PORTFELJ / Anita Zovko

Portfelj

Anita Zovko

Filozofski fakultet

Odsjek za pedagogiju

Kontakt

M 098 328 867

UNIRI e-mail

Vidljivost

Obrazovanje

1994. -

Doktor društveno-humanističkih znanosti

Pedagogija

Pedagoški fakultet u Rijeci

1989. -

Magistar društveno-humanističkih znanosti, odgojne znanosti, pedagogija

Pedagogija

Pedagoški fakultet u Rijeci

1986. - 1989.

diplomirani pedagog

Pedagogija

Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

2010. -

vanjska suradnica

Nositeljica kolegija Didaktika i Andragogija

1986. -

Redovni profesor iz znanstvenog polja odgojih znanosti, područje društvenih znanosti

Izvođenje nastave na preddiplomskom jednopredmetnom i dvopredmetnom studiju pedagogije iz kolegija Didaktika, Didaktička dokimologija, Andragogija, Obrazovanja odraslih u međunarodnom kontekstu. Nositeljica izbornog modula na jednopredmetnom i dvopredmetnom studiju pedagogije (Obrazovanje odraslih, Domska pedagogija). Sudjelovanje u realizaciji poslijediplomskog znanstvenog studija pedagogije s obveznim kolegijima, te na doktorskom studiju pedagogije. Realizacija nastave iz kolegija Didaktika u pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika. Publikacija knjiga i znanstvenih radova. Aktivno sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima, kongresima i konferencijama u zemlji i inozemstvu.

Filozofski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

12.2021.

Priznanje Sveučilišta u Rijeci za ostvarena postignuća u 2021. godini koja su pridonijela promicanju, napretku i ugledu Sveučilišta u Rijeci

12.2020.

Priznanje Sveučilišta za postignuća koja su pridonijela razvoju Sveučilišta u Rijeci.

09.2020.

Godišnja nagrada Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za doprinos razvoju obrazovanja odraslih

2019.

Priznanje Sveučilišta u Rijeci za ostvarena postignuća u 2019. godini koja su pridonijela promicanju, napretku i ugledu Sveučilišta u Rijeci

2018.

Priznanje Sveučilišta u Rijeci za ostvarena postignuća u 2018. godini koja su pridonijela promicanju, napretku i ugledu Sveučilišta u Rijeci

12.2010.

Priznanje Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru za stručni i znanstveni doprinos u razvoju Fakulteta

05.12.2006.

Priznanje Hrvatskog andragoškog društva za doprinos na unapređivanju obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja u prigodi 10 godina rada Hrvatskog andragoškog društva

2006.

Godišnja nagrada grada Rijeke za područje obrazovanja odraslih

2004.

Nagrada ˝Ivan Filipović˝ za promicanje pedagoške teorije i prakse

Članstva

01.05.2017. -

Matični odbor za područje društvenih znanosti- polje pedagogije, logopedije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti i kineziologije

01.10.2016. -

fokus skupina zadužena za prijedlog zakona o obrazovanju odraslih

01.12.2015. - 10.10.2016.

Ekspertna skupina MZOS za pračenje i planiranje strategije obrazovanja odraslih

01.10.2015. -

EPALE zajednica (e-Platforma za obrazovanje odraslih u Europi)

2007. -

Član Vijeća za obrazovanje odraslih

2004. -

Član Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za obrazovanje odraslih

2002. - 2006.

Predsjednica programskog vijeća Hrvatskog andragoškog društva

2002. - 2006.

Odbor za školstvo, znanost i tehnologiju Primorsko-goranske županije

2000. -

Povjerenstvo za dodjelu nagrade za životno djelo ˝Ivan Filipović˝

1997. -

Stručna skupina za programe učeničkih domova

Članica ISCAE- International Society for Comparative Adult Education

Hrvatsko andragoško društvo

Pedagogijsko društvo

Hrvatski književni pedagoški zbor

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.10.2019. -

Pedagogija sporta

Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

nositeljica kolegija

01.10.2017. -

Andragogija ciljanih skupina

Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositeljica kolegija

01.10.2015. -

Pedagogija treće životne dobi

pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

01.10.2014. -

Domska pedagogija

pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

01.10.1998. -

Obrazovanje odraslih i lokalni razvoj

pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

01.10.1998. -

Obrazovanje odraslih u međunarodnom kontekstu

pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

01.10.1998. -

Didaktička dokimologija

pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

01.10.1995. -

Andragogija

pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

01.10.1995. -

Didaktika

pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Mentor u završnim radovima

15.12.2016. -

Kvaliteta života bivših štićenika dječjeg doma po izlasku iz institucionalne skrbi

Kolarić Iva

Pedagogija

Filozofski fakultet u RIjeci

06.10.2016. -

Uloga odgajatelja u formiranju domske kulture

Guštin Dijana

Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

02.09.2016. -

Stavovi nastavnika osnovnih škola u Primorsko-goranskoj županiji o didaktičko-metodičkoj prilagodbi za učenike s oštećenjem sluha

Šokić Marina

Pedagogija

Filozofski fakultet u RIjeci

02.09.2016. -

Spremnost nastavnika i stručnih suradnika osnovnih škola u Primorsko-goranskoj županiji za didaktičko-metodičku prilagodbu darovitim učenicima

Mužić Lucija

Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

14.07.2016. -

Terenska nastava u nastavi geografije

Vinković Marica

Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

11.07.2016. -

Odgojna uloga vjerskih zajednica mladih

Polegubić Filip

Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

10.07.2016. -

Kvaliteta života osoba treće životne dobi

Kuzma Dajana

Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

05.07.2016. -

Komunikacija i suradnički odnos kao čimbenici kvalitetnog odgojno-obrazovnog rada

Dragičević Mirjana

pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

10.09.2015.

Metode i pristupi poučavanja engleskog jezika

Barbara Vardić

pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

08.09.2015.

Sveučilište za treću životnu dob

Valentina Gorše

pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

08.09.2015.

Doprinos poznatih andragoga utemeljenju i razvoju andragogije

Paola Grubica

pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

15.09.2014.

Humor u nastavi

Rebeka Pavlović

pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

15.09.2014.

Didaktički modeli nastave za odrasle

Mia Matković

pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

15.09.2014.

Odgoj za dijalog, zajedništvo i altruizam iz perspektive franjevačke duhovnosti

Filip Polegubić

pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

15.09.2014.

Kompetencije andragoga

Andrea Lukajić

pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

26.09.2013. -

Uloga medija u nastavnom procesu

Suzana Knežević

Diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

20.09.2013. -

Stanje i perspektiva obrazovanja odsraslih u Hrvatskoj

Dragana Petrović

Preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

20.09.2013. -

Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih

Nensi Jurković

Diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

20.09.2013. -

Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj

Tomislav Bucić

Diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

12.09.2013. -

Cjeloživotno obrazovanje i nezaposlenost u Karlovačkoj županiji

Nina Rapo

Preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

21.09.2012. -

Ocjenjivanje i problemi ocjenjivanja u hrvatskom osnovnom školstvu

Inka Turković

Preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

21.09.2012. -

Važnost kurikuluma u obrazovanju

Maja Jakić

Preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

21.09.2012. -

Netradicionalne nastavne metode

Melisa Haliti

Preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

21.09.2012. -

Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj i Švedskoj

Barbara Skočilić

Dodiplomski studij pedagogije i engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

16.04.2012. -

Vrste nastave

Maja Dević

Diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

27.02.2012. -

Komparativna analiza zakonodavnih odredbi u obrazovanju odraslih u zemljama Europske unije

Dalibor Fak

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

23.01.2012. -

Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj kao čimbenik razvitka

Irena Mikac

Diplosmi studij pedagogije i hrvatskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

06.12.2011. -

Obrazovanje odraslih u Ujedinjenom Kraljevstvu: Engleska, Wales, Sjeverna Irska i Škotska

Iva Sutil

Dodiplomski studij pedagogije i engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

06.12.2011. -

Ocjenjivanje učenika u odgojno-obrazovnom procesu

Maja Bažević

Diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

27.09.2011. -

Školsko ocjenjivanje

Suzana Knežević

Preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

27.09.2011. -

Ocjenjivanje u školi - ključan pedagoški problem

Zlatka Gregorović

Preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

11.07.2011. -

Različiti programi za roditelje u Hrvatskoj i svijetu kao dio cjeloživotnog učenja

Marina Bijonda

Diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

24.02.2011. -

Uloga Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje - područna služba Gospić u obrazovanju odraslih

Hajdar Mujačić

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

19.11.2010. -

Neformalno obrazovanje odraslih u Osijeku i Rijeci

Sanja Simel

Diplomski/integrirani studij

Fiozofski fakultet u Osijeku

12.10.2010. -

Strategija obrazovanja odraslih u sklopu cjeloživotnog učenja u Hrvatskoj

Stella Lampret

Diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

04.10.2010. -

Suvremene nastavne metode

Natalia Protulipac

Preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

04.10.2010. -

Obrazovanje odraslih i gospodarska kriza

Nikolina Pajnić

Preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

20.09.2010. -

Andragoške institucije u Primorsko-goranskoj županiji

Lara Godec

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

08.07.2010. -

(Ne)pismenost u svijetu i Hrvatskoj

Rino Negovetić

Dodiplomski studij pedagogije i filozofije

Filozofski fakultet u Rijeci

12.05.2010. -

Obrazovanje odraslih na Malti

Vanja Valčić

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

12.03.2010. -

Primjena E-learninga u vojnoj izobrazbi - učenje na daljinu

Goran Karlović

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

07.12.2009. -

Obrazovanje odraslih u Crnoj Gori

Romana Đukes

Dodiplomski studij pedagogije i filozofije

Filozofski fakultet u Rijeci

19.10.2009. -

Funkcija odgajatelja u učeničkom domu

Irena Mikac

Preddiplomski studij pedagogije i hrvatskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

19.10.2009. -

Komparativna analiza obrazovanja odraslih u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama

Admira Iljazi

Preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

19.10.2009. -

Obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj

Maja Dević

Preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

19.10.2009. -

Oblici rada u nastavi

Maja Blažević

Preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

21.09.2009. -

Komparacija obrazovanja odraslih u Hrvatskoj i Švedskoj

Maja Smolčić

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

13.07.2009. -

Uloga, zadaća i djelatnosti Agencije za obrazovanje odraslih

Petra Naranđa

Dodiplomski studij pedagogije i filozofije

Filozofski fakultet u Rijeci

23.06.2009. -

Obrazovanje odraslih i informacijska tehnologija

Nikola Kać

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

23.06.2009. -

Obrazovni i andragoški sustav u Japanu

Morana Endrighetti

Dodiplomski studij pedagogije i engleskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

26.01.2009. -

Važnost informatičke pismenosti u andragoškom obrazovanju

Iva Baldo

Dodiplomski studij pedagogije i filozofije

Filozofski fakultet u Rijeci

21.10.2008. -

Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj s naglaskom na Istarsku županiju

Renata Zahtila

Dodiplomski studij pedagoije i hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

21.10.2008. -

Značaj UNESCO-a za obrazovanje odraslih

Koraljka Savić

Dodiplomski studij pedagogije i engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

30.09.2008. -

Pismenost i obrazovanje u Republici Hrvatskoj

Lada Vižintin

Dodiplomski studij povijesti i pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

13.05.2008. -

Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj u 21. stoljeću

Ana Ražov

Dodiplomski studij povijesti i pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

12.05.2008. -

Značaj pučkog otvorenog učilišta Gospić i Otočac za razvoj obrazovanja u Lici

Ante Hrvoj

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

18.02.2008. -

Analiza suvremenih nastavnih metoda iz perspektive hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda

Anamarija Pogorelec

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

28.11.2007. -

Razredno ozračje u nastavnom procesu

Josipa Andrušić

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

25.09.2007. -

Perspektive e-učenja u obrazovanju odraslih

Bosiljka Jurjević

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

26.06.2007. -

Didaktičke mogućnosti primjene nastavne metode demonstracije u Hrvatskoj vojsci

Saša Čače

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

09.01.2007. -

Informatička pismenost odraslih kao nužnost suvremene pismenosti modernog svijeta

Valentina Komes

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

10.03.2006. -

Obrazovanje odraslih u Mađarskoj

Koraljka Mimica

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

21.11.2005. -

Ustroj centra za pružanje edukacijske potpore nezaposlenim osobama

Dalibor Lukša

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

21.11.2005. -

Pismenost i obrazovanje odraslih u svijetu i Hrvatskoj

Darko Janjatović

Dodiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

06.12.2004. -

Obrazovanje odraslih u Sloveniji

Jasna Kalčić

Dodiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

24.09.2004. -

Nastavak, razvoj i perspektive andragoških studija

Davorka Čolović

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

12.07.2004. -

Dom učenika Sušak

Daniela Anđelić

Dodiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

12.07.2004. -

Motivacija u obrazovanju odraslih

Valerija Kovačić

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

28.01.2004. -

Organizacijski oblici rada u vojsci

Dejan Nagy

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

16.12.2003. -

Obrazovanje odraslih u zemljama tranzicije

Uroš Šuljić

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

20.11.2003. -

Komparacija obrazovanja odraslih u Hrvatskoj i Švedskoj na primjeru Rijeke i Goeteborga

Svemirka Miočić

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

10.10.2003. -

Obrazovanje odraslih na daljinu putem Interneta

Sabina Vojvodić

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

14.07.2003. -

Komparativni prikaz obrazovanja odraslih u Hrvatskoj i Švedskoj

Ornela Klevisser-Tomašić

Dodiplomski studij hrvatskoj jezika i književnosti/Njemačkog jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

09.07.2003. -

Informatika u prvom razredu osnovne škole i korelacija s drugim predmetima

Vladimir Šavle

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

24.06.2003. -

Osobine nastavnika i vrednovanje učenika u osnovnoj školi

Snježana Carević

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

24.06.2003. -

Vojska kao profesija

Siniša Badovinac

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

03.06.2003. -

uloga interneta u obrazovanju

Josip Milinković

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

04.04.2003. -

Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj

Robert Jambrešić

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

21.03.2003. -

Stavovi vojnika o osobinama časnika i dočasnika

Zdenko Babić

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

07.03.2003. -

Razvoj andragoške znanosti

Mladen Ćoza

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

25.10.2002. -

Uloga i značaj pučkih otvorenih učilišta na obrazovanje odraslih

Katarina Bevandić

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

09.07.2002. -

Organizacijski oblici obrazovanja odraslih u različitim zemljama

Petra Babić

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

22.05.2002. -

Obrazovanje edukatora u zdravstvu

Miljenka Zulle

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

28.01.2002. -

Metode rada s vojnicima

Goran Nekić

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

28.01.2002. -

Permanentno obrazovanje časnika

Dražen Komadina

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

17.12.2001. -

Organizacija učenja u učeničkom domu

Romana Martinović-Štimac

Dodiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

18.12.2000. -

Obrazovanje na daljinu

Tina Pirjevac

Diplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

24.10.2000. -

Organizacija slobodnog vremena u domovima za djecu

Gordana Vidas

Dodiplomski studij pedagogije i informatike

Filozofski fakultet u Rijeci

29.06.2000. -

Povijest odgoja odraslih u Hrvatskoj od Drugog svjetskog rata do danas

Mirjana Bilić

Dodiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

Gostujući nastavnik

Didaktička dokimologija

Učiteljski fakultet u Rijeci

voditelj

Didaktika

Integrirani sveučilišni učiteljski studij u Puli

voditelj

Didaktika

Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu- područni odjel Rijeka

voditelj

Didaktika

Fakultet Prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Mostaru

voditelj

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2022.

THE IMPORTANCE OF SPORTS FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

Anita Zovko, Petra Berlot, Leo Klapan

Zbornik sa međunarodne znanstvene konferencije održane u Moskvi od 29.-30.03.2022. pod nazivom Samoostvarenje osobe u doba digitalizacije: globalni izazovi i prilike - 417-422

A2

2022.

THIRD AGE EDUCATION - CONTRIBUTION TO THEIR SELF-REALIZATION

Anita Zovko, Filip Polegubić, Šokić Marina

Zbornik radova međunarodne konferencije Samoostvarenje osobe u doba digitalizacije: globalni izazovi i prilike održane u Moskvi 29.-30.03.2022. - 144-150

A2

2022.

STARE PEDAGOGIJE-NOVE GENERACIJE: ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD S GENERACIJOM ALPHA

Sofija Vrcelj, Lucija Tomac, Anita Zovko

Zbornik međunarodne konferencije Unapređenje kvalitete života djece i mladih, Aranđelovac 24.-26.06.2022. - 281-289

A2

2022.

STAVOVI ZAPOSLENIKA USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH O POTREBNIM KOMPETENCIJAMA EDUKATORA U RADU S ODRALIMA

Elena Staničić, Anita Zovko

časopis Metodički ogledi broj 29 - 285-310

A1

2022.

ATTITUDES OF EDUCATORS OF PRESCHOOL INSTITUTIONS OF BJELOVARSKO-BILOGORSKA COUNTY TOWARDS LIFELONG EDUCATION

Anita Zovko, Sara Krmpotić

Research and Theoretical Approaches in Education - 209 305-317

A2

2022.

STAVOVI TRENERA O VAŽNOSTI VLASTITIH PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA I ODGOJNOJ ULOZI SPORTA U RADU S DJECOM I MLADIMA

Mislav Katavić, Anita Zovko, Jelena Vukobratović

Zbornik radova sa međunarodne znanstvene konferencije "Poremećaji u ponašanju djece i mladih", Banja Luka, 2022. - 203-215

http://www.ceeol.com

A2

2022.

Sustav i standardi osiguranja kvalitete u obrazovanju

Petra Berlot, Anita Zovko

Unapređenje kvalitete života djece i mladih; Tematski Zbornik XIII Međunarodna naučno-stručna konferencija, Aranđelovac 24.-26.06.2022. - 767-775

A2

2022.

Uloga odgajatelja u formiranju domske kulture

Anita Zovko, Dijana Guštin

Zbornik radova s Međunarodne znanstveno-stručne konferencije "Inovativnost, kraetivnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu" održane u Zadru od 19. do 21. listopada 2017. - 111-125

A2

2021.

Sigurnost djece i mladih u online okruženju

Anita Zovko, Jelena Vukobratović

Zbornik radova međunarodne znanstvene konferencije 12. Dani osnovnih škola "Krug od znanosti do učionice" - 183-191

A2

2021.

Pedagogical competencies of sports coaches as a foundation for working with children and young people

Anita Zovko, Martina JUrković, Leo Klapan

Zbornik radova PILC 2021 Upravljanje dualnim karijerama - sport i obrazovanje, Međunarodna znanstveno-stručna konferencija o liderstvu, Rijeka 2021. - 90-106

A2

2021.

Sport in the elderly age

Anita Zovko, Mario Vasilj, Leo Klapan

Zbornik radova PILC 2021 Upravljanje dualnim karijerama - sport i obrazovanje, Međunarodna znanstveno-stručna konferencija o liderstvu, Rijeka 2021. - 125-136

A2

2021.

Sport pedagogy - starting point, significance and implications

Antea Čilić, Anita Zovko

Zbornik radova PILC 2021 Upravljanje dualnim karijerama - sport i obrazovanje, Međunarodna znanstveno-stručna konferencija o liderstvu, Rijeka 2021. - 107-115

A2

2021.

Marginalne socijalne grupe i funkcionalna pismenost

Anita Zovko, Ida Conar

IDENTITETI-KULTURE-JEZICI, Godišnjak Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, svezak 7. pod nazivom Na raskrižju kultura - novi metodološki izazovi - 7. 83-995

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id01032751

A2

2021.

Kvaliteta života - iz perspektive mladih

Sofija Vrcelj, Anita Zovko, Jelena Vrcelj

Zbornik XII međunarodne konferencije održane od 25.-27.06.2021. u Sunčevom brijegu u Bugarskoj pod nazivom "Unapređenje kvalitete života djece i mladih" - 323-332

A2

2021.

Uloga trenera u razvoju sportaša

Anita Zovko, Sara Imamović, Leo Klapan

Zbornik radova VI međunarodne znanstvene konferencije "Društvene devijacije" održane u Banja Luci 10.09.-11.09.2021. - 142-150

A2

2021.

Pedagoške kompetencije sportskih trenera kao temelj za rad s djecom i mladima

Anita Zovko, Mislav Katavić, Leo Klapan

Zbornik radova sa XII. međunarodne konferencije "Unapređenje kvalitete života djece i mladih" 25.-27.06.2021. Sunčev brijeg, Bugarska - 743-750

A2

2021.

Stavovi odgajatelja rane i predškolske dobi prema online stručnom usavršavanju

Maja Celizić, Anita Zovko

"METODIČKI OBZORI"- časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu - 16 (2021) 31 47-70

A2

2021.

Različite vrste učenja u profesionalnom razvoju kao odgovor na potrebe nastavnika 21. stoljeća

Anita Zovko, Melanija Mohorić

Unapređenje kvalitete života djece i mladih- Zbornik XII. međunarodne konferencije održane od 25.-27.06.2021. u Sunčevom brijegu u Bugarskoj - 717-727

A2

14.02.2020.

Izazovi i perspektive u promicanju osnaživanja obitelji i kvalitete života starijih osoba

Jasminka Zloković; Anita Zovko

Knjiga radova "gerontologija-izazovi i perspektive" - 247-253

A2

14.02.2020.

Učenje u zajednici u funkciji promicanja obiteljskog i socijalnog značaja starijih osoba

Anita Zovko; Jasminka Zloković; Jelena Vukobratović

Knjiga radova "Gerontologija- izazovi i perspektive" - 225-246

A2

14.02.2020.

Uloga baka i djedova u odgoju unuka

Jasminka Zloković; Anita Zovko; Valentina Gorše

Knjiga radova "Gerontologija-izazovi i perspektive" - 163-200

A2

14.02.2020.

Obrazovni programi u svijetu za treću dob

Anita Zovko

Knjiga radova "Gerontologija-izazovi i perspektive" - 131-162

A2

14.02.2020.

Kvaliteta života starijih osoba i zadovoljstvo životom-izazovi i perspektive

Jasminka Zloković; Anita Zovko; Dajana Kuzma

Knjiga "Gerontologija-izazovi i perspektive" - 79-100

A2

14.02.2020.

Stereotipi i činjenice o starenju i starosti

Anita Zovko; Jasminka Zloković; Ivana Damjanić

Rad u knjizi "Gerontologija-izazovi i perspektive" - 41-63

A2

14.02.2020.

Različiti pristupi starosti i starenju - izazovi i perspektive (Zovko, Zloković, Kuzma)

Anita Zovko; Jasminka Zloković; Dajana Kuzma

Rad u knjizi "Gerontologija- izazovi i perspektive" urednice ur. Jasminka Zloković i Anita Zovko - 19-35

A2

03.01.2020.

Sveučilište za 3. dob - put za podizanje kvalitete obrazovnog procesa u trećoj životnoj dobi

Anita Zovko; Jasminka Zloković; Jelena Vukobratović

Zbornik radova međunarodne konferencije "Unapređenje kvalitete obrazovnog procesa o starosti i starijima" održane 26.09.2018. u organizaciji Pedagoškog fakulteta u Vranju i Univerziteta u Nišu - 9-22

A1

2020.

Informacijska i digitalna pismenost u cjeloživotnu učenju - dostupnost osobama starije i zrelije životne dobi

Anita Zovko, Maja Celizić

"SUVREMENA pitanja" - časopis za prosvjetu i kulturu, FPMOZ Sveučilišta u Mostaru, BIH - XV 34-53

http://www.ceeol.com

A2

12.12.2019.

Odrasli u visokoškolskom obrazovanju

Siniša Kušić; Sofija Vrcelj; Anita Zovko

Rad u knjizi "Obrazovanje odraslih-teorijske osnove i prakse" ur. Nikola Pastuović i Tihomir Žiljak; Učiteljski fakultet Sveučulišta u Zagrebu; Pučko otvoreno učilište u Zagrebu - 1 225-245

A1

22.11.2019.

Digitalna pismenost u obrazovanju odraslih-put ka inovaciji postojećih modela

Anita Zovko; Sofija Vrcelj; Siniša Kušić

Zbornik međunarodne konferencije održane u Moskvi 21.-22.11.2019. "Inovacije u psihološkoj nauci i praksi" u organizaciji Ruskog univerziteta prijateljstva i Psihološkohg instituta Ruske akademije obrazovanja - 275-279

A1

21.11.2019.

Fenomen nasilja djece nad roditeljima sa društvenog, psihološkog i odgojnog aspekta - pedagoški i andragoški izazov

Jasminka Zloković; Anita Zovko

Zbornik radova međunarodne znanstvene konferencije održane u Moskvi "Inovacije u psihološkoj nauci i praksi" - 270-275.

A1

08.10.2019.

Dostojanstvo starosti na pozornici suvremenog društva

Anita Zovko; Jelena Vukobratović

Zbornik radova međunarodne konferencije održane u Mostaru 08.06.2018. pod nazivom "Qou vadis, homo: multidisciplinarni pristupi suvremenom čovjeku" - 5. 61-77

A1

04.10.2019.

Neodrživost tradicionalnog obrazovanja u suzbijanju marginalizacije

Sofija Vrcelj; Siniša Kušić; Anita Zovko

časopis Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja - 65 189-199

A1

10.05.2019.

Marginalizacija osoba treće životne dob

Anita Zovko; Jelena Vukobratović

Zbornik radova međunarodne konferencije „Položaj marginalizovanih grupa u društvu“ / Macanović, Nebojša (ur.).Banja Luka: Centar modernih znanja - 4. 73-80

A1

29.03.2019.

Uloga obrazovanja u razvoju karijera zaposlenika malih i srednjih poduzeća

Anita Zovko; Martina Jurković

Zbornik 8. međunarodne stručno-znanstvene konferencije o leadesrshipu "Utjecaj poslovnih anđela na globalno poduzetništvo" održane u Opatiji 28.-29.03.2019. - 318-334

A2

2019.

Phenomenon of minor child abuse against parents-social, psychological, educational (pedagogical and andragogical) challenges

Jasminka Zloković, Anita Zovko

Međunarodna konferencija o obrazovanju "Inovacije u psihološkoj znanosti i praksi" , Moskva 21-22.11.2019. - 270-279

A2

12.12.2018.

Kvaliteta života osoba treće dobi

Dajana Kuzma; Anita Zovko; Sofija Vrcelj

Zbornik radova "Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih" - 379-391

A1

12.12.2018.

Stereotipi o osobama treće životne dobi

Anita Zovko; Ivana Damjanić

Knjiga radova "Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih" - 365-379

A1

06.12.2018.

Implementacija modela učenja u zajednici na primjeru kolegija Pedagogija 3. životne dobi

Anita Zovko; Jasminka Zloković, Jelena Vukobratović

Zbornik radova 2. međunarodne znanstveno-stručne konferencije "Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju" održane od 5.-6.10.2018. u Sarajevu u organizaciji Filozofskog fakulteta u Sarajevu - 487-502

A1

30.11.2018.

Nacionalni standardi u andragogiji kao uvjet osiguranja kvalitete cjeloživotnog obrazovanja

Jadranka Herceg; Anita Zovko; Sofija Vrcelj

Zbornik radova 8. međunarodne konferencije o obrazovanju odraslih održane u Zagrebu od 30.11.-02.12.2018. - 81-89

A1

30.11.2018.

Model učenja u zajednici-primjer povezivanja obrazovanja odraslih i sveučilišne nastave

Anita Zovko; Jasminka Zloković; Jelena Vukobratović

Zbornik radova 8. međunarodne konferencije o obrazovanju odraslih održane u Zagrebu 30.11.-02.12.2018. "Upravljanje kvalitetom u obrazovanju odraslih" - 49-58

A1

15.11.2018.

Uloga obrazovanja odraslih u razvoju dualnih karijera sportaša

Martina Jurković; Anita Zovko; Tihana Kalčić

časopis Andragoški glasnik - 22 45-58

A2

12.05.2018.

Domske aktivnosti u kontekstu pedagogije slobodnog vremena

Zovko, Anita; Vukobratović, Jelena

3. međunarodne znanstvene konferencije "Izazovi i perspektive pomagačkih profesija" - 1

01.02.2018.

Nasilje maloljetne djece nad roditeljima- socijalni i pedagoško-andragoški problem

Zloković, Jasminka; Zovko, Anita

Zbornik radova III. međunarodno znanstvene konferencije "Ne nasilju- jedinstven društveni odgovor" - 3. 44-52

A1

04.01.2018.

Pedagoški i andragoški aspekti odnosa između djece i prema ostarelim roditeljima

Zloković, Jasminka; Zovko, Anita; Vukobratović, Jelena

Zbornik radova sa 10. međunarodne interdisciplinarne stručno-znanstvene konferencije "Horizonti" 2018 - 55-62

A1

01.12.2017.

Kompetencije odgajatelja u učeničkom domu

Vasilj, Mario; Zovko, Anita

"Suvremena pitanja" - časopis za prosvjetu i kulturu, BIH, Mostar - XII 19-29

http://www.ceeol.com

A1

05.11.2017.

Potencijali e-učenja za unapređenje modela poučavanja odraslih

Mario Vasilj; Anita Zovko; Jelena Vukobratović

Časopis Inovacije u nastavi; Učiteljski fakultet u Beogradu - 30 82-98

A1

26.06.2017.

Odnos srednjoškolaca prema školskom uspjehu

Vrcelj, S., Kušić, S., Cikač, T.

planirana objava rada u indeksiranom časopisu

26.06.2017.

Mašić, M., Kušić, S., Vrcelj, S.

The presence of andragogical competences in graduate study programmes of foreign languages

planirana objava rada u indeksiranom časopisu

26.06.2017.

Odrasli u visokoškolskom obrazovanju

Kušić, S., Vrcelj S., Zovko, A.

rad/poglavlje u knjizi koja će biti tiskana tijekom 2017.godine - 15

26.06.2017.

Transformation in Education Control Resulting from Major Political Changes in South Africa and Two Balkan States: 1990 – 2005

Steyn, H., Wolhuter, C., Van der Walt, H., Vrcelj, S., Kušić, S., Vignjević, B., Spasenović, V.

Sodobna pedagogika/Journal of Contemporary Educational Studies - 68 (134)

A1

26.06.2017.

In Search for the Pedagogy (Studies) Identity: The Croatian Context

Kušić, S., Vrcelj, S.

Sodobna pedagogika/Journal of Contemporary Educational Studies - 68 (134) 52-67

A1

01.06.2017.

Percepcija starenja i društveno medijska slika o starima

Anita Zovko, Jelena Vukobratović

Andragoške studije (Andragogical Studies) - 111-124

A1

01.05.2017.

Stavovi nastavnika o cjeloživotnom učenju

Zovko, Anita; Vasilj, Mario; Marčeta, Ana-Marija

Zbornik radova III. međunarodne znanstvene konferencije održane u Mostaru pod nazivom "Pedagogija, obrazovanje i nastava" - 1 49-57

A1

01.05.2017.

Kulturalni kontekst škole i drugih oblika institucionalnog obrazovanja

Vukobratović, Jelena; Vrcelj, Sofija; Zovko, Anita

Zbornik radova III. međunarodne znanstvene konferencije "Pedagogija, obrazovanje i nastava" održane u Mostaru - 1 953-969

A1

12.01.2017.

Uloga pedagoga u prevenciji sindroma sagorijevanja učitelja i odgajatelja

Anita Zovko; Sofija Vrcelj; Jelena Vukobratović

Zbornik Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu - 26 101-112

A1

04.01.2016.

Osobna korist od obrazovanja odraslih – studija slučaja

Lapat, G., Martinko, J., Dijanošić, B.

Zbornik radova 7. međunarodne konferencije o obrazovanju odraslih - „Komu treba obrazovanje odraslih?“ - 153-159

A1

2016.

U potrazi za identitetom (studija) pedagogije - iz perspektive Bolonjskog procesa u Hrvatskoj

Vrcelj, S., Kušić, S.

Sodobna pedagogika

2016.

Andragogical competencies – a case study of Croatia

Kušić, S., Klapan, A., Vrcelj, S.

CEPS - Center for Educational Policy Studies Journal

2016.

Developed Communication in Native Language as a Prerequisite For The Quality of Lifelong Learning

Herceg, J., Klapan, A., Tot, D

2016.

The presence of andragogical competences in graduate study programmes of foreign languages

Mašić, M., Kušić, S., Vrcelj, S

Elsevier Procedia Social and Behavioral Sciences

2015.

Suvremena obrazovna tehnologija u nastavi

Ivana Knapić, Anita Zovko, Leo Klapan

Teaching and science in times and space - 297-312

2015.

Izostajanje učenika s nastve

Anita Klapan, Nikolina Čerkez, Tina Vekić

Tematski zbornik VI. međunarodno naučno-stručne konferencije ,,Unapređenje kvalitete života djece i mladih" 19.21.06.2015., Ohrid, Makedonija

2015.

Upravljanje karijerom u fizioterapiji, posebno izdanje časopisa Hrvatskog zbora fizioterapeuta „Fizioterapija temeljna na dokazima“

Gilbert Hofman, Anita Klapan, Tanja Persoglio

Radovi sa međunarodnog kongresa održanog u Opatiji od 19.-22.11. 2015 - 158-161

2015.

Teachers' competences for educational work, in Journal of Transdisciplinary studies „Epiphany“ - speciall issue Education, Culture and Identity

Antea Čilić, Anita Klapan, Maja Prnić

New trends and challenges of today's Europe - 8 219-226

2015.

Adults and “knowledge society”

Kušić, S., Vrcelj, S., Klapan, A

E. Juhász, V. Tomášová, E. Petlák (eds.), The Social Role of Adult Education in Central Europe (Die gesellschaftliche Rolle der Erwachsenenbildung in Mitteleuropa) - 83-93

2015.

Competencies for working with adults-an example of andragogues in Croatia

Kušić, S., Klapan, A., Vrcelj, S.

rad je pozitivno recenziran i prihvaćen za objavljivanje u Procedia - Social and Behavioral Sciences, Published by Elsevier (radovi indeksirani u Scopus, EBSCO, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index - Web of Science)

Q1 WOS

2015.

Suvremena obrazovna tehnologija u nastavi

Klapan, A., Knapić, I., Klapan, L.

rad je pozitivno recenziran i prihvaćen za objavljivanje u zborniku radova "Nastava i znanost u vremenu i prostoru"

2015.

Mostar university students' selfassessment of lifelong learning competences

Klapan, A., Šaravanja,M., Mašić, M.

Andragoška spoznanja (Andragogical perspectives) - 2015 79-93

A1

2015.

Planning and Programming Continuous Professional Teacher Training: Experiences in Croatia.

Tot, Daria; Kušić, Siniša; Klapan, Anita

Global Journal on Humanites & Social Sciences - Procedia - Social and Behavioral Sciences, Published by Elsevier (radovi indeksirani u Scopus, EBSCO, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index - Web of Science) - 1 134-140

Q1 WOS

2014.

Knowledge Society and the (de)stabilization of families.

Vrcelj, Sofija; Zloković, Jasminka

Procedia - Social and Behavioral Sciences, Published by Elsevier (radovi indeksirani u Scopus, EBSCO, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index - Web of Science) - 159 1-808

Q1 WOS

2014.

Adults and “knowledge society”.

Kušić, Siniša; Vrcelj, Sofija; Klapan, Anita

Scientific studies "The social Role of adult education in Central Europe", ed. Juhasz E.; Tamašova V.; Petlak E., (Department of Adult Education of the Institute of Education Sciences, Faculty of Humanities, University of Debrecen; Association for the Development of Adult Education (FFE); Dubnica Institute of Technology in Dubnica nad Váhom, Debrecen, 1-4 October 2014.) - 83-94

2014.

Jezično-komunikacijska kompetencija nastavnika, kao ključna kompetencija u provedbi programa obrazovanja odraslih.

Klapan, Anita; Herceg, Jadranka

Ključne kompetencije u obrazovanju odraslih (Zbornik radova 6. međunarodne konferencije o obrazovanju odraslih)

2014.

(Ne)obrazovni i (ne)odgojni ishodi obrazovanja

Kušić, Siniša; Vrcelj, Sofija; Klapan, Anita

Pedagogija, obrazovanje i nastava – Svezak 1. (Zbornik radova 2. međunarodne znanstvene konferencije, Mostar, 21.-23. ožujka 2013.).

2002.

Die andragogische Tatigkeit der Volkshochschule vom Beginn des Zweiten Weltkrieges bis zur Autonomie Kroatiens( Adult Education Activity of People's University from the Beginning of Second World War until the Independence of Croatia )

Klapan, Anita

Verband Österreichischer Volkshochschulen, Pädagogische Arbeits - und Forschungsstelle (PAF)

Stanje i perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u konceptu cjeloživotnog učenja( Adult education situation and perspectives in Croatia within concept of life-long learning )

Klapan, Anita; Kušić, Siniša

Andragogija na početku trećeg milenijuma / Alibabić, Šefika ; Pejatović, Aleksandra (ur.). - Beograd : Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju , 2007. 161-173 (ISBN: 13 978-86-82019-54-1).

ANDRAGOŠKI POKRETI( ANDRAGOGICAL MOVEMENTS )

Klapan, Anita; Živčić, Mile

Zbornik radova 5. međunarodne konferencije Andragoška profesija i kompetencije stručnjaka u obrazovanju odraslih (Book of Proceedings of the 5th International Conference) / Matijević, Milan ; Žiljak, Tihomir (ur.). - Zagreb : Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih , 2011. 170-183 (ISBN: 978-953-55704-4-8).

Stavovi studenata preddiplomskog studija pedagogije Sveučilišta u Rijeci spram cjeloživotnog učenja( Atitudes of pedagogy students Univeristy of Rijeka towards lifelong learning )

Klapan, Anita; Rafajac, Branko; Rončević, Nena

Andragoški glasnik (1331-3134) 23 (2009), 2; 113-132

Obrazovanje i usavršavanje andragoških djelatnika( Education and training of andragogical trainers )

Klapan, Anita; Ćavar, Jozo

Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu (1330-0059) 149 (2008), 1; 34-48

Neprimjerenost obrazovnih institucija kao osnovna prepreka uspješnom obrazovanju odraslih u radno- tehničkom području( Inadequacy of Educational Institutions as a Fundamental Obstacle to the Successful Adult Education in the Professional-Technical and Vocational Education )

Purković, Damir; Klapan, Anita

Međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih - Zbornik radova (2011)

eLearning in the Third Age

Klapan, Anita; Pogarčić, Ivan

MIPRO 2008, 31st international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics, Proceedings Vol. IV., CE-Computers in Education / Marina Čičin-Šain, Ivana Turčić Prstačić, Ivanka Sluganović, Ivan Uroda (ur.). - Zagreb : Denona , 2008. 264-268 (ISBN: 978-953-233-039-7).

Standardization of Adult Education in the Republic of Croatia

Klapan, Anita; Vrcelj, Sofija; Kušić, Siniša

Andragosˇka spoznanja : Prva slovenska revija za izobrazˇevanje odraslih (Andragogic Perspectives) (1318-5160) 19 (2013), 1; 20-27

Ciljevi stalnog stručnog usavršavanja: mišljenja učitelja( Goals of permanent professional improvement: teachers’ opinions )

Tot, Daria; Klapan, Anita

Pedagogijska istraživanja (1334-7888) 5 (2008), 1; 60-71

Processes of globalizations and education in Croatia

Klapan, Anita; Vrcelj, Sofija; Kušić, Siniša

Proceedings of the International Congress CITIZENSHIP(S) - Discourses and Practices CD-ROM / Toldy, Teresa ; Ramos, Cláudia ; Vila Maior, Paulo ; Lira, Sérgio (ur.). - Porto : Universidade Fernando Pessoa , 2007. 129-137 (ISBN: 978-972-8830-97-7).

Cjeloživotno učenje i održivi razvoj – potreba redizajniranja odgojno-obrazovnih programa( Lifelong learning and sustainable development - need for redesigning of educational programs )

Klapan, Anita; Vrcelj, Sofija; Kušić, Siniša

Cjeloživotno učenje za održivi razvoj - Svezak 1 (Lifelong learning for sustainable development - Issue 1) / Uzelac, Vinka ; Vujičić, Lidija (ur.). - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci , 2008. 287-292 (ISBN: 978-953-98445-4-5).

Standardizacija obrazovanja( Standardization of education )

Klapan, Anita; Vrcelj, Sofija

Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja - European Dimensions of Reforms in the Educational System / Kamenov, Emil (ur.). - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju u Novom Sadu , 2007. 168-174 (ISBN: 978-86-80271-55-2).

Edukacija edukatora za rad s odraslima( Education of educators working with adults )

Klapan, Anita; Ćavar, Jozo; Živčić, Mile

Obrazovanje odraslih za ekonomiju znanja - Adult Education for the knowledge economy / Klapan, Anita ; Matijević, Milan (ur.). - Zagreb : Hrvatsko andragoško društvo , 2007. 95-102 (ISBN: 978-953-98811-2-0).

Samovrednovanje u funkciji trajnog razvitka učiteljeve kompetentnosti( Self-evaluation as the permanent improvement of teacher competence )

Klapan, Anita; Redžić, Dragana

Kompetencije i kompetentnost učitelja - Competences and teacher competence / Babić, Nada (ur.). - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet u Osijeku i Kherson State University – Ukraine , 2007. 463-470 (ISBN: 978-953-6965-11-3).

Analyse comparative des reseaux institutionneles d'education des adultes en Croatie et en Slovenie( Comparative analysis of the network of adult education institutions in Croatia and Slovenia )

Klapan, Anita; Lavrnja, Ilija

Adult education and development ; Education des adultes et developpment ; Educacion de adultos y desarrollo (0935-8161) 60 (2003), 3; 235-252

Obrazovanje odraslih u Kubi( Adult Education in Cuba )

Klapan, Anita; Kušić, Siniša; Grubišić, Danijela

Andragoški glasnik: Glasilo Hrvatskog andragoškog društva (1331-3134) 9 (2005), 2; 39-48

Obrazovanje odraslih u Švedskoj( Adult Education in Sveden )

Klapan, Anita; Kušić, Siniša

Andragoški glasnik: Glasilo Hrvatskog andragoškog društva (1331-3134) 10 (2006), 1; 23-31

Neprimjerena struktura i organizacija obrazovnih institucija kao osnovna prepreka uspješnom obrazovanju odraslih u radno-tehničkom odgojno-obrazovnom području u Republici Hrvatskoj( Inadequate Structure and Organization of Educational Institutions as a Fundamental Obstacle to the Successful Adult Education in the Professional-Technical and Vocational Education in the Republic of Croatia )

Purković, Damir; Klapan, Anita

Zbornik radova 5. međunarodne konferencije Andragoška profesija i kompetencije stručnjaka u obrazovanju odraslih (Book of Proceedings of the 5th International Conference) / Matijević, Milan ; Žiljak, Tihomir (ur.). - Zagreb : Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih , 2011. 157-169 (ISBN: 978-953-55704-4-8).

Obrazovanje edukatora-pretpostavka za kvalitetu rada u obrazovanju odraslih( Education of Educators- presequisite for good adult Education )

Klapan, Anita

Nastavnik-čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju / Rosić, Vladimir (ur.). - Rijeka : Filozfski fakultet u Rijeci , 1999. 250-256.

Tehnologija u obrazovanju odraslih( Technology in Adult Education )

Klapan, Anita

Nastavnik i suvremena obrazovna tehnologija / Vladimir, Rosić (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci , 2000. 75-79.

Actuality of J.A. Komensky's pedagogical ideas about the position of the person being educated in the educational process

Lavrnja, Ilija; Klapan, Anita

De rerum humanarum emendatione consulatio catholica a odkaz Jana Komenskeho pre tretie tisicročie / Dr. Jozef Pšenak ; Dr. Zuzana Buganova (ur.). - Bratislava : Univerzita Komenskeho Bratislava, Slovakia , 2001. 183-188.

Obrazovanje odraslih i stvaralaštvo( Adult education and creativity )

Klapan, Anita; Stilin, Edita; Ružić, Alison

Nadarjeni-izkoriščen ali prezrt potencial / Blažič, Marijan (ur.). - Novo mesto : Pedagoška fakulteta univerze v Ljubljani , 2003. 260-268.

Andragogija između teorije i prakse( Andragogy between theory and practice )

Klapan, Anita

Odnos pedagogijske teorije i pedagoške prakse / Rosić, Vladimir (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet , 2002. 166-177.

Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj u konceptu cjeloživotnog učenja( Adult education in Croatia within the concept of lifelong learning )

Lavrnja, Ilija; Klapan, Anita

Odgoj, obrazovanje i pedagogija u razvitku hrvatskog društva / Vrgoč, Hrvoje (ur.). - Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor , 2003. 157-164.

The Media and the commercialization of childhood - marginalization of educational values

Zloković, Jasminka; Klapan, Anita; Kušić, Siniša

Iskanja - vzgoja-pre-vzgoja (0352-3233) 29 (2011), 41-42; 112-126

Napredni učiteljski pokret u Hrvatskoj i njegov utjecaj na obrazovanje odraslih

Klapan, Anita; Lavrnja Ilija

Ethics, Ideals and Ideologies in the History of Adult Education / Nemeth, Balazs ; Poggeler Franz (ur.). - Frankfurt am Main : Peter Lang , 2002. 373-380.

Andragogija na nastavničkim fakultetima u Republici Hrvatskoj( Andragogy at Teacher Training Colleges in the Reppublic Croatia )

Klapan, Anita

Obrazovanje odraslih (1331-7253) 42 (1998); 59-64

Influence of migrations on Adult Education in Croatia during the Croatian war of independence and in the post war period.

Klapan, Anita; Kušić, Siniša; Rogić, Danijela

Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih (Andragogic Perspectives) (1318-5160) 18 (2012), 1; 38-54

Obrazovanje edukatora - ključno pitanje obrazovanja odraslih u Hrvatskoj( Education of adult educators - key question of the adult education in Croatia )

Klapan, Anita

Obrazovanje odraslih - ključ za XXI. stoljeće : zbornik radova 2. međunarodne konferencije "Obrazovanje odraslih - ključ za XXI. stoljeće" / Klapan, Anita ; Matijević Milan (ur.). - Zagreb : Hrvatsko andragoško društvo , 2004. (ISBN: 953-98811-1-0).

Rolul universitatilor in dezvoltarea teoriei si practicii andragogiei din Croatia( The role of University in the Development of Theory and Practice of Andragogy in Croatia )

Lavrnja, Ilija; Klapan, Anita

Paideia (Ravista de Cultura si Educatie) 1 (2001), 3-4; 59-65

Obrazovne potrebe odraslih - ključno pitanje andragogije( Educational needs of adults- key questions of andragogy )

Klapan, Anita

Obrazovanje odraslih - časopis za obrazovanje odraslih i kulturu, Sarajevo 1 (2001), 1-3; 79-87

Studentska vizija cjeloživotnog učenja( Student's vision of the lifelong learning )

Klapan, Anita

Obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje / Klapan, Anita ; Matijević, Milan (ur.). - Zagreb : Hrvatsko andragoško društvo , 2002. 205-217.

Obrazovanje edukatora( Education of adult educators )

Klapan, Anita

Obrazovanje odraslih - ključ za XXI. stoljeće / Klapan, Anita ; Matijević, Milan (ur.). - Zagreb : Hrvatsko andragoško društvo , 2004. 89-97.

Znanstvene knjige

04.01.2016.

Suvremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga. Zbornik u čast Stjepana Staničića

Autor

Turk, M., Kušić, S., Mrnjaus, K., Zloković, J.

Filozofski fakultet u Rijeci

2016.

Didaktičke odrednice obrazovanja andragoga - komparativni pristup

Autor

Siniša Kušić, Sofija Vrcelj, Anita Zovko

Filozofski fakultet Rijeka

2014.

Je li (obrazovni) menadžment muški posao?

Vrcelj, Sofija

Kušić, Siniša

Hrvatsko futurološko društvo Rijeka

2013.

Pedagogija i kultura - teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti( Pedagogy and Culture - theoretical and methodological definition of pedagogical science )

Hrvatsko pedagogijsko društvo

2010.

Međunarodne organizacije o obrazovanju odraslih 2( International organizations about adult education 2 )

Klapan, Anita; Vrcelj, Sofija

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

2009.

Međunarodne organizacije o obrazovanju odraslih.Sv.1 i 2

Autor knjige

Bečić, Emira; Ciglenečki, Nedeljko; Ćavar, Jozo; Čulo, Ivan; Klapan, Anita; Tomić, Anita; Matijević, Milan; Miščin, Daniel; Rajić, Višnja; Šarić, Tina; Škegro-Vdović, Matija; Vrcelj, Sofija; Žiljak, Ognjen; Žiljak, Tihomir; Puljiz, Ivana; Živčić, Mile; Šutalo, Ivan

Puljiz Ivana ; Živčić, Mile ; Šutalo, Ivan

Agencija za obrazovanje odraslih ; Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zagreb

http://www.asoo.hr/UserDocsImages/MOOO_1_final.pdf

2004.

Opće i stručno obrazovanje u konceptu cjeloživotnog učenja

Klapan, Anita; Lavrnja, Ilija

Peter Lang

2004.

Teme iz andragogije( Themes from Andragogy )

Klapan, Anita

vlastita naklada

2002.

Die andragogische Tatigkeit der Volkshochschule vom Beginn des Zweiten Weltkrieges bis zur Autonomie Kroatiens( Adult education activity of People's University in the period from the end of the second war to Croatia's independence )

Klapan, Anita

Verband Osterreichischer Volkshochschulen ; Padagogische Arbeits- und Forschungsstelle

2002.

Schulische Weiterbildung als Konzept eines lebenslangen lernens( Secondary education in the concept of lifelong learning )

Lavrnja, Ilija; Klapan, Anita

Peter Lang GmbH

2002.

Achievements and Prospects of Adult Education in Croatia

Klapan, Anita

Institut Technologi i Eksploatacji

2001.

Andragoške teme( Andragogic themes )

Klapan, Anita; Pongrac, Silvije; Lavrnja, Ilija

osobno izdanje

1999.

Lernen im Schülerheim (Grundlagen der Internatspädagogik)

Autor knjige

Franz Pöggeler

Peter Lang Publishing House Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Wien

1999.

Adult Education in Croatia Based on Social Changes

Klapan, Anita

Filozofski fakultet u Rijeci

Što školu čini školom - teorijski pristupi, koncepti i trendovi

autor

Vrcelj, Sofija

znanstvena monografija u postupku recenzije i lekture

Pozvana predavanja

21.12.2016.

Žene u sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj

Sofija Vrcelj

gostujuće predavanje na Filozofskom fakultetu u Mariboru (Maribor, Slovenija, 21.12.2016.)

21.12.2016.

Školstvo u Hrvatskoj: stanje i perspektive

Siniša Kušić

gostujuće predavanje na Filozofskom fakultetu u Mariboru (Maribor, Slovenija, 21.12.2016.)

Napredni učiteljski pokret u Hrvatskoj i njegov utjecaj na obrazovanje odraslih

Lavrnja, Ilija; Klapan, Anita

Homo Zappiensi – kreatori nove škole( Homo Zappiens' – The Creators of New School )

Vrcelj, Sofija; Klapan, Anita; Kušić, Siniša

Education and globalization processes

Klapan, Anita; Zloković, Jasminka; Vrcelj, Sofija

Illiteracy in Croatia

Klapan, Anita; Vrcelj, Sofija; Kušić, Siniša

Studentska vizija cjeloživotnog učenja( Student's vision of the lifelong learning )

Klapan, Anita

Andragogija između teorije i prakse( Andragogy between theory and practice )

Klapan, Anita

Trendovi razvoja obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u koncepciji cjeloživotnog učenja( Development trends of adult education in Croatia in the concept of lifelong learning )

Klapan, Anita

The Selektion in Educational Processes and Democracy of Education

Klapan, Anita; Lavrnja, Ilija

Adult Education Based on Social and Professional Needs

Klapan, Anita; Lavrnja, Ilija

Transitional Changes and Their Impact on Adult Education in Croatia

Lavrnja, Ilija; Klapan, Anita

The Development of Adult Education in Croatia, 1820 to 1990.

Lavrnja, Ilija; Klapan, Anita

Chrowacka praktyka w ksztalceniu nauczycieli-kompetencie i rozwiazania( The practice in teacher Education )

Klapan, Anita

Okrutnost i nasilje nad djecom globalni problem : obrazovanjem do prevencije( cruelty and violence against children global problem : education to prevention )

Zloković, Jasminka; Klapan, Anita

Duhovno osiromašenje- problem odgoja( Spiritual impoverishment – education problem )

Klapan, Anita

Erwachsenenbildung in Kroatien ab 1990 bis heute( Adult Education in Croiatia from1990 up to this days )

Lavrnja, Ilija; Klapan Anita

Die Andragogische Tätigkeit der Pučko sveučilište(Volkshochschule)( Andragogical activity Pučko sveučilište )

Klapan, Anita

A horvatorszagi felnottoktatas 1990-tol napjainkig.( Adult Education in Croatia betveen 1990 )

Lavrnja, Ilija; Klapan, Anita

.Originality and Reality of the Adult Education Thinking of Dr.Jure Turić

Lavrnja, Ilija; Klapan, Anita

Training Adult Educators for Working with Adult in Croatia

Lavrnja, Ilija; Klapan, Anita

Chrowacka praktyka w ksztalceniu nauczycieli-kompetencie i rozwiazania( The practice in teacher Education )

Klapan, Anita

Chrowaacka praktika w ksztalceniu naucczycieli- kompetencje i rozwiazania( The Practice in Teacher Education )

Klapan, Anita

Die Kulture und Bildungsfordernde Andragogische Tatigkeit der "Matrix Croatica" Grundung bis Ende des 19. Jahrhunderts( The Culture and Improving of Education Andragogical Activities "Matrix Croatica " from Foundation to the End of 19th Century )

Klapan, Anita

Erwachsenenbildung in Kroatien ab 1990.bis heute ( Adult Education in Croiatia from 1990 up to these days )

Lavrnja, Ilija; Klapan, Anita

A horvatorszagi felnottoktatas1990 toil napjanking( Adult Education in Croatia between 1990 and the present )

Lavrnja, Ilija; Klapan, Anita

15. i 16. svibnja 2014. godine

Primjeri dobre prakse obrazovanja andragoga u Europi: što možemo naučiti od drugih?

Kušić, Siniša

2. Međunarodni andragoški simpozij - Profesionalizacija andragoških djelatnika (u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih), Biograd na Moru, Hrvatska)

Kongresna priopćenja

25.05.2018.

Nasilje maloljetne djece nad roditeljima- socijalni i pedagoško-andragoški problem

Zloković, Jasminka; Zovko, Anita

plenarno izlaganje

3. međunarodna znanstvena konferencija "Društvene devijacije" Banja Luka

12.05.2018.

Domske aktivnosti u kontekstu pedagogije slobodnog vremena

Zovko, Anita; Vukobratović, Jelena

plenarno predavanje

3. međunarodna znanstvena konferencija "Izazovi i perspektive pomagačkih profesija" Bihać

10.05.2018.

Pedagoški i andragoški aspekti odnosa između djece prema ostarjelim roditeljima

Zloković, Jasminka; zovko, Anita; Vukobratović, Jelena

plenarno izlaganje

International Interdisciplinary Scientific Conference "HORIZONS" 2018 Subotica, Srbija

20.04.2018.

Andragogical competencies

Kušić, Siniša; Zovko, Anita; Vrcelj, Sofija

pozvano predavanje

New Approachies in Social and Humanities Antalya, Turska

04.06.2017.

The presence of andragogical competences in graduate study programmes of foreign languages

Kušić, Siniša; Zovko, Anita; Vrcelj, Sofija

izlagannje

6th Cyprus International Conference on Educational Research (CYICER 2017) (Organized by Near East University, University of Kyrenia, Academic World Education and Research Center & Association for Human, Science, Natura, Education and Technology Kyrenia,Cipar

27.05.2017.

The potentials of e-learning for upgrading a model for teaching adults

Vasilj, Mario; Zovko, Anita; Vukobratović, Jelena

izlaganje

International scientific conference "Problems and dilemmas of teaching and learning theory and practice in formal education" Aranđelovac

21.10.2016.

Stavovi nastavnika o cjeloživotnom učenju

Zovko, Anita; Vasilj, Mario; Marčeta, Ana-Marija

plenarno izlaganje

3 rd International Scientific Conference "Pedagogy, Education and Instruction" Mostar, BIH

28.09.2016.

Programi obrazovanja odraslih kao temelj razvoja sustava osiguranja kvalitete

Herceg, Jadranka; Zovko, Anita

izlaganje u skupini

7 th International conference of adult education "Who needs adult education?" Zagreb/Vodice

2016.

Cjeloživotno učenje-mit ili realnost?!

Anita Zovko

Predavanje

Savjetovanje o aktualnostima u cjeloživotnom učenja Opatija

2016.

Didaktičke odrednice modela i kurikuluma obrazovanja andragoga - komparativna perspektiva

Siniša Kušić

predavanje

Znanstveno-stručni kolokvij “Stanje i perspektive obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj“ Split, Filozofski fakultet u Splitu

2016.

Obrazovanje odraslih u visokom školstvu: izazovi i perspektive

Siniša Kušić

Plenarno predavanje

Međunarodno znanstveno-stručna konferencija o obrazovanju odraslih „Obrazovanje odraslih i tržište rada“ Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci

23.10.2015.

The study of pedagogy in Central and South-East Europe

Anita Zovko

sudjelovanje s radom

? International symposium „Between tradition and future challenges Maribor, Slovenija

2011.

Utjecaj radnog statusa, razine i vrste obrazovanja na stavove o cjeloživotnom obrazovanju

Klapan, Anita; Kiss, Irena

4. međunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija "Odgojno-obrazovni i sportski horizonti" Subotica, Srbija

(Un)traditional position of men and women in modern society – basis for re-conceptualization of education

Vrcelj, Sofija; Klapan, Anita; Kušić, Siniša

Kako se školuju andragozi – iskustva odabranih europskih država

Klapan, Anita

Planiranje i programiranje stalnog stručnog usavršavanja učitelja( Planning and Programming of a Continual Professional Training )

Tot, Daria; Klapan, Anita; Kušić, Siniša

Poticanje odgojnih vrijednosti u obitelji i školi - bezvremena razvojna snaga ili globalizacijska fikcija( Encouraging educational values ??in family and school - timeless power development or globalization fiction )

Zloković, Jasminka; Klapan, Anita

Mentorstvo doktorandima

2014. -

Profesionalni razvoj učitelja i nastavnika geografije

mr. sc. Jozo Ćavar Doktorat

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Datum obrane: Obrana se planira u akademskoj 2015:/2016. godini

KOMPARATIVNO ISTRAŽIVANJE KURIKULUMA OBRAZOVANJA ANDRAGOGA U EUROPI

Siniša Kušić

DOKTORSKI STUDIJ PEDAGOGIJE

Datum obrane: 23.07.2012.

Cjeloživotno obrazovanje kao ključni čimbenik zapošljivosti i profesionalnog razvoja

Irena Kiss

Doktorski studij pedagogije

Datum obrane: 10.03.2011.

Samovrednovanje učitelja i kvaliteta nastave

Daria Tor

Doktorski studij pedagogije

Datum obrane: 02.07.2009.

Znanstveni skupovi

21.11.2019. - 22.11.2019.

Međunarodna znanstvena konferencija "Inovacije u psihološkoj nauci i praksi"

Moskva plenarno izlaganje

05.09.2019. - 07.09.2019.

6th International conference on social sciences and education research "Sustainability of adult education"

Kyiv (Ukraina) plenarno izlaganje

11.05.2019. - 12.05.2019.

4. međunarodna znanstvena konferencija "Položaj marginaliziranih grupa u društvu"

Banja Luka plenarno izlaganje

30.11.2018. - 02.12.2018.

8.međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih "Upravljanje kvalitetom u obrazovanju odraslih"

Zagreb izlaganje i članica znanstvenog odbora konferencije

05.10.2018. - 06.10.2018.

2.međunarodno znanstveno-stručna konferencija "Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju"

Sarajevo izlaganje i članica znanstvenog odbora konferencije

26.09.2018. - 27.09.2018.

Međunarodna konferencija "Unapređivanje kvalitete obrazovnog procesa o starosti i starijima"

Vranje pozvano (plenarno) izlaganje

25.05.2018. - 27.05.2018.

III. međunarodna znanstvena konferencija "Ne nasilju- jedinstveni društveni odgovor"

Banja Luka, BIH pozvani predavač (plenarno izlaganje)

11.05.2018. - 12.05.2018.

Međunarodna interdisciplinarna znanstvena konferencija "IKT u vaspitanju, obrazovanju, sportu i medicini"

Subotica plenarno izlaganje

11.05.2018. - 12.05.2018.

10. međunarodna interdisciplinarna znanstvena konferencija "Horizonti" 2018.

Subotica, Srbija pozvani predavač (plenarno izlaganje)

20.04.2018. - 21.04.2018.

1th international conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities

Antalya plenarno izlaganje

14.06.2017. - 17.06.2017.

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija o obrazovanju odraslih „Razvoj i razumijevanje profesionalnog identiteta edukatora u obrazovanju odraslih“. (Organizator: Ustanova za obrazovanje odraslih Dante uz podršku Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih)

Rijeka članica programskog odbora

14.06.2017. - 17.06.2017.

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija o obrazovanju odraslih „Razvoj i razumijevanje profesionalnog identiteta edukatora u obrazovanju odraslih“

Rijeka

26.05.2017. - 27.05.2017.

Međunarodni znanstveni skup „Problemi i dileme suvremene nastave u teoriji i praksi“; (Organizator: Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu u suradnji s Instituom za pedagoška istraživanja u Beogardu, Pedagoškim fakultetom Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“ u Bitoli,Fakultetom za odgojne znanosti, psihologiju i društvene znanosti Sveučilišta „Aurel Vlaicu“ u Aradu (Rumunjska), Pedagoškim fakultetom Sveučilišta u Mariboru (Slovenija), Univerzitetom za obrazovanje nastavnika u Bjenu, Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska) i Višom pedagoškom školom u Novom Sonču); 26.-27.5.2017.

Aranđelovac sudjelovanje sa radom i predavanje

26.05.2017. - 27.05.2017.

Međunarodni znanstveni skup „Problemi i dileme suvremene nastave u teoriji i praksi“

Aranđelovac, Srbija

17.05.2017. - 19.05.2017.

5. Međunarodni andragoški simpozij / 5th International andragogical symposium „Modernizacija i internacionalizacija obrazovanja odraslih“ / „Modernization and Internationalization of Adult Education“. (Organizator: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih)

Biograd na Moru sudjelovanje na radionicama

17.05.2017. - 19.05.2017.

5. Međunarodni andragoški simpozij / 5th International andragogical symposium „Modernizacija i internacionalizacija obrazovanja odraslih“ / „Modernization and Internationalization of Adult Education“

Biograd na moru, Hrvatska

04.05.2017. - 06.05.2017.

6th Cyprus International Conference on Educational Research (CYICER 2017)

Kyrenia, Cyprus

26.09.2016. - 28.09.2016.

International adult education conference „Who Needs Adult Education?“. Croatian Andragogy Society

Zagreb/Vodice sudjelovanje sa radom i predavanje

26.09.2016. - 28.09.2016.

International adult education conference „Who Needs Adult Education?“

Zagreb i Vodice, Hrvatska

30.06.2016. - 02.07.2016.

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija o obrazovanju odraslih „Obrazovanje odraslih i tržište rada“

Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, Hrvatska član programskog i organizacijskog odbora

03.06.2016. -

Doktorska konferencije za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti - DOKON 2016.

Filozofski fakultet u Rijeci, Hrvatska član programskog i organizacijskog odbora

19.06.2015. - 21.06.2015.

6. međunarodna konferencija "Unapređenje kvalitete života djece i mladih"

Subotica plenarno izlaganje

26.-28.09.2016.

International adult education conference „Who Needs Adult Education?“

Zagreb i Vodice, Hrvatska Član organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

01.05.2017. -

Politehnika Časopis za tehnički odgoj i obrazovanje Polytechnica- Journal of Technology Education

01.09.2013. - 01.09.2018.

Acta Technologica Dubnicae

2013.

časopis" Metodički obzori", Sveučilište u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti

2010. -

Andragoška spoznanja Revija za izobraževanje in učenje odraslih

2006. -

Andragoški glasnik (časopis Hrvatskog andragoškog društva)

Recenzije

17.11.2019.

Jedna od recenzentica Zbornika radova međunarodne konferencije "Pedagoga and Psychology: From Amending Drawbacks to Enhancing Personal Strengths and Virtues"

24.04.2015.

Recenzent radova znanstvene monografije "Građanski odgoj i obrazovanje"

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

2007. -

Pročelnica katedre za andragogiju

Filozofski fakultet u Rijeci

2004. - 2006.

Pročelnica Odsjeka za pedagogiju

Filozofski fakultet u Rijeci

1992. - 1994.

Voditeljica studija pedagogije

Pedagoški fakultet u Rijeci

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

Detalji

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

2010. - 2011.

članica

Povjerenstvo za recenziju programa cjeloživotnog učenja na Sveučilištu u Rijeci

2004. - 2006.

članica

Povjerenstvo za cjeloživotno učenje na Sveučilištu u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

01.03.2018. - 01.10.2018.

članica Povjerenstva za izradu novog eleborata doktorskog studija pedagogije

Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, doktorski studij pedagogije

01.10.2016. -

kao predstavnik vanjskih suradnika članica Fakultetskog vijeća FPMOZ-i

Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti

2011. - 22.07.2011.

članica Povjerenstva za izradu doktorskog studija pedagogije

Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, doktorski studij pedagogije

Projekti

Znanstveni projekti

2006. - 2013.

Perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u koncepciji cjeloživotnog učenja

Voditeljica projekta

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

2002. - 2005.

Obrazovanje odraslih u hrvatskoj u konceptu cjeloživotnog učenja

Voditeljica projekta

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

1996. - 2002.

Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj u koncepciji cjeloživotnog učenja

Voditeljica projekta

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Stručni projekti

15.04.2010. -

IPA komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala

Europska unija

trener

2007. - 2009.

CARDS 2004 - Obrazovanje odraslih

Europska unija

članica 2 skupina

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016