PORTFELJ / izv. prof. dr. sc. Siniša Kušić

Portfelj

izv. prof. dr. sc.

Siniša Kušić

Filozofski fakultet

Odsjek za pedagogiju

Kontakt

T +385 (0)51 265 709

M +385 (0)98 176 3446

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-324

Vidljivost

Obrazovanje

2008. - 2012.

Doktor znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogije, znanstvene grane andragogije

Poslijediplomski doktorski studij pedagogije, smjer „Kurikulum suvremenog odgoja i škole“

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2005. - 2008.

Apsolvent - prijelaz na poslijediplomski doktorski studij pedagogije

Poslijediplomski znanstveni magistarski studij pedagogije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1998. - 2004.

Profesor pedagogije i informatike

Sveučilišni diplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1994. - 1998.

Tehničar za računalstvo

Tehničar za računalstvo

Elektrotehnička škola, Rijeka

1986. - 1994.

Osnovnoškolsko obrazovanje

Osnovna škola

Osnovna škola „Kozala“, Rijeka

Radno iskustvo

2.2020. -

Izvanredni profesor

Nastavna djelatnost – nositelj predmeta na preddiplomskom studiju pedagogije (Teorije odgoja; Didaktička dokimologija); nositelj predmeta na diplomskom studiju pedagogije (Didaktika - modeli poučavanja i vrednovanja u nastavnom procesu; Pedagoški praktikum 1; Andragoška didaktika; Komparativna andragogija; Obrazovanje odraslih u koncepciji cjeloživotnog učenja; Praktičan rad II); sunositelj predmeta na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju pedagogije (Stanje i perspektive obrazovanja odraslih u koncepciji cjeloživotnog učenja; Obrazovanje i procesni kurikul; Zajednice učenja i supervizijsko savjetovanje); Znanstvena djelatnost - istraživanje; rad na znanstvenoistraživačkim projektima; Akademska administracija

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za pedagogiju

01.10.2018. - 30.9.2021.

Prodekan za poslovne odnose i razvoj

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

12.2014. - 2.2020.

Docent

Nositelj kolegija - Teorije odgoja, Didaktička dokimologija, Obrazovanje odraslih u koncepciji cjeloživotnog učenja, Praktičan rad 2

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za pedagogiju

01.08.2012. - 31.12.2014.

Znanstveni novak - viši asistent

Znanstveni novak u suradničkom zvanju višeg asistenta (asistent na kolegijima Odsjeka za pedagogiju - održavanje nastave na seminarima i vježbama)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za pedagogiju

03.01.2005. - 31.07.2012.

Znanstveni novak - asistent

Znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta (asistent na kolegijima Odsjeka za pedagogiju - održavanje nastave na seminarima i vježbama)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za pedagogiju

Nagrade i priznanja

17.05.2016.

Dodijeljena Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci na temelju rezultata studentskih anketa Filozofskog fakulteta u Rijeci u akademskoj godini 2014./2015. i osobitog doprinosa nastavnom radu sa studentima

05.05.2016.

Dodijeljena Zahvalnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za iskazano zadovoljstvo radom nastavnika procijenjeno studentskim evaluacijama tijekom više semestara

Članstva

2012. -

Hrvatsko andragoško društvo (HAD)

2011. -

Hrvatsko pedagogijsko društvo (HPD)

2007. -

Hrvatsko futurološko društvo (HFD)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2016. -

Zajednice učenja i supervizijsko savjetovanje

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

sunositelj

2016. -

Obrazovanje i procesni kurikul

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

sunositelj

2015. -

Stanje i perspektive obrazovanja odraslih u koncepciji cjeloživotnog učenja

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

sunositelj

2015. -

Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja

Sveučilišni diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2015. -

Teorije odgoja

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2015. -

Didaktička dokimologija

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2014. -

Praktičan rad II

Sveučilišni diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2013. - 2015.

Obrazovanje odraslih i lokalni razvoj

Sveučilišni diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2013. - 2015.

Domska pedagogija

Sveučilišni preddiplomski i diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2012. - 2015.

Komparativna pedagogija

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2008. - 2015.

Didaktička dokimologija

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2008. - 2015.

Andragogija

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2008. - 2015.

Didaktika

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2008. - 2013.

Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja

Sveučilišni diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2008. - 2010.

Sustavi i modeli nastave i učenja

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2008. - 2009.

Uvod u didaktiku

Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2005. - 2008.

Obrazovanje odraslih u međunarodnom kontekstu

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2005. - 2008.

Didaktička dokimologija

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2005. - 2008.

Sustavi i modeli nastave i učenja

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2005. - 2008.

Didaktika

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2005. - 2008.

Andragogija

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2005. - 2008.

Uvod u andragogiju

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2005. - 2007.

Andragogija

Sveučilišni dodiplomski dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2005. - 2007.

Didaktika

Sveučilišni dodiplomski dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2005. - 2006.

Pedagogija profesionalnog obrazovanja

Sveučilišni dodiplomski dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

Mentor u završnim radovima

11.10.2017. -

Kompetencije za cjeloživotno učenje kod studenata pedagogije u Hrvatskoj i Poljskoj

Nina Rapo

Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

28.09.2017. -

Vrednovanje obrazovnih postignuća učenika u višim razredima osnovne škole

Julija Trstenjak

Sveučilišni diplomski dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

21.09.2017. -

Online društvene mreže i slika o sebi

Sara Kuharić

Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

01.09.2017. -

Poimanje prijateljstva na društvenim mrežama iz perspektive učenika srednje škole

Andrea Lach

Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

01.09.2017. -

Stavovi učitelja i nastavnika o opisnom ocjenjivanju u osnovnoj školi

Mia Veljačić

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

27.02.2017. -

Značaj primijenjenog kazališta za osnaživanje i emancipaciju mladih odraslih osoba

Natali Bosić

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

01.09.2016. -

Razredno-nastavno ozračje i komunikacija

Lucija Habulin

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

01.09.2015. -

Pretpostavke za razvoj andragoške profesije u Hrvatskoj

Iva Perković

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

01.09.2015. -

Zadovoljstvo polaznika programom za stjecanje nastavničkih kompetencija

Ivona Margetić

Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

01.09.2015. -

Analiza programa cjeloživotnog obrazovanja za stjecanje pedagoških kompetencija u Hrvatskoj i Sloveniji

Matea Štebih

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

01.09.2015. -

Motivacijski čimbenici u obrazovanju odraslih

Anamarija Vinković

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

01.09.2014. -

Komparativno istraživanje sustava obrazovanja odraslih u Rusiji, Nizozemskoj i Finskoj

Nina Posavec

Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

01.09.2014. -

Suvremenost didaktičkih ideja Jan Amosa Komenskog

Mateja Činko

Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

01.09.2014. -

E-učenje u visokom obrazovanju

Dajana Kuzma

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

01.09.2014. -

Andragoške koncepcije

Antonija Galina

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

01.09.2014. -

Uloga i značaj globalizacije u obrazovanju odraslih

Klara Fegeš

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

01.09.2013. -

Teorijska analiza kompetencija nastavnika

Jana Heder

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

01.10.2012. - 30.09.2013.

Didaktika

Razlikovna edukacija za upis na diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za pedagogiju

suradnik

Gostujući nastavnik

2015. - 30.09.2017.

Didaktička dokimologija

Sveučilišni diplomski studij likovne pedagogije

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

voditelj

2012. - 2015.

Didaktika

Sveučilišni preddiplomski studij likovne pedagogije

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2012. - 2015.

Didaktička dokimologija

Sveučilišni diplomski studij likovne pedagogije

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

suradnik

Osobni razvoj

27.10.2016. - 28.10.2016.

Radionica „Mentoriranje doktorskih studenata”

Financiranje: 16 sati

2008. - 2009.

Programa cjeloživotnog obrazovanja "E-učenje u nastavnom procesu"

Financiranje: 3 ECTS boda

2007. - 2008.

Edukacijska radionica „Društveno korisno učenje kao nova nastavna metoda“

01.10.2006. - 01.06.2007.

E-learning Akademija – smjer E-learning tutoring (završio s pohvalama i stekao certifikat za e-learning tutora)

Financiranje: 1 godina studija (2 semestra)

01.10.2005. - 30.06.2006.

Program inicijalnog osposobljavanja visokoškolskih nastavnika za rad u nastavi (INIOS)

Financiranje: 30 sati

2005.-u tijeku

Sudjelovanje na međunarodnim i domaćim znanstveno-stručnim skupovima

24.06.2004. - 27.06.2004.

Međunarodna andragoška ljetna akademija

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

23.04.2018.

Andragogical competencies

Kušić, S., Zovko, A., Vrcelj, S.

The Proceedings & Abstracts of ICONASH 2018 - 23-28

2018.

Odrasli u visokoškolskom obrazovanju

Kušić, S., Vrcelj S., Zovko, A.

Rad/poglavlje u knjizi planirano je za objavu tijekom 2018. godine

01.12.2017.

Obrazovanje i kompetencije nastavnika za provedbu kompetencijskog modela osnovnog obrazovanja odraslih

Kušić, S.

Rad/poglavlje u knjizi - Smjernice za unapređenje osnovnog obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj (Urednici: Strugar, V., Žiljak, T., Rajić, V., Lapat, G., Kušić, S.) - 40-53

01.12.2017.

Odnos srednjoškolaca prema školskom uspjehu

Vrcelj, S., Kušić, S., Cikač, T.

Acta ladertina - 14 (2017) 7-38

02.11.2017.

The presence of andragogical competencies in graduate study programmes of foreign languages

Kušić, S., Mašić, M., Vrcelj, S.

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences - 4 159-165.

https://doi.org/10.18844/prosoc.v4i4.2608

A2

01.07.2017.

Transformation in Education Control Resulting from Major Political Changes in South Africa and Two Balkan States: 1990 – 2005

Steyn, H., Wolhuter, C., Van der Walt, H., Vrcelj, S., Kušić, S., Vignjević, B., Spasenović, V.

Sodobna pedagogika/ Journal of Contemporary Educational Studies - 68 (134) 146–162.

http://www.sodobna-pedagogika.net/wp-content/uploads/2017/08/3-steyn-ang.pdf

Q4

2017.

In Search for the Pedagogy (Studies) Identity: The Croatian Context

Kušić, S., Vrcelj, S.

Sodobna pedagogika/ Journal of Contemporary Educational Studies - 68 (134) 126-142

Q4

2015.

Adults and “knowledge society”

Kušić, S., Vrcelj, S., Klapan, A.

E. Juhász, V. Tomášová, E. Petlák (eds.), The Social Role of Adult Education in Central Europe (Die gesellschaftliche Rolle der Erwachsenenbildung in Mitteleuropa). Hungary, Debrecen: University of Debrecen Department of Andragogy & Association for Development of Adult Education. - 83-93

2015.

Planning and Programming Continuous Professional Teacher Training: Experiences in Croatia

Tot, D., Kušić, S., Klapan, A.

Global Journal on Humanities and Social Sciences - 1 134-140

A1

2014.

(Ne)obrazovni i (ne)odgojni ishodi obrazovanja

Kušić, S., Vrcelj, S., Klapan, A.

Hrvatić, N., Lukenda, A., Pavlović, S., Spajić-Vrkaš, V., Vasilj, M. (ur.): Pedagogija, obrazovanje i nastava – Svezak 1. (Zbornik radova 2. međunarodne znanstvene konferencije, Mostar, 21.-23. ožujka 2013.). Mostar: Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. - Svezak 1 419-429

2013.

Standardization of adult education in the Republic of Croatia

Klapan, A., Vrcelj, S., Kušić, S.

Andragoška spoznanja - 19 20-28

A1

2012.

Influence of migrations on Adult Education in Croatia during the Croatian war of independence and in the post war period

Klapan, A., Kušić, S., Rogić, D.

Andragoška spoznanja - 18 38-54

A1

2011.

Školska kultura i odgojno djelovanje škole

Kušić, S.

priredila Jevtić, B., Vaspitanje za humane odnose – problemi i perspektive. Niš: Filozofski fakultet Sveučilišta u Nišu. - 254-265

2011.

The media and the commercialization of childhood – marginalization of educational values

Zloković, J., Klapan, A., Kušić, S.

Iskanja – vzgoja in pre-vzgoja - 29 112-126

A2

2011.

Teorija Petera Jarvisa o cjeloživotnom učenju (prikaz knjige Petera Jarvisa (2009), „Learning to be a person in society“. London and New York: Routledge.)

Kušić, S.

Andragoški glasnik: Glasilo Hrvatskog andragoškog društva - 15 89-96

2010.

Evaluation in the educational and learning processes - Key didactical question

Klapan, A., Kušić, S., Grubišić, D.

The Journal of Quality in Education (AMAQUEN) - 2010 24-33

A1

2010.

Online društvene mreže i društveno umrežavanje kod učenika osnovne škole: navike Facebook generacije

Kušić, S.

Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja - 56 103-125

A1

2010.

Profesionalno usavršavanje učitelja poradi poticanja cjelokupnog razvoja djece suvremenog doba

Zloković, J., Kušić, S., Tot. D.

Magistra Iadertina - 5 41-52

A1

2009.

Homo Zappiensi – kreatori nove škole

Vrcelj, S., Klapan, A., Kušić, S.

Potkonjak, N. (ur.), Buduća škola. Beograd: Srpska akademija obrazovanja. - Svezak 2 751-763

2008.

Education of women

Kušić, S., Ban, A.

Sári, M. (ur.), Regionalisierung – Internationalisierung. Pécs: Universität Pécs Fakultät für Erwachsenenbildung und Personalentwicklung; University of Pécs Faculty of Adult Education and Human Resources Development. - 197-208

2008.

Cjeloživotno učenje i održivi razvoj – potreba redizajniranja odgojno-obrazovnih programa

Klapan, A., Vrcelj, S., Kušić, S.

Uzelac, V. i Vujičić, L. (ur.), Cjeloživotno učenje za održivi razvoj - Svezak 1. Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci. - Svezak 1 287-292

2008.

„Virtualna okolina“ i „progresivni odgoj“ – „nove“ perspektive i prakse

Zloković, J., Kušić, S., Šupak, A.

Dečman Dobrnjič, O., Černetič, M., Šetina Čož, M. (ur.), Educational Models in Global Societies - 2008. Ljubljana: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj; Društvo vzgojiteljev Slovenije, Ljubljana; Zavod R Slovenije za šolstvo in šoprt, Ljubljana; Department of Education, National Universitiy of Tainan, Tainan, Taiwan, Skupnost dijaških domov Slovenije, Kranj. - 28-36

2008.

lliteracy in Croatia

Klapan, A., Vrcelj, S., Kušić, S.

Filla, W., Gruber, E., Muller, G. (ur.), Wissen als Chance: Erwachsenenbildung zwischen beruflicher Qualifizierung und allgemeiner Bildung. VÖV-Publikationen 19. Wien: Verband Österreichischer Volkshochschulen (VÖV). - VÖV-Publikationen 19 121-130

A1

2007.

E-learning i obrazovanje na daljinu - novi pristup obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju

Kušić, S., Zloković, J., Redžić, D.

Klapan, A. i Matijević, M. (ur.) Zbornik radova 3. međunarodne konferencije Obrazovanje odraslih za ekonomiju znanja. Zagreb: Hrvatsko andragoško društvo. - 123-135

2007.

Processes of globalizations and education in Croatia

Klapan, A., Vrcelj, S., Kušić, S.

Toldy, T., Ramos, C., Vila Maior, P., Lira, S. (ur.), Actas do Congresso Internacional CIDADANIA(S): Discursos e Práticas (Proceedings of the International Congress “CITIZENSHIP(S): Discourses and Practices). CD-ROM. Porto, Portugal: Universidade Fernando Pessoa. - 129-137

2007.

Stanje i perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u konceptu cjeloživotnog učenja

Klapan, A., Kušić, S.

Alibabić, Š., Pejatović, A. (ur.), Andragogija na početku trećeg milenijuma. Beograd: Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju. - 161-173

2006.

Obrazovanje odraslih u Švedskoj

Klapan, A., Kušić, S.

Andragoški glasnik: Glasilo Hrvatskog andragoškog društva - 16 23-32

A2

2005.

Obrazovanje odraslih u Kubi

Klapan, A., Kušić, S., Grubišić, D.

Andragoški glasnik: Glasilo Hrvatskog andragoškog društva - 15 39-49

A2

2004.

Utjecaj TV reklama na djecu – komercijalizacija djetinjstva

Kušić, S., Grubišić, D.

Blažič, M. (ur.), Mediji v izobraževanju. Novo mesto: Visokošolsko središče Novo mesto. - 169-174

Popis svih objavljenih znanstvenih radova dostupan na mrežnim stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI.

Znanstvene knjige

2016.

Suvremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga. Zbornik u čast Stjepana Staničića

Urednik

Razni autori (zbornik radova)

Turk, M., Kušić, S., Mrnjaus, K., Zloković, J. (ur.)

Filozofski fakultet Rijeka

2016.

Didaktičke odrednice obrazovanja andragoga - komparativni pristup

Autor

Siniša Kušić, Sofija Vrcelj, Anita Zovko

Filozofski fakultet Rijeka

2014.

Je li (obrazovni) menadžment muški posao?

Urednik i korektor

Sofija Vrcelj

Siniša Kušić

Hrvatsko futurološko društvo Rijeka

Pozvana predavanja

21.12.2016.

Školstvo u Hrvatskoj: stanje i perspektive

Siniša Kušić

Filozofski fakultet u Mariboru, Slovenija

01.07.2016.

Obrazovanje odraslih u visokom školstvu: izazovi i perspektive (pozvano plenarno predavanje)

Siniša Kušić

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija o obrazovanju odraslih „Obrazovanje odraslih i tržište rada“, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

15.05.2014.

Primjeri dobre prakse obrazovanja andragoga u Europi: što možemo naučiti od drugih? (pozvano plenarno predavanje)

Siniša Kušić

Međunarodni andragoški simpozij na temu „Profesionalizacija andragoških djelatnika“ u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Biograd na Moru, Hrvatska

Kongresna priopćenja

21.04.2018.

Andragogical competencies

Kušić, S., Zovko, A., Vrcelj, S.

Usmena PP prezentacija (Kušić, S., Zovko, A., Vrcelj, S.)

1st International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities, ICONASH 2018 Antalya, Turska, 20. - 22. travanja 2018. godine

27.10.2017.

Kompetencije pedagoga - od globalnog do lokalnog konteksta djelovanja (Competences of Pedagogues - From Global to Local Activity Context)

Vrcelj, S., Kušić, S.

Usmeno, PP prezentacija (Vrcelj, S. i Kušić, S.)

International conference „Studies in Pedagogy - Traces of the Past and Future Prospects Faculty of Arts, Department of Pedagogy, University of Maribor, Maribor, Slovenija, 26.-27. listopada 2017. godine

26.05.2017.

Nastava usmjerena na ishode učenja - Koja je svrha i funkcija nastave i škole?

Kušić, S., Vrcelj, S.

Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S. i Vrcelj, S.)

Međunarodni znanstveni skup „Problemi i dileme suvremene nastave u teoriji i praksi“ Aranđelovac, Srbija, 26.-27.5.2017. godine

04.05.2017.

The presence of andragogical competences in graduate study programmes of foreign languages

Mašić, M., Kušić, S., Vrcelj, S.

Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S. i Vrcelj, S.)

6th Cyprus International Conference on Educational Research (CYICER 2017) Kyrenia, Cyprus, 4-6 May 2017. godine

26.09.2016.

Emancipacijski koncept vs. Tržišni koncept - rekonceptualizacija obrazovanja odraslih

Kušić, S.

Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.)

International adult education conference „Who Needs Adult Education?“ Vodice, Hrvatska, 26.-28.9.2016. godine

01.07.2016.

Obrazovanje odraslih u visokom školstvu: izazovi i perspektive

Kušić, S.

Pozvano plenarno izlaganje, PP prezentacija

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija o obrazovanju odraslih „Obrazovanje odraslih i tržište rada“ Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, Hrvatska, 30.6.-2.7.2016. godine

04.02.2016.

The presence of andragogical competences in graduate study programmes of foreign languages

Mašić, M., Kušić, S., Vrcelj, S.

Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S. i Mašić, M.)

8th World Conference on Educational Sciences, WCES-2016 Univesity of Alcala, Madrid, Španjolska, 04-06 February 2016. godine

21.01.2016.

Didaktičke odrednice modela i kurikuluma obrazovanja andragoga - komparativna perspektiva

Kušić, S., Vrcelj, S.

Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.)

Znanstveno-stručnom kolokviju “Stanje i perspektive obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj“ Split, Hrvatska, Filozofski fakultet u Splitu, 21. i 22. siječnja 2016. godine

22.10.2015.

U potrazi za identitetom (studija) pedagogije - iz perspektive Bolonjskog procesa u Hrvatskoj

Vrcelj, S., Kušić, S.

Usmeno, PP prezentacija (Vrcelj, S.)

International symposium „Between tradition and future challenges: The study of pedagogy in Central and South-East Europe. Maribor, Slovenija, 22-24 October 2015. godine

26.06.2015.

Competencies for working with adults – an example of andragogues in Croatia

Kušić, S., Klapan, A., Vrcelj, S.

Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.)

4th International Conference on Education (IC-ED-2015), “Lifelong Learning” Christian University, St. Petersburg, Rusija, 26-28 June 2015.

01.10.2014.

Adults and “knowledge society”

Kušić, S., Vrcelj, S., Klapan, A.

Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.)

12th symposium “History of Adult Education in Central Europe” Economy, Money, Ethics, Politics, and Adult Education: Europe’s Responsibility Debrecen, Mađarska, 1-4 October 2014. godine

15.05.2014.

Primjeri dobre prakse obrazovanja andragoga u Europi: što možemo naučiti od drugih?

Kušić, S.

Pozvano plenarno izlaganje, PP prezentacija

Međunarodni andragoški simpozij na temu „Profesionalizacija andragoških djelatnika“ Biograd na Moru, Hrvatska, 15. i 16. svibnja 2014. godine

02.05.2014.

Planning and Programming Continuous Professional Teacher Training: Experiences in Croatia

Tot, D., Kušić, S., Klapan, A.

Online usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.)

3rd World Conference on Design, Arts and Education (DAE-2014) Dubrovnik, Hrvatska, 02.-03. svibanj 2014. godine

21.03.2013.

(Ne)obrazovni i (ne)odgojni ishodi obrazovanja

Kušić, S., Vrcelj, S., Klapan, A.

Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.)

Međunarodna znanstvena konferencija „Pedagogija, obrazovanje i nastava“ Mostar, BiH, 21.-23. ožujka 2013. godine

11.04.2011.

Školska kultura i učenikovo znanje (u okviru radionice: Kurikulumske odrednice kulture osnovne škole)

Kušić, S.

Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.)

Deveti susret pedagoga Hrvatske – Pedagog kreator kurikuluma i kulture odgojno-obrazovne ustanove Zadar, Hrvatska, 11.-13. travanj 2011. godine

17.09.2010.

Školska kultura i odgojno djelovanje škole

Kušić, S.

Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.)

Međunarodni znanstveni skup „Vaspitanje za humane odnose – problemi i perspektive“ Niš, Srbija, Centar za pedagoška istraživanja i Department za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Nišu, 17.-18. rujan 2010. godine

19.04.2010.

Utjecaj masovnih medija na (ne)prevenciju ovisnosti (u okviru radionice: Adolescenske krize u srednjoj školi)

Kušić, S.

Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.)

Osmi susret pedagoga Hrvatske – Kriza odgoja i/ili odgoj u vrijeme krize Osijek, Hrvatska, 19.-21. travanj 2010. godine

25.06.2009.

(Un)traditional position of men and women in modern society – basis for the re-conceptualization of education

Vrcelj, S., Klapan, A., Kušić, S.

Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.)

The First Malta International Forum on Learning Qawra, Malta, Let Me Learn Centre, University of Malta, 25-27th June 2009.

29.05.2009.

Netradicionalne strategije učenja i poučavanja u neformalnom obrazovanju

Turk, M., Kušić, S.

Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.)

Međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih „Neformalno obrazovanje i informalno učenje odraslih” Šibenik, Hrvatska, 29.-31. svibanj 2009. godine

23.01.2009.

Homo Zappiensi – kreatori nove škole

Vrcelj, S., Klapan, A., Kušić, S.

Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.)

Znanstveni skup „Buduća škola” Beograd, Srbija, Srpska akademija obrazovanja, 23.-24. siječanj 2009. godine

16.10.2008.

Planiranje i programiranje stalnog stručnog usavršavanja učitelja

Tot, D., Kušić, S., Klapan, A.

Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.)

Međunarodna znanstvena konferencija „Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja“ Mostar, BiH, 16.-18. listopad 2008. godine

02.10.2008.

Education of women

Kušić, S., Ban, A.

Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.)

X. Symposium "Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa" Regionalisierung – Internationalisierung Pécs, Mađarska, 02.-05.10.2008. godine

17.04.2008.

„Virtualna okolina“ i „progresivni odgoj“ – „nove“ perspektive i prakse

Zloković, J., Kušić, S., Šupak, A.

Usmeno, PP prezentacija (Zloković, J.)

II Mednarodni kongres dijaških domov (II International Conference of Boarding School) “Modeli vzgoje v globalni družbi - 2008” (“Educational Models in Global Societies - 2008”) Ljubljana, Slovenija, 17.-18. travanj 2008. godine

03.06.2007.

E-learning i obrazovanje na daljinu - novi pristup obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju

Kušić, S., Zloković, J., Redžić, D.

Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.)

III Međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih „Obrazovanje odraslih za ekonomiju znanja" (u sklopu međunarodne konferencije XXIII. Andragoška škola) Šibenik, Hrvatska, Hrvatsko andragoško društvo, 03.-05. lipanj 2007. godine

27.09.2006.

lliteracy in Croatia

Klapan, A., Vrcelj, S., Kušić, S.

Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.)

Međunarodni simpozij «Wissen als Chance - die Zukunft der Erwachsenenbildung im Alpen-Adria-Raum in Kooperation mit Zentral-, Ost- und Sudosteuropa» Klagenfurt, Austrija, Alpen-Adria Universitat Klagenfurt, 27.-29. rujan 2006. godine

29.06.2006.

Processes of globalizations and education in Croatia

Klapan, A., Vrcelj, S., Kušić, S.

Usmeno, PP prezentacija (Klapan, A.)

Međunarodni znanstveni skup «Citizenship(s): Discourses and Practices» Porto, Portugal, Fernando Pessoa University, 29. lipanj - 01. srpanj 2006. godine

02.06.2006.

Stanje i perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u konceptu cjeloživotnog učenja

Klapan, A., Kušić, S.

Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.)

Međunarodni znanstveni skup "Andragogija na početku trećeg milenijuma" Beograd, Srbija, Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta, 2. lipanj 2006. godine

08.09.2005.

Influence of migrations on Adult Education in Croatia during the Croatian war of independence and in the post war period

Klapan, A., Kušić, S., Rogić, D.

Usmeno, PP prezentacija (Rogić, D.)

10th International Conference on the History of Adult Education, International ESVA Foundation Helsinki, Finska, 08.-11. rujan 2005. godine

20.04.2005.

Evaluation in the educational and learning processes - Key didactical question

Klapan, A., Grubišić, D., Kušić, S.

Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S. i Grubišić, D.)

2éme Congres International de Management de la Qualité dans les Systemes d'Education et de Formation («The assessment, tool of educational and training quality building»), u organizaciji AMAQUEN, World Society for Comparative Education i World Society f Casablanca, Morocco, 20.-22. travnja 2005. godine

10.12.2004.

Utjecaj mass medija na (ne)prevenciju ovisnosti

Kušić, S.

Usmeno, PP prezentacija

Međunarodni znanstveno-stručni skup "Škola bez droge", u organizaciji Međunarodnog centra prevencije ovisnosti Višnjan, Hrvatska, 10.-11. prosinca 2004. godine

07.10.2004.

Utjecaj TV reklama na djecu – komercijalizacija djetinjstva

Kušić, S., Grubišić, D.

Usmeno, PP prezentacija (Kušić, S.)

Međunarodni znanstveni simpozij "Mediji v izobraževanju" Novo mesto, Slovenija, 07.-08. listopada 2004. godine

Mentorstvo doktorandima

01.03.2017. -

Utjecaj projektne nastave na kompetencije studenata iz matematike (Siniša Kušić mentor)

Branka Gotovac Doktorat

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije

Datum obrane: disertacija u izradi

01.09.2016. -

Usporedba primjene različitih metoda poučavanja fizike u odnosu na psihološke karakteristike učenika (Siniša Kušić komentor)

Sanja Martinko Doktorat

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije

Datum obrane: disertacija u izradi

Znanstveni skupovi

14.06.2017. - 17.06.2017.

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija o obrazovanju odraslih „Razvoj i razumijevanje profesionalnog identiteta edukatora u obrazovanju odraslih“

Rijeka, Hrvatska član programskog odbora

26.05.2017. - 27.05.2017.

Međunarodni znanstveni skup „Problemi i dileme suvremene nastave u teoriji i praksi“

Aranđelovac, Srbija član programskog odbora

19.05.2017. -

Doktorska konferencije za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti, DOKON 2017

Filozofski fakultet u Rijeci član programskog i organizacijskog odbora

26.09.2016. - 28.09.2016.

International adult education conference „Who Needs Adult Education?“

Zagreb i Vodice, Hrvatska član organizacijskog odbora

30.06.2016. - 02.07.2016.

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija o obrazovanju odraslih „Obrazovanje odraslih i tržište rada“

Filozofski fakultet u Rijeci član programskog i organizacijskog odbora

03.06.2016. -

Doktorska konferencije za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti, DOKON 2016

Filozofski fakultet u Rijeci član programskog i organizacijskog odbora

22.05.2015. -

Doktorska konferencije za studente, voditelje i suradnike poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti, DOKON 2015

Filozofski fakultet u Rijeci član programskog i organizacijskog odbora

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

01.05.2017. -

član stručne skupine za izradu Nacrta prijedloga novog kurikula za osnovno obrazovanje odraslih utemeljenog na konceptu ključnih kompetencija - u okviru Erasmus+ projekt Implementacija EU AGENDE obrazovanja odraslih 2015.-2017. kojeg provodi Odjel za cjeloživotno učenje Ministarstva znanosti i obrazovanja

Odjel za cjeloživotno učenje Ministarstva znanosti i obrazovanja

član stručne skupine

02.03.2017. - 17.03.2017.

Program Curriculum globALE (4. ciklus programa za osposobljavanje andragoških djelatnika)

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb

trener u okviru 1. modula - Uvod u obrazovanje odraslih

16.02.2017. - 24.02.2017.

Program Curriculum globALE (3. ciklus programa za osposobljavanje andragoških djelatnika)

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb

trener u okviru 1. modula - Uvod u obrazovanje odraslih

01.10.2016. -

Fokus skupina o Zakonu o obrazovanju odraslih kojim se predviđa licenciranje za povremene i stalne nastavnike u obrazovanju odraslih i voditelje obrazovanja odraslih u ustanovama za obrazovanje odraslih

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Sv. Martin na Muri)

član fokus skupine

09.12.2015. -

Predavanje na temu "Temeljna dokimološka znanja i alternativne metode vrednovanja učenikovih znanja"

Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja", Buzet

Predavač

20.11.2015. - 28.11.2015.

Program Curriculum globALE (2. ciklus programa za osposobljavanje andragoških djelatnika)

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb

trener u okviru 1. modula - Uvod u obrazovanje odraslih

20.10.2015. -

Predavanje na temu "Temeljna dokimološka znanja i alternativne metode vrednovanja učenikovih znanja"

Osnovna škola "Zamet", Rijeka

Predavač

30.04.2015. -

Predavanja na temu "Temeljna načela i različiti pristupi vrednovanju u nastavnom procesu"

Medicinska škola u Rijeci - Drugi stručni skup međužupanijskog stručnog vijeća za medicinske sestre

Predavač

14.11.2014. -

Radionica na temu "Temeljna dokimološka znanja i alternativne metode vrednovanja učenikovih znanja"

Filozofski fakultet u Rijeci - Stručni skup Unaprjeđenje kvalitete pedagoške prakse

Predavač i voditelj radionice

25.09.2013. -

Predavanje i radionica na temu "Cilj i očekivani ishodi učenja u nastavnom procesu"

Osnovna škola "Turnić", Rijeka

Predavač i voditelj radionice

01.04.2013. - 01.06.2013.

Voditelj Povjerenstva za izradu stručnog mišljenja o Modelu timskog oblika rada u razrednoj nastavi Osnovne škole „Petar Zrinski“ u Čabru

Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Voditelj Povjerenstva

2013. -

Recenzent e-kolegija prijavljenih na natječaj za Najbolji e-kolegij Sveučilišta u Rijeci u akad. god. 2012./2013. na zahtjev Povjerenstva za e-učenje Sveučilišta u Rijeci

Sveučilište u Rijeci - Povjerenstvo za e-učenje Sveučilišta u Rijeci

recenzent e-kolegija

2012. -

Recenzent e-kolegija „Europska dimenzija u obrazovanju“ na zahtjev nositeljice kolegija (nositeljica kolegija: prof. dr. sc. Jasminka Ledić; asistent: Marko Turk, znanstveni novak)

Filozofski fakultet u Rijeci

recenzent e-kolegija

2007. - 01.06.2007.

Revizija programa E-learning Tutoring (E-learning akademija, Zagreb) - na zahtjev Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet

E-learning akademija, Zagreb

Revizor

24.06.2004. - 27.06.2004.

Radionica „Adult educators competencies“ - Međunarodna andragoška ljetna akademija

Andragoški centar

Jedan od voditelja radionice

01.05.2004. -

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće 2004.“

Škola stvaralaštva

Član stručnog tima (pedagog)

2001. - 2004.

Osnivač i Predsjednik Udruge studenata pedagogije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci «JANUS»

Udruga studenata pedagogije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci «JANUS»

Osnivač i Predsjednik Udruge

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

01.04.2016. - 30.04.2018.

voditelj Centra za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci - Centar za obrazovanje nastavnika

2016. - 2017.

član povjerenstva za izmjenu programa preddiplomskog i diplomskog studija pedagogije

Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci

2016. -

koordinator CEEPUS mreže Pedagogy and Andragogy in South-East Europe (PASEE) na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci

Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci

01.10.2014. - 01.04.2016.

tajnik Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija pedagogije

Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

01.04.2014. - 01.04.2016.

član Programskog vijeća Centra za obrazovanje nastavnika

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci - Centar za obrazovanje nastavnika

01.09.2013. - 01.03.2015.

Koordinator sveučilišnog izvanrednog diplomskog studija pedagogije

Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

01.10.2012. - 01.03.2015.

Koordinator programa cjeloživotnog obrazovanja Razlikovna edukacija za upis na diplomski studij pedagogije

Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

01.12.2008. - 01.05.2011.

Povjerenik za e-učenje

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.03.2005. - 01.10.2007.

ECTS koordinator

Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

01.12.2008. - 01.05.2011.

Član Povjerenstva

Povjerenstvo za implementaciju e-učenja pri Sveučilištu u Rijeci

Projekti

Znanstveni projekti

01.03.2019. -

Kritički diskurs didaktičkih modela i kompetencija nastavnika u obrazovanju odraslih

suradnik

UNIRI potpora (uniri-drustv-18-184 / 5906)

01.03.2019. -

Andragoški djelatnici i obrazovanje za održivi razvoj (ADOOR)

voditelj projekta

UNIRI potpora (uniri-drustv-18-124 / 1263)

03.01.2018. - 02.01.2023.

Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja (forOR)

istraživač

Hrvatska zaklada za znanost, UIP 2017-05-2031 987.239,72 HRK

01.03.2016. - 2018.

Društvene promjene i kurikulumi obrazovanja pedagoga (Social changes and university pedagogy curricula)

voditelj projekta

MZOS, Znanstveno-tehnološka suradnja između Republike Hrvatske i Republike Srbije

01.06.2015. - 30.06.2017.

A comparison of education system transformation within the context of political changes during the period 1985 to 2005 (Research team: Slovenia, Croatia, Serbia, South Africa) - voditelj projekta PhD. Hennie Steyn

suradnik - istraživač

Faculty of Education Sciences, North-West University (Potchefstroom Campus), South Africa

01.03.2014. - 28.02.2019.

Perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u koncepciji cjeloživotnog učenja

suradnik

UNIRI (nastavak istoimenog projekta financiranog od strane MZOS)

2007. - 2014.

Perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u koncepciji cjeloživotnog učenja (009-0000000-2489)

suradnik – znanstveni novak

MZOŠ

http://bib.irb.hr/lista-radova?projekt=009-0000000-2489

2005. - 01.09.2006.

Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj u konceptu cjeloživotnog učenja (0009008)

suradnik – znanstveni novak

MZOŠ

https://bib.irb.hr/lista-radova?projekt=0009008

Stručni projekti

01.09.2010. - 01.09.2011.

Sveučilišni program natjecanja za dodjelu financijskih sredstava za rad na razvoju e-kolegija

Sveučilište u Rijeci, Povjerenstvo za e-učenje Sveučilišta u Rijeci

Izvoditelj projekta (suradnik)

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018