PORTFELJ / dr.sc. Sofija Vrcelj redovita profesorica u trajnom znanju

Portfelj

dr.sc.

Sofija Vrcelj

redovita profesorica u trajnom znanju

Filozofski fakultet

Odsjek za pedagogiju

Kontakt

M 098 424 836

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-316

Vidljivost

Obrazovanje

1981. - 1994.

diplomirani pedagog:magistar znanosti, doktorat znanosti

pedagogija

Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

26.03.1987. -

asistent, docent 1996, izvanredni profesor 2001, redovni profesor trajno zvanje 2011.

realizacija nastave seminara i vježbi iz kolegija Opća pedagogija, Komparativna pedagogija i školska. Nositelj kolegija na diplomskom i prediplomskom studiju; suradnik na znanstveno istraživačkom projektu; glavni istraživač na znanstveno-istraživačkom projektu

Pedagoški fakultet u Rijeci;

Nagrade i priznanja

15.5.2023.

Nagrada Sveučilišta u Rijeci za razvoj i promicanje rodne ravnopravnosti

11.12.2011.

Državna nagrada za znanost "Ivan Filipović"

Članstva

21.4.2021. -

članica područnog znanstvenog vijeća za društvene znanosti:

17.3. 2015

AKADEMIJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH ZNANOSTI HRVATSKE

2009. -

Matični odbor za područje društvenih znanosti polje pedagogije, logopedije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti i kineziologije;

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2009. -

Feministička pedagogija

svi programi na filozofskom fakultetu (c segment)

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2005. -

Komparativna pedagogija

Jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet

voditelj

2005. -

Školska pedagogija

Pedagogija, jednopredmetni i dvopredmetni,

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2011/2012

Školski savjetodavni rad pedagoga

jednopredmetni i dvopredmetni diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija

Mentor u završnim radovima

19.11.2013. -

Izostajanje učenika s nastave

Ivana Galešić

Dodiplomski studij hrvatskoj jezika i književnosti i pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

18.09.2013. -

Uloga i značaj školskog pedagoga: perspektiva učenika, nastavnika i pedagoga

Magdalena Pavičić

Preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

24.05.2013. -

Afirmacija žena: od borbe za pravo glasa do znanstvenog rada u SAD-u

Mirna Ključariček

Dodiplomski studij pedagogije i engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

17.09.2012. -

Religije Afrike i njihov utjecaj na obrazovanje

Tania Mulc

Preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

17.09.2012. -

Ravnateljice odgojno-obrazovnih ustanova

Sonja Jurhan Pleše

Diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

17.07.2012. -

Savjetovanje u časopisima za žene

Lara Čubrilo

Diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

21.06.2012. -

Budućnost škole

Tamara Nenadić

Diplomski studij povijesti i pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

16.04.2012. -

Odrastanje žena u tradicionalnim albanskim, bosansko-hercegovačkim i hrvatskim obiteljima

Admira Iljazi

Diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

10.04.2012. -

Obrazovanje i društveni uspjeh

Silvija Levak

Diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

27.02.2012. -

Društveni mediji i obrazovanje

Marina Dadić

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

25.01.2012. -

Vojne škole u Republici Hrvatskoj

Vjenceslav Matić

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

23.01.2012. -

Školska djeca i Internet

Nikola Asić

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

20.09.2011. -

Uloga žena u tradicijskim ritualima

Tea Juretić

Preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

17.09.2011. -

Montessori pedagogija

Matea Ćorluka

Preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

28.06.2011. -

Spolni stereotipi i predrasude u obrazovanju

Nina Vračević

Diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

22.03.2011. -

Obrazovni sustav Kanade

Lea Černjul

Dodiplomski studij pedagogije i engleskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

04.10.2010. -

Spolni stereotipovi u obrazovanju

Petra Berlot

Preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

28.06.2010. -

Obrazovanje žena u Irskoj

Dolores Mataija

Dodiplomski studij pedagogije i engleskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

07.12.2009. -

Odgoj, obrazovanje i društveni položaj žena u Indiji

Petra Zobić

Dodiplomski studij pedagogije i njemačkog jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

07.12.2009. -

Feministička pedagogija

Ivana Lorković

Dodiplomski studij pedagogije i njemačkog jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

12.10.2009. -

Obrazovanje žena u Švedskoj

Nina Vračević

Preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

12.10.2009. -

Komparativni prikaz irskog i hrvatskog sustava visokog obrazovanja

Silvija Levak

Preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

23.06.2009. -

Školski sustav Savezne Republike Njemačke - razvoj od početka do današnje krize

Mateja Žalar

Dodiplomski studij pedagogije i njemačkog jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

25.05.2009. -

Obrazovanje djevojčica u Njemačkoj

Nikoleta Pejić

Dodiplomski studij pedagogije i njemačkog jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

09.02.2009. -

Spolni stereotipi u obrazovanju

Valentina Benić-Škarjak

Dodiplomski studij hrvatskoj jezika i književnosti i pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

15.10.2008. -

Obrazovni sustav u Japanu nakon 2. svjetskog rata

Sanja Boljunčić

Dodiplomski studij povijesti i njemačkog jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

26.06.2007. -

Obrazovanje žena u Japanu

Mirelda Jedžić

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

30.05.2007. -

Škola - jedan od izvora poteškoća učenika

Neva Brnić

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

12.03.2007. -

Promjene školskih ustanova s obzirom na tehnologiju

Igor Jelinić

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

28.02.2007. -

Savjetodavni rad školskog pedagoga

Jasna Sandalj

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

19.12.2006. -

Razredno ozračje kao čimbenik uspješne škole

Ljupka Pavat

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

11.07.2006. -

Razvoj školstva i učiteljske profesije u čabarskom kraju

Ivana Lazički

Razredna nastava

Filozofski fakultet u Rijeci

11.07.2006. -

Savjeti za mlade u mas-medijima

Marko Rogić

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

14.12.2005. -

Program prevencije zlouporabe droge i obrazovne potrebe odgojno-obrazovnih ustanova

Mila Hero

Razredna nastava

Filozofski fakultet u Rijeci

14.11.2005. -

Uloga nastavnika i školskih pedagoga u otkrivanju i identifikaciji darovitih učenika

Adriana Licardo

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

24.05.2004. -

Odgojno-obrazovno ozračje - čimbenik kvaltete nastave

Siniša Kušić

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

10.03.2004. -

Waldorfska škola - škola za 21. stoljeće

Zlatko Čavić

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

21.01.2004. -

Promjene u sustavu osnovnog školstva

Anita Dominis

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

16.01.2004. -

Utjecaj škole na razvoj prijateljstva kod učenika

Mihaela Kosić

Razredna nastava

Filozofski fakultet u Rijeci

07.11.2003. -

Privatne škole u Hrvatskoj

Martina Šegota

Razredna nastava

Filozofski fakultet u Rijeci

10.10.2003. -

Utjecaji vršnjačkih grupa na srednjoškolske učenike

Marinko Žuža

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

14.07.2003. -

Osnovna škola Kozala

Bojana Smoković

Razredna nastava

Filozofski fakultet u Rijeci

24.06.2003. -

Obrazovanje žena

Olivera Malinar

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

09.12.2002. -

Agresivnost (nasilje) u školi

Nevena Lenđel

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

08.07.2002. -

Utjecaj obitelji na školski uspjeh djeteta

Željka Kukić

Razredna nastava

Filozofski fakultet u Rijeci

09.07.2001. -

Školski sustav Velike Britanije

Rahela Roksandić

Razredna nastava

Filozofski fakultet u Rijeci

08.12.2000. -

Obrazovanje učitelja

Silvija Hviždalek

Razredna nastava

Filozofski fakultet u Rijeci

11.05.2000. -

Razvoj školstva u čabranskom kraju

Tatjana Turk

Razredna nastava

Filozofski fakultet u Rijeci

29.03.2000. -

Pedagoški aspekti isključenja učenika iz škole

Dijana Mlinar

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

Gostujući nastavnik

10.10.2011. -

Komparativna pedagogija

Likovna pedagogija

Akademija primjenjenih umjetnosti u Rijeci

voditelj

02.02.2001. -

Šolsko svetovalno delo

pedagogika

Pedagoška fakulteta v Mariboru

voditelj

Osobni razvoj

2011. -

e učenje u nastavnom procesu

Financiranje: 3

2005/2006

program inicijalnog osposobljavanja visokoškolskih nastavnika INIOS

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2023.

Komparativna pedagogija i komparativna andragogija – što im je isto, a što različito?

Kušić Siniša; Sofija Vrcelj

Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja - Vol. XXI 149-161

https://www.bib.irb.hr/1260434

Q2

23.03.2019.

Majčinstvo – podloga familijarizacije odgojno-obrazovnih ustanova

Vrcelj, Sofija

JAHR – European Journal of Bioethics - vol. 10. 109-128.

http://bib.irb.hr/pretrazivanje_rezultat?

23.07.2017.

Transformation in Education Control Resulting from Major Political Changes in South Africa and Two Balkan States: 1990 – 2005.

Steyn, H., Wolhuter, C., Van der Walt, H., Vrcelj, S., Kušić, S., Vignjević, B., Spasenović, V. (2017

Journal of Contemporary Educational Studies - 68 27-39

23.09.2016.

Nacionalni standardi za andragoške radnike u skladu sa zakonodavnim okvirom Republike Hrvatske, str.356-364

Herceg, J., Vrcelj, S., Zovko, A.

International Scientific Conference „Global and Local Perspectives of Pedagogy“. Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku - .356-364

12.09.2016.

IZAZOVI KOJIMA SU PEDAGOZI IZLOŽENI U SAVJETODAVNOM RADU - GLOBALIZACIJSKI KONTEKST I (ANTI)VRIJEDNOSTI

Sofija Vrcelj

Školski Vjesnik - 65 59-74

A1

2016.

U potrazi za identitetom (studija) pedagogije - iz perspektive Bolonjskog procesa u Hrvatskoj

Vrcelj, S., Kušić, S.

Sodobna pedagogika

2016.

Andragogical competencies – a case study of Croatia

Kušić, S., Klapan, A., Vrcelj, S.

Center for Educational Policy Studies Journal

2016.

The presence of andragogical competences in graduate study programmes of foreign languages

Mašić, M., Kušić, S., Vrcelj, S.

Elsevier Procedia Social and Behavioral Sciences

2015.

Adults and “knowledge society”

Siniša Kušić, Sofija Vrcelj, Anita Klapan

The Social Role of Adult Education in Central Europe (Die gesellschaftliche Rolle der Erwachsenenbildung in Mitteleuropa) - 83-93

Djelovanje obitelji i škole na promociji prosocijalnih ponašanja djece i mladih( The influence of parents and schools on promoting of prosocial behavior of children and youth )

Zloković, Jasminka; Vrcelj, Sofija

Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja : knjiga sažetaka

Standardization of Adult Education in the Republic of Croatia

Klapan, Anita; Vrcelj, Sofija; Kušić, Siniša

Andragosˇka spoznanja : Prva slovenska revija za izobrazˇevanje odraslih (Andragogic Perspectives) (1318-5160) 19 (2013), 1; 20-27

Standardizacija obrazovanja( Standardization of education )

Klapan, Anita; Vrcelj, Sofija

Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja - European Dimensions of Reforms in the Educational System / Kamenov, Emil (ur.). - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju u Novom Sadu , 2007. 168-174 (ISBN: 978-86-80271-55-2).

Žena u društvu i odgoj za toleranciju( Women in Society and Training for Tolerance )

Vrcelj, Sofija

Obrazovanje za tolerantnost ; pristupi, koncepcije i rješenja / Klapan, A. Vrcelj, S. (ur.). - Rijeka : Pedagošli fakultet u Rijeci , 1996. 203-211.

Homo Zappiensi – kreatori nove škole( Homo Zappiens' – The Creators of New School )

Vrcelj, Sofija; Klapan, Anita; Kušić, Siniša

Buduća škola - Škola budućnosti (?????? ????? – ????? ??????????) ; 2. dio / Potkonjak, Nikola (ur.). - Beograd : Srpska akademija obrazovanja , 2009. 751-763 (ISBN: 978-86-907495-3-9).

The Future of the school and Lifelong Education

Mušanović, Marko; Vrcelj, Sofija

Scientia Paedagogica Experimentalis (0582-2351) XXXVII (2000), 1; 121-129

Gender Stereotypes in education Case Study: Croatia

Mušanović, Marko; Vrcelj, Sofija

Scientia Paedagogica Experimentalis (05822351) XXXIX (2002), 2; 245-258

Pedagoški vidiki razvoja in spodbujanja odgovornosti( Educational Aspects of developing and Encouraging Responsibility )

Vrcelj, Sofija; Zloković, Jasminka

Pedagoška obzorja = Didactica slovenica : revija za didaktiko in metodiko (0353-1392) 1 (2004), 1; 38-52

Private education in Croatia - a new paradigm of quality or a promoter of high-class society?

Vrcelj, Sofija

Didactica Slovenica, Pedagoška obzorja, 1, str. 103-112. (ISSN0353-1392) 1 (2005); 103-112

The predictive validity of the instrument and learning outcomes: a case study of hybrid teaching at the University of Rijeka

Rončević, Nena; Ledić, Jasminka; Vrcelj, Sofija

Scientia paedagogica experimentalis (0582-2351) 47 (2010), 1; 57-70

The Education System of Croatia

Vrcelj, Sofija

Rizična ponašanja djece i mladih( Risk Behaviour in Children and Young People )

Zloković, Jasminka; Vrcelj, Sofija

Odgojne znanosti (1846-1204) 12 (2010), 1; 197-213

Comparative Pedagogy in Slavonic South East European Countries

Klara Skubic Ermenc, Vera Spasenovic, Nataša Vujisic-Živkovic, Sofija Vrcelj, Nikolay Popov

International Perspectives on Education and Society. Publisher: Emerald Group Publishing Limited (1479-3679) 20 (2013), 5; 191-220

Znanstvene knjige

2020.

Pedagoško savjetovanje

Vrcelj, Sofija

udžbenik

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2020/10/Pedagosko-savjetovanje-prof.-Vrcelj.pdf

23.02.2018.

ŠTO ŠKOLU ČINI ŠKOLOM-teorijski pristupi,koncepti i trendovi

Vrcelj, Sofija

monografija

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

2016.

Didaktičke odrednice obrazovanja andragoga - komparativni pristup

Siniša Kušić, Sofija Vrcelj, Anita Zovko

Filozofski fakultet Rijeka

2014.

Je li( obrazovni) menadžment muški posao ?

autor

Sofija Vrcelj

znanstvena monografija

Siniša Kušić.

Hrvatsko futurološko društvo Rijeka

2011.

Kome još (ne)treba feministička pedagogija?!( "Who doesn’t need feminist pedagogy yet?!” )

Vrcelj, Sofija; Mušanović Marko.

Hrvatsko futurološko društvo

2010.

Međunarodne organizacije o obrazovanju odraslih 2( International organizations about adult education 2 )

Klapan, Anita; Vrcelj, Sofija

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

2001.

Prema pedagoškoj futurologiji( Towards the Futurology of Education )

Vrcelj, Sofija; Mušanović, Marko

HPKZ, Graftrade

2000.

Školska pedagogija( School pedagogy )

Vrcelj, Sofija

Filozofski fakultet u Rijeci

1996.

Kontinuitet u vrednovanju učenikova uspjeha( Continuity of Pupil School Results )

Vrcelj, Sofija

Pedagoški fakultet u Rijeci

1996.

Kontinuitet u vrednovanju učenikova uspjeha( Continuity of Pupil School Results )

Vrcelj, Sofija

Pedagoški fakultet u Rijeci

Pozvana predavanja

Teaching and education lead to a better status for women- a reality or a dream?

Vrcelj, Sofija

Ways of Changing The Educational System

Mušanović, Marko; Vrcelj, Sofija

Zur andragogischen Theorie und Praxis in Kroatien von 1958 bis 1990.( adult education and praxis in Croatia (1958-1990) )

Vrcelj, Sofija; Čepić, Renata

Reforme školstva : jesu li moguće promjene škole?( School reform : are changes in the School System possible? )

Vrcelj, Sofija; Mušanović, Marko

Učitelji i roditelji kao promotori učenja i odgovornog ponašanja kod djece( Teachers and parents as promoters of learning and responsible behavior in children )

Vrcelj, Sofija; Zloković, Jasminka

Education and globalization processes

Klapan, Anita; Zloković, Jasminka; Vrcelj, Sofija

Illiteracy in Croatia

Klapan, Anita; Vrcelj, Sofija; Kušić, Siniša

Kako prepoznati darovitog učenika?( HOW TO IDENTIFY GIFTED STUDENT? )

Ban, Ana; Vrcelj, Sofija

Education - way to (in)equality of genders

Vrcelj, Sofija; Kovačević, Sonja; Šupak, Ana

Zur andragogischen Theorie und Praxis in Kroatien von 1958 bis 1990.( adult education and praxis in Croatia (1958-1990) )

Vrcelj, Sofija; Čepić, Renata

Mikroistraživački pristupi u komparativnoj pedagogiji( Micro-research approaches in comparative education )

Vrcelj, Sofija

Emocionalna pismenost učitelja i razvoj nadarene djece u školi( Emotional literacy of Teachers and the development of gifted children in a school setting )

Mušanović, Marko; Vrcelj, Sofija; Zloković, Jasminka

Pleasantness and unpleasantness in school environment - the children"s perspectives

Mušanović, Marko; Vrcelj, Sofija; Zloković, Jasminka

Prihodnost šole temelječa na informacijski paradigmi( The Future of School Based on the Information Paradigm )

Mušanović, Marko; Vrcelj, Sofija

Kongresna priopćenja

(Un)traditional position of men and women in modern society – basis for re-conceptualization of education

Vrcelj, Sofija; Klapan, Anita; Kušić, Siniša

The predictive validity of the instrument and learning outcomes: a case study of hybrid teaching at the University of Rijeka

Rončević, Nena; Ledić, Jasminka; Vrcelj, Sofija

(Ne)mogućnost djelovanja škole na razvoj(nost) učenika( The possiblities and limitations of the effect of school on the development of students )

Vrcelj, Sofija

Kako prepoznati darovitog učenika?( HOW TO IDENTIFY GIFTED STUDENT? )

Ban, Ana; Vrcelj, Sofija

Mentorstvo doktorandima

KOMPARATIVNA ANALIZA NACIONALNIH KURIKULUMA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE PRIMARNOG OBRAZOVANJA U EUROPI

Ana Žnidarec Čučković Doktorat

Sveučilišni dokrorski studij pedagogije

Datum obrane: 3. travnja. 2019.

Znanstveni skupovi

3-7. 9. 2007.

XIII World Congress - Living Together Education and Intercultural Dialogue

Sarajevo Group Convenors

Uredništva časopisa

2011. -

Iskanja

Recenzije

2020.

Razvoj i aktualne tendencije pedagogije i školstva na području nekadašnje Jugoslavije- knjiga (Protner, E. ur.). University of Maribor, Faculty of Arts.

2011.

Žužić, Slavica "Zašto učenici izostaju s nastave" , Gimnazija i strukovna škola Jurja dobrile, Pazin.

2010.

Mušanović, M. Vasilj, M., Kovačević, S. Vježbe iz didaktike, HFD: Rijeka.

2008.

Mrnjaus, K. Pedagoška promišljanja o vrijednostima, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka.

2007.

Valenčić-Zuljan, M., Vogrinec, J., Bizjak, C., Krištof, Z. Izzivi mentorstva, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani.

2005.

Joško Barbir "Drugo lice jednine " Hrvatsko futurološko društvo, Rijeka.

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

2019.

Članica stručnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita pedagoga

Agencija za odgoj i obrazovanje-podružnica Rijeka

Javno djelovanje

Javna predavanja

22.08.2019. - 23.08.2019.

Stvarnost odgoja i obrazovanja u globalizacijskim uvjetima

Katehetska ljetna škola za vjeroučitelje u srednjim školama

Zagreb

Novinski članci

19.10.2014.

Menadžerice na staklenoj litici: Žene u Hrvatskoj teško opstaju u top menadžmentu

Novi List

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2017. - 2022.

Koordinatorica Izvanrednog diplomskog studija pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

1.10.2005. - 3.10.2007.

Pročelnica Odsjeka za pedagogiju

Filozofski fakultet u Rijeci

Projekti

Znanstveni projekti

2007. -

Obrazovanje žena u svijetu promjena

glavni istraživač

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018