PORTFELJ / Izv. prof. dr. sc. Sandra Winkler

Portfelj

Izv. prof. dr. sc.

Sandra Winkler

Pravni fakultet

Tajništvo - ured dekana

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA +385 51 359 500

Vidljivost

Obrazovanje

12.05.2009. -

Doktor znanosti

Sveučilište u Veroni, Pravni fakultet

10.07.2001. -

diplomirani pravnik

Sveučilište u Trstu, Pravni fakultet

Radno iskustvo

01.06.2016. -

Docent

katedra za Obitelsjko pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

01.02.2011. - 30.05.2016.

Viši asisten

Katedra za Obiteljsko pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

01.11.2006. - 30.01.2011.

Asistent

Katedra za Obiteljsko pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

01.10.2001. - 30.05.2006.

Vanjski suradnik

Katedra za građansko pravo

Sveučilište u Trstu, Pravni fakultet

Nagrade i priznanja

01.06.2018.

Stipendija Max-Planck-Instituta za komparativno i međunarodno privatno pravo Instituta u Hamburgu

01.08.2015.

Stipendija Max-Planck-Instituta za komparativno i međunarodno privatno pravo Instituta u Hamburgu

01.06.2010.

Stipendija Max-Planck-Instituta za komparativno i međunarodno privatno pravo Instituta u Hamburgu

01.04.2010.

Nagrada za finaliste u natjecanju za nagradu Frederic Eisemann Award Best Team Orals od Udruženja za organizaciju i promociju Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moo

Članstva

01.10.2017. -

Član znanstvenog odbora Doktorskog studija pravnih znanosti – curriculum „Civil Law in Constitutional Legality“(Sveučilište u Camerinu – Italija)

01.06.2014. -

European Law Institute (ELI)

2007. -

Hrvatska udruga za poredbeno pravo (HUPP)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2020. -

Prava djece

Sveučilišni integrirani studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Sunositelj kolegija

2019. -

Registarsko pravo

Preddiplomski stručni studij - Upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Sunositelj kolegija

2016.-

European Family Law

Sveučilišni integrirani studij - Erasmus

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2014.-

Europsko obiteljsko pravo

Sveučilišni integrirani studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2010. -

Osobni status građana u EU

poslijediplomski specijalistički studij "Pravo europskih integracija"

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2009.

Pravno pisanje

Svuečilišni integrirani studij; Stručni Upravni studij

Sveučilište u Rijeci

2008.-2010.

Europsko pravo II

Sveučilišni integrirani studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2006.-

Obiteljsko pravo

sveučilišni integrirani studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Mentor u završnim radovima

2021.

Komparativni pregled hrvatskog i austrijskog prava u pogledu posvojenja

Sarah Šestan

Sveučilišni integrirani studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2021.

RAZVOD BRAKA: HRVATSKO OBITELJSKO PRAVO I EUROPSKI TRENDOVI

Natali Vretenar

Sveučilišni integrirani studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2021.

Pravno uređenje bračne stečevine u Republici Hrvatskoj u usporedbi s Republikom Italijom

Tatjana Vojnović

Sveučilišni integrirani studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2021.

PRAVNO UREĐENJE OBITELJSKIH ZAJEDNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ I MAĐARSKOJ

Nika Sardelić

Sveučilišni integrirani studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2021.

DIJETE I PRAVO NA PRIVATNI I OBITELJSKI ŽIVOT

Martina Mitrović

Sveučilišni integrirani studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2021.

UTJECAJ DIGITALNIH TEHNOLOGIJA NA DJEČJA PRAVA

Dora Štefan

Sveučilišni integrirani studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2020. -

Ostvarivanje roditeljske skrbi u uzastopnim obiteljima

Karla Pamić

Sveučilišni integrirani studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2020. -

Odgovornost bračnih drugova za obveze prema trećim osobama

Valentina Lešić

Sveučilišni integrirani studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2020. -

Pravo posvojenog djeteta na saznanje vlastitog podrijetla

Lorena Tavčar

Sveučilišni integrirani studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2020. -

Povijesni razvoj prava djece

Mija Cesar

Integrirani sveučilišni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2019.

Utvrđivanje očinstva sudskom odlukom

Ana Franjul

Sveučilišni integrirani studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2019.

Ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom

Tatjana Hasanović

Sveučilišni integrirani studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2019.

Uređenje mirnog rješavanja sporova, procesnopravni položaj i zaštita najboljeg interesa djeteta u postupcima razvoda braka roditelja zajedničkog maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj

Iva Slavić

Sveučilišni integrirani studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2019.

Uzdržavanje bivšeg bračnog druga

Tanja Gvozdić

Sveučilišni integrirani studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2018.

Uzdržavanje djeteta

Andrea Stanišić

Sveučilišni integrirani studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2018.

Ugovorno uređenje imovinskih odnosa bračnih drugova

Natalija Rakić

Sveučilišni integrirani studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2018.

Pravno uređenje izvanbračne zajednice

Kristina Barišić

Sveučilišni integrirani studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2018.

Imovinskopravne posljedice razvoda braka

Katarina Zelić

Sveučilišni integrirani studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2018.

Životne zajednice različite od braka: povijesnopravna i komparativna analiza

Matea Nožarić

Sveučilišni integrirani studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2017.

Pretpostavke za sklapanje braka

Sara Tesser Hasanović

Sveučilišni integrirani studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2017.

Prava djece u obitelji

Anja Pamić

Sveučilišni integrirani studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Gostujući nastavnik

25.9.2019. -

Rapporti patrimoniali nella famiglia

"Scuola di specializzazione in Diritto civile"

Sveučilište u Camerino - Italija

Gostujući nastavnik

04.12.2015. - 05.12.2015.

Europsko privatno pravo

doktorski studij

Sveučilište u Veroni, Pravni fakultet

visiting professor

22.04.2015. - 24.04.2015.

Pravo EU

Sveučilišni studij, doktorski studij

Sveučilište u Trentu, Pravni fakultet

nastavna mobilnost Erasmus+

15.02.2013. - 17.02.2013.

Obiteljsko i nasljesno pravo EU

Sveučilišni studij

Sveučilište u Trstu, Pravni fakultet

visiting professor

01.03.2011. - 03.03.2011.

Građansko pravo

Sveučilišni studij

Sveučilište u Trstu, Pravni fakultet

visiting professor

Osobni razvoj

26.09.2018. -

polaznica Doktorske radionice "Metodologija i plagiranje"

01.12.2016. -

polaznica Doktorske radionice za mentore

24.09.2015. - 25.09.2015.

U okviru projekta Iurisprudentia aktivno sudjelovanje na projektnom stručnom seminaru za nastavno osoblje u svrhu unapređenja poznavanja i razumijevanja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

15.03.2015. - 05.05.2015.

polaznica programa Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje

Financiranje: 30 sati

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2021.

The Right to Family Reunification

Winkler, Sandra

Exploring the Social Dimension of Europe. Essays in Honour of Nada Bodiroga-Vukobrat Sander, G.G.; Pošćić, A., Martinović, A. (eds.) - 259-272

2021.

L’impatto delle nuove tecnologie sul diritto della famiglia

Winkler, Sandra

Annali della Facolta' Giuridica dell'Universita' di Camerino - 10 1-16

https://afg.unicam.it/2021/limpatto-delle-nuove-tecnologie-sul-diritto-della-famiglia

2021.

Obiteljski odnosi

Winkler, Sandra

Europsko privatno pravo – posebni dio / Mišćenić, Emilia ; Kunda, Ivana ; Petrić, Silvija ; Butorac Malnar, Vlatka ; Vrbljanac, Danijela ; Winkler, Sandra, Zagreb: Školska knjiga, 2021. - 442, 485

2020.

Jurisdiction and applicable law in succession matters

Kunda, Ivana; Winkler, Sandra; Pertot, Tereza

Property Relations of Cross-Border Couples in the European Union / Cazorla González, María José ; Giobbi, Manuela, Kramberger Škerl, Jerca ; Ruggeri, Lucia ; Winkler, Sandra (ur.). Napoli, Italija: Edizioni Scientifiche Italiane, 2020. - 99-131

https://www.edizioniesi.it/pubblicazioni/libri/diritto_storia_filosofia_e_teoria_del_diritto_-_1/diritto_civile__-_1_-_07/property-relations-of-cross-border-couples-in-the-european-union.html

2019.

Neka pitanja o imovinskim odnosima bračnih drugova u hrvatskom i talijanskom obiteljskom pravu

Ruggeri, Lucia; Winkler, Sandra

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 40 (2019), 1; doi:10.30925/zpfsr.40.1.7 - 167-200

2019.

Imovinski odnosi u obitelji: nacionalna pravna rješenja i europski trendovi

Winkler, Sandra

Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, X (2019), 1; doi:10.32984/gapzh.10.1.19 - 447-467

2019.

Croatia (report)

Bukovac Puvača, Maja; Kunda, Ivana; Winkler, Sandra; Vrbljanac, Danijela

Family Property and Succession in EU Member States National Reports on the Collected Data / Ruggeri, Lucia ; Kunda, Ivana ; Winkler, Sandra (ur.). Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet / University of Rijeka, Faculty of Law - str. 68-92

https://www.euro-family.eu/documenti/news/psefs_e_book_compressed.pdf

2017.

Il diritto di famiglia

Winkler Sandra

Temi e Istituti di Diritto Privato dell'Unione Europea / Benacchio, Gian Antonio ; Casucci, Felice (ur.). Torino: Giappichelli - str. 293-316

https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Sandra%20Winkler|text|profile

2017.

Roditeljska skrb i uzastopne obitelji

Winkler, Sandra

Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske - 8 75-92

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=918305

2016.

The Rights of the Child: Croatian National Report

Hlača, Nenad ; Winkler, Sandra

- 83-96

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=918351

2016.

Fiktivni brakovi

Winkler, Sandra

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu - 66 497-525

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=918311

2014.

O uzdržavanju punoljetne djece

Winkler, Sandra

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 35 597-623

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=744979

2014.

Sull'attribuzione del cognome paterno nella recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Winkler, Sandra

La Nuova Giurisprudenza civile commentata - XXX 520-528

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721919

2014.

The Right to a Name between the Personal Identity and the Belonging to a Family

Winkler, Sandra

SGEM Conference on political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, Conference proceedings, Political Sciences, Law, - I 885-892

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721891

2012.

Pravo na osobno ime u praksi Europskog suda

Winkler, Sandra

Hrvatska pravna revija - 12 85-91

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=599142

2011.

Diritto d'autore

Winkler, Sandra

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722154

2011.

Casi di impedimento alla divisione

Winkler, Sandra

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722147

2011.

Amministrazione in caso di eredi nascituri

Winkler, Sandra

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722133

2011.

Divieto di nozze

Winkler, Sandra

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722100

2006.

Decorrenza dell'assegno di divorzio

Winkler, Sandra

Famiglia e diritto - XIII 47-50

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722170

2006.

La tutela aquiliana del convivente more uxorio

Winkler, Sandra

La responsabilita' civile - 3 621-628

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722167

2004.

Assegnazione della casa familiare e opponibilita' ai terzi

Winkler, Sandra

Famiglia e diritto - XI 19-23

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722178

2003.

Minore straniero soggiornante in Italia e interesse all'ingresso dei genitori: una tutela negata

Winkler, Sandra

Famiglia e diritto - X 25-30

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722191

Pozvana predavanja

22.05.2015.

„The right to the family reunification“ International Jean Monnet Conference „New development sin EU Labour, Equality and Human Rights Law“, 21 and 22 May 2015, Faculty of Law Osijek. Naslov referata:

Sandra Winkler

Osijek

04.06.2013.

"Pravo na osobno ime u praksi europskih sudova“. Međunarodna znanstvena konferencija „Izazovi europeizacije obiteljskoga prava“

Sandra Winkler

Jean Monnet Međusveučilišni centar izvrsnosti, Opatija

01.06.2012.

„Mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobit djece u komparativnom pravu: talijanski pravni sustav“ Međunarodni znanstveni skup „Represivne mjere za zaštitu osobnih prava djece i Haška konvencija o mjerama za zaštitu osobnih prava djece 1996“

Sandra Winkler

Pravni fakultet u Osijeku,

26.10.2009.

„La crisi del rapporto coniugale tra soluzioni nazionali e prospettive europee” Jornadas Internacionales de actualización de Derecho privado

Sandra Winkler

Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), Facultad de Derecho,

22.10.2009.

„La disciplina del matrimonio nei paesi dell’Europa centro-orientale: soluzioni nazionali e prospettive europee” XII Jornadas de Derecho Civil, Comercial, Procesal y Laboral, 25 anos Jornadas Bonaerenses 1984-2009

Sandra Winkler

Colegio de Abogados, Junin (Argentina)

Kongresna priopćenja

21.03.2015.

„Multilingualism and Legal Terminology: Some difficulties on the Way of Europeanization of Law“

Sandra Winkler

International scientific conference „Professionalization vs. Deprofessionalizaton: Building Standards for Legal Translators and Interpreters“, Jean Monnet Inter-University Centre of Excellence, Opatija.

20.09.2013.

„The maintenance under the family law in Croatia: The review of the current substantive issues and the conflict of law issues“.

Sandra Winkler

Međunarodni znanstveni skup „Balkan Meeting III on Maintenance Law“, Koç University Law School, Istanbul.

18.06.2011.

“The Europeanisation of Law: Imposition or Natural Development of Legal Models?”

Sandra Winkler Gian Antonio Benacchio

Međunarodni znanstveni skup „Legal Culture in Transition Supranational and International Law in National Courts“, Jean Monnet Interuniversity Centre of Excellence, Opatija

18.10.2010.

„Usporedba načela Europske komisije za obiteljsko pravo o uzdržavanju bračnih drugova s hrvatskim obiteljskopravnim rješenjima“.

Sandra Winkler

Znanstveni skup „Imovinskopravni aspekti razvoda braka u hrvatskom, europskom i međunarodnom kontekstu“ Pravni fakultet u Osijeku

18.10.2010.

„Usporedba načela Europske komisije za obiteljsko pravo o uzdržavanju bračnih drugova s hrvatskim obiteljskopravnim rješenjima“.

Sandra Winkler

Znanstveni skup „Imovinskopravni aspekti razvoda braka u hrvatskom, europskom i međunarodnom kontekstu“ Pravni fakultet u Osijeku

03.10.2009.

„Uloga soft law-a u europeizaciji ugovornog prava“

Sandra Winkler

Međunarodna Jean Monnet znanstvena konferencija „Otvorene Metode Koordinacije“ Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.10.2008.

"Odnos između nacionalnih pravnih poredaka i Europskog privatnog prava“

Sandra Winkler

Međunarodni znanstveni skup „Povijest i sadašnjost građanskih kodifikacija“ Rijeka - Cavtat

01.07.2008.

„Pravo posvojčeta na saznanje podrijetla“

Sandra Winkler

Međunarodni znanstveni skup „Ljudska prava i biomedicina – Nuovi profili di tutela della personalita. Esperienze a confronto: Argentina, Croazia e Italia“ - organiziran u suradnji Pravnog fakulteta u Rijeci i Zavoda Pravnih znanosti Sveučilišta u Trstu Rijeka

Uredništva časopisa

2021. -

članica Odbora recenzenata (Comitato dei revisori) časopisa Persona e Mercato

http://www.personaemercato.it/

2016. -

Članica savjetodavnog znanstvenog odbora (Comite' Cientifico) znanstvenog časopisa Anuario de la facultad de derecho y ciencias politicas - Universidad Abierta Interamericana (Buenos Aires, Rosario, San Nicolas)

2016. -

članica savjetodavnog znanstvenog odbora (Comite Cientifico) časopisa Derecho moderno - Facultad de derecho y ciencias politicas – UAI, Layouane S.A. Editorial.

Javno djelovanje

Javna predavanja

25.11.2020.

"WHAT LAW FOR THE PROPERTY REGIME OF CROSS BORDER FAMILIES?"

Follow up activity PSEFS. Presentation of the Observatory on European family and succession law.

Munich, Germany (online)

Popularizacija znanosti

02.12.2015.

„Dječja prava u obiteljskom zakonodavstvu“

Predavanje za polaznike Sveučilišta za 3. dob

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Intervjui

28.6.2019.

Migracije stanovništva znatno utječu i na imovinske odnose

Novi list

https://www.euro-family.eu/news-110-reakcija_hrvatskog_nacionalnog_tiskovnog_dnevnika_na_projektne_doga%C4%91aje_u_rijeci

19.12.2018.

Predstavljanje EU projekta Justice PSEFS Personalized Solution in European Family and Succession Law

KanalRi

Rijeka, Hrvatska

Novinski članci

25.10.2019.

Le realtà diplomatiche nella prospettiva europea (povodom otvaranja šestog tečaja "Uvod u proučavanje talijanskog prava")

Voce del Popolo

Rijeka, Hrvatska

12.12.2018.

Diritto di famiglia e successioni diventano transnazionali (povodom početka europskog Justoce projekta PSEFS)

Voce del Popolo

Rijeka, Hrvatska

8.12.2017.

Diritto di famiglia. L'UE e i minori (povodom održavanja četvrtog tečaja "Uvod u proučavanje talijanskog prava"

Voce del Popolo

Rijeka, Hrvatska

24.5.2016.

Il corso di diritto italiano, un’iniziativa quanto mai utile dall’ottica economica (povodom otvaranja trećeg tečaja "Uvod u proučavanje talijanskog prava")

Voce del Popolo

Rijeka, Hrvatska

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

01.11.2019. -

prodekanica za međunarodnu suradnju

Pravni fakultet

04.10.2017. -

Erasmus Koordinator

Pravni fakultet

19.11.2013. -

članica

sveučilišno Povjerenstvo za akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija.

05.09.2013. -

Predsjednica

fakultetsko povjerenstvo za davanje mišljenja u postupcima akademskog priznavanja i priznavanja razdoblja studija inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

02.05.2013. -

članica

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Projekti

Znanstveni projekti

1.11.2018. - 31.10.2020.

PSEFS - Personalized solution in European Family and Succession Law (EU Justice project)

Voditeljica PRAVRI tima

Europska komisija

https://www.euro-family.eu/eu-home

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

STIMULATIVNE POTPORE 2021
STIMULATIVNE POTPORE 2019
STIMULATIVNE POTPORE 2018

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018