dr. sc. Ines Srdoč-Konestra izv. prof

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

prostorija : 214 / 715
e-pošta : konestra@ffri.hr
mobitel : 00385 99 645 5132; 385 098 467 908

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 7 2 0

Obrazovanje

14.4.1999. - doktorat Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

5.12.1984. - pripravnik,stručni suradnik, asisten, viši asistent, docent, izvanredni profesor Filozofski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

22.3.2012. Primorsko-goranska županjija dodjeljuje Zajedničku godišnja nagrada za 2011. godinu za izradu studijskih programa i osnivanje Odsjeka za talijanistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, kao i za doprinos promidžbi studija talijanistike

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2016. - Hrvatska književnost 17. i 18. stoljeća
Jednopredmetni preddiplomski studj hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj
Norma sati: 2+0+0
1.1.2006. - 1.1.2015. Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo
Jednopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2+0+0
1.1.2005. - 1.1.2012. Žanrovi hrvatske renesansne književnosti
Jednopredmetini preddiplomski studij hrvatskoga jezikai književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2+0+0
1.1.2005. - 1.1.2011. Hrvatska srednjovjekovna drama
Jednopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2+0+0
1.1.2005. - Hrvatska srednjovjekovna književnost
Jednopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2+0+0
1.1.2005. - Hrvatska renesansna književnost
Preddiplomski jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2+0+0
1.1.1997. - 1.1.2006. Hrvatska književnost 1
Dodiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 0+2+0

Mentor u završnim radovima

18.9.2013. - Pastorala u hrvatskoj renesansnoj književnosti
Ivana Matović
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
4.9.2013. - Figura žene u hrvatskoj renesansnoj književnosti
Marina Mijoč
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
28.9.2012. - Hrvatska srednjovjekovna prenja
Sanja Cutvarić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
25.9.2012. - Lik sveca u hrvatskoj srednjovjekovnoj prozi
Irena Krištofić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
21.9.2012. - Najave u središnjim televizijskim i radijskim informativnim emisijama
Boris Kanazir
Hrvatski jezik i književnost / Filozofija
Filozofski fakultet u Rijeci
21.9.2012. - Hrvatska renesansna književnost s kulturološkog aspekta
Tomislav Matijević
Kulturologija
Filozofski fakultet u Rijeci
3.9.2012. - Alegorijsko tumačenje Zoranićevih Planina
Marija Benko
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
29.9.2011. - Žena kao utjelovljenje grijeha hrvatske srednjovjekovne književnosti
Tea Stojić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
29.9.2011. - S Gundulićem kroz stoljeća
Stanka Hameršmit
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
28.9.2011. - Utjecaj astronomije i astrologije na poimanje smrti u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti
Tina Golovrški
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
28.9.2011. - "Pelegrin" Mavra Vetranovića u kontekstu književnoga ranog novovjekovlja
Klaudia Prodan
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
9.5.2011. - Lažu li stoljeća? (Cvijeta Zuzorić od renesanse do naših dana)
Jelena Georgiev
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
18.4.2011. - Humoristično, komično i smiješno u Hrvatskoj ranovjekovnoj književnosti
Danijel Lukić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
1.2.2011. - Hrvatska crkvena prikazanja
Josipa Maras
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
20.12.2010. - Motivske odrednice pjesništva Mate Balote
Tomo Dubrović
Hrvatski jezik i književnost/Engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
25.10.2010. - Motiv novca u renesansnoj književnosti
Martina Juraga
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
5.10.2010. - Epski postupci u epovima o Sigetu
Marina Ulaković
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
1.10.2010. - Ubojstvo Holoferna i Juditina pobjeda
Sanja Cutvarić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
30.9.2010. - Marin Držić: Hekuba
Ivana Mihalić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
27.9.2010. - Ljubavni diskurzi u pjesništvu Hanibala Lucića i Saba Bobaljevića Glušca
Marija Mesarić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
27.9.2010. - Vile u pastoralnim djelima
Ena Bačić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
27.9.2010. - Matija Vlačić Ilirik
Maja Jović
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
27.9.2010. - Prepjevi psalma u starijoj hrvatskoj književnosti
Nina Brajdić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
21.7.2010. - Grješnice i pokajnice hrvatskoga baroka
Dijana Jurković
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
18.3.2010. - Humanistički elementi u Marulićevoj Davidijadi
Đurđica Luketić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
16.12.2009. - Pjesništvo Dominka Zlatarića (s naglaskom na analizi ljubavnih diskurza)
Tereza Karlović
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
21.10.2009. - Hrvatska komediografija 17. i 18. stoljeća
Sandra Petranović
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
14.10.2009. - Renesansni ljubavni diskurzi (na primjeru pjesama Dinka Ranjine, Dominka Zlatarića, Maroja Šuljage Mažibradića i Horacija Mažibradića)
Klaudia Prodan
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
14.7.2009. - Mitološke teme u hrvatskoj književnosti renesanse
Tihana Kruljac
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
14.7.2009. - Srednjovjekovna svetačka legenda - od Apokrifa do suvremenosti
Maja Juretić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
30.6.2009. - Proučavanje baroka i hrvatskoj književnoj historiografiji
Nikolina Žic
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
28.5.2009. - Motiv grijeha u hrvatskoj književnosti 18. stoljeća
Manuela Kurilić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
28.5.2009. - Antiteze u djelima Marina Držića
Anita Hrebak
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
20.4.2009. - Bračna nevjera i položaj žene u hrvatskoj književnosti 16. i 17. stoljeća
Marina Peroš
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
24.3.2009. - Pjesništvo Petra Kanavelića
Antonia Svetić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
24.3.2009. - Žena u Držićevim književnim djelima i renesansnom Dubrovniku
Sandra Stupičić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
17.2.2009. - Dživo Bunić Vučić
Ivo Bogović
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
17.2.2009. - Motiv grijeha u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti
Lana Bežan
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
14.10.2008. - Smrt u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti
Tina Golovrški
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
29.9.2008. - Marin Držić - pregled literature
Marčela Simčić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
10.7.2008. - Postmoderni dijalog sa starim Duborvnikom
Diana Gašparović
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
10.7.2008. - Ženska priča renesansnog Duborvnika
Andrea Fodor
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
19.12.2007. - Životinje Zoranićevih Planina
Jana Krišković
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
18.7.2007. - Ženski likovi u hrvatskih realista
Ksenija Sobotinčić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
18.7.2007. - Hrvatska srednjovjekovna crkvena prikazanja i ashatološke teme
Martina Pernar
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
18.7.2007. - Čudesna i fantastična bića u hrvatskoj srednjovjekovnoj prozi
Nensi Pereša
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
18.7.2007. - Hrvatske dramske robinje
Adrijana Marković
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
18.7.2007. - Cvijeta Zuzorić, pjesnikinja ili pjesničko nadahnuće
Jasmina Križovan
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
18.7.2007. - Ženski likovi u djelima sa zrinsko-frankopanskom tematikom
Marijana Bastić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
24.4.2007. - Komični likovi Marina Držića
Marina Gračanin
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
27.3.2007. - Hrvatske bratovštine
Ana-Marija Vidaković
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
26.2.2007. - Smrt u djelima srednjega vijeka
Zrinka Babić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
18.7.2006. - Motiv sna u hrvatskoj književnosti renesanse
Marina Hrvatin
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
18.7.2006. - Figure straha i smrti u srednjovjekovnoj književnosti
Ana Božić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
19.4.2006. - "I de Francolin" hrvatski povijesni roman?
Niko Cvjetković
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
20.9.2005. - Autobiografske proze Pavla Pavličića
Dora Pauletig
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
18.7.2005. - Judita u hrvatskoj i svjetskoj književnosti
Iva Udiković
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
18.7.2005. - Poeme hrvatske barokne književnosti
Lidija Repinac
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
18.7.2005. - Obiteljski odnos u "Dundu Maroju"
Kristina Heger
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
25.5.2005. - Priroda i pejzaž u djelima Marina Držića
Helena Barić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
13.1.2005. - Poslanice u Hrvatskoj književnosti 16. stoljeća
Milena Marijan
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
21.12.2004. - Likovi u hrvatskoj renesansnoj komediji (Nikola Nalješković, Marin Držić, Martin Benetović)
Snježana Škreblin
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
21.12.2004. - Život i djelo Drage Gervaisa
Iva Mesić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
25.10.2004. - Književno djelo Vesne Parun
Kristina Gregović
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
22.9.2004. - Gospoja u pjesmama hrvatskih renesansnih pjesnika (Š. Menčetića, Dž. Držića, H. Lucića, S. Bobaljevića)
Jelena Đukić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
15.7.2004. - Povijesni roman Eugena Kumičića: Urota zrinsko-frankopanska
Helena Radošević
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
15.7.2004. - diplomski rad
Sanja Karner
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
7.7.2004. - Ženski likovi u komedijama Marina Držića
Tereza Brkljačić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
21.4.2004. - Udio Istrana u reformaciji
Ana Paliska
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci diplomski rad
11.9.2003. - Lik buntovnika u "Hrvatskom bogu Marsu"
Petrica Turčić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
11.9.2003. - Propast jedne patricijske obitelji (V. Novak: Posljednji Stipančić)
Blaženka Kurelac
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
9.7.2003. - Poezija Šiška Menčetića
Iva Nežić
Hrvatski jezik i književnost/Njemački jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
24.4.2003. - Novelistika Antuna Gustava Matoša
Ana Urisk
Hrvatski jezik i književnost/Engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
15.4.2003. - Čitanje dramskog teksta (Michelangelo Buonarroti i Kristofor Kolumbo Miroslava Krleže te Meštar i Admiral Kristof Kolumbo Nedjeljka Fabrija)
Iva Luštica
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
25.3.2003. - Novele Dinka Šimunovića
Jelena Gračanin
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
10.2.2003. - Postmoderna dječja proza (Sanja Pilić "O mamama sve najbolje")
Kristina Staničić
Hrvatski jezik i književnost/Engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
28.10.2002. - "Vježbanje života" - Nedjeljko Fabrio
Kristina Danilović
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
22.10.2002. - Hrvatski znanstveno-fantastični dječji roman / Stvaralaštvo Anta Gardaša
Iva Kostrenčić
Hrvatski jezik i književnost/Engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
25.9.2002. - Život i djelo Iva Jelenkovića
Gordana Gržetić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
4.7.2002. - Proročnost likova u književnom djelu Eugena Kumičića (na primjeru romana "Gospođa Sabina" i "Olga i Lina"
Gordana Tovilović
Hrvatski jezik i književnost/Engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
4.7.2002. - Autobiografski elementi u djelima Slobodana Novaka
Irena Gulić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
27.6.2002. - Proze Josipa Kozalca
Irena Peić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
23.5.2002. - Hrvatski putopisi u doba ilirizma
Draženka Grković
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
15.11.2000. - Tematski krugovi u romanu "Posljednji Stipančići" Vjenceslava Novaka
Nikolina Šojat
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
28.9.2000. - Organizacija snimanja dokumentarnog filma "The Motovun film festival - the second"
Tanja Golić
Organizacija kulturnih djelatnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
21.6.2000. - Iz korespondencije V. Car Emin - R. Katalinić Jeretov
Barbara Čohar
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Srdoč-Konestra, Ines
AUTOBIOGRAFSKI DISKURZ STJEPANA ZLATOVIĆA (THE AUTOBIOGRAPHICAL DISCOURSE OF STJEPAN ZLATOVIĆ)
Zbornik radova o Stjepanu Zlatoviću / Knezović, Pavao (ur.). - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu , 2008. 9-22 (ISBN: 978-953-6682-78-2). 9-22 - 2008.

A2

2. Srdoč-Konestra, Ines; Lajšić, Saša
FRA ŠIMUN KLIMANTOVIĆ (...) NI PISAC NI POD PISCEM PISAC( Fra Šimun Klimantović (...) neither writer niether under writer second writer )
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 20. (2008), 1.; 73-95 20 73-95 - 2008.

A1

3. Srdoč-Konestra, Ines
Vatroslav Jagić o starim dubrovačkim piscima (Vatroslav Jagić about old Dubrovnik writers)
Zbornik o Vatroslavu Jagiću / Tihomil Maštrović (ur.). - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu , 2007. 149-167 (ISBN: 978-953-6682-68-3). 149-168 - 2007.

A2

4. Srdoč-Konestra, Ines
PROZE FRA PETRA KRSTITELJA BAĆIĆA (THE PROSE OF FR. PETAR KRSTITELJ BAĆIĆ)
Zbornik o Petru Krstitelju Baćiću / Knezović, Pavao (ur.). - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu , 2007. 93-105 (ISBN: 978-953-6682-74-4). 93-105 - 2007.

A2

5. Srdoč-Konestra, Ines; Durić, Dejan
Poljska i Poljaci u starijoj hrvatskoj književnosti (Poland and the Polish in the older Croataian literature)
Zbornik sa znanstvenoga skupa Polska i Chorwacja w Europie srodkowej. Intergracija europejska w tradycji i przyszlosci, Bielsko-Biala : Akademia Techbiczno-Humanistyczna 389-407 - 2007.

A1

6. Srdoč-Konestra, Ines
Giacomo Scotti - od Napulja do Rijeke( Giacomo Scotti - from Naples to Rijeka )
Riječki filološki dani : zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani / Stolac, Diana (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet , 2002. 439-452 (ISBN: 953-6839-17-2). 439-452 - 2002.

A2

7. Srdoč-Konestra, Ines
Autobiografski zapisi Viktora Cara Emina (Viktor Car Emin's autobiographical records)
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 1-2 (2001); 25-40 1-2 25-40 - 2001.

A2

8. Srdoč-Konestra, Ines
Bakarske teme Adolfa Vebera Tkalčevića (Themes of the town of Bakar by Adolfo Veber Tkalčević)
Riječki filološki dani, 2 / Marija Turk (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci , 1998. 133-136.

A2

9. Srdoč-Konestra, Ines; Lajšić, Saša
Realno i irealno u 12. pjevanju Barakovićeve "Vile Slovinke" (THE REALISTIC AND IRREALISTIC IN THE 12TH CANTO OF BARAKOVIĆ'S VILA SLOVINKA)
Zadarski filološki dani 1 / Babić, Vanda ; Matek Šmit, Zdenka (ur.). - Zadar : Sveučilište u Zadru, Odsjek za kroatistiku i slavistiku , 2007. 243-257.

A2

10. Srdoč-Konestra, Ines
Ženski likovi u prozama V. Cara Emina (Feminine figure in the fiction of V. Car Emin)
Riječki filološki dani 3 / Stolac, Diana (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci , 2000. 407-416.

A2

11. Lajšić, Saša; Srdoč-Konestra, Ines
Tijelo u hrvatskoj i makedonskoj srednjovjekovnoj književnosti (Body in Croatian and Macedonian Mediaeval Literature)
Makedonsko-hrvatske književne i kulturne veze / Tocinovski, Vasil ; Georgievska-Jakovleva, Loreta ; Pavlovski, Mišel (ur.). - Skopje : Institut za makedonska literatura, 2009. 53-66 (ISBN: 978-9989-886-79-9).

A1

12. Srdoč-Konestra, Ines
Pisci riječkoga egzodusa( Writers of Rijeka's exodus )
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) VIII (1996), 1-2; 19-31

A2

13. Srdoč-Konestra, Ines
Flora "Ranjinina zbornika" (The flora of "Ranjina's Verse Collection / Ranjinin Zbornik")
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 1 (2002); 1-16

A2

14. Srdoč-Konestra, Ines
Lik D'Annunzija u Cara i Fabrija (The character of D'Annunzio as rendered by Viktor Car Emin and Nedjeljko Fabrio)
Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) 2 (2002); 190-198

A2

15. Srdoč-Konestra, Ines
Žanrovi hrvatske i makedonske srednjovjekovne književnosti (Genres of Croatian and Macedonian Medieval Literature)
Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze, KNJIGA I. / Pavlovski, Borislav i Kalogjera, Goran (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci , 2008. 43-58 (ISBN: 978-953-6104-63-5).

A2

16. Srdoč-Konestra, Ines
Ženski likovi u prozama V. Cara Emina( Feminine figure in the fiction of V. Car Emin )
Riječki filološki dani 3 / Stolac, Diana (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci , 2000. 407-416.

A2

17. Srdoč-Konestra, Ines
Milčetićev boravak u Rijeci. Milčetić i starija hrvatska književnost. (Milčetić stay in Rijeka. Milčetić and older Croatian literature)
Zbornik o Ivanu Milčetiću - književnom povjesničaru, filologu i etnologu : zbornik radova sa znanstvenog skupa / Maštrović, Tihomil (ur.). - Zagreb ; Varaždin : Hrvatski studiji ; Matica hrvatska , 2002. 389-400 (ISBN: 953-6682-34-6).

A2

Znanstvene knjige

1.
Srdoč-Konestra, Ines
Književno djelo Viktora Cara Emina (Viktor Car Emin literary activities)
Adamić, Gradska knjižnica i čitaonica "Viktor Car Emin" Opatija - 2008.
2.
Ines Srdoč-Konestra; Saša Lajšić
Obrednik po Garanjinu. Prilog proučavanju književnojeziče baštine grada Raba (Garanjin's book of rites)
Filozofski fakultet - 2008.

Pozvana predavanja

1. Srdoč-Konestra, Ines
Motivika hrvatskoga kršćanskoga pjesništva 90-ih godina( Motif of Croatian Christian poetry in the courese of the 90-eth years )

Znanstveni projekti

1. 1.1.2008. - 1.1.2013.
Franjevačka književna i književnojezična baština Istre i kvarnerskogpodručja; glavni istraživač; MZOS; ;

Uredništva časopisa

1. 1.1.2015. - Zbornik u čast Katice Ivanišević

2. 1.1.2012. - Peti hrvatski slavistički kongres - Zbornik radova (5. Croatian Slavic Congress); suuredništvos Marijom Turk

3. 1.1.2008. - Rijeka u priči, autorica Danijela Bačić-Karković

4. 1.1.2006. - Riječki filološki portreti, autorica Diana Stolac

5. 1.1.1996. - Fluminensia, časopis za filološka istraživanja
http://hrcak.srce.hr/fluminensia
6. - Riječki Filološki dani, knjiga 6 i knjiga 7 (suurednica sa Silvanom Vranić)

Recenzije

1. 2015. vredovanje 4 projekta Hrvatske zaklade za znanost
2. 2015. knjiga "Od riči do Ričoslovja"

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 14.10.2014. - Detalji
Cultura italiana a Fiume:XIV edizione della settimana della lingua Italiana nel mondo
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2015. - - dekan
Filozofski fakultet u Rijeci
2. 15.12.2009. - 30.9.2015. - prodekan za nastavu i studente
Filozofski fakultet u Rijeci
3. 1.10.2004. - 30.9.2006. - pročelnica
Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za kroatistiku

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2013. - 1.1.2014. - Koordincija aktivnosti u sklopu projekta Projekt subvencioniranja studenata slabijeg socijalno-ekonomskog statusa u prvoj godini provedbe projektata Programskih ugovora
Sveučilište u Rijeci, član povjerenstva za programe u okviru Programskih ugovora
2. 1.1.2008. - 1.1.2015. - član
Sveučilište u Rijeci, Stručno vijeće Centra za studije
3. 1.10.2004. - 30.9.2013. - član
Sveučilište u Rijeci Povjerenstvo za izdavačku djelatnost