PORTFELJ / izv. prof. dr. sc. Barbara Rončević Zubković

Portfelj

izv. prof. dr. sc.

Barbara Rončević Zubković

Filozofski fakultet

Odsjek za psihologiju

Kontakt

T 051/265-778

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F360

Vidljivost

Obrazovanje

2002. - 2008.

doktorica društvenih znanosti, polje psihologija

Poslijediplomski doktorski studij psihologije

Filozofski fakultet u Zagrebu

1996. - 2001.

diplomirani psiholog-profesor

Dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

24.09.2021. -

izvanredna profesorica

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

28.12.2015. - 23.09.2021.

docentica

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

16.03.2011. -

naslovno zvanje docent (baz zasnivanja radnog odnosa)

Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci

23.04.2009. - 28.12.2015.

znanstveni novak-viši asistent

Filozofski fakultet u Rijeci

14.04.2003. - 22.04.2009.

znanstveni novak-asistent

Filozofski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

Državna godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti za 2013. godinu, u području društvenih znanosti (kao članici skupine predloženika s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci)

Članstva

2023. -

EARLI - European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI)

2013. -

Hrvatsko psihološko društvo

2005. -

Hrvatska psihološka komora

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2009. -

Edukacijska psihologija 2

Nastavnički modul

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2009. -

Psihologija darovitih učenika

diplomski studij psihologije i nastavnički modul

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2009. -

Edukacijska psihologija 2

Nastavnički modul

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2009. -

Uvod u edukacijsku psihologiju

prediplomski sudij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2007. - 2008.

Praktikum iz eksperimentalne psihologije

prediplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2007. -

Uvod u edukacijsku psihologiju

prediplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2006. - 2008.

Edukacijska psihologija 2

prediplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2005. - 2008.

Edukacijska psihologija 1

prediplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2004. - 2007.

Praktikum iz metodologije 1

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2003. - 2007.

Edukacijska psihologija

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2003. - 2007.

Praktikum iz metodologije 2

dodiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2002. - 2006.

Pedagoška psihologija

dodiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

Mentor u završnim radovima

26.09.2023.

Povezanost ispitne anksioznosti, emocionalne regulacije i kognitivnog opterećenja u situaciji provjere znanja

Zita Jurić

Diplomski studij psihologije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

13.07.2023.

Medijacijska uloga samoreguliranog učenja studenata muzičkih akademija u odnosu između perfekcionizma te dobrobiti i uspješnosti u području glazbe

Lea Gegić

Diplomski studij psihologije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

27.09.2022.

Povezanost stavova prema digitalnim tehnologijama, percepcije školske kulture za IKT i korištenja dogotalne tehnologije kod nastavnika

Luči Brkljača

Diplomski studij psihologije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

30.09.2020.

Akademski optimizam u predikciji radne angažiranosti, zadovoljstva studijem i akademskog uspjeha

Morena Šuran

Diplomski studij psihologije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

30.09.2020.

Doživljaj pravednosti i ciljnih struktura profesora u predikciji akademskih ishoda studenata

Dora Strbad

Diplomski studij psihologije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

24.09.2018. -

Evaluacija provedbe LIADO programa za likovno darovite učenike osnovne škole

Dino Ožbolt

Dvopredmetni diplomski studij pedagogije i engleskog jezika

ilozofski fakultet u Rijeci

02.11.2015. -

Stavovi prema upotrebi IKT-a, percipirana vrijednost škole, ciljne orijentacije, školski uspjeh i zadovoljstvo nastavom kod učenika osnovne škole s obzirom na upotrebu iPad-a u nastavi

Anita Vrbljančević

Diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

30.09.2014. -

Pristup poučavanju, stil upravljanja studijskom grupom i radne vrijednosti sveučilišnih nastavnika psihologije

Aleksandra Anđelković

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

30.09.2013. -

Metakognitivna vjerovanja i uspjeh: Uloga akademskog odugovlačenja

Josipa Kuretić

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

11.02.2013. -

Aktivno odgađanje i odugovlačenje u akademskom kontekstu: Uloga motivacijskih aspekata samoreguliranog učenja

Tereza Zelić

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

21.12.2012. -

Mijenjanje studentskih uvjerenja o učenju i pamćenju: doprinos osobina ličnosti i motivacije za samoregulacijom

Maja Vuković

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

27.09.2012. -

Kognitivni i motivacijski čimbenici razumijevanja teksta u ranoj adolescenciji: dvogodišnje praćenje

Marina Olujić

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

27.04.2011. -

Odnos dimenzija roditeljstva i kauzalnih atribucija postignuća s ciljnim orijentacijama srednjoškolaca

Sonja Veir

diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

2023.

Poučavanje i vrednovanje pisanja – program usavršavanja za učitelje i nastavnike

PCO Poučavanje i vrednovanje pisanja – program usavršavanja za učitelje i nastavnike

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Nastavnica

2014. -

Učenje i poučavanje u visokoškolskoj nastavi

PCO Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

sunositeljica predmeta

2012. -

Psihologija darovitih učenika

Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje (DPPO)

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2012. -

Edukacijska psihologija

Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje (DPPO)

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2012/2013

Edukacijska psihologija

Razlikovna edukacija za upis na diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Osobni razvoj

17.12.2020.

Testing for Mediation and Moderation using Mplus

Financiranje: 6 sati

16.12.2020.

Introduction to Structural Equation Modelling using Mplus

Financiranje: 6 sati

01.09.2020.

Oblikovanje e-predmeta za provedbu hibridne nastave

Financiranje: 6 sati

29.08.2019.

Radionica za osposobljavanje mentora na doktorskom studiju

01.03.2019.

Informacijsko-komunikacijska tehnologija kao podrška suvremenoj nastavi

Financiranje: 5 sati

16.03.2012.

Kako pripremiti i provesti identifikaciju darovite djece

2010.

E-učenje u nastavnom procesu

Financiranje: 3 ECTS

2005. - 2006.

Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi

Financiranje: 60 sati

14.-15.04.2005

Teaching, learning and assessment in higher education

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2022.

Remote teaching during the COVID-19 pandemic in Croatia: A comparison of teachers’ experiences depending on prior school participation in digital technologies implementation project

Bažon, Martina; Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara

INTED2022: 16th International Technology, Education and Development Conference - conference proceedings, Valencia: IATED Academy. - 7053-7062

A2

2022.

The role of experience during playing bullying prevention serious game: Effects on knowledge and compassion

Rončević Zubković, Barbara ; Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Pahljina-Reinić, Rosanda

Behaviour & Information Technology - 41 401-415

Q1 A1 WOS

2022.

Effects of collaboration and informing students about overconfidence on metacognitive judgment in conceptual learning

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara

Metacognition and Learning - 17 87-116

Q1 A1 WOS

2021.

Age and gender differences in mathematics learning during school transition

Rončević Zubković, Barbara ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Kolić-Vehovec, Svjetlana

International Journal of School & Educational Psychology - Advanced online publication 1-14

Q2 A1

2021.

Educational Interventions for Primary School Students with Dyslexia–a Mapping Study

Skočić Mihić, Sanja ; Martan, Valentina ; Rončević Zubković, Barbara

Reading & Writing Quarterly - 37 1-21

Q1 A1 WOS

2020.

Evaluation of serious game for changing students' behaviour in bullying situation

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Rončević Zubković, Barbara

Journal of Computer Assisted Learning - 36 323-334

Q1 A1 WOS

2020.

Iskustvo zanesenosti kod likovno darovitih osnovnoškolaca u programu LIADO

Rončević Zubković, Barbara ; Ožbolt, Dino

Napredak: Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju - 161 63-91

A2

2019.

Odrednice pomaganja žrtvi u situacijama vršnjačkog nasilja

Martinac Dorčić, Tamara ; Smojver-Ažić, Sanja ; Rončević Zubković, Barbara ; Kolić-Vehovec, Svjetlana

Psihologijske teme - 28 681-700

Q3 A1

2017.

Predictors of ICT Use in teaching in different educational domains.

Rončević Zubković, B., Pahljina-Reinić, R., Kolić-Vehovec, S.

European Journal of Social Sciences Education and Research - 11 145-154

A2

2016.

Attitudes of students and parents towards ICT with regard to the experience of using the iPad in classroom. Suvremena psihologija, 19 (1), 37-47.

Rončević Zubković, B., Kolić-Vehovec, S., Kalebić Maglica, B., Smojver-Ažić, S.; Pahljina-Reinić, R.

Suvremena psihologija - 19 37-47

Q4 A1

2015.

Information and communication technologies (ICT) in education: A case study of two elementary schools.

Kolić-Vehovec, S., Kalebić Maglica, B., Martinac Dorčić, T., Miletić, I., Pahljina-Reinić, R., Rončević Zubković, B., Smojver-Ažić, S., Sušanj, Z., Takšić, V.

U: L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez., I. Candel Torres (Ur.). EDULEARN15 Proceedings: 7th International Conference on Education and New LearningTechnologies. Barcelona, Spain: IATED Academy. - 4949-4957

A1 WOS

2014.

Development of Metacognitive Knowledge of Reading Strategies and Attitudes Toward Reading in Early Adolescence: The Effect on Reading Comprehension

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda

Psihologijske teme (1332-0742) - 23 77-98

Q4 A1

2014.

Perceptions of contextual achievement goals: Contribution to high-school students' achievement goal orientation, strategy use and academic achievement

Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana

Studia psychologica (0039-3320) - 56 137-153

Q3 A1 WOS

2011.

Doprinos raspona verbalnog radnog pamćenja razumijevanju teksta u ranoj adolescenciji (Contribution of verbal working memory span to text comprehension in early adolescence)

Rončević Zubković, Barbara

Psihologijske teme (1332-0742) - 20 213-232

A1 Q3

2011.

Vještina čitanja u ranoj adolescenciji: Profili učenika (Reading skill in early adolescence: Student profiles)

Rončević Zubković, Barbara

Društvena istraživanja (1330-0288) - 20 189-210

Q3 A1 WOS

2011.

The role of reading strategies in scientific text comprehension and academic achievement of university students

Kolić-Vehovec, S., Bajšanski I. i Rončević Zubković, B.

Review of Psychology - 18 81-89

A2

2010.

Ustrojstvo radnog pamćenja i njegova uloga u jezičnom procesiranju (The structure of working memory and its role in language processing)

Rončević Zubković, Barbara

Psihologijske teme (1332-0742) - 19 1-29

Q4 A1

2009.

Spolne razlike u (meta)kognitivnim i motivacijskim čimbenicima razumijevanja teksta adolescenata u Hrvatskoj i Sloveniji (Gender differences in (meta)cognitive and motivational factors of text comprehension of adolescents in Croatia and Slovenia)

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pečjak, Sonja; Rončević Zubković, Barbara

Suvremena psihologija (1331-9264) - 12 229-242

Q4 A1 WOS

2009.

(Meta)kognitivni i motivacijski prediktori razumijevanja teksta adolescenata u Hrvatskoj i Sloveniji ((Meta)cognitive and motivational predictors of text comprehension of adolescents in Croatia and Slovenia)

Pečjak, Sonja; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković Barbara; Ajdišek, Neža

Suvremena psihologija (1331-9264) - 12 257-270

Q4 A1 WOS

2008.

Razlike med spoloma v (meta)kognitivnih in motivacijsko emocionalnih dejavnikih bralnega razumevanja (Gender differences in (meta)cognitive and motivational-emotional factors of reading comprehension)

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pečjak, Sonja; Ajdišek, Neža; Rončević, Barbara

Psihološka obzorja (1318-1874) - 17 89-116

A1

2008.

Motivational components of self-regulated learning and reading strategy use in university students: The role of goal orientation patterns

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor; Rončević, Barbara

Learning and Individual Differences (1041-6080) - 18 108-113

Q2 A1 WOS

2007.

Relations among motivational components of strategic reading in university students

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara; Bajšanski, Igor

Review of Psychology (1330-6812) - 14 35-42

A1

2005.

Individualne razlike u razumijevanju pri čitanju (Individual differences in reading comprehension)

Rončević, Barbara

Psihologijske teme (1332-0742) - 14 22-76

A2

2003.

Perfekcionizam, ispitna anksioznost i akademsko samopoimanje darovitih gimnazijalaca (Perfectionism, test anxiety and academic self-concept of gifted high-school students)

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara

Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja (1330-0288) - 12 679-702

Q3 A1 WOS

2020.

IKT u nastavi i učenju: Odnos s motivacijskim i emocionalnim čimbenicima

Rončević Zubković, Barbara ; Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Pahljina-Reinić, Rosanda

- 169-192

2020.

Učinak primjene scenarija poučavanja na afektivne i specifične kognitivne ishode učenja učenika

Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara ; Kolić-Vehovec, Svjetlana

- 143-168

2020.

Digitalne kompetencije nastavnika i učenika

Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara ; Kolić-Vehovec, Svjetlana

- 119-142

Znanstvene knjige

2010.

Metacognition and reading comprehension: Age and gender differences

Autor poglavlja u knjizi

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor; Rončević Zubković, Barbara

Trends and Prospects in Metacognition Research (str. 327-344)

A. Efklides i P. Misailidi

Springer New York:

http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4419-6546-2_15

2010.

Goal orientation patterns and the self-regulation of reading in high-school and university students

Autor poglavlja u knjizi

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Bajšanski, Igor

International perspectives on applying self-regulated learning in different settings. (299-318).

J. Fuente Arias,. i M. A. Eissa

Education & Psychology, Research, Innovation and Solutions On-line Almeria

http://www.mitienda.investigacion-psicopedagogica.org/english/seccion.php?idsec=13&idprod=5

Pozvana predavanja

06.10.2017.

e-Schools and eConfidence projects, pozvano predavanje na 13th International Conference on Social Sciences

Rončević Zubkoivć, Barbara

Beč, Austria

2012

Samoregulacija čitanja (Self-regulation of reading)

Rončević Zubković, Barbara

Vodice

Kongresna priopćenja

29.09.2018.

The efficacy of the bullying prevention serious digital game constructed within eConfidence project (H2020)

Kolić-Vehovec, Svjetlana, Rončević Zubković, Barbara, Smojver-Ažić, Sanja, Martinac Dorčić, Tamara

Predavanje

13th Alps-Adria Psychology conference Ljubljana, Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958713

30.08.2018.

Effects of informing students in individual and cooperative learning conditions about overconfidence

Rončević Zubković, Barbara ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Kolić-Vehovec, Svjetlana

Predavanje

8th International Biennial Conference of EARLI SIG 16 Metacognition Zurich, Švicarska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=961633

17.08.2018.

Students’ math performance: The role of motivation, learning strategies and metacognitive judgments

Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana

poster

16th International Conference on Motivation 2018 Design for Motivation and Emotion Aarhus, Danska

04.07.2018.

Applying psychological principles in design of a serious anti-bullying game within eConfidence project

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Rončević Zubković, Barbara ; Martinac Dorčić, Tamara ; Smojver-Ažić, Sanja ; Catalina Ortega, Carlos Alberto

Predavanje

10th International Conference on Education and New Learning Technologies Palma de Malorca

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=961642

04.07.2018.

Mediating role of perceived benefits and risks of ICT use in relation between approaches to teaching and ICT teaching activities

Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara ; Kolić-Vehovec, Svjetlana

Poster

10th International Conference on Education and New Learning Technologies Palma de Malorca

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=961638

26.05.2018.

Promatrači u situacijama vršnjačkog nasilja: Što određuje pomaganje žrtvi?

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Rončević Zubković, Barbara

Predavanje

21. dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=954118

25.05.2018.

Dobne i spolne razlike u motivaciji i strategijama učenja matematike u periodu tranzicije iz osnovne u srednju školu

Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana

predavanje

XXI. Dani psihologije u Zadru / 21st Psychology Days in Zadar Zadar

10.11.2016.

Točnost metakognitivne procjene znanja matematike, strategije učenja i postignuće.

Kolić-Vehovec, S., Pahljina-Reinić, R., Rončević Zubković, B.

usmeno priopćenje

24.GKHP: Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja. Opatija

20.10.2016.

Epistemološka uvjerenja i konstruktivno poravnanje u visokoškolskom obrazovanju.

Kolić-Vehovec, S., Pahljina-Reinić, R., Rončević Zubković, B.

usmeno priopćenje

. 3. Dani obrazovnih znanosti/ 3rd Days of Educational Sciences: Obrazovne promjene: izazovi i očekivanja/ Educational Change: Challenges and Expectations. Zagreb

30.09.2016.

Facilitating conceptual change in students’ understanding of operant conditioning principles: The role of individual and cooperative learning.

Kolić-Vehovec, S., Pahljina-Reinić, R., Rončević Zubković, B.

usmeno priopćenje

12th Alps Adria Psychology Conference Rijeka

26.08.2016.

Individual differences in patterns of achievement goals and affect: Effect on motivation, cognition and achievement.

Kolić-Vehovec, S., Pahljina-Reinić, R., Rončević Zubković, B.

usmeno priopćenje

15th International conference on motivation 2016: The Odyssey to the Ithaca: Motivated persons, challenging contexts. Solun, Grčka

24.08.2016.

The effect of individual and cooperative learning on conceptual change and metacognitive confidence judgments.

Kolić-Vehovec, S., Pahljina-Reinić, R., Rončević Zubković, B.

usmeno priopćenje

Metacognition 2016 Nijmegen, Nizozemska

19.05.2016.

Students’ attitudes towards ICT in learning and their perceived digital competence

Mohorić, T.; Kolić Vehovec, S.; Rončević Zubković, B.; Kalebić Maglica, B.; Takšić, V.

usmeno priopćenje

The International conference on: Excelence, Innovation, Creativity, Basic-Hgher education psychology Rijeka

18.05.2016.

Students’ attitudes towards ICT in learning and their perceived digital competence

Mohorić, T., Kolić Vehovec, S., Rončević Zubković, B., Kalebić Maglica, B., Takšić, V.

predavanje

The International conference on: Excelence, Innovation, Creativity, Basic-Hgher education psychology Rijeka

07.07.2015.

The effects of using tablet computers on fifth grade students’ motivation, engagement and academic achievement

Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pahljina-Reinić, Rosanda

poster prezentacija

The 14th European Congress of Psychology: Linking technology and psychology: Feeding the mind, energy for life. Milano, Italija. Milano, Italija.

16.04.2015.

Stavovi učenika i roditelja prema IKT-u s obzirom na iskustvo korištenja iPad-a u nastavi( Attitudes of students and parents towards ICT with regart to the experience of using iPad in the classroom )

Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Smojver-Ažić, Sanja; Kalebić Maglica, Barbara; Pahljina- Reinić, Rosanda

usmeno priopćenje

22. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Zagreb, Hrvatska

01.04.2015.

The determinants of business students' achievement and perceived learning-outcomes

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara

International Symposium on Education and Psychology. Kuala Lumpur, Malezija.

16.10.2014.

Osobine studenata i kvaliteta nastave kao odrednice uspješnosti na početku studija (Characteristics of students and the quality of teaching as determinants of success at the start of the study)

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara

usmeno priopćenje

2. Dani obrazovnih znanosti: Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama. Zagreb, Hrvatska

03.09.2014.

Students’ confidence in their misconceptions about operant conditioning concepts: Do they change following instruction?

Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda; Kolić-Vehovec, Svjetlana

usmeno priopćenje

6th Biennial Meeting of the EARLI SIG Metacognition Istanbul, Turska

30.05.2014.

Konceptualne promjene u shvaćanju principa operantnog uvjetovanja kod studenata (Conceptual change in understanding concepts of operant conditioning in students)

Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda; Kolić-Vehovec, Svjetlana

usmeno priopćenje

19. Dani psihologije u Zadru, Zadar Zadar

2012.

Longitudinalno praćenje promjena u metakogniciji i razumijevanju teksta u ranoj adolescenciji (Longitudinal study of metacognition and text comprehension in early adolescence)

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda.

usmeno izlaganje

18. Dani psihologije Zadar

2012.

Metacognitive knowledge, summarization skill and text comprehension in early adolescence: A longitudinal study

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda

usmeno izlaganje

Metacognition 2012, Proceedings of the 5th Biennial Meeting of EARLI Special Interes Group 16 Metacognition Milano, Italija

2012.

Interes, učenje i postignuće u akademskom okruženju: uloga vrijednosti zadatka, ciljeva postignuća, i strategija učenja

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda

predavanje

1. Dani obrazovnih znanosti, Kvaliteta obrazovanja - istraživačke perspektive Zagreb

07.04.2011.

Razvojne promjene u metakogniciji i razumijevanju teksta u ranoj adolescenciji (Developmental changes in metacognition and text comprehension in early adolescence)

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara

usmeno izlaganje

20. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb

27.05.2010.

Metacognitive knowledge, summarization and text comprehension: A follow up study

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara

usmeno izlaganje

4th Biennial Meeting of the EARLI Special Interest Group Metacognition Muenster, Njemačka

2010.

Reading motivation, attitudes toward reading and text comprehension among preadolescents: A follow-up study

Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana

poster

12th International Conference on Motivation: New directions in mind Porto, Portugal

26.08.2009.

Interest, learning and achievement in academic settings: The role of task values, achievement goals and learning strategies

Pahljina-Reinić, Rosanda; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara

poster

13th Biannial Conference for Research on Learning and Instruction Amsterdam, Nizozemska

23.04.2009.

Trening sažimanja narativnih i ekspozitornih tekstova u okviru redovne nastave (Training of summarization of narrative and expository text within regular curriculum)

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara

predavanje

19. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb

02.10.2008.

Models of reading comprehension for primary school students

Pečjak, Sonja; Kolić Vehovec, Svjetlana; Ajdišek, Neža; Rončević, Barbara; Podlesek, Anja

usmeno izlaganje

8th Alps-Adria Psychology Conference Ljubljana, Slovenija

22.08.2008.

Gender differences in individual and situational interest: relation to reading comprehension and academic achievement

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara

usmeno izlaganje

The 11th International Conference on Motivation Turku, Finska

30.05.2008.

Spolne razlike u (meta)kognitivnoim i motivacijsko-emocionalnim aspektima razumijevanja pri čitanju (Gender differences in (meta)cognitive and motivational-emotional factors of reading comprehension)

Pečjak, Sonja; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara; Ajdišek, Neža

usmeno izlaganje

16. Dani psihologije Zadar

30.05.2008.

Vještina čitanja u ranoj adolescenciji: Kognitivni profili učenika (Reading skill in early adolescence: Cognitive profiles of students)

Rončević, Barbara

usmeno izlaganje

16. Dani psihologije Zadar

08.05.2008.

Readers differing in reading comprehension level: metacognitive knowledge, summarization skill and academic achievement

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara; Bajšanski, Igor

usmeno izlaganje

3rd Biennial Meeting of the EARLI Special Interest Group Metacognition Ioannina, Grčka

13.12.2007.

Čimbenici razumijevanja kod čitanja učenika osnovne škole u Hrvatskoj i Sloveniji (Factors of reading comprehension in elementary-school students in Croatia and Slovenia)

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pečjak, Sonja; Rončević, Barbara; Bajšanski, Igor

usmeno izlaganje

18. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb

2007.

Goal Orientation Patterns, Self-Regulated Learning, and Academic Achievement in High-School Students: The Role of Perceived Parent Goal Orientation

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara; Bajšanski, Igor

predavanje

12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction Budimpešta, Mađarska

15.12.2005.

Povezanost ciljnih orijentacija srednjoškolaca i percipirane školske i roditeljske ciljne orijentacije sa strategijama učenja i školskim postignućem (Relation between Personal Goal Orientation, Perceived School and Parent Goal Orientation, Learning Strategies and School Achievement in High-School Students)

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara; Bajšanski, Igor

usmeno izlaganje

17. dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb

02.06.2005.

Developmental changes in motivation and reading strategy use in high school and university students

Svjetlana Kolić-Vehovec, Barbara Rončević, Igor Bajšanski

predavanje

7th lps-Adria Conference in Psychology Zadar

30.09.2004.

Motivation and reading strategy use in university students

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor; Rončević, Barbara

poster

9th International conference on motivation Lisabon, Portugal

30.06.2004.

Reading strategies and comprehension of scientific text

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor; Rončević, Barbara

poster

he first meeting of the EARLI-SIG on metacognition Amsterdam, Nizozemska

26.05.2004.

Samoregulacija čitanja u studenata (Self-regulated reading in university students)

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor; Rončević, Barbara

predavanje

14. Dani psihologije u Zadru Zadar

07-08.03.2022.

Remote teaching during the COVID-19 pandemic in Croatia: a comparison of teachers’ experiences depending on prior school participation in digital technologies implementation project

Bažon, Martina ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara

Predavanje

16th International Technology, Education and Development Conference Valencija, Španjolska

Mentorstvo doktorandima

2013. -

Marija Kristek

Poslijediplomski znanstveni doktorski studij psihologije.

Znanstveni skupovi

16.10.2019. - 18.10.2019.

1st Thematic ECHA Conference: Creativity Research and Innovation in Gifted Education: Social, Individual, and Educational Perspective

Dubrovnik, Hrvatska Članica programskog odbora

29.09.2016. - 01.10.2016.

12 Alps-Adria Psychology Conference

Rijeka Članica Programskog odbora

05.11.2014. - 08.11.2014.

22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju? -uloga i izazovi za psihologe-

Rovinj Članica programskog odbora

Uredništva časopisa

2015. -

Izvršna urednica znanstvenog časopisa Psihologijske teme

2011. - 2014.

Članica uredništva znanstvenog časopisa Psihologijske teme

http://www.ffri.uniri.hr/psihteme/urednistvo.htm

Recenzije

2011.

Recenzirala više radova za časopis Psihologijske teme

2009.

Recenzirala više radova za časopis Društvena istraživanja

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

25.9.2023.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita stručnih suradnika psihologa i nastavnika psihologije. Pisani i stručni rad – priprema, izbor tema, oblikovanje sadržaja, stručna razina. Rijeka,

AZOO

Predavanje na međužupanijskom stručnom skupu za pripravnike nastavnike psihologije i stručne suradnike psihologe u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama

31.01.2023. -

Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnih ispita (stručnih suradnika psihologa u osnovnoj školi)

AZOO

članica Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita

31.08.2021. - 01.09.2021.

Predavanje Procesi razumijevanja teksta – od razine riječi do procesa „više razine“

Dvodnevni državni stručni skup za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika Tko čita, tko piše: užitak i značenja

Predavanje

28.02.2019.

(Daroviti) srednjoškolci i tehnologija: Za školu i za život?

ŽSV

Predavanje na županijskom stručnom vijeću nastavnika psihologije i stručnih suradnika psihologa u srednjim školama i učeničkim domovima

03.04.2018. - 04.04.2018.

Identifikacija i podrška darovitim učenicima prema Okviru za poticanje iskustava učenja i vrednovanje postignuća darovite djece. Interaktivno predavanje na stručnim skupovima učitelja i nastavnika hrvatskog jezika u Rijeci

predavačica

28.08.2017. - 31.08.2017.

Daroviti učenici u redovnom odgojno-obrazovnom sustavu. Interaktivno predavanje na stručnim skupovima učitelja i nastavnika hrvatskog jezika u Rijeci i Pazinu

predavačica

04.05.2013. -

Disciplina u razredu: Modifikacija ponašanja. Predavanje na stručnom skupu Suvremene metode i oblici rada u nastavi, za vjeroučitelje Riječke nadbiskupije

predavačica

25.03.2013. - 27.03.2013.

Recipročno poučavanje strategija čitanja: radionice za nastavnike hrvatskog jezika. Radionice u okviru stručnih skupova za nastavnike hrvatskog jezika Primorsko-goranske i Istarske županije: Poučavanje strategija čitanja i Kurikularno planiranje i programiranje nastave Hrvatskoga jezika (OŠ)

07.11.2011. -

Radionica za nastavnike OŠ Ivanke Trohar Fužine “Ostvarivanje discipline u razredu: Modifikacija ponašanja”

Javno djelovanje

Javna predavanja

15.5.2023.

Kako učiti i treba li se mučiti?

SciCafe

Rijeka

14.02.2022.

Kako su se nastavnici nosili s izazovima nastave na daljinu tijekom pandemije?

Otvorenje manifestacije "Rijeka psihologije"

Rijeka (online)

10.03.2014.

Detalji

Tjedan mozga

Medicinski fakultet u Rijeci

10.12.2012.

Detalji

Okrugli stol: Darovita djeca u odgojno-obrazovnom sustavu i njihova prava

Vijećnica Grada Rijeke

Popularizacija znanosti

26.03.2018.

Radionica “Daroviti i Ti”

Tjedan za darovitost

Rijeka

20.02.2018.

Rijeka psihologije

Practice caffe tribina

Rijeka

15.03.2015.

Detalji

Obilježavanje Dana darovitih učenika

OŠ Vežica, Rijeka

19.02.2015.

Detalji

Rijeka psihologije 2015

Filozofski fakultet u Rijeci

19.03.2014.

Detalji

Projekt Sveučilište za 3.dob

Filozofski fakultet u Rijeci

20.02.2014.

Detalji

Rijeka psihologije

OŠ Podmurvice, Rijeka

23.02.2012.

Detalji

Rijeka psihologije

OŠ Podmurvice

Intervjui

25.02.2015.

Detalji

Radio Rijeka

Rijeka

18.03.2014.

Detalji

Leksikon Radio Rijeke

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1.10.2022. -

Voditeljica Katedre za razvojnu, kognitivnu i edukacijsku psihologiju

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

01.05.2018. - 29.06.2022.

Voditeljica

Centar za obrazovanje nastavnika Filozofski fakultet u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

22.11.2011. - 24.11.2015.

Članica povjerenstva za vrednovanje programa cjeloživotnog učenja

Sveučillište u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

18.11.2011. -

Članica povjerenstva za stipendiranje darovitih učenika i studenata

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Projekti

Znanstveni projekti

2021. - 2023.

Znanstveno istraživanje učinaka projekta e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (ll. faza)

Članica istraživačkog tima, stručnjak

CARNET 4.362.500,00

2019. - 2022.

Osobne i kontekstualne odrednice učenja i poučavanja različitih uzrasnih skupina

Suradnica na projektu

Sveučilište u Rijeci 33.138,12

https://croris.hr/projekti/projekt/4111

2019. - 2022.

Sustav temeljen na znanju kao potpora učenju učenika s disleksijom

Suradnica na projektu

Sveučilište u Rijeci 70.216,35

https://croris.hr/projekti/projekt/5272

01.11.2016. - 31.10.2018.

Confidence in behaviour changes through serious games - eConfidence

članica istraživačkog tima (FFRI partner)

Obzor 2020, Europska komisija 105.000 Eura za Filozofski fakultet u Rijeci (ukupno financiranje 999.541 Eura)

http://www.econfidence.eu/

29.08.2016. - 28.02.2018.

Znanstveno istraživanje učinaka provedbe projekta: "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)"

članica istraživačkog tima, ključni stručnjak

CARNet

2013. -

(Meta)kognitivne, motivacijske i afektivne odrednice uspješnosti u učenju u različitim okruženjima (13.04.1.3.14.)

članica istaživačkog tima

Sveučilište u Rijeci

2006. - 2013.

Kognitivni, metakognitivni i motivacijski čimbenici čitanja i učenja

suradnica-znanstvena novakinja

MZOS

2003. - 2006.

Kognitivne strategije, metakognicija i razumijevanje pri čitanju

suradnica-znanstvena novakinja

MZOS

Stručni projekti

2019. - 2021.

Pilot projekt „Igram se, istražujem, spoznajem - program poticanja osnovnoškolaca grada Rijeke

Grad Rijeka - Dom mladih

Članica radne skupine

01.03.2015. -

Prva faza istraživanja učinaka pilot-projekta e-Škole u 20 odabranih škola: Ishodi učenja, kompetencije, stavovi i iskustva učenika i nastavnika

CARNet

suradnica

01.09.2014. -

Psihologijski aspekti korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u osnovnoškolskom obrazovanju

Sveučilište u Rijeci

Suradnica

2013-2015

Analiza i evaluacija studijskih programa

Sveučilište u Rijeci

Članica radne skupine

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016