PORTFELJ / dr.sc. Sintija Čuljat docent

Portfelj

dr.sc.

Sintija Čuljat

docent

Filozofski fakultet

Odsjek za anglistiku

Kontakt

M 091 983 57 46

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 914

Obrazovanje

2007. -

doktor humanističkih znanosti, polje filologije, grana poredbene književnosti

"Značenje fikcionalnog prostora u prozi Thomasa Hardya, Ante Kovačića i Vjenceslava Novaka"

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1996. -

magistar znanosti

"Interpretacija značenja blankversa u dramskome djelu Christophera Marlowea"

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1985. -

profesor komparativne književnosti i engleskoga jezika i književnosti

"Kategorija vremena u romanima Virginije Woolf"

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

2016. -

docent na Katedri za književnost Odsjeka za anglistiku

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2009. - 2016.

viši lektor na Odsjeku za anglistiku

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1998. - 2009.

lektor na Odsjeku za anglistiku

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1990. - 1997.

profesor engleskoga jezika

Ekonomska škola Mije Mirkovića u Rijeci

1986. - 1990.

urednik u nakladničkoj kući

"Otokar Keršovani" Opatija

Članstva

2013. -

Hrvatsko filološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2012. - 2015.

Prevođenje - pravo i EU

Preddiplomski studij engleskoga jezika

Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

nositelj

2009. - 2015.

Engleski jezik 4 - Sintaksa i prevođenje (prevoditeljski seminar)

Preddiplomski studij engleskoga jezika

Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2009. - 2015.

Engleski jezik 3- Sintaksa i prevođenje (prevoditeljski seminar)

Preddiplomski studij engleskoga jezika

Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2009. - 2012.

Prijevodne vježbe 4

Preddiplomski studij engleskoga jezika

Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

nositelj

2009. -

Poučavanje književnosti

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

nositelj

2009. -

Kultura čitanja

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

nositelj

2009. -

Viktorijanski roman (unutar obuhvatnoga kolegija Engleskoga neoklasicizma i romantizma- Viktorijanskoga romana)

Preddiplomski studij engleske književnosti

Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2008. -

Razumijevanje poezije

Preddiplomski studij engleske književnosti

Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

nositelj

2008. -

Gotski roman i triler

Preddiplomski studij engleske književnosti

Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

nositelj

2002. - 2005.

Književno prevođenje

Engleskoga jezika i književnosti

Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

nositelj

2000. - 2009.

Prijevodne vježbe

Engleskoga jezika

Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

suradnik

1998. - 2009.

Jezične vježbe

Engleski jezik i književnost

Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

suradnik

1998. - 2009.

Viktorijanska književnost

Predbolonjski studij engleske književnosti/ Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

nositelj

Mentor u završnim radovima

2015. -

Translation from Croatian into English of Texts of Four Different Genres

Marin Marijanić

Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2015. -

Translation from Croatian into English

Anja Nežić

Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2015. -

Translation fom Croatian into English

Ivan Jakupak

Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2014. -

Recurring Elements in the Novels of Sisters Bronte

Meri Drašković

Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2013. -

Victorian Morality in the Context of Lewis Carroll's Alice in Wonderland

Tina Vlakančić

Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2012. -

Gothic-Novel Constituents in R.L. Stevenson's Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde and Oscar Wilde's The Picture of Dorian Gray

Mirna Eskeričić

Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2011. -

English Literature on Black Soil: Examples of South African Apartheid and Post- Apartheid Literature of European Descent

Leo Grubelić

Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2011. -

Epitome and Allure of the Gothic Monster in the Works of Mary Shelley and Bram Stoker

Virna Car

Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2010. -

Autobiographical Elements in the Victorian Novel: A Reading of Charlotte Bronte's The Professor

Sabrina Herceg

Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2009. -

The Pre-Raphaelite Brotherhood and Aestheticism

Marija Stričević

Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2009. -

Exotic as Source of Adversity in Charlotte Bronte's Jane Eyre and Thomas Hardy's Tess of the D'Urbervilles

Dijana Lovaković

Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2008. -

English Drama until 1603: Its Development and the Impact of the Tudor Dynasty

Daniela Malusa

Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2008. -

Coleridge's Supernatural Trilogy - Shadows of the Unbelievable in The Rime of Ancient Mariner and Kubla Khan

Kamelija Kauzlarić

Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

30.09.2017.

Razdjelnice žanra parodije u djelu Ante Kovačića/Delineations of the Parody Genre in Ante Kovačić's Literary Oeuvre

Sintija Čuljat

Zbornik radova XIX. Međunarodnog komparatističkog skupa u Splitu/ Komparativna povijest hrvatske književnosti: Vrsta ili žanr - 113-125

A2

24.09.2016.

"Rosa Mystica" Zlatka Tomičića - pikareska s obilježjima fantastike/Zlatko Tomičić's Rosa Mystica - A Picaresque with Elements of the Fantastic

Sintija Čuljat

Zbornik XVIII. Međunarodnoga komparatističkoga znanstvenoga skupa u Splitu/ Komparativna povijest hrvatske književnosti - Fantastika: problem zbilje - 241-254

A2

2014.

Zadane rime Antuna Gustava Matoša i Janka Polića Kamova

Sintija Čuljat

Zbornik radova XVIII. Međunarodnoga komparatističkoga znastvenoga skupa: Matoš i Kamov: paradigme prijeloma - 248-262

A2

2014.

Između govora i objave - poema Vlade Gotovca

Sintija Čuljat

Zbornik radova XVII. Međunarodnoga komparatističkoga znanstvenoga skupa: Poema u hrvatskoj književnosti: Problem kontinuiteta - 234-245

A2

2013.

Oblici ispovjednog iskaza Krležinih "Davnih dana"

Sintija Čuljat

Zbornik radova XV. Međunarodnoga komparatističkoga znanstvenoga skupa: Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe - 269.281

A2

2012.

Robert Browning's Dramatic Monologue as a Medium of Intrasingence

Sintija Čuljat

(sic) - Journal of Literature, Culture and Literary Translation, University of Zadar

A2

2012.

The Reception of Charles Dickens in Croatia

Sintija Čuljat

Knjiga The Reception of Charles Dickens in Europe, Poglavlje 31., urednik Michael Hollington, Bloomsbury: London - II. 478-481

A1

2012.

Europski romantizam i pjesničke preoblike Stanka Vraza

Sintija Čuljat

Zbornik XIV. Međunarodnoga komparatističkoga znanstvenoga skupa: Romantizam-ilirizam-preporod - 199-212

A2

2012.

Odriješeni pjesnički prostori Borisa Marune

Sintija Čuljat

Zbornik radova Petoga hrvatskoga slavističkoga kongresa, Hrvatsko filološko društvo, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 2 731-736

A2

2011.

Poetičke pobude pjesništvu Vladimira Čerine

Sintija Čuljat

Zbornik radova XIII. Međunarodnoga komparatističkoga znanstvenoga skupa: Poetika i politika kulture nakon 1910. - 198-213

A2

2010.

Svjetlost u mijeni - o pjesničkim suglasjima Tina Ujevića, Mate Ganze i Tomice Bajsića

Sintija Čuljat

Zbornik radova XII. Međunarodnoga komparatističkoga znanstvenoga skupa: Istodobnost raznodobnog: Tekst i povijesni ritmovi - 256-266

A2

2009.

Utopijsko i prevratno u Držićevu djelu

Sintija Čuljat

Zbornik radova XI. Međunarodnoga komparatističkoga znanstvenoga skupa: Držić danas: epoha i naslijeđe - 177-188

A2

2009.

Fictional Topographies Diluting the Polarity of the Centre and its Margin: A Comparative Account of the Late Nineteenth-Century English and Croatian Novelists

Sintija Čuljat

Poglavlje V. u Knjizi radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa "Space and Time in Language and Literature" održanog u Rijeci, urednice Lovorka Gruić Grmuša i Marija Brala Vukanović - 104-115

A1

2008.

Komparatistika bez obala

Sintija Čuljat

Književna smotra - XL, ISSN 0455-0463 137-138

A1

2008.

Pristupi proučavanju hrvatske pjesme u prozi

Sintija Čuljat

Zbornik radova X. Međunaronoga komparatističkoga znanstvenoga skupa: Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti - 100-109

A2

2007.

Prepoznavanje suvremene hrvatske poezije u svijetu, primjer pjesnika-prevoditelja Marija Suška

Sintija Čuljat

Zbornik radova IX. Međunarodnoga komparatističkoga skupa: Hrvatska književnost XX.stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija, Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU - 312-320

A2

2002.

Stilotvorni učinak Wildeovih "Phrases and Philosophies for the Use of the Young"

Sintija Čuljat

Riječ, Časopis za filologiju - 2., godište 8. 7-15

A2

2000.

Pjesme Georgea Mereditha, prijevod i tumačenje odabranih Meredithovih soneta iz zbirke "Modern Love"

Sintija Čuljat

Književna smotra - XXXII, ISSN 0455-0463 79-84

A1

Matoševi novovjekovni epigrami

Sintija Čuljat

Zbornik radova Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa održanog u Vinkovcima i Vukovaru

A2

Emancipatory Ideas as Narrative Constant in George Meredith's "Rhoda Fleming"

Sintija Čuljat

Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa English Studies as Archive and as Prospecting o osamdesetoj obljetnici osnutka Odsjeka za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Znanstvene knjige

2014.

Književno prevođenje, Poglavlje 4. u knjizi Priručnik za prevoditelje: Prilog teoriji i praksi

Sintija Čuljat i Petra Žagar Šoštarić

Aneta Stojić, Marija Brala Vukanović, Mihaela Matešić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka

2013.

Poetika prostora: Kovačić, Novak i Hardy

Sintija Čuljat

Irena Lukšić

Hrvatsko filološko društvo, Biblioteka "Književna smotra" Zagreb

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

2015. -

Sudjelovanje u prevoditeljskome projektu Yeats Reborn o 150. obljetnici rođenja W.B.Yeatsa (prijevodi odabranih Yeatsovih pjesama na 21 europskih jezika): objavljen hrvatski prijevod pjesme "Byzanthium"

Associations and Centres of Irish Studies (EFACIS): Yeats Reborn Project website

sudionik

2012. -

Intermedijalni projekt "Svijet Charlesa Dickensa - novodobne slike i uvidi" o dvjestotoj obljetnici Dickensova rođenja u izvedbi studenata i nastavnika

Odsjeci za anglistiku i povijest umjetnosti i Akademija primijenjenih umjetnosti

priređivač

2011. -

Okrugli stol o obrazovanju i budućnosti hrvatskih književnih prevodilaca

Odsjeci za anglistiku, germanistiku i kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

priređivač

Projekti