Doc. dr. sc. Kosana Jovanović

Filozofski fakultet Odsjek za povijest

prostorija : 446
e-pošta : kjovanovic@ffri.hr
mobitel :
konzultacije : Utorkom 11:00-12:00, četvrtkom 12:00-13:00

Google scholar
ResearcherID
ORCID
CROSBI

Obrazovanje

- Doktorat Poslijediplomski doktorski studij medievistike Filozofski fakultet Zagreb
- Magisterij Master of Arts in Medieval Studies Central European University
- Profesor povijesti i filozofije Sveučilišni diplomski dvopredmetni studij povijesti i filozofije Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2018. - Docent Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2009. - 1.1.2017. Asistent Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2006. - 1.1.2008. Administrator B.W.A. d.o.o. Opatija

Nagrade i priznanja

Stipendije Grada Opatija 2001.-2006.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta potpora mladim znanstvenicima za studij u inozemstvu
Central European University, Budimpešta, Republika Mađarska

Članstva

- Centre for the Study of Emotions in Cross-Cultural Exchange
- MECERN - Medieval Central Europe Research Network

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2019. - Srednjovjekovna povijest Europe od 12. do 16. st.
Preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati:
1.1.2018. - Hrvatske zemlje u srednjem vijeku od 12. do 16. st.
Preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati:
1.1.2018. - Viteštvo i viteška kultura
Preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati:
1.1.2016. - Antropologija u nastavi povijesti
Diplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati:
1.1.2016. - Srednjovjekovlje u nastavi 21. stoljeća
Diplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati:
1.1.2015. - 1.1.2016. Hrvatske zemlje u ranom srednjem vijeku
Preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati:
1.1.2013. - Ceremonijali, rituali, mitovi i legende u srednjem vijeku
Preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati:
1.1.2012. - 1.1.2015. Hrvatska od sklavinija do kraljevstva
Preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati:
1.1.2010. - 1.1.2011. Metodika nastave povijesti i školska praksa I.
Diplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati:
1.1.2010. - Srednjovjekovna povijest Europe (5.-16. st.)
Preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2013. Hrvatske zemlje u srednjem vijeku (12-16 st.)
Preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2011. Novovjekovna povijest Europe (16-18 st.)
Preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2010. Heraldika i genealogija
Preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2010. Heraldika, genealogija, arhivistika
Preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2010. Povijest Europskog Zapada (16-18 st.)
Preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2010. Novovjekovna povijest Hrvatske (16-18 st.)
Preddiplomski studij povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.2019. - Vojna taktika i strategija u Husitskim ratovima (1419.-1436.)
Karlo Mihanović
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2018. - Normani i Varjazi – usporedba pokrštavanja, kulturnih i društvenih razlika
Tin Maljković
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2017. - Belizar: taktika i strategija najvećeg bizantskog generala
Matija Škrlac
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2017. - Novac i srednji vijek: usporedba monetarnih sustava
Dora Ivančan
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2017. - Vojni priručnici u Bizantu u 9. i 10. stoljeću
Danijel Kasunić
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2017. - Kulturni utjecaj Venecije na prostor Sjeverne Italije i Sjevernog Jadrana u kasnom srednjem vijeku
Paola Samaržija
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2016. - Inkvizicija u teoriji i praksi: primjer Bernarda Gui
Tea Dimnjašević
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2016. - Djelovanje duhovno-viteških redova na području Svete Zemlje: templari i hashashini
Luka Šiptar
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - "Odredbe protiv vještica i čarobnjaka u gradskim statutima"
Julija Trstenjak
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - "Rikard I.: vanjska politika"
Dejan Troha
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - "Utjecaj arapske ekspanzije na srednjovjekovni svijet: džihad i transfer znanja"
Luka Cvitković
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - "Justinjanovo osvajanje Zapada"
Alen Milosavljević
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - "Područja vikinških osvajanja, naseljavanja i pljački (793. do 11. st.)"
Andrej Gržinić
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - "Alfred Veliki (Obrana Wessexa 878. godine)
Ivan Grabar
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - "Jedimo i pijmo, jer sutra nam je mrijeti" Prehrana u srednjem vijeku
Mauro Bortoletto
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Život srednjovjekovnih kraljica - slučajevi Eleonore Akvitanske i Ivane I. Kastiljske
Tea Gomboš
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Ratovi ruža. Uzroci i tijek najvećeg sukoba u srednjovjekovnoj Engleskoj te njegove posljedice
Vanja Burić
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Odnosi Henryja II i Thomasa Becketa: sukob srednjovjekovne svjetovne i sakralne vlasti
Matea Laginja
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Teutonski red i njegov utjecaj na daljnji tijek njemačke povijesti
Lovro Kralj
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Sve kraljeve supruge: život i smrt šest supruga Henrya VIII.
Eda Kušen
Preddiplomski studij povijesti
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

1.1.2011. - 1.1.2014. Povijest
Integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Rijeka

Norma sati:

Osobni razvoj

22.7.2019. - 26.7.2019. Digital Humanities at Oxford Summer School 2019., University of Oxford


Norma sati:
1.3.2019. - 1.3.2019. CARNET radionica "Informacijsko-komunikacijska tehnologija kao podrška suvremenoj nastavi", Filozofski fakultet u Rijeci


Norma sati:
27.4.2017. - 28.4.2017. EASE Editor's Workshop, Filozofski fakultet u Rijeci


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Kosana Jovanović - Julija Trstenjak
Incantatrix, fattucchiera, višćica, čarobnica, vražarica, čarnica - percepcija vještica u srednjem i ranom novom vijeku
Croatica Christiana Periodica Vol. 81 55-80 - 2018.

Q4
A1

2. Kosana Jovanović
To live and die in Kvarner communes: a comparison of the medieval statutes of Kastav, Veprinac and Mošćenice
Acta Histriae Vol. 24 273-290 - 2016.

Q1
A1
WOS

3. Kosana Jovanović
Ars amatoria, pitanje ljubavi u Le Mort le Roi Artus
Kultura, časopis Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Vol. 143 86-103 - 2014.

4. Kosana Jovanović
Kada dama progovori: analiza govora ženskih likova u dvorskoj književnosti
Zbornik radova s Prve medievističke znanstvene radionice u Rijeci 129-140 - 2014.

5. Kosana Jovanović
Uloga efigija u pogrebnom ceremonijalu engleskih i francuskih kraljica te njihova povezanost s teorijom o dva kraljeva tijela
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Vol. 31. 21-36 - 2013.

A1

6. Kosana Jovanović
Predrasude i zablude vezane uz upotrebu efigija na kraljevskim pogrebima i njihova veza s predstavljanjem besmrtnosti kraljevskog dostojanstva
Biblioteka Dies historiae Vol. 5. 27-45 - 2012.

Znanstvene knjige

1. Koautor knjige
Bilogrivić, Goran; Jovanović, Kosana; Kurelić, Robert; Španjol-Pandelo Barbara
Ceremonije i ceremonijalna komunikacija
Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2019. ISBN 978-953-7975-90-6
2. Urednik knjige

Secular Power and Sacral Authority in Medieval East-Central Europe
Kosana Jovanović i Suzana Miljan Amsterdam University Press Amsterdam - 2018. ISBN: 978-946-2981-66-9
3. Urednik knjige

Papers and Proceedings of the Third Medieval Workshop in Rijeka
Kosana Jovanović i Suzana Miljan Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2018. ISBN 978-953-7975-71-5
4. Urednik knjige

Pravoslavlje u Rijeci i na sjevernom Jadranu u ranom novom vijeku
Drago Roksandić i Kosana Jovanović Filozofski fakultet u Rijeci - Filozofski fakultet u Zagrebu Rijeka - Zagreb - 2017. ISBN 978-953-175-665-5 (Filozofski fakultet u Zagrebu) ISBN 978-953-7975-61-6 (Filozofski fakultet U Rijeci)
5. Urednik knjige

Zbornik radova s Prve medievističke znanstvene radionice u Rijeci
Kosana Jovanović i Suzana Miljan Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2014. ISBN – 978-953-7975-10-4
6. Autor knjige
Kosana Jovanović
“Two Funerals and “Two Bodies“ of King Richard II: A Study on the Idea of Kingship Transference of Power and Political Theology
VDM Verlag Saarbrucken - 2010. ISBN 978-3-639-24866-1

Kongresna priopćenja

1.
Dubravka Božić Bogović i Kosana Jovanović
How To Sell History? Challenges In Creating An Innovative And Marketable Study Programme Predavanje ICOMEU-International Congress on Management of Educational Units Solun, Grčka - 30.11.2019.
2.
Kosana Jovanović
Portable Effigies' Role in the Royal Funeral Ceremony Predavanje 26th International Medieval Congress University of Leeds, Leeds UK - 2.7.2019.
3.
Kosana Jovanović
Mal d'amore - urequited love in medieval chivalric romance Predavanje 9. Istarski povijesni biennale Zavičajni muzej Poreštine - 24.5.2019.
4.
Kosana Jovanović
The role of emotions in ceremonies and rituals Predavanje 21th Rijeka International Conference Contemporary Philosophical Issues Filozofski fakultet u Rijeci - 16.5.2019.
5.
Kosana Jovanović
Emocije i srednjovjekovne ceremonije i rituali Predavanje Emocije - pristupi i perspektive Filozofski fakultet u Rijeci - 19.3.2019.
6.
Kosana Jovanović
Mort d'amour and mal d’amore – a study of the demoiselle d'Escalot in "Lancelot-Graal" and "Il Novellino" Predavanje SAIMS Graduate Conference University of St Andrews, UK - 9.6.2018.
7.
Kosana Jovanović
Christine de Pizan's "City of Ladies" – lessons on female identity Predavanje Perspectives on Art: Art, Education and Democracy, Art and Identity Filozofski fakultet u Rijeci - 2.5.2018.
8.
Kosana Jovanović
East meets West: literary and cultural encounters and exchange Predavanje Portals: Spaces of encounter, entanglement and exchange Centre Studia Mediterranea, Split - 26.9.2017.
9.
Kosana Jovanović
All the Kings (and Queens) Men. Royal Patronage and the Propagation of Chivalric Ideals Predavanje Kings and Queens: In the Shadow of the Throne Universidad Nacional de Educación a Distancia, Geography and History Faculty, Madrid, Španjolska - 13.9.2017.
10.
Kosana Jovanović
Zvonimir after Zvonimir, or the King of Croats that never dies Predavanje Past, Present, Future: Identity in Flux Sveučilište Jurja Dobrile, Pula - 29.5.2015.
11.
Kosana Jovanović
Richard the Lion Heart: the first high profile unintentional tourist in Dubrovnik? Predavanje 20th International Medieval Congress University of Leeds, Leeds, UK - 1.7.2013.
12.
Kosana Jovanović
Organizing life in the Kvarner village communes: the comparison of medieval statutes from Kastav, Veprinac and Mošćenice Predavanje 19th International Medieval Congress University of Leeds, Leeds, UK - 9.7.2012.
13.
Kosana Jovanović
The Portable Effigies Role in the Queens Funeral Ceremonies and Their Connection with the King’s Two Bodies Theory Predavanje The Royal Body Conference Royal Holloway University of London, London, UK - 2.4.2012.
14.
Kosana Jovanović
Predrasude i zablude vezane uz upotrebu efigija na kraljevskim pogrebima i njihova veza sa predstavljanjem besmrtnosti kraljevskog dostojanstva” Predavanje Stereotipi i predrasude u povijesti Hrvatski studiji, Zagreb - 10.12.2009.

Znanstveni projekti

1. 18.3.2019. -
Migracije, identiteti i kontekst srednjovjekovne umjetnosti Kvarnera; Voditeljica projekta dr. sc. Marina Vicelja Matijašić, red. prof.; Suradnica; UNIRI; ;
2. 1.3.2019. -
Ars lignea: drvorezbarska umjetnička baština sjevernog Jadrana od 1300. do 1600. godine, voditeljica doc. dr. sc. Barbara Španjol-Pandelo; Članica istraživačke grupe; HRZZ (IUP-05-2017); ; http://arsligneadriatica.uniri.hr/
3. 23.7.2018. - 30.9.2019.
Ceremonije i ceremonijalna komunikacija; Voditeljica; Sveučilište u Rijeci, br. potpore 17.05.2.2.06; ; <a href="https://portal.uniri.hr/Projekti/1033?controler=projekti">https://portal.uniri.hr/Projekti/1033?controler=projekti</a>; Web stranica projekta https://ceremonije.uniri.hr/
4. 1.1.2018. -
ATLAS INFORMATISÉ DE L’ADRIATIQUE ANTIQUE; Suradnica; ; ; http://adriaticummare.org/index.php/fr/projet/atlas-informatise-adriatique-antique

Znanstveni skupovi

1. 30.5.2019. - 31.5.2019.
Četvrta medievistička znanstvena radionica u Rijeci Filozofski fakultet u Rijeci Organizacijski odbor
2. 19.3.2019. - 19.3.2019.
Emocije - pristupi i perspektive Filozofski fakultet u Rijeci Organizacijski odbor
3. 19.10.2017. - 20.10.2017.
Pravoslavlje u Rijeci i na sjevernom Jadranu u ranom novom vijeku. Povodom 300. godišnjice povlastice cara i kralja Karla VI. (III.) pravoslavnima u Rijeci (1717.) Filozofski fakultet u Rijeci Organizacijski odbor
4. 16.10.2015. -
Treća medievistička znanstvena radionica u Rijeci Filozofski fakultet u Rijeci Organizacijski odbor
5. 10.10.2014. - 11.10.2014.
Druga medievistička znanstvena radionica u Rijeci Filozofski fakultet u Rijeci Organizacijski odbor
6. 11.10.2013. -
Prva medievistička znanstvena radionica u Rijeci Filozofski fakultet u Rijeci Organizacijski odbor

Uredništva časopisa

1. 1.1.2012. - 30.9.2018. Časopis za povijest Zapadne Hrvatske - tajnica uredništva; urednica prikaza
http://hrcak.srce.hr/cpzh
2. 1.1.2012. - Časopis za povijest Zapadne Hrvatske - međunarodni urednički kolegij

Recenzije

1. 2019. Recenzirala jedan znanstveni članak za časopis History in Flux, 2019.
2. 2019. Jedan od recenzenata knjige "Oj, Obreško pokraj Žirovnaka. Monografija povodom obilježavanja dvadeset godina djelovanja Kulturno-umjetničkog društva Obreška iz Donje Obreške (1999. – 2019.)", ur. Barbara Španjol-Pandelo, 2019.
3. 2018. Jedan od recenzenata monografije "Putovima Frankopana - Frankopanska baština u Primorsko-goranskoj županiji", ur. I. Srdoč-Konestra i S. Potočnjak, Primorsko-goranska županija, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2018.
4. 2017. Recenzirala jedan znanstveni članak za časopis Histria-godišnjak Istarskog povijesnog društva, 2017.

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Između zvijezde i lava – znanstveno-kulturna manifestacija
27 Susjedstva - Kampus, Sveučilište u Rijeci  
Voditelj
2.
-
UP.03.1.1.04.0053 Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika – razvoj, unaprjeđenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile)
Europski strukturni i investicijski fondovi - Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju   3.193.786,40 kuna
Članica radne skupine

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 8.5.2018. - "Ima se va tom grade Kastve jedna hiža ... Srednjovjekovna svakodnevica iz perspektive sjevernojadranskih statuta"
20 godina Filozofskog fakulteta u Rijeci - Tjedan Filozofskog fakulteta
Gradska vijećnica, Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 14.5.2019. -
Izložba studentskih poster prezentacija u sklopu kolegija „Ceremonijali, rituali, mitovi i legende u srednjem vijeku“, Festival povijesti "Kliofest" http://www.kliofest.org/
Filozofski fakultet u Rijeci
2. 9.11.2018. - Da li je Zemlja okrugla? Predrasude o srednjovjekovnoj znanstvenoj i religijskoj misli
6. Riječki interdisciplinarni kongres
Filozofski fakultet u Rijeci
3. 13.5.2016. -
"Igre kroz povijest: sport u antici i srednjem vijeku" Festival povijesti "Kliofest" http://www.kliofest.org/
Filozofski fakultet u Rijeci
4. 14.5.2015. -
"Antička i srednjovjekovna svakodnevnica" Festival povijesti "Kliofest" http://www.kliofest.org/
Filozofski fakultet u Rijeci

Medijski nastupi

1. 6.5.2018. - Srednjovjekovna svakodnevica
HRT Radio Rijeka - Akademskih kvarat ure
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2018. - - Pročelnica Odsjeka za povijest
Odsjek za povijest
2. 16.6.2016. - 30.9.2018. - ECTS kordinator Odsjeka za povijest
Odsjek za povijest
3. - - Predsjednica Izbornog povjerenstva za provođenje studentskih izbora za Studenski zbor Filozofskog fakulteta u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
4. - - Članica Fakultetskog vijeća
Filozofski fakultet u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 25.11.2019. - 25.11.2019. - Matija Vurušić, "Digitalni alati u nastavi povijesti u osnovnoj školi"
Članica povjerenstva za obranu diplomskog rada
2. 20.12.2018. - 20.12.2018. - Marija Komnenović, "Prikaz lika Josipa Broza Tita u udžbenicima povijesti od 1986. do 1998. godine"
Članica povjerenstva za obranu diplomskog rada
3. 19.9.2018. - 19.9.2018. - Luka Šiptar, "Medieval warfare: arms, armour and tactics during the Crusades 1096 - 1204" Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Članica povjerenstva za obranu diplomskog rada
4. 28.9.2017. - 28.9.2017. - Andrea Pajović, "Usmena predaja ravnogorskog kraja" Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Članica povjerenstva za obranu diplomskog rada
5. 28.9.2017. - 28.9.2017. - Edvard Štimac, "Uspon Rusije u 18. stoljeću – Veliki sjeverni rat" Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Članica povjerenstva za obranu diplomskog rada
6. 28.9.2017. - 28.9.2017. - Ivan Bart, "Utjecaj jakobinaca na Francusku revoluciju" Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Članica povjerenstva za obranu diplomskog rada
7. 28.9.2017. - 28.9.2017. - Andrej Gržinić, "Odnos Španjolaca prema američkim starosjediocima u 16. stoljeću" Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Članica povjerenstva za obranu diplomskog rada
8. 28.9.2017. - 28.9.2017. - Sanda Daus, "Prilagodba udžbenika za nastavu povijesti strukovnoj ekonomskoj školi" Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Članica povjerenstva za obranu diplomskog rada
9. - - Članica Radne skupine za izradu obrazovnih programa iz područja kulturno-turističke edukacije
Sveučilište u Rijeci
10. - - Članica Povjerenstva za evaluaciju projekata SZSUR
Sveučilište u Rijeci
11. - - Članica radne skupine za izradu novog studijskog programa diplomskog studija
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci