dr. sc. Petra Anić poslijedoktorandica

Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju

prostorija : 369
e-pošta : panic@ffri.hr
mobitel :

ORCID
ResearcherID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 110 6 3
Researchgate

Obrazovanje

1.10.2005. - 18.6.2012. doktor znanosti doktorski studij Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo
1.10.1998. - 25.2.2004. dipl. psiholog-profesor diplomski studij Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

Radno iskustvo

6.12.2012. - viši asistent - poslijedoktorand Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
1.4.2007. - 5.12.2012. asistent Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
17.1.2005. - 31.3.2007. Psiholog za djecu predškolske i školske dobi Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ

Nagrade i priznanja

Bujasova psihologijska zlatna značka - nagrada za osobito vrijedan diplomski rad
Državna nagrada za znanost u kategoriji popularizacije i promidžbe znanosti

Članstva

1.1.2004. - Hrvatsko psihološko društvo
1.1.2004. - Hrvatska psihološka komora

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2017. - 1.10.2017. Primijenjeni nacrti istraživanja
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.10.2016. - 30.9.2017. Uvod u psihologijsku statistiku
Preddiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet
voditelj (suradnik)
Norma sati: 60 (90)
1.10.2016. - 30.9.2017. Psihologijska statistika
Preddiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 60
1.10.2016. - 30.9.2017. Psihologija komunikacije
Preddiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 60
1.10.2015. - Kvalitativne metode istraživanja
Psihologija, diplomski studij
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 45
1.10.2011. - Psihologija komunikacije
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 67,5
1.10.2008. - 30.9.2009. Praktikum iz eksperimentalne psihologije
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 15
1.4.2007. - Uvod u psihologijsku statistiku
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 90
1.1.2007. - Psihologijska statistika
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 90
- Uvod u znanstveno mišljenje i znanstvenu metodu
Communis izborni predmet, preddiplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Efekt osobina ličnosti na tjednu fluktuaciju umora kod nogometaša
Matia Torbarina
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
- Procjena funkcioniranja djece s teškoćama u razvoju ovisno o sudjelovanju u sportskim aktivnostima
Mateja Bubaš
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
- Razlike u intrinzičnoj motivaciji, crtama ličnosti i tjelesnim simptomima između studenata rekreativaca i nerekreativaca
Domagoj Roguljić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
- Visitor segmentation: a tool for tracking the management effectiveness of coastal protected areas. Case study: Paklenica National Park, Croatia
Demir Barić
Erasmus Mundus PhD Programme in "Marine and Coastal Management”
Universidad de Cadiz, Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales
- Odnos individualne ciljne orijentacije i sociometrijskog statusa igračica unutar odbojkaške ekipe
Iva Šaban
Diplomski studij psihologije
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

Osobni razvoj

- Certifikat iz realitetne terapije


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Anić, Petra; Švegar, Domagoj; Đonlić, Veno.
Motivacija za tjelesnim vježbanjem: važnost objekata otvorenog tipa
Zbornik radova 27. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske: Primjeri dobre prakse u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije / Babić, Vesna (ur.). - 2018.

2. Đonlić, Veno; Anić, Petra; Švegar, Domagoj
Prenamjena vojnog u igralište otvorenog tipa Kampus u Rijeci: primjer dobre prakse za poticanje građanstva na tjelesno vježbanje
Zbornik radova 27. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske: Primjeri dobre prakse u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije / Babić, Vesna (ur.) - 2018.

3. Estela Inés Farías-Torbidoni, Demir Barić, Petra Anić
Willingness to engage in physically challenging activities as a visitor-segmentation criterion: the case of five protected areas in Catalonia
eco. mont-Journal on Protected Mountain Areas Research 10 15-23 - 2018. https://hw.oeaw.ac.at/?arp=0x00374721

WOS

4. Petra Anić, Domagoj Roguljić, Domagoj Švegar
What do students do in their free time and why?
Polish Psychological Bulletin 48 504-51 - 2017. https://www.degruyter.com/view/j/ppb.2017.48.issue-4/ppb-2017-0057/ppb-2017-0057.xml

Q4
A1

5. Barbara Kalebić Maglica, Tanita Perčić, Petra Anić
Stavovi predškolske djece i njihovih majki prema osobama različite tjelesne težine
Socijalna psihijatrija 45 157-168 - 2017. https://hrcak.srce.hr/190346

Q4
A1

6. Demir Barić, Petra Anić, Ana Macías Bedoya
Combining benefit-sought segmentation and service quality gap analysis: Case study of Paklenica National Park, Croatia
Tourism : an international interdisciplinary journal 64 7-25 - 2016.

Q3
A1
WOS

7. Demir Barić, Petra Anić and Ana Macias Bedoya
Segmenting protected area visitors by activities. Case study in: Paklenica National Park, Croatia
European Journal of Tourism Research 13 103-121 - 2016.

Q4
A1
WOS

8. Demir Barić, Petra Anić, Marko Tončić, Ana Macias Bedoya
Exploring visitors' desired benefits in Paklenica National Park, Croatia: Development, validation and management implications of measurement instrument
Journal of Outdoor Recreation and Tourism 12 59-63 - 2015.

A1
WOS
Q4

9. Alessandra Pokrajac-Bulian, Marko Tončić, Petra Anić
Assessing the factor structure of the Body Uneasiness Test (BUT) in an overweight and obese Croatian non-clinical sample
Eating and weight disorders: EWD - 2015. http://link.springer.com/article/10.1007/s40519-014-0166-8

Q2
WOS

10. Tončić Marko & Anić Petra
Everyday Activities: Beneficial Effects of Eudaimonic and Hedonic Motivation on Subjective Well-Being
Current Psychology 1-15 - 2015. http://link.springer.com/article/10.1007/s12144-014-9277-7

Q3
WOS

11. Anić, Petra
Hedonic and eudaimonic motives for favourite leisure activities
Primenjena psihologija 7 5-21 - 2014.

12. Anić, Petra; Osmanović, Nataša
Vremenske perspektive i subjektivna dobrobit srednjoškolaca
Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 155 9-28 - 2014.

13. Anić Petra; Tončić Marko
"What are you doing?": Comparison of three methodological approaches to studying leisure.
Suvremena psihologija 17 111-124 - 2014.

A1

14. Anić, Petra; Tončić, Marko
Orientations to happiness, subjective well-being and life goals
Psihologijske teme 22 135-153 - 2013. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=148407

Q4
A1

15. Brdar, Ingrid; Anić, Petra
Životni ciljevi, orijentacije prema sreći i psihološke potrebe adolescenata : koji je najbolji put do sreće?
Psihologijske teme 19 169-187 - 2010. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=86230

Q4
A1

16. Orlić, Petra; Brdar, Ingrid
Obrasci suočavanja s neuspjehom u školi, konzumacija lakih droga i aktivnosti u slobodnom vremenu
Psihologijske teme 16 99-120 - 2007. http://hrcak.srce.hr/20521

Q4
A1

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Brdar, Ingrid; Anić, Petra; Rijavec, Majda
Character Strengths and Well-Being : Are there Gender Differences?
The Human Pursuit of Well-Being : A Cultural Approach Brdar, Ingrid Springer Dordrecht - 2011. http://www.springer.com/psychology/personality+%26+social+psychology/book/978-94-007-1374-1

Kongresna priopćenja

1.
Ingrid Brdar, Petra Anić, Marko Tončić
Lay definitions of happiness in Croatia usmeno izlaganje 12th Alps-Adria Psychology Conference Rijeka - 1.10.2016.
2.
Barić, D., Anić, P., Tončić, M. and Macias Bedoya, A
Development and management implications of measurement instrument for monitoring visitors' desired benefits in protected areas. Case study: Paklenica national park, Croatia poster International Mountaineering Congress Zaragoza, Spain - 27.3.2015.
3.
Tončić, Marko; Anić, Petra; Brdar, Ingrid
Efekti dispozicijskog afekta na vremensku zavisnost raspoloženja i procjena zadovoljstva usmeno izlaganje 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb - 1.1.2015.
4.
Anić, Petra; Tončić, Marko
Momentary positive and negative affect as predictors of satisfaction usmeno izlaganje Savremeni trendovi u psihologiji Novi Sad, Srbija - 1.1.2013.
5.
Tončić, Marko; Anić, Petra; Brdar, Ingrid
Vremenska međuzavisnost raspoloženja i zadovoljstva životom: istraživanje metodom uzorkovanja iskustva( Mood and life satisfaction time dependencies: An experience sampling study ) usmeno izlaganje 18. dani psihologije u Zadru Zadar - 1.1.2012.
6.
Brdar, Ingrid; Anić, Petra; Tončić, Marko
Personality, psychological needs satisfaction and subjective well-being usmeno izlaganje European Conference on Positive Psychology Kopenhagen, Danska - 24.6.2010.
7.
Tončić, Marko; Brdar, Ingrid; Anić, Petra
Ličnost i zadovoljstvo životom: kakva je uloga pozitivnih i negativnih emocija? ( Personality and life satisfaction: what's the role of positive and negative emotions? ) usmeno izlaganje 17. Dani psihologije u Zadru; Zadar - 1.1.2010.
8.
Brdar, Ingrid; Anić, Petra
Ugodan, smislen i angažiran život : koji put vodi ka sreći?( Pleasant, Meaningful and Engaged Life : Which Path Leads to Happiness? ) usmeno izlaganje Dani psihologije u Zadru Zadar - 30.5.2008.
9.
Brdar, Ingrid; Anić, Petra; Turčinović, Tihana
Approaches to Happiness and Strengths of Character in Relation to Gender usmeno izlaganje 4th European Conference on Positive Psychology Opatija - 1.1.2008.
10.
Brdar, Ingrid; Anić, Petra
Subjektivna dobrobit, životni ciljevi i psihološke potrebe adolescenata s različitim stupnjem usmjerenosti na tri puta prema sreći( Subjective well-being, life aspirations and basic psychological needs of adolescents with different levels of three orientations to happiness ) usmeno izlaganje 16. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Psihologija - mediji - etika Poreč - 1.1.2008.
11.
Anić, Petra; Brdar, Ingrid
Orijentacije prema sreći i subjektivna dobrobit adolescenata ( Adolescents' orientations to happiness and subjective well-being ) usmeno izlaganje 16. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Psihologija - mediji - etika Poreč - 1.1.2008.
12.
Anić, P., Brdar, I.
Obrasci konzumiranja psihoaktivnih tvari i aktivnosti u slobodnom vremenu učenika osnovne škole usmeno izlaganje 15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Cavtat - 1.1.2007.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Odrednice optimalnog razvoja i psihološke dobrobiti adolescenata; Suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH; ;
2. -
­ Modeli psihološke dobrobiti: odrednice i kroskulturalni aspekti konstrukta sreće; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2012. - 1.1.2016.
Demir Barić; Doktorat VISITOR SEGMENTATION: A TOOL FOR TRACKING THE MANAGEMENT EFFECTIVENESS OF PROTECTED AREAS. CASE STUDY: PAKLENICA NATIONAL PARK, CROATIA; Erasmus Mundus doctoral programme "Marine and Coastal Management" for Universidad de Cádiz; Alma Mater Studiorum - Universita Di Bologna; Russian State Hydrometeorological University; Universidade de Aveiro; Universidade do Algarve; 28.1.2016.;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2016. -
12th Alps-Adria Psychology Conference Rijeka član programskog odbora
2. 1.1.2006. - 1.1.2008.
4th European Conference on Positive Psychology Opatija član organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2007. - 1.1.2014. Član uredništva časopisa "Psihologijske teme"