PORTFELJ / izv. prof. dr. sc. Renata Čepić

Portfelj

izv. prof. dr. sc.

Renata Čepić

Učiteljski fakultet

Katedra za obrazovne znanosti

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 374

Vidljivost

Obrazovanje

23.06.2009. -

Doktorica znanosti

Izvandoktorski studij na Odsjeku za pedagogiju

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

28.11.1997. -

Magistar znanosti

Poslijedipomski znanstveni magistarski studij

Pedagoški/Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

09.07.1990. -

Diplomirani pedagog - profesor

Sveučilišni studij pedagogije

Pedagoški/Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

19.12.2017. -

Izvanredni profesor iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje pedagogija, grane opća pedagogija

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

19.12.2016. -

Viši znanstveni suradnik

Odluka Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje pedagogije, logopedije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti i kineziologije izabrana u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika  (19. prosinca 2016.), znanstveno područje društvenih znanosti – polje pedagogija)

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.10.1992. - 03.07.2001.

Mladi istraživač; Mlađi asistent; Asistent

Mladi istraživač od 1992 do 1997; Mlađi asistent 1997 do 1998; Asistent 1998 do 2001; Sveučilišna nastava i znanstvena istraživanja / Područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti

Pedagoški / Filozofski fakultet u Rijeci 1992 do 2001

Visoka učiteljska škola / Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Asistent visoke škole; Viši predavač; Znanstveni suradnik; Docent

-Asistent visoke škole /3.07.2001./ područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti; -Viši predavač /2.11.2006./ područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, grana sustavna pedagogija; -Znanstveni suradnik /8.07.2011./ znanstveno područje društvenih znanosti, polje pedagogije; -Znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta /24.10.2011./područje društvenih znanosti, polje pedagogije, grana opće pedagogije

Visoka učiteljska škola / Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

1992.

1992 godine: Prva nagrada Sveučilišta u Rijeci za najbolji pismeni rad

Članstva

2013. -

International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT)

2000. -

Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas

Hrvatsko pedagogijsko društvo (HPD)

Hrvatsko andragoško društvo (HAD)

European Society for Research on the Education of Adults (ESREA)

Association for Teacher Education in Europe (ATEE)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2021. -

Profesionalne kompetencije odgajatelja

Izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nastavnik/ nositelj kolegija

2021. -

Professional communication and counseling skills in education

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci; YUFE mreža UNIRI

Nastavnik/ sunositelj kolegija

2013. -

Kontinuirani profesionalni razvoj andragoških djelatnika

Poslijediplomski doktorski studij Pedagogije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Nastavnik/nositelj kolegija

2010. -

Kontinuirano profesionalno obrazovanje, Vođenje i upravljanje, Metodologija kvalitativnih istraživanja, Metodologija izrade stručnog i znanstvenog rada.

Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

Nastavnik/nositelj kolegija

2006. -

Opća pedagogija, Pedagogija cjeloživotnog obrazovanja

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

Nastavnik/nositelj kolegija

2006. -

Opća pedagogija, Pedagogija cjeloživotnog obrazovanja, Metodologija pedagogijskih istraživanja, Iskustveno učenje

Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

Nastavnik/nositelj kolegija

2001. - 2006.

Teorije odgoja; Metodologija izrade diplomskog rada ;Metodologija istraživanja u odgoju i Seminar diplomskog rada;Teorije odgoja i Osnove pedagoške metodologije

Studij razredne nastave s pojačanim predmetima – tjelesna kultura, glazbena kultura i likovna kultura; stručni studij Predškolski odgoj

Sveučilište u Rijeci, Visoka učiteljska škola

Nastavnik/nositelj kolegija

1992. - 2001.

Andragogija; Teorije odgoja i obrazovanja, Opća pedagogija, Obiteljski odgoj i curriculum predškolske edukacije te Komparativna pedagogija

Dvopredmetni studij Pedagogija-informatika, Pedagogija + slobodne kombinacije, te dvopredmetni studij u fiksnim kombinacijama Matematika-fizika i Matematika-informatika

Sveučilište u Rijeci, Pedagoški/Filozofski fakultet

Nastavnik/nositelj kolegija

Mentor u završnim radovima

15.7.2020.

Vođenje u ustanovama ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja: između poželjnoga i stvarnoga

Monika Terlević

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

14.11.2019.

Mitovi o kreativnosti: kako odgajatelji percipiraju kreativnost?

Sanja Draščić

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

27.2.2019.

Mentorstvo i profesionalni razvoj: nalazi istraživanja iz perspektive odgajatelja mentora i odgajatelja pripravnika

Gabriella Ujčić

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

16.11.2018.

Kako učitelji razumijevaju kreativnost i vlastitu ulogu u kreiranju inovativnih odgojno-obrazovnih okolina?

Iva Marković

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

25.9.2018.

Kako ravnatelji i odgajatelji percipiraju misiju, viziju i vrednote u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje?

Iris Peruško

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

21.9.2017.

Kreiranje inovativne odgojno-obrazovne prakse – implikacije za učitelje

Marina Čabraja

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

17.7.2017.

Skriveno u vidljivom: što nam otkrivaju obrazovne biografije odgajatelja

Vanessa Šćulac

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

23.9.2016.

Kako odgajatelji procjenjuju doprinos stručnog usavršavanja u stjecanju pojedinih kompetencija?

Petra Prović

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

22.9.2016.

Izazovi i posebnosti vođenja u odgojno-obrazovnim ustanovama

Josipa Mrnjaus

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

15.7.2016.

Vođenje i promicanje suradničke kulture u ustanovama ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Sveučilišni diplomski studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Valentina Jerković

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

14.7.2016.

Stanje i perspektive unaprjeđivanja kontinuiranog profesionalnog obrazovanja odgajatelja

Lucija Marijan

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

14.7.2016.

Kreiranje inovativne odgojno-obrazovne prakse: implikacije za profesionalni razvoj odgajatelja

Tihana Brajdić

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

14.7.2016.

Cjeloživotno učenje i obrazovanje odgajatelja – primjena obrazovne biografije

Slvija Stojšić

Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

20.5.2016.

Poticanje i razvoj kreativnosti iz perspektive studenata

Mirela Džafić

Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

13.11.2015.

Kontinuirani profesionalni razvoj odgajatelja u funkciji njihove autonomije

Željka Šimunić

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

13.11.2015.

Studija slučaja kao vrsta kvalitativnog istraživanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

Paola Jurić

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

13.11.2015.

Samousmjereno učenje iz perspektive odgajatelja i učitelja

Maša Borščak Dronjić

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

27.2.2015.

Timski rad i profesionalni razvoj odgajatelja

Doris Rubinić

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

27.2.2015.

Percepcija odgajatelja o kontinuiranom profesionalnom obrazovanju

Anamarija Maljevac

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

26.9.2014.

Interpretacija dječjih prava - novi pedagogijski izazovi

Željka Šoštarić

Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

26.9.2014.

Izazovi ostvarivanja cjeloživotnog akcijskog učenja odgajatelja

Luana Kličić

Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

26.9.2014.

Inovativna odgojno-obrazovna praksa: implikacije za odgajatelje

Ivana Topić

Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

17.7.2014.

Kontinuirani profesionalni razvoj odgajatelja: obrazovne potrebe, uvjeti i mogućnosti

Margareta Šporčić Škrobonja

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

30.1.2014.

Izazovi vođenja i upravljanja u privatnim dječjim vrtićima

Sara Paulišić

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

24.9.2013.

Ostvarivanje „kvalitete iznutra“ u ustanovama ranog i predškolskog odgoja

Lorena Pliško Seferagić

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

24.9.2013.

Profesionalizam u praksi iz perspektive odgajatelja i ravnatelja

Barbara Drezga

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

16.7.2013.

Cjeloživotno obrazovanje i učenje iz perspektive studenata

Ivona Margetić

Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

28.9.2012.

Uloga vodstva u ostvarivanju vrtića kao organizacija koja uči

Željka Požgaj

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

26.1.2012.

Profesija učitelja i suvremena odgojno-obrazovna praksa

Ana Svetić

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

26.1.2012.

Obrazovanje učitelja u školama kao organizacijama koje uče

Sara Ružić

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

26.1.2012.

Kvaliteta i (samo)vrednovanje u odgoju i obrazovanju

Matina Mulc

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

Izdavaštvo

Pedagogija cijeloživotnog obrazovanja

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2021.

Mentoring and Professional Development: Research Findings from the Perspective of Preschool Teacher-Mentors and Preschool Teacher-Trainees

Čepić, R., Ujčić, G.

INTED2021 - 7066-7073

http://dx.doi.org/10.21125/inted.2021.1407

2021.

Leadership in Early and Preschool Education Institutions: Between the Desirable and the Real

Čepić, R., Terlević, M.

INTED2021 - 7009-7016

http://dx.doi.org/10.21125/inted.2021.1397

2021.

Democratic Style of Classroom Management in Pupil- Centered Teaching

Pejić Papak, P. , Čepić, R.

EDULEARN21 - 7201-7207

http://dx.doi.org/10.21125/edulearn.2021.1453

WOS

2021.

Some of the Scientific Contribution for Enhancing Education in Croatia

Tatalović Vorkapić, S., Anđić, D., Čepić, R., Lončarić, D., Verdonik, M.

EDULEARN21 - 1753-1763

http://dx.doi.org/10.21125/edulearn.2021.0410

WOS

2020.

Skočić Mihić, S., Butković, M., & Čepić, R. (2020). Inclusive and Intercultural Competencies and Teachers’ Professional Development in the Croatian Educational Context: Toward a Theoretical Framework. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds.), ICERI2020 Proceedings (Vol. 1, pp. 8409–8418). IATED Academy. https://doi.org/10.21125/iceri.2020.1871

Skočić Mihić, S., Butković, M., & Čepić, R.

IATED Academy - pp. 8409-8418.

https://doi.org/10.21125/iceri.2020.1871

A1 WOS

2020.

Klišanić, A., Skočić Mihić, S., & Čepić, R. (2020). Croatian Teachers’ Competencies in Parental Counseling Support With Regards to Professional Development – a Systematic Review. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds.), ICERI2020 Proceedings (Vol. 1, pp. 8381–8389). IATED. https://doi.org/10.21125/iceri.2020.1867

Klišanić, A., Skočić Mihić, S., & Čepić, R.

ICERI2020 - pp.8381-8389

https://doi.org/10.21125/iceri.2020.1867

WOS A1 WOS

2020.

Čepić, R., Pejić Papak, P., & Marijan, L. (2020). Preschool Teachers’ Perceptions of Existing Educational Conditions and Opportunities for Participation in Professional Development Programs. In L. Gómez Chova, A. L. Martínez, & I. Candel Torres (Eds.), EDULEARN20 Proceedings (Vol. 1, pp. 4059–4067). IATED Academy. https://doi.org/10.21125/edulearn.2020.1093

Čepić, R., Pejić Papak, P., & Marijan, L.

EDULEARN20 - pp.4059-4067

https://library.iated.org/view/CEPIC2020PRE

WOS A1 WOS

2020.

Čepić, R. (2020). Considering the Educational Needs, Conditions, and Opportunities in the Context of Teachers’ Professional Development. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds.), EDULEARN20 Proceedings (Vol. 1, pp. 4068–4074). IATED Academy. https://doi.org/10.21125/edulearn.2020.1094

Čepić, R.

EDULEARN20 - pp. 4068–4074

https://library.iated.org/view/CEPIC2020CON

WOS A1

2020.

Challenges and Opportunities of Croatian EFL Teachers’ Continuous Professional Development for Intercultural Dialogue. In The Future of Education, Pixel (Ed.), Challenges and Opportunities of Croatian EFL Teachers’ Continuous Professional Development for Intercultural Dialogue (pp. 530–536). Firenze, Italy: FILODIRITTO Editore. https://doi.org/10.26352/E618_2384-9509

Butković, M., & Čepić, R.

The Future of Education - pp. 530–536

https://conference.pixel-online.net/FOE/files/foe/ed0010/FP/6750-LANG4748-FP-FOE10.pdf

A1

2020.

Teachers’ Beliefs about Formative Assessment in the Pupil-Centered Curriculum.In The Future of Education, Pixel (Ed.), Teachers’ Beliefs about Formative Assessment in the Pupil-Centered Curriculum (pp. 90–96). Firenze, Italy: FILODIRITTO Editore. https://doi.org/10.26352/E618_2384-9509

Pejić Papak, Petra, & Čepić, Renata

The Future of Education - pp. 90–96

https://conference.pixel-online.net/FOE/files/foe/ed0010/FP/6669-CUD4664-FP-FOE10.pdf

A1

2019.

Teacher beliefs as determinants of self- regulation and creativity of students in the STEM field of education

Lončarić, Darko ; Čepić, Renata ; Skočić Mihić, Sanja ; Vranić, Sanja ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Jurdana-Šepić, Rajka ; Erceg, Nataša ; Slani, Neva ; Martan, Valentina ; Mašić, Marijeta

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1041444

2019.

DIFFERENT ASPECTS AND THEORETICAL FRAMEWORKS FOR SELF-DIRECTED LEARNING

Čepić, Renata ; Borščak Dronjić, Maša ; Lončarić, Darko

- 9208-9216

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1043524

2019.

Incentives and obstacles in the process of teachers' professional development

Čepić, Renata ; Šteh, Barabara ; Kalin, Jana

- 129-133

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1043522

2019.

Skriveno u vidljivom: što nam otkrivaju obrazovne biografije odgajatelja?

Čepić, Renata ; Šćulac, Vanessa

- 701-713

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1043463

2018.

AUTONOMY AND READINESS FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT: HOW DO PRESCHOOL TEACHERS PERCEIVE THEM?

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Šimunić, Željka

- 1319-1327

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=956646

2018.

The role of personality and professional development in Croatian elementary school teachers' experience and competencies in the work with gifted children

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Skočić Mihić, Sanja ; Čepić, Renata

- 1111-1118

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=956639

2016.

Are There Any Differences in Personality Traits and Life Satisfaction Between Future Preschool and Primary School Teachers?

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata ; Šekulja, Ivana

Journal of Research in Childhood Education - 30 361-373

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=867616

2016.

Značajke potencijalno darovite predškolske djece – studija slučaja

Skočić Mihić, Sanja ; Filipašić, Maja ; Brašnić, Ljiljana ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata

- 113-132

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=858197

2016.

Samovrednovanje kvalitete procesa učenja na individualnoj, timskoj i organizacijskoj razini iz perspektive učitelja

Čepić, Renata, Tatalović Vorkapić, Sanja, Ružić, Sara

Školski vjesnik: časopis za pedagoška i školska pitanja - 65 11-21

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824877

2015.

Teachers’ Informal Learning: Context and Challenges in Professional Practice

Čepić, Renata; Tatalović Vorkapić, Sanja

2014.

Preschool Teacher Identity

Tatalović Vorkapić, Sanja; Vujičić, Lidija; Čepić, Renata

2014.

Kontinuirani profesionalni razvoj učitelja kao nužni preduvjet za inoviranje odgojno-obrazovnoga rada( The continuing professional development of teachers as a necessary prerequisite for innovative educational work )

Čepić, Renata; Tatalović Vorkapić, Sanja; Svetić, Ana

2012.

Cjeloživotno učenje i etičke dimenzije profesionalne prakse: izazovi i dileme

Čepić, Renata

2010.

Sveučilište u Rijeci Učiteljski fakultet u Rijeci Znanstveni doprinos 1998.-2010.( Faculty of teacher education University of Rijeka Scientific Contribution from 1998 to 2010 )

2010.

Sveučilište u Rijeci Učiteljski fakultet u Rijeci Znanstveni doprinos 1998.-2010.( Faculty of teacher education University of Rijeka Scientific Contribution from 1998 to 2010 )

2008.

Cjeloživotno učenje i organizacije koje uče za održivu budućnost: izazovi i pitanja( Lifelong Learning and Learning Organizations for a Sustainable Future: Challenges and Issues )

Čepić, Renata; Krstović, Jasna

2005.

Konceptualizacija obrazovanja učitelja: ususret izazovima društva koje uči( The Conceptualization of Teacher Education: Meeting the Challenges of the Learning Society )

Krstović, Jasna; Čepić, Renata

2005.

Development Trends in Teacher Training within the Context of Lifelong learning: The Experience of Croatia

Krstović, Jasna; Čepić, Renata

2004.

Pismenost odraslih i globalizacija: Pitanja i izazovi u obrazovanju odraslih

Čepić, Renata; Krstović, Jasna

2002.

The Social–historical Conditionality of the Constitution and Activities of Croatian People’s and Workers’ Universities

Čepić, Renata;

Ethics, Ideals and Ideologies in the History of Adult Education

1999.

Adult Basic Education and Literacy – Development, Problems and Tendencies

Čepić, Renata

1997.

Pismenost odraslih u društvenom kontekstu( Adult Literacy in the Social Context )

1996.

National Reports - Croatia

Pongrac, Silvije; Čepić, Renata

Initial Teacher Training in Croatia in the Context of System Reforms– Policy and Practice

Krstović, Jasna; Čepić, Renata

/ Lidia Turner Martí ; Anne Hickling-Hudson (ur.). -

Considering transversal competences, personality and reputation in the context of teachers' professional development

Čepić, Renata; Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko; Anđić, Dunja; Skočić Mihić, Sanja

22. Godišnja konferencija psihologa s međunarodnim sudjelovanjem: Kako obrazovanju dodati boju? – uloga i izazovi za psihologe

Značajke kvalitete komuniciranja u obrazovanju odraslih( Significance of communication quality in adult education )

Čepić, Renata

The Quality in Education and Teaching / dr.sc.Vladimir Rosić (ur.). - Rijeka : Pedagoški fakultet u Rijeci , 1998. 194 -200.

Prema cjeloživotnom učenju: uloga formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja odraslih( Towards a Lifelong Learning: The Role of Formal, Nonformal and Informal Adult Education )

Čepić, Renata

Obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje / Klapan, Anita ; Matijević, Milan (ur.). - Zagreb : Hrvatsko andragoško društvo , 2002. 115-120.

Die andragogischen Tatigkeiten der Schule fur offentliche Gesundheit in Kroatien zwischen zwei Weltkriegen( Adult Education Activities of the Public Health School in Croatia between the two World Wars )

Vrcelj, Sofija; Čepić, Renata

On the History of Adult Education in Central Europe / Bezenšek, Jana ; Jurij, Jug ; Lipnik, Jože (ur.). - Moderna organizacija, Kranj , 1997. 1-12.

Osposobljavanje i daljnje obrazovanje andragoga - U potrazi za djelotvornijim rješenjima ( Training and Continuing Education of Adult Educators - A Search for More Efficacious Solutions )

Čepić, Renata

The Teacher as a Contributor to Quality in education / Dr.sc.Vladimir Rosić (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci , 1999. 426 -434.

Kompetencijski pristup kao pretpostavka planiranja i razvoja studijskih programa/kurikuluma( Competence approach as assumption for planning and developing studing programs/curriculum )

Krstović, Jasna; Čepić, Renata

Kompetencije i kompetentnost učitelja / (Babić, Nada) (ur.). - (Osijek) : (Sveučilište Josipa Jurja Strosmmayera, Učiteljski fakultet u Osijeku, Hrvatska, Kherson State University Kherson, Ukraine , 2007. (83)-(90) (ISBN: 978-953-6965-11-3).

Cjeloživotnim učenjem i organizacijama koje uče prema održivoj budućnosti

Čepić, Renata; Krstović, Jasna

Creativity, Innovation and Management / Šušteršič, J.(Programme Chair) (ur.). - Koper (Slovenia), Sousse (Tunisia) : Faculty of Management Koper, University of Primorska (Slovenia), Euro-Mediterranean University (EMUNI, Slovenia) ; University of Sousse (Tunisia) , 2009. (ISBN: 978-961-266-048-2).

Afirmation of the Concept of New Professionalism in the Education of Preschool Teachers: Croatian Experience

Vujičić, Lidija; Čepić, Renata; Pejić Papak, Petra

Proceedings of EDULEARN10 Conference / Chova, G.L., Belenguer, M.D., Candel, T. I. (ur.). - Valencia : IATED , 2010. 242-250 (ISBN: 978-84-613-9386-2).

Reflections of Current Educational EU Policies on Primary Teachers´ Educational System – Some Experiences from Croatia

Čepić, Renata; Vujičić, Lidija; Drakulić, Morana

Proceedings of ICERI2010 Conference / Chova, G.L., Belenguer, M.D., Candel, T. I. (ed.) (ur.). - Valencia : IATED. , 2010. 164-172 (ISBN: 978-84-614-2439-9).

The comparison of professional self-perceptions between preschool and primary school teachers in Croatia

Tatalović Vorkapić, Sanja; Čepić, Renata; Mulc, Matina

Education’s Role in Preparing Globally Competent Citizens / Popov, Nikolay, Wolhuter, Charl, Ermenc, Klara, Hilton, Gillian, Ogunleye, James, Chigisheva, Oksana (Eds.) (ur.). - Sofia : Bulgarian Comparative Education Society (BCES Conference Books, Vol. 12.) , 2014. 461-468 (ISBN: 978-954-92908-4-4).

Characteristics of a good elementary school teacher – analysis of teachers' self-perceptions

Čepić, Renata; Tatalović Vorkapić, Sanja; Kalin, Jana

Education’s Role in Preparing Globally Competent Citizens / Popov, Nikolay, Wolhuter, Charl, Ermenc, Klara, Hilton, Gillian, Ogunleye, James, Chigisheva, Oksana (Eds.) (ur.). - Sofia : Bulgarian Comparative Education Society (BCES Conference Books, Vol. 12.) , 2014. 185-192 (ISBN: 978-954-92908-4-4).

Kreativno učenje kao put do dobrobiti djece: implikacije za pedagogiju i praksu odgajatelja i učitelja( Creative learning as a path for children's well-being: implications for (pre)school teachers' pedagogy and practice )

Čepić, Renata; Tatalović Vorkapić, Sanja

Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja / Researching Paradigms of Childhood and Education / Opić, Siniša ; Matijević, Milan (ur.). - Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Faculty of Teacher Education University of Zagreb , 2015. 324-335 (ISBN: 978-953-7210-82-3).

Becoming Teachers in a Learning Organization: Towards Ethically Responsible Practice

Čepić, Renata; Krstović, Jasna

/ Eeva Siirala - LLine Editorial Manager ; Johanna Laitinen - Conference Secretary (ur.). -

Lifelong Learning and Changes in Preschool Teacher Education – Croatian Experiences

Vujičić, Lidija; Čepić, Renata; Tatalović Vorkapić, Sanja

Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje – Croatian Journal of Education (CJE) (1848-5650) (2015)

Initial teacher training in in Croatia in the system of system reforms-policy and practice

Čepić, Renata; Krstović, Jasna

/ Lidia Turner Marti ; Anne Hickling -Hudson (ur.). -

Die berufliche Entwicklung kroatischer Lehrerinnen im Zuge gesellschaftlicher und beruflicher Veranderungen Mitte des 19.bis Antang des 20.Jahrhunderts( Professional development of Croatian women teachers during social and professional chanhes in the middle of the 19th and the beginning of the 20th century )

Čepić, Renata

Erwachsenenbildung in der Aufklarung / Filla, Wilhelm ; Gruber, Elke, Jug, Jurij (ur.). - Wien : Promedia , 1996. 147 -152.

A felnottek iskolajanakhozzajarulasa a horvatorszagi andragogia elmeletehez es gyakorlatahoz az 1958 es 1990 kozotti idoszakban( The contribution of the school of andragogy to andragogical theory and practice in Croatia from 1958 to 1990 )

Čepić, Renata; Vrcelj, Sofija

A felnottoktatas tortenete Kozep-Europaban / Wilhem, Filla ; Gruber, Elke ; Hinzen, Heribert ; Jug, Jurij (ur.). - Budapest, Mađarska : IIZ/DVV- Budapest , 2000. 85-92.

Zur andragogischen Theorie und Praxis in Kroatien von 1958 bis 1990.( adult education and praxis in Croatia (1958-1990) )

Vrcelj, Sofija; Čepić, Renata

Von Zeitenwende zu Zeitnwende (Erwachsenenbildung von 1939 bis 1989 / Wilhelm, Filla ; Gruber, Elke, Jurij, Jug. (ur.). - Wien : Verband Oesterreichischer Volkshohschulen , 2002. 112-119.

Ciljevi obrazovanja odraslih s gledišta promijenjene uloge pojedinca u 21. stoljeću

Čepić, Renata

Adult Education at the Beginning of the 21st Century - Theoretical and Practical Contexts / Sapia-Drewniak, Eleonora ; Jasiński, Zenon ; Bednarczyk, Henryk (ur.). - Opole-Radom-Bonn : University of Opole, Institute for Terotechnology in Radom, Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association, Higher School of Management and Administration in Opole , 2002. 77-85.

Integracija cjeloživotnog učenja u hrvatske ustanove za obrazovanje učitelja: neka aktualna pitanja

Krstović, Jasna; Čepić, Renata

CD ROM/Abstract Book/Becoming Teachers in a Learning Organisation: meeting the challenges of the Learning Society / Borg, Mark ; Bezzina, Christopher ; Pace, Paul ; Sultana, Ronald (ur.). - Malta : University of Malta, Faculty of Education , 2003. 1-16.

Istraživačko - razvojna dimenzija profesionalne kompetencije učitelja( The Research-developmental Dimension of Teachers Professional Competencies )

Krstović, Jasna; Čepić, Renata

Dijete i djetinjstvo: teorija i praksa predškolskoga odgoja / Babić, Nada ; Irović, Stanislava (ur.). - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Visoka učiteljska škola u Osijeku , 2003. 214-227.

Becoming Teachers in a Learning Organization: Towards Ethically Responsible Practice

Čepić, Renata; Krstović, Jasna

Konceptualizacija obrazovanja učitelja: ususret izazovima društva koje uči

Krstović, Jasna; Čepić, Renata

Stanje i perspektive obrazovanja nastavnika / Rosić, Vladimir (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju , 2005.Rijeka : Filozofski fakultet Rijeka , 2005. 50-59..

Izazovi i otvorena pitanja koncepta organizacije koja uči( Challenges and open questions of learning organisation concept )

Čepić, Renata

Pedagogija: prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja / Previšić, Vlatko ; Šoljan, Nikša Nikola ; Hrvatić, Neven (ur.). - (Zagreb) : Hrvatsko pedagogijsko društvo, Zagreb , 2007. (136)-(142) (ISBN: 978-953-99167-1-6).

Razvoj infrastrukture kontinuiranog učenja i stvaranja znanja: višestruke perspektive( Development of continuous learning infrastructure and knowledge creation: multiple perspectives )

Čepić, Renata

Pedagogijska istraživanja (1334-7888) 6 (2009), 1-2; 163-178

Through Lifelong Learning and Learning Organizations towards Sustainable Future

Čepić, Renata; Krstović, Jasna

International Journal of Innovation and Learning ((1471-8197)) 10 (2011), 2; 195-213

Considering Transversal Competences, Personality and Reputation in the Context of the Teachers’ Professional Development

Čepić, Renata; Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko; Anđić, Dunja; Skočić Mihić, Sanja

INTERNATIONAL EDUCATION STUDIES (1913-9020) 8 (2015), 2; 8-20

2020.

Personal and Professional Well-Being Among Early Childhood Teachers: Are They Related?

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata

- 255-280

2021.

Challenges of Curriculum Planning and Achieving Learning Outcomes: A Case Study of Croatian Elementary School Teachers’ Experiences

Čepić, Renata ; Pejić Papak, Petra

Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala - 13 78-100

2021.

Exploring Teachers’ Educational Needs for Fostering Creativity in the Classroom

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja

- 51-64

Znanstvene knjige

2019.

The Context and Challenges of the Preschool Teachers´ Professional Development: a Qualitative Analysis

Čepić, Renata ; Šćulac, Vanessa

Županić Benić, Marijana ; Holz, Oliver ; Michielsen, Melissa

LIT VERLAG Gmbh &Co. KG Wien, Zürich

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1043520

2019.

Sklepni razmislek (str. 107-116) /Concluding remarks(pp.227-237)

Kalin, Jana ; Čepić, Renata

Kalin, Jana ; Čepić, Renata

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculty of Arts) ; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci (Faculty of Teacher Education, University of Rijeka) ;

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1043517

2019.

Status učiteljev in učiteljskega poklica: pogledi od znotraj (str. 47-66) / Status of the teacher and the teaching profession: views from within (pp.159-180)

Šteh, Barbara ; Kalin, Jana ; Čepić, Renata

Kalin, Jana ; Čepić, Renata

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculty of Arts) ; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci (Faculty of Teacher Education, University of Rijeka) ;

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1043516

2019.

Poklicni razvoj učiteljev: kontekst, perspektive in izzivi (str. 21-45)/ Teachers' professional development: Context, perspectives, and challenges (pp. 133-158)

Čepić, Renata ; Kalin, Jana ; Šteh, Barbara

Kalin, Jana ; Čepić, Renata

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculty of Arts) ; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci (Faculty of Teacher Education, University of Rijeka) ;

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1043508

2019.

Uvod / Introduction U: POKLICNI RAZVOJ UČITELJEV: Ugled in transverzalne kompetence (str. 11-19)/ TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT: Status and transversal competencies (pp. 123-131)

Čepić, Renata ; Kalin, Jana

Čepić, Renata ; Kalin, Jana

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculty of Arts) ; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci (Faculty of Teacher Education, University of Rijeka) ;

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1043496

2019.

Predgovor /Foreword, U: POKLICNI RAZVOJ UČITELJEV: Ugled in transverzalne kompetence (str. 7-9) TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT: Status and transversal competencies (pp. 119- 122)

Kalin, Jana ; Čepić, Renata

Kalin, Jana ; Čepić, Renata

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculty of Arts) ; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci (Faculty of Teacher Education, University of Rijeka) ;

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1043492

2019.

POKLICNI RAZVOJ UČITELJEV: Ugled in transverzalne kompetence / TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT: Status and transversal competencies

Kalin, Jana ; Čepić, Renata

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculty of Arts) ; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci (Faculty of Teacher Education, University of Rijeka)

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1043451

2017.

Perspectives of teachers on the reputation of their profession in society

Šteh, Barbara ; Kalin, Jana ; Čepić, Renata

Mena, Juanjo ; García-Valcárcel, Ana ; García-Penalvo, Francisco José ; Martin del Pozo, Marta

Universidad de Salamanca

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=959483

2017.

Future teachers’ personality, creative learning and academic success – How much their relationship is matter in contemporary educational context?

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata

Vujičić, Lidija ; Holz, Oliver ; Duh, Matjaž ; Michielsen, Melissa

Lit Verlag GmbH & Co. KG Wien

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881660

2017.

Status učitelja i učiteljske profesije: pogledi iznutra

Šteh, Barbara ; Kalin, Jana ; Čepić, Renata

Čepić, Renata ; Kalin, Jana

Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881911

2017.

Profesionalni razvoj učitelja: kontekst, perspektive i izazovi.

Čepić, Renata ; Kalin, Jana ; Šteh, Barbara

Čepić, Renata ; Kalin, Jana

Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881910

2017.

Zaključna razmatranja / Znanstvena monografija Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije

Kalin, Jana ; Čepić, Renata

Kalin, Jana ; Čepić, Renata

Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881909

2017.

Uvod /Znanstvena monografija Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije

Čepić, Renata ; Kalin, Jana

Čepić, Renata ; Kalin, Jana

Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881908

2017.

Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije

Čepić, Renata i Kalin, Jana

Učiteljski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881894

2016.

Myths about creativity: how do student teachers perceive creativity?

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Mašić, Marijeta

Katarina Aškerc, Slavko Cvetek, Viktorija Florjančič, Manja Klemenčič, Barica Marentič Požarnik, Sonja Rutar

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881904

2016.

Poticanje razvoja infrastrukture kontinuiranog učenja: izazov za odgajatelje

Čepić, R., Pliško-Seferagić, L.

Tatković, Nevenka ; Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva

Dječji vrtić Medulin i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824883

2015.

Teachers’ Informal Learning: Context and Challenges in Professional Practice

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Grušovnik, Tomaž

Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766033

2015.

Višedimenzionalni aspekti upravljanja promjenama u vrtiću kao organizaciji koja uči

Čepić, Renata ; Požgaj, Željka

Hicela Ivon ; Branimir Mendeš

Filozofski fakultet u Splitu

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800705

2014.

Preschool teacher identitiy

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vujičić, Lidija ; Čepić, Renata

Breen, Paul

IGI Global

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699561

2014.

Kontinuirani profesionalni razvoj učitelja kao nužni preduvjet za inoviranje odgojno-obrazovnoga rada

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Svetić, Ana

Hozjan Dejan

Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales Ludus

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699576

2012.

1. generacija Sveučilišnpg diplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Boneta, Željko ; Vujičić, Lidija (Urednici) Krstović, Jasna ; Čepić, Renata ; Blanuša Trošelj, Danijela (Uredništvo)

Centar za istraživanje djetinjstva, Učiteljski fakultet u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881924

2012.

Cjeloživotno učenje i etičke dimenzije profesionalne prakse: izazovi i dileme

Čepić, Renata

Posavec, Koraljka ; Sablić, Marija

Hrvatsko pedagogijsko društvio

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=619779

2010.

Sveučilište u Rijeci Učiteljski fakultet u Rijeci Znanstveni doprinos 1998.-2010.

Vujičić, Lidija ; Čepić, Renata ; Lazzarich, Marinko

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=502729

2008.

Cjeloživotno učenje i organizacije koje uče za održivu budućnost: izazovi i pitanja

Čepić, Renata ; Krstović, Jasna

Uzelac, Vinka ; Vujičić, Lidija

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=403225

2005.

Konceptualizacija obrazovanja učitelja: ususret izazovima društva koje uči

Krstović, Jasna ; Čepić, Renata

Rosić , Vladimir

Odsjek za pedagogiju

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=270620

2005.

Development Trends in Teacher Training within the Context of Lifelong learning: The Experience of Croatia

Krstović, Jasna ; Čepić, Renata

Švec, Š. ; Potočárová, M.

Univerzita Komenského Bratislava

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=269226

2004.

Pismenost odraslih i globalizacija: Pitanja i izazovi u obrazovanju odraslih

Čepić, Renata ; Krstović, Jasna

(Hake, Barry ; Van Gent Bastiaan ; Katus, József)

Peter Lang - Europäischer Verlag der Wissenschaften

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=171553

2002.

Društveno-povijesna uvjetovanost konstituiranja i djelovanja narodnih i radničkih sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Čepić, Renata

Németh, Balázs ; Pöggeler, Franz

PETER LANG Europäischer Verlag der Wissenschaften

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=123733

1999.

Adult Basic Education and Literacy – Development, Problems and Tendencies

Čepić, Renata

Pongrac, Silvije (ed.)

Faculty of Philosophy in Rijeka

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=554498

1996.

National Reports - Croatia

Pongrac, Silvije ; Čepić, Renata

Jelenc, Zoran ; Emeršić, Branka

Slovene AdultEducation Centre

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=21664

2020.

Personal and Professional Well-Being Among Early Childhood Teachers: Are They Related?

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata

Srinivasan, Padmanaban ; Chittaranjan, Subudhi

IGI-global

2021.

Exploring Teachers’ Educational Needs for Fostering Creativity in the Classroom

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Chiou, Vana ; Geunis, Lotte ; Holz, Oliver ; Oruç Ertürk, Nesrin ; Shelton, Fiona

Waxmann Verlag

Pozvana predavanja

20.10.2003.

Konceptualizacija obrazovanja učitelja: ususret izazovima društva koje uči

Krstović, Jasna ; Čepić, Renata

Rijeka, Hrvatska,

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=219971

02.07.1998.

A felnottek iskolajanakhozzajarulasa a horvatorszagi andragogia elmeletehez es gyakorlatahoz az 1958 es 1990 kozotti idoszakban

Čepić, Renata ; Vrcelj, Sofija

Debrecen, Mađarska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=50881

14-17.06.2016.

Initial and Continuing Professional Development of Adult Educators from an Educational - Policy Perspective: Rethinking from Croatia

Čepić, Renata ; Mašić, Marijeta

Sofija, Bugarska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824891

14-17.06.2016.

Initial and Continuing Professional Development of Adult Educators from an Educational - Policy Perspective: Rethinking from Croatia

Čepić, Renata ; Mašić, Marijeta

Sofija, Bugarska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824891

23-25.09.2004.

Becoming Teachers in a Learning Organization: Towards Ethically Responsible Practice

Čepić, Renata ; Krstović, Jasna

Helsinki, Finland

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=176344

24-27.08.2003.

Integracija cjeloživotnog učenja u hrvatske ustanove za obrazovanje učitelja: neka aktualna pitanja

Krstović, Jasna ; Čepić, Renata

Malta

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=126231

10-11.10.2002.

Istraživačko - razvojna dimenzija profesionalne kompetencije učitelja

Krstović, Jasna ; Čepić, Renata

Osijek, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=123862

30.06.-3.07.2002.

Ciljevi obrazovanja odraslih s gledišta promijenjene uloge pojedinca u 21. stoljeću

Čepić, Renata

Kamień Śląski, Poland

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=123806

10-13.07.1995.

Die berufliche Entwicklung kroatischer Lehrerinnen im Zuge gesellschaftlicher und beruflicher Veranderungen Mitte des 19.bis Antang des 20.Jahrhunderts

Čepić, Renata

Brdo kod Kranja, Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=21854

20-23. 6. 2017.

Status of Teachers and the Teaching Profession: A Study of Elementary School Teachers’ Perspectives

Kalin, Jana ; Čepić, Renata ; Šteh, Barbara

Borovets, Bulgaria

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881917

1-3.12. 2016.

Implicit definitions of preschool teachers about creativity: Can qualitative research inspire the preschool practice?

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Brajdić, Tihana

Ljubljana, Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881914

28.Juni-1.Juli, 2001.

Zur andragogischen Theorie und Praxis in Kroatien von 1958 bis 1990.

Vrcelj, Sofija ; Čepić, Renata

Rogaška Slatina, Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=141809

(19-21.09.2007.)

Izazovi i otvorena pitanja koncepta organizacije koja uči

Čepić, Renata

Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=341212

Kongresna priopćenja

24.06.2017.

Building collaborative relationships in institutions of early and preschool education: Research on principals' perspectives

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Jerković, Valentina

Ostalo

69th World Assembly and International Conference (OMEP 2017), Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881919

27.05.2017.

Suvremeni profesionalni razvoj učitelja: implikacije za istraživanja i praksu

Čepić, Renata

Pozvano

10th International Conference in Rijeka, Croatia: Current Trends in Higher Education in Europe: Institutional Childhood: Contemporary Educational Challenges/Institucijsko djetinjstvo Rijeka, Croatia

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881918

05.11.2014.

Considering transversal competences, personality and reputation in the context of teachers' professional development

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Anđić, Dunja ; Skočić Mihić, Sanja

Poster

22. Godišnja konferencija psihologa s međunarodnim sudjelovanjem: Kako obrazovanju dodati boju? – uloga i izazovi za psihologe Rovinj, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734530

2004.

Initial teacher training in in Croatia in the system of system reforms-policy and practice

Čepić, Renata ; Krstović, Jasna

Pozvano

Education and Social Justice Havana, Cuba

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=176421

2004.

Becoming Teachers in a Learning Organization: Towards Ethically Responsible Practice

Čepić, Renata ; Krstović, Jasna

Pozvano

Doing Right, Doing Better -Ethics in Lifelong Learning Helsinki, Finska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=171830

2004.

Initial Teacher Training in Croatia in the Context of System Reforms– Policy and Practice

Krstović, Jasna ; Čepić, Renata

Pozvano

Education and Social Justice Havana, Cuba

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=171786

14.02.2002.

Prema cjeloživotnom učenju: uloga formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja odraslih

Čepić, Renata

Predavanje

Obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje Lovran, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=123895

July 5th-6th, 2021

Democratic Style of Classroom Management in Pupil- Centered Teaching

Pejić Papak, Petra ; Čepić, Renata

Predavanje

EDULEARN21 Proceedings - 13th International Conference on Education and New Learning Technologies Valencia, Spain

05.-06.07.2021.

Some of the scientific contribution for enhancing education in Croatia.

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Anđić, Dunja ; Čepić, Renata ; Lončarić, Darko ; Verdonik, Maja

Predavanje

EDULEARN21: 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies Online Conference

8-9.03.2021.

Leadership in Early and Preschool Education Institutions: Between the Desirable and the Real

Čepić. Renata ; Terlević, Monika

Predavanje

15th International Technology, Education and Development Conference Online Conference, Valencia, Spain

8-9.03.2021.

Mentoring and Professional Development: Research Findings from the Perspective of Preschool Teacher-Mentors and Preschool Teacher-Trainees

Čepić, Renata ; Ujčić, Gabriella

Predavanje

15th International Technology, Education and Development Conference Online Conference, Valencia, Spain

Mentorstvo doktorandima

26.03.2015. -

Valentina Martan

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz pedagogije

17.04.2014. -

Marijeta Mašić Doktorat

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz pedagogije

Znanstveni skupovi

5.7.2021. - 6.7.2021.

EDULEARN21 / 13th International Conference on Education and New Learning Technologies (IATED Academy)

Online Conference, Palma de Mallorca (Spain) Sudionik

8.3.2021. - 9.3.2021.

INTED2021/15th International Technology, Education and Development Conference (IATED Academy)

Online Conference, Valencia (Spain) Sudionik

9.11.2020. - 11.11.2020.

ICERI2020 / 13th International Conference of Education, Research and Innovation / Online Conference, Seville (Spain), 9-11 November, 2020

Seville, Spain sudionik

6.7.2020. - 7.7.2020.

EDULEARN20 / 12th International Conference on Education and New Learning Technologies (IATED Academy), Online Conference, Palma de Mallorca (Spain), 6th - 7th of July, 2020.

Palma de Mallorca, Spain sudionik

6.7.2020. - 7.7.2020.

Winter conference ATEE – Virtual Conference, Teacher Education for Promoting Well-Being in School, Organizers - The Association of Teacher Education in Europe (ATEE) Ștefan cel Mare University of Suceava, Suceava, Romania, 6–7 July 2020

Suceava, Romania sudionik i voditelj sekcije

18.6.2020. - 19.6.2020.

Pixel - 10th International Conference )- The Future of Education, Virtual Conference, Florence, Italy, 18-19 June 2020.(Virtual Conference)

Florence, Italy sudionik

1.7.2019. - 5.7.2019.

The 19th Biennial Conference of International Study Association on Teachers and Teaching Conference Proceedings "Education beyond the crisis: new skills, children's rights and teaching contexts", 1 st - 5 th July 2019 Sibiu, Romania

Sibiu, Romania sudionik i voditelj sekcije

6.6.2019. - 7.6.2019.

Educational Systems and Societal Changes: Challenges and Opportunities Mediterranean Scientific Conference Programme(ESSCCO),Rijeka, 6th and 7th of June 2019

Rijeka sudionik

23.5.2019. - 25.5.2019.

12th International Conference in the Field of Education (IC-FE 2019) Requirements and Approaches for Contemporary Teacher Training,University of Zagreb Faculty of Teacher Education, Zagreb, Croatia 23- 25 May 2019.

Zagreb, Croatia sudionik

12.4.2019. - 13.4.2019.

Prva međunarodna konferencija: Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih, Sarajevo: Pedagoški fakultet Sarajevo, 12.-13.4.2019.

Sarajevo sudionik

11.3.2019. - 13.3.2019.

. 13th International Technology, Education and Development Conference

Valencia, Spain sudionik

International Conference (OMEP), Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future, 19 – 24 June 2017 Croatia, Opatija.

2nd International Scientific Conference on Adult Education “Developing and Understanding Professional Identity of Adult Educators”) Rijeka, 14.6.2017. – 17.6.2017.

Conference Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology , Rijeka – Croatia, May 18 - 21

XIV Annual International Conference of the Bulgarian Comparative Education Society (BCES), Sofia, Bulgaria, 14 - 17 June 2016.

13th ICIE conference: Conference Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology: Creativity – Innovation – Latest Development in Research & Practices, Rijeka – Croatia, May 18 – 21, 2016

International conference on QUALITY OF UNIVERSITY TEACHING AND LEARNING, April 6, 2016, Brdo pri Kranju, Slovenia.

International Academic Conference, London organized by the International Institute of Social and Economic Sciences, 25.-28.08.2015, London, United Kingdom.

11. mednarodni znanstveni sestanek Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Pedagoško Fakulteto in Učiteljsko fakulteto iz Užica (Srbija), Vzgojno-izobraževalne paradigme/Educational Paradigms/16. in 17. aprila 2015 v Kopru.

IV. Simpozij/4th Symposium Nastava i škola za net generacije: Unutarnja reforma nastave u osnovnoj i srednjoj školi (School for Net-generation: Internal Reform of Primary and Secondary School Education, 13th – 15th April 2015/ Opatija, Croatia.

XII BCES Annual International Conference, 15 - 20 June 2014, Nessebar, Bulgaria.

Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2014 conference: “Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice”,15 - 17 May 2014, Zagreb, Croatia.

10. mednarodni znanstveni sestanek Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Pedagoško Fakulteto in Učiteljsko fakulteto iz Užica (Srbija), 10. in 11. aprila 2014 v Kopru.

ICERI 2010/ International Conference of Education, Research and Innovation (IATED), Madrid, Spain – 15th-17th November, 2010.

EDULEARN10 / International Conference on Education and New Learning Technologies (IATED), Barcelona, Spain – 5th-7th july, 2010.

XIV World Congress of Comparative Education Societies: Bordering, Re-Bordering and New Possibilities in Education and Society, Istanbul, 14-18 June 2010.

10th Management International Conference (MIC 2009): Creativity, Innovation and Management, Organised by the University of Primorska, Faculty of Management Koper, Slovenia, Euro-Mediterranean University, and University of Sousse, Sousse, Tunisia, 25–28 November 2009.

33th Conference of the Association for Teacher Education in Europe (ATEE), Teacher Education, Facing the Intercultural Dialogue, 23 – 27 August 2008, Vrije Universiteit Brussel.

Seventh International LlinE Conference: Doing Better, Doing Right – Ethics in Lifelong Learning, Helsinki, Finland, KVS Foundation, June, 17-19, 2004.

XII World Congress on Comparative Education Societies: Education and Social Justice, Teacher Education and Teaching Professions, Havana, Cuba, Association of Cuban Pedagogues (ACP/APC), The World Council of Comparative Education Societies (WCCES), Conference Center of Havana, Cuba, October 25-29, 2004.

International Scientific Conference: Rozvoj študijného a vedného odboru pedagogika na Slovensku, Univerzita Komenského Bratislava, Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava, 22. – 23. september 2003.

8th Annual Conference: Becoming Teachers in a Learning Organisation: meeting the challenges of the Learning Society, Malta, Association for Teacher Education in Europe, 24-27 August 2003.

9th International Conference on the History of Adult Education: Globalisation and Adult Education – Past and Present, Leiden University (The Netherlands), 28 – 31 August 2002.

International Conference: Tasks of adult education at the beginning of 21st century. Theory and practice (Zadania oświaty doroslych na początku XXI wieku. Teoria i praktyka., Opole (Poland), Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Pedagogicznych, 30. 06. – 02. 07. 2002.

Megunarodni pedagoški sredbi: Učitelot na 21-ot vek, Bitola – Ohrid, Pedagoški fakultet Bitola, 23 – 26 Maj 2002.

7. Symposium zur Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa: Grenzüberschreitende Erwachsenenbildung: Geschichte – Gegenwart - Zukunft, Bildungshaus Schloß Retzhof, Leitring/Leibnitz (Österreich/Steiermark). Veranstalter des Symposiums: Bildungshaus Schloß Retzhof, Verband Österreichischer Volkshochschulen, Universität Graz, Abteilung Weiterbildung, 28. Juni bis 1 July 2001.

8th International Conference on the History of Adult Education: Ethics, Ideals and Ideologies in the History of Adult Education, University of Pécs, Institute of Adult Education, Pécs (Hungary), 20.-24. 08. 2000.

VI. Symposium: Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa, Erwachsenenbildung in Zentraleuropa an Universitäten und Forschungseinrichtungen - Entwicklung, Veränderungen und Perspektiven, Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet, Pécs – Pécsvárad (Ungarn), 02. 07.- 05. 07. 2000.

International Seminar: The Strategic Bases for the Development of Learning Society, 25-28 November 1999, Tallinn, Estonia.

5th International Symposium: On the History of Adult Education in the Central Europe, June 30-July 3, 1999., Zreče, Slovenia.

European Conference on Educational Research (ECER 98), Conference of The European Educational Research Association (EERA), Faculty of Education, University of Ljubljana, 17-20 September 1998, Ljubljana, Slovenia.

Conference of International Society for Comparative Adult Education (ISCAE), Radovljica, September 10-12, 1998.

International Conference: The Individual and Society at the Turn of the Century: View from Both Sides, Palacký University Olomouc, Philosophical Faculty Olomouc, Czech Republic, September 3-5, 1998.

IV. Internationale Symposium: Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentral-Europa, Debrecen, 2.-4. 7. 1998.

3rd International Symposium On the History of Adult Education in Central Europe, , Rogaška Slatina, 2nd - 5th July 1997.

The Third Domains of Literacy Conference: Multi-literacies: The Shape of the New Landscape of Communication, , Institute of Education, London, 7th-8th September 1996.

Adult Education in Central Europe, Brdo, 10.-13. July 1995.

Adult Education in the Period of Transition, Ljubljana, Andragoški centar Republike Slovenije, 10.-11. March 1995.

Recenzije

Recenzije sažetaka radova za 10th International Conference in Rijeka, Croatia: Current Trends in Higher Education in Europe, Date: May 26th – 27th, 2017.

Part 3: Chapter Evaluation _IGI Global

Recenzije 7 sažetaka radova International Conference (OMEP), Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future, 19 – 24 June 2017 Croatia, Opatija.

•Recenzija rada Znanstvena konferencija „ Dijete, igra, stvaralaštvo“ ( prosinac 2015.) (1)

•Journal of Global Research in Education and Social Science (1)

• Školski vjesnik“ – časopis za pedagoška i školska pitanja (2)

•International Journal of Management in Education (1)

• Za Treću Međunarodnu konferenciju o naprednim i sustavnim istraživanjima ECNSI “Kurikulumi ranog odgoja i obveznog obrazovanja”. Zbornik radova međunarodne konferencije održane u Zadru 2009. u organizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

2019. -

član Povjerenstva

Povjerenstvo za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja Sveučilišta u Rijeci

2008. -

član Radne skupine za priznavanje prethodnog učenja

- Član povjerenstva pri Sveučilištu u Rijeci (član Radne skupine za priznavanje prethodnog učenja (2008.-) / (Odluka Senata Sveučilišta u Rijeci o imenovanju od 19. 12. 2008.)

2007. - 2008.

član Radne skupine za uspostavljanje sustava za cjeloživotno učenje

- Član povjerenstva pri Sveučilištu u Rijeci (član Radne skupine za uspostavljanje sustava za cjeloživotno učenje (2007.-2008.) / (Odluka Senata Sveučilišta u Rijeci o imenovanju od 6. 11. 2007.)

Projekti

Znanstveni projekti

2019. -

Profesionalne razvojne potrebe, uvjeti i mogućnosti učenja studenata učiteljskih studija i učitelja

voditelj

Sveučilište u Rijeci

2018. -

Učiteljska uvjerenja kao odrednice samoregulacije i kreativnosti učenika u STEM području obrazovanja

suradnik

Sveučilište u Rijeci

2013. - 2018.

Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije

voditelj projekta

Inicijalna potpora za mlađe istraživače, Sveučilište u Rijeci

2007. - 2012.

Ostvarivanje organizacije koja uči u obrazovanju učitelja i odgajatelja

suradnik na projektu

Ministarstvo znanosti i tehnologije RH

2002. - 2006.

Daljnje obrazovanje odgajatelja i učitelja za okoliš

suradnik na projektu

Ministarstvo znanosti i tehnologije RH

1997. - 2001.

Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj temeljeno na društvenim promjenama

znanstveni novak

Ministarstvo znanosti i tehnologije RH

1992. - 1996.

Modeli obrazovanja odraslih u sklopu društvenih i profesionalnih promjena

znanstveni novak

Ministarstvo znanosti i tehnologije RH

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI-plus PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016