PORTFELJ / Doc. dr. sc. Kosana Jovanović

Portfelj

Doc. dr. sc.

Kosana Jovanović

Filozofski fakultet

Odsjek za povijest

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 446

KONZULTACIJE Utorkom 14:00-15:00, četvrtkom 14:00-15:00

Vidljivost

Obrazovanje

Profesor povijesti i filozofije

Sveučilišni diplomski dvopredmetni studij povijesti i filozofije

Filozofski fakultet u Rijeci

Magisterij

Master of Arts in Medieval Studies

Central European University

Doktorat

Poslijediplomski doktorski studij medievistike

Filozofski fakultet Zagreb

Radno iskustvo

2018. -

Docent

Filozofski fakultet u Rijeci

2009. - 2017.

Asistent

Filozofski fakultet u Rijeci

2006. - 2008.

Administrator

B.W.A. d.o.o. Opatija

Nagrade i priznanja

2008.-2009.

Central European University, Budimpešta, Republika Mađarska

2008.-2009.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta potpora mladim znanstvenicima za studij u inozemstvu

2001.-2006.

Stipendije Grada Opatija 2001.-2006.

Članstva

Centre for the Study of Emotions in Cross-Cultural Exchange

MECERN - Medieval Central Europe Research Network

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2020.

Povijesna svakodnevica i interpretacija baštine

Diplomski studij povijesti i interpretacije baštine

Filozofski fakultet u Rijeci

-

2019. -

Srednjovjekovna povijest Europe od 12. do 16. st.

Preddiplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

2018. -

Viteštvo i viteška kultura

Preddiplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

2018. -

Hrvatske zemlje u srednjem vijeku od 12. do 16. st.

Preddiplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

2016. -

Srednjovjekovlje u nastavi 21. stoljeća

Diplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

2016. -

Antropologija u nastavi povijesti

Diplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

2015. - 2016.

Hrvatske zemlje u ranom srednjem vijeku

Preddiplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

2013. -

Ceremonijali, rituali, mitovi i legende u srednjem vijeku

Preddiplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

2012. - 2015.

Hrvatska od sklavinija do kraljevstva

Preddiplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

2010. - 2011.

Metodika nastave povijesti i školska praksa I.

Diplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

2010. -

Srednjovjekovna povijest Europe (5.-16. st.)

Preddiplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

2009. - 2013.

Hrvatske zemlje u srednjem vijeku (12-16 st.)

Preddiplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

2009. - 2011.

Novovjekovna povijest Europe (16-18 st.)

Preddiplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

2009. - 2010.

Novovjekovna povijest Hrvatske (16-18 st.)

Preddiplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

2009. - 2010.

Povijest Europskog Zapada (16-18 st.)

Preddiplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

2009. - 2010.

Heraldika, genealogija, arhivistika

Preddiplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

2009. - 2010.

Heraldika i genealogija

Preddiplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

Mentor u završnim radovima

2022.

Krunidbe srednjovjekovnih vladara i njihovo značenje

Marko Matić

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2022.

Cosmological Argument in Medieval Philosophy: St. Thomas Aquinas and Herman Dalmatin

Tvrtko Srdoc

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2021.

Primjena digitalnih alata u nastavi povijesti

Stella Miloš

Diplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2021.

KUD "Zvir" iz antropološke perspektive

Lucija Žic

Diplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2021.

Što nam izvori govore o pandemiji? Justinjanova kuga, Crna smrt, Londonska kuga

Lucija Glad

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2021.

Odgovor na pandemiju u različitim povijesnim razdobljima: od Crne smrti do COVID-19

Roberta Popeškić

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2021.

Problem legitimnosti krunidbe Stefana Nemanjića u pisanim povijesnim vrelima

Manuel Jelić

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2021.

Propagandna politika dinastije Komnen

Danijel Kasunić

Diplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2020. -

Utjecaj gradskih statuta na svakodnevni život na prostoru kvarnerskog primorja od 13. do 15. st.

Paola Samaržija

Diplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2020. -

Problematika smrtne kazne temeljem istočnojadranskih komuna

Ella Ulrich

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2020. -

Vojna strategija germanskih plemena u ranom srednjem vijeku

Ivan Antunović

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2020. -

Marginalizirane žene u gradskim komunama

Karla Ladić

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2019. -

Vojna taktika i strategija u Husitskim ratovima (1419.-1436.)

Karlo Mihanović

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2018. -

Normani i Varjazi – usporedba pokrštavanja, kulturnih i društvenih razlika

Tin Maljković

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2017. -

Kulturni utjecaj Venecije na prostor Sjeverne Italije i Sjevernog Jadrana u kasnom srednjem vijeku

Paola Samaržija

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2017. -

Vojni priručnici u Bizantu u 9. i 10. stoljeću

Danijel Kasunić

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2017. -

Novac i srednji vijek: usporedba monetarnih sustava

Dora Ivančan

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2017. -

Belizar: taktika i strategija najvećeg bizantskog generala

Matija Škrlac

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2016. -

Djelovanje duhovno-viteških redova na području Svete Zemlje: templari i hashashini

Luka Šiptar

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2016. -

Inkvizicija u teoriji i praksi: primjer Bernarda Gui

Tea Dimnjašević

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2014. -

"Alfred Veliki (Obrana Wessexa 878. godine)

Ivan Grabar

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2014. -

"Područja vikinških osvajanja, naseljavanja i pljački (793. do 11. st.)"

Andrej Gržinić

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2014. -

"Justinjanovo osvajanje Zapada"

Alen Milosavljević

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2014. -

"Utjecaj arapske ekspanzije na srednjovjekovni svijet: džihad i transfer znanja"

Luka Cvitković

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2014. -

"Rikard I.: vanjska politika"

Dejan Troha

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2014. -

"Odredbe protiv vještica i čarobnjaka u gradskim statutima"

Julija Trstenjak

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2013. -

Život srednjovjekovnih kraljica - slučajevi Eleonore Akvitanske i Ivane I. Kastiljske

Tea Gomboš

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2013. -

"Jedimo i pijmo, jer sutra nam je mrijeti" Prehrana u srednjem vijeku

Mauro Bortoletto

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2012. -

Sve kraljeve supruge: život i smrt šest supruga Henrya VIII.

Eda Kušen

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2012. -

Teutonski red i njegov utjecaj na daljnji tijek njemačke povijesti

Lovro Kralj

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2012. -

Odnosi Henryja II i Thomasa Becketa: sukob srednjovjekovne svjetovne i sakralne vlasti

Matea Laginja

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2012. -

Ratovi ruža. Uzroci i tijek najvećeg sukoba u srednjovjekovnoj Engleskoj te njegove posljedice

Vanja Burić

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

08.12.2021.

Progoni vještica u srednjem i ranom novom vijeku

Preddiplomski i diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Povijesti

Filozofski fakultet u Osijeku

Gostujući predavač

2011. - 2014.

Povijest

Integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij

Učiteljski fakultet Rijeka

Osobni razvoj

17.3.2022. - 14.4.2022.

Stručno usavršavanje nastavnika na temu Kompetencija učiti kako učiti s ciljem konceptualnog razumijevanja sadržaja

Financiranje: 12

17.2.2022.

Stručno usavršavanje nastavnika o primjeni digitalnih alata u nastavi

Financiranje: 4

18.6.2021.

Stručno usavršavanje nastavnika na temu arhivističkog istraživanja - edukacija iz latinske paleografije

Financiranje: 4

26.4.2021.

Stručno usavršavanje nastavnika na temu arhivističkog istraživanja - edukacija iz njemačke paleografije

Financiranje: 4

31.3.2021.

Stručno usavršavanje nastavnika na temu arhivističkog istraživanja - edukacija iz arhivističkog istraživanja i njegove primjene u nastavi povijesti

Financiranje: 4

24.2.2021. - 25.2.2021.

Metodologija Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Financiranje: 8

22.07.2019. - 26.07.2019.

Digital Humanities at Oxford Summer School 2019., University of Oxford

01.03.2019. - 01.03.2019.

CARNET radionica "Informacijsko-komunikacijska tehnologija kao podrška suvremenoj nastavi", Filozofski fakultet u Rijeci

27.04.2017. - 28.04.2017.

EASE Editor's Workshop, Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2021.

Mal d’amore – Unrequited Love in Medieval Chivalric Romance

Kosana Jovanović

"Emotio, aectus, sensus…: o osjećajima u povijesti na jadranskom prostoru", Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Poreču od 23. do 25. svibnja 2019. - 9 114-128

2020.

Kako čitati Artefakte?

Kosana Jovanović

Artefakti : izvori za historiju Srba u Hrvatskoj - 17 39-56

01.08.2018.

Incantatrix, fattucchiera, višćica, čarobnica, vražarica, čarnica - percepcija vještica u srednjem i ranom novom vijeku

Kosana Jovanović - Julija Trstenjak

Croatica Christiana Periodica - Vol. 81 55-80

Q4 A1

2016.

To live and die in Kvarner communes: a comparison of the medieval statutes of Kastav, Veprinac and Mošćenice

Kosana Jovanović

Acta Histriae - Vol. 24 273-290

Q1 A1 WOS

2014.

Kada dama progovori: analiza govora ženskih likova u dvorskoj književnosti

Kosana Jovanović

Zbornik radova s Prve medievističke znanstvene radionice u Rijeci - 129-140

2014.

Ars amatoria, pitanje ljubavi u Le Mort le Roi Artus

Kosana Jovanović

Kultura, časopis Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka - Vol. 143 86-103

2013.

Uloga efigija u pogrebnom ceremonijalu engleskih i francuskih kraljica te njihova povezanost s teorijom o dva kraljeva tijela

Kosana Jovanović

Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - Vol. 31. 21-36

A1

2012.

Predrasude i zablude vezane uz upotrebu efigija na kraljevskim pogrebima i njihova veza s predstavljanjem besmrtnosti kraljevskog dostojanstva

Kosana Jovanović

Biblioteka Dies historiae - Vol. 5. 27-45

Znanstvene knjige

2020.

Zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem "Pravoslavlje u Rijeci i na sjevernom Jadranu u ranom novom vijeku". Povodom 300. godišnjice povlastice Karla VI. (III.) pravoslavnima u Rijeci (1717. – 2017.)

Urednik

Drago Roksandić i Kosana Jovanović

Filozofski fakultet u Rijeci; Filozofski fakultet u Zagrebu Rijeka - Zagreb

2019.

Ceremonije i ceremonijalna komunikacija

Koautor knjige

Bilogrivić, Goran; Jovanović, Kosana; Kurelić, Robert; Španjol-Pandelo Barbara

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

ISBN 978-953-7975-90-6

2018.

Papers and Proceedings of the Third Medieval Workshop in Rijeka

Urednik knjige

Kosana Jovanović i Suzana Miljan

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

ISBN 978-953-7975-71-5

2018.

Secular Power and Sacral Authority in Medieval East-Central Europe

Urednik knjige

Kosana Jovanović i Suzana Miljan

Amsterdam University Press Amsterdam

ISBN: 978-946-2981-66-9

2017.

Pravoslavlje u Rijeci i na sjevernom Jadranu u ranom novom vijeku

Urednik knjige

Drago Roksandić i Kosana Jovanović

Filozofski fakultet u Rijeci - Filozofski fakultet u Zagrebu Rijeka - Zagreb

ISBN 978-953-175-665-5 (Filozofski fakultet u Zagrebu) ISBN 978-953-7975-61-6 (Filozofski fakultet U Rijeci)

2014.

Zbornik radova s Prve medievističke znanstvene radionice u Rijeci

Urednik knjige

Kosana Jovanović i Suzana Miljan

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

ISBN – 978-953-7975-10-4

2010.

“Two Funerals and “Two Bodies“ of King Richard II: A Study on the Idea of Kingship Transference of Power and Political Theology

Autor knjige

Kosana Jovanović

VDM Verlag Saarbrucken

ISBN 978-3-639-24866-1

Pozvana predavanja

28.6.2022.

Položaj i svakodnevica žena prema Statutu grada Rijeke

Kosana Jovanović

Državni stručno-znanstveni skup za učitelje i nastavnike povijesti „Politička kultura i svakodnevica u hrvatskim zemljama u razvijenom srednjem vijeku i ranom novom vijeku “

Kongresna priopćenja

16.9.2022.

Viteška književnost na srednjoeuropskom prostoru

Kosana Jovanović

Predavanje

Ivan Vitez – slavonski plemić, zagrebački kanonik, ugarski primas, promicatelj humanizma Hrvatski institut za povijest

4.7.2022. - 7.7.2022.

Alive or Dead?: Wooden Effigies in Funeral Processions

Kosana Jovanović

Predavanje

27th International Medieval Congress Leeds, Velika Britanija

29.09.2021. - 02.10.2021.

Gradska svakodnevica na prijelazu iz srednjega u rani novi vijek – primjer Rijeke

Julija Trstenjak - Kosana Jovanović

Predavanje

Šesti kongres hrvatskih povjesničara Filozofski fakultet u Rijeci

23.09.2021. - 24.09.2021.

Mad for love – chivalric hero’s deterioration of mental health due to love

Kosana Jovanović

Predavanje

From Dante to the present day: disease outbreaks, epidemics and pandemics in language, literature and culture Filozofski fakultet u Splitu

08.07.2021.

Blessing of the Sea: Restoration of an Ancient Custom in the Adriatic

Kosana Jovanović

Predavanje

27th International Medieval Congress Leeds Online

20.05.2021. - 21.05.2021.

Svog tijela gospodarica? Žensko tijelo i tjelesnost u srednjovjekovnoj viteškoj književnosti jadranskog prostora

Kosana Jovanović

Predavanje

10. Istarski povijesni biennale, Corpus, carnalitas…: o tijelu i tjelesnosti u povijesti na jadranskom prostoru Online

18.12.2020.

Srednjovjekovlje u nastavi 21. stoljeća

Kosana Jovanović

Okrugli stol

DARIAH Day 2020 Online - Centar za istraživanje glagoljaštva Sveučilišta u Zadru, Sveučilište u Rijeci - Filozofski fakultet, ICARUS Hrvatska, DARIAH-HR

15.12.2020. - 17.12.2020.

Echoes of Christine de Pizan in Contemporary Feminist Philosophy

Iris Vidmar Jovanović; Kosana Jovanović

Predavanje

Women Philosophers in South-Eastern Europe – Past, Present and Future Institut za filozofiju Zagreb

30.11.2019.

How To Sell History? Challenges In Creating An Innovative And Marketable Study Programme

Dubravka Božić Bogović i Kosana Jovanović

Predavanje

ICOMEU-International Congress on Management of Educational Units Solun, Grčka

02.07.2019.

Portable Effigies' Role in the Royal Funeral Ceremony

Kosana Jovanović

Predavanje

26th International Medieval Congress University of Leeds, Leeds UK

24.05.2019.

Mal d'amore - urequited love in medieval chivalric romance

Kosana Jovanović

Predavanje

9. Istarski povijesni biennale Zavičajni muzej Poreštine

16.05.2019.

The role of emotions in ceremonies and rituals

Kosana Jovanović

Predavanje

21th Rijeka International Conference Contemporary Philosophical Issues Filozofski fakultet u Rijeci

19.03.2019.

Emocije i srednjovjekovne ceremonije i rituali

Kosana Jovanović

Predavanje

Emocije - pristupi i perspektive Filozofski fakultet u Rijeci

09.06.2018.

Mort d'amour and mal d’amore – a study of the demoiselle d'Escalot in "Lancelot-Graal" and "Il Novellino"

Kosana Jovanović

Predavanje

SAIMS Graduate Conference University of St Andrews, UK

02.05.2018.

Christine de Pizan's "City of Ladies" – lessons on female identity

Kosana Jovanović

Predavanje

Perspectives on Art: Art, Education and Democracy, Art and Identity Filozofski fakultet u Rijeci

26.09.2017.

East meets West: literary and cultural encounters and exchange

Kosana Jovanović

Predavanje

Portals: Spaces of encounter, entanglement and exchange Centre Studia Mediterranea, Split

13.09.2017.

All the Kings (and Queens) Men. Royal Patronage and the Propagation of Chivalric Ideals

Kosana Jovanović

Predavanje

Kings and Queens: In the Shadow of the Throne Universidad Nacional de Educación a Distancia, Geography and History Faculty, Madrid, Španjolska

29.05.2015.

Zvonimir after Zvonimir, or the King of Croats that never dies

Kosana Jovanović

Predavanje

Past, Present, Future: Identity in Flux Sveučilište Jurja Dobrile, Pula

01.07.2013.

Richard the Lion Heart: the first high profile unintentional tourist in Dubrovnik?

Kosana Jovanović

Predavanje

20th International Medieval Congress University of Leeds, Leeds, UK

09.07.2012.

Organizing life in the Kvarner village communes: the comparison of medieval statutes from Kastav, Veprinac and Mošćenice

Kosana Jovanović

Predavanje

19th International Medieval Congress University of Leeds, Leeds, UK

02.04.2012.

The Portable Effigies Role in the Queens Funeral Ceremonies and Their Connection with the King’s Two Bodies Theory

Kosana Jovanović

Predavanje

The Royal Body Conference Royal Holloway University of London, London, UK

10.12.2009.

Predrasude i zablude vezane uz upotrebu efigija na kraljevskim pogrebima i njihova veza sa predstavljanjem besmrtnosti kraljevskog dostojanstva”

Kosana Jovanović

Predavanje

Stereotipi i predrasude u povijesti Hrvatski studiji, Zagreb

Znanstveni skupovi

9.9.2022. - 10.9.2022.

Peta medievistička znanstvena radionica u Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci Organizacijski odbor

29.9.2021. - 2.10.2021.

Šesti kongres hrvatskih povjesničara

Filozofski fakultet u Rijeci Organizacijski odbor

30.05.2019. - 31.05.2019.

Četvrta medievistička znanstvena radionica u Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci Organizacijski odbor

19.03.2019. - 19.03.2019.

Emocije - pristupi i perspektive

Filozofski fakultet u Rijeci Organizacijski odbor

19.10.2017. - 20.10.2017.

Pravoslavlje u Rijeci i na sjevernom Jadranu u ranom novom vijeku. Povodom 300. godišnjice povlastice cara i kralja Karla VI. (III.) pravoslavnima u Rijeci (1717.)

Filozofski fakultet u Rijeci Organizacijski odbor

16.10.2015. -

Treća medievistička znanstvena radionica u Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci Organizacijski odbor

10.10.2014. - 11.10.2014.

Druga medievistička znanstvena radionica u Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci Organizacijski odbor

11.10.2013. -

Prva medievistička znanstvena radionica u Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci Organizacijski odbor

Uredništva časopisa

2020.

Glavna urednica znanstvenog časopisa Artefakti, SKD Prosvjeta

2012. - 30.09.2018.

Časopis za povijest Zapadne Hrvatske - tajnica uredništva; urednica prikaza

http://hrcak.srce.hr/cpzh

2012. -

Časopis za povijest Zapadne Hrvatske - međunarodni urednički kolegij

Recenzije

2021.

Recenzirala jedan znanstveni članak za Vjesnik istarskog arhiva br. 28.

2021.

Recenzirala jedan znanstveni članak za časopis IKON, 14., 2021.

2019.

Jedan od recenzenata knjige "Oj, Obreško pokraj Žirovnaka. Monografija povodom obilježavanja dvadeset godina djelovanja Kulturno-umjetničkog društva Obreška iz Donje Obreške (1999. – 2019.)", ur. Barbara Španjol-Pandelo, 2019.

2019.

Recenzirala jedan znanstveni članak za časopis History in Flux, 2019.

2018.

Jedan od recenzenata monografije "Putovima Frankopana - Frankopanska baština u Primorsko-goranskoj županiji", ur. I. Srdoč-Konestra i S. Potočnjak, Primorsko-goranska županija, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2018.

2017.

Recenzirala jedan znanstveni članak za časopis Histria-godišnjak Istarskog povijesnog društva, 2017.

Javno djelovanje

Javna predavanja

15.12.2021.

Ususret Božiću - božićne tradicije kroz povijest

Događanja u prosincu u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

08.05.2018.

"Ima se va tom grade Kastve jedna hiža ... Srednjovjekovna svakodnevica iz perspektive sjevernojadranskih statuta"

20 godina Filozofskog fakulteta u Rijeci - Tjedan Filozofskog fakulteta

Gradska vijećnica, Rijeka

Popularizacija znanosti

23.01.2020.

Javno predstavljanje zbornika radova Secular Power and Sacral Authority in Medieval East-Central Europe (urednice Kosana Jovanović i Suzana Miljan)

Predstavljanje knjiga u organizaciji USP Draco Tarsaticum

Filozofski fakultet u Rijeci

23.01.2020.

Javno predstavljanje priručnika Ceremonije i ceremonijalna komunikacija (autori Goran Bilogrivić, Kosana Jovanović, Robert Kurelić, Barbara Španjol Pandelo)

Predstavljanje knjiga u organizaciji USP Draco Tarsaticum

Filozofski fakultet u Rijeci

14.05.2019.

Izložba studentskih poster prezentacija u sklopu kolegija „Ceremonijali, rituali, mitovi i legende u srednjem vijeku“, Festival povijesti "Kliofest" http://www.kliofest.org/

Filozofski fakultet u Rijeci

09.11.2018.

Da li je Zemlja okrugla? Predrasude o srednjovjekovnoj znanstvenoj i religijskoj misli

6. Riječki interdisciplinarni kongres

Filozofski fakultet u Rijeci

13.05.2016.

"Igre kroz povijest: sport u antici i srednjem vijeku" Festival povijesti "Kliofest" http://www.kliofest.org/

Filozofski fakultet u Rijeci

14.05.2015.

"Antička i srednjovjekovna svakodnevnica" Festival povijesti "Kliofest" http://www.kliofest.org/

Filozofski fakultet u Rijeci

Medijski nastupi

06.05.2018.

Srednjovjekovna svakodnevica

HRT Radio Rijeka - Akademskih kvarat ure

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

01.10.2020. -

Voditeljica Katedre za predmodernu povijest

Filozofski fakultet u Rijeci

01.10.2018. - 30.09.2020.

Pročelnica Odsjeka za povijest

Odsjek za povijest

1.10.2018.

Članica Fakultetskog vijeća

Filozofski fakultet u Rijeci

2018.

Predsjednica Izbornog povjerenstva za provođenje studentskih izbora za Studenski zbor Filozofskog fakulteta u Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci

16.06.2016. - 30.09.2018.

ECTS kordinator Odsjeka za povijest

Odsjek za povijest

Rukovođenje u lokalnoj upravi

2021. -

Članica Odbora za predškolski odgoj, obrazovanje i znanost

Grad Opatija

Povjerenstva na sveučilištu

20.09.2021.

Lucija Žic "KUD "Zvir" iz antropološke perspektive"

Članica povjerenstva za obranu diplomskog rada

15.09.2021.

Stella Miloš "Primjena digitalnih alata u nastavi povijesti"

Članica povjerenstva za obranu diplomskog rada

15.07.2021.

Danijel Kasunić, "Propagandna politika dinastije Komnen"

Članica povjerenstva za obranu diplomskog rada

15.07.2021.

Ivana Starčević, "Isus Krist i rano kršćanstvo iz perspektive izabranih kršćanskih i nekršćanski autora antike"

Članica povjerenstva za obranu diplomskog rada

02.07.2021.

Ana Maria Ostić, "Žene vikinškog doba i njihova percepcija u modernom društvu"

Članica povjerenstva za obranu diplomskog rada

7.2021.

Članica povjerenstva za izbor u suradničko zvanje asistenta

Filozofski fakultet u Rijeci

21.09.2020.

Paola Samaržija, "Utjecaj gradskih statuta na svakodnevni život na prostoru kvarnerskog primorja od 13. do 15. st."

Članica povjerenstva za obranu diplomskog rada

06.01.2020.

Članica Povjerenstva za evaluaciju projekata SZSUR

Sveučilište u Rijeci

25.11.2019.

Matija Vurušić, "Digitalni alati u nastavi povijesti u osnovnoj školi"

Članica povjerenstva za obranu diplomskog rada

2019.

Članica radne skupine za izradu novog studijskog programa diplomskog studija

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

20.12.2018.

Marija Komnenović, "Prikaz lika Josipa Broza Tita u udžbenicima povijesti od 1986. do 1998. godine"

Članica povjerenstva za obranu diplomskog rada

12.2018.

Članica povjerenstva za izbor u suradničko zvanje asistenta

Filozofski fakultet u Rijeci

19.09.2018.

Luka Šiptar, "Medieval warfare: arms, armour and tactics during the Crusades 1096 - 1204" Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Članica povjerenstva za obranu diplomskog rada

28.09.2017.

Sanda Daus, "Prilagodba udžbenika za nastavu povijesti strukovnoj ekonomskoj školi" Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Članica povjerenstva za obranu diplomskog rada

28.09.2017.

Andrej Gržinić, "Odnos Španjolaca prema američkim starosjediocima u 16. stoljeću" Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Članica povjerenstva za obranu diplomskog rada

28.09.2017.

Ivan Bart, "Utjecaj jakobinaca na Francusku revoluciju" Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Članica povjerenstva za obranu diplomskog rada

28.09.2017.

Edvard Štimac, "Uspon Rusije u 18. stoljeću – Veliki sjeverni rat" Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Članica povjerenstva za obranu diplomskog rada

28.09.2017.

Andrea Pajović, "Usmena predaja ravnogorskog kraja" Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Članica povjerenstva za obranu diplomskog rada

2017.

Članica Radne skupine za izradu obrazovnih programa iz područja kulturno-turističke edukacije

Sveučilište u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

7.2022.

Članica povjerenstva za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polja povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest

Filozofski fakultet u Puli

9.2021.

Članica povjerenstva za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda

Filozofski fakultet u Puli

Projekti

Znanstveni projekti

18.03.2019. -

Migracije, identiteti i kontekst srednjovjekovne umjetnosti Kvarnera; Voditeljica projekta dr. sc. Marina Vicelja Matijašić, red. prof.

Suradnica

UNIRI

01.03.2019. -

Ars lignea: drvorezbarska umjetnička baština sjevernog Jadrana od 1300. do 1600. godine, voditeljica doc. dr. sc. Barbara Španjol-Pandelo

Članica istraživačke grupe

HRZZ (IUP-05-2017)

http://arsligneadriatica.uniri.hr/

23.07.2018. - 30.09.2019.

Ceremonije i ceremonijalna komunikacija

Voditeljica

UNIRI, br. potpore 17.05.2.2.06

https://ceremonije.uniri.hr/

2018. -

ATLAS INFORMATISÉ DE L’ADRIATIQUE ANTIQUE

Suradnica

http://adriaticummare.org/index.php/fr/projet/atlas-informatise-adriatique-antique

Obrazovni projekti

2020. - 2022.

Erasmus + WAAT projekt

Financiranje: EU

Stručni projekti

2020.-2023.

UP.03.1.1.04.0053 Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika – razvoj, unaprjeđenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile)

Europski socijalni fond - Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju - Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020“

Voditeljica projekta

2019. - 2021.

Između zvijezde i lava – znanstveno-kulturna manifestacija

27 Susjedstva - Kampus, Sveučilište u Rijeci

Voditelj

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

Potpore 2017 - Mladi istraživači

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2017 - Mladi istraživači