PORTFELJ / dr. sc. Anastazija Vlastelić izvanredni profesor

Portfelj

dr. sc.

Anastazija Vlastelić

izvanredni profesor

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet (F-606)

Vidljivost

Obrazovanje

2001. - 2012.

doktor znanosti

Poslijediplomski magistarski i Poslijediplomski doktorski studij kroatistike – hrvatski jezik

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1995. - 2000.

profesor hrvatskoga jezika i književnosti

Studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1991. - 1995.

zdravstveno-laboratorijski tehničar

Smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar

Medicinska škola u Rijeci

Radno iskustvo

23.4.2021.

izvanredni profesor

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

28.12.2015. - 22.4.2021.

docent

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

01.04.2015. - 27.12.2015.

vanjski suradnik

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku

01.04.2012. - 01.03.2015.

poslijedoktorand - viši asistent

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

01.10.2001. - 01.08.2012.

učitelj hrvatskoga jezika

- izvođenje nastave i drugih oblika neposrednoga odgojno-obrazovnoga rada s učenicima te obavljanje poslova koji proizlaze iz naravi i opsega odgojno-obrazovnog rada

Osnovna škola "Grivica", Rijeka

01.10.2001. - 01.04.2012.

znanstveni novak - asistent

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Članstva

01.10.2018. -

Komisija za sociolingvistiku Međunarodnoga slavističkog komiteta

2012. -

Hrvatsko filološko društvo

2002. -

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

2002. -

Nezavisni sindikat znanosti i visokoga obrazovanja

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.10.2013. -

Sintaktostilistika

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - jednopredmetni i dvopredmetni; Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti-knjižničarski smjer

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

01.10.2012. -

Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika

Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

01.10.2012. -

Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika

Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - dvopredmetni studij

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

01.03.2012. -

Osnove jezične kulture

diplomski studij - nastavnički modul (nekroatisti)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

2010. - 2011.

Osnove jezične kulture

diplomski studij - nastavnički modul (nekroatisti)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

01.10.2009. -

Povijesna sintaksa

Diplomski studij hrvatskoga jezik i književnosti - jednopredmetni i dvopredmetni

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

01.10.2009. -

Metodologija jezičnih istraživanja

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - jednopredmetni i dvopredmetni

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

01.10.2008. - 01.02.2009.

Hrvatski standardni jezik 20. stoljeća

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - jednopredmetni i dvopredmetni

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

01.03.2008. - 01.09.2008.

Povijest hrvatskoga jezika

Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

suradnik

01.03.2008. - 01.09.2008.

Hrvatski jezik II

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

01.10.2007. - 01.02.2008.

Hrvatski jezik I

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

01.10.2005. - 01.09.2012.

Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika

Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - dvopredmetni studij

Flilozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

01.10.2005. - 01.09.2012.

Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika

Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - jednopredmetni studij

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

01.10.2005. - 01.10.2006.

Hrvatski standardni jezik - Sintaksa

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Puli

suradnik

01.10.2005. -

Jezik reklama

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - jednopredmetni i dvopredmetni; Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti-knjižničarski smjer

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2001. - 2004.

Hrvatski jezik

diplomski studiji (nekroatisti)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

Mentor u završnim radovima

01.09.2014. -

Prilog analizi oporuka Kotarskoga suda Kastav s početka 20. stoljeća

Matea Kosić

Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i povijesti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.09.2014. -

Pogodbene rečenice u administrativnom stilu

Dajana Grgurić

Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.09.2014. -

Sintaktičke značajke propovijedi fra Emerika Pavića

Maja Pranjić

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.07.2014. -

Kontrastivna hrvatsko-engleska analiza turističkih promotivnihmaterijala (sumentor: doc. dr. sc. Branka Drljača Margić)

Tanja Kurilić

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.12.2013. -

Atribucija u "Homelijama" Šime Starčevića

Josipa Popčević

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.09.2013. -

Sintaktičke značajke u rukopisnoj blagajničkoj knjizi Datja i prijatja (sumentor: izv. prof. dr. Sanja Zubčić)

Petra Vodarić

Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i povijesti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.09.2013. -

Sintaktičke značajke franjevačke koine u djelima fra Lovre Šitovića

Mirna Ćavar

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i njemačkoga jezika i knjževnosti

Filozofski fakulte Sveučilišta u Rijeci

01.09.2013. -

Predikatni proširak u hrvatskome standardnom jeziku

Ivana Sudan

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti te engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.09.2013. -

Apozicija i sročnost u hrvatskome standardnome jeziku

Ana Pantaler

Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.09.2012. -

Kontrastivna englesko-hrvatska analiza na sintaktičkoj razini

Josipa Kovačević

Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.07.2012. -

Automatizirani red riječi u hrvatskom standardnom jeziku

Maja Budimir

Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.09.2011. -

Obavezni atributi i njihov opis u suvremenim gramatikama hrvatskoga jezika

Ivana Vojtek

Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.09.2010. -

Atribucija u hrvatskom i engleskom jeziku (sumentor: prof. dr. Diana Stolac)

Mario Jandri

Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.10.2009. -

Noam Avram Chomsky i generativno-transformacijska gramatika

Maja Arnautović

Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.10.2009. -

Pogodbene rečenice (pregled po gramatikama hrvatskoga standardnoga jezika)

Sandra Oštrić

Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.10.2008. -

Instrumental hrvatskoga jezika

Marija Raos

Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.09.2008. -

Apozicija u suvremenim udžbenicima hrvatskoga jezika (sumentor: prof. dr. sc. Diana Stolac)

Martina Osredek

Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

ožujak - lipanj 2011.

Vježbe iz redakture i lekture

Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

ožujak - lipanj 2010.

Vježbe iz redakture i lekture

Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Osobni razvoj

01.03.2019. - 01.03.2019.

Informacijsko-komunikacijska tehnologija kao podrška suvremenoj nastavi

Financiranje: 5 sati

27.04.2017. - 28.04.2017.

radionica za urednike znanstvenih časopisa iz područja društveno-humanističkih znanosti

01.10.2015. - 30.04.2016.

Kako napisati znanstveni rad na engleskome jeziku

Financiranje: 30 sati (1 ECTS)

01.10.2014. -

Specifične teškoće učena - disleksija i ADHD

01.09.2014. -

Kako pokrenuti znanstveni časopis: do ideje do e-časopisa

01.02.2011. -

E-učenje u nastavnom procesu (sučelje MUDRI)

01.02.2011. -

Upravljanje projektima i MS Project

Financiranje: 20 sati

01.02.2006. - 01.06.2006.

Program inicijalnoga osposobljavanja nastavnika u visokom školstvu

Financiranje: 2 ECTS boda

01.11.2002. - 01.12.2002.

Prozor u višemedijski svijet (stolne videokonferencije i internetski prijenosi)

Financiranje: 12 sati

01.11.2002. -

Postanite web majstor/ica

Financiranje: 12 sati

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

15.04.2020.

O odnosu aspektualnosti i performativnosti glagola

Palašić, Nikolina; Vlastelić, Anastazija

SARAJEVSKI FILOLOŠKI SUSRETI 5: ZBORNIK RADOVA (knj. 1)

14.02.2020.

„Jezik majki“ u hrvatskim ženskim časopisima 30-ih godina 20. st.

Vlastelić, Anastazija

Od norme do uporabe 2

10.10.2019.

Ornitonimi u rječnicima Fausta Vrančića i Petra Lodereckera /

Morić-Mohorovičić, Borana; Vlastelić, Anastazija

Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy

30.08.2019.

O gramatičkoj vezi sročnosti u gramatici fra Josipa Jurina

Vlastelić, Anastazija

Utile cum dulci. Zbornik u čast Pavlu Knezoviću.

2018.

SOCIOLINGUISTIC ANALYSIS OF THE ADAPTATION OF CAR COMMERCIALS TO THE SOUTH SLAVIC MARKET

Vlastelić, Anastazija ; Galunić, Ivana

- 357-365

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=960026

2017.

VRIJEDNI PRILOZI JEZIKOSLOVNE BOSNISTIKE

Vlastelić, Anastazija

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 29 143-148

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=904011

2014.

"Kvaderna kapitula lovranskoga" kao izvor za istraživanje hrvatske jezične povijesti ("Kvaderna kapitula lovranskoga" as a source for researching the history of Croatian language )

Holjevac, Sanja; Vlastelić, Anastazija

Zbornik Lovranšćine (knjiga 3) - knjiga 3 77-98

2012.

OPIS ATRIBUTA U HRVATSKIM GRAMATIKAMA OD POČETAKA DO KRAJA 19. STOLJEĆA (DESCRIPTION OF ATTRIBUTES IN THE CROATIAN GRAMMAR BOOKS FROM THE BEGINNINGS TO THE END OF THE 19TH CENTURY ) - doktorska disertacija

Vlastelić, Anastazija

2007.

Sročnost u hrvatskome jeziku u gramatici fra Lovre Šitovića Ljubušaka (Congruency in the grammar book by fra Lovro Šitović Ljubušak) - poglavlje u knjizi

Vlastelić, Anastazija

U službi jezika (zbornik u čast Ivi Lukežić)

O SINTAKTIČKOJ KATEGORIJI ATRIBUTU U ŠIME STARČEVIĆA( Attributional features of Homelie written by Šime Starčević )

Vlastelić, Anastazija

Šime Starčević i hrvatska kultura u 19. stoljeću / Vrcić-Mataija, Sanja ; Grahovac-Pražić, Vesna (ur.). - Zadar - Gospić : Sveučilište u Zadru - Odjel za nastavničke studije u Gospiću , 2014. 287-296 (ISBN: 978-953-331-064-0).

Sintaksa u hrvatskim jezičnim savjetnicima 20. i 21. stoljeća( Syntax in the Croatian linguistic advisots of the 20th and 21st century )

Morić Mohorovičić, Borana; Vlastelić, Anastazija

BOSANSKOHERCEGOVAČKI SLAVISTIČKI KONGRES Zbornik radova (knjiga 1) / Halilović, Senahid ; Omerović, Mirela (ur.). - Sarajevo : Slavistički komitet, Sarajevo , 2012. 517-525.

ŠTO MUŠKARCI ŽELE... REKLAMNE STRATEGIJE (NA PRIMJERU REKLAMIRANJA PROIZVODA NAMIJENJENIH MUŠKARCIMA)( WHAT MEN WANT... ADVERTISING STRATEGIES (ON THE EXAMPLE OF PRODUCTS FOR MEN) )

Vlastelić, Anastazija

Zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie / Patráš, Vladimír (ur.). - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum , 2014. 103-115 (ISBN: 978-80-557-0731-0).

Poslovice u reklamama( Proverb in advertising )

Stolac, Diana; Vlastelić, Anastazija

PARÉMIE NÁRODŮ SLOVANSKÝCH VII / Mrhačová, Eva ; Muryc, Jiři ; Kolberová, Urszula (ur.). - Ostrava : Ostravská univerzita, Flozofická fakulta , 2014. 33-40 (ISBN: 978-80-7464-704-8).

Talijanizmi u reklamnom diskursu( Italianisms in the commercial discourse )

Vlastelić, Anastazija; Stolac, Diana

Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli (1331-7830) 9 (2011); 248-257

Razmišljanja o apoziciji( Thoughts on Apposition )

Vlastelić, Anastazija

Sintaktičke kategorije / Kuna, Branko (ur.). - Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku , 2007. 271-282 (ISBN: 978-953-6456-76-5).

O Stvoritelju moj, Božanstveni goste! koliko sam zadužan tebi… Komunikacijske funkcije vokativa u Pribogoljubnim bavljenjima za slišati svetu misu fra Petra Bakule( O Stvoritelju moj, Božanstveni goste! koliko sam zadužan tebi… The communicative function of the vocativ case in Pribogoljubna bavljenja za slišati svetu misu by Fra Petar Bakula )

Vlastelić, Anastazija

Opus fra Petra Bakule / Knezović, Pavao ; Jerković, Marko (ur.). - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu , 2013. 301-311 (ISBN: 978-953-7823-14-6).

Btw, tnx što me lajkaš! Lol :) Istraživanje utjecaja medija na rječnik hrvatskih studenata( Btw, tnx što me lajkaš! Lol :) Research on the media impact on the vocabulary of Croatian students )

Vlastelić, Anastazija; Vrbanec, Sanja

Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću - Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga 18. - 20, travnja 2013. u Dubrovniku / Peti-Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan ; Antunović, Goranka (ur.). - Zagreb : Srednja Europa ; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku , 2014. 177-194 (ISBN: 978-953-7963-10-1).

Parčićevo sintaktičko nazivlje (u kontekstu sintaktičkoga nazivlja hrvatskih gramatika druge polovice 19. stoljeća) (Parčić's syntactic terminology (in the context of syntactic terminology of Croatian grammars in the second half of the 19th century) )

Vlastelić, Anastazija

Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (0449-363X) 56 (2011); 159-175

A1

Mate Zoričić - franjevački pisac 18. stoljeća( Mate Zoričić - Franciscan writer from 18th century )

Vlastelić, Anastazija; Morić-Mohorovičić, Borana

Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća / Knezović, Pavao ; Jerković, Marko (ur.). - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu , 2012. 117-130 (ISBN: 978-953-7823-08-5).

O jeziku poezije fra Augustina Draginića - Šaške( The language of poetry written by Franciscan Augustin Draginić – Šaška )

Vlastelić, Anastazija

Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli / Durić, Dejan (ur.). - Rijeka – Korčula : Filozofski kakultet u Rijeci i Gradska knjižnica Ivan Vidali, Korčula , 2013. 209-220 (ISBN: 978-953-6104-96-6).

O pojavama u hrvatskoj sintaksi na prijelomu tisućljeća( On syntactic features in Croatian language on the turn of the millenium )

Morić Mohorovičić, Borana; Vlastelić, Anastazija

Zbornik radova Petoga hrvatskoga slavističkog kongresa, Knjiga I. i II. / Turk, Marija ; Srdoč-Konestra, Ines (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci , 2012. 473-483 (ISBN: 978-953-6104-83-3).

BUDI SIT, OSTANI FIT! Analiza reklamnoga diskursa na primjeru reklama za tzv. zdrave prehrambene proizvode( BE FULL, STAY FIT! Analysis of advertising discourse on the basis of advertisements for so called healthy foodstuffs )

Vlastelić, Anastazija

Tuzla. Grad na zrnu soli (zbornik radova) / Turbić-Hadžagić, Amira (ur.). - Tuzla : JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona , 2013. 452-463.

Sintaksa u Parčićevoj gramatici hrvatskoga jezika iz 1873. godine (Syntax in the Grammar of Croatian Language Written by Parčić in 1873)

Stolac, Diana; Horvat Vlastelić, Anastazija

Fluminensia (0353-4642) 17 (2005), 1; 1-11

A2

Sintaktičke i stilističke značajke Baćićeva diskursa( Syntactical and stylistic characteristics of Baćić´s discourse )

Vlastelić, Anastazija

Zbornik o Petru Krstitelju Baćiću / Knezović, Pavao (ur.). - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu , 2007. 267-278 (ISBN: 978-953-6682-74-4).

Bilješke uz čitanje Zlatovićeva Vukodlaka i župnika( Notes to the reading Zlatović´s The Vampire and the Parish Priest )

Vlastelić, Anastazija; Stolac, Diana

Zbornik o Stjepanu Zlatoviću / Knezović, Pavao (ur.). - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu , 2008. 79-94 (ISBN: 978-953-6682-78-2).

Atributi u "Planinama" Petra Zoranića( Attribution in the novel "Planine" by Petar Zoranić )

Vlastelić, Anastazija

Zadarski filološki dani II. (zbornik radova) / Divna Mrdeža Antonina (ur.). - Zadar : Sveučilište u Zadru , 2009. 183-192 (ISBN: 978-953-7237-530).

Atribucija u prozi i stihu fra Lovre Šitovića( The attributive in the prose and verse of Fr. Lovro Šitović )

Vlastelić, Anastazija

Zbornik o Lovri Šitoviću - Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Lovro Šitović i njegovo doba", Šibenik - Skradin 8. - 9. svibnja 2008. / Knezović, Pavao (ur.). - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu , 2009. 145-153 (ISBN: 978-953-6682-81-2).

Makedonsko-hrvatski rečnik na Konstantin Miladinov( Macedonian-Croatian Dictionary by Konstantin Miladinov )

Stolac, Diana; Vlastelić, Anastazija

Makedonsko-hrvatski književni i kulturni vrski (zbornik na trudovi 2) / Vasil Tocinovski (ur.). - Skopje : Institut za makedonsku literaturu , 2009. 301-313 (ISBN: 978-9989-886-79-9).

Znanstvene knjige

31.03.2020.

Opis atributa u hrvatskim gramatikama od početaka do kraja 19. stoljeća

autor

Vlastelić, Anastazija

monografija

Šikić, Anita

Hrvatska sveučilišna naklada i Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Zagreb - Rijeka

02.04.2019.

JEZIK I UM: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 3. do 5. svibnja 2018. u Rijeci

urednik

urednička knjiga

Matešić, Mihaela; Vlastelić, Anastazija

Srednja Europa i HDPL Zagreb

2018.

Morfološko nazivlje u gramatikama i rječnicima Dragutina Antuna Parčića

Morić-Mohorovičić, Borana ; Vlastelić, Anastazija

Stolac, Diana

Biblioteka časopisa Fluminensia

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=953340

2018.

O VEBEROVOJ SINTAKSI PRIDJEVA: JE LI HRABRI ZRINSKI HRABAR, A ALEKSANDAR VELIKI VELIK?

Vlastelić, Anastazija

Košutar, Petra ; Kovačić, Mislav

Ibis grafika, Zagreb

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=953342

2018.

JEZIK I NJEGOVI UČINCI

Stolac, Diana ; Vlastelić, Anastazija

Srednja Europa ; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=960023

2017.

METODOLOŠKI IZAZOVI SUVREMENIH ISTRAŽIVANJA POVIJESNE SINTAKSE HRVATSKOGA JEZIKA

Stolac, Diana ; Vlastelić, Anastazija

Genis, René ; de Haard, Eric ; Lučić, Radovan

Uitgeverij Pegasus

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=910025

2015.

Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje

Stolac, Diana ; Luzer, Josip ; Halonja, Antun ; Lewis, Kristian ; Marinčić, Entoni ; Morić-Mohorovičić, Borana ; Pritchard, Boris ; Vlastelić, Anastazija

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=853708

2014.

Jezik reklama( The language of advertising )

Stolac, Diana; Vlastelić, Anastazija

Hrvatska sveučilišna naklada ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2014.

Jezik reklama (The language of advertising)

Autor knjige

Stolac, Diana; Vlastelić, Anastazija

monografija

Šikić, Anita

Hrvatska sveučilišna naklada ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Zagreb - Rijeka

Pozvana predavanja

01.11.2014.

Kako napisati seminar?

Udruga studenata povijesti "Malleus"

Rijeka

01.11.2014.

Sročnost u hrvatskom jeziku

Udruga studenata kroatistike "Idiom" u suradnji s Odsjekom za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci (projekt: "Opismeni me prije Nove godine / nove godine / Nove Godine")

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.11.2013.

Citiranje i parafraziranje u studentskim radovima

Udruga studenata kroatistike "Idiom" u suradnji s Odsjekom za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci (projekt: "Opismeni me prije Nove godine / nove godine / Nove Godine")

Rijeka

04.05.2007.

Zemlja i ljudi (iz kostrenskih zemljišnih knjiga) (The land ad the people (from land registers in Kostrena))

Vlastelić, Anastazija

Znanstveni skup "Život, kultura i povijest Kostrene", Kostrena

27. - 28. lipnja 2017.

- Komunikacijski tekstovi u nastavi Hrvatskoga jezika, izlaganje: Reklama kao neknjiževni tekst

Anastazija Vlastelić

Zadar i Šibenik

30. svibnja - 1. lpnja 2012.

O jeziku poezije fra Augustina Draginića - Šaške (The language of poetry written by Franciscan Augustin Draginić – Šaška )

Vlastelić, Anastazija

Znanstveni skup Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli; Korčula, Hrvatska

29. studenoga - 1. prosinca 2012.

PRINOS ŠIME STARČEVIĆA STANDARDIZACIJI HRVATSKE SINTAKSE (CONTRIBUTION OF ŠIME STARČEVIĆ TO STANDARDIZATION OF CROATIAN SYNTAX )

Vlastelić, Anastazija

Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 9; Rijeka, Hrvatska

Kongresna priopćenja

METODOLOŠKI IZAZOVI SUVREMENIH ISTRAŽIVANJA POVIJESNE SINTAKSE HRVATSKOGA JEZIKA( METHODOLOGICAL CHALLENGES OF CONTEMPORARY RESEARCH ON HISTORICAL SYNTAX OF THE CROATIAN LANGUAGE )

Stolac, Diana; Vlastelić, Anastazija

SINTAKTIČKE ZNAČAJKE FRANJEVAČKE KOINE U DJELIMA FRA EMERIKA (MIRKA) PAVIĆA( SYNTACTIC FEATURES OF FRANCISCAN KOINE IN LITERARY WORKS BY FR EMERIK (MIRKO) PAVIĆ )

Lukšić, Ivana; Pranjić, Maja; Vlastelić, Anastazija

"Ženski i muški jezik" u hrvatskim reklamnim porukama( "Female and male language" in Croatian advertisements )

Vlastelić, Anastazija; Čunović, Nika

Slavenski genitiv kao problem kontrastivnih sintaktičkih opisa( Genitive of Negation as a Problem in Contrastive Syntactic Descriptions )

Stolac, Diana; Horvat Vlastelić, Anastazija

Atribucija u romanima Gorana Tribusona( Attribution in the Novels Written by Goran Tribuson )

Horvat Vlastelić, Anastazija

IDEMO SE IGRATI! REKLAME ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI( IDEMO SE IGRATI! ADVERTISING FOR PRESCHOOL CHILDREN )

Stolac, Diana; Vlastelić, Anastazija; Stolac, Dunja

SOCIOLINGVISTIČKA ANALIZA PRILAGODBE AUTOMOBILSKIH REKLAMA JUŽNOSLAVENSKOM TRŽIŠTU( SOCIOLINGUSTIC ANALYSIS OF ADJUSTMENTS AUTOMOTIVE ADVERTISING AT SOUTH SLAVICS MARKET )

Vlastelić, Anastazija; Galunić, Ivana

Atribucijske značajke "Homelija" Šime Starčevića( Attributional features of "Homelie" written by Šime Starčević )

Vlastelić, Anastazija

3. - 4. studenoga 2017

Word order phenomena in Latin-Croatian language contact

Šime Demo, Diana Stolac, Anastazija Vlastelić

predavanje

DSSL 3 - Traces of Latin, Greek and Church Slavonic in Slavonic Syntax The Department of Slavonic Studies, University of Salzburg, Austria u suradnji s The Department of Slavonic Studies, Innsbruck University, Austria;

17. – 18. 9. 2015.

SOCIOLINGVISTIČKA ANALIZA PRILAGODBE AUTOMOBILSKIH REKLAMA JUŽNOSLAVENSKOM TRŽIŠTU

Vlastelić, Anastazija ; Galunić, Ivana

Predavanje

na 9. medzinárodna vedecka konferencia o komunikácii SYNCHRÓNNE A DIACHRÓNNE KONTEXTY JAZYKOVEJ KOMUNIKÁCIE Banská Bystrica, Slovačka

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766396

Znanstveni skupovi

01.10.2007. - 01.12.2008.

Riječki filološki dani 8 (2008.)

Rijeka tajnica Organizacijskoga odbora Riječki filološki dani 8

01.10.2005. - 01.12.2006.

Riječki filološki dani 7 (2006.)

Rijeka tajnica Organizacijskoga odbora Riječki filološki dani 7

Recenzije

Multikodna komunikacija (Neda Pintarić, Pragmemi u komunikaciji, Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2002.)( Multicod comunnication )

Institutiones linguae Illyricae / Osnove ilirskoga jezika( Institutiones linguae Illyricae / Croatian Grammar )

Kategorija brojivosti (Marija Znika, Kategorija brojivosti u hrvatskom jeziku, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2002.),( Grammatical cathegory of number )

Biser iz ostavštine Rapske biskupije( Splendor from the legacy of Rab diocese )

SVE NA SLAVU KRALJA PREVIŠNJEGA( LIFE AND LITERARY WORKS OF FATHER EMERIK (MIRKO) PAVIĆ )

O pasivu u hrvatskom jeziku( About Passive in Croatian Language )

Nova ricsoslovica iliricska( Nova ricsoslovica iliricska (New Croatian Grammar) )

Pogled u strukturu hrvatske gramatike( The structure of Croatian Grammar )

Kategorija brojivosti (Marija Znika, Kategorija brojivosti u hrvatskom jeziku, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2002.),( Grammatical cathegory of number )

O pasivu u hrvatskom jeziku( About Passive in Croatian Language )

Pogled u strukturu hrvatske gramatike( The structure of Croatian Grammar )

Biser iz ostavštine Rapske biskupije( Splendor from the legacy of Rab diocese )

Nova ricsoslovica iliricska( Nova ricsoslovica iliricska (New Croatian Grammar) )

Multikodna komunikacija (Neda Pintarić, Pragmemi u komunikaciji, Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2002.)( Multicod comunnication )

Institutiones linguae Illyricae / Osnove ilirskoga jezika( Institutiones linguae Illyricae / Croatian Grammar )

Multikodna komunikacija (Neda Pintarić, Pragmemi u komunikaciji, Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2002.)( Multicod comunnication )

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

2019. - 01.10.2019.

4. međunarodni znanstveni skup u ciklusu Sociolingvistički pristupi u slavenskim jezicima Komisije za sociolingvistiku Međunarodnoga slavističkog komiteta

Međunarodni slavistički komitet

zamjenica predsjednice programskoga i organizacijskoga odbora

01.05.2018. - 01.05.2019.

JEZIK I UM: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 3. do 5. svibnja 2018. u Rijeci,

HDPL

urednica zbornika

2018. - 2020.

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (aktiv u Rijeci)

voditeljica aktiva u Rijeci

01.03.2017. - 01.05.2018.

Jezik i njegovi učinci (Language and its effects)

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

suurednica zbornika

01.03.2016. - 01.05.2017.

JEZIK KAO PREDMET PROUČAVANJA I JEZIK KAO PREDMET POUČAVANJA ( LANGUAGE IN RESEARCH AND TEACHING )

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

suurednica zbornika (436 str.)

01.10.2013. - 01.02.2014.

Mrežne stranice časopisa Fluminensia

Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

osmišljavanje i realiiziranje projekta izrade mrežnih stranica (uz prof. dr. sc. Silvanu Vranić i dr. sc. Sašu Potočnjak)

01.10.2013. - 01.12.2013.

Godišnjak Tehničkoga fakulteta u Rijeci (ak. god. 2012./2013.) (Rijeka, 2013.), 204 str.

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

lektor teksta na hrvatskom jeziku

01.10.2013. -

Uredništvo Fluminensije: časopisa za filološka istraživanja Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

izvršna urednica

01.09.2013. - 01.11.2013.

Monografija Sveučilišta u Rijeci u povodu 40. obljetnice Sveučilišta i 380. godišnjice visokoškolskog obrazovanja u Rijeci (Rijeka, 2013.), 215 str.

Sveučilište u Rijeci

korektor

01.10.2012. - 01.09.2013.

Uredništvo Fluminensije: časopisa za filološka istraživanja Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

tajnica Uredništva

01.02.2010. - 01.06.2010.

e-udžbenik; Mladenka Tkalčić: Biološka psihologija (Rijeka, 2010.), 302 str.

Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

lektor

01.09.2009. - 01.04.2010.

Vlasta Juretić: Na putu do svjetlosti (Čavle, 2010.), 261 str.

Katedra Čakavskoga sabora Grobnišćine

lektor

01.03.2009. - 01.08.2009.

Vladimir Provči: Rusinska kuća i domaćinstvo (Rijeka, 2009.), 40 str.

Društvo Rusina i Ukrajinaca Rijeka

lektor

01.02.2009. - 01.08.2009.

Rajka Jurdana-Šepić: Povijest fizike (Rijeka, 2009.), 204 str.

Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci

lektor

01.10.2008. - 01.10.2010.

Lektura službenih dokumenata Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

lektor

01.11.2006. - 01.11.2008.

Uredništvo Zbornika Riječki filološki dani 7, Rijeka, 2008. (898 str.)

Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

tajnica Uredništva

2005. - 2012.

Festival znanosti u Hrvatskoj

Organizacijski odbor Festivala znanosti

lektor

01.11.2004. - 01.11.2006.

Uredništvo Zbornika Riječki filološki dani 6, Rijeka, 2006. (628 str.)

Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

tajnica Uredništva

2004. - 2005.

Uredništvo zbornika Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku: Jezik u društvenoj interakciji, Zagreb – Rijeka, 2005. (578 str.)

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

tajnica Uredništva

2004. -

Uredništvo Psihologijskih tema Odsjeka za psihilogiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

lektor

2003. - 2004.

Uredništvo zbornika Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku: Suvremena kretanja u nastavi stranih jezika, Zagreb – Rijeka, 2004. (528 str.)

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

tajnica Uredništva

2002. - 2003.

Uredništvo zbornika Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku: Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici, Zagreb – Rijeka, 2003. (804 str.)

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

tajnica Uredništva

veljača - travanj 2015.

Frstival znanosti 2015.

Festival znanosti Rijeka

lektor materijala za tisak i mrežne stranice

rujan-listopad 2014

knjiga; Jasminka Zloković, Obiteljski diskurs u kontekstu nasilja maloljetne djece nad roditeljima (Rijeka, 2014.); 188 str.

Odsjek za pedagogiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

lektor

svibanj - lipanj 2014

Strategija razvoja Sveučilišta u Rijeci 2014. - 2020.

Sveučilište u Rijeci

lektor hrvatskoga teksta

veljača - ožujak 2014

Studentski vodič za brucošice i brucoše Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci

lektor

veljača - travanj 2014

Festival znanosti 2014.

Festival znanosti Rijeka

lektor materijala za tisak i mrežne stranice

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

01.04.2007.

Detalji

radionica u sklopu Festivala znanosti 2007.

srednje škole i gimnazije u Rijeci

01.04.2006.

Detalji

radionica u sklopu Festivala znanosti 2006.

srednje škole i gimnazije u Rijeci

01.04.2005.

Detalji

radionica u sklopu Festivala znanosti 2005.

srednje škole i gimnazije u Rijeci

01.04.2005.

Detalji

radionica u sklopu Festivala znanosti 2005.

srednje škole i gimnazije u Rijeci

Intervjui

18.10.2016.

Jezik reklama, 4. dio

Hrvatski radio – 1. program

emisija Jezik i predrasude

11.10.2016.

Jezik reklama, 3. dio

Hrvatski radio – 1. program

emisija Jezik i predrasude

04.10.2016.

Jezik reklama, 2. dio

Hrvatski radio – 1. program

emisija Jezik i predrasude

27.09.2016.

Jezik reklama, 1. dio

Hrvatski radio – 1. program

emisija Jezik i predrasude

15.02.2015.

Detalji

Novi list

Rijeka

Medijski nastupi

07.06.2014.

Detalji

Glas Slavonije

Osijek

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

10.2020.

članica; zamjenica predsjednice Povjerenstva

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci

12.10.2016. -

član Vijeća

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika“

travanj-svibanj 2014

član povjerenstva

Baccalaureada 2014. Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

veljača 2016.

tajnica

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika“

ak. god. 2009/2010., 2011/2012., 2012/2013.

član povjerenstva za lektorsku ocjenu nastavnoga materijala

Povjerenstvo za procjenu pristiglih prijava na Natječaj za najbolji e-kolegij Sveučilišta u Rijeci u protekloj akademskoj godini

Povjerenstva izvan sveučilišta

01.10.2016. - 30.09.2017.

član

AZOO - Državno povjerenstvo za provedbu Natjecanja iz hrvatskog jezika učenika/ica osnovnih i srednjih škola u školskoj 2016./2017. godini

01.10.2015. - 30.09.2016.

član

AZOO - Državno povjerenstvo za provedbu Natjecanja iz hrvatskog jezika učenika/ica osnovnih i srednjih škola u školskoj 2015./2016. godini

2011. -

član

Vijeće roditelja Osnovne škole Bakar (Grad Bakar)

listopad - prosinac 2006.

član ocjenjivačkoga suda

Stručno-ocjenjivački sud za provedbu postupka odabira najboljih prijedloga imena sportsko-plivačkoga kompleksa na Kantridi (Rijeka)

Projekti

Znanstveni projekti

01.12.2015. -

Manipulačno-komunikačné koncepcie v persuazívnych slovenských a chorvátskych mediálnych diskurzoch

suradnica

Ministarstvo školstva, znanosti, istraživanja i sporta te Akademija znanosti Republike Slovačke

VEGA: 1/0179/15

2009. - 2010.

STRUNA - Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje

suradnica

Hrvatska zaklada za znanost

http://edu.pfri.hr/hbn/

2006. - 2013.

Povijest hrvatske sintakse (009-2263053-0916)

znanstveni novak

MZOŠ

2001. - 2005.

Povijest hrvatske sintakse (0009015)

znanstveni novak

MZOS

Stručni projekti

01.11.2014. - 01.07.2015.

FFRI Port

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci (u sklopu prijave Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020.)

koordinator

01.11.2014. -

Kako pričati Grad

Grad Rijeka (u sklopu kandidature za Europsku prijestolnicu kulture 2020.)

voditelj

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018