PORTFELJ / dr. sc. Julija Lozzi Barković red. prof.

Portfelj

dr. sc.

Julija Lozzi Barković

red. prof.

Filozofski fakultet

Odsjek za povijest umjetnosti

Kontakt

Vidljivost

Obrazovanje

2000. -

doktorat znanosti

Doktorski studij iz humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest umjetnosti

Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

1991. -

magisterij znanosti

Poslijediplomski studij iz humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest umjetnosti

Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu

1983. -

diploma

Diplomski studij likovnih umjetnosti

Odsjek za likovne umjetnosti Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

19.11.2013. -

Zaposlena kao redoviti profesor na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Nositelj obaveznih kolegija na preddiplomskom studiju: Umjetnost 19. stoljeća, Umjetnost 20. stoljeća, Umjetnost danas, Seminar završnog rada, Muzeologija, Muzejska pedagogija, te izbornog kolegija na diplomskom studiju: Graditeljska industrijska baština.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2012. -

Vanjska suradnica na poslijediplomskom interdisciplinarnom specijalističkom studiju Zdravstveni turizam na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci

Nositelj izbornog kolegija Kupališna baština i zdravstveni turizam

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci

2009. -

Vanjska suradnica na Poslijediplomskom doktorskom studiju Humanističke znanosti Sveučilišta u Zadru.

Mentor u izradi magistarskih i doktorskih radova, član povjerenstava za ocjenu i obranu magistarskih i doktorskih radova na istom sveučilištu.

Odsjek za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru

2008. - 2013.

Zaposlena kao izvanredni profesor na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Nositelj obaveznih kolegija na preddiplomskom studiju: Umjetnost 19. stoljeća, Umjetnost 20. stoljeća, Umjetnost danas, Seminar završnog rada, Muzeologija, Muzejska pedagogija, te izbornih kolegija na diplomskom studiju: Graditeljska industrijska baština, Arhitektura riječke regije 19. stoljeća u europskom kontekstu, Arhitektura riječke regije 20. stoljeća u europskom kontekstu

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2007. - 2008.

Vanjska suradnica na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.

Nositelj obaveznih kolegija Umjetnost 19. stoljeća, Umjetnost 20. stoljeća i Umjetnost danas.

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

2005. -

Vanjska suradnica na Poslijediplomskom doktorskom studiju Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Mentorica u izradi magistarskih i doktorskih radova, član povjerenstava za ocjenu i obranu magistarskih i doktorskih radova na istom Odsjeku.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2003. - 2007.

Zaposlena kao docent na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Nositelj obaveznih kolegija Umjetnost 19. stoljeća, Umjetnost 20. stoljeća, Umjetnost danas.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1997. - 2003.

Zaposlena kao viši predavač na Odsjeku za likovne umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Nositelj obaveznih kolegija Umjetnost 19. stoljeća i Umjetnost 20. stoljeća, Umjetnost danas.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1989. - 1997.

Zaposlena kao predavač na Odsjeku za likovne umjetnosti Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Nositelj obaveznih kolegija Umjetnost 19. stoljeća i Umjetnost 20. stoljeća.

Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci.

1989. -

U dopunskom radnom odnosu kao asistent za povijest umjetnosti na Odsjeku za likovne umjetnosti Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Asistent na obaveznim kolegijima Umjetnost 19. stoljeća i Umjetnost 20. stoljeća

Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Nagrade i priznanja

14.06.2016.

Godišnja nagrada grada Rijeke za doprinos istraživanju međuratne arhitekture Rijeke

11.05.2016.

Povelja Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske "Radovan Ivančević" za 2015. godinu za istaknuti prinos na području povijesti umjetnosti

1999.

Brončana medalja Societa di studi Fiumani Roma za doprinos u organizaciji i sudjelovanju na međunarodnom znanstvenom skupu Rijeka u stoljeću velikuh promjena/ Fiume nel secolo dei grandi mutamenti

1995., 1996.

Dvije povelje Grada Rijeke za doprinos u organizaciji i sudjelovanju u programu znanstvenog skupa povodom Dana sv. Vida.

Članstva

19.02.2013. - 19.02.2017.

AZVO, Područno vijeće za hunanističke znanosti

2011. - 2012.

Kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke

2009. - 2013.

Međunarodna mreža secesijskih gradova Réseau Art Nouveau Network (RANN)

2007. -

TICCIH The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage

2007. -

DOCOMOMO-a International working party for Documentation and Conservation of buildings and neighbourhoods of the Modern Movement

2006. - 2010.

Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeke

2005. - 2007.

Umjetničkog savjeta galerije Državnog arhiva u Rijeci

2003. -

Upravnog odbora Pro-torpedo Rijeka - udruge za promociju i očuvanje riječke industrijske baštine

1995. -

Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja

1990. -

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2013. -

Kupališna baština i zdravstveni turizam

Poslijediplomski specijalistički studij Zdravstveni turizam

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

voditelj

2006. - 2009.

Umjetnost 20. stoljeća

Likovna kultura

Akademija primijenjenih umjetnosti

voditelj

2006. - 2009.

Umjetnost 19. stoljeća

Likovna kultura

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Metodologija znanstvenog istraživanja

Poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

voditelj

Umjetnost 20. stoljeća

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Umjetnost 19. stoljeća

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Seminar završnog rada

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Muzejska pedagogija

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Muzeologija

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Graditeljska industrijska baština

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Umjetnost danas

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Mentor u završnim radovima

21.09.2013. -

La Defense - urbanistički i arhitektonski razvoj

Marko Smoljan

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

21.09.2013. -

Automatizam kao metoda u likovnoj umjetnosti, od dadaizma i nadrealizma do apstraktnog ekspresionizma

Jelena Poturić

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

17.09.2013. -

Fotografija na prijelazu iz 19. u 20. soljeće: hrvatski i europski kontekst

Ana-Marija Petričević

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

17.09.2013. -

Hrvatsko ekspresionističko slikarstvo

Luka Zovko

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

17.09.2013. -

Usporedba zagrebačke i riječke stambene arhitekture secesije

Renata Filčić

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

17.09.2013. -

Vila Ružić - primjer elitne stambene izgradnje iz razdoblja međuratnog Sušaka

Marina Koprivnikar

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

01.07.2013. -

Bratstvo prerafaelita - jedinstvo slike i riječi na primjerima književnih ostvarenja W. Shakespearea, J. Keatsa i A. Lord Tennysonna

Karla Mazzarolli

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

08.04.2013. -

Arhitektura secesije u Opatiji Prilog istraživanju reprezentativnih vila s početka 20. stoljeća

Andrea Vojvodić

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

26.09.2012. -

Varaždinsko groblje

Marija Cesar

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

25.09.2012. -

Arhitektura secesije u Hrvatskoj (Split, Rijeka, Zagreb, Osijek)

Sara Moser

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

21.09.2012. -

završni rad

Danijela Pintur

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

21.09.2012. -

Art Nouveau u Parizu

Lidija Strika

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

21.09.2012. -

Riječki slikari 19. stoljeća

Jasmina Raković

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

21.09.2012. -

Đakovačka katedrala - arhitektura, slikarstvo i skulptura

Vedrana Matanović

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

28.09.2011. -

Poslijeratna lirska apstrakcija na tragu gestualnog, akcijskog slikarstva

Nikola Njavro

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

28.09.2011. -

Dante u djelima umjetnika hrvatske moderne: Bela Čikoš Sesija, Mirko Rački i Ivan Meštrović

Nina Matković

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

20.09.2011. -

Secesijska arhitektura opatijske rivijere

Marko Španjol

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

16.09.2011. -

Hrvatski đaci na Münchenskoj akademiji u 19. i 20 stoljeću

Ana Grgić

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

14.09.2011. -

Vlaho Bukovac u Zagrebu

Petra Jalšovec

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

25.01.2011. -

Genius Loci u skandinavskoj arhitekturi i dizajnu 20. stoljeća

Iva Kirinčić

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

05.10.2010. -

Reprezentativna stambena arhitektura Rijeke i Sušaka u doba historicizma

Tina Fabijančić

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

05.10.2010. -

Sinteza likovnih umjetnosti-Exat 51

Marija Vasović

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

15.07.2010. -

Kazimir Ostrogović i zagrebačka škola arhitekture

Vanja Čavlina

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

15.07.2010. -

Vinko Matković - riječki kipar

Marijana Matejčić

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

29.06.2010. -

"Sinteza likovnih umjetnosti" Exat 51 i nove tendencije

Tonka Kavran

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

25.02.2010. -

Emilio Ambrosini

Deborah Pustišek

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

25.02.2010. -

Digitalna umjetnost

Monika Štitić

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

22.12.2009. -

Traganje za zaboravljenim stvaralaštvom

Zana Dragičević

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

30.06.2009. -

Opatijske vile

Maja Brajković

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

30.06.2009. -

Ukiyo-e i japonizmi

Ivona Mijolović

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

22.01.2009. -

Hrvatska fotografija na prijelazu stoljeća

Tina Bošković

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

20.10.2008. -

Zagrebačka moderna i privatne vile 30-ih godina

Mirela Horvat

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

20.10.2008. -

Prerafaelitska vizija žene u kontekstu viktorijanskog društva

Iva Rožić

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

20.10.2008. -

Balerine u djelima Edgara Degasa – likovni i društveno problemski pristup

Maja Kereš

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

20.08.2008. -

Fellner i Helmer i njihova uloga u razvoju kazališta u Hrvatskoj

Antonela Maračić

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

05.10.2005. -

Ivan Meštrović i njegovo stvaralaštvo između dva rata (1918-1939)

Irena Radola

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

21.01.2005. -

Turistička arhitektura u Istri

Marina Pacenti

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

20.01.2005. -

Kiparstvo Rijeke u XIX. i početkom XX. stoljeća

Larisa Čučković

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

21.12.2004. -

Moderna i postmoderna arhitektura u Istri

Monika Petrović

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

24.11.2004. -

Svjetski muzeji kao arhitektonska dostignuća (1960-2000)

Živa Kutnjak

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

24.11.2004. -

Pioniri geometrijske apstrakcije

Barbara Kancilja

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

24.11.2004. -

Slobodan, Braco Dimitrijević

Korana Lukić

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

27.10.2004. -

Bogomil Karlavaris

Smiljana Frlan

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

09.07.2004. -

Hrvatski umjetnici na bienalu u Veneciji (1895-2003)

Ivana Maradin

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

19.05.2004. -

Paul Gauguin i grupa iz Pont-Avena

Aleksandar Posavac

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

19.05.2004. -

Hrvatske slikarice XIX i prve polovice XX stoljeća

Adraijana Šuran

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

28.04.2004. -

Umberto Nordio između Rijeke i Trsta

Sanja Benčić

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

28.04.2004. -

"Richard Long i Land Art"

Emanuela Santini

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

30.09.2003. -

Moderna na groblju "Kozala" i Crkva sv. Romualda

Saša Frlan

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

08.07.2003. -

Politička karikatura u Hrvatskoj i Evropi od 1830. do 1918.

MiaKalogjera

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

22.01.2003. -

Utjecaj japanske kaligrafije na umjetnost poslije 1945. godine

Kristina Bin

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

22.01.2003. -

Dvorac Mailath u Donjem Miholjcu

Mirna Černoga

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

20.12.2002. -

Giacomo Zammattio u Rijeci

Ana Grubić

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

18.11.2002. -

Hrvatski slikar 20. stoljeća Oskar Herman

Danijela Milanović

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

18.11.2002. -

Slikarstvo XIX stoljeća u Zadru

Pavle Samek

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

30.10.2002. -

Grupa Zemlja

Tihana Milak

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

30.09.2002. -

David Hockney

Majda Pletenac

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

24.09.2002. -

Konceptualna umjetnost u Hrvatskoj

Darko Lukić

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

08.07.2002. -

Informel i slikarstvo materije u Hrvatskoj

Tina Radetić

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

30.04.2002. -

Marcel Duchamp - život i djelo

Alida Blašković-Vale

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

20.03.2002. -

Vincet van Gogh - uzori i dostignuća

Momir Glišić

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.12.2001. -

Joan Miro

Iva Gašparić

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

31.10.2001. -

Vlaho Bukovac - umjetnost s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće

Iva Balen

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

28.09.2001. -

Mediteranski pejsaž u Hrvatskoj u XIX i XX stoljeću

Lea Ljuba

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

12.07.2001. -

Arhitekt Le Corbusier (život, djelo, utjecaji)

Renata Pentek-Šimoković

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

09.07.2001. -

Geometrijska apstrakcija u Hrvatskoj

Tanja Petković-Maračić

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

27.06.2001. -

Antonio Canova

Dragana Palčić

l

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

25.04.2001. -

Porečki likovni anale (1961 - 2000.)

Ivana Premuž

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

26.02.2001. -

Europska skulptura XIX stoljeća

Alenka Goldner

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

30.01.2001. -

Wassily Kandinsky

Diana Žigo

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

28.09.2000. -

Andy Warhol - prva pop zvijezda u svijetu umjetnosti

Danijela Stipčić

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

12.07.2000. -

Impresionizam između realizma i moderne umjetnosti

Ljiljana Krulj

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

12.07.2000. -

Secesija i djelo Ivana Meštrovića

Milodarka Braletić

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

12.07.2000. -

Ekspresionizam - neoekspresionizam

Zlatko Kozina

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

27.06.2000. -

Lički likovni anale

Ivan Golac

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

26.05.2000. -

Antoni Gaudi i art nouveau

Belinda Rožić

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

27.04.2000. -

Emanuel Vidović

Eva Močibob

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

27.04.2000. -

Emanuel Vidović

Eva Močibob

Likovna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Izdavaštvo

2013. -

Međuratna arhitektura Rijeke i Sušaka, usporedba i europsko okruženje

Financiranje: Adamić

2011. -

Secesijska arhitektuira, vodič kroz Rijeku

Financiranje: Društvo povjesničara Rijeke

2010. -

Secesija u arhitekturi Rijeke

Financiranje: Izdavački centar Rijeka

2009. -

Kvarnerska kupališna baština

Financiranje: Hrvatski muzej turizma, Državni arhiv Rijeka

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2015.

Natura, creativita e produzione nell'architettura Art Nouveau a Fiume

Julija Lozzi Barković

Art nouveau & écologie. Mélanges/ Art Nouveau & Ecology. Miscellany, Ministry of Brussels-Capital Region, Bruxelles-Brussel - 1 250-256

2014.

Tvornica UKOD u Sušaku

Julija Lozzi Barković, Tina Fabijančić, Ivana Hrebak

V. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe - baština arhitekture i građevinarstva - zbornik radova, Pro Torpedo Rijeka, 2014. - 505-516

2013.

Rijeka – prvi hrvatski grad u Réseau Art Nouveau Networku

Julija Lozzi Barković

Zbornik 3. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti - 163-170

2012.

Koromačno-tvornica cementa: prvi planirani industrijski grad u Labinštini

Julija Lozzi Barković, Ketrin Miličević Mijošek

IV. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi Rijeka i brodograđevno naslijeđe: jučer - danas – sutra, Rijeka 2010. - 715-728

2012.

Lovranski mandrać na prijelomu 19.i 20. stoljeća

Julija Lozzi Barković, Boris Barković

Zbornik Lovranšćine - 2 119-140

2011.

Natura, creativita e produzione nell'architettura Art Nouveau di Rijeka

Julija Lozzi Barković

on-line: www.artnouveau-net.eu: Historical Labs Proceedings.

2010.

Građevine povijesno-prometnog značenja u Sušaku-važnome prometnom raskrižju u razdoblju između dvaju ratova

Julija Lozzi Barković

III. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini pod motom: Rijeka, povijesno prometno raskršće Mediterana i Europe, Rijeka 2007. - 227-238

2010.

Razvoj riječke industrijske zone s naglaskom na značajnijim pogonskim kompleksima

Julija Lozzi Barković

II. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini pod motom: Rijeka grad na vodi i moru, Rijeka 2005. - 263-274

2008.

Andrea Palladio kao uzor i inspiracija u djelima arhitekata iz razdoblja kasnog historicizma u Rijeci,

Julija Lozzi Barković

Renesansa renesanse u umjetnosti Hrvatske - Zbornik radova sa znanstvenih skupova Dani Cvita Fiskovića održanih 2003. i 2004. godine - 451-460

2007.

Mogućnosti i dosezi međuratnoga sakralnog graditeljstva u Sušaku na primjeru pregradnje crkve Presvetoga Srca Isusova

Julija Lozzi Barković

Prostor, znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam - 15 67-79

2007.

Moderna između očuvanja i preobrazbe

Julija Lozzi Barković

Zbornik 2. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti - 349-362

2006.

Il patrmonio industriale nell' offerta turistica e culturale della citta di Fiume

Julija Lozzi Barković

on-line: www.ticcihcongress2006.net/papers_4.html.

2005.

Hrvatski kulturni dom u Sušaku – prilog istraživanju i valorizaciji

Julija Lozzi Barković

Radovi Instituta za povijest umjetnosti - 287-306

2004.

Najamne stambene zgrade međuratnog Sušaka

Julija Lozzi Barković

Radovi Instituta za povijest umjetnosti - 348-365

2004.

Javno graditeljstvo Sušaka između dva svjetska rata s osvrtom na dosadašnja istraživanja

Julija Lozzi Barković

Zbornik I. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti - 167-174

2002.

Stambeno-najamno graditeljstvo Rijeke između dva svjetska rata

Julija Lozzi Barković

Radovi Instituta za povijest umjetnosti - 171-191

2000.

Secesija u graditeljstvu Rijeke/ La secessione nell'edilizia fiumana

Julija Lozzi Barković

Rijeka u stoljeću velikih promjena/ Fiume nel secolo dei grandi mutamenti - 104-108

1999.

Boren Emili

Julija Lozzi Barković

Sušačka revija - VII 71-82

1998.

Tradicionalno i moderno, dvije bankovne zgrade u Sušaku

Julija Lozzi Barković

Sušačka revija - VI 63-70

1998.

Socijalne i zdravstvene ustanove na Sušaku

Julija Lozzi Barković

Sušačka revija - VI 73-80

1998.

Čovjek koji je izgradio pola Sušaka

Julija Lozzi Barković

Sušačka revija - VI 91-100

1998.

Paolo Grassi i regulacijski plan Rijeke iz 1904. godine - Prilog istraživanju urbanističkog razvoja Rijeke s početka XX. stoljeća

Julija Lozzi Barković

Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci - 40 157-183

1997.

Carinska skladišta u Sušaku

Julija Lozzi Barković

Sušačka revija - V 81-86

1997.

Pročelna ornamentika secesijskog graditeljstva u Rijeci

Julija Lozzi Barković

Sveti Vid, Zbornik radova - 131-146

1997.

Via della Salute, panoramska ulica s reprezentativnim primjerima secesijskog graditeljstva u Rijeci

Julija Lozzi Barković

Sv. Vid, Zbornik radova - 157-166

1997.

Genius loci riječkog secesijskog graditeljstva na primjerima značajnijih stambeno-najamnih zgrada

Julija Lozzi Barković

Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci - 39 241-283

1996.

Sanatorij Pećine-Hotel Park

Julija Lozzi Barković

Sušačka revija - IV 73-78

1996.

Javna gradska kupališta

Julija Lozzi Barković

Sušačka revija - IV 69-74

1996.

Kupalište i hotel Jadran

Julija Lozzi Barković

Sušačka revija - IV 87-90

1996.

Prilog istraživanju renesansnih spomenika u Dobrinju i Klimnu na otoku Krku

Julija Lozzi Barković

Zbornik o Dobrinjštini - 2 77-83

1995.

Regulacioni plan Sušaka

Julija Lozzi Barković

Sušačka revija - III 29-38

1995.

Šumarija, jedinstveni primjer mađarske secesije u Sušaku

Julija Lozzi Barković

Sušačka revija - III 15-20

1995.

Secesija u stambenom graditeljstvu Rijeke

Julija Lozzi Barković

Sveti Vid, Zbornik radova - 163-177

1994.

Poliklinika i bolnica

Julija Lozzi Barković

Sušačka revija - II 33-38

1994.

Sušačka željeznička postaja

Julija Lozzi Barković

Sušačka revija - II 17-22

1994.

Župna crkva sv. Ćirila i Metoda u Sušaku, od zamisli do kompromisnig rješenja

Julija Lozzi Barković

Sušačka revija - II 15-22

1993.

Gradska vijećnica u Sušaku

Julija Lozzi Barković

Sušačka revija - I 29-36

1993.

Arhitektura Rijeke na početku XX. stoljeća u srednjeeuropskom kontekstu

Julija Lozzi Barković

Dometi - I 47-59

1993.

Carlo Pergoli i riječka komunalna arhitektura

Julija Lozzi Barković

Vjesnik Povijesnog arhiva Rijeka - 35 221-236

1992.

Secesija i riječke vile

Julija Lozzi Barković

Fluminensia - IV 95-104

1991.

Secesija i stambeno graditeljstvo na primjerima radničkih kuća u Rijeci

Julija Lozzi Barković

Vjesnik Povjesnog arhiva Rijeka - 33-34 123-134

1990.

Secesija na riječkim hotelima

Julija Lozzi Barković

Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci - XXXII 211-221

1986.

Slikarstvo i oltarna plastika venecijanskih majstora na otoku Krku

Julija Lozzi Barković

Dometi - XIX 43-70

Znanstvene knjige

2015.

Međuratna arhitektura Rijeke i Sušaka, usporedba i europsko okruženje

Julija Lozzi Barković

Adamić Rijeka

2015.

Međuratna arhitektura Rijeke i Sušaka, usporedba i europsko okruženje

Autor knjige

Julija Lozzi Barković

Adamić Rijeka

2013.

Međuratna arhitektura Rijeke i Sušaka, usporedba i europsko okruženje

Lozzi-Barković, Julija

Adamić ; Filozofski fakultet

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=339947

2013.

Međuratna arhitektura Rijeke i Sušaka, usporedba i europsko okruženje

Lozzi-Barković, Julija

Adamić ; Filozofski fakultet

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=339947

2013.

Međuratna arhitektura Rijeke i Sušaka, usporedba i europsko okruženje

Lozzi-Barković, Julija

Adamić ; Filozofski fakultet

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=339947

2011.

Secesijska arhitektura, vodič kroz Rijeku

Autor knjige

Daina Glavočić, Julija Lozzi-Barković, Jasna Rotim Malvić

Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja Rijeka

2010.

Secesija u arhitekturi Rijeke

Autor knjige

Julija Lozzi Barković

Izdavački centar Rijeka Rijeka

2009.

Kvarnerska kupališna baština

Autor knjige

Mirjana Kos Nalis, Julija Lozzi Barković

Hrvatski muzej turizma, Državni arhiv u Rijeci Opatija-Rijeka

2008.

Casa della cultura a Sušak

Autor poglavlja u knjizi

Julija Lozzi Barković

Itinerari attraverso i luoghi del moderno. Strategie per la “costruzione” identitaria del confine Italo-Yugoslavo, tra e oltre le due guerre

prof.dr.sc. Elena Marchigiani i prof.dr.sc Paolo Nicoloso

Sveučilište u Trstu Trst

2008.

Sviluppo urbano di Sušak

Autor poglavlja u knjizi

Julija Lozzi Barković

Itinerari attraverso i luoghi del moderno. Strategie per la “costruzione” identitaria del confine Italo-Yugoslavo, tra e oltre le due guerre

prof.dr.sc. Elena Marchigiani i prof.dr.sc Paolo Nicoloso

Sveučilište u Trstu Trst

2008.

Casa di Sokol/ Casa del Partigiano a Sušak

Autor poglavlja u knjizi

Julija Lozzi Barković

Itinerari attraverso i luoghi del moderno. Strategie per la “costruzione” identitaria del confine Italo-Yugoslavo, tra e oltre le due guerre

prof.dr.sc. Elena Marchigiani i prof.dr.sc Paolo Nicoloso

Sveučilište u Trstu Trst

2008.

Casa del Balilla/ Casa del Partigiano a Rijeka

Autor poglavlja u knjizi

Julija Lozzi Barković

Itinerari attraverso i luoghi del moderno. Strategie per la “costruzione” identitaria del confine Italo-Yugoslavo, tra e oltre le due guerre

prof.dr.sc. Elena Marchigiani i prof.dr.sc Paolo Nicoloso

Sveučilište u Trstu Trst

2004.

Arhitektura secesije u Rijeci, Hrvatskom primorju i Istri

Autor poglavlja u knjizi

Julija Lozzi Barković

Secesija u Hrvatskoj

Anđelka Galić, Miroslav Gašparović

Muzej za umjetnost i obrt Zagreb

2001.

Arhitektura historicizma u Sušaku

Autor poglavlja u knjizi

Julija Lozzi Barković

Arhitektura historicizma u Rijeci

Ljubica Dujmović Kosovac, Daina Glavočić, Milica Đilas,Olga Magaš

Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka Rijeka

2000.

Arhitektura historicizma u Hrvatskom primorju i Istri

Autor poglavlja u knjizi

Julija Lozzi Barković

Historicizam u Hrvatskoj

Vladimir Maleković

Muzej za umjetnost i obrt Zagreb

Pozvana predavanja

29.09.2012.

Rekreacijske strukture-riječka javna kupališta.

Julija Lozzi Barković

Rijeka

19.11.2011.

Natura, creativita e produzione nell'architettura Art Nouveau di Rijeka

Julija Lozzi Barković

Milano

24.09.2011.

Arhitektura secesije u Rijeci

Julija Lozzi Barković

Rijeka

08.12.2005.

L'architettura di Fiume e Sušak nel periodo fra le due guerre mondiali con il particolare riferimento ai due edifici abitativi e d'affari –Il Palazzo Albori e la Casa croata di cultura

Julija Lozzi Barković

Trst

01.06.2005.

Crkva Presvetoga Srca Isusova na Sušaku, spomenik trajniji od mjedi

Julija Lozzi Barković

Rijeka

24.04.1999.

Secesija u graditeljstvu Rijeke/ La secessione nell'edilizia fiumana

Julija Lozzi Barković

Rijeka

Kongresna priopćenja

25.09.2014.

Center za industrijsko dediščino na Reki

Julija Lozzi Barković, Ivana Golob

usmeno izlaganje

6. Mednarodni posvet Varovanje dediščine industrijalizacije v Sloveniji: stanje in perspektive, Ljubljana

2014.

Centar za industrijsku baštinu u Rijeci

Julija Lozzi Barković, Ema Aničić

usmeno izlaganje

6. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini „Čovjek i industrija“ Rijeka

29.09.2012.

Rekreacijske strukture-Riječka javna kupališta.

Julija Lozzi Barković

usmeno priopćenje

Esperienze portuali a Fiume e Trieste tra ‘700 e ‘900 – letteratura, storia, architettura, tecnica Rijeka

2012.

Koromačno - the first cement factory and the first planned industrial settlement in Istria (Croatia) during the period between the two world wars

Julija Lozzi Barković

usmeno priopćenje

International Conference of the Company Towns Project Padova

2012.

Tvornica Ukod u Sušaku

Julija Lozzi Barković, Tina Fabijančić, Ivana Hrebak

usmeno priopćenje

V. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini. Rijeka i industrijsko graditeljsko nasljeđe pod motom: Baština arhitekture i građevinarstva, Rijeka 2012. Rijeka

19.11.2011.

Natura, creativita e produzione nell'architettura Art Nouveau di Rijeka

Julija Lozzi Barković

usmeno priopćenje

Réseau Art Nouveau Network "Art Nouveau & Ecology": Historical Lab 3: Nature, Creativity and Production at the time of Art Nouveau Milano

24.09.2011.

Arhitektura secesije u Rijeci

Julija Lozzi Barković

usmeno priopćenje

Architettura e arte a Fiume e Trieste tra '800 e '900/ Arhitektura i umjetnost u Rijeci i Trstu krajem XIX. i početkom XX. stoljeća Rijeka

16.04.2011.

Lovranski mandrać na prijelomu 19. i 20. stoljeća

Julija Lozzi Barković, Boris Barković

usmeno priopćenje

Lovranski stari grad, prošlost, sadašnjost, budućnost Lovran

22.04.2010.

Koromačno-tvornica cementa-prvi planirani industrijski grad u Labinštini.

Julija Lozzi Barković, Ketrin Miličević Miošek

usmeno priopćenje

IV. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini. Rijeka i brodograđevno naslijeđe: jučer - danas – sutra Rijeka

2010.

Rijeka – prvi hrvatski grad u Réseau Art Nouveau Networku

Julija Lozzi Barković

usmeno priopćenje

3. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti Zagreb

2007.

Građevine povijesno-prometnog značenja u Sušaku-važnome prometnom raskrižju u razdoblju između dvaju ratova

Julija Lozzi Barković

usmeno priopćenje

III. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini. Rijeka, povijesno prometno raskršće Mediterana i Europe Rijeka

2006.

Il patrimonio industriale nell'offerta turistica e culturale della citta di Fiume

Julija Lozzi Barković

usmeno priopćenje

TICCIH 2006. The XIII International Congress of The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage Terni, Rim

29.10.2005.

Crkva Presvetoga Srca Isusova na Sušaku, spomenik trajniji od mjedi

Julija Lozzi Barković

usmeno priopćenje

Znanstveni kolokvij povodom proslave Stoljetnice života i rada milosrdnih sestara Svetog Križa na Sušaku Rijeka

2005.

Moderna između očuvanja i preobrazbe.

Julija Lozzi Barković

usmeno priopćenje

2. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti Zagreb

2005.

Razvoj riječke industrijske zone s naglaskom na značajnijim pogonskim kompleksima.

Julija Lozzi Barković

usmeno priopćenje

II. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini pod motom: Rijeka grad na vodi i moru Rijeka

2004.

Andrea Paladio kao uzor i inspiracija u djelima arhitekata iz razdoblja kasnog historicizma u Rijeci

Julija Lozzi Barković

usmeno priopćenje

Dani Cvita Fiskovića Renesansa renesanse Dubrovnik

2001.

Javno graditeljstvo Sušaka između dva svjetska rata s osvrtom na dosadašnja istraživanja

Julija Lozzi Barković

usmeno priopćenje

1. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti Zagreb

1999.

Secesija u graditeljstvu Rijeke/ La secessione nell'edilizia fiumana

Julija Lozzi Barković

usmeno priopćenje

Convegno internazionale Rijeka u stoljeću velikih promjena/ Fiume nel secolo dei grandi mutamenti Rijeka

Mentorstvo doktorandima

2011. -

Secesija u Puli, povijesno-kulturno određenje i vitalnost stila na periferiji Austro-Ugarske Monarhije

Jasna Rotim Malvić

Poslijediplomski doktorski studij na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2010. -

Arhitektura i urbanizam grada Rijeke od 1945.-1990.

Lidija Butković

Poslijediplomski doktorski studij na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2010. -

Socrealističke manifestacije i apstraktna konstanta u umjetnosti Vojina Bakića

Zana Dragičević

Poslijediplomski doktorski studij humanističkih znanosti Sveučilišta u Zadru

2008. - 2010.

Arhitektonski opus Emilija Ambrosinija u Rijeci od 1903. do 1912.

Branko Metzger-Šober

Poslijediplomski doktorski studij Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Datum obrane: 8. prosinca 2010.

2007. - 2013.

Obnova i izgradnja stare gradske jezgre u Zadru nakon razaranja u Drugom svjetskom ratu

Antonija Mlikota

Poslijediplomskom doktorskom studiju na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Datum obrane: 27. 9. 2013.

2012. -

Sakralna arhitektura Rijeke u prvoj polovici 20. stoljeća

Tajana Putrih

Poslijediplomski doktorski studij humanističkih znanosti Sveučilišta u Zadru

2010. - 2012.

Belizar Bahorić – život i djelo

Jasna Rodin

Poslijediplomski (znanstveni) studij povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Datum obrane: 21. 6. 2012.

Znanstveni skupovi

24.09.2011. -

Architettura e arte a Fiume e Trieste tra '800 e '900/ Arhitektura i umjetnost u Rijeci i Trstu krajem XIX. i početkom XX. stoljeća

Rijeka Član znanstvenog i organizacijskog odbora

23.- 24. 4. 1999.

Međunarodni kongres/ Convegno internazionale: Rijeka u stoljeću velikih promjena/ Fiume nel secolo dei grandi mutamenti

Rijeka Član programskog i organizacijskog odbora

25.- 27. 9. 2012.

V. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini. Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe pod motom: Baština arhitekture i građevinarstva

Rijeka Član programskog i organizacijskog odbora

5.- 8. 12. 2005.

Il Moderno tra Conservazione e Trasformazione Dieci Anni di Docomomo-Italia: Bilanci e Prospettive.

Trst Član znanstvenog odbora

14. - 15. 10. 2005.

II. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini pod motom: Rijeka grad na vodi i moru

Rijeka Član znanstvenog i organizacijskog odbora

12.- 13. 10. 2007.

III. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini. Rijeka, povijesno prometno raskršće Mediterana i Europe

Rijeka Član programskog i organizacijskog odbora

21.- 23. 4. 2010.

IV. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini. Rijeka i brodograđevno naslijeđe: jučer-danas-sutra

Rijeka Član programskog i organizacijskog odbora

28.-29. 9. 2012.

Esperienze portuali a Fiume e Trieste tra ‘700 e ‘900 – letteratura, storia, architettura, tecnica

Rijeka Član znanstvenog i organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

2015. -

VI. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi Čovjek i industrija s naglaskom na povijesno iskustvo o čovjeku u industriji, Rijeka, 24 - 25. travnja 2014., Zbornik radova, Pro torpedo Rijeka, 2015. ISSN 1848-4794

Recenzije

2015.

Četrnaest arhitektonskih i urbanističkih vizija povijesne jezgre Zadra nastalih 1953. godine

2014.

Selman Selmanagić - balkanski Le Corbusier

2014.

Arhitektura župne crkve sv. Lucije u Kostreni, autorica Nane Palinić i Olge Magaš

2013.

Arhitektonski opus Alfreda Kellera na Kvarneru

2013.

Povijest židovske zajednice u Opatiji - prilozi

2013.

Giovanni Rubinich

2013.

RIJEKA, MORE, GRAD - južni pol Srednje Europe

2013.

Ada Felice-Rošić i Nada Šilović, ženski trag u arhitekturi Rijeke

2013.

Radnička naselja u Rijeci - od kraja 19. stoljeća do poslijratnog razdoblja (1945.)

2013.

Riječka kazališta/ Nastanak, kontinuitet i značenje kazališnih zgrada i scenskih prostora u razvitku urbane strukture grada

2011.

Zgrada Željpoha u Zagrebu – rasprave o arhitektonskoj interpolaciji

2010.

Ladislao de Gaus

2009.

Ivi Maroeviću baštinici u spomen

Javno djelovanje

Javna predavanja

28.02.2013.

Detalji

Rijeka

19.05.2011.

Detalji

Rijeka

27.05.2004.

Detalji

Predavanje i obilazak Tvornice papira Rijeka/ Dani tvorenih vrata riječkoga industrijskog naslijeđa

Rijeka

14.04.2004.

Detalji

Zagreb

17.10.2001.

Detalji

Rijeka

Popularizacija znanosti

2009.

Detalji

Inicijator i član radne grupe za sudioništvo Rijeke u mreži koja okuplja gradove bogatoga secesijskog naslijeđa, u čijim aktivnostima surađuje (izložbe, kolokvije, publikacije).

Rijeka-Bruxelles

2003.

Detalji

javne tribine, razgovori, javna predavanja, organizacija skupova, inventarizacija industrijske baštine, edukacija, formiranje podmlatka

Rijeka

20. travnja svake godine

Detalji

Odsjek za povijest umjetnosti i Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke kroz zajedničke aktivnosti (vodstva, predavanja, tribine) promovira struku povijesti umjetnosti u široj javnosti, surađujući s ustanovama u kulturi grada Rijeke.

Rijeka

Intervjui

27.06.2010.

Detalji

Novi List, Mediteran

Rijeka

15.12.2007.

Detalji

Novi List

Rijeka

15.06.2003.

Detalji

Novi List

Rijeka

31.08.2001.

Detalji

Novi List

Rijeka

Novinski članci

2011.

Detalji

Coup de fouet, The Art Nouveau European Route magazine

Barcelona

16.11.2008.

Detalji

Novi List, Mediteran/ Tjedni kulturni prilog, XIV, br. 691

Rijeka

26.08.2007.

Detalji

Novi List, Mediteran, XIII/ 630

Rijeka

22.10.2006.

Detalji

Novi List, XII/588

Rijeka

2006.

Detalji

Sušačka revija, XIV/54-55

Rijeka

2006.

Detalji

Sušačka revija, XIV/56

Rijeka

2003.

Detalji

Sušačka revija, XI/44

Rijeka

2003.

Detalji

Sušačka revija, XI/ 41

Rijeka

2002.

Detalji

Sušačka revija, X/38-39

Rijeka

Uredništvo

2003. -

Sušačka revija, glasilo za kulturu i društvena zbivanja Hrvatskog primorja, kvarnerskih otoka i Gorskog kotara

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2013. -

Predstojnik

Sveučilište u Rijeci/ Centar za industrijsku baštinu

2012. - 2013.

Pročelnik

Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2007. - 2009.

Pročelnik

Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

2013. - 2017.

Član Područnog znanstvenog vijeća za humanističke znanosti

Agencija za znanost i visokoobrazovanje/ Nacionalno vijeće za znanost

Projekti

Znanstveni projekti

2013. - 2016.

Arhitektura Rijeke i riječke regije kao razvojni resurs: povijest, stanje i mogućnosti revitalizacije

partner

Sveučilište u Rijeci 20 000 kn godišnje

2010. - 2012.

Company Towns in the World: Origins, Evolution and Rehabilitation (16th-20th centuries)

suradnik

Sveučilište u Padovi

http://companytown.storia.unipd.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=11

2007. - 2013.

Moderna i postmoderna arhitektura riječke regije u europskom kontekstu

voditelj projekta

MZOS 20.000 kn godišnje

2007. - 2008.

Itineraries through the places of the Modern. Strategies for the “construction of the identity” of Italy-Yugoslav border, in between and after the two world wars. Itineraries of the Modern through the places of the memory, the work and the dwelling

suradnik

Sveučilište u Trstu

2005. - 2006.

Međuratna arhitektura Rijeke i Sušaka, komparacija

voditelj projekta

MZOS

2004. -

Plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije

suradnik

MZOS

Stručni projekti

2007. - 2010.

Objektna kupališta kvarnerskog bazena: Opatijska rivijera, Riječki zaljev, Crikveničko-vinodolska rivijera, Velebitski kanal, kvarnerski otoci

Državni arhiv Rijeka, Hrvatski muzej turizma u Opatiji

Suradnik

2002. -

Povijesni pregled uređenja javnih prostora centra Rijeke - od Mlake do Piramide

Grad Rijeka

Voditelj