PORTFELJ / doc. dr. sc. Feđa Milivojević

Portfelj

doc. dr. sc.

Feđa Milivojević

Filozofski fakultet

Odsjek za povijest

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-439

KONZULTACIJE Ponedjeljkom 12:15-13:00h; četvrtkom 12:15-13:00h.

Vidljivost

Obrazovanje

2011.-2017.

Doktor znanosti (dr. sc.), područje humanističkih znanosti, polje povijest, stara povijest

Poslijediplomski znanstveni studij Humanističke znanosti za stjecanje akademskog stupnja doktora humanističkih znanosti iz polja povijest, stara povijest.

Sveučilište u Zadru

1.10.2008.-14.2.2011.

Magistar povijesti (mag. hist.)

Diplomski studij povijesti, istraživački smjer, stara povijest

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

1.10.2005.-1.10.2008.

Prvostupnik povijesti (baccalaureus)

Preddiplomski studij jednopredmetne povijesti

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji

1.7.-31.7.2014.

Stipendija za studente poslijediplomskih studija

Rad u knjižnici francuske škole u Rimu, smještene u francuskom veleposlanstvu u Italiji. Uključen rad i u Njemačkom institutu u Rimu te Američkoj akademiji u Rimu.

Francuska škola u Rimu (Eçole française de Rome)

2.-20.9.2013.

Stipendija za studente poslijediplomskih studija

Rad u knjižnicama Komisije za antičku povijest i epigrafiju, Sveučilišta Ludwig-Maximilian, Njemačkog arheološkog instituta, Njemačkog povijesnog instituta, te Bavarskoj državnoj knjižnici

Ludwig-Maximilians Universität, Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutsches Archäologisches Institut

Radno iskustvo

1.11.2023. -

Docent

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest

1.10.2020. - 1.11.2023.

Poslijedoktorand

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest

1.10.2018.-1.10.2020.

Znanstveni suradnik

Vanjski znanstveni suradnik u nastavi (povremeno izvođenje nastave iz kolegija starog vijeka)

Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke studije (u osnivanju)

1.10.2016.-1.10.2018.

Vanjski suradnik

Vanjski suradnik u nastavi (izvođenje nastave iz kolegija starog vijeka)

Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke studije (u osnivanju)

Nagrade i priznanja

2021.

Državna nagrada za znanost u kategoriji znanstvenih novaka/mladih znanstvenika.

Članstva

2020. -

Europa Nostra

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2022. -

Roman Conquest of the Eastern Adriatic (229 - 35 BC)

Erasmus kolegiji

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest

Poslijedoktorand, izvođač

2022. -

Prapovijest i stara povijest Bliskog istoka i Egipta

Preddiplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest

Poslijedoktorand, izvođač

2020. -

Povijest rimske civilizacije

Preddiplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest

Poslijedoktorand, izvođač

2020. -

Povijest helenizma

Diplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest

Poslijedoktorand, izvođač

2020. -

Stručna praksa (I, II, III, IV, V)

Sveučilišni dvopredmetni diplomski studij povijesti i interpretacije baštine - opći smjer

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest

Poslijedoktorand, izvođač

2020. -

Povijest grčke civilizacije

Preddiplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest

Poslijedoktorand, izvođač

2020. -

Baština u 150 riječi

Sveučilišni dvopredmetni diplomski studij povijesti i interpretacije baštine - opći smjer

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest

Poslijedoktorand, izvođač

2018.

Uvod u historijsku antropologiju: Izvorišta sredozemnih civilizacija

Preddiplomski studij Povijest Jadrana i Mediterana

Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti (u osnivanju)

Vanjski znanstveni suradnik u nastavi

2018.

Povijest Sredozemlja: čovjek i krajolik

Preddiplomski studij Povijest Jadrana i Mediterana

Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti (u osnivanju)

Vanjski znanstveni suradnik u nastavi

2016.

Povijest Sredozemlja: čovjek i krajolik

Preddiplomski studij Povijest Jadrana i Mediterana

Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti (u osnivanju)

Vanjski stručni suradnik u nastavi

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2023.

Zapovjedništvo Apija Klaudija Centona u Iliriku

Feđa Milivojević

Diadora - 37 67-91

A2

2022.

In honorem Bruna Kuntić-Makvić, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu

(ur.) Feđa Milivojević

Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu - 54 300

https://hrcak.srce.hr/broj/22960

WOS

2022.

Prilog poznavanju kampanje Aula Gabinija u Iliriku

Siniša Bilić-Dujmušić; Feđa Milivojević

Arheološki radovi i rasprave - 21

2021.

Livy and the Third Illyrian War. An analytical approach

Feđa Milivojević

Livius noster: Tito Livio e la sua eredità, G. Baldo, L. Beltramini (eds.), ISBN: 978-2-503-59298-5, Giornale Italiano di Filologia – Bibliotheca (GIFBIB 26), Brepols, 2021, 445–475. - 445-475

A1

2020.

Bilješka o Kvintu Numeriju Rufu

Feđa Milivojević

Diadora - 33-34 209-224

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=344361

A2

2019.

Gnaeus Sicinius and the Third Macedonian War, new approach to Livy's information

Feđa Milivojević

Acta Illyrica - 3 15-29

https://www.academia.edu/41365224/Gnaeus_Sicinius_and_the_Third_Macedonian_War_new_approach_to_Livys_information_Acta_Illyrica_No_3_Sarajevo_2019_15_29

A1

2019.

Uscana, Perseus and the Romans: Livy and the chronology of war operations in the Third Macedonian War

Feđa Milivojević

Živa antika - 69 85-108

https://www.academia.edu/41467060/Uscana_Perseus_and_the_Romans_Livy_and_the_chronology_of_war_operations_in_the_Third_Macedonian_War_%C5%BDiva_Antika_Vol_69_1_2_Skopje_2019_85_108

A1

2018.

Cezarov posjet Iliriku 57./56. g. pr. Kr.

Feđa Milivojević; Siniša Bilić-Dujmušić

Acta Illyrica - 2 61-82

https://www.academia.edu/38361341/Cezarov_posjet_Iliriku_57_56_g_pr_Kr_Caesars_visit_to_Illyricum_in_57_56_B_C_Acta_Illyrica_No_2_Sarajevo_2018_61_82

A1

2017.

Znanstveni skup LIVIUS NOSTER: il bimillenario della morte di Tito Livio, Convegno internazionale di studi su Tito Livio, Padova, 6.–10. studenoga 2017. g.

Feđa Milivojević

Latina et Graeca - 32 121-124

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=330287

A2

2017.

Dvije tisuće godina od smrti Tita Livija

Feđa Milivojević

Latina et Graeca - 32 105-106

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=330280

A2

2017.

Rimski Ilirik u 1. st. pr. Kr.: nekoliko zapažanja

Feđa Milivojević; Slobodan Čače

Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku - 110 425-450

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=285044

WOS

2014.

Tko je pobijedio Demetrija?

Feđa Milivojević; Siniša Bilić-Dujmušić

Zbornik radova znanstvenog skupa "Dalmacija u prostoru i vremenu – Što Dalmacija jest, a što nije?" - 35-42

https://www.academia.edu/8865692/Tko_je_pobijedio_Demetrija_Who_defeated_Demetrius_Dalmacija_u_prostoru_i_vremenu_%C5%A0to_Dalmacija_jest_a_%C5%A1to_nije_Zadar_2014_35_42

A2

2011.

Rimski i italski poduzetnici i doseljenici u Iliriku od ilirskih ratova do Cezara

Feđa Milivojević

Pro Tempore - 7 188-210

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=273947

A2

Znanstvene knjige

2021

Cezarov Ilirik

Znanstvena knjiga

Feđa Milivojević

Biblioteka hrvatska povjesnica, Monografije i studije III/93.

Hrvatski institut za povijest - Filozofski fakultet u Rijeci Zagreb-Rijeka

Kongresna priopćenja

2022.

Cosconius and Pollio: the most important Roman conquerors of Late Republican Dalmatia we know the least about (prihvaćeno izlaganje u sesiji ''Dalmatia in the Late Republican period: new finds and approaches'')

Feđa Milivojević; Siniša Bilić-Dujmušić

-

The Roman Archaeology Conference, The Roman Society Split, Republika Hrvatska

2022.

New perspectives on contacts and immigration in Republican Liburnia (prihvaćeno izlaganje)

Lucijana Šešelj; Feđa Milivojević

-

Reti adriatiche: uomini merci idee Centro Internazionale di studi sulla storia e l’archeologia dell’Adriatico – CISA, Macerata, Republika Italija

2021.

Povjesničar i interpretacija kulturne baštine istočnog Jadrana (prihvaćeno izlaganje)

Feđa Milivojević

-

VI. Kongres hrvatskih povjesničara, Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (HNOPZ) Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest, Rijeka, Republika Hrvatska

2021.

Plutarch and the formation of the province of Illyricum in the 1st century B.C. (prihvaćeno izlaganje)

Feđa Milivojević

-

Plutarch and his Contemporaries, Sharing the Roman Empire, 12th International Sveučilište kardinal Stefan Wyszynski, kampus Dewajtis, Varšava, Republika Poljska

2019.

Cezarova Salona

Feđa Milivojević

-

Salona od godine 119. prije Krista do kasne antike Književni krug Split, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Arheološki muzej u Splitu

2019.

From Allies to Foes: Issaean Greeks and Rome from the third to the first century BC

Feđa Milivojević

-

Non Graecos minus barbaros quam Romanos puto”, Les Romains et les Grecs de leur temps. De la prise de Tarente a l’édit de Caracalla (272 av. J. C.-212 ap. J.-C.). Premiere partie: au temps de la République romaine ANHIMA-Ecole Normale Supérieure de Paris, Pariz, Republika Francuska

2017.

Cezarov posjet Iliriku 57./56. g. pr. Kr.

Feđa Milivojević; Siniša Bilić-Dujmušić

-

COLLOQVIVM in honorem rofessoris Esad Pašalić quinquagesimo anniversario eius mortis Sveučilište u Sarajevu, Filozofski fakultet, Udruženje Bathinus, Muzej grada Sarajeva, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

2017.

Livy and the Third Illyrian War: an analytical approach

Feđa Milivojević

-

LIVIUS NOSTER: il bimillenario della morte di Tito Livio, Convegno internazionale di studi su Tito Livio Universita di Padova, CIRSL – Centro Interdipartimentale di Ricerca “Studi Liviani”, Padova, Italija

2015.

Zapovjedništvo Apija Klaudija Centona u Iliriku

Feđa Milivojević

-

Antiquitas Sollemnia, Antidoron Mate Suić / Svečanost starine, uzdarje Mati Suiću Centar za interdisciplinarno izučavanje, Zagreb-Zadar, Republika Hrvatska

2012.

Roman Illyricum in the 1st century B. C.: the making of the province

Slobodan Čače; Feđa Milivojević

-

Tra l’Adriatico e le Alpi: forme e sviluppi dell’organizzazione regionali e dei processi di integrazione nella X regio orientale e nelle regioni contermini (Between the Adriatic and the Alps. Forms of territorial development and regional integration proce Udine, Italija

2012.

Tko je pobijedio Demetrija?

Siniša Bilić-Dujmušić; Feđa Milivojević

-

Dalmacija u prostoru i vremenu: što Dalmacja jest što nije? Sveučilište u Zadru, Hrvatska

Znanstveni skupovi

2023.

Antika u hrvatskoj kulturi, umjetnosti i književnosti u „dugom“ 18. stoljeću

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Leksikografski zavod Miroslav Krleža Izlagač

2023.

The Construction of Empire in the Provinces of the Roman Republic

Sveučilište u Oslu, Norveška Izlagač

2022.

The Roman Archaeology Conference (The Roman Society)

The Roman Society, Split, Republika Hrvatska Izlagač

2022.

Reti adriatiche: uomini merci idee l’archeologia dell’Adriatico – CISA, Macerata, Republika Italija

Centro Internazionale di studi sulla storia e Izlagač

2021.

VI. Kongres hrvatskih povjesničara

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest, Rijeka, Republika Hrvatska Izlagač

2021.

Plutarch and his Contemporaries, Sharing the Roman Empire, 12th International Congress of the International Plutarch Society

Sveučilište kardinal Stefan Wyszynski, kampus Dewajtis, Varšava, Republika Poljska Izlagač

2019.

Salona od godine 119. prije Krista do kasne antike

Književni krug Split, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Arheološki muzej u Splitu, Split, Republika Hrvatska Izlagač

2019.

Non Graecos minus barbaros quam Romanos puto”, Les Romains et les Grecs de leur temps. De la prise de Tarente a l’édit de Caracalla (272 av. J. C.-212 ap. J.-C.). Premiere partie: au temps de la République romaine

ANHIMA-Ecole Normale Supérieure de Paris, Pariz, Republika Francuska Izlagač

2017.

COLLOQVIVM in honorem rofessoris Esad Pašalić quinquagesimo anniversario eius mortis

Sveučilište u Sarajevu, Filozofski fakultet, Udruženje Bathinus, Muzej grada, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Izlagač

2017.

LIVIUS NOSTER: il bimillenario della morte di Tito Livio, Convegno internazionale di studi su Tito Livio

Universita di Padova, CIRSL – Centro Interdipartimentale di Ricerca “Studi Liviani”, Padova, Republika Italija Izlagač

2015.

Antiquitas Sollemnia, Antidoron Mate Suić / Svečanost starine, uzdarje Mati Suiću

Centar za interdisciplinarno izučavanje stare povijesti, Odsjek za povijest, Filozofski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Arheološki muzej u Zadru, Zagreb-Zadar, Republika Hrvatska Izlagač

2012.

Dalmacija u prostoru i vremenu: što Dalmacja jest što nije?

Sveučilište u Zadru, Republika Hrvatska Izlagač

2012.

Tra l’Adriatico e le Alpi: forme e sviluppi dell’organizzazione regionali e dei processi di integrazione nella X regio orientale e nelle regioni contermini (Between the Adriatic and the Alps. Forms of territorial development and regional integration processes in the eastern X region and in the bordering regions)

Udine, Republika Italija Izlagač

Recenzije

2022.

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, No. 15, 2022.

2022.

Acta Illyrica, No. 6, 2022.

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

2019.

KUD Seljačka sloga Donja Dubrava

Donja Dubrava, Republika Hrvatska

2018.

Knjižnice grada Zagreba, knjižnica Knežija

Zagreb, Republika Hrvatska

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2022. -

ECTS i Erasmus koordinator

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest

Povjerenstva izvan sveučilišta

2019.

Član povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada ''Carski dvor prema Amijanu Marcelinu''

Hrvatsko katoličko sveučilište

2018.

Član povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada ''Znamenite matrone Rimskog Kraljevstva i Republike''

Hrvatsko katoličko sveučilište

2018.

Član povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada ''Augustova propaganda i carski kult''

Hrvatsko katoličko sveučilište

2018.

Član povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada ''Antičke rimske vojne životinje''

Hrvatsko katoličko sveučilište

2018.

Član povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada ''Oktavijanova opsada Segestike 35. pr. Kr.''

Hrvatsko katoličko sveučilište

Projekti