Dr. sc. Lada Badurina red. prof.

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

prostorija : F-705
e-pošta : lbadurin@ffri.hr
mobitel :

Hrvatska znanstvena bibliografija
Academia.edu

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google znalac 555 11 12

Nagrade i priznanja

8.4.2010. Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za akademsku godinu 2008/2009. za područje društvenih i humanističkih znanosti u kategoriji znanstvenici.

Članstva

- Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku
- Hrvatsko filološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2018. - Teorija jezika
Hrvatski jezik i književnost, jednopredmetni i dvopredmetni
Filozofski fakultet
nositelj kolegija
Norma sati: 90
1.1.2016. - Suvremena hrvatska sociolingvistička situacija
Hrvatski jezik i književnost -- diplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 45
1.3.2015. - Novije lingvističke teorije
HJK, diplomski
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.3.2015. - Novije lingvističke teorije
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakutet Sveućilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2015. - Tekst i tekstualne prakse
Poslijediplosmki doktorski studij Izdavaštvo i mediji
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2013. - Osnove hrvatskoga pravopisa
Specijalistički poslijediplomski studij prevođenja
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2013. - Tekst i kontekst
Specijalistički poslijediplomski studij prevođenja
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2008. - Uvod u teoriju teksta
Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij kroatistike
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2004. - Uvod u znanstveni rad na polju humanističkih znanosti
Poslijediplomski studij Jezici i kulture u dodiru
Sveučilište u Zadru
nositelj kolegija
Norma sati:
- Tekstna lingvistika
Hrvatski jezik i književnost, PD - jednopredmetni
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 60
- Norme i normativni priručnici
Hrvatski jezik i književnost , PD- dvopredmetni
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 30
- Od teksta prema diskursu
Hrvatski jezik i književnost, D
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 52,5
- Fonologija hrvatskoga standardnog jezika
Hrvatski jezik i književnost, PD - dvopredmetni
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 30
- Pravopisna norma
Hrvatski jezik i književnost, PD - jednopredmetni
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 60
- Akademski diskurs i analiza znanstvenoga teksta
Hrvatski jezik i književnost, D
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 52,5
- Tekstna lingvistika
Hrvatski jezik i književnost, PD - dvopredmetni
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 30
- Metodologija znanstvenoga istraživanja
Poslijediplomski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:

Gostujući nastavnik

- Lingua e linguistica croata

Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Tradutori; Sveučilište u Trstu
voditelj
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Badurina, Lada; Pranjković, Ivo
O kletvi i posvci
Njegoševi dani 7, Zbornik radova (Njegoševi dani 7, Međunarodni naučni skup, Kotor, 30. 8. do 3. 9. 2017), ur. Tatjana Đurišić-Bečanović, Filološki fakultet Nikšić, Nikšić, 219–230. - 2019.

2. Badurina, Lada
O strukturi Silićeva strukturalizma: Josip Silić, Dihotomije: Izabrane rasprave, priredio Ivan Marković, Zagreb: Disput, 2019.
Fluminensia 31 305-315 - 2019. http://fluminensia.ffri.hr/clanak?id=1914.html

Q2

3. Badurina, Lada
O semantici i pragmatici diskursnih oznaka
Riječki filološki dani 11, zbornik radova 11 63-74 - 2018.

4. Badurina, Lada
Pranjković o pravopisu
Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu 42 95-106 - 2018. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=303802

A2

5. Badurina, Lada; Palašić, Nikolina
Odgovori na pitanja o pitanjima
Slavistična revija 66 383-397 - 2018. https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-9

Q1

6. Badurina, Lada
Asindetske strukture: Koordinacija, subordinacija i tekst
Sarajevski filološki susreti 4, Zbornik radova (knjiga I) 24-38 - 2018.

A1

7. Badurina, Lada; Pranjković, Ivo
Pravopis u kontekstu - kontekst u pravopisu: O primjerima u pravopisima hrvatskoga i crnogorskog jezika
Njegoševi dani 6, Zbornik radova 287-299 - 2017.

A1

8. Badurina, Lada; Pranjković, Ivo
Jezična i pragmatična obilježja psovke
Romanoslavica LII (52) 227-235 - 2016.

A1

9. Badurina, Lada
Jezikoslovni pristupi tekstu
Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu 40 49-61 - 2016.

A2

10. Badurina, Lada
Još jedno čitanje Šulekove rasprave "O hrvatskom lučbenom nazivlju"
BOGOSLAV ŠULEK a jeho filologické dílo / i njegov filološki rad 117-127. - 2016.

A1

11. Badurina, Lada; Pranjković, Ivo
Gramatika u kontekstu: O primjerima u hrvatskim gramatikama
Šesti hrvatski slavistički kongres: Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014, Prvi svezak 1 241-248 - 2016.

A2

12. Badurina, Lada; Pranjković, Ivo
Kvantifikacija u imenskim skupinama
Jezikoslovlje 17 89-100 - 2016.

Q3

13. Badurina, Lada; Palašić, Nikolina
Tekst protiv teksta: O argumentaciji u polemičkom diskursu
Riječki filološki dani 10 10 27-29 - 2016.

14. Badurina, Lada; Palašić, Nikolina
???????? ???? ?????? ?? (?????????) ?????????? / Psovka kao podtip (jezične) vulgarnosti
?????????????? ??????????? / Contrastive Linguistics XLI 101–116 - 2016.

A1

15. Badurina, Lada
Zaustavi me ako si već čuo: O pragmatici vica
Sarajevski filološki susreti III, Zbornik radova (knjiga I) III 150–166 - 2016.

A1

16. Badurina, Lada
Složena rečenica i tekst
Njegoševi dani 5, zbornik radova 285-293 - 2015.

A1

17. Badurina, Lada
Standardizacija ili restandardizacija hrvatskoga jezika u 90 im godinama 20. stoljeća
Jezične, kulturne i književne politike, Zbornik radova 43. seminara Zagrebačke slavističke škole 57-79 - 2015.

18. Badurina, Lada
Jezično raslojavanje: kritički osvrt na pojedina pitanja funkcionalne stilistike
Nestandardni hrvatski jezik prema standardnom hrvatskom jeziku 37-41 - 2015.

19. Badurina, Lada
Vjekoslav Babukić i pravopis
Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi 4 41-51 - 2015. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=220093

20. Badurina, Lada; Pranjković, Ivo
Jezično savjetništvo hrvatskih vukovaca
Zbornik u čast Katice Ivanišević 247-256 - 2015.

21. Badurina, Lada; Pranjković, Ivo
O dijalogu
Sarajevski filološki susreti II (knjiga I) / Palić, Ismail ; Drkić, Munir (ur.) 216-226 - 2014.

A1

22. Badurina, Lada; Palašić, Nikolina
Fusnota o (Stojevićevoj) fusnoti
Podrubak razlike: Književno i znanstveno djelo Miroslava Stojevića / Sorel, Sanjin (ur.) 247-259 - 2014.

23. Badurina, Lada; Palašić, Nikolina
Osnove hrvatskoga pravopisa
Priručnik za prevoditelje (ur. A. Stojić, M. Brala-Vukanović, M. Matešić) 355-382 - 2014.

24. Badurina, Lada; Palašić, Nikolina
Tekst i kontekst
Priručnik za prevoditelje (ur. A. Stojić, M. Brala-Vukanović, M. Matešić) 73-90 - 2014.

25. Badurina, Lada
Vrijeme u tekstu
Riječki filološki dani. Zbornik radova 9 449-459 - 2014.

26. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela
Poštapalice pod povećalom: o jednoj posebnoj vrsti diskursnih oznaka (Prop-words Under a Magnifying Glass: On a Special Type of Discourse Markers)
Tuzla. Grad na zrnu soli (zbornik radova) / Turbić-Hadžagić, Amira (ur.). - Tuzla : JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona , 2013. 9-24. - 2013.

A1

27. Badurina, Lada; Palašić, Nikolina
Hrvatski pravopis u 90-im godinama 20. stoljeća: Povratak tradiciji ili restandardizacija pravopisne norme (Kroatische Rechtschreibung in den 90-er Jahren des 20. Jh.: Zurück zur Tradition oder die Restandardisierung der Rechtschreibnorm)
Njegoševi dani 4. Zbornik radova / Bečanović, Tatjana (ur.). - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakulet , 2013. 385-396 (ISBN: 978-867798-083-2). - 2013.

A1

28. Badurina, Lada
Red sastavnica na razini složene rečenice i teksta
Rasprave, časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39 299-310 - 2013. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=173967

Q2
A1

29. Badurina, Lada; Palašić, Nikolina
Pragmatika veznih sredstava (Pragmatics of conjuncts)
Sarajevski filološki susreti I, Zbornik radova (knjiga I) / Palić, Ismail (ur.). - Sarajevo : Bosansko filološko društvo , 2012. 252-265. - 2012.

A1

30. Pranjković, Ivo; Badurina, Lada
Načini izražavanja imperativnosti (Means of Expressing Directives)
Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova 1, Lingvistika / Halilović, Senahid ; Omerović, Mirela (ur.). - Sarajevo : Slavistički komitet, Sarajevo , 2012. 619-628. - 2012.

A1

31. Badurina, Lada
Hrvatski slovopis i pravopis u predstandardizacijskome razdoblju (Croatian writing system and orthography in the pre-standardisation period)
Povijest hrvatskoga jezika / Književnost i kultura devedesetih / Mićanović, Krešimir (ur.). - Zagreb : Zagrebačka slavistička škola , 2012. 65-96 (ISBN: 978-953-175-431-6). - 2012.

32. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela
Jezik i pravopis: teorijsko-metodološki pristup pravopisnom normiranju (Language and Orthography: Theoretically-Methodological Approach to Orthographic Norms)
Croatica et Slavica Iadertina (1845-6839) VII (2011), I; 17-31 - 2011.

A2

33. Badurina, Lada
Od sintakse prema suprasintaksi i dalje (From syntax to suprasyntax and beyond)
Sintaksa hrvatskoga jezika - Književnost i kultura osamdesetih. Zbornik radova 39. seminara Zagrebačke slavističke škole / Mićanović, Krešimir (ur.). - Zagreb : Zagrebačka slavistička škola , 2011. 43-65 (ISBN: 978-953-175-393-7). - 2011.

34. Badurina, Lada
Knjiga zvana pravopis: u čemu je Marcel (Marćel) Kušar utjecao na Ivana Broza (A book of orthography: how Marcel (Marćel) Kušar influenced Ivan Broz)
- 2011.

35. Badurina, Lada
Glagoli govorenja i tekst (Verbs of Speaking and Text)
Pismo. Časopis za jezik i književnost IX (2011) 125-137 - 2011.

A1

36. Badurina, Lada
Gramatika teksta - i što dalje? (Textual grammar - how to proceed?)
Njegoševi dani 3, Zbornik radova / Bečanović, Tatjana (ur.). - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet Nikšić , 2011. 331-342 (ISBN: 978-86-7798-062-7). - 2011.

A1

37. Badurina, Lada
Polemičnost i polemike Ive Pranjkovića (Polemical and Polemics in the Works of Ivo Pranjković)
Jezična skladanja: Zbornik o šezdesetogodišnjici prof. dr. Ive Pranjkovića (ur. Lada Badurina i Vine Mihaljević) 69-83 - 2010.

38. Badurina, Lada
O interpunkciji – i načelno i konkretno (Hrvatska interpunkcija, s osvrtom na srpska i crnogorska iskustva) (About punctuation - in general and concretely (The Croatian punctuation, with special reference to the Serbian and Montenegrin experiences))
Njegoševi dani 2, Zbornik radova / Bečanović, Tatjana (ur.). - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet Nikšić , 2010. 273-287 (ISBN: 978-86-7798-042-9). - 2010.

39. Badurina, Lada
Standardizacijski procesi u 20. stoljeću (Language standardization processes in the 20th century)
Povijest hrvatskoga jezika - Književne prakse sedamdesetih / Mićanović, Krešimir (ur.). - Zagreb : Zagrebačka slavistička škola , 2010. 69-101 (ISBN: 978-953-175-360-9). - 2010.

40. Badurina, Lada
Lingvistika i tekst. Uz prvo hrvatsko izdanje "Uvoda u lingvistiku teksta" Roberta de Beaugrandea i Wolfganga Dresslera (Linguistics and Text)
- 2010.

41. Badurina, Lada
Padeži i komunikacija (Cases and communication)
Sintaksa padeža - Hrvatski sintaktički dani 2 / Birtić, Matea ; Brozović Rončević, Dunja (ur.). - Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje ; Filozofski fakultet Osijek , 2010. 1-14 (ISBN: 978-953-6637-58-4). - 2010.

42. Badurina, Lada; Palašić, Nikolina
Ispod teksta: bilješka o fusnoti (Below the text: a note on footnote)
Riječki filološki dani 8 / Badurina, Lada ; Bačić-Karković, Danijela (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci , 2010. 451-464 (ISBN: 978-953-6104-70-3). - 2010.

43. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela
Ortoepija i ortografska načela (na primjeru hrvatske i srpske ortografske norme) (orthography, orthoepy, Croatian orthography, Serbian orthography)
- 2010.

44. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela
Usporedba koncepcija pravopisnih rječnika hrvatskoga, bosanskoga/bošnjačkoga i srpskoga jezika (Spelling dictionaries of Croatian, Bosnian and Serbian languages: a structural comparison)
- 2010.

45. Badurina, Lada
O metodologiji rada na pravopisu: hrvatska iskustva (On methodology of working on orthography: Croatian experiences)
Njegoševi dani / Tatjana Bečanović (ur.). - Cetinje : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet Nikšić , 2009. 275-285 (ISBN: 978-86-7798-033-7). - 2009.

46. Badurina, Lada; Pranjković, Ivo
Hrvatski pravopisni kompleks : Novi Sad i hrvatski pravopis danas (Croatian Orthographic Complex : Novi Sad and Croatian Orthography Today)
- 2009.

47. Badurina, Lada
Pravopisni nazori Marćela (Marcela) Kušara (Marćel (Marcel) Kušar's views on orthography)
- 2009.

48. Badurina, Lada
O metodologiji rada na pravopisu: hrvatska iskustva (Methodological procedure of the work on orthography: Croatian experience)
Njegoševi dani / Tatjana Bečanović (ur.). - Nikšić, Crna Gora : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet , 2009. 275-285 (ISBN: 978-86-7798-033-7). - 2009.

49. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela
Ortoepija i ortografska načela (na primjeru hrvatske i srpske ortografske norme) (Orthoepy and ortographic principles (the examples from Croatian and Serbian orthographic norm))
- 2008.

50. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela
Teorijsko-metodološka uporišta jezikoslovnog rada Marćela (Marcela) Kušara (Theoretical-methodological basis of M. Kušar's work in linguistics)
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 1 (2008); 1-15 - 2008.

51. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela
Riječka jezična zbilja: Urbani govor između sustava i standarda (Language Situation in Rijeka: Urban Speech between Language System nad Standard Language)
Sveti Vid, Zbornik XIII (1333-221X) 1 (2008); 111-120 - 2008.

52. Badurina, Lada
Rečenica u (kon)tekstu (Sentence in Context)
Riječki filološki dani 7 / Ines Srdoč-Konestra, Silvana Vranić (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku , 2008. 453-462 (ISBN: 978-953-6104-64-2). - 2008.

53. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela
Govor na kušnji - Istraživanja govorenog diskursa: zamke i izazovi (Speech under Strain; Research of the spoken discourse: traps and challenges)
- 2007.

54. Matešić, Mihaela; Badurina, Lada
Ilirsko (orto)grafijsko sveslavenstvo i ortoepsko svehrvatstvo (On motivations of orthographic and orthoepic choices in the Illyrian Movement)
POLSKA I CHORWACJA W EUROPIE ŚRODKOWEJ: Integracja europejska w tradycji i przyszłości / Żurek, Piotr (ur.). - Bielsko-Biała : Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH , 2007. 343-356 (ISBN: 978-83-925963-0-1). - 2007.

55. Badurina, Lada
Od sintakse prema suprasintaksi - dvosmjerno (From Syntax to Suprasyntax and Back)
Sintaktičke kategorije / Branko Kuna (ur.). - Osijek : Filozofski fakultet, Osijek ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb , 2007. 9-19 (ISBN: 978-953-6456-76-5). - 2007.

56. Badurina, Lada
O pravopisnoj koncepciji Marćela (Marcela) Kušara (On Marćel (Marcelo) Kušar's Orthographic Conception)
Zadarski filološki dani 1 / Babić, Vanda ; Matek Šmit, Zdenka (ur.). - Zadar : Sveučilište u Zadru , 2007. 49-60. - 2007.

57. Badurina, Lada
Jezično raslojavanje i tipovi diskursa (Language Stratification and Types of Discourse)
Jezik književnosti i književni ideologemi / Krešimir Bagić (ur.). - Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, Zgrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste , 2007. 11-20 (ISBN: 978-953-175-286-2). - 2007.

58. Badurina, Lada
Hrvatska pravopisna norma u 20. stoljeću (The Croatian Orthographic Norm in the Twentieth Century)
Hrvatski jezik u XX. stoljeću / Marko Samardžija, Ivo Pranjković (ur.). - Zagreb : Matica hrvatska , 2006. 145-158 (ISBN: 953-150-773-2). - 2006.

59. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela
O tekstnim konektorima (On junctive expressions)
Riječki filološki dani 6 / Ines Srdoč-Konestra, Silvana Vranić (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet , 2006. 205-222 (ISBN: 953-6104-51-2). - 2006.

60. Badurina, Lada
Od teksta prema diskursu (From Text to Discourse)
Od fonetike do etike, Zbornik o sedamdesetogodišnjici prof. dr. Josipa Silića / Ivo Pranjković (ur.). - Zagreb : Disput , 2005. 363-371 (ISBN: 953-6770-69-5). - 2005.

61. Badurina, Lada
Novije promjene u hrvatskome standardnom jeziku (Recent Changes in the Croatian Standard Language)
Croatian Studies Review (1440-9488) 3-4 (2005); 83-93 - 2005.

62. Badurina, Lada
Hrvatska interpunkcija u drugoj polovici 20. stoljeća : Od rečenice prema tekstu (The Croatian Punctuation During the Second Half of the XX Century :From Sentence to Text)
Fluminensia (0353-4642) 17 (2005), 2; 47-58 - 2005.

63. Badurina, Lada
Stilistika zamjenica (Stylistics of pronouns)
- 2004.

64. Badurina, Lada
Raspon konteksta (Spreading of Context)
Zbornik RFD / Srdoč-Konestra, Ines i dr. (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci - Odsjek za kroatistiku , 2004. 9-24. - 2004.

65. Badurina, Lada
Neke značajke javne jezične komunikacije u Hrvatskoj devedesetih godina 20. stoljeća (Some characteristics of public communication in Croatia in the 1990's)
- 2003.

66. Kovačević, Marina; Badurina, Lada
Akademski diskurs (Discourse of Academia)
Riječki filološki dani, Zbornik radova 4 / Diana Stolac (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci , 2002. 189-206. - 2002.

67. Badurina, Lada
Počeci hrvatske pravopisne norme (Beginnigs of Croatian ortographic norm)
- 2002.

68. Badurina, Lada
Hrvatski jezik kao jezik javne komunikacije (Public usage of the Croatian standard language)
Dometi : znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske, Ogranka u Rijeci (0419-6252) 1-4 (2001); 57-62 - 2001.

69. Badurina, Lada
Rječnička i uporabna vrijednost nekih hrvatskih leksema (Lexicographic and practical aspects of some Croatian words)
- 2001.

70. Kovačević, Marina; Badurina, Lada
Jezični paradoksi administrativnoga stila (Linguistic paradoxes of the administrative style)
- 2001.

71. Badurina, Lada; Kovačević, Marina
Publicistički stil – problematizacija pojma (The problems related to the language of the media)
Riječki filološki dani, Zbornik radova 3, Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci , 2000. 19-27 (ISBN: 953-6104-02-4). - 2000.

72. Badurina, Lada
Purističke tendencije u jeziku hrvatskih javnih glasila (Puristic tendencies in Croatian media)
- 2000.

73. Badurina, Lada; Kovačević, Marina
Funkcionalna sintaksa razgovornoga stila (Functional syntax of conversational discourse)
- 2000.

74. Badurina, Lada
Tekst i kontekst (Text and context)
Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) 1 (2000); 7-17 - 2000.

75. Kovačević, Marina; Badurina, Lada
Temeljna pitanja funkcionalne diferencijacije jezika (Fundamental problems of the functional differentiation of language)
- 1999.

76. Badurina, Lada
Šulekova standardnojezična koncepcija na primjeru lingvističkoga nazivlja (Šulek’s concept of standard language exemplified on linguistic terminology)
Zbornik o Bogoslavu Šuleku / Moguš, Milan (ur.). - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti , 1998. 27-35 (ISBN: 953-154-367-4). - 1998.

77. Badurina, Lada
Pravopis (Orthography)
- 1998.

78. Badurina, Lada
Nekoliko riječi o riječima u riječkim javnim medijima (On lexis in public media of Rijeka)
Sveti Vid Rijeka : - 1998.

79. Badurina, Lada
Neke odlike leksika u suvremenoj hrvatskoj publicistici (Some lexical features in the contemporary Croatian language of the media)
Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (0449-363X) 30-31 (1998); 417-426 - 1998.

80. Badurina, Lada
Značenje i smisao kao leksikološke i leksikografske kategorije (Meaning and sense as lexicological and lexicographical categories)
Riječki filološki dani / Babić, Dragomir ; Kovačević, Marina ; Lukežić, Iva ; Lukežić, Irvin ; Srdoč-Konestra, Ines ; Stojević, Milorad ; Stolac, Diana ; Turk, Marija (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci , 1998. 155-165 (ISBN: 953-6104-02-4). - 1998.

81. Badurina, Lada; Car-Mihec, Adriana; Kovačević, Marina
Književno djelo kao prijenosnik koda kulture( Literary work as a transmitter of a culture code)
Riječki filološki dani', knj. 1 (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa) / Turk, Marija (ur.). - Rijeka : Pedagoški fakultet Rijeka , 1996. 281-296. - 1996.

82. Badurina, Lada
Stilistička funkcija interpunkcije (Stylistic function of punctuation)
Styl a tekst (Materiały międzynarodowej konferencji naukowej) / Gajda, Stanisław ; Balowski, Mieczysław (ur.). - Opole (Poljska) : - 1996.

83. Badurina, Lada
O interpunkcijskim načelima – s osobitim obzirom na hrvatsku interpunkciju (On punctuation principles – with a special consideration to the Croatian punctuation)
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 2 (1996); 257-264 - 1996.

84. Badurina, Lada
Leksikografske naznake o izradi pravopisnih rječnika: hrvatska iskustva (Lexicographic suggestions on composing orthographic dictionaries: Croatian expiriences)
Hrvati i Mađari u svjetlu prožimanja kultura i jezika / Blažetin, Stjepan (ur.). - Pecs (Pečuh), Mađarska : Hrvatski znanstveni zavod , 1996. 155-164 (ISBN: 963-04-6436-5). - 1996.

85. Badurina, Lada
Kurelčeva ortografija spram Brozova "Hrvatskoga pravopisa" (Orthograpy of Kurelac compared to Broz's "Croatian orthography")
- 1996.

86. Badurina, Lada
Temeljna načela hrvatskih pravopisa (Fundamental principles in Croatian orthography)
Nemzetközi Szlavisztikai Napok V (1216-0016) 1 (1995); 258-267 - 1995.

87. Badurina, Lada
Razmišljanja o zarezu (Contemplation on comma)
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 1 (1995); 47-62 - 1995.

88. Badurina, Lada
Pravopis hrvatski – pravopis srpski (Croatian orthography – Serbian orthography)
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 2 (1995); 59-69 - 1995.

89. Badurina, Lada
Drama u jeziku ili Jezične kušnje Freudenreichovih “Graničara” (Drama within language or linguistic dilemmas regarding Freudenreich's „Bordermen“)
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 1-2 (1994); 153-158 - 1994.

90. Badurina, Lada
Pabirci o pravopisu hrvatskome – Poticaji za razmišljanje prigodom objavljivanja Hrvatskoga pravopisa S. Babića, B. Finke i M. Moguša (Školska knjiga, Zagreb 1994) (On Croatian orthography - on the occassion of publication of S. Babić, B. Finka and M. Moguš's Hrvatski pravopis (Školska knjiga, Zagreb 1994))
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 1-2 (1994); 99-109 - 1994.

91. Badurina, Lada
Stotinu godina hrvatskoga pravopisa (U povodu stote obljetnice Hrvatskoga pravopisa Ivana Broza) (Hundred years of Croatian ortography (The centennial of Ivan Broz's Croatian Orthography))
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 2 (1992); 89-93 - 1992.

92. Badurina, Lada
Kratka osnova hrvatskoga pravopisanja od Broza do Anić-Silića (Concise essentials on Croatian orthography from Broz to Anić-Silić)
Dometi : znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske, Ogranka u Rijeci (0419-6252) 6-7 (1991); 387-398 - 1991.

93. Badurina, Lada
Strana vlastita imena kao pravopisni problem (Foreign proper names in Croatian orthography)
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 2, 1-2 (1990); 82-89 - 1990.

94. Badurina, Lada
Hrvatska (orto)grafija prije pojave prvoga pravopisa (The Croatian (ortho)graphy before the appearance of the first spelling dictionary)
Dometi : znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske, Ogranka u Rijeci (0419-6252) 10 (1990); 657-665 - 1990.

95. Badurina, Lada
O grafiji i ortografiji s posebnim osvrtom na (orto)grafijska rješenja u “Fluminensii” Frana Kurelca (On the graphic system and the ortography with special reference to the orthographic solutions by Fran Kurelac in his book 'Fluminensia')
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 2 (1990); 26-31 - 1990.

96. Badurina, Lada
Neka imena iz Barakovićeva spjeva u ozračju suvremenoga jezikoslovlja (Some names in Baraković's 'Draga, rapska pastirica' in the light of modern linguistics)
- 1989.

Znanstvene knjige

1. autor poglavlja
Samardžija, Marko; Pranjković, Ivo; Brlobaš, Željka; Znika, Marija; Badurina, Lada; Vulić, Sanja; Laco, Gordana; Rišner, Vllasta; Mlikota, Jadranka; Horvat, Marijana; Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Rezo, Vladimira; Baraban, Borko; Palašić, Nikolina; Vranić, Silvana; Zubčić, Sanja; Pasini, Dinka
Hrvatski pravopisi i pravopisna norma u 20. stoljeću
Povijest hrvatskoga jezika, 5. knjiga: 20. stoljeće - prvi dio Pranjković, Ivo; Samardžija, Marko Croatica Zagreb - 2018.
2. autor poglavlja
Samardžija, Marko; Pranjković, Ivo; Brlobaš, Željka; Znika, Marija; Badurina, Lada; Vulić, Sanja; Laco, Gordana; Rišner, Vllasta; Mlikota, Jadranka; Horvat, Marijana; Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Rezo, Vladimira; Baraban, Borko; Palašić, Nikolina; Vranić, Silvana; Zubčić, Sanja; Pasini, Dinka
Polemike o hrvatskome jeziku i jezikoslovnim temama u 20. stoljeću
Povijest hrvatskoga jezika, 5. knjiga: 20. stoljeće - prvi dio Pranjković, Ivo; Samardžija, Marko Croatica Zagreb - 2018.
3. prireređivač knjige
Vranić, Silvana; Badurina, Lada
Dragutin Parčić, Marcel Kušar: Izabrani radovi i pisma
Stoljeća hrvatske književnosti Josip Lisac Matica hrvatska Zagreb - 2017. http://www.matica.hr/knjige/izabrani-radovi-i-pisma-1211/
4. Autor knjige
Badurina, Lada
Pravopisne studije
Šeput, Luka; Tribuson, Sandra Matica hrvatska Zagreb - 2017. http://www.matica.hr/knjige/pravopisne-studije-1203/
5. autor poglavlja
Samardžija, Marko; Katičić, Radoslav; Pranjković, Ivo; Štebih Golub, Barbara; Lisac, Josip; Vulić, Sanja; Laco, Gordana; Rišner, Vlasta; Horvat, Marijana; Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Rezo, Vladimira; Badurina, Lada; Brlobaš, Željka; Frančić, Anđela; Bratulić, Josip; Sesar, Dubravka
Hrvatski slovopis i pravopis u 19. stoljeću
Povijest hrvatskoga jezika, 4. knjiga: 19. stoljeće Josip Lisac, Ivo Pranjković, Marko Samardžija Croatica Zagreb - 2015.
6. Urednik knjige
Badurina, Lada; Pranjković, Ivo (priredili)
Anićev školski rječnik hrvatskoga jezika
Petrušič-Goldstein, Sanja Znanje Zagreb - 2015.
7. Urednik knjige
Lada Badurina, Vine Mihaljević
Jezična skladanja (Compositions (forms) of language)
Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko, Zagreb Zagreb - 2010.
8. Urednik knjige
Lada Badurina, Ivo Pranjković, Josip Silić
Jezični varijeteti i nacionalni identiteti: Prilozi proučavanju standardnih jezika utemeljenih na štokavštini (Language varieties and national identities: Contributions to the study of standard languages based on Štokavian dialect)
Disput Zagreb - 2009.
9. Urednik knjige
Lada Badurina
Marćel Kušar: Nauka o pravopisu jezika hrvackoga ili srpskoga (Science of the orthography of the Croatian or Serbian language)
Biblioteka Croaticum Ante Selak Pergamena Zagreb - 2009.
10. Autor knjige
Badurina, Lada; Marković, Ivan; Mićanović, Krešimir
Hrvatski pravopis (Croatian Ortography)
Matica hrvatska Zagreb - 2008.
11. Autor knjige
Lada Badurina
Između redaka: Studije o tekstu i diskursu (Between the lines: Studies on text and discourse)
Hrvatska sveučilišna naklada ; Izdavački centar Rijeka Zagreb; Rijeka - 2008.
12. Autor knjige
Badurina, Lada; Marković, Ivan; Mićanović, Krešimir
Hrvatski pravopis (Croatian Ortography)
Matica hrvatska Zagreb - 2007.
13. Autor knjige
Kovačević, Marina; Badurina Lada
Raslojavanje jezične stvarnosti (Stratification of language reality)
Izdavački centar Rijeka Rijeka - 2001.
14. Autor knjige
Badurina, Lada
Kratka osnova hrvatskoga pravopisanja: Metodologija rada na pravopisu (A short primer of Croatian orthography: Orthographic methodology)
Izdavački centar Rijeka Rijeka - 1996.

Pozvana predavanja

1. Lada Badurina
Što je iznad rečenice – O gramatici i tekstu
Seget Donji (Trogir); Državni stručni skup nastavnika i učitelja hrvatskoga jezika - 3.7.2015.
2. Lada Badurina
Hrvatski jezik i pravopis danas; projekt Opismeni me prije Nove godine / Nove Godine; Udruga studenata kroatistike "Idiom"
Rijeka - 20.11.2014.
3. Lada Badurina
Jezično raslojavanje
Pula; VI. simpozij učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika (AZOO) - 7.11.2014.
4. Lada Badurina
O jezičnom raslojavanju uopće, o akademskom diskursu napose
Rijeka; Međunarodna studentska konferencija "Jezik u (ne)književnim djelima" (plenarno izlaganje) - 24.10.2014.
5. Lada Badurina
Standardizacija ili restandardizacija hrvatskoga jezika u 90-im godinama 20. stoljeća
Dubrovnik; 43. seminar Zagrebačke slavističke škole - 27.8.2014.
6. Lada Badurina
Vremenski odnosi na razini složene rečenice i teksta
Dubrovnik; Seminar Zagrebačke slavističke škole - 1.8.2012.
7. Lada Badurina
Hrvatski slovopis i pravopis u predstandardizacijskome razdoblju
Dubrovnik; Seminar Zagrebačke slavističke škole - 1.8.2011.
8. Lada Badurina
Od sintakse prema suprasintaksi i dalje
Dubrovnik; Seminar Zagrebačke slavističke škole - 1.8.2010.
9. Lada Badurina
Standardizacijski procesi u 20. stoljeću
Dubrovnik; Seminar Zagrebačke slavističke škole - 1.8.2009.
10. Lada Badurina
Lingvistika i tekst
Zagreb; savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga - 3.7.2009.
11. Lada Badurina i Mihaela Matešić
Croatian and Serbian: linguistic and sociolinguistic aspects
London, School of Slavonic and East European Studies Language - 1.12.2006.
12. Lada Badurina
Raslojavanje jezika i tipovi diskursa
Dubrovnik; Seminar Zagrebačke slavističke škole - 1.8.2006.
13. Lada Badurina
Hrvatske jezične norme; Funkcionalni stilovi hrvatskoga književnog jezika; Pravopisna norma: osvrt na interpunkciju
Poznan, Krakow, Sosnowiec i Varšava (sveučilišta u tim gradovima) - 25.11.2004.
14. Lada Badurina
Stilistika zamjenica i Funkcionalno jezično raslojavanje
Ljubljana (Katedra za slavistiku Sveučilišta u Ljubljani) - 1.4.2004.
15. Lada Badurina
Stilistika zamjenica
Dubrovnik; Seminar Zagrebačke slavističke škole - 1.8.2003.
16. Lada Badurina
Pravopis
Pula; Seminar Zagrebačke slavističke škole - 20.9.1998.
17. Badurina, Lada
Ljudevit Jonke i devetnaesto stoljeće (Ljudevit Jonke and the nineteenth century)
Rijeka - 1.11.1992.

Kongresna priopćenja

1.
Lada Badurina, Ivo Pranjković
Carigradski putopisi Ivana fra Frane Jukića i Adolfa Vebera Tkalčevića priopćenje na okruglom stolu Dani franjevačke kulturne baštine Sarajevo - 24.11.2018.
2.
Badurina, Lada; Pranjković, Ivo
Vrste riječi: gramatikalizacija i pragmatikalizacija Riječki filološki dani 12 Rijeka - 9.11.2018.
3.
Badurina, Lada; Palašić, Nikolina
O modalnosti - s osobitom obzirom na modalne glagole Sarajevski filološki susreti 5 Sarajevo - 20.9.2018.
4.
Badurina, Lada; Nikolina, Palašić
Asindetske subordinirane strukture 6. Hrvatski sintaktički dani Osijek - 17.5.2018.
5.
Badurina, Lada; Palašić, Nikolina; Pranjković, Ivo
Stereotipi u vicevima 14. međunarodna slavistička konferencija (Slavistička čitanja) / Stereotipi u slavenskim jezicima, književnosti i kulturi Sofija, Bugaska - 28.4.2018.
6.
Lada Badurina
Pranjković o pravopisu pozvano predavanje Svečani kolikvij u čast 70. rođendana profesora Ive Pranjkovića Zagreb - 29.9.2017. http://kroat.ffzg.unizg.hr/images/novosti/Program_Pranjkovic_web.pdf
7.
Lada Badurina i Ivo Pranjković
O kletvi i psovci Njegoševi dani 7 Kotor (Crna Gora) - 31.8.2017.
8.
Lada Badurina, Nikolina Palašić, Ivo Pranjković
Gramatika i pragmatika pitanja u hrvatskom i makedonskom jeziku pozvano predavanje 44. međunarodna znanstvena konferencija Ohrid (Makedonija) - 17.6.2017.
9.
Lada Badurina
O semantici i pragmatici diskursnih oznaka Riječki filološki dani 11 Rijeka - 25.11.2016.
10.
Lada Badurina
Asindetske strukture: koordinacija, subordinacija i tekst Sarajevski filološki susreti 4 Sarajevo (Bosna i Hercegovina) - 22.9.2016.
11.
Lada Badurina
Još jedno čitanje Šulekove rasprave "O hrvatskom lučbenom nazivlju" VI. mezinárodní česko-jihoslovanskou konferenci VÝUKA JIHOSLOVANSKÝCH JAZYKŮ A LITERATUR V DNEŠNÍ EVROPĚ Brno - 13.5.2016.
12.
Lada Badurina
Jezikoslovni pristupi tekstu pozvano predavanje Zaboravljeni počeci: Nacionalna filologija u interdisciplinarnoj humanistici / Znanstveni skup u povodu 140 godina kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu (1875--2015) Zagreb - 26.11.2015.
13.
Lada Badurina i Ivo Pranjković
O psovci kao govornom činu Dani slavenskih kultura u Rumunjskoj Bukurešt (Rumunjska) - 2.10.2015.
14.
Lada Badurina i Ivo Pranjković
Pravopis u kontekstu - kontekst u pravopisu: O primjerima u pravopisima hrvatskog i crnogorskog jezika Njegoševi dani 6, Međunarodni naučni skup Nikšić (Crna Gora) - 26.8.2015.
15.
Lada Badurina i Nikolina Palašić
Odgovori na pitanja o pitanjima plenarno Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres Sarajevo (Bosna i Hercegovina) - 28.5.2015.
16.
Ivo Pranjković i Lada Badurina
Kvantifikacija u imenskim skupinama 5. Hrvatski sintaktički dani Osijek - 7.5.2015.
17.
Lada Badurina i Nikolina Palašić
Tekst protiv teksta: O argumentaciji u polemičkom diskursu Riječki filološki dani 10 Rijeka - 28.11.2014.
18.
Lada Badurina i Ivo Pranjković
Gramatika u kontekstu: O primjerima u hrvatskim gramatikama Šesti hrvatski slavistički kongres Vinkovci, Vukovar - 10.9.2014.
19.
Badurina, Lada
Zaustavi me ako si već čuo: O pragmatici vica priopćenje Sarajevski filološki susreti 3 Sarajevo (Bosna i Hercegovina) - 30.5.2014.
20.
Lada Badurina
Vjekoslav Babukić i pravopis pozvano Znanstveni simpozij Dani Vjekoslava Babukića Požega - 20.2.2014.
21.
Lada Badurina
Složena rečenica i tekst Njegoševi dani 5 Nikšić, Risan (Crna Gora) - 4.9.2013.
22.
Lada Badurina i Ivo Pranjković
O dijalogu Sarajevski filološki susreti II Sarajevo (Bosna i Hercegovina) - 13.12.2012.
23.
Lada Badurina
Vrijeme u tekstu Riječki filološki dani 9 Rijeka - 22.11.2012.
24.
Lada Badurina
Red sastavnica na razini složene rečenice i teksta Četvrti hrvatski sintaktički dani, međunarodni znanstveni skup Osijek - 8.11.2012.
25.
Lada Badurina i Nikolina Palašić
Hrvatski pravopis u 90-im godinama 20. stoljeća: Povratak tradiciji ili restandardizacija pravopisne norme Njegoševi dani 4 Kotor, Risan (Crna Gora) - 1.9.2011.
26.
Lada Badurina i Ivo Pranjković
Načini izražavanja imperativnosti plenarno Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres Sarajevo (Bosna i Hercegovina) - 26.5.2011.
27.
Lada Badurina i Nikolina Palašić
Pragmatika veznih sredstava pozvano Sarajevski filološki susreti I Sarajevo (Bosna i Hercegovina) - 9.12.2010.
28.
Lada Badurina
Glagoli govorenja i tekst Treći hrvatski sintaktički dani, međunarodni znanstveni skup Osijek - 11.11.2010.
29.
Lada Badurina i Ivo Pranjković
Jezično savjetništvo hrvatskih vukovaca Peti hrvatski slavistički kongres Rijeka - 7.9.2010.
30.
Lada Badurina
Gramatika teksta -- i što dalje? Njegoševi dani 3 Nikšić (Crna Gora) - 1.9.2010.
31.
Lada Badurina
O interpunkciji -- i načelno i konkretno (hrvatska interpunkcija s osvrtom na srpska i crnogorska iskustva) Njegoševi dani 2 Cetinje (Crna Gora) - 27.8.2009.
32.
Lada Badurina
Padeži i komunikacija Drugi hrvatski sintaktički dani, međunarodni znanstveni skup Osijek - 14.11.2008.
33.
Lada Badurina i Nikolina Palašić
Ispod teksta: bilješka o fusnoti Riječki filološki dani 8 Rijeka - 6.11.2008.
34.
Lada Badurina
O metodologiji rada na pravopisu: hrvatska iskustva pozvano Međunarodni znanstveni skup Njegoševi dani 1 Cetinje (Crna Gora) - 28.6.2008.
35.
Lada Badurina
Polemičnost i polemike Ive Pranjkovića Znanstveni kolokvij u povodu 60. rođendana I. Pranjkovića Zagreb - 15.12.2007.
36.
Lada Badurina i Mihaela Matešić
Riječka jezična zbilja: Urbani govor između sustava i standarda pozvano Znanstveni skup Sv. Vid Rijeka - 14.6.2007.
37.
Lada Badurina i Mihaela Matešić
Ortoepija i ortografska načela (na primjeru hrvatske i srpske ortografske norme) 13. Međunarodni simpozij Fonetsko fonološke, ortoepske i ortografske razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika Graz (Austrija) - 12.4.2007.
38.
Lada Badurina
Rečenica u (kon)tekstu plenarno Riječki filološki dani 7 Rijeka - 16.11.2006.
39.
Lada Badurina
Knjiga zvana pravopis: u čemu je Marcel Kušar utjecao na Ivana Broza VIII. međunarodni kroatistički znanstveni skup Pečuh (Mađarska) - 12.10.2006.
40.
Lada Badurina i Mihaela Matešić
Jezik i pravopis: teorijsko-metodološki pristup pravopisnom normiranju Četvrti hrvatski slavistički kongres Varaždin, Čakovec - 6.9.2006.
41.
Lada Badurina
Od sintakse prema suprasintaksi -- dvosmjerno Hrvatski sintaktički dani 1, znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Osijek - 12.5.2006.
42.
Lada Badurina
O pravopisnoj koncepciji Marćela (Marcela) Kušara Zadarski filološki dani 1 Zadar - 20.5.2005.
43.
Lada Badurina i Mihaela Matešić
Ilirsko (orto)grafijsko sveslavenstvo i ortoepsko svehrvatstvo Međunarodna konferencija Polska i Chorwacja w Europie Środkowej: Integracja europejska w tradycji i przyszłości Bielsko Biała (Poljska) - 12.5.2005.
44.
Lada Badurina
Hrvatska pravopisna norma u 20. stoljeću pozvano Hrvatski jezik u 20. stoljeću (Matica hrvatska) Zagreb - 20.1.2005.
45.
Lada Badurina
U potrazi za ishodištima hrvatske pravopisne norme: osvrt na devetnaestostoljetne hrvatske pravopisne knjige VII. međunarodni kroatistički skup Pečuh (Mađarska) - 10.12.2004.
46.
Lada Badurina i Mihaela Matešić
O tekstnim konektorima Riječki filološki dani 6 Rijeka - 19.11.2004.
47.
Lada Badurina
Od teksta prema diskursu Hrvatski jezikoslovni kolokvij u povodu 70. obljetnice rođenja prof. dr. Josipa Silića Zagreb - 27.3.2004.
48.
Lada Badurina
Slojevi javnog diskursa plenarno Obdobja 22 - Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na slovenskem (Členitev jezikovne resničnosti) Ljubljana - 27.11.2003.
49.
Lada Badurina
Novije promjene u hrvatskome standardnom jeziku Australian Multiculturalism: Celebrating Croatian Identity Sydney, Macquarie University (Australija) - 1.4.2003.
50.
Lada Badurina
O diskursnim oznakama (On discourse markers) VI. međunarodni kroatistički znanstveni skup Pečuh (Mađarska) - 6.12.2002.

Znanstveni projekti

1. 1.9.2018. -
Od gramatike do pragmatike; voditelj; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.1.2014. - 1.1.2018.
Tekst prema tekstu: Intertekstualnost u akademskom diskursu; voditelj; Sveučilište u Rijeci; ;
3. 1.1.2008. - 1.1.2013.
Hrvatski pravopisno-pravogovorni priručnik ; istraživač suradnik; MZOS; ;
4. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Tekstološki i pragmalingvistički opisi hrvatskoga jezika; voditelj; MZOS; ;
5. 1.1.2006. - 1.1.2009.
Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen (2006–2009); istraživač suradnik; Wissenschaftsfonds, FWF; ;
6. 1.1.2002. -
Metodološka i terminološka pitanja suvremene stilistike; istraživač suradnik; MZOS; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2004. - 1.1.2006.
Mihaela Matešić; Odnos ortoepije i ortografije u hrvatskome jeziku; Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij kroatistike, Sveučilište u Zagrebu; ožujak 2003.;

Znanstveni skupovi

1. 8.11.2018. - 10.11.2018.
Riječki filološki dani 12, međunarodni znanstveni skup Rijeka članica Programskog odbora
2. 1.1.2016. -
Riječki filološki dani 11 Rijeka predsjednica Programskog odbora
3. 1.1.2012. -
Hrvatski sintaktički dani Osijek - Zagreb član Organizacijskog odbora
4. 1.1.2003. -
Obdobja 22 Ljubljana, Slovenija član Organizacijskog odbora
5. 1.1.2002. -
Riječki filološki dani Rijeka član Organizacijskog odbora
6. 1.1.1998. - 1.1.1999.
Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku Rijeka, Opatija član Organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.11.2018. - Riječki filološki dani 11 -- urednica

2. 1.1.2016. - Riječki filološki dani 10 -- urednica

3. 1.1.2014. - Sarajevski filološki susreti -- član međunarodnog uredništva

4. 1.1.1998. - Fluminensia, časopis za filološka istraživanja -- član uredništva

Recenzije

1. 2015. A. Nikolić-Hoyt, Tezaurusni portret čovječjeg tijela
2. 2015. I. Palić, Rasprave iz sintakse i semantike -- izdavačka recenzija znanstvene knjige
3. 2015. T. Ćužić, Pravopisna norma: Teorijsko-metodološki problemi hrvatske pravopisne norme
4. 2013. Gramatička značenja (Ivo Pranjković, Gramatička značenja), Književna republika, XI, br. 7--9 (srpanj--rujan), Zagreb, str. 298--301
5. 2011. Eugenio Coseriu, Teorija jezika i opća lingvistika, Disput, Zagreb, recenzija prijevoda
6. 2011. Zašiljeno pero ili: O polemici s razlogom (Ivo Pranjković, Sučeljavanja: Polemički dueli oko hrvatskoga jezika i pravopisa, Disput, Zagreb, 2008) (Pointed quill or: On polemics on purpose)
7. 2008. Ivo Pranjković, Sučeljavanja, Disput, Zagreb
8. 2007. Jezik i njegove službe (Josip Silić, Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika) (Language and its Roles)
9. 2006. recenzije slovenskih znanstvenih projekata (9 komada)
10. 2006. O gramatici s razlogom (u povodu Josip Silić i Ivo Pranjković, Gramatika hrvatskoga jezika: za gimnazije i visoka učilišta, Školska knjiga, Zagreb, 2005) (On grammar with purpose)
11. 2005. Josip Silić i Ivo Pranjković, Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta, Školska knjiga, Zagreb
12. 2005. recenzije studijskih programa kroatistike i kroatologije
13. 2005. Hrvatska filološka misao od-do ("Od fonetike do etike" Zbornik o sedamdesetogodišnjici prof. dr. Josipa Silića (Croatian philological thought "from–to")
14. 2001. Hrvatski pravopis na pragu novoga tisućljeća (Vladimir Anić – Josip Silić, Pravopis hrvatskoga jezika, Novi Liber – Školska knjiga, Zagreb 2001) (Croatian orthography book on the treshold of a new millenium)
15. 1999. Posljednja skitnja velikog skitača – Matko Peić (Požega 1923 – Zagreb 1999) (The last wandering of the great wanderer - Matko Peić (Požega 1923 – Zagreb 1999))
16. 1999. Pravopis bez vela tajne (Veil of secrecy lifted from the orthography book)
17. 1999. U potrazi za jezičnim savjetima (Searching for advice on how to speek the Croatian standard language)
18. 1998. Od komentara do polemike – dvosmjerno (From comment to polemics and back again)
19. 1998. Ogled o ogledima (Comments on some important linguistic works)
20. 1996. Opismenjeno računalo (Gramatičko-pravopisni računalni vodič /spelling checker/ Slaven Batnožić – Branko Ranilović – Josip Silić) (Literate computer)
21. 1995. Stasanje jednoga rječnika – O drugom izdanju Rječnika hrvatskoga jezika Vladimira Anića (Novi Liber, Zagreb, 1994 (Growing up of a dictionary)
22. 1994. Skladanje hrvatske skladnje (Ivo Pranjković, Hrvatska skladnja, Rasprave iz sintakse hrvatskoga standardnog jezika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1993) (Ivo Pranjković on Croatian syntax)
23. 1994. Koliko smo pismeni? – uz novo izdanje Hrvatskog pravopisa Stjepana Babića, Božidara Finke i Milana Moguša, Školska knjiga, Zagreb, 1994 (How literate are we?)
24. 1993. Od fonema do riječi (Marija Turk, Fonologija hrvatskoga jezika, Izdavački centar Rijeka – Tiskara Varaždin, Rijeka – Varaždin, 1992. (From a phoneme to a word)
25. 1993. Korijeni hrvatskih „koriena“ – u povodu pretiska Hrvatskog pravopisa iz 1944. godine (The roots of morphonological orthography in Croatian)
26. 1993. Knjige usuprot vicevima (Marko Samardžija, Hrvatski jezik u NDH; Jezični purizam u NDH, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1993) (Books, not jokes)
27. 1993. Hrvatska jezikoslovna galerija (Portreti hrvatskih jezikoslovaca, Hrvatski radio, Zagreb, 1993) (Portraits of Croatian linguists)
28. 1992. "Stara dob“ za novi rječnik (Gradišćanskohrvatsko hrvatsko nimški rječnik, Komisija za kulturne veze s inozemstvom Republike Hrvatske, Zavod za hrvatski jezik, Ured zemaljske vlade, Zemaljski arhiv, Zemaljska biblioteka, Zagreb – Eisenstadt, 1991) (The dictionary of the Burgenland Croatian language)
29. 1992. Rječnik dobrih namjera (Vladimir Brodnjak, Razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika, Školske novine, Zagreb, 1991) (A dictionary written in good faith)
30. 1992. Rječnik za obje ruke (Vladimir Anić, Rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 1991) (A dictionary for both hands)
31. 1992. Velike gramatike lakih jezika (Stjepan Babić, Dalibor Brozović, Milan Moguš, Slavko Pavešić, Ivo Škarić, Stjepko Težak, Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika, HAZU – Globus, Zagreb, 1991) (Great gramamars of easy languages)
32. 1992. Stoljeće pravopisa hrvatskog – u povodu stote obljetnice Hrvatskog pravopisa Ivana Broza (One hundred years of Croatian orthography book by Ivan Broz)
33. 1991. Put u Evropu riječima (Krsto Spalatin, Peterojezični rječnik europeizama, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1990) (Journey to Europe through words (Krsto Spalatin, Peterojezični rječnik europeizama, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1990))
34. 1991. O sličnostima i razlikama (Vladimir Brodnjak, Razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika, Školske novine, Zagreb 1991) (On similarities and differences (Vladimir Brodnjak, Razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika, Školske novine, Zagreb 1991))
35. 1991. Od riječi do rječnika (Vladimir Anić, Rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 1991) (From words to a dictionary (Vladimir Anić, Rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 1991))
36. 1991. Nepoznato "Slovoslovje" Bartola Kašića (Bartol Kašić, Hrvatsko-talijanski rječnik, Kršćanska sadašnjost i Zavod za jezik IFF, Zagreb, 1990) (On Bartol Kašić's Croatian-Italian dictionary(Kršćanska sadašnjost i Zavod za jezik IFF, Zagreb, 1990))
37. 1991. Rječnik dobrih namjera (Vladimir Brodnjak, Razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika, Školske novine, Zagreb, 1991) (A dictionary written with good intentions)
38. 1991. Jezikoznalac Bogoslav Šulek i naše znanstveno nazivlje (Bogoslav Šulek, Hrvatsko-njemačko-talijanski rječnik znanstvenog nazivlja, Globus, Zagreb, 1990) (Bogoslav Šulek, linguistic expert, and terminology in the Croatian language)
39. Ivo Pranjković, Gramatička značenja, Matica hrvatska, Zagreb
40. Kamenčić u mozaiku novije povijesti hrvatskoga pravopisa (Franjo Cipra, Petar Guberina, Kruno Krstić, Hrvatski pravopis, 1941, ArTresor naklada, Zagreb, 1998) (A peble in the mosaic of the modern history of Croatian orthography (Franjo Cipra, Petar Guberina, Kruno Krstić, Hrvatski pravopis, 1941, ArTresor naklada, Zagreb, 1998))
41. Pravopis i računalo (The orthography and the computer)
42. Hrvatske jezične usporednice (Mirko Berlaković, Hrvatska gramatika) (Comparative grammar of the Burgenland Croatian language and the Croatian Standard language (Mirko Berlaković, Hrvatska gramatika))
43. Devetnaest godina poslije (Stjepan Babić, Božidar Finka, Milan Moguš, Hrvatski pravopis, Školska knjiga, Zagreb 1971, pretisak 1990) (Nineteen years later (Stjepan Babić, Božidar Finka, Milan Moguš, Hrvatski pravopis, Školska knjiga, Zagreb 1971, pretisak 1990))

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.7.2013. - 30.11.2013.
Izrada Izdavačkog standarda Sveučilišta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci  
voditeljica i suautorica teksta

Stručna aktivnost

1.
1.7.2013. - 30.11.2013.
izrada Izdavačkog standarda Sveučilišta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci   voditeljica radne skupine
2.
1.1.2010. -
Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce
Filozofski fakultet u Rijeci   suautor programa; predavač

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 2.9.2011. - Detalji
okrugli stol
Risan, Crna Gora
2. 28.10.2010. - Detalji
tribina u organizaciji Sveučilišne knjižnice Split
Split

Popularizacija znanosti

1. 28.6.2019. - 22. đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara
predstavljanje 138. knjige Stoljeća hrvatske književnosti – Zlatko Vince, Vatroslav Kalenić, Vladimir Anić, Rasprave i članci
Đakovo
2. 8.6.2019. - Prvi dani domaćega zajika
znanstveno-stručni skup; izlaganje: Nekoliko napomena o jeziku i dijalektu
Kastav
3. 15.3.2018. - predstavljanje knjige Pravopisne studije

Tuzla, BiH
4. 12.3.2018. - predstavljanje knjige Pravopisne studije

Rijeka
5. 5.3.2018. - predstavljanje knjige Dragutin Parčić – Marcel Kušar, Izabrani radovi i pisma

Rijeka
6. 2.12.2017. - Dani franjevačke kulture
predstavljanje jezikoslovnih radova u dvama zbornicima Matija Divković i kultura pisane riječi franjevaca Bosne Srebrene
Sarajevo, BiH
7. 31.3.2015. - Detalji
predstavljanje knjige
Zagreb, Knjižnica Bogdana Ogrizovića
8. 7.11.2014. - Detalji
VI. simpozij učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika / pozvano predavanje
Pula
9. 24.10.2014. - Detalji
Međunarodna studentska konferencija "Jezik u (ne)književnim djelima" / plenarno izlaganje
Rijeka
10. 6.9.2013. - Detalji
predstavljanje knjige
Risan, Crna Gora
11. 22.3.2013. - Detalji
predstavljanje knjige
Rijeka
12. 15.3.2013. - Detalji
predstavljanje knjige; Knjžnica Bogdana Ogrizovića
Zagreb
13. 11.11.2010. - Detalji
predstavljanje zbornika
Osijek
14. 16.2.2010. - Detalji
predstavljanje knjige; knjižara Ribook
Rijeka
15. 5.12.2008. - Detalji
predstavljanje knjige; knjižara Ribook
Rijeka
16. 12.5.2008. - Detalji
predstavljanje knjige; VBZ knjižara
Zagreb
17. 22.11.2007. - Detalji
seminar Uredsko poslovanje i komuniciranje u organizaciji Planet GV d.o.o.
Zagreb
18. 21.11.2007. - Detalji
seminar za prevodioce u organizaciji Integre d.o.o.
Zagreb
19. 14.12.2006. - Detalji
predstavljanje knjige; Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Tradutori
Trst
20. 30.11.2006. - Detalji
predstavljanje zbornika; Izložba glagoljice
Rijeka
21. 24.4.2006. - Detalji
predstavljanje knjige u Vijećnici Grada Rijeke
Rijeka
22. 23.11.2005. - Detalji
predstavljanje zbornika u Vijećnici Grada Rijeke
Rijeka
23. 9.4.2005. - Detalji
predavanje na stručnom aktivu nastavnika hrvatskoga jezika, Pazinski kolegij
Pazin
24. 7.4.2005. - Detalji
predavanje na stručnom aktivu nastavnika hrvatskoga jezika, OŠ "Vežica"
Rijeka
25. 27.2.2004. - Detalji
predstavljanje pretiska pravopisa iz 1779. u Matici hrvatskoj
Zagreb
26. 26.2.2004. - Detalji
predstavljanje knjige u Školskoj knjizi
Zagreb
27. 8.12.2003. - Detalji
predstavljanje knjige na Sajmu knjiga
Pula
28. 5.9.2003. - Detalji
seminar za nastavnike hrvatskoga jezika
Zagreb
29. 1.4.2003. - Detalji
seminar za nastavnike hrvatskoga jezika u Melburneu
Melburne, Australija

Intervjui

1. 24.6.2007. - Detalji
Novi list, Mediteran
Rijeka
2. 20.2.2005. - Detalji
Novi list, Mediteran
Rijeka

Medijski nastupi

1. 11.1.2018. - Bilješke o jeziku -- o Pravopisnim studijama i pravopisu
televizija -- HRT 3
Zagreb
2. 12.2.2017. - Akademskih kvarat ure
radioemisija, Hrvatski radio, Studio Rijeka
Rijeka
3. 1.1.2002. - Detalji
Hrvatska televizija
Zagreb
4. 1.1.1994. - Detalji
Hrvatski radio, Studio Rijeka
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2011. - 1.1.2013. - predstojnica
Katedra za hrvatski jezik
2. 1.1.2005. - 1.1.2006. - ECTS-koordinator
Odsjek za kroatistiku
3. 1.1.2000. - 1.1.2002. - pročelnica
Odsjek za kroatistiku
4. 1.1.1997. - 1.1.2000. - predstojnica
Katedra za hrvatski jezik

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.2.2017. - 20.12.2017. - predsjednica Povjerenstva
Filozofski fakultet / Povjerenstvo za izradu pravilnika o nagrađivanju
2. 1.1.2013. - - predsjednica
radno tijelo za izradu Izdavačkog standarda Sveučilišta u Rijeci
3. 1.1.2006. - 1.1.2008. - članica
Odbor za kvalitetu