dr. sc. Igor Kardum red. prof.

Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju

prostorija : 362
e-pošta : kardum@ffri.hr
mobitel :

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Znalac 3230 (1726) 23 (17) 37 (25)
ORCID
ReasercherID 1117 12

Obrazovanje

1.1.1994. - doktor psihologije Poslijediplomski studij psihologije Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1989. - 1.1.1991. magistar psihologije Poslijediplomski studij psihologije Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani
1.1.1984. - 1.1.1989. diplomirani psiholog/profesor Psihologija Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2013. - redoviti profesor u trajnom zvanju nastavna i istraživačka aktivnost Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2012. redoviti profesor nastavna i istraživačka aktivnost Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2002. - 1.1.2008. izvanredni profesor nastavna i istraživačka aktivnost Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1996. - 1.1.2002. docent nastavna i istraživačka aktivnost Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1994. - 1.1.1996. viši asistent nastavna i istraživačka aktivnost Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1990. - 1.1.1994. znanstveni novak istraživačka i nastavna aktivnost Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Hrvatsko psihološko društvo - Zlatna značka Ramira Bujasa za diplomski rad
Hrvatsko psihološko društvo - Nagrada Zoran Bujas za osobito vrijednu knjigu iz područja psihologije
Hrvatsko psihološko društvo - Nagrada Ramiro Bujas za osobito vrijedno psihologijsko znanstveno djelo

Članstva

1.1.2011. - 1.1.2012. Član povjerenstva za izradu programa i pokretanje doktorskog studija psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2005. - 1.1.2008. Nacionalno vijeće za znanost - Područno znanstveno vijeće za društvene znanosti

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2011. - Evaluacija psiholoških tretmana
Poslijediplomski specijalistički studij "Psihologija savjetovanja"
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 20
1.1.2010. - Odabrana poglavlja iz evolucijske psihologije
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2002. - Psihologija ličnosti
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.1998. - Evolucijska psihologija
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.1994. - Emocije
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.1994. - Motivacija
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60

Mentor u završnim radovima

1.1.2012. - Prepoznavanje lica ovisno o vrsti emocionalnog izraza lica te razini anksioznosti i depresivnosti ispitanika
Tamara Milovanović
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2010. - Razlike u afektivnim, motivacijskim i ponašajnim komponentama emocije zavisti u različitim vrstama međuljudskih odnosa
Dunja Čuljat
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2010. - Anatomska i funkcionalna evolucija ljudskog mozga
Dragan Vuletin
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2010. - Odnos crta ličnosti, učestalosti konzumacije cigareta i percepcije učestalosti vršnjačke konzumacije cigareta kod adolescenata
Marina Plosnić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2009. - Socioseksualnost, samopoštovanje i privrženost prema roditeljima kod studenata s rastavljenim i ne-rastavljenim roditeljima
Mirna Bartolić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2009. - Odnos neuroticizma i vremenske povezanosti raspoloženja i varijabiliteta srčane aktivnosti
Marko Tončić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2009. - Odnos makijavelizma i recipročnosti i uloga makijavelizma u recipročnosti prema srodnicima
Tonka Sušek
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2009. - Odnos narcizma i dimenzija ideologije recipročnosti: osobne norme recipročnosti i dimenzija petofaktorskog modela ličnosti
Gorana Birovljević
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2009. - Crte ličnosti, percepcija i samopercepcija fizičke privlačnosti u odnosu na zadovoljstvo životom
Antonija Radić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2008. - Odnos spola, spolne orijentacije i crta ličnosti petofaktorskog modela s emocijom krivnje
Jelena Krasić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - Struktura obiteljskog nasilja i njegove sociodemografske odrednice
Jelena Petković
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - Konstrukcija i validacija upitnika zavisti kao stanja
Tanja Štajduhar
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - Odnos sociodemografskih varijabli i konflikta s različitim tipovima nasilja u obitelji
Lina Debelić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - Razlikovanje iskustava zavisti i ljubomore
Josipa Radeljak
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - Efekti dimenzija ličnosti i stilova privrženosti na majčine reakcije na konflikte među djecom
Ines Gazibara
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - Povezanost socioseksualnosti i recipročnog altruizma partnera u romantičnoj vezi
Ivana Pleše
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2006. - Odnos između osobina ličnosti i rizičnih seksualnih ponašanja
Petra Bošnjak
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2006. - Evolucijske osnove inteligencije
Marko Rojnić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2006. - Sukladnost ličnosti u obitelji i efekti ličnosti na majčine reakcije na konflikt među djecom
Jelena Brešković
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2006. - Emocija zavisti i veze s karakteristikama ličnosti «tamne trijade»
Jasmin-Sergej Miklaušić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2005. - Povezanost petofaktorskog modela ličnosti i zdravstvenog lokusa kontrole s tjelesnim simptomima
Helena Čačić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2005. - Odnos dimenzija petofaktorskog modela ličnosti, stilova privrženosti i socioseksualnosti
Sanja Mohorovičić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2005. - Povezanost dimenzija petofaktorskog modela ličnosti i percepcije tjelesnih simptoma
Dunja Radauš
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2005. - Osobine ličnosti i preotimanje partnera
Elena Busanić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2005. - Povezanost dimenzija petofaktorskog modela ličnosti i osjećaja koherentnosti s tjelesnim simptomima
Ana Kola
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2003. - A- tip ličnosti, hostilnost i petofaktorski model ličnosti: zajedničke komponente
Asmir Gračanin
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2002. - Spolne razlike pri odabiru partnera za kratkotrajne i dugotrajne veze
Ante Vuković
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2002. - Odnos dimenzija ličnosti petofaktorskog modela i socioseksualnosti
Vladimir Zubković
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2002. - Konstruktna validacija Multidimensional Personality Questionnaire-a
Barbara Kristofić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2001. - Dimenzije ličnosti mjerene Tellegenovim MPQ-om i subjektivno tjelesno zdravlje
Ivona Škreblin
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2001. - Odnos optimizma, percepcije intenziteta stresa, te emocionalne inhibicije i ekspresivnosti na tjelesne simptome
Ivica Knežević
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2001. - Stilovi suočavanja sa stresom i petofaktorski model strukture ličnosti u ranoj adolescenciji
Goran Božić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2001. - Odnos Eysenckovih crta ličnosti i tjelesnih simptoma
Srđan Radović
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2000. - Donošenje odluka u uvjetima nesigurnosti: Bayesiansko rezoniranje
Miljana Mirosavljević
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2000. - Povezanost percepcije stresa i mehanizama zaštite od toksina
Duška Car
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2000. - Evolucija jezika
Paula Čančar
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1999. - Dnevne i tjedne promjene u intenzitetu različitih dimenzija pozitivnog i negativnog raspoloženja
Mojca Domiter
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1999. - Odnos između petofaktorskog modela ličnosti i raspoloženja
Jasminka Tešević
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1999. - Spol, spolna orijentacija i emocionalno doživljavanje
Tanja Stanić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1999. - Teorija nelinearnih dinamičkih sustava u psihologiji
Tamara Sremec
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1998. - Evolucija i kognitivna psihologija
Igor Bajšanski
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1998. - Stil roditeljske veze i romantična privrženost u odrasloj dobi - validacija upitnika
Dubravka Ujčić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1998. - Odnos Eysenckovih crta ličnosti i stilova suočavanja sa stresom kod adolescenata: longitudinalno istraživanje
Zrinka korotaj
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1998. - Utjecaj afektivnih karakteristika podražaja i Eysenckovih dimenzija ličnosti na pamćenje
Nada Bašić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1998. - Dugotrajni efekti Eysenckovih crta ličnosti na raspoloženje kod adolescenata
Ljiljana Hržić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1998. - Efekti i artefakti u Wasonovom zadatku odabira: testiranje hipoteza o ljudskoj kognitivnoj arhitekturi
darko Lončarić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1997. - Kako vrednujemo vlastito tijelo? - Odnos tjelesnog samopoštovanja i nekih aspekata samopoimanja
Kristina Manestar
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1997. - Upitničko i pridjevsko mjerenje petofaktorskog modela ličnosti
Tamara žakula
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1996. - Promjene u načinima suočavanja i emocijama tijekom stresne transakcije
Tamara Martinac
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1996. - Uloga privatne svijesti o sebi i nekih drugih aspekata samopoimanja pri emocionalnom funkcioniranju
Kristina Dankić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1996. - Utjecaj Eysenckovih dimenzija ličnosti na pamćenje emocionalnih podražaja
Suzana Obrić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1994. - Emocionalna reaktivnost: Validacija konstrukta
Koraljka Tićac
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1994. - Normiranje upitnika EPQ na uzorku radnika INE - Rijeka
Bruno Jerončić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1993. - Leksički pristup istraživanju strukture ličnosti: Konstrukcija mjernog instrumenta na hrvatskom jeziku
Irena Smojver
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2010. - Evolucija i ljudsko ponašanje
Sveučilište za treću životnu dob
Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 4

Gostujući nastavnik

1.1.2008. - Evolucijska psihologija (diplomski studij)
Psihologija
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet u Osijeku
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2007. - 1.1.2010. Odabrana poglavlja iz psihologije ličnosti
Psihologija
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet u Osijeku
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2007. - Psihologija ličnosti
Psihologija
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet u Osijeku
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2006. - 1.1.2007. Uvod u psihologiju
OPUZ
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2005. - Evolucijska psihologija (preddiplomski studij)
Psihologija
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet u Osijeku
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2005. - Uvod u psihologiju ličnosti
Psihologija
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet u Osijeku
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2004. - 1.1.2005. Evolucija i ljudsko ponašanje
Interdisciplinarni doktorski studij "Književnost i društveno-humanistički kontekst"
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15
1.1.2002. - 1.1.2004. Emocije, motivacija i ličnost
Psihologija
Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju
voditelj
Norma sati: 120
1.1.2000. - Evolucijska psihologija ličnosti
Doktorski studij psihologije
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet u zagrebu
voditelj
Norma sati: 30

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Hudek-Knezevic, J., Kardum, I.
Sociosexuality
T. K. Shackelford, V. A. Weekes-Shackelford (Eds.), Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. New York: Springer International Publishing. - 2020. doi.org/10.1007/978-3-319-16999-6_35-1

A1
WOS

2. Kardum, I., Hudek-Knežević, J., Mehić, N., Shackelford, T.
Predicting mate retention behaviors from five-factor personality traits: A dyadic approach
Personality and Individual Differences 163 - 2020. doi.org/10.1016/j.paid.2020.110069

Q1
WOS

3. Gračanin, A., Kardum, I., Gross, J. J.
The Croatian version of the Emotion Regulation Questionnaire: Links with higher-and lower-level personality traits and mood
International Journal of Psychology - 2020. doi: 10.1002/ijop.12624

Q2
WOS

4. Kalebić Maglica, B., Kardum, I., Čulić, A.
Weight bias towards individuals and groups in young children
Current Psychology - 2020. doi.org/10.1007/s12144-019-00428-1

Q2
WOS

5. Kardum, I., Hudek-Knezevic, J., Mehić, N.
Assortative mating
T. K. Shackelford, V. A. Weekes-Shackelford (Eds.), Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. New York: Springer International Publishing. - 2020. doi.org/10.1007/978-3-319-16999-6_3853-1

A1
WOS

6. Kardum, I., Hudek-Knezevic, J., Mehić, N.
Dark triad traits and mate retention behaviors in romantic couples: The actor–partner interdependence model
Evolutionary Psychology 17 - 2020. doi: 10.1177/1474704919887703

Q1
WOS

7. Sharman, L. S., Dingle, G. A., Baker, M., Fischer, A. H., Gracanin, A., Kardum, I., Manley, H., Manokara, K., Pattara-Angkoon, S., Vingerhoets, A., Vanman, E. J.
The relationship of gender roles and beliefs to crying in an international sample
Frontiers in Psychology 10 - 2020. doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02288

Q1
WOS

8. Kardum, I., Hudek-Knežević, J., Krapić, N.
Optimizam, pesimizam i tjelesno zdravlje.
Psihologijske teme 27 585-611 - 2020.

Q4
A1

9. Rožić, A., Švegar, D., Kardum, I.
Efekti crta ličnosti tamne trijade i emocionalne empatije na moralnu prosudbu
Psihologijske teme 27 561-583 - 2020.

Q4
A1

10. Kardum, I., Hudek-Knezevic, J., Krapić, N.
Efekti i mehanizmi djelovanja samoefikasnosti na tjelesno zdravlje
Klinička psihologija 11 57-86 - 2020.

A1

11. Zickfeld, J. H., Schubert, T. W., Seibt, B., Blomster, J. K., Arriaga, P., Basabe, N., ... & Fiske, A. P.
Kama muta: Conceptualizing and measuring the experience often labeled being moved across 19 countries and 15 languages.
Emotion. - 2018. doi: 10.1037/emo0000450

Q1
WOS

12. Švegar, D., Horvat, K., Kardum. I.
Facial emotion recognition in violent man
International Journal of Psychology - 2018. doi: 10.1002/ijop.12522

Q2
WOS

13. Švegar, D., Fiamengo, N., Grundler, M., Kardum, I.
The effects of facial expressions and tears on the speed of sex recognition
International Journal of Psychology 53 49-57 - 2018. doi.org/10.1002/ijop.12256

Q2
WOS

14. Krapić, N., Kardum, I., Barić, S.
Efekti kongruentnosti osobnih i organizacijskih vrijednosti na odanost organizaciji
Psihologijske teme 27 291-309 - 2018.

A1

15. Kardum, I., Hudek-Knežević J., Mehić, N., Pilek, M.
The effects of similarity in the dark triad traits on the relationship quality in dating couples
Personality and Individual Differences 131 38-44 - 2018. doi.org/10.1016/j.paid.2018.04.020

Q1
WOS

16. Kardum, I., Hudek-Knežević, J., Mehić, N.
Personality and mate poaching
T. K. Shackelford, V. A. Weekes-Shackelford (eds.), Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. New York: Springer International Publishing. - 2018. doi.org/10.1007/978-3-319-169996_1750-1

A1
WOS

17. Gračanin, A., Gunjača, V., Tkalčić, M., Kardum, I., Bajšanski, I. i Perak, B.
Struktura usredotočene svjesnosti i njezina povezanost s crtama ličnosti i emocionalnim reagiranjem.
Psihologijske teme 26 675-700 - 2017.

A1
Q4

18. Kardum, I., Hudek-Knežević, J., Krapić, N., Kalebić Maglica, B.
Five-factor personality traits as predictors of smoking in early adolescence – implications for health education.
Proceedins of the International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning. 214-219 - 2017.

A1

19. Hudek-Knežević, J., Kardum, I., Mehić, N.
Dark triad traits and health outcomes: An exploratory study.
Psychological Topics 25 129-156 - 2016.

Q4

20. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Schmitt, David; Grundler, Petra
Personality and mate poaching experiences
Personality and Individual Differences 75 7-12 - 2015.

Q1

21. Krapić, Nada; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Stress in adolescence: effects on development
International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences 23 562-569 - 2015.

22. Daniel J. Kruger; Maryanne L. Fisher; De Backer Charlotte; Igor Kardum; Martin Tetaz; Sigal Tifferet
Human life history dimensions in reproductive strategies are intuitive across culture
Human Ethology Bulletin 30 109-120 - 2015.

23. Gračanin, A., Vingerhoets, A. J. J. M., Kardum, I., Zupčić, M., Šimić, M., Šantek, M.
Why crying does and sometimes does not seem to alleviate mood: A quasi-experimental study.
Motivation and Emotion. 39 953-960 - 2015.

Q1

24. Krapić, N., Hudek-Knežević, J., Kardum, I.
Concurrent and longitudinal effects of personality traits on coping styles in adolescence: The moderating role of family functioning.
The Sixth International Congress on Social Sciences and Humanities, Proceedings of the Congress 1 130-139 - 2015.

25. Križanić, Valerija; Kardum, Igor; Knezović, Zvonimir
Stres u svakodnevnom životu i temeljni afekt: provjera Dinamičkoga model afekta
Društvena istraživanja 23 469-488 - 2014.

Q3

26. Grundler, Petra; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna
Učestalost nekih aspekata preotimanja partnera i njihova povezanost sa socioseksualnosti( The frequency of some aspects of mate poaching and their relationships with sociosexuality )
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja (1330-0288) 22 (2013), 1; 63-78 - 2013.

27. Švegar, Domagoj; Kardum, Igor; Polič, Marko
Happy Face Superiority Effect in Change Detection Paradigm
Psychological Topics (1332-0742) 22 (2013), 2; 249-269 - 2013.

28. Milovanović, Tamara; Švegar, Domagoj; Kardum, Igor
Efekti anksioznosti i depresivnosti na prepoznavanje emocionalnih izraza lica( The Effects of Anxiety and Depression on the Recognition of Emotional Facial Expressions )
Psihologijske teme (1332-0742) 22 (2013), 1; 29-49 - 2013.

29. Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna
The interactive effects of personality and emotional suppression on sympathetic activation
Journal of Individual Differences 34 193-202 - 2013.

Q2

30. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Gračanin, Asmir
Crte ličnosti kao prediktori nasilja u ljubavnim vezama( Personality traits as predictors of violence in romantic relationships )
- 2012.

31. Kardum, Igor
Evolucijska psihologija i nasilje( Evolutionary psychology and violence )
- 2012.

32. Kardum, Igor; Hudek-Knezevic, Jasna
Relationships between five-factor personality traits and specific health-related personality dimensions
International Journal of Clinical and Health Psychology (1697-2600) 12 (2012), 3; 373-387 - 2012.

33. Kardum, Igor; Hudek-Knezevic, Jasna; Krapic, Nada
The Structure of Hardiness, its Measurement Invariance across Gender and Relationships with Personality Traits and Mental Health Outcomes
Psihologijske teme (1332-0742) 21 (2012), 3; 487-507 - 2012.

34. Čubranić, Zlatko; Madžar, Željko; Matijević, Sanja; Dvornik, Štefica; Fišić, Elizabeta; Tomulić, Vjekoslav; Kunišek, Juraj; Laškarin, Gordana; Kardum, Igor; Zaputović, Luka
Diagnostic accuracy of heart fatty acid binding protein (H-FABP) and glycogen phosphorylase isoenzyme BB (GPBB) in diagnosis of acute myocardial infarction in patients with acute coronary syndrome
Biochemia Medica (1330-0962) 22 (2012), 2; 225-236 - 2012.

35. Kardum, Igor; Hudek-Knezevic, Jasna
Osjećaj koherentnosti i tjelesno zdravlje( Sense of coherence and physical health )
Psihologijske teme (1332-0742) 21 (2012), 2; 249-271 - 2012.

36. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Gračanin, Asmir
Odnos crta ličnosti s izloženošću zlostavljanju vršnjaka kod učenika osnovne škole( The relations between personality traits and exposure to peer bullying in elementary school children )
- 2010.

37. Simonić, Edita; Kaštelan, Marija; Peternel, Sandra; Pernar, Mirjana; Brajac, Ines; Rončević-Gržeta, Ika; Kardum, Igor
Childhood and adulthood traumatic experiences in patients with psoriasis
Journal of dermatology (0385-2407) 37 (2010), 9; 793-800 - 2010.

38. Trninić, Slavko; Kardum, Igor; Mlačić, Boris
Hipotetski model specifičnih osobina vrhunskih sportaša u momčadskim sportskim igrama( Hypotethical model of specific characteristics of top-quality athletes in team sports games )
Društvena istraživanja (1330-0288) 19 (2010), 3; 463-485 - 2010.

39. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Five-factor personality dimension and three health-related personality constructs as predictors of health
Croatian Medical Journal (0353-9504) 50 (2009), 4; 394-402 - 2009.

40. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna
Konceptualni i metodološki problemi u ispitivanjima odnosa ličnosti i tjelesnog zdravlja( Conceptual and Methodological Problems in the Research Examininig the Relation between Personality and Physical Health )
Društvena istraživanja (1330-0288) 18 (2009), 1-2; 3-24 - 2009.

41. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Kardum, Igor; Šajina, Šarlota; Kukić, Miljana
Perfekcionizam, privatna svijest o sebi, negativan afekt i izbjegavanje kao odrednice prejedanja( Perfectionism, Private Self-Consciousness, Negative Affect and Avoidance as Determinants of Binge Eating )
Društvena istraživanja (1330-0288) 18 (2009), 1-2; 111-128 - 2009.

42. Kardum, Igor; Gračanin, Asmir; Hudek-Knežević, Jasna
Dimenzije ličnosti i religioznost kao prediktori socioseksualnosti kod žena i muškaraca( Personality traits and religiousness as predictors of sociosexuality in women and men )
Društvena istraživanja (1330-0288) 17 (2008), 3; 505-528 - 2008.

43. Kardum, Igor; Gračanin, Asmir; Hudek-Knežević, Jasna
Evolutionary Explanation of Eating Disorders
Psihologijske teme - Psychological Topics (1332-0742) 17 (2008), 2; 247-263 - 2008.

44. Kardum, Igor; Krapić, Nada; Hudek-Knežević, Jasna
Antecedents and consequences of agentic and communal stressful life events in early adolescence
Psihologijske teme (1332-0742) 17 (2008), 1; 133-153 - 2008.

45. Krapić, Nada; Kardum, Igor; Kristofić, Barbara
Odnos crta ličnosti i sposobnosti s profesionalnim interesima( Relationship Between Personality Traits, Intelligence and Vocational Interests )
Psihologijske teme (1332-0742) 17 (2008), 1; 75-91 - 2008.

46. Kardum, Igor; Gračanin, Asmir; Krapić, Nada
Odnos dimenzija petofaktorskog modela ličnosti i emocionalnih stanja( Relations between dimensions of the five-factor model of personality and mood )
Društvena istraživanja (1330-0288) 16 (2007), 1-2; 135-156 - 2007.

47. Schmitt, David; Allik, Juri; McCrae, Robert; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor et al.
The geographic distribution of Big Five personality traits: Patterns and profiles of human self-description across 56 nations
Journal of Cross-Cultural Psychology (0022-0221) 38 (2007), 2; 173-212 - 2007.

48. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Krapić, Nada
HIV-transmission knowledge, five-factor personality traits and psychopathy as determinats of risky sexual behaviors
Review of psychology (1330-6812) 14 (2007), 2; 139-152 - 2007.

49. Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna
Relations between dispositional expressivity and physiological changes during acute positive and negative affect
Psihologijske teme (Psychological Topics) (1332-0742) 16 (2007), 2; 311-328 - 2007.

50. Gračanin, Asmir; Kardum, Igor
Primarne emocije kao modularni mehanizmi ljudskog uma( Primary emotions as modular mechanisms of the human mind )
- 2006.

51. Hudek-Knežević, Jasna; Krapić Nada; Kardum, Igor
Burnout in dispositional context: The role of personality traits, social support and coping styles
Review of Psychology (1330-6812) 13 (2006), 2; 65-73 - 2006.

52. Kardum, Igor; Gračanin, Asmir; Hudek-Knežević, Jasna
Odnos crta ličnosti i stilova privrženosti s različitim aspektima seksualnosti kod žena i muškaraca( Relations of personality traits and attachment styles with different aspects of sexuality in men and women )
Psihologijske teme (1332-0742) 15 (2006), 1; 101-128 - 2006.

53. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Gračanin, Asmir
Sociosexuality and mate retention in romantic couples
Psihologijske teme (1332-0742) 15 (2006), 2; 277-296 - 2006.

54. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Kola, Ana
Odnos između osjećaja koherentnosti i subjektivnih zdravstvenih ishoda( Relationship between sense of coherence and subjective health outcomes )
Psihologijske teme (1332-0742) 14 (2005), 2; 79-94 - 2005.

55. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Kalebić Maglica, Barbara
The sources of stress and coping styles as mediators and moderators of the relationship between personality traits and physical symptoms
Review of Psychology (1330-6812) 12 (2005); 91-101 - 2005.

56. Kardum, Igor
Evolucijski pristup u psihologiji ličnosti( Evolutionary approach in personality psychology )
- 2004.

57. Kardum, Igor; Gračanin, Asmir
Emocije kao adaptacije: pregled evolucijskih shvaćanja emocija( Emotions as adaptations: Review of evolutionary conceptions of emotions )
- 2004.

58. Schmitt, David; Alcalay, Lidia; Allensworth, Melisa; Hudek-Knežević Jasna; Kardum, Igor
Patterns and universals of adult romantic attachment across 62 cultural regions: Are models of self and of other pancultural constructs?
Journal of cross-cultural psychology (0022-0221) 35 (2004), 4; 367-402 - 2004.

59. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Kalebić, Barbara
Povezanost Eysenckovih dimenzija ličnosti i dimenzija emocionalne kontrole s tjelesnim simptomima( Relations between Eysenck's personality dimensions, dimensions of emotional control and physical symptoms )
Društvena istraživanja (1330-0288) 13 (2004); 989-1010 - 2004.

60. Schmitt, David; Alcalay, Lidia; Allik, Juri; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Patterns and universals of mate poaching across 53 nations: The effects of sex, culture, and personality on romantically attracting another person's partner
Journal of personality and social psychology (0022-3514) 86 (2004), 4; 560-584 - 2004.

61. Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Krapić, Nada
Odnos pridjevske i upitničke mjere dimenzija petofaktorskog modela ličnosti( The relation between adjective and questionnaire measures of the five factor model of personality dimensions )
Psihologijske teme (1332-0742) 13 (2004), 1; 33-46 - 2004.

62. Krapić, Nada; Kardum, Igor
Stilovi suočavanja sa stresom kod adolescenata: konstrukcija i validacija upitnika( Coping with stress in adolescents: Construction and validation of coping inventory )
Društvena istraživanja (1330-0288) 12 (2003), 5; 825-846 - 2003.

63. Schmitt, David; Alcalay, Lidia; Allensworth, Melissa; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Are men universally more dismissing than women? Gender differences in romantic attachment across 62 cultural regions
Personal relationships (1350-4126) 10 (2003), 3; 307-331 - 2003.

64. Schmitt, David; Alcalay, Lidia; Allik, Juri; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Universal sex differences in the desire for sexual variety: Tests from 52 nations, 6 continents, and 13 islands
Journal of personality and social psychology (0022-3514) 85 (2003), 1; 85-104 - 2003.

65. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Pahljina, Rosanda
Relations among social support, coping, and negative affect in hospitalized and nonhospitalized cancer patients
Journal of psychosocial oncology (0734-7332) 20 (2002), 2; 45-63 - 2002.

66. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Kajdi, Ivanka
Odnos optimizma i pesimizma sa zdravstvenim ponašanjima kod bolesnika oboljelih od srčanoga infarkta( Relations between optimism, pessimism and health-related behaviours in patients with myocardial infarction )
Psihologijske teme (1332-0742) 11 (2002); 39-48 - 2002.

67. Kardum, Igor
Emocije i raspoloženja: sličnosti, razlike i međusobni odnosi( Emotions and moods: Similarities, differences and relationships between them )
Psihologijske teme (1332-0742) 11 (2002); 21-39 - 2002.

68. Kardum, Igor; Krapić, Nada
Personality traits, stressful life events, and coping styles in early adolescence
Personality and individual differences (0191-8869) 30 (2001), 3; 503-515 - 2001.

69. Kardum, Igor; Tićac Daskijević, Koraljka
Absolute and relative accuracy in the retrospective estimate of positive and negative mood
European journal of psychological assessment (1015-5759) 17 (2001), 1; 69-77 - 2001.

70. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
The effects of dispositional and situational coping, perceived social support and cognitive appraisal on immediate and delayed outcomes
European journal of psychological assessment (1015-5759) 16 (2000), 3; 190-201 - 2000.

71. Kardum, Igor; Obrić, Suzana
Efekti evaluacije i aktivacije na pamćenje afektivnih podražaja( The effects of evaluation and activation on remembering affective stimuli )
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja (1330-0288) 9 (2000), 1; 115-136 - 2000.

72. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Stres, imunološko funkcioniranje i zdravlje( Stress, immune functioning and health )
Psihologijske teme (1332-0742) 8-9 (2000), 1; 3-28 - 2000.

73. Kardum, Igor
Affect intensity and frequency: Their relation to mean level and variability of positive and negative affect and Eysenck's personality traits
Personality and individual differences (0191-8869) 26 (1999), 1; 33-47 - 1999.

74. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Vukmirović, Žarko
The structure of coping styles: a comparative study of Croatian sample
European journal of personality (0890-2070) 13 (1999), 2; 149-161 - 1999.

75. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Lesić, Romana
Efekti percipiranog stresa i stilova suočavanja na tjelesne simptome( Effects of perceived stress and coping strategies on physical symptoms )
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja (1330-0288) 8 (1999), 4; 543-561 - 1999.

76. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Martinac, Tamara
Odnos između strategija suočavanja i raspoloženja tijekom stresne transakcije( The relation between coping strategies and moods during stressful transaction )
Društvena istraživanja (1330-0288) 7 (1998), 4-5; 559-579 - 1998.

77. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna
The relationship between Eysenck's personality traits, coping styles and moods
Personality and individual differences (0191-8869) 20 (1996), 3; 341-350 - 1996.

78. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Sušanj, Zoran
The predictors of job and family involvement: an exploratory study on a sample of employed women
Studia Psychologica (0039-3320) 38 (1996), 1-2; 67-77 - 1996.

79. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kardum, Igor; Sušanj, Zoran
Styles of handling interpersonal conflict in various social interactions
Studia Psychologica (0039-3320) 38 (1996); 163-176 - 1996.

80. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
A model of coping with conflicts between occupational and family roles: Structural analysis
Personality and Individual Differences (0191-8869) 21 (1996), 3; 355-372 - 1996.

81. Hudek-Knežević, Jasna; Tkalčić, Mladenka; Kardum, Igor
The relationship between gender, sex-role orientation, vocational interests and leisure activity prefrences
Studia Psychologica (0039-3320) 37 (1995); 325-334 - 1995.

82. Pokrajac, Alessandra; Kardum, Igor; Sušanj, Zoran
Mjerenje stilova rješavanja interpersonalnih konflikata u različitim socijalnim interakcijama: adaptacija i validacija skale( Measurement of styles of handling interpersonal conflict in different social interactions: adaptation and validation of the scale )
Godišnjak Zavoda za psihologiju (1330-108X) 1 (1993); 107-113 - 1993.

83. Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna
Parasympathetic concomitants of habitual, spontaneous, and instructed emotional suppression.
Journal of Psychophysiology 31 78-89

Q2
WOS

84. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Gračanin, Asmir; Mehić, Nermina
Assortative mating for psychopathy components and its effects on the relationship quality in intimate partners
Psychological Topics 26 211-239

Q4
A1

85. Schmitt, David; Alcalay, Lidia; Allik, Juri; .. .Hudek-Knežević, Jasna; ... Kardum, Igor
Narcissism and the strategic pursuit of short-term mating: Universal links across 11 world regions of the International Sexuality Description Project-2
Psychological Topics 26 89-137

Q4
A1

86. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Schmitt, David; Čović, Melane
Assortative mating for dark triad traits: Evidence of positive, initial, and active assortment
Personal Relationships 24 75-83

Q2
WOS

87. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Krapić, Nada
The effects of birth order on five-factor personality traits in early adolescents.
Proceedings of the International Academic Conference on Social Sciences and Humanities 63-72

A1

88. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Krapić Nada
Efekti i mehanizmi djelovanja čvrstoće ličnosti na zdravlje
Psihologijske teme 25 499-517

Q4
A1

89. Mehić, Nermina; Kardum, Igor
Eksperimentalna provjera uloge heuristika u moralnom prosuđivanju
Psihologijske teme 25 381-403

Q4
A1

90. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Krapić, Nada
Lokus kontrole i tjelesno zdravlje
Klinička psihologija 9 271-292

A1

Znanstvene knjige

1. Autor knjige

Psihosocijalne odrednice tjelesnog zdravlja: I. Stres i tjelesno zdravlje
Naklada Slap Jastrebarsko - 2006.
2. Autor knjige

Evolucija i ljudsko ponašanje
Naklada Jesenski i Turk Zagreb - 2003.

Pozvana predavanja

1. Igor Kardum
Evolucijska teorija i ličnost: suvremeni trendovi
Zadar
2. Igor Kardum
Evolucijska psihologija i nasilje
Osijek

Kongresna priopćenja

1.
Hudek-Knežević, J., Kardum, I., Krapić, N.
Actor-partner interdependence modelling of the effects of the Dark Triad traits on the relationship satisfaction International Society for the Study of Individual Differences Conference Firenca, Italija - 1.6.2020.
2.
Gračanin, A., Kardum, I., Hudek-Knežević, J.
The effects of emotion regulation on relationship satisfaction: Actor-partner interdependence modelling 3rd World Conference on Personality Hanoi, Vijetnam - 1.6.2020.
3.
Gračanin, A., Kardum, I., Hudek-Knežević, J., Krapić, N. i Mehić, N.
Can life history strategy predict assortment in personality traits? 13th Conference of the European Human Behaviour and Evolution Association, EHBEA Pécs, Madžarska. - 1.6.2020.
4.
Gračanin, A., Kardum , I., Hudek-Knežević, J. i Mehić, N.
Similarities in sociosexuality and their effects on the relationship quality in dating couples 19th European conference on Personality Zadar, Hrvatska - 1.6.2020.
5.
Gračanin, A., Kardum, I. i Hudek-Knežević, J.
Actor-partner interdependence modelling of the effects of sociosexuality on relationship satisfaction 9th Alps-Adria Conference in Psychology Ljubljana, Slovenia - 1.6.2020.
6.
Hudek-Knežević, J., Kardum, I. i Kalebić Maglica, B.
The effects of family support and offspring quality on mother's mood after delivery 13th Alps-Adria Psychology Conference Ljubljana, Slovenija - 1.6.2020.
7.
Mehić, N., Kardum, I. i Hudek-Knežević, J.
Dark Triad traits and mate retention behaviors in romantic couples: Actor-partner interdependence model. 13th Alps-Adria Psychology Conference Ljubljana, Slovenija - 1.6.2020.
8.
Švegar, D., Horvat, K. i Kardum, I.
Facial emotion recognition in violent men: The role of female expression of disgust in sexual coercion 13th Conference of the European Human Behaviour and Evolution Association Pecs, Mađarska - 1.6.2020.
9.
Kardum, I., Gračanin, A.
The Emotion Regulation Questionnaire: Croatian adaptation and conceptual validation International Society for Research on Emotion Conference St. Louis, SAD - 1.6.2020.
10.
Kardum, I., Hudek-Knežević, J., Krapić, N. & Kalebic Maglica, B.
Five-factor personality traits as predictors of smoking in early adolescence – implications for health education The International Academic Conference on Learning and E-learning Budapest, Hungary - 1.6.2020.
11.
Mehić, N., Kardum, I., Hudek-Knežević, J., Čović. M.
Efekti crta ličnosti tamne trijade i njihove sličnosti među partnerima na procjenu kvalitete ljubavne veze. 20. Dani psihologije. Zadar, Hrvatska. - 1.1.2016.
12.
Kalebić Maglica, B., Hudek-Knežević, J., Kardum, I., Krapić, N.
Personality and contacts with the obese as predictors of attitudes and beliefs about obese persons. 18 th European Conference in Personality Timisoara, Romania. - 1.1.2016.
13.
Kardum, I., Hudek-Knežević, J., Mehić, N.
Odnos crta ličnosti tamne trijade sa subjektivnim i objektivnim indikatorima zdravlja. 23. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Šibenik, Hrvatska. - 1.1.2015.
14.
Krapić, N., Hudek-Knežević, J., Kardum, I.
Concurrent and longitudinal effects of personality traits on coping styles in adolescence: The moderating role of family functioning. The Sixth International Congress on Social Sciences and Humanities. Vienna, Austria. - 1.1.2015.
15.
Fiamengo, Nadalia; Švegar, Domagoj; Kardum, Igor
Efekti izraza lica na točnost i brzinu određivanja spola modela XIX. Dani psihologije u Zadru Zadar - 1.1.2014.
16.
Gračanin, Asmir; Vingerhoets, Ad; Kardum, Igor; Zupčić, Marina; Šantek, Maja; Šimić, Mia.
Why crying does and sometimes does not seem to alleviate mood: A quasi-experimental study Consortium of European Research on Emotion Conference Berlin, Germany - 1.1.2014.
17.
Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Kalebić Maglica, Barbara; Krapić, Nada
Five-factor personality traits as predictors of the onset and the frequency of smoking in primary and secondary school children Youth mental health: From continuity of psychopathology to continuity of care Venice, Italy - 1.1.2014.
18.
Bradić, Sanja; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Efekti crta tamne trijade, dobi i stresa na sindrom izgaranja na poslu kod srednjoškolskih nastavnika 26. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Opatija, Hrvatska
19.
Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Krapić, Nada
The effects of birth order on five-factor personality traits in early adolescents The International Academic Conference on Social Sciences and Humanities Prague, Czech Republic
20.
Hudek-Knežević, Jasna; Krapić, Nada; Kardum, Igor
Longitudinal stability of coping styles in adolescence 12th Alps-Adria Psychology Conference Rijeka, Croatia
21.
Kalebić Maglica, Barbara; Kardum, Igor; Čulić, Ana
The „mere proximity effect” in the context of anti-fat prejudices among children 12th Alps-Adria Psychology Conference Rijeka, Croatia
22.
Mehić, Nermina; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Korman, Mihaela
Dark Triad traits and assortative mating in mate retention: Variable- and couple-centered approach 12th Alps-Adria Psychology Conference Rijeka, Croatia
23.
Mehić, Nermina; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Efekti sličnosti u crtama ličnosti na zaštitna zdravstvena ponašanja heteroseksualnih parova 26. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Opatija, Hrvatska
24.
Švegar, Domagoj; Kardum, Igor
Happy face superiority effect in cognitive processing
25.
Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Cek, Maša; Vehovec, Tea; Babić, Tanja
Mjere spontane emocionalne regulacije i aktivacija simpatikusa( Measures of spontaneous emotion regulation and sympathetic activation )
26.
Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna
(S)ličnost i redoslijed rođenja: Analiza između i unutar obitelji( Personality and birth order: Analysis between and within families )
27.
Grundler, Petra; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna
Učestalost nekih aspekata preotimanja partnera i njihova povezanost sa socioseksualnosti( The frequency of some aspects of mate poaching and their relationships with sociosexuality )
28.
Milovanović, Tamara; Švegar, Domagoj; Kardum, Igor
Efekti anksioznosti i depresivnosti na prepoznavanje emocionalnih izraza lica( The Effects of Anxiety and Depression on the Recognition of Emotional Facial Expressions )
29.
Gračanin, Asmir; Kardum, Igor
Promjene u vagalnoj aktivnosti pri supresiji emocija( Changes in Vagal Activation during Emotional Suppression )
30.
Gračanin, Asmir; Kardum, Igor
Odnosi između crta ličnosti, strategija regulacije emocija i aktivacije parasimpatikusa( Relations between Personality Traits, Emotion-Regulation Strategies and Parasympathetic Activation )
31.
Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Babić, Tanja; Cek, Maša; Vehovec, Tea
Odnos između spontane emocionalne supresije i simpatičke aktivacije( Relationship between Spontaneous Emotional Suppression and Sympathetic Activation )
32.
Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Vehovec, Tea; Babić, Tanja; Cek, Maša
Efekti emocionalne supresije i ponovne kognitivne procjene na aktivaciju simpatikusa( The Effects of Emotional Suppression and Reappraisal on Sympathetic Activation )
33.
Gračanin, Asmir; Musek, Janek; Kardum, Igor
Traits of Anxiety, Angry Hostility and Depression Predict Parasympathetic Activity during Negative but not Positive Emotion
34.
Tončić, Marko; Kardum, Igor; Gračanin, Asmir
Odnos raspoloženja i autonomne kontrole srčane aktivnosti( Relationship between Mood and Autonomic Control of Heart Activity )
35.
Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Gračanin, Asmir
Crte ličnosti kao prediktori nasilja u ljubavnim vezama( Personality Traits as Predictors of Violence in Romantic Relationships )
36.
Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna
Promjene u aktivaciji parasimpatikusa pri doživljavanju i iskazivanju pozitivnog i negativnog afekta( Changes in parasymphatetic activation during experiencing and expressing positive and negative affect )
37.
Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Gračanin, Asmir
Big-five personality traits and religiosity as predictors of sociosexuality in men and women
38.
Kalebic Maglica, Barbara; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Petofaktorski model ličnosti, stres, suočavanje i tjelesni simptomi u ranoj adolescenciji( Five-factor personality model, stress, coping and physical symptoms in early adolescence )
39.
Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Krapić, Nada
Odnos između emocionalne kontrole, percepcije stresa i sagorijevanja na poslu kod medicinskih sestara( Relationship between emotional control, perceived stress and burnout in hospital nurses )
40.
Gračanin, Asmir; Tončić, Marko; Kardum, Igor
The moderating role of the emotional valence on the relationship between big five personality dimensions and parasympathetic activity
41.
Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Gračanin, Asmir
Uparivanje po sličnosti u socioseksualnosti( Assortative mating in sociosexuality )
42.
Tončić, Marko; Kardum, Igor; Gračanin, Asmir
Odnos pozitivnog i negativnog raspoloženja s autonomnom kontrolom srčane aktivnosti( Relationship of positive and negative mood with autonomous control of heart acitivity )
43.
Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna
Efekti crta ličnosti i emocionalne supresije na fiziološke promjene( Effects of personality traits and emotional suppression on physiological changes )
44.
Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna
The effects of personality traits and suppression of positive emotion on physiological changes
45.
Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Osobine petofaktorskoga modela i konstrukti ličnosti višega reda vezani uz zdravlje kao prediktori zdravstvenih pokazatelja( Five-factor personality traits and three higher-order personality constructs as predictors of health outcomes )
46.
Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Gračanin, Asmir
Crte ličnosti i emocionalna kontrola kod učenika osnovnih škola izloženih zlostavljanju vršnjaka( Personality traits and emotional control in elementary school children exposed to peer bullying )
47.
Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna
Petofaktorski model ličnosti kao okvir za istraživanje odnosa između ličnosti i zdravlja( Five-factor model of personality as a framework for research in personality-health relationships )
48.
Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna
Odnos dispozicijske ekspresivnosti i fizioloških promjena tokom akutnog pozitivnog i negativnog afekta( The relationship between dispositional expressivity and physiological changes during acute positive and negative affect )
49.
Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Meta-constructs of personality-coping in prediction of different aspects of subjective health
50.
Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Krapić, Nada
Dimenzije ličnosti i znanje o prenošenju HIV-a kao prediktori rizičnih seksualnih ponašanja( Personality traits and HIV-transmission knowledge as predictors of risky sexual behaviors )
51.
Kardum, Igor; Gračanin, Asmir; Hudek-Knežević, Jasna
Odnos dimenzija petofaktorskog modela ličnosti i stilova privrženosti s različitim aspektima seksualnosti( Relations of five-factor personality traits and attachment styles with different aspects of sexuality )
52.
Hudek-Knežević, Jasna; Krapić, Nada; Kardum, Igor
Burnout in nurses: The role of personality traits, social support and coping styles
53.
Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Juretić, Jasminka; Kalebić, Barbara
Odnos između emocionalne kontrole, stresnih događaja i tjelesnih simptoma u ranoj adolescenciji( Relationship between emotional control, stressful events and physical symptoms in early adolescents )
54.
Gračanin, Asmir; Kardum, Igor
Emocije u kontekstu evolucijske psihologije( Emotions in the context of evolutionary psychology )
55.
Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Krapić, Nada
Izloženost i reaktivnost na stresne događaje kao medijatori i/ili moderatori efekata ličnosti na ishode( Exposure and reactivity to stressful events as mediators and/or moderators of the effects of personality on outcomes )

Znanstveni projekti

1. 1.1.2010. - 1.1.2012.
Educa Human Resources Feedback Tool for Employees, Organisational Scanning and Further Organisational Improvement; suradnik; EUREKA; ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Osobine ličnosti, emocionalni i socijalni procesi kao odrednice zdravlja; voditelj; MZOS RH; ;
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Dijagnostika specifičnih psihosocijalnih obilježja sportaša u sportskim igrama; suradnik; MZOS RH; ;
4. 1.1.2002. -
International Sexuality Description Project (ISDP) ; suradnik; ; ;
5. 1.1.2000. - 1.1.2006.
Efekti emocionalnog funkcioniranja na zdravlje; voditelj; MZOS RH; ;
6. 1.1.1996. - 1.1.1998.
The influence of family climate and personality traits on coping styles and psychological adaptation of school children; voditelj; RSS Prag; ;
7. 1.1.1991. - 1.1.1996.
Samopoimanje, emocionalnost i aktualizacija ljudskih potencijala; znanstveni novak, suradnik; MZOS RH; ;
8. 1.1.1990. - 1.1.1991.
Psihosocijalni aspekti čovjekove efikasnosti; znanstveni novak; MZOS RH; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2009. - 1.1.2010.
Domagoj Švegar; Change detection of facial emotional expressions; Doktorski studij na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani; 28. 10. 2010.;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2008. -
4th European Conference on Positive Psychology Opatija Član organizacijskog odbora
2. 1.1.2004. -
12. godišnja konferencije hrvatskih psihologa "Psiholog i zajednica" Opatija Član programskog odbora
3. 1.1.1996. -
4. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Opatija Član organizacijskog odbora
4. 1.1.1994. -
Upotreba elektroničkih računala u psihologiji Filozofski fakultet u Rijeci Član organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2013. - Glavni urednik tematskog broja časopisa "Psychological Topics" pod nazivom "Emotions: Evolution, Physiology and Expression"

2. 1.1.2009. - Član savjeta časopisa "Klinička psihologija"

3. 1.1.2009. - Glavni urednik tematskog broja časopisa "Društvena istraživanja" pod nazivom "Biopsihosocijalni pristup tjelesnom zdravlju"

4. 1.1.2006. - Glavni urednik tematskog broja časopisa "Psychological Topics" pod nazivom "Evolutionary Psychology"

5. 1.1.1997. - 1.1.2000. Član uredništva časopisa "Godišnjak Zavoda za psihologiju"

6. 1.1.1994. - 1.1.1996. Glavni urednik časopisa "Godišnjak Zavoda za psihologiju"

7. 1.1.1992. - Član uredništva časopisa "Godišnjak Zavoda za psihologiju"

Recenzije

1. 2012. Buss, D.M. (2012). Evolucijska psihologija – Nova znanost o umu. Jastrebarsko: Naklada Slap.
2. 2010. Reeve, J. (2010). Razumijevanje motivacije i emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
3. 2008. Larsen, R.J., Buss, D.M. (2008). Psihologija ličnosti. Jastrebarsko: Naklada Slap.
4. 2008. Pervin, L., Cervone, J. (2008). Psihologija ličnosti: teorije i istraživanja. Zagreb: Školska knjiga.
5. 2006. Bio sam recenzent različitih programa i projekata koje financira «Hrvatska zaklada za znanost"
6. 2006. Bio sam član Prosudbene skupine Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za evaluaciju projekata iz područja psihologije te recenzent znanstvenih projekata iz područja psihologije i srodnih znanosti predloženih Ministarstvu znanosti, prosvjete i sporta.
7. 2006. Recenzirao sam nekoliko preddiplomskih i diplomskih studijskih programa psihologije (studije psihologije na Hrvatskim studijima, Filozofskom fakultetu u Osijeku i Sveučilištu u Zadru).
8. 1994. Recenzirao sam nekoliko desetaka znanstvenih radova u zbornicima te domaćim i inozemnim časopisima (Psihologijske teme, Društvena istraživanja, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, Sociologija i prostor, Klinička psihologija, Review of Psychology, Personality and Individual Differences, Cognition and Emotion).

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2013. -
Istraživanje specifičnih potreba za dodatnom zaštitom korisnika gradskih socijalnih mjera te zadovoljstva postojećom razinom socijalne zaštite
Grad Rijeka  
voditelj
2.
1.1.2011. -
Evaluacijsko istraživanje projekta EGOV4U
Grad Rijeka  
voditelj
3.
1.1.2008. -
Subjektivna percepcija tjelesnog zdravlja, indikatori mentalnog zdravlja i osjećaja dobrobiti kod građana Grada Rijeke
Grad Rijeka  
voditelj
4.
1.1.2008. -
Zdravstvena ponašanja i subjektivna procjena zdravstvenog stanja djece
Grad Rijeka  
voditelj
5.
1.1.2008. -
Potrebe i indikatori kvalitete života starijih građana Grada Rijeke
Grad Rijeka  
voditelj
6.
1.1.2006. -
Analiza ponašanja povezanih za zdravljem u Gradu Rijeci
Grad Rijeka  
voditelj
7.
1.1.2002. -
Analiza ponašanja vezanih uz zdravlje i psihološko funkcioniranje djece viših razreda osnovne škole Primorsko-goranske županije
Primorsko-goranska županija  
suradnik

Stručna aktivnost

1.
1.1.2005. - 1.1.2006.
Projekt "Rijeka-zdravi grad"
Grad Rijeka   član radne grupe za zdravo starenje

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 1.1.2005. - Detalji
III. festival znanosti
Rijeka
2. 1.1.2003. - Detalji
Tjedan mozga u Hrvatskoj
Rijeka
3. 1.1.2003. - Detalji
Tjedan mozga u Hrvatskoj
Zagreb

Popularizacija znanosti

1. 1.1.2005. - Detalji
Prijevod popularno-znanstvene knjige
Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
2. - Detalji
Tečaj namijenjen popularizaciji psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2006. - 1.1.2010. - Pročelnik
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
2. 1.1.2005. - 1.1.2006. - Predstojnik
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, Katedra za biološku psihologiju, psihologiju ličnosti i kliničku psihologiju
3. 1.1.1998. - 1.1.1999. - Predstojnik
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, Katedra za metodologiju i opću psihologiju
4. 1.1.1997. - 1.1.1998. - Pročelnik
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2003. - - član
Povjerenstvo za izradu Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2013. - - Potpredsjednik
Nacionalno vijeće za znanost/Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje psihologija