PORTFELJ / doc. dr. sc. Iva Žurić Jakovina

Portfelj

doc. dr. sc.

Iva Žurić Jakovina

Filozofski fakultet

Odsjek za kulturalne studije

Kontakt

Vidljivost

Obrazovanje

2020.

Savjetodavna terapeutkinja

Dopusnica za samostalan rad obavljanja djelatnosti psihoterapije kao Savjetodavna terapeutkinja

Hrvatska komora psihoterapeuta

2011. - 2017.

Psihodramska psihoterapeutkinja

Edukacija iz psihodrame

Institut za psihodramu, Beograd, u suradnji s Centrom za psihodramu, Zagreb

2008. - 2013.

dr. sc. iz humanističkih znanosti

Doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1999. - 2005.

Prof. sociologije i dipl. komparatistica književnosti

Sociologija / Komparativna književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1999. -

Filozofija i religijske znanosti

Filozofski fakultet Družbe Isusove Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

2019. -

Docentica na Odsjeku za kulturalne studije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2013. - 2019.

Znanstvena novakinja / viša asistentica

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

18.01.2008. - 01.08.2013.

Znanstvena novakinja / asistentica

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstva

2020. -

Hrvatska komora psihoterapeuta

2010. -

Centar za psihodramu

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2020. -

Sociologija kulture

Preddiplomski sveučilišni studij Kulturologija (jednopredmetni)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nositeljica kolegija

2019. -

Sociodrama kao aktivna društvena promjena

Diplomski sveučilišni studij Kulturologija (jednopredmetni)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nositeljica kolegija

2014. - 2019.

Psihodrama i sociodrama - od psihe do društva

Preddiplomski sveučilišni studij Kulturologija (jednopredmetni)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nositeljica kolegija

2013. -

Uvod u književnost

Kulturalni studiji

Filozofski fakultet

Nositeljica kolegija

2012. - 2020.

Uvod u kulturalnu povijest

Kulturalni studiji

Filozofski fakultet

Nositeljica kolegija

2012. - 2014.

Identitet, gluma i self-help priručnici

Gluma i mediji

Sveučilište u Rijeci

Nositeljica kolegija

2008. - 2015.

Etnički, nacionalni i rasni identiteti

Kulturalni studiji

Filozofski fakultet

suradnik

2008. -

Pravci u suvremenoj kulturalnoj teoriji

Kulturalni studiji

Filozofski fakultet

Nositeljica kolegija

Mentor u završnim radovima

11.09.2014. -

Kritika univerzalnih vrijednosti

Eric Ušić

Kulturalni studiji

Filozofski fakultet

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2023.

O Erosu i susretu u psihoterapiji

Žurić Jakovina, Iva; Trpimir, Jakovina

Filozofska istraživanja - 43 817-830

https://hrcak.srce.hr/file/458425

Q4 A1 WOS

2023.

Dialectics of longing: on pain, beauty and familiar foreign bodies in Nick Cave’s love songs

Iva Žurić Jakovina

Nova prisutnost - XXI 367-382

https://hrcak.srce.hr/clanak/441926

Q1

2020.

Transformacijsko-terapijski učinci čitanja: teorija recepcije, psihoanaliza i empirijska istraživanja čitanja

Žurić Jakovina, Iva

Književna smotra : časopis za svjetsku književnost - 2 115-126

https://hrcak.srce.hr/245001

Q4 A1

2018.

Emotional dysregulation and attachment dimensions in female patients with bulimia nervosa

Jakovina, Trpimir ; Crnković Batista, Maja ; Ražić Pavičić Andrea ; Žurić Jakovina, Iva ; Begovac, Ivan

Psychiatria Danubina - 1 72-78

https://hrcak.srce.hr/clanak/288919

Q3 A1

2017.

Psihoterapijski romani: učenje na kauču

Žurić Jakovina, Iva

Književna smotra : časopis za svjetsku književnost - 1 23-35

https://hrcak.srce.hr/188364

Q4 A1

2017.

Role Theory and Role Analysis in Psychodrama: A Contribution to Sociology

Žurić Jakovina, Iva ; Jakovina, Trpimir

Socijalna ekologija - 3 151-169

https://hrcak.srce.hr/clanak/282783

Q4 A1

2016.

Pojam identiteta i njegov odnos prema društvenom poretku u knjigama za samopomoć

Žurić Jakovina, Iva ; Jakovina, Trpimir

Revija za sociologiju - 3 325-349

https://hrcak.srce.hr/176951

Q3 A1

2015.

Projekcije na terapiji: o medijskoj reprezentaciji psihoterapije u Hrvatskoj

Žurić Jakovina, Iva;

Medijska istraživanja - 21 35-57

2015.

Projections in Treatment: on Media Representation of Psychotherapy in Croatia

Jakovina, Iva Žurić;

Medijska istraživanja - 21 35-57

2015.

Literary Transference: Transformational and Therapeutic Effects of Reading

Jakovina, Iva Žurić;

Dosezi psihoanalize: književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura

2015.

Književni transfer: transformacijski i terapijski učinci čitanja

Žurić Jakovina, Iva

Dosezi psihoanalize: književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura - 175-189

2015.

Projekcije na terapiji: o medijskoj reprezentaciji psihoterapije u Hrvatskoj

Iva Žurić Jakovina

Medijska istraživanja - 21 35-57

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=11499

Q3

2014.

SELF-HELP AS A CULTURAL PHENOMENON: CONTEXTUAL ASPECTS OF BIRTH AND DEVELOPMENT OF SELF-HELP BOOKS AND PSYCHOTHERAPEUTIC DISCOURSE

Jakovina, Iva Žurić;

Holon postdisciplinaran znanstveno-stručni časopis - 4 5-34

2014.

Samopomoć kao kulturalni fenomen: kontekstualni aspekti nastanka i razvoja knjiga za samopomoć i psihoterapijskog diskurza

Jakovina, Iva Žurić;

Holon - 5-34

2013.

Reading as transference: text and context of (self) help in self-help books and psychotherapy novels

Jakovina, Iva Žurić;

2013.

Application of Therapeutic Reading Model in Psychodrama

Jakovina, Iva Žurić;

Double - 1 102-125

2013.

Self-help books-text and context of (self) help

Jakovina, Iva Žurić;

AVANTURE kulture: kulturalni studiji u lokalnom kontekstu: zbornik Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci

2013.

Priručnici za samopomoć - tekst i kontekst (samo)pomoći( Self-help books - text and context of (self)help )

Žurić Jakovina, Iva

2012.

Literary transference: transformational and psychoterapeutic effects of reading

Žurić, Iva;

HUMANISTIKA U POSTTRANZICIJI. Prva međunarodna poslijediplomska konferencija Dosezi psihoanalize: književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura

2012.

Reading as transference–theoretical frame of transformational and therapeutic e ffect of reading

Jakovina, Iva Žurić;

8. međ unarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima

2010.

Narrative construction of identity

Žurić, Iva;

19. Dani Frane Petrića

2010.

Popular psychology-text and context of the self-help

Žurić, Iva; Biliško, Maruša;

Kroskulturalna psihologija

2010.

Personal identity as a place of the double in the novel" The New York Trilogy"

Žurić, Iva;

Književna smotra - 2 67-74

2010.

Monsters inside us and aliens above us: representation of science and the role of scientists in american science-fiction films of the 1950s

Žurić, Iva;

Hrvatski filmski ljetopis - 2 46-56

2010.

PERSONAL IDENTITY AS A PLACE OF THE DOUBLE IN THE NOVELS THE NEW YORK TRILOGY

Zuric, Iva;

KNJIZEVNA SMOTRA - 42 67-74

Samopomoć kao kulturalni fenomen: Kontekstualni aspekti nastanka i razvoja knjiga za samopomoć i psihoterapijskog diskurza( SELF-HELP AS A CULTURAL PHENOMENON: CONTEXTUAL ASPECTS OF BIRTH AND DEVELOPMENT OF SELF-HELP BOOKS AND PSYCHOTHERAPEUTIC DISCOURSE )

Žurić Jakovina, Iva

Holon postdisciplinaran znanstveno-stručni časopis (1848-3518) 4 (2014), 1; 5-34

Upotreba modela terapijskog čitanja u psihodrami( Application of Therapeutic Reading Model in Psychodrama )

Žurić Jakovina, Iva

Double (1848-9729) 1 (2013), 1; 102-125

Osobni identitet kao mjesto dvojnika u "Newyorškoj trilogiji"( Personal identity as a place of the double in the novel "The New York Trilogy" )

Žurić, Iva

Književna smotra (0455-0463) 2 (2010), 156; 67-74

Narrative construction of identity

Žurić, Iva

19. Dani Frane Petrića / Pitanja identiteta / Zagorac, Ivana ; Martinović, Ivica (ur.). - Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo , 2010. 186-187 (ISBN: 978-953-164-145-6).

Čitanje kao transfer - teorijski okviri transformacijskog i terapijskog učinka čitanja( Reading as transference – theoretical frame of transformational and therapeutic effect of reading )

Žurić Jakovina, Iva

KNJIGA SAŽETAKA 8. međunarodnog znanstvenog skupa Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima / Marina Milkovic, Dalibor Doležal, Gordana Hržica, Jasmina Stošic (ur.). - Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveucilište u Zagrebu , 2012. 111-111 (ISBN: 978-953-6418-71-8).

Osobni identitet kao socijalni konstrukt( Personal identity as a social construct )

Žurić, Iva

Libra libera (1331-9868) 11 (2002); 69-80

Peter Weir - majstor začudnog u australskoj divljini( Peter Weir - Master of the Extraordinary in Australian Wilderness )

Žurić, Iva

Hrvatski filmski ljetopis (1330-7665) 52 (2007); 90-95

Orao protiv morskog psa( Eagle vs shark )

Žurić, Iva

Hrvatski filmski ljetopis (1330-7665) 55 (2009); xy

Wittgenstein i dekonstrukcija( Wittgenstein and deconstruction )

Žurić, Iva

Filozofska istraživanja (0351-4706) 3 (2005); 663-669

Čudovišta u nama i izvanzemaljci iznad nas: reprezentacija znanosti i uloga znanstvenika u američkim znanstvenofantastičnim filmovima 1950-ih( Monsters inside us and aliens above us: representation of science and the role of scientists in american science-fiction films of the 1950s )

Žurić, Iva

Hrvatski filmski ljetopis (1330-7665) 2 (2010), 62; 46-56

Znanstvene knjige

2021.

Čitanje kao transfer: Knjige za samopomoć, psihoterapijski romani i transformacijsko- terapijski učinci čitanja

Autorica

Žurić Jakovina, Iva

Autorske knjige, monografija, znanstvena

Rogar, Ivana

Durieux Zagreb

Znanstveni skupovi

4.9.2023. - 8.9.2023.

OAI13 – The Geneva Workshop on Innovations in Scholarly Communication

Geneva Izlaganje i poster s temom "The topic of bibliotherapy, self-help and well-being in open science in Croatia"

12.09.2019. - 14.09.2019.

Experiential training sessions in Psychodrama and Group Psychotherapy

Beograd, Srbija Učesnica

Uredništva časopisa

2015. -

Double: časopisa za psihodramu, sociodramu i sociometriju

Recenzije

2010.

How can we love with theory?

2010.

Self-Help Literature as the Other Help

2010.

Kako možemo voljeti teorijom( How can we love with theory? )

2009.

Eagle vs shark

2008.

I am legend

2008.

A bit of everything and mostly space (Australian life and film festival)

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

2013. -

Psihodramska suradnica

Centar za psihodramu

Koterapijsko vođenje psihodramskih terapijskih grupa s nekliničkom populacijom

Javno djelovanje

Javna predavanja

14.11.2022.

TEKST I KONTEKST (SAMO)POMOĆI

aktivnost građanske znanosti „Samopomoć i dobrobit u akademskom mrežnom okruženju“

Zagreb

Popularizacija znanosti

12.10.2022.

Kul u gradu: Čitanje kao transfer

Tribina

Zagreb

02.05.2022.

VELIKO ISTRAŽIVANJE JUTARNJEG Hrvatski nakladnici: ‘Potraga za selfhelpom porasla je 25 posto‘. Psiholozi: ‘Jasno, ljudi nisu išli na psihoterapiju‘

Članak u novinama

Zagreb

Intervjui

24.03.2022.

Kako naši psihoterapeuti brinu o svom mentalnom zdravlju? Neke metode i vi možete kopirati

web portal zivim.hr

Zagreb

2022.

Čitajte s nama

web portal svjetionik.scri.hr

Rijeka

Medijski nastupi

10.03.2014.

Detalji

3. program hrvatskog radija

Zagreb

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2022. -

Članica Povjerenstva za izradu prijedloga studijskog programa Doktorskog studija humanističkih znanosti FFRI – predstavnica znanstvenog polja interdisciplinarne znanosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2020. -

Predstojnica Katedre za opću kulturologiju

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

2022. -

Članica Povjerenstva za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti

Hrvatska komora psihoterapeuta

Projekti

Znanstveni projekti

2021. -

Alati djelovanja i udruživanja: mentalno zdravlje i umjetnost

Suradnica

Sveučilište u Rijeci 90.000,00

2012. -

Ekologija danas: zajednica, uzajamnost, suradnja

Suradnica

Sveučilište u Rijeci 90.000,00

2008. - 2013.

Hibridni identiteti i kulture granica

Znanstvena novakinja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa