PORTFELJ / Tihana Hrg

Portfelj

Tihana Hrg

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

UNIRI e-mail

PROSTORIJA F-717

Obrazovanje

12.12.2019. -

doktorski studij Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Filozofski fakultet Zagreb

04.10.2010. - 16.09.2015.

magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Rijeka

Radno iskustvo

01.03.2019. -

Asistentica

Filozofski fakultet u Rijeci

03.09.2018. -

Nastavnica

Srednja škola Delnice

27.09.2017. - 28.08.2018.

Nastavnica i knjižničarka

Srednja škola "Vladimir Nazor" Čabar

09.12.2016. - 31.03.2017.

Nastavnica

Srednja škola Delnice

09.12.2015. - 08.12.2016.

Nastavnica

Osnovna škola Ljudevita Gaja Zaprešić

Nagrade i priznanja

07.05.2015.

Dekanova nagrada za postignut uspjeh

Članstva

4.2021.

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

Nastavna djelatnost

Kolegiji

6.3.2023. -

Redaktura i lektura

HJK-DN

Filozofski fakultet u Rijeci

asistentica

3.10.2022. -

Teorija jezika

HJK-1P

Filozofski fakultet u Rijeci

asistentica

09.10.2019. -

Hrvatska pravopisna norma

HJK-2P

Filozofski fakultet u Rijeci

asistentica

01.03.2019. -

Tekstna lingvistika

HJK-1P, HJK-2P

Filozofski fakultet u Rijeci

asistentica

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2022.

Retorički potencijal određenih konstrukcija u polemikama o pravopisnim pitanjima

Hrg, Tihana

Pismo - 20 52-68

http://bfd.ba/wp-content/uploads/2023/05/Pismo-20-2022-za-web.pdf

A1

2022.

O deiksama i deiktičnosti u akademskom diskursu

Badurina, Lada; Hrg, Tihana

Sarajevski filološki susreti 8: Zbornik radova (knjiga 1) - 122-139

http://bfd.ba/wp-content/uploads/2023/01/Zbornik-SFSJ-6-knj-1-2022.pdf

2022.

Što je periferno u hrvatskome jeziku, kulturi i društvu?

Hrg, Tihana

Fluminensia - 34 680-686

https://hrcak.srce.hr/file/418826

A1

2022.

Polemički diskurs u Kušarovoj knjizi "Dubrovčani, jesu li Hrvati?"

Hrg, Tihana

Njegoševi dani 8: Zbornik radova - 289-300

2021.

Influence of the epidemic on the resurrection of elements of dictatorship speech and the use of (war) metaphors

Palašić, Nikolina; Hrg, Tihana

Pismo. Časopis za jezik i književnost - 11-25

http://bfd.ba/wp-content/uploads/2022/06/Pismo19-13-06-2022.pdf

A1

2021.

Prva monografija o veznicima u suvremenom bosanskom jeziku

Hrg, Tihana

Fluminensia - 33 633-644

https://hrcak.srce.hr/file/390598

A1

2017.

Imperativnost između gramatičke zadanosti i komunikacijske uljudnosti

Palašić, Nikolina ; Zbašnik, Tihana

POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE - 13 179-193

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1012100

2015.

Sintaktostilistička analiza novinskih naslova iz kulturne rubrike

Zbašnik, Tihana;

2014.

Sintaktostilistička obilježja u Jorgovanićevim pripovjetkama "Dada" i "Ljubav na odru"

Jelena Škalac Tihana Zbašnik

Jezik u (ne)književnim djelima

Znanstveni skupovi

28.9.2023. - 30.9.2023.

Međunarodni znanstveni skup povodom 100. obljetnice smrti Vatroslava Jagića

Varaždin predavač

10.11.2022. - 12.11.2022.

Riječki filološki dani 13

Rijeka Predavač

9.6.2022. - 11.6.2022.

Standardni i nestandardni idiomi / Standard and nonstandard idioms

Osijek Predavač

28.11.2021. - 29.11.2021.

Sarajevski filološki susreti 6.

Sarajevo, BIH Izlagač

9.9.2021. - 11.9.2021.

Jezik u digitalnom okruženju

Osijek Izlagač

4.9.2019.-8.9.2019.

Njegoševi dani 8

Kotor, Crna Gora Izlagač

Projekti

Znanstveni projekti

2020.

Od gramatike do pragmatike

Članica

Sveučilište u Rijeci

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018