PORTFELJ / doc. dr. sc. Petra Anić docentica

Portfelj

doc. dr. sc.

Petra Anić

docentica

Filozofski fakultet

Odsjek za psihologiju

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 369

Vidljivost

Obrazovanje

01.10.2005. - 18.06.2012.

doktor znanosti

doktorski studij

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo

01.10.1998. - 25.02.2004.

dipl. psiholog-profesor

diplomski studij

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

Radno iskustvo

06.12.2012. -

viši asistent - poslijedoktorand

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

01.04.2007. - 05.12.2012.

asistent

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

17.01.2005. - 31.03.2007.

Psiholog za djecu predškolske i školske dobi

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ

Nagrade i priznanja

2013.

Državna nagrada za znanost u kategoriji popularizacije i promidžbe znanosti

2004.

Bujasova psihologijska zlatna značka - nagrada za osobito vrijedan diplomski rad

Članstva

2004. -

Hrvatsko psihološko društvo

2004. -

Hrvatska psihološka komora

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.10.2017. - 01.10.2017.

Primijenjeni nacrti istraživanja

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2017

Uvod u znanstveno mišljenje i znanstvenu metodu

Communis izborni predmet, preddiplomski studij

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

01.10.2016. - 30.09.2017.

Psihologija komunikacije

Preddiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet

voditelj

01.10.2016. - 30.09.2017.

Psihologijska statistika

Preddiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet

voditelj

01.10.2016. - 30.09.2017.

Uvod u psihologijsku statistiku

Preddiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet

voditelj (suradnik)

01.10.2015. -

Kvalitativne metode istraživanja

Psihologija, diplomski studij

Filozofski fakultet

voditelj

01.10.2011. -

Psihologija komunikacije

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

01.10.2008. - 30.09.2009.

Praktikum iz eksperimentalne psihologije

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

01.04.2007. -

Uvod u psihologijsku statistiku

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2007. -

Psihologijska statistika

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

Mentor u završnim radovima

2017.

Odnos individualne ciljne orijentacije i sociometrijskog statusa igračica unutar odbojkaške ekipe

Iva Šaban

Diplomski studij psihologije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

2017

Procjena funkcioniranja djece s teškoćama u razvoju ovisno o sudjelovanju u sportskim aktivnostima

Mateja Bubaš

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2016

Visitor segmentation: a tool for tracking the management effectiveness of coastal protected areas. Case study: Paklenica National Park, Croatia

Demir Barić

Erasmus Mundus PhD Programme in "Marine and Coastal Management”

Universidad de Cadiz, Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales

2016

Efekt osobina ličnosti na tjednu fluktuaciju umora kod nogometaša

Matia Torbarina

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2015

Razlike u intrinzičnoj motivaciji, crtama ličnosti i tjelesnim simptomima između studenata rekreativaca i nerekreativaca

Domagoj Roguljić

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

Osobni razvoj

2005-2007

Certifikat iz realitetne terapije

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

01.06.2018.

Prenamjena vojnog u igralište otvorenog tipa Kampus u Rijeci: primjer dobre prakse za poticanje građanstva na tjelesno vježbanje

Đonlić, Veno; Anić, Petra; Švegar, Domagoj

Zbornik radova 27. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske: Primjeri dobre prakse u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije / Babić, Vesna (ur.)

01.06.2018.

Motivacija za tjelesnim vježbanjem: važnost objekata otvorenog tipa

Anić, Petra; Švegar, Domagoj; Đonlić, Veno.

Zbornik radova 27. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske: Primjeri dobre prakse u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije / Babić, Vesna (ur.).

09.01.2018.

Willingness to engage in physically challenging activities as a visitor-segmentation criterion: the case of five protected areas in Catalonia

Estela Inés Farías-Torbidoni, Demir Barić, Petra Anić

eco. mont-Journal on Protected Mountain Areas Research - 10 15-23

https://hw.oeaw.ac.at/?arp=0x00374721

WOS

14.12.2017.

What do students do in their free time and why?

Petra Anić, Domagoj Roguljić, Domagoj Švegar

Polish Psychological Bulletin - 48 504-51

https://www.degruyter.com/view/j/ppb.2017.48.issue-4/ppb-2017-0057/ppb-2017-0057.xml

Q4 A1

07.09.2017.

Stavovi predškolske djece i njihovih majki prema osobama različite tjelesne težine

Barbara Kalebić Maglica, Tanita Perčić, Petra Anić

Socijalna psihijatrija - 45 157-168

https://hrcak.srce.hr/190346

Q4 A1

2016.

Segmenting protected area visitors by activities. Case study in: Paklenica National Park, Croatia

Demir Barić, Petra Anić and Ana Macias Bedoya

European Journal of Tourism Research - 13 103-121

Q4 A1 WOS

2016.

Combining benefit-sought segmentation and service quality gap analysis: Case study of Paklenica National Park, Croatia

Demir Barić, Petra Anić, Ana Macías Bedoya

Tourism : an international interdisciplinary journal - 64 7-25

Q3 A1 WOS

23.12.2015.

Exploring visitors' desired benefits in Paklenica National Park, Croatia: Development, validation and management implications of measurement instrument

Demir Barić, Petra Anić, Marko Tončić, Ana Macias Bedoya

Journal of Outdoor Recreation and Tourism - 12 59-63

A1 WOS Q4

2015.

Everyday Activities: Beneficial Effects of Eudaimonic and Hedonic Motivation on Subjective Well-Being

Tončić Marko & Anić Petra

Current Psychology - 1-15

http://link.springer.com/article/10.1007/s12144-014-9277-7

Q3 WOS

2015.

Assessing the factor structure of the Body Uneasiness Test (BUT) in an overweight and obese Croatian non-clinical sample

Alessandra Pokrajac-Bulian, Marko Tončić, Petra Anić

Eating and weight disorders: EWD

http://link.springer.com/article/10.1007/s40519-014-0166-8

Q2 WOS

2014.

"What are you doing?": Comparison of three methodological approaches to studying leisure.

Anić Petra; Tončić Marko

Suvremena psihologija - 17 111-124

A1

2014.

Vremenske perspektive i subjektivna dobrobit srednjoškolaca

Anić, Petra; Osmanović, Nataša

Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu - 155 9-28

2014.

Hedonic and eudaimonic motives for favourite leisure activities

Anić, Petra

Primenjena psihologija - 7 5-21

2013.

Orientations to happiness, subjective well-being and life goals

Anić, Petra; Tončić, Marko

Psihologijske teme - 22 135-153

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=148407

Q4 A1

2010.

Životni ciljevi, orijentacije prema sreći i psihološke potrebe adolescenata : koji je najbolji put do sreće?

Brdar, Ingrid; Anić, Petra

Psihologijske teme - 19 169-187

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=86230

Q4 A1

2007.

Obrasci suočavanja s neuspjehom u školi, konzumacija lakih droga i aktivnosti u slobodnom vremenu

Orlić, Petra; Brdar, Ingrid

Psihologijske teme - 16 99-120

http://hrcak.srce.hr/20521

Q4 A1

Znanstvene knjige

2011.

Character Strengths and Well-Being : Are there Gender Differences?

Autor poglavlja u knjizi

Brdar, Ingrid; Anić, Petra; Rijavec, Majda

The Human Pursuit of Well-Being : A Cultural Approach

Brdar, Ingrid

Springer Dordrecht

http://www.springer.com/psychology/personality+%26+social+psychology/book/978-94-007-1374-1

Kongresna priopćenja

01.10.2016.

Lay definitions of happiness in Croatia

Ingrid Brdar, Petra Anić, Marko Tončić

usmeno izlaganje

12th Alps-Adria Psychology Conference Rijeka

27.03.2015.

Development and management implications of measurement instrument for monitoring visitors' desired benefits in protected areas. Case study: Paklenica national park, Croatia

Barić, D., Anić, P., Tončić, M. and Macias Bedoya, A

poster

International Mountaineering Congress Zaragoza, Spain

2015.

Efekti dispozicijskog afekta na vremensku zavisnost raspoloženja i procjena zadovoljstva

Tončić, Marko; Anić, Petra; Brdar, Ingrid

usmeno izlaganje

22. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb

2013.

Momentary positive and negative affect as predictors of satisfaction

Anić, Petra; Tončić, Marko

usmeno izlaganje

Savremeni trendovi u psihologiji Novi Sad, Srbija

2012.

Vremenska međuzavisnost raspoloženja i zadovoljstva životom: istraživanje metodom uzorkovanja iskustva( Mood and life satisfaction time dependencies: An experience sampling study )

Tončić, Marko; Anić, Petra; Brdar, Ingrid

usmeno izlaganje

18. dani psihologije u Zadru Zadar

24.06.2010.

Personality, psychological needs satisfaction and subjective well-being

Brdar, Ingrid; Anić, Petra; Tončić, Marko

usmeno izlaganje

European Conference on Positive Psychology Kopenhagen, Danska

2010.

Ličnost i zadovoljstvo životom: kakva je uloga pozitivnih i negativnih emocija? ( Personality and life satisfaction: what's the role of positive and negative emotions? )

Tončić, Marko; Brdar, Ingrid; Anić, Petra

usmeno izlaganje

17. Dani psihologije u Zadru; Zadar

30.05.2008.

Ugodan, smislen i angažiran život : koji put vodi ka sreći?( Pleasant, Meaningful and Engaged Life : Which Path Leads to Happiness? )

Brdar, Ingrid; Anić, Petra

usmeno izlaganje

Dani psihologije u Zadru Zadar

2008.

Orijentacije prema sreći i subjektivna dobrobit adolescenata ( Adolescents' orientations to happiness and subjective well-being )

Anić, Petra; Brdar, Ingrid

usmeno izlaganje

16. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Psihologija - mediji - etika Poreč

2008.

Approaches to Happiness and Strengths of Character in Relation to Gender

Brdar, Ingrid; Anić, Petra; Turčinović, Tihana

usmeno izlaganje

4th European Conference on Positive Psychology Opatija

2008.

Subjektivna dobrobit, životni ciljevi i psihološke potrebe adolescenata s različitim stupnjem usmjerenosti na tri puta prema sreći( Subjective well-being, life aspirations and basic psychological needs of adolescents with different levels of three orientations to happiness )

Brdar, Ingrid; Anić, Petra

usmeno izlaganje

16. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Psihologija - mediji - etika Poreč

2007.

Obrasci konzumiranja psihoaktivnih tvari i aktivnosti u slobodnom vremenu učenika osnovne škole

Anić, P., Brdar, I.

usmeno izlaganje

15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Cavtat

Mentorstvo doktorandima

2012. - 2016.

VISITOR SEGMENTATION: A TOOL FOR TRACKING THE MANAGEMENT EFFECTIVENESS OF PROTECTED AREAS. CASE STUDY: PAKLENICA NATIONAL PARK, CROATIA

Demir Barić Doktorat

Erasmus Mundus doctoral programme "Marine and Coastal Management" for Universidad de Cádiz; Alma Mater Studiorum - Universita Di Bologna; Russian State Hydrometeorological University; Universidade de Aveiro; Universidade do Algarve

Datum obrane: 28.1.2016.

Znanstveni skupovi

2016. -

12th Alps-Adria Psychology Conference

Rijeka član programskog odbora

2006. - 2008.

4th European Conference on Positive Psychology

Opatija član organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

2007. - 2014.

Član uredništva časopisa "Psihologijske teme"

Projekti

Znanstveni projekti

2014-2018

­ Modeli psihološke dobrobiti: odrednice i kroskulturalni aspekti konstrukta sreće

suradnik

Sveučilište u Rijeci

2007. - 2013.

Odrednice optimalnog razvoja i psihološke dobrobiti adolescenata

Suradnik

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016