PORTFELJ / dr. sc. Irvin Lukežić red. prof.

Portfelj

dr. sc.

Irvin Lukežić

red. prof.

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

M 091 79 79 538

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 711

Vidljivost

Obrazovanje

1994. - 1996.

doktor književnosti

doktorski studij književnosti

Filozofski fakultet u Zagrebu

1990. - 1992.

magistar književnosti

postdiplomski studij književnosti

Filozofski fakultet u Zagrebu

1979. - 1983.

profesor hrvatskog jezika i književnosti

HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

2006.

Nagrada grada Rijeke za 2006. godinu za poseban doprinos izučavanju kulturne povijesti grada

1994.

Nagrada Općine Jelenje za 1994. za knjigu "Grobnički biografski leksikon"

1984.

Nagrada Sveučilišta u Rijeci za područje povijesti umjetnosti

1980.

Nagrada Sveučilišta u Rijeci za stručni rad iz područja lingvistike (antroponimija)

Članstva

2013. -

Društvo hrvatskih književnika

Znanstvena djelatnost

Znanstvene knjige

01.12.2019.

U Terpsihorinu hramu: iz povijesti riječke Narodne čitaonice

autor knjige

Irvin Lukežić

monografija

Niko Cvjetković

Gradska knjižnica Rijeka Rijeka

01.08.2018.

Arkadija i dokolica:dvije tuskulanske rasprave

autor knjige

Irvin Lukežić

monografija

Boris Domagoj Biletić

Istarski ogranak DHK Pula Pula

01.12.2015.

Gospodarska komora u Rijeci - od Ilirskih provincija do danas

autor knjige

Irvin Lukežić

monografija

Ervin Dubrović

Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Rijeka, Muzej grada Rijeke Rijeka

2012.

ADONISOVA SJENA

Autor knjige

Irvin Lukežić

Posebna izdanja

Anita Šikić

Hrvatska sveučilišna naklada Zagreb

2011.

FERRUCCIO BUSONI. FAUST IZ TOSCANE

Autor knjige

Irvin Lukežić

Posebna izdanja

Eugenia Ehgartner

Leykam International Zagreb

2011.

FLUMINENSIA SLOVENICA

Autor knjige

Irvin Lukežić

Prijevod na slovenski jezik Marjana Mirković

Vlasta Hrvatin-Smetko

Izdavački Centar Rijeka Rijeka

2010.

KNJIŽEVNO-POVIJESNE VEDUTE

Autor knjige

Irvin Lukežić

Biblioteka časopisa Istra

Boris Domagoj Biletić

DHK Pula

2010.

ROBERT WHITEHEAD - ENGLESKI TVORNIČAR TORPEDA IZ RIJEKE

Autor knjige

Irvin Lukežić

Posebna izdanja

Vlasta Hrvatin-Smetko

Izdavački Centar Rijeka Rijeka

2008.

RIJEČKI KVARTET

Autor knjige

Irvin Lukežić

Biblioteka časopisa Fluminensia

Ines Srdoč Konestra

Filozofski fakultet Rijeka Rijeka

2007.

RIJEČKI ILIRSKI TRIPTIHON I DRUGI OGLEDI

Urednik knjige

Rikard Lenac Riječanin

Posebna izdanja

Irvin Lukežić

Izdavački Centar Rijeka Rijeka

2007.

GROBNIČKI ZBORNIK 8

Urednik knjige

Irvin Lukežić

Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine Rijeka

2007.

FLUMINENSIA SLOVENICA

Autor knjige

Irvin Lukežić

Posebna izdanja

Vlasta Hrvatin-Smetko

Izdavački Centar Rijeka Rijeka

2006.

GLAZBA TRSAT 1906.-2006.

Autor knjige

Irvin Lukežić Lovorka Ruck

Posebna izdanja

Vlasta Hrvatin-Smetko

Izdavački Centar Rijeka Rijeka

2006.

OGLEDALO BAŠĆINSKO

Autor knjige

Irvin Lukežić

Posebna izdanja

Vlasta Hrvatin-Smetko

Izdavački Centar Rijeka Rijeka

2005.

GROBNIČKI ZBORNIK 7

Urednik knjige

Irvin Lukežić

Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine Rijeka

2005.

NEBO NAD KVARNEROM

Autor knjige

Irvin Lukežić

Posebna izdanja

Ljubomir Stefanović

Izdavački Centar Rijeka Rijeka

2004.

RIJEKA I MAĐARSKA KULTURA

Urednik knjige

Zbornik radova s međunarodnoga skupa

Irvin Lukežić

Filozofski fakultet Rijeka Rijeka

2004.

GROBNIČKI ZBORNIK 6

Urednik knjige

Irvin Lukežić

Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine Rijeka

2004.

POVIJEST RIJEČKIH KONZULATA

Autor knjige

Irvin Lukežić

Posebna izdanja

Franjo Butorac

Adamić Rijeka

2004.

RIJEČKE GLOSE

Autor knjige

Irvin Lukežić

Posebna izdanja

Ervin Dubrović

Izdavački Centar Rijeka Rijeka

2002.

KNJIGA BRAŠĆINE SV. MARIJE TEPAČKE U GROBNIKU

Autor knjige

Irvin Lukežić

Posebna izdanja Grobničkog zbornika

Iva Lukežić

Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine Rijeka

1999.

LIBURNIJSKI TORZO

Autor knjige

Irvin Lukežić

Knjižnica APS

Milorad Stojević

Libellus Rijeka

1998.

GROBNIČKI ZBORNIK 5

Urednik knjige

Irvin Lukežić

Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine Rijeka

1998.

GRADIŠĆANSKOHRVATSKA KNJIŽEVNOST

Autor knjige

Irvin Lukežić

Privlačica

Martin Grgurovac

Riječ Vinkovci Vinkovci

1997.

PROZA U GRADIŠĆANSKIH HRVATA

Autor knjige

Irvin Lukežić

Biblioteka IGH

Joško Vlašić

Znanstveni Institut Gradišćanskih Hrvata Eisenstadt/Željezno

1996.

IVAN FIAMIN

Autor knjige

Irvin Lukežić

Knjižnica APS, knj. 5

Milorad Stojević

Libellus Rijeka

1995.

MARIO SCHITTAR

Autor knjige

Irvin Lukežić

Knjižnica APS, knj. 3

Milorad Stojević

Libellus Rijeka

1994.

GROBNIČKI BIOGRAFSKI LEKSIKON

Autor knjige

Irvin Lukežić

Posebna izdanja

Milorad Stojević

Libellus Rijeka

1991.

FIJUMANSKE PRIČE

Autor knjige

Irvin Lukežić

Posebna izdanja, knjiga 100

Ljubomir Stefanović

Izdavački Centar Rijeka Rijeka

1990.

DOKUMENTI I SJEĆANJA

Urednik knjige

Irvin Lukežić

KUD Ante Kamenar Grobnik Rijeka

1988.

Grobnički zbornik 1

Urednik knjige

Posebna izdanja

Irvin Lukežić

Rijeka

Pozvana predavanja

01.10.1998.

Na poziv Gradišćanskih Hrvata u Republici Mađarskoj predavanje o hrvatsko-mađarskim kulturnim prožimanjima

Irvin Lukežić

Visoka učiteljska škola u Sambotelu (Szombathély)

Znanstveni skupovi

2003. -

Međunarodni znanstveni skup RIJEKA I MAĐARSKA KULTURA

Rijeka organizator skupa

1996. - 2013.

Međunarodni znanstveni skup RIJEČKI FILOLOŠKI DANI

Rijeka član organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

2008. - 2014.

VJESNIK DRŽAVNOG ARHIVA U RIJECI, član uredništva

2005. - 2008.

Biblioteka časopisa Fluminensia, urednik izdanja

1993. - 2014.

SUŠAČKA REVIJA, član uredništva

1989. - 2013.

FLUMINENSIA, časopis za filološka istraživanja, član uredništva, tajnik i glavni urednik u jednom mandatu (od 1996)

1988. - 1994.

RIVAL, časopis za književnost, član uredništva

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

2008. -

OBITELJ FRANKOPAN (dokumentarni film) u režiji Bernardina Modrića

Istra film Rijeka

pisac scenarija

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2002. - 2004.

pročelnik

Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta

1997. - 1999.

predstojnik

Katedra za opće filološke predmete Odsjeka za kroatistiku

Povjerenstva na sveučilištu

2008. - 2014.

član Upravnog vijeća

Sveučilišna knjižnica Rijeka

Projekti

Znanstveni projekti

01.12.2018. - 30.09.2020.

Hrvatski kulturni krug Rijeke 19. stoljeća

voditelj projekta

Sveučilište u Rijeci 19.000 kn.

2002. - 2007.

STOLJEĆE RIJEČKE PERIODIKE

glavni istraživač-voditelj

Ministarstvo znanosti i tehnologije

1992. - 1996.

PET STOLJEĆA GRADIŠĆANSKOHRVATSKE KNJIŽEVNOSTI, voditelj dr. Milorad Stojević

mladi istraživač-suradnik

MZOŠ

1989. - 1992.

HRVATSKA KNJIŽEVNOST ISTRE U 19. I NA POČETKU 20. STOLJEĆA, voditelj dr. Mirjana Strčić

mladi istraživač-suradnik

MZOŠ

Stručni projekti

1992. -

Dramski tekst "Ptice" u izvedbi riječkih studenata glume u prostoru Kluba Palach

Pisac dramskoga teksta

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018