PORTFELJ / prof. dr. sc. Danijela Marot Kiš

Portfelj

prof. dr. sc.

Danijela Marot Kiš

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 704

Vidljivost

Obrazovanje

2001. - 2006.

Doktor znanosti

Književnost i društveno-humanistički kontekst

Filozofski fakultet u Rijeci

1994. - 1999.

Prof. hrvatskoga jezika i književnosti

Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

4.2022. -

Redovita profesorica

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

12.2016. - 4.2022.

Izvanredna profesorica

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

8.2009. - 12.2016.

Docentica

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

12.2006. - 8.2009.

Viša asistentica

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

10.2006. - 12.2006.

Asistentica

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstva

2023. -

Povjerenstvo za razvoj i unaprjeđenje transfera znanja na Filozofskom fakultetu u Sveučilišta Rijeci

9.2022. -

Povjerenstvo za izradu prijedloga doktorskog studija humanističkih znanosti

5.2022. -

Programski odbor Riječke stilističke škole

2019. - 2021.

Radna skupina za izradu standarda kvalifikacije; Hrvatski kvalifikacijski okvir - Kroatistika, Andragogija, Filozofija, Kulturologija

2016. - 2017.

Povjerenstvo fakultetskog vijeća za znanstvenoistraživačku djelatnost i poslijediplomske studije

2015. - 2017.

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

2007. -

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2015. -

Književna genologija

Dvopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Voditelj

2014. -

Tekstualnost i narativnost

Kulturalni studiji

Filozofski fakultet u Rijeci

Voditelj

2009. -

Tumačenje romana

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2009. -

Povijest romana

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2008. - 2009.

Uvod u znanost o književnosti

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2007. - 2008.

Suvremene književne teorije

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2007. - 2008.

Povijest književnih teorija

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2007. -

Teorija i analiza diskursa

Kulturalni studiji

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2007. -

Pregled stilističkih škola i pravaca

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2006. - 2007.

Tekstualnost i narativnost

Kulturalni studiji

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2005. - 2009.

Stilistika

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

Mentor u završnim radovima

19.09.2013. -

Tvorba identiteta u suvremenom hrvatskom ženskom pismu

Morena Rendulić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

19.09.2013. -

Tipologija ženskih likova u Zolinom romanu Germinal

Ivana Lukšić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

19.09.2013. -

Rodni identiteti u Ani Karenjinoj L. N. Tolstoja

Iva Kezele

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

16.09.2013. -

Tragovi tijela u jeziku

Anja Kučan

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

16.09.2013. -

Strategije reklamnog diskursa

Emina Kolarić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

16.09.2013. -

Propitivanje jastva na primjerima Pirandellove drame Šest lica traži autora i Shakespearovih drama Hamlet i Kralj Lear

Petra Balić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

28.09.2012. -

Različitost kao princip osobnog identificiranja - Iskazi invaliditeta u književnom djelu

Maša Blagonić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

24.09.2012. -

Analiza reklamnog diskursa (na primjeru reklama za proizvode namijenjene zdravstvenoj njezi)

Eni Banovac

Kulturologija

Filozofski fakultet u Rijeci

17.09.2012. -

Ideološki slojevi feminizma (na primjeriuma romana Pijanistica Elfriede Jelinek i Mramorna koža Slavenke Drakulić)

Dina Dragosavac

Kulturologija

Filozofski fakultet u Rijeci

14.10.2009. -

Ideologija u obrazovnim tekstovima

Tamara Legović

Kulturologija

07.10.2009. -

Ideološki aspekti publicističkog diskursa

Nikolina Volovšćak

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

07.10.2009. -

Marija Jurić Zagorka - feministička perspektiva literarnog diskursa

Maja Ferenac

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

07.10.2009. -

Reklamni diskurs

Iva Đurđek

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

07.10.2009. -

Analiza moderne bajke

Maša Blagonić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

15.09.2009. -

Razvoj novinarstva u Hrvatskoj

Doris Kramarić

Kulturologija

Filozofski fakultet u Rijeci

23.12.2008. -

Mediji, tekst, subkulture

Ante Ljubičić

Kulturologija

Filozofski fakultet u Rijeci

24.10.2007. -

Konstrukcija objektivnosti u diskursu o ratu

Snježana Kordun

Kulturologija

Filozofski fakultet u Rijeci

Osobni razvoj

1.6.2023. - 9.6.2023.

Erasmus plus

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2021.

Spaces of Memory in Dragan Velikić’s Novel Investigator

Danijela Marot Kiš

Reconsidering (Post)-Yugoslav Time – Towards the Temporal Turn in the Critical Study of (Post)-Yugoslav Literatures

2020.

Memory, Writing and Narration: The Flea Markets of Mamory in Dubravka Ugrešić´s The Museum of Unconditional Surrender

Danijela Marot Kiš

Journal of European Studies - 50

Q3

2019.

Simuliranje demokracije: emancipacija demokratske krize u esejistici Dubravke Ugrešić

Danijela Marot Kiš

Poznańskie Studia Slawistyczne

2019.

Perce lako kao zaborav: figure ptice i pera u interpretacijskoj mapi romana Muzej bezuvjetne predaje Dubravke Ugrešić

Danijela Marot Kiš

Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy

2018.

Identitet kao stanje egzila: žena u Rezervnom životu Lidije Dimkovske

Danijela Marot Kiš

Književna smotra - 50

2017.

Sjećanje na život: pripovijedanje i pamćenje u romanu Mamac Davida Albaharija

Danijela Marot Kiš

Slavistična revija - 65

2015.

Kodiranje identiteta: subjekt kao metafora i metafora kao subjekt u novelama A. G. Matoša

Danijela Marot Kiš

Svijet stila, stanja stilistike

2015.

Autobiografija, memorija, imaginacija u romanima Čovjek bez sudbine i Dosje K. Imrea Kertésza

Danijela Marot Kiš

Književna smotra - 111-116

2015.

Pragmatika gramatičkih oblika: morfološka i sintaktička sredstva kao načini za iskazivanje uljudnosti

Danijela Marot Kiš Mihaela Matešić

Fluminensia - 103-116

2015.

Performativni identiteti u Čudnovatim zgodama šegrta Hlapića

Danijela Marot Kiš Nikolina Palašić

Zbornik "Šegrt Hlapić – Od čudnovatog do čudesnog" - 91-105

2014.

Konceptualna metafora i kognitivna poetika

Danijela Marot Kiš i Marina Biti

Metafore koje istražujemo

2014.

Percepcija, empatija i pitanje kredibiliteta književnoga lika: U agoniji Miroslava Krleže

Danijela Marot Kiš Marina Biti

Fluminensia - 7-18

2013.

(Ne)stabilnost identiteta: reprezentacije jastva u noveli Brada Janka Polića Kamova

Danijela Marot Kiš

Fluminensia, - 25 47-58

2012.

Metafora kao odsustvo značenja u javnoj komunikaciji

Danijela Marot Kiš, Nikolina Palašić

Zbornik radova, Bosanskohercegovački slavistički kongres 1 - 453-462

2010.

Prostorno kodiranje značenja: Planine Petra Zoranića

Danijela Marot Kiš i Marina Biti

Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 6. do 8. studenoga 2008 - 223-241

2010.

Metaforičko konstruiranje tjelesnosti kao ishodišta identiteta

Danijela Marot Kiš

Filozofska istraživanja - 30 655-670

2009.

Jezična politika u javnoj komunikaciji – elementi političke retorike

Danijela Marot Kiš i Nikolina Palašić

Jezična politika i jezična stvarnost/Language Policy and Language Reality, ur. Jagoda Granić, HDPL, Zagreb - 360-369

2009.

Nedjeljko Fabrio i pisanje vremena

Danijela Marot Kiš

Rijeka Fabriju: Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga kolokvija Rijeka Fabriju održanoga u Rijeci 16. studenoga 2007. - 97-111

2008.

Tijelo, identitet i diskurs ideologije

Danijela Marot Kiš i Ivan Bujan

Fluminensia - 20 109-123

2008.

Kultura razmjene u diskursu pogranične književnosti

Danijela Marot

Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani, Rijeka, 2008. - 429-440

2007.

Tijelo, um i zabranjene istine: kognitivistička perspektiva romana Ime ruže Umberta Eca

Danijela Marot Kiš

Fluminensia - 19 73-93

2006.

Hrvatsko-slovenske književne veze u doba moderne

Danijela Marot

Fluminensia - 18 105-122

2005.

Uljudnost u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji

Danijela Marot Kiš

Fluminensia - 17 53-70

Znanstvene knjige

2021.

Egzil i trauma – Primjeri iz postjugoslavenske proze

Danijela Marot Kiš Marina Biti

Znanstvena monografija

Saša Stanić

Filozofski fakultet Sveučilišta u rijeci Rijeka

2013.

Personifik(a)cije: Književni subjekt i politika impersonalnosti

Autor knjige

Aleksandar Mijatović i Danijela Marot Kiš

Facultas Rijeka Rijeka

2008.

Poetika uma - osvajanje, propitivanje i spašavanje značenja

Autor knjige

Marina Biti i Danijela Marot Kiš

Hrvatska sveučilišna naklada i Izdavački centar Rijeka Zagreb - Rijeka

Pozvana predavanja

5.6.2023.

Literary Work of Dubravka Ugrešić

Danijela Marot Kiš

Hankuk University of Foreign Studies,

Kongresna priopćenja

20.5.2021. - 21.5.2021.

Tjelesnost u pripovjednim praksama postjugoslavenske književnosti

Danijela Marot Kiš

usmeno

23. riječki dani bioetike Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka

12.10.2018. - 13.10.2018.

Spaces of Memory in Dragan Velikićʾs Novel Investigator

Danijela Marot Kiš

usmeno

• International Conference Lost Discontinuity, Lost Fragmentarity: Conflict, Composition and Temporalities pf Post-Yugoslav Literature(s) and Culture(s Filozofski fakultet u Rijeci

7.6.2018. - 8.6.2018.

Simuliranje demokracije: emancipacija demokratske krize u esejistici Dubravke Ugrešić

Danijela Marot Kiš

usmeno

• Umjetnost i demokracija, Međunarodni znanstveni skup u organizaciji Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Odsjeka za slavensku filologiju i Fakulteta za poljsku i klasičnu filologiju Sveučilišta Adam Mickiewicz u Poznańu Zagreb

23.11.2017. - 24.11.2017.

Perce lako kao zaborav: figura pera u interpretacijskoj mapi romana Muzej bezuvjetne predaje Dubravke Ugrešić

Danijela Marot Kiš

usmeno

• International Conference Humanities in Nature – Nature in Humanities: Slavdom from bird´s perspective, Institute of Slavonic Philology, Faculty of Polish and Classical Philology, Adam Mickiewicz University in Poznań Poznań

6.10.2017. - 7.10.2017.

Ja kao Drugi: egzil, dvojništvo i pamćenje u romanima Skrivena kamera i Rezervni život Lidije Dimkovske

Danijela Marot Kiš

usmeno

Međunarodni znanstveni skup Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze 5 Rijeka

24.11.2016. - 26.11.2016.

Arhitektura pamćenja u romanu Sonnenschein Daše Drndić

Danijela Marot Kiš

usmeno

Riječki filološki dani 11 Rijeka

24.4.2015. - 26.4.2015.

Doprinos analize teksta i diskursa pragmalingvističkim razmatranjima: o jednome tipu uljudnosti u govorenome diskursu

Danijela Marot Kiš

usmeno

• XXIX. međunarodni znanstveni skup Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku Zadar

13.2.2015.

Kodiranje identiteta: metafore subjekta/subjekt kao metafora u novelama A. G. Matoša

Danijela Marot Kiš

usmeno

• Svijet stila, stanja stilistike, Znanstveni kolokvij povodom 40 godina Katedre za stilistiku, Katedra za stilistiku, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb

2013.

Performativni identiteti u Čudnovatim zgodama šegrta Hlapića

Danijela Marot Kiš i Nikolina Palašić

usmeno

Međunarodna znanstvena konferencija „Od čudnovatog do čudesnog: 100 godina Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića“ Slavonski Brod

2013.

Doslovno u prenesenom - metafora u suvremenoj retorici

Danijela Marot Kiš

Usmeno

Istraživanja govora - osmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb

2012.

Misao sputana jezikom

Danijela Marot Kiš i Nikolina Palašić

usmeno

Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani Rijeka

02.12.2011.

Vizualne strategije političkih plakata

Danijela Marot Kiš i Nikolina Palašić

usmeno

Znanstveni skup Slika i riječ: ekfraza, slikovnost teksta i tekstualizacija slike Rijeka

2011.

Metafora kao odsustvo značenja u javnoj komunikaciji

Danijela Marot Kiš i Nikolina Palašić

usmeno

Bosanskohercegovački slavistički kongres 1 Sarajevo

2008.

Prostorno kodiranje značenja: Planine Petra Zoranića

Danijela Marot Kiš i Marina Biti

usmeno

Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani Rijeka

2007.

Nedjeljko Fabrio i pisanje vremena

Danijela Marot Kiš

usmeno

Međunarodni znanstveni kolokvij Rijeka Fabriju Rijeka

2007.

Jezična politika u javnoj komunikaciji – elementi političke retorike

Danijela Marot i Nikolina Palašić

usmeno

Jezična politika i jezična stvarnost, 21. međunarodni znanstveni skup u organizaciji Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Split

2006.

Kultura razmjene u diskursu pogranične književnosti

Danijela Marot

usmeno

Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani Rijeka

2005.

Hrvatska i slovenska književnost u kontekstu mita o velikim i malim kulturama

Danijela Marot

usmeno

Međunarodna konferencija Lica kulture1: Inter~/ meta~/ trans~disciplinarnost / International Conference, Faces of Culture1: Inter~/ meta~/ trans~disciplinarity Rijeka - Opatija

Znanstveni skupovi

22. - 24. studenoga 2012.

Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani

Rijeka Članica organizacijskoga odbora

14. - 16. listopada 2005.

Međunarodna znanstvena konferencija Lica kulture 1: Inter~/ meta~/ trans~disciplinarnost

Rijeka - Opatija Članica organizacijskoga odbora

Uredništva časopisa

2018. -

Fluminensia

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

2014. -

ECTS koordinator za jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

2013. -

Uredništvo časopisa Fluminensia

Filozofski fakultet u Rijeci

Član uredništva

2007. - 2009.

Tajnica poslijediplomskoga studija književost i društveno-humanistički kontekst

Filozofski fakultet u Rijeci

Tajnica

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2021. -

Predstojnica katedre

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Katedra za interdisciplinarnu filologiju

2013. - 2019.

Predstojnica katedre

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku; Katedra za stilistiku i teoriju književnosti

Povjerenstva na sveučilištu

2014. -

Član

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost

13.07.2007. -

Član

Povjerenstvo fakultetskog vijeća za znanstvenoistraživačku djelatnost i poslijediplomske studije

Projekti

Znanstveni projekti

2021. - 2023.

Tijelo, identitet i emocije u hrvatskoj i slavenskim književnostima 20. i 21. stoljeća

istraživačica

UNIZD

2017. - 2019.

Politika vremena u post-jugoslavenskoj prozi: Zamišljanje temporalnosti transnacionalnih književnih kultura

Istraživačica

AZVO

2008. - 2012.

(Post)tranzicijski diskurs: reprezentacija, simulacija i identifikacija

Istraživač

MZOS