PORTFELJ / dr. sc. Marijan Bradanović red.prof.

Portfelj

dr. sc.

Marijan Bradanović

red.prof.

Filozofski fakultet

Odsjek za povijest umjetnosti

Kontakt

Vidljivost

Obrazovanje

2007. -

dr. sc.

Sveučilište u Zadru

2005. -

mr. sc.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

15.09.1992. - 31.01.2007.

prof. povijesti i diplomirani pov. umjetnosti

Dvopredmetni studij povijesti i povijesti umjetnosti

Filozofski fakultet u Zadru

Radno iskustvo

22.10.2019. - 22.10.2019.

redoviti profesor, prvi izbor

Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

2014. - 21.10.2019.

izvanredni profesor

Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

2008. - 2013.

docent

Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci

2007. - 2008.

asistent, viši asistent

Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci

1992. - 2007.

konzervator-konzervator viši savjetnik za nepokretna i pokretna kulturna dobra

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorski odjel u Rijeci

Članstva

01.10.2019. - 01.10.2023.

Upravno vijeće Državnog arhiva u Rijeci, član

2019. - 31.12.2020.

Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke

2016. - 31.12.2020.

Istarsko povijesno društvo, član

01.11.2014. - 31.01.2018.

Predsjednik Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke

27.09.2012. - 31.12.2013.

Član Društva konzervatora Hrvatske

01.02.2012. - 17.05.2013.

Predsjednik Hrvatskog vijeća za kulturna dobra

2011. - 31.12.2020.

Hrvatski nacionalni odbor ICOMOS-a

2006. - 01.09.2012.

Dopredsjednik Kulturnog vijeća za zaštitu kulturnih dobara Grada Rijeke

2005. - 31.12.2008.

Član Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije

07.01.2000. - 31.12.2020.

Hrvatski savez sa sportski ribolov na moru, član

Nastavna djelatnost

Kolegiji

10.10.2016. -

Hrvatska urbana baština

Sveučilišni dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti

voditelj

Povijest zaštite kulturnih dobara

Sveučilišni dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti

Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Problemi zaštite i očuvanja urbanističke baštine u regiji

Sveučilišni dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti

Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Metodologija analize i dokumentiranja kulturnog dobra

Sveučilišni dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti

Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Arhitektura na istočnoj obali Jadrana od 1400. do 1800. godine

Sveučilišni dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti

Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Osnove zaštite kulturne baštine

Sveučilišni dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti

Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Osnove arhitekture

Sveučilišni dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti

Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Kamena skulptura 15. i 16. stoljeća duž istočne obale Jadrana

Sveučilišni dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti

Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Baština kao izvor za društveni razvoj

Sveučilišni dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti

Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Mentor u završnim radovima

27.10.2018. - 27.10.2018.

Urbanizam i arhitektura grada Pule od 13. do 17. st.: od grada -komune do grada duhova

Mauro Bortoletto

Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - opći smjer (47, diplomski, redovni)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

26.10.2018. - 20.10.2018.

Renesansna sakralna arhitektura Istre

Paola Peršić

Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - nastavnički smjer (60, diplomski, redovni)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

24.10.2018. - 30.10.2018.

Urbanistički razvoj Rovinja do konca 18. stoljeća

Daijel Čukac

Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - opći smjer (47, diplomski, redovni)

Filozofski fakultet u Rijeci

20.10.2018. - 21.10.2018.

Sakralna arhitektura čabarskog kraja u 18. i 19. stoljeću

Dejan Troha

Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - nastavnički smjer (60, diplomski, redovni)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

18.10.2018. - 19.10.2018.

Utjecaj turizma na kulturnu baštinu obalnih regija Republike Hrvatske

Hrvoje Skočić

Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - opći smjer (47, diplomski, redovni)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

07.10.2018. - 14.10.2018.

Profana arhitektura grada Varaždina u 17. i 18. stoljeću

Jelena Petković

Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - opći smjer (47, diplomski, redovni)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

05.10.2018. - 28.10.2018.

Stambena arhitektura grada Raba u 15. st. i prvoj polovini 16. st.

Natalia Beg

Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - opći smjer (47, diplomski, redovni)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

01.03.2018. - 29.09.2018.

Gotička sakralna arhitektura sjeverozapadne Hrvatske

Anita Huzjak

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski) 1

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

01.03.2018. - 18.09.2018.

Sakralna arhitektura 17. i 18. stoljeća u Istri

Marina Pilar

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

01.03.2017. - 20.09.2017.

Razvoj i perspektive muzeja Đakovštine

Anja Bijelić

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

01.03.2016. - 15.09.2016.

Fortifikacijska arhitektura na području sjeverne Hrvatske od 16. do 18. stoljeća

Simona Košnjak

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

01.03.2015. - 21.09.2015.

Palača šećerane u Rijeci

Ana Žarković

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

01.03.2015. - 21.09.2015.

Knežev dvor, Divona i javna arhitektura grada Duborvnika u 15. i 16. stoljeću

Karmen Čelica Vlahutin

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

01.03.2015. - 21.09.2015.

Palača šećerane u Rijeci

Suzana Šebelja Colnar

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

01.03.2015. - 21.09.2015.

Profana barokna arhitektura u Dubrovniku

Maja Mirković

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

01.03.2015. - 21.09.2015.

Renesansna sakralna arhitektura u Istri

Lucija Krizmanić

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

01.03.2015. - 18.09.2015.

Kamena skulptura Senja od 1390. do 1550. godine

Dorothea Dumančić

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

01.03.2015. - 15.09.2015.

Sakralna arhitektura Istre u 18. stoljeću

Paola Peršić

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

01.03.2014. - 12.09.2014.

Urbanizam i arhitektura grada Varaždina u 17. i 18. stoljeću

Jelena Petković

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

30.09.2013. - 01.06.2012.

Kašteli na području Pazinske knežije u kasnom srednjem i ranom novom vijeku

Milotić Andrea

Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - opći smjer

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.03.2013. - 25.09.2013.

Ladanjska arhitektura na prostoru Dubrovačke Republike

Nika Vuksanović

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)

Sveučište u Rijeci, Filozofski fakultet

31.01.2013. - 31.10.2018.

Urbanistički razvoj i arhitektura Labina pod vlašću Mletačke Republike (1420.-1797.)

Brenčić Nina

Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - opći smjer

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.09.2012. - 01.07.2014.

Lansirna stanica unutar kompleksa tvornice "Torpedo" u Rijeci i prijedlozi njezine obnove

Barković Boris

Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - opći smjer

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

16.07.2012. - 06.10.2018.

Graditeljska baština Kastva

Teklić Ana-Marija

Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - opći smjer

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

16.07.2012. - 04.10.2018.

Konzervatorski zahvati na nepokretnim kulturnim dobrima u riječkom predjelu Dolac

Barković Renata

Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - opći smjer

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.04.2012. - 01.03.2012.

Graditeljska baština Kraljevice

Herceg Sabrina

Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - opći smjer

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.03.2012. - 04.11.2015.

Urbanistički razvoj Pazina od početka 16. do konca 19. stoljeća

Zidarić Maja

Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - opći smjer

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.03.2012. - 21.09.2012.

Graditeljska baština Novalje

Marko Badurina

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

01.02.2012. - 20.09.2013.

Šibenska katedrala

Iva Gamilec

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

15.12.2011. - 14.10.2018.

Kamena skulptura 15. i 16. stoljeća na gornjojadranskim otocima

Braut Ivan

Dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti - opći smjer

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.04.2011. - 21.09.2012.

Urbanizam grada Karlovca do polovine 19. st.

Nina Skorupan

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti (39, preddiplomski)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

02.02.2020.

Odnos naselja i utvrđene plemićke rezidencije na izmaku srednjeg i u početcima ranog novog vijeka

Marijan Bradanovič, Nataša Nefat

Notabile castrum / Castello ben munito e ornato. Kašteli Petrapilosa i San Vincenti u povijesnom i građevinskom kontekstu - 98-107

A2

01.09.2017.

Nekoliko primjera baštine kasnoga srednjovjekovlja Rijeke i Kvarnera za profesora Vežića

Bradanović, Marijan

Ars Adriatica - 7 113-128

https://www.bib.irb.hr/928645

A1

01.09.2016.

Još jednom o širenju renesansne skulpture na Kvarneru

Bradanović, Marijan

Ars Adriatica - 6 121-138

A1

04.08.2016.

Arhitektonska baština franjevaca trećoredaca na Kvarnerskim otocima (1. dio)

Bradanović, Marijan

Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - 48 103-122

A1

2016.

O nekima od nepovratno izgubljenih i jednom pronađenom rapskom spomeniku

Bradanović, Marijan

Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske - 40 69-80

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=928666

2015.

Karantene u luci Rijeka 1722.-1965.

Bakašun, Vjekoslav; Bradanović, Marijan; Lakošeljac, Danijela; Mićović, Vladimir

3.Hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem

2015.

O Omišlju kao ključu otoka Krka

Bradanović, Marijan

Zbornik u čast Katice Ivanišević - 323-335

2015.

O nekim specifičnostima zaštite spomenika u Istri polovicom 20. stoljeća i ranim naporima u zaštiti vizura istarskih naselja

Bradanović, Marijan

Začetki spomeniške službe v Istri-Gli inizi della tutela dei beni culturali in Istria- Počeci konzervatorske službe u Istri, serija: HISTRIA COLLOQUIM IV - 225-242

2015.

Franjevačka graditeljska aktivnost Kvarneru u Hrvatskom primorju i njegovu zaleđu tijekom 15. i 16. stoljeća

Bradanović, Marijan

Nastanak zapadnohrvatske franjevačke pokrajine Bosne-Hrvatske prije 500 godina - 77-90

2015.

La cappella Frangipane della cattedrale di Veglia

Bradanović, Marijan; Braut, Ivan

Hortus artium medievalium - 21 421-429

A1 Q2

2014.

Crkva sv. Lovre izvan krčkih gradskih zidina

Bradanović, Marijan, Ciković, Danijel

Krčki zbornik - 70 21-60

2013.

Prilog poznavanju stambenog graditeljstva 15. i 16. stoljeća na sjevernom Jadranu

Bradanović, Marijan

Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti - 56 71-80

A2

2013.

The Church of St. Lawrence Outside the Town Walls of Krk

Bradanović, Marijan; Ciković, Danijel

Hortus artium medievalium: journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages - 19 183-196.

A1 Q1

2012.

Bočne apside crkve sv. Agate na starom novigradskom groblju

Bradanović, Marijan

Dijalozi s baštinom 2012 - znanstveni skup povodom Svjetskog dana baštine

2012.

Rab i recepcija renesanse u arhitekturi i skulpturi na sjevernom Jadranu

Bradanović, Marijan

Rapski zbornik - 2 451-459

2012.

Prilozi poznavanju lovranske skultpure

Bradanović, Marijan

Zbornik Lovranšćine - 2 163-171

2012.

Razvitak naselja na kvarnerskim otocima – primjer Dobrinja

Bradanović, Marijan

Ars Adriatica - 2 139-156

A1

2011.

Vrbnik, Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, Kulturno-povijesna valorizacija s prijedlogom uređenja

Bradanović, Marijan ; Huić, Irma

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=531662

2011.

Ladanjska palača grofova Rigo u Karpinjanu pokraj Novigrada (istraživanje, valorizacija, smjernice za obnovu)

Bradanović, Marijan ; Šaina, Toni

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615589

2011.

Graditeljstvo Dubašnice u razdoblju renesanse

Bradanović, Marijan

"Az grišni diak Branko pridivkom Fučić". Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i dijelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.) Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.)

2011.

Detaljne konzervatorske analize istarskih naselja nekoć i sad

Bradanović, Marijan

Začetki spomeniške službe v Istri / Gli inizi della tutela dei beni culturali in Istria / Počeci kouzervatorske službe u Istri - Mednarodna znanstvena konferenca "ZAČETKI SPOMENIŠKE SLUŽBE V ISTRI", Študijski dan o istrski kulturni dediščini

2010.

Sakralna baština otoka Krka

Bradanović, Marijan

Eurocity : putna revija Hrvatskih željeznica - 66 38-43

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=787880

2010.

Sakkralna baština čabarskog kraja

Bradanović, Marijan

Eurocity : putna revija Hrvatskih željeznica - 68 62-68

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=787881

2010.

Sakralna baština Gorskoga kotara

Bradanović, Marijan

Eurocity : putna revija Hrvatskih željeznica - 3 36-40

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=789780

2010.

Palača Dominis u Rabu

Bradanović, Marijan

Rijeka, godina 16. sv. I., Znanstveni skup Marko Antun De Dominis (U povodu 450. obljetnice rođenja) - 16

2010.

Naselja Istre i sjeverno-jadranskih otoka u svjetlu Katastra Franje I.

Bradanović, Marijan

3. Kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti - Knjiga sažetaka

2010.

Prinosi katalogu renesansne skulpture sjevernog Jadrana

Bradanović, Marijan

Ivan Duknović i krugovi njegove djelatnosti - Knjiga sažetaka - 27-28

2010.

Graditeljstvo Lovrana u kasnom srednjem i ranijem novom vijeku

Bradanović, Marijan

Zbornik Lovranšćine - 1 Zbornik Lovranšćine

2009.

Pregled dostojan značaja teme

Bradanović, Marijan

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609528

2009.

Dajla, konzervatorska podloga revitalizacije

Bradanović, Marijan ; Jakovčić, Jugo

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615582

2009.

Dajla

Bradanović, Marijan; Jakovčić, Jugo; Oštrić, Radovan

Sic ars deprenditur arte Zbornik u čast Vladmira Markovića - 81-102

2009.

Konzervatorske uspomene. Jedan zaštitni zahvat na novigradskim zidinama

Bradanović, Marijan

Ivi Maroeviću baštinici u spomen, serija: Spomenice Odsjeka za informacijske znanosti 2

2009.

Arhitektonski razvoj Kršana

Bradanović, Marijan

Annales: anali za istrske in mediteranske študije - 19 89-108

A1

2008.

Prvi krčki renesansni klesari

Bradanović, Marijan

Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske, Zbornik radova sa znanstvenih skupova "Dani Cvita Fiskovića" održanih 2003. i 2004. godine. VII. Dani Cvita Fiskovića - Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske

2008.

Pavlinski samostan Bl. Dj. Marije na Čepićkom jezeru

Bradanović, Marijan

Pićanska biskupija i Pićanština, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa održanog 23. i 24. listopada 2008.

2007.

Romaničke crkve (hrvatske) Istre

Bradanović, Marijan

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609530

2007.

Konzervatorska podloga Prostornog plana uređenja općine Grožnjan

Barada, Martina ; Bradanović, Marijan ; Krizmanić, Damir

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615584

2007.

Zbirka "Pietro Nobile" Državnog arhiva u Rijeci kao izvor za proučavanje izgleda istarskih naselja početkom XIX. stoljeća

Bradanović, Marijan

Annales: anali za istrske in mediteranske študije, Series Historia et Sociologia - 17 291-304.

A1

2006.

Graditeljska baština

Bradanović, Marijan ; Glavočić, Daina

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609529

2006.

Riječka luka kroz povijest izgradnje lazareta

Bradanović, Marijan

Luke istočnog Jadrana - Zbornik Pomorskog muzeja Orebić - 245-278

2006.

Marginalije uz povijest izgradnje naših najstarijih svjetionika

Bradanović, Marijan

Luke istočnog Jadrana - Zbornik Pomorskog muzeja Orebić

2006.

Nekoliko primjera ladanja mletačke i austrijske Istre

Bradanović, Marijan

Kultura ladanja : zbornik radova sa znanstvenih skupova "Dani Cvita Fiskovića" održanih 2001. i 2002. godine - 183-194

2005.

Brseč

Bradanović, Marijan

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=607271

2005.

Buje

Bradanović, Marijan

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609531

2005.

Kastav

Bradanović, Marijan

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609532

2005.

Radovani

Bradanović, Marijan ; Matijašić, Robert

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609533

2005.

Umag

Bradanović, Marijan

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609534

2005.

Zaštita kulturnih dobara

Bradanović, Marijan ; Tomašić, Daniela

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609536

2005.

O gradnji svetišta i njegovom uređenju

Bradanović, Marijan ; Malnar, Željko

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609537

2005.

Sakralna zbirka Desetinec, Vrbnik

Bradanović, Marijan ; Sobota-Matejčić, Gordana

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609559

2005.

Vrbnik, Sakralna zbirka Desetinec

Bradanović, Marijan ; Sobota-Matejčić, Gordana

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615587

2005.

Istočnojadranski svjetionici (postanak, korijeni oblikovanja)

Bradanović, Marijan

1. međunarodna konferencija u povodu 150. obljetnice Tvornice torpedo u Rijeci i očuvanja riječke industrijske baštine - 491-499

2004.

Novigradske gradske zidine

Bradanović, Marijan ; Ziherl, Jerica

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615585

2004.

Konzervatorska podloga za prostorni plan uređenja općine Omišalj

Bradanović, Marijan ; Rizner, Mija ; Sabalić, Damir

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615794

2004.

Inventar zbirke ulomaka galerije “Lapidarij” u Omišlju

Bradanović, Marijan ; Sabalić, Damir

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615795

2004.

Dajla, Konzervatorska podloga detaljnog plana uređenja

Bradanović, Marijan

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615830

2004.

Zaštita kulturnih dobara na području Primorsko- goranske županije i neki problemi s kojima se konzervatori susreću u radu na poslovima zaštite urbanih i ruralnih naselja

Bradanović, Marijan

Zbornik revitalizacija kulturno-povijesnih cjelina u Primorsko-goranskoj županiji na primjeru grada Kastva - 36-40

2004.

Šesterostrana kruna cisterne krčkog providura Angela Gradeniga

Bradanović, Marijan

Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji - 40 239-254.

A1

2004.

Quelques exemples de sculptures Vénitiennes du XIV siécle (Trecento) dans le Kvarner

Bradanović, Marijan

Hortus artium medievalium: journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages - 10 247-252.

A1 Q4

2003.

Najstarija riječka lučka skladišta

Bradanović, Marijan

Novi Kamov - 8 46-61

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609542

2003.

Plomin, detaljna podloga za uređenje povijesne jezgre

Bradanović, Marijan ; Nefat, Nataša ; Barada, Martina ; Krizmanić, Damir

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615793

2003.

Najstarija riječka lučka skladišta

Bradanović, Marijan

Novi Kamov - 8 46-61

2002.

Kulturno-povijesna zbirka Lapidarij, Omišalj

Bradanović, Marijan

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609557

2002.

Buje, konzervatorska podloga za prostorni plan općine

Bradanović, Marijan

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615786

2002.

Grad Kršan

Bradanović, Marijan ; Barada, Martina

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615791

2002.

Skica povijesnog urbanističko-arhitektonskog razvoja Vrbnika

Bradanović, Marijan

900 godina Vrbnika – u povodu 900. obljetnice prvoga spomena Vrbnika (1100. – 2000) - 51-66.

2002.

Crkva sv. Agate u Novigradu nakon konzervatorskih istraživanja

Bradanović, Marijan

Novigrad - Cittanova: 599-1999. zbornik radova Međunarodni znanstveni skup Novigrad-Cittanova 599- 1999. - 88-97

2002.

Stancija grofova Rigo u Karpinjanu pokraj Novigrada

Bradanović, Marijan

Novigrad - Cittanova: 599-1999. zbornik radova Međunarodni znanstveni skup Novigrad-Cittanova 599- 1999 - 127-133

2001.

Konzervatorska studija urbanog prostora Omišlja

Bradanović, Marijan

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615785

2001.

Umag, konzervatorska podloga za prostorni plan općine

Bradanović, Marijan

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615790

2001.

Nekoliko naglasaka riječke industrijske tradicije

Bradanović, Marijan

Grad za 21. stoljeće, Prvi hrvatski simpozij o preobrazbi industrijskog nasljeđa u novu urbano- pejsažnu scenografiju - 181-193

2001.

Riječki lazareti

Bradanović, Marijan

Riječka luka: povijest-izgradnja-promet - 89-106

2001.

Tradicija, osnutak i djelovanje konzervatorske službe u Rijeci

Bradanović, Marijan

Sveti Vid : Zbornik - 6 127-146

2000.

Konzervatorska studija prostora općine Dobrinj

Bradanović, Marijan ; Starac, Ranko

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615771

2000.

Konzervatorska studija urbanog prostora Belog na otoku Cresu

Bradanović, Marijan ; Novak, Nino

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615772

2000.

Konzervatorska studija urbanog prostora Lovrana – šire područje naselja

Bradanović, Marijan

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615776

2000.

Konzervatorska studija urbanog prostora Lovrana – povijesna jezgra

Bradanović, Marijan

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615777

2000.

Konzervatorska studija prostora općine Mošćenička Draga

Bradanović, Marijan ; Starac, Ranko

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615778

2000.

Il lazzaretto di S. Francesco a S. Martino (Martinšćica)

Bradanović, Marijan

Atti - Centro di ricerche storiche Rovigno - 30 487-512.

1999.

Proširenje groblja u Novom Vinodolskom, konzervatorska studija

Bradanović, Marijan ; Labus, Nenad ; Gržeta, Dušanka ; Krizmanić, Damir

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615581

1999.

Konzervatorska studija prostorne cjeline Tramuntane na otoku Cresu

Bradanović, Marijan

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615588

1999.

Sljedbenik "Majstora iz Kranja" u službi Serenissime

Bradanović, Marijan

Acta Bullearum I. Povijesno umjetnički prilozi obilježavanju petstote obljetnice Crkve Majke Milosrđa u Bujama Međunarodni znanstveni skup: Povijesno-umjetnički prilozi obilježavanju petstote obljetnice Crkve Majke Milosrđa u Bujama Mjesto i datum: Buje, Hrvatska, 26-28. 09. 1997 - 85-92.

1999.

Viaggio artistico attraverso l'Istria di Pietro Nobile

Bradanović, Marijan

Archeografo Triestino - 59 83-119.

1999.

Il lazzaretto fiumano di S. Carlo Borromeo

Bradanović, Marijan

Atti - Centro di ricerche storiche, Rovigno - 29 93-128

1998.

Novigrad-Karpinjan, kulturno povijesna valorizacija ladanjske palače Rigo

Bradanović, Marijan ; Grigić, Danko

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615577

1998.

Krčke gradske zidine (inicijalni konzervatorski elaborat)

Bradanović, Marijan ; Grgić, Danko

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615578

1998.

Konzervatorska podloga za povijesnu jezgru Vrbnika

Bradanović, Marijan ; Giaconi, Hrvoje ; Krizmanić, Attilio ; Krizmanić, Damir ; Matejčić, Ivan

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615579

1997.

Krk, Vela placa, Renesansno krunište cisterne

Bradanović, Marijan ; Grgić, Dino

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615574

1997.

Konzervatorska podloga za povijesnu jezgru Kastva

Bradanović, Marijan ; Giaconi, Hrvoje ; Gržeta, Dušanka ; Krizmanić, Damir

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615575

1996.

Grad Rijeka – konzervatorska dokumentacija – Pećine

Bradanović, Marijan ; Giaconi, Hrvoje ; Juretić, Dorica ; Krizmanić, Damir

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615563

1996.

Grad Rijeka – konzervatorska dokumentacija – Kalvarija

Bradanović, Marijan ; Giaconi, Hrvoje ; Gržeta, Dušanka ; Juretić, Dorica ; Krizmanić, Damir

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615564

1996.

Kulturno-povijesni spomenici Sušačke Drage

Bradanović, Marijan ; Novak, Nino

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615573

1994.

Uređenje prostora Crekvine u Kastvu - inicijalni konzervatorski program

Bradanović, Marijan ; Grce, Tanja

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615561

1993.

Punta Križa, Kulturno – povijesna obilježja prostora. Konzervatorska podloga za prostorni plan

Bradanović, Marijan ; Gržeta, Dušanka ; Novak, Nino

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615560

1992.

Crkva sv. Prima i Felicijana u Cirkotima pokraj Završja. Program obnove

Bradanović, Marijan ; Novak, Nino ; D. Stojanović

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615556

1992.

Crkva sv. Agate u Novigradu

Bradanović, Marijan ; Novak, Nino

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615559

Novi kaštel Lupoglav

Bradanović, Marijan

Zbornik Općine Lupoglav XI. susret s baštinom Lupoglavštine i Boljunštine - 5

Graditeljstvo Vinodola u doba pavlina

Bradanović, Marijan

Czriquenicza 1412 - život i umjetnost Vinodola u doba pavlina - 61-80

Znanstvene knjige

2018.

Savudrijski prototip iz 1818. godine/Il prototipo di Salvore del 1818.

Bradanović, Marijan, Krmac, Dean

Radić, Danka

Plovput d.o.o., Hrvatski pomorski muzej Split

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=959930

27.12.2017.

Rijeka i Trsat u srednjem vijeku

autor

Marijan Bradanović

Kulturno-povijesni vodiči Muzeja Hrvatskih arheoloških spomenika

dr. sc. Ante Milošević

Muzej Hrvatskih arheoloških spomenika Split

18.04.2017.

Dijalozi s baštinom 2011.-2016. Prvih 6 godina

suurednik

Željko Bistrović et al.

Dijalozi s baštinom

Marijan Bradanović, Mateja Jerman, Ivan Braut

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

2017.

Arhitektura

Nefat, Nataša ; Bradanović, Marijan

Orbanić, Elvis

Župa sv. Mihovila Arkanđela Žminj

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=928791

2016.

Istra iz putnih mapa Pietra Nobilea

Bradanović, Marijan

Krmac, Dean

Humanistično društvo Histria

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801776

2016.

Prilozi problematici istraživanja gotičke arhitekture na sjevernom Jadranu

Bradanović, Marijan

Kovačić, Đurđa, Petrinović, Marina

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=928768

2016.

Pietro Nobile. Viaggio artistico attraverso l'Istria. Motivi istriani di inizio Ottocento

autor popratnog kataloga

Bradanovič, Marijan

Krmac, Dean

Humanistično društvo Histria Koper/Capodistria

2016.

Viaggio artistico attraverso l' Istria

autor poglavlja u knjizi

Bradanović, Marijan

Krmac, Dean

Humanistično društvo Histria Koper

2016.

Grad Krk u srednjem vijeku

Autor knjige

Bradanović, Marijan

Milošević, Ante

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split

2016.

Otok Krk u srednjem vijeku

Autor knjige

Bradanović, Marijan

Milošević, Ante

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split

2015.

Kroatische Inseln ; Baukultur über Jahrhunderte

suurednik , monografije, mentor studentskih radova, kustos izložbe

Stiller, Adolph; Žic, Anamarija; Filčić, Renata; Gotal, Mirela; Smoljan, Marko; Skansi, Luka; Bradanović, Marijan

Bradanović, Marijan ; Skansi, Luka ; Stiller, Adolph

Müry Salzmann Verlag Wien

2015.

Vrbnik - grad, ljudi i spomenici

Autor knjige

Bradanović, Marijan

Stefanović, Ljubo, Šikić, Anita

Hrvatska sveučilišna naklada Zagreb

2012.

Graditeljstvo Vinodola u doba pavlina

Bradanović, Marijan

Kudiš, Nina

Muzej Grada Crikvenice

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=615535

2012.

Rab i recepcija renesanse u arhitekturi i skulpturi na sjevernom Jadranu

Bradanović, Marijan

Andrić, J. ; Lončarić, R.

Ogranak Matica orvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=658057

2012.

Istra iz putnih mapa Pietra Nobilea

Autor knjige

Bradanović, Marijan

Krmac, Dean

Histria Editiones Koper

2012.

Istra iz putnih mapa Pietra Nobilea

Autor knjige

Bradanović, Marijan

Histria Editiones Koper

2011.

Istra – Urbana povijesna središta / Urbana zgodovinska središča

Autor knjige

Bradanović, Marijan

Istarska županija Pula

2009.

Oprtalj / Portole

Autor poglavlja u knjizi

Bradanović, Marijan; Fachin, Niki; Gallo, Christian; Lay, Vladimir; Milotić, Ivan; Zupanc, Ivan

Općina Oprtalj Oprtalj

2007.

Urbana Istra: Mletačka graditeljska baština

Bradanović, Marijan

Darovec, Darko ; Panjek, Aleksandar ; Petra Kavrečič

Založba Annales

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609526

2007.

Srce istre, Putevi kulturne baštine - Il Cuore dell’Istria, Itinerari culturali nel patrimonio istriano

autor poglavlja u knjizi

Bradanović, Marijan et. al.

Darovec, Darko ; Panjek, Aleksandar ; Petra Kavrečič

Založba Annales Koper

2004.

Programska orijentacija

Bradanović, Marijan

Mišković, Davor et. al.

Drugo more

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609543

2004.

Zaštita kulturnih dobara na području Primorsko- goranske županije i neki problemi s kojima se konzervatori susreću u radu na poslovima zaštite urbanih i ruralnih naselja

Bradanović, Marijan

Štimac, Miroslav

Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609540

2002.

Marijin Trsat - Svetište Blažene Djevice Marije, Gospe Trsatske i Franjevački samostan na Trsatu

Bradanović, Marijan ; Hoško, Franjo Emanuel

Adamić / Franjevački samostan na Trsatu

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=469523

2002.

Marijin Trsat - Svetište Blažene Djevice Marije, Gospe Trsatske i Franjevački samostan na Trsatu

Autor knjige

Bradanović, Marijan; Hoško, Franjo Emanuel

Adamić / Franjevački samostan na Trsatu Rijeka

2002.

Nepoznati Omišalj

Autor knjige

Bradanović, Marijan

Općina Omišalj, Turistička zajednica općine Omišalj Omišalj

2001.

Riječki lazareti

Bradanović, Marijan

Dubrović, Ervin

Muzej grada Rijeke

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=658065

1998.

Arhitektura secesije u Rijeci: Arhitektura i urbanizam početka 20. stoljeća 1900.-1925.

Autor poglavlja u knjizi

Glavočić, Daina; Magaš, Olga; Ivančević, Nataša; Palinić, Nana; Rotim-Malvić, Jasna; Juretić, Dorica; Bradanović, Marijan;

Arhitektura Rijeke: historicizam - secesija - moderna

Moderna galerija Rijeka Rijeka

1996.

Moderna arhitektura Rijeke

Autor poglavlja u knjizi

Bradanović, Marijan; Randić, Saša; Rotim-Malvić, Jasna; Todorović, Jolanda; Turato, Idis

Arhitektura Rijeke: historicizam - secesija - moderna

Moderna Galerija Rijeka Rijeka

Pozvana predavanja

26.05.2018.

The fortresses of the Frankopan noble family on the island of Krk –changes during the late middle ages

Poreč, Hrvatska

26.11.2004.

Novi kaštel Lupoglav

Bradanović, Marijan

Lupoglav, Boljun, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=471274

30.1-1.2.2009.

Graditeljstvo Dubašnice u razdoblju renesanse

Bradanović, Marijan

Malinska, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=561936

03-07.10.2003.

Prvi krčki renesansni klesari

Bradanović, Marijan

Orebić-Korčula-Trogir-Šibenik, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=405481

23-24. 10. 2008.

Pavlinski samostan Bl. Dj. Marije na Čepićkom jezeru

Bradanović, Marijan

Pićan. Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=607270

26-28. 09. 1997.

Sljedbenik "Majstora iz Kranja" u službi Serenissime

Bradanović, Marijan

Buje, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=469493

10-11. 05. 2002.

Riječka luka kroz povijest izgradnje lazareta

Bradanović, Marijan

Orebić, Hrvatska, 2002.

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=469492

20. i 21. lipnja 2000.

Nekoliko naglasaka riječke industrijske tradicije

Bradanović, Marijan

Karlovac, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609525

14. i 16. rujna 2000.

Skica povijesnog urbanističko-arhitektonskog razvoja Vrbnika

Bradanović, Marijan

Vrbnik, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609522

15. i 16. listopada 1999.

Crkva sv. Agate u Novigradu nakon konzervatorskih istraživanja

Bradanović, Marijan

Novigrad, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609521

5. i 16. listopada 1999.

Stancija grofova Rigo u Karpinjanu pokraj Novigrada

Bradanović, Marijan

Novigrad, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=471280

16. 06. 2000.

Tradicija, osnutak i djelovanje konzervatorske službe u Rijeci

Bradanović, Marijan

Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=354243

Kongresna priopćenja

27.05.2018.

The fortresses of the Frankopan noble family on the island of Krk –changes during the late middle ages

Bradanović, Marijan

Pozvano

25th IRCLAMA colloquium Poreč, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=950548

09.05.2015.

Karantene u luci Rijeka 1722.-1965.

Bakašun, Vjekoslav ; Bradanović, Marijan ; Lakošeljac, Danijela ; Mićović, Vladimir

Predavanje

3.Hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813143

27.11.2010.

Naselja Istre i sjeverno-jadranskih otoka u svjetlu Katastra Franje I.

Bradanović, Marijan

Predavanje

3. Kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=658074

28.09.2010.

Prinosi katalogu renesansne skulpture sjevernog Jadrana

Bradanović, Marijan

Predavanje

Međunarodni znanstveni skup "Ivan Duknović i krugovi njegove djelatnosti" Split, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=658087

11.05.2002.

Marginalije uz povijest izgradnje naših najstarijih svjetionika

Bradanović, Marijan

Predavanje

Luke istočnog Jadrana Orebić, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=469487

06.10.2001.

Nekoliko primjera ladanja mletačke i austrijske Istre

Bradanović, Marijan

Predavanje

Znanstveni skup "Dani Cvita Fiskovića : Ladanjska kultura Hrvatske" (5 ; 2001) Orebić - Korčula - Dubrovnik, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=313885

19. studenog 2010.

Palača Dominis u Rabu

Bradanović, Marijan

Predavanje

Znanstveni skup Marko Antun De Dominis (U povodu 450. obljetnice rođenja) Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609527

19. i 20. rujna 2003.

Istočnojadranski svjetionici (postanak, korijeni oblikovanja)

Bradanović, Marijan

Predavanje

Prva međunarodna konferencija u povodu 150. obljetnice Tvornice torpedo u Rijeci i očuvanja riječke industrijske baštine Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609518

16. 4. 2011.

Prilozi poznavanju lovranske skultpure

Bradanović, Marijan

Predavanje

Lovranski stari grad - prošlost, sadašnjost, budućnost Lovran, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609515

16. 4. 2011.

Prilozi poznavanju lovranske skultpure

Bradanović, Marijan

Predavanje

Lovranski stari grad - prošlost, sadašnjost, budućnost Lovran, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=609515

18. 04. 2012.

Bočne apside crkve sv. Agate na starom novigradskom groblju

Bradanović, Marijan

Predavanje

Dijalozi s baštinom 2012 - znanstveni skup povodom Svjetskog dana baštine Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=658100

10. 6. 2011.

Detaljne konzervatorske analize istarskih naselja nekoć i sad

Bradanović, Marijan

Predavanje

Mednarodna znanstvena konferenca "ZAČETKI SPOMENIŠKE SLUŽBE V ISTRI", Študijski dan o istrski kulturni dediščini Koper - Capodistria - Kopar, Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=658081

Znanstveni skupovi

25.11.2016. - 27.11.2010.

3. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti

Zagreb, Mimara autor referata: Naselja Istre i sjevernojadranskih otoka u svjetlu Katastra Franje I.

12.11.2015. -

ISTRA u novom vijeku

Arheološki muzej Istre Muzejsko-galerijski prostor Sveta Srca predavanje: Između krilatog lava i dvoglavog orla

17.04.2015. -

Znastveno-stručni skup Dijalozi s baštinom 2015. - Utvrde

Rijeka, Filozofski fakultet član znanstvenog i programskog odbora, autor referata: Fortifikacijski spomenici riječke regije

03.12.2014. -

Markov lev z Armerije od Kopra do Trsata – Il Leone marciano dell'Armeria Da Capodistria a Tersatto - Markov lav s Armerije od Kopra do Trsata,

Kopar, Humanistično društvo Histria – Comunita degli Italiani „Santorio Santorio“ autor referata: Koparski lav sv. Marka na Trsatu

17.10.2014. -

Međunarodni znanstveni skup - Nasljeđe Serenissime – L'eredita della Serenissima

Rijeka, Filozofski faklutet autor referata: Radionica majstora Francesca i širenje renesansne skulpture na Kvarneru

11.09.2014. -

MEĐUNARODNI SIMPOZIJ 0 500. GODIŠNJICI NASTANKA FRANJEVAČKE POKRAJINE BOSNE HRVATSKE

Rijeka, Trsat - Aula Ivana Pavla II. autor referata: Franjevačka graditeljska aktivnost u Hrvatskom primorju i zaleđu tijekom 15. i 16. stoljeća

30.05.2014. -

Znanstveno-stručni skup Klasicizam u Hrvatskoj

Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt autor referata: Još jednom o Pietru Nobileu i klasicizmu na sjevernom Jadranu

29.04.2014. -

Dijalozi s baštinom, znanstveno-stručni skup - Slika spomenika i princip promjene, referat: Slučaj kulturnog dobra „Z-2699“

Rijeka, Filozoski fakultet koautor referata (sa Željkom Bistrovićem)

17.04.2013. -

Znanstveni skup Dijalozi s baštinom 2013., - Prepoznavanje vrijednosti

Rijeka, Filozofski fakultet Član organizacijskog i znanstvenog odbora, autor referata O problemu zaštite vizura naselja sjevernog Jadrana

18.04.2012. -

Znanstveni skup Dijalozi s baštinom

Rijeka, Filozofski fakultet Član programskog i organizacijskog odbora, autor referata Problemi zaštite ladanjske arhitekture - primjer Dajle

18.04.2012. -

Znanstveni skup Dijalozi s baštinom 2012.

Rijeka, Filozofski fakultet, Član organizacijskog i programskog odbora, autor referata Bočne apside crkve sv. Agate na starom novigradskom groblju

02.12.2011. -

Znanstveni skup Slika i riječ: ekfraza, slikovnost teksta i tekstualizacija slike

Rijeka, Filozofski fakultet autor referata: Glagoljska epigrafika i graditeljstvo na Krku u kasnom srednjem i ranom novom vijeku,

10.06.2011. -

Mednarodna znanstvena konferenca - Začetki spomeniške službe v Istri - Študijski dan o istrski kulturni dediščini

Koper, Palača Gravisi član organizacijsko-programskog odbora i autor referata Detaljne konzervatorske analize istarskih naselje nekoć i sad

24.-27. 05. 2012

Redovništvo na otocima od 4. do 11. stoljeća, 19. Međunarodni simpozij Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i rani srednji vijek

Osor koautor referata: The monastic church of St. Lawrence outside of the city walls of Krk

22.-24. 10. 2015.

Međunarodni znanstveni skup Sedam stoljeća augustinskog samostana u Rijeci

Rijeka, gradska vijećnica, Filozofski fakultet autor uvodnog predavanja: Arhitektonski sklop nekadašnjeg augustinskog samostana u Rijeci

01. -06. 10. 2013.

20. međunarodni kolokvij MIC-a za kasnu antiku i srednji vijek - 20 godina istraživanja kasne antike i srednjeg vijeka u Europi

Poreč koautor referata (s Ivanom Brautom): Stone Sculpture of the late 14th and early 15th C. in Kvarner area

28-29. 09., 2012.

Međunarodni znanstveni skup Hadriatica 2012., Lučka iskustva u Rijeci i Trstu od 18. do početaka 20. st.

Rijeka, Građevinski fakultet Autor referata Riječki lazaret sv. Karla Boromejskog i počeci modernizacije riječke luke u 18. stoljeću

22.-23. 04. 2016.

Znanstveno-stručni skup Dijalozi s baštinom 2016. - Fortifikaciijska arhitektura i problemi njezine zaštite

Rijeka, Filozofski fakultet, Buzet (Petrapilosa), Draguć, Cerovlje (Posert), Kršan i Plomin Član znanstvenog i organizacijskog odbora, predstavljač izdanja Male bibiloteke Godišnjaka, predstavljač knjige Katekizam zaštite spomenika i autor referata: Fortifikacijski spomenici Kršana

27. - 28. 09. 2010.

Međunarodni znanstveni skup Ivan Duknović i krugovi njegove djelatnosti

Split autor referata: Prinosi katalogu renesansne skulpture sjevernog Jadrana

04.-07. 10. 2012.

MAJSTORSKE RADIONICE U UMJETNIČKOJ BAŠTINI HRVATSKE

Orebić, autor referata: Renesansne radionice kamene skulpture na Kvarneru - nova zapažanja i atribucije

09.-10. lipnja, 2014.

Znanstveno – stručni skup Radovan Ivančević 1931 – 2004. Gliptoteka HAZU, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske

Zagreb, Gliptoteka HAZU autor referata: Prilozi poznavanju gotičke sakralne arhitekture na sjevernom Jadranu

Uredništva časopisa

2016. -

Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske

2003. -

AMHA - Acta medico-historica Adriatica; član izdavačkog savjeta

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

15.06.2014. - 15.06.2018.

Croatian medieval heritage in European context: mobility of artists and transfer of forms, functions and ideas (CROMART); voditelj projekta prof. dr. sc. Miljenko Jurković (Filozofski fakultet u Zagrebu), Hrvatska zaklada za znanost.

Hrvatska zaklada za znanost

suradnik (voditelj istraživačke grupe za područje Kvarnera)

Javno djelovanje

Javna predavanja

17.03.2016.

Kulturna baština na području Općine Omišalj

Kulturna baština i bioraznolikost otoka Krka, stručni skup u organizaciji TZ otoka Krka i Javne ustanove Priroda

Omišalj, općinska vijećnica

31.08.2015.

Frankapani, knezovi Krčki-koliko ih poznajemo

Državni stručni skup za nastavnike likovne umjetnosti i stručnih predmeta iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna

Filozofski fakultet u Rijeci

24.09.2014.

Novosti o Rijeci u doba renesanse

O baštini u vijećnici, ciklus javnih predavanja

Rijeka, gradska vijećnica

08.04.2014.

Rijeka u prvoj polovici 18. stoljeća

O baštini u vijećnici, ciklus javnih predavanja

Rijeka, gradska vijećnica

24.09.2013.

Detalji

Pokrajinski muzej Koper

12.07.2012.

Detalji

prezentacija konzervatorsko-restauratorskih radova

Vrbnik

Novinski članci

14.04.2013.

Detalji

Novi List

18.09.2012.

Detalji

Novi List

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

01.09.2010. - 01.09.2012.

Pročelnik

Filozofski fakultet u Rijeci / Odsjek za povijest umjetnosti

Rukovođenje u državnoj upravi

2000. - 2007.

konzervator viši savjetnik za pokretna i nepokretna kulturna dobra

Uprava za zaštitu kulturne baštine

1998. - 2000.

konzervator savjetnik za nepokretna kulturna dobra

Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu kulturne baštine

Povjerenstva na sveučilištu

01.02.2016. - 06.11.2018.

član

Knjižnični odbor Knjižnice Filozofskog fakulteta u Rijeci

Projekti

Znanstveni projekti

01.11.2019. - 28.02.2023.

Globalni Humanizmi: Novi Pogledi na Srednji Vijek (300- 1600)

suradnik

Hrvatska zaklada za znanost 2.200.000

http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=8235&rok=2019-02

1.3.2019.-1.3.2021.

Kulturni krajolik Sjevernog Jadrana - popunjavanje lakuna

voditelj

Sveučilište u Rijeci

15.01.2017. - 31.12.2019.

Transformacije povijesnog pejzaža Kvarnerskih otoka

suradnik

Sveučilište u Zagrebu

15.06.2014. - 15.06.2018.

Croatian medieval heritage in European context: mobility of artists and transfer of forms, functions and ideas (CROMART)

istraživač (voditelj istraživačke grupe za područje Kvarnera)

Hrvatska zaklada za znanost

http://wp.ffzg.unizg.hr/cromart/

2007. -

Arhitektura i urbanizam hrvatskoga kasnog srednjovjekovlja

istraživač

MZOS

2007. -

Ranokršćanska arhitektura i skulptura u Istri i Dalmaciji

istraživač

MZOS

Stručni projekti

25.01.2016. - 15.03.2013.

Izložba „Pietro Nobile. Istarski motivi početkom 19. stoljeća“, Muzejsko galerijski prostor Sveta Srca, Pula

Arheološki muzej Istre

Koautor stručne koncepcije

09.12.2013. -

Predstavljanje 3. broja časopisa Ars Adriatica

Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti

predstavljač

2011. -

Ladanjska palača grofova Rigo u Karpinjanu pokraj Novigrada (istraživanje, valorizacija, smjernice za obnovu), konzervatorski elaborat, Poreč, 2011.

A.B.C.D. d.o.o., Poreč

koautor konzervatorskog elaborata (s Tonijem Šainom)

2010. - 2011.

Vrbnik, Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, Kulturno-povijesna valorizacija s prijedlogom uređenja, elaborat

Hrvatski restauratorski zavod

koautor konzervatorskog elaborata (s Irmom Huić)

2009. -

Dajla, konzervatorska podloga revitalizacije, elaborat, Poreč, 2011.

A.B.C.D. d.o.o., Poreč

koautor konzervatorskog elaorata (s Jugom Jakovčićem)

2007. -

Konzervatorska podloga Prostornog plana uređenja općine Grožnjan, elaborat, Konzervatorski odjel u Puli, Pula, 2007.

Općina Grožnjan

koautor konzervatorskog elaborata (s Martinom Baradom)

2003. - 2005.

Sakralna zbirka Desetinec, Vrbnik, konzervatorski zahvat i postav muzejske zbirke

Župni ured Vrbnik

koautor (s Gordanom Sobotom-Matejčić)

2003. - 2004.

Prilozi kulturnoj strategiji Rijeke, Rijeka, 2004, autori: Mišković, Davor et al.

Drugo more

autor poglavlja knjige

2001. -

Bradanovič, Marijan, Rijeka – turistička magistrala (kulturno-povijesni vodič), Rijeka, 2001.

Turistička zajednica Grada Rijeke Rijeka 2001.

Autor knjige

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018