PORTFELJ / izv. prof. dr. sc. Željka Macan

Portfelj

izv. prof. dr. sc.

Željka Macan

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, kabinet 612

Vidljivost

Obrazovanje

6.5.2015.

Akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije

Poslijediplomski znanstveni studij lingvistike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

01.10.2000. - 01.02.2001.

Jednosemestralni studijski boravak u okviru sustava CEEPUS

Karl-Franzens Universitaet Graz

1995. - 2001.

Profesor hrvatskoga jezika i književnosti i njemačkoga jezika i književnosti

Hrvatski jezik i književnost, Njemački jezik i književnost

Filozofski fakultet u Zagrebu

Radno iskustvo

1.6.2023.

Izvanredna profesorica

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

01.10.2008. - 30.11.2017.

Viša lektorica

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Riječka kroatistička škola

01.10.2006. - 01.10.2008.

Lektorica hrvatskoga jezika i književnosti na Sveučilištu u Grazu

Razmjenski lektorat MZOS-a Nastava na Institutu za slavistiku Nastava na Institutu za teorijsku i primijenjenu znanost o prevođenju Nastava na školi stranih jezika Treffpunkt Sprachen pri Sveučilištu u Grazu

Sveučilište u Grazu

30. 11. 2017. -

Docent, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstva

2024. -

Sedmi kontinent, https://www.sedmikontinent.org

12.02.2020. - 28.02.2022.

Odbor za lektorate

2019.

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

2014. - 05.11.2017.

Bilingualism Matters@Rijeka, ogranak centra Bilingualism Matters sa Sveučilišta u Edinburghu (osnovan u sklopu FP7-projekta Europske unije „Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)“)

27. 6. 2017.

Vijeće za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranog i nasljednog jezika

Nastavna djelatnost

Kolegiji

26.02.2024. - 30.09.2024.

Idiomatika i stilistika

Sveučilišni diplomski prevoditeljski studij

Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

Nositelj kolegija

2022. -

Prevođenje u kulturi

Sveučilišni diplomski prevoditeljski studij

Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

Nositelj kolegija

2020. -

Audiovizualno prevođenje

Sveučilišni diplomski prevoditeljski studij

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2020. -

Norma i uzus hrvatskoga jezika 3

Sveučilišni diplomski prevoditeljski studij

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2019. - 2021.

Strani jezik

Preddiplomski stručni studij Fizioterapija (sada stručni prijediplomski studij Fizioterapija)

Visoka škola Ivanić-Grad

Nositelj kolegija

2019. -

Frazeologija i prevođenje

Sveučilišni diplomski prevoditeljski studij

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2019. -

Hrvatski kao ini jezik 3

Hrvatski jezik i književnost. Modul Inojezični hrvatski

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2019. -

Hrvatski kao ini jezik 2

Hrvatski jezik i književnost. Modul Inojezični hrvatski

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2019. -

Hrvatski kao ini jezik 1

Hrvatski jezik i književnost. Modul Inojezični hrvatski

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2018. -

Uvod u frazeologiju

Preddiplomski jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2018. -

Leksikologija hrvatskoga standardnog jezika

Preddiplomski dvopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2018. -

Leksikologija hrvatskoga standardnog jezika

Preddiplomski jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2018. -

Lingvistika jezičnih dodira

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2009. - 2014.

Suvremena hrvatska kultura

Jednosemestralna nastava Programa Riječke kroatističke škole

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2009. -

Jezične vježbe iz inojezičnoga hrvatskog - C2

Hrvatski jezik i književnost. Kolegij za studente dolazne mobilnosti na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2009. -

Jezične vježbe iz inojezičnoga hrvatskog - C1

Hrvatski jezik i književnost. Kolegij za studente dolazne mobilnosti na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2009. -

Jezične vježbe iz inojezičnoga hrvatskog - B2

Hrvatski jezik i književnost. Kolegij za studente dolazne mobilnosti na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2009. -

Jezične vježbe iz inojezičnoga hrvatskog - B1

Hrvatski jezik i književnost. Kolegij za studente dolazne mobilnosti na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2009. -

Jezične vježbe iz inojezičnoga hrvatskog - A2

Hrvatski jezik i književnost. Kolegij za studente dolazne mobilnosti na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2009. -

Jezične vježbe iz inojezičnoga hrvatskog A1

Hrvatski jezik i književnost. Kolegij za studente dolazne mobilnosti na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2008. - 2010.

Osnove jezične kulture

Diplomski studiji na Filozofskome fakultetu u Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci

Suradnik na kolegiju

2008. - 2009.

Stručni seminar hrvatskoga jezika

Kulturologija

Filozofski fakultet u Rijeci

Suradnik na kolegiju

2008. -

Hrvatski kao drugi i strani jezik

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2008. -

Intenzivni tečaj

Program Riječke kroatističke škole

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2008.

Metodologija pisanja znanstvenoga i stručnoga rada

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

Mentor u završnim radovima

27.09.2023.

LANGUAGE AND PERCEPTION: AN INQUIRY INTO THE CREATION OF REALITY – WOR(L)D BUILDING BY MEANS OF LANGUAGE STRUCTURING IN THE WORKS OF SCIENCE FICTION

Tihana Tadej

Sveučilišni diplomski prevoditeljski studij

Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

11.09.2023.

Frazemi s ornitonimskom sastavnicom u hrvatskome jeziku

Anamaria Kovačević

Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni), Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)

Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

11.09.2023.

Utjecaj talijanskoga jezika na hrvatski leksik iz semantičke sfere slatkiša i slastica

Ana Ivanišević

Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni)

Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

13.07.2023.

Korak po korak do hrvatskog frazeološkog minimuma/optimuma

Erna Jukić

Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni)

Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

21.09.2022.

Filozofsko nazivlje u romanu Sofijin svijet Josteina Gaardera

Kristina Pavičić

Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni)

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet (Odsjek za kroatistiku) Rijeka

30.09.2021.

Koncept (bez) vrijednosti u hrvatskoj frazeologiji

Leonarda Bešenić

Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni)

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet (Odsjek za kroatistiku) Rijeka

29.09.2021.

Frazemi u bajkama braće Grimm

Melanija Višnjić

Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni)

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet (Odsjek za kroatistiku) Rijeka

29.09.2021.

Koncept (ne)uspjeha u hrvatskoj i makedonskoj frazeologiji

Tiana Lakoseljac

Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni)

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet (Odsjek za kroatistiku) Rijeka

24.09.2021.

Prijevod i analiza prijhevoda filma Ma folie Andrine Mračnikar

Antonela Zaharija

Sveučilišni diplomski prevoditeljski studij

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet (Katedra za translatologiju) Rijeka

20.09.2021.

Idiomatske rutinske formule u hrvatskome i njemačkome jeziku

Julia Žufić

Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni), Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet (Odsjek za kroatistiku) Rijeka

16.09.2021.

Promjena koda kao identitetska oznaka

Ana Bratović

Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni), Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet (Odsjek za kroatistiku) Rijeka

16.09.2021.

Rječnik i mentalni leksikon

Iva Petermanec

Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni), Pedagogija

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet (Odsjek za kroatistiku) Rijeka

15.09.2021.

Temeljni termini obrazovne politike

Ana Blažević

Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni), Pedagogija (dvopredmetni)

Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

24.6.2021.

Imena princeza i junakinja u filmovima Walta Disneyja

Paula Kovačić

Hrvatski jezik i književnost i Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

30.9.2020.

Terminologija u košarkaškom priručniku iz 1933. godine

Luka Medak

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

29.9.2020.

Stereotipi i predrasude u hrvatskoj frazeologiji

Katarina Bedlek

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

23.9.2020.

Kratice i promjene kodova u diskursu adolescenata na suvremenim mrežnim multimedijskim platformama

Dalibor Hrelja

Hrvatski jezik i književnost i Engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

8.9.2020.

Frazemi, poslovice i njihove modifikacije u filmskim naslovima

Mihaela Hodak

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

12.07.2016.

Poredbena frazeologija u nastavi inojezičnoga hrvatskoga

Sandra Jukić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

23.06.2015.

Film u nastavi hrvatskoga kao stranog jezika: primjer didaktičko-metodičke obrade igranog filma "Tko pjeva zlo ne misli"

Jelena Kalc

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

30. 9. 2019.

Sociolekti u hrvatskom suvremenom filmu

Iva Jagačić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

26. 9. 2019.

Puristička djelatnost u suvremenom hrvatskom jeziku (s posebnim osvrtom na informatičku terminologiju)

Andrea Valentić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

26. 9. 2019.

Talijanske posuđenice u govoru Hreljina

Fana Šimičević

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

26. 9. 2019.

Hungarizmi u donjem i srednjem poddijalektu međimurskoga dijalekta kajkavskoga narječja

Elena Mesarek

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

23. 9. 2019.

Frazeološka antonimija

Leonarda Bešenić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

23. 9. 2019.

Frazemi u bajkama

Melanija Višnjić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

23. 9. 2019.

Hrvatski frazemi s rečeničnom strukturom

Matea Marchini

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

23. 9. 2019.

Neverbalna komunikacija u frazeologiji

Tiana Lakoseljac

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

rujan 2018.

Modifikacija frazema u naslovima dnevnih novina

Lea Krivičić

Hrvatski jezik i književnost / Talijanski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

rujan 2018.

Frazemi i eufemizacija

Ana-Maria Matošević

Hrvatski jezik i književnost / Pedagogija

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

4. 7. 2018.

Neka obilježja leksika u časopisima za mlade

Helena Rožman

Hrvatski jezik i književnost / Filozofija

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

2013. -

Intenzivni tečaj hrvatskoga jezika

Učenje hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Riječka kroatistička škola

Nositelj kolegija i predavač

Gostujući nastavnik

3.12.2012. - 7.12.2012.

B/K/S: Analyse und Übersetzungstechniken

Masterstudium Übesetzen (und Dialogdolmetschen); Masterstudium Slawistische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft

Institut für theoretische und angewandte Translationswissenschaft, Karl-Franzens Universität Graz

Gostujući nastavnik

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2023.

Terminology in the Official International Rules of the Basketball Manual

Macan, Željka; Medak, Luka

Croatian studies review - 18-19 25-38

https://hrcak.srce.hr/314615

A1

2023.

Studentska stajališta o virtualnoj ekskurziji u učenju hrvatskoga kao inoga jezika

Macan, Željka; Rončević, Ivan

Hrvatski - 21 9-26

https://hrcak.srce.hr/clanak/456738

2023.

"Sasvim drukčiji jezik" – veliki priručnik Male škole hrvatskoga jezika i kulture

Macan, Željka

Hrvatski, 21 (2023), 1; 86-91. doi: https://hrcak.srce.hr/312789 - 86-91

https://hrcak.srce.hr/312789

2023.

Posredovanje emocija izraženih neverbalnim znakovima u audiodeskripciji filma Murina

Macan, Željka

Croatica et Slavica Iadertina, 19 (2023.), 2; 14, 26. doi: https://doi.org/10.15291/csi - 19 537-563

https://doi.org/10.15291/csi.4325

A1

2023.

Tolkien's Toponyms in the Original and the Croatian translation

Huljenić, Danijela Macan, Željka

Meaning in Language – From Individual to Collective. Berlin: Peter Lang. - 105-122

https://www.croris.hr/crosbi/publikacija/prilog-knjiga/802269

A1

2023.

Naši ljudi s druge strane Atlantika - američki putopisi Mate Ujevića, Josipa Badalića i Aleksandra Flakera

Macan, Željka

Mislima i pogledima s harnošću Mati Ujeviću (1901. - 1967.) Jović, Marija; Gudelj, Krešmira; Lasić, Josip (ur.) Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada - 355-368.

https://www.croris.hr/crosbi/publikacija/prilog-knjiga/794957

A2

2023.

Irony and antithesis as means of phraseologisation in Kajkavian dialectal phraseology

Macan, Željka Marinković, Marina

Standardni i nestandardni idiomi: zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku / Mikić Čolić, Ana ; Glušac, Maja (ur.) Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2023. str. 125-136. - 125-136

https://www.croris.hr/crosbi/publikacija/prilog-knjiga/76875

A2

2022.

Успехот и неуспехот во македонската и во хрватската фитонимска фразеологија

Lakoseljac, Tiana; Macan, Željka; Stojanovska, Biljana

Slavistički studii - 29-41

https://journals.ukim.mk/index.php/slavs/article/view/2464/2058

A1

2022.

Višeslojnost leksika Kerstnerovih Gruntovčana

Josip Lasić Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru Željka Macan Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Marina Marinković Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Studia lexicographica, doi:.org/10.33604/sl.16.31.3 - 16 57-77

https://studialexicographica.lzmk.hr/sl/issue/view/28

A2

2022.

Semantic fields of neology of our times

Željka Macan

Širinom filološke misli. Zbornik u čast Diani Stolac / Morić-Mohorovičić, Borana; Vlastelić, Anastazija (ur.). Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci, Biblioteka časopisa Fluminensia - 7 411-424.

A2

2022.

Audiodeskripcija u nastavi inojezičnoga hrvatskoga

Željka Macan

Riječi o riječi i Riječi: Zbornik u čast Zrinki Jelaska / Marković, Ivan ; Nazalević Čučević, Iva ; Gligorić, Igor Marko (ur.). - 329-340.

A2

2022.

Veliki čestitar - čestitka kao izraz jezične kulture i identiteta

Željka Macan

Zeszyty Łużyckie - 185-201.

https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/zl/issue/view/50

A1

2021.

Promjena koda u komunikaciji aplikacijom Whatsapp – studija slučaja

Dalibor Hrelja; Željka Macan

Generacija interneta / Stolac, Diana, Vlastelić, Anastazija (ur.). - 295-309.

A2

2019.

Frazeologija i emotikoni - što ih to veže i spaja?

Željka Macan Tajana Rogina

Slavofraz 2018. Frazeologija, učenje i poučavanje. Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije održane od 18. do 21. travnja 2018. na Filozofskome fakultetu u Rijeci / Macan, Željka (ur.). Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet - 197-208

http://izdavastvo.ffri.hr/z-macan-frazeologija-ucenje-poucavanje/

A2

2018.

Kada se sretnu leksikografija i frazeologija. Prikaz knjige O statusu frazema u rječniku Ivane Filipović Petrović (Zagreb: Srednja Europa, 2018.)

Željka Macan

Fluminensia: časopis za filološka istraživanja - 20 347-351.

https://hrcak.srce.hr/213615

A1

2018.

Osjećaj (ne)sreće u hrvatskoj i njemačkoj frazeologiji

Željka Macan Marija Turk

Slavofraz 2016: Phraseologie und (naive) Psychologie / Bedkowska-Kopczyk, Agnieszka; Pfandl, Heinrich (ur.) - 195-206.

A1

2018.

Dolce vita na frazeološki način

Željka Macan

Od fonologije do leksikologije / Stolac, Diana (ur.). Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci - 209-219

A2

2018.

Paremije kao pučki kalendar (na primjeru mjesnoga govora Obedišća)

Željka Macan Sanja Zubčić

Riječki filološki dani / Badurina, Lada ; Palašić, Nikolina (ur.). Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet - 219-228

A2

2014.

Hrvatski kao ini jezik : Ispitni katalog (B2)

Zrinka Jelaska, Ivančica Banković-Mandić, Marijana Bašić, Marija Bošnjak, Ana Grgić, Milvia Gulešić Machata, Zrinka Kolaković, Josip Lasić, Željka Macan, Jasna Novak Milić, Ivana Trtanj, Sanda Lucija Udier

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850676

2014.

Hrvatski kao ini jezik

Jelaska, Zrinka ; Banković-Mandić, Ivančica ; Bašić, Marijana ; Bošnjak, Marija ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Lasić, Josip ; Macan, Željka ; Novak-Milić, Jasna ; Trtanj, Ivana

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=786383

2014.

Audiovizualno prevođenje

Macan, Željka Primorac Aberer, Zrinka

Priručnik za prevoditelje - 1 181.-201.

2013.

Okusi v hrvaški, nemški in slovenski frazeologiji

Macan, Željka; Vučajnk, Tatjana

Phraseologie im interlingualen und interkulturellen Kontakt, (ur. , Fabčić, M., Fiedler, S., Szerszunowicz, J.) - 223.-239.

2013.

Frazemi u novelama Petra Šegedina

Macan, Željka

Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli - 193.-209.

2012.

Predloženice za nove riječi u natječajima časopisa Jezik

Macan, Željka; Opašić, Maja

Zbornik radova Petoga hrvatskog slavističkog kongresa / Turk, Marija ; Srdoč-Konestra, Ines (ur.). - 5 453-462

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?lang=en&rad=535856

2012.

„Hrumpchen“, e-rječnik uz leksički priručnik za učenje inojezičnoga hrvatskoga Hrvatski u malome prstu

Macan, Željka

Hrvatsko filološko društvo - 1.-108.

http://www.hfiloloskod.hr/images/HFD/Odjel_za_kulturu_hrvatskoga_jezika/HRumpko%20NJEMAC_Jan28_FINAL.pdf

2011.

Germanizmi u štokavskim ikavskim govorima Gorskoga kotara

Crnić, Mirjana ; Macan, Željka

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 1 7-21

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=584365

2010.

Frazemi s brojevima sedam i devet u hrvatskome i njemačkome jeziku

Macan, Željka; Opašić, Maja

A la croate–Sborník vybranych příspěvků z konference Setkání mladych kroatistů konané v Brně - 13 101-108

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?lang=en&rad=502646

2008.

Prijenosna odstupanja govornika njemačkoga u ovladavanju hrvatskim jezikom

Macan, Željka; Kolaković, Zrinka

Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik - 1 34-52

http://hrcak.srce.hr/31987

2008.

Razlike i sličnosti u hrvatskom i srpskom pravopisu

Macan, Željka; Stepanov, Strahinja

Zbornik radova Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen (ur. Tošović, B.) - 526.-543.

2006.

Usvajanje priloga u inojezičnome hrvatskome

Macan, Željka; Musulin, Maša

Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik - 1 176-190

http://hrcak.srce.hr/index.php?id_clanak=10913&show=clanak

Znanstvene knjige

2023.

Tolkien's Toponyms in the Original and the Croatian translation. Glossary

Huljenić, Danijela; Macan, Željka

Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci Rijeka, Hrvatska

https://izdavastvo.ffri.hr/tolkiens-toponyms-in-the-original-and-the-croatian-translation-glossary-autorice-danijela-huljenic-i-zeljka-macan/

2022.

U četiri oka: o hrvatskim frazemima s brojevnom sastavnicom. Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

Željka Macan

Autorska znanstvena monografija

Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci Rijeka

http://izdavastvo.ffri.hr/zeljka-macanu-cetiri-oka-hrvatskim-frazemima-s-brojevnom-sastavnicom/

2019.

Slavofraz 2018. Frazeologija, učenje i poučavanje

Macan, Željka

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1011696

2014.

Audiovizualno prevođenje

Macan, Željka ; Primorac Aberer Zrinka

Stojić, Aneta ; Brala, Marija ; Matešić, Mihaela

Filozofski fakultet

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821628

2008.

Razlike i sličnosti u hrvatskom i srpskom pravopisu

Macan, Željka ; Stepanov, Strahinja

Tošović, Branko

Lit Verlag

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=356802

Pozvana predavanja

11. 12. 2015.

Riječ-dvije o hrvatskim frazemima s brojevnom sastavnicom

Željka Macan

Sveučilište Karla Franza u Grazu, Austrija

21. 5. 2019.

Mali jezični savjetnik za prevoditeljsku praksu

Željka Macan

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za talijanistiku

Kongresna priopćenja

08.02.2024. - 11.02.2024.

Thus spoke Joe the American – code-switching as a feature of linguistic characterisation of a returnee in a live-action TV series

Lasić, Josip; Macan, Željka

Predavanje

Heritage and New Horizons: Croatia and Croatians in a Global Context Conference Sydney, Australija

https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairaueprod/production-mq-public/e9e016a6a47e401eba1e7fae92431cc7

01.06.2023. - 03.06.2023.

Putevima dječje družine u Gradu Uskoka - jezična realizacija i značenje prostora u romanu Crvenokosa Zora i njezina družina

Macan, Željka

Predavanje

Nova promišljanja o djetinjstvu II / Rethinking childhood II Dijete i prostor / Child and space Zadar, Hrvatska

https://conference.unizd.hr/childhoodzd2020/wp-content/uploads/sites/24/2020/02/Knjizica-sazetaka-2.6.2023..pdf

15.09.2022. - 16.09.2022.

La fraseologia nelle passeggiate nella città del vento di Mauro Covacich – nell’originale e nella sua traduzione in croato (Frazeologija u šetnjama Gradom Vjetra Maura Covacicha – u originalu i prijevodu na hrvatski jezik)

Željka Macan; Iva Peršić

Predavanje

Fraseologia e paremiologia: modelli e dinamiche Milano, Italija

https://www.bib.irb.hr/1220073

09.06.2022. - 11.06.2022.

Je li bogat onaj tko ima novac ko vrag leda ili novac ko žaba dlak? O figurama misli i riječi u kajkavskoj dijalektnoj frazeologiji

Željka Macan; Marinković Marina

Predavanje

Standardni i nestandardni idiomi XXXVI. međunarodni znanstveni skup Osijek, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/1212672

09.06.2022. - 10.06.2022.

Terminology in the Manual Official International Rules for Basketball

Željka Macan; Luka Medak

Predavanje

International Conference Terminology and Specialized Knowledge Representation: New Perspectives on User Needs Rijeka, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/1212690

20.11.2021.

Tko će pobrati lovorike, a tko obrati bostan? Uspjeh i neuspjeh u hrvatskoj i makedonskoj frazeologiji

Lakoseljac, Tiana; Macan, Željka; Stojanovska, Biljana

Predavanje

10th International Symposium Intercontinental Dialogue on Phraseology, The World of Plants in Phraseology and Proverbs Zagreb, Hrvatska ; Białystok, Poljska

https://www.bib.irb.hr/1168412

24.06.2021. - 26.06.2021.

Vijenac čestitki kao izraz jezične kulture (Wreath of Congratulations as an Expression of Language Culture)

Macan, Željka

Predavanje

CLARC 2021 Jezik i kultura Rijeka, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/1138398

05.09.2019. - 07.09.2019.

Prebacivanje kodova u računalno posredovanoj komunikaciji

Hrelja, Dalibor; Macan, Željka

Predavanje

4. međunarodni znanstveni skup u ciklusu Sociolingvistički pristupi u slavenskim jezicima Komisije za sociolingvistiku Međunarodnoga slavističkog komiteta Generacija interneta Rijeka, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/1065597

16.05.2019. - 18.05.2019.

Semantic and Word-Formation Analysis of Tolkien's Toponyms - in the English Original and Croatian Translation

Huljenić, Danijela; Macan, Željka

Predavanje

XXXIII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Značenje u jeziku – od individualnoga do kolektivnoga Rijeka, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/1065597

12.04.2019. - 13.04.2019.

To be born under the (un) lucky star. Croatian, German and Polish idioms with the meaning of fateful predestination

Jukić, Sandra; Macan, Željka

Predavanje

SLAVOFRAZ 2019: PERCEPCIA NADPRIRODZENA VO FRAZEOLOGII Bratislava, Slovačka

https://www.bib.irb.hr/1066459

19.04.2018. - 21.04.2018.

Frazeologija i emotikoni - što ih to veže i spaja?

Macan, Željka; Rogina, Tajana

Predavanje

Međunarodni znanstveni skup Slavofraz 2018. Frazeologija, učenje i poučavanje Rijeka, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/1011695

24.11.2016. - 26.11.2016.

Paremije kao pučki kalendar (na primjeru mjesnoga govora Obedišća)

Macan, Željka; Zubčić, Sanja

Predavanje

Riječki filološki dani 11 Rijeka, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/953005

12.10.2016. - 15.10.2016.

Audiodeskripcija interaktivnih „Priča iz davnine“

Macan, Željka

Predavanje

Međunarodna znanstvena konferencija „Stoljeće Priča iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić“ Zagreb, Hrvatska

03.06.2016. - 05.06.2016.

Hrvatski – mali jezik kao ini

Jukić, Sandra; Macan, Željka

Predavanje

Međunarodni znanstveni skup Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike (CLARC) Rijeka, Hrvatska

07.04.2016. - 10.04.2016.

Osjećaj (ne)sreće u hrvatskoj i njemačkoj frazeologiji

Macan, Željka; Turk, Marija

Predavanje

Slavofraz 2016: Phraseologie und (naive) Psychologie Graz, Austrija

https://www.bib.irb.hr/919058

19.12.2012. - 20.12.2012.

Koko und die Geister – prevođenje kao izazov na jezičnom i kulturološkom planu

Macan, Željka

Predavanje

IV. međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik Zagreb, Hrvatska

22.11.2012. - 24.11.2012.

Okusi v hrvaški, nemški in slovenski frazeologiji

Macan, Željka; Vučajnk, Tatjana

Predavanje

Phraseologie im interlingualen und interkulturellen Kontakt Maribor, Slovenija

https://www.bib.irb.hr/657359

22.11.2012. - 24.11.2012.

Sedma umjetnost u hrvatskoj i njemačkoj frazeologiji

Macan, Željka

Predavanje

Riječki filološki dani 9 Rijeka, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/821633

07.09.2012. - 10.09.2012.

Predloženice u natječajima za nove riječi časopisa Jezik

Macan, Željka; Opašić, Maja

Predavanje

5. hrvatski slavistički kongres Rijeka, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/535856

01.06.2012.

Frazemi u novelama Petra Šegedina

Macan, Željka

Predavanje

Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli Korčula, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/953465

20.12.2010. - 21.12.2010.

Dramski tekst u nastavi inojezičnoga hrvatskoga

Macan, Željka

Predavanje

III. međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik Zagreb, Hrvatska

13.04.2010.

Frazemi s brojevima sedam i devet u hrvatskome i njemačkome jeziku

Macan, Željka; Opašić, Maja

Predavanje

Setkání mladých kroatistů Brno, Češka

https://www.bib.irb.hr/502646

12.04.2008. - 14.04.2008.

Razlike i sličnosti u hrvatskome i srpskome pravopisu

Macan, Željka; Stepanov, Strahinja

Predavanje

Razlike između bosanskoga/ bošnjačkoga, hrvatskoga i srpskoga jezika Graz, Austrija

https://www.bib.irb.hr/356806

20.09.2007. - 22.09.2007.

Prijenosna i razvojna odstupanja pri učenju hrvatskoga kao drugoga ili stranoga jezika

Macan, Željka; Kolaković, Zrinka

Predavanje

2. znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik Zagreb, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/312930

14.10.2005. - 15.10.2005.

"Davno učim taj jezik" - Usvajanje priloga u hrvatskome kao drugome i stranome jeziku

Macan, Željka; Musulin, Maša

Predavanje

I. međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik Zagreb, Hrvatska

https://www.bib.irb.hr/214733

Znanstveni skupovi

1.6.2023. - 3.6.2023.

Međunarodna znanstveno-umjetnička konferencija Nova promišljanja o djetinjstvu II. Dijete i prostor

Zadar Izlagač

15.09.2022. - 16.09.2022.

8. međunarodna frazeološka i paremiološka konferencija Phrasis Fraseologia e paremiologia: modelli e dinamiche

Milano, Italija Izlagač

09.06.2022. - 11.06.2022.

XXXVI. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Standardni i nestandardni idiomi

Osijek, Hrvatska Izlagač

09.06.2022. - 10.06.2022.

Međunarodna znanstvena konferencija Terminology and Specialized Knowledge Categories: New Perspectives on User Needs

Rijeka, Hrvatska Izlagač

20.11.2021.

10. međunarodna znanstvena konferencija Međunarodnoga centra za frazeološka i paremiološka istraživanja Filološkoga odsjeka Sveučilišta u Bialystoku u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Odborom za poredbenu i hrvatsku frazeologiju i Hrvatskim filološkim društvom The World of Plants in Phraseology and Proverbs

Bialystok, Poljska – Zagreb, Hrvatska Izlagač

24.06.2021. - 26.06.2021.

Međunarodna znanstvena konferencija CLARC 2021: Language and Culture

Rijeka, Hrvatska Izlagač

05.09.2019. - 07.09.2019.

4. međunarodni znanstveni skup u ciklusu Sociolingvistički pristupi u slavenskim jezicima Komisije za sociolingvistiku Međunarodnoga slavističkog komiteta Generacija interneta

Rijeka, Hrvatska Izlagač

16.05.2019. - 18.05.2019.

XXXIII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Značenje u jeziku – od individualnoga do kolektivnoga

Rijeka, Hrvatska Izlagač

12.04.2019. - 13.04.2019.

Međunarodni znanstveni skup Slavofraz 2019.

Bratislava, Slovačka Izlagač

19.04.2018. - 21.04.2018.

Međunarodni znanstveni skup Slavofraz 2018. Frazeologija, učenje i poučavanje

Rijeka, Hrvatska Izlagač; Predsjednica organizacijskoga odbora

12.10.2016. - 15.10.2016.

Međunarodna znanstvena konferencija „Stoljeće Priča iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić“

Zagreb, Hrvatska Izlagač

03.06.2016. - 05.06.2016.

Međunarodni znanstveni skup Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike (CLARC)

Rijeka, Hrvatska Izlagač

07.04.2016. - 10.04.2016.

Međunarodna konferencija Slavofraz 2016 – „Phraseologie und (naive) Psychologie"

Graz, Austrija Izlagač

19.12.2012. - 20.12.2012.

IV. međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik

Zagreb, Hrvatska Izlagač

22.11.2012. - 24.11.2012.

Međunarodna znanstvena konferencija Riječki filološki dani 9

Rijeka, Hrvatska Izlagač

27.08.2012. - 31.08.2012.

Međunarodna znanstvena konferencija Europhras

Maribor, Slovenija Izlagač

31.05.2012. - 03.06.2012.

Znanstveni skup Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli

Kročula, Hrvatska Izlagač

20.12.2010. - 21.12.2010.

III. međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik

Zagreb, Hrvatska Izlagač

07.09.2010. - 11.09.2010.

5. hrvatski slavistički kongres

Rijeka, Hrvatska Izlagač

13.04.2010.

Međunarodna konferencija Setkání mladých kroatistů

Brno, Češka Izlagač

20.09.2007. - 22.09.2007.

II. međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik

Zagreb, Hrvatska Izlagač

12.04.2007. - 14.04.2007.

Međunarodna konferencija Razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika

Graz, Austrija Izlagač

14.10.2005. - 15.10.2005.

I. međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik

Zagreb, Hrvatska Izlagač

29. - 30. 05. 2008.

Dani hrvatskoga jezika

Graz Predsjednica Organizacijskoga odbora

Recenzije

2019.

Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi

2019.

Praktische Grammatik der kroatischen Sprache

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

11.12.2023.

Frazeologija u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika Predavanje za polaznike predmeta Kurs metodike bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika

Filozofski fakultet u Sarajevu

Gostujući predavač

20.10.2023. - 21.10.2023.

Izlaganje na 12. zagrebačkom prevodilačkom susretu Književno prevođenje i otklon od standarda Željka Macan, Biljana Stojanovska, Ana Bratović Nestandardni idiomi u jeziku suvremenih makedonskih bajki Djetelice bjelice

DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIH PREVODILACA, INSTITUT LISZT – MAĐARSKI KULTURNI CENTAR ZAGREB

Izlagač

11.5.2023.

Prijevod zbirke suvremenih makedonskih bajki kao oblik studentske aktivnosti u okviru kolegija Prevođenje u kulturi Programa Sveučilišnoga diplomskog prevoditeljskog studija. Djetelice bjelice, suvremene makedonske bajke / Stojanovska, Biljana ; Žagar-Šoštarić, Petra ; Macan, Željka (ur.). Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2023. Prevoditeljice: Bratović, Ana; Gojević, Anamarija; Jovanović, Ivana; Togonal, Lucija; Čanžar, Margareta; Kunčić, Marija; Milković, Natalija; Dojčinović, Nina; Medanić, Nina; Tadej, Tihana.

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Sudionik

17.02.2023.

Pristupačnost medijskog sadržaja #TranslatingEurope Workshop

Glavna uprava za pismeno prevođenje Europske komisije (DGT) Društvo hrvatskih audiovizualnih prevoditelja

Sudionik

26.11.2021.

Virtualni posjet Glavnoj upravi za prevođenje Europske komisije (DGT).

Glavna uprava za prevođenje Europske komisije (DGT).

Predstavnica Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

15.11.2019.

3. simpozij LinguaDOC — Računalni korpusi u frazeološkim istraživanjima i frazeografiji

Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

Sudionik

15.05.2019.

4. simpozij SCIMETH— Digitalni alati i resursi u jezikoslovlju

Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

Sudionik

2015. -

Projekt „Opismeni me prije Nove godine / nove godine / Nove Godine“.

Filozofski fakultet u Rijeci

Pozvani predavač

16.4.2014.

Stručno usavršavanje - predavanje, seminari i radionice o audiodeskripciji kao vrsti audiovizualnog prevođenja. AD - corso breve. Teoria e pratica dell'audio descrizione cinematografica per i ciechi e gli ipovedenti. Conferenza della dott.ssa Elisa Perego dell’ Università di Trieste. La conferenza è organizzata nell’ambito del progetto Erasmus IP Found in translation coordinato dall’Università di Fiume, Croazia.

Sveučilište u Udinama

Suradnik

24.01.2014. -

Erasmus+: Mogućnosti za prijavitelje

Agencija za mobilnost i programe EU

Stručno usavršavanje

2014.

Recenzentica Programa Ljetne škole hrvatskoga jezika i kulture Centra za hrvatske studije Sveučilišta u Splitu.

Filozofski fakultet u Rijeci

Recenzent

19.09.2013. - 21.09.2013.

1. österreichische Graduiertenkonferenz für Translationswissenschaft

Karl-Franzens Universität Graz

Sudionik

13.5.2013.

STRUČNI SKUP ZA UČITELJE I NASTAVNIKE HRVATSKOGA JEZIKA PRIMORSKO-GORANSKE I LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE Interaktivno predavanje Pristup poučavanju glagolskih vremena u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika

Agencija za odgoj i obrazovanje

Gostujući nastavnik

2011.

Recenzija udžbenika inojezičnoga hrvatskoga Hrvatski u malom prstu (Bošnjak, M. – Cvikić, L., Zagreb, 2011)

Filozofski fakultet u Rijeci

Recenzent

09.07.2010. - 10.07.2010.

Stručno savjetovanje za lektore hrvatskoga jezika kao inojezičnoga (SIH)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za kroatistiku Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

03.07.2009. - 04.07.2009.

Stručno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inojezičnoga (SIH)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za kroatistiku Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Izlagač

2009. - 2020.

Organizacija i sudjelovanje u Ljetnoj školi Bovec

Sveučilište u Klagenfurtu (koordinator)

Pristupnica je kontinuirano od kolovoza 2009. do kolovoza 2020. sudjelovala u organizaciji i provedbi nastave hrvatskoga kao stranoga jezika u Ljetnoj školi Bovec, medunarodnome sveuöilišnom programu, kojemu je koordinator Sveučilište u Klagenfurtu u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, Sveučilištem u Ljublj ani, Sveučilištem Primorska u Kopru, Sveučilištem u Udinama, Sveučilištem u Trstu. U međunarodnoj Ljetnoj školi Bovec pristupnica je sudjelovala i stručnim prijevodima odabranih tema i uvodnih predavanja s njemačkoga na hrvatski jezik u pisanome obliku te konsekutivnim usmenim prevođenjem u okviru radionica, predavanja i ostalih aktivnosti u Ljetnoj školi Bovec.

04.07.2008. - 05.07.2008.

Stručno savjetovanje za lektore hrvatskoga jezika kao inojezičnoga (SIH)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za kroatistiku Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Sudionik

20.09.2007. - 22.09.2007.

Stručno usavršavanje iz vrednovanja jezičnoga znanja održanome na 2. znanstvenome skupu Hrvatski kao drugi i strani jezik

Hrvatsko filološko društvo Odjel za kulturu hrvatskoga jezika Zagreb

Polaznica programa stručnoga usavršavanja

24. 10. 2018.

Otvaranje lektorata slovenskoga jezika

Filozofski fakultet u Rijeci

Sudjelovanje u Okruglome stolu "Jezik - manjina - kultura"

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

10.7.2014.

Predstavljanje Riječke kroatističke škole

Gostovanje studenata s Instituta za slavistiku Sveučilišta u Beču na Filozofskome fakultetu u Rijeci; https://www.hrvatskenovine.at/clanak/10-07-2014/studenti-becke-slavistike-na-izletu-u-rovinju

Rijeka

31.3.2014.

Podslovljavanje dokumentarnoga filma Veliki dan

Predstavljanje aktivnosti u okviru projekta Pronađeno u prijevodu

Sveučilište Karla Franza u Grazu

16.8.2013.

20 let Poletne šole Bovec

Učenje hrvatskoga kao inoga jezika u Ljetnoj školi Bovec - suradnja s Filozofskim fakultetom u Rijeci. Hrvatski jezik na prostoru Alpe-Jadrana.

Bovec, Slovenija

9.7.2013.

Gostovanje u programu Radija Rijeke i Radija Sove

Predstavljanje međunarodnoga projekta filmskoga prevođenja - Erasmusova Intenzivnoga programa Pronađeno u prijevodu

Rijeka

28.5.2013.

Kvaliteta Erasmus intenzivnih programa (IP) i buduća suradnja na projektima

Predstavljanje projekta Pronađeno u prijevodu kao primjera dobre prakse; https://vimeo.com/67476325

Ljubljana

20.3.2013.

Summer Schools & Joint Study - Info-Fair

Predstavljanje Programa Riječke kroatističke škole i popularizacija učenja hrvatskoga kao inoga jezika

Klagenfurt, Austrija

Volonterstvo

1.4.2017. - 2.4.2017.

Županijska smotra kazališnih amatera, domaćin Amatersko kazalište Josip Badalić, članica stručnog ocjenjivačkog povjerenstva

Križ

Medijski nastupi

29.01.2024.

Crvenokosa Zora i njezina družina

Kozmopolis - književnost u kontekstu

Hrvatski radio HR3

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

01.10.2022. -

Zamjenica voditeljice

Riječka kroatistička škola

1.10.2019. - 01.03.2022.

Voditeljica

Sveučilišni diplomski prevoditeljski studij; Katedra za translatologiju

10.07.2014. - 01.10.2022.

Voditeljica

Riječka kroatistička škola

Projekti

Znanstveni projekti

07.03.2019. -

Hrvatska pisana baština od 17. do 19. stoljeća

Suradnik na projektu

Sveučilište u Rijeci 22.337,20 kn

2013. - 01.10.2018.

Unutarnje posuđivanje u hrvatskome jeziku

suradnica

Sveučilište u Rijeci 35.000,000

Obrazovni projekti

21.11.2013.

Terenska nastava za polaznike Programa Riječke kroatističke škole - NP Brijuni i Pula

Financiranje: Riječka kroatistička škola

Stručni projekti

12.10.2018. - 12.10.2021.

Strateška internacionalizacija diplomskih studija matematike i biotehnologije - OPTILIFE Referentni broj ugovora: UP.03.1.1.102.0019

Korisnik (odgovara za provedbu projekta i postizanje ciljeva): Sveučilište u Rijeci Partneri: Filozofski fakultet u Rijeci i Login d.o.o.

Suradnik na projektu

29.06.2014. - 12.07.2014.

Pronađeno u prijevodu (Erasmusov intenzivni program)

Agencija za mobilnost i programe EU

Voditeljica projekta

30.06.2013. - 13.07.2013.

Pronađeno u prijevodu (Erasmusov intenzivni program)

Agencija za mobilnost i programe EU

Voditeljica projekta

04.02.2013. - 15.02.2013.

Erasmusov intenzivni tečaj hrvatskoga jezika

Agencija za mobilnost i programe EU

Voditeljica projekta

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016