Željka Macan

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

e-pošta : zmacan@ffri.hr
mobitel :
prostorija : Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10; Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, kabinet 612

Google Znalac

Obrazovanje

1.10.2000. - 1.2.2001. Jednosemestralni studijski boravak u okviru sustava CEEPUS Karl-Franzens Universitaet Graz
1.1.1995. - 1.1.2001. Profesor hrvatskoga jezika i književnosti i njemačkoga jezika i književnosti Hrvatski jezik i književnost, Njemački jezik i književnost Filozofski fakultet u Zagrebu
-
- Akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije Poslijediplomski znanstveni studij lingvistike Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

1.10.2008. - 30.11.2017. Viša lektorica Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Riječka kroatistička škola
1.10.2006. - 1.10.2008. Lektorica hrvatskoga jezika i književnosti na Sveučilištu u Grazu Razmjenski lektorat MZOS-a Nastava na Institutu za slavistiku Nastava na Institutu za teorijsku i primijenjenu znanost o prevođenju Nastava na školi stranih jezika Treffpunkt Sprachen pri Sveučilištu u Grazu Sveučilište u Grazu
- Docent, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstva

1.1.2014. - 5.11.2017. Bilingualism Matters@Rijeka, ogranak centra Bilingualism Matters sa Sveučilišta u Edinburghu (osnovan u sklopu FP7-projekta Europske unije „Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)“)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2016. - Leksikologija HSJ
Preddiplomski HJK
Filozofski fakultet u Rijeci
Suradnik
Norma sati: 3
1.1.2010. - Lingvistika jezičnih dodira
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 1 + 1
1.1.2008. - Intenzivni tečaj (inojezični hrvatski)
Program Riječke kroatističke škole
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 4
1.1.2008. - Metodologija pisanja znanstvenoga i stručnoga rada
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 1+2
- Osnove jezične kulture
Diplomski studiji na Filozofskome fakultetu u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 1
- Suvremena hrvatska kultura
Jednosemestralna nastava Programa Riječke kroatističke škole
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 1 + 1
- Stručni seminar hrvatskoga jezika
Kulturologija
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 1
- Hrvatski kao drugi i strani jezik
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 1 + 1
- Jezične vježbe (inojezični hrvatski)
Jednosemestralna nastava Programa Riječke kroatističke škole
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15

Mentor u završnim radovima

12.7.2016. - Poredbena frazeologija u nastavi inojezičnoga hrvatskoga
Sandra Jukić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
23.6.2015. - Film u nastavi hrvatskoga kao stranog jezika: primjer didaktičko-metodičke obrade igranog filma "Tko pjeva zlo ne misli"
Jelena Kalc
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
- Neka obilježja leksika u časopisima za mlade
Helena Rožman
Hrvatski jezik i književnost / Filozofija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Frazemi i eufemizacija
Ana-Maria Matošević
Hrvatski jezik i književnost / Pedagogija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Modifikacija frazema u naslovima dnevnih novina
Lea Krivičić
Hrvatski jezik i književnost / Talijanski jezik i književnost
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Jelaska, Zrinka ; Banković-Mandić, Ivančica ; Bašić, Marijana ; Bošnjak, Marija ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Lasić, Josip ; Macan, Željka ; Novak-Milić, Jasna ; Trtanj, Ivana
Hrvatski kao ini jezik
- 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=786383

2. Zrinka Jelaska, Ivančica Banković-Mandić, Marijana Bašić, Marija Bošnjak, Ana Grgić, Milvia Gulešić Machata, Zrinka Kolaković, Josip Lasić, Željka Macan, Jasna Novak Milić, Ivana Trtanj, Sanda Lucija Udier
Hrvatski kao ini jezik : Ispitni katalog (B2)
- 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850676

3. Macan, Željka Primorac Aberer, Zrinka
Audiovizualno prevođenje
Priručnik za prevoditelje 1 181.-201. - 2014.

4. Macan, Željka
Frazemi u novelama Petra Šegedina
Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli 193.-209. - 2013.

5. Macan, Željka; Vučajnk, Tatjana
Okusi v hrvaški, nemški in slovenski frazeologiji
Phraseologie im interlingualen und interkulturellen Kontakt, (ur. , Fabčić, M., Fiedler, S., Szerszunowicz, J.) 223.-239. - 2013.

6. Macan, Željka
„Hrumpchen“, e-rječnik uz leksički priručnik za učenje inojezičnoga hrvatskoga Hrvatski u malome prstu
Hrvatsko filološko društvo 1.-108. - 2012. http://www.hfiloloskod.hr/images/HFD/Odjel_za_kulturu_hrvatskoga_jezika/HRumpko%20NJEMAC_Jan28_FINAL.pdf

7. Macan, Željka; Opašić, Maja
Predloženice za nove riječi u natječajima časopisa Jezik
Zbornik radova Petoga hrvatskog slavističkog kongresa / Turk, Marija ; Srdoč-Konestra, Ines (ur.). 5 453-462 - 2012. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?lang=en&rad=535856

8. Crnić, Mirjana ; Macan, Željka
Germanizmi u štokavskim ikavskim govorima Gorskoga kotara
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 1 7-21 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=584365

9. Crnić, Mirjana; Macan, Željka
Germanizmi u štokavskim ikavskim govorima Gorskoga kotara
Fluminensia – časopis za filološka istraživanja 23 7-23 - 2011. http://hrcak.srce.hr/78238

10. Macan, Željka ; Opašić, Maja
Frazemi s brojevima sedam i devet u hrvatskome i njemačkome jeziku
101-108 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=502646

11. Macan, Željka; Opašić, Maja
Frazemi s brojevima sedam i devet u hrvatskome i njemačkome jeziku
A la croate–Sborník vybranych příspěvků z konference Setkání mladych kroatistů konané v Brně 13 101-108 - 2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?lang=en&rad=502646

12. Macan, Željka; Stepanov, Strahinja
Razlike i sličnosti u hrvatskom i srpskom pravopisu
Zbornik radova Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen (ur. Tošović, B.) 526.-543. - 2008.

13. Macan, Željka; Kolaković, Zrinka
Prijenosna odstupanja govornika njemačkoga u ovladavanju hrvatskim jezikom
Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik 1 34-52 - 2008. http://hrcak.srce.hr/31987

14. Musulin, Maša ; Macan, Željka
Usvajanje priloga u inojezičnome hrvatskome
Lahor 2 176-190 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=313075

15. Macan, Željka; Musulin, Maša
Usvajanje priloga u inojezičnome hrvatskome
Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik 1 176-190 - 2006. http://hrcak.srce.hr/index.php?id_clanak=10913&show=clanak

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. -
Unutarnje posuđivanje u hrvatskome jeziku; suradnica; Sveučilište u Rijeci; 35.000,000;

Znanstveni skupovi

1. - 30.5.2008.
Dani hrvatskoga jezika Graz Predsjednica Organizacijskoga odbora
2. -
Međunarodni znanstveni skup Slavofraz 2018. „Frazeologija, učenje i poučavanje“ Filozofski fakultet u Rijeci Predsjednica Organizacijskoga odbora

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. 1.1.2014. - Recenzentica Programa Ljetne škole hrvatskoga jezika i kulture Centra za hrvatske studije Sveučilišta u Splitu.; ;
2. 1.1.2011. - Recenzija udžbenika inojezičnoga hrvatskoga Hrvatski u malom prstu (Bošnjak, M. – Cvikić, L., Zagreb, 2011); ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
29.6.2014. - 12.7.2014.
Pronađeno u prijevodu (Erasmusov intenzivni program)
Agencija za mobilnost i programe EU   21.074,00 EUR
Voditeljica projekta
2.
30.6.2013. - 13.7.2013.
Pronađeno u prijevodu (Erasmusov intenzivni program)
Agencija za mobilnost i programe EU   23.817,00 EUR
Voditeljica projekta
3.
4.2.2013. - 15.2.2013.
Erasmusov intenzivni tečaj hrvatskoga jezika
Agencija za mobilnost i programe EU   11.380,00 EUR
Voditeljica projekta

Stručna aktivnost

1.
1.1.2015. -
Projekt „Opismeni me prije Nove godine / nove godine / Nove Godine“.
Filozofski fakultet u Rijeci   Pozvani predavač
2.
24.1.2014. -
Erasmus+: Mogućnosti za prijavitelje
Agencija za mobilnost i programe EU   Stručno usavršavanje
3.
-

 
4.
-
Otvaranje lektorata slovenskoga jezika
Filozofski fakultet u Rijeci   Sudjelovanje u Okruglome stolu "Jezik - manjina - kultura"

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2014. - - Voditeljica
Riječka kroatistička škola