PORTFELJ / doc. dr. sc. Željka Macan

Portfelj

doc. dr. sc.

Željka Macan

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, kabinet 612

Vidljivost

Obrazovanje

6.5.2015.

Akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije

Poslijediplomski znanstveni studij lingvistike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

01.10.2000. - 01.02.2001.

Jednosemestralni studijski boravak u okviru sustava CEEPUS

Karl-Franzens Universitaet Graz

1995. - 2001.

Profesor hrvatskoga jezika i književnosti i njemačkoga jezika i književnosti

Hrvatski jezik i književnost, Njemački jezik i književnost

Filozofski fakultet u Zagrebu

Radno iskustvo

01.10.2008. - 30.11.2017.

Viša lektorica

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Riječka kroatistička škola

01.10.2006. - 01.10.2008.

Lektorica hrvatskoga jezika i književnosti na Sveučilištu u Grazu

Razmjenski lektorat MZOS-a Nastava na Institutu za slavistiku Nastava na Institutu za teorijsku i primijenjenu znanost o prevođenju Nastava na školi stranih jezika Treffpunkt Sprachen pri Sveučilištu u Grazu

Sveučilište u Grazu

30. 11. 2017. -

Docent, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstva

2019.

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

2014. - 05.11.2017.

Bilingualism Matters@Rijeka, ogranak centra Bilingualism Matters sa Sveučilišta u Edinburghu (osnovan u sklopu FP7-projekta Europske unije „Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)“)

12. 2. 2020.

Odbor za lektorate

27. 6. 2017.

Vijeće za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranog i nasljednog jezika

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2020. -

Audiovizualno prevođenje

Sveučilišni diplomski prevoditeljski studij

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2020. -

Norma i uzus hrvatskoga jezika 3

Sveučilišni diplomski prevoditeljski studij

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2019. -

Frazeologija i prevođenje

Sveučilišni diplomski prevoditeljski studij

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2019. -

Hrvatski kao ini jezik 3

Hrvatski jezik i književnost. Modul Inojezični hrvatski

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2019. -

Hrvatski kao ini jezik 2

Hrvatski jezik i književnost. Modul Inojezični hrvatski

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2019. -

Hrvatski kao ini jezik 1

Hrvatski jezik i književnost. Modul Inojezični hrvatski

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2018. -

Uvod u frazeologiju

Preddiplomski jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2018. -

Leksikologija hrvatskoga standardnog jezika

Preddiplomski dvopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2018. -

Leksikologija hrvatskoga standardnog jezika

Preddiplomski jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2018. -

Lingvistika jezičnih dodira

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2009. - 2014.

Suvremena hrvatska kultura

Jednosemestralna nastava Programa Riječke kroatističke škole

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2009. -

Jezične vježbe iz inojezičnoga hrvatskog - C2

Hrvatski jezik i književnost. Kolegij za studente dolazne mobilnosti na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2009. -

Jezične vježbe iz inojezičnoga hrvatskog - C1

Hrvatski jezik i književnost. Kolegij za studente dolazne mobilnosti na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2009. -

Jezične vježbe iz inojezičnoga hrvatskog - B2

Hrvatski jezik i književnost. Kolegij za studente dolazne mobilnosti na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2009. -

Jezične vježbe iz inojezičnoga hrvatskog - B1

Hrvatski jezik i književnost. Kolegij za studente dolazne mobilnosti na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2009. -

Jezične vježbe iz inojezičnoga hrvatskog - A2

Hrvatski jezik i književnost. Kolegij za studente dolazne mobilnosti na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2009. -

Jezične vježbe iz inojezičnoga hrvatskog A1

Hrvatski jezik i književnost. Kolegij za studente dolazne mobilnosti na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2008. - 2010.

Osnove jezične kulture

Diplomski studiji na Filozofskome fakultetu u Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci

Suradnik na kolegiju

2008. - 2009.

Stručni seminar hrvatskoga jezika

Kulturologija

Filozofski fakultet u Rijeci

Suradnik na kolegiju

2008. -

Hrvatski kao drugi i strani jezik

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2008. -

Intenzivni tečaj

Program Riječke kroatističke škole

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

2008.

Metodologija pisanja znanstvenoga i stručnoga rada

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija i predavač

Mentor u završnim radovima

24.6.2021.

Imena princeza i junakinja u filmovima Walta Disneyja

Paula Kovačić

Hrvatski jezik i književnost i Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

30.9.2020.

Terminologija u košarkaškom priručniku iz 1933. godine

Luka Medak

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

29.9.2020.

Stereotipi i predrasude u hrvatskoj frazeologiji

Katarina Bedlek

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

23.9.2020.

Kratice i promjene kodova u diskursu adolescenata na suvremenim mrežnim multimedijskim platformama

Dalibor Hrelja

Hrvatski jezik i književnost i Engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

8.9.2020.

Frazemi, poslovice i njihove modifikacije u filmskim naslovima

Mihaela Hodak

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

12.07.2016.

Poredbena frazeologija u nastavi inojezičnoga hrvatskoga

Sandra Jukić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

23.06.2015.

Film u nastavi hrvatskoga kao stranog jezika: primjer didaktičko-metodičke obrade igranog filma "Tko pjeva zlo ne misli"

Jelena Kalc

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

30. 9. 2019.

Sociolekti u hrvatskom suvremenom filmu

Iva Jagačić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

26. 9. 2019.

Puristička djelatnost u suvremenom hrvatskom jeziku (s posebnim osvrtom na informatičku terminologiju)

Andrea Valentić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

26. 9. 2019.

Talijanske posuđenice u govoru Hreljina

Fana Šimičević

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

26. 9. 2019.

Hungarizmi u donjem i srednjem poddijalektu međimurskoga dijalekta kajkavskoga narječja

Elena Mesarek

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

23. 9. 2019.

Frazeološka antonimija

Leonarda Bešenić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

23. 9. 2019.

Frazemi u bajkama

Melanija Višnjić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

23. 9. 2019.

Hrvatski frazemi s rečeničnom strukturom

Matea Marchini

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

23. 9. 2019.

Neverbalna komunikacija u frazeologiji

Tiana Lakoseljac

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

rujan 2018.

Modifikacija frazema u naslovima dnevnih novina

Lea Krivičić

Hrvatski jezik i književnost / Talijanski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

rujan 2018.

Frazemi i eufemizacija

Ana-Maria Matošević

Hrvatski jezik i književnost / Pedagogija

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

4. 7. 2018.

Neka obilježja leksika u časopisima za mlade

Helena Rožman

Hrvatski jezik i književnost / Filozofija

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

2013. -

Intenzivni tečaj hrvatskoga jezika

Učenje hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Riječka kroatistička škola

Nositelj kolegija i predavač

Gostujući nastavnik

3.12.2012. - 7.12.2012.

B/K/S: Analyse und Übersetzungstechniken

Masterstudium Übesetzen (und Dialogdolmetschen); Masterstudium Slawistische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft

Institut für theoretische und angewandte Translationswissenschaft, Karl-Franzens Universität Graz

Gostujući nastavnik

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2019.

Frazeologija i emotikoni - što ih to veže i spaja?

Željka Macan Tajana Rogina

Slavofraz 2018. Frazeologija, učenje i poučavanje. Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije održane od 18. do 21. travnja 2018. na Filozofskome fakultetu u Rijeci / Macan, Željka (ur.). Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet - 197-208

http://izdavastvo.ffri.hr/z-macan-frazeologija-ucenje-poucavanje/

2018.

Dolce vita na frazeološki način

Željka Macan

Od fonologije do leksikologije / Stolac, Diana (ur.). Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci - 209-219

2018.

Paremije kao pučki kalendar (na primjeru mjesnoga govora Obedišća)

Željka Macan Sanja Zubčić

Riječki filološki dani / Badurina, Lada ; Palašić, Nikolina (ur.). Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet - 219-228

2014.

Hrvatski kao ini jezik : Ispitni katalog (B2)

Zrinka Jelaska, Ivančica Banković-Mandić, Marijana Bašić, Marija Bošnjak, Ana Grgić, Milvia Gulešić Machata, Zrinka Kolaković, Josip Lasić, Željka Macan, Jasna Novak Milić, Ivana Trtanj, Sanda Lucija Udier

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850676

2014.

Hrvatski kao ini jezik

Jelaska, Zrinka ; Banković-Mandić, Ivančica ; Bašić, Marijana ; Bošnjak, Marija ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Lasić, Josip ; Macan, Željka ; Novak-Milić, Jasna ; Trtanj, Ivana

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=786383

2014.

Hrvatski kao ini jezik : Ispitni katalog (B2)

Zrinka Jelaska, Ivančica Banković-Mandić, Marijana Bašić, Marija Bošnjak, Ana Grgić, Milvia Gulešić Machata, Zrinka Kolaković, Josip Lasić, Željka Macan, Jasna Novak Milić, Ivana Trtanj, Sanda Lucija Udier

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850676

2014.

Hrvatski kao ini jezik

Jelaska, Zrinka ; Banković-Mandić, Ivančica ; Bašić, Marijana ; Bošnjak, Marija ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Lasić, Josip ; Macan, Željka ; Novak-Milić, Jasna ; Trtanj, Ivana

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=786383

2014.

Audiovizualno prevođenje

Macan, Željka Primorac Aberer, Zrinka

Priručnik za prevoditelje - 1 181.-201.

2013.

Okusi v hrvaški, nemški in slovenski frazeologiji

Macan, Željka; Vučajnk, Tatjana

Phraseologie im interlingualen und interkulturellen Kontakt, (ur. , Fabčić, M., Fiedler, S., Szerszunowicz, J.) - 223.-239.

2013.

Frazemi u novelama Petra Šegedina

Macan, Željka

Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli - 193.-209.

2012.

Predloženice u natječajima za nove riječi časopisa Jezik

Macan, Željka ; Opašić, Maja

- 453-462

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=535856

2012.

Predloženice za nove riječi u natječajima časopisa Jezik

Macan, Željka; Opašić, Maja

Zbornik radova Petoga hrvatskog slavističkog kongresa / Turk, Marija ; Srdoč-Konestra, Ines (ur.). - 5 453-462

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?lang=en&rad=535856

2012.

„Hrumpchen“, e-rječnik uz leksički priručnik za učenje inojezičnoga hrvatskoga Hrvatski u malome prstu

Macan, Željka

Hrvatsko filološko društvo - 1.-108.

http://www.hfiloloskod.hr/images/HFD/Odjel_za_kulturu_hrvatskoga_jezika/HRumpko%20NJEMAC_Jan28_FINAL.pdf

2011.

Germanizmi u štokavskim ikavskim govorima Gorskoga kotara

Crnić, Mirjana ; Macan, Željka

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 1 7-21

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=584365

2011.

Germanizmi u štokavskim ikavskim govorima Gorskoga kotara

Crnić, Mirjana ; Macan, Željka

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 1 7-21

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=584365

2011.

Germanizmi u štokavskim ikavskim govorima Gorskoga kotara

Crnić, Mirjana; Macan, Željka

Fluminensia – časopis za filološka istraživanja - 23 7-23

http://hrcak.srce.hr/78238

2010.

Frazemi s brojevima sedam i devet u hrvatskome i njemačkome jeziku

Macan, Željka ; Opašić, Maja

- 101-108

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=502646

2010.

Frazemi s brojevima sedam i devet u hrvatskome i njemačkome jeziku

Macan, Željka ; Opašić, Maja

- 101-108

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=502646

2010.

Frazemi s brojevima sedam i devet u hrvatskome i njemačkome jeziku

Macan, Željka; Opašić, Maja

A la croate–Sborník vybranych příspěvků z konference Setkání mladych kroatistů konané v Brně - 13 101-108

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?lang=en&rad=502646

2008.

Prijenosna odstupanja govornika hrvatskoga u ovladavanju njemačkim jezikom

Macan, Željka, Kolaković, Zrinka

Lahor. Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik - 1 34-52

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1011701

2008.

Prijenosna odstupanja govornika njemačkoga u ovladavanju hrvatskim jezikom

Macan, Željka; Kolaković, Zrinka

Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik - 1 34-52

http://hrcak.srce.hr/31987

2008.

Razlike i sličnosti u hrvatskom i srpskom pravopisu

Macan, Željka; Stepanov, Strahinja

Zbornik radova Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen (ur. Tošović, B.) - 526.-543.

2006.

Usvajanje priloga u inojezičnome hrvatskome

Musulin, Maša ; Macan, Željka

Lahor - 2 176-190

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=313075

2006.

Usvajanje priloga u inojezičnome hrvatskome

Musulin, Maša ; Macan, Željka

Lahor - 2 176-190

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=313075

2006.

Usvajanje priloga u inojezičnome hrvatskome

Macan, Željka; Musulin, Maša

Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik - 1 176-190

http://hrcak.srce.hr/index.php?id_clanak=10913&show=clanak

Znanstvene knjige

2019.

Slavofraz 2018. Frazeologija, učenje i poučavanje

Macan, Željka

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1011696

2014.

Audiovizualno prevođenje

Macan, Željka ; Primorac Aberer Zrinka

Stojić, Aneta ; Brala, Marija ; Matešić, Mihaela

Filozofski fakultet

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821628

2008.

Razlike i sličnosti u hrvatskom i srpskom pravopisu

Macan, Željka ; Stepanov, Strahinja

Tošović, Branko

Lit Verlag

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=356802

Pozvana predavanja

11. 12. 2015.

Riječ-dvije o hrvatskim frazemima s brojevnom sastavnicom

Željka Macan

Sveučilište Karla Franza u Grazu, Austrija

21. 5. 2019.

Mali jezični savjetnik za prevoditeljsku praksu

Željka Macan

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za talijanistiku

Znanstveni skupovi

19. - 21. 04. 2018.

Međunarodni znanstveni skup Slavofraz 2018. „Frazeologija, učenje i poučavanje“

Filozofski fakultet u Rijeci Predsjednica Organizacijskoga odbora

29. - 30. 05. 2008.

Dani hrvatskoga jezika

Graz Predsjednica Organizacijskoga odbora

Recenzije

2019.

Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi

2019.

Praktische Grammatik der kroatischen Sprache

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

2015. -

Projekt „Opismeni me prije Nove godine / nove godine / Nove Godine“.

Filozofski fakultet u Rijeci

Pozvani predavač

16.4.2014.

Stručno usavršavanje - predavanje, seminari i radionice o audiodeskripciji kao vrsti audiovizualnog prevođenja. AD - corso breve. Teoria e pratica dell'audio descrizione cinematografica per i ciechi e gli ipovedenti. Conferenza della dott.ssa Elisa Perego dell’ Università di Trieste. La conferenza è organizzata nell’ambito del progetto Erasmus IP Found in translation coordinato dall’Università di Fiume, Croazia.

Sveučilište u Udinama

Suradnik

24.01.2014. -

Erasmus+: Mogućnosti za prijavitelje

Agencija za mobilnost i programe EU

Stručno usavršavanje

2014.

Recenzentica Programa Ljetne škole hrvatskoga jezika i kulture Centra za hrvatske studije Sveučilišta u Splitu.

Filozofski fakultet u Rijeci

Recenzent

13.5.2013.

STRUČNI SKUP ZA UČITELJE I NASTAVNIKE HRVATSKOGA JEZIKA PRIMORSKO-GORANSKE I LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE Interaktivno predavanje Pristup poučavanju glagolskih vremena u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika

Agencija za odgoj i obrazovanje

Gostujući nastavnik

2011.

Recenzija udžbenika inojezičnoga hrvatskoga Hrvatski u malom prstu (Bošnjak, M. – Cvikić, L., Zagreb, 2011)

Filozofski fakultet u Rijeci

Recenzent

24. 10. 2018.

Otvaranje lektorata slovenskoga jezika

Filozofski fakultet u Rijeci

Sudjelovanje u Okruglome stolu "Jezik - manjina - kultura"

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

10.7.2014.

Predstavljanje Riječke kroatističke škole

Gostovanje studenata s Instituta za slavistiku Sveučilišta u Beču na Filozofskome fakultetu u Rijeci; https://www.hrvatskenovine.at/clanak/10-07-2014/studenti-becke-slavistike-na-izletu-u-rovinju

Rijeka

31.3.2014.

Podslovljavanje dokumentarnoga filma Veliki dan

Predstavljanje aktivnosti u okviru projekta Pronađeno u prijevodu

Sveučilište Karla Franza u Grazu

16.8.2013.

20 let Poletne šole Bovec

Učenje hrvatskoga kao inoga jezika u Ljetnoj školi Bovec - suradnja s Filozofskim fakultetom u Rijeci. Hrvatski jezik na prostoru Alpe-Jadrana.

Bovec, Slovenija

9.7.2013.

Gostovanje u programu Radija Rijeke i Radija Sove

Predstavljanje međunarodnoga projekta filmskoga prevođenja - Erasmusova Intenzivnoga programa Pronađeno u prijevodu

Rijeka

28.5.2013.

Kvaliteta Erasmus intenzivnih programa (IP) i buduća suradnja na projektima

Predstavljanje projekta Pronađeno u prijevodu kao primjera dobre prakse; https://vimeo.com/67476325

Ljubljana

20.3.2013.

Summer Schools & Joint Study - Info-Fair

Predstavljanje Programa Riječke kroatističke škole i popularizacija učenja hrvatskoga kao inoga jezika

Klagenfurt, Austrija

Volonterstvo

1.4.2017. - 2.4.2017.

Županijska smotra kazališnih amatera, domaćin Amatersko kazalište Josip Badalić, članica stručnog ocjenjivačkog povjerenstva

Križ

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2019. -

Voditeljica

Prevoditeljski studij

2014. -

Voditeljica

Riječka kroatistička škola

Projekti

Znanstveni projekti

07.03.2019. -

Hrvatska pisana baština od 17. do 19. stoljeća

Suradnik na projektu

Sveučilište u Rijeci 22.337,20 kn

2013. - 01.10.2018.

Unutarnje posuđivanje u hrvatskome jeziku

suradnica

Sveučilište u Rijeci 35.000,000

Obrazovni projekti

21.11.2013.

Terenska nastava za polaznike Programa Riječke kroatističke škole - NP Brijuni i Pula

Financiranje: Riječka kroatistička škola

Stručni projekti

12.10.2018. - 12.10.2021.

Strateška internacionalizacija diplomskih studija matematike i biotehnologije - OPTILIFE Referentni broj ugovora: UP.03.1.1.102.0019

Korisnik (odgovara za provedbu projekta i postizanje ciljeva): Sveučilište u Rijeci Partneri: Filozofski fakultet u Rijeci i Login d.o.o.

Suradnik na projektu

29.06.2014. - 12.07.2014.

Pronađeno u prijevodu (Erasmusov intenzivni program)

Agencija za mobilnost i programe EU

Voditeljica projekta

30.06.2013. - 13.07.2013.

Pronađeno u prijevodu (Erasmusov intenzivni program)

Agencija za mobilnost i programe EU

Voditeljica projekta

04.02.2013. - 15.02.2013.

Erasmusov intenzivni tečaj hrvatskoga jezika

Agencija za mobilnost i programe EU

Voditeljica projekta

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016