prof. dr. sc. Mato Tudor

Pomorski fakultet Katedra za prirodne znanosti

e-pošta : tudor@pfri.hr

Obrazovanje

1.1.2006. - doktor znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja Tehnologija prometa i transport Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
1.1.1993. - 1.1.1997. magistar iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport Poslijediplomski znanstveni studij Upravljanje sustavima broda Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
1.1.1976. - 1.1.1981. diplomirani inženjer elektrotehnike sveučilišni diplomski studij Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v LJubljani, SR Slovenia

Radno iskustvo

1.1.2017. - redoviti profesor Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2012. - 1.1.2017. izvanredni profesor Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2010. - 1.1.2013. prodekan za nastavu Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2012. docent Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2006. - 1.1.2007. profesor visoke škole trajno zvanje Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2006. profesor visoke škole Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.1998. - 1.1.2001. viši predavač Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Pomorski fakultet u Rijeci, Visoka pomorska škola u Rijeci, Odjel za pomorstvo Sveučilišta u Rijeci
1.1.1996. - 1.1.1998. predavač Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.1988. - 1.1.1996. Stručni suradnik Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.1986. - 1.1.1988. Projektant računalne mreže Održavanje i projektiranje računalne mreže Riječke Banke Riječka banka
1.1.1983. - 1.1.1986. sistem programer Instaliranje i održavanje sustavske programske podrške Riječka banka

Nagrade i priznanja

1.10.2013. Zahvalnica za značajan doprinos u radu Stručnog vijeća Centra za studije od akademske godine 2010/2011. do kraja akademske godine 2012/2013.
21.12.2011. Zahvalnica za ostvarena postignuća u 2011. godini koja su pridonjela promociji i napretku Sveučilišta u Rijeci

Članstva

1.1.2014. - član Povjerenstva za nastavu Pomorskog fakulteta
1.1.2012. - 1.1.2013. član Povjerenstva za provedbu svečanih promocija sveučilišnih prvostupnika i magistara struke Pomorskog fakulteta
1.1.2012. - predsjednik Povjerenstva za izradu Pravilnika o plaćama Pomorskog fakulteta
1.1.2012. - član Povjerenstva za izradu Priručnika za upravljanje kvalitetom djelatnosti Pomorskog fakulteta
1.1.2012. - član Povjerenstva za Program mobilnosti Erasmus Pomorskog fakulteta
1.1.2012. - član Povjerenstva za utvrđivanje naknade za trošak prijevoza zaposlenika Pomorskog fakulteta
1.1.2012. - član Povjerenstva za izradu Pravilnika o stegovnoj odgovornosti polaznika tečajeva na Pomorskom fakultetu
1.1.2012. - član Povjerenstva za izradu Pravilnika o nagradi za izvrsnost Pomorskog fakulteta
1.1.2012. - član Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i uvjeta prema kojima će se odobravati popust na troškove izobrazbe i naobrazbe Pomorskog fakulteta
1.1.2012. - član Povjerenstva za donošenje akcijskog plana za otklanjanje nedostataka iz završnog izvješća Stručnog povjerenstva AZVO-a za provođenje reakreditacije Pomorskog fakulteta
1.1.2012. - predsjednik Povjerenstva za izradu Pravilnika o kriterijima za institucijsku ocjenu kvalitete nastavnog rada nastavnika/suradnika Pomorskog fakulteta
1.1.2011. - 1.1.2013. predsjednik Povjerenstva za upis studenata na preddiplomski i diplomski studij Pomorskog fakulteta
1.1.2011. - 1.1.2013. koordinator NISpVU sustava
1.1.2011. - član Povjerenstva za izradu nacrta izmjena i dopuna Statuta Pomorskog fakulteta
1.1.2011. - član Povjerenstva za izradu Pravilnika o Posebnom programu obrazovanja Pomorskog fakulteta
1.1.2011. - član Povjerenstva za provedbu Posebnog programa obrazovanja radi stjecanja časničkih zvanja
1.1.2011. - član Povjerenstva za otkrivanje spomen ploče hrvatskim admiralima, diplomantima Vojno-pomorske Carsko-kraljevske akademije u Rijeci
1.1.2011. - član Povjerenstva za utvrđivanje prava na izdavanje uvjerenja pristupnicima – studentima koji su odslušali i položili sve ispite prve dvije godine preddiplomskog studija nautičkog ili brodostrojarskog smjera, temeljem STCW konvencije
1.1.2011. - predsjednik Povjerenstva za izmjene studijskih programa Pomorskog fakulteta
1.1.2011. - član Povjerenstva za akreditaciju Pomorskog fakulteta
1.1.2010. - 1.1.2013. član Odbora za upravljanje i unapređivanje kvalitete Pomorskog fakulteta
1.1.2010. - 1.1.2013. predsjednik Povjerenstva za nastavu Pomorskog fakulteta
1.1.2010. - 1.1.2012. član vijeća Centra za studije Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - član Povjerenstva za izradu prijedloga o nakladništvu Pomorskog fakulteta
1.1.2008. - član Povjerenstva za izradu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju Pomorskog fakulteta
1.1.2008. - član Povjerenstva za izradu Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika
1.1.2008. - član Uređivačkog odbora časopisa Pomorstvo
1.1.2006. - član Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za kapitalna ulaganja
1.1.2006. - član Povjerenstva za izradu novog Pravilnika o studijima i Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Pomorskog fakulteta
1.1.2005. - član Povjerenstva za izradu Pravilnika o plaćama i Pravilnika o znanstvenom i stručnom usavršavanju
1.1.2005. - član Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabavke male vrijednosti
1.1.2005. - član Povjerenstva za izradu studijskih programa sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
1.1.2004. - član Povjerenstva za izradu općeg akta o demonstraturi
1.1.2004. - član Povjerenstva za nabavu informatičke opreme
1.1.2002. - član Povjerenstva za izradu Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima i Pravilnika o ustroju radnih mjesta Pomorskog fakulteta
1.1.2001. - član vijeća Pomorskog fakulteta
1.1.2001. - član Povjerenstva za izradu i donošenje Statuta Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2000. - član Povjerenstva za predlaganje zaposlenika za dodjelu nagrada i priznanja
1.1.1998. - 1.1.2001. član vijeća Visoke pomorske škole
1.1.1996. - 1.1.1998. član Fakultetskog vijeća
1.1.1994. - Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja
- član Povjerenstva prijedlog kriterija normiranja rada u nastavi te druga pitanja nastavnika i suradnika
- član Povjerenstva za znanost i poslijediplomski sveučilišni studij Pomorstvo
- član Povjerenstava za izbor nastavnika, suradnika i zaposlenika

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2017. - Primjena elektroničkih računala
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci
redoviti profesor
Norma sati: 60
1.1.2017. - Osnove informatike
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet u Rijeci
redoviti profesor
Norma sati: 60
1.1.2017. - Primjena elektroničkih računala
Logistika i manadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci
redoviti profesor
Norma sati: 90
1.1.2017. - Primjena računala
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
redoviti profesor
Norma sati: 60
1.1.2017. - Primjena elektroničkih računala
Tehnologija i organizacija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci
redoviti profesor
Norma sati: 90
1.1.2017. - Pomorski informacijski sustavi
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
redoviti profesor
Norma sati: 60
1.1.2012. - 1.1.2017. Primjena elektroničkih računala
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci
izvanredni profesor
Norma sati: 60
1.1.2012. - 1.1.2017. Primjena računala
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet
izvanredni profesor
Norma sati: 60
1.1.2012. - 1.1.2017. Primjena elektroničkih računala
Tehnologija i organizacija prometa
Pomorski fakultet
izvanredni profesor
Norma sati: 90
1.1.2012. - 1.1.2017. Osnove informatike
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet u Rijeci
izvanredni profesor
Norma sati: 60
1.1.2012. - 1.1.2017. Pomorski informacijski sustavi
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet u Rijeci
izvanredni profesor
Norma sati: 60
1.1.2012. - 1.1.2017. Primjena elektroničkih računala
Logistika i manadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci
izvanredni profesor
Norma sati: 90
1.1.2007. - 1.1.2012. Primjena elektroničkih računala
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet
docent
Norma sati: 60
1.1.2007. - 1.1.2012. Osnove informatike
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet
docent
Norma sati: 60
1.1.2007. - 1.1.2012. Primjena elektroničkih računala
Tehnologija i organizacija prometa
Pomorski fakultet
docent
Norma sati: 90
1.1.2007. - 1.1.2012. Primjena elektroničkih računala
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet
docent
Norma sati: 90
1.1.2007. - 1.1.2012. Primjena računala
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet
docent
Norma sati: 60
1.1.2007. - 1.1.2012. Pomorski informacijski sustavi
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet
docent
Norma sati: 60
1.1.2005. - 1.1.2007. Primjena elektroničkih računala
Tehnologija i organizacija prometa
Pomorski fakultet
profesor visoke škole, trajno zvanje
Norma sati: 90
1.1.2005. - 1.1.2007. Primjena elektroničkih računala
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet
profesor visoke škole, trajno zvanje
Norma sati: 90
1.1.2005. - 1.1.2007. Osnove informatike
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet
profesor visoke škole, trajno zvanje
Norma sati: 60
1.1.2005. - 1.1.2007. Primjena elektroničkih računala
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet
profesor visoke škole, trajno zvanje
Norma sati: 60
1.1.2005. - 1.1.2007. Primjena računala
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet
profesor visoke škole, trajno zvanje
Norma sati: 60
1.1.2005. - 1.1.2007. Pomorski informacijski sustavi
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet
profesor visoke škole, trajno zvanje
Norma sati: 60
1.1.2001. - 1.1.2005. Primjena elektroničkih računala
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet
profesor visoke škole
Norma sati: 90
1.1.2001. - 1.1.2005. Osnove primjene računala
Nautika
Pomorski fakultet
profesor visoke škole
Norma sati: 60
1.1.2001. - 1.1.2005. Osnove primjene računala
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet
profesor visoke škole
Norma sati: 60
1.1.2001. - 1.1.2005. Primjena računala
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet
profesor visoke škole
Norma sati: 60
1.1.2001. - 1.1.2005. Osnove primjene računala
Brodska elektrotehnika i komunikacije
Pomorski fakultet
profesor visoke škole
Norma sati: 60
1.1.2001. - 1.1.2005. Primjena elektroničkih računala
tehnologija prometa
Pomorski fakultet
profesor visoke škole
Norma sati: 60
1.1.2000. - 1.1.2007. Osnove primjene računala
Nautika
Odjel za pomorstvo, Sveučilišta u Zadru
profesor visoke škole,
Norma sati: 60
1.1.2000. - 1.1.2007. Osnove primjene računala
Brodostrojarstvo
Odjel za pomorstvo
profesor visoke škole
Norma sati: 60
1.1.1998. - 1.1.2001. Osnove primjene računala
Brodostrojarstvo
Visoka pomorska škola
viši predavač
Norma sati: 60
1.1.1998. - 1.1.2001. Osnove primjene računala
Nautika
Visoka pomorska škola
viši predavač
Norma sati: 60
1.1.1998. - 1.1.2001. Osnove primjene računala
Pomorske komunikacije
Visoka pomorska škola
viši predavač
Norma sati: 60
1.1.1998. - 1.1.2001. Primjena elektroničkih računala
Tehnologija prometa
Odjel za pomorstvo, Sveučilište u Rijeci
viši predavač
Norma sati: 90
1.1.1998. - 1.1.2001. Računalno upravljanje brodskim sustavima
Brodostrojatstvo
Visoka Pomorska škola
viši predavač
Norma sati: 90
1.1.1996. - 1.1.1998. Osnove primjene računala
Nautika
Pomorski fakultet u Rijeci
predavač
Norma sati: 60
1.1.1996. - 1.1.1998. Osnove primjene računala
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet
predavač
Norma sati: 60
1.1.1996. - 1.1.1998. Osnove primjene računala
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet
predavač
Norma sati: 90
1.1.1996. - 1.1.1998. Osnove primjene računala
Pomorske komunikacije
Pomorski fakultet
predavač
Norma sati: 60
1.1.1988. - 1.1.1996. Osnove primjene elektroničkih računala
Nautika
Pomorski fakultet u Rijeci
Stručni suradnik
Norma sati: 120
1.1.1988. - 1.1.1996. Osnove primjene elektroničkih računala
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet
stručni suradnik
Norma sati: 120
1.1.1988. - 1.1.1996. Osnove primjene elektroničkih računala
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet
stručni suradnik
Norma sati: 120
1.1.1988. - 1.1.1996. Osnove primjene elektroničkih računala
Pomorske komunikacije
Pomorski fakultet
stručni suradnik
Norma sati: 120

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Kralj Predrag, Martinović Dragan, Tudor Mato
Analysis of thermodynamic and technological basics of the marine fresh water generator model
Desalination and Water Treatment 95 180-185 - 2017.

Q2

2. Poganj, Tibor; Tudor, Mato; Valčić, Sanjin
Cold duplication and survival equivalence in the case of gamma-Weibull distributed composite systems
Acta Polytechnica Hungarica 11 177-194 - 2014.

Q2

3. Poganj, Tibor; Tomas, Vinko; Tudor, Mato
Hot duplication versus survivor equivalence in Gamma-Weibull distribution
Journal of Statistics Applications & Probability 2 1-10 - 2013.

4. Bernečić, Dean; Martinović, Dragan; Tudor, Mato
THE EFFECT OF MULTIPLE FUEL INJECTION ON COMBUSTION PROFILES IN SLOW-SPEED TWO-STROKE MARINE DIESEL ENGINES
Transactions of FAMENA 36 49-62 - 2012.

5. Martinović, Dragan; Tudor, Mato; Bernečić, Dean
A Model of Ship Auxiliary System for Reliable Ship Propulsion
Promet-Traffic & Transportation 24 125-134 - 2012.

6. Martinović, Dragan; Tudor, Mato; Bernečić, Dean
An Analysis of Starting Points for Setting Up a Model of a More Reliable Ship Propulsion
Brodogradnja : časopis brodogradnje i brodograđevne industrije 62 249-258 - 2011.

7. Poganj Tibor, Tudor Mato
Survival equivalence of gamma-Weibull composite system
MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009 80-81 - 2009.

8. Tudor, Mato
Self-maintenance of ship’s system
Pomorstvo 21 31-38 - 2007.

9. Tudor, Mato; Martinović, Dragan
Software testing
Pomorstvo 19 285-293 - 2005.

10. Bukša, Ante; Tudor, Mato; Martinović, Dragan
Research of the Failure Incidences in the Diesel-engine Propulsion System
9th International Conference on Traffic Science (ICTS 2005) Transportation in science and practice 14-15 - 2005.

11. Tudor, Mato; Bukša, Ante; Kralj, Predrag
Maintenance of ship's systems
Pomorstvo : journal of maritime studies 18 29-42 - 2004.

12. Bukša, Ante; Tudor, Mato; Kralj, Predrag
Failure analysis of the ship's redundant systems
Pomorstvo : journal of maritime studies 18 111-120 - 2004.

13. Tudor, Mato
O pouzdanosti brodskih sustava( A contribution to the reliability of the ship's system )
Pomorstvo 17 11-21 - 2003.

14. Tudor, Mato
Analiza pojave kvarova kod brodskih sustava( Analysis of fault occurences in ship's systems )
Pomorstvo 15 97-104 - 2001.

15. Poganj, Tibor; Tudor, Mato
Direct Weighted Langrange – Yen Type Interpolation In L2[-?, ?]2
Proceedings of the 23rd International Conference on Information Technology Interfaces, ITI'2001 417-422 - 2001.

16. Poganj, Tibor; Tudor, Mato
2D Langrange – Yen Type Interpolation In L2? , Proceedings VIPromCom-2001
Proceeding VIPromCom - 2001 417-422 - 2001.

17. Tudor, Mato; Kralj, Predrag
Utjecaj rizika kvara na računalni odabir pristupa održavanju brodskih sustava( Risk of failure influence on the computer's selection ship's systems maintenance strategy )
Pomorstvo - Journal of maritime Studies 14 43-52 - 2000.

18. Tudor, Mato; Martinović, Dragan
A contibution to the optimization of the spare parts supplies required for maintenance
Pomorstvo : journal of maritime studies 13 181-188 - 1999.

19. Tudor, Mato
Primjena računala u dijagnostici kvarova( Application of computers in fault diagnosis )
Zbornik radova Pomorskog fakulteta 12 187-195 - 1998.

20. Tudor, Mato; Vlahinić, Ivan; Martinović, Dragan
Računarski odabir strategije održavanja brodova( Selection of ship maintenance strategy applying the computer )
Naše more : pomorski znanstveni časopis 45 26-32 - 1998.

21. Tudor, Mato; Vlahinić, Ivan; Martinović, Dragan
Selection of ship maintenance strategy applying the computer
Naše more : pomorski znanstveni časopis 26-32 - 1998.

22. Martinović, Dragan; Matković, Milan; Tudor, Mato
Samousis rashladnog medija u centralni rashladni sustav brodskog stojnog kompleksa
ELMAR '98 / Radanović, Bo?židar ; Jerič, Viljem (ur.). - Croatian Society Electronics in Marine 201-205 - 1998.

23. Tomas, Vinko; Kralj, Predrag; Tudor, Mato
A modern fresh water generator processes control system
ELMAR '98 / Radanović, Božidar ; Jerič, Viljem (ur.). - Zadar : Croatian Society Electronics in Marine 226-229 - 1998.

24. Martinović, Dragan; Tudor, Mato
Mogućnost smanjenja energije pumpanja ugradnjom scoop uređaja u centralni rashladni sustav brodskog strojnog kompleksa
Zbornik radova Pomorskog fakulteta 11 25-37 - 1997.

25. Tudor, Mato; Martinović, Dragan
Primjena računala u održavanju broda( The use of computers in ship"s maintenance )
Zbornik radova Pomorskog fakulteta 11 49-59 - 1997.

26. Martinović, Dragan; Tudor, Mato
The possibility of reducing pumping energy by installing the scoop unit into the central cooling system of the ship machinery
Zbornik radova Pomorskog fakulteta 11 25-37 - 1997.

27. Poganj, Tibor; Tudor, Mato
Brandwidth estimator efficiency analaysis in the irregular sampling restoration for deterministic signals
Proceedings of the 18th International Conference Information Technology Interfaces 339-344 - 1996.

28. Poganj, Tibor; Tudor, Mato
On the generalized logarithmic mean
Zbornik radova KOI'95 / Hunjak, Tihomir ; Martić, Ljubomir ; Neralić, Luka (ur.). - Zagreb : Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja - HDOI 145-152 - 1995.

29. Poganj, Tibor; Tudor Mato
Planning of experiments in the signal restoration from irregularly spaced data II.
Zbornik radova KOI'94 / Hunjak, Tihomir ; Martić, Ljubomir ; Neralić, Luka (ur.). - Zagreb : Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja - HDOI 103-111 - 1994.

30. Poganj, Tibor; Tudor, Mato
On the error-free polynomial regresion model I.
Zbornik radova KOI'93 / Martić, Ljubomir ; Neralić, Luka ; Bahovec, Vlasta (ur.). - Zagreb : Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja - HDOI 207-216 - 1993.

Znanstvene knjige

1. autor
Mato Tudor
Primjena elektroničkih računala
sveučilišni udžbenik ISBN 978-953-165-098-4. Vesna Vranić Kauzlarić Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci Rijeka - 2010.
2. autor
Mato Tudor
Osnove primjene računala( Applied computer science )
sveučilišni udžbenik ISBN 953-165-029-2. Miodrag Milošević Pomorski fakultet Rijeka - 2003.
3. autor
Mato Tudor
Microsoft Word 97, korištenje i primjena
sveučilišni udžbenik ISBN 953-165-026-8. Miodrag Milošević Visoka pomorska škola u Rijeci, Sveučilište u Rijeci. Rijeka - 1999.
4. autor
Mato Tudor, Nataša Antonini
Primjena elektroničkih računala s rješenim zadacima u programskom jeziku Turbo Basic
Udžbenik Miodrag Milošević Visoka pomorska škola u Rijeci Rijeka - 1998.

Kongresna priopćenja

1.
Tudor Mato, Poganj Tibor
Survival equivalence of gamma-Weibull composite system predavanje MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009 Bled, Makedonija - 17.9.2009.
2.
Tudor Mato, Bukša Ante
Research of the Failure Incidences in the Diesel-engine Propulsion System, predavanje 9th International Conference on Traffic Science Portorož, Slovenija - 14.11.2005.
3.
Tudor Mato, Poganj Tibor
Direct Weighted Langrange – Yen Type Interpolation In L2 predavanje 23rd International Conference on Information Tehnology Interfaces, ITI'2001, Pula - 20.6.2001.
4.
Tudor Mato, Poganj Tibor
2D Langrange – Yen Type Interpolation In L2 predavanje VIPromCom-2001, 3th International Symposium on Video Processing and Multimedia Communications Zadar - 14.6.2001.
5.
Tudor Mato, Tomas Vinko, Kralj Predrag
A modern freshwater generator processes control system, predavanje Electronics in Marine ELMAR'98, 40th International Symposium Zadar - 24.6.1998.
6.
Tudor Mato, Martinović Dragan, Matković Milan
Sea water self-suction into the control cooling system of ship machinery predavanje Electronics in Marine ELMAR'98, 40th International Symposium Zadar - 23.6.1998.
7.
Tudor Mato, Poganj Tibor
Brandwidth estimator efficiency analaysis in the irregular sampling restoration for deterministic signals predavanje 18th International Conference on Information Technology Interfaces ITI '96 Pula - 19.6.1996.
8.
Tudor Mato, Poganj Tibor
On the generalized logarithmic mean predavanje KOI'95, 5th Conference On Operational Research Rab - 5.10.1995.
9.
Tudor Mato, Poganj Tibor
Planning of expirements in signal restoration from irregilarly spaced data II predavanje KOI'94, Conference on Operational Research Rab - 6.10.1994.
10.
Tudor Mato, Poganj Tibor
On the error – free polynomial regression model I predavanje KOI'93, 3rd Conference on Operational Research Rovinj - 6.10.1993.

Znanstveni projekti

1. -
Projekt br. 6-03-190 Ministarstva znanosti Englesko-hrvatska kontrastivna studija leksika u pomorstvu; suradnik; Ministarstvo znanosti; ;
2. -
Projekt br. 1-01-298 Teorija uzorkovanja slučajnih signala; suradnik; Ministarstvo znanosti; ;
3. -
Projekt br. 112003 Utjecaj zahtjeva zaštite okoliša na energetske sustave broda; istraživač; Ministarstvo znanosti; ;
4. -
Projekt br. 0112009 Prihvatljivost porivnog sustava po energiji, sigurnosti, ekologiji i održavanju; istraživač; Ministarstvo znanosti; ;
5. -
Projekt br. 112-1300619-2663 obrazovanja i športa, Prijevodna studija engleskih i hrvatskih institucionalnih tekstova u pomorstvu; istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; ;
6. -
Projekt br.112-1121722-3314 Informacijsko-komunikacijske tehnologije u inteligentnim pomorskim sustavima; istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Predrag Kralj; Doktorat Model generatora slatke vode - komentor na disertaciji; ; 3.07.2012;

Znanstveni skupovi

1. 29.9.2011. - 1.10.2011.
IMLA19 International Maritime Lecturers Association Opatija član znanstvenog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2008. - član uređivačkog odbora časopisa Pomorstvo, Scientific Journal of Maritime Research,

Recenzije

1. 2014. The implemetation of cloud computing in shipping companies, Pomorstvo, Multidisciplinary Scientific Journal of Maritime Research, Volume 28, Issue 1, June 2014, Faculty of Maritime Studies Rijeka, University of Rijeka, pp. 80-87, Rijeka 2014.
2. 2012. Labour Force Composition on Cruisers: The River Danube, Promet – Traffic&Transportation, Scientific Journal on Traffic and Transportation Reserach, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2012.
3. 2012. Kvarovi hidrauličnih sustava i uređaja brodskog pogona, Pomorstvo, Scientific Journal of Maritime Research, god. 26, broj 1(2012), Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, str. 201-213, Rijeka 2012.
4. 2012. Proposal for a model of passenger and vehicle control in maritime traffic in the Republic of Croatia, Pomorstvo, Vol. 26, No. 2, Scientific Journal of Maritime Research, Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, pp. 277-287, Rijeka, 2012.
5. 2011. A novel approach for risk assessment based on bootstrap and interval computations in port projects, Promet – Traffic&Transportation, Scientific Journal on Traffic and Transportation Reserach, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2012.
6. 2008. Analiza kvarova dizelskog motora brodskog porivnog sustava, Pomorstvo, Scientific Journal of Maritime Research, god. 23, broj 2(2009), Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, str. 391-404, Rijeka, 2009.
7. 2008. Pouzdanost brodskih sustava, , Pomorstvo, Scientific Journal of Maritime Research, god 22, br. 2, Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, str. 259-270, Rijeka 2008.
8. 2007. Relationship between the mucilage phenomenon and some concomitant environmental variables in the northern-adriatic lagoon of Stella Maris, Umag, Croatia, Pomorstvo, Scientific Journal of Maritime Research, god 22, br. 1, Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, str. 73-87, Rijeka 2008.
9. 2004. Modeli identifikacija i simulacija radnih sustava temeljeni na umjetnim neuronskim mrežama, Pomorstvo, Scientific Journal of Maritime Research, god. 19. Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, str. 43-64, Rijeka, 2005.
10. 2004. Tehnike toleriranja kvarova u dijagnostičkom sistemu, Pomorstvo, Scientific Journal of Maritime Research, god 14, Pomorski fakultet u Rijeci, str. 137-146, Rijeka 2004.
11. 2004. Inteligentni sustavi nadzora i dijagnostike kvarova temeljeni na umjetnim neuronskim mrežama, Pomorstvo, Scientific Journal of Maritime Research, god 14, Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, str. 53-78, Rijeka 2004.
12. 1999. Postavljanje problema sigurnosti upravljanja brodskim elektroenergetskim sustavom, Pomorstvo, Scientific Journal of Maritime Research, god. 13, Odjel za pomorstvo Sveučilišta u Rijeci, Visoka pomorska škola u Rijeci, str. 167-180, Rijeka 1999.

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2011. -
izvođenje nastave na predmetu Informatičke tehnologije na posebnom programu cjeloživotnog obrazovanja za pomorce
Pomorski fakultet u Rijeci   nositelj i predavač
2.
1.1.2011. -
izvođenje nastave iz predmeta Primjena elektroničkih računala na posebnom programu cjeloživotnog obrazovanja za pomorce
Pomorski fakultet u Rijeci   nositelj i predavač
3.
1.1.2003. -
Nastava tečaju MS Word 97/2000 za potrebe izobrazbe pomoraca
Pomorski fakultet u Rijeci   voditelj i predavač
4.
1.1.2000. -
Priprema informatičkog tečaja za pomorce Marineair
Visoka Pomorska škola u Rijeci   voditelj i predavač
5.
1.1.1999. -
Priprema tečaja i pisanje materijala za MS Windows Word 97/2000 napredni tečaj za nastavnike i zaposlenike
Visoka Pomorska škola u Rijeci   voditelj i predavač
6.
1.1.1998. -
Priprema tečaja i pisanih materijala za tečaj Informatika I za potrebe Lučke kapetanije u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci   voditelj i predavač
7.
1.1.1998. -
Priprema tečaja i pisanih materijala za tečaj Informatika II za potrebe Lučke kapetanije U Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci   voditelj i predavač
8.
1.1.1997. -
Priprema tečaja i pisanih materijala za tečaj iz obrade teksta na računalu MS Microsoft Word za nastavnike i zaposlenike
Pomorski fakultet u Rijeci   voditelj i predavač
9.
1.1.1996. -
Organizacija tečaja i pisanje materijala za informatički tečaj Uvod u računala za vanjske korisnike
Pomorski fakultet u Rijeci   voditelj i predavač
10.
1.1.1994. -
Organizacija tečaja i pisanje materijala za informatički tečaj za informatički tečaj Uvod u primjenu računala za nastavnike i zaposlenike
Pomorski fakultet Rijeci   voditelj i predavač
11.
1.1.1988. -
Ustroj laboratorija za primjenu računala
Pomorski fakultet u Rijeci   voditelj

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2016. - - predstojnik Katedre za prirodne znanosti
Pomorski fakultet u Rijeci
2. 1.1.2014. - 1.1.2016. - predstojnik Katedre za prirodne znanosti
Pomorski fakultet u Rijeci
3. 1.1.2010. - 1.1.2013. - prodekan za nastavu
Pomorski fakultet u Rijeci
4. 1.1.2008. - 1.1.2010. - predstojnik Katedre za prirodne znanosti
Pomorski fakultet u Rijeci
5. 1.1.2006. - 1.1.2008. - predstojnik Katedre za prirodne znanosti
Pomorski fakultet u Rijeci
6. 1.1.2003. - 1.1.2005. - predstojnik Katedre za prirodne znanosti
Pomorski fakultet u Rijeci
7. 1.1.2001. - 1.1.2003. - predstojnik Katedre za prirodne znanosti
Pomorski fakultet u Rijeci
8. 1.1.2000. - 1.1.2001. - predstojnik Katedre za prirodne znanosti
Visoka pomorska škola u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.1996. - - član gradskog povjerenstva za natjecanje iz informatike za učenike osnovnih škola
Hrvatski savez informatičara
2. 1.1.1996. - - član županijskog povjerenstva za natjecanje iz informatike za učenike osnovnih škola
Hrvatski savez informatičara
3. 1.1.1995. - - član gradskog pojerenstva za natjecanje iz informatike za učenike osnovnih škola
Hrvatski savez informatičara
4. 1.1.1995. - - član županijskog povjerenstva za natjecanje iz informatike za učenike osnovnih škola
Hrvatski savez informatičara