dr. sc. Ivana Nežić

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

prostorija : F-610
e-pošta : irepac@ffri.hr, irepac@uniri.hr
telefon : 051 265 690

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 8 1

Obrazovanje

1.12.2007. - 31.10.2013. akademski stupanj doktora znanosti Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij "Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika" Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2000. - 21.5.2007. profesorica hrvatskoga jezika i književnosti i filozofije Dvopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti i filozofije Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.1996. - 15.6.2000. opća gimnazija Srednja škola Mate Blažine, Labin

Radno iskustvo

1.12.2013. - poslijedoktorand Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.11.2007. - 1.12.2013. znanstveni novak - asistent Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

1.7.2004. Top stipendija za top studente
1.12.2003. Rektorova nagrada za najboljega studenta Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2003/2004.

Članstva

1.1.2008. - 1.1.2012. Studentski zbor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

4.3.2019. - Onomastika
Diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 75
4.3.2019. - Hrvatska dijalektalna frazeologija
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - jednopredmetni i dvopredmetni
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 75
1.10.2016. - 28.2.2017. Fonologija i morfolgija staroslavenskoga jezika
Preddiplomski dvopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.10.2015. - Odabrane teme iz povijesti i dijalektologije hrvatskoga jezika
Diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 33,75
1.3.2015. - 30.9.2015. Fonologija i morfologija staroslavenskoga jezika
Preddiplomski jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.10.2011. - 28.2.2015. Dijalektologija hrvatskoga jezika
Preddiplomski dvopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.10.2009. - 15.6.2010. Hrvatska narječja i zavičajnost u nastavi
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.10.2009. - Uvod u povijesnu gramatiku hrvatskoga jezika
Preddiplomski jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.10.2008. - Dijalektologija hrvatskoga jezika: terenska istraživanja
Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
2.11.2007. - 28.2.2012. Čakavsko narječje
Preddiplomski dvopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
2.11.2007. - 28.2.2012. Uvod u dijalektologiju hrvatskoga jezika
Preddiplomski dvopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
2.11.2007. - 15.6.2010. Dijalektologija hrvatskoga jezika: leksikologija i leksikografija
Diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
2.11.2007. - Čakavsko narječje
Preddiplomski jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
2.11.2007. - Uvod u dijalektologiju hrvatskoga jezika
Preddiplomski jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45

Mentor u završnim radovima

18.9.2019. - Određivanje dijalektalne pripadnosti mjesnoga govora Vrhovca
Sanja Benković
Preddiplomski jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2019. - Određivanje pripadnosti mjesnoga govora Vinice kajkavskomu narječju
Rozalija Lazar
Preddiplomski jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakulet Sveučilišta u Rijeci
18.9.2018. - Štrigariji od kastafskeh besed - Analiza čakavštine u zbirci "Jubav od furešta" Đurđe Grujičić
Roberta Špoljarić
Preddiplomski jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.9.2016. - Alijeteti i alteriteti u mjesnom govoru Vele i Male Rave
Katarina Šatalić
Preddiplomski jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.9.2016. - Alijeteti i alteriteti u govoru Marića
Nataša Miletić
Preddiplomski jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
7.9.2016. - Alijeteti i alteriteti u mjesnom govoru Kontića
Ada Ribarić
Preddiplomski jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.9.2012. - Tvorba deminutiva u mjesnome govoru Orleca
Iva Stambolija
Preddiplomski jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.9.2011. - Frazeologija mjesnoga govora Orleca
Antonela Deželić
Preddiplomski jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2011. - 1.1.2012. Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

15.11.2019. - Računalni korpusi u frazeološkim istraživanjima i frazeografiji


Norma sati: 6
1.2.2016. - 1.6.2016. Učenje i poučavanje u visokoškolskoj nastavi


Norma sati: 10 ECTS
1.2.2011. - E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati: 20

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Nežić, Ivana
Čudesa od kastafskeh besed, vela bogatija kastafskega govora. o rječniku Slovnik kastafskega govora
Fluminensia 31 450-455 - 2019.

Q4
A1
WOS

2. Nežić, Ivana
Iz antroponimije Svetoga Lovreča Labinskoga
Čakavska rič: polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi XLVII 47-79 - 2019.

A2

3. Nežić, Ivana
O toponimima u oporukama lovransoga notarskog ureda iz druge polovice 18. stoljeća
Zbornik Lovranšćine 6 119-157 - 2019.

4. Nežić, Ivana
Iz morfologije južnih labinskih govora
Filologija 72 89-123 - 2019. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=330927

Q4
A1

5. Nežić, Ivana
O govoru Dramlja (poglavlje u knjizi)
Dramalj 54 - 2019.

6. Nežić, Ivana
O nekim jezičnim značajkama griško-belgradskoga govora (poglavlje u knjizi)
Rječnik-griško belgradskoga govora (Barbarić, Ivan) 13-21 - 2017.

7. Nežić, Ivana
Vrijeme je da ponovno "vadimo po nase" (pogovor u knjizi)
Vadin po nase. Rječnik labinske cakavice (Milevoj, Marijan) 189-191 - 2016.

8. Nežić, Ivana; Opašić, Maja
Prilog semantičkoj analizi frazema govora Brovinja
Šesti Hrvatski slavistički kongres - Zbornik radova 365-375 - 2016.

9. Nežić, Ivana
Vjerna jezična slika puntarskoga govora (uvodna riječ u knjizi)
Punat: kako je nigda bilo (Maračić Antoničić, Ivan) 11-14 - 2014.

10. Nežić, Ivana
O tvorbi imenica u govoru Brovinja
Riječki filološki dani 9 (Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani 9) 9 421-430 - 2014.

11. Nežić, Ivana;
Fonologija i morfologija čakavskih ekavskih govora Labinštine
doktorski rad - 2013.

12. Crnić, Mirjana; Nežić, Ivana;
Romanizmi u semantičkoj sferi odjeće i obuće u grobničkom govoru 20. stoljeća
Grobnišćina: tragovi, znakovi i smjerokazi 9 221-232 - 2013.

13. Nežić, Ivana
Moderna čakavska morfologija
Fluminensia 23 191-195 - 2011.

Q4
A1
WOS

14. Crnić, Mirjana; Nežić, Ivana;
Sintaksa padeža u govoru Kostrene
Znanstveno-stručni skup Život, kultura i povijest Kostrene 4 171-183 - 2010.

15. Nežić, Ivana;
Romanizmi u semantičkoj sferi domaćinstva i gastronomije u južnim labinskim govorima
Peti hrvatski slavistički kongres 1 339-348 - 2010.

16. Nežić, Ivana; Vranić, Silvana;
Govori Lovranšćine u dosadašnjoj dijalektološkoj literaturi
Zbornik Lovranšćine. Knjiga 1 1 301-312 - 2010.

17. Crnić, Mirjana; Nežić, Ivana;
Romanizmi u grobničkom govoru XX. stoljeća
I. međimurski filološki dani 1 13-22 - 2009.

18. Vranić, Silvana; Nežić, Ivana;
Fonološke napomene o govoru Brovinja u Istri
Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 20 39-50 - 2009.

Q4
A1
WOS

19. Nežić, Ivana
Rječničko i gramatičko blago grobničkoga govora 20. stoljeća
Fluminensia 20 133-138 - 2008.

Q4
A1
WOS

20. Nežić, Ivana;
Romanizmi u frazemima južnih labinskih govora
Riječki filološki dani 8 8 613-630 - 2008.

Pozvana predavanja

1. Nežić, Ivana
Labinski govori - jučer, danas, sutra
Labin - 22.5.2014.

Kongresna priopćenja

1.
Ivana Nežić
O antroponimima u brašćinskoj knjizi sv. Marije Tepačke u Grobniku referat Grobnišćina: tragovi, znakovi i smjerokazi Grobnik - 9.11.2019.
2.
Ivana Nežić
Labinjonska cakavica u poeziji pjesnikinja labinskoga kraja referat 4. međimurski filološki i pedagoški dani Čakovec - 26.4.2019.
3.
Ivana Nežić - Maja Opašić
Prilog semantičkoj analizi frazema govora Brovinja referat Šesti hrvatski slavistički kongres Vukovar i Vinkovci - 11.9.2014.
4.
Mirjana Crnić Novosel - Ivana Nežić
Pun naručaj nepozabjeneh lovranskeh besed referat Lovran u riječi, riječ u Lovranu Lovran - 20.4.2013.
5.
Ivana Nežić
O tvorbi imenica u govoru Brovinja referat Riječki filološki dani 9 Rijeka - 23.11.2012.
6.
Mirjana Crnić - Ivana Nežić
Sintaksa padeža u govoru Kostrene referat Znanstveno-stručni skup Život, kultura i povijest Kostrene Kostrena - 27.11.2010.
7.
Mirjana Crnić - Ivana Nežić
Romanizmi u semantičkoj sferi odjeće i obuće u grobničkom govoru 20. stoljeća referat Grobnišćina: tragovi, znakovi i smjerokazi Čavle - 6.11.2010.
8.
Ivana Nežić
Romanizmi u semantičkoj sferi domaćinstva i gastronomije u južnim labinskim govorima referat Peti hrvatski slavistički kongres Rijeka - 8.9.2010.
9.
Mirjana Crnić - Ivana Nežić
Romanizmi u grobničkom govoru XX. stoljeća referat 1. međimurski filološki dani Čakovec - 25.4.2009.
10.
Ivana Nežić
Romanizmi u frazemima južnih labinskih govora referat Riječki filološki dani 8 Rijeka - 7.11.2008.
11.
Ivana Nežić
Iz frazeologije govora Brovinja referat 13. međunarodni skup slavista Opatija - 25.6.2008.

Znanstveni projekti

1. 1.3.2019. -
Kroatistika, Andragogija, Filozofija i Kulturologija - usklađivanje s HKO-om (KAFKa); suradnik; Europski socijalni fond; ;
2. 1.12.2013. - 1.12.2018.
Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
3. 2.11.2007. - 31.10.2013.
Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske; znanstveni novak; MZOS; ;

Znanstveni skupovi

1. - 8.11.2008.
Riječki filološki dani 8 Rijeka tajnica Organizacijskoga odbora

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 22.5.2014. - Labinski govori - jučer, danas, sutra
predavanje
Labin

Popularizacija znanosti

1. 5.12.2019. - Predstavljanje rječnika Slovnik kastafskega govora Cvjetane Miletić
predstavljanje knjige
Opatija
2. 18.3.2016. - Predstavljanje priručnika Vadin po nase. Rječnik labinske cakavice Marijana Milevoja
predstavljanje knjige
Labin