Dr.sc. Nada Krapić redoviti profesor

Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju

prostorija : 363
e-pošta : nkrapic@ffri.hr
mobitel : 0915815208

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 541 (313) 10 (8) 12 (8)
Orcid
ResearcherID

Obrazovanje

1.1.2003. - 1.1.2005. doktorica znanosti za područje psihologije poslijediplomski doktorski studij iz psihologije Filozofska fakulteta, Ljubljana
1.1.1994. - 1.1.2000. magistra psihologije poslijediplomski doktorski studij iz psihologije Filozofska fakulteta, Ljubljana
1.1.1984. - 1.1.1990. diplomirani psiholog, profesor diplomski studij iz psihologije Pedagoški fakultet, Rijeka

Radno iskustvo

1.1.2001. - izvanredni profesor održavanje nastave, rad u znanstveno istraživačkim projektima, sudjelovanje u aktivnostima Odsjeka za psihologiju, suradnja sa zajednicom Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju
1.1.1999. - 1.1.2001. producent u marketingu produkcija promidžbenih video materijala lokalna TV postaja Kanal Ri
1.1.1995. - 1.1.1999. voditeljica odjela za tržišna istraživanja osmišljavanje, organizacija i koordinacija istraživačkih projekata Marketinška agencija Sagena
1.1.1994. - 1.1.1995. psiholog u okviru osnovnoškolske stručne službe rad s nadarenom i djecom s poteškoćama, testiranje zrelosti za školu Osnovne škole na talijanskom jeziku, Rijeka
1.1.1993. - 1.1.1994. psiholog u okviru Medicine rada psihološka dijagnostika i prognostika Dom zdravlja Opatija
1.1.1992. - 1.1.1993. psiholog u okviru Medicine rada psihološka dijagnostika i prognostika Dom zdravlja željezničara Zagreb

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Uvod u psihologiju radaNorma sati: 60
- Psihologija radaNorma sati: 75
- Povijest psihologijeNorma sati: 60
- Psihologijski pravci i sustaviNorma sati: 60
- Psihologija u marketinguNorma sati: 82.5
- Psihologija upravljanja ljudskim potencijalimaNorma sati: 82.5

Mentor u završnim radovima

29.11.2019. - Odnos Eysenckovih crta ličnosti s raspoloženjima, tjelesnim simptomima i socijalnim odnosima adolescenata
Marinela Medić


30.9.2019. - Crte ličnosti, sposobnosti i korištenje slobodnog vremena kao prediktori profesionalnih interesa adolescenata
Petra Tamarut


30.9.2019. - Aktorski i partnerski efekti crta ličnosti petofaktorskog modela na zadovoljstvo vezom
Marija Plemenčić


19.9.2019. - Odnos obiteljske klime s raspoloženjima, socijalnim odnosima i akademskim postignućem adolescenata
Ana-Marija Coha


24.9.2018. - Odnos socijalne podrške i doživljaja stresnosti s tjelesnim simptomima, školskim postignućem i raspoloženjima adolescenata
Marijana Gregorac


21.9.2018. - Odnos usklađenosti zanimanja i profesionalnih interesa sa zadovoljstvom poslom
Anamarija Macan


16.7.2018. - Uparivanje po sličnosti u profesionalnim interesima i njegov odnos sa zadovoljstvom vezom
Maja Mavrin


5.7.2018. - Uparivanje po sličnosti u osobinama ličnosti i njegov odnos sa zadovoljstvom vezom
Roberto Levak


14.12.2017. - Uparivanje po sličnosti u radnim vrijednostima i njegov odnos sa zadovoljstvom vezom
Doris Benčić


12.7.2016. - Inteligencija, crte ličnosti i profesionalni interesi kao prediktori školskog postignuća
Patricija Kuljanić


22.9.2015. - Radne vrijednosti kao prediktori nekih aspekata radnog ponašanja
Ivančica Harjač


22.12.2014. - Odnos dimenzija tamne trijade i aspekata radnog izvođenja
Paula Borko


14.3.2014. - Osobne i percipirane organizacijske vrijednosti kao prediktori organizacijske odanosti
Sanja Barić


30.9.2013. - Neke determinante prihvaćanja inovacija u domeni novih mobilnih tehnologija
Davor Jakšić


13.9.2012. - Povezanost crta ličnosti i subjektivne financijske deprivacije s percipiranim tjelesnim simptomima nezaposlenih osoba
Ivana Lovrić


10.11.2011. - Odnos crta ličnosti i stavova prema radu s raspoloženjima i tjelesnim simtomima
Andrea Vucelić


16.11.2010. - Ličnost i stavovi prema radu kao prediktori nekih kontraproduktivnih radnih ponašanja i namjera napuštanja organizacije
Iva Popić


13.7.2010. - Ličnost i motivacija kao prediktori organizacijskog građanskog ponašanja
Ivana Špodnjak


30.6.2010. - Sličnosti i razlike u uzorcima povezanosti sposobnosti i crta ličnosti s komponentama radnog izvođenja procijenjenim od strane različitih procjenjivača
Sanja Viduka


23.12.2009. - Odnos crta ličnosti, stresnosti na radnom mjestu i stilova suočavanja sa stresom s profesionalnim sagorijevanjem
Helena Ferenčević


11.2.2009. - Crte ličnosti i zadovoljstvo poslom kao prediktori organizacijskog građanskog ponašanja
Marta Lončar


3.12.2008. - Odnos crta ličnosti petofaktorskog modela i organizacijskih stavova s komponentama radnog izvođenja
Boris Pilepić


10.10.2008. - Odnos crta ličnosti i organizacijskih stavova s organizacijskim građanskim ponašanjem
Sanda Pletikosić


11.7.2008. - Odnos organizacijske kulture i motivacije s organizacijskim stavovima
Sanja Mazor


22.11.2007. - Odnos crta ličnosti petofaktorskog modela i motivacije s tjelesnim simptomima
Diana Bevanda


11.9.2007. - Povezanost sposobnosti i crta ličnosti petofaktorskog modela s komponentama radnog izvođenja
Lucija Modrušan


18.5.2006. - Crte ličnosti, socijalna podrška i zadovoljstvo poslom kao prediktori tjelesnih simptoma
Bojana Ćoso


17.5.2006. - Crte ličnosti kao prediktori zadovoljstva poslom, organizacijske odanosti i zaokupljenosti poslom
Tea Lerga


6.2.2006. - Radne vrijednosti i zadovoljstvo poslom u odnosu na spol, dob, radni staž i obrazovanje
Toni ErdfeldZnanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Krapić Nada, Kardum Igor, Barić Sanja
Efekti kongruentnosti osobnih i organizacijskih vrijednosti na odanost organizaciji.
Psihologijske teme Vol. 27 291-309 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=299935

A1

2. Kardum Igor, Hudek-Knežević Jasna, Krapić Nada
Optimizam, pesimizam i tjelesno zdravlje
Psihologijske teme Vol. 27 585-611 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=310927

A1

3. Kardum Igor, Hudek-Knežević Jasna, Krapić Nada
Efekti i mehanizmi djelovanja samoefikasnosti na tjelesno zdravlje
Klinička psihologija Vol. 11 57-86

A1

4. Kardum Igor, Hudek-Knežević, Jasna, Krapić Nada, Kalebić-Maglica Barbara
Five-factor personality traits as predictors of smoking in early adolescence - implications for health education

A1

5. Krapić Nada, Kuljanić Patricija
Inteligencija, crte ličnosti i profesionalni interesi kao prediktori školskog postignuća
Psihologijske teme Vol. 26 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=272451

A1

6. Kardum, Igor, Hudek-Knežević Jasna, Krapić Nada
Efekti i mehanizmi djelovanja čvrstoće ličnosti na zdravlje
Psihologijske teme Vol. 25 499-517 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=250123

A1

7. Krapić Nada, Barić Sanja
Osobne i organizacijske radne vrijednosti kao prediktori odanosti organizaciji
Psihologijske teme Vol. 25 479-498 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=250138

A1

8. Hudek-Knežević Jasna, Kardum Igor, Krapić, Nada
The effects of birth order on five-factor personality traits in early adolescents
Proceedings of the International Academic Conference on Social Sciences and Humanities 63-72

A1

9. Kardum Igor, Hudek-Knežević Jasna, Krapić Nada
Lokus kontrole i tjelesno zdravlje
Klinička psihologija Vol. 9 271-292

A1

10. Krapić Nada, Hudek-Knežević Jasna, Kardum Igor
Stress in Adolescence: Effects on Development. In: James D. Wright (Ed.)
International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Oxford: Elsevier Vol. 23 562-569

A1

11. Krapić Nada, Hudek-Knežević Jasna, Kardum Igor
Concurrent and longitudinal effects of personality traits on coping styles in adolescence: The moderating role of family functioning
Proceedings of the Sixth International Congress on Social Science and Humanities 130-139

A1

12. Kardum Igor, Hudek-Knezevic Jasna, Krapic Nada
The structure of hardiness, its measurement invariance across gender and relationships with personality traits and mental health outcomes
Psihologijske teme Vol. 21 487-507 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=140680

A1

13. Hudek-Knežević Jasna, Kalebić Maglica Barbara, Krapić Nada
Personality, organizational stress, and attitudes toward work as prospective predictors of professional burnout in hospital nurses.
Croatian medical journal Vol. 52 538-549 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=106427

A1

14. Krapić Nada, Pletikosić Sanda, Grabar Nina
Odnos crta ličnosti i stavova prema radu i organizaciji s odgovornim organizacijskim ponašanjem (The Relationship between Personality Traits, Attitudes towards the Organization and Organizatonal Citizenship Behavior)
Psihologijske teme Vol. 20 319-336 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=110130

A1

15. Hudek-Knežević Jasna, Krapić Nada, Kalebić Maglica Barbara
Organizacijski stres i stavovi prema radu kao prediktori zdravstvenih ishoda: prospektivno istraživanje (Organizational stress and work attitudes as predictors of health outcomes: A prospective study)
Društvena istraživanja Vol. 18 129-149 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=58422

A1

16. Kardum Igor, Krapić Nada, Hudek-Knežević Jasna
Antecedents and consequences of agentic and communal stressful life events in early adolescence
Psihologijske teme Vol. 17 133-153 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=51661

A1

17. Krapić Nada, Kardum Igor, Kristofić, Barbara
Odnos crta ličnosti i sposobnosti s profesionalnim interesima (Relationship Between Personality Traits, Intelligence and Vocational Interests)
Psihologijske teme Vol. 17 75-91 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=51656

A1

18. Kardum Igor, Gračanin Asmir, Krapić Nada
Odnos dimenzija petofaktorskog modela ličnosti i raspoloženja (Relations between dimensions of the five-factor model of personality and mood)
Društvena istraživanja Vol. 16 135-156 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=29508

A1

19. Hudek-Knežević Jasna, Kardum Igor, Krapić Nada
HIV-transmission knowledge, five-factor personality traits and psychopathy as determinats of risky sexual behaviors
Review of psychology Vol. 14 139-152 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=40332

A1

20. Hudek-Knežević Jasna, Krapić Nada, Kardum Igor
Burnout in dispositional context: The role of personality traits, social support and coping styles
Review of Psychology Vol. 13 65-73 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=26896

A1

21. Krapić Nada, Sušanj Zoran, Ćoso Bojana
Crte ličnosti i stavovi prema radu i organizaciji kao prediktori tjelesnih simptoma zaposlenika (Personality traits and organizational attitudes as predictors of physical symptoms)
Psihologijske teme Vol. 15 81-100 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=19513

A1

22. Hudek-Knežević Jasna, Krapić Nada, Rajter Linda
Odnos između emocionalne kontrole, percipiranog stresa na radnom mjestu i profesionalnog sagorijevanja kod medicinskih sestara (Relationship between emotional control, perceived stress at work and professional burnout in hospital nurses)
Psihologijske teme Vol. 14 41-54 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=19537

A1

23. Krapić Nada
Dimenzije ličnosti petofaktorskog modela i radno ponašanje (Five-factor personality traits and work behavior)
Psihologijske teme Vol. 14 39-56 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=7868

A1

24. Gračanin Asmir, Kardum Igor, Krapić Nada
Odnos pridjevske i upitničke mjere dimenzija petofaktorskog modela ličnosti (The relation between adjective and questionnaire measures of the five factor model of personality dimensions)
Psihologijske teme Vol. 13 33-46 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=19470

A1

25. Krapić Nada, Kardum Igor
Stilovi suočavanja sa stresom kod adolescenata: konstrukcija i validacija upitnika (Coping with stress in adolescents: Construction and validation of coping inventory)
Društvena istraživanja Vol. 67 825-846 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=30240

A1

26. Kardum Igor, Krapić Nada
Personality traits, stressful life events, and coping styles in early adolescence
Personality and individual differences Vol. 30 503-515

A1

27. Kalebić Barbara, Krapić Nada, Lončarić Darko
Suočavanje sa stresom kod djece i adolescenata (Coping with stress by children and adolescents)
Psihologijske teme Vol. 10 3-33

A1

Kongresna priopćenja

1.
Hudek-Knežević Jasna, Kardum Igor, Krapić Nada
Actor-partner interdependence modelling of the effects of the Dark Triad traits on the relationship satisfaction ISSID Conference 2019 Florence, Italy - 1.8.2019.
2.
Gračanin Asmir, Kardum Igor, Hudek-Knežević Jasna, Krapić Nada, Mehić Nermina
Can life history strategy predict assortment in personality traits? European Human Behaviour and Evolution Association Annual Conference 2018 Pecs, Hungary - 5.4.2018.
3.
Kardum Igor, Hudek-Knežević Jasna, Krapić Nada, Kalebić Maglica Barbara
Five-factor personality traits as predictors of smoking in early adolescence – implications for health education. The International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning Budapest, Hungary - 5.7.2017.
4.
Hudek-Knežević Jasna, Kardum Igor, Krapić Nada
The effects of birth order on five-factor personality traits in early adolescents The International Academic Conference on Social Sciences and Humanities Prague, Czech Republik - 30.12.2016.
5.
Kalebić Maglica Barbara, Hudek-Knežević Jasna, Kardum Igor, Krapić Nada
Personality and contacts with the obese as predictors of attitudes and beliefs about obese persons 18th European Conference in Personality Timsoara, Romania - 19.7.2016.
6.
Krapić Nada, Hudek-Knežević Jasna, Kardum Igor
Concurrent and longitudinal effects of personality traits on coping styles in adolescence: The moderating role of family functioning The Sixth International Congress on Social Sciences and Humanities Vienna, Austria - 2.12.2015.
7.
Hudek-Knežević Jasna, Kardum Igor, Kalebić Maglica Barbara, Krapić Nada
Five-factor personality traits as predictors of the onset and the frequency of smoking in primary and secondary school children Youth mental health: From continuity of psychopathology to continuity of care Venice, Italy - 16.11.2014.
8.
Kristofich-Ambruš Barbara, Krapić, Nada
Dizajn i provedba centra za procjenu kompetencija za rukovođenje kod perspektivnih zaposlenika 3. konferencija Psihologija za gospodarstvenike Rijeka - 18.2.2014.
9.
Kristofich-Ambruš Barbara, Krapić Nada, Bratko Denis
Konstruktna validacija upitnika tamne trijade (SD3) 21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb - 7.11.2013.
10.
Kristofich-Ambruš Barbara, Krapić Nada, Bratko Denis
Suvremeni izazovi psihologije rada i organizacijske psihologije 21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb - 6.11.2013.
11.
Kristofić-Ambruš Barbara, Letina Srebrenka, Krapić Nada
Poveznice Belbinovog upitnika timskih uloga s petfaktorskim modelom ličnosti (Relationship of Belbin team role questionnaire with big five model of personality) 21. dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb - 11.4.2013.
12.
Letina Srebrenka, Kristofić Barbara, Krapić Nada
Konstruktna validacija skale sržnih vjerovanja o sebi (Construct validation of Core Self-Evaluations Scale) 20. dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb - 7.4.2011.
13.
Krapić Nada, Pletikosić Sanda, Grabar Nina
Odnos crta ličnosti i organizacijskih stavova s organizacijskim građanskim ponašanjem (The Relationship between Personality Traits, Attitudes towards the organization and organizational citizenship behavior) XVII. dani psihologije u Zadru Zadar - 27.5.2010.
14.
Hudek-Knežević Jasna, Kalebić Maglica Barbara, Krapić Nada
Personality traits, stress and attitudes toward work and organization as prospective predictors of professional burnout 23rd Annual Conference of the European Health Psychology Society Pisa, Italy - 23.9.2009.
15.
Hudek-Knežević Jasna, Krapić Nada, Kalebić Maglica Barbara
Organizational stress, job involvement and job commitment as predictors of subjective health outcome in hospital nurses: A prospective study 4. European conference on positive psychology Opatija - 1.7.2008.
16.
Krapić Nada, Sušanj Zoran, Ćoso Bojana
Crte ličnosti i stavovi prema radu i organizaciji kao prediktori tjelesnih simptoma zaposlenika (Personality traits and job and organizational attitudes as predictors of physical symptoms) 14. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Vodice - 25.10.2006.
17.
Krapić Nada, Kristofić Barbara
Odnos crta ličnosti i sposobnosti s profesionalnim interesima (Relationship between personality traits, intelligence and vocational interests) XV. dani psihologije u Zadru Zadar - 25.5.2006.
18.
Hudek-Knežević Jasna, Krapić Nada, Kardum Igor
Burnout in nurses: The role of personality traits, social support and coping styles 7th Alps-Adria Conference on Psychology Zadar - 2.6.2005.
19.
Hudek-Knežević Jasna, Kardum Igor, Krapić Nada
Odnos između emocionalne kontrole, percepcije stresa i sagorijevanja na poslu kod medicinskih sestara (Relationship between emotional control, perceived stress and burnout in hospital nurses) 11. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Petrčane - 23.10.2003.
20.
Hudek-Knežević Jasna, Kardum Igor, Krapić Nada
Izloženost i reaktivnost na stresne događaje kao medijatori i/ili moderatori efekata ličnosti na ishode (Exposure and reactivity to stressful events as mediators and/or moderators of the effects of personality on outcomes) XIII. dani psihologije u Zadru Zadar - 23.5.2002.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2010. - 1.1.2012.
Educa human resources feedback tool for employees, organizational scanning and further organizational improvement; voditeljica projekta; Eureka, intergovernmental organisation for market-driven industrial research and development; ;
2. 1.1.2006. - 1.1.2013.
Osobine ličnosti, emocionalni i socijalni procesi kao odrednice zdravlja; suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
3. 1.1.2001. - 1.1.2006.
Efekti emocionalnog funkcioniranja na zdravlje; suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;

Uredništva časopisa

1. 1.1.2012. - Contemporary Contributions in Work and Organizational Psychology
http://www.ffri.uniri.hr/psihteme/en/articles_2012_21_3.htm

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2005. - 1.1.2008.
istraživanje zdravstvenih ponašanja građana Rijeke
Odjel grada Rijeke za zdravstvo i socijalnu skrb   suradnik u istraživanjima
2.
1.1.2004. - 1.1.2005.
Urban jungle - hrvatska edukativna računalna igrica za mlade
Hrvatski autoklub   suradnik pri izradi edukativnog materijala i recenzent
3.
1.1.2002. - 1.1.2006.
istraživanje potreba i problema mladih u PGŽ
Udruga Korak ispred   voditeljica istraživanja
4.
-
ispitivanje obilježja te stavova i mišljenja lokalnog stanovništva
Park prirode Učka   voditeljica istraživanja