PORTFELJ / prof.dr.sc. Mladenka Tkalčić dipl. psiholog

Portfelj

prof.dr.sc.

Mladenka Tkalčić

dipl. psiholog

Filozofski fakultet

Odsjek za psihologiju

Kontakt

M 0989080257

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA f-337

Vidljivost

Obrazovanje

1998. -

doktor društvenih znanosti, polje psihologija

psihologija

Filozofski fakultet u Zagrebu

1988. - 1990.

magistar psihologije

psihologija

Filozofski fakultet u Ljubljani

1981. - 1986.

diplomirani psiholog - profesor

psihologija

Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

2016. -

redoviti profesor u trajnom zvanju

Voditeljica predmeta Biološka psihologija, Odabrana poglavlja iz biološke psihologije, Odabrana poglavlja iz neuropsihologije, Uvod u psihologiju, Funkcionalna organizacija kore mozga, Neuroznanost i obrazovanje.

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

2010. - 2016.

redoviti profesor

Voditeljica predmeta Biološka psihologija, Klinička neuropsihologija, Uvod u psihologiju, Funkcionalna organizacija kore mozga, Biološke osnove ponašanja i doživljavanja.

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

2005. - 2010.

izvanredni profesor

Voditeljica predmeta Biološka psihologija, Klinička neuropsihologija, Uvod u psihologiju;

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

2000. - 2005.

docent

voditeljica predmeta Neuropsihologija, Uvod u psihologiju i Primijenjeni nacrti istraživanja u psihologiji;

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

1999. - 2000.

viši asistent

Sudjelovanje u nastavi iz predemta Neuropsihologija, Uvod u psihologiju, Praktikum istraživanja u psihologiji I i II, Primijenjeni nacrti istraživanja u psihologiji

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

1988. - 1999.

mladi istraživač - asistent

sudjelovanje u nastavi iz predmeta Neuropsihologija i Praktikum istraživanja u psihologiji I i II

Pedagoški fakultet u Rijeci, zavod za psihologiju

Nagrade i priznanja

8.11.2023.

Društveno priznanje „Marulić: Fiat Psychologia“ za osobit doprinos hrvatskoj primijenjenoj psihologiji za 2023. godinu (nagrada Hrvatskog psihološkog društva)

3.06.2021.

The European Association of Psychosomatic Medicine’s (EAPM) Fellowship - a recognition for outstanding contributions in the field of psychosomatic research and/or assessment and treatment.

6.05.2019.

Nagrada Filozofskoga fakulteta za znanstvenoistraživački rad u području društvenih znanosti

21.04.2017.

Nagrada za nastavnu izvrsnost u akad. 2016./ 2017. g. Sveučilišta u Rijeci

25.06.2014.

Godišnja državna nagrada za znanost - za popularizaciju i promidžbu znanosti u području društvenih znanosti, za popularizaciju psihologije kao znanosti i promicanje njezina položaja u društvu

07.04.2011.

Psihologijska nagrada "Zoran Bujas" za osobito vrijednu psihologijsku knjigu godine

01.10.2004.

Diploma za visoku razinu inovativne djelatnosti za program "Obiteljska astma škola" na 6. izložbi inovacija iz medicine i ekologije u sklopu 21. međunarodnog sjevernojadranskog sajma. Autori programa: Mladenka Tkalčić, Vesna Bartoniček Valačić, Sanja Smojver-Ažić i Ivanka Živčić-Bećirević

29.08.2001.

1st Price for an outstanding presentation during the 16th World Congress on Psychosomatic Medicine in Goteborg, Sweden

Članstva

2016. -

Hrvatsko gastroenterološko društvo

2012. -

European Association of Psychosomatic Medicine

2002. -

Hrvatsko društvo za neuroznanost

1986. -

Hrvatsko psihološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

od 2007./2008.

Psihoneuroimunologija

doktorski studij psihologije

Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu

voditelj

od 2005./2006.

Funkcionalna organizacija kore mozga

diplomski studij psihologije i biotehnologije

Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci

voditelj

od 2005./2006.

Odabrana poglavlja iz neuropsihologije

diplomski studij psihologije

Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci

voditelj

od 2005./2006.

Uvod u psihologiju

preddiplomski studiji C segment

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

20013./2014.

Biološke osnove ponašanja i doživljavanja

preddiplomski studij psihologije

Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci

voditelj

od 2005./2006.

Biološka psihologija

preddiplomski studij psihologije

Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci

voditelj

Mentor u završnim radovima

9.2023.

ODNOS PRISTRANOSTI PAŽNJE, VISCERALNE ANKSIOZNOSTI I ANKSIOZNIH MISLI KOD OBOLJELIH OD SINDROMA IRITABILNOG CRIJEVA I ZDRAVIH OSOBA

Tea Marinović

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

9.2023.

Odnos planiranja, radnog pamćenja i anksioznih misli kod oboljelih od sindroma iritabilnog crijeva i zdravih osoba te njihova prediktivna vrijednost za kvalitetu života oboljelih osoba

Tea Hruškar

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

7.2023.

Ozljeda frontalnih režnjeva: studija slučaja

Damjan Dušević

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

29.9.2022.

Odnos interocepcije, anksioznosti i anksiozne osjetljivosti kod oboljelih od sindroma iritabilnog crijeva i zdravih osoba te njihovi efekti na kvalitetu života oboljelih

Nina Milevoj

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

29.9.2022.

Odrednice kvalitete života osoba oboljelih od multiple skleroze

Karla Pilat

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

29.9.2021.

Ponašajno-afektivne odrednice patnje kod sindroma iritabilnog crijeva

Barbara Paušak

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

24.05.2021.

Ispitivanje prediktora učestalosti, sadržajnih obrazaca i intencionalnosti lutanja misli tijekom zadatka čitanja

Toni Crvelin

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

11.12.2020.

Odnos između uspješnosti rješavanja probabilističkog zadatka binarnog izbora, aspekata anksioznosti i interoceptivne točnosti

Ena Baus

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

11.12.2020.

Povezanost nekih aspekata anksioznosti i planiranja kod pacijenata sa sindromom iritabilnog crijeva i zdravih osoba

Sandra Zgodić

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

21.9.2018.

Sklonost rizičnim ponašanjima kod srednjoškolaca i studenata

Ilijana Grgić

psihologija

Filozofski fakultet

12.11.2017.

Odnos dobi, spola i moralnog odlučivanja

Petra Šoletić

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

27.09.2017.

Utjecaji socijalne isključenosti na doživljaj boli, raspoloženje i zadovoljenost osnovnih potreba

Lea Pancun

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

14.12.2016.

Povezanost hormona štitne žlijezde i anksioznosti kod osoba s tiroidnom disfunkcijom

Iva Dugalić

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

01.12.2016.

Efekt faza menstrualnog ciklusa na točnost prepoznavanja emocija iz izraza lica

Marija Krželj

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

27.09.2016.

Odnos meditacije i kognitivno-emocionalne fleksibilnosti

Silvija Šikić

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

28.09.2012.

Diferencijacija kognitivnih obrazaca sindroma frontalnog režnja u pozitivnoj i negativnoj simptomatologiji shizofrenije

Paola Medved

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

17.07.2012.

Ispitivanje hemisferne lateralizacije smislenih i besmislenih riječi dihaptičkim zadatkom

Nina Radović

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

11.06.2012.

Efekti psihološkog stresa i progresivne mišićne relaksacije na kratkoročno i dugoročno pamćenje neutralnih i emocionalnih riječi

Mirta Zelenika

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

07.07.2011.

Pamćenje, jezične i vizuokonstruktivne sposobnosti te izvršne funkcije osoba oboljelih od demencije i komparabilne skupine

Matea Ivanković

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

28.06.2011.

Poteškoće u identifikaciji mirisa i kognitivni status pacijenata s demencijom Alzheimerovog tipa, ostalim oblicima demencija u usporedbi s komparabilnom skupinom

Nika Spasić

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

14.07.2010.

Spolne razlike u anksioznosti, depresiji, neuroticizmu, težini bolesti i specifičnoj kvaliteti života kod pacijenata sa sindromom iritabilnog crijeva

Maja Runac

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

12.07.2010.

Usmjerenost pažnje kod osoba s upalnim bolestima crijeva i sindromom iritabilnog crijeva

Andrea Rubčić

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

27.04.2010.

Depresivnost, anksioznost i kvaliteta života kod oboljelih od Chronove bolesti i ulceroznog kolitisa

Vesna Lukić

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

31.03.2010.

Povezanost osjećaja ljutnje, doživljaja boli, zadovoljstva vlastitim izgledom i motorike s menstruacijskim ciklusom i predmenstruacijskim simptomima

Sandra Dadasović

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

11.09.2009. -

Biološki i psihološki čimbenici kod funkcionalnih i upalnih bolesti crijeva

Nina Grabar

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

02.07.2009.

Emocionalna inteligencija: kvaliteta života kao prediktori anksioznosti hospitaliziranih trudnica

Emina Simunić

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

15.09.2008.

Razlike u sadržaju snova kod studentica neposredno prije ispita i tijekom praznika

Kristina Božić

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

21.05.2008.

Hemisferna lateralizacija emocija gađenja, ljutnje straha i tuge kod desnorukih muškaraca

Olivera Birta

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

28.04.2008.

Povezanost stresa, crta ličnosti i suočavanja sa stresom s razinom kortizola i L-amilaze u slini

Đurđica Šmit

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

19.12.2007.

Doprinos depresivnosti, anksioznosti i kliničkih obilježja napadaja objašnjenju kvalitete života osoba s epilepsijom

Marijana Rajčević

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

13.07.2007.

Hemisferna lateralizacija u procjeni koordinatnih i kategorijalnih prostornih odnosa

Anita Zec

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

12.07.2006.

Spavanje i učenje kod studenata

Hajdi Milivojević

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

28.06.2006.

Funkcionalna hemisferna lateralizacija pri uočavanju Thompsonove iluzije na licu

Martina Vasilj

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

17.06.2004.

Neke determinante odnosa s roditeljima i psihodomatski simptomi srednjoškolaca

Hana Rižovski

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

12.11.2003.

Efekt učenja na izvođenje besmislenih kretnji

Daša Bosanac

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

04.07.2003.

Hemisferna asimetrija imenica i glagola

Ksenija Baždarić

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

25.03.2003.

Povezanost predmenstruacijske simptomatologije, raspoloženja te kvalitete i zadovoljstva životom

Sanja Đević

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

29.10.2002.

Odnos dimenzija perfekcionizma, akademske prokrastinacije, depresivnosti i anksioznosti

Iva Kalajžić

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

09.07.2002.

Razlike u stavovima heteroseksualnih osoba prema lezbijkama i homoseksualcima

Sanja Božić

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

02.07.2002.

Percepcija stresa kod medicinskih sestara

Adriana Duras

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

28.06.2002.

Samokontrola kod oboljelih od šećernih bolesti tipa I

Nikolina Ivošević

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

13.03.2002.

Mentalne imaginacije slijepih osoba: uloga pasivnog i aktivnog vizuo-spacijalnog procesiranja

Edita Mucić

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

13.02.2002.

Stresni životni događaji, intenzitet doživljaja stresa, suočavanje sa stresom i roditeljsko prezaštićivanje od stresa kod ovisnika o heroinu i marihuani

Smiljana Hrvatin

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

26.09.2001.

Teorije snova

Zoran Baljak

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

17.07.2001.

Glavobolja u dječjoj dobi: prisutnost glavobolja i povezanost s anksioznošću, depresivnim simptomima i tjelesnim (somatskim) simptomima

Barbara Vlaše

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

17.07.2001.

Povezanost zahtjeva posla, suočavanja sa stresom i socijalne podrške sa subjektivnim osjećajem zdravlja

Mladen Župan

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

21.02.2000.

Hemisferna asimetrija kao funkcija dominacije ruke - percepcija afektivnih podražaja

Sanja Brajković

psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

Gostujući nastavnik

03.10.2016. - 09.10.2016.

Biological Fundamentals of Psyche (Biološke osnove ponašanja i doživljavanja)

preddiplomski studij psihologije

Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Riga, Latvia

gostujući nastavnik

2011./2012.

Biološka psihologija

preddiplomski studij psihologije

Sveučilište u Osijeku

voditelj

8. do 15. studenog 2009.

Odabrana poglavlja iz psihoneuroimunologije

diplomski studij psihologije

Department of Psychology, Umea University, Švedska

voditelj

Osobni razvoj

01.02.2010. -

E-učenje u nastavnom procesu

Financiranje: 20 sati

01.07.2003. -

Salzburg Seminar: The Cultural, Civic and Economic Purposes of Higher Education

01.03.2002. -

Aktivno učenje studenata

Financiranje: 6 sati

01.10.2001. -

Getting and using student feedback

Financiranje: 6 sati

01.06.2001. -

Methods for assessing learning

Financiranje: 6 sati

01.12.1989. -

Uspješna komunikacija na predavanjima i seminarima

Financiranje: 12 sati

17. do 30. lipnja

Ljetna neuroimunološka škola

Financiranje: 60 sati

21. do 22. rujna 2000.

The Acting Brain

2002./2003.

Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi

Financiranje: 60 sati

Izdavaštvo

2010. -

Biološka psihologija

Financiranje: Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2023.

Anxiety as a Link Between Stuttering and Irritable Bowel Syndrome

Sanda Pletikosić Tončić, Tatjana Novosel-Herceg, Indira Benjak Horvat, Mladenka Tkalčić, Goran Hauser

Current Trends in Gastroenterology and Hepatology - 4 404-410

https://lupinepublishers.com/gastroenterology-hepatology-journal/pdf/CTGH.MS.ID.000189.pdf

A2

2021.

Understanding Emotions: Origins and Roles of the Amygdala

Šimić, G.; Tkalčić, M.; Vukić, V.; Mulc, D.; Španić, E.; Šagud, M.; Olucha-Bordonau, F.E.; Vukšić, M.; Hof, P.R.

Biomolecules - 11 823 (60 pages)

https://www.mdpi.com/2218-273X/11/6/823

Q2 A1 WOS

2020.

The Cross-cultural Validity of the Five-Facet Mindfulness Questionnaire Across 16 Countries

Johannes A. Karl, Silvia Mariela Méndez Prado, Asmir Gračanin, Paul Verhaeghen, Alexandre Ramos, Satchit Prasun Mandal, Johannes Michalak, Chun-Qing Zhang, Carlos Schmidt, Ulrich S. Tran, Elena Druica, Stian Solem, Andreea Astani, Xinghua Liu, Juan V. Luciano, Mladenka Tkalčić, Josefine L. Lilja, Ingrid Dundas, Samuel Y. S. Wong & Ronald Fischer

Mindfulness - 11 1226-1237

https://johanneskarl.netlify.app/publication/ffmq_equivalence/ffmq_equivalence.pdf

Q1 A1 WOS

10.05.2018.

Body Weight and Psychological Functioning in Type 2 Diabetes Mellitus Patients: A Preliminary Study

Alessandra Pokrajac Bulian, Miljana Kukić, Sanja Klobučar Majanović, Mladenka Tkalčić

Psychological Topics - 27 55-72

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=294533

Q4

10.05.2018.

Brain-Gut Miscommunication: Biopsychosocial Predictors of Quality of Life in Irritable Bowel Syndrome

Sanda Pletikosić Tončić, Mladenka Tkalčić, Goran Hauser

Psychological Topics - 27 91-114

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=294537

Q4

04.07.2017.

A Measure of Suffering in relation to Anxiety and Quality of Life in IBS Patients: Preliminary Results

Pletikosić Tončić, S. i Tkalčić, M.

BioMed Research International - 2017 7 stranica

https://www.hindawi.com/journals/bmri/2017/2387681/

Q2 WOS

08.12.2016.

Lesions of Left Basal Ganglia and Insula Structures Impair Executive Functions but not Emotion Recognition: A Case Report

Domagoj Švegar, Ronald Antulov, Mladenka Tkalčić, Igor Antončić

Brain Impairment - 17 233-241

https://www.cambridge.org/core/journals/brain-impairment/article/lesions-of-left-basal-ganglia-and-insula-structures-impair-executive-functions-but-not-emotion-recognition-a-case-report/44AC035C2B312BEF04F48368BC8A0FBD

Q3

2016.

The Role of Stress in IBS Symptom Severity

Sanda Pletikosić, Mladenka Tkalčić

Psihologijske teme (Psychological Topics) - 25 29-43

http://www.pt.ffri.hr/index.php/pt/article/view/317

A1

2015.

I mozak ima spol

Daniela Malnar, Juraj Arbanas, Mladenka Tkalčić

Medicina Fluminensis - 51 440-447

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=218109

2015.

Fecal Calprotectin and serum chromogranin A as potential biomarkers of irritable bowel syndrome symptom severity

Sanda Pletikosić, Ivana Plavšić, Goran Hauser, Mladenka Tkalčić

Medical Hypotheses

doi:10.1016/j.mehy.2015.06.008

WOS

2015.

Diagnosis of Irritable Bowel Syndrome: Role of Potential Biomarkers.

Ivana Plavšić, Goran Hauser, Mladenka Tkalčić, Sanda Pletikosić i Nenad Salkić

Gastroenterology Research and Practice

http://dx.doi.org/10.1155/2015/490183

WOS

2015.

Are owners’ reports of their dogs’ ‘guilty look’ influenced by the dogs’action and evidence of the misdeed?

Ljerka Ostojić, Mladenka Tkalčić, Nicola S. Clayton

Behavioural Processes - 111 97-100

http://authors.elsevier.com/a/1QKo71LenLyM4A.open

WOS

2014.

Attentional biases in irritable bowel syndrome patients

Tkalčić, M., Domijan, D., Pletikosić, S., Šetić, M., Hauser, G.

Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology - 38 621–628

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210740114000461

WOS

2014.

Cognitive behavioral approach to understanding irritable bowel syndrome

Hauser, G., Pletikosić, S., Tkalčić, M.

World Journal of Gastroenterology - 20 6744-6758

Q2 WOS

2013.

Binge eating as a determinant of emotional state in overweight and obese males with cardiovascular disease

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Ambrosi-Randić, Neala;

Maturitas - 74 352-356

http://bib.irb.hr/datoteka/612501.Binge_eating_as_a_determinant_of_emotional_state_in_overweight_and_obese_males.pdf

WOS

2012.

Erythrocyte sedimentation rate – Possible role in determining the existence of the low grade inflammation in Irritable Bowel Syndrome patients

Hauser, Goran; Tkalčić, Mladenka; Pletikosić, Sanda; Grabar, Nina; Štimac, Davor

Medical hypotheses (0306-9877) - 78 818-820

WOS

2011.

Odor identification and cognitive abilities in Alzheimer's disease

Tkalčić, Mladenka; Spasić, Nika; Ivanković, Matea; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Bosanac, Daša

Translational Neuroscience (2081-6936) - 2 233-240

WOS

2010.

Differences in the health-related quality of life, affective status and personality between Irritable Bowel Syndrome and Inflammatory Bowel Disease patients

Tkalčić, Mladenka; Hauser, Goran; Štimac, Davor

European Journal of Gastroenterology & Hepatology (0954-691X) - 22 862-867

WOS

2009.

Hemisferna lateralizacija u procjeni koordinatnih i kategorijalnih prostornih odnosa

Zec, Anita; Tkalčić, Mladenka

Psihologijske teme (1332-0742) - 18 37-54

2009.

Upalni i funkcionalni crijevni poremećaji: Somatske, psihološke i socijalne karakteristike

Tkalčić, Mladenka; Hauser, Goran

Društvena istraživanja (1330-0288) - 91-110

2009.

Perfekcionizam, privatna svijest o sebi, negativan afekt i izbjegavanje kao odrednice prejedanja

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Kardum, Igor; Šajina, Šarlota; Kukić, Miljana

Društvena istraživanja (1330-0288) - 18 111-128

2009.

Personality in patients with irritable bowel syndrome and inflammatory bowel diseases

Tkalčić, Mladenka; Hauser, Goran; Pletikosić, Sanda; Štimac, Davor

Clujul Medical Revistă de Medicină şi Farmacie (1222-2119) - 82 577-580

2008.

Medical and psychological parameters in overweight and obese persons seeking treatment

Guina, Tina; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Bašić-Marković, Nina; Crnčević-Orlić, Željka; Ćorić, Slavica; Štimac, Davor

Collegium Antropologicum (0350-6134) - 32 601-606

2006.

Važnost psihosocijalnih čimbenika u nastanku alopecije areate

Brajac, Ines; Tkalčić, Mladenka; Malnar-Dragojević, Daniela; Gruber, Franjo

Medicina: glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora, Podružnica Rijeka (0025-7729) - 204-209

2006.

Folliculitis decalvans in a 16-year old patient after an emotional stress

Brajac, Ines; Kaštelan, Marija; Zamolo, Gordana; Tkalčić, Mladenka; Gruber, Franjo

Medicina: glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka (0025-7729) - 220-224

2006.

Biopsychosocial aspects of obesity: transtheoretical model of behaviour change

Tkalčić, Mladenka; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Cogniţie, creier, comportament (1224-8398) - 10 53-67

2005.

Motivation to control weight in obese persons

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Čorić, Slavica; Bašić-Marković, Nina; Komadina-Gačić, Jadranka; Guina, Tina; Crnčević-Orlić, Željka; Štimac, Davor

International Symposium on Neurogastroenterology: from basic knowledge to clinical practice : Conference proceedings / Dumitrascu, L. Dan ; Nedelcu, Laurentiu (ur.). - Cluj, Rumunjska : Editura Medicala Universitaria (ISBN: 2-345-67890-5). - 209-213

2005.

Psychosocial aspects of inflammatory bowel disease

Tkalčić, Mladenka; Štimac, Davor; Mijandrušić Sinčić, Brankica; Krznarić Zrnić, Irena; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Neurogastroenterology: from basic knowledge to clinical practice/Dumitrascu, L Dan ; Nedelcu, Laurentiu (ur.). - Cluj, Rumunjska: Editura Medicala Universitaria - 190-194

2005.

Primjena transteorijskog modela u ispitivanju procesa promjene u pretilih osoba

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Guina, Tina; Štimac, Davor

Psihologijske teme (1332-0742) - 14 29-40

2005.

Psihosocijalni aspekti homoseksualnih osjećaja kod adolescenata u Hrvatskoj

Bezinović, Petar; Tkalčić, Mladenka

Review of Psychology: International Journal of Croatian Psychological Association (1330-6812) - 12 23-30

2004.

Acne vulgaris: myths and misconceptions among patients and family physicians

Brajac, Ines; Bilić-Zulle, Lidija; Tkalčić, Mladenka; Lončarek, Karmen; Gruber, Franjo

Patient education and counseling (0738-3991) - 54 21-25

2004.

Efekt učenja na točnost izvođenja besmislenih kretnji

Bosanac, Daša; Tkalčić, Mladenka

Psihologijske teme (1332-0742) - 13 3-17

2003.

Procjena kognitivnog statusa pacijenata s demencijom

Tkalčić, Mladenka; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Bosanac, Daša; Tomić, Zoran

Psihologijske teme (1332-0742) - 55-62

2003.

Roles of stress, stress perception and trait-anxiety in the onset and course of alopecia areata

Brajac, Ines; Tkalčić, Mladenka; Dragojević Malnar, Daniela; Gruber, Franjo

Journal of Dermatolgy (0385-2407) - 30 871-878

2002.

Škola i psihosomatski simptomi kod srednjoškolaca

Bezinović, Petar; Tkalčić, Mladenka

Napredak - časopis za pedagogijsku teoriju i praksu (1330-0059) - 143 279-290

2001.

Mentalne imaginacije slijepih osoba: Uloga pasivnog i aktivnog vizuospacijalnog procesiranja

Mucić, Edita; Tkalčić, Mladenka

Psihologijske teme (1332-0742) - 10 63-76

2001.

Psychoneuroimmunological perspective of alopecia areata:A preliminary report

Tkalčić, Mladenka; Malnar Dragojević, Daniela; Brajac, Ines

Studia Psychologica (0039-3320) - 43 275-285

2000.

Obiteljski astma program: Medicinsko-psihološki pristup astmatičnoj djeci i njihovim roditeljima

Bartoniček Valačić, Vesna; Tkalčić, Mladenka; Smojver-Ažić, Sanja; Živčić-Bećirević, Ivanka

Paediatria Croatica (1330-1430) - 33-35

2000.

Hemisferne razlike u kategorizaciji emocionalnih izraza lica kod ljevorukih i desnorukih muškaraca i žena

Tkalčić, Mladenka; Brajković, Sanja

Psihologijske teme (1332-0742) - 109-127

1998.

Značajke spavanja i sanjanja studenata psihologije

Tkalčić, Mladenka; Lončarić, Darko

Psihologijske teme (1332-0742) - 105-114

1996.

Psihoneuroimunološki aspekti astme i alergija u dječjoj dobi - novi pristupi liječenju

Tkalčić, Mladenka; Smojver-Ažić, Sanja; Živčić-Bećirević, Ivanka; Bartoniček-Brgić, Vesna; Manestar, Darko

Godišnjak Odsjeka za psihologiju (1332-0742) - 77-83

1996.

Preliminarna analiza psiholoških teškoća kod studenata Pedagoškog fakulteta u Rijeci

Bezinović, Petar; Martinac, Tamara; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Smojver-Ažić, Sanja; Tkalčić, Mladenka; Živčić-Bećirević, Ivanka

Godišnjak Odsjeka za psihologiju (1330-108X) - 99-106

1996.

Womens' cosmetic use and self-concept

Brdar, Ingrid; Tkalčić, Mladenka; Bezinović, Petar

Studia Psychologica (0039-3320) - 38 45-54

1995.

The relationship between gender, sex-role orientation, vocational interests and leisure activity preferences

Hudek-Knežević, Jasna; Tkalčić, Mladenka; Kardum, Igor

Studia Psychologica (0039-3320) - 325-334

1993.

Psihoneuroimunologija

Tkalčić, Mladenka

Godišnjak Zavoda za psihologiju (1332-0742) - 143-150

Znanstvene knjige

2024.

Uvod u neuroznanost svijesti

autor

Goran Šimić i Mladenka Tkalčić

znanstvena knjiga

Nada Brnardić

Ljevak Zagreb

https://www.ljevak.hr/goran-simic/32357-uvod-u-neuroznanost-svijesti.html

2022.

RAZGOVOR IZMEĐU MOZGA I CRIJEVA: ŠTO SE DOGAĐA KAD CRIJEVA POSTANU NERVOZNA? POGLED NA SINDROM IRITABILNOGA CRIJEVA IZ BIOPSIHOSOCIJALNE PERSPEKTIVE

Urednica

Mladenka Tkalčić i suradnici

znanstvena monografija

Mladenka Tkalčić

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet; Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Rijeka

http://izdavastvo.ffri.hr/mladenka-tkalcicrazgovor-izmedu-mozga-crijeva-sto-se-dogada-kad-crijeva-postanu-nervozna-pogled-sindrom-iritabilnoga-crijeva-iz-biopsihosocijalne-perspektive/

2020.

Uvod u neuroznanost emocija i osjećaja: Neurobiološki temelji zaljubljenosti i ljubavi (str. 347-371)

koautor

Krsnik, Željka; Tkalčić, Mladenka; Šimić, Goran

Neurobiološki temelji zaljubljenosti i ljubavi (str. 347-371)

Šimić, Goran

Ljevak Zagreb

https://www.ljevak.hr/strucna-literatura/25270-uvod-u-neuroznanost-emocija-i-osjecaja.html

2020.

Uvod u neuroznanost emocija i osjećaja: Pojmovi, teorije i fenomeni povezani s emocijama i osjećajima (str. 11-70)

koautor

Tkalčić, Mladenka; Šimić, Goran

Pojmovi, teorije i fenomeni povezani s emocijama i osjećajima (str. 11-70)

Šimić, Goran

Ljevak Zagreb

https://www.ljevak.hr/strucna-literatura/25270-uvod-u-neuroznanost-emocija-i-osjecaja.html

01.03.2019.

Uvod u neuroznanost učenja i pamćenja: Stanični i molekularni mehanizmi učenja i pamćenja

koautor poglavlja

Babić Leko, M., Tkalčić, M., Šimić, G.

Stanični i molekularni mehanizmi učenja i pamćenja

Goran Šimić

Ljevak Zagreb

https://www.ljevak.hr/knjige/knjiga-22669-uvod-u-neuroznanost-ucenja-i-pamcenja

01.03.2019.

Uvod u neuroznanost učenja i pamćenja: Pregled najvažnijih fenomena povezanih s učenjem i pamćenjem

koautor poglavlja

Tkalčić, M., Chudy, H., Bilić, B., Babić Leko, M., Radoš, M., Šimić, G.

Pregled najvažnijih fenomena povezanih s učenjem i pamćenjem

Goran Šimić

Ljevak Zagreb

https://www.ljevak.hr/knjige/knjiga-22669-uvod-u-neuroznanost-ucenja-i-pamcenja

2011.

Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja: Slika o tijelu, samoefikasnost i očekivanja od smanjenja tjelesne težine prije ugradnje i nakon vađenja intragastričnog balona

koautor

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Kukić, Miljana; Štimac, Davor

Pretilost - sprmenost za promjenu načina življenja

Pokrajac-Bulian Alessandra

Naklada Slap Jastrebarsko

https://www.nakladaslap.com/knjige/pregled/ac75c742d1aef47318fd5473fd2a56aca

2011.

Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja: Motivacija i očekivanja od gubitka težine u pretilih

koautor

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Dalle Grave, Riccardo; Marchesini Reggiani, Giulio

Pretilost - sprmenost za promjenu načina življenja

Pokrajac-Bulian Alessandra

Naklada Slap Jastrebarsko

https://www.nakladaslap.com/knjige/pregled/ac75c742d1aef47318fd5473fd2a56aca

2011.

Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja: rasprava i zaključak

koautor

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka

Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja

Pokrajac-Bulian Alessandra;

Naklada Slap Jastrebarsko

https://www.nakladaslap.com/knjige/pregled/ac75c742d1aef47318fd5473fd2a56aca

2011.

Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja: Motivacija za promjenu težine u pretilih osoba u tretmanu intragastričnim balonom

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Kukić, Miljana; Štimac, Davor

Pretilost - spremenost za promjenu načina življenja

Pokrajac-Bulian Alessandra

Naklada Slap Jastrebarsko

https://www.nakladaslap.com/knjige/pregled/ac75c742d1aef47318fd5473fd2a56aca

2011.

Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja: Transteorijski model promjene ponašanja

autor

Tkalčić Mladenka

Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja

Pokrajac-Bulian Alessandra;

Naklada Slap Jastrebarsko

https://www.nakladaslap.com/knjige/pregled/ac75c742d1aef47318fd5473fd2a56aca

2010.

Biološka psihologija

autor

Tkalčić, Mladenka

Digitalni priručnik

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

Pozvana predavanja

5.11.2022.

Živjeti sa sindromom iritabilnoga crijeva: mjesto i uloga psihologa

Mladenka Tkalčić

Zagreb

9.10.2022.

Irritable bowel syndrome: a model of brain-gut miscommunication

Mladenka Tkalčić

Zagreb

https://braingutconference.com/

7.09.2022.

Brain-gut miscommunication: Irritable bowel syndrome

Mladenka Tkalčić

Milano, Italija

https://www.aapc2022.eu/keynote-speakers/#Mladenka_Tkal%C4%8Di%C4%87

18.03.2022.

Crijevna mikrobiota i funkcija mozga

Mladenka Tkalčić

Pula

https://www.hljk.hr/3-simpozij-suvremeni-znacaj-crijevne-mikrobiote-e102

04.09.2020.

Neuromitovi u obrazovanju: pogrešno tumačenje i razumijevanje povezanosti funkcioniranja mozga i procesa poučavanja

Mladenka Tkalčić

Rijeka (Zoom konferencija)

22.11.2019.

Mikrobiota - glavni regulator moždanih funkcija i ponašanja

Mladenka Tkalčić

Pula

14.09.2019.

Mjesto i Uloga psihologa u funkcijskim poremećajima

Mladenka Tkalčić

Vinkovci

14.09.2019.

Psihologija u neurogastroenterologiji

Mladenka Tkalčić

Vinkovci

01.12.2018.

Mjesto i uloga psihologa u funkcijskim poremećajima

Mladenka Tkalčić

Osijek

01.12.2018.

Demografski, biopsihosocijalni i multikulturalni aspekti funkcijskih poremećaja probavnog sustava

Mladenka Tkalčić

Osijek

30.10.2018.

Psihobiologija stresa

Mladenka Tkalčić

Rijeka

12.10.2018.

Crijevo-mozak: nova poveznica

Mladenka Tkalčić

Split

20.03.2018.

Uloga ravnatelja u primjeni neuroznanstvenih spoznaja

Mladenka Tkalčić

Opatija

16.02.2018.

Pogled u mozak: povezanost neuroznanstvenih spoznaja i obrazovnog procesa

Mladenka Tkalčić

Split

24.11.2017.

Crijevna mikrobiota i mozak - nova poveznica

Mladenka Tkalčić

Sv. Martin na Muri

04.05.2017.

Pogled u mozak: Od Andreasa Vesaliusa do Sebastiana Seunga

Mladenka Tkalčić

Rijeka

29.04.2014.

Neuroznanost i obrazovanje

Mladenka Tkalčić

Vodice

07.06.2013.

Od frenologije do konektoma

Mladenka Tkalčić

Roč

26.04.2013.

Jesu li zaista žene s Venere, a muškarci s Marsa?

Mladenka Tkalčić i Daniela Malnar

Rijeka

21.02.2012.

Put u središte uma

Mladenka Tkalčić

Rijeka

30.05.2008.

Psihoneuroimunologija - jučer, danas, sutra

Mladenka Tkalčić

Zadar

Kongresna priopćenja

15.6.2023. - 17.6.2023.

Attention and anxiety in IBS patients

Tkalcic M., Pletikosic Toncic S., Hauser G., Troskot Peric, R., Toncic M.

usmena prezentacija

10th Annual Scientific Conference of the European Association of Psychosomatic Medicine – EAPM Wroclaw, Poljska

https://www.eapm.eu.com/event/eapm-conference-2023/

16.10.2019.

Behavioral and affective determinants of suffering in IBS patients – preliminary results

Tkalčić Mladenka, Pletikosić Tončić Sanda, Hauser Goran, Troskot Perić Rozana

usmena prezentacija

Emotions 2019: 7th International conference on emotions, well-being, and health Tilburg, Nizotemska

28.06.2018.

Gender differences in psychological functioning and causal beliefs in type 2 diabetes mellitus patients

Pokrajac-Bulian, A., Klobučar-Majanović, S., Kukić, M., Tkalčić, M.

izlaganje u sklopu simpozija

6th Annual Scientific Conference of the European Association of Psychosomatic Medicine Verona, Italija

11.11.2016.

Biopsihosocijalni pristup funkcionalnim poremećajima na primjeru sindroma iritabilnog crijeva: teorijski okvir i relevantni nalazi

Mladenka Tkalčić

usmena prezentacija u kslopu simpozija

24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa - Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja Opatija

21.10.2016.

Nesvjesni um i ograničenja introspekcije

Igor Bajšanski i Mladenka Tkalčić

usmeno izlaganje

Znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem "Svijest - otvaranje suvremenog interdisciplinarnog poliloga" Rijeka

20.10.2016.

Iskustva sa školom i mentalno zdravlje srednjoškolaca

Petar Bezinović i Mladenka Tkalčić

usmeno izlaganje

3. Dani obrazovnih znanosti Zagreb

2016.

Prediktori težine simptoma i kvalitete života kod oboljelih od sindroma iritabilnoga crijeva

Pletikosić, S.; Tkalčić, M.; Hauser, G.

usmeno izlaganje

22. naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd

2016.

The role of daily mood in the stress-symptom relationship in IBS patients

Sanda Pletikosić, Mladenka Tkalčić i Goran Hauser

usmena prezentacija u sklopu simpozija

The Fourth Annual Conference of the European Association of Psychosomatic Medicine (EAPM) Lulea, Švedska

2016.

The role of stress in IBS symptom severity

Mladenka Tkalčić, Sanda Pletikosić i Goran Hauser

usmena prezentacija u sklopu simpozija

The Fourth Annual Conference of the European Association of Psychosomatic Medicine (EAPM) Lulea, Švedska

01.10.2015.

Psychological treatments: Early intervention or crisis response?

Hauser, G., Pletikosić, S., Tkalčić, M.

predavanje

23rd United European Gastroenterology Week Barcelona

01.06.2015.

The role of mood in irritable bowel syndrome symptom severity and quality of life

Pletikosić, S., Tkalčić, M. i Hauser, G.

poster

European Society of Neorogastroenterology and Motility, NeuroGastro 2015 Istambul

2015.

Lesions of left basal ganglia and insula structures impair executive functions but not emotion recognition: A case report

Švegar D., Antulov R., Tkalčić M., Antončić I.

poster

5th Croatian Neuroscience Congress Split

2015.

The role of mood in irritable bowel syndrome symptom severity and quality of life

Sanda Pletikosic, Mladenka Tkalcic, Goran Hauser

usmeno izlaganje u sklopu simpzija

Third Annual Conference of the European Association of Psychosomatic Medicine Nurnberg, Njemačka

2014.

Biological and psychological determinants of health related quality of life in irritable bowel syndrome

Tkalčić, Mladenka; Pletikosić, Sanda; Hauser, Goran

pozvano predavanje u sklopu simpozija

The Second Annual Conference of the European Association of Psychosomatic Medicine (EAPM) Sibiu, Rumunjska

2014.

Development of an Online Multimedia Course

Marin Trošelj, Maja Matetić, Mladenka Tkalčić, Marija Brkić, Pavao Pahljina

predavanje

MIPRO 2014 - International Convention on Information and Communication Tecnhology, Electronic and Microelectronics Opatija

12.10.2013.

Determinants of health related quality of life in irritable bowel syndrome patients

Hauser, Goran; Pletikosić, Sanda; Štimac, Davor; Tkalčić, Mladenka

poster

United Gastroenterology Week Berlin, Njemačka

2013.

Binge eating symptoms as mediator between self-efficacy, alexithymia, anger, and anxiety in overweight and obese patients with cardiovascular disease

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Ružić, Alen; Miletić, Irena

usmeno izlaganje

43rd Annual Congress - European Association for Behavioural and Cognitive Therapies Marrakech, Maroko

2013.

Pažnja u pacijenata sa sindromom iritabilnog crijeva

Tkalčić, Mladenka; Pletikosić, Sanda; Domijan, Dražen; Hauser, Goran

usmeno izlaganje

21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska

2013.

Samoefikasnost u kontroli težine, prejedanje i simptomi anksioznosti i ljutnje kod pretilih pacijenata s kardiovaskularnim smetnjama

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Ružić, Alen

usmeno izlaganje

21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska

2013.

Attention in IBS patients

Tkalčić, Mladenka; Domijan, Dražen; Pletikosić, Sanda; Šetić, Mia; Hauser, Goran

usmena prezentacija

22nd World Congress on Psychosomatic Medicine Lisabon, Portugal

10.02.2012.

Cirkadijurni obrazac mjera varijabiliteta srčanog rada i raspoloženja

Pletikosić, Sanda; Tkalčić, Mladenka; Tončić, Marko

usmeno izlaganje

18. naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd, Srbija

2012.

Cirkadijurni obrazac raspoloženja i gastrointestinalnih simptoma kod oboljelih od sindroma iritabilnog crijeva

Pletikosić, Sanda; Tkalčić, Mladenka; Tončić, Marko

usmeno izlaganje

18. dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

2012.

Kognitivno funkcioniranje oboljelih od demencije i zdravih starijih osoba različite dobi i obrazovanja

Tkalčić, Mladenka; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Smojver-Ažić, Sanja; Ivanković, Matea

usmena prezentacija

6. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem Primošten, Hrvatska

2012.

Altered Visual Attention in IBS and IBD Patients

Tkalčić, Mladenka; Rubčić, Andrea; Domijan, Dražen; Šetić, Mia; Pletikosić, Sanda; Hauser, Goran; Štimac, Davor

usmena prezentacija

29th European Conference on Psychosomatic Research (ECPR) Aarhus, Danska

25.02.2011.

Role of perception direction in patients with inflammatory bowel diseases and irritable bowel syndrome

Hauser, Goran; Tkalčić, Mladenka; Pletikosić, Sanda; Rubčić, Andrea; Vuković, Iris; Štimac, Davor

poster

ECCO Congress Dublin, Irska

24.10.2010.

Can duration and severity of chronic bowel disease influence patients' psychosocial functioning?

Hauser, Goran; Tkalčić, Mladenka; Pletikosić, Sanda; Mijandrušić-Sinčić, Brankica; Štimac, Davor

poster

18th UEGW Barcelona, Španjolska

13.10.2010.

Psihosomatski aspekti funkcionalnih i upalnih bolesti crijeva – pregled područja i rezultata istraživanja

Tkalčić, Mladenka

usmeno izlaganje

18. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Opatija, Hrvatska

23.09.2010.

Usporedba kognitivnog statusa oboljelih od demencije Alzheimerova tipa i ostalih demencija te zdravih starijih osoba

Tkalčić, Mladenka; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Bosanac, Daša; Galić, Slavka; Smojver-Ažić, Sanja

poster

5. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti Zadar, Hrvatska

28.05.2010.

Usmjerenost pažnje kod osoba s upalnim bolestima crijeva i sindromom iritabilnoga crijeva

Tkalčić, Mladenka; Rubčić, Andrea; Domijan, Dražen; Šetić, Mia; Pletikosić, Sanda; Hauser, Goran

usmeno izlaganje

XVII. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

2010.

Biological and psychosocial status of patients with irritable bowel syndrome and inflammatory bowel disease

Hauser, Goran; Tkalčić, Mladenka; Pletikosić, S; Grabar, N; Štimac, Davor

poster

European bridging meeting in gastroenterology & EAGE Postgraduate course Berlin, Njemačka

2010.

Biological and psychosocial status of patients with irritable bowel syndrome and inflammatory bowel diseases

Tkalčić, Mladenka; Pletikosić, Sanda; Grabar, Nina; Hauser, Goran; Štimac, Davor

usmena prezentacija

Health in context” : 24th Annual Conference of the European Health Psychology Society Cluj-Napoca, Rumunjska

2010.

Do we take sufficient care of the quality of life in IBD patients in remission?

Hauser, Goran; Tkalčić, Mladenka; Štimac, Davor

poster

5th Annual Congress of ECCO Prague, Czech Republic

2009.

Differences in general and specific health-related quality of life, anxiety and depression between women and men with IBD

Hauser, Goran; Tkalčić, Mladenka; Štimac, Davor; Mijandrušić-Sinčić, Brankica

poster

5. Kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem Dubrovnik, Hrvatska

2009.

Differences in the health related quality of life, affective status and personality in IBS and IBD patients

Tkalčić, Mladenka; Hauser, Goran; Štimac, Davor; Zoretić-Maljevac, Nataša

poster

Congress of ECCO Hamburg, Njemačka

2009.

Personality in patients with irritable bowel syndrome and inflammatory bowel diseases

Tkalčić, Mladenka; Hauser, Goran; Pletikosić, Sanda; Štimac, Davor

poster

20th World Congress on Psychosomatic Medicine Torino, Italija

24.10.2008.

Psychological status and specific health-related quality of life in patients with inflammatory bowel diseases and irritable bowel syndrome

Hauser, Goran; Tkalčić, Mladenka; Štimac, Davor; Mijandrušić Sinčić, Brankica

poster

United European Gastroenterology Week Beč, Austrija

26.06.2008.

General and disease-specific health related quality of life of patients with inflammatory and functional bowel disease

Tkalčić, Mladenka; Hauser, Goran; Štimac, Davor

poster

27th European Conference on Psychosomatic Research Zaragoza, Španjolska

01.03.2007.

Levels of depression and anxiety in the patients with IBD

Štimac, Davor; Tkalčić, Mladenka; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Krznarić Zrnić, Irena; Guina, Tina; Mijandrušić-Sinčić, Brankica

poster

ECCO Congress Innsbruck, Austria

2007.

Intragastric balloon as a treatment of obesity: preliminary analysis of some psychological aspects

Pokrajac-Bulian, Alessandra, Kukić, Miljana, Tkalčić, Mladenka, Štimac, Davor

pozvano predavanje

2nd International Symposium of Neurogastroenterology Cluj-Napoca, Rumunjska

28.09.2006.

Transtheoretical model of behaviour change in obese

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Guina, Tina; Štimac, Davor

usmena prezentacija

The 26th European Conference on Psychosomatic Research Cavtat/Dubrovnik, Hrvatska

2006.

Importance of depression, anxiety and stressful life events in people with inflammatory bowel diseases

Štimac, Davor; Tkalčić, Mladenka; Pokrajac Bulian, Alessandra; Krznarić Zrnić, Irena; Mijandrušić Sinčić, Brankica

poster

Falk Symposium 154 - Inflammatory Bowel Disease-Diagnostic and Therapeutic Strategies Moskva, Rusija

2006.

Measuring motivation to change, decisional balance and self-efficacy in Croatian overweight and obese sample

Guina, Tina; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Štimac, Davor

poster

The 26th European Conference of Psychosomatic Research Cavtat/Dubrovnik, Hrvatska

23.09.2005.

Psychosocial aspects of inflammatory bowel disease

Tkalčić, Mladenka; Štimac, Davor; Mijandrušić Sinčić, Brankica; Krznarić Zrnić, Irena; Pokrajac-Bulian, Alessandra

usmeno izlaganje

International Symposium on Neurogastroenterology : from basic knowledge to clinical practice Brasov, Rumunjska

23.09.2005.

Motivation to control weight in obese persons

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Čorić, Slavica; Bašić-Marković, Nina; Komadina-Gačić, Jadranka; Guina, Tina; Crnčević-Orlić, Željka; Štimac, Davor

usmeno izlaganje

International Symposium on Neurogastroenterology : from basic knowledge to clinical practice Brasov, Rumunjska

2001.

Stres u školi i zdravlje učenika

Tkalčić, Mladenka; Bezinović, Petar

usmeno izlaganje

XV. Dani Ramira Bujasa Zagreb, Hrvatska

Mentorstvo doktorandima

27.03.2015.

Biološke i psihosocijalne odrednice zdravstvenih ishoda kod oboljelih od sindroma iritabilnog crijeva

Sanda Pletikosić Doktorat

Poslijediplomski doktorski studij iz psihologije Sveučilišta u Zagrebu

Filozofski fakultet u Zagrebu

Datum obrane: 27.03.2015.

27.05.2013.

Factori psihologici asociaţi cu sindromul metabolic. Evaluarea inflamaţiei în sindromul metabolic

Delia Lupu Doktorat

kliničke medicinske znanosti

Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj, Rumunjska

Datum obrane: 27.05.2013.

30.11.2010.

Usporedba psihološkog profila bolesnika s kroničnim upalnim bolestima crijeva i funkcionalnim bolestima gastrointestinalnog trakta

Goran Hauser Doktorat

biomedicina

Medicinski fakultet u Rijeci

Datum obrane: 30.11.2010.

Znanstveni skupovi

27.06.2018. - 30.06.2018.

6th Annual Scientific Conference of the European Association of Psychosomatic Medicine

Verona, Italija voditeljica simpozija "The body, the mind and the gut: psychosomatic approach to digestive diseases

30.06.2010. - 03.07.2010.

28th European Conference on Psychosomatic Research

Innsbruck, Austrija član međunarodnog znanstvenog odbora

25-28.06.2014.

The Second Annual Conference of the European Association of Psychosomatic Medicine (EAPM)

Sibiu, Rumunjska pozvano predavanje u sklopu simpozija; član međunarodnog znanstvenog odbora

12.-14.09.2013.

22nd World Congress on Psychosomatic Medicine

Lisabon, Portugal pozvano predavanje u sklopu simpozija

27.-30.06.2012.

29th European Conference on Psychosomatic Research

Aarhus, Danska član međunarodnog znanstvenog odbora

1.-4.07.2008.

Europska konferencija pozitivne psihologije

Opatija član programskog odbora konferencije

25.-28.06.2008.

27th European Conference on Psychosomatic Research

Zaragoza, Španjolska član međunarodnog znanstvenog odbora

27.-30.09.2006.

26th European Conference of Psychosomatic Research

Cavtat predsjednik organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

2018.

gost-urednik posebnog broja časopisa Psihologijske teme, 27(1)

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=16099

2009. - 2013.

Psihologijske teme

http://www.ffri.uniri.hr/psihteme/

2007.

gost-urednik posebnog broja časopisa Psihologijske teme, 16(2)

http://www.ffri.uniri.hr/psihteme/clanci_2007_16_2.htm

2004. -

Acta Medico-Historica Adriatica

https://hrcak.srce.hr/amha

Recenzije

2021.

Recenzija znanstvene knjige „Kontekst u psihologiji: Konceptualni, teorijski i istraživački aspekti“, urednici: Vladimir Kolesarić, Dragutin Ivanec i Dražen Domijan

2004.

Prikaz knjige "Reite, M., Ruddy, J. I Nagel, K. (2003). Evaluacija i liječenje poremećaja spavanja. Jstrebarsko: Naklada Slap." Prikaz je objavljen u časopisu Suvremena psihologija, 1, 2004.

2002.

Prikaz knjige "Pinel, J. P. J. (2002). Biološka psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap". Prikaz je objavjen u časopisu Suvremena psihologija, 2, 2002. godine.

1998. -

Recenzirala sam velik broj radova za sljedeće časopise: Psihologijske teme, Suvremena psihologija, Review of Psychology, Acta Medico-Historica Adriatica, Romanian Journal of Gastroenterology, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, Paediatria Croatica, JAHR (Annual of Department of Social Sciences and Medical Humanities at Rijeka University Medical School), Društvena istraživanja, Journal of Affective Disorders, Socijalna psihijatrija, Neuroscience Letters. Recenzirala sam prijedlog programa jednog poslijediplomskog specijalističkog i jednog poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija. Recenzirala sam jedan znanstveni projekt koji je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Vrednovala sam projekte HRZZ.

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

28.2.2023.

Radionica „Prednosti i izazovi mentoriranja doktoranada” - tema: "Kako do uspješnog odnosa mentora i doktoranda"

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

28.01.2023.

predavanje "Poremećena komunikacija između mozga i crijeva: sindrom iritabilnoga crijeva"

Hrvatsko psihološko društvo, sekcija za kliničku neuropsihologiju

predavač

01.11.2004. -

12. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci

članica programskog odbora

01.04.1999. -

stručni tečaj "Introduction to person-centred therapy"

University of Stratchlyde, Counselling Unit, Glasgow, Velika Britanija

polaznica tečaja

01.11.1996. -

4. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci

članica organizacijskog odbora

01.10.1995. -

Tečaj uporabe interneta, Motovun

Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci

polaznica tečaja

1994. -

stručni skup Elektronska računala i psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

članica organizacijskog odbora

2009. i 2011.

Neuropsihologijska rehabilitacija odraslih osoba nakon oštećenja mozga

Hrvatsko psihološko društvo

polaznica edukacije

1996./1997.

bazični tečaj "Kognitivno-bihevioralne terapije" Rijeka

Društvo za kognitivno-bihevioralne terapije

polaznica tečaja

Javno djelovanje

Javna predavanja

28.07.2015.

Detalji

Summer School of Science

Višnjan

22.11.2013.

Detalji

Tribina u organizaciji Društva za promociju znanosti i kritičkog mišljenja

Filozofski fakultet u Rijeci

22.04.2010.

Detalji

javna tribina u sklopu Festivala znanosti

Gradska vijećnica Rijeka

Popularizacija znanosti

15.10.2022.

predavanja za građanstvo o sindromu iritabilnoga crijeva

Znanost u prolazu https://znanostuprolazu.com.hr/

Rijeka

01.09.2019.

Predavanje: Čovjek, svjetlost i boje

Baltazar na Gradini

Rijeka

08.04.2019.

Uloga svjetlosti i boja u našim životima: od percepcije do emocija i natrag

Festival znanosti

Rijeka

20.02.2019.

interaktivno predavanje "Glazba i mozak"

Rijeka psihologije

Rijeka, Filozofski fakultet

13.04.2011.

Detalji

Festival znanosti

HKD, Rijeka

2008. - 2011.

predavanja o različitim temama iz područja biološke psihologije

Sveučilište za treću dob

Filozofski fakultet u Rijeci

01.04.2004.

Detalji

Festival znanosti

Rijeka

01.03.2004.

Detalji

Tjedan mozga

Filozofski fakultet u Rijeci

01.03.2003.

Detalji

Tjedan mozga

Medicinski fakultet u Rijeci

01.03.2002.

Predavanje: Spolne razlike u mozgu

Tjedan mozga

Medicinski fakultet u Rijeci

1994. - 1995.

Detalji

jednogodišnji tečaj za građanstvo "Psihologija u službi čovjeka"

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Rijeci

Volonterstvo

1998.

članica Inherweel club-a Rijeka, dobrotvornoga društva

Rijeka

Novinski članci

28.3.2018.

„Razotkrivanje delikatne veze uma i bolesti“

Novi list, poseban prilog za visoko obrazovanje, znanost i umjetnost Vox academiae

Rijeka

Medijski nastupi

7.4.2021.

Članak „Živjeti sa sindromom iritabilnoga crijeva: definicija, dijagnoza, mogući uzroci i liječenje“

mrežna stranica Psihološki prostor : https://psiholoski-prostor.org/zivjeti-sa-sindromom-iritabilnoga-crijeva-definicija-dijagnoza-moguci-uzroci-i-lijecenje/?fbclid=IwAR3mrV5F740QcPbM316ISwMJtPaNuJMe5jbW4oGGimOxFqIGUXFoMnO8dBE

2018.

„IBS involving both sides – Listening to the patients“ (IBS uključuje obje strane – slušanje pacijenata)

video prikaz (https://youtu.be/cd8ChZ28l_E)

Rijeka, Europsko društvo za neurogastroenetrologiju i motilitet

30.09.2014.

"Sindrom iritabilnoga crijeva"

TV (RiTV) - emisija "Naše zdravlje"

Rijeka

17.11.2013.

I mozak ima spol

radio emisija "Akademskih pola ure"

Rijeka

16.05.2013.

Detalji

RiTV, emisija 24/7

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

01.10.2014. -

pročelnica

Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci

2004. - 2009.

prodekanica za reformu i uvođenje novih studijskih programa

Filozofski fakultet u Rijeci

2002. - 2004.

pročelnica

Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci

2012/2013 -

voditeljica poslijediplomskog sveučilišnog studija

Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta

Povjerenstva na sveučilištu

2010. - 2012.

predsjednica

Povjerenstvo za akreditaciju studijskih programa

2009. - 2015.

članica

Povjerenstvo za akreditaciju studijskih programa

Povjerenstva izvan sveučilišta

2021. -

članica

Matični odbor za polje psihologije

2017. -

članica

Povjerenstvo za naknadno praćenje u postupcima reakreditacije

2013. - 2017.

članica

Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske

2012. - 2015.

članica

Stručno povjerenstvo za podjelu državnih nagrada za znanost iz područja društvenih znanosti

Projekti

Znanstveni projekti

2019. - 2023.

Computational psychosomatic medicine based on predictive coding: Basic study on irritable bowel syndrome

suradnik

Japansko društvo za promociju znanosti 154.900,00 Euro

2018. -

Kognitivno-afektivne i ponašajne odrednice sindroma iritabilnoga crijeva

voditelj

Sveučilište u Rijeci 37.242,76

https://spapp.uniri.hr/projekti/ProjectNO1801/Details/1192

2013. - 2018.

Biopsihosocijalni aspekti funkcionalnih crijevnih poremećaja

voditelj

Sveučilište u Rijeci 1. godina 22.000,00 Kn, 2. godina 20.814,95 Kn

https://portal.uniri.hr/project/bps_ibs

2007. - 2013.

Psihosocijalni aspekti pretilosti

suradnik

MZOS

2007. - 2013.

Psihosomastki aspekti kroničnih funkcionalnih i upalnih bolesti crijeva

voditelj

MZOS

http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96&lid=1

2007. - 2010.

Understanding role of dendrites in cortical information processing

suradnik

Bial Foundation, Portugal

2003. - 2016.

Psihosomatska medicina

suradnik

CEEPUS

2003. - 2004.

Samovrednovanje u funkciji unaprijeđenja škola

suradnik

MZOS

http://free-ri.htnet.hr/zile/ciro/projekti/projekti.htm

2002. - 2005.

Psihoneuroimunološki aspekti bolesti alopecia areata i lichen ruber planus

suradnik

MZOS

2000. - 2002.

Psihoneuroimunološki mehanizmi u nastanku dermatoza

suradnik

MZOS

Stručni projekti

2003. - 2004.

Samovrednovanje škola u funkciji unapređivanja kvalitete obrazovanja

Ministarstvo prosvjete i sporta Republike Hrvatske

suradnica

od 1995./1996. do 1999./2000.

Obiteljska astma škola

suvoditeljica projekta

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016