PORTFELJ / dr.sc. Adriana Car Mihec red.prof.

Portfelj

dr.sc.

Adriana Car Mihec

red.prof.

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

M 0996455130

UNIRI e-mail

e-mail 1

e-mail 2

e-mail 3

PROSTORIJA 707

Vidljivost

Obrazovanje

1996. -

Doktor društvenih, humanističkih i teoloških znanosti, područje filologije

Filozoski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1990. -

Magistar znanosti, humanističke znanosti, područje filologije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1986. -

Diplomirani komparatist književnosti i rusist

Komparativna književnost i ruski jezik

Filozoski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

2013. -

redoviti profesor u trajnom zvanju

Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2008. -

redoviti profesor

Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2003. -

izvanredni profesor

Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

1998. -

docent

Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

1997. -

viši asistent

Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

1987. -

mladi istraživač

Odsjek za kroatistiku Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Članstva

Matica hrvatska

Hrvatski centar ITI

Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa

EIAE

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2012.

Zašto i kako – tri Hasanaginice i jedan Hasanaga?

Car-Mihec, Adriana ; Rosanda Žigo, Iva

- 181-194

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=582780

2011.

Elementi cirkusa kao postdramska strategija umnoženoga uokviravanja

Rosanda Žigo Iva ; Car-Mihec, Adriana

- 219-227

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=582771

2010.

Vatroslav Slavko Cihlar: autor neobjavljene i većim dijelom izgubljene povijesti riječkoga kazališta

Rosanda Žigo, Iva ; Car-Mihec, Adriana

- 15-31

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=480889

2009.

"Druga strana" Deana Dukovskoga na Međunarodnom festivalu Malih scena u Rijeci

Car-Mihec, Adriana ; Rosanda Žigo, Iva

- 257-275

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=451951

2008.

Šimun Cirenac

Car-Mihec, Adriana

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447733

2008.

Prvi grijeh

Car-Mihec, Adriana

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447731

2008.

Ospice

Car-Mihec, Adriana

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447729

2008.

Mrtva svadba

Car-Mihec, Adriana

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447727

2008.

Filip Oktet i čarobna frula

Car-Mihec, Adriana

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447719

2008.

Grbavica

Car-Mihec, Adriana

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447725

2008.

Graničari ili Sbor (proštenje) na Ilijevu

Car-Mihec, Adriana

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447722

2008.

Smrt Ligeje

Car-Mihec, Adriana

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447732

2008.

Kupido

Car-Mihec, Adriana

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447714

2008.

Mali trg

Car-Mihec, Adriana

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447726

2008.

Mate Matišić na riječkoj sceni

Car-Mihec, Adriana ; Rosanda-Žigo, Iva

- 69-82

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=359397

2007.

Dramatološko-tetarološki aspekti liturgijskih i paraliturgijskih rukopisa iz ostavštine obitelji Milazzi,

Car-Mihec, Adriana ; Pužar, Aloša

Fluminensia : casopis za filoloska istrazivanja - 19 35-54

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310687

2006.

Od krimi romana do krimi radiodrame

Car-Mihec, Adriana

- 591-602

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=287178

2005.

Hod po mukama lažne utopije

Car-Mihec, Adriana

Kolo - XIV 90-102

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285282

2004.

Epske komunikacijske strukture u drami Lade Kaštelan 'Giga i njezini'

Car-Mihec, Adriana

- 101-110

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285278

2004.

Na putu od mlade do nove hrvatske drame ili što je to suvremenost

Car-Mihec, Adriana

Riječ : časopis za slavensku filologiju - 10 87-107

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285277

2004.

Krimi radio drama

Car-Mihec, Adriana

'Kazalište' - 7 84-89

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=287243

2003.

Postmodernistička obilježja romana 'O mama sve najbolje' Sanje Pilić

Car-Mihec, Adriana ; Staničić, Kristina

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 15 91-102

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285274

2003.

Pripovijedanje u drami

Car-Mihec, Adriana

Književna revija - 43 159-166

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285273

2002.

Fabrijev "Meštar"

Car-Mihec, Adriana

- 65-74

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=197222

2001.

Postmoderna drama

Car-Mihec, Adriana

- 323-330

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285260

2000.

Dramska prikazanja u artističkom okruženju

Car-Mihec, Adriana

- 83-92

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=287242

2000.

O nekim problemima srednjovjekovne dramske genološke terminologije

Car-Mihec, Adriana

Riječ : časopis za slavensku filologiju - 6 128-146

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285255

2000.

Sofoklov 'Filoktet'

Car-Mihec, Adriana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 12 109-120

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285254

1999.

'Filip Oktet i čarobna frula' Pave Marinkovića

Car-Mihec, Adriana

Riječ : časopis za slavensku filologiju - 5 101-110

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285253

1999.

Postmoderna drama (terminološki aspekti),

Car-Mihec, Adriana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 11 49-72

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285247

1998.

Žanrovska obilježja Bakmazove drame 'Akcija i čistilište'

Car-Mihec, Adriana

- 325-334

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=282284

1998.

'Stepinac - glas u pustinji' Ivana Bakmaza

Car-Mihec, Adriana

'Riječki teološki časopis' - 6 289-296

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=287241

1998.

Vetranovićeva crkvena prikazanja

Car-Mihec Adriana

Riječ : časopis za slavensku filologiju - 4 123-130

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285246

1998.

Šenoina 'Ljubica'

Car-Mihec, Adriana

Riječ : časopis za slavensku filologiju - 4 112-124

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=282304

1997.

'Kraljevo' Miroslava Krleže

Car-Mihec, Adriana

Riječ - 2 95-97

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=287239

1997.

Genološki problemi srednjovjekovne dramske književnosti

Car-Mihec, Adriana

Riječki teološki časopis - 5 331-368

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=282193

1997.

Mihalićeva 'Grbavica'

Car-Mihec, Adriana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 9 48-58

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=282236

1997.

Pučki dramski oblici

Car-Mihec, Adriana

Riječki teološki časopis - 5 181-192

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=282179

1996.

Književno djelo kao prijenosnik koda kulture

Badurina, Lada ; Car-Mihec, Adriana ; Kovačević, Marina

- 281-296-

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=282142

1996.

Liturgijska drama i njezino porijeklo

Car-Mihec, Adriana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 8 83-93

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=282152

1995.

Pučki igrokaz

Car-Mihec, Adriana

Riječ : časopis za slavensku filologiju - 1 131-138

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=281385

1994.

Branko Hribar

Car-Mihec, Adriana

Umjetnost i dijete - 26 199-214

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=287238

1994.

Uloga i značenje Freudenreichovih 'Graničara' u razvoju pučkog igrokaza

Car-Mihec, Adriana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 6 143-151

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=281368

1993.

Menipejska tradicija i dramsko stvaralaštvo A. Strindberga

Car-Mihec, Adriana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 5 71-81

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=281362

1992.

Dramska djela Augustina Blazovića

Car-Mihec, Adriana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 4 87-95

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=287235

1992.

Damir Miloš

Car-Mihec, Adriana

Umjetnost i dijete - 24 297-318

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=287237

1991.

Dubinski elementi karnevalizacije u Krležinu 'Kraljevu'

Car-Mihec, Adriana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 3 129-139

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=281358

1990.

Onomastički kompleks u Krležinu 'Kraljevu'

Car-Mihec, Adriana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 161-165

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=287234

1990.

Karneval/karnevalizacija

Car-Mihec, Adriana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 189-198

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=287182

1990.

Površinski elementi karnevalizacije u Krležinu 'Kraljevu'

Car, Adriana

Rival - 3 91-100

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=281335

1989.

Pučki pjesnici otoka Krka

Ivanišević, Katica ; Car, Adriana

Dometi - 22 253-264

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=281347

1988.

Raskoš napukla esteticizma

Car-Mihec, Adriana

Rival - 1 161-164

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=287181

Genološki problemi srednjovjekovne dramske književnosti( Genealogical problems of medieval drama literature )

Car-Mihec, Adriana

Riječki teološki časopis (1330-0377) 5 (1997), 2; 331-368

Krimi radio drama( Crime radio drama )

Car-Mihec, Adriana

'Kazalište' (1332-3539) 7 (2004), 17-18; 84-89

Krimi radio drama( Crime radio drama )

Car-Mihec, Adriana

'Kazalište' (1332-3539) 7 (2004), 17-18; 84-89

Krimi radio drama( Crime radio drama )

Car-Mihec, Adriana

'Kazalište' (1332-3539) 7 (2004), 17-18; 84-89

Damir Miloš( Damir Miloš )

Car-Mihec, Adriana

Umjetnost i dijete (0503-1575) 24 (1992), 6; 297-318

'Stepinac - glas u pustinji' Ivana Bakmaza( 'Stepinac – a voice in the desert' by Ivan Bakmaz )

Car-Mihec, Adriana

'Riječki teološki časopis' (1330-0377) 6 (1998), 2; 289-296

Površinski elementi karnevalizacije u Krležinu 'Kraljevu'( Superficial elements of carnivalisation in Krleža’ s ‘ Kraljevo’ )

Car, Adriana

Rival (0353-2968) 3 (1990), 1-2; 91-100

Dubinski elementi karnevalizacije u Krležinu 'Kraljevu'( Profound elements of carnivalisation in Krleža’ s ‘ Kraljevo’ )

Car-Mihec, Adriana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 3 (1991), 1-2; 129-139

Menipejska tradicija i dramsko stvaralaštvo A. Strindberga( August Strindberg’ s menippean tradition and drama opus )

Car-Mihec, Adriana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 5 (1993), 1-2; 71-81

Uloga i značenje Freudenreichovih 'Graničara' u razvoju pučkog igrokaza( The role and the meaning of Freudenreich’ s ‘ Border guards’ in the development of folk play )

Car-Mihec, Adriana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 6 (1994), 1-2; 143-151

Liturgijska drama i njezino porijeklo( Liturgical drama and its origins )

Car-Mihec, Adriana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 8 (1996), 1-2; 83-93

Mihalićeva 'Grbavica'( Mihalić’ s ‘ Grbavica’ )

Car-Mihec, Adriana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 9 (1997), 1-2; 48-58

Postmoderna drama (terminološki aspekti),( Postmodern drama (terminology aspects) )

Car-Mihec, Adriana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 11 (1999), 1-2; 49-72

Sofoklov 'Filoktet'( Philoctetes’ by Sophocles )

Car-Mihec, Adriana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 12 (2000), 1-2; 109-120

Postmodernistička obilježja romana 'O mama sve najbolje' Sanje Pilić( Postmodern characteristics of Sanja Pilić’ s novel ‘ All the best about mums’ )

Car-Mihec, Adriana; Staničić, Kristina

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 15 (2003), 1; 91-102

Na putu od mlade do nove hrvatske drame ili što je to suvremenost( From young to new croatian drama or what is contemporary )

Car-Mihec, Adriana

Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) 10 (2004), 1; 87-107

Odrastanje u svijetu boja( Growing up in the world of colours )

Car-Mihec, Adriana

Odrastanje u zrcalu suvremene književnosti za djecu i mladež / Javor, Ranka (ur.). - Zagreb : Knjižnice Grada Zagreba, Hrvatski centar za dječju knjigu , 1998. 74-81.

Mlada hrvatska drama u kontekstu hrvatske književnosti( Young croatian drama in the context of croatian literature )

Car-Mihec, Adriana

Dometi / Deković, Darko (ur.). - Rijeka : Matica Hrvatska - Riječ , 2000. 12-24.

Traži se novi suprug' Mire Gavrana( 'In search of a new husband’ by Miro Gavran )

Car-Mihec, Adriana

Kazalište / Nikčević, Sanja (ur.). - Zagreb : AGM Zagreb , 2001. 190-197.

Lukićevo dramsko sjećanje( Lukić’ s drama recollection )

Car-Mihec, Adriana

Kazalište / Lederer, Ana (ur.). - Zagreb : AGM , 2002. 200-205.

Giga i njezini Lade Kaštelan( Lada kaštelan’ s 'Giga and hers’ )

Car-Mihec, Adriana

Kazalište / Lederer, Ana (ur.). - Zagreb : AGM , 2003. 157-165.

Grgićev 'Mali trg'( Grgić’ s ‘ Mali trg’ )

Car-Mihec, Adriana

'Krležini dani u Osijeku 1995. Suvremena hrvatska dramska književnost i kazalište od 1968/1971. do danas', knj. 2 (Zbornik radova) / Hećimović, Branko ; Senker, Boris (ur.). - Osijek, Zagreb : HNK u Osijeku, Pedagoški fakultet, Osijek, ZZPHKKIG HAZU , 1997. 47-54.

Raskoš napukla esteticizma( The splendour of fractured aesteticism )

Car-Mihec, Adriana

Rival (ISSN0353-2968) 1 (1988), 3-4; 161-164

Onomastički kompleks u Krležinu 'Kraljevu'( The complexitiy of onomastics in Krleža's 'Kraljevo' )

Car-Mihec, Adriana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 1-2 (1990), 2/1-2; 161-165

Karneval/karnevalizacija( Carnival / carnivalisation )

Car-Mihec, Adriana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 1-2 (1990), 2/1-2; 189-198

Dramska djela Augustina Blazovića( Dramatic works of Augustin Blazović )

Car-Mihec, Adriana

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 4 (1992), 1; 87-95

Branko Hribar( Branko Hribar )

Car-Mihec, Adriana

Umjetnost i dijete (0503-1575) 26 (1994), 4; 199-214

'Kraljevo' Miroslava Krleže( 'Kraljevo' by Miroslav Krleža )

Car-Mihec, Adriana

Riječ (1218-8182) 2 (1997), 19; 95-97

Pučki pjesnici otoka Krka( Folk poets of the island of Krk )

Ivanišević, Katica; Car, Adriana

Dometi (0351-0425) 22 (1989), 4; 253-264

Pučki dramski oblici( Folk drama )

Car-Mihec, Adriana

Riječki teološki časopis (1330-0377) 5 (1997), 1; 181-192

Šenoina 'Ljubica'( Šenoa’ s ‘ Ljubica’ )

Car-Mihec, Adriana

Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) 4 (1998), 1; 112-124

Vetranovićeva crkvena prikazanja( Vetranović’ s mystery plays )

Car-Mihec Adriana

Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) 4 (1998), 2; 123-130

'Filip Oktet i čarobna frula' Pave Marinkovića( “ The Filip Octete and the magic flute” ) by Pave Marinković, )

Car-Mihec, Adriana

Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) 5 (1999), 2; 101-110

O nekim problemima srednjovjekovne dramske genološke terminologije( On some problems of the terminology of medieval drama )

Car-Mihec, Adriana

Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) 6 (2000), 2; 128-146

Pripovijedanje u drami( Narrating in drama )

Car-Mihec, Adriana

Književna revija (1330-1659) 43 (2003), 4-6; 159-166

Krimi radio drama( Crime radio drama )

Car-Mihec, Adriana

'Kazalište' (1332-3539) 7 (2004), 17-18; 84-89

Znanstvene knjige

2012.

Kazališna kritika Ivana Jindre (riječki tisak i tjednik „Hrvatsko slovo“)

Rosanda Žigo, Iva ; CAr-Mihec, Adriana

Branko Hećimović

Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet Osijek

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=607522

2012.

Riječko glumište: rasprave o drami i kazalištu

Car-Mihec, Adriana ; Rosanda Žigo, Iva

Redak

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=586971

2012.

Riječko kazalište: rasprave o drami i kazalištu

Autor knjige

Adriana Car-Mihec, Iva Rosanda Žigo

Redak Split

2006.

Mlada hrvatska drama (Ogledi)

Car-Mihec, Adriana

Ogranak Matice hrvatske Osijek

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=293317

2006.

Mlada hrvatska drama (ogledi)

Autor knjige

Adriana Car-Mihec

Matica hrvatska Osijek

2004.

Krimi radiodrama

Car-Mihec, Adriana

Bošnjak, Branimir

Biblioteka Hrvatski radio

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285276

2003.

Dnevnik triju žanrova

Car-Mihec, Adriana

Hrvatski centar ITI - UNESCO

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=200025

2003.

Dnevnik triju žanrova

Autor knjige

Adriana Car-Mihec

Mansioni Zagreb

2001.

Pogled u hrvatsku dramu

Car-Mihec, Adriana

Hrvatsko filološko društvo

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=200023

2001.

Pogled u hrvatsku dramu

Autor knjige

Adriana Car-Mihec

Hrvatsko filološko društvo Rijeka

2000.

Uvod u genologiju

Bačić-Karković, Danijela ; Car-Mihec, Adriana

Filozofski fakultet

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=200020

2000.

Uvod u genologiju

Autor knjige

Bačić-Karković, Danijela, Car-Mihec, Adriana

Filozofski fakultet Rijeka Rijeka

1998.

Milan Grgić

Car-Mihec, Adriana

Vladović, Borben

Hrvatski radio

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=287240

Pozvana predavanja

Dječja knjioževnost

Rijeka

Hrvatsko cyberpunk dramsko pismo

Osijek

Riječka kroatistika u Bolonjskom procesu( Rijeka Department of Croatian Language and Literature in Bologna Process )

Car-Mihec, Adriana

13.-14. junija 2008.

Riječka kroatistika u Bolonjskom procesu

Car-Mihec, Adriana

Jeruzalem, Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447784

Kongresna priopćenja

2003

Radiodramski opus Asje Srnec Todorović

Car-Mihec, Adriana

Predavanje

Krležini dani u Osijeku 2003. Hrvatska dramska književnost i kazalište u svjetlu estetskih i povijesnih mjerila Osijek, Zagreb

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285279

2003

Radiodramski opus Asje Srnec Todorović

Car-Mihec, Adriana

Predavanje

Krležini dani u Osijeku 2003. Hrvatska dramska književnost i kazalište u svjetlu estetskih i povijesnih mjerila Osijek, Zagreb

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=285279

Uredništva časopisa

2013. -

Fluminensia: časopis za filološka istraživanja

http://hrcak.srce.hr/fluminensia

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2011. - 2012.

zamjenica pročelnice

Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2009. - 2011.

predstojnica

Katedra za teoriju književnosti i stilistiku Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci

2007. - 2009.

pročelnica

Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2000. - 2004.

predstojnica

Katedra za hrvatsku književnost Odsjeka za Kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Projekti

Znanstveni projekti

Pet stoljeća gradišćanskohrvatske književnosti

suradnica

Književnostilistička revalorizacija novije hrvatske književnosti

suradnica

Kultura i identitet u slavonskom književnom dokumentarizmu

suradnica

Sustavno istraživanje književnog stvaralaštva u Rijeci i Istri u 19. i 20. stoljeću

suradnica