanka ; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Sex Roles - 53 281-298

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=246729

WOS

2005.

Locus of Control and Self-esteem as Correlates of Body Dissatisfaction in Croatian University Students

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Živčić-Bećirević, Ivanka

European Eating Disorders Review - 13 54-60

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=222458

WOS

2005.

Problemi u ponašanju i osobine ličnosti opomenutih i pohvaljenih učenika

Smojver-Ažić, Sanja; Rački, Željko; Živčić-Bećirević, Ivanka

Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu - 146 5-16

2003.

Uloga automatskih misli i ispitne anksioznosti u uspjehu studenata

Živčić-Bećirević, Ivanka

Društvena istraživanja - 12 703-720

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=246743

WOS

2003.

Problemi u ponašanju predškolske djece prema procjeni roditelja i odgojitelja

Živčić-Bećirević Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Mišćenić Gorana

Psihologijske teme - 12 63-76

2001.

Automatske misli, uspjeh, efikasnost i zadovoljstvo studenata

Živčić-Bećirević, Ivanka ; Anić, Nada

Psihološka obzorja - 10 49-59

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=246748

2001.

Automatic thoughts, school success, efficiency and satisfaction of university students

Živčić-Bećirević, I., Anić, N.

Psihološka obzorja - 10 49-59

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=105719

2001.

Kvaliteta studija iz studentske perspektive: Smjernice za promjene, 2001.

Bezinović, Petar; Pokrajac-Bulian Alessandra; Smojver-Ažić, Sanja; Živčić-Bećirević, Ivanka

Sveučilište u Rijeci, 13 elaborata

2001.

Automatic thoughts, school success, efficiency and satisfaction of university students

Živčić-Bećirević, I., Anić, N.

Psihološka obzorja 10 - 10 49-59

2000.

Obiteljski astma program: Medicinsko-psihološki pristup astmatičnoj djeci i njihovim roditeljima

Bartoniček Valačić, Vesna; Tkalčić, Mladenka; Smojver-Ažić, Sanja; Živčić-Bećirević, Ivanka

Paediatria Croatica - 44 33-35

2000.

Analiza individualnog savjetodavnog rada u Studentskom savjetovališnom centru

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Kandare, A.

Psihologijske teme - 8-9 127-134

1998.

Struktura i zastupljenost dominantnih psiholoških problema u studentskoj populaciji

Bezinović, Petar ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Smojver-Ažić, Sanja ; Živčić-Bećirević, Ivanka

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja - 4-5 525-541

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=35617

WOS

1996.

Preliminarna analiza psiholoških teškoća kod studenata Pedagoškog fakulteta u Rijeci

Bezinović, Petar ; Martinac, Tamara ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Smojver-Ažić, Sanja ; Tkalčić, Mladenka ; Živčić-Bećirević, Ivanka

Godišnjak Odsjeka za psihologiju - 4/5 99-106

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=35625

1996.

Psihoneuroimunološki aspekti astme i alergija u dječjoj dobi - novi pristupi liječenju

Tkalčić, Mladenka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Živčić-Bećirević, Ivanka ; Bartoniček-Brgić, Vesna ; Manestar, Darko

Godišnjak Odsjeka za psihologiju - 4-5 77-83

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=246850

1996.

Preliminarna analiza psiholoških teškoća kod studenata Pedagoškog fakulteta u Rijeci

Bezinović, Petar; Martinac, Tamara; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Smojver-Ažić, Sanja; Tkalčić, Mladenka; Živčić-Bećirević, Ivanka

Godišnjak Odsjeka za psihologiju - 4/5 99-106

1993.

Emotional Reactions of Children to War Stress in Croatia

Živčić, Ivanka

Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry - 32 709-713

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=349574

WOS

Znanstvene knjige

30.08.2019.

Global Perspectives on University Students

koautorica poglavlja u knjizi

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić., T.

Depressive symptoms among undergraduate students

D. Esteeves, D. Scarf, P. Pinheiro, H. Arahanga-Doyle, J. A. Hunter

Nova Science Publishers New York

2013.

Sveučilišni savjetovališni centar - Psihološko savjetovalište: Naših prvih petnaest

Živčić-Bećirević, Ivanka ; Jakovčić, Ines

Sveučilište u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=663891

2011.

Increase in anxiety symptomy in college students

Živčić-Bećirević, Ivanka ; Jakovčić, Ines ; Juretić, Jasminka

Buchwald, Petra ; Moore, Kathleen A. ; Ringeisen, Tobias

Logos Verlag Berlin GmbH

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=548133

2010.

Anksioznost i anksiozni poremećaji

Autor poglavlja u knjizi

Živčić-Bećirević, Ivanka

Suvremeno liječenje anksioznih poremećaja

Dražen Begić

Zagreb

2007.

Vloga metakognitivnih misli pri nastanku in vzdrževanju psihopatologije

Živčić-Bećirević, Ivanka ; Anić, Nada

Anić, Nada ; Janjušević, Peter

Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=338810

2003.

Istraživanja efikasnosti psihoterapije

Živčić-Bećirević, Ivanka

Biro, Mikloš ; Butollo, Willi

Ludwig Maximilians Universitat

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=246757

2003.

Komparativni prikaz osnovnih teorijskih pravaca u psihoterapiji i savjetovanju

Autor poglavlja u knjizi

Anić, N., Živčić-Bećirević, I

Klinička psihologija

M. Biro i W. Butollo

Ludwig Maximilian University Muchen

2003.

Kognitivna terapija

Autor poglavlja u knjizi

Živčić-Bećirević, I.

Klinička psihologija

M. Biro i W. Butollo

Ludwig Maximilian University Munchen

Pozvana predavanja

21.07.2015.

Depression and Anxiety in University Students

Živčić-Bećirević, I., Smojver Ažić, S., Martinac Dorčić, T. i Juretić, J.

Euro Psychiatry Summit, Barcelona, Spain

01.06.2015.

Cognitive-behavioural model for understanding and treating suicidal clients

Živčić-Bećirević, I.

Triple i conference in suicidology, Piran, Slovenija

01.06.2015.

Cognitive-behavioural model for understanding and treating suicidal clients

Ivanka Živčić-Bećirević

TRIPLE i: intuition, imagination and innovation in suicidology conference, Piran, Slovenia

23.05.2008.

Kognitivno-bihevioralna terapija: Što je i kako djeluje?, pozvano predavanje na Prvom hrvatskog psihoterapijskom kongresu «Izazovi psihoterapije u stoljeću uma»,

Ivanka Živčić-Bećirević

Zadar

2007.

Kognitivno-bihevioralna terapija: empirijski dokazi, izazovi i trendovi, pozvano predavanje na 2. kongresu psihijatara Bosne i Hercegovine s međunaordnim učešćem.

Živčić-Bećirević, Ivanka

Sarajevo

Kongresna priopćenja

3.9.2020. - 5.9.2020.

The role of fathers in future time perception and depression of late adolescent girl

Smojver-Ažić, S., Živčić-Bećirević, I., Martinac Dorčić, T.

poster

EARA Porto, Portugal (online)

18.07.2019.

Helping Students Overcome Fear of Public Speaking – Short Group CBT Treatment

Jakovčić, I., Živčić-Bećirević, I., Birovljević, G.

poster

9th World Congress of Behavioural & Cognitive Therapies Berlin, Njemačka

03.07.2019.

The effects of depressive symptoms on academic achievement and adjustment to college

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S. i Martinac Dorčić, T.

poster

16th European Congress of Psychology Moskva, Rusija

27.10.2018.

Early detection of psychological problems among university students

Živčić-Bećirević, I., Birovljević, G., Jakovčić, I.

poster

11th International Congress of Clinical Psychology Granada, Španjolska

26.10.2018.

Group cognitive-behavioural treatment for students with public speaking anxiety

Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I., Birovljević, G.

poster

11th International Congress of Clinical Psychology Granada, Španjolska

07.09.2018.

Short group CBT with socially anxious university students

Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I., Birovljević, G.

poster

48th EABCT congress Sofija, Bugarska

18.05.2018.

Dimensions of emerging adulthood and depression in Croatian young people

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T.

usmeno izlaganje

SSEA thematic conference: Self and Identity in Emerging Adulthood Cluj-Napoca, Rumunjska

17.11.2017.

The role of perceived parental behavior and automatic thoughts during learning in adolescents’ behavioral problems and academic achievement

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S

usmeno izlaganje

Sevilla, Španjolska

14.09.2017.

Therapist beliefs about exposure therapy

Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I., Birovljević, G.

poster

47th Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies Ljubljana, Slovenija

30.08.2017.

Life satisfaction and dimensions of emerging adulthood in regards to professional status

Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Živčić-Bećirević, I.

poster

18th European Conference on Developmental Psychology Utrecht, Nizozemska

30.06.2017.

Beliefs about exposure therapy

Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I., Birovljević, G.

usmeno izlaganje

the 9th International Congress of Cognitive Psychotherapy Cluj, Rumunjska

30.06.2017.

Beliefs in Psychotherapy

Živčić-Bećirević, I.

simpozij

9th International Congress of Cognitive Psychotherapy Cluj, Rumunjska

30.03.2017.

Mentalno zdravlje studenata

Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I. i Birovljević, G.

usmeno izlaganje

V. hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine Opatija

10.11.2016.

Vjerovanja terapeuta o psihoterapiji

Juretić, J., Jakovčić, I., Birovljević, G. i Živčić-Bećirević, I.

usmeno izlaganje

24. godišnja konferencija Hrvatskih psihologa Opatija

10.11.2016.

Vjerovanja terapeuta o terapiji izlaganjem

Živčić-Bećirević, I., Birovljević, G. i Jakovčić, I.

usmeno izlaganje

24. godišnja konferencija Hrvatskih psihologa Opatija

10.11.2016.

Vjerovanja u psihoterapiji

Živčić-Bećirević, I.

simpozij

24. godišnja konferencija Hrvatskih psihologa Opatija

30.09.2016.

In-session exposure in group CBT of social anxiety

Birovljević, G., Živčić-Bećirević, I. i Jakovčić, I.

usmeno izlaganje

In-session exposure in group CBT of social anxiety Zagreb

02.09.2016.

Group CBT of socially anxious university students

Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I. i Birovljević, G.

usmeno izlaganje

46th EABCT congress Stockholm, Švedska

07.07.2016.

Can problem-solving skills help university students alleviate stress?

Jakovčić, I., Birovljević, G. i Živčić-Bećirević, I.

usmeno izlaganje

37th STAR conference Zagreb

07.07.2016.

Stress, anxiety and depression among emerging adults

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac-Dorčić, T. i Juretić, J.

usmeno izlaganje

37th STAR conference Zagreb

17.06.2016.

Supporting parents in facilitating college student adjustment

Živčić-Bećirević, I. i Smojver-Ažić, S.

usmeno izlaganje

2nd International Congress on Cognitive-Behavioral Coaching Atena, Grčka

2016.

Supporting parents in facilitating college student adjustment

Živčić-Bećirević, I. i Smojver-Ažić, S.

usmeno izlaganje

2nd International Congress on Cognitive-Behavioral Coaching Atena, Grčka

25.09.2015.

Prikaz grupnog bihevioralno-kognitivnog tretmana studenata sa socijalnom anksioznosti

Jakovčić, I. i Živčić-Bećirević, I.

usmeno izlaganje

1. Konferencija HUBIKOT-a s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb

21.07.2015.

Depression and Anxiety in University Students

Živčić-Bećirević, I.

pozvano predavanje

Euro Psychiatry Summit Barcelona, Španjolska

09.07.2015.

Why are the students procrastinating? Do they worry or they like the „adrenaline kick“?

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac-Dorčić, Juretić, J., T., Jakovčić, I.

poster

9th Biennial Procrastination Research Conference Bielefeld, Germany

09.07.2015.

Why are the students procrastinating? Do they worry or they like the „adrenaline kick“?

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac-Dorčić, Juretić, J., T., Jakovčić, I.

poster

9th Biennial Procrastination Research Conference Bielefeld, Germany

01.06.2015.

Cognitive-behavioural model for understanding and treating suicidal clients

Živčić-Bećirević, I.

pozvano predavanje

Triple i conference in suicidology Piran, Slovenija

01.06.2015.

Cognitive-behavioural model for understanding and treating suicidal clients

Živčić-Bećirević, I.

pozvano predavanje

Triple i conference in suicidology Piran, Slovenia

05.02.2015.

Sustav ranog prepoznavanja studenata rizičnih za razvoj psihičkih teškoća

Živčić-Bećirević, I., Birovljević, G. i Jakovčić, I.

usmeno izlagnje

Završna konferencija IPA projekta StuDiSupport Zagreb

2015.

Prikaz grupnog bihevioralno-kognitivnog tretmana studenata sa socijalnom anksioznosti

Jakovčić, Ines; Živčić-Bećirević, Ivanka

usmeno izlaganje

1. Konferencija HUBIKOT-a s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb

17.12.2014.

Psychological problems among students at University of Rijeka, Croatia

Živčić-Bećirević, I., Smojver Ažić, S., Martinac Dorčić, T.

usmeno izlaganje

European Conference on Youth Mental Health Venecija, Italija

16.12.2014.

Psychological problems among students at University of Rijeka

Živčić-Bećirević, I., Smojver Ažić, S., Martinac Dorčić, T.

predavanje

European Conference on Youth Mental Health Venecija, Italija

20.11.2014.

Uloga roditeljske uključenosti u akademskom funkcioniranju studenata

Smojver-Ažić, S.; Martinac Dorčić, T., Živčić-Bećirević, I.

usmeno izlaganje

22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Rovinj

20.11.2014.

CORE-OM upitnik kao mjera evaluacije psiholoških tretmana sa studentima

Jakovčić, Ines; Živčić-Bećirević, Ivanka; Birovljević, G

usmeno izlaganje

22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Rovinj

20.11.2014.

Sustav ranog prepoznavanja studenata rizičnih za razvoj psihičkih teškoća

Birovljević, G., Živčić-Bećirević, I. i Jakovčić, I.

usmeno izlaganje

22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Rovinj

05.11.2014.

CORE-OM upitnik kao mjera evaluacije psiholoških tretmana sa studentima

Jakovčić, I.; Živčić-Bećirević, I.; Birovljević, G.

predavanje

22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Rovinj

05.11.2014.

Sustav ranog prepoznavanja studenata rizičnih za razvoj psihičkih teškoća

Birovljević, G.; Živčić-Bećirević, I., Jakovčić, I.

predavanje

22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Rovinj

05.11.2014.

Uloga roditeljske uključenosti u akademskom funkcioniranju studenata

Smojver-Ažić, S.; Martinac Dorčić, T.; Živčić-Bećirević, I.

predavanje

22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Rovinj

13.09.2014.

Parental Attachment and Cognitive Factors in University Students’ Depressive Symptoms

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Juretić, J. i Jakovčić, I.

poster

EABCT Congress Den Haag, Nizozemska

10.09.2014.

Parental attachment and cognitive factors in university students' depressive symptoms

Živčić-Bećirević, I.; Smojver-Ažić, S.; Martinac Dorčić, T.; Juretić, J.; Jakovčić, I.

poster

EABCT kongres Den Hag, Nizozemska

30.05.2014.

Uloga kognitivnih čimbenika u depresivnosti studenata

Živčić-Bećirević, I.; Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T.; Juretić, J.

predavanje

XIX Dani psihologije u Zadru Zadar

25.05.2014.

Uloga kognitivnih čimbenika u depresivnosti studenata

Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić Tamara; Juretić, Jasminka

usmeno izlaganje

XIX. Dani psihologije u Zadru Zadar

15.09.2013.

Automatic thoughts and beliefs in underachieving students

Jakovčić, I., Živčić-Bećirević, I., Juretić, J.

usmeno izlaganje

43rd Annual Congress EABCT Marrakech, Marocco

15.09.2013.

Automatic thoughts and beliefs in underachieving students

Jakovčić, I., Živčić-Bećirević, I., Juretić, J.

usmeno izlaganje

43rd Annual Congress EABCT Marrakech, Marocco

15.09.2013.

CBT model in understanding and treating university students' underachievement

Živčić-Bećirević, I.

simpozij

43rd Annual Congress EABCT 43rd Annual Congress EABCT

11.04.2013.

Odrednice agresivnosti kod studenata

Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja

usmeno izlaganje

21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb

11.04.2013.

Uloga kognitivnih faktora u objašnjenju anksioznosti i depresivnosti studenata

Živčić-Bećirević, Ivanka, Juretić, Jasminka, Jakovčić, Ines

usmeno izlaganje

Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb

04.04.2013.

Bulimija nervoza - prikaz slučaja u svijetlu evidence based psihijatrije

Letica Crepulja. M; Živčić-Bećirević, I.; Rebić, J.; Frančišković, T.

poster

10. hrvatski psihijatrijski dani Opatija

2013.

CBT model in understanding and treating university students' underachievement

Živčić-Bećirević, Ivanka

simpozij

43rd Annual Congress EABCT Marrakech, Maroko

2013.

What differentiates successful students from those who fail?

Živčić-Bećirević, I., Juretić, J. i Jakovčić, I

usmeno izlaganje

43rd Annual Congress EABCT Marrakech, Maroko

2013.

Automatic thoughts and beliefs in underachieving students

Jakovčić, I., Živčić-Bećirević, I., Juretić, J.

usmeno izlaganje

43rd Annual Congress EABCT Marrakech, Maroko

2013.

Odrednice agresivnosti kod studenata

Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja

usmeno izlaganje

21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb

2013.

Bulimija nervoza-prikaz slučaja u svijetlu evidence based psihijatrije

Letica Crepulja, Marina; Živčić Bećirević, Ivanka; Rebić, Jelena; Frančišković, Tanja

poster

Psihijatrijski dani Opatija

2013.

Uloga kognitivnih faktora u objašnjenju anksioznosti i depresivnosti studenata The role of cognitive factors in the explanation of anxiety and depression in college students )

Živčić-Bećirević, Ivanka; Juretić, Jasminka; Jakovčić, Ines

usmeno izlaganje

21. dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb

08.11.2012.

Psihološka prilagodba i akademsko funkcioniranje studenata

Živčić-Bećirević, I.

simpozij

20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik

07.11.2012.

Uloga obitelji u emocionalnoj i socijalnoj prilagodbi studenata (The role of the family in students` emotional and social adjustment to college)

Martinac Dorčić, Tamara; Smojver-Ažić, Sanja; Živčić-Bećirević, Ivanka

usmeno izlaganje

20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik

07.11.2012.

Jesu li psihološki simptomi povezani s efikasnošću studiranja?

Živčić-Bećirević, Ivanka; Jakovčić, Ines; Juretić, Jasminka

usmeno izlaganje

20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik

08.10.2012.

Psihološka prilagodba I akademsko funkcioniranje studenata

Živčić-Bećirević, Ivanka

simpozij

20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik

04.10.2012.

Bojimo li se pokazati pravo ja u romantičnim vezama?

Juretić, Jasminka; Živčić-Bećirević, Ivanka; Komadina, Tamara; Jakovčić, Ines

poster

4. internacionalni simpozij iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti Rab

28.09.2012.

Depresivni simptomi I akademsko funkcioniranje studenata

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac-Dorčić, T., Juertić, J., Jakovčić, I.

usmeno izlaganje

Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima Zagreb

30.08.2012.

Is it important what we believe about expressing emotions?

Juretić, Jasminka; Živčić-Bećirević, Ivanka

poster

42nd EABCT Annual Congress Ženeva

2012.

Po čemu se razlikuju uspješni i neuspješni studenti?

Juretić, Jasminka; Živčić-Bećirević, Ivanka; Martinac Dorčić, Tamara

usmeno izlaganje

20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik

08.09.2011.

Prospective predictors of the academic achievement among college students

Martinac Dorčić, Tamara; Smojver-Ažić, Sanja; Živčić-Bećirević, Ivanka; Jakovčić, Ines; Juretić, Jasminka

poster

III International Congress of Emotional Intelligence Opatija

08.09.2011.

The role of suppression of emotions in relationship between social anxiety and experiencing emotions

Juretić, Jasminka; Živčić-Bećirević, Ivanka

poster

III Internatilnal Congress of Emotional Intelligence Opatija

01.09.2011.

The role of negative automatic thoughts in anxiety of college students

Živčić-Bećirević, Ivanka; Jakovčić, Ines; Juretić, Jasminka; Sremec, Tamara

usmeno izlaganje

41st EABCT Annual Congress Reykjavik, Island

07.04.2011.

Aktualna istraživanja katedre za biološku psihologiju, psihologiju ličnosti i kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara; Juretić, Jasminka; Kukić, Miljana; Jakovčić, Ines; Pletikosić, Sanda

usmeno izlaganje

20. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb

05.10.2010.

What makes students become more anxious at college?

Živčić-Bećirević, Ivanka; Jakovčić, Ines; Juretić, Jasminka

usmeno izlaganje

31st World conference on Stress and Anxiety Research Galway, Irska

17.09.2009.

Practicing CBT in University Setting

Živčić-Bećirević, Ivanka

simpozij

39th EABCT Annual Congress Dubrovnik

17.09.2009.

Procrastination in college students

Živčić-Bećirević, Ivanka; Jakovčić, Ines; Sremec, Tamara

usmeno izlaganje

39th EABCT Annaul Congress Dubrovnik

16.07.2009.

Effects of anxiety and perfectionism on somatic symptoms in children

Živčić-Bećirević, Ivanka; Juretić, Jasminka; Jakovčić, Ines; Bojtor, Silvija

poster

30th Stress and Anxiety Research Society Conferece Budimpešta

06.06.2009.

CORE-OM: Klinički instrument višestruke namjene

Jokić-Begić, Nataša; Vulić-Prtorić, Anita; Živčić-Bećirević, Ivanka; Lauri Korajlija, Anita; Marinković, Vanja; Jakovčić, Ines

usmeno izlaganje

II hrvatski kongres primijenjene psihologije Opatija

03.06.2009.

Zastupljenost psiholoških simptoma kod studenata riječkog sveučilišta

Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac-Dorčić, Tamara; Juretić, Jasminka; Jakovčić, Ines

usmeno izlaganje

II hrvatskih kongres primijenjene psihologije Opatija

11.09.2008.

Attribution of success and depressive symptoms in freshmen academic' achievement expectation

Jakovčić, Ines; Živčić-Bećirević, Ivanka

usmeno izlaganje

38th EABCT Annual Congress Helsinski, Finska

17.07.2008.

METACOGNITIVE BELIEFS AND AUTOMATIC THOUGHTS IN TEST ANXIOUS COLLEGE STUDENTS - ARE THERE SEX DIFFERENCES?

Živčić-Bećirević, Ivanka; Juretić, Jasminka

usmeno izlaganje

29th Stress and Anxiety Research Society Conference London

02.07.2008.

The role of positive expectations and attributions of success in academic adjustment of college students

Živčić-Bećirević, Ivanka; Juretić, Jasminka; Jakovčić, Ines

usmeno izlaganje

4th European Conference on Positive Psychology Opatija

02.07.2008.

Adjustment to college and student life satisfaction

Živčić-Bećirević, Ivanka; Jakovčić, Ines; Martinac Dorčić, Tamara; Smojver- Ažić, Sanja

usmeno izlaganje

4th European Congerence on Positive Psychology Opatija

20.06.2008.

METACOGNITIVE BELIEFS, AUTOMATIC THOUGHTS AND ATTRIBUTION OF SUCCESS IN STUDENT TEST ANXIETY AND ACADEMIC ACHIEVEMENT

Živčić-Bećirević, Ivanka; Juretić, Jasminka

usmeno izlaganje

6th International congress of cognitive psychotherapy Rim, Italija

20.06.2008.

Music performance anxiety in Croatian students

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Živčić-Bećirević, Ivanka

poster

6th International Congress of Cognitive Psychotherapy Rim

01.10.2007.

Iskustva s kognitivno-bihevioralnom terapijom u BiH

Živčić-Bećirević, Ivanka

simpozij

2. kongres psihijatara Bosne i Hercegovine Sarajevo

03.06.2007.

Kvaliteta života bolesnica tijekom primarnog liječnje od raka jajnika

Kuljanić Vlašić, Karin; Haller, Herman; Živčić-Bećirević, Ivanka; Karnjuš-Begonja, Ružica; Rupčić, Stanislav; Vlašić, Hrvoje; Vlašić-Cicvarić, Inge

usmeno izlaganje

5.hrvatski kongres ginekologa i opstetričara s međunarodnim sudjelovanjem Opatija

2007.

Evaluation of CBT of children with reading difficulties mediated by their parents

Anić, Nada; Živčić-Bećirević, Ivanka; Juretić, Jasminka

poster

5th World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies Barcelona, Španjolska

2007.

Anksiozna osjetljivost i motivacija za konzumaciju sredstava ovisnosti

Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja

usmeno izlaganje

18. Dani Ramira i Zorana Bujassa Zagreb

2007.

Uloga metakognitivnih vjerovanja, automatskih misli za vrijeme učenja i ispitne anksioznosti u akademskom uspjehu studenatica i studenata

Živčić-Bećirević, Ivanka; Juretić, Jasminka; Miljević, Mirjana

usmeno izlaganje

15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Cavtat

2007.

Povezanost akademske, emocionalne i socijalne prilagodbe studenata s crtama ličnosti i privrženosti roditeljima

Smojver-Ažić, Sanja; Živčić-Bećirević, Ivanka; Milanović, Iva; Sutlić, Ana

usmeno izlaganje

15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Cavtat

2007.

Kognitivno-bihevioralna terapija: empirijski dokazi, izazovi i trendovi

Živčić-Bećirević, Ivanka

pozvano predavanje

2. kongres psihijatara Bosne i Hercegovine Sarajevo

2006.

Područja primjene bihevioralno-kognitivne terapije

Živčić-Bećirević, Ivanka

simpozij

V. kongres psihologa Slovenije Ljubljana

2006.

Age and sex differences in students' automatic thoughts, attribution of success and test anxiety

Živčić-Bećirević, Ivanka; Anić, Nada

usmeno izlaganje

27th International Conference "Stress and Anxiety" Kreta, Grčka

2006.

PSIHOLOŠKI PROBLEMI STUDENATA RIJEČKOG SVEUČILIŠTA

Sremec Nebić, T.; Živčić-Bećirević, I.; Jakovčić, I.

poster

1. hrvatski kongres primijenjene psihologije Zagreb

2005.

Cognitive-behavioral treatment of academic underachievement

Živčić-Bećirević, Ivanka; Anić, Nada

radionica

35th EABCT congress Thessaloniki, Grčka

2004.

Bihevioralno-kognitivni model za razumijevanje I tretman teškoća u učenju

Živčić-Bećirević,Ivanka; Anić, Nada

radionica

12. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Opatija

2004.

The role of automatic thoughts and study habits in test anxiety and achievement of elementary school students

Živčić-Bećirević, Ivanka

usmeno izlaganje

25th International Conference "Stress and Anxiety" Amsterdam, Nizozemska

14.07.2003.

Adolescents' Attitudes to and Experiences of Growing up in a Post Conflict Community

Donohue-Davutovic, Angela; McMurray, Nancy; Minas, Harry; Živčić-Bećirević, Ivanka

usmeno izlaganje

University of Melbourne Flagship Conference Melbourne

2003.

Integrative Psychotherapy: Implications for Theoretical Concepts, Assessment, Treatment and Evaluation

Anić, Nada; Živčić-Bećirević, Ivanka

usmeno izlaganje

33rd EABCT Annual Congress Prag, Češka

2003.

Test Anxiety as a Motivator or a Distractor

Živčić-Bećirević, Ivanka; Anić, Nada

usmeno izlaganje

33rd EABCT Annual Congress Prag, Češka

2003.

Negative Automatic Thoughts and Test Anxiety in University Students

Živčić-Bećirević, Ivanka; Anić, Nada

usmeno izlaganje

24th International Conference "Stress and Anxiety Lisabon, Portugal

2002.

The associations of ideological commitment with adolescents' attitudes to war, peace and the future

Donohue-Davutovic, A., McMurray, N., Minas, H., Živčić-Bećirević, I.

usmeno izlaganje

37th Annual Conference of the Australian Psychological Society Gold Coast, Australia

2002.

University counseling centers: CBT perspective

Živčić-Bećirević, Ivanka

simpozij

32nd EABCT Annual Congress Maastricht, Nizozemska

2002.

Perfectionism and negative attributional style in underachieving university students

Jokić-Begić, Nataša; Lauri Korajlija, Anita; Kamenov, Željka; Živčić-Bećirević, Ivanka

poster

32nd EABCT Congress Maastricht

2002.

Negative automatic thoughts and procrastination in underachieving university students

Živčić-Bećirević, I., Anić, N.

usmeno izlaganje

32nd EABCT Annual Congress Maastricht, Nizozemska

2002.

Perfectionism and negative attributional style in uinderachieving university students

Kamenov, Ž., Jokić-Begić, N., Lauri-Korajlija, A., Živčić-Bećirević, I.

poster

32nd EABCT Annual Congress Maastricht, Nizozemska

2002.

Locus of Control and Self-esteem as Correlates of Body Dissatisfaction in University Students

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Živčić-Bećirević, Ivanka

usmeno izlaganje

32nd EABCT Annual Congress Maastricht, Nizozemska

2002.

Internalizirani i eksternalizirani problemi i adaptivno funkcioniranje srednjoškolaca, samoprocjene na Achenbachovoj skali

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S.

poster

Konferencija HPD-a Plitvice

2001.

Automatic Thoughts and Test Anxiety in Underachieving University Students

Živčić-Bećirević, Ivanka

usmeno izlaganje

31st EABCT Annual Congress Istanbul, Turska

2000.

Negative Automatic Thoughts in University Students

Živčić-Bećirević, Ivanka; Anić, Nada

poster

30th EABCT Annual Congress Granada, Španjolska

27.10.1999.

Zbog čega se studenti javljaju u Studentski savjetovališni centar

Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Kandare, Ana

poster

7. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Trogir

1999.

Group treatment of learning difficulties at a University Counselling Centre

Živčić-Bećirević, Ivanka; Anić, Nada; Jokić-Begić, Nataša

poster

29th EABCT Annual Congress Dresden, Njemačka

1999.

Skupinska obravnava študentov s težavami pri učenju

Živčić-Bećirević, Ivanka; Anić, Nada

usmeno izlaganje

3. kongres psihologa Slovenije Portorož

Znanstveni projekti

07.03.2019. -

Odrednice emocionalne prilagodbe tijekom normativnih životnih prijelaza

voditeljica projekta

Sveučilište u Rijeci 18.173,57

2015. -

Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata

voditeljica projekta

Sveučilište u Rijeci 25.639,68

2013. - 2014.

Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata

Voditeljica projekta

Sveučlište u Rijeci 28.000,00

2007. - 2013.

Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata

voditeljica

MZOS

1997. - 2001.

Kvaliteta psihološke prilagodbe studenata

suradnica

MZOS

1991. - 1995.

Samopoimanje, emocionalnost i aktualizacija ljudskih potencijala

suradnica

MZOS

Mentorstvo doktorandima

2012. - 2015.

Neural processing of symbolic social information in social anxiety: words and gestures (Neuralna obrada simboličkih socijalnih podataka kod socijalne anksioznosti: riječi i geste)

Antonija Maričić Doktorat

Jezik i kognitivna neuroznanost

Datum obrane: 15.10.2015.

2012. -

Emocionalna kompetentnost kao zaštitni faktor somatizacije kod djece i mladih

Silvija Mihaljević Doktorat

2007. - 2011.

Uloga socijalne anksioznosti i regulacije emocija u doživljavanju pozitivnih emocija

Jasminka Juretić Doktorat

psihologija

Datum obrane: 18.07.2011.

2011. - 2014.

Provjera uloge metakognitivnih vjerovanja, ruminacije, potiskivanja misli i usredotočenosti u objašnjenju depresivnosti

Katija Kalebić Jakupčević Doktorat

Poslijediplomski doktorski studij iz psihologije

Datum obrane: 23.6.2014.

2007. - 2010.

Rizični i zaštitni čimbenici depresivnosti u adolescentskoj dobi

Ana Kurtović Doktorat

psihologija

Datum obrane: 7.07.2010.

2018.

Marina Njegovan Doktorat

dokstorski studij psihologije

2016. -

Transgeneracijski prijenos anksioznosti

Tamara Milovanović Doktorat

doktorski studij iz psihologije

Znanstveni skupovi

09.07.2020. - 11.07.2020.

International Conference on CBT for Children and Adolescents

Zagreb predsjednica organizacijskog i programskog odbora

24.09.2015. - 26.09.2015.

1. konferencija Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije s međunarodnim sudjelovanjem

Zagreb predsjednica programskog i organizacijskog odbora

16.09.2009. - 19.09.2019.

Annual Congress of European Association for Behavioural and Cognitive Therapies

Dubrovnik predsjednica znanstvenog odbora

Uredništva časopisa

20.10.2016. -

The Cognitive Behaviour Therapist - članica uredništva

2015. -

Socijalna psihijatrija - gošća urednica tematskog broja posvećenog 20. obljetnici HUBIKOT-a

2010. -

Psihologijske teme - gošća urednica tematskog broja "Behaviour and Cognitive Therapies (Bihevioralno-kognitivne terapije)"

Stručna djelatnost

Stručni projekti

2014. - 2015.

IPA StudySupport projekt “Unapređivanje kvalitete studiranja za skupine studenata u nepovoljnom položaju kroz usluge studentskih savjetovališnih službi”

koordinator na Sveučilištu u Rijeci

2010. - 2013.

Tempus EduQuality - Education for Equal Opportunities at Croatian Universities

suradnik

2008. - 2009.

Psihološke posljedice i intervencije nakon prometnih nesreća - Akademska zajednica u prometnoj preventivi

Zaklada Sveučilišta u Rijeci

osmišljavanje programa

2007. - 2009.

Tempus DUCAS projekt - Developing University Counseling and Advisory Services

stručni suradnik

2000. - 2004.

Clipsee (Clinical Psychology in Eastern European Countries)

DAAD, Ludwig Maximilian University, Munchen

suradnik u radu na unapređenju kvalitete nastave iz kliničke psihologije na Odsjecima za psihologiju u zemljama istočne Europe

1995. - 2003.

Astma škole

osmišljavanje programa i stručno provođenje astma škole

Programa prevencije poremećaja hranjenja u osnovnim školama

Udruga Libela

provođenje programa prevencije

Stručna aktivnost

2010. - danas

Povjerenstvo za psihoterapiju

Hrvatska psihološka komora

predsjednica povjerenstva

2005. -2010.

Povjerenstvo za psihoterapiju

Hrvatska psihološka komora

članica povjerenstva

2005. - danas

Povjerenstvo za vježbenike

Hrvatska psihološka komora

članica povjerenstva

2000. -

predsjednica udruženja

Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije

organizacija i provođenje edukacije i supervizije iz BKT

2015. do danas

Nacionalni odbor za dodjelu EuroPsy diplome

Hrvatsko psihološko društvo

Predsjednica

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

15.3.2021.

Emocionalno funkcioniranje studenata i nastavnika Sveučilišta u Rijeci tijekom pandemije

Tjedan mozga

Rijeka

17.2.2021.

Novo normalno ili samo nenormalno

Rijeka psihologije

Rijeka

28.11.2018.

Obilježavanje 20. godina djelovanja Psihološkog savjetovališta Sveučilišnog savjetovališnog centra

predavanje na temu "Što (ne)znamo o psihološkoj prilagodbi studenata riječkog sveučilišta"

Sveučilište u Rijeci

15.02.2016.

Zašto ljubav nije dovoljna

predavanje na otvorenju manifestacije Rijeka psihologije

Rijeka

17.02.2015.

Suočavanje s boli u starijoj dobi

predavanje na manifestaciji Rijeka psihologije

Rijeka

22.01.2014.

Detalji

Sveučilište za treću dob

Rijeka

20.02.2013.

Detalji

Rijeka psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

10.10.2012.

Detalji

Proslava 10. godišnjice savjetovališta Općine Matulji

Matulji

28.03.2012.

Detalji

Tjedan mozga

Rijeka

18.04.2011.

Detalji

Sveučilište za treću dob

Rijeka

Novinski članci

23.4.2020.

Pomoć i podrška SSC-a tijekom pandemije

Novi list

Rijeka

18.4.2020.

Povratak u normalnu neće biti brz (o efektima pandemije na psihičko zdravlje ljudi)

Novi list

Rijeka

2019

Mentalno zdravlje studenata

Narodni zdravstveni list, 716-717, 26-27

Rijeka

Medijski nastupi

04.10.2013.

Detalji

Kanal Ri

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

09.12.2010. -

voditeljica

Sveučilišni savjetovališni centar

Povjerenstva izvan sveučilišta

2015. -

predsjednica

o Nacionalni odbor za dodjelu EuroPsy diplome

2010. - 2020.

predsjednica

Povjerenstvo za psihoterapiju Hrvatske psihološke komore

2004. - 2016.

članica

Povjerenstvo za vježbenike HPK

Sveučilišni projekti

Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016

Suradnik na projektu

Potpore 2014/2016