PORTFELJ / izv. prof. dr. sc. Željko Boneta

Portfelj

izv. prof. dr. sc.

Željko Boneta

Učiteljski fakultet

Katedra za obrazovne znanosti

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA U-475

Vidljivost

Obrazovanje

2009.

doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, polje sociologija

Filozofski fakultet u Zagrebu

1999.

magistar znanosti iz područja društvenih znanosti, polje sociologija

Poslijediplomski studij sociologije religije

Filozofski fakultet u Zagrebu

1982.

profesor sociologije i filozofije

sociologija IA, filozofija IIA

Filozofski fakultet u Zagrebu

Radno iskustvo

2005. -

profesor sociologije

nastava, 2006. - 2007. - Pročelnik odsjeka Razredne nastave, od 2010. - Prodekan za poslovne odnose i razvoj

Visoka učiteljska škola Rijeka / Učiteljski fakultet Rijeka

1990. - 2005.

profesor sociologije, filozofije i logike

nastava

Gimnazija Andrije Mohorovičića u Rijeci

1989. - 1990.

sociolog - istraživač

istraživanje javnog mnijenja

Centar za idejno teorijski rad SKH, Rijeka

1984. - 1989.

profesor sociologije, filozofije i logike

nastava

Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi Rijeka

Članstva

03.12.2019.

International Sociological Association (ISA)

1984. -

Hrvatsko sociološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2013. -

Novi pristupi u istraživanju djeteta i djetinjstva u ranom i predškolskom odgoju

Poslijediplomski znanstveni doktorski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2011. -

Sociologija djetinjstva

Preddiplomski studij ranog i predškolskog odgoja

Učiteljski fakultet

voditelj

2010. -

Sociologija obitelji

Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja

Učiteljski fakultet

voditelj

2010. -

Konstrukcija i evaluacija mjernih instrumenata

Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja

Učiteljski fakultet

voditelj

2010.

Sociologija obrazovanja

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet

voditelj

2006. -

Antropologija odgoja i obrazovanja

Razredna nastava (Učiteljski studij)

Učiteljski fakultet

voditelj

2000. -

Filozofija odgoja

Razredna nastava (Učiteljski studij)

Visoka učiteljska škola/Učiteljski fakultet

voditelj

2000. -

Sociologija

Predškolski odgoj/Prediplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Visoka učiteljska škola/Učiteljski fakultet

voditelj

2000. -

Sociologija

Razredna nastava/Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Visoka učiteljska škola/Učiteljski fakultet

voditelj

Mentor u završnim radovima

09.2020.

Status odgajateljskog zanimanja u hrvatskom društvu

Vivien Skladany

DRPOO

UFRI

09.2020.

Razlozi odabira vrtića nacionalne manjine

Eliana Čavrak Tomac

DRPOO

UFRI

2019.09.

Nemajke: neuspjeh ostvarenja idealnog majčinstva?

Patricia Momić

DRPOO

UFRI

2019.09.

Pseudoznanstveni sadržaji na forumima za roditelje

Ivana Marić

DRPOO

UFRI

2019.07.

Pseudoznanstveni sadržaji na portalima za roditelje i djecu

Enea Srića

DRPOO

UFRI

2019.07.

Obiteljska religijska socijalizacija i religioznost studenata

Laura Brajković

DRPOO

UFRI

2018.09.

Stavovi odgajatelja o rodnim odnosima u odgojno-obrazovnome procesu

Ivana Topić

DRPOO

UFRI

2018.09.

Čitalački kulturni kapital roditelja djece rane i predškolske dobi

Nataša Miletić

DRPOO

UFRI

2018.09.

U potrazi za "muškim modelom". Stavovi odgajtelja o muškim odgajteljima

Maja Ljubičić

DRPOO

UFRI

2017.07

Stavovi roditelja prema fizičkom izgledu odgajatelja

Nataša Slavić Mudrovčić

DRPOO

UFRI

2017.07.

Izazovi suvremenog ideala majčinstva za majke rane i predškolske dobi

Gorana Janeš Filković

DRPOO

UFRI

2017.09.

Učenje muškosti

Mateja Ćutić

PRPOO

UFRI

2017.07.

Tipovi muškosti u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanjau. Stavovi roditelja o muškim odgajateljima

Lucija Kosić

DRPOO

UFRI

2017.07.

Studij ranog i predđkolskog odgoja iz perspektive studenata tzv. „muških“ fakulteta

Ivana Hrman

DRPOO

UFRI

2017.07.

Socijalizacija u sociološkoj perspektivi

Emilia Šimunović

PRPOO

UFRI

2017.02.

Jesu li djeca digitalna generacija?

Doris Fumić

PRPOO

UFRI

2010.09.

Nasilje među adolescentima: prakse, iskustva

Petra Krizmanić

US

UFRI

2010.07.

Prihvatljivost devijantnog ponašanja među adolescentima

Martina Fabijan

US

UFRI

2014.03.

Elektronski mediji iz dječje perspektive

Danijela Zandel

DRPOO

UFRI

2014.03.

Tradicionalni i moderni seksizam

NIkolina Repinac

US

UFRI

2014.09.

Djeca i slobodno vrijeme

Martina Matovina

PRPOO

UFRI

2013.09.

Socijalna stratifikacija suvremenog hrvatskog društva

Marija Lončar

PRPOO

UFRI

2013.09.

Vršnjački odnosi

Ana Crnić

PRPOO

UFRI

2013.09.

Paradoksalnost suvremene pozicije djece

Agata Begić

PRPOO

UFRI

2013.09.

Teorije devijantnog maloljetničkog ponašanja

Gabriela Baumgartner

PRPOO

UFRI

2012.09.

Teorija socijalnog kapitala i djetinjstvo

Sara Radinović

PRPOO

UFRI

2016.09.

Anomičnost hrvatskog društva i povjerenje u institucije

Jelena Oblijan

US

UFRI

2016.11.

Multikulturalizam vs. transnacionalizam: stavovi odgajatelja prema radu s romskom djecom

Ingrid Mirković

DRPOO

UFRI

2016.07.

Je li brak zastarjela institucija? Stavovi studenata o braku i djeci

Aleksandra Kušić

DRPOO

UFRI

2016.05.

Stavovi roditelja o ulozi prirodnih znanosti u obrazovanju njihove djece

Petra Dragičević Jelenčić

DRPOO

UFRI

2016.05.

Odgađanje samostalnog života: ovisnost postadolescenata o roditeljima

Andrea Host Raspor

DRPOO

UFRI

2016.07.

Vršnjački odnosi u vrtiću

Ana Crnić

DRPOO

UFRI

2015.09.

Stavovi studenata o različitim tipovima obitelji i njihovim vrijednostima

Ružica Kršul

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet

2015.07.

Slika obitelji u reklamama

Ivana Višnjić

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

2014.07.

Elektronički mediji iz dječje perspektive

Danijela Zandel Jajčević

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

2014.07.

Volontiranje kao alternativno tržište rada – sociološki aspekti

Ivana Pađan

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet

2014.03.

Društveni ugled odgajateljske (polu-)profesije - pogled iznutra

Tea Nimac

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

2014.09.

Socijalni kapital obitelji i percepcija odgajateljske profesije

Helena Skender

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

2013.07.

Patrijarhat, muškost i očinstvo

Marija Preka

Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja

Učiteljski fakultet

2013.09.

Rodni stereotipi kod roditelja predškolske djece

Olivera Stojanović

Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja

Učiteljski fakultet

2013.11.

Društveni aspekti seksualnosti u kasnoj adolescenciji

Kristina Zbašnik

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet

2013.07.

Slika djeteta u udžbenicima: analiza sadržaja

Slavica Perković

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet

2013.09.

Feminizacija profesija – primjer učiteljica

Ana Matušan

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet

2013.09.

Društvena konstrukcija ukusa

Akvilina Čamber Tambolaš

Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja

Učiteljski fakultet

2013.07.

Sociološki aspekti razvoda braka

Snežana Karadža

Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja

Učiteljski fakultet

2012.11.

Djetinjstvo u romskoj obitelji

Melita Pergar

Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja

Učiteljski fakultet

2012.09.

Slobodno vrijeme djece i obiteljski obrasci slobodnog vremena

Andreja Sedlar

Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja

Učiteljski fakultet

2012.09.

Stavovi roditelja prema uvođenju odgoja u vjeri u dječje vrtiće

Marina Šanko-Brletić

Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja

Učiteljski fakultet

2012.09.

Interkulturalizam i kulturna distanca

Tatjana Lacmanović

Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja

Učiteljski fakultet

2012.07.

Rade li to i muškarci? Obrasci rodne raspodjele poslova u obitelji čija djeca polaze vrtić

Sandra Kanjić

Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja

Učiteljski fakultet

2012.06.

Kreativnost u ilegali Analiza riječke grafiterske subkulture

Monika Černok

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet

2011.11.

Religioznost i vrijednosne orijentacije

Olena Prodan

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet

2010.09.

Učiteljica: profesija, poluprofesija ili zanimanje

Tihana Aleksić

Razredna nastava

Učiteljski fakultet

2009.07.

Nasilje u vezama mladih

Dijana Turčić

Razredna nastava

Učiteljski fakultet

2010.03.

Feminizacija profesija

Verica Ćorković

Razredna nastava

Učiteljski fakultet

2002.02.

Sociološki pristupi devijantnosti

Iva Sochor

Studij predškolskog odgoja

Visoka učiteljska škola

2009.06.

Ovisnost među učenicima završnih razreda osnovnih škola

Antonija Furač

Razredna nastava

Učiteljski fakultet

2008.01.

Sociologija obitelji

Mirela Čandrlić

Razredna nastava

Učiteljski fakultet

2010.12.

Socijalno podrijetlo i obrazovna nejednakost

Tamara Begonja

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet

2005.11.

Obitelj i školski uspjeh učenika

Ana Trahlić

Razredna nastava

Učiteljski fakultet

2006.09.

Važnost interakcije između učitelja i učenika u nastavnom procesu

Anamarija Simčić Paulić

Razredna nastava

Učiteljski fakultet

2011.07.

Brak i roditeljstvo: sociološki pristupi

Kristina Tadin

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet

Izdavaštvo

2005.

Izazovi javnosti: javno mnijenje Primorsko-goranske županije.

financiranje: Sveučilište u Rijeci i Primorsko-goranska županija.

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2020.

Čitalački kulturni kapital roditelja i čitalačka socijalizacija njihove djece rane i predškolske dobi

Željko Boneta, Nataša Miletić i Željka Ivković Hodžić

Jezik, književnost i obrazovanje - suvremeni koncepti Međunarodni znanstveni skup 4. Međimurski filološki i pedagoški dani - 31-44

2020.

The Role of Parents’ Attitudes in Accepting Male Taechers in Kindergartens in Contemporary Croatia.

Željka Ivković, Željko Boneta, Lucija Kosić

Sociocultural Dimensions od Childhood

2019.

Vršnjačke interakcije u vrtiću: sociološka perspektiva

Boneta, Željko, Ivković, Željka i Crnić, Ana

Lada Marinković (ur.) Međunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija „Svakodnevni život deteta”. Zbornik radova. - 58-78

2019.

Political Apathy, Sophisticated Politics or Pluralization of Students’ Political Engagement?

Mrakovčić, Marko, Boneta, Željko i Ivković Hodžić, Željka

Odgojno-obrazovne teme - 2 25-51

https://www.ufri.uniri.hr/files/%C4%8Dasopis/OOT2_tekstovi.pdf

2018.

Feminizacija učiteljske profesije – motivi studentskog odabira učiteljske profesije.

Ivković, Željka, Boneta, Željko i Vujičić, Lidija

Od glagoljaške tradicije do suvremene škole. Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa u povodu pedesete obljetnice učiteljskog studija u Zadru. - 133-150

2017.

Oblici roditeljskoga glazbenog kulturnog kapitala i glazbena socijalizacija djece rane i predškolske dobi

Boneta, Željko, Čamber Tambolaš, Akvilina i Ivković, Željka

Revija za sociologiju - 47 5-36

https://doi.org/10.5613/rzs.47.1.1

Q3 A1

2016.

Encouraging the Development of Scientific Literacy in Early Childhood Institutions: Croatian Experience.

Vujičić, Lidija; Ivković, Željka; Boneta, Željko

International Journal of Educational and Pedagogical Science - 10 1622-1632

2016.

Klatno se i dalje njiše. Institucionalna religioznost riječkih studenata

Boneta, Željko

Sociologija i prostor - 54 265-294

Q4 A1

2015.

Redefiniranje obrazovanja odgajatelja: analiza iskustava studiranja prve generacije sveučilišnog diplomskog studija na Učiteljskom fakultetu u Rijeci

Vujičić, Lidija; Tatalović Vorkapić, Sanja; Boneta, Željko

Ivon, Hicela; Mendeš, Branimir (ur.).Kompetencije suvremenog učitelja i odgajatelja- izazov za promjene - 151-161

2015.

The (Co-)Construction of Knowledge within Initial Teacher Training: Experiences from Croatia

Vujičić, Lidija; Boneta, Željko; Ivković, Željka

Center for Educational Policy Studies Journal - 139-157

2015.

Social Status and Professional Development of Early Childhood and Preschool Teacher Profession: Sociological and Pedagogical Theoretical Frame

Vujičić, Lidija; Boneta, Željko; Ivković, Željka

Croatian Journal of Education - 17 49-60

Q3 A1

2015.

Contemporary Challenges and Preschool Teachers’ Education in Croatia: The Evaluation of the New Study Program of Early/Preschool Care and Education at Faculty of Teacher Education in Rijeka

Tatalović Vorkapić, Sanja; Vujičić, Lidija; Boneta, Željko

Filipa M. Ribeiro; Yurgos Politis i Bojana Ćulum (ur.) New Voices in Higher Education Research and Scholarship - 292-309

2015.

"Moraju završiti školu jer pravila se i kod nas mijenjaju jako." Roditelji i djeca Romi o obrazovanju - sociološka analiza( "They have to finish school because rules are strongly changing with us, too." Roma parents and children on education - a sociological analysis )

Boneta, Željko; Pergar, Melita; Ivković, Željka

Obrazovanje za interkulturalizam. Položaj Roma u odgoju i obrazovanju. / Mlinarević, Vesnica ; Brust Nemet, Maja ; Bushati, Jozef (ur.). - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti , 2015. 165-179 (ISBN: 978-953-6965-42-7).

2014.

„Dijete kao projekt” vs „daj dite materi” orodnjenost roditeljske brige o djeci

Ivković, Željka; Boneta, Željko; Kanjić, Sandra

Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju - 56 495-505

http://www.sociologija.org/admin/published/2014_56/4/58.pdf

Q3 A1

2014.

Encouraging Scientific Literacy for the Future: Parents' Attitudes

Ivković, Željka; Vujičić, Lidija; Boneta, Željko

Izobraževanje za 21. stoletje - ustvarjalnost v vzgoji in izobraževanju / Hozjan, Dejan (ur.). - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales , 2014. 439-450 (ISBN: 978-961-6862-74-5).

2013.

Razvoj znanstvene pismenosti u vrtiću: izazov za roditelje

Ivković, Željka; Boneta, Željko

Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima - 19 11-13

2013.

Interkulturalne kompetencije odgojitelja i socijalna distanca

Boneta, Željko; Ivković, Željka; Lacmanović, Tatjana

Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja - 62 479-494

2013.

Neformalna i formalna religijska socijalizacija u ranom djetinjstvu: veze i paradoksi

Boneta, Željko; Ivković, Željka; Šanko-Brletić, Marina

Revija za sociologiju (0350-154X) 43 (2013), 1; 57-81

https://doi.org/10.5613/rzs.43.1.3

Q4 A1

2012.

Istraživanje odgojno-obrazovne prakse: Dominantna strategija profesionalnog razvoja odgajatelja

Vujičić, Lidija; Tatalović Vorkapić, Sanja; Boneta, Željko

Pehlić, Izet; Edina Vejo i Anela Hasanagić (ur.): Suvremeni tokovi u ranom odgoju - 245-363

2012.

Viđenje partnerstva obitelji i vrtića očima roditelja( Partnership of family and kindergaten - parent's point of view )

Kanjić, Sandra; Boneta, Željko

Dijete Vrtić Obitelj (1331-1948) zima 2012/2013 (2012), 70; 8-10

2012.

Obiteljsko slobodno vrijeme( Family leisure time )

Sedlar, Andreja; Boneta, Željko

Dijete Vrtić Obitelj (1331-1948) zima 2012/2013 (2012), 70; 14-15

2008.

Profesionalni identiteti i cjeloživotno učenje za održivi razvoj

Boneta, Željko; Mrakovčić, Marko

Cjeloživotno učenje za održivi razvoj / Uzelac V., Vujičić L. (ur.). - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci , - 317-325

2007.

Religioznost i nacionalizam na hrvatskoj periferiji – veliki scenariji za male zajednice

Boneta, Željko; Banovac, Boris

Migracijske i etničke teme - 23 163-184

A1

2007.

Konfesionalnost i (dez)integracija višeetničkih područja

Boneta, Željko

Migracijske i etničke teme - 23 409-422

2006.

Modernizacija i religioznost u Istri

Boneta, Željko

Manin, Marino ; Dobrovšak, Ljiljana ; Črpić, Gordan ; Blagoni, Robert (ur.). Znanstveni skup "Identitet Istre - ishodišta i perspektive" : zbornik radova /Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - 317-390

2006.

Etnička distanca i socijalna (dez)integracija lokalnih zajednica

Banovac, Boris; Boneta, Željko

Revija za sociologiju - 37 21-46

A1

2004.

Politički identiteti periferija

Boneta, Željko

Revija za sociologiju - 35 143-158

A1

2004.

Modernizacija (i/ili europeizacija) hrvatske periferije – primjeri Gorskog kotara, Istre i Like

Banovac, Boris; Blažević, Robert; Boneta, Željko

Revija za sociologiju - 35 113-141

A1

2004.

Konfesionalna i religijska identifikacija u Gorskom kotaru, Istri i Lici( Confessional and Religious Identification in Gorski Kotar, Istria and Lika )

Boneta, Željko

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 25 (2004), 2; 877-899

2003.

Stigmatizacija (ne)religioznosti( Stigmatization of (non) Religious Behavior )

Boneta, Željko

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 24 (2003), 2; 857-869

2000.

Stabilizacija vjerničke strukture i/ili njihanje klatna - Religioznost u Istri

Boneta, Željko

Revija za sociologiju - 31 133-151

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=227375

A1

1998.

Sociokulturni čimbenici odabira turističke destinacije( The socio-cultural factors in the choice of the tourist destination )

Banovac, Boris; Boneta, Željko

Hotelska kuća '98. Hotel u turističkoj destinaciji. Knjiga I / Milena Peršić (ur.). - Opatija : Hotelijerski fakultet Opatija , 1998. 41-56.

1998.

Social impacts of Modernization in the Choice of Tourist Destination

Banovac, Boris; Boneta, Željko

Tourism and hospitality management (1330-7533) 4 (1998), 3; 273-282

1989.

Religijska situacija u Rijeci

Boneta, Željko

Argumenti časopis za društvenu teoriju i praksu - 135-160

Znanstvene knjige

2019.

Lutkarski žanrovi na sceni Gradskoga kazališta lutaka Rijeka i suvremeno hrvatsko lutkarstvo (2011. – 2019.)

Urednik

Maja Verdonik

Željko Boneta

Učiteljski fakultet u Rijeci Rijeka

2019.

Kineziološka metodika u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

Urednik

Vilko Petrić

Željko Boneta

Učiteljski fakultet u Rijeci Rijeka

2018.

Okruženje za učenje i kultura ustanove

Urednik

Lidija Vujičić, Petra Pejić Papak, Milena ValenčičZuljan

Učiteljski fakultet u Rijeci Rijeka

2017.

Razvoj znanstvene pismenosti u ustanovama ranog odgoja

Koautor poglavlja

Lidija Vujičić

Centar za istraživanje djetinjstva – Učiteljski fakultet u Rijeci Rijeka

2017.

Metodika Hrvatskog jezika u razrednoj nastavi. Knjiga 1

Urednik

Marinko Lazzarich

Učiteljski fakultet u Rijeci Rijeka

2005.

Izazovi javnosti. Javno mnijenje Primorsko-goranske županije.

Autor knjige

Banovac Boris, Boneta Željko i Vujić, Vidoje

Primorsko-goranska županija Rijeka

Pozvana predavanja

23. - 25.4.2014.

Interkulturalnost i rani i predškolski odgoj

Željko Boneta

1. Državni stručni skup za odgojitelje - Vodice

23. - 25.4.2014.

Izazovi suvremenog djetinjstva – sociološki aspekt

Željko Boneta

1. Državni stručni skup za odgojitelje - Vodice

Kongresna priopćenja

4.6.2021. - 5.6.2021.

Je li suvremeno djetinjstvo stvorilo nemogući ideal suvremenoga majčinstva? Analiza sadržaja foruma nemajke.

Patricia Momić, Željko Boneta

usmeni

Međunarodna znanstveno-umjetnička konferencija: „Nova promišljanja o djetinjstvu“ Zadar

4.6.2021. - 5.6.2021.

(Ne) cijepljenje djeteta – (pseudo) znanstveni ratovi roditelja na internetskim forumima.

Ivana Marić, Željko Boneta

usmeni

Međunarodna znanstveno-umjetnička konferencija: „Nova promišljanja o djetinjstvu“ Zadar

23.2.2021. - 28.2.2021.

Confidence in Institutions, Political Orientations and Attitudes of Croatian Students

Željko Boneta, Marko Mrakovčić

usmeni, on line

IV ISA Forum of Sociology Porto Alegre, Brazil

11.10.2019.

Struktura vrijednosnih orijentacija studenata.

Željko Boneta, Marko Mrakovčić

usmeni

24. Međunarodna naučna konferencija „Pedagoška istraživanja i školska praksa. Obrazovanje u funkciji modernizacije društva“ Beograd, Srbija

6.6.2019. - 7.6.2019.

Political Apathy, Sophisticated Politics or Pluralization of Students’ Political Engagement?

Marko Mrakovčić, Željko Boneta, Željka Ivković Hodžić

usmeni

Mediterranean Scientific Conference. Educational Systems and Societal Changes: Challenges and Opportunities. Rijeka

26.4.2019.

Čitalački kulturni kapital roditelja djece rane i predškolske dobi.

Željko Boneta, Nataša Miletić, Željka Ivković

usmeni

. Međimurski filološki i pedagoški dani Čakovec

16.11.2018. - 17.11.2018.

Vršnjačke interakcije u dječjem vrtiću. Sociološka perspektiva.

Željko Boneta, Ana Crnić, Željka Ivković

usmeni

Međunarodna interdisciplinarna naučno stručna konferencija Svakodnevni život deteta. Novi Sad, Srbija

26.10.2018. - 28.10.2018.

The Role of Parents' Gender Attitudes in Accepting Male Teachers in Kindergarten.

Željka Ivković, Željko Boneta, Lucija Kosić

usmeni

nternational Conference Sociocultural Dimension of Childhood Sofija, Bugarska

8.6.2018. - 9.6.2018.

Preschool Teachers' Attitudes about Working with Roma Children in Kindergarten. Example from Croatia.

Željko Boneta, Željka Ivković, Ingrid Mirković

usmeni

2018 International Conference 'Teacher Education and Educational Research in the Mediterranean Malta

17.11.2017.

Early childhood and preschool education study and profession from the perspective of students from so callled „male“ faculties.

Željko Boneta, Željka Ivković, Ivana Hrman

usmeni

1. International Scientific-Professional Conference »Initial Education and Professional Development Of Preschool Teachers – State And Perspectives«, Sremska Mitrovica, Srbija

26.5.2017. - 27.5.2017.

Stavovi roditelja čija djeca pohađaju vrtić o odgajateljskoj profesiji.

Željko Boneta, Željka Ivković, Helena Skender

usmeni

10. International Conference Current Trend sin Higher Education in Europe. Institucijsko djetinjstvo - izazovi suvremenog odgoja i obrazovanja Rijeka

9.1.2015. - 10.1.2015.

Roditelji i djeca Romi o obrazovanju – sociološka analiza

Željko Boneta, Željka Ivković, Melita Pergar

usmeni

Obrazovanje za interkulturalizam. Položaj Roma u odgoju i obrazovanju Osijek

12.9.2014. - 13.9.2014.

„Dijete kao projekt“ vs „daj dite materi“: Orodnjenost roditeljske brige o djeci

Željka Ivković, Željko Boneta, Sandra Kanjić

usmeni

Politike roditeljstva: iskustva, diskursi i institucionalne prakse Beograd, Srbija

29.5.2014. - 30.5.2014.

Status odgajateljske profesije u hrvatskom društvu – pogled iznutra

Željko Boneta, Lidija Vujičić, Željka Ivković

usmeni

14. dani Mate Demarina. Suvremena postignuća i izazovi teorije i prakse u odgoju i obrazovanju. Topusko

10.4.2014.

Upoznavanje djece rane i predškolske dobi s prirodnim znanostima - pomicanje granica i otklanjanje predrasuda?( Introducing science to the children of early and preschool age - pushing the boundaries and eliminating the prejudice? )

Vujičić, Lidija; Boneta, Željko; Ivković, Željka

usmeni

10th International Scientific Meeting of the University of Primorska Kopar, SLovenija

23.11.2013.

Feminizacija učiteljske profesije – motivi studentskog odabira učiteljske profesije( Feminisation of teacher profession – students' motives for choosing teacher profession )

Boneta, Željko; Vujičić, Lidija; Ivković, Željka

usmeni

Stoljeća zadarskoga školstva Zadar

11.10.2013.

Od poluprofesije do profesije? Pokretanje diplomskog studija i status odgajateljske struke u hrvatskom društvu.

Željko Boneta

usmeni

„Ka kvalitetnom bazično obrazovanju i vaspitanju - standardi i efekti“ Beograd, Srbija

2012.

ISTRAŽIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNE PRAKSE: DOMINANTNA STRATEGIJA PROFESIONALNOG RAZVOJA ODGAJATELJA( RESEARCH OF EARLY EDUCATIONAL PRACTICE: DOMINANT STRATEGY OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL TEACHERS )

Vujičić, Lidija; Tatalović Vorkapić, Sanja; Boneta, Željko

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici

Znanstveni projekti

2018. - 2021.

Vrijednosne orijentacije i društveno djelovanje riječkih studenata

voditelj

UNIRI

2013. - 2016.

Kultura odgojno-obrazovne ustanove kao čimbenik sukonstrukcije znanja

istraživač

MZOS

2007. - 2013.

Socijalna integracija i kolektivni identiteti u višeetničkim područjima Hrvatske

istraživač

MZOS

2003. - 2005.

Istraživanje javnog mnijenja Primorsko goranske županije

istraživač

Primorsko goranska županija

2003. - 2005.

Modernizacija i kolektivna identifikacija u hrvatskoj periferiji.

istraživač

MZOS

2002. - 2003.

Intercultural Dialogue and Conflict Prevention

istraživač

Odjel za kulturu Vijeća Europe

1996. - 1998.

Modernizacijski procesi i oblici teritorijalne identifikacije u Istre

suradnik

MZOS

1993. - 1995.

Hrvatski etnicitet i obrasci kulturnog ponašanja u istarsko-kvarnerskoj regiji

istraživač

MZOS i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1988. - 1990.

Religijska situacija u Rijeci

voditelj projekta

CITR SKH

1985. - 1987.

Studenti i društvena samozaštita

istraživač

Tehnički fakultet u Rijeci

Znanstveni skupovi

4.6.2021. - 5.6.2021.

Međunarodna znanstveno-umjetnička konferencija: „Nova promišljanja o djetinjstvu“.

Zadar koautora

23.2.2021. - 27.2.2021.

IV ISA Forum of Sociology

Porto Alegre, Brazil sudionik

11.10.2019.

24. Međunarodna naučna konferencija „Pedagoška istraživanja i školska praksa. Obrazovanje u funkciji modernizacije društva"

Beograd, Republika Srbija sudionik

6.6.2019. - 7.6.2019.

Mediterranean Scientific Conference. Educational Systems and Societal Changes: Challenges and Opportunities.

Rijeka sudionik i organizator

26.4.2019.

4. Međimurski filološki i pedagoški dani

Čakovec sudionik

16.11.2018. - 17.11.2018.

Međunarodna interdisciplinarna naučno stručna konferencija Svakodnevni život deteta

Novi Sad, Republika Srbija sudionik

26.10.2018. - 28.10.2018.

International Conference Sociocultural Dimension of Childhood

Sofija, Bugarska sudionik

08.06.2018. - 09.06.2018.

International Conference 'Teacher Education and Educational Research in the Mediterranean’

Malta sudionik

17.11.2017.

1. International Scientific-Professional Conference »Initial Education and Professional Development Of Preschool Teachers – State And Perspectives«

Sremska Mitrovica, Republika Srbija sudionik

26.05.2017. - 27.05.2017.

10. International Conference Current Trend sin Higher Education in Europe. Institucijsko djetinjstvo - izazovi suvremenog odgoja i obrazovanja.

Rijeka sudionik i organizator

09.01.2015. - 10.01.2015.

Položaj Roma u odgoju i obrazovanju

Osijek sudionik

12.09.2014. - 13.09.2014.

Politike roditeljstva: iskustva, diskursi i institucionalne prakse

Beograd, Republika Srbija sudionik

29.05.2014. - 30.05.2014.

14. Dani Mate Demarina. Suvremena postignuća i izazovi teorije i prakse u odgoju i obrazovanju

Topusko sudionik

10.04.2014.

10th International Scientific Meeting of the University of Primorska

Koper, Republika Slovenija sudionik

23.11.2013.

Stoljeća zadarskoga školstva

Zadar sudionik

11.10.2013.

Ka kvalitetnom bazično obrazovanju i vaspitanju - standardi i efekti

Beograd, Republika Srbija sudionik

2012.

Kompetencije suvremenog učitelja i odgojitelja – izazov za promjene.

Split sudionik

2012.

Teorija i praksa ranog odgoja

Zenica, Bosna i Hercegovina sudionik

21.5.2008. - 23.5.2008.

Cjeloživotno učenje za održivi razvoj

Plitvice organizatori i sudionik

1.6.2004.

Identitet Istre. Ishodišta i perspektive

Pula sudionik

2003.

Intercultural dialogue and conflict prevention project

Strasbourg, Francuska sudionik

2002.

Stigmatizacija i identitet marginalnih grupa u procesu globalizacije kulture

Opatija sudionik

1999.

Social Structures and Institutions,

Dubrovnik sudionik

1999.

Sarajevski kolokvij: subjekti i faktori promjena

Sarajevo sudionik

1998.

Hotelska kuća ?98

Opatija sudionik

1997.

Boundaries in Istria – Istrian Boundaries

Poreč sudionik

1995.

Etnicitet, regionalizam, lokalizam

Pazin organizator i sudionik

1989.

VII Dani psihologije

Zadar sudionik

Uredništva časopisa

28.05.2018. -

"Odgojno-obrazovne teme" - glavni urednik

1989. - 1990.

"Argumenti" - tajnik uredništva časopisa za društvenu teoriju i praksu

Sveučilišni projekti

Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018

Suradnik na projektu

Potpore 2014/2016