dr.sc. Tamara Mohorić poslijedoktorandica

Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju

e-pošta : tmohoric@ffri.hr
telefon : 051 265 774
prostorija : F 335

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Tamara Mohorić (Google Scholar) 235 8 8

Obrazovanje

7.4.2009. - 3.7.2012. doktorica znanosti - društvene znanosti, polje psihologije Odsjek za psihologiju Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.10.2002. - 8.5.2006. magistrica znanosti - društvene znanosti, polje psihoogija Odsjek za psihologiju Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.10.1997. - 21.5.2002. dipl. psiholog / profesor Odsjek za psihologiju Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

15.3.2005. - znan. novakinja / viša asistentica Sudjelovanje u izvođenju nastave na studiju psihologije, na preddiplomskom i diplomskom studiju, aktivan rad na istraživačkim projektima. Odsjek za psihologiju Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.12.2003. - 14.3.2005. Asistentica predsjednika Upravnog odbora Nacionalne zaklade za znanost Aktivno sudjelovanje u pokretanju i osmišljavanju rada Zaklade. Voditeljica ureda Zaklade u Rijeci. Hrvatska zaklada za znanost
1.9.2002. - 1.9.2003. stručni suradnik - pripravnik psiholog pripravnik Dječji vrtić Rijeka

Nagrade i priznanja

18.5.2018. Rektorova nagrada za nastavnu izvrsnost
10.5.2018. Dekanova nagrada za nastavnu izvrsnost (Filozofski fakultet)

Članstva

23.9.2005. - Hrvatska Psihološka Komora
- Hrvatsko Psihološko Društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

26.2.2018. - 8.6.2018. Inteligencija
Preddiplomski studij Psihologije
Filozofski fakultet
nositelj
Norma sati: 60
9.10.2017. - 26.1.2018. Psihometrija
Diplomski studij Psihologije
Filozofski fakultet
nositelj
Norma sati: 120
1.10.2016. - 31.1.2017. Etika u psihologiji
Preddiplomski studij Psihologije
Filozofski fakultet
nositelj
Norma sati: 52,25
1.10.2015. - 31.1.2016. Etika u psihologiji
Preddiplomski studij Psihologije
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 22,5
1.10.2014. - Psihometrija
Diplomski studij Psihologije
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 60
1.10.2014. - Inteligencija
Preddiplomski studij Psihologije
Filozofski fakultet
suradnik
Norma sati: 45
1.10.2014. - Teorije mjerenja
Preddiplomski studij Psihologije
Filozofski fakultet
nositelj
Norma sati: 120

Mentor u završnim radovima

17.11.2017. - 17.11.2017. Uloga empatije i emocionalne inteligencije u objašnjenju zadovoljstva životom na uzorku odraslih osoba iz Hrvatske i Portugala
Jelena Pongrac
Psihologija
Filozofski fakultet
17.7.2017. - 17.7.2017. Prilagodba i validacija Upitnika emocionalne kompetentnosti za djecu
Mia Stupin
Psihologija
Filozofski fakultet

Osobni razvoj

27.4.2017. - 28.4.2017. EASE Editor’s workshop


Norma sati: 12 sati
27.10.2016. - 28.10.2016. Mentoriranje doktorskih studenata


Norma sati: 16 sati
29.3.2016. - 26.4.2016. Kako napisati znanstveni rad na engleskom jeziku


Norma sati: 10 sati (1 ECTS)
1.10.2015. - 1.1.2016. Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Vrednovanje znanja


Norma sati: 20 sati (7 ECTS)
1.1.2006. - Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi


Norma sati: 60
1.1.2003. - 1.1.2004. poslijediplomsko stručno usavršavanje iz bihevioralno-kognitivnih terapija


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Mohorić, T.
Construct-Related Validity of the Emotional Skills and Competence Questionnaire – Children’s Form (ESCQ-C).
Psihologijske teme 29 151-166 - 2020. https://doi.org/10.31820/pt.29.1.9

Q4
A1

2. Avsec, A., Belasheva, I., Cenek, J., Khan, A., Mohorić, T., Takšić, V., & Zager Kocjan, G.
Cross-Cultural and Gender Measurement Invariance of the Intrapersonal and Interpersonal Emotional Competence Questionnaire
Psihologijske teme 29 167-190 - 2020. https://doi.org/10.31820/pt.29.1.10

Q4
A1

3. Pokrajac-Bulian, A., Kukić, M. i Mohorić, T.
Revidirani upitnik percepcije bolesti – provjera mjernih karakteristika Ljestvice atribucija uzroka bolesti
Primenjena psihologija 13 71-90 - 2020. http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2260

Q4
A1

4. Pongrac, J., Mohorić, T., & Anić, P.
Gender and national differences in emotional intelligence and empathy: Comparison of Croatian and Portuguese samples
Psihološka obzorja 28 19-27 - 2019.

Q4
A1

5. Šaban, I., Anić, P. i Mohorić, T.
Odnos individualne ciljne orijentacije i percepcije motivacijske klime unutar odbojkaške ekipe
Hrvatski športskomedicinski vjesnik 33 34-39 - 2018.

A2

6. Mia Stupin; Tamara Mohorić; Ivana Ilijašić Veršić
UPITNIK EMOCIONALNE KOMPETENTNOSTI ZA DJECU (UEK-D)– PRELIMINARNI REZULTATI PRILAGODBE I VALIDACIJE
Suvremena psihologija 20 137-149 - 2017.

Q4
A1

7. Mohorić, T. i Takšić, V.
Emotional understanding as a predictor of socio-emotional functioning and school achivement in adolescence
Psihologija 49 357 - 374 - 2016.

A1
Q3
WOS

8. Mohorić, T.
Konstrukcija i validacija Testa razumijevanja emocija u okviru Rosemanova modela emocija
Psihologijske teme 25 223 - 243 - 2016. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=238592

Q4
A1

9. Mohorić, T., Takšić, V. i Šekuljica D.
Uloga razumijevanja emocija u razvoju simptoma depresivnosti i anksioznosti u ranoj adolescenciji (stručni rad)
Socijalna psihijatrija 44 46 - 58 - 2016. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=234568

Q4
A1

10. Mohoric, T., Taksic, V. i Duran, M
In search of “the correct answer” in an ability-based Emotional Intelligence (EI) test. , 52, 219 - 228.
Studia Psychologica 52 219 - 228 - 2010. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cd628b28-c2ae-3e3f-b89d-3db1849793cb

A1
Q3
WOS

11. Takšić, V., Mohorić, T. i Duran, M.
Emotional skills and competence questionnaire (ESCQ) as a self-report measure of emotional intelligence.
Psihološka Obzorja 18 7 - 21 - 2009. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/arhiv_clanki/2009_3/taksic_mohoric_duran.pdf

A1

12. Avsec, A., Takšić, V. i Mohorić, T.
The relationship of trait emotional intelligence with the Big Five in Croatian and Slovene university student sample
Psihološka Obzorja 18 99-110 - 2009. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/arhiv_clanki/2009_3/avsec_taksic_mohoric.pdf

A1

13. Ivcevic, Z., Pillemer, D.B, Wang, Q., Hou, Y., Tang, H., Mohoric, T. i Taksic, V.
When We Feel Good and Bad About Ourselves: Self-Esteem Memories Across Cultures
Memory 16 703-711 - 2008. http://dx.doi.org/10.1080/09658210802251406

A1
WOS

14. Mohorić, T.
Automatske misli kod učenja i ispitna anksioznost kao odrednice subjektivnog i objektivnog akademskog postignuća studenata
Psihologijske teme 17 1-14 - 2008. hrcak.srce.hr/file/51647

A1

15. Pokrajac-Bulian, A., Mohorić, T. i Đurović, D.
Odstupajuće navike hranjenja, nezadovoljstvo tijelom i učestalost provođenja dijete kod hrvatskih srednjoškolaca.
Psihologijske teme 16 27-46 - 2007. hrcak.srce.hr/file/32258

A1

16. Takšić, V., Mohorić, T. i Munjas, R.
Emocionalna inteligencija: teorija, operacionalizacija, primjena i povezanost s pozitivnom psihologijom
Društvena istraživanja 15 729-752 - 2006. http://hrcak.srce.hr/10875

A1
WOS

17. Rukavina, T. i Pokrajac-Bulian, A.
Thin-ideal internalization, body dissatisfaction and symptoms of eating disorders in adolescent girls
Weight and Eating Disorders 11 31-37 - 2006. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16801743

A1
Q3

18. Takšić. V. i Mohorić, T.
Još jedan pokušaj određivanja faktorske strukture raspoloženja
Psihologijske teme 14 71-81 - 2005. hrcak.srce.hr/file/7871

A1

19. Takšić, V., Rukavina, T. i Linardić, M
Emotional intelligence in high school students in regular and sport grammar school.
Proceedings Book - 4th international scientific conference in kinesiology 679-682 - 2005.

A2

Znanstvene knjige

1. autor poglavlja
Takšić, V., Mohorić, T., Holmstrom, S.
Cross-cultural studies of trait emotional intelligence using the Emotional Skills and Competence Questionnaire
Emotional intelligence: Perceptions, Interpretations and Attitudes M.C. Perez-Fuentes, M.M. Molero Jurado i J.J. Gazquez Linares Nova Science Publishers, Inc New York - 2018. https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=64142&osCsid=e215b0e4f4d4bd297966d7d4cdb79366

Kongresna priopćenja

1.
Mohorić, T., Anić, P., Pokrajac-Bulian, A., Kukić, M. i Barbarić, L.
Uloga emocionalne regulacije u objašnjenju navika hranjenja usmeno izlaganje 27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Osijek, Hrvatska - 9.11.2019.
2.
Anić, P., Pokrajac-Bulian, A., Kukić, M. i Mohorić, T.
Odnos motivacije i učestalosti vježbanja sa zadovoljstvom izgledom mladih žena usmeno izlaganje Suvremeni trendovi u psihologiji Novi Sad, Srbija - 25.10.2019.
3.
Pokrajac-Bulian, A., Klobučar-Majanović, S., Kukić, M., Mohorić, T. i Anić, P.
Binge eating in obese patients poster 33rd annual conference of the European health psychology society Dubrovnik, Hrvatska - 4.9.2019.
4.
Avsec, A., Belasheva, I., D Amico, A., Khan, A., Mazzoni, A., Mohorić, T. i Zager Kocjan, G.
Sociocultural differences in the relationship between self-construal and components of subjective well-being poster Conference of the International Society for the Study of Individual Differences Firenza, Italija - 1.8.2019.
5.
Pokrajac-Bulian, A., Kukić, M., Mohorić, T. i Anić, P.
The Perceived Causes of Illness, Anxiety, and Depression in Cardiac Patients poster 9th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies Berlin, Njemačka - 18.7.2019.
6.
Takšić, V., Mohorić, T. i Krmpotić, D.
Emotion management - the relationship of typical and maximum performance measures. usmeno izlaganje International Congress of Emotional Intelligence Fremantle, Western Australia - 15.7.2019.
7.
Ćosić Pilepić, A., Mohorić, T. i Takšić, V.
Different approaches to cross-cultural validation usmeno izlaganje 24. Danima Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 12.4.2019.
8.
Pahljina-Reinić, R., Mohorić, T. i Smojver-Ažić, S
Emocije postignuća i zadovoljstvo učenika s obzirom na njihove kompetencije i stavove prema IKT-u usmeno izlaganje 26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Sv. Martin na Muri - 9.11.2018.
9.
Mohorić, T. i Takšić, V.
Evaluacija Programa emocionalnog opismenjavanja za djecu rane adolescentne dobi usmeno izlaganje 26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Sv. Martin na Muri, Hrvatska - 9.11.2018.
10.
Avsec, A., Mohorić, T., Takšić, V., D’Amico, A., Čeněk, J., Poklar, I. i Doležalek, S.
Sociocultural differences in self-construal and subjective well-being poster 13th Alps Adria Psychology Conference Ljubljana, Slovenija - 28.9.2018.
11.
Andreja Avsec, Gaja Zager Kocjan; Tamara Mohorić; Vladimir Takšić; Tina Kavčič
Relation of agency and communion to subjective well-being: The role of self-reported emotional competencies poster 19th Conference on personality Zadar, Hrvatska - 20.7.2018.
12.
Takšić, V. i Mohorić, T.
Ablity-based EI tests developed in Croatia usmeno izlaganje 6th International Congress on Emotional Intelligence Porto, Portugal - 20.9.2017.
13.
Takšić, V., Mohorić, T. i Blekić, M.
Emotional intelligence and academic achievement in elementary and high school students usmeno izlaganje 6th International Congress on Emotional Intelligence Porto, Portugal - 20.7.2017.
14.
Vladimir Takšić, Tamara Mohorić, Ana Ćosić Pilepić, Bo Molander & Stefan Holmström
Validation of different procedures for the assessment of invariance measurement in cross-cultural studies usmeno izlaganje 23. dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb - 6.4.2017.
15.
Takšić, V., Mohorić, T., Molander, B. i Holmström, S.
Emotional Skills and Competence Questionnaire in cross-cultural studies usmeno izlaganje 12 Apls-Adria Psychology Conference Rijeka, Hrvatska - 29.9.2016.
16.
Takšić, V. i Mohorić, T.
The instruments measuring emotional intelligence and competence constructed and adapted in Croatian context usmeno izlaganje 31. International Congress of Psychology Yokohama, Japan - 24.7.2016.
17.
Takšić, V., Molander, B., Holmström, S. i Mohorić, T.
Differential Item Functioning (DIF) in cross cultural studies of the Emotional Skills and Competence Questionnaire (ESCQ) usmeno izlaganje 31. International Congress of Psychology Yokohama, Japan - 24.7.2016.
18.
Takšić, V., Mohorić, T., Molander, B. i Holmström, S.
Čimbenici različitog funkcioniranja čestica (DIF) u međukulturalnim istraživanjima usmeno izlaganje XX. Dani psihologije u Zadru Zadar - 19.5.2016.
19.
Mohorić Tamara i Takšić Vladimir
DIF analiza upitnika emocionalne kompetentnosti Mantel-Haenszel metodom: Kros-kulturalna usporedba usmeno izlaganje XX. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 19.5.2016.
20.
Mohorić, T., Kolić-Vehovec, S., Rončević Zubković, B., Kalebić Maglica, B. i Takšić, V.
Students’ Attitudes towards ICT in Learning and their Perceived Digital Competence usmeno izlaganje 13. ICIE Conference (Excellence, Creativity, and Innovation in Basic & Higher Education) Rijeka, Hrvatska - 18.5.2016.
21.
Takšić, Vladimir; Mohorić, Tamara
Prikaz nekoliko objektivnih mjera sposobnosti emocionalne inteligencije konstruiranih na našim uzorcima usmeno izlaganje 22. Konferencija hrvatskih psihologa Rovinj, Hrvatska - 5.11.2014.
22.
Mohorić, Tamara; Takšić, Vladimir; Šekuljica, Danijela
Test razumijevanja emocija: objektivna mjera sposobnosti emocionalne inteligencije usmeno izlaganje XIX. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 30.5.2014.
23.
Takšić, Vladimir; Mohorić, Tamara; Bradić, Sanja; Žauhar, Valnea
Cross-cultural equivalence in Emotional Skills and Competence Questionnaire (ESCQ) usmeno izlaganje 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 7.4.2011.
24.
Takšić, Vladimir; Mohorić, Tamara; Bradić, Sanja; Žauhar, Valnea
Gender Differences in Emotional Competence: Cross-cultural Study usmeno izlaganje 9th Alps Adria Psychology Conference Klagenfurt, Austrija - 16.9.2010.
25.
Takšić, Vladimir; Mohorić, Tamara; Bradić, Sanja; Faria, Luisa; Santos, Nelson Lima; Pessoa, Fernando; Raty, Hannu; Molander, Bo; Holmstrom, Stefan; Jansson, Jon; Avsec, Andreja; Toyota, Hiroshi; Rashid, Tabassum; Mohammadyfar, Mohammad Ali; Xu, Qinmei; Yao, Yuan; Jiang, Qun
Cross-cultural comparison of emotional skills and competencies questionnaire (ESCQ) usmeno izlaganje II International Emotional Intelligence Congress Santander, Španjolska - 16.9.2009.
26.
Takšić, Vladimir; Mohorić, Tamara; Faria, Luisa; Raty, Hannu; Avsec, Andreja; Molander, Bo; Extremera, Natalio; Toyota, Hiroshi; Rashid, Tabassum
Cross-cultural comparison on ESCQ usmeno izlaganje XXIX International Congress in Psychology Berlin, Njemačka - 20.7.2008.
27.
Mohoric Tamara; Takšić Vladimir
Psychometric properties of Vocabulary of Emotion Test (VET) usmeno izlaganje XXIX International Congress in Psychology Berlin, Njemačka - 20.7.2008.
28.
Takšić, Vladimir; Mohorić, Tamara
Vocabulary Emotion Test (VET): Ability measure of emotional intelligence usmeno izlaganje XXIX International Congress in Psychology Berlin, Njemačka - 20.7.2008.
29.
Takšić, Vladimir; Mohorić, Tamara
Unique contribution of Trait Emotional Intelligence in prediction of Life Satisfaction and Risk Behaviors usmeno izlaganje 4th European Conference on Positive Psychology Opatija, Hrvatska - 1.7.2008.
30.
Takšić, Vladimir; Mohorić, Tamara
Kroskulturalna usporedba faktorskih struktura dvaju verzija Upitnika emocionalne kompetentnosti (UEK) usmeno izlaganje 16. Dani psihologije Zadar, Hrvatska - 30.5.2008.
31.
Takšić, Vladimir; Mohorić, Tamara
On the scoring problem in the Perception of affective content test usmeno izlaganje 18. dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 13.12.2007.
32.
Mohorić, Tamara; Takšić, Vladimir
Psihometrijske karakteristike dviju verzija Testa rječnika emocija usmeno izlaganje 15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Cavtat, Hrvatska - 14.11.2007.
33.
Mohorić, Tamara; Takšić, Vladimir; Avsec, Andreja
Emocionalna kompetentnost i petofaktorski model strukture ličnosti usmeno izlaganje 15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Cavtat, Hrvatska - 14.11.2007.
34.
Takšić, Vladimir; Mohorić, Tamara
Emotional skills and competence questionnaire (ESCQ) as an indicator of adaptive behavior in various situations usmeno izlaganje Xth European Congress of Psychology Prag, Češka - 3.7.2007.
35.
Ilijašić Mišić, Ivana; Kovačić, Božidar; Mohorić, Tamara; Mladenić, Dunja; Fortuna, Blaž; Grobelnik, Marko
User Study of Ontology Generation Tool usmeno izlaganje ITI 2007. 29th International Conference on International Information Technology Interfaces Cavtat/Dubrovnik, Hrvatska - 25.6.2007. http://hnk.ffzg.hr/bibl/iti2007/110%20Language%20Technologies/110-02-165.pdf
36.
Takšić, V. i Mohorić, T.
Relationship between emotional intelligence and various indicators of quality of life poster presentation 26th European Conference on Psychosomatics Cavtat - 27.9.2006.
37.
Takšić, V. i Mohorić, T.
The Role of Trait Emotional Intelligence in Positive Outcomes in Life poster prezentacija 3rd European Conference on Positive Psychology Braga, Portugal - 3.7.2006.
38.
Takšić, V., Mohorić, T. i Vidmar, D.
Comparison of various methods for correct answer in performance-based emotional intelligence (EI) measure usmeno izlaganje 15. Dani psihologije Zadar - 25.5.2006.
39.
Takšić, Vladimir; Mohorić, Tamara; Vidmar, Dubravka
In search of correct answer in performance-based emotional intelligence (EI) tests usmeno izlaganje 17th Days of Ramiro and Zoran Bujas Zagreb, Hrvatska - 15.12.2005.
40.
Takšić, V. i Mohorić, T.
Tajna veza između emocionalne inteligencije i pozitivne psihologije usmeno izlaganje 13. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Osijek - 12.10.2005.
41.
Takšić, V., Šiljan, H. i Rukavina, T.
Psychometric properties of the short version of the vocabulary emotion test usmeno izlaganje 7th Alps-Adria Conference in Psychology Zadar - 2.6.2005.

Znanstveni projekti

1. 1.9.2016. - 31.8.2018.
e-škole: uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt); članica istraživačkog tima; CARNet; ;
2. 1.10.2015. - 1.12.2015.
Prva faza istraživanja učinaka pilot-projekta e-Škole u 20 odabranih škola; članica istraživačkog tima; CARNet; ;
3. 1.1.2013. - 31.12.2017.
Međukulturalna validacija instrumenata za procjenu emocionalne inteligencije; suradnik na projektu; Sveučilište u Rijeci; ;
4. 1.1.2011. - 1.1.2014.
"Psihosocijalni aspekti pretilosti"; znanstveni novak; MZOŠ; ;
5. 1.1.2007. - 31.12.2010.
"Razvoj i kroskulturalna provjera konstrukta emocionalne inteligencije"; znanstveni novak; MZOŠ; ;
6. 1.10.2005. - 30.9.2008.
Mobile Game-Based Learning (mGBL); istraživač suradnik; EU FP6; EUR 2 571 459; http://cordis.europa.eu/project/rcn/80637_en.html
7. 15.3.2005. - 31.12.2006.
Operacionalizacija i kroskulturalna validacija konstrukta emocionalne inteligencije; znanstveni novak; MZOŠ; ;

Znanstveni skupovi

1. 29.9.2016. - 1.10.2016.
12. Alps-Adria Psychology Conference Rijeka članica Programskog i Organizacijskog odbora
2. 1.4.2008. - 4.7.2008.
4th European Conference on Positive Psychology Opatija član Organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2015. - Psihologijske teme


Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.5.2018. - 31.12.2022.
Evaluacija programa „Učenik građanin“ - Izvannastavna aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje u osnovnim školama Grada Rijeke
Grad Rijeka  
članica istraživačkog tima

Javno djelovanje

Medijski nastupi

1. 26.4.2017. - sudjelovanje u emisiji "Učionica"
Kanal Ri
Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.10.2018. - - ECTS koordinator za diplomski studij psihologije
Filofozski fakultet
2. 9.11.2017. - - predstavnica asistenata
Filozofski fakultet / Odbor za kvalitetu
3. 28.6.2016. - 28.6.2016. - članica povjerenstva
Odsjek za psihologiju / Povjerenstvo za prijemni ispit
4. 1.7.2015. - 1.7.2015. - članica Povjerenstva
Odsjek za psihologiju / Povjerenstvo za prijemni ispit
5. - - članica Provjerenstva
Filozofski fakultet / Povjerenstvo za razredbeni postupak
6. - - članica Povjerenstva
Filozofski fakultet / Povjerenstvo za razredbeni ispit

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.10.2015. - 1.3.2016. - članica povjerenstva za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za 2015/16 godinu
Grad Rijeka / Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo