PORTFELJ / Prof. dr.sc. Vesna Kovač izv. prof.

Portfelj

Prof. dr.sc.

Vesna Kovač

izv. prof.

Filozofski fakultet

Odsjek za pedagogiju

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2018./19. -

Osnove jezične kulture i akademskog pisanja

sveučilišni preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

sunositelj

2008./09. -

Osiguranje kvalitete u odgojno-obrazovnim organizacijama

sveučilišni diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2005./06. -

Didaktika 2

sveučilišni diplomski studiji nastavničkog smjera

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2008./09. -

Pedagoški aspekti analize obrazovne politike

sveučilišni diplomski studij pedagogije

Fiozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2007./08. -

Obrazovna politika

sveučilišni preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2012./13. - 2015./16.

Doktorski seminar

sveučilišni poslijediplomski doktorski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2012./13.

Trendovi istraživanja obrazovnih politika i menadžmenta

sveučilišni poslijediplomski doktorski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2012./13.

Didaktičke teorije i suvremena didaktička istraživanja

sveučilišni poslijediplomski doktorski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Mentor u završnim radovima

1.6.2017.

Neoliberalizam i obrazovanje u kontekstu globalne obrazovne politike

Sanela Kanić

sveučilišni diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

1.6.2016.

Profesionalizacija uloge školskih ravnatelja - prema izradi kompetencijskog standarda ravnatelja škola u Republici Hrvatskoj

Klara Fegeš

sveučilišni diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

1.6.2015.

Decentralizacija upravljanja školom kao pretpostavka jačanja uloge ravnatelja

Mateo Havaić

sveučilišni preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

1.6.2014.

Trendovi upravljanja obrazovnim institucijama

Zlatna Jelić

sveučilišni preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

10.6.2013.

Kvaliteta nastave kao pokazatelj kvalitete škole

Petra Berlot

sveučilišni diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

4.2.2013.

PISA istraživanje i njegove implikacije za razvoj (hrvatskoga) obrazovnog sustava

Ana Belin

sveučilišni diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

12.12.2011.

Modeli nastave: kompetencije nastavnika

Luka Mušanović

sveučilišni diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

16.11.2010.

Učiteljska/nastavnička profesija i indikator njezinog društvenog položaja u RH

Petra Rađenović

sveučilišni preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

20.10.2008.

Globalizacija u visokom obrazovanju

Marina Bijonda

sveučilišni preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

15.10.2008.

Privatno visoko obrazovanje: osnovna obilježja i trendovi razvoja

Tamara Fabac

sveučilišni preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

5.10.2008.

Ljudska prava u Hrvatskoj - odgoj i obrazovanje nacionalnih manjina u RH

Iva Luk

sveučilišni preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

2.10.2008.

Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju

Iva Vukić

sveučilišni preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

24.9.2007.

Aktivno učenje - indikator kvalitete visokoškolske nastave u svijetlu provedbe bolonjskog procesa

Marko Turk

sveučilišni dodiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

Obrazovna politika

Razlikovna edukacija za studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Obrazovna politika

DPPO

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Didaktika

DPPO

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2013./14.

Planiranje i programiranje nastave

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: učenje i poučavanje

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

Osobni razvoj

2003.

Aktivno učenje za kritičko mišljenje

2002.

Obrazovna politika

2000. - 2001.

Visokoškolski menadžment

1998.

Visokoškolska didaktika

1997.

Visokoškolska didaktika

Izdavaštvo

2008.

Izrada nastavnih programa prema pristupu temeljenom na ishodima učenja

Financiranje: Sveučilište u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2019.

Educational Leadership in the Republic of Croatia

Kovač, Vesna ; Staničić, Stjepan

LEADERSHIP IN EDUCATION Initiatives and trends in selected European countries. Institute for Educational Research ; Faculty of Education, Hungarian-Netherlands School of Educational Management, University of Szeged, Szeged, Hungary of Kragujevac, Jagodina, Serbia ; - 61-80

2018.

Přínos distributivního vedení škol k pracovní spokojenosti učitelů

Iva Buchberger, Vesna Kovač, Adriana Ažić Bastalić

Studia Paedagogica - 23 55. - 80.

http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/1722

Exc

2017.

Profesionalizacija uloge školskih ravnatelja: prema izradi kompetencijskog standarda ravnatelja škola u Republici Hrvatskoj

Fegeš, Klara ; Kovač, Vesna

Turk, M. (ur.). Zbornik radova „Suvremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga - 178-194

2017.

Kritičko mišljenje u obrazovanju: dosadašnji doprinosi i otvoreni smjerovi

Buchberger, Iva ; Bolčević, Valentina ; Kovač, Vesna

Metodički ogledi - 24 109. - 129.

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=922027

2017.

Kritičko donošenje odluka u kontekstu školskog vođenja

Buchberger, Iva ; Kovač, Vesna

Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja - 63 29. - 40.

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=929524

2017.

NEOLIBERALIZAM I OBRAZOVANJE U KONTEKSTU GLOBALNE OBRAZOVNE PO LITIKE

Kanić, Sanela ; Kovač, Vesna

Zbornik Odseka za p edagogiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu, - 26 69. - 92.

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=915047

2016.

Učinkovito upravljanje školama na lokalnoj razini

Kovač, Vesna ; Rukavina Kovačević, Ksenija ; Rafajac, Branko

Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje - 19 175. - 207.

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=902502

2014.

Obrazovna politika iz perspektive hrvatskih učitelja i nastavnika( Educational policy from the perspectives of Croatian teachers )

Kovač, Vesna; Rafajac, Branko; Buchberger, Iva; Močibob Maja

Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu (2014) - 155 161. - 184.

A1

2014.

Obilježja i izazovi distributivnog školskog vođenja

Kovač, Vesna ; Buchberger, Iva ; Staničić, Stjepan

Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja - 63 131-148

2014.

Suradnja škola i vanjskih dionika

Kovač, Vesna ; Buchberger, Iva

Sociologija i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja - 51 523-545

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=170224

2013.

Suradnja škola i vanjskih dionika

Vesna Kovač i Iva Buchberger

Sociologija i prostor - 51 523. - 545.

A1

2012.

Review of New University Education Policy Implementation in Croatia

Kovač, Vesna; Turk, Marko

Handbook of College and University Teaching - 219. - 233.

A1

2010.

Uklanjanje nepravednosti u visokom obrazovanju: prema politici »proširivanja sudjelovanja« u Hrvatskoj

Farnell, Thomas ; Kovač, Vesna

Revija za socijalnu politiku - 17 257-275

2007.

Pristupi analizi obrazovne politike (Approaches to educational policy analysis)

Kovač, Vesna

Pedagogija: prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja / Previšić, Vlatko ; Šoljan, Nikša Nikola, Hrvatić, Neven (ur.). - Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo , 2007. 91-105 (ISBN: 978-953-99167-2-3). - 91. - 105.

2007.

Trendovi i izazovi teorije i prakse upravljanja sveučilištima (Theory and practice of universities management: trends and challenges)

Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko

Časopis za visoko obrazovanje (1846-5277) 1 (2007), 1; 55-68 - 1 55. - 68.

A2

2007.

Povećanje pristupa visokom obrazovanju (Widening access to higher education)

Kovač, Vesna

Političko obrazovanje (1845-0008) 3 (2007), 3-4; 111-116 - 3 111. - 116.

2003.

Preduvjeti uspješnosti osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju (Preconditions for successful quality assurance in higher education)

Kovač, Vesna

Odgoj, obrazovanje i pedagogija u razvitku hrvatskog društva / Vrgoč, Hrvoje (ur.) - 515. - 521.

A2

2003.

Academic Staff Participation in University Governance: Internal Responses to External Quality Demands

Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko

Tertiary Education and Management (1358-3883) 9 (2003), 3; 215-232

2002.

Prema sveučilištu kao organizaciji koja uči

Kovač, V., Ledić, J., Rafajac, B.

Odnos pedagogijske teorije i prakse, Rosić, V. (ur.) - 41. - 49.

2002.

Upravljanje visokoškolskim institucijama: problemi i pristupi rješenjima (Governance of Higher Education Institutions: Problems and Approaches to Solutions)

Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko

Društvena istraživanja (1330-0288) 62 (2002), 6; 1013-1030

1999.

Research students as teachers: Support or hindrance of research? Proceedings of The second Postgraduate Experience Conference - Developing Research Capacity in Southern Africa

Elton, Lewis; Kovač, Vesna

Parsons, Phillip ; Meyer, J.H.F. (ur.). - Capetown : Cape Technikon, Teaching Developement Unit - 11. - 17.

1999.

Uvođenje i priprema asistenata na visokim učilištima za nastavu

Kovač, V., Ledić, J., Rafajac, B.

Zbornik radova s Drugog međunarodnog znanstvenog kolokvija Nastavnik- čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju (The Teacher as a Contributor to Quality in Education) / Rosić, V. (ur.) - 41. - 48.

1999.

Assessing the Quality of University Teaching in Croatia

Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko; Kovač, Vesna

Teaching in higher education (1356-2517) 4 (1999), 2; 213-235

1998.

Suvremene nastavne metode kao kriterij kvalitetne visokoškolske nastave: kolegijalno tutorstvo (Contemporary teaching methods as a criteria of the quality of teaching in higher education: peer tutoring)

Kovač, V.

Zbornik radova sa Međunarodnog znanstvenog kolokvija Kvaliteta u odgoju i obrazovanju (The Quality in Education and Teaching) / Rosić, Vladimir (ur.). - 132. - 138.

1998.

Kvaliteta visokog obrazovanja (The Quality of Higher Education)

Rafajac, Branko; Ledić, Jasminka; Kovač, Vesna

Zbornik radova sa Međunarodnog znanstvenog kolokvija Kvaliteta u odgoju i obrazovanju (The Quality in Education and Teaching) / Rosić, Vladimir (ur.) - Rijeka: Pedagoški fakultet u Rijeci - 19. - 27.

1998.

Kriteriji uspješne visokoškolske nastave: pristup istraživanju (The quality criteria of higher education teaching: approach to a research)

Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko

Napredak (1330-0059) 139 (1998), 3; 298-306

1998.

Položaj studenata na sveučilištu u svjetlu analize kvalitete nastave (Students position regarding the quality of the teaching process at the university)

Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko; Kovač, Vesna

Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja (1330-0288) 7 (1998), 4-5; 619-637

1997.

Berendt, Brigitte, Kovač, Vesna

Hochschuldidaktische Aus-, Fort- und Weiterbildung in Grossbritannien 1996/97 (University teaching improvement in Great Britain 1996/97.) - 2. - 26.

1997.

Diskusija kao nastavna metoda u visokoškolskoj nastavi: prilog za poticanje dubinskog pristupa učenju

Kovač, V.

Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu - 433. - 440.

1997.

The Quality of teaching in higher education: the Croatian case

Ledić, J., Rafajac, B., Kovač, V.

44th ICET World Assembly Proceedings, volume II International Yearbook on Teacher Education 1997 Promoting Quality teacher education for and interconnected world / Klassen, Sandra (ur.). - Muscat, Oman : ICET - 716. - 728.

Croatian teacher competencies related to creation and implementation of education policy

Vesna Kovač; Rafajac, Branko; Iva Buchberger

CEPS Journal

A1

2014.

Obrazovna politika iz perspektive hrvatskih učitelja i nastavnika

Kovač, Vesna ; Rafajac, Branko ; Buchberger, Iva ; Močibob Maja

Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu - 155 161-184

2014.

Croatian Teacher Competencies Related to the Creation and Implementation of Education Policy

Kovač, Vesna ; Rafajac, Branko ; Buchberger, Iva

CEPS - Center for Educational policy Studies journal - 4 51-73

2015.

O obrazovnoj politici iz različitih perspektiva

Kovač, Vesna ; Rafajac, Branko ; Buchberger, Iva

- 171

2018.

Přínos distributivního vedení škol k pracovní spokojenosti učitelů

Buchberger, Iva ; Kovač, Vesna ; Ažić Bastalić, Adriana

Studia paedagogica - 23 55-80

2019.

Demokratsko školsko vođenje: analiza dosadašnjih istraživanja i otvorena pitanja

Pažur, Monika ; Kovač, Vesna

Metodički ogledi - 26 33-60

2019.

Predictors of Distributed School Leadership in Croatian Primary Schools

Buchberger Iva ; Kovač, Vesna ; Rafajac, Branko

Sodobna pedagogika - 70 126-148

2020.

Democratic School Culture and Democratic School Leadership

Pažur, Monika ; Domović, Vlatka ; Kovač, Vesna

Croatian Journal of Education - Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje - 22 1137-1164

2021.

Instrukcijsko školsko vođenje: prikaz i analiza dosadašnjih istraživanja

Kovač, Vesna

- 223-247

Znanstvene knjige

2017.

Knjižica sažetaka sa Doktorske konferencije za studente poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2017

Autor zbornika

Kovač, V., Ledić, J. i Kušić, S.

Zbornik sažetaka

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

2016.

Knjižica sažetaka sa Doktorske konferencije za studente poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2016

Autor zbornika

Kovač, V., Ledić, J. i Kušić, S.

Zbornik sažetaka

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

2015.

Knjižica sažetaka sa Doktorske konferencije za studente poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2015

Autor zbornika

Kovač, V., Ledić, J. i Kušić, S.

Zbornik sažetaka

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

2015.

O obrazovnoj politici iz različitih perspektiva

Autor knjige

Kovač, Vesna ; Rafajac, Branko ; Buchberger, Iva

Znanstvena monografija

Filozofski fakultet Rijeka

2006.

Understanding University Organizational Culture: The Croatian Example

Autor knjige

Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko

Znanstvena monografija

Claudius Gellert i Erich Leitner

Peter Lang Frankurt am Main

2001.

Osposobljavanje i usavršavanje visokoškolskih nastavnika( Academic staff development )

Autor knjige

Kovač, Vesna

Znanstvena monografija

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

Pozvana predavanja

20. - 21. ožujka 2018.

Kompetencije ravnatelja za vođenje instrukcijski uspješnih škola

Kovač, Vesna

Opatija, Hrvatska

28. - 31. ožujka 2012.

Governing by performance indicators: now forms of (higher) education governance - Upravljanje indikatorima postignuća: nove forme upravljanja (visokim) obrazovanjem

Kovač, Vesna

Rijeka, Hrvatska

9. - 11. travnja 2014.

Kompetencije školskog pedagoga: razvijanje kompetencija za distributivno vođenje škole; Državni skup pedagoga (u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje)

Vesna Kovač

Pula, Hrvatska

10. - 12. lipnja 2011.

Assumptions of the successful implementation of higher education policies: trends and challenges (IPSA RC 32 Conference)

Vesna Kovač

Dubrovnik, Hrvatska

22. veljače 2017.

Okrugli stol: Doprinos ravnatelja kvaliteti škole ili učeničkoga doma – važnost licenciranja ravnatelja; Državni skup ravnatelja osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova (u organizaciji NCVVO-a)

Vesna Kovač

Opatija, Hrvatska

7. studenog 2016.

Obrazovanje ravnatelja u funkciji unapređivanja kvalitete (ruko)vođenja školama; Državni skup ravnatelja osnovnih škola (u organizaciji HUROŠ-a)

Vesna Kovač

Dubrovnik, Hrvatska

21. travnja 2015.

Distribuirano školsko vođenje: trendovi, izazovi i dosadašnja iskustva; Državni skup za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova (u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje)

Vesna Kovač i Branko Rafajac

Pula, Hrvatska

9. travnja 2013.

Kolegijalno upravljanje kao pretpostavka učinkovitog upravljanja kvalitetom škole; Državni skup ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova RH (u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje)

Vesna Kovač

Opatija, Hrvatska

Kongresna priopćenja

Suvremene nastavne metode kao kriterij kvalitetne visokoškolske nastave: kolegijalno tutorstvo (Contemporary teaching methods as a criteria of the quality of teaching in higher education: peer tutoring)

Vesna Kovač

Prema sveučilištu kao organizaciji koja uči (Towards the University as Learning Organisation)

Vesna Kovač; Jasminka Ledić; Branko Rafajac

Uvođenje i priprema asistenata na visokim učilištima za nastavu (Preparation of Higher Education Assistants for Teaching)

Vesna Kovač; Jasminka Ledić; Branko Rafajac

Pokretačke snage dobrog odnosa između učitelja i učenika (Encouraging good relationship between teachers and students)

Vesna Kovač

Organisational Culture of Universities: Towards the Desired Model

Vesna Kovač

Introducing Teaching Assistants into Academic Community: A Croatian Perspective

Vesna Kovač; Branko Rafajac

Governance of Higher Education Institutions in Croatia: Response to the New External Demands

Vesna Kovač

25. - 26. listopada 2012.

Suradnja škola i drugih dionika kao indikator kvalitete obrazovanja

Vesna Kovač

Plenarno izlaganje

Dani obrazovnih znanosti: Kvaliteta obrazovanja - istraživačke perspektive Zagreb, Hrvatska

15. - 17. rujna 2016.

Indicators of effective school leadership: various stakeholders' perspectives

Vesna Kovač

Paper

25th ENIRDELM Conference Jurmala, Latvija

23. - 27. travnja 2017.

Is School Leadership in Croatian Schools Distibuted Among Teachers?

Vesna Kovač; Iva Buchberger

Paper

International Ireland Conference on Education IICE 2017 Dublin, Irska

14. - 17. rujna 2017.

Correlation Between Distributed School Leadership and Perceived School Effectiveness in Croatian Schools

Vesna Kova; Branko Rafajac; Adriana Ažić-Bastalić

Paper

ENIRDELM 25th Conference: Leading and Managing for Development Krakow, Poljska

15. - 18. studenog 2015.

School leadership from a distributed perspective

Vesna Kovač

Usmeno

8th Annual International Conference of Education, Research and Innovation ICERI 2015 Sevilla, Španjolska

15. - 17. svibnja 2014

Vesna Kovač; Iva Buchberger

Paper

TEPE 2014 Conference: Overcoming Fragmentation in Teachers Education Policy and Practice Zagreb, Hrvatska

12. - 13. lipnja 2014.

Teachers' Perspectives on Educational Policy in Croatia

Vesna Kovač; Iva Buchberger; Branko Rafajac

Paper

International Conference The Future of Education (4th Edition) Florence, Italy

27. - 29. svibnja 2004.

Organisational Culture of Universities: Towards the Desired Model

Vesna Kovač

Predavanje

International Congress on Higher Education: „Perspectives on University Education in the 21st century” Istanbul, Turska

28. - 31. travnja 2012.

Upravljanje indikatorima postignuća: nove forme upravljanja (visokim) obrazovanjem

Vesna kovač

Plenarno izlaganje

RISC Rijeka International Students Congress: Obrazovna politika u visokom školstvu Rijeka, Hrvatska

5. - 8. rujna 2004.

Development of quality assurance processes at Croatian universities: strategies and aims

Vesna kovač

Predavanje

26th Annual Forum “Knowledge Society Crossroads” Barcelona, Španjolska

18. - 20. svibnja 2005.

A Micropolitical View on Bologna Process at Croatian Universities

Vesna Kovač

Predavanje

The Third Conference on Knowledge and Politics, The Bologna Process and the Shaping of the Future Knowledge Societies Bergen, Norveška

13. - 15. siječnja 2005.

A Micropolitical View on Quality Assurance at Croatian Universities

Vesna Kovač

Predavanje

Joint EAIR (European Association for Institutonal Research in Higher Education) and AIR (American Association for Institutional Research) Seminar on Access, Cost and Quality Dilemma in Higher Education; Miami, Florida, SAD

10. - 12. lipnja 2010.

Assumptions of the successful implementation of higher education policies: trends and challenges

Vesna Kovač

Predavanje

IPSA RC32 Conference: Developing policy in different cultural contexts: learning from study, learning from experience Dubrovnik, Hrvatska

11. - 12. listopada 2013.

Features of Educational Policy from the Perspectives of School Teachers in Croatia

Vesna Kovač, Iva Buchberger

Predavanje

Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju Sarajevo, Bosna i Hercegovina

22. svibnja 2015.

Predstavljanje poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija pedagogije

Vesna Kovač

Plenarno

Doktorska konferencija za studente, voditelje i suradnike doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2015 Rijeka, Hrvatska

Mentorstvo doktorandima

2018.

Pretpostavke i obilježja vođenja u hrvatskim osnovnim školama

Iva Buchberger Doktorat

Poslijediplomski doktorski studij pedagogije

Datum obrane: 28.2.2018.

2014. -

Vjekoslav Robotić Doktorat

2017. -

Adriana Ažić Bastalić Doktorat

2016. -

Monika Pažur Doktorat

2011. -

Povezanost očekivanih postignuća i nastavnih strategija s učeničkim razumijevanjem mehanike u gimnaziji

Željko Jakopović Doktorat

Znanstveni skupovi

2018.

Doktorska konferencija za studente doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2018

Rijeka, Hrvatska Predsjednica organizacijskog odbora

2017.

Doktorska konferencija za studente doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2017

Rijeka, Hrvatska Predsjednica organizacijskog odbora

2016.

Doktorska konferencija za studente doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2016

Rijeka, Hrvatska Predsjednica organizacijskog odbora

2015.

Savjetovanje o inicijalnom obrazovanju i profesionalnom razvoju učitelja/nastavnika

Rijeka, Hrvatska Predsjednica organizacijskog odbora

2015.

Doktorska konferencija za studente, voditelje i suradnike doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2015

Rijeka, Hrvatska Predsjednica organizacijskog odbora

10. - 11. travnja 2018.

VII. znanstveni posvet vodenje v vzgoji in izobraževanju

Portorož, Slovenija izlagač

13. - 14. rujna 2018.

Treći kongres pedagoga

Zagreb, Hrvatska izlagač

10. - 12. lipnja 2011.

IPSA RC 32 Conference (Izlaganje: „Assumptions of the successful implementation of higher education policies: trends and challenges”)

Dubrovnik, Hrvatska izlagač

28. - 31. ožujka 2012.

RISC Rijeka International Students Congress: Obrazovna politika u visokom školstvu (Pozvano predavanje: Governing by performance indicators: now forms of (higher) education governance - Upravljanje indikatorima postignuća: nove forme upravljanja (visokim) obrazovanjem)

Rijeka, Hrvatska izlagač

25. - 26. listopada 2012.

Dani obrazovnih znanosti: Kvaliteta obrazovanja - istraživačke perspektive (Izlaganje: Suradnja škola i drugih dionika kao indikator kvalitete obrazovanja)

Zagreb, Hrvatska izlagač

11. - 12. listopada 2013.

International conferences: Sarajevo (Izlaganje: Features of Educational Policy from the Perspectives of School Teachers in Croatia

Sarajevo, Bosna i Hercegovina izlagač

15. - 17. svibnja 2014.

International conference: Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice, TEPE 2014 (Izlaganje: Teachers' Role in School Leadership: Trends and Challenges.)

Zagreb, Hrvatska izlagač

12. - 13. svibnja 2014.

International conference: Future of Education 4th Edition (Izlaganje: Teachers' Perspectives on Education Policy in Croatia)

Firenze, Italija izlagač

16. - 18. studenog 2015.

International Conference: ICERI 2015. (Izlaganje: School Leadership from a Distributed Perspective)

Sevilla, Spain izlagač

15. - 17. rujna 2016.

25th ENIRDELM Conference (Izlaganje: Indicators of effective school leadership: various stakeholders' perspectives“)

Jurmala, Latvia izlagač

23. - 27. travnja 2017.

International Ireland Conference on Education IICE 2017 (Izlaganje: Is School Leadership in Croatian Schools Distibuted Among Teachers?)

Dublin, Irska izlagač

Uredništva časopisa

2007.

Časopis za visoko obrazovanje

Recenzije

2015.

Razvoj standarda kvalifikacija za učitelje i njihova primjena u postupku licenciranja

2014.

Praćenje i vrednovanje profesionalnoga razvoja učitelja - kompetencijski pristup

2013.

Financiranje visokog obrazovanja i socijalna dimenzija u Hrvatskoj: analiza i preporuke

2010.

Praktikum električnih mjerenja (priručnik za izvođenje laboratorijskih vježbi)

2010.

Promjene u akademskom pozivu: komparativne analize

2007.

Kompetencije i kompetentnost učitelja: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog kolokvija održanog 18. i 19. travnja 2007. u Osijeku (5 rada)

Časopis: Croatian Journal of Education/Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. ISSN 1848-5189 (Tisak) (1 rad)

Časopis: Studia paedagogica. ISSN 1803-7437 print (1 rad)

Časopis Specijalna edukacija i rehabilitacija. ISSN 1452-7367 (1 rad)

Časopis: Pomorski zbornik Društva za proučavanje i unapređenje pomorstva Republike Hrvatske. ISSN 0554-6397 (Tisak) (1 rad)

Časopis PILAR: Časopis za društveno-humanističke studije. ISSN 1846-3010 (1 rad)

Časopis: Revija za socijalnu politiku. ISSN: 1845-6014 (1 rad)

Časopis: Anali hrvatskog politološkog društva. ISSN 1845-6707 (Tisak) (2 rada)

Časopis: International Journal for Educational Development. Print ISSN: 1360-144X (3 rada)

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

2016.

Izrada priručnika o građanskom odgoju za učenike 5. i 6. razreda OŠ

Grad Rijeka, Odjel za odgoj i školstvo

Koautorica priručnika "Učenik građanin"

2015.

Izrada sveučilišnog priručnika: "Stručna podloga, postupovni model i instrumenti za evaluaciju (kvalitete) studijskih programa"

Sveučilište u Rijeci

koautorica priručnika

2011.

Izrada stručne publikacije: "Strategija razvoja Filozofskog fakulteta u Rijeci (2011-2015)"

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Koautorica stručne publikacije

2010.

Izrada stručne publikacije: "Universitas: prvih 10 godina"

Universitas

Koautorica stručne publikacije

2008.

Izrada sveučilišnog priručnika: "Izrada nastavnih programa prema pristupu temeljenom na ishodima učenja"

Sveučilište u Rijeci

koautorica udžbenika

2000. -

Članica Upravnog odbora i jedna od osnivačica Udruge za razvoj visokoga školstva „Universitas“. U periodu od 2005. do 2009. godine - predsjednica Universitasa.

Universitas

Članica upravnog odbora, predsjednica

Izrada priručnika za građanski odgoj i obrazovanje za učenike 7. i 8. razreda

Gradski odjel za odgoj i školstvo Grada Rijeke

koautorica priručnika

"Diskusija kao nastavna metoda"; "Ishodi učenja"; "Ocjenjivanje i procjenjivanje ishoda učenja"; "Učenje rješavanjem problema"; "Izrada materijala za samostalno učenje"; "Individualizacija i diferencijacija u nastavi"

Županijski stručni aktivi nastavnika i stručnih suradnika

držanje predavanja i radionica

Aktivno sudjelovanje na stručnim skupovima

Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas”

organizacija, izvođenje niza programa usavršavanja i osposobljavanja visokoškolskih nastavnika za rad u nastavi

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2014. - 2016.

voditeljica

Filozofski fakultet u Rijeci: Centar za obrazovanje nastavnika

2013. - 2016.

voditeljica

Filozofski fakultet u Rijeci: Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogije

2011. -

voditeljica

Filozofski fakultet u Rijeci: Katedra za didaktiku

2008. - 2010.

prodekan za nastavu

Filozofski fakultet u Rijeci

2007. - 2008.

pročelnica

Filozofski fakultet u Rijeci: Odsjek za pedagogiju

2005. -

članica

Odbor za kvalitetu Filozofskog fakulteta u Rijeci

Rukovođenje u državnoj upravi

2015. - 2017.

zamjenica voditelja

Ekspertna skupina za provedbu 5. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije: Unaprijediti praksu rukovođenja u odgojno obrazovnim ustanovama

2015. - 2016.

članica

Ekspertni tim za provođenje 4. cilja Strategije obrazovanja, znansoti i tehnologije: Podići kvalitetu rada i društveni ugled učitelja, točke 4. 1. Profesionalizacija učiteljskog zanimanja

2015. - 2016.

stručni konzultant

Ekspertna radna skupina za cjelovitu kurikularnu reformu, za društveno-humanističko područje kurikuluma

2005. - 2009.

članica

Nacionalna skupina za praćenje Bolonjskog procesa

Povjerenstva na sveučilištu

2018. -

voditeljica studija

Voditeljica sveučilišnog specijalističkog studija za ravnatelje odgojno obrazovnih ustanova

2017. - 2018.

voditeljica povjerenstva za izradu programa

Filozofski fakultet u Rijeci: inicijalna akreditacija studijskih programa - Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij za ravnatelje odgojno obrazovnih ustanova

2014. -

voditeljica

Programsko vijeće Centra za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta u Rijeci

2012. - 2015.

voditeljica studija

Voditeljica Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Pedagogija

2012. - 2015.

voditeljica

Sveučilište u Rijeci: podprojekt „Analiza i definiranje postupka evaluacije studijskih programa: izrada stručne podloge" u okviru šireg projekta „Projekt analize i evaluacije studijskih programa"

2012.

voditeljica povjerenstva za izradu programa

Filozofski fakultet u Rijeci: inicijalna akreditacija studijskih programa - Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij pedagogije

2010. - 2014.

član

Sveučilište u Rijeci: Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih kvalifikacija

2010. - 2011.

voditeljica

Filozofski fakultet u Rijeci: voditeljica Povjerenstva za izradu Strategije Filozofskog fakulteta u Rijeci

2007. - 2008.

voditeljica

Sveučilište u Rijeci: Radna skupina za uvođenje ishoda učenja

2005. - 2010.

članica

Povjerenstvo za izradbu nastavničkog modula

2005. -

član

Filozofski fakultet u Rijeci: Povjerenstvo za unapređivanje kvalitete

Povjerenstva izvan sveučilišta

2005.

predsjednica organizacijskog odbora

12. godišnja skupština međunarodne organizacije International Consortium for Educational Development in Higher Education (12th ICED Council Meeting)

Projekti

Znanstveni projekti

2015. - 2018.

Istraživanje školskog vođenja iz distributivne perspektive u hrvatskim školama (I-943-2015)

istraživač

Hrvatska zaklada za znanost

2014. -

Ispitivanje obilježja školskog vođenja u hrvatskim osnovnim školama (13.04.1.3.13)

suradnik

Sveučilište u Rijeci

2007. - 2013.

Sveučilište i vanjsko okruženje u kontekstu europskih integracijskih procesa (009-0000000-0931)

suradnik

MZOS

2002. - 2005.

Preduvjeti osiguranja kvalitete u visokom školstvu (0009004)

znanstveni novak

MZOS

2002. -

Quality Management in Higher Education

voditelj

Ministarstvo Hrvatske i Britanski savjet u Hrvatskoj

2001. - 2002.

Usavršavanje kvalitete visokoškolske nastave

Institut otvoreno društvo

1996. - 2000.

Kvaliteta visokoškolske nastave: kriteriji, stanje i model usavršavanja visokoškolske nastave u cilju izgradnje "kulture kvalitete" (000913)

1995.

Pretpostavke i kriteriji efikasnosti visokoškolske nastave (5-07-071)

znanstveni novak

03/2019-

Obilježja i prediktori instrukcijskg školskog vođenja

Voditeljica

Sveučilište u Rijeci

Obrazovni projekti

Financiranje:

Stručni projekti

2014. - 2015.

Analiza i definiranje postupka evaluacije studijskih programa: izrada stručne podloge

Sveučilište u Rijeci

voditelj

2013.

IPA project: E-quality: Linking quality and social inclusion in higher education (2013). Under the Grant Contract No. IPA4.1.2.2.02.01.c38. Reference: IPA BGUE 04 06 8

predstavnik Udruge za razvoj visokoga školstva “Universitas”, partnera

2010. - 2013.

158745_TEMPUS-1_2009-1-DE-TEMPUS-SMGR: „ACCESS – Towards Equitable and Transparent Access to Higher Education in Croatia

Institut za razvoj obrazovanja

suradnik

2001.

TEMPUS UM_JEP-16015-2001 “QUASIS”: Development of Quality Assurance System in Higher Education

suradnik

1997.

“Učenje sadržaja i vještina potrebnih za život u suvremenom društvu” (“Learning the Skills Needed for Life in the Contemporary Society”)

voditelj

1996. - 1998.

“Problem (ideologizacije) vrijednosti u odgoju i obrazovanju”; (“Values in Education: The Problem of Ideologizing”)

suradnik

1995. - 1997.

"Initiating Philanthropic Activities in Croatia (Rijeka) through Teacher's Education" (projekt Indiana University Center on Philanthropy)

suradnik

“Conceptions of Institutional Governance in Higher Education as a Respond to the Changing External Environment” (projekt proveden uz potporu Ernst – Mach Stipendium i Institut fur Erziehngwissenschaft und Bildungsforschung (IFEB) pri Universitat Klagenfurt; mentor prof. Erich Leitner, IFEB, Universitat Klagenfurt)

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018