dr.sc. Adriana Car Mihec red.prof.

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

prostorija : 707
e-pošta : adriana.car-mihec@ri.t-com.hr
mobitel : 0996455130
e-pošta : acarmihec@gmail.com
e-pošta : adriana.car.mihec@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar
Hrvatska znanstvena bibliografija

Obrazovanje

1.1.1996. - Doktor društvenih, humanističkih i teoloških znanosti, područje filologije Filozoski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1990. - Magistar znanosti, humanističke znanosti, područje filologije Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1986. - Diplomirani komparatist književnosti i rusist Komparativna književnost i ruski jezik Filozoski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

1.1.2013. - redoviti profesor u trajnom zvanju Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - redoviti profesor Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2003. - izvanredni profesor Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - docent Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.1997. - viši asistent Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.1987. - mladi istraživač Odsjek za kroatistiku Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Članstva

- Matica hrvatska
- Hrvatski centar ITI
- Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa
- EIAE

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Car-Mihec, Adriana ; Rosanda Žigo, Iva
Zašto i kako – tri Hasanaginice i jedan Hasanaga?
181-194 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=582780

2. Rosanda Žigo Iva ; Car-Mihec, Adriana
Elementi cirkusa kao postdramska strategija umnoženoga uokviravanja
219-227 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=582771

3. Rosanda Žigo, Iva ; Car-Mihec, Adriana
Vatroslav Slavko Cihlar: autor neobjavljene i većim dijelom izgubljene povijesti riječkoga kazališta
15-31 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=480889

4. Car-Mihec, Adriana ; Rosanda Žigo, Iva
"Druga strana" Deana Dukovskoga na Međunarodnom festivalu Malih scena u Rijeci
257-275 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=451951

5. Car-Mihec, Adriana ; Rosanda-Žigo, Iva
Mate Matišić na riječkoj sceni
69-82 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=359397

6. Car-Mihec, Adriana
Mali trg
- 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447726

7. Car-Mihec, Adriana
Kupido
- 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447714

8. Car-Mihec, Adriana
Smrt Ligeje
- 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447732

9. Car-Mihec, Adriana
Graničari ili Sbor (proštenje) na Ilijevu
- 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447722

10. Car-Mihec, Adriana
Grbavica
- 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447725

11. Car-Mihec, Adriana
Filip Oktet i čarobna frula
- 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447719

12. Car-Mihec, Adriana
Mrtva svadba
- 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447727

13. Car-Mihec, Adriana
Ospice
- 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447729

14. Car-Mihec, Adriana
Prvi grijeh
- 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447731

15. Car-Mihec, Adriana
Šimun Cirenac
- 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447733

16. Car-Mihec, Adriana ; Pužar, Aloša
Dramatološko-tetarološki aspekti liturgijskih i paraliturgijskih rukopisa iz ostavštine obitelji Milazzi,
Fluminensia : casopis za filoloska istrazivanja 19 35-54 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310687

17. Car-Mihec, Adriana
Od krimi romana do krimi radiodrame
591-602 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=287178

18. Car-Mihec, Adriana
Hod po mukama lažne utopije
Kolo XIV 90-102 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285282

19. Car-Mihec, Adriana
Krimi radio drama
'Kazalište' 7 84-89 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=287243

20. Car-Mihec, Adriana
Na putu od mlade do nove hrvatske drame ili što je to suvremenost
Riječ : časopis za slavensku filologiju 10 87-107 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285277

21. Car-Mihec, Adriana
Epske komunikacijske strukture u drami Lade Kaštelan 'Giga i njezini'
101-110 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285278

22. Car-Mihec, Adriana
Pripovijedanje u drami
Književna revija 43 159-166 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285273

23. Car-Mihec, Adriana ; Staničić, Kristina
Postmodernistička obilježja romana 'O mama sve najbolje' Sanje Pilić
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 15 91-102 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285274

24. Car-Mihec, Adriana
Fabrijev "Meštar"
65-74 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=197222

25. Car-Mihec, Adriana
Postmoderna drama
323-330 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285260

26. Car-Mihec, Adriana
Sofoklov 'Filoktet'
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 12 109-120 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285254

27. Car-Mihec, Adriana
O nekim problemima srednjovjekovne dramske genološke terminologije
Riječ : časopis za slavensku filologiju 6 128-146 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285255

28. Car-Mihec, Adriana
Dramska prikazanja u artističkom okruženju
83-92 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=287242

29. Car-Mihec, Adriana
Postmoderna drama (terminološki aspekti),
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 11 49-72 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285247

30. Car-Mihec, Adriana
'Filip Oktet i čarobna frula' Pave Marinkovića
Riječ : časopis za slavensku filologiju 5 101-110 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285253

31. Car-Mihec, Adriana
Šenoina 'Ljubica'
Riječ : časopis za slavensku filologiju 4 112-124 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=282304

32. Car-Mihec Adriana
Vetranovićeva crkvena prikazanja
Riječ : časopis za slavensku filologiju 4 123-130 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285246

33. Car-Mihec, Adriana
'Stepinac - glas u pustinji' Ivana Bakmaza
'Riječki teološki časopis' 6 289-296 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=287241

34. Car-Mihec, Adriana
Žanrovska obilježja Bakmazove drame 'Akcija i čistilište'
325-334 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=282284

35. Car-Mihec, Adriana
Pučki dramski oblici
Riječki teološki časopis 5 181-192 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=282179

36. Car-Mihec, Adriana
Mihalićeva 'Grbavica'
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 9 48-58 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=282236

37. Car-Mihec, Adriana
Genološki problemi srednjovjekovne dramske književnosti
Riječki teološki časopis 5 331-368 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=282193

38. Car-Mihec, Adriana
'Kraljevo' Miroslava Krleže
Riječ 2 95-97 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=287239

39. Car-Mihec, Adriana
Liturgijska drama i njezino porijeklo
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 8 83-93 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=282152

40. Badurina, Lada ; Car-Mihec, Adriana ; Kovačević, Marina
Književno djelo kao prijenosnik koda kulture
281-296- - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=282142

41. Car-Mihec, Adriana
Pučki igrokaz
Riječ : časopis za slavensku filologiju 1 131-138 - 1995.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=281385

42. Car-Mihec, Adriana
Uloga i značenje Freudenreichovih 'Graničara' u razvoju pučkog igrokaza
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 6 143-151 - 1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=281368

43. Car-Mihec, Adriana
Branko Hribar
Umjetnost i dijete 26 199-214 - 1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=287238

44. Car-Mihec, Adriana
Menipejska tradicija i dramsko stvaralaštvo A. Strindberga
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 5 71-81 - 1993.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=281362

45. Car-Mihec, Adriana
Damir Miloš
Umjetnost i dijete 24 297-318 - 1992.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=287237

46. Car-Mihec, Adriana
Dramska djela Augustina Blazovića
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 4 87-95 - 1992.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=287235

47. Car-Mihec, Adriana
Dubinski elementi karnevalizacije u Krležinu 'Kraljevu'
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 3 129-139 - 1991.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=281358

48. Car, Adriana
Površinski elementi karnevalizacije u Krležinu 'Kraljevu'
Rival 3 91-100 - 1990.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=281335

49. Car-Mihec, Adriana
Karneval/karnevalizacija
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 189-198 - 1990.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=287182

50. Car-Mihec, Adriana
Onomastički kompleks u Krležinu 'Kraljevu'
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 161-165 - 1990.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=287234

51. Ivanišević, Katica ; Car, Adriana
Pučki pjesnici otoka Krka
Dometi 22 253-264 - 1989.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=281347

52. Car-Mihec, Adriana
Raskoš napukla esteticizma
Rival 1 161-164 - 1988.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=287181

53. Car-Mihec, Adriana
Krimi radio drama( Crime radio drama )
'Kazalište' (1332-3539) 7 (2004), 17-18; 84-89

54. Car-Mihec, Adriana
Pripovijedanje u drami( Narrating in drama )
Književna revija (1330-1659) 43 (2003), 4-6; 159-166

55. Car-Mihec, Adriana
O nekim problemima srednjovjekovne dramske genološke terminologije( On some problems of the terminology of medieval drama )
Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) 6 (2000), 2; 128-146

56. Car-Mihec, Adriana
'Filip Oktet i čarobna frula' Pave Marinkovića( “ The Filip Octete and the magic flute” ) by Pave Marinković, )
Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) 5 (1999), 2; 101-110

57. Car-Mihec Adriana
Vetranovićeva crkvena prikazanja( Vetranović’ s mystery plays )
Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) 4 (1998), 2; 123-130

58. Car-Mihec, Adriana
Šenoina 'Ljubica'( Šenoa’ s ‘ Ljubica’ )
Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) 4 (1998), 1; 112-124

59. Car-Mihec, Adriana
Pučki dramski oblici( Folk drama )
Riječki teološki časopis (1330-0377) 5 (1997), 1; 181-192

60. Ivanišević, Katica; Car, Adriana
Pučki pjesnici otoka Krka( Folk poets of the island of Krk )
Dometi (0351-0425) 22 (1989), 4; 253-264

61. Car-Mihec, Adriana
'Kraljevo' Miroslava Krleže( 'Kraljevo' by Miroslav Krleža )
Riječ (1218-8182) 2 (1997), 19; 95-97

62. Car-Mihec, Adriana
Branko Hribar( Branko Hribar )
Umjetnost i dijete (0503-1575) 26 (1994), 4; 199-214

63. Car-Mihec, Adriana
Dramska djela Augustina Blazovića( Dramatic works of Augustin Blazović )
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 4 (1992), 1; 87-95

64. Car-Mihec, Adriana
Karneval/karnevalizacija( Carnival / carnivalisation )
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 1-2 (1990), 2/1-2; 189-198

65. Car-Mihec, Adriana
Onomastički kompleks u Krležinu 'Kraljevu'( The complexitiy of onomastics in Krleža's 'Kraljevo' )
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 1-2 (1990), 2/1-2; 161-165

66. Car-Mihec, Adriana
Raskoš napukla esteticizma( The splendour of fractured aesteticism )
Rival (ISSN0353-2968) 1 (1988), 3-4; 161-164

67. Car-Mihec, Adriana
Grgićev 'Mali trg'( Grgić’ s ‘ Mali trg’ )
'Krležini dani u Osijeku 1995. Suvremena hrvatska dramska književnost i kazalište od 1968/1971. do danas', knj. 2 (Zbornik radova) / Hećimović, Branko ; Senker, Boris (ur.). - Osijek, Zagreb : HNK u Osijeku, Pedagoški fakultet, Osijek, ZZPHKKIG HAZU , 1997. 47-54.

68. Car-Mihec, Adriana
Giga i njezini Lade Kaštelan( Lada kaštelan’ s 'Giga and hers’ )
Kazalište / Lederer, Ana (ur.). - Zagreb : AGM , 2003. 157-165.

69. Car-Mihec, Adriana
Lukićevo dramsko sjećanje( Lukić’ s drama recollection )
Kazalište / Lederer, Ana (ur.). - Zagreb : AGM , 2002. 200-205.

70. Car-Mihec, Adriana
Traži se novi suprug' Mire Gavrana( 'In search of a new husband’ by Miro Gavran )
Kazalište / Nikčević, Sanja (ur.). - Zagreb : AGM Zagreb , 2001. 190-197.

71. Car-Mihec, Adriana
Mlada hrvatska drama u kontekstu hrvatske književnosti( Young croatian drama in the context of croatian literature )
Dometi / Deković, Darko (ur.). - Rijeka : Matica Hrvatska - Riječ , 2000. 12-24.

72. Car-Mihec, Adriana
Odrastanje u svijetu boja( Growing up in the world of colours )
Odrastanje u zrcalu suvremene književnosti za djecu i mladež / Javor, Ranka (ur.). - Zagreb : Knjižnice Grada Zagreba, Hrvatski centar za dječju knjigu , 1998. 74-81.

73. Car-Mihec, Adriana
Na putu od mlade do nove hrvatske drame ili što je to suvremenost( From young to new croatian drama or what is contemporary )
Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) 10 (2004), 1; 87-107

74. Car-Mihec, Adriana; Staničić, Kristina
Postmodernistička obilježja romana 'O mama sve najbolje' Sanje Pilić( Postmodern characteristics of Sanja Pilić’ s novel ‘ All the best about mums’ )
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 15 (2003), 1; 91-102

75. Car-Mihec, Adriana
Sofoklov 'Filoktet'( Philoctetes’ by Sophocles )
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 12 (2000), 1-2; 109-120

76. Car-Mihec, Adriana
Postmoderna drama (terminološki aspekti),( Postmodern drama (terminology aspects) )
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 11 (1999), 1-2; 49-72

77. Car-Mihec, Adriana
Mihalićeva 'Grbavica'( Mihalić’ s ‘ Grbavica’ )
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 9 (1997), 1-2; 48-58

78. Car-Mihec, Adriana
Liturgijska drama i njezino porijeklo( Liturgical drama and its origins )
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 8 (1996), 1-2; 83-93

79. Car-Mihec, Adriana
Uloga i značenje Freudenreichovih 'Graničara' u razvoju pučkog igrokaza( The role and the meaning of Freudenreich’ s ‘ Border guards’ in the development of folk play )
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 6 (1994), 1-2; 143-151

80. Car-Mihec, Adriana
Menipejska tradicija i dramsko stvaralaštvo A. Strindberga( August Strindberg’ s menippean tradition and drama opus )
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 5 (1993), 1-2; 71-81

81. Car-Mihec, Adriana
Dubinski elementi karnevalizacije u Krležinu 'Kraljevu'( Profound elements of carnivalisation in Krleža’ s ‘ Kraljevo’ )
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 3 (1991), 1-2; 129-139

82. Car, Adriana
Površinski elementi karnevalizacije u Krležinu 'Kraljevu'( Superficial elements of carnivalisation in Krleža’ s ‘ Kraljevo’ )
Rival (0353-2968) 3 (1990), 1-2; 91-100

83. Car-Mihec, Adriana
'Stepinac - glas u pustinji' Ivana Bakmaza( 'Stepinac – a voice in the desert' by Ivan Bakmaz )
'Riječki teološki časopis' (1330-0377) 6 (1998), 2; 289-296

84. Car-Mihec, Adriana
Damir Miloš( Damir Miloš )
Umjetnost i dijete (0503-1575) 24 (1992), 6; 297-318

85. Car-Mihec, Adriana
Krimi radio drama( Crime radio drama )
'Kazalište' (1332-3539) 7 (2004), 17-18; 84-89

86. Car-Mihec, Adriana
Krimi radio drama( Crime radio drama )
'Kazalište' (1332-3539) 7 (2004), 17-18; 84-89

87. Car-Mihec, Adriana
Krimi radio drama( Crime radio drama )
'Kazalište' (1332-3539) 7 (2004), 17-18; 84-89

88. Car-Mihec, Adriana
Genološki problemi srednjovjekovne dramske književnosti( Genealogical problems of medieval drama literature )
Riječki teološki časopis (1330-0377) 5 (1997), 2; 331-368

Znanstvene knjige

1.
Car-Mihec, Adriana ; Rosanda Žigo, Iva
Riječko glumište: rasprave o drami i kazalištu
Redak - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=586971
2.
Rosanda Žigo, Iva ; CAr-Mihec, Adriana
Kazališna kritika Ivana Jindre (riječki tisak i tjednik „Hrvatsko slovo“)
Branko Hećimović Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet Osijek - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=607522
3. Autor knjige
Adriana Car-Mihec, Iva Rosanda Žigo
Riječko kazalište: rasprave o drami i kazalištu
Redak Split - 2012.
4.
Car-Mihec, Adriana
Mlada hrvatska drama (Ogledi)
Ogranak Matice hrvatske Osijek - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=293317
5. Autor knjige
Adriana Car-Mihec
Mlada hrvatska drama (ogledi)
Matica hrvatska Osijek - 2006.
6.
Car-Mihec, Adriana
Krimi radiodrama
Bošnjak, Branimir Biblioteka Hrvatski radio - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285276
7.
Car-Mihec, Adriana
Dnevnik triju žanrova
Hrvatski centar ITI - UNESCO - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=200025
8. Autor knjige
Adriana Car-Mihec
Dnevnik triju žanrova
Mansioni Zagreb - 2003.
9.
Car-Mihec, Adriana
Pogled u hrvatsku dramu
Hrvatsko filološko društvo - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=200023
10. Autor knjige
Adriana Car-Mihec
Pogled u hrvatsku dramu
Hrvatsko filološko društvo Rijeka - 2001.
11.
Bačić-Karković, Danijela ; Car-Mihec, Adriana
Uvod u genologiju
Filozofski fakultet - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=200020
12. Autor knjige
Bačić-Karković, Danijela, Car-Mihec, Adriana
Uvod u genologiju
Filozofski fakultet Rijeka Rijeka - 2000.
13.
Car-Mihec, Adriana
Milan Grgić
Vladović, Borben Hrvatski radio - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=287240

Pozvana predavanja

1. Car-Mihec, Adriana
Riječka kroatistika u Bolonjskom procesu
Jeruzalem, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447784
2. Car-Mihec, Adriana
Riječka kroatistika u Bolonjskom procesu( Rijeka Department of Croatian Language and Literature in Bologna Process )
3.
Hrvatsko cyberpunk dramsko pismo
Osijek
4.
Dječja knjioževnost
Rijeka

Kongresna priopćenja

1.
Car-Mihec, Adriana
Radiodramski opus Asje Srnec Todorović Predavanje Krležini dani u Osijeku 2003. Hrvatska dramska književnost i kazalište u svjetlu estetskih i povijesnih mjerila Osijek, Zagreb
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285279
2.
Car-Mihec, Adriana
Radiodramski opus Asje Srnec Todorović Predavanje Krležini dani u Osijeku 2003. Hrvatska dramska književnost i kazalište u svjetlu estetskih i povijesnih mjerila Osijek, Zagreb
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285279

Znanstveni projekti

1. -
Pet stoljeća gradišćanskohrvatske književnosti; suradnica; ; ;
2. -
Književnostilistička revalorizacija novije hrvatske književnosti; suradnica; ; ;
3. -
Kultura i identitet u slavonskom književnom dokumentarizmu; suradnica; ; ;
4. -
Sustavno istraživanje književnog stvaralaštva u Rijeci i Istri u 19. i 20. stoljeću; suradnica; ; ;

Uredništva časopisa

1. 1.1.2013. - Fluminensia: časopis za filološka istraživanja
http://hrcak.srce.hr/fluminensia

Stručna djelatnost


Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2011. - 1.1.2012. - zamjenica pročelnice
Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2009. - 1.1.2011. - predstojnica
Katedra za teoriju književnosti i stilistiku Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci
3. 1.1.2007. - 1.1.2009. - pročelnica
Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
4. 1.1.2000. - 1.1.2004. - predstojnica
Katedra za hrvatsku književnost Odsjeka za Kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci