PORTFELJ / DR. SC. Goran Karanović izvanredni profesor

Portfelj

DR. SC.

Goran Karanović

izvanredni profesor

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Zavod za financije

Kontakt

Vidljivost

Obrazovanje

2009. - 2013.

Doktor znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane financije

Izvandoktorski studij

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija,

2005. - 2009.

Magistar znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije

Poslijediplomski znanstveni magistarski studij „Menadžment u suvremenom hotelijerstvu“

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija, Sveučilište u Rijeci,

Radno iskustvo

2018-

izvanedni profesor

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013-2018

Docent na katedri za financije

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. - 2013.

Viši asistent na katedri za financije

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2005. - 2012.

Asistent na katedri za financije

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Članstva

2013-

Hrvatsko društvo ekonomista

2007-

ALMUNI FTHM

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2018/2019-

Korporativne financije

Poslijediplomski doktorski studij" Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

nositelj

2018/2019-

Financijski menadžment

Preddiplomski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu" i "Menadžment održivog razvoja"

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

nositelj

2015/2016-

Međunarodno projektno financiranje

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studiju) „Menadžment održivog razvoja“

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Sunositelj

2015/2016-

Risk Management

Erasmus kolegij

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositelj

2015/2016-

Menadžment rizika

Diplomski sveučilišni studij "Održivi razvoj turizma"

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositelj

2013/2014-2014/2015

Menadžment rizika

Diplomski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

nositelj

2006/2007-2012/2013

Monetarna ekonomija

Preddiplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Asistent

2006/2007-2012/2013

Financijski menadžment

Preddiplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Asistent

2013/2014-2015-2016

Monetarna ekonomija

Preddiplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"

Sveučilište u Rijeci Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Sunositelj

2015/2016-2018/2019

Cost Benefit Anliza

Preddiplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu" i "Menadžment održivog razvoja"

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositelj

2019/2020

Financial management

Erasmus kolegij

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

nositelj

Mentor u završnim radovima

2016/2017

Implementacija upravljanja rizicima u poduzeću X

Tena Kukor

Diplomski sveučilišni studij "Menadžment održivog razvoja"

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2016/2017

Primjena sustava upravljanja rizicima u poduzeću "Y"

Nina Hibšer

Diplomski sveučilišni studij "Menadžment održivog razvoja"

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2016/2017

Rizik likvidnosti poslovnih subjekata Republike Hrvatske

Martina Gnjidić

Diplomski sveučilišni studij "Menadžment održivog razvoja"

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2016/2017

Rizici nabave u ugostiteljstvu i njihov utjecaj na financijske performanse

Dino Gorić

Diplomski sveučilišni studij "Menadžment održivog razvoja"

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2016/2017

Mjerenje rizika i odabir optimalnoga portfelja pomoću beta koeficijenta i VaR metode

Dejana Đanković

Diplomski sveučilišni studij "Menadžment održivog razvoja"

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2015/2016

Analiza rizika ekspanzije poslovanja na primjeru poslovnoga subjekta "x"

Karlo Bačić

Diplomski sveučilišni studij "Menadžment održivog razvoja"

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2015/2016

Percepcija rizika konvergencije kune u euro

Danijel Mihaljek

Diplomski sveučilišni studij "Menadžment održivog razvoja"

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014/2015

BANKARSKO POSLOVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 1998. DO 2013. GODINE

Željka Martišković

Preddiplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014/2015

ANALIZA UTJECAJA STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA NA GOSPODARSTVO: KOMPARATIVNA ANALIZA REPUBLIKE HRVATSKE S ODABRANIM ZEMLJAMA CENTRALNE EUROPE

Željka Klisarić

Preddiplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014/2015

OBVEZNE REZERVE HRVATSKE NARODNE BANKE I NJIHOV UTJECAJ NA PLASMAN KREDITA OD 1995. DO 2013. GODINE

Patricija Janko

Preddiplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014/2015

DIREKTNE STRANE INVESTICIJE U HRVATSKOJ

Dino Gorić

Preddiplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014/2015

NEIZRAZITA LOGIKA KAO ALAT ZA MJERENJE RIZIKA

Mario Dragović

Diplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013/2014

UTJECAJ MMF-A NA RAZVOJ ZEMALJA ISTOČNE I JUGOISTOČNE EUROPE

Denis Ranogajec

Preddiplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013/2014

USPOREDNA ANALIZA BANKARSKIH SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE CRNE GORE

Nika-Sanja Grupković

Diplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013/2014

MJERENJE RIZIKA U MALIM PODUZEĆIMA- PRIMJER PODUZEĆA X

Damirka Dragoje

Diplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013/2014

MJERENJE RIZIKA U INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA U TURIZMU-PRIMJER IZGRADNJE HOSTELA

Bojan Mušić

Diplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013/2014

DEVIZNE INTERVENCIJE HNB-E I UTJECAJ NA TEČAJ KUNE

Ozren Hasanbašić

Diplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Osobni razvoj

2014, 15-18 lipnja

Economics Summer School using STATA

Broj sati/ECTS: 32

2017, 19-24 lipnja

,,Applied Time Series Econometric Methods

Broj sati/ECTS: 35

2016, 13-21 lipanj

"Applied Economterics Course"

Broj sati/ECTS: 72

2010., 8.ožujka -12. travanja

E-učenje u nastavnom procesu

Broj sati/ECTS: 72 (3)

2016, 27-28. listopada

Mentoriranje doktorskih studenata

Broj sati/ECTS: 16

2016, veljača

Radionica Ishodi udenja, kvalifikacije i standardi zanimanja - dobra europska praksa u okviru projekta

Broj sati/ECTS: 3

2018, 29. svibnja

Učenje i poučavanje na studente

Broj sati/ECTS: 5

2018, 7. svibnja

Definiranje ishoda učenja i njihovo usklađivanje s elementima nastavničkog procesa: kurikulumsko-kompetencijski pristup u visokom obrazovanju

Broj sati/ECTS: 5

2016, 8th to 16th February

Academic Teaching Excellence - English as Medium of Instruction

Broj sati/ECTS: 35

2016, listopad

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje

Broj sati/ECTS: 30 (10 ECTS)

2011, rujan

Osnove planiranja kroz izradu poslovnog plana

Broj sati/ECTS: 8

2011 November 17th

Data Collection Using Quantitative And Qualitative Methodology

Broj sati/ECTS: 3

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

30.03.2018.

THE DAY-OF-THE-WEEK EFFECT: EVIDENCE FROM SELECTED BALKAN MARKETS

Goran Karanovic; Bisera Karanovic

Scientific Annals of Economics and Business - 65 1-11

http://saeb.feaa.uaic.ro/index.php/saeb/article/view/211/0

Q4

2016

IPOs Performance Analysis: Evidence from Emerging Markets in the Balkans.

Karanović, Goran; Karanović, Bisera.

Scientific Annals of Economics and Business. - 63 381-389

http://saeb.feaa.uaic.ro/index.php/saeb/article/view/26

Q4

2015.

Impact of Capital Investments in the Hotel Industry: A Survey of Croatia

Karanovic, Goran ; Bisera, Karanovic

- 351-363

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=917644

2015

Developing an Aggregate Index for Measuring Financial Stability in the Balkans.

Karanovic, Goran; Karanovic, Bisera.

Procedia Economics and Finance. - 33 3-17

WOS

2015

Is there an Education Bubble in the Western Balkans?.

Karanovic, Bisera; Karanovic, Goran.

Procedia Economics and Finance - 19 248-260

WOS

2014.

Limitations of behavioral finance theories in the context of entrepreneurial finance

Karanovic, Bisera ; Karanovic, Goran

- 215-222

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=917636

2014.

Moderating Risk and Vagueness in the Process of Evaluating NPV using Fuzzy Decision Making

Karanovic, Goran ; Gjosevska, Bisera

Journal of Financial and Actuarial Mathematics and Management - 2 26-30

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=856084

2014

Financijske krize i državne potpore: primjer Hrvatske

Karanović, Goran; Hodžić, Sabina.

Financije nakon krize: forenzika, etika i održivost. - 149-165

2014

A Comparison of Policy Responses to the Global Economic Crisis in the Balkans: Acceding Versus EU Candidate Countries

Gjosevska, Bisera; Karanović, Goran.

Economic Crisis in Europe and the Balkans - 39-50.

2012.

The Effects of the Global Financial Crisis on Debt Financing: Croatia Vs Macedonia

Gjosevska, Bisera ; Karanović, Goran

- 64-75

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=917620

2012.

Application of Fuzzy Logic in Determining Cost of Capital for the Capital Budgeting Process

Karanovic, Goran ; Gjosevska, Bisera

- 78-83

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=917613

2012

Analysis of Risk and Uncertainty Using Monte Carlo Simulation and its Influence on Project Realization

Karanovic, Goran; Gjosevska, Bisera.

Annals - Economic and Administrative Series - 6 145-162

2010.

Financial analysis fundament for assessment the value of the company

Karanovic, Goran; Bogdan, Sinisa; Baresa, Suzana;

UTMS Journal of Economics - 1 73

2010.

Techniques for managing projects risk in capital budgeting process

Karanovic, Goran; Baresa, Suzana; Bogdan, Sinisa;

UTMS Journal of Economics - 1 55-66

2010.

Impact Of Discount Rate On The Decision-Making Process Of Investments Projects

Ivanović, Zoran ; Karanović, Goran ; Bogdan, Siniša

- 931-939

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=598695

2010

FINANCIAL ANALYSIS FUNDAMENT FOR ASSESSMENT THE VALUE OF THE COMPANY.

Karanović, Goran; Bogdan, Siniša; Bareša, Suzana.

ZnDjZnanstveniRadovi - 1 73-84

https://www.econstor.eu/obitstream/10419/49185/1/66605911X.pdf

A1

2010

TECHNIQUES FOR MANAGING PROJECTS RISK IN CAPITAL BUDGETING PROCESS.

Karanović, Goran; Bareša, Suzana; Bodgan, Siniša.

UTMS JOURNAL OF ECONOMICS - 3 55-66

2009.

FINANCIAL ANALYSIS FUNDAMENT FOR ASSESSMENT THE VALUE OF THE COMPANY

Karanović, Goran ; Bogdan, Siniša ; Bareša, Suzana

UTMS JOURNAL OF ECONOMICS - 1 73-84

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=598555

2008

IMPORTANCE OF INTELLIGENT ROOMS FOR ENERGY SAVINGS IN THE HOTEL INDUSTRY

Krstinić Nižić, Marinela, Karanović, Goran, Ivanović, Saša.

ZnDjZnanstveniRadovi - 14 323-336

A1

Znanstvene knjige

2014.

A Comparison of Policy Responses to the Global Economic Crisis in the Balkans: Acceding Versus EU Candidate Countries

Gjosevska, Bisera; Karanovic, Goran;

Pozvana predavanja

EVOLUTION OF LEARNING AND FORECASTING MODELS IN ECONOMIC LITERATURE: ADAPTIBLE VS. RATIONAL EXPECTATIONS

Karanović, Bisera; Karanović, Goran;

Kongresna priopćenja

2015

Is there an Education Bubble in the Western Balkans?

Karanovic, Bisera; Karanovic, Goran;

2015

Developing an aggregate index for measuring financial stability in the Balkans

Karanovic, Goran; Karanovic, Bisera;

2015

Impact of Capital Investments in the Hotel Industry: A Survey of Croatia

Karanovic, Goran; Bisera, Karanovic;

23.05.2014

Financijske krize i državne potpore: primjer Hrvatske

Karanović, Goran ; Hodžić, Sabina

Ostalo

Financije nakon krize:forenzika, etika i održivost Split, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=730503

2014

Financijske krize i državne potpore: primjer Hrvatske

Karanović, Goran; Hodžić, Sabina;

2014

Limitations of behavioral finance theories in the context of entrepreneurial finance

Karanovic, Bisera; Karanovic, Goran;

2012

Application of fuzzy logic in determining cost of capital for the capital budgeting process

Karanovic, Goran; Gjosevska, Bisera;

2012

The Effects of the Global Financial Crisis on Debt Financing: Croatia Vs Macedonia

GJOSEVSKA26, Bisera; KARANOVIC27, Goran;

2010

Impact of discount rate on the decision-making process of investments projects

Ivanović, Zoran; Karanović, Goran; Bogdan, Siniša;

2008

Importance of intelligent rooms for energy savings in the hotel industry

Krstinic Nizic, Marinela; Karanovic, Goran; Ivanovic, Sasa;

Znanstveni projekti

2018-2020

Ekonomski učinci demografskih kretanja u Republici Hrvatskoj

član tima

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u RIjeci 40.000,00

https://www.efri.uniri.hr/hr/ekonomski_ucinci_demografskih_kretanja_u_republici_hrvatskoj/1338/262

2017-2018

Performanse i struktura hrvatskih financijskih institucija u kontekstu institucionalnih promjena

član tima

Sveučilište u Rijeci

https://www.efri.uniri.hr/hr/performanse_i_struktura_hrvatskih_financijskih_institucija_u_kontekstu_institucionalnih_promjena/1348/269

2017, 1. listopada - 2019, 30. rujna

Upravljanje rizicima u hotelskoj industriji

Voditelj projekta

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 20.000,00 kn

https://www.fthm.uniri.hr/znanstveni-projekti-uniri/projekti-zp-uniri-2-17

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

Povjerenstva na sveučilištu

2013. -

Član

Odbor zaštite na radu i zaštite od požara

Sveučilišni projekti

Suradnik na projektu

Potpore 2017 - Mladi istraživači