Irena Meštrović Štajduhar


e-pošta : irena.mestrovic@ffri.uniri.hr
prostorija : 916/9
telefon : 051/265-636

Obrazovanje

5.9.2011. - Doctoral Programme in Philosophy at Faculty of Humanities; English and American Studies Karl-Franzens Universtaet, Graz
16.7.2003. - 28.5.2009. Diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti i informatike Dvopredmetni dodiplomski studij engleskog jezika i književnosti i informatike Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

12.10.2010. - Znanstveni novak - asistent - Izvođenje nastave na Odsjeku za engleski jezik i književnost: Engleski jezik 1 - Temelji jezika, Engleski jezik 2 - Temelji jezika, Engleski jezik 6 i Provjera i procjena znanja stranog jezika - Sudjelovanje u izradi prijemnih ispita za upis na Odsjek za engleski jezik i književnost - Aktivno sudjelovanje u implementaciji bolonjskoga procesa i u izradi novih nastavnih programa; uvođenje i opisivanje kolegija - ECTS i Erasmus koordinator Odsjeka za anglistiku (listopad 2013. - listopad 2016.) Filozofski fakultet u Rijeci
1.10.2009. - 1.10.2010. Profesor engleskog jezika, pripravnik-volonter - Opažanje i analiza nastavnog procesa te interakcije između učenika i profesora - Izrada nastavnih priprema te izvedba nastavnih sati - Upravljanje razredom - Analiza načela ocjenjivanja - Opažanje i primjena metoda poučavanja Prva riječka hrvatska gimnazija
1.9.2008. - 1.6.2010. Profesor engleskog jezika - Planiranje i izvedba nastavnih sati - Upravljanje razredom - Analiza stilova učenja - Poučavanje djece (osnovnoškolska razina) Narodno učilište u Rijeci, ustanova za obrazovanje i kulturu
1.10.2007. - 1.6.2008. Učitelj engleskog jezika - Planiranje i izvedba nastave - Poučavanje djece predškolske dobi Veseli kantunić – Litera

Članstva

- TESOL International Association
- Bilingualism Matters@Rijeka
- European Association for Language Testing and Assessment (EALTA)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Engleski jezik 6
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za anglistiku
suradnik na kolegiju
Norma sati: 60
- Provjera i procjena znanja stranoga jezika
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za anglistiku
izvoditelj kolegija
Norma sati: 45
- Engleski jezik 1
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za anglistiku
suradnik na kolegiju
Norma sati: 105
- Engleski jezik 2
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za anglistiku
suradnik na kolegiju
Norma sati: 105
- Provjera i procjena znanja stranoga jezika
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za anglistiku
izvoditelj kolegija
Norma sati: 45
- Engleski jezik 2
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za anglistiku
suradnik na kolegiju
Norma sati: 105
- Provjera i procjena znanja stranoga jezika
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za anglistiku
izvoditelj kolegija
Norma sati: 45
- Engleski jezik 1 - temelji jezika
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za anglistiku
suradnik na kolegiju
Norma sati: 157.5
- Engleski jezik 6
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za anglistiku
suradnik na kolegiju
Norma sati: 60
- Engleski jezik 1 - temelji jezika
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za anglistiku
suradnik na kolegiju
Norma sati: 127.5
- Provjera i procjena znanja stranoga jezika
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za anglistiku
izvoditelj kolegija
Norma sati: 45
- Engleski jezik 1 - temelji jezika
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za anglistiku
suradnik na kolegiju
Norma sati: 135
- Provjera i procjena znanja stranoga jezika
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za anglistiku
izvoditelj kolegija
Norma sati: 45

Mentor u završnim radovima

- Nike's 'Find Your Greatness' Campaign: A Discourse Analysis
Dea Maržić
Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za anglistiku

Osobni razvoj

17.7.2018. - 20.7.2018. Developing as a TESOL Researcher: International Doctoral Summer School


Norma sati:
- E-Teacher Scholarship Program: English as a Foreign Language Assessment; University of Maryland, Baltimore County


Norma sati:
- Introduction to Qualitative Research; IATEFL Reseach SIG and Doktoratsschule Fachdidaktik Karl-Franzens-University Graz


Norma sati:
- UniSTAT: Primjena statističkih metoda; IT Akademija, Sveučilište u Rijeci


Norma sati:
- UniSTAT1 – Priprema podataka uz osnove deskriptivne i inferencijalne analize; IT Akademija, Sveučilište u Rijeci


Norma sati:
- E-učenje u nastavnom procesu i Postavljanje e-kolegija u okruženju MudRi i osnove multimedije; IT Akademija, Sveučilište u Rijeci


Norma sati:
- LOT Winterschool 2013; Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (Netherlands National Graduate School of Linguistics) i University of Leiden, Nizozemska


Norma sati:
- Međunarodni doktorski kolokvij Qualitative Approaches to Research in Language Learning and Teaching: Exploring Complexity, Diversity and Uniqueness in Data; Karl-Franzens University (Graz) i Ludwig-Maximilians University (Munich)


Norma sati:
- Assessment for Language Instructors: The Basics course (online); Center for Applied Linguistics (CAL), Washington DC, SAD


Norma sati:
- Radionica o dvojezičnosti; Bilingualism Matters@Rijeka, ogranak centra za informiranje o dvojezičnosti


Norma sati:
- 49th Annual International IATEFL Conference and Exhibition, Pre-Conference Events & Associates' Day: Developing as a Researcher; IATEFL Research SIG


Norma sati:
- Međunarodni doktorski kolokvij Investigating Language Education: Research Questions, Decisions and Methods; Karl-Franzens University (Graz) i Ludwig-Maximilians University (Munich)


Norma sati:
- LOT Winterschool 2016; Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (Netherlands National Graduate School of Linguistics) i University of Tilburg, Nizozemska


Norma sati:
- Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce; Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Irena Meštrović Štajduhar
The growing pains of a young researcher
Etherington, S. & Daubney, M. (eds.), Developing as an EFL researcher: stories from the field. Faversham, Kent: IATEFL. 26-29

2. Irena Meštrović Štajduhar
Web-based Peer Feedback from the Students' Perspective
Reitbauer, M., Campbell, N., Mercer, S., Schumm, J. & Vaupetitsch, R. (Eds.) Feedback Matters. Frankfurt: Peter Lang. pp. 87-103. 87-103

Kongresna priopćenja

1.
Irena Meštrović Štajduhar
Advanced Learners' Classroom Willingness to Communicate in English (WTCE) usmeno izlaganje; poster-prezentacija Developing as a TESOL Researcher: International Doctoral Summer School Valletta, Malta - 18.7.2018.
2.
Irena Meštrović Štajduhar
Willingness to Communicate in English (WTCE) among Croatian Higher Education Instructors usmeno izlaganje 3. međunarodni znanstveni skup: CLARC 2016 – Perspektive jezične raznolikosti Rijeka, Hrvatska - 8.6.2018.
3.
Irena Meštrović Štajduhar
Exploring Tertiary Level EFL Learners’ Willingness to Communicate usmeno izlaganje International Doctoral Colloquium "Qualitative Approaches to Research in Language Learning and Teaching: Exploring Complexity, Diversity and Uniqueness in Data", Karl-Franzens University (Graz) i Ludwig-Maximilians University (Munich) Wolfgangsee, Austrija
4.
Irena Meštrović Štajduhar
The influence of pre-service teachers’ beliefs about language learning on their attitudes towards grammar instruction usmeno izlaganje 6th Annual International Conference on Languages & Linguistics, Athens Institute for Education and Research Atena, Grčka
5.
Irena Meštrović Štajduhar
Exploring Advanced EFL Learners' Situational Willingness to Communicate (WTC): A Diary Study usmeno izlaganje International Doctoral Colloquium "Investigating Language Education: Research Questions, Decisions and Methods", Karl-Franzens University (Graz) i Ludwig-Maximilians University (Munich) Wolfgangsee, Austrija
6.
Borana Morić-Mohorovičić i Irena Meštrović Štajduhar
„Bridal predznak”, „popularni sweater” i „fluidni baloner”: jezični trendovi u svijetu mode usmeno izlaganje 2. međunarodni znanstveni skup: CLARC 2016 – Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike, Centar za jezična istraživanja Sveučilišta u Rijeci Rijeka, Hrvatska
7.
Irena Meštrović Štajduhar
The eye of the beholder: A snapshot of multiple realities in a foreign language classroom usmeno izlaganje International Conference Individuals in Contexts – Psychology of Language Learning 2 Jyväskylä, Finska
8.
Irena Meštrović Štajduhar
Learning Style Preferences and Language Learning Strategies – an Input to Course Design. usmeno izlaganje 3rd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics International Burch University, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
9.
Irena Meštrović Štajduhar
Classroom Willingness to Communicate: What’s the Teacher Got to Do with It? usmeno izlaganje XXX. međunarodni znanstveni skup: Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku Rijeka, Hrvatska
10.
Irena Meštrović Štajduhar
The Growing Pains of a Young Researcher (poster-prezentacija) poster-prezentacija 49th Annual International IATEFL Conference and Exhibition, Pre-Conference Events & Associates' Day. Research SIG: Developing as a Researcher Manchester, Ujedinjeno Kraljevstvo

Znanstveni projekti

1. 18.9.2017. -
Transnational Alignment of English Competences for University Lecturers (TAEC); suradnik-istraživač; članica hrvatskog tima i 6. radnog paketa (diseminacije) te sudionica u realizaciji jednoga od tri projektna ishoda – izrade priručnika za EJVIN (engleski kao jezik visokoškolske nastave); Europska unija, u okviru programa Erasmus+; 22.628,00 € (hrvatski dio);
2. -
Kognitivna lingvistika i poučavanje engleskog jezika: prijedlozi i članovi; znanstveni novak; MZOS; ;

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. - Recenzent za zbornik radova s godišnjega skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku ; ;

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
-
Članica radne skupine za dvojezičnost Centar za jezična istraživanja Filozofskoga fakulteta u Rijeci
 

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 4.5.2017. - Jezikova juha - kviz o višejezičnosti
Održavanje kviza u sklopu obilježavanja Dana Filozofskoga fakulteta u Rijeci Rijeka, Hrvatska (u suaustorstvu s Anom Bratulić, Željkom Macan i Sinišom Smiljanićem)
Rijeka, Hrvatska
2. 8.6.2016. - "Učenje engleskoga jezika s Bilingualism Matters@Rijeka"
Izlaganje na svečanosti obilježavanja 20 godina studija anglistike na Filozofskome fakultetu u Rijeci (u suautorstvu s Tihanom Kraš)
Rijeka, Hrvatska
3. 5.5.2016. - Kviz o višejezičnosti
Održavanje kviza u sklopu obilježavanja Dana Filozofskoga fakulteta u Rijeci Rijeka, Hrvatska (u suaustorstvu s Anom Bratulić, Željkom Macan i Sinišom Smiljanićem)
Rijeka, Hrvatska
4. 5.11.2015. - "Učenje stranih jezika s Bilingualism Matters@Rijeka: Jezični tandem i dopunska poduka romske djece" (u suautorstvu s Anom Bratulić, Tihanom Kraš, Monikom Majstorović, Sinišom Smiljanićem i Valerijom Smrekar)
Izlaganje nastavničkome vijeću Osnovne škole "Podmurvice" Rijeka
Rijeka, Hrvatska

Volonterstvo

1. 6.6.2014. - Bilingualism Matters@Rijeka. Uloge: koordinatorica jezičnih poduka (rujan 2014. - rujan 2017.); webmaster (srpanj 2016. - rujan 2017.)
Rijeka, Hrvatska

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2013. - 1.10.2016. - ECTS i Erasmus koordinatorica
Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku