PORTFELJ / doc. dr. sc. Marina Marinković

Portfelj

doc. dr. sc.

Marina Marinković

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

T 051 265 690

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-610

Vidljivost

Obrazovanje

01.12.2007. - 09.03.2015.

Doktor znanosti

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Filozofski fakultet u Rijeci

15.07.2002. - 28.06.2007.

Prof. hrvatskog jezika i književnosti i komparativne književnosti

Odsjek za kroatistiku / Odsjek za komparativnu književnost

Filozofski fakultet u Zagrebu

01.09.1998. - 15.06.2002.

Gimnazija Karlovac

Radno iskustvo

10.06.2020. -

docentica

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku

01.04.2015. - 09.06.2020.

poslijedoktorand

Zavod za lingvistička istraživanja HAZU, Zagreb

01.02.2008. - 31.03.2015.

znanstveni novak - asistent

Zavod za lingvistička istraživanj HAZU, Zagreb

31.01.2007. - 31.01.2008.

Učiteljica hrvatskog jezika

OŠ Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.09.2020. -

Hrvatska dijalektalna frazeologija

01.09.2020. -

Dijalektologija hrvatskoga jezika

Hrvatski jezik i književnost - dvopredmetni preddiplomski

Mentor u završnim radovima

9.2021.

Opis mjesnoga govora Otoka kraj Sinja

Nela Pavlica

Kroatistika jednopredmetni

Filozofski fakultet u Rijeci

12.2020.

Novije jezične mijene u govoru Murtera

Antea Juraga

Hrvatski jezik i književnost i Informatika

FFRI

15.07.2020. - 01.09.2020.

Analiza čakavštine u dijelu zbirke Škrinja od valora Željke Fonović

Ines Lovrinić

Hrvatski jezik i književnost - preddiplomski studij

01.07.2020. - 10.09.2020.

Idiolekti dvaju govornika govora Grada Čakovca

Dora Vrbanec

Hrvatski jezik i književnost - preddiplomski studij

01.07.2020. - 01.09.2020.

Tvorba umanjenica u govoru Gole

Ivana Giba

Hrvatski jezik i književnost - preddiplomski studij

15.06.2020. - 01.09.2020.

Morfologija imenica u govoru Crnoga Luga

Nikolina Knaus

Hrvatski jezik i književnost - diplomski studij

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2019.

Dislocirani govori Gorskoga kotara: mjesni govori Vukmanića i Knez Gorice

Marina Marinković

Filologija - 79-101

Q3

Znanstvene knjige

2018.

Kajkavski govori istočnoga Gorskoga kotara

Marina Marinković

Hrvatska sveučilišna naklada - Ogranak Matice hrvatske u Delnicama Zagreb

Znanstveni skupovi

24.6.2021. - 26.6.2021.

Clarc 2021. Jezik i kultura

Rijeka Izlagač

25.09.2019. - 28.09.2019.

Sedmi hrvatski slavistički kongres

Šibenik izlagač

13.12.2018. - 15.12.2018.

Globalising Sociolinguistics (GloSoc2) „Communicating in the city”

Leiden, Nizozemska izlagač

08.06.2018. - 10.06.2018.

Međunarodna jezikoslovna konferencija CLARC-2018: Perspektive jezične raznolikosti

Rijeka izlagač

02.06.2018. -

Znanstveni simpozij SCIMETH – Etička pitanja u suvremenim lingvističkim istraživanjima

Rijeka izlagač

27.04.2018. - 28.04.2018.

1. senjski interdisciplinarni simpozij

Senj izlagač

23.11.2016. - 26.11.2016.

20. seminar Arhivi, Knjižnice, Muzeji

Poreč izlagač

29.09.2016. - 30.09.2016.

XIII. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima

Zagreb izlagač

06.11.2014. - 07.11.2014.

Konference mladýh slavistů X. Křižovatky Slovanů

Prag, Češka izlagač

10.09.2014. - 13.09.2014.

Šesti hrvatski slavistički kongres

Vinkovci izlagač

13.04.2013. -

Međimurski filološki dani 2

Čakovec izlagač

06.09.2010. -

Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća

Krapina izlagač

22.06.2009. - 25.06.2009.

14. međunarodni skup slavista

Opatija izlagač

23.06.2008. - 25.06.2008.

13. međunarodni skup slavista

Opatija izlagač

Javno djelovanje

Uredništvo

2019.

Svjetlo: časopis za kulturu, umjetnost i društvena zbivanja

Karlovac

Projekti

Znanstveni projekti

2020. -

Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju (LinGeH) (IP-2019-04-3688)

suradnik

Hrvatska zaklada za znanost

01.10.2019. -

Popunjavanje bjelina na suvremenoj i povijesnoj kajkavskoj jezičnoj karti

suradnik

Zaklada HAZU i Karlovačka županija

01.12.2018. -

Općeslavenski lingvistički atlas - OLA

suradnik