PORTFELJ / dr. sc. Ines Srdoč-Konestra izv. prof

Portfelj

dr. sc.

Ines Srdoč-Konestra

izv. prof

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

M 00385 99 645 5132; 385 098 467 908

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 214 / 715

Vidljivost

Obrazovanje

14.04.1999. -

doktorat

Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

05.12.1984. -

pripravnik,stručni suradnik, asisten, viši asistent, docent, izvanredni profesor

Filozofski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

22.03.2012.

Primorsko-goranska županjija dodjeljuje Zajedničku godišnja nagrada za 2011. godinu za izradu studijskih programa i osnivanje Odsjeka za talijanistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, kao i za doprinos promidžbi studija talijanistike

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2016. -

Hrvatska književnost 17. i 18. stoljeća

Jednopredmetni preddiplomski studj hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2006. - 2015.

Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo

Jednopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2005. - 2012.

Žanrovi hrvatske renesansne književnosti

Jednopredmetini preddiplomski studij hrvatskoga jezikai književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2005. - 2011.

Hrvatska srednjovjekovna drama

Jednopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2005. -

Hrvatska renesansna književnost

Preddiplomski jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2005. -

Hrvatska srednjovjekovna književnost

Jednopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

1997. - 2006.

Hrvatska književnost 1

Dodiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

Mentor u završnim radovima

18.09.2013. -

Pastorala u hrvatskoj renesansnoj književnosti

Ivana Matović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

04.09.2013. -

Figura žene u hrvatskoj renesansnoj književnosti

Marina Mijoč

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

28.09.2012. -

Hrvatska srednjovjekovna prenja

Sanja Cutvarić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

25.09.2012. -

Lik sveca u hrvatskoj srednjovjekovnoj prozi

Irena Krištofić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

21.09.2012. -

Hrvatska renesansna književnost s kulturološkog aspekta

Tomislav Matijević

Kulturologija

Filozofski fakultet u Rijeci

21.09.2012. -

Najave u središnjim televizijskim i radijskim informativnim emisijama

Boris Kanazir

Hrvatski jezik i književnost / Filozofija

Filozofski fakultet u Rijeci

03.09.2012. -

Alegorijsko tumačenje Zoranićevih Planina

Marija Benko

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

29.09.2011. -

S Gundulićem kroz stoljeća

Stanka Hameršmit

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

29.09.2011. -

Žena kao utjelovljenje grijeha hrvatske srednjovjekovne književnosti

Tea Stojić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

28.09.2011. -

"Pelegrin" Mavra Vetranovića u kontekstu književnoga ranog novovjekovlja

Klaudia Prodan

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

28.09.2011. -

Utjecaj astronomije i astrologije na poimanje smrti u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti

Tina Golovrški

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

09.05.2011. -

Lažu li stoljeća? (Cvijeta Zuzorić od renesanse do naših dana)

Jelena Georgiev

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

18.04.2011. -

Humoristično, komično i smiješno u Hrvatskoj ranovjekovnoj književnosti

Danijel Lukić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

01.02.2011. -

Hrvatska crkvena prikazanja

Josipa Maras

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

20.12.2010. -

Motivske odrednice pjesništva Mate Balote

Tomo Dubrović

Hrvatski jezik i književnost/Engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

25.10.2010. -

Motiv novca u renesansnoj književnosti

Martina Juraga

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

05.10.2010. -

Epski postupci u epovima o Sigetu

Marina Ulaković

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

01.10.2010. -

Ubojstvo Holoferna i Juditina pobjeda

Sanja Cutvarić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

30.09.2010. -

Marin Držić: Hekuba

Ivana Mihalić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

27.09.2010. -

Prepjevi psalma u starijoj hrvatskoj književnosti

Nina Brajdić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

27.09.2010. -

Matija Vlačić Ilirik

Maja Jović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

27.09.2010. -

Vile u pastoralnim djelima

Ena Bačić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

27.09.2010. -

Ljubavni diskurzi u pjesništvu Hanibala Lucića i Saba Bobaljevića Glušca

Marija Mesarić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

21.07.2010. -

Grješnice i pokajnice hrvatskoga baroka

Dijana Jurković

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

18.03.2010. -

Humanistički elementi u Marulićevoj Davidijadi

Đurđica Luketić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

16.12.2009. -

Pjesništvo Dominka Zlatarića (s naglaskom na analizi ljubavnih diskurza)

Tereza Karlović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

21.10.2009. -

Hrvatska komediografija 17. i 18. stoljeća

Sandra Petranović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

14.10.2009. -

Renesansni ljubavni diskurzi (na primjeru pjesama Dinka Ranjine, Dominka Zlatarića, Maroja Šuljage Mažibradića i Horacija Mažibradića)

Klaudia Prodan

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

14.07.2009. -

Srednjovjekovna svetačka legenda - od Apokrifa do suvremenosti

Maja Juretić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

14.07.2009. -

Mitološke teme u hrvatskoj književnosti renesanse

Tihana Kruljac

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

30.06.2009. -

Proučavanje baroka i hrvatskoj književnoj historiografiji

Nikolina Žic

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

28.05.2009. -

Antiteze u djelima Marina Držića

Anita Hrebak

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

28.05.2009. -

Motiv grijeha u hrvatskoj književnosti 18. stoljeća

Manuela Kurilić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

20.04.2009. -

Bračna nevjera i položaj žene u hrvatskoj književnosti 16. i 17. stoljeća

Marina Peroš

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

24.03.2009. -

Žena u Držićevim književnim djelima i renesansnom Dubrovniku

Sandra Stupičić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

24.03.2009. -

Pjesništvo Petra Kanavelića

Antonia Svetić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

17.02.2009. -

Motiv grijeha u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti

Lana Bežan

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

17.02.2009. -

Dživo Bunić Vučić

Ivo Bogović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

14.10.2008. -

Smrt u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti

Tina Golovrški

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

29.09.2008. -

Marin Držić - pregled literature

Marčela Simčić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

10.07.2008. -

Ženska priča renesansnog Duborvnika

Andrea Fodor

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

10.07.2008. -

Postmoderni dijalog sa starim Duborvnikom

Diana Gašparović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

19.12.2007. -

Životinje Zoranićevih Planina

Jana Krišković

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

18.07.2007. -

Ženski likovi u djelima sa zrinsko-frankopanskom tematikom

Marijana Bastić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

18.07.2007. -

Cvijeta Zuzorić, pjesnikinja ili pjesničko nadahnuće

Jasmina Križovan

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

18.07.2007. -

Hrvatske dramske robinje

Adrijana Marković

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

18.07.2007. -

Čudesna i fantastična bića u hrvatskoj srednjovjekovnoj prozi

Nensi Pereša

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

18.07.2007. -

Hrvatska srednjovjekovna crkvena prikazanja i ashatološke teme

Martina Pernar

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

18.07.2007. -

Ženski likovi u hrvatskih realista

Ksenija Sobotinčić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

24.04.2007. -

Komični likovi Marina Držića

Marina Gračanin

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

27.03.2007. -

Hrvatske bratovštine

Ana-Marija Vidaković

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

26.02.2007. -

Smrt u djelima srednjega vijeka

Zrinka Babić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

18.07.2006. -

Figure straha i smrti u srednjovjekovnoj književnosti

Ana Božić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

18.07.2006. -

Motiv sna u hrvatskoj književnosti renesanse

Marina Hrvatin

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

19.04.2006. -

"I de Francolin" hrvatski povijesni roman?

Niko Cvjetković

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

20.09.2005. -

Autobiografske proze Pavla Pavličića

Dora Pauletig

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

18.07.2005. -

Obiteljski odnos u "Dundu Maroju"

Kristina Heger

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

18.07.2005. -

Poeme hrvatske barokne književnosti

Lidija Repinac

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

18.07.2005. -

Judita u hrvatskoj i svjetskoj književnosti

Iva Udiković

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

25.05.2005. -

Priroda i pejzaž u djelima Marina Držića

Helena Barić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

13.01.2005. -

Poslanice u Hrvatskoj književnosti 16. stoljeća

Milena Marijan

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

21.12.2004. -

Život i djelo Drage Gervaisa

Iva Mesić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

21.12.2004. -

Likovi u hrvatskoj renesansnoj komediji (Nikola Nalješković, Marin Držić, Martin Benetović)

Snježana Škreblin

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

25.10.2004. -

Književno djelo Vesne Parun

Kristina Gregović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

22.09.2004. -

Gospoja u pjesmama hrvatskih renesansnih pjesnika (Š. Menčetića, Dž. Držića, H. Lucića, S. Bobaljevića)

Jelena Đukić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

15.07.2004. -

diplomski rad

Sanja Karner

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

15.07.2004. -

Povijesni roman Eugena Kumičića: Urota zrinsko-frankopanska

Helena Radošević

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

07.07.2004. -

Ženski likovi u komedijama Marina Držića

Tereza Brkljačić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

21.04.2004. -

Udio Istrana u reformaciji

Ana Paliska

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci diplomski rad

11.09.2003. -

Propast jedne patricijske obitelji (V. Novak: Posljednji Stipančić)

Blaženka Kurelac

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

11.09.2003. -

Lik buntovnika u "Hrvatskom bogu Marsu"

Petrica Turčić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

09.07.2003. -

Poezija Šiška Menčetića

Iva Nežić

Hrvatski jezik i književnost/Njemački jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

24.04.2003. -

Novelistika Antuna Gustava Matoša

Ana Urisk

Hrvatski jezik i književnost/Engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

15.04.2003. -

Čitanje dramskog teksta (Michelangelo Buonarroti i Kristofor Kolumbo Miroslava Krleže te Meštar i Admiral Kristof Kolumbo Nedjeljka Fabrija)

Iva Luštica

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

25.03.2003. -

Novele Dinka Šimunovića

Jelena Gračanin

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

10.02.2003. -

Postmoderna dječja proza (Sanja Pilić "O mamama sve najbolje")

Kristina Staničić

Hrvatski jezik i književnost/Engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

28.10.2002. -

"Vježbanje života" - Nedjeljko Fabrio

Kristina Danilović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

22.10.2002. -

Hrvatski znanstveno-fantastični dječji roman / Stvaralaštvo Anta Gardaša

Iva Kostrenčić

Hrvatski jezik i književnost/Engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

25.09.2002. -

Život i djelo Iva Jelenkovića

Gordana Gržetić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

04.07.2002. -

Autobiografski elementi u djelima Slobodana Novaka

Irena Gulić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

04.07.2002. -

Proročnost likova u književnom djelu Eugena Kumičića (na primjeru romana "Gospođa Sabina" i "Olga i Lina"

Gordana Tovilović

Hrvatski jezik i književnost/Engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

27.06.2002. -

Proze Josipa Kozalca

Irena Peić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

23.05.2002. -

Hrvatski putopisi u doba ilirizma

Draženka Grković

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

15.11.2000. -

Tematski krugovi u romanu "Posljednji Stipančići" Vjenceslava Novaka

Nikolina Šojat

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

28.09.2000. -

Organizacija snimanja dokumentarnog filma "The Motovun film festival - the second"

Tanja Golić

Organizacija kulturnih djelatnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

21.06.2000. -

Iz korespondencije V. Car Emin - R. Katalinić Jeretov

Barbara Čohar

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2008.

AUTOBIOGRAFSKI DISKURZ STJEPANA ZLATOVIĆA (THE AUTOBIOGRAPHICAL DISCOURSE OF STJEPAN ZLATOVIĆ)

Srdoč-Konestra, Ines

Zbornik radova o Stjepanu Zlatoviću / Knezović, Pavao (ur.). - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu , 2008. 9-22 (ISBN: 978-953-6682-78-2). - 9-22

A2

2008.

FRA ŠIMUN KLIMANTOVIĆ (...) NI PISAC NI POD PISCEM PISAC( Fra Šimun Klimantović (...) neither writer niether under writer second writer )

Srdoč-Konestra, Ines; Lajšić, Saša

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 20. (2008), 1.; 73-95 - 20 73-95

A1

2007.

PROZE FRA PETRA KRSTITELJA BAĆIĆA (THE PROSE OF FR. PETAR KRSTITELJ BAĆIĆ)

Srdoč-Konestra, Ines

Zbornik o Petru Krstitelju Baćiću / Knezović, Pavao (ur.). - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu , 2007. 93-105 (ISBN: 978-953-6682-74-4). - 93-105

A2

2007.

Vatroslav Jagić o starim dubrovačkim piscima (Vatroslav Jagić about old Dubrovnik writers)

Srdoč-Konestra, Ines

Zbornik o Vatroslavu Jagiću / Tihomil Maštrović (ur.). - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu , 2007. 149-167 (ISBN: 978-953-6682-68-3). - 149-168

A2

2007.

Poljska i Poljaci u starijoj hrvatskoj književnosti (Poland and the Polish in the older Croataian literature)

Srdoč-Konestra, Ines; Durić, Dejan

Zbornik sa znanstvenoga skupa Polska i Chorwacja w Europie srodkowej. Intergracija europejska w tradycji i przyszlosci, Bielsko-Biala : Akademia Techbiczno-Humanistyczna - 389-407

A1

2002.

Giacomo Scotti - od Napulja do Rijeke( Giacomo Scotti - from Naples to Rijeka )

Srdoč-Konestra, Ines

Riječki filološki dani : zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani / Stolac, Diana (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet , 2002. 439-452 (ISBN: 953-6839-17-2). - 439-452

A2

2001.

Autobiografski zapisi Viktora Cara Emina (Viktor Car Emin's autobiographical records)

Srdoč-Konestra, Ines

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 1-2 (2001); 25-40 - 1-2 25-40

A2

Milčetićev boravak u Rijeci. Milčetić i starija hrvatska književnost. (Milčetić stay in Rijeka. Milčetić and older Croatian literature)

Srdoč-Konestra, Ines

Zbornik o Ivanu Milčetiću - književnom povjesničaru, filologu i etnologu : zbornik radova sa znanstvenog skupa / Maštrović, Tihomil (ur.). - Zagreb ; Varaždin : Hrvatski studiji ; Matica hrvatska , 2002. 389-400 (ISBN: 953-6682-34-6).

A2

Ženski likovi u prozama V. Cara Emina( Feminine figure in the fiction of V. Car Emin )

Srdoč-Konestra, Ines

Riječki filološki dani 3 / Stolac, Diana (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci , 2000. 407-416.

A2

Žanrovi hrvatske i makedonske srednjovjekovne književnosti (Genres of Croatian and Macedonian Medieval Literature)

Srdoč-Konestra, Ines

Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze, KNJIGA I. / Pavlovski, Borislav i Kalogjera, Goran (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci , 2008. 43-58 (ISBN: 978-953-6104-63-5).

A2

Lik D'Annunzija u Cara i Fabrija (The character of D'Annunzio as rendered by Viktor Car Emin and Nedjeljko Fabrio)

Srdoč-Konestra, Ines

Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) 2 (2002); 190-198

A2

Flora "Ranjinina zbornika" (The flora of "Ranjina's Verse Collection / Ranjinin Zbornik")

Srdoč-Konestra, Ines

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 1 (2002); 1-16

A2

Pisci riječkoga egzodusa( Writers of Rijeka's exodus )

Srdoč-Konestra, Ines

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) VIII (1996), 1-2; 19-31

A2

Tijelo u hrvatskoj i makedonskoj srednjovjekovnoj književnosti (Body in Croatian and Macedonian Mediaeval Literature)

Lajšić, Saša; Srdoč-Konestra, Ines

Makedonsko-hrvatske književne i kulturne veze / Tocinovski, Vasil ; Georgievska-Jakovleva, Loreta ; Pavlovski, Mišel (ur.). - Skopje : Institut za makedonska literatura, 2009. 53-66 (ISBN: 978-9989-886-79-9).

A1

Ženski likovi u prozama V. Cara Emina (Feminine figure in the fiction of V. Car Emin)

Srdoč-Konestra, Ines

Riječki filološki dani 3 / Stolac, Diana (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci , 2000. 407-416.

A2

Realno i irealno u 12. pjevanju Barakovićeve "Vile Slovinke" (THE REALISTIC AND IRREALISTIC IN THE 12TH CANTO OF BARAKOVIĆ'S VILA SLOVINKA)

Srdoč-Konestra, Ines; Lajšić, Saša

Zadarski filološki dani 1 / Babić, Vanda ; Matek Šmit, Zdenka (ur.). - Zadar : Sveučilište u Zadru, Odsjek za kroatistiku i slavistiku , 2007. 243-257.

A2

Bakarske teme Adolfa Vebera Tkalčevića (Themes of the town of Bakar by Adolfo Veber Tkalčević)

Srdoč-Konestra, Ines

Riječki filološki dani, 2 / Marija Turk (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci , 1998. 133-136.

A2

Znanstvene knjige

2008.

Obrednik po Garanjinu. Prilog proučavanju književnojeziče baštine grada Raba (Garanjin's book of rites)

Ines Srdoč-Konestra; Saša Lajšić

Filozofski fakultet

2008.

Književno djelo Viktora Cara Emina (Viktor Car Emin literary activities)

Srdoč-Konestra, Ines

Adamić, Gradska knjižnica i čitaonica "Viktor Car Emin" Opatija

Pozvana predavanja

Motivika hrvatskoga kršćanskoga pjesništva 90-ih godina( Motif of Croatian Christian poetry in the courese of the 90-eth years )

Srdoč-Konestra, Ines

Uredništva časopisa

2015. -

Zbornik u čast Katice Ivanišević

2012. -

Peti hrvatski slavistički kongres - Zbornik radova (5. Croatian Slavic Congress); suuredništvos Marijom Turk

2008. -

Rijeka u priči, autorica Danijela Bačić-Karković

2006. -

Riječki filološki portreti, autorica Diana Stolac

1996. -

Fluminensia, časopis za filološka istraživanja

http://hrcak.srce.hr/fluminensia

Riječki Filološki dani, knjiga 6 i knjiga 7 (suurednica sa Silvanom Vranić)

Recenzije

2015.

knjiga "Od riči do Ričoslovja"

2015.

vredovanje 4 projekta Hrvatske zaklade za znanost

Javno djelovanje

Javna predavanja

14.10.2014.

Detalji

Cultura italiana a Fiume:XIV edizione della settimana della lingua Italiana nel mondo

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

01.10.2015. -

dekan

Filozofski fakultet u Rijeci

15.12.2009. - 30.09.2015.

prodekan za nastavu i studente

Filozofski fakultet u Rijeci

01.10.2004. - 30.09.2006.

pročelnica

Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za kroatistiku

Povjerenstva na sveučilištu

2013. - 2014.

Koordincija aktivnosti u sklopu projekta Projekt subvencioniranja studenata slabijeg socijalno-ekonomskog statusa u prvoj godini provedbe projektata Programskih ugovora

Sveučilište u Rijeci, član povjerenstva za programe u okviru Programskih ugovora

2008. - 2015.

član

Sveučilište u Rijeci, Stručno vijeće Centra za studije

01.10.2004. - 30.09.2013.

član

Sveučilište u Rijeci Povjerenstvo za izdavačku djelatnost

Projekti

Znanstveni projekti

2008. - 2013.

Franjevačka književna i književnojezična baština Istre i kvarnerskogpodručja

glavni istraživač

MZOS