dr.sc. Sintija Čuljat docent

Filozofski fakultet Odsjek za anglistiku

e-pošta : sculjat@ffri.hr
mobitel : 091 983 57 46
prostorija : 914

Obrazovanje

1.1.2007. - doktor humanističkih znanosti, polje filologije, grana poredbene književnosti "Značenje fikcionalnog prostora u prozi Thomasa Hardya, Ante Kovačića i Vjenceslava Novaka" Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1996. - magistar znanosti "Interpretacija značenja blankversa u dramskome djelu Christophera Marlowea" Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1985. - profesor komparativne književnosti i engleskoga jezika i književnosti "Kategorija vremena u romanima Virginije Woolf" Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
-

Radno iskustvo

1.1.2016. - docent na Katedri za književnost Odsjeka za anglistiku Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - 1.1.2016. viši lektor na Odsjeku za anglistiku Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - 1.1.2009. lektor na Odsjeku za anglistiku Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1990. - 1.1.1997. profesor engleskoga jezika Ekonomska škola Mije Mirkovića u Rijeci
1.1.1986. - 1.1.1990. urednik u nakladničkoj kući "Otokar Keršovani" Opatija

Članstva

1.1.2013. - Hrvatsko filološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2012. - 1.1.2015. Prevođenje - pravo i EU
Preddiplomski studij engleskoga jezika
Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
nositelj
Norma sati: 30
1.1.2009. - 1.1.2015. Engleski jezik 3- Sintaksa i prevođenje (prevoditeljski seminar)
Preddiplomski studij engleskoga jezika
Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 60
1.1.2009. - 1.1.2015. Engleski jezik 4 - Sintaksa i prevođenje (prevoditeljski seminar)
Preddiplomski studij engleskoga jezika
Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 60
1.1.2009. - 1.1.2012. Prijevodne vježbe 4
Preddiplomski studij engleskoga jezika
Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
nositelj
Norma sati: 30
1.1.2009. - Viktorijanski roman (unutar obuhvatnoga kolegija Engleskoga neoklasicizma i romantizma- Viktorijanskoga romana)
Preddiplomski studij engleske književnosti
Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 60
1.1.2009. - Kultura čitanja
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
nositelj
Norma sati: 30
1.1.2009. - Poučavanje književnosti
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
nositelj
Norma sati: 30
1.1.2008. - Gotski roman i triler
Preddiplomski studij engleske književnosti
Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci
nositelj
Norma sati: 30
1.1.2008. - Razumijevanje poezije
Preddiplomski studij engleske književnosti
Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
nositelj
Norma sati: 30
1.1.2002. - 1.1.2005. Književno prevođenje
Engleskoga jezika i književnosti
Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
nositelj
Norma sati: 30
1.1.2000. - 1.1.2009. Prijevodne vježbe
Engleskoga jezika
Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
1.1.1998. - 1.1.2009. Viktorijanska književnost
Predbolonjski studij engleske književnosti/ Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
nositelj
Norma sati: 30
1.1.1998. - 1.1.2009. Jezične vježbe
Engleski jezik i književnost
Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 60

Mentor u završnim radovima

1.1.2015. - Translation fom Croatian into English
Ivan Jakupak
Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - Translation from Croatian into English
Anja Nežić
Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - Translation from Croatian into English of Texts of Four Different Genres
Marin Marijanić
Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Recurring Elements in the Novels of Sisters Bronte
Meri Drašković
Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Victorian Morality in the Context of Lewis Carroll's Alice in Wonderland
Tina Vlakančić
Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Gothic-Novel Constituents in R.L. Stevenson's Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde and Oscar Wilde's The Picture of Dorian Gray
Mirna Eskeričić
Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Epitome and Allure of the Gothic Monster in the Works of Mary Shelley and Bram Stoker
Virna Car
Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - English Literature on Black Soil: Examples of South African Apartheid and Post- Apartheid Literature of European Descent
Leo Grubelić
Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Autobiographical Elements in the Victorian Novel: A Reading of Charlotte Bronte's The Professor
Sabrina Herceg
Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - Exotic as Source of Adversity in Charlotte Bronte's Jane Eyre and Thomas Hardy's Tess of the D'Urbervilles
Dijana Lovaković
Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - The Pre-Raphaelite Brotherhood and Aestheticism
Marija Stričević
Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Coleridge's Supernatural Trilogy - Shadows of the Unbelievable in The Rime of Ancient Mariner and Kubla Khan
Kamelija Kauzlarić
Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - English Drama until 1603: Its Development and the Impact of the Tudor Dynasty
Daniela Malusa
Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Sintija Čuljat
Razdjelnice žanra parodije u djelu Ante Kovačića/Delineations of the Parody Genre in Ante Kovačić's Literary Oeuvre
Zbornik radova XIX. Međunarodnog komparatističkog skupa u Splitu/ Komparativna povijest hrvatske književnosti: Vrsta ili žanr 113-125 - 2017.

A2

2. Sintija Čuljat
"Rosa Mystica" Zlatka Tomičića - pikareska s obilježjima fantastike/Zlatko Tomičić's Rosa Mystica - A Picaresque with Elements of the Fantastic
Zbornik XVIII. Međunarodnoga komparatističkoga znanstvenoga skupa u Splitu/ Komparativna povijest hrvatske književnosti - Fantastika: problem zbilje 241-254 - 2016.

A2

3. Sintija Čuljat
Između govora i objave - poema Vlade Gotovca
Zbornik radova XVII. Međunarodnoga komparatističkoga znanstvenoga skupa: Poema u hrvatskoj književnosti: Problem kontinuiteta 234-245 - 2014.

A2

4. Sintija Čuljat
Zadane rime Antuna Gustava Matoša i Janka Polića Kamova
Zbornik radova XVIII. Međunarodnoga komparatističkoga znastvenoga skupa: Matoš i Kamov: paradigme prijeloma 248-262 - 2014.

A2

5. Sintija Čuljat
Oblici ispovjednog iskaza Krležinih "Davnih dana"
Zbornik radova XV. Međunarodnoga komparatističkoga znanstvenoga skupa: Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe 269.281 - 2013.

A2

6. Sintija Čuljat
Odriješeni pjesnički prostori Borisa Marune
Zbornik radova Petoga hrvatskoga slavističkoga kongresa, Hrvatsko filološko društvo, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2 731-736 - 2012.

A2

7. Sintija Čuljat
Europski romantizam i pjesničke preoblike Stanka Vraza
Zbornik XIV. Međunarodnoga komparatističkoga znanstvenoga skupa: Romantizam-ilirizam-preporod 199-212 - 2012.

A2

8. Sintija Čuljat
The Reception of Charles Dickens in Croatia
Knjiga The Reception of Charles Dickens in Europe, Poglavlje 31., urednik Michael Hollington, Bloomsbury: London II. 478-481 - 2012.

A1

9. Sintija Čuljat
Robert Browning's Dramatic Monologue as a Medium of Intrasingence
(sic) - Journal of Literature, Culture and Literary Translation, University of Zadar - 2012.

A2

10. Sintija Čuljat
Poetičke pobude pjesništvu Vladimira Čerine
Zbornik radova XIII. Međunarodnoga komparatističkoga znanstvenoga skupa: Poetika i politika kulture nakon 1910. 198-213 - 2011.

A2

11. Sintija Čuljat
Svjetlost u mijeni - o pjesničkim suglasjima Tina Ujevića, Mate Ganze i Tomice Bajsića
Zbornik radova XII. Međunarodnoga komparatističkoga znanstvenoga skupa: Istodobnost raznodobnog: Tekst i povijesni ritmovi 256-266 - 2010.

A2

12. Sintija Čuljat
Fictional Topographies Diluting the Polarity of the Centre and its Margin: A Comparative Account of the Late Nineteenth-Century English and Croatian Novelists
Poglavlje V. u Knjizi radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa "Space and Time in Language and Literature" održanog u Rijeci, urednice Lovorka Gruić Grmuša i Marija Brala Vukanović 104-115 - 2009.

A1

13. Sintija Čuljat
Utopijsko i prevratno u Držićevu djelu
Zbornik radova XI. Međunarodnoga komparatističkoga znanstvenoga skupa: Držić danas: epoha i naslijeđe 177-188 - 2009.

A2

14. Sintija Čuljat
Pristupi proučavanju hrvatske pjesme u prozi
Zbornik radova X. Međunaronoga komparatističkoga znanstvenoga skupa: Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti 100-109 - 2008.

A2

15. Sintija Čuljat
Komparatistika bez obala
Književna smotra XL, ISSN 0455-0463 137-138 - 2008.

A1

16. Sintija Čuljat
Prepoznavanje suvremene hrvatske poezije u svijetu, primjer pjesnika-prevoditelja Marija Suška
Zbornik radova IX. Međunarodnoga komparatističkoga skupa: Hrvatska književnost XX.stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija, Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU 312-320 - 2007.

A2

17. Sintija Čuljat
Stilotvorni učinak Wildeovih "Phrases and Philosophies for the Use of the Young"
Riječ, Časopis za filologiju 2., godište 8. 7-15 - 2002.

A2

18. Sintija Čuljat
Pjesme Georgea Mereditha, prijevod i tumačenje odabranih Meredithovih soneta iz zbirke "Modern Love"
Književna smotra XXXII, ISSN 0455-0463 79-84 - 2000.

A1

19. Sintija Čuljat
Emancipatory Ideas as Narrative Constant in George Meredith's "Rhoda Fleming"
Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa English Studies as Archive and as Prospecting o osamdesetoj obljetnici osnutka Odsjeka za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

20. Sintija Čuljat
Matoševi novovjekovni epigrami
Zbornik radova Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa održanog u Vinkovcima i Vukovaru

A2

Znanstvene knjige

1.
Sintija Čuljat i Petra Žagar Šoštarić
Književno prevođenje, Poglavlje 4. u knjizi Priručnik za prevoditelje: Prilog teoriji i praksi
Aneta Stojić, Marija Brala Vukanović, Mihaela Matešić Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2014.
2.
Sintija Čuljat
Poetika prostora: Kovačić, Novak i Hardy
Irena Lukšić Hrvatsko filološko društvo, Biblioteka "Književna smotra" Zagreb - 2013.

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2015. -
Sudjelovanje u prevoditeljskome projektu Yeats Reborn o 150. obljetnici rođenja W.B.Yeatsa (prijevodi odabranih Yeatsovih pjesama na 21 europskih jezika): objavljen hrvatski prijevod pjesme "Byzanthium"
Associations and Centres of Irish Studies (EFACIS): Yeats Reborn Project website   sudionik
2.
1.1.2012. -
Intermedijalni projekt "Svijet Charlesa Dickensa - novodobne slike i uvidi" o dvjestotoj obljetnici Dickensova rođenja u izvedbi studenata i nastavnika
Odsjeci za anglistiku i povijest umjetnosti i Akademija primijenjenih umjetnosti   priređivač
3.
1.1.2011. -
Okrugli stol o obrazovanju i budućnosti hrvatskih književnih prevodilaca
Odsjeci za anglistiku, germanistiku i kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci   priređivač