PORTFELJ / Dr. sc. Lada Badurina red. prof.

Portfelj

Dr. sc.

Lada Badurina

red. prof.

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-705

Vidljivost

Obrazovanje

1997. -

doktor humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija

Poslijediplomski (doktorski) studij lingvistike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1986. - 1990.

magistar humanističkih znanosti

Poslijediplomski (doktorski) studij lingvistike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1980. - 1985.

profesor hrvatskoga jezika i književnosti

Hrvatski ili srpski jezik i jugoslavenske književnosti

Pedagoški (danas Filozofski) fakultet

Radno iskustvo

2014. -

redoviti profesor (trajno zvanje)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za kroatistiku

2009. - 2014.

redoviti profesor

hrvatski standardni jezik; teorija teksta

Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku

2003. - 2009.

izvanredni profesor

hrvatski standardni jezik; teorija teksta

Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku

2000. - 2007.

gost profesor

Lingua e linguistica croata

Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Tradutori, Sveučilište u Trstu

1998. - 2003.

docent

hrvatski standardni jezik

Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku

1987. - 1998.

znanstveni novak; asistent, viši asistent

hrvatski standardni jezik

Pedagoški (danas Filozofski) fakultet

1985. - 1987.

nastavnik hrvatskoga jezika i književnosti

osnovna škola; srednja škola

Nagrade i priznanja

5.05.2022.

Sveučičište u Rijeci, Filozofski fakultet -- Nagrada za znanstvenoistraživački rad u području humanističkih znanosti

31.5.2021.

Nagrada Grada Zagreba za 2021. godinu znanstveno-izdavačkom projektu ”Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do XXI. stoljeća”; suautorica na projektu

08.04.2010.

Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za akademsku godinu 2008/2009. za područje društvenih i humanističkih znanosti u kategoriji znanstvenici.

Članstva

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

Hrvatsko filološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.10.2018. -

Teorija jezika

Hrvatski jezik i književnost, jednopredmetni i dvopredmetni

Filozofski fakultet

nositelj kolegija

2016. -

Suvremena hrvatska sociolingvistička situacija

Hrvatski jezik i književnost -- diplomski studij

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija

01.03.2015. -

Novije lingvističke teorije

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakutet Sveućilišta u Rijeci

nositelj kolegija

01.03.2015. -

Novije lingvističke teorije

HJK, diplomski

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija

2015. -

Tekst i tekstualne prakse

Poslijediplosmki doktorski studij Izdavaštvo i mediji

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija

2013. -

Tekst i kontekst

Specijalistički poslijediplomski studij prevođenja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

nositelj kolegija

2013. -

Osnove hrvatskoga pravopisa

Specijalistički poslijediplomski studij prevođenja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

nositelj kolegija

2008. -

Uvod u teoriju teksta

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij kroatistike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

nositelj kolegija

2004. -

Uvod u znanstveni rad na polju humanističkih znanosti

Poslijediplomski studij Jezici i kulture u dodiru

Sveučilište u Zadru

nositelj kolegija

Metodologija znanstvenoga istraživanja

Poslijediplomski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

nositelj kolegija

Tekstna lingvistika

Hrvatski jezik i književnost, PD - dvopredmetni

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

nositelj kolegija

Akademski diskurs i analiza znanstvenoga teksta

Hrvatski jezik i književnost, D

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

nositelj kolegija

Pravopisna norma

Hrvatski jezik i književnost, PD - jednopredmetni

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

nositelj kolegija

Fonologija hrvatskoga standardnog jezika

Hrvatski jezik i književnost, PD - dvopredmetni

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

nositelj kolegija

Od teksta prema diskursu

Hrvatski jezik i književnost, D

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

nositelj kolegija

Norme i normativni priručnici

Hrvatski jezik i književnost , PD- dvopredmetni

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

nositelj kolegija

Tekstna lingvistika

Hrvatski jezik i književnost, PD - jednopredmetni

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

nositelj kolegija

Gostujući nastavnik

2000/2001. do 2006/2007.

Lingua e linguistica croata

Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Tradutori; Sveučilište u Trstu

voditelj

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2023.

Opis glasova u Gramatici Tome Maretića

Lada Badurina

Hrvatske dopreporodne gramatike u europskom kontekstu. Zbornik radova, ur. Marijana Horvat - 1-16

https://retrogram.jezik.hr/e-zbornik/

A1

2022.

O deiksama i deiktičnosti u akademskom diskursu

Badurina, Lada; Hrg, Tihana

Sarajevski filološki susreti 6, Zbornik radova (knjiga 1) - 122-139

http://bfd.ba/wp-content/uploads/2023/01/Zbornik-SFSJ-6-knj-1-2022.pdf

2022.

Koordinacija i nesložene strukture

Pranjković, Ivo; Badurina, Lada

Jezikolsovlje - 23 185-192

https://hrcak.srce.hr/file/421859

A1

2022.

O jednom manje poznatom jezičnom savjetniku

Pranjković, Ivo; Badurina, Lada

Riječi o riječi i Riječi - 761-768

2021.

Vrste riječi: gramatikalizacija i pragmatikalizacija

Badurina, Lada; Pranjković, Ivo

Riječki filološki dani 12. Zbornik radova - 12 13-22

A2

2021.

Glavne značajke jezikoslovnog rada Josipa Silića

Badurina, Lada

Grobnički zbornik - 11 8-19

A2

2021.

Središnje i periferno u gramatici hrvatskoga jezika

Pranjković, Ivo; Badurina, Lada

Periferno u hrvatskom jeziku, kulturi i društvu / Peryferie w języku chorwackim, kulturze i społeczeństwie: Zbornik radova 2. svezak - 19-30

A1

01.06.2020.

O modalnosti – s osobitim obzirom na modalne glagole

Badurina, Lada

Sarajevski filološki susreti 5, Zbornik radova (knjiga I) - 47–60

http://www.bfd.ba/wp-content/uploads/Zbornik-SFSJ-5-knj-1-4.pdf

A1

23.04.2020.

Komunikacijska funkcija psovke i pitanje njezine vulgarnosti

Lada Badurina i Nikolina Palašić

Croatica - XLIV (2020) 97–114

A2

2020.

Carigradski putopisi Ivana fra Frane Jukića i Adolfa Vebera Tkalčevića

Badurina, Lada; Pranjković, Ivo

Colloquia franciscana II: 200. obljetnica rođenja Ivana Frane Jukića (1818–1857) - 113-125

A1

2020.

O manje poznatoj polemici Marcela Kušara

Badurina, Lada; Pranjković, Ivo

Dijalekti, jezična povijest i tradicija: Zbornik u čast Josipu Liscu - 15-30

20.12.2019.

Stereotipi u vicevima

Badurina, Lada; Palašić, Nikolina; Pranjković, Ivo

??????????? ? ??????????? ?????, ?????????? ? ???????: ??????? ? ??????? ?? ???????????????? ???????????? ??????????? ??????? ?????, 26–28 ????? 2018 ?. ??? ?????: ??????????? - 223-232

A1

19.12.2019.

Bogoslav Šulek i "Vienac"

Badurina, Lada

Vijenac: književni list za umjetnost, kulturu i znanost; 150 godina "Vijenca": Prilog u povodu obljetnice - XXVII 23

15.12.2019.

Asindetske subordinirane strukture

Badurina, Lada; Palašić Nikolina

ZnDjZnanstveniRadovi - 45 249-263

Q2

01.09.2019.

O kletvi i posvci

Badurina, Lada; Pranjković, Ivo

Njegoševi dani 7, Zbornik radova (Njegoševi dani 7, Međunarodni naučni skup, Kotor, 30. 8. do 3. 9. 2017), ur. Tatjana Đurišić-Bečanović, Filološki fakultet Nikšić, Nikšić, - 219–230.

15.07.2019.

O strukturi Silićeva strukturalizma: Josip Silić, Dihotomije: Izabrane rasprave, priredio Ivan Marković, Zagreb: Disput, 2019.

Badurina, Lada

Fluminensia - 31 305-315

http://fluminensia.ffri.hr/clanak?id=1914.html

Q2

08.11.2018.

O semantici i pragmatici diskursnih oznaka

Badurina, Lada

Riječki filološki dani 11, zbornik radova - 11 63-74

25.10.2018.

Pranjković o pravopisu

Badurina, Lada

Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu - 42 95-106

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=303802

A2

17.09.2018.

Odgovori na pitanja o pitanjima

Badurina, Lada; Palašić, Nikolina

Slavistična revija - 66 383-397

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-9

Q1

01.09.2018.

Asindetske strukture: Koordinacija, subordinacija i tekst

Badurina, Lada

Sarajevski filološki susreti 4, Zbornik radova (knjiga I) - 24-38

A1

01.09.2017.

Pravopis u kontekstu - kontekst u pravopisu: O primjerima u pravopisima hrvatskoga i crnogorskog jezika

Badurina, Lada; Pranjković, Ivo

Njegoševi dani 6, Zbornik radova - 287-299

A1

31.12.2016.

Još jedno čitanje Šulekove rasprave "O hrvatskom lučbenom nazivlju"

Badurina, Lada

BOGOSLAV ŠULEK a jeho filologické dílo / i njegov filološki rad - 117-127.

A1

31.12.2016.

Jezikoslovni pristupi tekstu

Badurina, Lada

Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu - 40 49-61

A2

31.12.2016.

Jezična i pragmatična obilježja psovke

Badurina, Lada; Pranjković, Ivo

Romanoslavica - LII (52) 227-235

A1

15.12.2016.

Gramatika u kontekstu: O primjerima u hrvatskim gramatikama

Badurina, Lada; Pranjković, Ivo

Šesti hrvatski slavistički kongres: Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014, Prvi svezak - 1 241-248

A2

30.11.2016.

Kvantifikacija u imenskim skupinama

Badurina, Lada; Pranjković, Ivo

Jezikoslovlje - 17 89-100

Q3

01.11.2016.

Tekst protiv teksta: O argumentaciji u polemičkom diskursu

Badurina, Lada; Palašić, Nikolina

Riječki filološki dani 10 - 10 27-29

2016.

Zaustavi me ako si već čuo: O pragmatici vica

Badurina, Lada

Sarajevski filološki susreti III, Zbornik radova (knjiga I) - III 150–166

A1

2016.

???????? ???? ?????? ?? (?????????) ?????????? / Psovka kao podtip (jezične) vulgarnosti

Badurina, Lada; Palašić, Nikolina

?????????????? ??????????? / Contrastive Linguistics - XLI 101–116

A1

2015.

Jezično savjetništvo hrvatskih vukovaca

Badurina, Lada; Pranjković, Ivo

Zbornik u čast Katice Ivanišević - 247-256

2015.

Vjekoslav Babukić i pravopis

Badurina, Lada

Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi - 4 41-51

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=220093

2015.

Jezično raslojavanje: kritički osvrt na pojedina pitanja funkcionalne stilistike

Badurina, Lada

Nestandardni hrvatski jezik prema standardnom hrvatskom jeziku - 37-41

2015.

Standardizacija ili restandardizacija hrvatskoga jezika u 90 im godinama 20. stoljeća

Badurina, Lada

Jezične, kulturne i književne politike, Zbornik radova 43. seminara Zagrebačke slavističke škole - 57-79

2015.

Složena rečenica i tekst

Badurina, Lada

Njegoševi dani 5, zbornik radova - 285-293

A1

2014.

Vrijeme u tekstu

Badurina, Lada

Riječki filološki dani. Zbornik radova 9 - 449-459

2014.

Tekst i kontekst

Badurina, Lada; Palašić, Nikolina

Priručnik za prevoditelje (ur. A. Stojić, M. Brala-Vukanović, M. Matešić) - 73-90

2014.

Osnove hrvatskoga pravopisa

Badurina, Lada; Palašić, Nikolina

Priručnik za prevoditelje (ur. A. Stojić, M. Brala-Vukanović, M. Matešić) - 355-382

2014.

Fusnota o (Stojevićevoj) fusnoti

Badurina, Lada; Palašić, Nikolina

Podrubak razlike: Književno i znanstveno djelo Miroslava Stojevića / Sorel, Sanjin (ur.) - 247-259

2014.

O dijalogu

Badurina, Lada; Pranjković, Ivo

Sarajevski filološki susreti II (knjiga I) / Palić, Ismail ; Drkić, Munir (ur.) - 216-226

A1

2013.

Red sastavnica na razini složene rečenice i teksta

Badurina, Lada

Rasprave, časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje - 39 299-310

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=173967

Q2 A1

2013.

Hrvatski pravopis u 90-im godinama 20. stoljeća: Povratak tradiciji ili restandardizacija pravopisne norme (Kroatische Rechtschreibung in den 90-er Jahren des 20. Jh.: Zurück zur Tradition oder die Restandardisierung der Rechtschreibnorm)

Badurina, Lada; Palašić, Nikolina

Njegoševi dani 4. Zbornik radova / Bečanović, Tatjana (ur.). - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakulet , 2013. 385-396 (ISBN: 978-867798-083-2).

A1

2013.

Poštapalice pod povećalom: o jednoj posebnoj vrsti diskursnih oznaka (Prop-words Under a Magnifying Glass: On a Special Type of Discourse Markers)

Badurina, Lada; Matešić, Mihaela

Tuzla. Grad na zrnu soli (zbornik radova) / Turbić-Hadžagić, Amira (ur.). - Tuzla : JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona , 2013. 9-24.

A1

2012.

Hrvatski slovopis i pravopis u predstandardizacijskome razdoblju (Croatian writing system and orthography in the pre-standardisation period)

Badurina, Lada

Povijest hrvatskoga jezika / Književnost i kultura devedesetih / Mićanović, Krešimir (ur.). - Zagreb : Zagrebačka slavistička škola , 2012. 65-96 (ISBN: 978-953-175-431-6).

2012.

Načini izražavanja imperativnosti (Means of Expressing Directives)

Pranjković, Ivo; Badurina, Lada

Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova 1, Lingvistika / Halilović, Senahid ; Omerović, Mirela (ur.). - Sarajevo : Slavistički komitet, Sarajevo , 2012. 619-628.

A1

2012.

Pragmatika veznih sredstava (Pragmatics of conjuncts)

Badurina, Lada; Palašić, Nikolina

Sarajevski filološki susreti I, Zbornik radova (knjiga I) / Palić, Ismail (ur.). - Sarajevo : Bosansko filološko društvo , 2012. 252-265.

A1

2011.

Gramatika teksta - i što dalje? (Textual grammar - how to proceed?)

Badurina, Lada

Njegoševi dani 3, Zbornik radova / Bečanović, Tatjana (ur.). - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet Nikšić , 2011. 331-342 (ISBN: 978-86-7798-062-7).

A1

2011.

Glagoli govorenja i tekst (Verbs of Speaking and Text)

Badurina, Lada

Pismo. Časopis za jezik i književnost - IX (2011) 125-137

A1

2011.

Knjiga zvana pravopis: u čemu je Marcel (Marćel) Kušar utjecao na Ivana Broza (A book of orthography: how Marcel (Marćel) Kušar influenced Ivan Broz)

Badurina, Lada

2011.

Od sintakse prema suprasintaksi i dalje (From syntax to suprasyntax and beyond)

Badurina, Lada

Sintaksa hrvatskoga jezika - Književnost i kultura osamdesetih. Zbornik radova 39. seminara Zagrebačke slavističke škole / Mićanović, Krešimir (ur.). - Zagreb : Zagrebačka slavistička škola , 2011. 43-65 (ISBN: 978-953-175-393-7).

2011.

Jezik i pravopis: teorijsko-metodološki pristup pravopisnom normiranju (Language and Orthography: Theoretically-Methodological Approach to Orthographic Norms)

Badurina, Lada; Matešić, Mihaela

Croatica et Slavica Iadertina (1845-6839) VII (2011), I; 17-31

A2

2010.

Usporedba koncepcija pravopisnih rječnika hrvatskoga, bosanskoga/bošnjačkoga i srpskoga jezika (Spelling dictionaries of Croatian, Bosnian and Serbian languages: a structural comparison)

Badurina, Lada; Matešić, Mihaela

2010.

Ortoepija i ortografska načela (na primjeru hrvatske i srpske ortografske norme) (orthography, orthoepy, Croatian orthography, Serbian orthography)

Badurina, Lada; Matešić, Mihaela

2010.

Ispod teksta: bilješka o fusnoti (Below the text: a note on footnote)

Badurina, Lada; Palašić, Nikolina

Riječki filološki dani 8 / Badurina, Lada ; Bačić-Karković, Danijela (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci , 2010. 451-464 (ISBN: 978-953-6104-70-3).

2010.

Padeži i komunikacija (Cases and communication)

Badurina, Lada

Sintaksa padeža - Hrvatski sintaktički dani 2 / Birtić, Matea ; Brozović Rončević, Dunja (ur.). - Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje ; Filozofski fakultet Osijek , 2010. 1-14 (ISBN: 978-953-6637-58-4).

2010.

Lingvistika i tekst. Uz prvo hrvatsko izdanje "Uvoda u lingvistiku teksta" Roberta de Beaugrandea i Wolfganga Dresslera (Linguistics and Text)

Badurina, Lada

2010.

Standardizacijski procesi u 20. stoljeću (Language standardization processes in the 20th century)

Badurina, Lada

Povijest hrvatskoga jezika - Književne prakse sedamdesetih / Mićanović, Krešimir (ur.). - Zagreb : Zagrebačka slavistička škola , 2010. 69-101 (ISBN: 978-953-175-360-9).

2010.

O interpunkciji – i načelno i konkretno (Hrvatska interpunkcija, s osvrtom na srpska i crnogorska iskustva) (About punctuation - in general and concretely (The Croatian punctuation, with special reference to the Serbian and Montenegrin experiences))

Badurina, Lada

Njegoševi dani 2, Zbornik radova / Bečanović, Tatjana (ur.). - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet Nikšić , 2010. 273-287 (ISBN: 978-86-7798-042-9).

2010.

Polemičnost i polemike Ive Pranjkovića (Polemical and Polemics in the Works of Ivo Pranjković)

Badurina, Lada

Jezična skladanja: Zbornik o šezdesetogodišnjici prof. dr. Ive Pranjkovića (ur. Lada Badurina i Vine Mihaljević) - 69-83

2009.

O metodologiji rada na pravopisu: hrvatska iskustva (Methodological procedure of the work on orthography: Croatian experience)

Badurina, Lada

Njegoševi dani / Tatjana Bečanović (ur.). - Nikšić, Crna Gora : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet , 2009. 275-285 (ISBN: 978-86-7798-033-7).

2009.

Pravopisni nazori Marćela (Marcela) Kušara (Marćel (Marcel) Kušar's views on orthography)

Badurina, Lada

2009.

Hrvatski pravopisni kompleks : Novi Sad i hrvatski pravopis danas (Croatian Orthographic Complex : Novi Sad and Croatian Orthography Today)

Badurina, Lada; Pranjković, Ivo

2009.

O metodologiji rada na pravopisu: hrvatska iskustva (On methodology of working on orthography: Croatian experiences)

Badurina, Lada

Njegoševi dani / Tatjana Bečanović (ur.). - Cetinje : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet Nikšić , 2009. 275-285 (ISBN: 978-86-7798-033-7).

2008.

Rečenica u (kon)tekstu (Sentence in Context)

Badurina, Lada

Riječki filološki dani 7 / Ines Srdoč-Konestra, Silvana Vranić (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku , 2008. 453-462 (ISBN: 978-953-6104-64-2).

2008.

Riječka jezična zbilja: Urbani govor između sustava i standarda (Language Situation in Rijeka: Urban Speech between Language System nad Standard Language)

Badurina, Lada; Matešić, Mihaela

Sveti Vid, Zbornik XIII (1333-221X) 1 (2008); 111-120

2008.

Teorijsko-metodološka uporišta jezikoslovnog rada Marćela (Marcela) Kušara (Theoretical-methodological basis of M. Kušar's work in linguistics)

Badurina, Lada; Matešić, Mihaela

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 1 (2008); 1-15

2008.

Ortoepija i ortografska načela (na primjeru hrvatske i srpske ortografske norme) (Orthoepy and ortographic principles (the examples from Croatian and Serbian orthographic norm))

Badurina, Lada; Matešić, Mihaela

2007.

Jezično raslojavanje i tipovi diskursa (Language Stratification and Types of Discourse)

Badurina, Lada

Jezik književnosti i književni ideologemi / Krešimir Bagić (ur.). - Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, Zgrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste , 2007. 11-20 (ISBN: 978-953-175-286-2).

2007.

O pravopisnoj koncepciji Marćela (Marcela) Kušara (On Marćel (Marcelo) Kušar's Orthographic Conception)

Badurina, Lada

Zadarski filološki dani 1 / Babić, Vanda ; Matek Šmit, Zdenka (ur.). - Zadar : Sveučilište u Zadru , 2007. 49-60.

2007.

Od sintakse prema suprasintaksi - dvosmjerno (From Syntax to Suprasyntax and Back)

Badurina, Lada

Sintaktičke kategorije / Branko Kuna (ur.). - Osijek : Filozofski fakultet, Osijek ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb , 2007. 9-19 (ISBN: 978-953-6456-76-5).

2007.

Ilirsko (orto)grafijsko sveslavenstvo i ortoepsko svehrvatstvo (On motivations of orthographic and orthoepic choices in the Illyrian Movement)

Matešić, Mihaela; Badurina, Lada

POLSKA I CHORWACJA W EUROPIE ŚRODKOWEJ: Integracja europejska w tradycji i przyszłości / Żurek, Piotr (ur.). - Bielsko-Biała : Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH , 2007. 343-356 (ISBN: 978-83-925963-0-1).

2007.

Govor na kušnji - Istraživanja govorenog diskursa: zamke i izazovi (Speech under Strain; Research of the spoken discourse: traps and challenges)

Badurina, Lada; Matešić, Mihaela

2006.

O tekstnim konektorima (On junctive expressions)

Badurina, Lada; Matešić, Mihaela

Riječki filološki dani 6 / Ines Srdoč-Konestra, Silvana Vranić (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet , 2006. 205-222 (ISBN: 953-6104-51-2).

2006.

Hrvatska pravopisna norma u 20. stoljeću (The Croatian Orthographic Norm in the Twentieth Century)

Badurina, Lada

Hrvatski jezik u XX. stoljeću / Marko Samardžija, Ivo Pranjković (ur.). - Zagreb : Matica hrvatska , 2006. 145-158 (ISBN: 953-150-773-2).

2005.

Hrvatska interpunkcija u drugoj polovici 20. stoljeća : Od rečenice prema tekstu (The Croatian Punctuation During the Second Half of the XX Century :From Sentence to Text)

Badurina, Lada

Fluminensia (0353-4642) 17 (2005), 2; 47-58

2005.

Novije promjene u hrvatskome standardnom jeziku (Recent Changes in the Croatian Standard Language)

Badurina, Lada

Croatian Studies Review (1440-9488) 3-4 (2005); 83-93

2005.

Od teksta prema diskursu (From Text to Discourse)

Badurina, Lada

Od fonetike do etike, Zbornik o sedamdesetogodišnjici prof. dr. Josipa Silića / Ivo Pranjković (ur.). - Zagreb : Disput , 2005. 363-371 (ISBN: 953-6770-69-5).

2004.

Raspon konteksta (Spreading of Context)

Badurina, Lada

Zbornik RFD / Srdoč-Konestra, Ines i dr. (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci - Odsjek za kroatistiku , 2004. 9-24.

2004.

Stilistika zamjenica (Stylistics of pronouns)

Badurina, Lada

2003.

Neke značajke javne jezične komunikacije u Hrvatskoj devedesetih godina 20. stoljeća (Some characteristics of public communication in Croatia in the 1990's)

Badurina, Lada

2002.

Počeci hrvatske pravopisne norme (Beginnigs of Croatian ortographic norm)

Badurina, Lada

2002.

Akademski diskurs (Discourse of Academia)

Kovačević, Marina; Badurina, Lada

Riječki filološki dani, Zbornik radova 4 / Diana Stolac (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci , 2002. 189-206.

2001.

Jezični paradoksi administrativnoga stila (Linguistic paradoxes of the administrative style)

Kovačević, Marina; Badurina, Lada

2001.

Rječnička i uporabna vrijednost nekih hrvatskih leksema (Lexicographic and practical aspects of some Croatian words)

Badurina, Lada

2001.

Hrvatski jezik kao jezik javne komunikacije (Public usage of the Croatian standard language)

Badurina, Lada

Dometi : znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske, Ogranka u Rijeci (0419-6252) 1-4 (2001); 57-62

2000.

Tekst i kontekst (Text and context)

Badurina, Lada

Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) 1 (2000); 7-17

2000.

Funkcionalna sintaksa razgovornoga stila (Functional syntax of conversational discourse)

Badurina, Lada; Kovačević, Marina

2000.

Purističke tendencije u jeziku hrvatskih javnih glasila (Puristic tendencies in Croatian media)

Badurina, Lada

2000.

Publicistički stil – problematizacija pojma (The problems related to the language of the media)

Badurina, Lada; Kovačević, Marina

Riječki filološki dani, Zbornik radova 3, Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci , 2000. 19-27 (ISBN: 953-6104-02-4).

1999.

Temeljna pitanja funkcionalne diferencijacije jezika (Fundamental problems of the functional differentiation of language)

Kovačević, Marina; Badurina, Lada

1998.

Značenje i smisao kao leksikološke i leksikografske kategorije (Meaning and sense as lexicological and lexicographical categories)

Badurina, Lada

Riječki filološki dani / Babić, Dragomir ; Kovačević, Marina ; Lukežić, Iva ; Lukežić, Irvin ; Srdoč-Konestra, Ines ; Stojević, Milorad ; Stolac, Diana ; Turk, Marija (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci , 1998. 155-165 (ISBN: 953-6104-02-4).

1998.

Neke odlike leksika u suvremenoj hrvatskoj publicistici (Some lexical features in the contemporary Croatian language of the media)

Badurina, Lada

Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (0449-363X) 30-31 (1998); 417-426

1998.

Nekoliko riječi o riječima u riječkim javnim medijima (On lexis in public media of Rijeka)

Badurina, Lada

Sveti Vid Rijeka :

1998.

Pravopis (Orthography)

Badurina, Lada

1998.

Šulekova standardnojezična koncepcija na primjeru lingvističkoga nazivlja (Šulek’s concept of standard language exemplified on linguistic terminology)

Badurina, Lada

Zbornik o Bogoslavu Šuleku / Moguš, Milan (ur.). - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti , 1998. 27-35 (ISBN: 953-154-367-4).

1996.

Kurelčeva ortografija spram Brozova "Hrvatskoga pravopisa" (Orthograpy of Kurelac compared to Broz's "Croatian orthography")

Badurina, Lada

1996.

Leksikografske naznake o izradi pravopisnih rječnika: hrvatska iskustva (Lexicographic suggestions on composing orthographic dictionaries: Croatian expiriences)

Badurina, Lada

Hrvati i Mađari u svjetlu prožimanja kultura i jezika / Blažetin, Stjepan (ur.). - Pecs (Pečuh), Mađarska : Hrvatski znanstveni zavod , 1996. 155-164 (ISBN: 963-04-6436-5).

1996.

O interpunkcijskim načelima – s osobitim obzirom na hrvatsku interpunkciju (On punctuation principles – with a special consideration to the Croatian punctuation)

Badurina, Lada

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 2 (1996); 257-264

1996.

Stilistička funkcija interpunkcije (Stylistic function of punctuation)

Badurina, Lada

Styl a tekst (Materiały międzynarodowej konferencji naukowej) / Gajda, Stanisław ; Balowski, Mieczysław (ur.). - Opole (Poljska) :

1996.

Književno djelo kao prijenosnik koda kulture( Literary work as a transmitter of a culture code)

Badurina, Lada; Car-Mihec, Adriana; Kovačević, Marina

Riječki filološki dani', knj. 1 (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa) / Turk, Marija (ur.). - Rijeka : Pedagoški fakultet Rijeka , 1996. 281-296.

1995.

Pravopis hrvatski – pravopis srpski (Croatian orthography – Serbian orthography)

Badurina, Lada

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 2 (1995); 59-69

1995.

Razmišljanja o zarezu (Contemplation on comma)

Badurina, Lada

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 1 (1995); 47-62

1995.

Temeljna načela hrvatskih pravopisa (Fundamental principles in Croatian orthography)

Badurina, Lada

Nemzetközi Szlavisztikai Napok V (1216-0016) 1 (1995); 258-267

1994.

Pabirci o pravopisu hrvatskome – Poticaji za razmišljanje prigodom objavljivanja Hrvatskoga pravopisa S. Babića, B. Finke i M. Moguša (Školska knjiga, Zagreb 1994) (On Croatian orthography - on the occassion of publication of S. Babić, B. Finka and M. Moguš's Hrvatski pravopis (Školska knjiga, Zagreb 1994))

Badurina, Lada

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 1-2 (1994); 99-109

1994.

Drama u jeziku ili Jezične kušnje Freudenreichovih “Graničara” (Drama within language or linguistic dilemmas regarding Freudenreich's „Bordermen“)

Badurina, Lada

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 1-2 (1994); 153-158

1992.

Stotinu godina hrvatskoga pravopisa (U povodu stote obljetnice Hrvatskoga pravopisa Ivana Broza) (Hundred years of Croatian ortography (The centennial of Ivan Broz's Croatian Orthography))

Badurina, Lada

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 2 (1992); 89-93

1991.

Kratka osnova hrvatskoga pravopisanja od Broza do Anić-Silića (Concise essentials on Croatian orthography from Broz to Anić-Silić)

Badurina, Lada

Dometi : znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske, Ogranka u Rijeci (0419-6252) 6-7 (1991); 387-398

1990.

O grafiji i ortografiji s posebnim osvrtom na (orto)grafijska rješenja u “Fluminensii” Frana Kurelca (On the graphic system and the ortography with special reference to the orthographic solutions by Fran Kurelac in his book 'Fluminensia')

Badurina, Lada

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 2 (1990); 26-31

1990.

Hrvatska (orto)grafija prije pojave prvoga pravopisa (The Croatian (ortho)graphy before the appearance of the first spelling dictionary)

Badurina, Lada

Dometi : znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske, Ogranka u Rijeci (0419-6252) 10 (1990); 657-665

1990.

Strana vlastita imena kao pravopisni problem (Foreign proper names in Croatian orthography)

Badurina, Lada

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 2, 1-2 (1990); 82-89

1989.

Neka imena iz Barakovićeva spjeva u ozračju suvremenoga jezikoslovlja (Some names in Baraković's 'Draga, rapska pastirica' in the light of modern linguistics)

Badurina, Lada

Znanstvene knjige

2022.

Jezičnopovijesni ogledi

Badurina, Lada; Pranjković, Ivo

Alfa Zagreb

2021.

Od gramatike prema komunikaciji

autor

Badurina, Lada

Hrvatska sveučilišna naklada; Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Zagreb

https://www.hsn.hr/product/500/od-gramatike-prema-komunikaciji

30.06.2018.

Polemike o hrvatskome jeziku i jezikoslovnim temama u 20. stoljeću

autor poglavlja

Samardžija, Marko; Pranjković, Ivo; Brlobaš, Željka; Znika, Marija; Badurina, Lada; Vulić, Sanja; Laco, Gordana; Rišner, Vllasta; Mlikota, Jadranka; Horvat, Marijana; Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Rezo, Vladimira; Baraban, Borko; Palašić, Nikolina; Vranić, Silvana; Zubčić, Sanja; Pasini, Dinka

Povijest hrvatskoga jezika, 5. knjiga: 20. stoljeće - prvi dio

Pranjković, Ivo; Samardžija, Marko

Croatica Zagreb

30.06.2018.

Hrvatski pravopisi i pravopisna norma u 20. stoljeću

autor poglavlja

Samardžija, Marko; Pranjković, Ivo; Brlobaš, Željka; Znika, Marija; Badurina, Lada; Vulić, Sanja; Laco, Gordana; Rišner, Vllasta; Mlikota, Jadranka; Horvat, Marijana; Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Rezo, Vladimira; Baraban, Borko; Palašić, Nikolina; Vranić, Silvana; Zubčić, Sanja; Pasini, Dinka

Povijest hrvatskoga jezika, 5. knjiga: 20. stoljeće - prvi dio

Pranjković, Ivo; Samardžija, Marko

Croatica Zagreb

01.12.2017.

Dragutin Parčić, Marcel Kušar: Izabrani radovi i pisma

prireređivač knjige

Vranić, Silvana; Badurina, Lada (priredile)

Stoljeća hrvatske književnosti

Josip Lisac

Matica hrvatska Zagreb

http://www.matica.hr/knjige/izabrani-radovi-i-pisma-1211/

06.11.2017.

Pravopisne studije

Autor knjige

Badurina, Lada

Šeput, Luka; Tribuson, Sandra

Matica hrvatska Zagreb

http://www.matica.hr/knjige/pravopisne-studije-1203/

2015.

Hrvatski slovopis i pravopis u 19. stoljeću

autor poglavlja

Samardžija, Marko; Katičić, Radoslav; Pranjković, Ivo; Štebih Golub, Barbara; Lisac, Josip; Vulić, Sanja; Laco, Gordana; Rišner, Vlasta; Horvat, Marijana; Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Rezo, Vladimira; Badurina, Lada; Brlobaš, Željka; Frančić, Anđela; Bratulić, Josip; Sesar, Dubravka

Povijest hrvatskoga jezika, 4. knjiga: 19. stoljeće

Josip Lisac, Ivo Pranjković, Marko Samardžija

Croatica Zagreb

2015.

Anićev školski rječnik hrvatskoga jezika

Urednik knjige

Badurina, Lada; Pranjković, Ivo (priredili)

Petrušič-Goldstein, Sanja

Znanje Zagreb

2010.

Jezična skladanja (Compositions (forms) of language)

Urednik knjige

Lada Badurina, Vine Mihaljević (uredili)

Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko, Zagreb Zagreb

2009.

Marćel Kušar: Nauka o pravopisu jezika hrvackoga ili srpskoga (Science of the orthography of the Croatian or Serbian language)

Urednik knjige

Lada Badurina (priredila)

Biblioteka Croaticum

Ante Selak

Pergamena Zagreb

2009.

Jezični varijeteti i nacionalni identiteti: Prilozi proučavanju standardnih jezika utemeljenih na štokavštini (Language varieties and national identities: Contributions to the study of standard languages based on Štokavian dialect)

Urednik knjige

Lada Badurina, Ivo Pranjković, Josip Silić (uredili)

Disput Zagreb

2008.

Između redaka: Studije o tekstu i diskursu (Between the lines: Studies on text and discourse)

Autor knjige

Lada Badurina

Hrvatska sveučilišna naklada ; Izdavački centar Rijeka Zagreb; Rijeka

2008.

Hrvatski pravopis (Croatian Ortography)

Autor knjige

Badurina, Lada; Marković, Ivan; Mićanović, Krešimir

Matica hrvatska Zagreb

2007.

Hrvatski pravopis (Croatian Ortography)

Autor knjige

Badurina, Lada; Marković, Ivan; Mićanović, Krešimir

Matica hrvatska Zagreb

2001.

Raslojavanje jezične stvarnosti (Stratification of language reality)

Autor knjige

Kovačević, Marina; Badurina Lada

Izdavački centar Rijeka Rijeka

1996.

Kratka osnova hrvatskoga pravopisanja: Metodologija rada na pravopisu (A short primer of Croatian orthography: Orthographic methodology)

Autor knjige

Badurina, Lada

Izdavački centar Rijeka Rijeka

Pozvana predavanja

03.07.2015.

Što je iznad rečenice – O gramatici i tekstu

Lada Badurina

Seget Donji (Trogir); Državni stručni skup nastavnika i učitelja hrvatskoga jezika

20.11.2014.

Hrvatski jezik i pravopis danas; projekt Opismeni me prije Nove godine / Nove Godine; Udruga studenata kroatistike "Idiom"

Lada Badurina

Rijeka

07.11.2014.

Jezično raslojavanje

Lada Badurina

Pula; VI. simpozij učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika (AZOO)

24.10.2014.

O jezičnom raslojavanju uopće, o akademskom diskursu napose

Lada Badurina

Rijeka; Međunarodna studentska konferencija "Jezik u (ne)književnim djelima" (plenarno izlaganje)

27.08.2014.

Standardizacija ili restandardizacija hrvatskoga jezika u 90-im godinama 20. stoljeća

Lada Badurina

Dubrovnik; 43. seminar Zagrebačke slavističke škole

01.08.2012.

Vremenski odnosi na razini složene rečenice i teksta

Lada Badurina

Dubrovnik; Seminar Zagrebačke slavističke škole

01.08.2011.

Hrvatski slovopis i pravopis u predstandardizacijskome razdoblju

Lada Badurina

Dubrovnik; Seminar Zagrebačke slavističke škole

01.08.2010.

Od sintakse prema suprasintaksi i dalje

Lada Badurina

Dubrovnik; Seminar Zagrebačke slavističke škole

01.08.2009.

Standardizacijski procesi u 20. stoljeću

Lada Badurina

Dubrovnik; Seminar Zagrebačke slavističke škole

03.07.2009.

Lingvistika i tekst

Lada Badurina

Zagreb; savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga

01.12.2006.

Croatian and Serbian: linguistic and sociolinguistic aspects

Lada Badurina i Mihaela Matešić

London, School of Slavonic and East European Studies Language

01.08.2006.

Raslojavanje jezika i tipovi diskursa

Lada Badurina

Dubrovnik; Seminar Zagrebačke slavističke škole

25.11.2004.

Hrvatske jezične norme; Funkcionalni stilovi hrvatskoga književnog jezika; Pravopisna norma: osvrt na interpunkciju

Lada Badurina

Poznan, Krakow, Sosnowiec i Varšava (sveučilišta u tim gradovima)

01.04.2004.

Stilistika zamjenica i Funkcionalno jezično raslojavanje

Lada Badurina

Ljubljana (Katedra za slavistiku Sveučilišta u Ljubljani)

01.08.2003.

Stilistika zamjenica

Lada Badurina

Dubrovnik; Seminar Zagrebačke slavističke škole

20.09.1998.

Pravopis

Lada Badurina

Pula; Seminar Zagrebačke slavističke škole

01.11.1992.

Ljudevit Jonke i devetnaesto stoljeće (Ljudevit Jonke and the nineteenth century)

Badurina, Lada

Rijeka

Kongresna priopćenja

1.12.2022. - 2.12.2022.

Opis glasova u Gramatici Tome Maretića

Badurina, Lada

priopćenje na znanstvenom skupu

Hrvatske dopreporodne gramatike u europskom kontekstu Zagreb

http://ihjj.hr/clanak/medjunarodni-znanstveni-skup-bdquo-hrvatske-dopreporodne-gramatike-u-europskome-kontekstu-rdquo/7610/

10.11.2022. - 12.11.2022.

Pravopisno-gramatičko-leksičke graničnosti

Badurina, Lada

konferencijsko priopćenje

Riječki filološki dani 13 Rijeka

23.9.2022. - 24.9.2022.

Funkcionalno jezično raslojavanje i (standardno)jezične norme

Badurina, Lada; Pranjković, Ivo

pozvano/plenarno izlaganje

Od norme do uporabe 3 Osijek

https://www.ffos.unios.hr/znanstveni-skup-od-norme-do-uporabe-3/

11.11.2021. - 12.11.2021.

Koordinacija i nesložene strukture

Pranjković, Ivo; Badurina, Lada

konferencijsko priopćenje

Hrvatski sintaktički dani 7 Osijek

28.10.2021.

O deiksama i deiktičnosti u akademskom diskursu

Badurina, Lada; Hrg, Tihana

konferencijsko priopćenje

Sarajevski filološki susreti 6 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

09.11.2019.

Glavne značajke jezikoslovnog rada Josipa Silića

Lada Badurina

pozvano

Znanstveni i stručni skup Katedre Čakavskog sabora Grobnišćine – GROBNIŠĆINA: tragovi, znakovi i smjerokazi Grad Grobnik

09.10.2019.

Bogoslav Šulek i Vienac

Lada Badurina

Znanstveno-stručni skup u povodu 150 godina od prvog broja Vienca Zagreb

07.06.2019.

Nekoliko napomena o jeziku i dijalektu

Lada Badurina

Prvi dani domaćega zajika: Jezik, dijalekt, zavičaj – književnopovijesni, jezičnostilski i kulturološki pristup Kastav

07.05.2019.

Središnje i periferno u gramatici hrvatskoga jezika

Lada Badurina i Ivo Pranjković

plenarno predavanje

Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi Katowice, Poljska

24.11.2018.

Carigradski putopisi Ivana fra Frane Jukića i Adolfa Vebera Tkalčevića

Lada Badurina, Ivo Pranjković

priopćenje na okruglom stolu

Dani franjevačke kulturne baštine Sarajevo

09.11.2018.

Vrste riječi: gramatikalizacija i pragmatikalizacija

Lada Badurina i Ivo Pranjković

Riječki filološki dani 12 Rijeka

20.09.2018.

O modalnosti - s osobitom obzirom na modalne glagole

Badurina, Lada; Palašić, Nikolina

Sarajevski filološki susreti 5 Sarajevo

17.05.2018.

Asindetske subordinirane strukture

Badurina, Lada; Nikolina, Palašić

6. Hrvatski sintaktički dani Osijek

28.04.2018.

Stereotipi u vicevima

Badurina, Lada; Palašić, Nikolina; Pranjković, Ivo

14. međunarodna slavistička konferencija (Slavistička čitanja) / Stereotipi u slavenskim jezicima, književnosti i kulturi Sofija, Bugaska

29.09.2017.

Pranjković o pravopisu

Lada Badurina

pozvano predavanje

Svečani kolokvij u čast 70. rođendana profesora Ive Pranjkovića Zagreb

31.08.2017.

O kletvi i psovci

Lada Badurina i Ivo Pranjković

Njegoševi dani 7 Kotor (Crna Gora)

17.06.2017.

Gramatika i pragmatika pitanja u hrvatskom i makedonskom jeziku

Lada Badurina, Nikolina Palašić, Ivo Pranjković

pozvano predavanje

44. međunarodna znanstvena konferencija Ohrid (Makedonija)

25.11.2016.

O semantici i pragmatici diskursnih oznaka

Lada Badurina

Riječki filološki dani 11 Rijeka

22.09.2016.

Asindetske strukture: koordinacija, subordinacija i tekst

Lada Badurina

Sarajevski filološki susreti 4 Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

13.05.2016.

Još jedno čitanje Šulekove rasprave "O hrvatskom lučbenom nazivlju"

Lada Badurina

VI. mezinárodní česko-jihoslovanskou konferenci VÝUKA JIHOSLOVANSKÝCH JAZYKŮ A LITERATUR V DNEŠNÍ EVROPĚ Brno

26.11.2015.

Jezikoslovni pristupi tekstu

Lada Badurina

pozvano predavanje

Zaboravljeni počeci: Nacionalna filologija u interdisciplinarnoj humanistici / Znanstveni skup u povodu 140 godina kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu (1875--2015) Zagreb

02.10.2015.

O psovci kao govornom činu

Lada Badurina i Ivo Pranjković

Dani slavenskih kultura u Rumunjskoj Bukurešt (Rumunjska)

26.08.2015.

Pravopis u kontekstu - kontekst u pravopisu: O primjerima u pravopisima hrvatskog i crnogorskog jezika

Lada Badurina i Ivo Pranjković

Njegoševi dani 6, Međunarodni naučni skup Nikšić (Crna Gora)

28.05.2015.

Odgovori na pitanja o pitanjima

Lada Badurina i Nikolina Palašić

plenarno

Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

07.05.2015.

Kvantifikacija u imenskim skupinama

Ivo Pranjković i Lada Badurina

5. Hrvatski sintaktički dani Osijek

28.11.2014.

Tekst protiv teksta: O argumentaciji u polemičkom diskursu

Lada Badurina i Nikolina Palašić

Riječki filološki dani 10 Rijeka

10.09.2014.

Gramatika u kontekstu: O primjerima u hrvatskim gramatikama

Lada Badurina i Ivo Pranjković

Šesti hrvatski slavistički kongres Vinkovci, Vukovar

30.05.2014.

Zaustavi me ako si već čuo: O pragmatici vica

Badurina, Lada

priopćenje

Sarajevski filološki susreti 3 Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

20.02.2014.

Vjekoslav Babukić i pravopis

Lada Badurina

pozvano

Znanstveni simpozij Dani Vjekoslava Babukića Požega

04.09.2013.

Složena rečenica i tekst

Lada Badurina

Njegoševi dani 5 Nikšić, Risan (Crna Gora)

13.12.2012.

O dijalogu

Lada Badurina i Ivo Pranjković

Sarajevski filološki susreti II Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

22.11.2012.

Vrijeme u tekstu

Lada Badurina

Riječki filološki dani 9 Rijeka

08.11.2012.

Red sastavnica na razini složene rečenice i teksta

Lada Badurina

Četvrti hrvatski sintaktički dani, međunarodni znanstveni skup Osijek

01.09.2011.

Hrvatski pravopis u 90-im godinama 20. stoljeća: Povratak tradiciji ili restandardizacija pravopisne norme

Lada Badurina i Nikolina Palašić

Njegoševi dani 4 Kotor, Risan (Crna Gora)

26.05.2011.

Načini izražavanja imperativnosti

Lada Badurina i Ivo Pranjković

plenarno

Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

09.12.2010.

Pragmatika veznih sredstava

Lada Badurina i Nikolina Palašić

pozvano

Sarajevski filološki susreti I Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

11.11.2010.

Glagoli govorenja i tekst

Lada Badurina

Treći hrvatski sintaktički dani, međunarodni znanstveni skup Osijek

07.09.2010.

Jezično savjetništvo hrvatskih vukovaca

Lada Badurina i Ivo Pranjković

Peti hrvatski slavistički kongres Rijeka

01.09.2010.

Gramatika teksta -- i što dalje?

Lada Badurina

Njegoševi dani 3 Nikšić (Crna Gora)

27.08.2009.

O interpunkciji -- i načelno i konkretno (hrvatska interpunkcija s osvrtom na srpska i crnogorska iskustva)

Lada Badurina

Njegoševi dani 2 Cetinje (Crna Gora)

14.11.2008.

Padeži i komunikacija

Lada Badurina

Drugi hrvatski sintaktički dani, međunarodni znanstveni skup Osijek

06.11.2008.

Ispod teksta: bilješka o fusnoti

Lada Badurina i Nikolina Palašić

Riječki filološki dani 8 Rijeka

28.06.2008.

O metodologiji rada na pravopisu: hrvatska iskustva

Lada Badurina

pozvano

Međunarodni znanstveni skup Njegoševi dani 1 Cetinje (Crna Gora)

15.12.2007.

Polemičnost i polemike Ive Pranjkovića

Lada Badurina

Znanstveni kolokvij u povodu 60. rođendana I. Pranjkovića Zagreb

14.06.2007.

Riječka jezična zbilja: Urbani govor između sustava i standarda

Lada Badurina i Mihaela Matešić

pozvano

Znanstveni skup Sv. Vid Rijeka

12.04.2007.

Ortoepija i ortografska načela (na primjeru hrvatske i srpske ortografske norme)

Lada Badurina i Mihaela Matešić

13. Međunarodni simpozij Fonetsko fonološke, ortoepske i ortografske razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika Graz (Austrija)

16.11.2006.

Rečenica u (kon)tekstu

Lada Badurina

plenarno

Riječki filološki dani 7 Rijeka

12.10.2006.

Knjiga zvana pravopis: u čemu je Marcel Kušar utjecao na Ivana Broza

Lada Badurina

VIII. međunarodni kroatistički znanstveni skup Pečuh (Mađarska)

06.09.2006.

Jezik i pravopis: teorijsko-metodološki pristup pravopisnom normiranju

Lada Badurina i Mihaela Matešić

Četvrti hrvatski slavistički kongres Varaždin, Čakovec

12.05.2006.

Od sintakse prema suprasintaksi -- dvosmjerno

Lada Badurina

Hrvatski sintaktički dani 1, znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Osijek

20.05.2005.

O pravopisnoj koncepciji Marćela (Marcela) Kušara

Lada Badurina

Zadarski filološki dani 1 Zadar

12.05.2005.

Ilirsko (orto)grafijsko sveslavenstvo i ortoepsko svehrvatstvo

Lada Badurina i Mihaela Matešić

Međunarodna konferencija Polska i Chorwacja w Europie Środkowej: Integracja europejska w tradycji i przyszłości Bielsko Biała (Poljska)

20.01.2005.

Hrvatska pravopisna norma u 20. stoljeću

Lada Badurina

pozvano

Hrvatski jezik u 20. stoljeću (Matica hrvatska) Zagreb

10.12.2004.

U potrazi za ishodištima hrvatske pravopisne norme: osvrt na devetnaestostoljetne hrvatske pravopisne knjige

Lada Badurina

VII. međunarodni kroatistički skup Pečuh (Mađarska)

19.11.2004.

O tekstnim konektorima

Lada Badurina i Mihaela Matešić

Riječki filološki dani 6 Rijeka

27.03.2004.

Od teksta prema diskursu

Lada Badurina

Hrvatski jezikoslovni kolokvij u povodu 70. obljetnice rođenja prof. dr. Josipa Silića Zagreb

27.11.2003.

Slojevi javnog diskursa

Lada Badurina

plenarno

Obdobja 22 - Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na slovenskem (Členitev jezikovne resničnosti) Ljubljana

01.04.2003.

Novije promjene u hrvatskome standardnom jeziku

Lada Badurina

Australian Multiculturalism: Celebrating Croatian Identity Sydney, Macquarie University (Australija)

06.12.2002.

O diskursnim oznakama (On discourse markers)

Lada Badurina

VI. međunarodni kroatistički znanstveni skup Pečuh (Mađarska)

Mentorstvo doktorandima

2004. - 2006.

Odnos ortoepije i ortografije u hrvatskome jeziku

Mihaela Matešić

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij kroatistike, Sveučilište u Zagrebu

Datum obrane: ožujak 2003.

Znanstveni skupovi

08.11.2018. - 10.11.2018.

Riječki filološki dani 12, međunarodni znanstveni skup

Rijeka članica Programskog odbora

2016. -

Riječki filološki dani 11

Rijeka predsjednica Programskog odbora

2012. -

Hrvatski sintaktički dani

Osijek - Zagreb član Organizacijskog odbora

2003. -

Obdobja 22

Ljubljana, Slovenija član Organizacijskog odbora

2002. -

Riječki filološki dani

Rijeka član Organizacijskog odbora

1998. - 1999.

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

Rijeka, Opatija član Organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

2021. -

Fluminsensia: časopis za filološka istraživanja -- glavna i odgovorna urednica

2018.

Riječki filološki dani 11 -- urednica

2016. -

Riječ, Sveučilište u Nikšiću, Filološki fakultet

2016.

Riječki filološki dani 10 -- urednica

2014. -

Sarajevski filološki susreti, Bosansko filološko društvo -- član međunarodnog uredništva

2010.

Riječki filološki dani 8

1998. -

Fluminensia, časopis za filološka istraživanja -- član uredništva

Recenzije

2015.

I. Palić, Rasprave iz sintakse i semantike -- izdavačka recenzija znanstvene knjige

2015.

T. Ćužić, Pravopisna norma: Teorijsko-metodološki problemi hrvatske pravopisne norme

2015.

A. Nikolić-Hoyt, Tezaurusni portret čovječjeg tijela

2013.

Gramatička značenja (Ivo Pranjković, Gramatička značenja), Književna republika, XI, br. 7--9 (srpanj--rujan), Zagreb, str. 298--301

2011.

Eugenio Coseriu, Teorija jezika i opća lingvistika, Disput, Zagreb, recenzija prijevoda

2011.

Zašiljeno pero ili: O polemici s razlogom (Ivo Pranjković, Sučeljavanja: Polemički dueli oko hrvatskoga jezika i pravopisa, Disput, Zagreb, 2008) (Pointed quill or: On polemics on purpose)

2008.

Ivo Pranjković, Sučeljavanja, Disput, Zagreb

2007.

Jezik i njegove službe (Josip Silić, Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika) (Language and its Roles)

2006.

O gramatici s razlogom (u povodu Josip Silić i Ivo Pranjković, Gramatika hrvatskoga jezika: za gimnazije i visoka učilišta, Školska knjiga, Zagreb, 2005) (On grammar with purpose)

2006.

recenzije slovenskih znanstvenih projekata (9 komada)

2005.

recenzije studijskih programa kroatistike i kroatologije

2005.

Josip Silić i Ivo Pranjković, Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta, Školska knjiga, Zagreb

2005.

Hrvatska filološka misao od-do ("Od fonetike do etike" Zbornik o sedamdesetogodišnjici prof. dr. Josipa Silića (Croatian philological thought "from–to")

2001.

Hrvatski pravopis na pragu novoga tisućljeća (Vladimir Anić – Josip Silić, Pravopis hrvatskoga jezika, Novi Liber – Školska knjiga, Zagreb 2001) (Croatian orthography book on the treshold of a new millenium)

1999.

U potrazi za jezičnim savjetima (Searching for advice on how to speek the Croatian standard language)

1999.

Pravopis bez vela tajne (Veil of secrecy lifted from the orthography book)

1999.

Posljednja skitnja velikog skitača – Matko Peić (Požega 1923 – Zagreb 1999) (The last wandering of the great wanderer - Matko Peić (Požega 1923 – Zagreb 1999))

1998.

Ogled o ogledima (Comments on some important linguistic works)

1998.

Od komentara do polemike – dvosmjerno (From comment to polemics and back again)

1996.

Opismenjeno računalo (Gramatičko-pravopisni računalni vodič /spelling checker/ Slaven Batnožić – Branko Ranilović – Josip Silić) (Literate computer)

1995.

Stasanje jednoga rječnika – O drugom izdanju Rječnika hrvatskoga jezika Vladimira Anića (Novi Liber, Zagreb, 1994 (Growing up of a dictionary)

1994.

Koliko smo pismeni? – uz novo izdanje Hrvatskog pravopisa Stjepana Babića, Božidara Finke i Milana Moguša, Školska knjiga, Zagreb, 1994 (How literate are we?)

1994.

Skladanje hrvatske skladnje (Ivo Pranjković, Hrvatska skladnja, Rasprave iz sintakse hrvatskoga standardnog jezika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1993) (Ivo Pranjković on Croatian syntax)

1993.

Hrvatska jezikoslovna galerija (Portreti hrvatskih jezikoslovaca, Hrvatski radio, Zagreb, 1993) (Portraits of Croatian linguists)

1993.

Knjige usuprot vicevima (Marko Samardžija, Hrvatski jezik u NDH; Jezični purizam u NDH, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1993) (Books, not jokes)

1993.

Korijeni hrvatskih „koriena“ – u povodu pretiska Hrvatskog pravopisa iz 1944. godine (The roots of morphonological orthography in Croatian)

1993.

Od fonema do riječi (Marija Turk, Fonologija hrvatskoga jezika, Izdavački centar Rijeka – Tiskara Varaždin, Rijeka – Varaždin, 1992. (From a phoneme to a word)

1992.

Stoljeće pravopisa hrvatskog – u povodu stote obljetnice Hrvatskog pravopisa Ivana Broza (One hundred years of Croatian orthography book by Ivan Broz)

1992.

Velike gramatike lakih jezika (Stjepan Babić, Dalibor Brozović, Milan Moguš, Slavko Pavešić, Ivo Škarić, Stjepko Težak, Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika, HAZU – Globus, Zagreb, 1991) (Great gramamars of easy languages)

1992.

Rječnik za obje ruke (Vladimir Anić, Rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 1991) (A dictionary for both hands)

1992.

Rječnik dobrih namjera (Vladimir Brodnjak, Razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika, Školske novine, Zagreb, 1991) (A dictionary written in good faith)

1992.

"Stara dob“ za novi rječnik (Gradišćanskohrvatsko hrvatsko nimški rječnik, Komisija za kulturne veze s inozemstvom Republike Hrvatske, Zavod za hrvatski jezik, Ured zemaljske vlade, Zemaljski arhiv, Zemaljska biblioteka, Zagreb – Eisenstadt, 1991) (The dictionary of the Burgenland Croatian language)

1991.

Jezikoznalac Bogoslav Šulek i naše znanstveno nazivlje (Bogoslav Šulek, Hrvatsko-njemačko-talijanski rječnik znanstvenog nazivlja, Globus, Zagreb, 1990) (Bogoslav Šulek, linguistic expert, and terminology in the Croatian language)

1991.

Rječnik dobrih namjera (Vladimir Brodnjak, Razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika, Školske novine, Zagreb, 1991) (A dictionary written with good intentions)

1991.

Nepoznato "Slovoslovje" Bartola Kašića (Bartol Kašić, Hrvatsko-talijanski rječnik, Kršćanska sadašnjost i Zavod za jezik IFF, Zagreb, 1990) (On Bartol Kašić's Croatian-Italian dictionary(Kršćanska sadašnjost i Zavod za jezik IFF, Zagreb, 1990))

1991.

Od riječi do rječnika (Vladimir Anić, Rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 1991) (From words to a dictionary (Vladimir Anić, Rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 1991))

1991.

O sličnostima i razlikama (Vladimir Brodnjak, Razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika, Školske novine, Zagreb 1991) (On similarities and differences (Vladimir Brodnjak, Razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika, Školske novine, Zagreb 1991))

1991.

Put u Evropu riječima (Krsto Spalatin, Peterojezični rječnik europeizama, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1990) (Journey to Europe through words (Krsto Spalatin, Peterojezični rječnik europeizama, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1990))

Devetnaest godina poslije (Stjepan Babić, Božidar Finka, Milan Moguš, Hrvatski pravopis, Školska knjiga, Zagreb 1971, pretisak 1990) (Nineteen years later (Stjepan Babić, Božidar Finka, Milan Moguš, Hrvatski pravopis, Školska knjiga, Zagreb 1971, pretisak 1990))

Hrvatske jezične usporednice (Mirko Berlaković, Hrvatska gramatika) (Comparative grammar of the Burgenland Croatian language and the Croatian Standard language (Mirko Berlaković, Hrvatska gramatika))

Pravopis i računalo (The orthography and the computer)

Kamenčić u mozaiku novije povijesti hrvatskoga pravopisa (Franjo Cipra, Petar Guberina, Kruno Krstić, Hrvatski pravopis, 1941, ArTresor naklada, Zagreb, 1998) (A peble in the mosaic of the modern history of Croatian orthography (Franjo Cipra, Petar Guberina, Kruno Krstić, Hrvatski pravopis, 1941, ArTresor naklada, Zagreb, 1998))

2012/2013.

Ivo Pranjković, Gramatička značenja, Matica hrvatska, Zagreb

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

01.07.2013. - 30.11.2013.

izrada Izdavačkog standarda Sveučilišta u Rijeci

Sveučilište u Rijeci

voditeljica radne skupine

2010. -

Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce

Filozofski fakultet u Rijeci

suautor programa; predavač

Javno djelovanje

Javna predavanja

16.2.2023.

Glavne osobitosti hrvatskoga jezičnog identiteta

UNRI za Cresane - predavanje/tribina (s. prof. emer. Ivom Pranjkovićem)

Cres, Palača Moise

02.09.2011.

Detalji

okrugli stol

Risan, Crna Gora

28.10.2010.

Detalji

tribina u organizaciji Sveučilišne knjižnice Split

Split

Popularizacija znanosti

23.02.2022.

Sveučilište za 3. dob

predavanje Jesmo li cijepljeni ili procijepljeni? – O kriterijima jezične pravilnosti i fenomenu jezičnih savjeta

https://uniri.hr/vijesti/o-hrvatskom-jeziku-i-narjecjima-jesmo-li-cijepljeni-ili-procijepljeni/

16.12.2021.

predstavljanje knjige

Irvin Lukežić, Fran Kurelac i Riječke slovinske knjige

Gradska knjižnica Rijeka, Odjel Trsat

28.06.2019.

22. đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara

predstavljanje 138. knjige Stoljeća hrvatske književnosti – Zlatko Vince, Vatroslav Kalenić, Vladimir Anić, Rasprave i članci

Đakovo

08.06.2019.

Prvi dani domaćega zajika

znanstveno-stručni skup; izlaganje: Nekoliko napomena o jeziku i dijalektu

Kastav

15.03.2018.

predstavljanje knjige Pravopisne studije

Tuzla, BiH

12.03.2018.

predstavljanje knjige Pravopisne studije

Rijeka

05.03.2018.

predstavljanje knjige Dragutin Parčić – Marcel Kušar, Izabrani radovi i pisma

Rijeka

02.12.2017.

Dani franjevačke kulture

predstavljanje jezikoslovnih radova u dvama zbornicima Matija Divković i kultura pisane riječi franjevaca Bosne Srebrene

Sarajevo, BiH

31.03.2015.

Detalji

predstavljanje knjige

Zagreb, Knjižnica Bogdana Ogrizovića

07.11.2014.

Detalji

VI. simpozij učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika / pozvano predavanje

Pula

24.10.2014.

Detalji

Međunarodna studentska konferencija "Jezik u (ne)književnim djelima" / plenarno izlaganje

Rijeka

06.09.2013.

Detalji

predstavljanje knjige

Risan, Crna Gora

22.03.2013.

Detalji

predstavljanje knjige

Rijeka

15.03.2013.

Detalji

predstavljanje knjige; Knjžnica Bogdana Ogrizovića

Zagreb

11.11.2010.

Detalji

predstavljanje zbornika

Osijek

16.02.2010.

Detalji

predstavljanje knjige; knjižara Ribook

Rijeka

05.12.2008.

Detalji

predstavljanje knjige; knjižara Ribook

Rijeka

12.05.2008.

Detalji

predstavljanje knjige; VBZ knjižara

Zagreb

22.11.2007.

Detalji

seminar Uredsko poslovanje i komuniciranje u organizaciji Planet GV d.o.o.

Zagreb

21.11.2007.

Detalji

seminar za prevodioce u organizaciji Integre d.o.o.

Zagreb

14.12.2006.

Detalji

predstavljanje knjige; Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Tradutori

Trst

30.11.2006.

Detalji

predstavljanje zbornika; Izložba glagoljice

Rijeka

24.04.2006.

Detalji

predstavljanje knjige u Vijećnici Grada Rijeke

Rijeka

23.11.2005.

Detalji

predstavljanje zbornika u Vijećnici Grada Rijeke

Rijeka

09.04.2005.

Detalji

predavanje na stručnom aktivu nastavnika hrvatskoga jezika, Pazinski kolegij

Pazin

07.04.2005.

Detalji

predavanje na stručnom aktivu nastavnika hrvatskoga jezika, OŠ "Vežica"

Rijeka

27.02.2004.

Detalji

predstavljanje pretiska pravopisa iz 1779. u Matici hrvatskoj

Zagreb

26.02.2004.

Detalji

predstavljanje knjige u Školskoj knjizi

Zagreb

08.12.2003.

Detalji

predstavljanje knjige na Sajmu knjiga

Pula

05.09.2003.

Detalji

seminar za nastavnike hrvatskoga jezika

Zagreb

01.04.2003.

Detalji

seminar za nastavnike hrvatskoga jezika u Melburneu

Melburne, Australija

Intervjui

2023.

Komunikacija kao spona između gramatike i teksta (Lada Badurina, Od gramatike prema komunikaciji, Hrvatska sveučilišna naklada, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakučtet, Zagreb, 2021) -- razgovor o knjizi

Hrvatski jezik (časopis), 2023/1

Zagreb

4.2021.

HRVATKI JEZIK U DOBA KORONE: Sa stranim riječima uvijek problemi, no može li zatvaranje biti zamjena za lockdown?

Svjetionik, portal Studentskog centra Rijeka

https://svjetionik.scri.hr/izdvojeno/hrvatski-jezik-u-doba-korone-sa-stranim-rijecima-uvijek-problemi-no-moze-li-zatvaranje-biti-zamjena-za-lockdown-prof-dr-sc-lada-badurina/

24.06.2007.

Detalji

Novi list, Mediteran

Rijeka

20.02.2005.

Detalji

Novi list, Mediteran

Rijeka

Medijski nastupi

11.01.2018.

Bilješke o jeziku -- o Pravopisnim studijama i pravopisu

televizija -- HRT 3

Zagreb

12.02.2017.

Akademskih kvarat ure

radioemisija, Hrvatski radio, Studio Rijeka

Rijeka

2002.

Detalji

Hrvatska televizija

Zagreb

1994.

Detalji

Hrvatski radio, Studio Rijeka

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2011. - 2013.

predstojnica

Katedra za hrvatski jezik

2005. - 2006.

ECTS-koordinator

Odsjek za kroatistiku

2000. - 2002.

pročelnica

Odsjek za kroatistiku

1997. - 2000.

predstojnica

Katedra za hrvatski jezik

Povjerenstva na sveučilištu

01.02.2017. - 20.12.2017.

predsjednica Povjerenstva

Filozofski fakultet / Povjerenstvo za izradu pravilnika o nagrađivanju

2013. -

predsjednica

radno tijelo za izradu Izdavačkog standarda Sveučilišta u Rijeci

2006. - 2008.

članica

Odbor za kvalitetu

Projekti

Znanstveni projekti

01.09.2018. -

Od gramatike do pragmatike

voditelj

Sveučilište u Rijeci

2014. - 2018.

Tekst prema tekstu: Intertekstualnost u akademskom diskursu

voditelj

Sveučilište u Rijeci

2008. - 2013.

Hrvatski pravopisno-pravogovorni priručnik

istraživač suradnik

MZOS

2007. - 2013.

Tekstološki i pragmalingvistički opisi hrvatskoga jezika

voditelj

MZOS

2006. - 2009.

Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen (2006–2009)

istraživač suradnik

Wissenschaftsfonds, FWF

2002. - 2005.

Metodološka i terminološka pitanja suvremene stilistike

istraživač suradnik

MZOS

Stručni projekti

01.07.2013. - 30.11.2013.

Izrada Izdavačkog standarda Sveučilišta u Rijeci

Sveučilište u Rijeci

voditeljica i suautorica teksta

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016