dr.sc. Jasna Hudek-Knežević red.prof.

Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju

prostorija : 366
e-pošta : hudekj@ffri.hr
mobitel : 0992905956


Google Scholar
ORCID
https://orcid.org/0000-0002-7710-652X

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google znalac 3571(1696) 21(16) 33(22)
Google Znalac 2852 (1605) 19 (15) 27 (20)
Google Znalac 2861 (1613) 19 (15) 27 (20)
ORCID
ORCID ID
ReacercherID 1032 10

Obrazovanje

1.1.1994. - doktor psihologije Doktorski studij psihologije Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagebu
12.6.1986. - 12.6.1986. magistar psihologije Poslijediplomski magistarski studij psihologije Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1975. - 1.1.1980. profesor psihologije i engleskog jezika Studij psihologije i engleskog jezika Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

1.1.2018. - 1.1.2018. redoviti profesor u trajnom zvanju Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2012. redoviti profesor Odsjek za psihologiju - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2002. - 1.1.2007. izvanredni profesor Odsjek za psihologiju - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1996. - 1.1.2002. docent Odsjek za psihologiju - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1994. - 1.1.1996. viši asistent Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1982. - 1.1.1994. asistent Odsjek za psihologiju Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1981. - 1.1.1982. psiholog Centar za Autizam - Zagreb

Nagrade i priznanja

1.1.2016. Priznanje Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za znanstvenu izvrsnost za 2015. godinu.
1.1.2014. Državna nagrada za znanost RH:Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti za 2014. godinu
1.1.2007. Psihologijska nagrada Zoran Bujas za knjigu „Psihosocijalne odrednice tjelesnog zdravlja: I Stres i tjelesno zdravlje“
1.1.1999. Nagrada Ramiro Bujas za osobito vrijedno psihologijsko znanstveno djelo.

Članstva

- Hrvatsko psihološko društvo - član
- Society for Personality and Social Psychology - član
- International Society for the Study of Individual Differences - član
- Društvo psihologa Primorsko-goranske županije - član

Nastavna djelatnost

Kolegiji

24.2.2014. - 20.6.2019. Odbrana poglavlja iz socijalne psihologije: Samopoimanje, samoregulacija i zdravlje
diplomski studij psihologije
Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82,5
1.10.2013. - 20.6.2019. Zdravstvena psihologija
diplomski studij psihologije
Odsjek za psihologiju Filozofskoga Fakulteta Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 112,5
1.10.2013. - 31.1.2019. Socijalna interakcija
diplomski studij psihologije
Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.10.2013. - 31.1.2019. Socijalna kognicija
preddiplomski studij psihologije
Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Riujeci
voditelj
Norma sati: 60
30.9.2009. - 1.6.2009. Stres i zdravlje
diplomski studij
Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2008. - 11.3.2020. Stres, suočavanje i tjelesno zdravlje
Poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje"
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 10

Mentor u završnim radovima

16.9.2019. - 16.9.2019. Aktorski i partnerski efekti privrženosti na zadržavanje partnera u romantičnim vezama
Martina Jurčić
psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za psihologiju
16.9.2019. - 16.9.2019. Socioseksualnost kao moderator asortstivnog uparivanja u tamnoj trijadi
Melita Seršić
psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za psihologiju
22.12.2018. - 22.12.2018. SAMOPOŠTOVANJE KAO MODERATOR SLIČNOSTI PAROVA U CRTAMA TAMNE TRIJADE
Karmen Vučetić
psihologija
Filozofski fakultet, Rijeka
26.9.2018. - Efekti crta ličnosti Tamne trijade i sličnosti u tim crtama na pozitivno i negativno raspoloženje muškaraca i žena u romantičnom odnosu
Iva Gortan
psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
22.9.2017. - Povezanost procjena i samoprocjena bračnih partnera u protektivnim zdravstvenim ponašanjima
Nikolina Jović
psihologija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
22.9.2017. - Asortativni mating za crte ruminiranja i refleksije
Sandra Pandžić
psihologija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
16.7.2017. - Uparivanje po sličnosti u ličnosti i efekti razlika (sličnosti) u crtama ličnosti Petofaktorskog modela i Tamne trijade na zdravstvena ponašanja kod bračnih parova i parova u kohabitaciji
Danijela Pupavac
psihologija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2016. - Povezanost crta ličnosti petofaktorskog modela i crta tamne trijade sa subjektivnim i objektivnim indikatorima tjelesnih bolesti. .
Katja Bilić
Psihologija

18.7.2012. - Odnos crta petofaktorskog modela ličnosti, črstoće ličnosti i osjećaja koherentnosti sa slikom tijela kod žena s karcinomom dojke
Ana Vrđuka
Psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.4.2012. - Odnos strategija zadržavanja partnera i zadovoljstva vezom
Marta Tomac
Psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.2.2012. - Odnos religioznosti, socioseksualnosti i ljubomore: Samoprocjena i procjena partnera
Ivana Koller
Psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Bračna kvaliteta, stres i partnerska podrška kod liječenih ovisnika o alkoholu i njihovih supruga
Ivona Topić
Psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Odnos nekih crta ličnosti i percepcije stresa prije porođaja sa stresom nakon porođaja i nekim aspektima njegove težine
Daniela Filinić
Psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.7.2011. - Odnos petofaktorskog modela ličnosti, čvrstoće ličnosti, osjećaja koherentnosti s percepcijom stresa i kvalitetom života kod žena s karcinomom dojke
Nina Milevoj
Psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.10.2010. - Utjecaj potrebe za kognicijom, osobne uključenosti i kvalitete argumenata na efikasnost reklamne poruke
Stjepan Štajduhar
Psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.7.2009. - Zadovoljstvo poslom: prospektivno istraživanje
Jurčević Marija
Psihologija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
21.5.2008. - Odnos crta ličnosti i strategija zadržavanja partnera
Nina Tišlerić
Psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.5.2008. - Odnos recipročnosti i dimenzija ličnosti, te razlike u recipročnosti prema srodnicima i nesrodnicima
Maja Močibob
psihologija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
5.3.2008. - Povezanost percepcije stresa, organizacijske odanosti, profesionalnog sagorijevanja i tjelesnih simptoma kod medicinskih sestara
Sanja Bradić
psihologija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
28.2.2007. - Odnos crta ličnosti, socioseksualnosti i ljubomore: Samopercepcija i percepcija partnera
Dijana Radovčić
psihologija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
28.2.2007. - Odnos crta ličnosti, socioseksualnosti i zadovoljstva vezom: Samopercepcija i percepcija partnera
Mia Pavičić
psihologija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
23.2.2006. - Odnos crta petofaktorskog modela ličnosti majke, zdravlje majke i ishoda porođaja
Danijuela Vuković
psihologija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
18.7.2005. - Utjecaj straha u propagandnim porukama prevencije pušenja usmjerene adolescentima
Martina Udovičić
psihologija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
8.6.2005. - Odnos optimizma, pesimizma, lokusa kontrole zdravlja i percepcije tjelesnih simptoma
Tamara Blažinić
psihologija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
25.5.2004. - Emocionalno funkcioniranje, suočavanje sa stresom, socijalna podrška i zdravstveni ishodi kod medicinskih sestara
Tanja Rizner
psihologija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
13.2.2004. - Odnos zahtjeva posla i osobnih resursa sa sagorijevanjem na poslu
Ani Kenda
psihologija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
23.6.2003. - Povezanost psihosocijalnih resursa, percepcije stresa i zdravstvenih ponašanja s ishodima poroda
Janja Trkulja
psihologija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
17.2.2003. - Psihosocijalni aspekti, tjelesni simptomi i raspoloženja u trudnoći
Sandra Milovanović
psihologija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
25.9.2001. - Efekti emocionalne kontrole i strategija suočavanja na tjelesne simptome
Ana Fabijan
psihologija
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
23.4.2001. - Emocionalna regulacija, suočavanje sa stresom i zdravlje
Dina Šverko
psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.12.2000. - Odnos stilova suočavanja, intenziteta percipiranog stresa i emocionalne inteligencije
Ivana Mihaljica
psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
22.9.2000. - Efekti Eysenckovih crta ličnosti i stilova suočavanja na tjelesne simptome kod adolescenata
Barbara Kalebić
psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.7.2000. - Efekti Eysenckovih dimenzija ličnosti na tjelesne simptome, strategije suočavanja, percepciju stresne situacije i raspoloženje tijekom faza stresne transakcije
Jasminka Marić
psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
6.6.2000. - Emocionalno- kognitivno funkcioniranje osoba koje su pokušale samoubojstvo
Sandra Milotti
psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.3.2000. - Efekti samopoimanja i socijalne podrške na percepciju stresa u trudnoći i porođaju
Sandra Blažević-Zelić
psihologija
Filozofski fakultet Sveućilišta u Rijeci
5.7.1999. - Emocionalna reaktivnost i percepcija stresa kod pušača i nepušača cigareta
Danijela Perić
psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.3.1999. - Upitnik ljutnje izazvane ponašanjem partnera: spolne razlike i razlike u tipu veze
Darko Sambol
psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
3.9.1998. - Efekt strategije suočavanja i socijalne podrške na negativne emocije pacijentica s karcinomom dojke i ginekološkim karcinomima
Rosanda Pahljina
psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
3.7.1998. - Odnos anksioznosti, suočavanje sa stresom, opće dobrobiti i zdravlju usmjerenih ponašanja pacijenta s infarktom miokarda
Ivanka Kajdi
psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.5.1998. - Odnos nekih karakteristika majke i djeteta i roditeljskog stresa
Mirjana Mileusnić
psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
6.5.1998. - Percepcija stresa, strategije suočavanja i mehanizmi obrane u bolesnika od arterijske hipertenzije i duodenalnog ulkusa
Aleksandar Ljubotina
psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.4.1998. - Odnos socijalne podrške, optimizma i pesimizma, suočavanje i opće dobrobiti kod pacijenata s infarktom miokarda
Sonja Golik
psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.9.1997. - Konstrukcija i validacija skale za procjenu uspješnosti u nogometu
Tihomir Dragoslavić
psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.4.1997. - Odnos optimizma sa promjenama u načinima suočavanja i raspoloženjima tijekom stresne transakcije
Neda Nefat
psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.1.1997. - Odnos između itenziteta percipiranog stresa, stilova suočavanja u zdravstvenih ishoda
Romana Lesić
psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.11.1996. - Opća dobrobit i samoprocjena ponašanja usmjerenih na očuvanje zdravlja kod kroničnih bolesnika
Dijana Kukoleča
psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.9.1996. - Socijalna adaptacija mentalno nedovoljno razvijenih učenika (s) i učenika kategorije graničnih slučajeva s obzirom na dob i spol
Sonja Štević
psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u ijeci
13.5.1996. - Suočavanje i strahovi vezani uz trudnoću i situaciju porođaja
Karin Kuljanić
psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.7.1995. - Spolna orijentacija i stilovi rješavanja konflikata
Vanda Vujatović
psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.4.1995. - Stavovi prema homoseksualcima
Barabara Beroš
psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.10.1994. - Odnos bračnog zadovoljstva, spolne orijentacije i konflikta spolne uloge kod bračnih parova
Melita Laleta
psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
11.7.1994. - Odnos dispozicijskih i situacijski specifičnih mjera suočavanja sa stresnim situacijama
Tatjana Petrc
psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.1994. - Stav građana Osijeka i Rijeke prema ženama u hrvatskoj vojsci
Gordana Krpeljević
psihologija
Filozofski fakultet Sveučilšta u Rijeci
8.4.1992. - Ugled struke
Mila Mirković
psihologija
Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci
7.3.1991. - Povezanost crte traženja uzbuđenja i nekih faktora interakcije roditelj - dijete
Pino Tuftan
psihologija
Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.3.1987. - Socio-psihološki problemi adaptacije liječenih alkoholičara-članova kluba liječenih alkoholičara
Zrinka Rička
Psihologija
Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

5.5.2017. - Grupna produktivnost i donošenje odluka u grupi
specijalistički poslijediplomski studij "Upravljanje poslovnim uspjehom"
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
profesor
Norma sati: 8
7.11.2016. - 14.11.2016. Personality and health
Dodiplomski i diplomski studij psihologije
Riga Teacher Training and Education Management Academy u Rigi, Latvija
profesor
Norma sati: 20
23.4.2014. - 23.4.2014. Predavanje pod naslovom Ageing in Croatia

Umea University, Department of Psychology, Sweden
voditelj
Norma sati: 2
2.3.2009. - 2.4.2009. Socijalna psihologija
Sveučilišni studij Management u zdravstvu
Medici ski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2009. - 2.2.2009. Grupna produktivnost i donošenje odluka u grupi
Specijalistički poslijediplomski studij „Upravljanje poslovnim uspjehom“
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15
1.1.2008. - 2.2.2008. Socijalna psihologija
Sveučilišni studij Management u zdravstvu
Medicinski fakulteti Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2005. - 3.4.2005. Socijalna psihologija
Studij Menagement u hoteljerstvu
International College of Hotel Management "Cesar Ritz" u Vodnjanu
voditelj
Norma sati: 30
2.2.2000. - 2.2.2000. Upravljanje stresom
Specijalistički studij Management u sestrinstvu
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu
suradnik
Norma sati: 8
1.8.1995. - 15.8.1995. Spolni stereotipi u Europi
Odnosi spolova u Europi
Međunarodna ljetna škola u Puntu
voditelj
Norma sati:
1.8.1994. - 10.8.1994. Spolni stereotipi u Europi
Onosi spolova u Europi
Međunarodna ljetna škola u Puntu
voditelj
Norma sati:
1.1.1994. - 1.1.1996. O boli
Dodiplomski studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 4

Osobni razvoj

1.1.2011. - Edukacija: Postavljanje e-kolegija u okruženju MudRi


Norma sati:
1.1.2004. - Edukacija o principima palijativne skrbi


Norma sati:
1.1.1997. - Seminar "Introduction to Person-Centered Therapy"


Norma sati:
1.1.1996. - Oxford College Hospitality Scheme for Eastern European Scholars


Norma sati:
1.1.1991. - Poslijediplomsko usavršavanje „Social Psychology: Conflict Resolution"


Norma sati:
1.1.1990. - U


Norma sati:
1.1.1989. - Stručno usavršavanje u području primjene informatičke tehnologije.


Norma sati:
1.1.1983. - 1.1.1987. Poslijediplomsko usavršavanje „Social Gerontology in International and Cross-Cultural Perspectives”


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Kardum, I.,Hudek-Knezevic,J., Mehić, N, i Shackelford, T. K.
Predicting mate retention behaviors from five-factor personality traits: A dyadic approach
Personaity and Individual Didfferences 163 1-6 - 2020. doi.org/10.1016/j.paid.2020.110069

Q1

2. Kardum, I., Hudek-Knezevic, J., Mehić, N.
Dark triad traits and mate retention behaviors in romantic couples: The actor?partner interdependence model.
Evolutionary Psychology 17 1-11 - 2019. doi: 10.1177/1474704919887703

Q1
A1
WOS
Q4

3. Kardum, Igor; Hudek-Knežević. Jasna; Krapić, Nada
Optimizam, pesimizam i tjelesno zdravlje
Psihologijske Teme 27 585-601 - 2018.

A1
Q4

4. Kardum, I; Hudek-Knezevic, J., Mehic, N., Pilek, M.
The effects of similarity in the dark triad traits on the relationship quality in dating couples
Personality and Individual Differences 1 38-44 - 2018.

Q1
WOS
A1

5. Kardum, I., Hudek-Knežević, J., Krapić, N.
Efekti i mehanizmi djelovanja samoefikasnosti na tjelesno zdravlje
Klinička psihologija 11 57-86 - 2018.

A2

6. Schmitt, D. P., Alcalay, L., Allik…..Hudek-Knezevic, J. …. Kardum, I.
Narcissism and the strategic pursuit of short-term mating: Universal Links across 11 world regions of the International Sexuality Description Project-2.
Psychological Topics 26 89-137 - 2017.

Q4
A1

7. Kardum, I., Hudek-Knežević, J., Gračanin, A. i Mehić, N.
Assortative mating for psychopathy components and its effects on the relationship quality in intimate partners.
Psychological Topics 26 211-239 - 2017.

Q4
A1

8. Kardum, I., Hudek-Knežević, J., Schmitt, D., Čović, M.
Assortative mating for dark triad traits: Evidence of positive, initial, and active assortment.
Personal Relationships 24 75-83 - 2017.

Q1
WOS
A1

9. Kardum, I., Hudek-Knežević, J., Krapić, N., Kalebić Maglica, B.
Five-factor personality traits as predictors of the age of smoking onset and current smoking status in early adolescence.
Proceedings of the International Academic Conference on Learning and E-learning. Budapest, Hungary: Czech Institute of Academic Education. in press - 2017.

A1

10. Gračanin, A., Kardum, I. i Hudek-Knežević,
Parasympathetic concomitants of habitual, spontaneous, and instructed emotional suppression.
Journal of Psychophysiology, 31 78-89 - 2017.

Q1
WOS
A1

11. Hudek-Knežević, J., Kardum, I. i Krapić, N.
The effects of birth order on five-factor personality traits in early adolescents.
Proceedings of the International Academic Conference on Social Sciences and Humanities 63-72 - 2016.

A1

12. Kardum, I., Hudek-Knežević, J., Krapić N
Lokus kontrole i tjelesno zdravlje
Klinička psihologija 9 , 9(2), 271-292 - 2016.

A1

13. Hudek-Knežević, J., Kardum, I., Mehić, N.
Dark triad traits and health outcomes: An exploratory study.
Psychological Topics 25 129-156 - 2016.

Q4
A1

14. Kardum, I., Hudek Knežević, J., Krapić N.
Efekti i mehanizmi djelovanja čvrstoće ličnosti na zdravlje.
Psihologijske teme - 2016.

Q4
A1

15. Kardum, I., Hudek-Knezevic, J., Schmitt, D, Grundler, P.
Personality and mate poaching experiences
Personality and Individual Differences 75 7-12 - 2015. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019188691400628X

Q1
A1
WOS

16. Krapić, N., Hudek-Knežević, J., Kardum, I.
Concurrent and longitudinal effects of personality traits on coping styles in adolescence: The moderating role of family functioning.
In P. Busch (Ed.), The Sixth International Congress on Social Sciences and Humanities, Proceedings of the Congress Vienna: Association for Advanced Studies and Higher Education. 130-139 - 2015.

A1

17. Grundler, P., Kardum, I., Hudek-Knežević, J.
Učestalost nekih aspekata preotimanja partnera i njihova povezanost sa socioseksualnosti
Društvena istraživanja 63 - 2013.

Q3
A1
WOS

18. Gračanin, A., Kardum, I., Hudek-Knežević, J.
Interactive effects of personality and emotional supression on sympathetic activation
Journal of Individual Differences 34 193-202 - 2013. http://www.psycontent.com/content/d06272j7157t6433/

Q2
A1
WOS

19. Kardum, I., Hudek-Knežević, J.,
Osjećaj koherentnosti i tjelesno zdravlje
Psihologijske teme 21 249-271 - 2012.

A1
Q4

20. Kardum, I., Hudek-Knežević, J., Krapić, N.
The structure of hardiness, its measurement invariance across gender and relationships with personality traits and mental health outcomes
Psihologijske teme 21 487-507 - 2012.

A1
Q4

21. Kardum, Igor; Hudek-Knezevic, Jasna
Relationships between five-factor personality traits and specific health-related personality dimensions
International Journal of Clinical and Health Psychology 12 373-387 - 2012.

Q1
A1
WOS

22. Hudek-Knežević, Jasna; Kalebić Maglica, Barbara; Krapić, Nada;
Personality, organizational stress, and attitudes toward work as prospective predictors of professional burnout in hospital nurses
Croatian Medical Journal 52 538-549 - 2011.

Q2
A1
WOS

23. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Gračanin, Asmir;
Crte ličnosti kao prediktori nasilja u ljubavnim vezama
Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu: Izazov obitelji, školi i zajednici 227-240 - 2010.

24. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Gračanin, Asmir;
Odnos crta ličnosti s izloženošću zlostavljanju vršnjaka kod učenika osnovne škole
Zbornik radova s II.znanstveno-stručnog skupa posvećenog pitanjima nasilja - 2010.

25. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna;
Konceptualni i metodološki problemi u ispitivanju odnosa ličnosti i tjelesnog zdravlja
Društvena istraživanja 18 3-24 - 2009.

Q3
A1
WOS

26. Hudek-Knežević, Jasna; Kalebić Maglica, Barbara; Krapić, Nada;
Organizacijski stres i stvavovi prema radu kao prediktori zdravstvenih ishoda: prospektivno istraživanje
Društvena istraživanja 129-149 - 2009.

Q3
A1
WOS

27. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor;
Five-factor personality dimensions and 3 health related personality constructs as predictors of health
Croatian Medical Journal 50 394-402 - 2009.

Q2
A1
WOS

28. Kardum, Igor; Gračanin, Asmir; Hudek-Knežević, Jasna;
Evolutionary explanations of eating disorders
Psihologijske teme (Psychological Topics) 17 247-263 - 2008.

A1

29. Kardum, Igor; Gračanin, Asmir; Hudek-Knežević, Jasna;
Dimenzije ličnosti i religioznost kao prediktori socioseksualnosti kod žena i muškaraca
Društvena istraživanja 17 505-528 - 2008.

Q3
A1
WOS

30. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Gračanin, Asmir;
Crte ličnosti i emocionalna kontrola kod učenika osnovnih škola izloženih zlostavljanju vršnjaka
Nasilje nad djecom i među djecom 42-42 - 2008.

31. Kardum, Igor; Krapić, Nada; Hudek-Knežević, Jasna;
Antecedents and consequences of agentic and communal stressful life events in early adolescence
Psihologijske teme 17 133-153 - 2008.

A1

32. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Krapić, Nada;
HIV-transmission knowledge, five-factor personality traits and psychopathy as determinants of risky sexual behaviors
Review of Psychology 14 139-152 - 2007.

A1

33. Schmitt, David P; Allik, Jüri; McCrae, Robert R; Benet-Martínez, Verónica; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
The geographic distribution of Big Five personality traits patterns and profiles of human self-description across 56 nations
Journal of Cross-Cultural Psychology 38 173-212 - 2007.

Q1
WOS
A1

34. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Gračanin, Asmir;
Sociosexuality and mate retention in romantic couples
Psihologijske teme 15 277-296 - 2006.

A1

35. Kardum, Igor; Gračanin, Asmir; Hudek-Knežević, Jasna;
Odnos crta ličnosti i stilova privrženosti s različitim aspektima seksualnosti kod žena i muškaraca
Psihologijske teme 15 101-128 - 2006.

A1

36. Hudek-Knežević, Jasna; Krapić Nada; Kardum, Igor
Burnout in dispositional context: The role of personality traits, social support and coping styles
Review of Psychology 13 65-73 - 2006.

A1

37. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Kalebić Maglica, Barbara;
The sources of stress and coping styles as mediators and moderators of the relationship between personality traits and physical symptoms
Review of Psychology 12 91-101 - 2005.

A1

38. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Kola, Ana;
Odnos između osjećaja koherentnosti, dimenzija petofaktorskog modela ličnosti i subjektivnih zdravstvenih ishoda
Psihologijske teme 14 79-94 - 2005.

A1

39. Hudek-Knežević, Jasna; Krapić, Nada; Rajter, Linda;
Odnos između emocionalne kontrole, percipiranog stresa na radnom mjestu i profesionalnog sagorijevanja kod medicinskih sestara
Psihologijske teme 14 41-54 - 2005.

A1

40. Hudek-Knežević, Jasna; Kalebić, Barbara; Kardum, Igor;
Povezanost Eysenckovih dimenzija ličnosti i dimenzija emocionalne kontrole s tjelesnim simptomima
Društvena istraživanja 989-1010 - 2004.

Q2
A1

41. Schmitt, David; Alcalay, Lidia; Allensworth, Melisa; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Patterns and universals of adult romantic attachment across 62 cultural regions: Are models of self and of other pancultural constructs?
Journal of Cross-Cultural Psychology 35 367-402 - 2004.

Q1
WOS
A1

42. Schmitt, David; Alcalay, Lidia; Allik, Juri; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Patterns and universals of mate poaching across 53 nations: The effects of sex, culture, and personality on romantically attracting another person's partner
Journal of Personality and Social Psychology 560-584 - 2004.

Q1
A1
WOS

43. Schmitt, David; Alcalay, Lidia; Allik, Juri; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Universal sex differences in the desire for sexual variety: tests from 52 nations, 6 continents, and 13 islands.
Journal of Personality and Social Psychology 85 85 - 2003.

Q1
WOS
A1
Q4

44. Schmitt, David; Alcalay, Lidia; Allensworth, Melissa; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
Are men universally more dismissing than women? Gender differences in romantic attachment across 62 cultural regions
Personal Relationships 10 307-331 - 2003.

Q1
WOS
A1

45. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Pahljina, Rosanda;
Relations among social support, coping, and negative affect in hospitalized and nonhospitalized cancer patients
Journal of Psychosocial Oncology 20 45-63 - 2002.

Q2
A1
WOS

46. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Kajdi, Ivanka;
Odnos optimizma i pesimizma sa zdravstvenim ponašanjima kod bolesnika oboljelih od srčanoga infarkta
Psihologijske teme 11 39-48 - 2002.

A1

47. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor
The effects of dispositional and situational coping, perceived social support and cognitive appraisal on immediate and delayed outcomes
European Journal of Psychological Assessment 16 190-201 - 2000.

Q4
A1
WOS

48. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor;
Stres, imunološko funkcioniranje i zdravlje
Psihologijske teme 9 3-27 - 2000.

A1

49. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Vukmirović, Žarko;
The structure of coping styles: A comparative study of Croatian sample
European Journal of Personality 13 149-161 - 1999.

Q1
A1
WOS

50. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Lesić, Romana;
Efekti percipiranog stresa i stilova suočavanja na tjelesne simptome
Društvena istraživanja 8 543-561 - 1999.

Q2
A1

51. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; i Martinac, Tamara.
Odnos između strategija suočavanja i raspoloženja tijekom stresne transakcije
Društvena istraživanja 7 559-579 - 1998.

Q3
A1

52. Gething, Lindsay; Wheeler, B; Cote, J; Furnham, A; Hudek-Knezevic, J; Kumpf, M; McKee, K; Rola, J; Sellick, K;
An international validation of the interaction with disabled persons scale
International Journal of Rehabilitation Research 20 149-158 - 1997.

A1
Q2
WOS

53. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor;
A model of coping with conflicts between occupational and family roles: Structural analysis
Personality and Individual Differences 21 355-372 - 1996.

Q1
A1
WOS

54. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna;
The relationship between Eysenck's personality traits, coping styles and moods
Personality and Individual Differences 20 341-350 - 1996.

Q1
A1
WOS

55. Hudek-Knežević, Jasna;
Prediktori neposrednih i odloženih ishoda suočavanja sa situacijama konflikata između profesionalne i obiteljske uloge
Godišnjak Odsjeka za psihologiju 59-70 - 1996.

56. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Sušanj, Zoran;
The predictors of job and family involvement: an exploratory study on a sample of employed women
Studia Psychologica 38 67-77 - 1996.

Q3
A1
WOS

57. Hudek-Knežević, Jasna; Tkalčić, Mladenka; Kardum, Igor;
The relationship between gender, sex-role orientation, vocational interests and leisure activity prefrences
Studia Psychologica 37 325-334 - 1995.

Q3
A1
WOS

58. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna;
Odnos između Eysenckovih crta ličnosti, stilova suočavanja i raspoloženja
Godišnjak Odsjeka za psihologiju 3 97-106 - 1994.

59. Turčinović, Petar; Hudek-Knežević, Jasna;
Congruence of attitudes toward abortion among elderly: Myth or reality
Godišnjak Odsjeka za psihologiju 3 167-172 - 1994.

60. Hudek-Knežević, Jasna;
Obilježja ličnosti, biološki spol i percepcija socijalne podrške kao korelati suočavanja sa stresnim situacijama
Godišnjak Odsjeka za psihologiju 3 47-55 - 1994.

61. Hudek-Knežević, Jasna;
Prikaz modela suočavanja s konfliktima između profesionalne i obiteljske uloge: strukturalna analiza
Godišnjak Odsjeka za psihologiju 3 29-46 - 1994.

62. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor;
Upitnik dispozicijskog i situacijskog suočavanja sa stresom i njegove psihometrijske značajke
Godišnjak Zavoda za psihologiju 2 43-63 - 1993.

63. Hudek-Knežević, Jasna
Prikaz istraživanja i teorijskih pristupa proučavanju suočavanja sa stresom
Godišnjak Zavoda za psihologiju 2 31-42 - 1993.

64. Hudek, Jasna;
Preferencija i identifikacija igračaka s obzirom na njihovu spolnu vezanost kod djece predškolske dobi
Psihologija 75-80 - 1985.

A1

65.


66.


Znanstvene knjige

1. Poglavlje u enciklopediji
Hudek-Knezevic, J., Kardum, I.
Sociosexuality
Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. New York: Springer, International Publishing. T. K. Shackelford, V. A. Weekes-Shackelford (Eds.) Springer International Publishing. New York - 2020. doi.org/10.1007/978-3-319-16999-6_35-1
2. Poglavlje u enciklopediji
Kardum, Igor; Hudek-Knezevic, Jasna; Mehic, Nermina
Assortative mating
Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science Shackelford, Todd K.; Weekes-Shackelford, Viviana A Springer Cham - 2019.
3. Poglavlje u enciklopediji
Kardum, I, Hudek_knezevic, J., Mehic, N.
Personality and mate poaching
Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science T. K. Shackelford, V. A. Weekes-Shackelford (eds.) Springer IInternational - 2018.
4. Poglavlje u enciklopediji
Krapić, N., Hudek-Knežević, J., Kardum, I.
Stress in Adolescence: Effects on Development
International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, second edition,(pp.562-569). J. D. Wright Oxford: Elsevier. Oxford - 2015. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868230316
5. Autor knjige
Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor;
Psihosocijalne odrednice tjelesnog zdravlja: I. Stres i tjelesno zdravlje
Udžbenik Sveučilišta u Rijeci Krunoslav Matešić Naklada Slap Jastrebarsko - 2006.
6. Prevoditelj poglavlja u knjizi
Jasna Hudek-Knežević
Stone, G. C., Neale, J. M. Stone, G. C., Neale, J. M. (1999). Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja. Jastrebasko: Naklada Slap.
Krunoslav Matešić Naklada Slap Jastrebarsko - 1999.

Pozvana predavanja

1. Hudek-Knežević, Jasna
Pobačaj-jesu li zabrane i restriktivni zakoni riješenje? 6. Riječki studentski interdisciplinarni kongres Znanost i religija
Rijeka - 9.11.2018.
2. Jasna Hudek-Knežević
Medijacijski i moderatorski efekti u istraživanjima stresa, suočavanja sa stresom i tjelesnih simptoma. Simpozij: Metodologijski pristupi i razine analize u novijim socijalno-psihologijskim istraživanjima. XIV Dani psihologije, Zadar
Zadar

Kongresna priopćenja

1.
Hudek-Knezevic, J., Kardum, I., Krapic, N.
Actor-partner interdependence modelling of the effects of the Dark Triad traits on the relationship satisfaction usmeno ISSID Conference on Personality Firenze, Italy - 1.8.2019. ww.issidorgflorence2019.com
2.
Gračanin, A., Kardum, I., Hudek-Kne?ević, J.
The effects of emotion regulation on relationship satisfaction: Actor-partner interdependence modelling. usmeno 3rd World Conference on Personality Hanoi, Vietnam. - 3.4.2019.
3.
Hudek-Knezevic, Jasna; Kardum, Igor; Kalebic Maglica, Barbara
The effects of family support and offspring quality on mothers’ mood after delivery usmeno The 13th Alps-Adria Psychology Conference (AAPC18) Ljubljana, Slovenia - 29.9.2018.
4.
Gracanin, Asmir; Kardum, Igor; Hudek-Knezevic, Jasna
Actor-partner interdependence modelling of the effects of sociosexuality on relationship satisfaction usmeno 13th Alps-Adria Psychology Conference (AAPC18) Ljubljana, Slovenia - 29.9.2018.
5.
Mehic, Nermina; Kardum,Igor; Hudek-Knezevic, Jasna
Dark triad traits and mate retention behaviors in romantic couples: Actor-partner interdependence model usmeno 13th Alps-Adria Psychology Conference (AAPC18) Ljubljana, Slovenia - 29.9.2018.
6.
Gračanin, Asmir; Kardum , Igor, Hudek-Knežević, Jasna; Mehić, Nermina.
Similarities in sociosexuality and their effects on the relationship quality in dating couples usmeno 19. European Cinference in Personality Zadar - 18.7.2018.
7.
Gračanin, A.; Kardum, I., Hudek-Knezevic, J., Krapic, N.; Mehic, N.
Can life history strategy predict assortment in personality traits? usmeno European Human Behaviour and Evolution Association Annual Conference Pecz, Hungary - 6.4.2018.
8.
Hudek-Knežević, J., Kardum, I., Krapić, N.
The effects of birth order on five-factor personality traits in early adolescents. usmeno The International Academic Conference on Social Sciences and Humanities, Prag, Češka - 29.12.2016.
9.
Mehić,Nermina; Kardum,Igor; Hudek-Knežević,Jasna; Korman Mihaela
Dark Triad traits and assortative mating in mate retention: Variable- and couple-centered approach usmeno 12. Alpe-Adria Psychology Conference Rijeka - 30.9.2016.
10.
Hudek-Knežević, Jasna; Krapić, Nada; Kardum Igor.
Longitudinal stability of coping styles in adolescence usmeno 12th Alps-Adria Psychology Conference, Rijeka, Croatia Rijeka, Croatia - 1.1.2016.
11.
Mehić, N., Kardum, I., Hudek-Knežević, J., Čović. M.
Efekti crta ličnosti tamne trijade i njihove sličnosti među partnerima na procjenu kvalitete ljubavne veze. usmeno 20. dani psihologije u Zadru Zadar - 1.1.2016.
12.
Kalebić Maglica, B., Hudek-Knežević, J., Kardum, I., Krapić, N.
Personality and contacts with the obese as predictors of attitudes and beliefs about obese persons. poster 18 th European Conference in Personalit Timisoara, Romania - 1.1.2016.
13.
Bradić, S., Hudek-Knežević, J. i Kardum, I.
Efekti crta tamne trijade, dobi i stresa na sindrom izgaranja na poslu kod srednjoškolskih nastavnika. usmeno 26. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Opatija - 1.1.2016.
14.
Kardum, I., Hudek-Knežević, J., Mehić, N.
Odnos crta ličnosti tamne trijade sa subjektivnim i objektivnim indikatorima zdravlja. usmeno 23. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Šibenik, Hrvatska - 1.1.2015.
15.
Krapić, N., Hudek-Knežević, J., Kardum, I.
Concurrent and longitudinal effects of personality traits on coping styles in adolescence: The moderating role of family functioning. usmeno The Sixth International Congress on Social Sciences and Humanities Vienna, Austria - 1.1.2015.
16.
Hudek-Knezevic, Jasn;, Kardum, gor.; Kalebic Maglica, Barbara; Krapic, Nada.
Five-factor personality traits as predictors of the onset and the frequency of smoking in primary and secondary school children poster Youth mental health: From continuity of psychopathology to continuity of care Venecija, Italy - 1.1.2014.
17.
Gračanin, A., Kardum, I., Hudek-Knežević, J.
(S)ličnost i redoslijed rođenja: Analiza između i unutar obitelji. usmeno 18. Dani psihologije, Zadar Zadar - 1.1.2012.
18.
Gračanin, A., Kardum, I. i Hudek-Knežević, J
Promjene u aktivaciji parasimpatikusa pri doživljavanju i iskazivanju pozitivnog i negativnog afekta. usmeno XVII Dani psihologije Zadar - 1.1.2010.
19.
Kardum, I., Gračanin, A.; Hudek-Knežević, J.
Uparivanje po sličnosti i socioseksualnosti usmeno XVII. Dani psihologije u Zadru, Zadar - 1.1.2010.
20.
Hudek-Knežević, J., Kardum, I., Gračanin, A.
Crte ličnosti kao prediktori nasilja u ljubavnim vezama. usmeno Znanstveno-stručni skup: Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu: Izazov obitelji, školi i zajednici Osijek - 1.1.2010.
21.
Hudek-Knežević, J. Krapić, N. i Kalebić Maglica, B. (2009).
Personality traits, stress and attitudes toward work and organization as prospective predictors of professional burnout. usmeno 23 d Annual Conference of the European Health Psychology Society Pisa, Italy - 1.1.2009.
22.
Gračanin, A., Kardum, I., i Hudek-Knežević, J.
Efekti crta ličnosti i emocionalne supresije na fiziološke promjene. usmeno XVI. Dani psihologije u Zadru Zadar - 1.1.2008.
23.
Gračanin, A., Kardum, I., Hudek-Knežević, J
The effects of personality traits and suppression of positive emotion on physiological changes.. usmeno 8th Alps-Adria Conference in Psychology Ljubljana, Slovenia - 1.1.2008.
24.
Hudek-Knežević, J., Krapić, N., i Kalebić Maglica, B.
Organizational stress, job involvement and job commitment as predictors of subjective health outcomes in hospital nurses: A prospective study. usmeno 4th European Conference on Positive Psychology Opatija - 1.1.2008.
25.
Kardum, I., i Hudek-Knežević, J.
Petofaktorski model ličnosti kao okvir za istraživanje odnosa između ličnosti i zdravlja. usmeno XVI. Dani psihologije u Zadru, Zadar - 1.1.2008.
26.
Hudek-Knežević J., i Kardum, I.
Osobine petofaktorskog modela i konstrukti ličnosti višega reda vezani uz zdravlje kao prediktori zdravstvenih pokazatelja. usmeno XVI. Dani psihologije u Zadru Zadar - 1.1.2008.
27.
Hudek-Knežević, J., Kardum, I. i Gračanin, A.
Crte ličnosti i emocionalna kontrola kod učenika osnovnih škola izloženih zlostavljanju vršnjaka. 2. usmeno Znanstveno-stručni skup „Nasilje nad djecom i među djecom“ Osijek - 1.1.2008.
28.
Gračanin, A., Kardum, I., Hudek-Knežević, J.
Odnos dispozicijske ekspresivnosti i fizioloških promjena tokom akutnog pozitivnog i negativnog afekta. 15. usmeno Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Cavtat - 1.1.2007.
29.
Kardum, I., Gračanin., A.; Hudek-Knežević, J.
Odnos dimenzija petofaktorskog modela ličnosti i stilova privrženosti s različitim aspektima seksualnosti. usmeno 15. Dani psihologije Zadar - 1.5.2006.
30.
Hudek-Knežević, J., Kardum, I.
Meta-constructs of personality-coping in prediction of different aspects of subjective health. usmeno 26th European Conference on Psychosomatic Research Cavtat - 1.1.2006.
31.
Kardum, I., Hudek-Knežević, J., Gračanin, A.
Big-five personality traits and religiosity as predictors of socioexuality in men and women. usmeno 7th Alps-Adria Conference on Psychology Zadar - 1.1.2005.
32.
Hudek-Knežević, J., Krapić, N., Kardum, I.
Burnout in nurses: The role of personality traits, social support and coping styles.. usmeno 7th Alps-Adria Conference on Psychology Zadar - 1.1.2005.
33.
Kalebić Maglica, B., Hudek-Knežević, J. i Kardum, I.
Petofaktorski model ličnosti, stres, suočavanje i tjelesni simptomi u ranoj adolescenciji. usmeno XIV. Dani psihologije u Zadru. Zadar - 1.1.2004.
34.
Hudek-Knežević, J., Kardum, I. i Krapić, N.
Odnos između emocionalne kontrole, percepcije stresa i sagorijevanja na poslu kod medicinskih sestara. usmeno XI. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Petrčani, Zadar - 1.1.2003.
35.
Hudek-Knežević, J., Kardum, I. i Krapić, N
Izloženost i reaktivnost na stresne događaje kao medijatori i/ili moderatori efekata ličnosti na ishode. usmeno XIII. Dani psihologije u Zadru, Zadar - 1.1.2002.
36.
Hudek-Knežević, J., i Kardum, I.
Coping styles and affect intensity. poster XXVIIth International Congress of Psychology Stockholm, Sweden - 1.1.2000.
37.
Kardum, I., Hudek-Knežević, J. i Marić, J.
Efekti Eysenckovih crta ličnosti, pozitivnog i negativnog raspoloženja na tjelesne simptome. usmeno XIV. Dani Ramira Bujasa Zagreb. - 1.1.1999.
38.
Hudek-Knežević, J., Kardum, I. i Pahljina, R.
Uloga socijalne podrške medicinskog osoblja pri liječenju bolesnica oboljelih od ginekoloških karcinoma i raka dojke. usmeno IV. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik - 1.1.1998.
39.
Hudek-Knežević, J. i Kardum, I.
Efekti stilova suočavanja i percipiranog intenziteta stresa na tjelesne simptome. usmeno XI. Dani psihologije Zadar - 1.1.1998.
40.
Kardum, I. i Hudek-Knežević, J.
Odnos strategija suočavanja sa stresom i raspoloženja tijekom stresne transakcije. usmeno XI. Dani psihologije Zadar - 1.1.1998.
41.
Hudek-Knežević, J. i Kardum, I..
The effects of dispositional and situational coping, perceived social support and cognitive appraisal on immediate and delayed outcomes. usmeno IVth Alps-Adria Conference on Psychology Zagreb - 1.1.1996.
42.
Hudek-Knežević, J. i Kardum, I.
Odnos dispozicijskog suočavanja i suočavanja u specifičnim stresnim situacijama. usmeno XII. Dani Ramira Bujasa Zagreb - 1.1.1995.
43.
Kardum, I. i Hudek-Knežević, J.
Emotions and academic success as the outcomes of coping strategies in different stages of a stressful transaction. usmeno IV. European Congress of Psychology Atena, Greece - 1.1.1995.
44.
Kardum, I. i Hudek-Knežević, J.
Stilovi suočavanja sa stresnim situacijama i emocionalna stanja. usmeno Druga godišnja konferencija hrvatskih psihologa Zadar/Božava - 1.1.1994.
45.
Hudek-Knežević, J., Kardum, I. i Vukmirović, Ž.
The development and some psychometric properties of the inventory for assessing coping strategies. usmeno IIId Alps-Adria Conference in Psychology Ljubljana, Slovenia - 1.1.1993.
46.
Hudek-Knežević, J., Tkalčić, M. i Kardum, I.
Relations between sex role orientations, occupational preferences and role behaviors. usmeno IInd Alps-Adria Conference in Psychology Trst, Italy - 1.1.1991.
47.
Hudek-Knežević, J. i Vukmirović, Ž.
Konstrukcija upitnika suočavanja sa stresnim konfliktnim situacijama. usmeno Conflict Resolution. IUC, Dubrovnik. Dubrovnik - 1.1.1991.
48.
Despot-Lučanin, J., Hudek-Knežević, J. i Lučanin, D.
Socijalni sat - dobne norme muškaraca i žena. usmeno Dani psihologije, Zadar. Zadar - 1.1.1991.
49.
Hudek-Knežević, J. i Tkalčić, M.
Sadržaj stereotipa spolnih crta-komparativno istraživanje. X. usmeno Dani Ramira Bujasa Zagreb - 1.1.1990.
50.
Hudek-Knežević, J. Arar, Lj. i Niković, I.
Sličnosti i razlike u konceptima “inteligentna žena” i “inteligentan muškarac”. . usmeno Dani psihologije Zadar - 1.1.1989.
51.
Arar, Lj., Hudek, J. i Brdar, I.
Implicit theory of intelligence held by groups of people relevant for evaluating and fostering intelligence - a research proposal. I. usmeno Alpe-Adria Conference on Psychology Klagenfurt, Austria - 1.1.1987.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2019. - 1.1.2021.
Efekti ličnosti, emocija i socijalnih procesa u interpersonalnom kontekstu; istraživač-suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.1.2013. - 1.1.2018.
Ličnost, emocije i socijalni procesi kao odrednice zdravstvenih ishoda; istraživač-suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Osobine ličnosti, emocionalni i socijalni procesi kao odrednice zdravlja ; viši znanstveni suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
4. 1.1.2002. - 1.1.2012.
International Sexuality Description Project (ISDP); suradnik; Founded by David P. Schmitt of Bradley University in 2000; ;
5. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Efekti emocionalnog funkcioniranja na tjelesno zdravlje; viši znanstveni suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
6. 1.1.1998. - 1.1.2000.
Health-related behaviour, social environment and dispositions as contributory factors in overall health ; voditelj ; Research Support Scheme, Prag; ;
7. 1.1.1996. - 1.1.1998.
The influence of family climate and personality traits on coping styles and psychological adaptation of school children; suradnik; RSS Prag; ;
8. 1.1.1991. - 1.1.1996.
Psihološki čimbenici rješavanja sukoba; znanstveni suradnik ; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
9. 1.1.1988. - 1.1.1991.
Psihosocijalni aspekti čovjekove efikasnosti; suradnik; MZOS RH; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2012. -
Marina Njegovan; Efekti socijalne podrške partnera na kvalitetu života i prilagodbu nakon infarkta miokarda; Doktorski studij psihologije na Sveučilištu u Rijeci; ;

Znanstveni skupovi

1. 9.11.2016. -
24. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa - Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja. Rijeka član programskog odbora
2. 29.9.2016. -
12th Alps-Adria Psychology Conference Rijeka član programskog odbora
3. 4.11.2015. -
23. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa - Psihologija starenja pogled u budućnost Šibenik član programskog odbora
4. 1.1.2008. -
4th European Conference of Positive Pschology  Opatija član programskog odbora
5. 1.1.2007. -
26th European Conference on Psychosomatic Research Cavtat član programskog odbora
6. 4.11.2004. -
12. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa - Psiholog i zajednica Opatija član programskog odbora
7. 10.11.1996. -
4. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Opatija član programskog odbora

Uredništva časopisa

1. 12.9.2017. - 12.9.2017. Kardum, I., Hudek-Knežević, J. - gostujući urednici tematskog broja časopisa Psychological Topics - Personality psychology: Contemporary Theory and Research.

2. 1.1.2016. - 1.1.2016. Hudek-Knežević, J., Kardum, I. .- gostujući urednici tematskog broja časopisa Psychological Topics - Health Psychology: Current Research and Trends.

3. 1.1.2009. - 1.1.2012. član savjeta časopisa Klinička psihologija

4. 1.1.2006. - 1.1.2006. Kardum, I,; Hudek-Knežević, J. i Gračanin, A.- gostujući urednici tematskog broja Psihologijskih tema (Evolutionary Psychology)

5. 1.1.1998. - 1.1.2001. član savjeta časopisa Suvremena psihologija

6. 1.1.1998. - 1.1.2001. glavni i odgovorni urednik časopisa Psihologijske teme

7. 1.1.1994. - 1.1.1998. član uređivačkog odbora Godišnjaka Odsjeka za psihologiju Pedagoškog fakulteta u Rijeci.

8. -

Recenzije

1. Recenzije nekoliko prijedloga doktorskih i specijalističkih studija iz područja društvenih znanosti, polja psihologije, predložene Ministarstvu znanosti, prosvjete i sporta.
2. Recenzije znanstveno-istraživačkih projekata iz područja društvenih znanosti, polja psihologije, predložene Ministarstvu znanosti, prosvjete i športa.
3. Recenzije nekoliko desetaka znanstvenih I stručnih radova u zbornicima i domaćim te inozemnim časopisima: Psihologijske Teme, Društvena istraživanja, Croatian Medical Journal, Review of Psychology, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, Stress, Anxiety and Coping, Personality and Individual Differences, Book of Proceedings: 15th Psychology Days in Zadar, Book of Abstracts: 4th European Conference on Positive Psychology

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2002. -
Analiza ponašanja vezanih uz zdravlje i psihološkog funkcioniranja djece viših razreda osnovne škole Primorsko-goranske županije»
Primorsko-goranska županija  
voditelj

Stručna aktivnost

1.
1.1.2016. -
član programskog odbora 23. godišnje konferencije hrvatskih psihologa organizacija simpozija pod nazivom „Ličnost i zdravlje“.
Društvo psihologa Hrvatske   član programskog odbora i organizacija simpozija
2.
1.1.2014. -
stručni članci na temu "odnos liječnik-pacijent" "komunikacija liječnik-pacijent" "kako priopčiti loše vijesti pacijentu?"
Glasilo JGL (Jadran-Galenski laboratorij)   autor stručnih članaka
3.
1.1.2012. -
Predavanje: Samopoštovanje i zdravlje
Festival znanosti, Rijeka   predavač
4.
1.1.2011. -
predavanje za građanstvo na temu samopoimanja i zdravlja
Rijeka psihologije   predavač
5.
1.1.2009. -
Niz predavanja na temu Stres i zdravlje
Sveučilište za treću životnu dob   predavač
6.
1.1.2008. -
Niz predavanja na temu Stres i zdravlje
Sveučilište za treću životnu dob   predavač
7.
1.1.2004. -
Član programskog odbora i organizator okruglog stola na IV. Godišnje konferencije hrvatskih psihologa, Opatija. Tema: Zdravstvena psihologija u praksi
Društvo psihologa Hrvatska   voditelj okruglog stola
8.
1.1.2002. -
stručni projekt pod nazivom „Analiza ponašanja vezanih uz zdravljei psihološkog funkcioniranja djece viših razreda osnovne škole Primorsko-goranske županije“.
 
9.
1.1.2001. -
nekoliko predavanja «Analiza ponašanja vezanih uz zdravlje i psihološkog funkcioniranja djece viših razreda osnovne škole Primorsko-goranske županije»
Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rjeci   predavač i autor stručnog projekta
10.
1.1.1998. -
prijevod udžbenika: Stone, G. C. i Neale, J. M. (1999). Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja u izdanju Naklade Slap iz Jastrebarskog.
  prevoditelj poglavlja u knjizi
11.
1.1.1996. -
koordinator tečaja „Psihologija u službi čovjeka“,
Odsjek za psihologiju Sveučilišta u Rijeci   koordinator tečaja
12.
1.1.1996. -
Član organizacijskog odbora 4. godišnje konferencije hrvatskih psihologa, Opatija.
HPD, Odsjek za psihologiju Sveučilišta u Rijeci   član organizacijskog odbora
13.
1.1.1995. -
Stres i suočavanje sa stresom. Interna skripta namijenjena polaznicima tečaja „Psihologija u službi čovjeka“.
Odsjek za psihologiju Pedagoškog fakulteta u Rjeci   jedan od dvoje autora skripte
14.
-
Internacionalna ljetna škola psihologije, Punat, Krk, Hrvatska. Tema skupa: Gender Relations in Europe.
  voditelj

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2012. - 1.1.2018. - Član
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, Vijeće za poslijediplomski doktorski studij
2. 1.1.2010. - 1.1.2018. - Član
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologije, Vijeće za specijalistički studij iz Savjetovanja
3. 1.1.1996. - 1.1.1997. - Pročelnica
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
4. 1.1.1988. - 1.1.2009. - Predstojnica
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, Katedra za socijalnu psihologiju i psihologiju rada 

Povjerenstva na sveučilištu

1. 29.4.2017. - 29.6.2017. - član
Povjerenstvo za izradu Pravilnika o nagrađivanju
2. 1.1.2011. - 1.1.2012. - član (zamjena)
Povjerenstvo za evaluaciju projekata Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 18.5.2017. - 18.5.2021. - član
Matični odbor za područje društvenih znanosti-polje psihologija
2. 1.1.2013. - 1.1.2014. - član
Matični odbor za područje društvenih znanosti-polje psihologija